Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. Byli jsme opravdu aktivní.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia."

Transkript

1 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první poloviny 20. století Otovi Bubeníčkovi. Více informací o výstavě na str. 5 Vážení spoluobčané, jako starosta města bych vás rád v DL postupně informoval o tom, co bylo v letech realizováno v jednotlivých oblastech rozvoje města a zároveň pojmenoval problémy, které v daných oblastech přetrvávají a které budeme řešit. Oblasti rozvoje města: péče o zeleň, veřejné plochy a veřejný pořádek chodníky, komunikace, doprava školství, kultura a sport firmy s majetkovou účastí města bezpečnost voda a kanalizace V tomto čísle DL bych se rád věnoval oblasti péče o zeleň, veřejné plochy a veřejný pořádek. Každý z nás chce žít v čistém, rozkvetlém městě. Každý z nás je ale také zároveň spolutvůrcem veřejného prostoru a pořádku. Na to nikdy nezapomínejme. Pro zkvalitňování veřejné zeleně a prostředí našeho města jsme také využili finance z dotačních programů. Jednalo se především o realizaci obnovy památné lipové aleje v Lipkách a ošetření aleje v ul. Dubinské Kaštánky. Jednou z velkých akcí byla rekonstrukce západní části Mírového nám. od kulturního domu k budově spořitelny. Zde došlo k zásadnímu zkvalitnění veřejného prostoru. V rámci projektu Dobří(š) v poznání byla na místě nevyužívaného prostranství u ZŠ Lidická (bývalé zahradnictví, později dětské hřiště) vybudována naučná Prokopova zahrada místo odpočinku i vzdělávání, na které byly vysázeny i méně známé druhy keřů a stromů. Také byla realizována nová výsadba na dětských hřištích v ulicích Boženy Němcové, Přemyslova a Na Kole. Nové výsadby jsou také součástí některých investičních projektů města parkoviště P+R, obnova povrchů v ulicích Hálkova, Bořivojova a v západní část Mírového náměstí. pokračování na straně 2 Byli jsme opravdu aktivní Zpráva o činnosti výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů a Sboru dobrovolných hasičů Dobříš v roce V loňském roce jsme zaznamenali 39 událostí, při kterých bylo třeba naší pomoci. Účastnilo se jich 15 z 19 členů výjezdové jednotky, kteří při těchto událostech odpracovali celkem 611 hodin. Pro srovnání je to o 14 událostí víc, odpracovaných hodin bylo dokonce o 395,5 více než v předešlém roce! Jednalo se o požáry v bytech, domech i chatách, požáry automobilů, likvidaci včel a sršňů, záchranu zvířat z vody. Hodně nám loni dala zabrat i příroda 5 jsme vyjížděli k likvidaci následků větrné smrště, hodně času a sil jsme věnovali červnovým povodním. By se to možná nezdá, i na Dobříši a v okolí bylo nutno odčerpávat vodu a být neustále v pohotovosti. Nemalou měrou jsme se podíleli i na odstraňování následků povodní v Novém Kníně. Při této rozsáhlé akci nám velice pomohli i civilní dobrovolníci, kteří s námi jeli jako lezci a byli velice užiteční především při likvidaci stromů hrozících nebezpečím byli to Miroslav a Pavel Beránkovi a David Bičiště. Jim i našim členům patří za jejich nasazení obrovský dík. Ceníme si i solidarity města Dobříše, které zorganizovalo sbírku humanitární pomoci pro Štěchovice, do které i výrazně přispělo, stejně jako my a mnozí občané města. Po delší době jsme opět začali reprezentovat Dobříš na soutěžích v požárním útoku. pokračování na straně 7

2 2 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Vážení spoluobčané, pokračování z titulní strany Nová výsadba v ul. Rukavičkářské a před COOPem doplnění aleje z javorů babyka (Acer campestre). Průběžně probíhá péče o přestárlé stromy a hodnocení provozní bezpečnosti dřevin apod. Od podzimu 2010 funguje komise pro veřejná prostranství, kde jsou zástupci města, odboru životního prostředí, správy majetku, zahradních architektů a aktivních občanů. Úkolem komise je nacházet vhodný způsob stávající údržby zeleně a její zkvalitnění, tipovat lokality kde je potřeba zvyšovat péči o zeleň a navrhovat vhodnou výsadbu atd. Např. realizace extenzivních záhonů pod májkou u radnice, kde jsou tzv. bezúdržbové záhony z trvalek. Naší snahou je také zapojovat mladé lidi do péče o zeleň a do kvalitní