Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z"

Transkript

1 Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

2 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem Nejzákladnější pojmy Databáze...11 Tabulka (datová tabulka)...11 Záznam...11 Pole...11 Access 2003 a jiné verze Spuštění Accessu Tvorba databáze Základní objekty databáze Tabulky...15 Přepínání mezi typy zobrazení tabulky...15 Zobrazení datového listu...15 Návrhové zobrazení...16 Zobrazení kontingenční tabulky...16 Zobrazení kontingenčního grafu...16 Vytváření tabulek Způsoby tvorby tabulky...17 Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení...17 Vytvoření tabulky pomocí průvodce...18 Vytvoření tabulky vložením dat...19 Nastavení tabulek Datové typy...20 Vlastnosti polí Základní operace v tabulkách Pohyb po záznamech...26 Výběr polí a záznamů...26 Nastavení šířky sloupce...27 Přidání pole (sloupce) do tabulky...27 Odstranění pole (sloupce) z tabulky...28 Kopírování pole (sloupce) a jeho vlastností...28 Přemístění sloupce...29 Přejmenování pole v tabulce...29 Primární klíč a indexování Primární klíč...30 Nastavení primárního klíče...30 Odstranění nebo změna primárního klíče...31 Indexování Nastavení indexu...32 Odstranění nebo změna indexu...32 Změna řazení vícenásobných indexů...32 Relace mezi tabulkami Relace 1: Relace 1:N...33 Relace N:M

3 Access 2003 pro školy Definování relací mezi tabulkami Definování relace typu 1:N a 1: Definování relace typu N:N...35 Operace s relacemi Úpravy existující relace...36 Odebrání tabulky z okna relace...37 Odstranění relace...37 Dotazy Výběrové dotazy...38 Parametrické dotazy...38 Křížové dotazy...38 Akční dotazy...38 Dotazy SQL...39 Zobrazení dotazů...39 Zobrazení datového listu...39 Návrhové zobrazení...39 Zobrazení SQL...39 Zobrazení kontingenční tabulky a kontingenčního grafu...40 Přepínání mezi typy zobrazení dotazů...40 Vytváření dotazů Způsoby tvorby dotazů...40 Vytvoření dotazu v návrhovém zobrazení...40 Vytvoření jednoduchého výběrového a křížového dotazu pomocí průvodce...41 Vytvoření parametrického dotazu...44 Vytvoření akčních dotazů...45 Vytvoření odstraňovacího dotazu...45 Vytvoření nové tabulky pomocí dotazu...45 Vytvoření přidávacího dotazu...46 Vytvoření aktualizačního dotazu...47 Vytvoření dotazů SQL...48 Vytvoření sjednocovacího dotazu...48 Vytvoření definičního dotazu...49 Vytvoření předávacího dotazu...49 Vytvoření poddotazu...51 Přizpůsobování dotazů Přizpůsobení zobrazení polí...53 Zákaz zobrazení duplicitních záznamů...54 Použití zástupných znaků...54 Práce s prázdnými poli...55 Spojení tabulek podle polí obsahujících hodnoty null...55 Vyhledávání hodnot null nebo řetězců nulové délky...55 Vliv hodnoty null na číselné výpočty...56 Převod hodnoty null na hodnotu nula...56 Slučování textových polí obsahujících hodnoty null...56 Řazení podle polí obsahujících hodnoty null a řetězce nulové délky...56 Použití zástupného znaku pro vrácení všech hodnot kromě hodnot null...56 Základní operace v dotazech Přemístění sloupce...56 Změna šířky sloupce...57 Přidání sloupce...57 Odstranění sloupce...57 Přidání nebo odebrání tabulky nebo dotazu v návrhové mřížce...57 Přidání tabulky nebo dotazu do dotazu...57 Odebrání tabulky nebo dotazu z dotazu...58 Zobrazení nebo skrytí názvů tabulek v návrhové mřížce

