4. Trénink improvizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Trénink improvizace"

Transkript

1 4. kapitola 4. Trénink improvizace 4 Tréninkový plán Pozornost Originalita Spolupráce Humor Storytelling Pozornost Pozornost se promítá ve vašem vědomí jako film na projekčním plátně. To, na co je zaměřena, se objevuje ve vašem vědomí jako něco zjevného, co si uvědomujete jako realitu. Vaše pozornost přijímá informace jak zvenčí, z vašeho okolí, tak zevnitř z těla. Je to stálý vzestupný proud myšlenek a obrazů. Proudí bez námahy sám od sebe. V různých částech mozku se objevují a mizí různé vzruchy, které spolu soupeří, a ty, jimž se podaří ostatní na chvíli přebít, se stávají vědomými. Pozornost je jednoduše řečeno soustředěnost na nějakou duševní či fyzickou činnost. Improvizace na této schopnosti přímo stojí a padá. Lidé obvykle své pozornosti nevěnují pozornost, dokud nedojde k nějaké její poruše, což nejčastěji začíná zajímat rodiče v případě dětí s ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou). Pokud se ale chcete skutečně zlepšit ve svých improvizačních schopnostech, pak první oblastí, kterou je třeba rozvíjet, je právě pozornost. Bdělá, vnímavá a koncentrovaná. 36

2 Trénink improvizace 4. kapitola Mořský koník stojí za pozornost Co naši pozornost zvyšuje? A co ji utlumuje? Každá zpráva z vašich smyslů (sluch, zrak, čich a další) je analyzována v oblasti mozku, kterou neurologové nazývají hipokampus, tedy mořský koník, a vážně tak i vypadá. Hipokampus je obrovská třídírna informací. Představuju si to jako centrální poštu, kde se hromady dopisů a balíků třídí a rozvážejí do všech částí republiky. Tato oblast mozku je primárně určena k rozpoznávání nových či něčemu podobných vjemů. Vjem vyhodnocený jako neznámý naši pozornost zvyšuje, zatímco známý ji snižuje. Stále nové vjemy vedou k úzkosti a nejistotě, stále stejné vjemy vedou k nudě. Pokud jsou vjemy nové nebo neúplné, budí zvědavost, provokují fantazii. Jestliže jsou ale informace příliš nové, tedy nemají téměř žádnou odezvu v podobě asociací uložených v mozku a jsou pak vnímány jako znepokojivé a matoucí. Proto neděste své děti stále novými věcmi, ale jen občas je překvapte! Neurologové odhadují, že velká část informací, které považujeme za reálný obraz skutečnosti, je skládána a dokreslována naším mozkem. Vezmeme-li v úvahu, jaké množství informací musí neustále mozek porovnávat a doplňovat, je zřejmé, že nekreativní člověk neexistuje. Náš mozek každý vjem z venku neustále porovnává s předchozími zkušenostmi a dává nám základní informaci o emočním náboji: na jedné straně je bezpečí, na straně druhé ohrožení. V evoluci se emoce objevily dříve než myšlení. V životě člověka myšlení slouží spíše k racionalizaci emočního jednání. Myšlenkové procesy vystupují převážně ve funkci volby vhodných prostředků k dosahování cílů a ve funkci posuzování pravděpodobnosti dosažení cíle. Ačkoli člověk často racionalizuje zdůvodňuje své činy, aby si udržel vnitřní rovnováhu a zahnal výčitky svědomí, cíle jeho jednání jsou emocionální podstaty. 37

