4. Trénink improvizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Trénink improvizace"

Transkript

1 4. kapitola 4. Trénink improvizace 4 Tréninkový plán Pozornost Originalita Spolupráce Humor Storytelling Pozornost Pozornost se promítá ve vašem vědomí jako film na projekčním plátně. To, na co je zaměřena, se objevuje ve vašem vědomí jako něco zjevného, co si uvědomujete jako realitu. Vaše pozornost přijímá informace jak zvenčí, z vašeho okolí, tak zevnitř z těla. Je to stálý vzestupný proud myšlenek a obrazů. Proudí bez námahy sám od sebe. V různých částech mozku se objevují a mizí různé vzruchy, které spolu soupeří, a ty, jimž se podaří ostatní na chvíli přebít, se stávají vědomými. Pozornost je jednoduše řečeno soustředěnost na nějakou duševní či fyzickou činnost. Improvizace na této schopnosti přímo stojí a padá. Lidé obvykle své pozornosti nevěnují pozornost, dokud nedojde k nějaké její poruše, což nejčastěji začíná zajímat rodiče v případě dětí s ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou). Pokud se ale chcete skutečně zlepšit ve svých improvizačních schopnostech, pak první oblastí, kterou je třeba rozvíjet, je právě pozornost. Bdělá, vnímavá a koncentrovaná. 36

2 Trénink improvizace 4. kapitola Mořský koník stojí za pozornost Co naši pozornost zvyšuje? A co ji utlumuje? Každá zpráva z vašich smyslů (sluch, zrak, čich a další) je analyzována v oblasti mozku, kterou neurologové nazývají hipokampus, tedy mořský koník, a vážně tak i vypadá. Hipokampus je obrovská třídírna informací. Představuju si to jako centrální poštu, kde se hromady dopisů a balíků třídí a rozvážejí do všech částí republiky. Tato oblast mozku je primárně určena k rozpoznávání nových či něčemu podobných vjemů. Vjem vyhodnocený jako neznámý naši pozornost zvyšuje, zatímco známý ji snižuje. Stále nové vjemy vedou k úzkosti a nejistotě, stále stejné vjemy vedou k nudě. Pokud jsou vjemy nové nebo neúplné, budí zvědavost, provokují fantazii. Jestliže jsou ale informace příliš nové, tedy nemají téměř žádnou odezvu v podobě asociací uložených v mozku a jsou pak vnímány jako znepokojivé a matoucí. Proto neděste své děti stále novými věcmi, ale jen občas je překvapte! Neurologové odhadují, že velká část informací, které považujeme za reálný obraz skutečnosti, je skládána a dokreslována naším mozkem. Vezmeme-li v úvahu, jaké množství informací musí neustále mozek porovnávat a doplňovat, je zřejmé, že nekreativní člověk neexistuje. Náš mozek každý vjem z venku neustále porovnává s předchozími zkušenostmi a dává nám základní informaci o emočním náboji: na jedné straně je bezpečí, na straně druhé ohrožení. V evoluci se emoce objevily dříve než myšlení. V životě člověka myšlení slouží spíše k racionalizaci emočního jednání. Myšlenkové procesy vystupují převážně ve funkci volby vhodných prostředků k dosahování cílů a ve funkci posuzování pravděpodobnosti dosažení cíle. Ačkoli člověk často racionalizuje zdůvodňuje své činy, aby si udržel vnitřní rovnováhu a zahnal výčitky svědomí, cíle jeho jednání jsou emocionální podstaty. 37