4 Obsah Vložení nebo odstranění řádku kritérií v návrhové mřížce...58 Provádění výpočtů Předdefinované výpočty...59 Agregační funkce a další volby v řádku souhrn návrhové mřížky dotazu...59 Agregační funkce...59 Funkce First a Last...59 Možnosti Seskupit, výraz a Kde...59 Souhrny pomocí průvodce jednoduchým dotazem...59 Vlastní výpočty...60 Formuláře Zobrazení formulářů...62 Zobrazení datového listu...62 Zobrazení kontingenční tabulky a kontingenčního grafu...62 Návrhové zobrazení...62 Formulářové zobrazení...63 Přepínání mezi typy zobrazení formulářů...63 Vytváření formulářů Způsoby tvorby formulářů...63 Vytvoření formuláře pomocí funkce automatický formulář...63 Vytvoření formuláře pomocí průvodce formulářem...64 Vytvoření formuláře v návrhovém zobrazení...65 Přizpůsobování formulářů...66 Přidání nebo odebrání sekce...66 Zobrazení nebo skrytí sekce...66 Změna velikosti sekce...66 Přidání obrázku na pozadí formuláře...67 Vložení data a času...67 Vložení čísla stránek...68 Přizpůsobení okna formuláře...68 Nastavení velikosti formuláře...69 Ovládací prvky ve formuláři Vytváření ovládacích prvků ve formuláři...70 Popisek...70 Textové pole...70 Vytvoření vázaného textového pole...70 Vytvoření nevázaného textového pole...71 Vytvoření vypočítaného textového pole...71 Seznam a pole se seznamem...71 Zaškrtávací políčko, přepínač a přepínací tlačítko...72 Vytvoření nevázaného zaškrtávacího políčka, přepínače nebo přepínacího tlačítka...73 Skupina voleb...73 Příkazové tlačítko...74 Vytvoření příkazového tlačítka pomocí průvodce...74 Vytvoření nebo úprava příkazového tlačítka bez pomoci průvodce...75 Karta (záložka)...75 Obrázek, rámeček vázaného objektu a rámeček nevázaného objektu...76 Přidání nevázaného ovládacího prvku obrázek...77 Vytvoření nového nevázaného objektu ve formuláři...77 Vložení existujícího nevázaného objektu nebo části existujícího nevázaného objektu do formuláře Přidání vázaného ovládacího prvku obrázek...78 Vytvoření nového vázaného objektu ve formuláři...80 Vložení existujícího vázaného objektu nebo části existujícího vázaného objektu do formuláře Konec stránky...81 Čára a obdélník...82 Podformulář...82 Přizpůsobování ovládacích prvků

5 Access 2003 pro školy Přesun ovládacích prvků...83 Změna velikosti ovládacího prvku...84 Změna vzhledu textu v ovládacím prvku...84 Změna barvy pozadí ovládacího prvku nebo sekce...85 Změna vzhledu okraje ovládacího prvku...85 Změna velikosti obrázku...86 Změna ovládacího prvku na ovládací prvek jiného typu...87 Zobrazení vysvětlivky či tipu při přesunutí ukazatele myši na ovládací prvek...87 Zobrazení pokynů k ovládacímu prvku ve stavovém řádku...87 Změna vzdáleností mezi ovládacími prvky...87 Zobrazení nebo skrytí ovládacího prvku...88 Kopírování formátu z jednoho ovládacího prvku do jiného...88 Odstranění ovládacích prvků...88 Další operace ve formulářích Nastavení seskupovaní ovládacích prvků...89 Seskupení nebo zrušení seskupení ovládacích prvků...89 Výběr ovládacího prvku, který je součástí skupiny...89 Přidání ovládacího prvku do skupiny a jeho odebrání...89 Změna vzdálenosti mezi čarami v mřížce...90 Přidání obrázku na příkazové nebo přepínací tlačítko...90 Přidání grafu do formuláře...90 Přidání nového grafu...91 Vytvoření grafu vázaného na záznam z globálního grafu propojením na určitý záznam...92 Přidání existujícího grafu...92 Přizpůsobování grafů...93 Změna rozložení podformuláře...93 Zobrazení datového listu...93 Formulářové zobrazení samostatného nebo nekonečného formuláře...93 Zobrazení kontingenční tabulky či kontingenčního grafu...94 Použití podmíněného formátování...94 Provádění výpočtů Přepínací panely a dialogová okna formulářů...96 Přepínací panely...96 Vytvoření přepínacího panelu...96 Přizpůsobení přepínacího panelu...98 Určení výchozího přepínacího panelu...98 Odstranění přepínacího panelu...99 Dialogová okna...99 Vytvoření dialogového okna...99 Dočasné otevření formuláře jako dialogového okna Sestavy Zobrazení sestav Zobrazení náhled a ukázka Návrhové zobrazení Přepínání mezi typy zobrazení sestav Vytváření sestav Způsoby tvorby sestav Vytvoření sestavy pomocí modulu automatická sestava Vytvoření sestavy pomocí průvodce sestavou Vytvoření sestavy v návrhovém zobrazení Přizpůsobování sestav Další operace v sestavách Přidání grafu do sestavy Tvorba sestavy jako grafu Vložení grafu po vytvoření sestavy

