Projektově orientované studium. Metodika PBL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektově orientované studium. Metodika PBL"

Transkript

1

2 Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno

3 Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti kognitivní psychologie a neurověd

4 Motivace Motivace je hybným motorem jakékoliv aktivity Pokud se nepodaří studenta motivovat, jsou veškeré další aktivity zbytečné. V motivaci se uplatňuje osobnost jedince, hierarchie hodnot a dosavadní zkušenosti, schopnosti a dovednosti!!! Motivace je vždy individuální!!!

5 Motivace Nežádoucí motivace Strach, úzkost, bolest

6 Motivace Motivace primární vrozené biologické potřeby, které fungují jako instinkty a vyvíjejí se podmiňováním Motivace sekundární naučené tendence chování, jak co do síly a směru, tak i způsobu Motivace vnější vyvolávaná podněty okolí jako jsou denní a roční doba, přítomnost nebo absence lidí a podnětů v okolí. Motivace vnitřní vychází z jedince, z organismu, jako je hlad, žízeň, hladina hormonů, ale také cíl, plán, představa, tužba

7 Maslowova hierarchie potřeb

8 Troška zmatku Motivace Stimulace Zájem Hodnoty Ideály Pro porozumění problematice motivace by pedagog měl umět rozlišit mezi těmito pojmy a znát vztahy mezi nimi

9 Troška zmatku Inspirace pro zvýšení zájmu žáků o učení Učitel by měl ukázat, že i jeho vyučovaná problematika zajímá, je pro ni zapálený. Učitel by se měl zaměřit na zajímavosti, spíše pokládat otázky než přednášet fakta. Učitel by měl stále uvádět souvislosti mezi tím, co učí, a běžným životem, přinášet konkrétní předměty, promítat videa, organizovat exkurze, setkání s odborníky. Učitel by měl vést žáky k tvořivosti, aktivitě a sebeprezentaci. Učitel by měl často měnit aktivity žáků, zařazovat překvapivé a nové činnosti. Učitel by měl používat skupinové techniky práce, soutěže, výzkumná šetření. Učitel by měl přizpůsobit učení způsobu života žáků. Učitel by měl přidat svému předmětu lidský rozměr (přirozenost učení). (wiki.rvp.cz) Co z toho zvyšuje motivaci?

10 Expozice Vystavení studenta do situace, kdy intenzivně sám hledá a vyžaduje danou informaci hození do vody Smyslem expozice je aktivace patřičných mozkových center, aby byly lépe připraveny pro dlouhodobé zapamatování Díky expozici je proces učení výrazně efektivnější Klasický vzdělávací model expozici nemá protože vždy informaci dává studentovi předem.

11 Principy expozice Expozice nesmí vést k silnému blokujícímu stresu Sledování individuálních reakcí každého studenta Způsob expozice závisí na tom jakou část mozku chceme aktivovat Expozice je úzce spjatá s motivací a emocemi

12 Pozornost Velice důležitý pojem ve fázi expozice Limitace v množství informace mechanismus pozornosti Vztah pozornosti a senzorické percepce nejčastěji vizuální Variabilita a flexibilita pozornosti Pozornost zaměřuje vnímání k vnitřním a vnějším podnětům

13 Aktivace V pojetí PBL mluvíme o aktivaci mozku, nikoliv o fyzické aktivaci Úroveň aktivace Stav vědomí Chování Stav afektu Bdělá pozornost Relaxovaná bdělost Zúžené vědomí, rozdělená pozornost Selektivní pozornost, koncentrované zaměření Pozornost fluktuuje, převládají volné asociace Nedostatek kontroly a sebekontroly především Účinné, rychlé a výběrové reakce, činnost dobrá Disponovanost k tvořivému myšlení, dobrá rutinní činnost

14 Aktivace Optimální stav je dostat studenta do stavu motivačního vzrušení V tomto stavu je organismus připraven účelné akci Tento stav je spojen s mobilizací energie Tento stav je opět silně individuální a závisí na psychologické typologii daného studenta

