Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19"

Transkript

1 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software, na který kniha odkazuje 12 Změny od pátého vydání 13 Přehled obsahu knihy 14 Poděkování 14 Zpětná vazba od čtenářů 15 Errata 15 O autorech 17 PRVNÍ ČÁST Základy databází KAPITOLA 1 Začínáme 19 Proč používat databázi 20 Problémy se seznamy 20 Použití relačních databázových tabulek 22 Zpracování relačních tabulek 27 Co to je databázový systém 29 Databáze 30 Systém řízení databáze 31 Porovnání osobních databázových systémů se systémy podnikové třídy 34 Systém řízení vztahů se zákazníky společnosti Wallingford Motors 40 Vytvoření databáze Microsoft Access 41 Uživatelské rozhraní Fluent systému Microsoft Office 43 Zavření databáze a ukončení systému Microsoft Access 44 Otevření existující databáze Microsoft Access 46 Vytvoření tabulky databáze Microsoft Access 47 Vložení dat do tabulek: zobrazení datového listu 55 Úpravy dat v tabulkách: zobrazení datového listu 58 Odstranění řádků v tabulkách: zobrazení datového listu 59 Vložení dat do tabulek: použití formuláře 61 Úpravy dat a odstranění záznamů: použití formuláře 63 Vytvoření sestavy systému Microsoft Access s jednou tabulkou 63 Zavření databáze a ukončení systému Microsoft Access Shrnutí 68 Klíčové pojmy 68 Cvičení 70 Cvičení ke kurzu systému Access 71

2 4 Obsah Otázky k případové studii agentury San Juan Sailboat Charters 73 Otázky k projektu Garden Glory 74 Otázky k projektu Queen Anne Curiosity Shop 74 KAPITOLA 2 Relační model 77 Relace 78 Ukázka relace a dvou nerelačních tabulek 78 Poznámka k prezentaci relačních struktur 79 Terminologická poznámka 80 Typy klíčů 81 Složené klíče 81 Kandidátní a primární klíče 82 Náhradní klíče 85 Cizí klíče a referenční integrita 86 Problém hodnot null 90 Funkční závislosti a normalizace 90 Funkční závislosti 91 Definice primárních a kandidátních klíčů 92 Normalizace 92 Principy relačního návrhu 93 Proces normalizace 94 Příklady normalizace 96 Část 2 Práce s více tabulkami v systému Microsoft Access 101 Možné modifikační problémy v databázi WMCRM 101 Práce s více tabulkami 107 Vytvoření vztahů mezi tabulkami 109 Použití formuláře, který zahrnuje dvě tabulky 112 Vytvoření sestavy, která zahrnuje data ze dvou tabulek 113 Zavření databáze a ukončení systému Microsoft Access 115 Shrnutí 116 Klíčové pojmy 117 Cvičení 119 Cvičení ke kurzu systému Access 120 Otázky k případové studii společnosti Regional Labs 123 Otázky k projektu Garden Glory 124 Otázky k projektu Queen Anne Curiosity Shop 125 KAPITOLA 3 Jazyk SQL 127 Ukázková databáze 128 Nefunguje ve verzi ANSI-89 jazyka SQL v systému Microsoft Access 132 Definování dat pomocí jazyka SQL 133 Definování primárních klíčů pomocí omezení tabulky 136 Definování cizích klíčů pomocí omezení tabulky 140 Odeslání kódu SQL databázovému systému 142 Vkládání relačních dat pomocí jazyka SQL 145 Vkládání dat 145 Relační dotazy v jazyce SQL 148 Struktura SELECT/FROM/WHERE jazyka SQL 148 Načtení určitých řádků z jedné tabulky 151

3 5 Načtení určitých řádků a určitých sloupců z jedné tabulky 153 Rozsahy, zástupné znaky a hodnoty null v klauzulích WHERE 154 Řazení výsledků dotazu 157 Integrované funkce a výpočty v jazyku SQL 159 Integrované funkce a seskupování 161 Dotazování na více tabulek pomocí poddotazů 162 Dotazování na více tabulek pomocí spojení 164 Syntaxe JOIN ON jazyka SQL 168 Vnitřní a vnější spojení 171 Úpravy a odstranění relačních dat pomocí jazyka SQL 173 Úpravy dat 174 Odstranění dat 176 Úpravy a odstranění tabulek a omezení pomocí jazyka SQL 177 Příkaz DROP TABLE 177 Příkaz ALTER TABLE 177 Příkaz TRUNCATE TABLE 178 Omezení CHECK 178 Pohledy SQL 179 Část 3 Práce s dotazy v systému Microsoft Access 180 Práce s kódem SQL v systému Microsoft Access 180 Práce s rozhraním QBE systému Microsoft Access 184 Práce s parametrickými dotazy systému Microsoft Access 190 Vytvoření tabulek pomocí jazyka SQL v systému Microsoft Access 191 Úpravy tabulek systému Access kvůli přidání požadavků na data, které jazyk SQL v systému Access nepodporuje 194 Vložení dat pomocí jazyka SQL v systému Microsoft Access 199 Přidání omezení referenční integrity pomocí jazyka SQL v systému Access 203 Úpravy databází Access kvůli přidání omezení, které jazyk SQL v systému Access nepodporuje 204 Zavření databáze a ukončení systému Access 207 Shrnutí 207 Klíčové pojmy 209 Kontrolní otázky 209 Cvičení 214 Cvičení ke kurzu systému Access 215 Otázky k případové studii firmy Heather Sweeney Designs 219 Otázky k projektu Garden Glory 228 Otázky k projektu Queen Anne Curiosity Shop 229 DRUHÁ ČÁST Databázový návrh KAPITOLA 4 Datové modelování a E-R model 243 Analýza požadavků 236 Datový E-R model 237 Entity 237 Atributy 238 Identifikátory 238 Vztahy 239 E-R diagramy 241 Varianty E-R modelu 242

