Stručný obsah Úvod 33 Spuštění aplikace, práce s databází a tabulkou Práce s tabulkami Zobrazení dat tabulky Práce s datovými typy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný obsah Úvod 33 Spuštění aplikace, práce s databází a tabulkou Práce s tabulkami Zobrazení dat tabulky Práce s datovými typy"

Transkript

1 Stručný obsah Úvod 33 Spuštění aplikace, práce s databází a tabulkou 35 Práce s tabulkami 49 Zobrazení dat tabulky 58 Práce s datovými typy 69 Nastavení datových typů 82 Indexy, primární klíče a nastavení tabulky 99 Kontingenční tabulky a grafy 107 Tvorba relací 113 Tvorba dotazů 123 Pokročilé dotazy 139 Použití jazyka SQL 161 Tvorba výrazů 177 Využití funkcí ve výrazech 185 Tvorba formulářů 203 Základní práce s formulářem 216 Pokročilé úpravy formulářů 235 Tvorba sestav 254 Vytváření souhrnů a tisk sestav 263 Tvorba jednoduchých maker 270 Využití akcí maker 284

2 4 Stručný obsah Programové moduly 294 Tvorba kódu VBA 302 Pokročilá tvorba kódu VBA 318 Zpracování dat pomocí kódu VBA 332 Import a export dat 336 Administrace databáze 360 Nastavení databáze Access 377 Nastavení vzhledu a chování aplikace Access 390

3 Obsah Úvod 33 Komu je kniha určena 33 Doprovodné CD 33 Zpětná vazba od čtenářů 33 Errata 34 Spuštění aplikace, práce s databází a tabulkou 35 1 Spuštění aplikace z nabídky Start 35 2 Spuštění aplikace z příkazového řádku 35 3 Spuštění aplikace ve výhradním režimu 35 4 Spuštění aplikace jen pro čtení 36 5 Jak opravit databázi z příkazového řádku? 36 6 Jak zkomprimovat databázi z příkazového řádku? 36 7 Vytvoření zástupce databáze 37 8 Vytvoření pokročilého zástupce databáze 37 9 Vytvoření zástupce objektu databáze Připnutí zástupce na Hlavní panel Windows Založení prázdné databáze Založení databáze ze šablony Vytvoření vzorové databáze Northwind Přidání tlačítek do panelu Rychlý přístup Jak zobrazit a skrýt navigační podokno Jak zobrazit a skrýt pás karet Navigace v rámci pásu karet pomocí klávesových zkratek Změna zobrazení informací na stavovém řádku Otevření objektu z navigačního podokna Otevření objektu z navigačního podokna do návrhového režimu Zjištění informací o souboru databáze Změna zobrazení kategorií v navigačním podokně Vlastní kategorie navigačního podokna Vytvoření skupiny navigačního podokna Přiřazení objektů do skupin navigačního podokna Odebrání zástupce ze skupiny navigačního podokna Skrytí zástupce ve skupině navigačního podokna Zobrazení skrytých objektů 46

4 6 Obsah 29 Zobrazení systémových objektů Lze přejmenovat nebo smazat vestavěné skupiny? Ukončení práce s databází Uložení souboru s databází Otevření dřívější verze databáze 2003 s vlastními panely nástrojů Otevření dřívější verze databáze 2003 s nastavením Po spuštění Použití vlastního řádku nabídek z verze databáze Práce s tabulkami Vytvoření prázdné tabulky Vytvoření tabulky ze šablony Vytvoření tabulky importované ze služby SharePoint Vytvoření tabulky importované ze služby SharePoint Vytvoření tabulky propojené se službou SharePoint Vytvoření šablony databáze v Accessu Vytvoření šablony databáze v Accessu Vytvoření výchozí prázdné šablony databáze Změna zobrazení tabulky Uzavření tabulky Zobrazení objektů v překryvných oknech Přejmenování tabulky Jak pojmenovávat tabulky a další objekty? Pravidla pro názvy databázových objektů Uložení tabulky Smazání tabulky Kopie struktury tabulky Kopírování tabulky i s daty Zkopírování tabulky do jiné databáze Přidání dat z jedné tabulky do druhé Zkopírování dat z tabulky v Excelu do existující tabulky Zkopírování dat z tabulky v Excelu do nové tabulky Vložení sloupce do tabulky Odstranění sloupce z tabulky 57 Zobrazení dat tabulky Jak dočasně skrýt sloupec? Zobrazení dočasně skrytého sloupce Přejmenování sloupce 58

