4. Trénink improvizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Trénink improvizace"

Transkript

1 4. kapitola 4. Trénink improvizace 4 Tréninkový plán Pozornost Originalita Spolupráce Humor Storytelling Pozornost Pozornost se promítá ve vašem vědomí jako film na projekčním plátně. To, na co je zaměřena, se objevuje ve vašem vědomí jako něco zjevného, co si uvědomujete jako realitu. Vaše pozornost přijímá informace jak zvenčí, z vašeho okolí, tak zevnitř z těla. Je to stálý vzestupný proud myšlenek a obrazů. Proudí bez námahy sám od sebe. V různých částech mozku se objevují a mizí různé vzruchy, které spolu soupeří, a ty, jimž se podaří ostatní na chvíli přebít, se stávají vědomými. Pozornost je jednoduše řečeno soustředěnost na nějakou duševní či fyzickou činnost. Improvizace na této schopnosti přímo stojí a padá. Lidé obvykle své pozornosti nevěnují pozornost, dokud nedojde k nějaké její poruše, což nejčastěji začíná zajímat rodiče v případě dětí s ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou). Pokud se ale chcete skutečně zlepšit ve svých improvizačních schopnostech, pak první oblastí, kterou je třeba rozvíjet, je právě pozornost. Bdělá, vnímavá a koncentrovaná. 36

2 Trénink improvizace 4. kapitola Mořský koník stojí za pozornost Co naši pozornost zvyšuje? A co ji utlumuje? Každá zpráva z vašich smyslů (sluch, zrak, čich a další) je analyzována v oblasti mozku, kterou neurologové nazývají hipokampus, tedy mořský koník, a vážně tak i vypadá. Hipokampus je obrovská třídírna informací. Představuju si to jako centrální poštu, kde se hromady dopisů a balíků třídí a rozvážejí do všech částí republiky. Tato oblast mozku je primárně určena k rozpoznávání nových či něčemu podobných vjemů. Vjem vyhodnocený jako neznámý naši pozornost zvyšuje, zatímco známý ji snižuje. Stále nové vjemy vedou k úzkosti a nejistotě, stále stejné vjemy vedou k nudě. Pokud jsou vjemy nové nebo neúplné, budí zvědavost, provokují fantazii. Jestliže jsou ale informace příliš nové, tedy nemají téměř žádnou odezvu v podobě asociací uložených v mozku a jsou pak vnímány jako znepokojivé a matoucí. Proto neděste své děti stále novými věcmi, ale jen občas je překvapte! Neurologové odhadují, že velká část informací, které považujeme za reálný obraz skutečnosti, je skládána a dokreslována naším mozkem. Vezmeme-li v úvahu, jaké množství informací musí neustále mozek porovnávat a doplňovat, je zřejmé, že nekreativní člověk neexistuje. Náš mozek každý vjem z venku neustále porovnává s předchozími zkušenostmi a dává nám základní informaci o emočním náboji: na jedné straně je bezpečí, na straně druhé ohrožení. V evoluci se emoce objevily dříve než myšlení. V životě člověka myšlení slouží spíše k racionalizaci emočního jednání. Myšlenkové procesy vystupují převážně ve funkci volby vhodných prostředků k dosahování cílů a ve funkci posuzování pravděpodobnosti dosažení cíle. Ačkoli člověk často racionalizuje zdůvodňuje své činy, aby si udržel vnitřní rovnováhu a zahnal výčitky svědomí, cíle jeho jednání jsou emocionální podstaty. 37

3 4. kapitola Trénink improvizace TIP Ptejte se jinak Čas od času změňte úhel pohledu a ptejte se jinak: Proč to dělám? Co z toho? Zvládl jsem to? Je mi v tom dobře? Jsem spokojený? Jsem šťastný? Vše, co děláte, děláte kvůli pocitu určitého uspokojení. Člověk sám si je schopen rozumově zdůvodnit jakýkoli čin. Je zřejmé a neurologové to neříkají příliš nahlas, že vědomé myšlení pouze dobíhá emocionálně zabarvené jednání. Pokud bychom to zcela přijali, zhroutil by se totiž právní systém. Nikdo by za nic nebyl zodpovědný. Trénink pozornosti Vaše pozornost musí být v jednom okamžiku rozšířená (extenzivní) jakoby do stran, zároveň být schopna zaměřit se (koncentrace) na nějaký detail a dostatečně pružná, aby se přenesla někam jinam (vigilita). Kombinace extenzivní, koncentrované a bdělé pozornosti vám dává ohromnou výhodu proti lidem s pozorností příliš analytickou nebo naopak roztříštěnou. Především vigilita, tedy schopnost přenášet pozornost na různé podněty, je z hlediska improvizace zásadní. Vezměme to ale pěkně popořadě. 1. Extenzita Začneme tréninkem rozšířené pozornosti na různé podněty. Co je naším cílem? Vyladit svou pozornost na vysokou citlivost k tomu, co se děje kolem nás, ale nenechat se zcela zahltit. Kdyby vše kolem nás vyžadovalo naši pozornost, byli bychom roztěkaní a ihned unavení. Extenzita je tedy spíše připravenost, vnímavost a panoramatické vidění. 38

