1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň"

Transkript

1 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení kritérií hutnosti (nasákavost, objemová hmotnost, pórovitost) A.002 Stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin A.003 Stanovení organických látek v zeminách A.004 Stanovení trvanlivosti a odolnosti proti mrazu A.005 Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN Kamenivo, zeminy a Kamenivo, zeminy a Kamenivo, zeminy a Kamenivo Kamenivo A.006 Stanovení rozlišných částic ČSN Kamenivo A.007 Stanovení granulometrických charakteristik A.008 Stanovení granulometrických charakteristik ČSN ČSN ; čl Kamenivo Popílky A.009 Stanovení vlhkosti ČSN ; čl Popílky A.010 Stanovení vlhkosti ČSN CEN ISO/TS Kamenivo, zeminy a A.011 Stanovení konzistenčních mezí A.012 Stanovení výšky vzlínavosti vody A.013 Stanovení odolnosti proti drcení ČSN CEN ISO/TS ČSN EN ČSN EN Kamenivo, zeminy a Kamenivo, zeminy a Kamenivo, zeminy a Strana 1 z celkového počtu 23 stran

2 A.014 Stanovení sypné hmotnosti ČSN EN Kamenivo, zeminy a A.015 Stanovení vlhkosti ČSN EN Kamenivo, zeminy a A.016 Stanovení nasákavosti ČSN EN Kamenivo a hmoty pro zásypy A.017 Stanovení měrné hmotnosti A.018 Stanovení odolnosti proti drcení A.019 Stanovení mechanických vlastností - únosnost A.020 Stanovení odolnosti proti drcení A.021 Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu A.022 Stanovení odolnosti kameniva - zkouška síranem hořečnatým A.023 Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu A.024 Stanovení odolnosti kameniva - zkouška síranem hořečnatým A.025 Stanovení odolnosti kameniva - zkouška varem ČSN EN ČSN EN ; příl. A, zkušební postup 1 ČSN EN ; příl. A ČSN EN 13450; příl. C ČSN EN 13450; příl. F ČSN EN 13450; příl. G ČSN EN ČSN EN ČSN EN Kamenivo, popílky Kamenivo Kamenivo Kamenivo Kamenivo Kamenivo Kamenivo a hmoty pro zásypy Kamenivo a hmoty pro zásypy Kamenivo A.026 Stanovení vodoodpudivosti ČSN EN ; příl. E Kamenivo A.027 Stanovení kritérií hutnosti (nasákavost, objemová hmotnost, pórovitost) A.028 Stanovení granulometrických charakteristik ČSN EN 1936 ČSN EN Stavební kámen Kamenivo, zeminy a A.029 Stanovení zrnitosti filerů ČSN EN Kamenivo, zeminy a Strana 2 z celkového počtu 23 stran

3 A.030 Stanovení tvaru zrn ČSN EN Kamenivo a hmoty pro zásypy A.031 Stanovení granulometrických charakteristik ČSN EN Kamenivo a hmoty pro zásypy A.032 Zkouška ekvivalentu písku ČSN EN Kamenivo a hmoty pro zásypy A.033 Stanovení granulometrických charakteristik A.034 Stanovení složek recyklovaného kameniva A Neobsazeno B.001 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody, mrazu a CHRL B.002 Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu B.003 Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu ČSN ISO ČSN EN T068 ČSN ČSN Kamenivo, zeminy a Kamenivo a hmoty pro zásypy a betonové a betonové a betonové B.004 Stanovení obrusnosti ČSN a betonové B.005 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody, mrazu a CHRL B.006* Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem B.007 Stanovení objemové hmotnosti B.008 Stanovení mechanických B.009 Stanovení kapilární absorpce B.010 Stanovení konzistence, zpracovatelnosti ČSN ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN a betonové Malty Malty Malty Malty Strana 3 z celkového počtu 23 stran

4 B.011 Stanovení konzistence, zpracovatelnosti B.012 Stanovení objemové hmotnosti B.013* Stanovení konzistence, zpracovatelnosti B.014 Stanovení konzistence, zpracovatelnosti B.015* Stanovení konzistence, zpracovatelnosti B.016 Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN B.017* Stanovení obsahu vzduchu ČSN EN B.018 Stanovení mechanických B.019 Stanovení geometrických B.020 Stanovení pevnosti v tlaku - výroba zkušebních těles B.021 Stanovení mechanických tlaku B.022 Stanovení mechanických B.023 Stanovení mechanických tahu B.024 Stanovení objemové hmotnosti B.025 Stanovení hloubky průsaku vody B.026 Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Malty Malty Stavební kámen Strana 4 z celkového počtu 23 stran