6 Obsah Vytváření a práce s podsestavami Vytvoření podsestavy v existující sestavě Přidání existující sestavy jako podsestavy do jiné sestavy Přizpůsobování podsestav Vytváření poštovních a jiných štítků Vytvoření štítků Úprava štítků Provádění výpočtů

7 Access 2003 pro školy Tvorba databáze Program Microsoft Access nabízí dvě metody vytvoření databáze. Můžete vytvořit databázi pomocí šablony, kde v rámci jedné operace vytvoříte požadované tabulky, formuláře a sestavy pro zvolený typ databáze. Druhou možností je vytvořit prázdnou databázi bez použití šablony a objekty databáze přidat později. To ale vyžaduje, abyste definovali každý prvek databáze samostatně. V obou případech tvorby databáze začněte klepnutím na volbu Vytvořit nový soubor v nabídce Začínáme. Zobrazí se nabídka Nový soubor, kde naleznete další možnosti tvorby databáze. Pamatujte: Jestliže jste již otevřeli databázi nebo zavřeli nabídku, která se zobrazí při spuštění programu Microsoft Access v pravé části okna, klepněte na tlačítko Nový na panelu nástrojů. VYTVOŘENÍ DATABÁZE POMOCÍ ŠABLONY Jde o nejjednodušší způsob, jakým začít vytvářet databázi. Tento způsob nabízí omezené možnosti přizpůsobení databáze, neboť databáze nelze používat k přidávání nových tabulek, formulářů nebo sestav do existujících databází. 1. V nabídce Nový soubor klepněte v části Šablony na položku V mém počítači. 2. V okně Šablony na záložce Databáze klepněte na ikonu odpovídající typu databáze, který chcete vytvořit, a poté klepněte na tlačítko OK. 3. Zobrazí se okno Nový databázový soubor v němž zadejte název a umístění databáze a poté klepněte na tlačítko Vytvořit. 4. Následně postupujte podle pokynů průvodce databází. Tip: Pokud pracujete na počítači s přístupem na internet, pak další šablony získáte klepnutím na možnost Šablony na webu Office Online, kde klepněte na požadovanou šablonu a pak klepněte na tlačítko Stáhnout. VYTVOŘENÍ PRÁZDNÉ DATABÁZE Tato metoda je velice flexibilní, vyžaduje však samostatné definování každého elementu databáze. Bez ohledu na použitou metodu lze databázi po vytvoření kdykoli měnit a rozšiřovat. 1. V nabídce Nový soubor klepněte v části Nový na možnost Prázdná databáze. 2. V dialogovém okně Nový databázový soubor zadejte název a umístění databáze v počítači. 3. Klepněte na tlačítko Vytvořit. Zobrazí se okno Databáze, v němž můžete vytvořit požadované objekty v databázi. Tip: Prázdnou databázi vytvoříte též pomocí postupu tvorby databáze pomocí šablony, kde v okně Šablony klepněte na záložku Obecné a zde na ikonu Prázdná databáze a poté klepněte na tlačítko OK. 14

8 Access 2003 pro školy Návrhové zobrazení Toto zobrazení slouží k vytvoření celé tabulky od začátku a k úpravám struktury tabulky. Označení primárního klíče Název tabulky Druh dat, která mohou být uložena v poli Další informace o poli Svislý posuvník Volič řádku Prostor pro zadávání vlastností polí, které mohou ovlivnit ukládání, zpracování a zobrazení dat. Informace a návod pro zadávání dat. Zobrazení kontingenční tabulky Toto zobrazení shrnuje a analyzuje data v datovém listu tabulky. Můžete použít různé úrovně podrobností nebo uspořádat data přetažením polí a položek či zobrazením a skrytím položek v rozevíracích seznamech pro pole. Název tabulky Pole filtrů Sloupcová pole Řádková pole Prostor pro pole součtů nebo podrobných dat Vodorovný posuvník Zobrazení kontingenčního grafu Toto zobrazení obsahuje grafickou analýzu dat v datovém listu tabulky. Můžete zobrazit různé úrovně podrobností nebo určit rozložení přetažením polí a položek či zobrazením a skrytím položek v rozevíracích seznamech pro pole. Název tabulky Pole filtrů Prostor pro pole dat Pole řad Pole kategorií 16