3 4. kapitola Trénink improvizace TIP Ptejte se jinak Čas od času změňte úhel pohledu a ptejte se jinak: Proč to dělám? Co z toho? Zvládl jsem to? Je mi v tom dobře? Jsem spokojený? Jsem šťastný? Vše, co děláte, děláte kvůli pocitu určitého uspokojení. Člověk sám si je schopen rozumově zdůvodnit jakýkoli čin. Je zřejmé a neurologové to neříkají příliš nahlas, že vědomé myšlení pouze dobíhá emocionálně zabarvené jednání. Pokud bychom to zcela přijali, zhroutil by se totiž právní systém. Nikdo by za nic nebyl zodpovědný. Trénink pozornosti Vaše pozornost musí být v jednom okamžiku rozšířená (extenzivní) jakoby do stran, zároveň být schopna zaměřit se (koncentrace) na nějaký detail a dostatečně pružná, aby se přenesla někam jinam (vigilita). Kombinace extenzivní, koncentrované a bdělé pozornosti vám dává ohromnou výhodu proti lidem s pozorností příliš analytickou nebo naopak roztříštěnou. Především vigilita, tedy schopnost přenášet pozornost na různé podněty, je z hlediska improvizace zásadní. Vezměme to ale pěkně popořadě. 1. Extenzita Začneme tréninkem rozšířené pozornosti na různé podněty. Co je naším cílem? Vyladit svou pozornost na vysokou citlivost k tomu, co se děje kolem nás, ale nenechat se zcela zahltit. Kdyby vše kolem nás vyžadovalo naši pozornost, byli bychom roztěkaní a ihned unavení. Extenzita je tedy spíše připravenost, vnímavost a panoramatické vidění. 38

4 Trénink improvizace 4. kapitola Cvičení: Dabing Zapněte si televizi, vypněte zvuk u jakéhokoliv programu a zkuste dabovat, co se zrovna na obrazovce odehrává. Sledujte vše pozorně, cílem není blábolit nesmysly, ale přiblížit se tomu, o čem by mohla být řeč. Doporučuji začít přírodovědnými pořady (zvlášť zajímavé jsou dokumenty o hmyzu), později přejděte na sport, kreslené seriály a nakonec si vychutnejte některý z akčních filmů. Varianty: zkuste dabovat ve více lidech více postav nebo hostů v talk show; zkuste si zadat téma, kterého se musíte během dabingu držet. 2. Koncentrace Cvičení na koncentraci najdete spoustu v různých knížkách zaměřených speciálně na tuto dovednost. Například mohu doporučit výbornou knihu Rolanda Geisselharta Trénink paměti a koncentrace nebo Velkou knihu technik učení, tréninku paměti a koncentrace. Většina těchto knih vás učí, jak se koncentrovat doma v klidu svého pokoje. To, na co se chceme zaměřit v této knize, je ve stejnou chvíli řešit více úkolů naráz, vypadat u toho sebevědomě a reagovat na lidi, před nimiž stojíte. To je přece jen něco jiného, než si v tichu knihovny nebo své pracovny řešit matematicko- -logické hry či sudoku. Trénink opět vychází z každodenní praxe. Tuto schopnost koncentrace uprostřed rozšířené pozornosti lze přirovnat k řízení auta nebo sjezdovému lyžování. Proč? Jde tu o rychlost reakcí na měnící se podmínky a zároveň koncentrovanost na výkon, protože jde o život. Jistě najdete další takové činnosti, kdy se podmínky mění velmi rychle a vy musíte reagovat a zároveň být plně koncentrováni na perfektní zvládnutí této činnosti. Této kombinace vnímavosti a koncentrace nelze dosáhnout ihned, protože se tu vytváří dynamický stereotyp. Ten se vytváří opakováním a zpřesňováním jemných reakcí na rychlou změnu. Proto i v improvizaci platí, že dokonalost vzniká až po dlouhodobém tréninku a praxi. Čím začít? Překážkami. Výzvami. Dávejte si různé úkoly, které vás budou nutit koncentrovat se na nějakou činnost, zatímco sledujete bedlivě 39