5 B.027 Stanovení geometrických B.028 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody, mrazu a CHRL ČSN EN 1338; příl. C ČSN EN 1338; příl. D ové ové B.029 Stanovení nasákavosti ČSN EN 1338; příl. E ové B.030 Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky ČSN EN 1338; příl. F ové B.031 Stanovení obrusnosti ČSN EN 1338; příl. G ové B.032 Stanovení odolnosti proti opotřebení (obrusnost) B.033 Stanovení geometrických B.034 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody, mrazu a CHRL ČSN EN 1338; příl. H ČSN EN 1339; příl. C ČSN EN 1339; příl. D ové ové ové B.035 Stanovení nasákavosti ČSN EN 1339; příl. E ové B.036 Stanovení mechanických ČSN EN 1339; příl. F ové B.037 Stanovení obrusnosti ČSN EN 1339; příl. G ové B.038 Stanovení odolnosti proti opotřebení (obrusnost) B.039 Stanovení geometrických B.040 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody, mrazu a CHRL ČSN EN 1339; příl. H ČSN EN 1340; příl. C ČSN EN 1340; příl. D ové ové ové B.041 Stanovení nasákavosti ČSN EN 1340; příl. E ové B.042 Stanovení mechanických ČSN EN 1340; příl. F ové Strana 5 z celkového počtu 23 stran

6 B.043 Stanovení obrusnosti ČSN EN 1340; příl. G ové B.044 Stanovení odolnosti proti opotřebení (obrusnost) B.045 Stanovení mechanických tlaku B.046 Stanovení geometrických charakteristik - rozměry B.047 Stanovení geometrických charakteristik - přímost, křivost B.048 Stanovení mechanických B.049 Stanovení odolnosti proti opotřebení (obrusnost) B.050 Stanovení geometrických charakteristik - rozměry B.051 Stanovení geometrických charakteristik - přímost, křivost B.052 Stanovení mechanických B.053 Stanovení odolnosti proti opotřebení (obrusnost) ČSN EN 1340; příl. H ČSN EN 1354 ČSN EN ; čl. 5.2 ČSN EN ; čl. 5.3; 5.4 ČSN EN ; čl. 5.5 ČSN EN ; čl. 5.6 ČSN EN ; čl. 5.2 ČSN EN ; čl. 5.3; 5.4 ČSN EN ; čl. 5.5 ČSN EN ; čl. 5.6 ové ové ové ové ové ové ové ové ové B.054 Stanovení nasákavosti ČSN EN ; čl. 5.8 ové B.055 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody, mrazu a CHRL B.056 Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky B.057 Stanovení odolnosti proti obrusu (Böhme) ČSN EN ; čl. 5.9 ČSN EN ČSN EN ové a malty a malty B.058 Stanovení obrusnosti ČSN EN 14157; metoda A Stavební kámen Strana 6 z celkového počtu 23 stran

7 B.059 Stanovení mechanických tlaku ČSN EN 1926 B.060 Stanovení obsahu sušiny ČSN EN Přísady B.061 Stanovení vlhkostního přetvoření zdicích prvků B.062 Stanovení mechanických vlastností - modul pružnosti B Neobsazeno C.001 Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu ČSN EN ČSN ISO 6784 ČSN C.002* Zjišťování jakosti povrchu ČSN C.003 Stanovení kritérií hutnosti (nasákavost, objemová hmotnost, pórovitost) ČSN Stavební kámen ové Zdicí prvky Zdicí prvky Zdicí prvky C.004 Stanovení hmotnosti ČSN Zdicí prvky C.005 Stanovení geometrických C.006 Stanovení geometrických C.007 Stanovení mechanických ČSN EN 1024 ČSN EN 1344; příl. B ČSN EN 1344; příl. D Střešní krytina Cihelné dlažební prvky Cihelné dlažební prvky C.008 Stanovení obrusnosti ČSN EN 1344; příl. E Cihelné dlažební prvky C.009 Stanovení geometrických ČSN EN 491; čl. 5.2; 5.3; 5.4 Střešní krytina C.010 Stanovení hmotnosti ČSN EN 491; čl. 5.5 Střešní krytina C.011 Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky ČSN EN 491; čl. 5.6 Střešní krytina C.012 Stanovení prosákavosti ČSN EN 491; čl. 5.7 Střešní krytina Strana 7 z celkového počtu 23 stran

8 C.013 Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu C.014 Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky ČSN EN 491; čl. 5.8 ČSN EN 538 Střešní krytina Střešní krytina C.015 Stanovení prosákavosti ČSN EN Střešní krytina C.016 Neobsazeno C.017 Neobsazeno C.018 Stanovení vlhkosti ČSN EN Zdicí prvky C.019 Stanovení geometrických C.020 Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu ČSN EN ČSN EN Zdicí prvky Zdicí prvky C.021 Stanovení nasákavosti ČSN EN Zdicí prvky C.022 Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a materiálu C Neobsazeno D.001 Stanovení mechanických ČSN EN ČSN EN 1351 Zdicí prvky Zdicí prvky a dílce D.002 Stanovení vlhkosti ČSN EN 1353 Zdicí prvky a dílce D.003 Stanovení objemové hmotnosti D.004 Stanovení mechanických tlaku ČSN EN 678 ČSN EN 679 Zdicí prvky a dílce Dílce - porobeton D.005 Stanovení délkových změn ČSN EN 680 Dílce - porobeton D.006 Stanovení mechanických tlaku ČSN EN Zdicí prvky D.007 Stanovení nasákavosti ČSN EN Zdicí prvky D.008 Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN Zdicí prvky Strana 8 z celkového počtu 23 stran

