Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení do provozu. V případě, že zařízení bylo poškozeno během přepravy, neinstalujte a nepoužívejte, obraťte se na svého prodejce.

2 Bezpečnostní pokyny Buďte velmi opatrní při instalaci. Nedotýkejte se zařízení při provozu, provozem se zahřívá. Chraňte tento přístroj proti dešti a vlhkosti. Odpojte napájecí kabel před otevřením krytu. Na škody způsobené nerespektováním některých pravidel v tomto návodu se nevztahuje záruka a prodejce nepřijímá odpovědnost za následující vady nebo problémy. Nepoužívejte přístroj ihned po vybalení, nechte ho přizpůsobit teplotě okolí. Toto zařízení spadá do ochranné třídy I. Je proto nezbytné, aby bylo toto zařízení uzemněno. Připojení musí provádět kvalifikovaná osoba. Zkontrolujte, zda napětí v síti není vyšší než napětí uvedené v dokumentaci v tomto návodu. Napájecí kabel chraňte před poškozením. Odpojujte pouze tahem za zástrčku. Odpojte zařízení od sítě, když jej čistíte, nebo když jej nepoužíváte. Nedívejte se přímo do zdroje světla, citliví lidé mohou mít epileptický záchvat. Udržujte přístroj mimo dosah stříkající a kapající tekutiny. Nikdy nevkládejte předměty naplněné tekutinou na horní stranu přístroje. Upozorňujeme, že na škody způsobené uživatelskými úpravami na zařízení se nevztahuje záruka. Na svítidla a mechanické opotřebení se nevztahuje záruka. Udržujte přístroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů. Obecné pokyny Tento přístroj je určen pro profesionální použití na pódiu, na diskotékách, v divadlech, atd. VDP150MH7 by měl být používám v interiéru a připojen na 230VAC / 50Hz. Přístroj není určen pro trvalý provoz, přestávky při používání prodlouží jeho životnost.

3 Netřeste se zařízením, vyhněte se hrubé síle při instalaci nebo provozu zařízení. Vyberte místo, kde je zařízení chráněno před extrémním teplem, prachem a vlhkostí. Dodržujte minimální vzdálenost 0,5 m od světelných zařízení. Používejte vhodný bezpečnostní kabel k upevnění zařízení (např. VDLSC7 nebo VDLSC8). Seznamte se s funkcí přístroje ještě před samotným použitím. Nedovolte, aby byl provozován nekvalifikovanými lidmi. Jakákoli poškození, která mohou nastat, budou s největší pravděpodobností způsobena neodbornou manipulací a použitím zařízení. Všechny úpravy zařízení jsou zakázány z bezpečnostních důvodů. Používejte přístroj pouze pro svůj správný účel. Všechna ostatní použití můžou vést ke zkratu, popáleninám, elektrošokům, srážkám, atd. Instalace Žárovka: vyměňujte žárovku, pouze pokud je přístroj odpojen od elektrické sítě. Před výměnou nechte žárovku vychladnout, teplota může během provozu dosáhnout až 700 C. Při manipulaci s halogenovou žárovkou, se jí nedotýkejte holýma rukama. Použijte hadřík při vkládání i vyjímání. Nepoužívejte žárovky s vyšším výkonem, než pro které byl tento přístroj navržen. - Vyšroubujte 2 šrouby označené A a B na zadní straně přístroje. - Existuje jen jeden způsob, jak vložit žárovku. Opatrně ji vložte do lampy. - Jemně zasuňte držák lampy zpět na místo a připevněte 2 šrouby. - Nastavte držák lampy 3-mi šrouby označenými X, Y a Z, pro maximální světelný výkon. Poznámka: Nepoužívejte zařízení, pokud je kryt otevřený.

4 Pojistka: Vyměňujte pojistku pouze pokud je přístroj odpojen od elektrické sítě. Přepálenou pojistku vyměňte za pojistku stejného typu a parametrů. - Vyjměte držák pojistky na zadní straně přístroje. - Vyjměte starou pojistku a vložte novou. Montáž zařízení: - Přístroj musí být instalován kvalifikovanou osobou. - nosná konstrukce musí být dimenzována na 10-ti násobek hmotnosti zařízení po dobu 1 hodiny bez deformace. - zařízení musí být vždy zajištěno sekundárním jištěním, např. bezpečnostním kabelem. - nikdy nestůjte přímo pod přístrojem při jeho montáži, demontáži nebo opravě - Jednou za rok by měl zařízení zkontrolovat kvalifikovaný technik - Instalujte přístroj tak aby neohrožoval kolemjdoucí a náhodné osoby - Stropní montáž vyžaduje zkušenosti ohledně zatížení a instalace materiálu. Upevnění a zařízení je nutno pravidelně kontrolovat. - Nepokoušejte se instalovat zařízení sami, pokud nevíte jak a nemáte informace ohledně ukotvení. Nesprávná instalace může způsobit zranění. - Nastavte požadovaný sklon pomocí držáku a utáhněte šrouby držáku. - Zkontrolujte, zda v okruhu 0,5 metru není hořlavý materiál. - Připojte zařízení k síti pomocí elektrické zásuvky. Nepřipojujte ji do různých stmívačů a regulátorů. - Instalace musí být schválena odborníkem, než bude zařízení uvedeno do provozu.