5 4. kapitola Trénink improvizace své okolí. Samozřejmě se nepouštějte do činností, které by vás ohrožovaly na zdraví nebo na životě. Ale až budete čekat na vlak, zkuste si číst a zároveň poslouchat, o čem si (ač je to neslušné) povídají lidé kolem vás. Až budete obědvat v jídelně, zkuste mluvit ke kolegům a zároveň odezírat z úst, o čem mluví někdo u sousedního stolu. Zkuste jít parkem a zároveň si číst. Zkuste žonglovat s míčky a zároveň někomu vyprávět krátký příběh. Zkuste telefonovat a přejít někde zábradlí. Hledejte možnosti, kde kombinovat činnosti tak, aby vás to nutilo rozprostřít pozornost a zároveň zvládnout nějakou činnost vyžadující koncentraci. Cvičení: Když mluví dva Hezké a jemné cvičení pozornosti, ve kterém dva lidé mluví zároveň, každý na jiné téma, na nichž se předem domluví. Začnou a čas od času jeden z nich tleskne a v tu chvíli si musí prohodit daná témata. Ale! Musí pokračovat na slovo přesně tam, kde skončil jeho partner, takže plynule naváže. A opět dojde k výměně po tlesknutí. Doporučeny jsou minimálně tři výměny. Varování: Toto cvičení nedoporučujeme hrát se svými životními partnery nebo partnerkami. Hrozí hádky a rozchody! Varianta 1 Vyprávějte krátký příběh a váš kolega nebo partner bude ukazovat gesty nějaké důležité sdělení, například že začíná pršet nebo pozor, támhle běží pes. Vy na to opět krátce odpovíte, ale stále pokračujete ve svém příběhu. Varianta 2 Domluvte se s kolegou nebo partnerem, že budete vyprávět něco z toho, co se vám ten den přihodilo, a on vám bude klást jednoduché otázky typu: Hlavní město Španělska? Kolik obyvatel má Paříž? Vy musíte rychle odpovědět, ale stále pokračovat ve svém vlastním vyprávění. P. S. Zakázané slovo je odpověď nevím. 40

6 Trénink improvizace 4. kapitola Cvičení: Krok za krokem Náročnější cvičení na koncentraci a jinou činnost zároveň spočívá v tom, že musíte zkombinovat a zkoordinovat svůj pohyb s myšlením a mluvením, přičemž vše vyžaduje vaši pozornost. Začněte jednoduše takto. Zkuste mluvit o nějakém tématu a každou větu buď v souvětí, nebo ukončenou tečkou oddělte vždy krokem v prostoru. Vždy, když uděláte krok, musí končit nějaký větný celek. Přidejte si úkol, že po každé třetí větě musíte vyskočit a potom že po každé páté větě musíte tlesknout. No a začíná se to komplikovat. A pokud máte poblíž někoho dalšího, ať vám čas od času položí otázku. 3. Vigilita Třetí kvalitou vaší pozornosti, jež je důležitá pro improvizaci, je vigilita, tedy bdělost a schopnost měnit zaměření pozornosti z jednoho podnětu na druhý. Tato až těkavost může být pro ty, kteří trpí některou z dysfunkcí pozornosti, zábavná denní realita, zatímco jejich okolí to chápe jen stěží. Zvláště pokud se jedná o učitelský sbor. To, co na jedné straně vadí například v učení, je při improvizaci velkou výhodou. Schopnost přesouvat ohnisko své pozornosti z jedné věci na druhou je velmi žádoucí. Zaměření pozornosti a následná rychlá asociativní činnost, tedy rychle mě k tomu něco napadne, je přesně to, co hledáme a trénujeme. Ideálně se pozornost přenáší z podnětu na podnět a zároveň netěká natolik, že bychom nemohli vytvářet asociace. Cvičení: Předměty Skutečně náročné cvičení ve dvojici. Domluvte se s partnerem, spoluhráčem, že najde po bytě deset menších předmětů a přinese je na stůl. Zakryjte je ručníkem, aby nebyly vidět. Když jste připraveni, vždy jeden z vás některý z předmětů vytáhne a vy musíte ten předmět vzít do ruky a udělat z něj něco jiného. Například podá vám naběračku a vy naznačíte, že máte v ruce královské žezlo a řeknete krátkou větu, která se k tomu vztahuje: Poklekni rytíři, ať 41