3 4. kapitola Trénink improvizace TIP Ptejte se jinak Čas od času změňte úhel pohledu a ptejte se jinak: Proč to dělám? Co z toho? Zvládl jsem to? Je mi v tom dobře? Jsem spokojený? Jsem šťastný? Vše, co děláte, děláte kvůli pocitu určitého uspokojení. Člověk sám si je schopen rozumově zdůvodnit jakýkoli čin. Je zřejmé a neurologové to neříkají příliš nahlas, že vědomé myšlení pouze dobíhá emocionálně zabarvené jednání. Pokud bychom to zcela přijali, zhroutil by se totiž právní systém. Nikdo by za nic nebyl zodpovědný. Trénink pozornosti Vaše pozornost musí být v jednom okamžiku rozšířená (extenzivní) jakoby do stran, zároveň být schopna zaměřit se (koncentrace) na nějaký detail a dostatečně pružná, aby se přenesla někam jinam (vigilita). Kombinace extenzivní, koncentrované a bdělé pozornosti vám dává ohromnou výhodu proti lidem s pozorností příliš analytickou nebo naopak roztříštěnou. Především vigilita, tedy schopnost přenášet pozornost na různé podněty, je z hlediska improvizace zásadní. Vezměme to ale pěkně popořadě. 1. Extenzita Začneme tréninkem rozšířené pozornosti na různé podněty. Co je naším cílem? Vyladit svou pozornost na vysokou citlivost k tomu, co se děje kolem nás, ale nenechat se zcela zahltit. Kdyby vše kolem nás vyžadovalo naši pozornost, byli bychom roztěkaní a ihned unavení. Extenzita je tedy spíše připravenost, vnímavost a panoramatické vidění. 38

4 Trénink improvizace 4. kapitola Cvičení: Dabing Zapněte si televizi, vypněte zvuk u jakéhokoliv programu a zkuste dabovat, co se zrovna na obrazovce odehrává. Sledujte vše pozorně, cílem není blábolit nesmysly, ale přiblížit se tomu, o čem by mohla být řeč. Doporučuji začít přírodovědnými pořady (zvlášť zajímavé jsou dokumenty o hmyzu), později přejděte na sport, kreslené seriály a nakonec si vychutnejte některý z akčních filmů. Varianty: zkuste dabovat ve více lidech více postav nebo hostů v talk show; zkuste si zadat téma, kterého se musíte během dabingu držet. 2. Koncentrace Cvičení na koncentraci najdete spoustu v různých knížkách zaměřených speciálně na tuto dovednost. Například mohu doporučit výbornou knihu Rolanda Geisselharta Trénink paměti a koncentrace nebo Velkou knihu technik učení, tréninku paměti a koncentrace. Většina těchto knih vás učí, jak se koncentrovat doma v klidu svého pokoje. To, na co se chceme zaměřit v této knize, je ve stejnou chvíli řešit více úkolů naráz, vypadat u toho sebevědomě a reagovat na lidi, před nimiž stojíte. To je přece jen něco jiného, než si v tichu knihovny nebo své pracovny řešit matematicko- -logické hry či sudoku. Trénink opět vychází z každodenní praxe. Tuto schopnost koncentrace uprostřed rozšířené pozornosti lze přirovnat k řízení auta nebo sjezdovému lyžování. Proč? Jde tu o rychlost reakcí na měnící se podmínky a zároveň koncentrovanost na výkon, protože jde o život. Jistě najdete další takové činnosti, kdy se podmínky mění velmi rychle a vy musíte reagovat a zároveň být plně koncentrováni na perfektní zvládnutí této činnosti. Této kombinace vnímavosti a koncentrace nelze dosáhnout ihned, protože se tu vytváří dynamický stereotyp. Ten se vytváří opakováním a zpřesňováním jemných reakcí na rychlou změnu. Proto i v improvizaci platí, že dokonalost vzniká až po dlouhodobém tréninku a praxi. Čím začít? Překážkami. Výzvami. Dávejte si různé úkoly, které vás budou nutit koncentrovat se na nějakou činnost, zatímco sledujete bedlivě 39

