Objekty databáze. Tabulka. Vytvoření nové tabulky. Použití databází. Aplikace Access používá 4 různé druhy objektů, které jsou součástí databáze.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objekty databáze. Tabulka. Vytvoření nové tabulky. Použití databází. Aplikace Access používá 4 různé druhy objektů, které jsou součástí databáze."

Transkript

1 Objekty databáze Aplikace Access používá 4 různé druhy objektů, které jsou součástí databáze. Objekt Hlavní funkce Poznámka Tabulka Ukládá data. Tabulky často souvisí s jinými tabulkami. Formulář Zobrazuje data pro zadávání nebo prohlížení. Data ve formuláři jsou vybírána z jedné nebo více tabulek nebo dotazů. Sestava Zobrazuje data pro tisk, zobrazení a Data v sestavě jsou vybírána z jedné nebo více tabulek. interakci. Dotaz Načítá data, která určíte. Data v dotazu pocházejí z jedné nebo více tabulek. Postupně se naučíme pracovat se všemi objekty databáze. Začneme tabulkou, protože to je základní objekt databáze. Bez tabulky a dat v nich jsou ostatní objekty zbytečné. Tabulka Vytvoření nové tabulky Vytvoření nové tabulky není vůbec jednoduchá věc. Tedy z pohledu návrhu struktury tabulky. Když ale už budeme vědět jak bude tabulka vypadat, z jakých polí se bude skládat, jaká data do ni budeme ukládat a s jakou další tabulkou bude v nějakém typu relace, její vytvoření bude velice jednoduché. Budeme se tedy chvilku zabývat tím, jakou databázi vytvoříme. Už od začátku manuálu si dáváme různé příklady k pochopení různých pojmů databáze v podobě ordinace obvodního lékaře. Budeme v tom tedy pokračovat. V našich příkladech jsme si ukázali jen část problematiky databáze lékaře. Teď ale navrhneme komplexnější a fungující databázi. K tomu budeme potřebovat vědět, jaké typy dat obecně budeme potřebovat, rozdělíme je do tabulek a potom si navrhneme jednotlivé tabulky. Jak už jsme si říkali toto je velice důležitá část, protože spatný návrh tabulky nám muže později, když už budeme mít zaběhnutou ordinaci, minimalizovat problémy. Změna struktury tabulek za plného chodu ordinace nebude vůbec jednoduchá, někdy dokonce neuskutečnitelná. Takže jaká data budeme evidovat? Určitě budeme mít tabulky, kde budeme evidovat informace o pacientech. To bude tabulka PACIENT. Dále pacient bude chodit na jednotlivé návštěvy. Preventivní, na očkovaní, nebo urgentní, kdy bude nemocný. Tyto události budeme evidovat v tabulce, kterou pojmenujeme NÁVŠTĚVA. A lékař bude předepisovat recepty, které bude muset vykázat pojišťovnám. Tady budeme muset vytvořit tabulku s názvem RECEPT. Pro názornost nám to bude stačit. Znovu ale upozorníme na to, že reálná ordinace by fungovala mnohem složitěji. Např. nám chybí dodavatelé, kteří budou dodávat např. očkovací vakcíny, určitě nám chybí nějaký propracovanější objednávací kalendář pro evidenci plánovaných a provedených očkováních, nebo preventivních prohlídek. Dále by se určitě dalo uvažovat nad organizací čekárny, kdy by si lékař dle závažnosti stavu pacienta mohl volat pacienty do ordinace. Chybí nám příkazy pro přepravu pacienta do nemocnice, různé poukazy na rehabilitace, lázně, či zdravotnicky materiál, evidenci laboratorních vyšetření a takto můžeme pokračovat dál ve výčtu tabulek, které bychom mohli v naší databázi mít. Pro zkrácení již nebudeme uvádět v další častí textu (pokud to nebude opravdu nutné) další rozšíření databáze pro naší ordinaci. 19