výsadby např. výsadba na hřišti Antivandal ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus (podzim 2011), každoroční Den Země atd. Od roku 2013 město využívá i významné pomoci pracovníků v programu veřejně prospěšných prací. Jedná se především o údržbu zeleně na hřbitově a v urnovém háji, odplevelování záhonů v centru města a na alejce atd. Součástí veřejného prostoru je také zajištění dostatečného počtu odpadkových košů a celkové řešení sběru komunálního a tříděného odpadu. Slovo místostarosty Vážení čtenáři, občané města, snažím se zde odpovídat alespoň na část vašich dotazů. Nadále se vám a vašim dotazům budu věnovat a těší mne, že pořád jsou. Na každém počátku roku je nových dotazů, které ještě nebyly zodpovězeny, vždy málo. Odpovídat na dotazy, které se opakují, by asi nebylo dobré, proto se dnes budu věnovat pouze jednomu. Zároveň si dovolím i sdělení informací, co se ve městě děje anebo realizuje. Dotaz: Podzemní kontejnery na třídění mají menší otvory pro vhoz a ucpávají se. Co s tím uděláte? Možná při otevření poklopu se to může zdát, ale není tomu tak. Jsou opravdu stejné jako u ostatních barevných nádob na třídění. Podzemní kontejnery pro třídění plastu, nápojového kartonu a skla mají otvory pro vhoz stejné a u papíru je naopak otvor v celé šíři poklopu, takže je větší. Má však z bezpečnostních důvodů protikus tzv. kolébku k zabránění vniknutí a propadnutí osob do kontejneru. Tato kolíbka proto zároveň neumožňuje vložení dovnitř a propadnutí velkých balíků papíru nebo velkých kusů kartonu. Pokud to někdo přežene a chce protlačit těmito otvory větší kusy, potom se vhozy ucpou. Potom je tu problém. Jediné, co můžeme a služba firmy Dokas dělá, je pročištění vhozu. Jedná se o typové podzemní kontejnery, které jsou konstruované pro běžný provoz se standardním vhozem pro tříděný odpad. Je to jen na nás, jak se budeme k těmto kontejnerům chovat. Je však třeba sdělit, že všechny kontejnery ve městě mají kulaté shodné otvory, díky kterým dochází k maximální výtěžnosti skutečného třídění vybraných komo- V letech bylo ve městě instalováno 25 zelených plastových odpadkových košů na stojně, 15 odpadkových košů se zásobníkem na sáčky na psí exkrementy a 3 odpadkové koše betonové. Pro vylepšení veřejného prostoru byly ve třech lokalitách města vybudovány podzemní kontejnery na tříděný odpad. Dále bylo instalováno 13 nových laviček, u starších laviček jsou průběžně obměňována prkna a prováděny nové nátěry. Z dotačního titulu byl pořízen zametací stroj a kropicí cisterna, která kromě zkrápění ulic bude využívána i na zálivku zeleně. Nové stroje budou významným pomocníkem při údržbě čistoty místních komunikací a chodníků. Je třeba si uvědomit, že vedle výše zmíněných realizací a aktivit je prováděna běžná údržba zeleně a péče o veřejný pořádek. Je před námi rok I zde máme připraveny projekty, které povedou k vylepšování veřejného prostoru a zeleně v našem městě. Jedná se především o realizaci nových trvalkových záhonů na náměstí (od sokolovny ke Komerční bance) a na alejce (nahradí živý plot z ptačího zobu), o kultivaci míst určených pro tříděný a komunální odpad a o úpravu parčíku u zastávky směrem na Prahu. Byla také podána žádost o dotaci na projekt Jedlový háj. Jedná se o lokalitu mezi zahradnictvím Šmelcovna a památnou alejí v Lipkách, dit. Za to patří poděkování vám všem, kteří cíleně třídíte odpad z domácností do těchto kontejnerů. Vše, co se při třídění těchto komodit nevejde do vhazovacího otvoru, patří donést či dovézt a to také zdarma do velkoobjemových kontejnerů do sběrného dvora městské firmy Dokas. Je smutné, když kolem třídicích kontejnerů někteří z nás neustále dělají nepořádek. Třeba jenom tím, že donesou plast, sklo a papír v igelitové tašce a dál už ho vůbec netřídí. Položí igelitku i s obsahem vedle kontejnerů. Někdy proto, že již daný kontejner je plný a dotyčný není ochoten dojít na jiné nejbližší třídicí místo v okolí. Jindy patrně jen tak, i když v kontejneru je volno. V takovém okamžiku vytváří kolem třídicích míst nehezké prostředí a zároveň i černou skládku. Město tento nepořádek denně uklízí, bohužel čistota se takto