5 4. kapitola Trénink improvizace své okolí. Samozřejmě se nepouštějte do činností, které by vás ohrožovaly na zdraví nebo na životě. Ale až budete čekat na vlak, zkuste si číst a zároveň poslouchat, o čem si (ač je to neslušné) povídají lidé kolem vás. Až budete obědvat v jídelně, zkuste mluvit ke kolegům a zároveň odezírat z úst, o čem mluví někdo u sousedního stolu. Zkuste jít parkem a zároveň si číst. Zkuste žonglovat s míčky a zároveň někomu vyprávět krátký příběh. Zkuste telefonovat a přejít někde zábradlí. Hledejte možnosti, kde kombinovat činnosti tak, aby vás to nutilo rozprostřít pozornost a zároveň zvládnout nějakou činnost vyžadující koncentraci. Cvičení: Když mluví dva Hezké a jemné cvičení pozornosti, ve kterém dva lidé mluví zároveň, každý na jiné téma, na nichž se předem domluví. Začnou a čas od času jeden z nich tleskne a v tu chvíli si musí prohodit daná témata. Ale! Musí pokračovat na slovo přesně tam, kde skončil jeho partner, takže plynule naváže. A opět dojde k výměně po tlesknutí. Doporučeny jsou minimálně tři výměny. Varování: Toto cvičení nedoporučujeme hrát se svými životními partnery nebo partnerkami. Hrozí hádky a rozchody! Varianta 1 Vyprávějte krátký příběh a váš kolega nebo partner bude ukazovat gesty nějaké důležité sdělení, například že začíná pršet nebo pozor, támhle běží pes. Vy na to opět krátce odpovíte, ale stále pokračujete ve svém příběhu. Varianta 2 Domluvte se s kolegou nebo partnerem, že budete vyprávět něco z toho, co se vám ten den přihodilo, a on vám bude klást jednoduché otázky typu: Hlavní město Španělska? Kolik obyvatel má Paříž? Vy musíte rychle odpovědět, ale stále pokračovat ve svém vlastním vyprávění. P. S. Zakázané slovo je odpověď nevím. 40

6 Trénink improvizace 4. kapitola Cvičení: Krok za krokem Náročnější cvičení na koncentraci a jinou činnost zároveň spočívá v tom, že musíte zkombinovat a zkoordinovat svůj pohyb s myšlením a mluvením, přičemž vše vyžaduje vaši pozornost. Začněte jednoduše takto. Zkuste mluvit o nějakém tématu a každou větu buď v souvětí, nebo ukončenou tečkou oddělte vždy krokem v prostoru. Vždy, když uděláte krok, musí končit nějaký větný celek. Přidejte si úkol, že po každé třetí větě musíte vyskočit a potom že po každé páté větě musíte tlesknout. No a začíná se to komplikovat. A pokud máte poblíž někoho dalšího, ať vám čas od času položí otázku. 3. Vigilita Třetí kvalitou vaší pozornosti, jež je důležitá pro improvizaci, je vigilita, tedy bdělost a schopnost měnit zaměření pozornosti z jednoho podnětu na druhý. Tato až těkavost může být pro ty, kteří trpí některou z dysfunkcí pozornosti, zábavná denní realita, zatímco jejich okolí to chápe jen stěží. Zvláště pokud se jedná o učitelský sbor. To, co na jedné straně vadí například v učení, je při improvizaci velkou výhodou. Schopnost přesouvat ohnisko své pozornosti z jedné věci na druhou je velmi žádoucí. Zaměření pozornosti a následná rychlá asociativní činnost, tedy rychle mě k tomu něco napadne, je přesně to, co hledáme a trénujeme. Ideálně se pozornost přenáší z podnětu na podnět a zároveň netěká natolik, že bychom nemohli vytvářet asociace. Cvičení: Předměty Skutečně náročné cvičení ve dvojici. Domluvte se s partnerem, spoluhráčem, že najde po bytě deset menších předmětů a přinese je na stůl. Zakryjte je ručníkem, aby nebyly vidět. Když jste připraveni, vždy jeden z vás některý z předmětů vytáhne a vy musíte ten předmět vzít do ruky a udělat z něj něco jiného. Například podá vám naběračku a vy naznačíte, že máte v ruce královské žezlo a řeknete krátkou větu, která se k tomu vztahuje: Poklekni rytíři, ať 41

7 4. kapitola Trénink improvizace tě mohu pasovat do stavu šlechtického Hned poté mu předmět vrátíte a on vám ihned dává do ruky jiný. Takto projdete všech deset předmětů. Pro náročné doporučuji těžší verzi, kdy ty samé předměty využijete třikrát, což znamená, že je musíte použít třikrát jinak. Cvičení: Zapping Domluvte se s partnerem nebo kamarádem, ať vezme ovladač od vašeho televizoru. Vypněte zvuk. Váš partner, v tomto případě spoluhráč, ať přepíná programy beze zvuku a vy musíte popisovat, co tam vidíte. Něco jako prezentace. Váš spoluhráč ať vám k tomu klade otázky typu: A co je to tam vpravo? Kdo je ten člověk vzadu? Proč tam je to zvíře? Vy kromě své prezentace musíte pohotově odpovídat na jeho otázky a zároveň stíhat jeho přepínání pořadů. Kromě tréninku je to i docela legrace. Zpráva pro všechny manželky: Přepínání kanálů na televizi je tedy vysoce kreativní činnost! 42