9 Access 2003 pro školy VYTVOŘENÍ PARAMETRICKÉHO DOTAZU Smyslem parametrického dotazu je zobrazení dialogového okna po jeho spuštění, ve kterém musíte zadat informace pro výběr záznamů, které patří do určité oblasti, například časového období. Parametrické dotazy se také hodí jako základ pro formuláře, sestavy a datové stránky. Příkladem použití parametrického dotazu může být měsíční výkaz prodeje knih. Když se rozhodnete takovouto sestavu tisknout, aplikace Access zobrazí dialogové okno vyzývající k zadání měsíce, který má výkaz pokrýt. Po zadání měsíce vytiskne aplikace Microsoft Access příslušnou sestavu. 1. Vytvořte výběrový nebo křížový dotaz. 2. Pokud v návrhovém zobrazení dotazu není v návrhové mřížce obsaženo pole, které chcete použít jako parametr, zadejte toto pole ze seznamu polí tabulky čí dotazu v horní části návrhového zobrazení. 3. U pole, které chcete použít jako parametr, zadejte do buňky Kritéria výraz s výzvou uvedenou v hranatých závorkách. U pole zobrazujícího datum můžete například pro zadání rozsahu hodnot použít výzvy Zadejte počáteční datum: a Zadejte konečné datum: tak, že kritérium bude mít tvar Between [Zadejte počáteční datum:] And [Zadejte konečné datum:]. 4. Dále musíte určit typ dat parametrů následovně: 4.1. V nabídce Dotaz klepněte na příkaz Parametry Do první buňky Parametr napište první výzvu, kterou jste zadali v návrhové mřížce dotazu V buňce Datový typ napravo klepněte na odpovídající typ dat, a to v souladu s následujícími pokyny: Typ dat, pole parametru Měna, Datum a čas, Memo, Objekt OLE, Text a Ano/Ne Číslo Neznámý Binární Odpovídající typ dat v buňce Datový typ Měna, Datum a čas, Memo, Objekt OLE, Text a Ano/Ne Bajt, Jednoduchá přesnost, Dvojitá přesnost, Celočíselný, Dlouhé celé číslo a Replikační identifikátor. Tyto typy dat odpovídají pěti možným nastavením vlastnosti Velikost pole typu Číslo. Hodnota. Toto je obecný typ dat, do něhož lze zadat data libovolného typu. Binární. Používá se pro parametrické dotazy směřované do propojených tabulek, které tento typ dat rozpoznávají (aplikace Microsoft Access tento typ dat nerozpoznává) Kroky 4.2 a 4.3 opakujte pro všechny parametry, pro něž chcete nastavit typ dat. 5. Chcete-li si prohlédnout výsledky vytvoření dotazu, na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Zobrazit a pak zadejte hodnotu parametru. Výsledná dialogová okna parametrů datového typu Datum a čas se zadanými informacemi pro výběr záznamů mohou vypadat jako ukázky vpravo. Tip: Výrazy do parametrického dotazu u polí datového typu Text a Memo mohou být vytvořeny pomocí zástupných symbolů. Toho lze dosáhnout kombinací operátoru LIKE a zástupného znaku (*), tak aby dotaz vyzval uživatele, aby zadal jeden či více znaků, čímž budou nalezeny záznamy, které obsahují nebo začínají uživatelem zadanými znaky. Příkladem je příkaz, který vyhledá slova, která začínají zadaným znakem: LIKE [Zadejte první písmeno hledaných slov: ] & *. a výraz hledající slova, která obsahují jakýkoliv zadaný znak: LIKE * & [Zadejte jakékoliv písmeno hledaných slov: ] & *. 44