bez naší vzájemné tolerance udržet dlouhodobě nedá. Jsem optimista a věřím, že jsme lidé dobří a pohozených igelitek anebo jiných balíků a krabic kolem kontejnerových stání výrazně ubude. No je za námi první měsíc roku 2014 a dotaz také zněl, co s tím ucpáváním uděláme. Pokud jde o velikost vhazovacích otvorů, tu ponecháme stejnou. Co můžeme udělat pro větší pohodlí třídění je zvýšit počet třídicích míst, a to děláme. Díky podzemním kontejnerům přibyla před koncem roku tři nová. Poznatek z dění ve městě: Dnes trochu jinak. Mám radost. Proč? Potěšilo mne několik vzkazů ústních a velmi osobních. Potěšilo mne to, co asi každého. Když zjistíte, že za vaši práci vám lidé i poděkují. Potom i na škarohlídy se dá dívat s úsměvem. Možná to bylo i tím, že jde o začátek nového roku, kdy se lidé potkávají a přejí si navzájem vše dobré. Možná je to také tím, že chceme být lepšími lidmi sobě navzájem. V každém případě to srdce i mysl potěší. Takže krásné dny všem a co nejvíce úsměvů, v denním životě budou určitě potřeba. Mgr. Jan Bláha která by se měla změnit na veřejně přístupný lesopark. A kde vnímám problémová místa? Jsou to především neupravená místa pro kontejnery na tříděný odpad a nevyhovující umístění některých kontejnerů na komunální odpad. Dále pak například stav veřejného prostranství u bývalého kina, u sportovních areálů anebo v okolí rybníka Papež. Stále je však potřeba věnovat pozornost běžné údržbě veřejných ploch a také zvyšovat požadavky na odbornou péči o vzrostlou zeleň. Problematikou budovy bývalého kina a sportovních areálů se budu zabývat v některém dalším čísle DL. Vážení spoluobčané, ve svém článku jsem popsal jen některé základní aktivity, které město realizovalo a bude realizovat v oblasti péče o zeleň, veřejné plochy a veřejný pořádek. Tak jako na vašich zahrádkách je stále co dělat a vylepšovat, tak i ve městě je v této oblasti stále co napravovat a zkvalitňovat. Jsem si toho plně vědom a v žádném případě není pro město tato oblast okrajovou záležitostí. Jak jsem však zmiňoval již v úvodu mého článku, je to ale záležitost nás všech. Na každém z nás záleží v jakém prostředí budeme žít a jakou kulturu žití si navzájem budeme připravovat. S přáním pěkných dnů starosta města Dobříše Mgr. Jaroslav Melša Náš region na veletrhu Na brněnském výstavišti se i letos uskutečnil veletrh REGIONTOUR Mezinárodní veletrh, který proběhl ve dnech ledna 2014, se zaměřuje na prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony nejen České republiky, ale i střední Evropu. Současně se konal i veletrh GO se zaměřením na výjezdovou turistiku. Na veletrhu se představili odborníci z oboru s aktuálními trendy a službami pro veřejnost a součástí byl i Festival krajových specialit a regionálních potravin, 17. ročník festivalu filmů, fotografií a publikací s cestovatelskou tematikou nebo workshopy na aktuální témata v oboru. Na stánku regionu Od Brd k Vltavě byl zájem o památky a zajímavosti Dobříše a okolí a o veškeré mapy. Dále byly k dispozici drobné propagační předměty a materiály regionálních aktérů cestovního ruchu. Na veletrh jsme přivezli i nové dobříšské kalendáře akcí 2014, brožury a mapy Dobří(š) v poznání, průvodce po naučné stezce Karla Čapka a nové pexeso regionu Od Brd k Vltavě. Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska ve spolupráci s MAS Brdy Vltava, o. p. s. vypravily na veletrh autobus. Společného výletu se zúčastnili jak zástupci jednotlivých obcí, tak i nejširší veřejnost z řad obyvatel našeho regionu. Výlet se díky pohodlnému autobusu firmy Turismo velice vydařil a účastníci si kromě hezkých zážitků přivezli také řadu propagačních materiálů a regionálních výrobků. Smyslem účasti na veletrhu je představit široké veřejnosti kulturní a přírodní bohatství regionu Od Brd k Vltavě, jehož nedílnou součástí je i město Dobříš. Děkujeme všem, kteří s námi na přípravě veletrhu spolupracovali. Bc. Šárka Poláčková, Ing. Petra Svojtková