5 Obsah 7 63 Změna šířky sloupce Přizpůsobení šířky sloupce na nejdelší údaj Nastavení původní šířky sloupce Vložení nového záznamu (řádku) Kopie údajů z předchozího řádku do nového záznamu Smazání záznamu (řádku) Změna výšky řádku Přizpůsobení výšky řádku podle nejvyššího údaje Nastavení původní výšky řádku Uložení záznamu Proč je uložení záznamu důležité? Ukotvení sloupce Uvolnění ukotveného sloupce Vyhledání v konkrétním sloupci Vyhledání v celé tabulce Zobrazení souhrnů Filtrování textového pole dle výběru Filtrování číselného pole dle výběru Filtrování podle formuláře Použití rozšířeného filtru Spojení podmínek rozšířeného filtru Použití zástupného symbolu pro jeden znak (? ) Aktivace a deaktivace filtru Jak zjistit, zda je filtr aktivován? Použití zástupného symbolu pro množinu znaků ( [ ] ) Použití zástupného symbolu pro rozsah hodnot ( ) Použití zástupného symbolu pro více znaků ( * ) Filtrování kalendářních údajů Filtrování prázdných hodnot Filtrování množiny hodnot Filtrování podle prvního znaku pomocí operátoru Like Filtrování podle prvního znaku pomocí funkce Left Filtrování podle délky řetězce Filtrování kalendářních údajů 68 Práce s datovými typy Nastavení pole Jaké údaje o poli se vyplňují 69

6 8 Obsah 99 Přidání pole do tabulky na konec Přidání pole do tabulky nad existující pole Změna pořadí polí v tabulce v Návrhovém zobrazení Změna pořadí polí v tabulce v zobrazení Datový list Přidání pole v zobrazení Datový list Odstranění pole z tabulky Nastavení vstupní masky Uložení šablony vstupní masky Definice sekcí vstupní masky Vstupní maska pro telefonní čísla ČR Vstupní maska pro čtyřciferná čísla se znakem + nebo Vstupní maska pro velká písmena Vstupní maska pro první velké písmeno Vstupní maska pro ISBN Vstupní maska pro kombinaci povinných číslic a velkých písmen Zobrazení kalendáře pro výběr data Rychlé nastavení datového typu Nastavení výchozí hodnoty Nastavení aktuálního data nebo času jako výchozí hodnoty Obnovení výchozí hodnoty Nastavení pole na formátovaný text Nastavení ověřovacího pravidla a textu Jak dlouhé může být ověřovací pravidlo a ověřovací text? Ověření pole na datum z minulosti Ověření zadání u z.cz domény Vložení přílohy do pole Omezení datového typu příloha Jak je ukládán datový typ příloha? Jaké formáty podporuje aplikace Access? Blokované formáty souborů Zrušení blokování souborů Proč není nabízen datový typ Výpočtové pole a Příloha? Zajištění povinnosti vyplnit pole Jak vložit jednoduchý hypertextový odkaz? Jak upravit hypertextový odkaz Jak vložit odkaz na dokument na disku Uložení ové adresy do pole 81

7 Obsah 9 Nastavení datových typů Využití datového typu Memo Aktivace historie datového typu Memo Zobrazení historie z datového typu Memo Proč se ořízne datový typ Memo? Proč se datový typ Memo oříznul při agregaci? Proč se datový typ Memo oříznul při použití DISTINCT? Zobrazení jedinečných záznamů s datovým typem Memo Proč se datový typ Memo oříznul při formátování pole? Proč se datový typ Memo oříznul při použití klauzule UNION? Proč se datový typ Memo oříznul při spojování řetězců? Zamezení uříznutí typu Memo při spojování řetězců Proč se datový typ Memo oříznul při použití v rozbalovacím seznamu? Vytvoření relace přes automatické číslo Nastavení formátu pole Nastavení formátu pole na počet kusů Nastavení formátu číselného pole se zobrazením znaménka Nastavení formátu data na den v týdnu Zobrazení čísla týdne ve formátu data Automatické číslování záznamů Dodatečné vytvoření datového typu automatické číslo Formát datového typu Ano/Ne Vlastní formát datového typu Ano/Ne Vlastní formát datového typu Ano/Ne pro pohlaví Vlastní formát datového typu Ano/Ne s grafickými prvky Použití datového typu Ano/Ne pro NULL hodnoty Ano/Ne pomocí číselného pole Rozbalovací pole se seznamem z jiné tabulky Rozbalovací pole ze zadaného seznamu Doplnění hodnot rozbalovacího seznamu Zakázání doplnění hodnot rozbalovacího seznamu Přidání nové hodnoty do rozbalovacího seznamu za běhu Seskupení sestavy podle preference v rozbalovacím seznamu Povolení více hodnot rozbalovacího seznamu Dodatečné povolení více hodnot v rozbalovacím seznamu Jak změnit zobrazované hodnoty a šířku sloupců v rozbalovacím seznamu? Kaskádní rozbalovací seznam pomocí maker Nastavení hodnoty rozbalovacího seznamu pomocí makra 94

