SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ. PODVÝŽIVA každý 7. člověk planety trpí hladem, denně umírá více než lidí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ. PODVÝŽIVA každý 7. člověk planety trpí hladem, denně umírá více než 25 000 lidí."

Transkript

1 SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ základní potřeba člověka, energie a hmota k žití SPRÁVNÁ VÝŽIVA přiměřená po energetické stránce a vyhovující nutričním složením. Má rozhodující vliv na růst a vývoj dětí a zabezpečuje zdraví v dospělosti a ve stáří. PODVÝŽIVA každý 7. člověk planety trpí hladem, denně umírá více než lidí. NADVÁHA 2/3 úmrtí jsou ovlivněny špatnými stravovacími návyky hodně cukru a tuku. 20% lidí má nadváhu. Vývoj společného stravování Individuální vypěstovat, zpracovat, uskladnit, část směnit Společné urbanizace lidé se stěhují do měst, mění svůj životní styl, na přípravu pokrmů není čas restaurace a hostince poskytují i rozptýlení a zábavu. Míra využití služeb společného stravování souvisí s: Ekonomickou vyspělostí země Životní úrovní obyvatel Sociálním systémem Životním stylem ZAJIŠTĚNÍ PROCESU VÝŽIVY: Význam společného stravování Společenské více volného času - modifikace výživy - diferecované stravování (školní, zdravotní, firemní..) Ekonomické podílí se na tvorbě HDP - spotřeba pro další odvětví - způsob a forma stravování = vyspělost a kultura státu

2 FUNKCE společného stravování ZÁKLADNÍ STRAVOVACÍ FUNKCE - potřeba nasycení - restaurace, bufet, jídelny, školní, zaměstnanecké, ústavní, v dopravě DOPLŇKOVÁ OBČERSTVOVACÍ - menší občerstvení v průběhu dne mezi podáváním hlavních jídel - občerstvení, bistra stánky, automaty, kantýny SPOLEČENSKO-ZÁBAVNÍ FUNKCE - Uspokojuje potřebu zábavy, společenského vyžití, rozptýlení, odpočinku, společenských kontaktů. Vhodně doplňuje základní postavení provozovny - Denní bary (snack, grill, lobby..) - Noční bary (diskotéky, kluby, herny, kabarety) - Nápojové specializace (kavárny, vinárny, čajovny ) Typologie provozovny Podle právní formy Podle vlastnického vztahu Podle formy veřejného stravování Podle sortimentu Podle formy prodeje Podle doby provozu Podle lokalizace Podle počtu pracovníků Podle postavení v síti provozoven Podle stavebního charakteru

3 FORMY SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ RESTAURAČNÍ VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ Drobná živnost řemeslného charakteru, založená na zručnosti a fantazii kuchařů, doplňující se s profesionalitou a vstřícným chováním obsluhujícího personálu. Tato forma SS je historicky nejstarší, má nejpestřejší škálu služeb, které svým zákazníkům nabízí. Základní charakteristika: Slouží domácím hostům i účastníkům CR Síť provozoven je součástí infrastruktury měst a obcí v oblasti občanské vybavenosti Poskytuje služby základního stravování, doplňkové občerstvení i služby základního stravování, doplňkové občerstvení i služby společensko-zábavní v různých modifikacích v závislosti na klientele, sezónním období, módních trendech a dalších faktorech. Od účelového stravování se veřejná forma odlišuje: Klientela není předem známa ani z hlediska objemu ani z hlediska struktury = vysoké podnikatelské riziko Zákazník hradí plnou cenu služby Vyráběný sortiment je široký, může být připravován i na základě individuálního požadavku hosta a frekvence jeho obměny závisí na marketingové strategii podnikatele. ÚČELOVÉ STRAVOVÁNÍ - hromadné Je určeno skupinám osob, kterým je společná příslušnost k určité organizaci, instituci, akci. Od veřejného stravování se odlišuje: Klientela je známa jak co rozsahu tak i do struktury Připravený sortiment má užší rozsah, denní obměnu, bývá specificky přizpůsoben potřebám klientů. Na úhradě ceny pokrmu se ve většině případů podílí mimo vlastního strávníka další subjekt (zaměstnavatel, škola, zdr. pojišťovna) Malé podnikatelské riziko CATERING Dodávka komplexních služeb podle zadání objednatele na jím určeném místě. (Velké sportovní a kulturní akce, olympiády, festivaly, veletrhy, natáčení filmů, stravování v dopravě (letadla, vlaky, lodě), nejvýznamnější firmy EUREST, SODEXHO, ARAMARK