4 Trénink improvizace 4. kapitola Cvičení: Dabing Zapněte si televizi, vypněte zvuk u jakéhokoliv programu a zkuste dabovat, co se zrovna na obrazovce odehrává. Sledujte vše pozorně, cílem není blábolit nesmysly, ale přiblížit se tomu, o čem by mohla být řeč. Doporučuji začít přírodovědnými pořady (zvlášť zajímavé jsou dokumenty o hmyzu), později přejděte na sport, kreslené seriály a nakonec si vychutnejte některý z akčních filmů. Varianty: zkuste dabovat ve více lidech více postav nebo hostů v talk show; zkuste si zadat téma, kterého se musíte během dabingu držet. 2. Koncentrace Cvičení na koncentraci najdete spoustu v různých knížkách zaměřených speciálně na tuto dovednost. Například mohu doporučit výbornou knihu Rolanda Geisselharta Trénink paměti a koncentrace nebo Velkou knihu technik učení, tréninku paměti a koncentrace. Většina těchto knih vás učí, jak se koncentrovat doma v klidu svého pokoje. To, na co se chceme zaměřit v této knize, je ve stejnou chvíli řešit více úkolů naráz, vypadat u toho sebevědomě a reagovat na lidi, před nimiž stojíte. To je přece jen něco jiného, než si v tichu knihovny nebo své pracovny řešit matematicko- -logické hry či sudoku. Trénink opět vychází z každodenní praxe. Tuto schopnost koncentrace uprostřed rozšířené pozornosti lze přirovnat k řízení auta nebo sjezdovému lyžování. Proč? Jde tu o rychlost reakcí na měnící se podmínky a zároveň koncentrovanost na výkon, protože jde o život. Jistě najdete další takové činnosti, kdy se podmínky mění velmi rychle a vy musíte reagovat a zároveň být plně koncentrováni na perfektní zvládnutí této činnosti. Této kombinace vnímavosti a koncentrace nelze dosáhnout ihned, protože se tu vytváří dynamický stereotyp. Ten se vytváří opakováním a zpřesňováním jemných reakcí na rychlou změnu. Proto i v improvizaci platí, že dokonalost vzniká až po dlouhodobém tréninku a praxi. Čím začít? Překážkami. Výzvami. Dávejte si různé úkoly, které vás budou nutit koncentrovat se na nějakou činnost, zatímco sledujete bedlivě 39

5 4. kapitola Trénink improvizace své okolí. Samozřejmě se nepouštějte do činností, které by vás ohrožovaly na zdraví nebo na životě. Ale až budete čekat na vlak, zkuste si číst a zároveň poslouchat, o čem si (ač je to neslušné) povídají lidé kolem vás. Až budete obědvat v jídelně, zkuste mluvit ke kolegům a zároveň odezírat z úst, o čem mluví někdo u sousedního stolu. Zkuste jít parkem a zároveň si číst. Zkuste žonglovat s míčky a zároveň někomu vyprávět krátký příběh. Zkuste telefonovat a přejít někde zábradlí. Hledejte možnosti, kde kombinovat činnosti tak, aby vás to nutilo rozprostřít pozornost a zároveň zvládnout nějakou činnost vyžadující koncentraci. Cvičení: Když mluví dva Hezké a jemné cvičení pozornosti, ve kterém dva lidé mluví zároveň, každý na jiné téma, na nichž se předem domluví. Začnou a čas od času jeden z nich tleskne a v tu chvíli si musí prohodit daná témata. Ale! Musí pokračovat na slovo přesně tam, kde skončil jeho partner, takže plynule naváže. A opět dojde k výměně po tlesknutí. Doporučeny jsou minimálně tři výměny. Varování: Toto cvičení nedoporučujeme hrát se svými životními partnery nebo partnerkami. Hrozí hádky a rozchody! Varianta 1 Vyprávějte krátký příběh a váš kolega nebo partner bude ukazovat gesty nějaké důležité sdělení, například že začíná pršet nebo pozor, támhle běží pes. Vy na to opět krátce odpovíte, ale stále pokračujete ve svém příběhu. Varianta 2 Domluvte se s kolegou nebo partnerem, že budete vyprávět něco z toho, co se vám ten den přihodilo, a on vám bude klást jednoduché otázky typu: Hlavní město Španělska? Kolik obyvatel má Paříž? Vy musíte rychle odpovědět, ale stále pokračovat ve svém vlastním vyprávění. P. S. Zakázané slovo je odpověď nevím. 40

