Relační databázové systémy (3. část)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Relační databázové systémy (3. část)"

Transkript

1 C3 T1 Relační databázov zové systémy Relační databázové systémy (3. část) 1. Prostřed edí programu 2. Tabulky 3. Formuláře 4. Sestavy 5. Dotazy 6. Příklad

2 2 Pracovní prostřed edí Prostřed edí programu Okno aplikace Panel nástrojn strojů Panel nabídek Podokno úloh Okno databáze Stavový řádek

3 3 Okno databáze Prostřed edí programu Panel nástrojn strojů Seznam objektů Panel Objekty Panel Skupiny

4 4 Panel nástrojn strojů okna databáze Prostřed edí programu Tlačítko Otevřít otvírá objekt v uživatelsku ivatelském m zobrazení. Zobrazení datového listu (tabulka, dotaz), formulářov ové zobrazení (formulář), náhled n (sestava). Prohlížen ení, úprava, vkládání,, náhled n dat. Tlačítko Návrh otvírá objekt v návrhovn vrhovém zobrazení. Změna struktury objektu. Tlačítko Nový slouží k vytvořen ení nového databázov zového objektu příslup slušného typu. Přepínače e zobrazení

5 5 Databázov zové objekty Prostřed edí programu Tabulky Dotazy Formuláře Sestavy

6 6 Prostřed edí programu Datové stránky (Stránky) Webové stránky propojené přímo s daty v databázi. Použit ití: prohlížen ení, úpravy, aktualizace, odstraňov ování, filtrování, seskupování, třídění.

7 7 Prostřed edí programu Makra Sada jedné nebo více akcí,, které jsou po vyvolání makra prováděny v tom pořad adí,, v jakém m byly do makra zapsány. Využívaj vají se k automatizaci běžných úkonů při správě databáze.

8 8 Prostřed edí programu Programové moduly (Moduly) Kolekce deklarací a procedur jazyka Visual Basic for Applications (VBA) uložených společně jako jeden celek. Umožň žňují databázovou aplikaci plně zautomatizovat.

9 9 Skupina Oblíben bené položky Prostřed edí programu Do této t to skupiny je možné myší přetáhnout ze seznamu jednotlivých objektů ty nejdůle ležitější nebo nejpoužívan vanější objekty. Nepřetahuje etahuje se kopie objektu, ale pouze odkaz na jeho původnp vodní umíst stění v seznamu objektů. Jsou tak pohromadě na jednom místm stě a není nutné je hledat v jednotlivých seznamech.

10 Pojmenování databázových objektů 10 Prostřed edí programu Omezení pro názvy n objektů Nepoužívejte diakritiku. Nepoužívejte mezery mezi slovy. U víceslovných v názvn zvů používejte velká počáte teční písmena u každého obsažen eného slova. Nepoužívejte klíčov ová slova, názvy n vlastností nebo metod a názvy n vestavěných funkcí. Používejte vejte konzistentní názvy pro snadné rozpoznávání a odkazování na různr zné druhy objektů.

11 Prost Prostřed edí programu programu Běž ěžná ozna označen ení pro datab pro databázov zové objekty objekty Objekt Objekt česky esky anglicky anglicky Modul Modul Module Module mod mod moduvodniformular moduvodniformular Ozna Označen ení Příklad klad Tabulka Tabulka Table Table tbl tbl tblvypujcky tblvypujcky Dotaz Dotaz Query Query qry qry qryzakaznikdny qryzakaznikdny Formul Formulář Form Form frm frm frmauta frmauta Sestava Sestava Report Report rpt rpt rptdennivypujcky rptdennivypujcky Str Stránka nka Page Page pag pag pagplanprodeje pagplanprodeje Makro Makro Macro Macro mcr mcr mcrdodavatele mcrdodavatele

12 12 Úvod Tabulky Tabulka je základní jednotkou ukládání dat v relačních databázích. Fáze fyzického návrhu n databáze končí databázovým modelem. Obsahuje všechny v tabulky,, ty jsou děleny d na sloupce (pole( pole). Každé pole je určeno pro uchování jedné hodnoty, musí mít t určeno datový typ. Mezi tabulkami jsou vytvořeny relace.