10 nadpis kapitoly DOTAZY VYTVOŘENÍ AKČNÍCH DOTAZŮ Akční dotaz je typem dotazu, který provádí změny nebo přesuny mnoha záznamů v rámci jediné operace. Podle účelu jsou definovány jsou čtyři typy akčních dotazů: odstraňovací dotaz, aktualizační dotaz, přidávací dotaz a vytvářecí dotaz. Vytvoření odstraňovacího dotazu Pokud odstraníte záznamy pomocí odstraňovacího dotazu, nelze tuto operaci vrátit zpět. Proto je vhodné prohlédnout si vždy před spuštěním dotazu data, která dotaz vybral k odstranění a vytvořit si záložní kopie vašich dat. Odstraníte-li záznamy nechtěně, můžete je znovu načíst ze záložních kopií. 1. Vytvořte v návrhovém zobrazení dotaz, který obsahuje tabulku z níž chcete odstranit záznamy. 2. V návrhové mřížce dotazu zadejte do řádku Pole názvy polí, která chcete aktualizovat nebo pro která chcete zadat kritéria. 3. V návrhovém zobrazení dotazu klepněte na šipku vedle pole Typ dotazu na panelu nástrojů a poté klepněte na položku Odstraňovací dotaz. V návrhové mřížce dotazu se za řádky Řadit a Zobrazit zamění řádek Odstranit s nastavenou hodnotou Kde. 4. U polí, u kterých chcete odstranit záznamy, zadejte odstraňovací kritéria do řádku Kritéria v návrhové mřížce. Chcete-li například odstranit všechna miminka, která mají bydliště v České Lípě, pak zadejte ve sloupci Bydliště do řádku Kritéria do uvozovek text Česká Lípa: Česká Lípa. 5. Chcete-li zobrazit náhled záznamů, které budou odstraněny, klepněte na tlačítko Zobrazit na panelu nástrojů. Opětovným klepnutím na tlačítko Zobrazit přepnete zpět do návrhového zobrazení dotazu. V návrhovém zobrazení můžete provést libovolné změny. 6. Záznamy odstraníte klepnutím na tlačítko Spustit na panelu nástrojů. Před spuštěním odstraňovacího dotazu se Microsoft Access zeptá zda opravdu chcete odstranit záznamy a kolik jich k odstranění našel. Před každým dalším spuštěním odstraňovacího dotazu budete opět upozorněni na to, že se chystáte spustit odstraňovací dotaz, který nenávratně změní data v tabulce. Pamatujte: Odstraňovací dotaz může v některých případech odstranit záznamy v souvisejících tabulkách, dokonce i když nejsou zahrnuty v dotazu. To se může stát, jestliže dotaz obsahuje pouze tabulku, která je na straně 1 v relaci 1:N, a pro relaci je povoleno odstranění souvisejících polí v kaskádě. Když odstraníte záznamy z tabulky na straně 1, odstraníte současně i záznamy z tabulky na straně N. Vytvoření nové tabulky pomocí dotazu Novou tabulku lze vytvořit pomocí přidávacího dotazu. V tomto dotazu je možné použít data z části nebo celých tabulek či dotazů. 1. Vytvořte v návrhové zobrazení dotaz obsahující tabulku se záznamy, jež chcete vložit do nové tabulky. 2. V návrhové mřížce dotazu zadejte do řádku Pole názvy polí, která chcete aktualizovat nebo pro která chcete zadat kritéria. 3. V návrhovém zobrazení dotazu klepněte na šipku vedle pole Typ dotazu na panelu nástrojů a poté klepněte na položku Vytvářecí dotaz. Zobrazí se dialogové okno Vytvořit tabulku. 4. Do pole Název tabulky zadejte název tabulky, kterou chcete vytvořit nebo nahradit. 45