5 1. otočná hlava 2. objektiv 3. rameno 4. základna 5. LCD displej 6. ovládací jog kolečko 7. DMX vstup 8. DMX výstup9. napájení 10. umístění žárovky 11. fixační šrouby 12. pojistkový držák Užívání Stand alone mode - samostatný režim Připojte zařízení k elektrické síti. Když přístroj neobdrží žádný signál DMX, spustí se automaticky testovací program. Jsou dva možné režimy provozu, bez DMX signálu: No DMX sound No DMX auto režim: aktivování zvukem. Odpojte DMX a stiskněte ovládací jog kolečko. Otočte jím proti směru hodinových ručiček. Stiskněte pro potvrzení. režim: Auto aktivace. Odpojte DMX a stiskněte ovládací jog kolečko. Otočte jím ve směru hodinových ručiček. Stiskněte pro potvrzení.

6 DMX mode DMX režim Připojte všechna zařízení s ovladačem DMX512 pomocí 3-pin DMX kabelu. Připojte všechna zařízení k elektrické síti. Když je VDP150MH7 připraven ke spuštění, stiskněte a otočte ovládací jog kolečko. DMX adresy Addr 001 Pro nastavení DMX adresy, stiskněte ovládací kolečko a otočte jím ve směru hodinových ručiček pro zvýšení hodnoty a proti směru hodinových ručiček pro snížení. Stiskněte tlačítko pro potvrzení. DMX 512 Připojení Připojte XLR kabel female 3-pin do XLR výstupu na ovladači a na druhé straně k male 3-pin XLR do vstupu VDP150MH7. Více zařízení VDP150MH7 může být propojeno pomocí sériového propojení. Propojovací kabel by měl být dvoužilový stíněný kabel se vstupním a výstupním konektorem XLR. DMX512 řetězec s ukončením Pro instalace, kde je DMX kabel veden na dlouhé vzdálenosti, nebo je v elektricky rušném prostředí (např. diskotéky) je nutno použít DMX terminátor. Terminátor zabraňuje rušení digitálního řídícího signálu elektrickým šumem. DMX terminátor je jednoduché zapojení XLR konektoru se 120 ohmovým odporem mezi piny 2 a 3, který je pak připojen na XLR konektor, který je poslední na zařízení v řetězci. viz foto.

7 Výběr počáteční adresy Všechny DMX-ovládané zařízení potřebují digitální startovací adresu aby mohla reagovat správně na řídící signál. Tato startovací adresa je číslo kanálu, ze kterého začne přístroj "poslouchat" signál z regulátoru DMX. Zadejte správné číslo, které přečtete ze spodní strany VDP150MH7. Můžete použít stejnou počáteční adresu pro celou skupinu zařízení, nebo zadat individuální pro každé zařízení. Když by všechny přístroje měli stejnou adresu, všechny VDP150MH7 by "poslouchali" ovládací signál na jednom konkrétním kanálu. Jinými slovy: změna nastavení jednoho kanálu bude mít vliv na všechna zařízení najednou. Pokud nastavíte různé adresy, bude každé zařízení "poslouchat", samostatný kanál. Změna nastavení jednoho kanálu se bude se týkají pouze jednoho zařízení. V případě 7-kanálový VDP150MH7, budete muset nastavit počáteční adresu prvního VDP150MH7 1, druhé VDP150MH7 8 (1 + 7), třetí na 15 (8 + 7) a tak dále. Detailní DMX hodnoty na kanál

8 Nastavení Pan / Tilt reverz (vzad) Reverz Tilt Yes Reverz Tilt No Reverz Pan Yes Reverz Pan No Tilt pohyb vzad - ano. Stiskněte ovládací kolečko a otočte jej proti směru hodinových ručiček. Stiskněte znovu pro potvrzení. Tilt pohyb vzad - ne. Stiskněte ovládací kolečko a otočte jím ve směru hodinových ručiček. Stiskněte znovu pro potvrzení. Pan pohyb vzad - ano. Stiskněte ovládací kolečko a otočte jej proti směru hodinových ručiček. Znovu stiskněte pro potvrzení Pan pohyb vzad - ne. Stiskněte ovládací kolečko a otočte jím ve směru hodinových ručiček. Stiskněte znovu pro potvrzení. Chase rychlost Chase rychlost 001 Chcete-li nastavit Chase rychlost, stiskněte ovládací kolečko a otočte jím ve směru hodinových ručiček pro zvýšení hodnoty (rychlejší) a proti směru hodinových ručiček pro snížení (pomalejší). Stiskněte tlačítko pro potvrzení. Led indikace Žlutá Zapnuto Power ON Červená Není DMX signál (auto nebo sound mód aktivován) Zelená DMX signál je dostupný

