Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi."

Transkript

1 Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty jsou popsány nějakou množinou údajů. Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Relační databáze je databázový systém, který využívá relační model dat a relační algebru. Data jsou uspořádána do tabulek (relací), nad kterými jsou definovány operace. Software pro řízení databáze se označuje jako Systém řízení báze dat (anglicky Relational database management system). Databáze se ovládá jazykem SQL, což je dotazovací strukturovaný jazyk. Databázová tabulka je jedním ze základních databázových objektů. Slouží k přímému uložení dat do paměťového prostoru relační databáze. Je to dvourozměrná tabulka, která má pevně daný počet sloupců. Sloupce se nazývají atributy. Každý sloupec má jednoznačně definován název, typ a rozsah (např. sloupec typu datum může obsahovat pouze datum a nic jiného). Pořadí sloupců není podstatné, hodnoty ze sloupce získáváme pomocí názvu sloupce. Dále může obsahovat libovolný počet řádků (= konkrétní data), který je omezen pouze technickými možnostmi serveru. Každému objektu (entitě) je přiřazen jeden řádek (záznam). Entita je prvek reálného světa, např. člověk, škola, město. Řádky jsou identifikovány pomocí klíčů. Jako příklad můžeme použít tabulku, která bude obsahovat seznam smyšlených žáků.

2 Struktura tabulky: ID unikátní id (číslo) identifikující záznam Jméno jméno osoby Příjmení příjmení osoby Ročník navštěvovaný ročník ve škole. Primární klíč slouží k jednoznačné identifikaci řádku tabulky. Primárním klíčem může být každý sloupec, který nebude mít v žádných dvou řádcích tabulky stejnou hodnotu (např. v našem příkladu nelze použít primární klíč pro sloupec příjmení, neboť obsahuje dvojí hodnotu Novák, ani sloupec ročník). Primární klíč také nelze použít, pokud pole obsahuje prázdnou hodnotu (NULL). Pro náš příklad lze zvolit jako primární klíč sloupec id. Typicky slouží jako primární klíč rodné číslo nebo identifikační číslo. Cizí klíč je sloupec tabulky, který odkazuje na jiný sloupec jiné tabulky (vždy jde o právě dva sloupce). Hodnoty tohoto sloupce musí být shodné s některou z hodnot ve sloupci, ke kterému je klíčem. Vytváří se tak reference odkaz. Tato podmínka se kontroluje při všech operacích nad databází - označuje se referenční integrita. Vazby mezi entitami Jednotlivé entity, které odpovídají prvkům reálného světa, mají mezi sebou určitý vztah. Existují relace (vazby): 1:1 - každý člověk má právě jedny osobní údaje na městském úřadu, na oddělení občanských průkazů. 1:N - jeden člověk může vlastnit více kreditních karet a zároveň jedna kreditní karta je vlastněna pouze jedním člověkem. M:N - jeden student si může zapsat několik volitelných předmětů a zároveň jeden předmět může být zapsán více studenty.

3 Access je jedním z programů určených pro zpracování databází, Typy objektů databáze: Tabulky nejdůležitější typ objektu, zde se vlastně databáze vytváří. Všechny ostatní typy objektů, např. dotazy, formuláře apod. vlastně pouze spolupracují a jsou přímo závislé na tabulkách Dotazy jsou přímo závislé na tabulkách. Jsou to nadefinované funkce, které na základě nastavených kritérií provedou vyhodnocení dat, jež jsou následně zobrazena na obrazovku nebo vložena do nově vytvořené tabulky. Formuláře jsou závislé buď na tabulkách, nebo na dotazech. Zjednodušeně řečeno jsou to graficky pěkně zpracované masky pro prohlížení a úpravu dat z tabulek a dotazů. Sestavy objekty určené pro výstup dat z databáze. Jsou to graficky vzhledně uspořádaná data z tabulek či dotazů, která jsou připravena a zformátována pro tisk. Sestavu lze nastavit tak, aby data přímo třídila, seskupovala určené údaje apod. Stránky tento typ objektu je určen pro vytváření internetových stránek z datových podkladů tabulky či dotazu. Makra v různých typech objektů se můžeme setkat s problémy, které nelze vyřešit jinak než vytvořením makra. Vytvoření a návrh nové tabulky Tabulku lze vytvořit: pomocí průvodce importem datové tabulky z Excelu v návrhovém zobrazení V návrhovém zobrazení navrhujeme jednotlivé sloupce tabulky a datové typy. Nelze zde vkládat a upravovat data