9 D.009 Stanovení geometrických D.010 Stanovení geometrických D.011 Stanovení mechanických D.012 Zkoušení protikorozní ochrany výztuže D.013 Stanovení geometrických charakteristik - rozměry D.014 Stanovení objemové hmotnosti mezerovitého betonu D Neobsazeno E.001 Stanovení geometrických charakteristik - rozměry E.002 Stanovení geometrických charakteristik - pravoúhlost, úhly E.003 Stanovení geometrických charakteristik - přímost, křivost ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN 990 ČSN EN 991 ČSN EN 992 ČSN ; čl. 5.1 ČSN ; čl. 5.2 ČSN ; čl. 5.3 Zdicí prvky Zdicí prvky Zdicí prvky Dílce - porobeton Dílce - porobeton Dílce mezerovitý beton E.004 Stanovení jakosti povrchu ČSN ; čl. 5.4 E.005 Stanovení rázové pevnosti ČSN ; čl. 5.7 E.006 Stanovení odolnosti proti změnám teploty E.007 Stanovení geometrických E.008 Stanovení kritérií hutnosti (nasákavost, objemová hmotnost, pórovitost) ČSN ; čl. 5.9 ČSN ; čl. 3; 5 ČSN ; čl. 6 Strana 9 z celkového počtu 23 stran

10 E.009 Stanovení chemické odolnosti glazury E.010 Stanovení tepelné odolnosti E.011 Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky E.012 Stanovení funkčních vlastností E.013 Stanovení kritérií hutnosti (nasákavost, objemová hmotnost, pórovitost) E.014 Neobsazeno ČSN ; čl. 7 ČSN ; čl. 8 ČSN ; čl. 9 ČSN ; čl.10 ČSN E.015* Zjišťování jakosti povrchu ČSN E.016 Neobsazeno E.017 Stanovení přídržnosti ČSN EN Malty a lepidla E.018 Stanovení obrusnosti ČSN EN Malty a lepidla E.019 Stanovení přídržnosti ČSN EN 1324 Malty a lepidla E.020 Stanovení funkčních vlastností - odvádění vody, určení průtoku přepadu E.021 Stanovení odolnosti proti chemickým činidlům E.022 Stanovení odolnosti proti poškození vrypy E.023 Stanovení odolnosti proti obrusu E.024 Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik E.025 Stanovení funkčních vlastností - výška vodního uzávěru ČSN EN 13310; čl. 5.2, 5.9 ČSN EN 13310; čl. 5.5 ČSN EN 13310; čl. 5.6 ČSN EN 13310; čl. 5.7 ČSN EN 13310; čl. 5.8 ČSN EN 13407; čl Strana 10 z celkového počtu 23 stran

11 E.026 Stanovení funkčních vlastností - splachovací zkouška s pilinami E.027 Stanovení funkčních vlastností - zkouška s 3 plastovými kuličkami E.028 Stanovení funkčních vlastností - zkouška vystříknutí E.029 Stanovení funkčních vlastností - zkouška vyprazdňování mísy ČSN EN 13407; čl ČSN EN 13407; čl ČSN EN 13407; čl ČSN EN 13407; čl E.030 Stanovení nasákavosti ČSN EN 13407; čl E.031 Stanovení odolnosti proti statickému zatížení ČSN EN 13407; čl E.032 Stanovení přídržnosti ČSN EN 1348 Malty a lepidla E.033 Stanovení geometrických E.034 Stanovení odolnosti proti rozštípnutí E.035 Stanovení odolnosti proti chemickým činidlům ČSN EN A1; čl. 5.1; 5.2 ČSN EN A1; čl. 5.1; 5.2; 5.3 ČSN EN A1; čl. 5.3 E.036 Stanovení čistitelnosti ČSN EN A1; čl. 5.3 E.037 Stanovení odolnosti za sucha a mokra ČSN EN A1; čl. 5.4 E.038 Zjišťování jakosti povrchu ČSN EN 14527; čl E.039 Stanovení funkčních vlastností E.040 Stanovení odolnosti proti chemickým činidlům E.041 Stanovení geometrických charakteristik - rozměry ČSN EN 14527; čl. 5.1 ČSN EN 14527; čl. 5.2 ČSN EN 14528; čl. 4.1 E.042 Stanovení odvádění vody ČSN EN 14528; čl. 5.2 Strana 11 z celkového počtu 23 stran

12 E.043 Zatěžovací zkoušky - statické zatížení ČSN EN 14528; čl. 5.2 E.044 Stanovení čistitelnosti ČSN EN 14528; čl. 5.3 E.045 Zkouška ochrany proti přetékání E.046 Stanovení lineární teplotní roztažnosti E.047 Stanovení vlhkostního nárůstu ČSN EN 14528; čl. 5.4 ČSN EN ČSN EN Umělý kámen Umělý kámen E.048 Stanovení rázové pevnosti ČSN EN Umělý kámen E.049 Stanovení odolnosti proti statickému zatížení ČSN EN 14688; čl. 1; 5.2 E.050 Stanovení odvádění vody ČSN EN 14688; čl. 4.2; 4.7; 5.3; 5.9 E.051 Stanovení čistitelnosti ČSN EN 14688; čl. 5.5; 5.8 E.052 Stanovení odolnosti proti poškození vrypy E.053 Stanovení odolnosti proti obrusu E.054 Stanovení chemických vlastností E.055 Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení (otěru) E.056 Stanovení nepropustnosti tvarovek E.057 Stanovení nepropustnosti spojů trub E.058 Stanovení geometrických E.059 Zkouška chemické odolnosti spojů ČSN EN 14688; čl. 5.6 ČSN EN 14688; čl. 5.7 ČSN EN 295-3; čl. 10 ČSN EN 295-3; čl. 12 ČSN EN 295-3; čl. 13 ČSN EN 295-3; čl. 18.2; 18.3; 18.4 ČSN EN 295-3; čl. 2;3 ČSN EN 295-3; čl. 20 Kameninové trouby Kameninové trouby Kameninové trouby Kameninové trouby Strana 12 z celkového počtu 23 stran

