Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně"

Transkript

1 Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce!

2

3 Tento manuál je platný pro čísla výrobků: , Nejnovější verzi tohoto uživatelského manuálu můžete najít na

4 Varování! Udržujte toto zařízení mimo dosah deště a vlhkosti! Nikdy neotevírejte kryt! S ohledem na vlastní bezpečnost si před prvním použitím tohoto přístroje řádně přečtěte tento manuál. Každ osoba, která bude přístroj instalovat, pracovat s ním a udržovat jej, musí: - být kvalifikovaná - následovat instrukce z tohoto manuálu - považovat tento manuál za součást kompletního výrobku - uchovávat tento manuál po celou dobu životnosti výrobku - předat tento manuál každému dalšímu uživateli či vlastníkovi tohoto výrobku - stáhnout si z internetu nejnovější verzi tohoto manuálu 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali OMNITRONIC DB-100 / DB-100 B. Pokud se budete řídit instrukcemi z tohoto manuálu, bude vaše zařízení správně fungovat mnoho let. Vybalte váš OMNITRONIC DB-100 / DB-100B. Ujistěte se, prosím, že váš přístroj neutrpěl při přepravě poškození. Dejte pozor na jakékoliv poškození na propojovacím A/C kabelu nebo krytu. Pokud najdete jakékoliv takové poškození, přístroj nezapínejte a ihned se poraďte s prodejcem. 1.1 Vlastnosti Profesionální indikátor úrovně - Slouži k zobrazení úrovně signálu na externím displeji. - Displej zobrazuje od -57 bd do 0 db. - Nastavení úrovňového displeje pomocí nastavovacího šroubu. - Výběr módu pro Bar-mode (všechny LED až na maximální úroveň rozsvícení) nebo Dot-mode (pouze dvě LED rozsvícené) LED světel.

5 2. Bezpečnostní instrukce Toto zařízení opustilo továrnu v perfektním stavu. Abyste tento stav zachovali a zajistili bezpečné fungování, je naprosto nezbytné, abyste se řídili všemi bezpečnostními instrukcemi a varovnými poznámkami v tomto manuálu. Důležité: Poškození způsobená vyhozením tohoto manuálu nespadají pod záruku. Prodejce nepřevezme zodpovědnost za jakékoliv tím způsobené defekty nebo problémy. Ujistěte se, prosím, že váš přístroj neutrpěl při přepravě poškození. Dejte pozor na jakékoliv poškození napájecí jednotky nebo krytu. Pokud najdete jakékoliv takové poškození, přístroj nezapínejte a ihned se poraďte s prodejcem. Toto zařízení spadá pod ochrannou třídu III. Toto zařízení by mělo vždy pracovat napájeno správným transformátorem. Vždy zapojujte napájecí jednotku až jako poslední. Ujistěte se, že vypínač je před zapojením do napájení na pozici OFF (vypnuto). Udržujte přístroj mimo dosah topení a jiných zdrojů tepla! Pokud bylo zařízení vystaveno extrémním změnám teploty (například po přepravě), nezapínejte jej ihned. Zkondenzovaná vlhkost by mohla váš přístroj poškodit. Nechte přístroj vypnutý, dokud nedosáhne pokojové teploty. Nikdy na přístroj, ani do jeho blízkosti nepokládejte žádné tekutiny. Pokud se i přesto do přístroje nějaká tekutina dostane, ihned jej odpojte od napájení. Poté, prosím, nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem, než s ním budete znovu pracovat. Jakákoliv poškození způsobená tekutinami, které se dostaly do přístroje, nepodléhají záruce! Když přístroj čistíte nebo jej nepoužíváte, vždy jej odpojte od napájení. Poškození způsobená manuálními modifikacemi na zařízení nebo neautorizovaným použitím nekvalifikovanou osobou nepodléhají záruce. UPOZORNĚNÍ: Zesilovač vždy zapínejte jako poslední a vypínejte jako první! Udržujte z dosahu dětí a amatérů! ZDRAVOTNÍ RIZIKO! Při práci se zesilovačem můžete vyprodukovat zvuky takové hlasitosti, které mohou trvale poškodit sluch. Uvnitř přístroje nejsou žádné díly, které smí udržovat sám uživatel. Údržba a servisní práce mohou být prováděny pouze u autorizovaného prodejce.

6 3. Podmínky práce Toto zařízení je indikátor úrovně pro zobrazení úrovně signálu. Tento výrobek smí pracovat se střídavým proudem 9-12 V, 50 / 60 Hz a byl navržen pouze pro použití uvnitř. Toto zařízení musí být napájeno jedině pomocí příložené napájecí jednotky. Napájecí jednotka spadá pod ochrannou třídu 2 a zařízení pod ochrannou třídu 3. Nikdy na přístroj, ani do jeho blízkosti nepokládejte žádné tekutiny. Pokud se i přesto do přístroje nějaká tekutina dostane, ihned jej odpojte od napájení. Poté, prosím, nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem, než s ním budete znovu pracovat. Jakákoliv poškození způsobená tekutinami, které se dostaly do přístroje, nepodléhají záruce! Netřeste zařízením. Při použití přístroje nepoužívejte hrubou sílu. Když vybíráte místo pro instalaci, ujistěte se, že přístroj není vystaven extrémnímu teplu, vlhkosti nebo prachu. Neměly by se kolem povalovat kabely. Ohrožujete vlastní i cizí bezpečnost! Nepracujte s přístrojem v extrémně horkém (více než 30 C) nebo extrémně studeném (méně než 5 C) prostředí. Udržujte mimo dosah izolace (zvláště v automobilech) a topení. Používejte tento přístroj pouze poté, co jste se seznámili s jeho funkcemi. Nedovolte, aby jej používal kdokoliv nekvalifikovaný k jeho použití. Většina poškození je následkem neprofesionálního použití! Nepoužívejte k čištění přístroje rozpouštědla nebo agresivní čisticí prostředky! Použíjte raději měkky a navlhčený hadřík. Pokud přístroj převážíte, použijte jedině originální balení. Neautorizované modifikace na tomto zařízení jsou z bezpečnostních důvodů zakázány! Pokud je toto zařízení používáno jiným způsobem, než je popsáno v tomto manuálu, výrobek může utrpět poškození a zanikne záruka. Navíc jakákoliv taková operace může vést k riziku zkratu, popálenin, atd.

