Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17"

Transkript

1 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby šablona byla trvale dostupná 19 5 Jak otevřít nový prázdný dokument 19 6 Jak zavřít sešit 20 7 Jak ukončit aplikaci Excel 20 8 Jak maximalizovat okno 20 9 Jak ovládat pás karet klávesnicí Jak rychle otevřít dialogové okno Možnosti aplikace Excel Jak zobrazit a skrýt pás karet Jak doplnit příkaz na panel nástrojů Rychlý přístup Jak doplnit na panel nástrojů Rychlý přístup libovolný příkaz Jak určit vlastnosti sešitu Jak umožnit Excelu 2013 využít všechny nové funkce Jak zkontrolovat sešit Jak zkontrolovat kompatibilitu Jak zamknout strukturu sešitu Jak umožnit editaci listů ze zamčeného sešitu Jak určit uživatelské jméno Jak nastavit pozadí a motiv Office Jak nastavit výchozí parametry písma Jak určit výchozí počet listů v novém sešitu Jak povolit nebo zakázat dynamický náhled Jak povolit zobrazení tlačítka Rychlá analýza Jak určit výchozí formát pro ukládání souborů Jak určit výchozí umístění pro ukládání souborů Jak často ukládat informace pro automatické obnovení Částečná záchrana neuložených dat Jak určit výchozí jazyk 34

2 6 Obsah 31 Jak uložit sešit ve formátu pro starší verze Excelu Jak uložit sešit ve formátu PDF Jak uložit sešit jako vlastní šablonu Jak odeslat sešit elektronickou poštou Rychlé vyhledání sešitu pro otevření Jak rychle otevřít sešit, s nímž jste naposledy pracovali Otevření sešitu v chráněném zobrazení Jak upravit údaje zobrazené na stavovém řádku Jak otvírat dialogového okna stiskem tlačítka Více 40 Pracujeme se sešity a listy Násobné otevření sešitu Jak přepínat mezi otevřenými sešity I Jak přepínat mezi otevřenými sešity II Jak vložit nový list Vložení nového listu podle šablony Jak nastavit pozadí listu Jak nastavit pozadí listu z klipartu Jak napodobit vodoznak Jak vytvořit výběr listů Jak změnit barvu mřížky Jak skrýt mřížku Jak skrýt řádek vzorců Jak skrýt záhlaví řádků a sloupců Jak zjistit adresu aktuální buňky Jak zjistit adresu pojmenované buňky Jak přejmenovat list Jak přejít na jiný list Jak změnit barvu ouška listu Jak určit barvy motivu Jak vybrat další barvy Jak použít úplně stejný barevný odstín Jak přesunout list Jak vytvořit kopii listu I Jak vytvořit kopii listu II Jak přesunout nebo kopírovat list do jiného sešitu Jak odstranit list Jak zachránit odstraněný list 56

3 Obsah 7 67 Jak skrýt list Jak zobrazit skrytý list Jak skrýt sešit Jak zobrazit skrytý sešit Jak změnit měřítko zobrazení ze stavového řádku Jak přesně změnit měřítko zobrazení pomocí nástroje Lupa Jak změnit měřítko zobrazení podle výběru Jak zobrazit list v normální velikosti Jak operativně měnit měřítko zobrazení Odvolání poslední akce Odvolání několika posledních akcí Jak přejít rychle na začátek a konec tabulky Jak přejít na úplný okraj listu Jak přejít na určitou buňku Jak přejít na jinou buňku pomocí dialogového okna Jak rychle přejít na buňku, s kterou jste pracovali naposledy Vložení názvu buňky Jak přejít na jinou buňku s využitím jejího názvu Jak přejít na jiný list s využitím názvu buňky Jak jednoduše označit výběr Jak pracovat metodou rozšířeného výběru Jak vybrat celou tabulku Jak vybrat celý list Jak označit nesouvislý výběr Jak rozdělit okno příčkami Jak ukotvit legendu tabulky 67 Vkládání dat do buněk Úprava odskakování buňkového kurzoru Jak vložit do buňky datum Co dělat, když se namísto čísla zobrazuje datum Co dělat, když buňka hlásí po vložení dat chybu Jak vložit stejné hodnoty do vybrané oblasti buněk Jak vložit stejná data na několik listů Jak zachránit přepsaná data Vložení aritmetické řady Vložení sestupné řady Vložení řady lichých čísel 73