4 Catering dnes= velkovýroba pokrmů průmyslového charakteru. Nejčastěji využívané formy účelového stravování Stravování zaměstnanců Školní stravování Stravování v nápravně výchovných zařízeních Stravování v armádě Sociální stravování (pečovatelská služba, důchodci) Catering STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Vývoj: Průmyslová velkovýroba docílit vysoké produktivity práce s minimem časových ztrát. V období 1. republiky (1. Baťa Závody obuvnické výroby ve Zlíně) V průběhu druhé světové války hromadně zavedeno pro pracující nasazené v muničních závodech. Po 2. svět. válce byl systém rozvíjen, v 80. letech se ho účastní 45 % pracujících. Význam: Uspokojení základní potřeby výživy v průběhu pracovního dne Diferencované stravování v závislosti na energetickém výdeji během pracovního procesu 4 stupně energeticky odlišných výkonů práce: * Lehká kj *Středně těžká kj * Těžká kj * Fyzicky namáhavá práce ve ztížených podmínkách kj Zabezpečuje i doplňkové stravování kantýny, automaty

5 MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ 1. Vlastní kuchyně s jídelnou provozovaná vlastními zaměstnanci 2. Vlastní kuchyně s jídelnou provozovaná externí firmou 3. Dovoz jídel 4. Smlouva s jinou organizací poskytující závodní stravování 5. Stravenky ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ Vývoj: - vznik po druhé světové válce ve škole nejprve mléko, potom svačiny - vzrostla zaměstnanost žen péče státu o výživu dětí (příspěvek) Charakteristika: - Výživové normy - Rozpětí finančních limitů na nákup potravin - Receptury pro školní stravování (věk, fyzická zátěž, růst) Význam: Základní potřeba výživy Optimální skladba a kvalita Upevňuje nutriční a společenské návyky Rodiče pracují Může být zajišťováno - ve vlastní závodní jídelně - V závodní jídelně jiné organizace - Dovozem jídel z jiné závodní jídelny - Stravováním v restauračních zařízeních - Firmami specializujícími se na hromadné stravování

6 Náklady na stravování tvoří: Náklady na potraviny Náklady věcné odpisy, energie Náklady osobní - mzdy Školní jídelny zřizuje: Stát (ministerstvo) Kraj Obec Církev Soukromá právnická osoba TYPY: Školní jídelna výroba a příprava jídel, přímá konzumace Školní jídelna - vývařovna výrobna a distribuce do výdejny Školní jídelna - výdejna NEMOCNIČNÍ STRAVOVÁNÍ Vývoj: Středověké špitály, azylová zařízení pro nemocné a pocestné, lazarety pečovali jeptišky Rozvoj medicínských technologií nemocnice Dnes celodenní přiměřená výživa patří k léčebnému režimu Dobře zvolená strava Ovlivňuje procesy hojení Pomáhá vytvořit správné stravovací návyky Zlepšuje psychiku pacienta DIETY

7 První dietní systém 1954 přepracován v 80. letech změna energetické jednotky Kilojouly místo kilokalorií 1 Kcal = 4,2 kj Dietu předepisuje lékař!!! Dietní systém z roku tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 4 s omezením tuků 5 bílkovinná beze zbytková 6 nízkobílkovinná 7 nízkocholesterolová 8 redukční 9 diabetická 10 neslaná šetřící 11 výživná 12 strava batolat 13 strava větších dětí Speciální diety Odvozené od základních označené písmeny k číslům základní diety 0S čajová 1S tekutá výživná 4S s přísným omezením tuků 9S diabetická šetřící