4 6 Obsah Varianty E-R modelu v produktech datového modelování 243 Slabé entity 244 ID-závislé entity 245 ID-nezávislé slabé entity 246 Entity podtypů 248 Rekurzivní vztahy 250 Vývoj ukázkového E-R diagramu 250 Heather Sweeney Designs 250 Seznam účastníků semináře 250 Formulářový dopis zákazníkům 252 Prodejní faktura 255 Specifikace atributů 256 Obchodní pravidla 256 Ověření datového modelu 258 Část 4 Prototypování pomocí systému Microsoft Access 258 Vytvoření prototypu formuláře pro původní datový model 260 Vytvoření prototypu formuláře pro upravený datový model 260 Pásmové editory formulářů a sestav v systému Microsoft Access 265 Práce s přepínacími panely systému Microsoft Access 266 Zavření databáze a ukončení systému Microsoft Access 267 Shrnutí 267 Klíčové pojmy 268 Cvičení 270 Cvičení ke kurzu systému Access 270 Případová studie instruktorského programu na Highline University 271 Otázky k případové studii Washington State Patrol 273 Otázky k projektu Garden Glory 274 Otázky k projektu Queen Anne Curiosity Shop 274 KAPITOLA 5 Databázový návrh 277 Transformace datového modelu na návrh databáze 277 Reprezentace entit v relačním modelu 278 Reprezentace entity ITEM 278 Reprezentace entity CUSTOMER 280 Denormalizace 281 Relační návrh entity SALES_COMMISSION 282 Reprezentace slabých entit 284 Reprezentování vztahů 287 Vztahy mezi silnými entitami 287 Vztahy se slabými entitami 293 Vztahy s podtypy 296 Reprezentování rekurzivní ch vztahů 297 Databázový návrh pro firmu Heather Sweeney Designs 299 Slabé entity 300 Ověření normalizace 300 Určení vlastností sloupců 301 Vztahy 302 Vynucování referenční integrity 303 Část 5 Vztahy v systému Microsoft Access 305 Vztahy N:M v systému Microsoft Access 305 Vztahy 1:1 v systému Microsoft Access 305 Zavření databáze a ukončení systému Microsoft Access 311

5 7 Shrnutí 311 Klíčové pojmy 311 Cvičení 314 Cvičení ke kurzu systému Access 314 Otázky k případové studii agentury San Juan Sailboat Charters 315 Otázky k případové studii Washington State Patrol 316 Otázky k projektu Garden Glory 317 Otázky k projektu Queen Anne Curiosity Shop 318 TŘETÍ ČÁST Správa databází KAPITOLA 6 Administrace databází 321 Implementace databáze firmy Heather Sweeney Designs 322 Význam kontroly, zabezpečení a spolehlivosti 323 Kontrola souběžnosti 324 Potřeba atomických transakcí 324 Zpracování souběžných transakcí 326 Problém ztracené aktualizace 326 Problémy se souběžností: nečistá čtení, neopakovatelná čtení a fantomní čtení 327 Uzamykání prostředků 328 Serializovatelné transakce 329 Uváznutí 329 Optimistické a pesimistické uzamykání 330 Deklarace vlastností zámku 331 Konzistentní transakce 332 Úroveň izolace transakcí 333 Typy kurzorů 334 Zabezpečení databáze 336 Uživatelské účty 337 Práva a povinnosti uživatelů při zpracování 337 Zabezpečení na úrovni databázového systému 340 Zabezpečení na úrovni aplikace 341 Zálohování a obnovení databáze 342 Obnovení založené na opakovaném zpracování 343 Obnovení pomocí vrácení zpět a postupu vpřed 343 Další úkoly databázového administrátora 346 Část 6 Administrace databází v systému Microsoft Access 347 Zabezpečení databází v systému Microsoft Access 347 Zabezpečení databází v systému Microsoft Access Shrnutí 367 Klíčové pojmy 370 Cvičení 372 Cvičení ke kurzu systému Access 373 Otázky k případové studii firmy Marcia s Dry Cleaning 374 Otázky k projektu Garden Glory 374 Otázky k projektu Queen Anne Curiosity Shop 376