4 8 Obsah 103 Vložení geometrické řady Vložení kalendářní řady Vložení řady pracovních dnů Vložení vlastní řady Jak nevložit do buňky chybná data Jak skrýt dialogové okno při vybírání oblasti dat Zakroužkování neplatných dat Využití funkce automatického dokončování Vkládání dat pomocí seznamu Import dat z Wordu Import dat z Internetu Import dat z Accessu Rozdělení obsahu buněk dynamickým doplňováním Rozdělení obsahu buněk do sloupců 83 Pracujeme s buňkami Vložení prázdného sloupce (řádku) Vložení buněk do tabulky Odstranění sloupce (řádku) Odstranění buňky Přesun vybrané oblasti I Přesun vybrané oblasti II Kopírování vybrané oblasti I Kopírování vybrané oblasti II Kopírování dat pomocí schránky Office Kopírování dat vyplněním oblasti Vložení obsahu schránky do tabulky Nastavení výšky řádku Nastavení šířky sloupce Jak přizpůsobit šířku sloupce obsahu Jak skrýt sloupec (řádek) Jak zobrazit skrytý řádek (sloupec) Jak navzájem zaměnit řádky a sloupce tabulky Jak seřadit seznam opačným směrem Zvýšení hodnot ve vybrané oblasti o stejnou hodnotu Vložení komentáře do buňky 97

5 Obsah 9 Formát buněk Určení počtu zobrazených desetinných míst Kopírování formátu buňky Vymazání formátu buňky kopírováním formátu Kopírování formátu buněk vyplněním oblasti Odsazení obsahu buňky Jak oddělovat tisíce Jak zvýraznit záporné hodnoty Jak doplnit do buňky symbol měny Jak vložit do buňky zlomek Jak vložit do buňky číslo v exponenciálním tvaru Jak nastavit formát kalendářního data Jak určit formát času Jak vložit číslo jako text Zvětšení (zmenšení) písma Jak umístit obsah buňky doprostřed Jak zalomit do buňky dlouhý text Jak přizpůsobit text velikosti buňky Jak sloučit buňky Jak otočit obsahem buňky Jak pootočit obsahem buňky o přesný úhel Jak psát horní a dolní index (mocnina) Jak přeškrtnout obsah buňky Ohraničení vybrané oblasti Jak najednou ohraničit tabulku různými typy čar I Jak najednou ohraničit tabulku různými typy čar II Kreslení ohraničení Jak vygumovat ohraničení Jak psát neviditelným písmem Jak změnit barvu výplně buňky Jak odemknout vybranou oblast Jak zamknout a odemknout list Jak skrýt vzorce Jak využít styl buňky Jak definovat vlastní styl buňky Jak kopírovat styl buňky mezi sešity Jak odstranit vlastní styl buňky 118