6 Trénink improvizace 4. kapitola Cvičení: Krok za krokem Náročnější cvičení na koncentraci a jinou činnost zároveň spočívá v tom, že musíte zkombinovat a zkoordinovat svůj pohyb s myšlením a mluvením, přičemž vše vyžaduje vaši pozornost. Začněte jednoduše takto. Zkuste mluvit o nějakém tématu a každou větu buď v souvětí, nebo ukončenou tečkou oddělte vždy krokem v prostoru. Vždy, když uděláte krok, musí končit nějaký větný celek. Přidejte si úkol, že po každé třetí větě musíte vyskočit a potom že po každé páté větě musíte tlesknout. No a začíná se to komplikovat. A pokud máte poblíž někoho dalšího, ať vám čas od času položí otázku. 3. Vigilita Třetí kvalitou vaší pozornosti, jež je důležitá pro improvizaci, je vigilita, tedy bdělost a schopnost měnit zaměření pozornosti z jednoho podnětu na druhý. Tato až těkavost může být pro ty, kteří trpí některou z dysfunkcí pozornosti, zábavná denní realita, zatímco jejich okolí to chápe jen stěží. Zvláště pokud se jedná o učitelský sbor. To, co na jedné straně vadí například v učení, je při improvizaci velkou výhodou. Schopnost přesouvat ohnisko své pozornosti z jedné věci na druhou je velmi žádoucí. Zaměření pozornosti a následná rychlá asociativní činnost, tedy rychle mě k tomu něco napadne, je přesně to, co hledáme a trénujeme. Ideálně se pozornost přenáší z podnětu na podnět a zároveň netěká natolik, že bychom nemohli vytvářet asociace. Cvičení: Předměty Skutečně náročné cvičení ve dvojici. Domluvte se s partnerem, spoluhráčem, že najde po bytě deset menších předmětů a přinese je na stůl. Zakryjte je ručníkem, aby nebyly vidět. Když jste připraveni, vždy jeden z vás některý z předmětů vytáhne a vy musíte ten předmět vzít do ruky a udělat z něj něco jiného. Například podá vám naběračku a vy naznačíte, že máte v ruce královské žezlo a řeknete krátkou větu, která se k tomu vztahuje: Poklekni rytíři, ať 41

7 4. kapitola Trénink improvizace tě mohu pasovat do stavu šlechtického Hned poté mu předmět vrátíte a on vám ihned dává do ruky jiný. Takto projdete všech deset předmětů. Pro náročné doporučuji těžší verzi, kdy ty samé předměty využijete třikrát, což znamená, že je musíte použít třikrát jinak. Cvičení: Zapping Domluvte se s partnerem nebo kamarádem, ať vezme ovladač od vašeho televizoru. Vypněte zvuk. Váš partner, v tomto případě spoluhráč, ať přepíná programy beze zvuku a vy musíte popisovat, co tam vidíte. Něco jako prezentace. Váš spoluhráč ať vám k tomu klade otázky typu: A co je to tam vpravo? Kdo je ten člověk vzadu? Proč tam je to zvíře? Vy kromě své prezentace musíte pohotově odpovídat na jeho otázky a zároveň stíhat jeho přepínání pořadů. Kromě tréninku je to i docela legrace. Zpráva pro všechny manželky: Přepínání kanálů na televizi je tedy vysoce kreativní činnost! 42