13 13 Databázový model Tabulky

14 14 Vytvořen ení tabulky Tabulky Tabulku je možno vytvořit vložen ením m dat, v návrhovn vrhovém m zobrazení nejčast astější způsob, zadávaj vají se názvy polí, jejich datový typ a vlastnosti pole, pomocí průvodce, vodce, importem externích dat, pomocí průvodce. vodce.

15 15 Názvy polí Tabulky Délka názvu: n nejvýše e 64 znaky. Omezení pro názvy n polí Nepoužívejte diakritiku. Nepoužívejte mezery mezi slovy. U víceslovných v názvn zvů používejte velká počáte teční písmena u každého obsažen eného slova. Nepoužívejte klíčov ová slova, názvy n vlastností nebo metod a názvy n vestavěných funkcí.

16 16 Datový typ Tabulky Datový typ pole by měl m l odpovídat dat datům uloženým v poli. Seznam datových typů Text, Memo, Číslo, Datum a čas, Automatické číslo, Ano/Ne, Objekt OLE, Hypertextový odkaz, Průvodce vyhledáváním..

17 17 Používání datových typů Tabulky Datový typ Text Memo Číslo Datum a čas Měna Popis Textová data, včetnv etně čísel, se kterými se neprovádějí výpočty. Délka textu aža 255 znaků. Delší text, aža znaků. Číselná data používan vaná v matematických výpočtech. Kalendářní a časové údaje. Peněž ěžní částky a číselná data. Používá se mj. pro zamezení zaokrouhlování čísel během b výpočtu.

18 18 Tabulky Datový typ Popis Automatické číslo Jedinečné pořadov adové číslo (s p nebo náhodnn hodné číslo přiřazovanp azované každému novému záznamu z znamu automaticky při p i přidp idání do tabulky. Ano/Ne Hodnoty Ano a Ne a pole obsahující pouze jednu ze dvou hodnot (Ano/Ne, True/False False,, Zapnuto/Vypnuto). Hodnoty Null nejsou přípustnp pustné. (s přírůstkem 1)

19 19 Tabulky Datový typ Objekt OLE Objekt (nap Popis (např.. list Excelu nebo dokument Wordu) propojený s tabulkou Accessu nebo vložený do tabulky. Hypertextový odkaz Hypertextové odkazy (adresy URL nebo cesty UNC). Průvodce vyhledáváním Není ve skutečnosti datovým typem. Umožň žňuje vybrat pro pole hodnotu z jiné tabulky nebo seznamu hodnot.

20 20 Vlastnosti pole Tabulky Jsou jedinečné pro datový typ, nebo je jedinečný ný jejich význam. Datový typ Text Datový typ Číslo

21 21 Relace Tabulky Relace mezi tabulkami se definují v okně Relace. Do okna Relace přidp idáme tabulky, které chceme propojit. Relace se vytvoří přetažením m pole z jedné tabulky na související pole druhé tabulky, obvykle PK primárn rní tabulky na FK cizí tabulky. Zobrazí se dialogové okno Upravit relace, kde je možné upravit vlastnosti právě definované relace.

22 22 Formuláře Formuláře Zobrazují data obsažen ená v tabulkách. Data jsou zobrazována přehledněji než přímo v samotných tabulkách. Umožň žňují rychlý a přehledný p způsob zadávání nových a editaci stávaj vajících ch dat. Může e obsahovat i grafy, obrázky aj.

23 23 Sestavy Sestavy Jsou určeny k prohlížen ení dat a jejich souhrnů v požadovan adované grafické podobě. Velikost, vzhled a umíst stění všech prvků sestavy určuje uje uživatel. u Používaj vají se často pro výstup na tiskárnu. Jsou spojeny s daty tabulek, příp. p. dotazů. Je možné přidávat ovládac dací prvky, vypočítan taná pole, grafy, obrázky aj. Navigační tlačítka tka slouží k listování jednotlivými tiskovými stranami.

24 24 Dotazy Dotazy Používaj vají se k hledání, řazení, filtrování,, přidp idávání,, odstraňov ování a upravování dat v databázi. Existuje několik n typů dotazů: výběrov rové, akční, parametrické, křížové, SQL.