6 8 Obsah KAPITOLA 7 Aplikace databázového zpracování 379 Prostředí zpracování databáze 380 Dotazy, formuláře a sestavy 380 Klient-server a tradiční aplikační zpracování 382 Uložené procedury a spouště 383 Webové databázové zpracování 383 ODBC 385 Webové zpracování pomocí webového serveru Microsoft IIS 390 Začínáme s webovým stránkami v jazyce HTML 392 Webová stránka index.html 393 Vytvoření webové stránky index.html 393 Webové databázové zpracování pomocí jazyka PHP 395 Aktualizace tabulky pomocí jazyka PHP 402 Problémy při webovém databázovém zpracování 406 Útoky SQL injection 408 Databázové zpracování a jazyk XML 409 Význam jazyka XML 409 XML jako značkovací jazyk 409 Jazyk XML a databázové zpracování 410 XML Web Services 410 Část 7 Webové databázové zpracování pomocí systému Microsoft Access 412 Vytvoření pohledu na kontakty se zákazníky 412 Webová domovská stránka společnosti Wallingford Motors 412 Výběr databázového souboru 415 Vytvoření zdroje dat ODBC 416 Vytvoření stránky PHP 416 Spuštění stránky PHP 417 Závěr 420 Shrnutí 420 Klíčové pojmy 422 Cvičení 424 Cvičení ke kurzu systému Access 426 Otázky k případové studii firmy Marcia s Dry Cleaning 427 Otázky k projektu Garden Glory 429 Otázky k projektu Queen Anne Curiosity Shop 430 KAPITOLA 8 Veledata (Big Data), datové sklady a systémy Business Intelligence 431 Systémy Business Intelligence 433 Vztahy mezi provozními systémy a systémy BI 433 Vykazovací systémy a aplikace dolování dat 434 Vykazovací systémy 434 Aplikace dolování dat 435 Datové sklady a datová tržiště 435 Komponenty datového skladu 435 Datové sklady versus datová tržiště 437 Databáze dimenzí 438

7 9 OLAP (Online Analytical Processing) 445 Distribuované databázové zpracování 448 Typy distribuovaných databází 449 Problémy s distribuovanými databázemi 450 Objektově-relační databáze 451 Veledata (Big Data) a hnutí Not Only SQL 452 Strukturované úložiště 452 Proces MapReduce 453 Hadoop 454 Část 8 Systémy Business Intelligence založené na systému Microsoft Access 455 Vytvoření zobrazovacího dotazu pro sestavu OLAP 455 Vytvoření listu Microsoft Excel pro sestavu OLAP 458 Vytvoření základní sestavy OLAP 459 Vytvoření struktury sestavy OLAP 461 Úpravy sestavy OLAP 466 Závěr 467 Shrnutí 468 Klíčové pojmy 470 Cvičení 472 Cvičení ke kurzu systému Access 473 Otázky k případové studii firmy Marcia s Dry Cleaning 473 Otázky k projektu Garden Glory 475 Otázky k projektu Queen Anne Curiosity Shop 475 Slovník pojmů 477 Rejstřík 490

Luboslav Lacko. 1001 tipů a triků pro SQL

Luboslav Lacko. 1001 tipů a triků pro SQL Luboslav Lacko 1001 tipů a triků pro SQL Computer Press, a. s. Brno 2011 1001 tipů a triků pro SQL Luboslav Lacko Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. Překlad: Lukáš Krejčí Jazyková korektura: Martina

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

Aplikace databázového zpracování

Aplikace databázového zpracování Aplikace databázového zpracování KAPITOLA 7 Témata kapitoly Principy a nastavení webového databázového zpracování Základní koncepce jazyka XML (Extensible Markup Language) V této kapitole představíme témata,

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Databáze soupisu duší s historicko-demografickými výstupy Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Kudr Studijní program:

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Manažerská informatika Databázový systém Microsoft Access 2007 Tomáš Kubálek Markéta Kubálková Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

Více

ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ

ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ ZAČÍNÁME S DB2 Express-C Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ 2 Začínáme s DB2 Express-C Třetí vydání (červen 2009) Třetí výtisk (říjen

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Libor KIMPL PROSTOROVÉ NADSTAVBY NEKOMERČNÍCH DATABÁZÍ VSTUP A SPRÁVA GEOOBJEKTŮ Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Vilém

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO 2005 David Pilař Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy 2. blok část A Jazyk SQL, datové typy Studijní cíl Tento blok je věnován jazyku SQL, jeho vývoji, standardizaci a problémy s přenositelností. Dále je zde uveden přehled datových typů dle standardu SQL

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Základní pojmy ČSN 36900/1-1987 Data mn. Č údaje obraz vlastnosti objektu, vhodně formalizovaný pro přenos, interpretaci nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů Informace význam, který člověk

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ACCESS_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Strukturované metodologie

Strukturované metodologie Strukturované metodologie Strukturovaný přístup aplikace má podobu hierarchie funkcí, která je realizována strukturovanými programy styl práce: AKCE OBJEKT Entitně relační model (ERA) alternativní názvy:

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA www.abra.eu Vážení uživatelé informačních systémů ABRA Právě jste otevřeli katalog vzdělávání, které pro vás ve školicím středisku ABRA Akademie

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více