15 Informace Okamžik předávání informací, poznatků, dovedností studentovi Pravé umění v PBL je nalézt tu pravou chvíli Informace by měla být předána vždy z podnětu studenta Informace by měla podnítit zájem o další informace Pro předávání informace využíváme a zapojujeme všechny smysly studenta Využíváme všechny výukové metody podle potřeby

16 Informace schopnost mozku strukturálně se přizpůsobit proběhlým životním zkušenostem což vědci označují jako tvárnost neboli plasticita, je to, co nám umožňuje učit se a měnit svůj mozek učením v prostředí bohatém na podněty, kde je řada příležitostí pro nové zkušenosti, nervové buňky vytvářejí větší počet rozsáhlejších synapsí

17 Informace Pozornost Soustředění Opakování Zapisování Vizualizace Vytváření spojitostí Organizovanost Plánování a stanovení priorit

18 Fixace Nezbytná následná fáze po předání informací Pravé umění v PBL je nalézt tu pravou chvíli Informace by měla být předána vždy z podnětu studenta Informace by měla podnítit zájem o další informace Pro předávání informace využíváme a zapojujeme všechny smysly studenta Využíváme všechny výukové metody podle potřeby

19 Fixace Učení a paměť nejsou totéž!!! Krátkodobá pracovní paměť dlouhodobá paměť Paměť neexistuje bez učení, ale učení je možné bez paměti věci se můžete naučit a okamžitě je zase zapomenout. Eric R. Kandel, M.D.

20 Fixace Pozitivní pohled na život je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme udělat, aby mozek zůstal zdravý a připravený pro učení Atmosféra pozitivního kritického myšlení je pro fázi fixace maximálně důležitá Na co především musí pedagog dbát ve fázi fixace: dobré pocity ze sebe sama a pocit sebevědomí a užitečnosti v životě jsou základem seberealizace a duševní svěžesti

21 Reflexe Lin Yutang Fáze hodnocení reflexe Vedle vznešeného umění dokončit věci, je vznešené umění nechat věci nedokončené. Moudrost života je založena na eliminaci zbytečností. Ve fázi reflexe je klíčová otázka hodnocení, zda je nutné a kdy?

22 Reflexe Kdy zasahovat? Kdy hodnotit? Proč hodnotit? Jak hodnotit? Hodnocení jako zpětná vazba Hodnocení jako nabourávání rutiny!!! Hodnocení musí vždy motivovat!!!

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz 1 Úvodní část Základní pojmy v pedagogice, základní činnosti člověka Přestávka Pedagogika volného času Přestávka Trendy,

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole CZ.1.07/1.3.05/02.0037 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah

Více

Lenka Zemanová: Problematika psychologie tréninku a závodění vytrvalostních vícebojů.

Lenka Zemanová: Problematika psychologie tréninku a závodění vytrvalostních vícebojů. Lenka Zemanová: Problematika psychologie tréninku a závodění vytrvalostních vícebojů. 1. Předmluva...1 2. Proč psychologie a triatlon...1 3. Koncentrace pozornosti...2 4. Příčiny ztráty koncentrace...5

Více

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie Psychoterapie 81 Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, PhDr. Marie Ocisková 1, 2, Mgr. Jana Vyskočilová 3, PhDr. Zuzana Sedláčková 2, MUDr. Petr Možný 4 1 Klinika psychiatrie,

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Autor práce:

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Jak zvládnout stres za katedrou

Jak zvládnout stres za katedrou R Jak zvládnout stres za katedrou Zdenka Bártová www.computermedia.cz Praktická příručka pro pedagogy OBSAH 1. STRES A JEHO VLIV NA ORGANISMUS...10 OBJASNĚNÍ POJMU STRES... 10 CO PŘEDCHÁZÍ VZNIKU STRESU?...

Více