11 nadpis FORMULÁŘE kapitoly Další operace ve formulářích NASTAVENÍ SESKUPOVANÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ Seskupovaní dat ve formuláři je zvlášť vhodně, pokud potřebujete přemisťovat více ovládacích prvků najednou. Jde v podstatě seskupit jakékoliv ovládací prvky, například pouze popisky u textových polí či samostatně vložené ovládací prvky do skupiny voleb. Seskupení nebo zrušení seskupení ovládacích prvků 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení. 2. Pro seskupení ovládacích prvků: 2.1. Vyberte ovládací prvky, které chcete zahrnout do jedné skupiny. K vytvoření skupiny je nutné vybrat alespoň dva ovládací prvky V nabídce Formát klepněte na příkaz Seskupit. 3. Pro rozdělení skupiny ovládacích prvků: 3.1. Vyberte skupinu klepnutím na kterýkoli ovládací prvek ve skupině V nabídce Formát klepněte na příkaz Oddělit. Při rozdělení skupiny ovládacích prvků dojde k odstranění obdélníku skupiny a k automatickému výběru všech ovládacích prvků, které skupinu tvořily. Upozornění: Skupinu ovládacích prvků lze rozdělit jen tehdy, je-li vybrána pouze jedna skupina Vybrané popisky z ovládacích prvků Textové pole určené k seskupení Seskupené popisky z ovládacích prvků Textové pole Výběr ovládacího prvku, který je součástí skupiny 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení. 2. Vyberte skupinu klepnutím na kterýkoli ovládací prvek ve skupině. 3. Klepněte na ovládací prvek, který chcete vybrat. Při klepnutí na kterýkoli ovládací prvek ze skupiny je vybrána celá skupina. V okně se seznamem vlastností (pokud je otevřeno) jsou zobrazeny pouze vlastnosti společné všem ovládacím prvkům ve skupině. Klepnete-li na ovládací prvek v již vybrané skupině, bude vybrán tento prvek a v okně se seznamem vlastností budou zobrazeny vlastnosti tohoto prvku. Vybraný jeden prvek ze skupiny Přidání ovládacího prvku do skupiny a jeho odebrání 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení. 2. Pro přidání ovládacího prvku do existující skupiny 2.1. Stiskněte klávesu Shift a vyberte ovládací prvek, který chcete přidat do skupiny. Pak klepněte na kterýkoli ovládací prvek této skupiny, čímž danou skupinu zvolíte V nabídce Formát klepněte na příkaz Seskupit. 3. Pro odebrání ovládacího prvku ze skupiny 3.1. Vyberte skupinu klepnutím na kterýkoli ovládací prvek ve skupině V nabídce Formát klepněte na příkaz Oddělit Klepnutím na pozadí formuláře zrušte výběr ovládacích prvků, které byly ve skupině. 89

12 nadpis kapitoly SESTAVY VYTVOŘENÍ SESTAVY V NÁVRHOVÉM ZOBRAZENÍ V tomto případě je vytvořena základní sestava se sekcemi tělo, záhlaví a zápatí stránky, kterou je možné dál v tomto zobrazení přizpůsobit vašim požadavkům. 1. V okně Databáze klepněte na položku Sestavy ve skupině Objekty. 2. Následně poklepejte na možnost Vytvořit formulář v návrhovém zobrazení. 3. Zvolte zdroj záznamů formuláře tak, že poklepejte na volič formuláře. Otevře se okno vlastností. Chcete-li vytvořit nevázanou sestavu, nevybírejte z nabídnutého seznamu žádnou položku. 4. Přepněte se na záložku Datové a proveďte jednu z následujících akcí: A. Chcete-li do zdroje záznamů zahrnout všechna pole nebo sloupce z jedné tabulky nebo dotazu, klepněte na šipku v poli vlastnosti Zdroj záznamů a poté můžete vybírat ze seznamu tabulek a dotazů. B. Chcete-li založit sestavu na určitých polích nebo sloupcích, případně na více než jedné tabulce nebo dotazu, můžete klepnutím na tlačítko Sestavit vedle šipky v poli vlastnosti Zdroj záznamů otevřít tak tvůrce dotazu SQL v návrhovém zobrazení, kterým vyberte požadovaná pole. Po vybrání polí do mřížky dotazu tvůrce dotazu neukládejte, ale rovnou zavřete. Aplikace Access se zeptá, zda chcete uložit změny provedené v příkazu SQL a aktualizovat vlastnost. Zde potvrďte změnu. Do řádku vlastnosti Zdroj záznamů se přepíše dotaz pomocí SQL příkazů. 5. Po výběru zdroje dat se zobrazí seznam dostupných polí. Pole přemístěte do sestavy tak, že klepněte na pole v seznamu polí, následně stiskněte levé tlačítko myši a pole přetáhněte na požadované místo do sestavy. Tento postup zopakujte se všemi poli, které chcete aby sestava obsahovala. 6. Po přemístění polí můžete dále přizpůsobovat sestavu podle vašich představ. Tip: Chcete-li vytvořit sestavu, která používá data z více než jedné tabulky, založte tuto sestavu na dotazu. PŘIZPŮSOBOVÁNÍ SESTAV Přizpůsobování sestav se týká sekcí, okna sestavy a ovládacích prvků. Práce se sekcemi, oknem a ovládacími prvky je naprosto totožná jako u formulářů, kromě přizpůsobení velikosti sestavy jejímu obsahu. Tuto možnost můžete nastavit již při tvorbě sestavy pomocí Průvodce sestavou, a to ve čtvrtém dialogovém okně zaškrtnutím možnosti Přizpůsobit šířky polí šířce stránky. Další operace v sestavách Provádění mnoha operací v sestavě je opět naprosto stejné jako u formulářů. Jedná se hlavně o operace v návrhovém zobrazení jako je zobrazení soupravy nástrojů, práce s mřížkou či nastavení vlastností. Následující operace se od formulářů měně či více liší. PŘIDÁNÍ GRAFU DO SESTAVY Přidání grafu do sestavy lze provést dvěmi způsoby. Vždy se ale spustí Původce grafem aplikace Microsoft Graph 2000 a projití dialogovými okny je stejné. Stejně jako u formuláře mohou být grafy globální s veškerými daty nebo svázané se záznamem aktualizované při přechodu z jednoho záznamu na druhý. 105

