Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z"

Transkript

1 Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

2 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem Nejzákladnější pojmy Databáze...11 Tabulka (datová tabulka)...11 Záznam...11 Pole...11 Access 2003 a jiné verze Spuštění Accessu Tvorba databáze Základní objekty databáze Tabulky...15 Přepínání mezi typy zobrazení tabulky...15 Zobrazení datového listu...15 Návrhové zobrazení...16 Zobrazení kontingenční tabulky...16 Zobrazení kontingenčního grafu...16 Vytváření tabulek Způsoby tvorby tabulky...17 Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení...17 Vytvoření tabulky pomocí průvodce...18 Vytvoření tabulky vložením dat...19 Nastavení tabulek Datové typy...20 Vlastnosti polí Základní operace v tabulkách Pohyb po záznamech...26 Výběr polí a záznamů...26 Nastavení šířky sloupce...27 Přidání pole (sloupce) do tabulky...27 Odstranění pole (sloupce) z tabulky...28 Kopírování pole (sloupce) a jeho vlastností...28 Přemístění sloupce...29 Přejmenování pole v tabulce...29 Primární klíč a indexování Primární klíč...30 Nastavení primárního klíče...30 Odstranění nebo změna primárního klíče...31 Indexování Nastavení indexu...32 Odstranění nebo změna indexu...32 Změna řazení vícenásobných indexů...32 Relace mezi tabulkami Relace 1: Relace 1:N...33 Relace N:M

3 Access 2003 pro školy Definování relací mezi tabulkami Definování relace typu 1:N a 1: Definování relace typu N:N...35 Operace s relacemi Úpravy existující relace...36 Odebrání tabulky z okna relace...37 Odstranění relace...37 Dotazy Výběrové dotazy...38 Parametrické dotazy...38 Křížové dotazy...38 Akční dotazy...38 Dotazy SQL...39 Zobrazení dotazů...39 Zobrazení datového listu...39 Návrhové zobrazení...39 Zobrazení SQL...39 Zobrazení kontingenční tabulky a kontingenčního grafu...40 Přepínání mezi typy zobrazení dotazů...40 Vytváření dotazů Způsoby tvorby dotazů...40 Vytvoření dotazu v návrhovém zobrazení...40 Vytvoření jednoduchého výběrového a křížového dotazu pomocí průvodce...41 Vytvoření parametrického dotazu...44 Vytvoření akčních dotazů...45 Vytvoření odstraňovacího dotazu...45 Vytvoření nové tabulky pomocí dotazu...45 Vytvoření přidávacího dotazu...46 Vytvoření aktualizačního dotazu...47 Vytvoření dotazů SQL...48 Vytvoření sjednocovacího dotazu...48 Vytvoření definičního dotazu...49 Vytvoření předávacího dotazu...49 Vytvoření poddotazu...51 Přizpůsobování dotazů Přizpůsobení zobrazení polí...53 Zákaz zobrazení duplicitních záznamů...54 Použití zástupných znaků...54 Práce s prázdnými poli...55 Spojení tabulek podle polí obsahujících hodnoty null...55 Vyhledávání hodnot null nebo řetězců nulové délky...55 Vliv hodnoty null na číselné výpočty...56 Převod hodnoty null na hodnotu nula...56 Slučování textových polí obsahujících hodnoty null...56 Řazení podle polí obsahujících hodnoty null a řetězce nulové délky...56 Použití zástupného znaku pro vrácení všech hodnot kromě hodnot null...56 Základní operace v dotazech Přemístění sloupce...56 Změna šířky sloupce...57 Přidání sloupce...57 Odstranění sloupce...57 Přidání nebo odebrání tabulky nebo dotazu v návrhové mřížce...57 Přidání tabulky nebo dotazu do dotazu...57 Odebrání tabulky nebo dotazu z dotazu...58 Zobrazení nebo skrytí názvů tabulek v návrhové mřížce