2 Dalším úkolem bude navrhnout relace mezi tabulkami. Mezi tabulkami PACIENT a NÁVŠTĚVA bude relace typu 1:N, kdy jeden pacient bude mít přidělených více záznamů z tabulky NÁVŠTĚVA. A mezi tabulkami NÁVŠTĚVA a RECEPT bude taky relace typu 1:N, protože během jedné návštěvy může lékař vypsat více receptů. A protože lékař bude chtít vidět rychlý přehled, jaké léky předepisoval v minulosti danému pacientovy bez ohledu na návštěvy, vytvoříme ještě relaci mezi pacientem a receptem. Taky typu 1:N. Tak tabulky a relace mezi nimi jsme si nadefinovali a můžeme se vrhnout na vlastní návrh jednotlivých tabulek. Poznámka: Název může obsahovat maximálně 64 znaků (písmen a číslic), včetně mezer. Tabulka PACIENT o ID pacienta Každá tabulka musí mít jedno (nejlépe první) pole, které bude jednoznačně identifikovat daný záznam. Tento identifikátor se používá pro vytvoření relací. Pro pacienta by tímto identifikátorem mohlo být rodné číslo, ale je tu několik argumentů proč nepoužívat žádné pole, které nese konkrétní informaci o objektu. Jeden za všechny: rodné číslo zadává člověk a už jen z toho důvodů není zajištěna jednoznačnost takovéhoto identifikátoru. o Jméno o Příjmení Informace o jménech a příjmeních o Rodné číslo Důležitá informace pro další použití komunikace s pojišťovnami, rodné číslo může být na receptech atd. o Datum narození Sice se dá určit z rodného čísla, ale například cizinci nemusí mít rodné číslo odvozené od data narození o Pojišťovna Jednotlivé výkony si musíme vykázat na pojišťovnu, aby nám je proplatila o Pohlaví o Poznámka Zde si může lékař napsat k pacientovi poznámky, například o alergiích, prodělaných nemocech, chronických nemocech atd. Tabulka NÁVŠTĚVA o ID návštěvy Platí stejně jako u tabulky PACIENT. Mělo by to být nejlépe automaticky generované číslo, aby se vyloučila lidská chyba. o ID pacienta Relační pole, kde bude odkaz na konkrétní záznam pacienta, který danou návštěvu absolvoval o Datum návštěvy o Subjektivný nález Je to informace o stavu pacienta dle jeho vlastních slov. Je to vlastně odpověď na otázku: Tak pane Mrkvičko, co vás trápí? o Objektivní nález Informace o stavu pacienta, které zjistí lékař. o Teplota Číselná informace o tělesné teplotě pacienta v době návštěvy o Závěr 20

3 Informace o postupu léčby o Výkony Úkony které lékař vykonal, aby je mohl vykázat na pojišťovnu o Diagnóza Určení diagnózy kódem lékař to musí uvádět do výkazu pro pojišťovnu o Datum kontroly V případě, že je nutná kontrola, vyplní lékař datum kontroly Tabulka RECEPT o ID receptu Automaticky generované číslo pro jednoznačný identifikátor záznamu o ID pacienta ID pacienta na kterého je vystaven recept je to relační pole o ID návštěvy ID návštěvy na které byl daný recept vystaven o Datum platnosti Datum dokdy platí recept, datum vystavení je stejné jako datum návštěvy a protože je mezi tabulkou RECEPT a NAVSTEVA vytvořená relace nebude datum vystavení duplikovat, abychom zabránili duplicitě dat. To samé platí o rodném čísle, pojišťovně a data narození pacienta, protože tyto údaje musí být na receptu vyplněné o Lék Název předepsaného léku o Dávkování Poznámka o dávkování o Lék2 o Dávkovaní2 Na jednom receptu můžou být dva léky o Poznámka Poznámka lékaře k danému receptu Každému z daných polí musíme určit jeho datový typ. Tedy, jaký druh informace bude v daném poli uložen. Jestli to bude text, číslo, datumová položka, automaticky generované číslo atd. V následující tabulce si ukážeme, jaké datové typy nám dává k dispozici aplikace Access a popíšeme si jejich vlastnosti, které budeme pro správné nadefinování tabulky potřebovat. 21