3 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 3 Místo schodů bezbariérová rampa Vážený pane starosto, havarijní stav schodiště u zámku se město rozhodlo řešit bezbariérovou rampou v místě stávajícího schodiště. Byly impulsem k této investici požadavky občanů města, nějaká nehoda i nepřímo snad zaviněná stavem schodiště nebo jiný impuls? Impulsem pro revitalizaci schodiště byla jednak snaha města zajiš ovat postupně bezbariérové cesty a jednak požadavky občanů, a to hlavně rodičů s kočárky. Tento úsek je poslední částí spojení mezi centrem města a lokalitou u nádraží. Při stávajícím stavu schodiště dávají občané města s kočárky přednost vyšlapané stezce podél frekventované silnice, která je však za zhoršených klimatických podmínek problematická. Projekt připravil architekt z Prahy spolu s kolegy projektanty z Prahy a Trutnova. Bylo na projekční práce vypsáno výběrové řízení? Projektant stavby byl vybrán v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek č. 1/2012. Zákres nové rampy nahrazující stávající schodiště v havarijním stavu do katastrální mapy. Stávající dvouramenné schodiště bude nahrazeno systémem ramp ve sklonu 1:12 a podest o celkové délce 34,40 m. Jaké problémy bylo nutno v rámci projektu řešit? V rámci projektu byly řešeny především požadavky zástupce Národního památkového ústavu, byla řešena úprava veřejného osvětlení a celý projekt byl řešen tak, aby byly zachovány stávající vzrostlé stromy. Budou materiály navržené pro rampu odpovídat reprezentativnosti prostoru před symbolem města zámkem? Část materiálu z původního schodiště bude při revitalizaci použita v podestách ramp. Nezvažovali jste opuštění stopy stávajícího schodiště a provedení rampy podél silnice? Ano, i tento způsob byl zvažován, ale z bezpečnostního hlediska jsme se přiklonili k variantě, která je podle našeho názoru bezpečnější, protože není tak blízko frekventované silnici. Jakými opatřeními je zaručeno, aby kořenový systém stávajících vzrostlých kaštanů nebyl stavbou rampy významně poškozen? V místě vzrostlých stromů bude železobetonový základ opěrné zdi upraven tak, aby nezasáhl do kořenů stromů, a výztuž základu bude v těchto místech zesílena. Město má již od podzimu 2013 připravené projekční podklady a i všechna potřebná povolení. Kdy a kdo bude stavbu realizovat? V prvních měsících roku 2014 bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby tak, aby mohlo být se stavbou započato na jaře Jak se odhaduje doba trvání stavby? Předpokládáme 2 měsíce, přesný časový plán vzejde ze zadávacího řízení. Má město nějakou představu o ceně stavby? V rozpočtu města jsou alokovány prostředky, které by měly náklady akce pokrýt upřesněny budou po zadávacím řízení. Bude se na úhradě ceny podílet i jiný subjekt než město Dobříš? Nebude. Z projektu není jasné, kudy budou chodit občané. Bude pro ně vymezen nějaký zvláštní prostor na stávající frekventované silnici nebo bude oblast po dobu výstavby pro pěší uzavřena? Koridor pro chodce během výstavby bude přesně určen až před zahájením stavby, v rámci projednání zvláštního užívání místní komunikace. Pozn.: Rozhovor včetně rozšířené fotogalerie a podrobnějších grafických detailů projektu najdete na internetových stránkách města. Rozhovor připravil V. Šprungl Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se uskuteční ve čtvrtek od hod. v kulturním domě. Z programu: běžné agendy majetkové věci a další. Program jednání bude v termínu zveřejněn na úřední desce města Dobříše a na Srdečně zveme všechny občany města. REGIONTOUR 2014, foto: Petra Žáčková Informace z 24. zasedání ZM Veřejná schůze Zastupitelstva města Dobříše se uskutečnila 12. prosince 2013 ve společenském sále KD. Bylo přítomno 16 členů ZM, z jednání se předem omluvili: paní Mgr. Ivana Lenerová, paní Eva Marvanová, pan Karel Čihák. KontrolaplněníusnesenízjednáníZM Zprávu přednesl místostarosta města Mgr. Jan Bláha. Informoval o splnění usnesení č. 13/23/2013 a to zrušení výběrového řízení na koupi pozemku parc. č. 1437/262 a pozemku parc. č. 1437/258 (parcely Větrník) a usnesení č. 17/23/2013 zjištění stavu výběrového řízení na odběrné místo ve Středisku zdraví spol. s r.o. Dále na základě usnesení ZM č. 18/17/2012 předložil Návrh pravidel pro prodej a výkup pozemků v území města Dobříše. Návrh byl zpracován na základě poznatků a informací z jiných měst