4 Obsah Vložení nebo odstranění řádku kritérií v návrhové mřížce...58 Provádění výpočtů Předdefinované výpočty...59 Agregační funkce a další volby v řádku souhrn návrhové mřížky dotazu...59 Agregační funkce...59 Funkce First a Last...59 Možnosti Seskupit, výraz a Kde...59 Souhrny pomocí průvodce jednoduchým dotazem...59 Vlastní výpočty...60 Formuláře Zobrazení formulářů...62 Zobrazení datového listu...62 Zobrazení kontingenční tabulky a kontingenčního grafu...62 Návrhové zobrazení...62 Formulářové zobrazení...63 Přepínání mezi typy zobrazení formulářů...63 Vytváření formulářů Způsoby tvorby formulářů...63 Vytvoření formuláře pomocí funkce automatický formulář...63 Vytvoření formuláře pomocí průvodce formulářem...64 Vytvoření formuláře v návrhovém zobrazení...65 Přizpůsobování formulářů...66 Přidání nebo odebrání sekce...66 Zobrazení nebo skrytí sekce...66 Změna velikosti sekce...66 Přidání obrázku na pozadí formuláře...67 Vložení data a času...67 Vložení čísla stránek...68 Přizpůsobení okna formuláře...68 Nastavení velikosti formuláře...69 Ovládací prvky ve formuláři Vytváření ovládacích prvků ve formuláři...70 Popisek...70 Textové pole...70 Vytvoření vázaného textového pole...70 Vytvoření nevázaného textového pole...71 Vytvoření vypočítaného textového pole...71 Seznam a pole se seznamem...71 Zaškrtávací políčko, přepínač a přepínací tlačítko...72 Vytvoření nevázaného zaškrtávacího políčka, přepínače nebo přepínacího tlačítka...73 Skupina voleb...73 Příkazové tlačítko...74 Vytvoření příkazového tlačítka pomocí průvodce...74 Vytvoření nebo úprava příkazového tlačítka bez pomoci průvodce...75 Karta (záložka)...75 Obrázek, rámeček vázaného objektu a rámeček nevázaného objektu...76 Přidání nevázaného ovládacího prvku obrázek...77 Vytvoření nového nevázaného objektu ve formuláři...77 Vložení existujícího nevázaného objektu nebo části existujícího nevázaného objektu do formuláře Přidání vázaného ovládacího prvku obrázek...78 Vytvoření nového vázaného objektu ve formuláři...80 Vložení existujícího vázaného objektu nebo části existujícího vázaného objektu do formuláře Konec stránky...81 Čára a obdélník...82 Podformulář...82 Přizpůsobování ovládacích prvků

5 Access 2003 pro školy Přesun ovládacích prvků...83 Změna velikosti ovládacího prvku...84 Změna vzhledu textu v ovládacím prvku...84 Změna barvy pozadí ovládacího prvku nebo sekce...85 Změna vzhledu okraje ovládacího prvku...85 Změna velikosti obrázku...86 Změna ovládacího prvku na ovládací prvek jiného typu...87 Zobrazení vysvětlivky či tipu při přesunutí ukazatele myši na ovládací prvek...87 Zobrazení pokynů k ovládacímu prvku ve stavovém řádku...87 Změna vzdáleností mezi ovládacími prvky...87 Zobrazení nebo skrytí ovládacího prvku...88 Kopírování formátu z jednoho ovládacího prvku do jiného...88 Odstranění ovládacích prvků...88 Další operace ve formulářích Nastavení seskupovaní ovládacích prvků...89 Seskupení nebo zrušení seskupení ovládacích prvků...89 Výběr ovládacího prvku, který je součástí skupiny...89 Přidání ovládacího prvku do skupiny a jeho odebrání...89 Změna vzdálenosti mezi čarami v mřížce...90 Přidání obrázku na příkazové nebo přepínací tlačítko...90 Přidání grafu do formuláře...90 Přidání nového grafu...91 Vytvoření grafu vázaného na záznam z globálního grafu propojením na určitý záznam...92 Přidání existujícího grafu...92 Přizpůsobování grafů...93 Změna rozložení podformuláře...93 Zobrazení datového listu...93 Formulářové zobrazení samostatného nebo nekonečného formuláře...93 Zobrazení kontingenční tabulky či kontingenčního grafu...94 Použití podmíněného formátování...94 Provádění výpočtů Přepínací panely a dialogová okna formulářů...96 Přepínací panely...96 Vytvoření přepínacího panelu...96 Přizpůsobení přepínacího panelu...98 Určení výchozího přepínacího panelu...98 Odstranění přepínacího panelu...99 Dialogová okna...99 Vytvoření dialogového okna...99 Dočasné otevření formuláře jako dialogového okna Sestavy Zobrazení sestav Zobrazení náhled a ukázka Návrhové zobrazení Přepínání mezi typy zobrazení sestav Vytváření sestav Způsoby tvorby sestav Vytvoření sestavy pomocí modulu automatická sestava Vytvoření sestavy pomocí průvodce sestavou Vytvoření sestavy v návrhovém zobrazení Přizpůsobování sestav Další operace v sestavách Přidání grafu do sestavy Tvorba sestavy jako grafu Vložení grafu po vytvoření sestavy