8 10 Obsah 173 Kaskádní rozbalovací seznam pomocí VBA Nastavení hodnoty rozbalovacího seznamu pomocí makra Vytvoření vlastního datového typu Kopírování vlastního datového typu Vytvoření výpočtového pole Jak zadat do datového typu Vypočteno vlastní hodnotu Hodnota NULL v kritériích Hodnota NULL ve výrazu Větvení s hodnotou NULL Větvení s prázdnou hodnotou nebo NULL 98 Indexy, primární klíče a nastavení tabulky Kontrola zapsaných údajů v poli Kontrola zapsaných údajů v záznamu Jak nastavit filtr automaticky po otevření tabulky Vnoření tabulky do tabulky Nastavení vnoření tabulky do tabulky Zamezení otevření vnořeného datového listu Vytvoření jednoduchého indexu Kontrola zadávání duplicitních záznamů Zobrazení aktuálních indexů Vytvoření vícepoložkového indexu Uplatnění vícepoložkového indexu Využití indexu při filtrování Využití indexu při třídění Nastavení primárního klíče Jak vytvořit vícepoložkový primární klíč? 106 Kontingenční tabulky a grafy Vytvoření kontingenční tabulky Příklad vytvoření jednoduché kontingenční tabulky Úprava v příkladu vytvoření jednoduché kontingenční tabulky Příklad vytvoření kontingenční tabulky se seskupením podle prvního písmene Zobrazení nebo skrytí seznamu polí kontingenční tabulky Odstranění pole z kontingenční tabulky Zobrazení nebo skrytí celkového souhrnu Přidání souhrnu nad polem kontingenční tabulky Odstranění souhrnu kontingenční tabulky Zobrazení detailů polí kontingenční tabulky 110

9 Obsah Skrytí detailů polí kontingenční tabulky Vložení jednoduchého kontingenčního grafu Příklad vložení jednoduchého kontingenčního grafu Dodatečná změna typu kontingenčního grafu Jak prohodit kategorie a řady kontingenčního grafu? Změna popisků kontingenčního grafu 112 Tvorba relací Co je relace 1:1, 1:N a M:N? Proč použít relaci 1:1? Zobrazení relace Přidání tabulky do relací Vytvoření základní relace Určení typu relace (1:1, 1:N, M:N) Postup vytvoření relace M:N Příklad vytvoření relace M:N Volba datových typů pro relaci s automatickým číslem Úprava relace Odstranění relace Skrytí relace Skrytí všech relací Jaký je rozdíl mezi odstraněním a skrytím relace? Zobrazení přímých relací Zobrazení všech relací Co je vnitřní a vnější typ relace? Nastavení typu relace na vnitřní nebo vnější Sestava relací Co je referenční integrita? Lze referenční integritu nastavit dodatečně? Nastavení referenční integrity Kaskádová aktualizace souvisejících polí Kaskádové odstranění souvisejících polí Analýza tabulky 120 Tvorba dotazů Jaký je rozdíl mezi dotazem a filtrem? Vytvoření jednoduchého podrobného dotazu Vytvoření jednoduchého souhrnného dotazu Přepnutí do návrhového zobrazení 126