4 Datové typy Datový typ Použití Velikost Používá se pro alfanumerické znaky, jako je Až 255 znaků text nebo text a čísla, které se nepoužívají při výpočtech (například kód produktu). Používá se pro text delší než 255 znaků nebo pro text s formátováním RTF. Příkladem mohou být poznámky, delší popisy a Až 1 Gigabajt znaků nebo 2 Gigabajty úložiště (2 bajty na znak), z nichž můžete zobrazit znaků v jednom ovládacím prvku. odstavce s formátováním, jako je tučné Poznámka Maximální velikost pro databázový písmo nebo kurzíva. soubor aplikace Office Access 2007 je 2 gigabajty. Pomocí vlastnosti Formát textu u pole typu lze určit, zda pole podporuje formátovaný text. Nastavením vlastnosti Pouze přidat u pole typu na hodnotu Ano určíte, že se mají zachovat předchozí verze hodnoty pole v případě její změny. Slouží pro ukládání číselných hodnot (celých čísel nebo zlomků), které se budou používat při výpočtech. Neužívá se pro peněžní hodnoty. Poznámka Pro peněžní hodnoty použijte datový typ Měna. Slouží pro ukládání hodnot data a času. Všimněte si, že každá uložená hodnota zahrnuje část představující datum i část představující čas. Měna Slouží pro ukládání peněžních hodnot Automatické číslo Ano/Ne Objekt OLE Příloha Hypertextový odkaz (měna). Používá se pro generování jedinečných hodnot, které lze použít jako primární klíč, jenž aplikace Access vloží při přidání záznamu. Všimněte si, že pole typu Automatické číslo může být navyšováno o jednu či o zadaný přírůstek, nebo přiřazováno náhodně. Používá se pro logické hodnoty: Ano/Ne, Pravda/Nepravda nebo Zapnuto/Vypnuto. Slouží pro ukládání objektů OLE z jiných aplikací systému Microsoft Windows. Slouží pro ukládání binárních souborů (tzn. souborů, které nelze číst pomocí textového editoru), jako jsou digitální obrázky (fotografie a grafika), nebo souborů vytvořených pomocí jiných produktů sady Microsoft Office. Pomocí pole Příloha můžete k záznamu připojit více než jeden soubor. Používá se pro uložení hypertextových odkazů, které poskytují přístup jediným klepnutím k webovým stránkám prostřednictvím adresy URL (Uniform Resource Locator) nebo k souborům prostřednictvím názvu ve formátu UNC (Universal Naming Convention). Můžete se také připojit k objektům aplikace Access, uloženým v databázi. 1, 2, 4, 8 nebo 12 bajtů (16 bajtů při použití pro ID replikace) Další informace naleznete v části Velikost pole pro pole typu v přehledové tabulce vlastností pole. 8 bajtů 8 bajtů 4 bajty (16 bajtů při použití pro ID replikace) 1 bit (0,125 bajtu) Až 1 Gigabajt Pro komprimované přílohy 2 GB. Pro nekomprimované přílohy přibližně 700 kb, v závislosti na míře komprimovatelnosti přílohy. Poznámka: Maximální velikost pro databázový soubor aplikace Office Access 2007 je 2 Gigabajty. Až 1 Gigabajt znaků nebo 2 Gigabajty úložiště (2 bajty na znak), z nichž můžete zobrazit znaků v jednom ovládacím prvku. Poznámka: Maximální velikost pro databázový soubor aplikace Office Access 2007 je 2 gigabajty. 22

5 Průvodce vyhledáváním Slouží ke spuštění Průvodce vyhledáním, abyste mohli vytvořit pole se seznamem pro vyhledávání hodnoty v jiné tabulce, dotazu nebo seznamu hodnot. Všimněte si, že Průvodce vyhledáváním nepředstavuje skutečný datový typ. Je-li vyhledávací pole vázáno na tabulku nebo dotaz, velikost vázaného sloupce. Není-li vyhledávací pole vázáno na jiný sloupec (a obsahuje-li seznam hodnot), velikost pole typu použitého k uložení seznamu. Vlastnosti polí Každé pole má ještě svoje vlastnosti, kterými se daný datový typ zpřesňuje: Vlastnost pole Datové typy Účel Velikost pole Automatické číslo Formát Měna Automatické číslo Ano/Ne Hypertextový odkaz Nastavení maximální velikosti dat uložených jako datový typ, nebo Automatické číslo. Pod tabulkou je text s upřesněním Přizpůsobení výchozího vzhledu pole při zobrazení nebo vytištění. Pod tabulkou je text s upřesněním Počet desetinných míst Měna Zadání počtu desetinných míst, který má být použit při zobrazování čísel. Nové hodnoty Automatické číslo Nastavení, zda se při přidání nového záznamu hodnota pole typu Automatické číslo postupně navyšuje, nebo zda je přiřazena náhodná hodnota. Vstupní maska Zobrazení znaků pro úpravy pro usnadnění zadávání dat. Měna Titulek Všechny datové typy Nastavení textu zobrazeného ve výchozím nastavení u formulářů, sestav a dotazů. Výchozí hodnota Ověřovací pravidlo Ověřovací text Je nutno zadat Povolit délku nulovou Měna Ano/Ne Hypertextový odkaz Měna Ano/Ne Hypertextový odkaz Měna Ano/Ne Hypertextový odkaz Všechny datové typy kromě typu Automatické číslo,, Hypertextový odkaz Automatické přiřazení zadané hodnoty k poli při přidání nového záznamu. Zadání výrazu, který musí být pravdivý, aby se do daného pole přidala hodnota nebo se v něm změnila. Zadejte text, který se zobrazí, pokud hodnota zadaná do tohoto pole poruší výraz v poli Ověřovací pravidlo. Vynucení, aby toto pole obsahovalo hodnotu v každém záznamu. Povolení zadání (nastavením na hodnotu Ano) řetězce s nulovou délkou ("") v poli typu nebo. 23