4 Pátek 7. září Datový typ rozbalovací šipka nabídne varianty typů 1. text jeho obsahem může být libovolný řetězec znaků v max. délce memo používá se pro zaevidování poznámek, velice různorodých, max znaků 3. číslo obsahem pole bude právě jedno číslo bajt pouze celá čísla od 0 do 255 celé číslo pouze celá čísla od do dlouhé celé číslo pouze celá čísla od do jednoduchá přesnost libovolné des. číslo v rozmezí od do dvojitá přesnost číslo v rozmezí od -1,7 * do 1,7 * , max 15 platných číslic 4. datum/čas - vhodné pro datum narození, pro datum pořízení něčeho apod. Access umí přičíst týden, vyjmout měsíc apod. Na kartě Obecné v políčku formát lze vybrat podobu data. 5. Měna použijeme v případě, že požadujeme, aby vkládaná čísla obsahovala znak měny. 6. automatické číslo necháme na počítači, aby každému záznamu přidělil jeho nezaměnitelné číslo 7. ano/ne obsahuje pouze dvě varianty ano/ne, zapnuto/vypnuto, pravda/nepravda apod. 8. objekt OLE nejobecnější, může obsahovat cokoli do velikosti 1MB, i obrázek, fotku apod. 9. Popis toto políčko je nepovinné a lze jej použít pro objasnění a doplnění názvu pole. Vypisuje se jako nápověda na posledním řádku okna Access

5 Pátek 14. září Filtry a řazení Vyberte knihy žánru beletrie Seřaďte knihy vzestupně podle ceny

6 Vyberte spisovatele, jejichž příjmení začíná na M nebo M Pátek 21. září Dotazy výběrové Dotaz slouží k zobrazení, úpravě a analýze dat z tabulek databáze. Jedná se o příkaz k výběru nebo změně dat z tabulek databáze na základě nastavených podmínek Na kartě Vytvoření zvolíme Návrh dotazu

7 Přidat tabulku a zavřít 1. Vyberte všechny knihy žánru počítače Sloupec se nezobrazí, není-li zaškrtnutý. 2. Zobrazte knihy, kterých je na skladě víc jak 20

8 3. Vytvořte dotaz, který u každého žánru vypočítá průměrnou cenu a zaokrouhlí ji na 2 des. místa. Na kartě Dotazy-nástroje klikněte na ikonu Souhrny, tím se přidá další řádek do tabulky návrhu U žánru nastavíme Seskupit, u ceny vybereme průměr (Avg) Desetinná místa nastavíme ve vlastnostech

9 4. Vytvořte dotaz, který bude mít v jednom sloupci název knihy a ve druhém jméno i příjmení autora S kurzorem v prvním řádku otevřete Tvůrce výrazů a klikáním v Kategorii výrazů sestavíme požadovaný výraz Pátek 5. října Křížové dotazy Křížový dotaz je dotaz pracující na bázi kontingenční tabulky. Výsledek je tvořen funkcí jednoho sloupce podle zadaných parametrů 1. Vytvořte křížový dotaz, který uvede průměrnou cenu v jednotlivých měsících u jednotlivých produktů V návrhu dotazů vybereme Křížový dotaz

10 Objeví se nový řádek křížová tabulka. U ceny zvolíme funkci a v křížové tabulce hodnotu U dalších sloupců zvolíme záhlaví sloupce a záhlaví řádku Hotový dotaz 2. Vytvořte křížový dotaz, který uvede minimální příjem v měsíci únoru a březnu v jednotlivých městech 3. Vytvořte křížový dotaz, který uvede počet záznamů (produktů) u jednotlivých splátek a jednotlivých výrobců

11 Aktualizační dotazy Aktualizační dotazy slouží k provedení změn (aktualizací) ve skupině nebo ve všech záznamech tabulky Aktualizační dotaz je spustitelný dotaz, tzn. výsledek uvidíte až v příslušné tabulce po spuštění dotazu. 1. Vytvořte dotaz, který změní všechna zaměstnání technik na zaměstnání mistr V návrhu dotazů vybereme Aktualizační dotaz Vybereme pole zaměstnání a do řádku Aktualizovat do napíšeme novou hodnotu mistr. Do kritérií vybereme technik Po spuštění dotazu technik změní na se všechna zaměstnání mistr 2. Vytvořte dotaz, který zvýší všem prodavačům plat o 1000 Kč Ve sloupci plat napíšeme pomocí Tvůrce výrazů vzorec, který po spuštění zvedne plat všem prodavačům Pozor, spustíme-li dotaz vícekrát, vždy se plat zvýší. 3. Vytvořte dotaz, který sníží plat o 15 % u pracovníků, kteří jsou z Prahy nebo z Brna Do kritérií je musíme před název města napsat hvězdičku *Praha, protože ve sloupci adresa je i název ulice. Hvězdička znamená, že je před slovem Praha ještě nějaký text