se zohledněním stávajícího řešení ve městě Dobříš. Návrh vychází ze stavu, kdy město opakovaně řeší a schvaluje prodeje a dokupy pozemků, často s rozdílnou cenou, bez nastaveného základu pravidel, který by sloužil pro jednodušší posuzování a následné doporučení pro jednání zastupitelstva a jeho schvalování. Návrh neřeší směny pozemků a předpokládá zachování stávajícího stavu, kdy dochází ke směnám jednotlivých ploch. ZM vzalo na vědomí informace o plnění usnesení z jednání ZM a návrh doporučených cen pro rozhodování o prodeji a výkupu pozemků v obci Dobříš jako podklad pro rozhodování rady města. Pro 16, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. ZápiskontrolníhovýboruZM Zápis z jednání výboru ze dne 25. listopadu 2013 předložila předsedkyně KV paní Ivana Rychlíková. V rámci tohoto bodu zazněl dotaz na průběh výběrového řízení na provozovatele odběrného místa na Středisku zdraví, spol. s r.o. Dobříš. Přítomný jednatel společnosti Mgr. Tomáš Vokurka, DiS., popsal průběh i důvody vypsání výběrového řízení, na přednesenou informaci reagoval člen zastupitelstva města MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s., který popsal některé aspekty financování ve zdravotnictví, vyjádřil určité zklamání, že nedošlo k dohodě o pokračování mnohaleté spolupráce se Střediskem zdraví a zmínil rizika pro pacienty, které jsou, dle jeho názoru, spojené se změnou provozovatele odběrného místa. Na jeho slova reagoval pan jednatel, který popsal časový i organizační postup odběrů a přenos dat výsledků k lékařům i pacientům včetně situací, kdy se jedná o jejich dostupnost k akutním ošetřením v nemocničním zařízení. Zdůraznil, že nový provozovatel byl vybrán ve VŘ na základě standardních podmínek a odborného stanoviska lékařů, kteří byli členy výběrové komise. ZM vzalo na vědomí zápis KV. Pro 16, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM.

4 4 DOBŘÍŠSKÉ LISTY ZápisfinančníhovýboruZM Zápis z jednání finančního výboru ze dne 3. prosince 2013 předložila předsedkyně finančního výboru paní Ing. Bc. Helena Pekaríková. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu města přijmout návrh rozpočtového opatření č. 4/2013 i návrh rozpočtu pro rok ZM vzalo na vědomí zápis FV ze dne Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Rozpočtovéopatřeníč.4/2013 Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se rozpočtovou změnou snižuje o 320 tis. Kč, výdajové stránky se snižuje o tis. Kč, rozpočtová rezerva se tedy zvýší o tis. Kč na celkových tis. Kč. Největším zásahem do příjmové části rozpočtu je snížení příjmů z prodeje majetku, resp. prodej pozemků na Větrníku, realizace se předpokládá v příštím roce. Některé výdaje se nerealizovaly, resp. nevyúčtovaly a přesouvají se do roku 2014, např.: opravy budovy 1. ZŠ, propagace města, rekonstrukce, opravy a údržba místních komunikací, opravy památkově chráněné brány na Mírovém náměstí a podzemní kontejnery. U jiných výdajů bylo dosaženo úspory. Posílit je třeba výdaje na veřejné osvětlení, dopravní značení, veřejnou zeleň a výdaje na provoz sportovní haly a ubytovny. Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k : Příjmy dosáhly 133,4 mil. Kč, tj. 89,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány ve výši 114,2 mil. Kč, tj. 77,6 % upraveného rozpočtu. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 4/2013. Pro 16, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Rozpočetměstanarok2014 Příjmy byly navrženy ve výši tis. Kč a výdaje ve výši tis. Kč. Financování ve výši tis. Kč tvoří splátky úvěrů tis. Kč, zpětný prodej spořících dluhopisů ve výši tis. Kč (splatnost 1,5 roku), změna stavu fondů 90 tis. Kč a předpokládaný přebytek roku 2013 vč. ve výši tis. Kč. Celková rezerva pro rok 2014 je navržena ve výši tis. Kč. Celkové příjmy jsou tvořeny daňovými příjmy ve výši tis. Kč, nedaňovými ve výši tis. Kč, přijatými dotacemi ve výši tis. Kč a kapitálovými příjmy. Příjem z případného prodeje bývalých kasáren Sv. Anna zatím není do rozpočtu zařazen (možná rezerva do budoucna). Celkové výdaje se skládají z běžných výdajů ve výši tis. Kč a kapitálových (investičních) ve výši tis. Kč. V