6 Indexováno Komprese Unicode kódu Inteligentní značky Měna Ano/Ne Hypertextový odkaz Automatické číslo Hypertextový odkaz Měna Hypertextový odkaz Automatické číslo Hypertextový odkaz Urychlení přístupu pro čtení k datům v tomto poli vytvořením a použitím indexu. Poznámka: Pole typu a Hypertextový odkaz podporují indexy pouze u prvních 255 znaků u pole. Důležité: Index u pole způsobí, že operace přidání, odstranění a aktualizace budou trvat déle, protože index musí být aktualizován, aby odrážel všechny změny. Komprimuje data v tomto poli, pokud je uloženo méně než znaků (u pole je tomu tak vždy). Nemá žádný účinek, pokud je uloženo více než znaků. Připojí inteligentní značku k poli. Pouze přidat Po nastavení této vlastnosti na hodnotu Ano se bude zaznamenávat historie hodnot polí. Upozornění: Změnou této vlastnosti na hodnotu Ne historii hodnot pole vymažete. Formát textu Vyberete-li možnost Formátovaný text, budou se data v poli ukládat ve formátu HTML a bude povolen formátovaný text. Vyberete-li možnost Prostý text, uloží se pouze text. Zarovnání textu Zobrazit data výběr Všechny datové typy kromě typu Příloha Určení výchozího zarovnání textu v rámci ovládacího prvku. Určení, zda se zobrazí ovládací prvek Výběr data (ovládací prvek Kalendář), když uživatelé upravují hodnotu pole. Poznámka: Jestliže u pole použijete vstupní masku, nebude ovládací prvek Výběr data k dispozici bez ohledu na nastavení této vlastnosti. Upřesnění pro vlastnost pole Velikost pole: Pro datový typ zadejte hodnotu od 1 do 255. ová pole mohou obsahovat 1 až 255 znaků. Pro větší textová pole použijte datový typ. U dat v poli nerezervuje aplikace Access žádné místo nad rámec toho, co je potřeba pro uložení samotných hodnot. Vlastnost Velikost pole představuje maximální velikost hodnoty pole. Pro datový typ vyberte jednu z následujících možností: Bajt: Pro celá čísla v rozsahu 0 až 255. V úložišti zabírá 1 bajt. Celé číslo: Pro celá čísla v rozsahu až V úložišti zabírá 2 bajty. Dlouhé celé číslo: Pro celá čísla v rozsahu až V úložišti zabírá 4bajty. Tip: Datový typ Dlouhé celé číslo použijte, pokud vytváříte cizí klíč pro ustavení relace pole s polem primárního klíče typu Automatické číslo v jiné tabulce. Jednoduchá přesnost: Pro číselné hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou v rozsahu -3,4 x až +3,4 x a až se 7 platnými číslicemi. V úložišti zabírá 4 bajty. Dvojitá přesnost: Pro číselné hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou v rozsahu -1,797 x až +1,797 x a až s 15 platnými číslicemi. V úložišti zabírá 8 bajtů. 24