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Základní pojmy ČSN 36900/1-1987 Data mn. Č údaje obraz vlastnosti objektu, vhodně formalizovaný pro přenos, interpretaci nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů Informace význam, který člověk

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek 1.0 MS-Access 2003 úvodní charakteristika 153,51,102 MS-Access 2003 je program, který je součástí kancelářského balíku MS-Office. Jedná se o program pomocí kterého uživatel může rychlým a efektivním způsobem

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Databáze

Více

9. Editor databází úvod a základní funkce

9. Editor databází úvod a základní funkce 9. Editor databází úvod a základní funkce Co jsou to databáze Možná jste se někdy setkali s případem, kdy bylo nutné zpracovat větší množství dat. Například při turnaji ve fotbale je zapotřebí dát dohromady

Více

1.13 ACCESS popis programu

1.13 ACCESS popis programu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu.

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu. 11 Databázové systémy Databázové systémy jsou speciální programy, které se používají pro správu datových souborů. Soubory mohou být značně rozsáhlé a lze v nich vyhledávat, třídit, organizovat, měnit,

Více

Dotazy. V té to ka pi to le:

Dotazy. V té to ka pi to le: 4 Dotazy V té to ka pi to le: Typy dotazů v aplikaci Microsoft Access Vytvoření výběrového dotazu pomocí průvodce Práce v návrhovém zobrazení Výrazy a sumarizace dat Vlastnosti dotazu Aktualizace hodnot

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

Databáze Databázové systémy MS Access

Databáze Databázové systémy MS Access Databáze Databázové systémy MS Access Nasazení databází Databáze evidence nějakých údajů Databázové aplikace obsahují konkrétní specifické funkce pro práci s určitými daty (tyto funkce jsou v jiných DB

Více

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Manažerská informatika Databázový systém Microsoft Access 2007 Tomáš Kubálek Markéta Kubálková Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

Práce se seznamy. V té to ka pi to le:

Práce se seznamy. V té to ka pi to le: 8 Práce se seznamy V té to ka pi to le: Vytvoření seznamu a jeho koncepce Seřazení seznamu Vyhledávání údajů a prohlížení seznamu Filtrování dat Vytváření souhrnů Vytváření skupin Převod seznamu na tabulku

Více

Databáze jako informační zdroj pro uživatele. Helena Palovská

Databáze jako informační zdroj pro uživatele. Helena Palovská Databáze jako informační zdroj pro uživatele Helena Palovská Vysoká škola ekonomická Praha 2004 OBSAH O TĚCHTO SKRIPTECH 5 Instalace řešení 5 1 ÚVODNÍ SLOVO A DATABÁZÍCH 6 2 SEZNÁMENÍ SE VZOROVOU DATABÁZÍ

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Docházkový systém ID-Ware II

Docházkový systém ID-Ware II ID-Ware II Obsah 1.Základní pojmy...8 1.1.Formátovací konvence...8 1.2.Licenční podmínky...8 1.3...8 1.4.Přístupový systém...8 1.5.Administrátor...8 1.6.Uživatel...9 1.7.Uživatelská práva...9 1.8.Nastavení

Více

Calc OpenOffice základní popis

Calc OpenOffice základní popis Calc OpenOffice základní popis Obr.1 Tabulka v OpenOffice Úvod Většina uživatelů umí obstojně ovládat kancelářský balík firmy Microsoft, Word, Excel i PowerPoint. OpenOffice je velice zajímavá alternativa

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah : Obsah : 1.0 Excel 2003...2 1.1 Excel popis pracovní plochy...2 1.2 Excel Základní operace s buňkami...3 1.3 Excel Pohyb po buňkách...3 1.4 Excel Editace buněk...4 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce...5

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ACCESS_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda Moodle pokročilá správa Marek Neruda Autor: Marek Neruda Název díla: Moodle pokročilá správa Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více