13 E.060 Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky E.061 Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik E.062 Stanovení pevnosti lepených spojů E.063 Stanovení nepropustnosti trub E.064 Stanovení geometrických ČSN EN 295-3; čl. 4 ČSN EN 295-3; čl. 4; 7; 9; 13; 18 ČSN EN 295-3; čl. 7 ČSN EN 295-3; čl. 9 ČSN EN 295-6; čl Kameninové trouby Kameninové trouby Kameninové trouby Kameninové trouby Kameninové trouby E.065 Stanovení vodotěsnosti ČSN EN 295-6; příl. A Kameninové trouby E.066 Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky E.067 Stanovení geometrických E.068 Stanovení funkčních vlastností E.069 Stanovení kritérií hutnosti (nasákavost, objemová hmotnost, pórovitost) E.070 Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky E.071 Stanovení vlhkostního nárůstu E.072 Stanovení odolnosti glazury proti vzniku vlasových trhlin E.073 Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu ČSN EN 295-7; příl. A ČSN EN 295-7; příl. C; D ČSN EN 997; čl ; ČSN EN 997; čl ČSN EN 997; čl ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO Kameninové trouby Kameninové trouby Strana 13 z celkového počtu 23 stran

14 E.074 Stanovení chemických vlastností E.075 Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn E.076 Stanovení geometrických E.077 Stanovení kritérií hutnosti (nasákavost, objemová hmotnost, pórovitost) E.078 Stanovení mechanických ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO E.079 Stanovení rázové pevnosti ČSN EN ISO E.080 Stanovení odolnosti proti opotřebení (obrusnost) E.081 Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení (otěru) E.082 Stanovení lineární teplotní roztažnosti E.083 Stanovení odolnosti proti změnám teploty E.084 Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik E.085 Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik E Neobsazeno ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO GOST GOST F.001* Stanovení protikluznosti ČSN Podlahové F.002* Stanovení protismykových vlastností ČSN EN Podlahové F.003* Stanovení protikluznosti ČSN EN 1338; příl. I Podlahové F.004* Stanovení protikluznosti ČSN EN 1339; příl. I Podlahové Strana 14 z celkového počtu 23 stran

15 F.005* Stanovení protikluznosti ČSN EN 1340; příl. I Podlahové F.006* Stanovení protikluznosti ČSN EN 1341; příl. D Podlahové F.007* Stanovení protikluznosti ČSN EN 1342; příl. C Podlahové F.008* Stanovení protikluznosti ČSN EN 1344; příl. F Podlahové F.009* Stanovení protikluznosti ČSN EN ; čl. 5.7 Podlahové F.010* Stanovení protikluznosti ČSN EN ; čl. 5.7 Podlahové F.011 Stanovení protikluznosti ČSN EN Podlahové F.012* Stanovení protikluznosti ČSN EN Podlahové F.013* Stanovení protismykových vlastností ČSN EN 1436+A1; příl. D Podlahové F.014 Stanovení protikluznosti DIN Podlahové F.015 Stanovení protikluznosti DIN Podlahové F.016 Stanovení koeficientu tření pren 13552; metoda B a C Podlahové F.017 Zkouška odolnosti proti skluzu F.018 Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší G.001 Stanovení geometrických G.002* Neobsazeno G.003* Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem G.004 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí ČSN EN , příl. E ČSN P CEN/TS ČSN ČSN ČSN Podlahové Podlahové G.005 Stanovení rázové pevnosti ČSN G.006 Stanovení hmotnosti ČSN G.007* Stanovení přídržnosti ČSN G.008* Zatěžovací zkoušky - mosty ČSN Strana 15 z celkového počtu 23 stran

16 G.009* Stanovení přilnavosti povrchových vrstev ČSN ; příl. B G.010 Stanovení rázové odolnosti ČSN ; příl. B G.011 Zatěžovací zkoušky - zdivo G.012 Stanovení geometrických G.013 Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky G.014 Stanovení mechanických tlaku ČSN EN ČSN EN 124; čl. 8 ČSN EN 124; čl. 8 ČSN EN ; čl. 8 G.015 Stanovení vodotěsnosti ČSN EN A1; příl. A.2 G.016 Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky G.017 Stanovení geometrických G.018 Stanovení geometrických Poklopy, vtokové mříže, odvodňovací žlaby Poklopy, vtokové mříže, odvodňovací žlaby ČSN EN 12825; čl ČSN EN 12825; čl. 5.6 ČSN EN 12839; čl. 5.1 G.019 Zjišťování jakosti povrchu ČSN EN 12839; čl. 5.3; příl. B G.020 Stanovení mechanických vlastností - únosnost G.021 Neobsazeno G.022 Stanovení geometrických ČSN EN 12839; čl. 5.6 ČSN EN Stavební dřevo G.023 Stanovení vlhkosti ČSN EN Stavební dřevo G.024 Stanovení nasákavosti ČSN EN 13369; příl. G Strana 16 z celkového počtu 23 stran