7 4. kapitola Trénink improvizace tě mohu pasovat do stavu šlechtického Hned poté mu předmět vrátíte a on vám ihned dává do ruky jiný. Takto projdete všech deset předmětů. Pro náročné doporučuji těžší verzi, kdy ty samé předměty využijete třikrát, což znamená, že je musíte použít třikrát jinak. Cvičení: Zapping Domluvte se s partnerem nebo kamarádem, ať vezme ovladač od vašeho televizoru. Vypněte zvuk. Váš partner, v tomto případě spoluhráč, ať přepíná programy beze zvuku a vy musíte popisovat, co tam vidíte. Něco jako prezentace. Váš spoluhráč ať vám k tomu klade otázky typu: A co je to tam vpravo? Kdo je ten člověk vzadu? Proč tam je to zvíře? Vy kromě své prezentace musíte pohotově odpovídat na jeho otázky a zároveň stíhat jeho přepínání pořadů. Kromě tréninku je to i docela legrace. Zpráva pro všechny manželky: Přepínání kanálů na televizi je tedy vysoce kreativní činnost! 42

8 Trénink improvizace 4. kapitola Cvičení: Rozhovor pozpátku S partnerem, spoluhráčem se domluvte, kdo bude host ve studiu a kdo moderátor. Domluvte si, na jakou oblast bude host odborník. Novinář, veterinář nebo muzikolog? Jeden klade otázky a druhý odpovídá, jenže pozpátku. Jak to vypadá? A: Děkuji za tu vyčerpávající odpověď. B: Tak samozřejmě, pokud se podíváme na tvorbu Nicolase Orbina, je zřejmé, že vliv jeho předchůdců, jako byl Johny Brucwick nebo Henry Damp, je tam patrný A: Nebyl Orbin ve své tvorbě někým ovlivněn? B: Jeho tvorba je prostě úžasná a originální! Zkuste vytvořit takový rozhovor. Začněte u témat, která jsou vám blízká a rozumíte jim, a pak přejděte do vod, jimž nerozumíte vůbec. Tam se teprve osvědčuje schopnost koncentrace a imaginace. O tom, co známe, se mluví snadno. Ale dokázat plynule hovořit o cizím tématu vyžaduje odvahu a imaginaci. Mimochodem na tomto principu je postaven pořad na BBC4 Just a Minute. Anglicky rozumějícím vřele doporučuji. TIP Jedna řečnická technika do praxe. Když se mě někdo na něco ptá, například při prezentaci, neodpovídám ihned, ale použiju některou z protiotázek, které dotaz rozvinou, a během té doby si zformuluji odpověď. Cílem je získat více informací, potrápit druhou stranu a zároveň ji/ho lehce dekoncentrovat. Pak vypadáte, že znáte skutečně odpověď na cokoliv. Většinou vám ji lidé prozradí sami během doplnění své otázky, protože jste jim ji položili také. Pár příkladů, jak taková protiotázka může vypadat: Rozumím vám, můžete mi přesněji popsat? Chápu, kam míříte, přesto, co přesně byste potřeboval vědět? Rád vám odpovím, můžete mi zkonkretizovat, jaké? Pokud vám mám přesně odpovědět, potřeboval bych ještě znát Výborná otázka, děkuji za ni. Jaký úhel pohledu vás nejvíce zajímá? 43