10 12 Obsah 243 Vytvoření prázdného dotazu Spuštění dotazu Zobrazení tabulek v dotazu Proč se řádky v dotazu zduplikovaly? Použití jedné tabulky dvakrát v jednom dotazu Změna pořadí polí v dotazu Odstranění pole z dotazu Odstranění tabulky z dotazu Odstranění relace z dotazu Změna filtru pole Řazení dat v dotazu Skrytí zobrazených polí v dotazu Jak zobrazit jen 5 záznamů výsledku dotazu? Jak zobrazit jen 6 záznamů výsledku dotazu? Jak nastavit jen 6 záznamů výsledku dotazu ve vlastnostech dotazu? Zobrazení názvů tabulek polí v dotazu Použití aliasu pro název tabulky Název tabulky použitý v dotazu neexistuje? Aktivace souhrnů v dotazu Seskupení v dotazu Zadání výpočtu pro seskupení v dotazu Zadání výrazu pro seskupení v dotazu Zadání podmínky pro seskupení v dotazu Sečtení všech hodnot v poli dotazu Průměr všech hodnot v poli dotazu Minumum a maximum všech hodnot v poli dotazu Celkový počet všech hodnot v poli dotazu Celkový počet všech řádků v dotazu Směrodatná odchylka všech hodnot v poli dotazu Rozptyl všech hodnot v poli dotazu Výpočet odpovědí Ano v datovém typu Ano/Ne Výpočet odpovědí Ano v textovém datovém typu První nebo poslední hodnota v poli dotazu Seskupení podle prvního písmene v poli Zadání výrazu do dotazu Pojmenování sloupce s výrazem Sečtení dvou polí v dotazu Spojení dvou textových řetězců v dotazu 137

11 Obsah Použití funkce v dotazu zobrazení prvního písmene textu Použití funkce v dotazu datum z rodného čísla Použití lupy pro zadání výrazu Změna formátu výrazu 138 Pokročilé dotazy Nastavení výchozího zobrazení dotazu Nastavení zobrazení i skrytých polí v dotazu Zobrazení pouze jedinečných hodnot Zobrazení pouze jedinečných záznamů Uzamčení záznamů dotazu Nastavení uzamykání záznamů celé tabulky Nastavení právě upravovaného záznamu Vypnutí uzamčení záznamů Nastavení možnosti aktualizace dat v dotazu Nastavení možnosti nekonzistentně aktualizovat data v dotazu Zakázání aktualizace dat v dotazu Nastavení doby odezvy pro ODBC dotazy Omezení maxima záznamů dotazu Lze aktualizovat data přímo v dotazu? Kdy nelze aktualizovat data přímo v dotazu? Proč je výsledný dotaz jen pro čtení? Vytvoření parametrického dotazu Vytvoření parametrického dotazu s podmínkou v čísle nebo datu Vytvoření parametrického dotazu s podmínkou v řetězci Vytvoření parametrického dotazu s podmínkou na první písmeno v řetězci Nastavení parametrů dotazu Co je křížový dotaz? Příklad křížového dotazu Nastavení hlaviček sloupců křížového dotazu Jaký je rozdíl mezi akčním a výběrovým dotazem Náhled před provedením akčního dotazu Jak lze vrátit zpět změny provedené akčním dotazem? Spuštění akčního dotazu Jak zrušit výstrahu akčních dotazů Vytvoření tabulky dotazem Změna názvu tabulky vytvářecího dotazu Vytvoření tabulky dotazem příklad účetní závěrka 152

12 14 Obsah 317 Přidání dat do tabulky dotazem Přidání dat dotazem do tabulky v jiné databázi Přidání dat do tabulky dotazem příklad historie upomínek Aktualizace dat v tabulce dotazem Aktualizace dat v tabulce dotazem příklad prodloužení výpůjčky Odstranění dat dotazem Odstranění dat dotazem příklad odstranění starých záznamů Vyhledání duplicitních položek v tabulce Zabránění vzniku duplicitních položek Vyhledání chybějících záznamů v tabulce 159 Použití jazyka SQL Co je SQL dotaz? Co lze pomocí SQL dotazů? Vytvoření sjednocovacího SQL dotazu Vytvoření předávacího SQL dotazu Vytvoření definičního SQL dotazu Použití SQL příkazu SELECT Použití SQL klauzule WHERE Použití SQL klauzule GROUP BY Použití SQL klauzule HAVING Jaký je rozdíl mezi klauzulemi WHERE a HAVING? Použití SQL klauzule ORDER BY Použití SQL predikátu ALL Použití SQL predikátu DISTINCT Použití SQL predikátu DISTINCT ROW Použití SQL predikátu TOP Použití SQL příkazu SELECT INTO Použití SQL příkazu INSERT INTO Použití SQL příkazu UPDATE Použití SQL příkazu DELETE Použití SQL příkazu DROP Použití SQL příkazu UNION Rozdíl mezi příkazem UNION a UNION ALL Použití SQL příkazu UNION s agregací Použití SQL příkazu CREATE TABLE Použití SQL příkazu ALTER TABLE pro přidání pole Použití SQL příkazu ALTER TABLE pro změnu pole 169