rámci investic a mimořádných oprav bude finančně nejnáročnější oblast komunikací ( tis. Kč), oblast školství (7 680 tis. Kč) a opravy vodohospodářských staveb (5 050 tis. Kč). Zvažují se další možnosti dotačních projektů, např. kultivace jedlového hájku u anglického parku či rozšíření kapacity 4. MŠ střešní vestavbou. U těchto akcí zatím není zařazeno spolufinancování ve výdajové části rozpočtu. ZM schválilo rozpočet města na rok Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Majetkové věci Kupní smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. převodpozemku Předmětem smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k nově vzniklému pozemku pod stavbou trafostanice, parc. č. st (zastavěná plocha), o výměře 5 m 2 v k. ú. a obci Dobříš (lokalita Vlaška). Kupní cena reflektuje cenu obvyklou a je stanovena na základě znaleckého ocenění ve výši Kč za předmět převodu. ZM schválilo kupní smlouvu mezi městem Dobříš jako prodávajícím a ČEZ Distribuce, a.s., jako kupujícím, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva k pozemku pod trafostanicí o výměře 5 m 2 za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem. Pro 13, proti 0, zdrželi se 2 členové ZM. Směna pozemků mezi městem Dobříš avhsdobříš,spol.sr.o. Rada města Dobříše na základě usnesení ze dne č. 19/24/2013/RM a z důvodů narovnání majetkoprávních vztahů předložila k projednání a doporučila ke schválení: 1) cenu směňovaných nemovitostí ve výši 60 Kč/m 2, o který převyšuje celková výměra směňovaného pozemku parc. č. 1361/34 ve vlastnictví VHS Dobříš, spol. s r. o., celkovou výměru pozemku parc. č ve vlastnictví města Dobříše, tj. celkem 52 m 2 pozemku. 2) návrh směnné smlouvy mezi městem Dobříš a VHS Dobříš, spol. s r. o., jejímž předmětem je směna pozemku parc. č pod budovou bez č.p. č.e. sklad vodárny za pozemek parc. č. 1361/34 (orná půda) ve vlastnictví VHS Dobříš, spol. s r. o. (pozemek v lokalitě Javorová, ul. Modřínová) s cenou směnovaných nemovitostí za každý m 2, o který převyšuje celková výměra směňovaného pozemku ve vlastnictví VHS Dobříš, spol. s r. o. celkovou výměru pozemku ve vlastnictví města Dobříše ve výši 60 Kč/m 2. ZM schválilo cenu za m 2 směňovaného pozemku i smlouvu mezi VHS Dobříš, spol. s r. o., a městem Dobříš. V obou případech: pro 17, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Směna pozemků mezi městem Dobříš astředočeskýmkrajem Rada města předložila návrh směny pozemků z důvodu neschválení žádosti města Dobříše ze dne o bezúplatný převod pozemků zastupitelstvem kraje, které doporučilo směnu pozemků. Navrhuje směnu pozemků v lokalitě ul. Bezručova a ul. Čs. armády (ostatní plocha / silnice), celková výměra v součtu 1190 m 2 za pozemky v lokalitě ul. Za Poštou (ostatní plocha / ostatní komunikace), celková výměra v součtu 1193 m 2. Rozdíl mezi jednotlivými výměrami činí 3 m 2. Doplatek ceny směňovaných nemovitostí se kraji navrhuje ve výši 60 Kč/m 2. ZM schválilo směnu těchto pozemků. Pro 17, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Žádost o odkoupení části pozemku (lokalitavětrník) Rada města nedoporučila prodej části (cca 125 m 2 ) pozemku parc. č. 2820/14 (ostatní plocha/jiná plocha) v k. ú. a obci Dobříš (lokalita Větrník) na základě žádosti paní Sylvy Štroblové. Žadatelka měla zájem odkoupenou plochu zpevnit za účelem vytvoření parkovacích stání u provozovny potravin. Na pozemku jsou situovány inženýrské sítě v majetku města Dobříš (kanalizace) a nachází se zde veřejná zeleň. Návrh usnesení o prodeji pozemku nebyl přijat. Pro 0, proti 15, zdrželi se 2 členové ZM. Diskuse Starosta města vyzval přítomné k podávání návrhů na oceněné na Cenu města Dobříše a informoval o zapojení města do projektu Svazu měst a obcí ČR na podporu meziobecní spolupráce. Z diskuse k čistotě a bezpečnosti ve městě vyplynul podnět k revizi obecně závazné vyhlášky o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektromechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení a to v návaznosti na v současnosti platnou legislativu, a to zákonné možnosti obce. Zdroj: zápis ZM, redakčně zkráceno Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 