6 Obsah Vytváření a práce s podsestavami Vytvoření podsestavy v existující sestavě Přidání existující sestavy jako podsestavy do jiné sestavy Přizpůsobování podsestav Vytváření poštovních a jiných štítků Vytvoření štítků Úprava štítků Provádění výpočtů

7 Access 2003 pro školy Tvorba databáze Program Microsoft Access nabízí dvě metody vytvoření databáze. Můžete vytvořit databázi pomocí šablony, kde v rámci jedné operace vytvoříte požadované tabulky, formuláře a sestavy pro zvolený typ databáze. Druhou možností je vytvořit prázdnou databázi bez použití šablony a objekty databáze přidat později. To ale vyžaduje, abyste definovali každý prvek databáze samostatně. V obou případech tvorby databáze začněte klepnutím na volbu Vytvořit nový soubor v nabídce Začínáme. Zobrazí se nabídka Nový soubor, kde naleznete další možnosti tvorby databáze. Pamatujte: Jestliže jste již otevřeli databázi nebo zavřeli nabídku, která se zobrazí při spuštění programu Microsoft Access v pravé části okna, klepněte na tlačítko Nový na panelu nástrojů. VYTVOŘENÍ DATABÁZE POMOCÍ ŠABLONY Jde o nejjednodušší způsob, jakým začít vytvářet databázi. Tento způsob nabízí omezené možnosti přizpůsobení databáze, neboť databáze nelze používat k přidávání nových tabulek, formulářů nebo sestav do existujících databází. 1. V nabídce Nový soubor klepněte v části Šablony na položku V mém počítači. 2. V okně Šablony na záložce Databáze klepněte na ikonu odpovídající typu databáze, který chcete vytvořit, a poté klepněte na tlačítko OK. 3. Zobrazí se okno Nový databázový soubor v němž zadejte název a umístění databáze a poté klepněte na tlačítko Vytvořit. 4. Následně postupujte podle pokynů průvodce databází. Tip: Pokud pracujete na počítači s přístupem na internet, pak další šablony získáte klepnutím na možnost Šablony na webu Office Online, kde klepněte na požadovanou šablonu a pak klepněte na tlačítko Stáhnout. VYTVOŘENÍ PRÁZDNÉ DATABÁZE Tato metoda je velice flexibilní, vyžaduje však samostatné definování každého elementu databáze. Bez ohledu na použitou metodu lze databázi po vytvoření kdykoli měnit a rozšiřovat. 1. V nabídce Nový soubor klepněte v části Nový na možnost Prázdná databáze. 2. V dialogovém okně Nový databázový soubor zadejte název a umístění databáze v počítači. 3. Klepněte na tlačítko Vytvořit. Zobrazí se okno Databáze, v němž můžete vytvořit požadované objekty v databázi. Tip: Prázdnou databázi vytvoříte též pomocí postupu tvorby databáze pomocí šablony, kde v okně Šablony klepněte na záložku Obecné a zde na ikonu Prázdná databáze a poté klepněte na tlačítko OK. 14