13 Obsah Použití SQL příkazu ALTER TABLE pro smazání pole Použití SQL k deklaraci parametrů Použití SQL operace INNER JOIN Použití SQL operace LEFT JOIN a RIGHT JOIN Vytvoření poddotazu v SQL Využití množinového operátoru IN v podmínce dotazu Využití operátoru IN v poddotazu Proč se objeví chyba, že může být vrácen jen jeden záznam? Využití predikátu ANY a SOME v poddotazu Jaký je rozdíly mezi predikáty ANY a SOME? Využití prediklátu ALL v poddotazu Jaký je rozdíl mezi ANY (SOME) a IN? Proč použít > a MAX místo > ALL? Vytvoření poddotazu v návrhu dotazu Poddotaz ve sloupci dotazu Vytvoření číslování pomocí SQL Hledání ve vyhledávací tabulce se dvěma sloupci Vyhledávací tabulka s jedním sloupcem Hledání ve vyhledávací tabulce s jedním sloupcem Zobrazení všech objektů databáze Ladění dotazu 176 Tvorba výrazů K čemu se používají výrazy? Jak se odkázat na hodnotu pole tabulky? Jak se odkázat na vlastnost formuláře? Zobrazilo se hlášení Syntaxe zadaného výrazu není platná Celočíselné dělení Výpočet zbytku po celočíselném dělení Zjištění, zda jsou čísla nebo texty různé Spojení dvou textů Vložení uvozovek do výrazu Spojení dvou textů s hodnotou NULL Získání celého jména z polí Titul, Jméno a Příjmení Zjištění nevyplněné (NULL) hodnoty Vyhledání pomocí zástupných symbolů Vyhledání v rozsahu hodnot Vyhledání v množině 181

14 16 Obsah 389 Výrazy s textovými údaji Výrazy s kalendářními údaji Vytvoření výrazu pomocí Tvůrce výrazů Vytvoření výrazů pomocí našeptávače Je možné změnit font a velikost písma v Tvůrci výrazů? Výraz je dlouhý a nevejde do pole Proč v Tvůrci výrazů nejsou vidět názvy polí dotazu? 184 Využití funkcí ve výrazech Nalezení části textu v jiném textu Naformátování pole pomocí funkce Vyříznutí části textu od začátku řetězce Vyříznutí části textu od konce řetězce Vyříznutí části textu ze středu řetězce Zjištění délky řetězce Vyříznutí textu od určitého znaku do konce Vyříznutí textu několik znaků před koncem Převedení velikosti písma na všechna malá písmena Převedení velikosti písma na všechna velká písmena Převedení velikosti textu na první velké písmeno Převedení velikosti textu na všechna první písmena velká Vymazání mezer ze začátku a konce řetězce najednou Vymazání mezer ze začátku řetězce Vymazání mezer z konce řetězce Náhrada textu v řetězci Možnosti nastavení funkce Replace Návratové hodnoty funkce Replace Použití funkce Replace pro smazání nadbytečných mezer Porovnání řetězců Zjištění aktuálního data Zjištění aktuálního času Zjištění aktuálního data a času Vyříznutí části kalendářního data Nastavení prvního dne v týdnu pro vyříznutí části data Nastavení prvního týdne v roce pro vyříznutí části data Zjištění roku z kalendářního data Zjištění měsíce z kalendářního data Zjištění názvu měsíce z kalendářního data 192