9 4. kapitola Trénink improvizace Cvičení: Souboj otázek Abychom si natrénovali, jak hned neodpovídat, mám tady pro vás cvičení, které je postaveno jenom na otázkách. Rodiče nás učili, že slušný člověk odpovídá na otázku. Výzva v tomto cvičení je v tom, že budeme na otázku odpovídat otázkou. Je zajímavé pozorovat, jak se naše myšlení podvědomě brání pokládat otázku na otázku. Je tady patrná síla zvyku. Cvičení je určeno pro dva a více lidí. Jak na to? Jeden položí otázku na určené téma, například dovolená nebo vaření. Druhý musí odpovědět také otázkou (zakázané otázky jsou: Proč se ptáš?, A ty? nejsou kreativní a ukazují na naši bezradnost). Příklad: Zadané téma vánoční nákupy A: Už máš nakoupené dárky na Vánoce? B: Tak brzy? A: Nemyslíš, že je dobré mít to z krku dřív než 23. prosince? B: Můžeš mi něco doporučit? A: Pro koho konkrétně? B: Je to důležité? Je zřejmé, že zásoba otázek se dříve či později vyčerpá, ale jde o tu úvodní přestřelku otázek. Ten, kdo zaváhá nebo neodpoví otázkou, ztrácí bod. Můžete zařadit jako soutěž někde na večírku. V reálném životě se tato technika uplatní, pokud jste pod palbou otázek, například při prezentaci. Tam samozřejmě stačí jedna otázka na otázku. Jde především o návyk nevrhnout se hned do odpovědi. Při improvizaci, kdy chcete působit sebejistě a pohotově, je třeba dodržovat několik zásad: I trénovaný mozek se nejpozději do dvaceti minut unaví. Přeneste pozornost na chvíli někam jinam, abyste si odpočinuli. Stačí jedna minuta a vydržíte být koncentrovaní zase deset až patnáct minut. První nápad je dobrý nápad. Druhý mnohem lepší. Je sice třeba se chytit, ale získá čas pro druhý nápad, který je tvořivý a originální. 44

10 Trénink improvizace 4. kapitola Když mluvíte, dívejte se lidem do očí. Naučte se to. Mají intenzivní pocit, že přesně víte, o čem je řeč. Když se díváte na zem nebo na strop, vypadáte nejistě. Spojte koncentraci s tělesným pohybem. Zaskočený člověk ztuhne. Jakmile k tomu dojde, donuťte tělo k pohybu. Nejlépe směrem k tomu, kdo vás zaskočil otázkou nebo nějakým výrokem. Pohyb vám nastartuje myšlení, kdežto setrvání ve stejné pozici těla vás blokuje. Trénujte, kdykoliv je to možné. Při prezentaci, poradě nebo semináři. Zkoušejte propojovat co nejvíce vjemů a zároveň vaši koncentraci na to, co říkáte a na co myslíte. Jde o to, naučit se vytvořit synergii mezi nasloucháním, myšlením a mluvením v jeden okamžik. Input i output zároveň. Myslete i na odpočinek Naše vědomí je organizováno tak, že podněty z okolí dostávají prioritu podle toho, jak jsou důležité z hlediska ochrany organismu a přežití. To, co nás ohrožuje a mohlo by nám uškodit, dostává samozřejmě prioritu nejvyšší. A nejen tehdy, pokud by to mohlo uškodit jak nám, tak i někomu jinému. Zajímavý je v tomto ohledu křik dětí. Má v sobě obsaženy tóniny, které nás rozhodně nenechají chladnými. Ať už je emoce vyvolaná tímto křikem jakákoliv, je jasné, že to příroda zařídila dokonale. To, co probíhá ve dvou a vícedětných rodinách, je nelítostný boj o pozornost. Rodičovská pozornost buď otupí, nebo nepřežije. Stejně tak tento boj o pozornost probíhá ve firemním prostředí a korporacích. Neustále někdo vyžaduje vaši pozornost. Na prezentacích se po vás chce, abyste věnovali pozornost novým projektům, vaše ová schránka je plná zpráv, které křičí Urgent!. Vaši nadřízení chtějí, abyste věnovali pozornost jejich vizím a prioritám a HR oddělení novému dotazníku spokojenosti. Tento koktejl žroutů pozornosti obohaťte o kancelář v open space a vzniká smrtící kombinace. Vaše pozornost však je nerozmnožitelný zdroj. Lze ji rozprostřít na více podnětů za cenu snížení kvality vnímání a zpracování. 45