8 Access 2003 pro školy Návrhové zobrazení Toto zobrazení slouží k vytvoření celé tabulky od začátku a k úpravám struktury tabulky. Označení primárního klíče Název tabulky Druh dat, která mohou být uložena v poli Další informace o poli Svislý posuvník Volič řádku Prostor pro zadávání vlastností polí, které mohou ovlivnit ukládání, zpracování a zobrazení dat. Informace a návod pro zadávání dat. Zobrazení kontingenční tabulky Toto zobrazení shrnuje a analyzuje data v datovém listu tabulky. Můžete použít různé úrovně podrobností nebo uspořádat data přetažením polí a položek či zobrazením a skrytím položek v rozevíracích seznamech pro pole. Název tabulky Pole filtrů Sloupcová pole Řádková pole Prostor pro pole součtů nebo podrobných dat Vodorovný posuvník Zobrazení kontingenčního grafu Toto zobrazení obsahuje grafickou analýzu dat v datovém listu tabulky. Můžete zobrazit různé úrovně podrobností nebo určit rozložení přetažením polí a položek či zobrazením a skrytím položek v rozevíracích seznamech pro pole. Název tabulky Pole filtrů Prostor pro pole dat Pole řad Pole kategorií 16

9 Access 2003 pro školy VYTVOŘENÍ PARAMETRICKÉHO DOTAZU Smyslem parametrického dotazu je zobrazení dialogového okna po jeho spuštění, ve kterém musíte zadat informace pro výběr záznamů, které patří do určité oblasti, například časového období. Parametrické dotazy se také hodí jako základ pro formuláře, sestavy a datové stránky. Příkladem použití parametrického dotazu může být měsíční výkaz prodeje knih. Když se rozhodnete takovouto sestavu tisknout, aplikace Access zobrazí dialogové okno vyzývající k zadání měsíce, který má výkaz pokrýt. Po zadání měsíce vytiskne aplikace Microsoft Access příslušnou sestavu. 1. Vytvořte výběrový nebo křížový dotaz. 2. Pokud v návrhovém zobrazení dotazu není v návrhové mřížce obsaženo pole, které chcete použít jako parametr, zadejte toto pole ze seznamu polí tabulky čí dotazu v horní části návrhového zobrazení. 3. U pole, které chcete použít jako parametr, zadejte do buňky Kritéria výraz s výzvou uvedenou v hranatých závorkách. U pole zobrazujícího datum můžete například pro zadání rozsahu hodnot použít výzvy Zadejte počáteční datum: a Zadejte konečné datum: tak, že kritérium bude mít tvar Between [Zadejte počáteční datum:] And [Zadejte konečné datum:]. 4. Dále musíte určit typ dat parametrů následovně: 4.1. V nabídce Dotaz klepněte na příkaz Parametry Do první buňky Parametr napište první výzvu, kterou jste zadali v návrhové mřížce dotazu V buňce Datový typ napravo klepněte na odpovídající typ dat, a to v souladu s následujícími pokyny: Typ dat, pole parametru Měna, Datum a čas, Memo, Objekt OLE, Text a Ano/Ne Číslo Neznámý Binární Odpovídající typ dat v buňce Datový typ Měna, Datum a čas, Memo, Objekt OLE, Text a Ano/Ne Bajt, Jednoduchá přesnost, Dvojitá přesnost, Celočíselný, Dlouhé celé číslo a Replikační identifikátor. Tyto typy dat odpovídají pěti možným nastavením vlastnosti Velikost pole typu Číslo. Hodnota. Toto je obecný typ dat, do něhož lze zadat data libovolného typu. Binární. Používá se pro parametrické dotazy směřované do propojených tabulek, které tento typ dat rozpoznávají (aplikace Microsoft Access tento typ dat nerozpoznává) Kroky 4.2 a 4.3 opakujte pro všechny parametry, pro něž chcete nastavit typ dat. 5. Chcete-li si prohlédnout výsledky vytvoření dotazu, na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Zobrazit a pak zadejte hodnotu parametru. Výsledná dialogová okna parametrů datového typu Datum a čas se zadanými informacemi pro výběr záznamů mohou vypadat jako ukázky vpravo. Tip: Výrazy do parametrického dotazu u polí datového typu Text a Memo mohou být vytvořeny pomocí zástupných symbolů. Toho lze dosáhnout kombinací operátoru LIKE a zástupného znaku (*), tak aby dotaz vyzval uživatele, aby zadal jeden či více znaků, čímž budou nalezeny záznamy, které obsahují nebo začínají uživatelem zadanými znaky. Příkladem je příkaz, který vyhledá slova, která začínají zadaným znakem: LIKE [Zadejte první písmeno hledaných slov: ] & *. a výraz hledající slova, která obsahují jakýkoliv zadaný znak: LIKE * & [Zadejte jakékoliv písmeno hledaných slov: ] & *. 44