8 Trénink improvizace 4. kapitola Cvičení: Rozhovor pozpátku S partnerem, spoluhráčem se domluvte, kdo bude host ve studiu a kdo moderátor. Domluvte si, na jakou oblast bude host odborník. Novinář, veterinář nebo muzikolog? Jeden klade otázky a druhý odpovídá, jenže pozpátku. Jak to vypadá? A: Děkuji za tu vyčerpávající odpověď. B: Tak samozřejmě, pokud se podíváme na tvorbu Nicolase Orbina, je zřejmé, že vliv jeho předchůdců, jako byl Johny Brucwick nebo Henry Damp, je tam patrný A: Nebyl Orbin ve své tvorbě někým ovlivněn? B: Jeho tvorba je prostě úžasná a originální! Zkuste vytvořit takový rozhovor. Začněte u témat, která jsou vám blízká a rozumíte jim, a pak přejděte do vod, jimž nerozumíte vůbec. Tam se teprve osvědčuje schopnost koncentrace a imaginace. O tom, co známe, se mluví snadno. Ale dokázat plynule hovořit o cizím tématu vyžaduje odvahu a imaginaci. Mimochodem na tomto principu je postaven pořad na BBC4 Just a Minute. Anglicky rozumějícím vřele doporučuji. TIP Jedna řečnická technika do praxe. Když se mě někdo na něco ptá, například při prezentaci, neodpovídám ihned, ale použiju některou z protiotázek, které dotaz rozvinou, a během té doby si zformuluji odpověď. Cílem je získat více informací, potrápit druhou stranu a zároveň ji/ho lehce dekoncentrovat. Pak vypadáte, že znáte skutečně odpověď na cokoliv. Většinou vám ji lidé prozradí sami během doplnění své otázky, protože jste jim ji položili také. Pár příkladů, jak taková protiotázka může vypadat: Rozumím vám, můžete mi přesněji popsat? Chápu, kam míříte, přesto, co přesně byste potřeboval vědět? Rád vám odpovím, můžete mi zkonkretizovat, jaké? Pokud vám mám přesně odpovědět, potřeboval bych ještě znát Výborná otázka, děkuji za ni. Jaký úhel pohledu vás nejvíce zajímá? 43

9 4. kapitola Trénink improvizace Cvičení: Souboj otázek Abychom si natrénovali, jak hned neodpovídat, mám tady pro vás cvičení, které je postaveno jenom na otázkách. Rodiče nás učili, že slušný člověk odpovídá na otázku. Výzva v tomto cvičení je v tom, že budeme na otázku odpovídat otázkou. Je zajímavé pozorovat, jak se naše myšlení podvědomě brání pokládat otázku na otázku. Je tady patrná síla zvyku. Cvičení je určeno pro dva a více lidí. Jak na to? Jeden položí otázku na určené téma, například dovolená nebo vaření. Druhý musí odpovědět také otázkou (zakázané otázky jsou: Proč se ptáš?, A ty? nejsou kreativní a ukazují na naši bezradnost). Příklad: Zadané téma vánoční nákupy A: Už máš nakoupené dárky na Vánoce? B: Tak brzy? A: Nemyslíš, že je dobré mít to z krku dřív než 23. prosince? B: Můžeš mi něco doporučit? A: Pro koho konkrétně? B: Je to důležité? Je zřejmé, že zásoba otázek se dříve či později vyčerpá, ale jde o tu úvodní přestřelku otázek. Ten, kdo zaváhá nebo neodpoví otázkou, ztrácí bod. Můžete zařadit jako soutěž někde na večírku. V reálném životě se tato technika uplatní, pokud jste pod palbou otázek, například při prezentaci. Tam samozřejmě stačí jedna otázka na otázku. Jde především o návyk nevrhnout se hned do odpovědi. Při improvizaci, kdy chcete působit sebejistě a pohotově, je třeba dodržovat několik zásad: I trénovaný mozek se nejpozději do dvaceti minut unaví. Přeneste pozornost na chvíli někam jinam, abyste si odpočinuli. Stačí jedna minuta a vydržíte být koncentrovaní zase deset až patnáct minut. První nápad je dobrý nápad. Druhý mnohem lepší. Je sice třeba se chytit, ale získá čas pro druhý nápad, který je tvořivý a originální. 44