6 10 Obsah 173 Jak upravit vlastní styl buňky Jak vytvořit nový styl buňky na základě existujícího stylu Jak formátovat tabulku jako tabulku Úprava formátu tabulky Jak nastavit podmíněný formát rychlou analýzou Jak nastavit podmíněný formát z pásu karet Jak určit nové pravidlo podmíněného formátování Jak upravit pravidlo podmíněného formátování Jak odstranit podmíněné formátování 123 Výpočty Jak zjistit celkové součty pomocí rychlé analýzy Jak zjistit součty na stavovém řádku Rychlý výpočet v buňce Jak rozšířit prostor řádku vzorců Jak vložit vzorec s odkazy zápisem Jak vložit vzorec s odkazy pomocí myši Jak vložit vzorec s odkazy pomocí klávesnice Jak počítat se závorkami Co dělat, když Excel po vložení vzorce hlásí chybu Co dělat, když Excel nechce dovolit vložení neúplného vzorce Jak počítat s procenty I Jak počítat s procenty II Jak ověřit, že vzorec je sestavený správně Vložení součtu Jak vložit součty do všech sloupců tabulky najednou Jak vložit součty do celé tabulky najednou Jak upravit oblast buněk, na které se ve vzorci odkazuje Co počít s nekonzistentním vzorcem Jak změnit označení chybného vzorce Kopírování vzorce klávesnicí Kopírování vzorce vyplněním oblasti I Kopírování vzorce vyplněním oblasti II Kopírování vzorce s využitím absolutního odkazu Co dělat, když = Jak najít chybu ve vzorci Jak zkontrolovat vzorec pomocí předchůdců Náhrada vzorce hodnotou 139

7 Obsah Jak zobrazit vzorce Jak počítat mocninu Jak vložit zápisem funkci, která nemá žádný argument Jak vložit zápisem funkci s odkazem Jak vložit jednoduchou funkci z pásu karet Jak vložit funkci, kterou jste použili nedávno Jak vyhledat funkci Jak vložit argumenty funkce dialogovým oknem Jak odmocňovat I Jak odmocňovat II Jak sčítat text Jak kombinovat sčítání vzorců a prosté výpočty Jak vytvořit funkci odkazující na více oblastí Jak kombinovat prostý výpočet a funkci Jak během výpočtu opustit dialogové okno Argumenty funkce Jak rychle opravit vzorec s funkcí Jak vložit aktuální datum Jak vložit zítřejší datum Jak vložit aktuální čas Jak aktualizovat obsah buňky Kolik dní uplynulo Kolik let uplynulo Jak zjistit obvod a obsahu kruhu Jak zaokrouhlit výsledek výpočtu pomocí vnořené funkce Jak zjistit, zda je číslo kladné Jak zjistit, zda je číslo kladné či záporné Jak zařídit, aby výpočet nehlásil chybu Jak zjistit celou část čísla Jak zjistit desetinnou část čísla Jak zjistit zbytek po dělení Jak zjistit, zda je číslo sudé Jak převést arabské číslo na římské a naopak Jak počítat s úhly Jak zjistit sinus úhlu Jak zjistit úhel z goniometrické funkce Převod souřadnic pro kačery Jak vypočítat faktoriál Jak vypočítat nejmenší společný násobek 158

8 12 Obsah 247 Jak vypočítat největší společný dělitel Jak odstranit cyklický odkaz Jak definovat název buňky nebo oblasti dialogovým oknem Jak definovat název oblasti z výběru Jak definovat názvy pro celou tabulku najednou Jak upravit název buňky nebo oblasti Jak odstranit název buňky nebo oblasti Jak využít název buňky ve vzorci I Jak využít název buňky ve vzorci II Jak využít název oblasti ve vzorci I Jak využít název oblasti ve vzorci II Jak počítat s maticovým vzorcem Jak počítat s hodnotou na jiném listu I Jak počítat s hodnotou na jiném listu II Jak vložit odkaz jiný list s využitím názvu buňky Jak sečíst shodné tabulky na několika listech prostorovým vzorcem Jak převést míle na kilometry a naopak Jak vložit náhodné číslo Jak určit pořadí Jak spočítat splátky Jak dospět od výsledku ke vstupním hodnotám 171 Grafy Vložení grafu rychlou analýzou Vložení grafu stiskem klávesy Vložení doporučeného grafu Vložení grafu z nesouvislé oblasti Jak zpřístupnit nástroje grafu Změna umístění grafu Vytvoření kopie grafu Úprava objektu grafu Přidání či odebrání prvků grafu Změna zdroje dat Změna názvu grafu Změna rozložení grafu Záměna řádků a sloupců grafu Změna typu grafu Jak vybrat pro úpravy určitý prvek grafu 179