8 Trénink improvizace 4. kapitola Cvičení: Rozhovor pozpátku S partnerem, spoluhráčem se domluvte, kdo bude host ve studiu a kdo moderátor. Domluvte si, na jakou oblast bude host odborník. Novinář, veterinář nebo muzikolog? Jeden klade otázky a druhý odpovídá, jenže pozpátku. Jak to vypadá? A: Děkuji za tu vyčerpávající odpověď. B: Tak samozřejmě, pokud se podíváme na tvorbu Nicolase Orbina, je zřejmé, že vliv jeho předchůdců, jako byl Johny Brucwick nebo Henry Damp, je tam patrný A: Nebyl Orbin ve své tvorbě někým ovlivněn? B: Jeho tvorba je prostě úžasná a originální! Zkuste vytvořit takový rozhovor. Začněte u témat, která jsou vám blízká a rozumíte jim, a pak přejděte do vod, jimž nerozumíte vůbec. Tam se teprve osvědčuje schopnost koncentrace a imaginace. O tom, co známe, se mluví snadno. Ale dokázat plynule hovořit o cizím tématu vyžaduje odvahu a imaginaci. Mimochodem na tomto principu je postaven pořad na BBC4 Just a Minute. Anglicky rozumějícím vřele doporučuji. TIP Jedna řečnická technika do praxe. Když se mě někdo na něco ptá, například při prezentaci, neodpovídám ihned, ale použiju některou z protiotázek, které dotaz rozvinou, a během té doby si zformuluji odpověď. Cílem je získat více informací, potrápit druhou stranu a zároveň ji/ho lehce dekoncentrovat. Pak vypadáte, že znáte skutečně odpověď na cokoliv. Většinou vám ji lidé prozradí sami během doplnění své otázky, protože jste jim ji položili také. Pár příkladů, jak taková protiotázka může vypadat: Rozumím vám, můžete mi přesněji popsat? Chápu, kam míříte, přesto, co přesně byste potřeboval vědět? Rád vám odpovím, můžete mi zkonkretizovat, jaké? Pokud vám mám přesně odpovědět, potřeboval bych ještě znát Výborná otázka, děkuji za ni. Jaký úhel pohledu vás nejvíce zajímá? 43

9 4. kapitola Trénink improvizace Cvičení: Souboj otázek Abychom si natrénovali, jak hned neodpovídat, mám tady pro vás cvičení, které je postaveno jenom na otázkách. Rodiče nás učili, že slušný člověk odpovídá na otázku. Výzva v tomto cvičení je v tom, že budeme na otázku odpovídat otázkou. Je zajímavé pozorovat, jak se naše myšlení podvědomě brání pokládat otázku na otázku. Je tady patrná síla zvyku. Cvičení je určeno pro dva a více lidí. Jak na to? Jeden položí otázku na určené téma, například dovolená nebo vaření. Druhý musí odpovědět také otázkou (zakázané otázky jsou: Proč se ptáš?, A ty? nejsou kreativní a ukazují na naši bezradnost). Příklad: Zadané téma vánoční nákupy A: Už máš nakoupené dárky na Vánoce? B: Tak brzy? A: Nemyslíš, že je dobré mít to z krku dřív než 23. prosince? B: Můžeš mi něco doporučit? A: Pro koho konkrétně? B: Je to důležité? Je zřejmé, že zásoba otázek se dříve či později vyčerpá, ale jde o tu úvodní přestřelku otázek. Ten, kdo zaváhá nebo neodpoví otázkou, ztrácí bod. Můžete zařadit jako soutěž někde na večírku. V reálném životě se tato technika uplatní, pokud jste pod palbou otázek, například při prezentaci. Tam samozřejmě stačí jedna otázka na otázku. Jde především o návyk nevrhnout se hned do odpovědi. Při improvizaci, kdy chcete působit sebejistě a pohotově, je třeba dodržovat několik zásad: I trénovaný mozek se nejpozději do dvaceti minut unaví. Přeneste pozornost na chvíli někam jinam, abyste si odpočinuli. Stačí jedna minuta a vydržíte být koncentrovaní zase deset až patnáct minut. První nápad je dobrý nápad. Druhý mnohem lepší. Je sice třeba se chytit, ale získá čas pro druhý nápad, který je tvořivý a originální. 44