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Access 2007 nejen pro školy Hana Šedová Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz 1 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Formuláře. V té to ka pi to le:

Formuláře. V té to ka pi to le: 4 Formuláře V té to ka pi to le: Vytvoření formuláře Vytvoření formuláře pomocí průvodce Zobrazení rozložení a úpravy formuláře Návrhové zobrazení formuláře Nastavení, použití a vlastnosti ovládacích prvků

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze. Elektronická učebnice

MS ACCESS 2010 relační databáze. Elektronická učebnice MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice 1 OBSAH 1 Základní pojmy databáze... 4 1.1 Návrh databáze... 4 2 Popis prostředí MS Access 2010... 6 2.1 Tvorba nové databáze... 7 3 Tabulky... 9 3.1

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Microsoft. Access. Tiskové sestavy. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Tiskové sestavy. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Tiskové sestavy Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Tiskové sestavy slouží k výstupu dat z databáze na tiskárnu data se uspořádají do vhodného tvaru vzhledem

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadná korespondence Nástroje pro hromadnou korespondenci použijete, pokud chcete připravit dokumenty pro větší množství adresátů. Umožňují automatické vytváření a tisk personifikovaných

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek 1.0 MS-Access 2003 úvodní charakteristika 153,51,102 MS-Access 2003 je program, který je součástí kancelářského balíku MS-Office. Jedná se o program pomocí kterého uživatel může rychlým a efektivním způsobem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Grafy jsou v Helios Red součástí generátoru sestav a jsou tedy dostupné ve všech modulech a výstupech, kde je k dispozici generátor sestav. Největší použití mají v

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice) , (MS Excel, OpenOfiice) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1127_Tabulkové kalkulátory (MS Excel, OpenOffice)_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu.

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu. 11 Databázové systémy Databázové systémy jsou speciální programy, které se používají pro správu datových souborů. Soubory mohou být značně rozsáhlé a lze v nich vyhledávat, třídit, organizovat, měnit,

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ACCESS_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Nastavení e-mailové schránky

Nastavení e-mailové schránky Windows Live Essentials lze zdarma nainstalovat na operační systémy Windows XP, Vista a samozřejmě i Windows 7. V OS Windows 7 nenajdete defaultní e-mailovou aplikaci. Kromě práce s elektronickou poštou

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

Poznámky. V té to ka pi to le:

Poznámky. V té to ka pi to le: 6 Poznámky V té to ka pi to le: Okno pro práci s poznámkami Vytvoření a úprava poznámky Zobrazení ikon poznámek v okně Orientace v poznámkách Otevření poznámky Odeslání textu poznámky poštou Úpravy poznámek

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více