10 nadpis kapitoly DOTAZY VYTVOŘENÍ AKČNÍCH DOTAZŮ Akční dotaz je typem dotazu, který provádí změny nebo přesuny mnoha záznamů v rámci jediné operace. Podle účelu jsou definovány jsou čtyři typy akčních dotazů: odstraňovací dotaz, aktualizační dotaz, přidávací dotaz a vytvářecí dotaz. Vytvoření odstraňovacího dotazu Pokud odstraníte záznamy pomocí odstraňovacího dotazu, nelze tuto operaci vrátit zpět. Proto je vhodné prohlédnout si vždy před spuštěním dotazu data, která dotaz vybral k odstranění a vytvořit si záložní kopie vašich dat. Odstraníte-li záznamy nechtěně, můžete je znovu načíst ze záložních kopií. 1. Vytvořte v návrhovém zobrazení dotaz, který obsahuje tabulku z níž chcete odstranit záznamy. 2. V návrhové mřížce dotazu zadejte do řádku Pole názvy polí, která chcete aktualizovat nebo pro která chcete zadat kritéria. 3. V návrhovém zobrazení dotazu klepněte na šipku vedle pole Typ dotazu na panelu nástrojů a poté klepněte na položku Odstraňovací dotaz. V návrhové mřížce dotazu se za řádky Řadit a Zobrazit zamění řádek Odstranit s nastavenou hodnotou Kde. 4. U polí, u kterých chcete odstranit záznamy, zadejte odstraňovací kritéria do řádku Kritéria v návrhové mřížce. Chcete-li například odstranit všechna miminka, která mají bydliště v České Lípě, pak zadejte ve sloupci Bydliště do řádku Kritéria do uvozovek text Česká Lípa: Česká Lípa. 5. Chcete-li zobrazit náhled záznamů, které budou odstraněny, klepněte na tlačítko Zobrazit na panelu nástrojů. Opětovným klepnutím na tlačítko Zobrazit přepnete zpět do návrhového zobrazení dotazu. V návrhovém zobrazení můžete provést libovolné změny. 6. Záznamy odstraníte klepnutím na tlačítko Spustit na panelu nástrojů. Před spuštěním odstraňovacího dotazu se Microsoft Access zeptá zda opravdu chcete odstranit záznamy a kolik jich k odstranění našel. Před každým dalším spuštěním odstraňovacího dotazu budete opět upozorněni na to, že se chystáte spustit odstraňovací dotaz, který nenávratně změní data v tabulce. Pamatujte: Odstraňovací dotaz může v některých případech odstranit záznamy v souvisejících tabulkách, dokonce i když nejsou zahrnuty v dotazu. To se může stát, jestliže dotaz obsahuje pouze tabulku, která je na straně 1 v relaci 1:N, a pro relaci je povoleno odstranění souvisejících polí v kaskádě. Když odstraníte záznamy z tabulky na straně 1, odstraníte současně i záznamy z tabulky na straně N. Vytvoření nové tabulky pomocí dotazu Novou tabulku lze vytvořit pomocí přidávacího dotazu. V tomto dotazu je možné použít data z části nebo celých tabulek či dotazů. 1. Vytvořte v návrhové zobrazení dotaz obsahující tabulku se záznamy, jež chcete vložit do nové tabulky. 2. V návrhové mřížce dotazu zadejte do řádku Pole názvy polí, která chcete aktualizovat nebo pro která chcete zadat kritéria. 3. V návrhovém zobrazení dotazu klepněte na šipku vedle pole Typ dotazu na panelu nástrojů a poté klepněte na položku Vytvářecí dotaz. Zobrazí se dialogové okno Vytvořit tabulku. 4. Do pole Název tabulky zadejte název tabulky, kterou chcete vytvořit nebo nahradit. 45