9 Čištění a údržba: 1. Všechny šrouby musí být utaženy a bez koroze. 2. Zavěšení, viditelné části, montážní podpěry a místo instalace (např. strop, zavěšení) nesmí být deformované, nevrtejte další otvory pro montáž, neměňte umístění připojení. 3. Pohyblivé mechanické části nesmí vykazovat žádné známky opotřebení. 4.Elektrické napájecí kabely nesmí vykazovat žádné poškození. 5. Odpojte zařízení od elektrické sítě před údržbou. 6. Otírejte přístroj pravidelně vlhkým hadříkem, který nepouští. Nepoužívejte alkohol nebo rozpouštědla. 7. K dispozici nejsou žádné náhradní díly, kromě lampy a pojistky. 8. Kontaktujte svého prodejce v případě potřeby. Technické specifikace: Napájení Max. Spotřeba energie Pojistka Lampa 150W HTI (není součástí) Rozměry Celková hmotnost Max. Okolní teplota Max. teplota krytu zařízení 230V / 50Hz Max. 200W 3A, 250VAC (5 x 20mm) LAMP150HTI nebo LAMPOSHTI 410 x 520 x 370 mm 13,4 kg 5 C 130 C Tento návod k použití je publikace firmy FKtechnics. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! VB/07/11

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA

GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA Model. 22347 / 22348 (EU) NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU 1/11 ČESKY Pro správné fungování generátoru světla optického vlákna se doporučuje se seznámit s níže uvedenými instrukcemi

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Obsah Instalace Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení jinému typu plynu Tabulka specifikací hořáků a trysek Tabulka charakteristiky KN6T62SA/I

Více

Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek.

Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili pokladnu od firmy jejíž součástí je i příručka uživatele, kterou právě držíte v ruce. Příručka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potřebujete znát k pohodlné a

Více

LG ART COOL klimatizaèní jednotka

LG ART COOL klimatizaèní jednotka ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH GREEK LG ART COOL klimatizaèní jednotka PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODELY: SP1 Chassis (A07_Series) (A09_Series) (A12_Series) LG DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 Obsah 1 Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Záruka a odpovědnost 1.3 Záruční podmínky 1.4 Odpovědnost 1.5 Bezpečnost 1.6 Použité symboly (piktogramy) 2 Informace pro

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT. Interaktivní tabule SMART Board X800 Uživatelská příručka

PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT. Interaktivní tabule SMART Board X800 Uživatelská příručka PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT Interaktivní tabule SMART Board X800 Uživatelská příručka Registrace produktu Jestliže si zaregistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Manuál, servisní a záruční podmínky. DeeGreen. Verze 1.0

Manuál, servisní a záruční podmínky. DeeGreen. Verze 1.0 Manuál, servisní a záruční podmínky DeeGreen Verze 1.0 - 2 - 1. Obsah 1. Obsah... - 3-2. Technické specifikace... - 4-3. Bezpečnostní upozornění... - 4-4. Obsah balení... - 5-5. Popis součástí... - 5-6.

Více

Návod pro instalaci a provoz kanálové klimatizační jednotky

Návod pro instalaci a provoz kanálové klimatizační jednotky Návod pro instalaci a provoz kanálové klimatizační jednotky OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3 NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ 4 NÁZEV A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ 5 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPEČNOST CZ Následující část obsahuje bezpečnostní pokyny, které je nutno při instalaci a provozu dodržovat.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

VERIA-8201 - Bezdrátový detektor pohybu

VERIA-8201 - Bezdrátový detektor pohybu VERIA-8201 - Bezdrátový detektor pohybu Bezdrátový duální PIR detektor se záclonovou charakteristikou Uživatelský manuál VERIA - 8201 je digitální stylový inteligentní závěsný PIR detektor proti vniknutí,

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

MLX 300W xenonový zdroj světla

MLX 300W xenonový zdroj světla MLX 300W xenonový zdroj světla Návod k použití Rev. 1.0 2 Obsah Přehled symbolů str. 4 Důležitá upozornění str. 5 Přehled str. 6 Používání str. 6 Výměna lampového modulu str. 8 Výměna pojistek str. 9 Sestavení

Více

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k obsluze a údržbě Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP18MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13001 Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP30MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13002 Důležité

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více