7 ID replikace: Pro uložení globálně jedinečného identifikátoru, který je požadován pro replikaci. V úložišti zabírá 16 bajtů. Nezapomeňte, že replikace není podporována ve formátu souboru ACCDB. Desetinné číslo: Pro číselné hodnoty v rozsahu -9, x až +9, x V úložišti zabírá 12 bajtů. Pro datový typ Automatické číslo vyberte jednu z následujících možností: Dlouhé celé číslo: Pro jedinečné číselné hodnoty v rozsahu 1 až , pokud je vlastnost pole Nové hodnoty nastavena na hodnotu Přírůstek, a v rozsahu až , pokud je vlastnost pole Nové hodnoty nastavena na hodnotu Náhodný. V úložišti zabírá 4 bajty. ID replikace: Pro uložení globálně jedinečného identifikátoru požadovaného pro replikaci. V úložišti zabírá 16 bajtů. Nezapomeňte, že replikace není podporována ve formátu souboru ACCDB. Upřesnění pro vlastnost pole Formát: Pro datový typ Pro pole typu můžete definovat vlastní formát. Pro datový typ číslo vyberte jednu z následujících možností: Obecné číslo: Zobrazí číslo, jak bylo zadáno. o Například 3456,789 se zobrazí jako 3456,789. Měna: Zobrazí číslo s oddělovačem tisíců a použije místní a jazykové nastavení v Ovládacích panelech pro záporné částky, pro symboly označující desetinnou čárku a měnu a pro počet desetinných míst. o Například 3456,789 se zobrazí jako 3 456,79 Kč. Euro: Zobrazí číslo se symbolem měny euro bez ohledu na symbol určený v místním a jazykovém nastavení. o Například 3456,789 se zobrazí jako 3 456,79 a se změní na Pevný: Zobrazí alespoň jednu číslici a použije místní a jazykové nastavení v Ovládacích panelech pro záporné částky, pro symboly označující desetinnou čárku a měnu a pro počet desetinných míst. o Například 3456,789 se zobrazí jako 3456,79. Standardní: Zobrazí číslo s oddělovačem tisíců a použije místní a jazykové nastavení v Ovládacích panelech pro záporné částky, pro symbol označující desetinnou čárku a pro počet desetinných míst. V tomto formátu se nezobrazí symbol měny. o Například 3456,789 se zobrazí jako 3 456,79. Procento: Vynásobí hodnotu hodnotou 100 a zobrazí číslo se znakem procenta na konci. Použije místní a jazykové nastavení v Ovládacích panelech pro záporné částky, pro symbol označující desetinnou čárku a pro počet desetinných míst. o Například 0,3456 se zobrazí jako 35 %. Matematický: Zobrazí hodnotu ve standardním exponenciálním zápisu. o Například 3456,789 se zobrazí jako 3,46E+03. Pro datový typ vyberte jeden z následujících předdefinovaných formátů zobrazení: Datum (obecné): Zobrazí hodnotu jako kombinaci nastavení Datum (krátké) a Čas (dlouhý). 25

8 Datum (dlouhé): Zobrazí hodnotu podle nastavení Dlouhý formát data v okně Místní a jazykové nastavení v Ovládacích panelech. Datum (střední): Zobrazí hodnotu ve formátu dd-mmm-rr (například 14-VII-06). Datum (krátké): Zobrazí hodnotu podle nastavení Krátký formát data v okně Místní a jazykové nastavení v Ovládacích panelech. Čas (dlouhý): Zobrazí hodnotu podle nastavení Čas v okně Místní a jazykové nastavení v Ovládacích panelech. Čas (střední): Zobrazí hodnotu ve formátu HH:MM PM, kde HH představuje hodiny, MM představuje minuty a PM představuje položku dop. nebo odp. Hodnota hodin může být v rozsahu od 1 do 12. Hodnota minut může být v rozsahu od 0 do 59. Čas (krátký): Zobrazí hodnotu ve formátu HH:MM, kde HH představuje hodiny a MM představuje minuty. Hodnota hodin může být v rozsahu od 0 do 23 a minut od 0 do 59. Pro datový typ Ano/Ne vyberte jednu z následujících možností: Pravda/Nepravda: Zobrazí hodnotu jako Pravda nebo Nepravda. Ano/Ne: Zobrazí hodnotu jako Ano nebo Ne. Zapnuto/Vypnuto: Zobrazí hodnotu jako Zapnuto nebo Vypnuto. Poznámka o Pravda=Ano=Zapnuto o Nepravda=Ne=Vypnuto Návrh datových typů pro tabulky naší ordinace: Tabulka PACIENT o ID pacienta o Jméno o Příjmení o Rodné číslo o Datum narození o Pojišťovna o Pohlaví o Poznámka Tabulka NAVSTEVA o ID návštěvy o ID pacienta o Datum návštěvy o Subjektivný nález o Objektivní nález o Teplota o Závěr o Výkony o Diagnóza o Datum kontroly Tabulka RECEPT o ID receptu o ID pacienta o ID návštěvy o Datum platnosti o Lék Automatické číslo Automatické číslo Dlouhé číslo Automatické číslo Dlouhé číslo Dlouhé číslo 26