11 nadpis FORMULÁŘE kapitoly Další operace ve formulářích NASTAVENÍ SESKUPOVANÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ Seskupovaní dat ve formuláři je zvlášť vhodně, pokud potřebujete přemisťovat více ovládacích prvků najednou. Jde v podstatě seskupit jakékoliv ovládací prvky, například pouze popisky u textových polí či samostatně vložené ovládací prvky do skupiny voleb. Seskupení nebo zrušení seskupení ovládacích prvků 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení. 2. Pro seskupení ovládacích prvků: 2.1. Vyberte ovládací prvky, které chcete zahrnout do jedné skupiny. K vytvoření skupiny je nutné vybrat alespoň dva ovládací prvky V nabídce Formát klepněte na příkaz Seskupit. 3. Pro rozdělení skupiny ovládacích prvků: 3.1. Vyberte skupinu klepnutím na kterýkoli ovládací prvek ve skupině V nabídce Formát klepněte na příkaz Oddělit. Při rozdělení skupiny ovládacích prvků dojde k odstranění obdélníku skupiny a k automatickému výběru všech ovládacích prvků, které skupinu tvořily. Upozornění: Skupinu ovládacích prvků lze rozdělit jen tehdy, je-li vybrána pouze jedna skupina Vybrané popisky z ovládacích prvků Textové pole určené k seskupení Seskupené popisky z ovládacích prvků Textové pole Výběr ovládacího prvku, který je součástí skupiny 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení. 2. Vyberte skupinu klepnutím na kterýkoli ovládací prvek ve skupině. 3. Klepněte na ovládací prvek, který chcete vybrat. Při klepnutí na kterýkoli ovládací prvek ze skupiny je vybrána celá skupina. V okně se seznamem vlastností (pokud je otevřeno) jsou zobrazeny pouze vlastnosti společné všem ovládacím prvkům ve skupině. Klepnete-li na ovládací prvek v již vybrané skupině, bude vybrán tento prvek a v okně se seznamem vlastností budou zobrazeny vlastnosti tohoto prvku. Vybraný jeden prvek ze skupiny Přidání ovládacího prvku do skupiny a jeho odebrání 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení. 2. Pro přidání ovládacího prvku do existující skupiny 2.1. Stiskněte klávesu Shift a vyberte ovládací prvek, který chcete přidat do skupiny. Pak klepněte na kterýkoli ovládací prvek této skupiny, čímž danou skupinu zvolíte V nabídce Formát klepněte na příkaz Seskupit. 3. Pro odebrání ovládacího prvku ze skupiny 3.1. Vyberte skupinu klepnutím na kterýkoli ovládací prvek ve skupině V nabídce Formát klepněte na příkaz Oddělit Klepnutím na pozadí formuláře zrušte výběr ovládacích prvků, které byly ve skupině. 89