10 Trénink improvizace 4. kapitola Když mluvíte, dívejte se lidem do očí. Naučte se to. Mají intenzivní pocit, že přesně víte, o čem je řeč. Když se díváte na zem nebo na strop, vypadáte nejistě. Spojte koncentraci s tělesným pohybem. Zaskočený člověk ztuhne. Jakmile k tomu dojde, donuťte tělo k pohybu. Nejlépe směrem k tomu, kdo vás zaskočil otázkou nebo nějakým výrokem. Pohyb vám nastartuje myšlení, kdežto setrvání ve stejné pozici těla vás blokuje. Trénujte, kdykoliv je to možné. Při prezentaci, poradě nebo semináři. Zkoušejte propojovat co nejvíce vjemů a zároveň vaši koncentraci na to, co říkáte a na co myslíte. Jde o to, naučit se vytvořit synergii mezi nasloucháním, myšlením a mluvením v jeden okamžik. Input i output zároveň. Myslete i na odpočinek Naše vědomí je organizováno tak, že podněty z okolí dostávají prioritu podle toho, jak jsou důležité z hlediska ochrany organismu a přežití. To, co nás ohrožuje a mohlo by nám uškodit, dostává samozřejmě prioritu nejvyšší. A nejen tehdy, pokud by to mohlo uškodit jak nám, tak i někomu jinému. Zajímavý je v tomto ohledu křik dětí. Má v sobě obsaženy tóniny, které nás rozhodně nenechají chladnými. Ať už je emoce vyvolaná tímto křikem jakákoliv, je jasné, že to příroda zařídila dokonale. To, co probíhá ve dvou a vícedětných rodinách, je nelítostný boj o pozornost. Rodičovská pozornost buď otupí, nebo nepřežije. Stejně tak tento boj o pozornost probíhá ve firemním prostředí a korporacích. Neustále někdo vyžaduje vaši pozornost. Na prezentacích se po vás chce, abyste věnovali pozornost novým projektům, vaše ová schránka je plná zpráv, které křičí Urgent!. Vaši nadřízení chtějí, abyste věnovali pozornost jejich vizím a prioritám a HR oddělení novému dotazníku spokojenosti. Tento koktejl žroutů pozornosti obohaťte o kancelář v open space a vzniká smrtící kombinace. Vaše pozornost však je nerozmnožitelný zdroj. Lze ji rozprostřít na více podnětů za cenu snížení kvality vnímání a zpracování. 45

11 4. kapitola Trénink improvizace Varování Bylo dokázáno, že pozornost k tomu, co se odehrává na silnici, je, když telefonujete i při použití hands-free, na stejné úrovni, jako když usínáte. Z mnoha pozornostních testů a neurologických měření je zřejmé, že do našeho vědomí proniká vždy jen omezené množství dat. A pokud svou pozornost věnujete jednomu zdroji dat, nejste schopni ji plně věnovat nějakému jinému. Platí to i pro ženy s jejich pověstným multitaskingem. Svou pozornost musíme nechat pravidelně odpočívat. Nebudu se zde rozepisovat o relaxačních technikách ani o blahodárných účincích spánku či procházky v lese. Na tyto možnosti jste už určitě dávno přišli. Chci vám poradit několik jednoduchých možností, jak nechat svou pozornost odpočívat ve chvílích, kdy jste v práci nebo v prostředí, které vám nedovoluje si na pár minut zdřímnout. Německý psychiatr Gustav Aschaffenburg si všimnul, že pokud je člověk unavený a vyčerpaný, objevuje se u něj tendence asociovat rýmem: rám trám krám. Položil si zajímavou otázku: Když člověk produkuje za únavy zvukové asociace, funguje toto spojení také naopak? Může se přes zvukové asociace vytvořit únava, polobdělý stav či usínání? Odpověď je ano. Vždyť ukolébavky jsou na tom přímo založeny. Rýmy jsou cestou sice k jednodušším, můžeme říci regresivním asociacím, ale zato jsou nádherně uvolňující. Dejte si několik minut rýmování a uvidíte, jak si odpočinete. Cvičení: Rýmy Pohodlně se opřete a zavřete oči. Představte si jakékoliv prostředí, které máte rádi, kam jezdíte a odpočíváte. Najděte si jednoduché slovo, které obsahuje hodně samohlásek. Zvolte jednoduché slovo, například končící na slabiku -ám třeba slovo posbírám. A zkuste tvořit jednoduché rýmy, aniž byste se starali o obsah básniček: Vše, co najdu, posbírám, za chvíli plné kapsy mám. Ptám se, komu dám, co v kapsách mám? Ať nejsem sám, raději rozdám vše, co mám. Tvořte úplně nablblé jednoduché básničky končící na slabiku -ám. Jejich vymýšlení není žádná námaha, naopak vytváří prostor k odpočinku pozornosti. 46