9 o Dávkování o Lek2 o Davkovani2 o Poznámka 27

10 Vytvoření nové tabulky Dle návodu popsaného výš vytvoříme novou databázi, kterou si pojmenujeme Ordinace. Po vytvoření nové databáze se dostaneme do následujícího stavu, resp. Okna. Všimněte si název databáze v titulku okna. A do ní si založíme tři nové tabulky. Protože vytváříme tabulku do nově založené databáze, zobrazilo se rovnou vytvoření nové tabulky s názvem Tabulka1 v zobrazení datového listu. Postup pro přejmenování a vytvoření nové tabulky v nové databázi bude následující: Pro jednoduchost se nejdříve přepneme do návrhového zobrazení: Na pásu karet v záložce Domů, nebo Datový list v kartě Zobrazení vybereme Návrhové zobrazení. Návrhové zobrazení se nás zeptá na název nové tabulky. Doplníme název tabulky PACIENT. Po stlačení tlačítka OK se dostaneme do Návrhového zobrazení tabulky: 28

11 1) V části 1 budeme do řádku postupně doplňovat názvy polí tabulky a datový typ polí 2) V části 2 budeme definovat podrobnější vlastnosti daného pole tabulky. Pozor upravujeme vlastnost pole toho, na kterém máme umístněn kurzor, je teda zvýrazněno. (Je to velice častá chyba, že se povede upravit vlastnost úplné jiného pole) Doplníme tedy jednotlivé pole dle našeho připraveného plánu: 29

12 Když budeme na každý řádek dopisovat postupné názvy jednotlivých polí, jako předvolená hodnota datového typu (kromě první položky, ta je vždy Automatické číslo) se nám doplní typ. U položek Datum narození a Poznámka musíme datový typ změnit. A to tak, že ve sloupci datový typ vybereme z rozbalovacího seznamu správný datový typ, tak jak je to naznačeno na obrázku. Další věc, kterou se musíme zabývat, jsou vlastnosti jednotlivých polí. Například je určitě zbytečné aby nám položka Rodné číslo zabírala v databázi maximální možný počet bajtů textové položky, což je 255 znaků. Rodné číslo našince má jedenáct znaků. Jak jsme ale už v návrhu naší databáze naznačili musíme počítat i s cizinci a tak uděláme na rodné číslo rezervu. Rozumné číslo bude 30 znaků. 30

13 Změnu provedeme: 1) označíme pole Rodné číslo 2) Ve vlastnostech pole na řádku Velikost pole přepíšeme předvolenou hodnotu 255 znaků na 30 znaků Obdobně můžeme nastavit vlastnost Titulek pole. Stačí do řádku s vlastnosti Titulek pole vepsat jiný text než je název pole a ve všech výstupech (formuláře a tiskové sestavy) se bude místo názvy pole zobrazovat Titulek pole. Další vlastnosti pole jsou vysvětleny v tabulce, kde jsme si popsali všechny vlastnosti pole. Pro názornost, dáme pro rodné číslo Titulek Rodné číslo pacienta. Další vlastnosti popsané v již zmíněné tabulce budeme doplňovat výše uvedeným způsobem. Uložení tabulky Po dokončení návrhu, nebo změn ve struktuře tabulky ji musíme uložit, obdobně jako dokument Word, nebo sešit Excel. V databázích je ale rozdíl v tom, že máme sice otevřený jeden datový soubor s názvem Ordinace, ale uložením tabulky uložíme skutečně jen tento jeden objekt databáze a sice tabulku nebo jiný objekt. Jak nato? Máme víc možnosti: 1) Klikněte na tlačítko Office a potom klikněte na příkaz Uložit 2) Stiskněte kombinaci kláves CTRL+S 3) Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu dané tabulky a v místní nabídce klepněte na příkaz Uložit. 4) Klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup. Ukládáte-li tabulku poprvé, zadejte název tabulky a klepněte na tlačítko OK. 31

14 Primární klíč Jak jsme si již říkali, každý záznam tabulky musí být nějakým způsobem jednoznačně identifikován. K tomuto účelu slouží takzvaný identifikátor (ID). Tabulce ale musím v návrhu říct, které pole bude tímto identifikačním údajem, tedy primárním klíčem tabulky. Toto pole nikdy nesmí být prázdné a jak už jsme si řekli, každý záznam musí mít v tomto poli jedinečnou neopakující se hodnotu. Access používá toto pole i k určení relaci mezi tabulkami. Nastavení nebo změna primárního klíče 1) Vyberte pole, které bude představovat primární klíč (variantně je možné označit víc polí - stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klepněte na odpovídající řádky.) 2) Na kartě Návrh klepněte ve skupině Nástroje na příkaz Primární klíč. 3) Ikonka malého klíče se zobrazí u položky, na které je aktuálně nastaven primární klíč. Pro změnu primárního klíče na jinou položku stačí, když označíte pole které má být novým primárním klíčem a nastavíte primární klíč dle kroku číslo 2. 32