17 G.025 Stanovení geometrických charakteristik - rozměry G.026 Stanovení mechanických vlastností G.027 Stanovení geometrických G.028 Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu G.029 Neobsazeno G.030 Stanovení mezní únosnosti ve vrcholovém zatížení ČSN EN 13369; příl. J ČSN EN 1433; čl. 9.1 ČSN EN 1433; čl. 9.3 ČSN EN 1433; příl. C ČSN EN 1916; příl. C Poklopy, vtokové mříže, odvodňovací žlaby Poklopy, vtokové mříže, odvodňovací žlaby Poklopy, vtokové mříže, odvodňovací žlaby G.031 Stanovení vodotěsnosti ČSN EN 1916; příl. E G.032 Stanovení mechanických tlaku G.033 Stanovení geometrických charakteristik - rozměry G.034 Stanovení mezní únosnosti ve vrcholovém zatížení ČSN EN 1917; čl ; 6.8 ČSN EN 1917; čl ČSN EN 1917; příl. A G.035 Stanovení vodotěsnosti ČSN EN 1917; příl. C G.036 Stanovení bezpečnosti stupadel G.037 Stanovení geometrických charakteristik - rozměry G.038 Zatěžovací zkoušky - dřevěné G.039 Stanovení pevnosti ve smyku G.040 Zatěžovací zkoušky - dřevěné ČSN EN 1917; příl. E ČSN EN 336 ČSN EN 380 ČSN EN 392 ČSN EN 595 Stavební dřevo Dřevěné dílce a Dřevěné dílce a G.041 Stanovení rázové pevnosti ČSN EN 596 Strana 17 z celkového počtu 23 stran

18 G.042 Stanovení geometrických G.043 Stanovení geometrických G.044 Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky G.045 Mechanické zkoušky svarových spojů tyčí pro výztuž do betonu G.046 Zkouška kovových materiálů ohybem G.047 Stanovení meze pevnosti v tahu a tažnosti v procentech G.048* -077 Neobsazeno ČSN EN 639 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ISO ; čl. 5; 6; 7 ČSN EN ISO 7438 ČSN EN ISO ; metoda B; čl. 20 Kovové Kovové Kovové H.001 Stanovení vlhkosti ČSN Keramické suroviny H.002 Stanovení bělosti ČSN Keramické suroviny H.003 Stanovení abrazivity ČSN Keramické suroviny H.004 Stanovení délkových změn ČSN H.005 Stanovení délkových změn ČSN H.006 Stanovení množství rozdělávací vody H.007 Stanovení pojivové schopnosti H.008 Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik H.009 Stanovení pórovitosti a objemové hmotnosti ČSN ČSN ČSN EN ČSN EN Strana 18 z celkového počtu 23 stran

19 H.010 Stanovení trvalých délkových změn H.011 Stanovení klasifikační teploty H.012 Stanovení vlastností netvarových výrobků v dodaném stavu H.013 Stanovení konzistence, zpracovatelnosti H.014 Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik H.015 Stanovení rozměrů a povrchových vad prefabrikátů H.016 Stanovení doplňkových vlastností netvarových výrobků H.017 Neobsazeno H.018 Stanovení pórovitosti a objemové hmotnosti H.019 Stanovení trvalých délkových změn H.020 Stanovení odolnosti proti změnám teploty ČSN EN ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ; mimo čl ; ČSN EN ISO ČSN EN ČSN EN ČSN EN ; čl. 4.1 H.021 Stanovení žárovzdornosti ČSN EN H.022 Neobsazeno H.023 Stanovení tepelné vodivosti H.024 Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů H.025 Stanovení teplotní roztažnosti ČSN EN ČSN EN ČSN EN Strana 19 z celkového počtu 23 stran

20 H.026 Stanovení hustoty ČSN EN H.027 Neobsazeno H.028 Zkoušení žárovzdorných výrobků obsahujících uhlík H.029 Stanovení propustnosti pro plyny H.030 Stanovení mechanických tlaku H.031 Stanovení mechanických H.032 Stanovení pevnosti v za zvýšené teploty ČSN EN 993-3; mimo čl ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN H.033 Stanovení tečení v tlaku ČSN EN H.034 Stanovení otěruvzdornosti ČSN EN ISO H.035 Stanovení únosnosti v žáru ČSN EN ISO 1893 H.036 Stanovení mechanických tlaku H.037 Stanovení geometrických charakteristik - rozměry H.038 Stanovení geometrických charakteristik - vzhledové vady, výstupky, prohlubně H.039 Stanovení koroze žárovzdorných výrobků taveninou H.040 Neobsazeno ČSN EN ISO 8895 ČSN ISO ČSN ISO ČSN P CEN/TS 15418; postup A H.041 Stanovení únosnosti v žáru DIN H.042 Stanovení odolnosti proti změnám teploty DIN Strana 20 z celkového počtu 23 stran