15 Obsah Zjištění dne z kalendářního data Zobrazení dne v týdnu Zobrazení názvu dne v týdnu Složení kalendářního data z roku, měsíce a dne Výpočet uplynulého času Přičtění určitého počtu dnů ke kalendářnímu datu Posun kalendářního data o jeden měsíc Nastavení funkce pro posun kalendářního data Získání znaménka čísla Získání absolutní hodnoty čísla Uříznutí desetinné části čísla Uříznutí desetinné části čísla pomocí funkce Int Matematické zaokrouhlení čísla Zjištění, zda je výraz číselný Zjištění, zda je výraz typu datum Zjištění, zda je výraz nevyplněný (Null) Jak lze ošetřovat chyby v běhu ve výrazech Navození situace s chybou (funkce Error) Zobrazení popisku chyby (funkce AccessError) Zjištění chyby ve výrazu (funkce IsError) Převod NULL hodnot Použití agregačních doménových funkcí Určení počtu záznamů v tabulce pomocí funkce DLookup Určení celkového součtu v tabulce pomocí funkce DSum Vyhledání záznamu v tabulce pomocí funkce DLookup Větvení ve výrazu pomocí funkce IIf Příklady využití funkce IIf Jaký je rozdíl mezi funkcí If a IIf? Větvení podle více podmínek pomocí funkce Switch Větvení podle hodnoty pomocí funkce Choose Zobrazení intervalu, kam hodnota patří (funkce Partition) Zobrazení pořadového čísla intervalu, kam hodnota patří 202 Tvorba formulářů Otevření formuláře Jak lze zobrazit formulář? Změna zobrazení formuláře Vytvoření jednoduchého formuláře 204

16 18 Obsah 461 Uložení formuláře Vytvoření rozděleného formuláře Vytvoření sloupcového formuláře Vytvoření formuláře s kontingenčním grafem Vytvoření formuláře s kontingenční tabulkou příklad Nelze použít Formulářové zobrazení a Datový list Kdy vytvářet prázdné formláře? Vytvoření prázdného formuláře Vytvoření modálního dialogového okna Příklad vytvoření modálního dialogového okna Vytvoření formuláře Datový list Vytvoření navigačního formuláře Vytvoření samostatného formuláře pomocí průvodce Vytvoření formuláře s podformulářem pomocí průvodce Vytvoření propojených formulářů pomocí průvodce Proč nefunguje propojený formulář? Proč je formulář prázdný? Proč nejsou žádná data k zobrazení ve formuláři? Proč nelze přidat žádná data ve formuláři? 215 Základní práce s formulářem Co lze a nelze provádět v Zobrazení rozložení? Co nelze provádět v zobrazení rozložení? Z čeho se skládá formulář? Výběr objektu ve formuláři Jak změnit barvu objektu Kopírování formátu na jiný objekt Změna obrázku pozadí Co je alternativní barva řádku? Jak funguje nastavení podmíněného formátování Nastavení podmíněného formátování s porovnáním záznamů Nastavení podmíněného formátování aktuálního záznamu Nastavení podmíněného formátování pro zvýraznění aktivního pole Podmíněný zákaz editace pole Obsluha události Při události Current Podmíněné formátování pomocí VBA Nastavení mřížky Nastavení rozložení objektů ve formuláři 224

17 Obsah Odebrání rozložení objektů ve formuláři Uvolnění místa pro další pole Změna motivu formuláře Vytvoření vlastního motivu Načtení vlastního motivu formuláře Zobrazení seznamu vlastností ovládacího prvku Proč se při vložení prvku nezobrazí průvodce? Vložení textového pole a popisku Provázání textového pole s daty Provázání textového pole s popiskem Dodatečné provázání textového pole s popiskem Proč u textového popisku nejsou Událostní vlastnosti? Vložení tlačítka Změna obrázku tlačítka Kdy použít objekt Karta? Vložení karty (záložky) do formuláře Vložení ovládacího prvku webového prohlížeče Vložení ovládacího prvku navigace Použití zaškrtávacího políčka Třetí stav zaškrtávacího políčka Proč nefunguje třetí stav zaškrtávacího políčka? Ano/Ne pomocí rozbalovacího seznamu Jak funguje podformulář? Vytvoření formuláře s podformulářem Použití podformuláře jen pro čtení Znemožnení úprav a aktivace podformuláře Přizpůsobení velikosti podformuláře Změna typu podformuláře Jaké obrázky lze vložit do formuláře? Vložení loga do formuláře 234 Pokročilé úpravy formulářů Vytvoření skupiny voleb Vložení konce stránky Vložení čísla stránky? Vložení data a času Změna formátu data a času ve formuláři Změna formátu měny ve formuláři 236