11 4. kapitola Trénink improvizace Varování Bylo dokázáno, že pozornost k tomu, co se odehrává na silnici, je, když telefonujete i při použití hands-free, na stejné úrovni, jako když usínáte. Z mnoha pozornostních testů a neurologických měření je zřejmé, že do našeho vědomí proniká vždy jen omezené množství dat. A pokud svou pozornost věnujete jednomu zdroji dat, nejste schopni ji plně věnovat nějakému jinému. Platí to i pro ženy s jejich pověstným multitaskingem. Svou pozornost musíme nechat pravidelně odpočívat. Nebudu se zde rozepisovat o relaxačních technikách ani o blahodárných účincích spánku či procházky v lese. Na tyto možnosti jste už určitě dávno přišli. Chci vám poradit několik jednoduchých možností, jak nechat svou pozornost odpočívat ve chvílích, kdy jste v práci nebo v prostředí, které vám nedovoluje si na pár minut zdřímnout. Německý psychiatr Gustav Aschaffenburg si všimnul, že pokud je člověk unavený a vyčerpaný, objevuje se u něj tendence asociovat rýmem: rám trám krám. Položil si zajímavou otázku: Když člověk produkuje za únavy zvukové asociace, funguje toto spojení také naopak? Může se přes zvukové asociace vytvořit únava, polobdělý stav či usínání? Odpověď je ano. Vždyť ukolébavky jsou na tom přímo založeny. Rýmy jsou cestou sice k jednodušším, můžeme říci regresivním asociacím, ale zato jsou nádherně uvolňující. Dejte si několik minut rýmování a uvidíte, jak si odpočinete. Cvičení: Rýmy Pohodlně se opřete a zavřete oči. Představte si jakékoliv prostředí, které máte rádi, kam jezdíte a odpočíváte. Najděte si jednoduché slovo, které obsahuje hodně samohlásek. Zvolte jednoduché slovo, například končící na slabiku -ám třeba slovo posbírám. A zkuste tvořit jednoduché rýmy, aniž byste se starali o obsah básniček: Vše, co najdu, posbírám, za chvíli plné kapsy mám. Ptám se, komu dám, co v kapsách mám? Ať nejsem sám, raději rozdám vše, co mám. Tvořte úplně nablblé jednoduché básničky končící na slabiku -ám. Jejich vymýšlení není žádná námaha, naopak vytváří prostor k odpočinku pozornosti. 46

12 Trénink improvizace 4. kapitola Cvičení: Čmárání Další báječnou metodou odpočinku je čmárání. Potvrzeno neurologickými měřeními a pozorováním: bezcílné, neúčelné čmárání po papíře dává mozku a pozornosti možnost vypnout a odpočinout si. Vypadáte zaměstnaně, ale odpočíváte jak geniální. Prostě si vezměte kus papíru, tužku nebo propisku a nechte ruku bezcílně bloudit po papíře. Tento proces se využívá také v terapeutické práci při diagnostice či pro uvolnění. Nemusí nic vznikat, jen je důležité, aby vaše ruka zanechávala čáru. Ať se vede sama. Někdy vznikají i nádherné obrazce a sami jste překvapeni, že to vzešlo od vás. A doporučuji po chvíli prohodit ruce, ať se levá také snaží. Cvičení: Buď úkol, nebo nic! Odpočinkové metody chci doplnit ještě o jednu velmi efektivní metodu k překonávání chvil prokrastinace, kdy se vám nechce do nějakého úkolu, ale ten vám takzvaně straší v hlavě, protože se mu stále vyhýbáte a děláte cokoliv jiného. To strašení v hlavě vám totiž bere velmi podstatnou část vaší koncentrace. Obsedantní, nutkavý charakter nesplněného úkolu zaměstnává vaši pozornost více, než byste chtěli. Má totiž velmi silný emocionální náboj. A emoce mají v našem vědomí přednost v jízdě. Mám řešení. Posaďte se ke stolu a nedělejte absolutně nic. Skutečně nic: nesurfujte po internetu, nehrajte si s tužkou, nic nečtěte ani nepište. A vydržte to tak dlouho, dokud nezačnete pracovat na úkolu, kterému jste se vyhýbali. Buď úkol, nebo nic. Ale opravdu nic. Je zvláštní, jak náš organismus nevydrží dlouho nedělat nic. Pokud si tento druh zklidnění a techniku buď úkol, nebo nic osvojíte, ušetříte spoustu času na věci, které vás skutečně baví. Ale hlavně budete na ně plně koncentrováni. 47