10 Trénink improvizace 4. kapitola Když mluvíte, dívejte se lidem do očí. Naučte se to. Mají intenzivní pocit, že přesně víte, o čem je řeč. Když se díváte na zem nebo na strop, vypadáte nejistě. Spojte koncentraci s tělesným pohybem. Zaskočený člověk ztuhne. Jakmile k tomu dojde, donuťte tělo k pohybu. Nejlépe směrem k tomu, kdo vás zaskočil otázkou nebo nějakým výrokem. Pohyb vám nastartuje myšlení, kdežto setrvání ve stejné pozici těla vás blokuje. Trénujte, kdykoliv je to možné. Při prezentaci, poradě nebo semináři. Zkoušejte propojovat co nejvíce vjemů a zároveň vaši koncentraci na to, co říkáte a na co myslíte. Jde o to, naučit se vytvořit synergii mezi nasloucháním, myšlením a mluvením v jeden okamžik. Input i output zároveň. Myslete i na odpočinek Naše vědomí je organizováno tak, že podněty z okolí dostávají prioritu podle toho, jak jsou důležité z hlediska ochrany organismu a přežití. To, co nás ohrožuje a mohlo by nám uškodit, dostává samozřejmě prioritu nejvyšší. A nejen tehdy, pokud by to mohlo uškodit jak nám, tak i někomu jinému. Zajímavý je v tomto ohledu křik dětí. Má v sobě obsaženy tóniny, které nás rozhodně nenechají chladnými. Ať už je emoce vyvolaná tímto křikem jakákoliv, je jasné, že to příroda zařídila dokonale. To, co probíhá ve dvou a vícedětných rodinách, je nelítostný boj o pozornost. Rodičovská pozornost buď otupí, nebo nepřežije. Stejně tak tento boj o pozornost probíhá ve firemním prostředí a korporacích. Neustále někdo vyžaduje vaši pozornost. Na prezentacích se po vás chce, abyste věnovali pozornost novým projektům, vaše ová schránka je plná zpráv, které křičí Urgent!. Vaši nadřízení chtějí, abyste věnovali pozornost jejich vizím a prioritám a HR oddělení novému dotazníku spokojenosti. Tento koktejl žroutů pozornosti obohaťte o kancelář v open space a vzniká smrtící kombinace. Vaše pozornost však je nerozmnožitelný zdroj. Lze ji rozprostřít na více podnětů za cenu snížení kvality vnímání a zpracování. 45

11 4. kapitola Trénink improvizace Varování Bylo dokázáno, že pozornost k tomu, co se odehrává na silnici, je, když telefonujete i při použití hands-free, na stejné úrovni, jako když usínáte. Z mnoha pozornostních testů a neurologických měření je zřejmé, že do našeho vědomí proniká vždy jen omezené množství dat. A pokud svou pozornost věnujete jednomu zdroji dat, nejste schopni ji plně věnovat nějakému jinému. Platí to i pro ženy s jejich pověstným multitaskingem. Svou pozornost musíme nechat pravidelně odpočívat. Nebudu se zde rozepisovat o relaxačních technikách ani o blahodárných účincích spánku či procházky v lese. Na tyto možnosti jste už určitě dávno přišli. Chci vám poradit několik jednoduchých možností, jak nechat svou pozornost odpočívat ve chvílích, kdy jste v práci nebo v prostředí, které vám nedovoluje si na pár minut zdřímnout. Německý psychiatr Gustav Aschaffenburg si všimnul, že pokud je člověk unavený a vyčerpaný, objevuje se u něj tendence asociovat rýmem: rám trám krám. Položil si zajímavou otázku: Když člověk produkuje za únavy zvukové asociace, funguje toto spojení také naopak? Může se přes zvukové asociace vytvořit únava, polobdělý stav či usínání? Odpověď je ano. Vždyť ukolébavky jsou na tom přímo založeny. Rýmy jsou cestou sice k jednodušším, můžeme říci regresivním asociacím, ale zato jsou nádherně uvolňující. Dejte si několik minut rýmování a uvidíte, jak si odpočinete. Cvičení: Rýmy Pohodlně se opřete a zavřete oči. Představte si jakékoliv prostředí, které máte rádi, kam jezdíte a odpočíváte. Najděte si jednoduché slovo, které obsahuje hodně samohlásek. Zvolte jednoduché slovo, například končící na slabiku -ám třeba slovo posbírám. A zkuste tvořit jednoduché rýmy, aniž byste se starali o obsah básniček: Vše, co najdu, posbírám, za chvíli plné kapsy mám. Ptám se, komu dám, co v kapsách mám? Ať nejsem sám, raději rozdám vše, co mám. Tvořte úplně nablblé jednoduché básničky končící na slabiku -ám. Jejich vymýšlení není žádná námaha, naopak vytváří prostor k odpočinku pozornosti. 46