18 20 Obsah 533 Změna formátu měny při změně národního prostředí Vložení existujícího pole tabulky Proč konec stránky nefunguje? Vložení grafu Vložení vodorovné nebo svislé čáry Použití rámečku nevázaného objektu Použití rámečku vázaného objektu Vytvoření a použití sdíleného obrázku Zrušení sdílení obrázku v galerii Změna pořadí prvků Změna vlastností formuláře Změna zdroje dat formuláře Skrytí navigačních prvků ve formuláři Otevření formuláře pro zadání nového záznamu Inteligentní značka kalendáře pro kalendářní pole Potlačení vytištění objektu Uzamčení pole Znepřístupnění pole Zarovnání velikosti prvků formuláře Rozmístění prvků formuláře Zarovnání prvků formuláře Vložení výrazu do textového pole Vložení pole se seznamem hodnot z tabulky Vložení pole se seznamem s hodnotami zadanými ručně Vložení pole se seznamem jako voliče záznamů Filtrování pomocí rozbalovacího seznamu Vybrání záznamu pomocí rozbalovacího seznamu Souhrn pomocí podformuláře Formulář použitý jako dialog Vytvoření hlavního přepínacího panelu Nastavení otevření hlavního přepínacího panelu nebo navigačního formuláře po startu databáze Kde se nachází Správce přepínacích panelů? Vytvoření odkazu na objekty formuláře Vytvoření odkazu na objekty podformuláře Použití kláves + a místo šipek Přechod mezi záznamy formuláře kolečkem myši Přechod mezi záznamy ve více formulářích kolečkem myši Ošetření chyb při navigaci kolečkem myši 253

19 Obsah 21 Tvorba sestav Otevření sestavy Jak lze zobrazit sestavu? Změna režimu zobrazení sestavy Vytvoření základní sestavy Uložení sestavy Kdy vytvářet prázdné sestavy? Vytvoření prázdné sestavy Základní sestava pomocí průvodce Sestava s více tabulkami Sestava pro vytvoření štítků Tisk štítků na nekonečný papír Vložení čísla stránky do sestavy Proč v Zobrazení rozložení nefunguje číslování stran? Z čeho se skládá sestava? Jak rozeznat jednotlivé části sestavy v zobrazení rozložení? Seskupení v sestavě pomocí průvodce Zobrazení možností seskupování 262 Vytváření souhrnů a tisk sestav Přidání skupiny Přidání řazení Seskupení podle prvních písmen v poli Přidání celkového součtu (počtu) Přidání procentuálního podílu skupiny Zobrazení mezisoučtů Jednoduché vytvoření souhrnů Jak spočítat celkový počet neprázdných řádků? Zobrazení a skrývání podrobností Číslovaný seznam v sestavě Zobrazení celkového součtu podsestavy v hlavní sestavě Vynechání prázdné liché strany sestavy Zobrazení náhledu před tiskem Navigace v náhledu sestavy Navigace na poslední stránku v náhledu sestavy Proč při přesunu na poslední stránku Access přestal reagovat? Nastavení výchozího zobrazení sestavy Změna vlastností stránky 267

20 22 Obsah 606 Změna velikosti okrajů stránky Tisk do předtištěných papírových formulářů Tisk do více sloupců/štítků Data se nevejdou na stránku Export sestavy v náhledu Tisk sestavy 269 Tvorba jednoduchých maker Co je makro a programový modul? Jaký je rozdíl mezi vloženým a samostatným makrem? Vytvoření samostatného makra Vytvoření vloženého makra Základní kroky vytvoření samostatného makra Spuštění makra v návrhovém režimu Spuštění makra s krokováním Proč je makro ve formuláři krokováno? Spuštění makra z navigačního podokna Spuštění makra s podmakry z navigačního podokna Vložení akce Otevření databázového objektu makrem Jak zobrazit katalog akcí? Odstranění řádku akce Přesun řádku akce Sbalení a rozbalení argumentů akcí Vytvoření skupiny maker Vytvoření vnořených maker Zapsání komentáře k akci Vložení podmínky do makra Vložení podmínky s vícenásobným vnořením do makra Příklady jednoduchých podmínek v makru Příklad podmínky v makru závislé na datech tabulky Povolení nebezpečných akcí Spuštění makra pomocí ovládacích prvků Jak pojmenovat tlačítko? Makro jako obsluha události Spuštění makra jako obsluhy události Co je datové makro? Vytvoření datového makra 280