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka

Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Mgr. Marie Müllerová Páté rozšířené vydání vydalo sdružení FIT IN, nám. Svatopluka Čecha 11, 100 00 Praha 10 pro Ministerstvo

Více

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Úvod Právě dnes jsem měla telefonát od Křečka. Prý jestli mám v červnu čas, že dělají seminář o náborech a chtěl by mě tam pozvat na nějaké povídání.

Více

PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE

PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České Republiky. PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE PRO VŠECHNY ŽÁKY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VĚDĚT, JAK SE EFEKTIVNĚ UČIT NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Zdenko STANÍČEK 1, Josef HAJKR 2 1 etrium Corporation, a.s. U Vodárny 2,616 00 Brno zdenko.stanicek@etriumgroup.com a Katedra programových a komunikačních

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NÁMÌTY / AKTIVITY / KAZUISTIKY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Neklidné, nesoustředěné dítě (pro rodiče dětí se speciálními potřebami) Jakub Filip. Listopad 2012. Ostrava

Neklidné, nesoustředěné dítě (pro rodiče dětí se speciálními potřebami) Jakub Filip. Listopad 2012. Ostrava Neklidné, nesoustředěné dítě (pro rodiče dětí se speciálními potřebami) Jakub Filip Listopad 2012 Ostrava Obsah 1. Neklidné, nesoustředěné dítě... 4 1.1 Co jsou to lehké mozkové dysfunkce (LMD, ADHD,

Více

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Autor doc. MUDr. Ján Praško,

Více

Jak zlepšit fyzickou kondici? PRŮVODCE PŘI ZLEPŠOVÁNÍ FYZICKÉ KONDICE U OSOB S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Jak zlepšit fyzickou kondici? PRŮVODCE PŘI ZLEPŠOVÁNÍ FYZICKÉ KONDICE U OSOB S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM Být aktivní Jak zlepšit fyzickou kondici? PRŮVODCE PŘI ZLEPŠOVÁNÍ FYZICKÉ KONDICE U OSOB S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM Autoři: Davis Carless, Ph.D. a Kitrina Douglas, Ph.D. Tato publikace byla vytvořena díky

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Podle anglického originálu 52 Changes for 2013 vydalo nakladatelství Blue Vision v Praze roku 2014.

Podle anglického originálu 52 Changes for 2013 vydalo nakladatelství Blue Vision v Praze roku 2014. 52 změn Leo Babauta Podle anglického originálu 52 Changes for 2013 vydalo nakladatelství Blue Vision v Praze roku 2014. Všechna práva na reprodukci knihy nebo jakékoliv její části jsou vyhrazena. Copyright

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

Předmluva: A v hlavě se mi zrodila myšlenka.

Předmluva: A v hlavě se mi zrodila myšlenka. 1 Předmluva: Leo Babauta je jedním z předních světových bloggerů píšících o osobním rozvoji, pozitivních návycích a minimalismu. Také já jsem před časem narazil na Leův blog a jeho články mě poznamenaly

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch podzim 2003 RVP mìsto osnov T i pohledy z letnì ökoly Evropsk Ëten sk konference v Tallinu BudoucÌ v voj mezin rodnì scèny RWCT ProË zad v

Více

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 (První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 Tato publikace by určitě mohla být přínosná pro zdravotníky nebo jiné absolventy kurzů první pomoci, kteří si chtějí oživit své teoretické

Více