12 Trénink improvizace 4. kapitola Cvičení: Čmárání Další báječnou metodou odpočinku je čmárání. Potvrzeno neurologickými měřeními a pozorováním: bezcílné, neúčelné čmárání po papíře dává mozku a pozornosti možnost vypnout a odpočinout si. Vypadáte zaměstnaně, ale odpočíváte jak geniální. Prostě si vezměte kus papíru, tužku nebo propisku a nechte ruku bezcílně bloudit po papíře. Tento proces se využívá také v terapeutické práci při diagnostice či pro uvolnění. Nemusí nic vznikat, jen je důležité, aby vaše ruka zanechávala čáru. Ať se vede sama. Někdy vznikají i nádherné obrazce a sami jste překvapeni, že to vzešlo od vás. A doporučuji po chvíli prohodit ruce, ať se levá také snaží. Cvičení: Buď úkol, nebo nic! Odpočinkové metody chci doplnit ještě o jednu velmi efektivní metodu k překonávání chvil prokrastinace, kdy se vám nechce do nějakého úkolu, ale ten vám takzvaně straší v hlavě, protože se mu stále vyhýbáte a děláte cokoliv jiného. To strašení v hlavě vám totiž bere velmi podstatnou část vaší koncentrace. Obsedantní, nutkavý charakter nesplněného úkolu zaměstnává vaši pozornost více, než byste chtěli. Má totiž velmi silný emocionální náboj. A emoce mají v našem vědomí přednost v jízdě. Mám řešení. Posaďte se ke stolu a nedělejte absolutně nic. Skutečně nic: nesurfujte po internetu, nehrajte si s tužkou, nic nečtěte ani nepište. A vydržte to tak dlouho, dokud nezačnete pracovat na úkolu, kterému jste se vyhýbali. Buď úkol, nebo nic. Ale opravdu nic. Je zvláštní, jak náš organismus nevydrží dlouho nedělat nic. Pokud si tento druh zklidnění a techniku buď úkol, nebo nic osvojíte, ušetříte spoustu času na věci, které vás skutečně baví. Ale hlavně budete na ně plně koncentrováni. 47

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada CZ Habermaaß-hra 5581 Život na farmě Velká sada Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit?

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit? Jak jsou námitky klienta vnímány? Bohužel jako negativní signály. Postoj obchodníka: Strach, obavy, negativní představy, klient MNE odmítá. Když klient říká: Nemám čas. Nemám peníze. Nemám zájem. My už

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Pokročilý pohlavní styk

Pokročilý pohlavní styk 164 BĚŽNÉ ALTERNATIVY: Každý den se objevují nové a nové fetiše 165 obsazeno a praktiky. Výše jsou vyobrazeny jen některé z nich. 166 To, co vás nastartuje Nejste povinni vyzkoušet jakoukoliv výše popsanou

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda A bod na bříšku palce B tah po ukazováčku od bříška prstu k dlani C bod na zápěstí D tah po prostředníčku od bříška prstu k dlani E bod na bříšku ukazováčku F současné

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 1 1. Naučte se být sami sebou a sami se sebou V dnešní době není vůbec jednoduché být sám sebou a zůstat přirozený a harmonický, prostě takový, jakého nás příroda

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ Nedělejte pořád stejné chyby, udělejte ten nejlepší dojem na muže, o kterého máte zájem a připravte se na úspěch. Nechte si poradit, jakých chyb se vyvarovat,

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech.