8 Standardizované dietní postupy bezlepková dieta dieta při pankreatitidách diety při chronickém selhání ledvin dieta při intoleranci laktózy dieta při zjišťování okultního krvácení Schmidtova diagnostická dieta Podle vlivu na lidský organismus je možné rozdělit diety na 4 typy 1. Léčebný účinek vhodným výběrem potravin a jejich kuchyňskou úpravou (tekutá, šetřící, bezmasá ) Charakteristika 2. Omezení nebo zvýšení množství některých složek potravy (redukční, diabetická) 3. Rychlá regeneraci po nemoci výživná 4. Diagnostické podle rozpisu lékaře Velké množství připravované stravy Celodenní stravování Vysoké nároky na skladbu a jakost potravin Striktní dodržování hygienických předpisů Specifická expedice pokrmů (termoporty) Stravování pacientů a zaměstnanců je odděleno OTÁZKY K PROCVIČENÍ Vysvětlete pojem stravování. Jak se vyvíjelo společné stravování? S čím souvisí využívání služeb společného stravování? Jaké funkce má společné stravování? Formy společného stravování. Základní charakteristika veřejného stravování. Základní charakteristika účelového stravování. Čím se odlišuje veřejné stravování od účelového?

9 Vysvětlete význam slova catering. Jak se vyvíjelo stravování zaměstnanců? Jaký je význam zaměstnaneckého stravování? Jakým způsobem může firma zajistit stravování zaměstnanců? Jak a proč vzniklo školní stravování? Jaký má význam školní stravování? Jakými způsoby je možné zajistit školní stravování? Kdo může zřizovat školní jídelny? Jaké typy školních jídelen lze zřídit? Jaké jsou počátky stravování v nemocnicích? Popište současný dietní systém. Jednu dietu charakterizujte podrobně. Charakterizujte nemocniční stravování a popište jeho specifika. Použitá literatura: Služby společného stravování, Ing. Lenka Mlejnková akol., VŠE v Praha, ISBN

Ubytovací a stravovací služby v lázních Luhačovice a Ostrožské Nové Vsi. Veronika Tomšů

Ubytovací a stravovací služby v lázních Luhačovice a Ostrožské Nové Vsi. Veronika Tomšů Ubytovací a stravovací služby v lázních Luhačovice a Ostrožské Nové Vsi Veronika Tomšů Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce popisuje charakteristiku lázeňství a lázeňských služeb. Je především

Více

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Obchodní nauka

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Obchodní nauka 7. INFRASTRUKTURA VNITŘNÍHO OBCHODU Cíl Podstatou infrastruktury vnitřního obchodu je vyjádření její potenciální poptávkové a nabídkové síly v prostorovém uspořádání. V současném rozšiřování tržních prostorů

Více

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU. Studijní program: B6208 Ekonomika na management

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU. Studijní program: B6208 Ekonomika na management JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Studijní program: B6208 Ekonomika na management Studijní obor: Obchodní podnikání - cestovní ruch Bakalářská

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová Analýza využívání trendů v cateringu Diplomová práce 2015 Analýza využívání trendů v cateringu Diplomová práce Bc. Lenka Velebilová Vysoká

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH HALLAN, s.r.o. HALLAN s.r.o. www..hallan.cz Praha 2008 Stravovací úsek pro cestovní ruch Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Votočková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Votočková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Votočková Analýza provozu degustační restaurace "La Degustation Bohême Bourgeoise" Diplomová práce 2015 Analýza provozu degustační restaurace "La

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

SEMINÁŘE. (kompletní nabídka)

SEMINÁŘE. (kompletní nabídka) SEMINÁŘE (kompletní nabídka) Středisko vzdělávání s.r.o. OBSAH Výživa, stravování, gastronomie... 4 Léčivé rostliny v běžném životě... 5 Strava se sníženým obsahem tuků, použití tuků v kuchyni... 5 Výživa

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-51-H/01 Kuchař, číšník (se zaměřením Číšník, servírka)

ODBORNÝ VÝCVIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-51-H/01 Kuchař, číšník (se zaměřením Číšník, servírka) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ODBORNÝ VÝCVIK KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-51-H/01 Kuchař, číšník (se zaměřením Číšník, servírka) - 1 - 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Středisko praktického

Více

Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize

Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU CESTOVNÍ RUCH, UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Kolektiv autorů INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Praha 2006 DESTINAČNÍ MANAGEMENT A

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Martin BRŮHA Stravování studentů středních škol Diplomová práce 2013 Stravování studentů středních škol Diplomová práce Bc. Martin BRŮHA Vysoká škola hotelová

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o.

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Stromořadí 420, 783 91 Uničov Obor vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více