21 H Neobsazeno H.096 Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu křížové uspořádání H.097 Stanovení fyzikálně mechanických vlastností H.098 Stanovení fyzikálně mechanických vlastností I.001 Stanovení ztráty hmotnosti sušením I.002 Stanovení ztráty hmotnosti žíháním I.003 Stanovení oxidu křemičitého odkouřením s kyselinou fluorovodíkovou I.004 Stanovení síranové síry - vážkově I.005 Stanovení celkové síry - vážkově I.006 Stanovení oxidu sodného plamenovou fotometrií I.007 Stanovení oxidu draselného plamenovou fotometrií ČSN EN ISO ČSN EN ; čl. 16, mimo čl a ČSN EN ; čl. 16, mimo čl a ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN Komínové vložky pro suchý provoz Komínové vložky pro vlhký provoz I.008 Stanovení ph ČSN I.009 Stanovení přítomnosti humusovitých látek ve vodě I.010 Stanovení obsahu lehkých znečišťujících částic chloridem zinečnatým I.011 Chemická analýza kameniva ČSN EN 1008; čl ; ČSN EN ; čl ČSN EN ; čl. 7; 11; 12; 15 Voda pro stavební účely Strana 21 z celkového počtu 23 stran

22 I.012 Chemická analýza cementu I.013 Chemická analýza - obsah chloridů I.014 Chemická analýza - obsah alkálií I.015 Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí I.016 Stanovení odolnosti proti kyselině sírové I.017 Stanovení oxidu křemičitého - vážkově I.018 Analýza magneziových a dolomiových výrobků metodou FAAS I.019 Stanovení vyluhovatelnosti olova I.020 Stanovení vyluhovatelnosti kadmia I.021 Stanovení oxidu křemičitého - vážkově I.022 Analýza chromitých výrobků metodou FAAS I.023 Analýza materiálů s obsahem karbidu křemíku - bez instrumentálních metod I.024 Analýza materiálů s obsahem karbidu křemíku metodou FAAS I.025 Analýza materiálů s obsahem oxidu zirkoničitého - rozklad vzorků ČSN EN 196-2; čl. 6; 7; 8; 9 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ISO ČSN EN ISO ; čl. 4 ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ; čl. 4 ČSN EN ISO ; čl. 4; 7.4; 7.5 ČSN EN ISO ; čl. 7.3; 8.5 ČSN EN ISO Strana 22 z celkového počtu 23 stran

23 I.026 Analýza materiálů s obsahem oxidu zirkoničitého metodou FAAS I.027 Stanovení oxidu křemičitého - vážkově I.028 Stanovení oxidu fosforečného v hlinitokřemičitých materiálech I.029 Analýza hlinitokřemičitých materiálů metodou FAAS ČSN EN ISO ; čl. 4 ČSN EN ISO ČSN EN ISO ; čl. 14 ČSN EN ISO ; čl ; příloha NA I.030 Stanovení ph ČSN ISO I Neobsazeno v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Vysvětlivky a zkratky: CEN - Comité Européen de Normalisation (Evropská komise pro normalizaci) DIN - Deutsche Industrienorm (Německá norma) FAAS - Plamenová atomová absorbční spektrometrie GOST - Státní norma Sovětského Svazu / Ruské federace CH.R.L. - Chemické rozmrazovací látky ENV - Evropská přednorma (norma vydaná k ověření) ph - Stupeň kyselosti pren - Návrh evropské normy ÖNORM - Österreichische Norm (Rakouská norma) TS - Technická specifikace 0340T068 - Interní zkušební postup ZL Strana 23 z celkového počtu 23 stran

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

CENÍK ZKOUŠEK A PRACÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

CENÍK ZKOUŠEK A PRACÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE CENÍK ZKOUŠEK PRCÍ ZKUŠEBNÍ LBORTOŘE Platnost: Od 8.02.2010 Vypracoval: Schválil: Milan Pěkný vedoucí laboratoře Ing. Josef Matějka ředitel společnosti Datum : 4.2.2010 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Hradec Králové 2. pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3. pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4. pracoviště semimobilní laboratorní

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 1 z 17 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1. Brno Tuřanka 111, 627 00

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2015 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2016 do 31.12.2016 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1 Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘV TEHNIKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘV ČR Kapitola 1 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝH A ŽELEZOBETONOVÝH KONSTRUKÍ Vydání druhé Schváleno ŘV ČR č.j. ŘV/1606/09 ze dne

Více

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN 72 2603. ČSN 73 2045 Stavební konstrukce a dílce. ČSN EN 1015-10 Malty, maltové směsi a pojiva

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN 72 2603. ČSN 73 2045 Stavební konstrukce a dílce. ČSN EN 1015-10 Malty, maltové směsi a pojiva - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní ceny stavebních prací

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A - Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B - Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 - Třebovice Třebovice

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 627/15 Počet listů: 5 List číslo: 1 Pracoviště Dalovice - obalovna, Botanická 239/4, 362 63