21 Obsah Audit zápisu dat do tabulky uživatelem Jak se převede datové makro do Access Services? Jak spustit makro automaticky po startu databáze Jak nastavit klávesové zkratky makra Práce s dočasnými proměnnými Ošetření chyby v makru Detaily o chybě makra Ošetření chyby po jejím výskytu Ošetření chyby na konci makra Ignorování zachycené chyby 283 Využití akcí maker Zobrazení okna se zprávou Zobrazení podrobného okna se zprávou Nastavení varovných zpráv Přehrání zvukového signálu Změna kurzoru na přesýpací hodiny Skrytí kategorií navigačního podokna Otevření dotazu Otevření formuláře Otevření sestavy Použití dočasné proměnné Nastavení hodnoty ovládacího prvku Nastavení vlastnosti ovládacího prvku Aktivace filtru Vypnutí filtru Vyhledání záznamu Vyhledání záznamu za podmínek posledního hledání Uložení aktuálního záznamu Vymazání aktuálního záznamu Spuštení dotazu SQL Uložení objektu Kopie objektu Smazání objektu Přejmenování objektu Proč po odstranění objektu makrem nefunguje tlačítko Zpět? Aktualizace zobrazených dat Exportování dat 289

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Konvence použité v této knize 25 Úvod 29

Konvence použité v této knize 25 Úvod 29 Stručný obsah Konvence použité v této knize 25 Úvod 29 Část I: Začínáme 1. Přehled systému Microsoft Office 2007 35 2. Uživatelské rozhraní systému Office 2007 51 3. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Access 2007 nejen pro školy Hana Šedová Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz 1 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize...

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Manažerská informatika Databázový systém Microsoft Access 2007 Tomáš Kubálek Markéta Kubálková Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství

Více

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Časový rozsah: 1 den (9:00-16:00) Cena: 2500 Kč + DPH PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2013, kteří se chtějí naučit využívat doplněk PowerPivot pro Excel 2013

Více

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Computer Press, a.s. Brno 2008 Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Computer Press, a.s., 2008. Vydání

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

ČÁST I Základní průprava. ČÁST II Vývoj aplikací v Excelu. ČÁST III Základy jazyka Visual Basic for Applications

ČÁST I Základní průprava. ČÁST II Vývoj aplikací v Excelu. ČÁST III Základy jazyka Visual Basic for Applications Stručný obsah ČÁST I Základní průprava KAPITOLA 1 Excel 2007: Odkud se vzal..........................................37 KAPITOLA 2 Excel v kostce...................................................49 KAPITOLA

Více

Dotazy. V té to ka pi to le:

Dotazy. V té to ka pi to le: 4 Dotazy V té to ka pi to le: Typy dotazů v aplikaci Microsoft Access Vytvoření výběrového dotazu pomocí průvodce Práce v návrhovém zobrazení Výrazy a sumarizace dat Vlastnosti dotazu Aktualizace hodnot

Více

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Základní pojmy ČSN 36900/1-1987 Data mn. Č údaje obraz vlastnosti objektu, vhodně formalizovaný pro přenos, interpretaci nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů Informace význam, který člověk

Více

Struèný obsah. Základní průprava. Vývoj aplikací v Excelu. Základy jazyka Visual Basic for Applications. Práce s vlastními dialogy (UserForms)

Struèný obsah. Základní průprava. Vývoj aplikací v Excelu. Základy jazyka Visual Basic for Applications. Práce s vlastními dialogy (UserForms) Struèný obsah Část I Základní průprava Kapitola 1 Excel 2003: Odkud se vzal....................................33 Kapitola 2 Excel v kostce............................................45 Kapitola 3 Postupy

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Úvod do Microsoft

Více

Luboslav Lacko. 1001 tipů a triků pro SQL

Luboslav Lacko. 1001 tipů a triků pro SQL Luboslav Lacko 1001 tipů a triků pro SQL Computer Press, a. s. Brno 2011 1001 tipů a triků pro SQL Luboslav Lacko Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. Překlad: Lukáš Krejčí Jazyková korektura: Martina

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft Office

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Rozšiřující techniky. V té to ka pi to le:

Rozšiřující techniky. V té to ka pi to le: 4 Rozšiřující techniky V té to ka pi to le: Práce s listy sešitu Další způsoby zadávání dat Ověřování vstupních dat Jednotný vzhled tabulek Motivy Rychlé styly buňky Rychlé styly tabulky Podmíněné formátování

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel)

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) N A B Í D K A S P O L EČ N O ST I ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) d o v ý b ě ro vé h o ř í ze n í k zaká zc e Zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti IC T pro zaměstnance imp

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více