7 4. Propojení Přední panel Zadní panel - Nainstalujte zařízení na rovném povrchu. - Ujistěte se, že je vypínač na pozici OFF (vypnuto). Než propojíte všechna zařízení, musí být všechny jednotky vypnuté. - Abyste získali nejlepší zvukovou kvalitu, používejte pouze vysoce kvalitní kabely pro propojení zařízení. Ujistěte se, že jsou kabely správně upevněné. - Indikátor úrovně musí být propojen k přídavnému výstupu vašeho mixážního pultu (DJ Booth). Pokud používáte ekvalizér, můžete spíše propojit DB-100 / DB-100 B k ekvalizéru. - Výstupní zásuvka na zadním panelu nesmí být nikdy propojena k zesilovači! - Propojte propojovací kabel napájecí jednotky se vstupní AC zásuvkou. Zapojte napájecí jednotku do vaší zásuvky.

8 5. Popis přístroje 5.1 Přední panel (1) - Vypínač (2) - Zobrazení decibelů (3) - Nastavovací šroub (4) - Výběr Dot / Bar 5.2 Zadní panel (5) - Konektory (6) - Vstupní AC zásuvka 6. Použití Zapněte pomocí vypínače přístroj. Jakmile budou zachyceny audio sognály, zobrazí se úroveň signálu. Pro jemné nastavení úrovně měření pomocí šroubováku přenastavte nastavovací šroub. Vyberte mód, který chcete, pomocí voliče Dot / Bar- v Bar-mode se rozsvítí na maximální úroveň všechny LED mezi - 57 db a 0 db. V Dot-mode se rozsvítí pouze dvě LED a pohybují se s úrovní zvuku doprava a doleva.

9 7. Čištění a údržba OHROŽENÍ ŽIVOTA! Než začnete s údržbou, odpojte přístroj od napájení! Doporučujeme přístroj často čistit. Použijte, prosím, měkký, navlhčený hadří, který ale není z cupaniny. Nikdy k čištění nepoužívejte alkohol nebo rozpouštědla! Uvnitř přístroje nejsou žádné díly, které smí udržovat sám uživatel. Údržba a servisní práce mohou být prováděny pouze u autorizovaného prodejce. Pokud potřebujete náhradní díly, použijte, prosím, pouze originální díly. Pokud máte další dotazy, kontaktujte, prosím, vašeho prodejce. 8. Technické specifikace Napájení: 9-12 V AC, 400 ma skrze přiloženou napájecí jednotku. Spotřeba: 5 W Rozměry: 482 x 48 x 44 mm Hmotnost: 1 kg Upozornění: Jakákoliv informace v tomto manuálu může být výrobcem bez předchozího upozornění změněna

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detekční rám TS1252 Základní popis Tento detektor kovů by měl být připojen k ploché podložce (nebo zemi) z nekovového materiálu a jeho dvě desky by měly

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

MLX 300W xenonový zdroj světla

MLX 300W xenonový zdroj světla MLX 300W xenonový zdroj světla Návod k použití Rev. 1.0 2 Obsah Přehled symbolů str. 4 Důležitá upozornění str. 5 Přehled str. 6 Používání str. 6 Výměna lampového modulu str. 8 Výměna pojistek str. 9 Sestavení

Více

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 MS9/20PIU-6 MS9/26PIU-6 13 kontakt EMP-Centauri s.r.o. 5.

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

CL-350 A. Kalibrátor Teploty

CL-350 A. Kalibrátor Teploty CL-350 A Kalibrátor Teploty Uživatelská příručka CL-350 A Kalibrátor Teploty OBSAH BEZPEČNOST A INSTALACE KALIBRÁTOR TEPLOTY CL-350 A OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 1 BEZPEČNOST A INSTALACE Úvod

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Návod k použití Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Úvod Gratulujeme Vám ke koupi přístroje Extech 430 (číslo výrobku EX430) True RMS-Multimeter. Tento přístroj

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE Pro zajištění správného a bezpečného používání tohoto zařízení si nejdříve přečtěte všechna bezpečnostní upozornění. Bezpečnostní upozornění Nedotýkejte se zařízení mokrýma

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Návod k použití (verze 1.0) Stránka 1 z 8 1 Před prvním použitím 1.1 Proč zvlhčovat vzduch? Pobyt ve vytápěných místnostech může být nejen nepříjemný, ale i zdravotně

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více