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Kámen a kamenivo Kámen Třída Pevnost v tlaku min. [MPa] Nasákavost max. [% hm.] I. 110 1,5 II. 80 3,0 III. 40 5,0 Vybrané druhy

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Identifikace zkušebního postupu/metody 2 Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE Třetí aktualizované vydání Změna č. xx Schváleno VŘ DDC č.j.túdc-xxxxx/2002

Více

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Název projektu: Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího

Více

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku Technický list Vydání 01.02.2013 Identifikační č.: 010201010010000005 Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota Construction Popis výrobku je jednosložková zálivková hmota s cementovým

Více

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1-1* Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu

Více

Úvod. 1. 1. Přehled. 2. 2. Aplikace & systém N-coat. 3. 3. Charakteristika & vlastnosti. 4. 4. Srovnání s jinými podlahovými materiály

Úvod. 1. 1. Přehled. 2. 2. Aplikace & systém N-coat. 3. 3. Charakteristika & vlastnosti. 4. 4. Srovnání s jinými podlahovými materiály Hybridní nátěr Úvod 1. 1. Přehled 2. 2. Aplikace & systém N-coat 3. 3. Charakteristika & vlastnosti 4. 4. Srovnání s jinými podlahovými materiály 5. 5. Schválené výsledky testů N-COAT otěruvzdornost odolnost

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA pojiva jsou takové organické nebo anorganické látky, které mají schopnost spojovat jiné sypké nebo kusové materiály

Více

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212 Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 Zálivková hmota Popis výrobku je zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzím účinkem. splňuje požadavky na

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.030 Srpen 2012 Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci Část 3: Zkušební metody ČSN EN 295-3 ed. 2 72 5201 Vitrified clay pipe systems for drains and sewers Part

Více

D oplňující pram eny informací

D oplňující pram eny informací Obsah Část 1 - Chování betonu Úvod к prvé části Oddíl 1: Koroze kovových vložek v betonu Korozní proces u zabetonovaných ocelových vložek Vznik trhlin a odlupování vyvolané korozí Snížení únosnosti Pronikání

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 132 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 133 Odborná

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník chodníkový 25, Obrubník chodníkový 50, Obrubník chodníkový 100, vnitřní a vnější betonové obrubníky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 Systém trub WEHOLITE SPIRO pro gravitační kanalizace WEHOLITE SPIRO to je moderní systém lehkých trub (WEHOLITE) se spirálovou konstrukcí (SPIRO), určených

Více

České technické normy řady 80 (textilní suroviny a výrobky), platné k listopadu 2012

České technické normy řady 80 (textilní suroviny a výrobky), platné k listopadu 2012 České technické normy řady 80 (textilní suroviny a výrobky), platné k listopadu 2012 Označení Třídící znak Název normy 8000 Textilní průmysl, všeobecně ČSN 800001 800001 Textilie. Třídění a základní názvy

Více

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 26.03.2014 Identifikační č.: 02 02 01 0100 1 0000006 1180 SikaGrout -318 SikaGrout -318 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -318 je

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Říjen 2013 Cementobetonové kryty Část 1: Materiály ČSN EN 13877-1 73 6150 Concrete pavements Part 1: Materials Chaussées en béton Partie 1: Matériaux Fahrbahnbefestigungen

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086 Zkoušky: List 1 z 15 01 Mechanické zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů 1 Zkoušení tahem ČSN EN ISO 6892-1 Kovové profily. Výztužné vložky do betonu 2 Zkouška ohybem ČSN EN ISO

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ 3D průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY 25, 50, 100, nájezdový 25, nájezdový 50, nájezdový 100, přechodový L+P, oblý R 0,5 m vnější, oblý R 1,0 m vnější, oblý R 0,5 m vnitřní, oblý R 1,0 m vnitřní

Více

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY Podle normy EN 1340 jsou betonové obrubníky prefabrikované betonové dílce určené k oddělení povrchů ve stejné výškové úrovni nebo v různých úrovních, které poskytují: fyzikální nebo vizuální rozlišení

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY PŘÍDLAŽBA Přídlažba 8, Přídlažba 10 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební desky Přídlažby

Více

přísadami dle Délka [mm] [mm]

přísadami dle Délka [mm] [mm] TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ LYON betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva)) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební bloky Brož Lyon jsou vyráběny, sledovány

Více

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování.

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování. Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: CZ01 Dekorativní stěrková hmota Construction Popis výrobku je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M V O D N Í H O S P O D Á Ř S T V Í KVALITA PŮDY O D P A D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í stav k 1.1.2016 Sweco Hydroprojekt a.s. Centrum technické normalizace

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA Svahová tvarovka Quadra I, Svahová tvarovka Quadra II betonové svahové tvarovky jsou vyráběny na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 Třebovice Třebovice

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pobočka Praha - Uhříněves 2. Pobočka Brno areál Centrum AdMaS, Purkyňova 139, 612 00 Brno 3. Pobočka Praha - Malešice areál Ekola Group, Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Více

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí

Více

ENVIFORM a.s. Centrum Zkušeben Průmyslová 1045, 739 61 Třinec Staré Město

ENVIFORM a.s. Centrum Zkušeben Průmyslová 1045, 739 61 Třinec Staré Město Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Centrální mechanická zkušebna (CZm) 2. Mechanická zkušebna válcoven (CZv) Průmyslová 711, 739 61 Třinec Konská 3. Mechanická zkušebna tažírny oceli (CZt) Tovární 1688,

Více

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice Popis výrobku je tixotropní 2-komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

Construction. Sikafloor -81 EpoCem. 3-komponentní epoxi-cementová malta pro samonivelační podlahové stěrky tloušťky vrstvy 1,5-3 mm.