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. 6. Rada šestá: Rozvíjejte fonematický sluch Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. Musíme si uvědomit, že změnou jediné hlásky ve slově se změní význam slova: KOZA

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM 2 Co Vás odliší od průměru tisíců? Masérů je opravdu hodně. Těch opravdu dobrých je málo. Co patří k základním věcem, bez kterých se z průměru nedostanete? Co dělat, abyste

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Měli jste někdy spolupracovníka, který k vám přišel a, aniž byste

Měli jste někdy spolupracovníka, který k vám přišel a, aniž byste 7 STRATEGIE SOCIÁLNÍHO POVĚDOMÍ Měli jste někdy spolupracovníka, který k vám přišel a, aniž byste mu cokoliv řekli, věděl, jaký zrovna máte den a co se odehrává ve vaší mysli? Bylo mu jasné, že jste byli

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Krotíme obrazovku Pavel Říčan Drahomíra Pithartová

Krotíme obrazovku Pavel Říčan Drahomíra Pithartová Krotíme obrazovku Pavel Říčan Drahomíra Pithartová Tato kniha s podtitulem: Jak vést děti k rozumnému užívání médií, vyšla v roce 1995 v nakladatelství Portál. Jejími autory jsou: Doc.PhDr. Pavel Říčan,

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Volte vždy jednoduchost

Volte vždy jednoduchost Volte vždy jednoduchost Život je ve své podstatě velice jednoduchý. V jednoduchosti je krása. Příroda není složitá je velice jednoduchá. Roste, zraje a ukládá se k zimnímu odpočinku. Vše se děje s naprostou

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo 5 Rady přispívající k úspěšné komunikaci Toto je pátá ze série brožur Widexu o sluchu a tématech s ním spojených. Komunikace Lidé, kteří mají problémy se sluchem,

Více

ŠKODA AUTO přináší několik užitečných tipů, jak si užít cestování autem o...

ŠKODA AUTO přináší několik užitečných tipů, jak si užít cestování autem o... Zahrajme si hru ŠKODA AUTO přináší několik užitečných tipů, jak si užít cestování autem o... V ánoce jsou i časem cestování. Využijte kreativně dobu, kterou o Vánocích strávíte na cestách za příbuznými,

Více

VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÝ SEMINÁŘ LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÝ SEMINÁŘ LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÝ SEMINÁŘ LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Strana 1 z 16 Motto: Čím uchopíme kopřivu pevněji, tím méně pálí. Mongolské přísloví Strana 2 z 16 Vztahy a důvěra v komunikaci Místo dlouhého úvodu

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Výstupní zpráva Dotazník Personline DC

Výstupní zpráva Dotazník Personline DC Výstupní zpráva Dotazník Personline DC Pan XY Důvěrné! Pane XY, následující zpráva obsahuje interpretaci výsledků z dotazníku Personline, zaměřeného na zjištění míry -schopnosti Vašeho pracovního potenciálu.

Více

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00 Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 20.9., 12:00- běhy 16:00 20.9., Kurzy Adaptace Kurz Worklife balance 10.10.,

Více

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že váš nejlepší osobní hypnotizér sídlí ve vašem nitru, lze předpokládat, že se na tohoto vnitřního odborníka zaměří i nejúčinnější regresní

Více

PORUCHY POZORNOSTI ADD/ADHD

PORUCHY POZORNOSTI ADD/ADHD PORUCHY POZORNOSTI ADD/ADHD ADD A ADHD ADD (attention deficit disorder, porucha pozornosti) ADHD (attention deficit hyperactivity disorder, porucha pozornosti s hyperaktivitou) výskyt ADD a ADHD v dětské

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem

1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem 1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem 1 1. PROHLÉDNĚTE SI OBRÁZKY A KTERÉ TÍSŇOVÉ LINKY K NIM PATŘÍ. ZAPAMATUJTE SI JE. 155 158 150 1 2. PŘIŘAĎTE TELEFONNÍ ČÍSLO KE SPRÁVNÉMU OBRÁZKU 155 158 150 2 3. VYTOČTE

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

BÝT PRACOVNÍKEM SPOLEČNOSTI NIKE NA POZICI ATHLETE

BÝT PRACOVNÍKEM SPOLEČNOSTI NIKE NA POZICI ATHLETE BÝT PRACOVNÍKEM SPOLEČNOSTI NIKE NA POZICI ATHLETE PRŮVODCE GO GUIDE ÚVOD BÝT PRACOVNÍKEM SPOLEČNOSTI NIKE NA POZICI ATHLETE CO A PROČ WARM-UP Blahopřejeme! Nyní jste součástí jedné z nejsilnějších sportovních

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI

TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI Využitelný pro měření kompetence: vedení lidí, flexibilita Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 10 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Program Podnikání 5. týden. a produktivita

Program Podnikání 5. týden. a produktivita Program Podnikání 5. týden Systémy a produktivita Vítám vás u nového modulu našeho programu! Tentokrát se vrhneme na trochu nudnější téma, které je ale v podnikání zcela nezbytné. Když podnikáme, máme