12 nadpis kapitoly SESTAVY VYTVOŘENÍ SESTAVY V NÁVRHOVÉM ZOBRAZENÍ V tomto případě je vytvořena základní sestava se sekcemi tělo, záhlaví a zápatí stránky, kterou je možné dál v tomto zobrazení přizpůsobit vašim požadavkům. 1. V okně Databáze klepněte na položku Sestavy ve skupině Objekty. 2. Následně poklepejte na možnost Vytvořit formulář v návrhovém zobrazení. 3. Zvolte zdroj záznamů formuláře tak, že poklepejte na volič formuláře. Otevře se okno vlastností. Chcete-li vytvořit nevázanou sestavu, nevybírejte z nabídnutého seznamu žádnou položku. 4. Přepněte se na záložku Datové a proveďte jednu z následujících akcí: A. Chcete-li do zdroje záznamů zahrnout všechna pole nebo sloupce z jedné tabulky nebo dotazu, klepněte na šipku v poli vlastnosti Zdroj záznamů a poté můžete vybírat ze seznamu tabulek a dotazů. B. Chcete-li založit sestavu na určitých polích nebo sloupcích, případně na více než jedné tabulce nebo dotazu, můžete klepnutím na tlačítko Sestavit vedle šipky v poli vlastnosti Zdroj záznamů otevřít tak tvůrce dotazu SQL v návrhovém zobrazení, kterým vyberte požadovaná pole. Po vybrání polí do mřížky dotazu tvůrce dotazu neukládejte, ale rovnou zavřete. Aplikace Access se zeptá, zda chcete uložit změny provedené v příkazu SQL a aktualizovat vlastnost. Zde potvrďte změnu. Do řádku vlastnosti Zdroj záznamů se přepíše dotaz pomocí SQL příkazů. 5. Po výběru zdroje dat se zobrazí seznam dostupných polí. Pole přemístěte do sestavy tak, že klepněte na pole v seznamu polí, následně stiskněte levé tlačítko myši a pole přetáhněte na požadované místo do sestavy. Tento postup zopakujte se všemi poli, které chcete aby sestava obsahovala. 6. Po přemístění polí můžete dále přizpůsobovat sestavu podle vašich představ. Tip: Chcete-li vytvořit sestavu, která používá data z více než jedné tabulky, založte tuto sestavu na dotazu. PŘIZPŮSOBOVÁNÍ SESTAV Přizpůsobování sestav se týká sekcí, okna sestavy a ovládacích prvků. Práce se sekcemi, oknem a ovládacími prvky je naprosto totožná jako u formulářů, kromě přizpůsobení velikosti sestavy jejímu obsahu. Tuto možnost můžete nastavit již při tvorbě sestavy pomocí Průvodce sestavou, a to ve čtvrtém dialogovém okně zaškrtnutím možnosti Přizpůsobit šířky polí šířce stránky. Další operace v sestavách Provádění mnoha operací v sestavě je opět naprosto stejné jako u formulářů. Jedná se hlavně o operace v návrhovém zobrazení jako je zobrazení soupravy nástrojů, práce s mřížkou či nastavení vlastností. Následující operace se od formulářů měně či více liší. PŘIDÁNÍ GRAFU DO SESTAVY Přidání grafu do sestavy lze provést dvěmi způsoby. Vždy se ale spustí Původce grafem aplikace Microsoft Graph 2000 a projití dialogovými okny je stejné. Stejně jako u formuláře mohou být grafy globální s veškerými daty nebo svázané se záznamem aktualizované při přechodu z jednoho záznamu na druhý. 105

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1.1 K ČEMU JE TABULKOVÝ PROCESOR ke tvorbě tabulek k řešení opakujících se početních úloh ke grafickému znázornění závislostí a empirických hodnot k jednoduchým databázovým

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. David Adamovský

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní značky patří příslušným vlastníkům. Zřeknutí se odpovědnosti

Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní značky patří příslušným vlastníkům. Zřeknutí se odpovědnosti Začínáme Leden 2008 2008 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena. Pokud společnost Autodesk nepovolila jinak, nesmí být tato publikace ani její části reprodukovány v žádné podobě, žádným způsobem a pro

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Jak nás kontaktovat Hlavní kancelář naší společnosti: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCIE Hlavní linka: +33(0)4 38 02 22 00 Podpora zákazníků/

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více