12 Trénink improvizace 4. kapitola Cvičení: Čmárání Další báječnou metodou odpočinku je čmárání. Potvrzeno neurologickými měřeními a pozorováním: bezcílné, neúčelné čmárání po papíře dává mozku a pozornosti možnost vypnout a odpočinout si. Vypadáte zaměstnaně, ale odpočíváte jak geniální. Prostě si vezměte kus papíru, tužku nebo propisku a nechte ruku bezcílně bloudit po papíře. Tento proces se využívá také v terapeutické práci při diagnostice či pro uvolnění. Nemusí nic vznikat, jen je důležité, aby vaše ruka zanechávala čáru. Ať se vede sama. Někdy vznikají i nádherné obrazce a sami jste překvapeni, že to vzešlo od vás. A doporučuji po chvíli prohodit ruce, ať se levá také snaží. Cvičení: Buď úkol, nebo nic! Odpočinkové metody chci doplnit ještě o jednu velmi efektivní metodu k překonávání chvil prokrastinace, kdy se vám nechce do nějakého úkolu, ale ten vám takzvaně straší v hlavě, protože se mu stále vyhýbáte a děláte cokoliv jiného. To strašení v hlavě vám totiž bere velmi podstatnou část vaší koncentrace. Obsedantní, nutkavý charakter nesplněného úkolu zaměstnává vaši pozornost více, než byste chtěli. Má totiž velmi silný emocionální náboj. A emoce mají v našem vědomí přednost v jízdě. Mám řešení. Posaďte se ke stolu a nedělejte absolutně nic. Skutečně nic: nesurfujte po internetu, nehrajte si s tužkou, nic nečtěte ani nepište. A vydržte to tak dlouho, dokud nezačnete pracovat na úkolu, kterému jste se vyhýbali. Buď úkol, nebo nic. Ale opravdu nic. Je zvláštní, jak náš organismus nevydrží dlouho nedělat nic. Pokud si tento druh zklidnění a techniku buď úkol, nebo nic osvojíte, ušetříte spoustu času na věci, které vás skutečně baví. Ale hlavně budete na ně plně koncentrováni. 47

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Jak se UČIT K MATURITĚ? Motivace, koncentrace, paměť.

Jak se UČIT K MATURITĚ? Motivace, koncentrace, paměť. Jak se UČIT K MATURITĚ? Motivace, koncentrace, paměť. Připravil Jan Weiser podle příručky Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze Jak se učit na střední škole a ostatní vybrané literatury. Obsah

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem?

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ZÁŽITKY PRO FIRMY užijte si vztahy se svými klienty, je to pro Vás jediná spolehlivá investice, která se Vám stonásobně vrátí...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY vznikla

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK 2015 NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK Kapitola - DEN 0 ZAČÍNÁME Připravte se na trénink NEURORESTART EMOCE. Věnujte pozornost informacím ve videu

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

Sociální inteligence - emoční inteligence. Střední průmyslová škola Ostrov

Sociální inteligence - emoční inteligence. Střední průmyslová škola Ostrov Sociální inteligence - emoční inteligence Střední průmyslová škola Ostrov SOCIÁLNÍ INTELIGENCE = schopnost optimálně sociálně komunikovat na rozdíl od obecné inteligence (IQ) se dá naučit na obecné inteligenci

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov 1 Říkejte mi Jirko ještě vloni v červnu jsem byl ve škole dneska vedu vlastní firmu s tvorbou stránek jsem začínal ve 14 2 Co děláme v iparťákovi? 3 iparťák

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

MOC 99,- MOC 149,- MOC 99,-

MOC 99,- MOC 149,- MOC 99,- Zábavné úkoly se samolepkami pro všechny předškoláky. Sešit s obrázky nejoblíbenějších zvířecích kamarádů je doplněn listy se samolepkami, které děti mohou nalepovat na příslušné obrázky se shodnými obrysy.