25 25 Příklad Půjčovna aut Příklad Zadání: : soubor 03cdbs.pdf pdf. Ridici Vypujcky Auta PK RP PK CisloVypujcky PK RZ Jmeno Prijmeni DatumVypujcky DatumVraceni TypVozu RokVyroby DatumNarozeni FK RP Cena FK RZ Znamka TazneZarizeni

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Access 2007 nejen pro školy Hana Šedová Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz 1 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize...

Více

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Základní pojmy ČSN 36900/1-1987 Data mn. Č údaje obraz vlastnosti objektu, vhodně formalizovaný pro přenos, interpretaci nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů Informace význam, který člověk

Více

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Časový rozsah: 1 den (9:00-16:00) Cena: 2500 Kč + DPH PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2013, kteří se chtějí naučit využívat doplněk PowerPivot pro Excel 2013

Více

Formuláře. V té to ka pi to le:

Formuláře. V té to ka pi to le: 4 Formuláře V té to ka pi to le: Vytvoření formuláře Vytvoření formuláře pomocí průvodce Zobrazení rozložení a úpravy formuláře Návrhové zobrazení formuláře Nastavení, použití a vlastnosti ovládacích prvků

Více

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu.

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu. 11 Databázové systémy Databázové systémy jsou speciální programy, které se používají pro správu datových souborů. Soubory mohou být značně rozsáhlé a lze v nich vyhledávat, třídit, organizovat, měnit,

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Databáze

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

Microsoft. Access. Nová databáze, návrh tabulky. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Nová databáze, návrh tabulky. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Nová databáze, návrh tabulky Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Dlouhodobý úkol Ahoj! Dnes vás čeká vytvoření první databáze (tabulky). Budeme evidovat

Více

9. Editor databází úvod a základní funkce

9. Editor databází úvod a základní funkce 9. Editor databází úvod a základní funkce Co jsou to databáze Možná jste se někdy setkali s případem, kdy bylo nutné zpracovat větší množství dat. Například při turnaji ve fotbale je zapotřebí dát dohromady

Více

Databáze Databázové systémy MS Access

Databáze Databázové systémy MS Access Databáze Databázové systémy MS Access Nasazení databází Databáze evidence nějakých údajů Databázové aplikace obsahují konkrétní specifické funkce pro práci s určitými daty (tyto funkce jsou v jiných DB

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Soukup Možnosti publikace informací z databáze Microsoft Office Access na web Bakalářská

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

1.13 ACCESS popis programu

1.13 ACCESS popis programu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Konvence použité v této knize 25 Úvod 29

Konvence použité v této knize 25 Úvod 29 Stručný obsah Konvence použité v této knize 25 Úvod 29 Část I: Začínáme 1. Přehled systému Microsoft Office 2007 35 2. Uživatelské rozhraní systému Office 2007 51 3. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Více

Dotazy. V té to ka pi to le:

Dotazy. V té to ka pi to le: 4 Dotazy V té to ka pi to le: Typy dotazů v aplikaci Microsoft Access Vytvoření výběrového dotazu pomocí průvodce Práce v návrhovém zobrazení Výrazy a sumarizace dat Vlastnosti dotazu Aktualizace hodnot

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Computer Press, a.s. Brno 2008 Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Computer Press, a.s., 2008. Vydání

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Manažerská informatika Databázový systém Microsoft Access 2007 Tomáš Kubálek Markéta Kubálková Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství

Více

Úvodem ISBN 80-86097-65-X

Úvodem ISBN 80-86097-65-X Úvodem Předmětem brožury, kterou držíte v ruce, je práce s daty, o nichž se předpokládá, že jsou nebo budou uložena v sešitech Excelu a uspořádaná jako seznamy neboli databáze pracovních listů. Je určena

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Relační databázové systémy. T1 Relační databázov zové systémy

Relační databázové systémy. T1 Relační databázov zové systémy C1 T1 Relační databázov zové systémy Relační databázové systémy (1. část) 1. Základní pojmy 2. Struktura DBS 3. Vztahy a relace 4. Datová integrita 2 Proč používat DBS Základn kladní pojmy Poskytuje rychlejší

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek 1.0 MS-Access 2003 úvodní charakteristika 153,51,102 MS-Access 2003 je program, který je součástí kancelářského balíku MS-Office. Jedná se o program pomocí kterého uživatel může rychlým a efektivním způsobem

Více

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze 7 SC09-3606-04 IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze

Více