Více

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům 4 ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní zóna DOSTAŇTE SE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ Kreativní zóna je název, který Canon vybral pro pokročilejší fotografické

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Zde naleznete první dotazník průběhu procesu vyhledávání informací ve verzi pro MS Word. Původní dotazník byl vytvořen v aplikaci Google Form

Více

Faily při tvorbě e-shopů,

Faily při tvorbě e-shopů, Faily při tvorbě e-shopů, za které zaplatíte víc, než za celý e-shop Marek Čevelíček Twitter: @mcevel Nefunkční weby a e-shopy Proč existuje tolik nefunkčních webů a e-shopů? 1/ nevím, jak udělat funkční

Více

OBSAH Úvodem 1 Improvizace 2 Vše začíná cílem 3 Improvizační hry a cvičení k rozvoji osobnosti žáka střední školy

OBSAH Úvodem 1 Improvizace 2 Vše začíná cílem 3 Improvizační hry a cvičení k rozvoji osobnosti žáka střední školy Obsah 5 OBSAH Úvodem... 7 1 Improvizace... 9 1.1 Definice a síla improvizace... 9 2 Vše začíná cílem... 13 2.1 Profil absolventa... 13 2.2 Klíčové kompetence žáka střední školy... 15 Klíčová kompetence

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

POZORnost (prosexie) 4. přednáška

POZORnost (prosexie) 4. přednáška POZORnost (prosexie) 4. přednáška Co je pozornost? Pozornost umožňuje lidem monitorovat vnější i vnitřní prostředí a vybírat z něj pouze ty podněty, které si v daném okamžiku přejí nebo potřebují uvědomit,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Patronus 1/06 Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Rozhovor Cho Chang Vánoce jsou za dveřmi,nalaďme tedy vánoční vlnu... Co máš na vánocích nejraději? 1.Na vánocích mám nejraději tu vánoční náladu,klid a pohodu

Více

Zdůvodů legislativních požadavků

Zdůvodů legislativních požadavků Kapitola 4 Děti s fyzickými nebo psychickými problémy Zdůvodů legislativních požadavků a také pro řadu objektivních přínosů jsou v mnoha předškolních zařízeních do programů výchovné péče integrovány děti

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly Otázka: Psychické procesy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mirka 1)Poznávací procesy a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly - podnět-> počitek->

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 1 Na co jsme mysleli, když jsme to tvořili Když jsme vymýšleli nové vyhledávání na Prace.cz, kromě

Více

He-Art: Program budoucnosti. Kurz: Úvod do He-Art programu. Třebíč, 30.4.2015

He-Art: Program budoucnosti. Kurz: Úvod do He-Art programu. Třebíč, 30.4.2015 He-Art: Program budoucnosti Kurz: Úvod do He-Art programu Třebíč, 30.4.2015 Jednodenní (5h) seznamovací kurz, jehož cílem je v praxi ukázat přínosy HE-ART Programu a jeho odlišnost od "tradičního" způsobu

Více

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Sebeuvědomění (angl. Self-awareness) je poměrně nový pojem. Souvisí se sebepoznáváním a sebevýchovou.

Více

Práce se sny. Pracovní sešit pro účastníky kurzu pořádaného Centrem Mandala. Lektorka: Zuzana Řezáčová Lukášková

Práce se sny. Pracovní sešit pro účastníky kurzu pořádaného Centrem Mandala. Lektorka: Zuzana Řezáčová Lukášková Práce se sny Pracovní sešit pro účastníky kurzu pořádaného Centrem Mandala Lektorka: Zuzana Řezáčová Lukášková Úvod Mnoho vědců, psychologů, šamanů, filosofů a terapeutů se již dlouhé roky, desetiletí

Více

Tato brožura je speciálně pro Vás, naleznete zde veškeré potřebné informace o odpočinku v našem hotelu a jeho okolí.

Tato brožura je speciálně pro Vás, naleznete zde veškeré potřebné informace o odpočinku v našem hotelu a jeho okolí. Vážení hosté! Dovolte, abychom Vás přivítali v hotelu Colloseum. Tato brožura je speciálně pro Vás, naleznete zde veškeré potřebné informace o odpočinku v našem hotelu a jeho okolí. Budete li mít jakékoliv

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více