Construction. Sikafloor -81 EpoCem. 3-komponentní epoxi-cementová malta pro samonivelační podlahové stěrky tloušťky vrstvy 1,5-3 mm. Technický list Vydání 06/08/2012 Identifikační číslo: 02 08 02 01 001 0 000001 3-komponentní epoxi-cementová malta pro samonivelační podlahové stěrky tloušťky vrstvy 1,5-3 mm Construction Popis výrobku

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO, koncový, koncový, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání.

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání. POPIS MasterFlow 648 je 3K vysokopevnostní, zálivková hmota na bázi EP s nízkým smrštěním. Vykazuje vysokou počáteční I konečnou pevnost. Po smíchání všech tří složek MasterFlow 648 představuje maltu s

Více

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití    Construction Vlastnosti / výhody     Testy Zkušební zprávy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000043 2komponentní tixotropní epoxidové lepidlo Popis výrobku je tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

Materiálové listy Datum vydání: 15.2.2010. Polyuretanové deskové a blokové mateiály

Materiálové listy Datum vydání: 15.2.2010. Polyuretanové deskové a blokové mateiály Polyuretanové deskové a blokové mateiály Obsah 1 NECURON 100 2 NECURON 160 3 NECURON 250 4 NECURON 301 5 NECURON 480 6 NECURON 540 7 NECURON 620 8 NECURON 651 9 NECURON 770 10 NECURON 840 11 NECURON 1001

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

141-10-01. ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S EN 13888 Kerapoxy je spárovací hmota (G) na bázi reaktivní pryskyřice (G) třídy RG.

141-10-01. ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S EN 13888 Kerapoxy je spárovací hmota (G) na bázi reaktivní pryskyřice (G) třídy RG. Dvousložková epoxidová kyselinovzdorná hygienicky nezávadná spárovací hmota (k dispozici v 26 barevných odstínech), pro spáry o šířce nad 3 mm. Lze ji použít i jako lepidlo. 14101 ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ NICE betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami povrch betonových dlažebních bloků je strukturovaný vydlážděné

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s

Více

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Technický list Vydání 24/04/2008 Identifikační č.: 02 02 02 01 001 0 000001 3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Popis výrobku 3 - komponentní, vysoce pevnostní, samonivelační, bez rozpouštědel,

Více

D1.01.1-03 TECHNICKÉ PODMÍNKY

D1.01.1-03 TECHNICKÉ PODMÍNKY ATELIER PENTA v.o.s. Mrštíkova 12 586 01 Jihlava tel: +420 567 312 451-4 email: penta@penta.ji.cz www.penta.ji.cz Akce : Centralizace v nemocnici Karlovy Vary - aktualizace Dokumentace pro provádění stavby

Více

Konstrukční desky z polypropylenu

Konstrukční desky z polypropylenu IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Zdeněk Funda, DiS Ing. František Kůrka Verze: 03/12 Vydáno dne: 7.12.2012 Účinnost

Více

Zkušebna kožedělných a textilních materiálů a výrobků tř. Tomáše Bati 1724, 765 02 Otrokovice Zkoušky:

Zkušebna kožedělných a textilních materiálů a výrobků tř. Tomáše Bati 1724, 765 02 Otrokovice Zkoušky: Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucí laboratoře. Laboratoř

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Zkušební laboratoř stavebních strojů - pobočka TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Zkušební laboratoř stavebních strojů - pobočka TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 List 1 z 5 Zkoušky: 1* Měření rozměrů, vzdáleností, tvarů a zatížení 2 Měření tvrdosti kovů Brinell Vickers Rockwell ČSN EN 294 ČSN EN 349 ČSN EN 811 ČSN EN 1337-3, příl. F, G, H, I, J, K, M ČSN EN 1337-5,

Více

Stavební lepidlo pro:

Stavební lepidlo pro: Technický list Vydání 23/12/2008 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000006 2-komponentní stavební lepidlo Popis výrobku Použití Tixotropní, 2 - komponentní stavební lepidlo na epoxidové bázi, v kartuši.

Více

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař Akreditovaný subjekt podle ČSN EN 17065:2013: List 1 z 35 Pracoviště certifikačního orgánu: pořadové název pracoviště adresa pracoviště 1 Pracoviště Praha Pražská 16, 102 00 Praha 10- Hostivař 2 Pracoviště

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU kompozitní tyče ARMASTEK dokonalá alternativa tradičního vyztužení betonu ocelovými tyčemi - - - + + + ŽELEZOBETON beton vyztužený ocelovými tyčemi základní chybou železobetonu

Více