15 Vytvoření nové tabulky do existující databáze K tabulce PACIENT jsme přišli docela jednoduše, protože se založením nové databáze se nám hned vytvořila první tabulka. Je to proto, že tabulka je základním objektem databáze a bez tabulky není možné s databází pracovat. My budeme ale potřebovat ještě přidat další tabulky, jako je NÁVŠTĚVA a RECEPT. Postup pro vytvoření nové tabulky je následující: Na záložce pásu karet Vytvořit v části Tabulky máme dvě možnosti. Kliknout na tlačítko Tabulka, která nás přepne do datového listu a nebo použijeme tlačítko Návrh tabulky, které nás rovnou přepne do Návrhového zobrazení. Vytvoří se tabulka se jménem Tabulka1. Při uložení tabulky nás aplikace Access vyzve pro zadaní názvu tabulky. Zadáme NÁVŠTĚVA a máme hotovo. Další postup pro definovaní tabulky je již stejný jako v případě tabulky PACIENT. Postup zopakujeme i s tabulkou RECEPT. Zastavíme se ale u jednotlivých drobností, které si zasluhují trochu víc pozornosti: 1) Při zadávaní vlastností pro Datum návštěvy si zvolíme ve vlastnosti formát datum (krátké) 2) U vlastností Teplota zadáme datový typ a jako velikost pole zadáme dlouhé cele číslo 3) Pro formát pole Datum kontroly zadáme datum (obecné) a to z toho důvodu, že si pacienta můžeme tímto objednat za pomoci tohoto formátu na konkrétní čas. 4) U obou tabulek nezapomeňte určit primární klíč tabulky. Pokud tak neučiníte, aplikace Access vás k tomu vyzve. Potom máte dvě možnosti, bud si necháte založit primární klíč aplikací automaticky (v tom případě ale ztratíme naše ID tabulky jako identifikátor), a nebo to uděláte ručně, což je samozřejmě lepší, protože máte větší kontrolu nad definicí svých tabulek. Poznámka: Každé číslo, které určuje relační vztah k jiné tabulce, musí mít formát Dlouhé celé číslo. Výsledek našeho snažení bude vypadat asi takto: 33

16 Přidávání, editace a odstraňovaní záznamu v tabulce Po definování tabulek jsme pořád v režimu zobrazení návrhu tabulky. Do režimu datového se dostaneme stlačením tlačítka Zobrazení na kartě návrh. 34

17 Nebo stlačením prvního zleva tlačítka na stavovém řádku. Přepnutí do datového zobrazení musíme provést pro každou tabulku zvlášť. Naše hlavní tabulka je tabulka PACIENT, takže začneme naplňovat záznamy pravě v této tabulce. Vytvoření nového záznamu V datovém zobrazení je situace následující: 1) Záložky kde se můžeme přepínat mezi jednotlivými tabulkami. 2) Jednotlivé sloupce reprezentující pole tabulky 3) Zde máme možnost zadat nové pole do tabulky (doporučujeme se přepnout do návrhového zobrazení a tam přidat nový sloupec, ale můžete použít i následující sloupec. Zadáním hodnoty aplikace Access sama vyhodnotí typ dat, které budete zadávat a jméno pole upravíte dvojklikem na záhlaví sloupce). 4) Znak hvězdičky znamená, že budeme zadávat novy záznam. Jinak toto pole slouží označovaní záznamu 5) Záznam tabulky. V našem případě jeden pacient. Do jednotlivých budek budeme zapisovat údaje o pacientovi. Při vyplňování nemusíme nic psát do pole ID pacienta, protože je to typ automatického čísla a aplikace Access jedinečné číslo přiřadí za nás. A protože jsme si na začátku řekli, že toto číslo pro nás nemá žádnou užitnou informaci, tedy nenese žádný skutečný údaj o pacientovi, tak nám je jedno jaké číslo tam bude. Rozhodně nebude vadit, když v číslovaní budou mezery, nebo bude číslovaní jinak zpřeházené. Po naplnění databáze pacientů to může vypadat následovně: Editace záznamu v tabulce se provádí velice jednoduše, a sice údaj který potřebujeme opravit opravíme pouhým přepsáním údajů. 35