9 Obsah Jak vybrat datový bod v grafu Změna barvy řady grafu Určení stylu grafu Filtrování položek grafu Vložení obrázku na pozadí grafu Vložení obrázku do sloupcového grafu Rychlé přidání řady Rychlé odebrání řady Jak změnit umístění legendy Jak přidat popisky prvků grafu Jak použít vedlejší svislou osu Jak využít pomocnou výseč Jak vložit minigraf rychlou analýzou Jak vložit minigraf z pásu karet Jak se zbavit minigrafu Jak zvýraznit některé body v minigrafu 188 Analýza dat Jak převést tabulku na tabulku Jak zjistit počet prázdných a neprázdných buněk v oblasti Odebrání duplicit Jak spočítat buňky vyhovující podmínce (COUNTIF) Jak spočítat buňky vyhovující dvěma podmínkám (COUNTIFS) Jak sečíst hodnoty vyhovující určité podmínce Jak sečíst čísla vyhovující několika podmínkám Jak zjistit počet výskytů hodnot v oblasti hodnot (ČETNOSTI) Jak spočítat vážený průměr Jak zjistit maximální hodnotu s určením umístění hodnoty v tabulce Jak zjistit k-té nejvyšší a nejnižší číslo Jak zaměnit dva sloupce tabulky Jak řadit záznamy v tabulce Jak řadit záznamy v tabulce podle několika kritérií Jak filtrovat záznamy v tabulce I Jak filtrovat záznamy v tabulce II Jak zrušit všechny filtry Vytvoření kontingenční tabulky Vytvoření kopie kontingenční tabulky Vytvoření doporučené kontingenční tabulky 201

10 14 Obsah 319 Ještě jednou kontingenční tabulka Určení způsobu vyhodnocení dat v kontingenční tabulce Filtrování dat v kontingenční tabulce Aktualizace kontingenční tabulky Přesun kontingenční tabulky Využití průřezů v kontingenční tabulce Využití filtru kontingenční tabulky Vytvoření kontingenčního grafu Jak upravit šířku sloupců tabulky před tiskem Jak vložit záhlaví a zápatí stránky Jak vložit do dokumentu konec stránky Jak určit oblast tisku Jak upravit měřítko tištěné stránky I Jak upravit měřítko tištěné stránky II Jak vytisknout stejné záhlaví tabulky na každé stránce 210 Rejstřík 212

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

Tabulkový kalkulátor MS Excel

Tabulkový kalkulátor MS Excel 1. Ovládání programu MS Excel Obrázek č. 1 Okno MS Excel 7. hodina Tabulkový kalkulátor MS Excel IT pro čínská studia, LS 2009 Zadávání příkazů a nabídky příkazů (myší, klávesnicí) Použití panelů s ikonami

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1.1 K ČEMU JE TABULKOVÝ PROCESOR ke tvorbě tabulek k řešení opakujících se početních úloh ke grafickému znázornění závislostí a empirických hodnot k jednoduchým databázovým

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc. Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Excel 2010 Učební text pro předmět U054 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 Obsah Popis základního okna MS Excel... 3 Buňka... 4 Zadávání hodnot... 5 Editace hodnot...

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Calc OpenOffice základní popis

Calc OpenOffice základní popis Calc OpenOffice základní popis Obr.1 Tabulka v OpenOffice Úvod Většina uživatelů umí obstojně ovládat kancelářský balík firmy Microsoft, Word, Excel i PowerPoint. OpenOffice je velice zajímavá alternativa

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft Office

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

TABULKOVÉ PROCESORY MS EXCEL (ZÁKLADNÍ KURZ)

TABULKOVÉ PROCESORY MS EXCEL (ZÁKLADNÍ KURZ) TABULKOVÉ PROCESORY MS EXCEL (ZÁKLADNÍ KURZ) aneb víc než jen počítačka Tabulkové procesory jsou programy, které slouží pro výpočty (matematické, statistické, vědecké, logické, finanční,...), vytváření

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více