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

Šachová školička. Realizátor projektu:

Šachová školička. Realizátor projektu: Šachová školička Realizátor projektu: Šachový klub Spartak Chodov ČSA 689 357 35 Chodov IČO: 22749411 www.sachychodov.cz, e-mail: sachychodov@seznam.cz Aktualizováno: srpen 2015 Šachová školička 2015/16

Více

A Ne. A Ne. B Omezení pro práci provázející hluk v neděli odpoledne. Žádné omezení. A Ano

A Ne. A Ne. B Omezení pro práci provázející hluk v neděli odpoledne. Žádné omezení. A Ano Na dotazník odpovědělo celkem 74 osob, z toho 41 požaduje vyhlášku za zbytečnou. otázka : Myslíte si, že je potřebné, aby město Šluknov přijalo vyhlášku, která omezuje hluk o víkendech? otázka : Jaké omezení

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

Individuální řešení problému. Netypické problémy. V místnosti u stolu. Ano 10 minut má účastník na realizaci TRAMPOLÍNOVÝ PARK

Individuální řešení problému. Netypické problémy. V místnosti u stolu. Ano 10 minut má účastník na realizaci TRAMPOLÍNOVÝ PARK Druh aktivity: Název metody: Primární kompetence: Související kompetence: Forma realizace: Individuální řešení problému Netypické problémy Řešení problémů Samostatnost, Objevování a orientace v informacích

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Moje inspirace E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Vážení a milí Děkuji Vám za stažení mého e-booku s názvem Moje inspirace. Co zde najdete? Prozradím Vám něco ze stránek, kam si chodím pro nápady, inspiraci

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Udělejte skvělé fotky

Udělejte skvělé fotky Udělejte skvělé fotky Teď když víte, jak svůj fotoaparát ovládat, můžete začít s fotografováním. Třeba běžnými momentkami. Nicméně pokud se budete chtít dostat od obyčejných momentek dál k opravdu skvělým

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer 30.09.2013 Radim Koštial Zodpovědná péče o svoji osobní značku, nebo tomu raději říkejme postaru vlastní reputaci a dobrou pověst,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

KOMU JE KNIHA URČENA?

KOMU JE KNIHA URČENA? 7 Kapitola 0. O této knížce KOMU JE KNIHA URČENA? Tuto učebnici jsem vytvářel na základě mých přednášek a úvodních kursů na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky. Většina mých studentů měla malou

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Prodej to! Návod jak na to. Filip Novák, DiS.

Prodej to! Návod jak na to. Filip Novák, DiS. Prodej to! Návod jak na to Filip Novák, DiS. Obsah 1 1. Obsah 2. Lidé nakupují to, co potřebují, ale i to, pro co se nadchnou a nepotřebují 3. Neprodávejte produkt, ale celou zkušenost 4. Demonstrujte

Více

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 Obsah O autorovi 10 Předmluva Špion v boji za vyšší plat 11 1. část Na cestě k jednání o platu 13 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 1.1 Zvýšení platu - aneb jak přijít k penězům 15 1.2

Více

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu proč chůze? Každý umí chodit, jedná se o jeden z nejsnazších způsobů fyzické činnosti na světě, který se dá provozovat prakticky kdekoliv, bez

Více

Programová knihovna. Kategorie programů s počtem programů Relaxace 5 Energie 4 Spánek 2 Nálady 5 Učení 5 ADHD 3 Sport 3 Meditace 3 Kreativita 2

Programová knihovna. Kategorie programů s počtem programů Relaxace 5 Energie 4 Spánek 2 Nálady 5 Učení 5 ADHD 3 Sport 3 Meditace 3 Kreativita 2 Programová knihovna Programová knihovna Drtivá většina programů používá jako zvukovou složku hudbu, výjimečně stimulační zvuky, typické pro AVS technologii, případně zvuky a hudbu současně. Programy jsou

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže.

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Proto Vás ovšem nemusí trápit potíže ve Vašem sexuálním životě. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům.

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. Co je pozitivní psychologie? Pozitivní psychologie je nový obor v rámci akademické psychologie,

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více