18 Smazání záznamu 1) Označíme záznam, který musíme smazat 2) Na pásu karet Domů 3) Stlačíme tlačítko Odstranit 4) Vybereme možnost Odstranit záznam 5) Tlačítko pro vytvoření nového záznamu 6) Tlačítko pro uložení změn provedených v tabulce Po zvolení funkce pro odstranění aplikace Access zobrazí varováni o odstranění záznamu. V případě, že si stojíme za svém a chceme záznam skutečně odstranit, zvolíme odpověď Ano. 36

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Microsoft. Access. Nová databáze, návrh tabulky. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Nová databáze, návrh tabulky. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Nová databáze, návrh tabulky Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Dlouhodobý úkol Ahoj! Dnes vás čeká vytvoření první databáze (tabulky). Budeme evidovat

Více

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců MS Access je program, který umožňuje vytvářet a spravovat databáze. Důležitým prvkem při tvorbě databáze je vytvoření vhodné struktury tabulek. Tabulku začneme vytvářet definováním jejich polí (=sloupců).

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Access Tabulka letní semestr 2013

Access Tabulka letní semestr 2013 MS Access Tabulka letní semestr 2013 Tvorba nové tabulky importem dat propojením externího souboru pomocí Průvodce v návrhovém zobrazení Návrh struktury tabulky Tabulka záznam pole záznamu Jmeno RodCislo

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Funkce hromadné korespondence se v aplikaci Word používá k vytvoření např. Formulářového dopisu zasílaného mnoha zákazníkům. Každý takový dopis obsahuje stejný druh informací, ale

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0632

CZ.1.07/1.5.00/34.0632 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Excel Formát buňky Ing. Silvana Žárská

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

36 Elektronické knihy

36 Elektronické knihy 36 Elektronické knihy Uživatelský modul Elektronické knihy slouží k přípravě a publikování informací ve formátu HTML. Tento formát je vhodný pro prezentaci informací na internetu a je široce podporován

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_06 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

KIV/ZIS - cvičení. je dobré chodit na cvičení, lépe se pak vypracovávají semestrálky. první 2 týdny podle kapacity 1/37

KIV/ZIS - cvičení. je dobré chodit na cvičení, lépe se pak vypracovávají semestrálky. první 2 týdny podle kapacity 1/37 KIV/ZIS - cvičení David Široký (dsiroky@kiv.zcu.cz) http://portal.zcu.cz -> Courseware -> Moje předměty -> KIV/ZIS http://dasir.cz/vyuka/ docházka - není povinná, ale je sledovaná přesuny mezi cvičeními

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Semestrální práce 2 znakový strom

Semestrální práce 2 znakový strom Semestrální práce 2 znakový strom Ondřej Petržilka Datový model BlockFileRecord Bázová abstraktní třída pro záznam ukládaný do blokového souboru RhymeRecord Konkrétní třída záznamu ukládaného do blokového

Více

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem Dentist+ nové generace Začínáme s programem SAKURA Software s.r.o. Zlín, 2009 Úvod Tato příručka je pojata jako jednoduchý návod pro využití základních funkcí programu. Kompletní příručku naleznete v nápovědě

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ

VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Úvod do problematiky VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Databáze je uspořádaná množina velkého množství informací (dat). Příkladem databáze je překladový slovník, seznam PSČ nebo telefonní seznam. Databáze

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek 1.0 MS-Access 2003 úvodní charakteristika 153,51,102 MS-Access 2003 je program, který je součástí kancelářského balíku MS-Office. Jedná se o program pomocí kterého uživatel může rychlým a efektivním způsobem

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 4 U k á z k a k n i h

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

10. Editor databází dotazy a relace

10. Editor databází dotazy a relace 10. Editor databází dotazy a relace Dotazy Dotazy tvoří velkou samostatnou kapitolu Accessu, která je svým významem téměř stejně důležitá jako oblast návrhu a úpravy tabulek. Svým rozsahem je to ale oblast

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Program pro řízení databáze Microsoft Access část 1

Program pro řízení databáze Microsoft Access část 1 10. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ Program pro řízení databáze Microsoft Access část 1 Co se naučíte Proč se to budete učit seznámíte se s pojmy záznam, položka, datový typ, sestavíte jednoduchou databázovou tabulku

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.19 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více