Již tradičně jsme mohli potkávat začátkem ledna skupinky tří králů s kasičkou charity. Jiní zase klepali a zvonili na dveře bytů a díky Bohu, většinou jim bylo otevřeno. Malí koledníci poctivě zpívali koledu My tři králové jdeme k vám... a po přání všeho dobrého v tomto roce poprosili o příspěvek pro charitu. Byli velmi úspěšní, ti malí i velcí koledníci, a podařilo se jim vybrat za Dobříš, Svaté Pole, Budínek, Obořiště, Rosovice a Dlouhou Lhotu celkem Kč. Tyto peníze byly odeslány na celorepublikové konto Tříkrálové sbírky. Část peněz zůstává k dispozici Arcidiecézní charitě, která z nich bude letos financovat azylové domy, pomoc rodinám, pomoc zdravotně postiženým, nemocnici v Ugandě a další. 65 % z této částky získá zpět Farní charita v Dobříši. Tyto prostředky budou využity do fondu pro sociálně slabé, pomoc rodinám v nouzi, zdravotně postiženým apod. V loňském roce takto poskytla FCH v Dobříši více než Kč pro tyto účely, včetně pomoci při povodních. Chtěla bych velmi poděkovat Vám všem, kteří jste projevili ochotu přispět na tuto sbírku, díky za Vaši důvěru, že získané finance budou řádně využity pro potřebné. Zároveň děkuji všem koledníkům, kteří někdy i v dešti a větru věnovali Tříkrálové sbírce svůj čas. Díky, díky Vám všem. Jana Svobodová

5 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 5 KULTURA ÚNOR Výstava:OtaBubeníček kresby,akvarelyafotografiezpozůstalostiumělce V dobříšském kulturním domě pokračuje unikátní výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první poloviny 20. století Otovi Bubeníčkovi. Tato rozsáhlá sbírka je představena veřejnosti poprvé, a tak by si ji neměl nechat ujít žádný milovník umění a historie. Na výstavě je představeno na 540 originálních kreseb, akvarelů a grafik z let , z nichž je 160 určeno k prodeji. Výstava také nabízí dobové fotografie malíře s přáteli a rodinou, ukázky korespondence a rozličných dokumentů (vlastnoručně psaný životopis apod.). Vystavená díla pochází ze soukromé sbírky manželů Vladimíra a Anny Hruškových. Především díky jejich ochotě a aktivní spolupráci při instalaci mohla tato výjimečná výstava vzniknout. Kromě nevšedního vizuálního zážitku mají návštěvníci možnost zakoupit i některý z vystavených originálů autorových kreseb. Výstavní sál KD Dobříš. Výstava potrvá do 2. března. Otevřeno: PO ČT hod., NE hod. 1.2.Lakomec divadelnípředstavení Lázeňská sbírka zcvoklých šmoulů Frk-Nügnung teátr vás zve na třetí premieru hry Lakomec od J. B. Moliéra. Společenský sál KD, sobota 1. února od hod. Vstupné 49,90 Kč, 1,99 euro, 8,31 zlotych proše pana. 7.2.VáclavKoubekskapelou Písničkářský únor v KD zahájí všestranný umělec Václav Koubek. Písničkář, spisovatel a pábitel Václav Koubek tentokrát dorazí s celou kapelou a bude hrát samozřejmě své smutné i veselé písničky na obligátní tahací harmoniku, tentokrát ale navíc s tklivým saxofonem, výbornou kytarou a rytmem bicích. V pauzách vás pak Koubek pobaví svými povídkami a fejetony. Kapelu tvoří bubeník Milan Rychta, saxofonista Jarda Jeřábek a kytarista Jan Ponocný. Společenský sál KD, pátek 7. února od hod. Vstupné: předprodej 140 Kč, na místě 160 Kč, zvýhodněné 110 Kč. Předprodej vstupenek od v Trafice u Davida Radůzaskapelou Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů začínala s převážně bluesově zabarveným repertoárem na ulici, kde ji v roce 1993 objevila zpěvačka Zuzana Navarová. Záhy se představila jako předskokanka americké hvězdy Suzanne Vegy nebo neméně známého Mikea Oldfielda. V roce 2001 dokončila studia na pražské konzervatoři a v témž roce vyšlo její debutové album Andělové z nebe. Její hudba vychází částečně z šansonu a minimalismu, ale největší díl inspirace čerpá Radůza z folklóru a nálady městských odrhovaček. Na Dobříši vystoupí s doprovodnou kapelou ve složení Josef Štěpánek (kytara, steel kytara), Jan Cidlinský (baskytara, kontrabas, housle), David Landštof (bicí). Sama se pak doprovodí hned na několik nástrojů. Radůza představí jednak písně z posledního alba Ocelový město, ale i předešlých alb. Společenský sál KD, pátek 28. února od hod. Vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 230 Kč; hlediště bude upraveno na sezení i stání. Předprodej vstupenek od v Trafice u Davida Tanečníčaje Společenské setkání všech bez rozdílu věku. Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku Dobříš. Společenský sál KD, neděle 23. února od 17 hodin, vstupné dobrovolné. Připravujeme na březen Maškarní bál KD na aktuální téma: olympiáda Vernisáž výstavy Dvě Jitka Hrubá a Simona Třešňáková obrazy a fotografie ILLE + Never Sol koncert nominantů na cenu české kritiky Apollo 2013 Plesová sezóna únor a březen 2014 KD Dobříš Farní ples (PC sv. Tomáše Dobříš) Maškarní bál KD Dobříš Ples ZUŠ Dobříš Sokolovna Dobříš Sokolský ples, TJ Sokol Dobříš Svaté Pole Myslivecký ples MS Drhovy Rybářský ples ČRS Dobříš Ples Sokol Obořiště Dětský karneval Sokol Obořiště KD Stará Hu Obecní ples Stará Hu Ples MFK Dobříš Ples Aerobik studia Dobříš Maturitní ples oktávy Gymnázia Dobříš Živnostenský ples Maturitní ples SOU Dubno Sportovní ples Maturitní ples 4. roč. Gymnázia Dobříš Maškarní bál Rybníky Hasičský ples, SDH Rybníky Maškarní karneval Římskokatolická farnost Dobříš, Pastorační centrum sv. Tomáše Na Nábřeží 1650, Dobříš tel.: , Pozvání na únor 2014 V pátek 14. února zveme na FARNÍ PLES, který se bude konat od v kulturním domě v Dobříši. Těšit se můžete na kapelu Orion, doprovodná kulturní vystoupení, nekuřácké prostředí a bohatou tombolu. Rezervace vstupenek na Rezervace je platná až po zaplacení. Vstupné je 200 Kč. Do 16. února můžete zhlédnout výstavu Barevný svět práce dětí z výtvarně-terapeutického kroužku Svépomocné skupiny osob pečujících o děti a dospělé s hendikepem. Výstava je v Pastoračním centru sv. Tomáše, otevřeno po pá od 9 do 16 hodin nebo jindy po tel. domluvě. V neděli 23. února v zveme na otevření výstavy fotografií Svatá Hora, místo přesahující hranice. Jde o zajímavé a neobvyklé pohledy na exteriér a interiér barokního poutního místa Svatá Hora u Příbrami, fotografie vznikaly při různých příležitostech v posledních 10 letech. Autory fotografií jsou Stanislav Přibyl, Jan Traxler a Miroslav Zelenka. Výstava se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše a pořádá ji Matice Svatohorská. Více informací o této putovní výstavě najdete v galerii fotografií na V neděli 2. března v zveme všechny malé i větší děti na karneval do Pastoračního centra sv. Tomáše.

6 6 DOBŘÍŠSKÉ LISTY DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY Ocenění společnosti Scio V listopadu 2013 se všichni žáci 9. ročníku zúčastnili projektu Stonožka, připraveného společností Scio pro rychlé a jednoduché získávání zpětné vazby a porovnávání se zapojenými školami. Testy zahrnovaly český jazyk, matematiku, obecné studijní předpoklady a anglický jazyk. Žák devátého ročníku Jakub Klouda získal Ocenění společnosti Scio za nejlepší výsledek ve Středočeském kraji v testování obecných studijních předpokladů pro deváté třídy mezi žáky základních škol. Blahopřejeme. Basketbalový turnaj a 6. ročníky Žáci sportovních tříd nezahálí. V lednovém basketbalovém turnaji mezi dobříšskými školami jsme získali 2 první místo ve III. kategorii, 1 první místo ve IV. kategorii chlapci a 1 druhé místo ve IV. kategorii dívky. Přichází také doba, kdy je možné zasílat přihlášky ke vzdělávání do 6. ročníku pro školní rok 2014/15. Zákonní zástupci se mohou rozhodnout, zda chtějí zařadit své dítě do třídy se všeobecným zaměřením nebo do tzv. sportovní třídy, kde je vyšší počet hodin tělesné výchovy a žáci se účastní řady sportovních soutěží. Úspěchy našich žáků ve sportu najdete na našich www stránkách (2zsdobris.cz). Poděkování Milí přátelé knihovny, máme dobrou zprávu: projekt bezbariérového přístupu do knihovny, na kterém jsme ve spolupráci s městem Dobříš přes rok pracovali, byl vybrán Úřadem vlády ČR k realizaci (z 28 podaných projektů bylo vybráno 14). Následně byl schválen i Státním fondem dopravní infrastruktury a nyní zbývá již jen proces schvalování Ministerstvem kultury ČR doufáme, že i zde budeme úspěšní a že již v létě budeme moci zahájit stavební práce. Mezitím však rozhodně nehodláme zahálet a připravujeme pro vás nejrůznější akce: Zápis do 1. ročníku Zápis do 1. ročníku proběhl ve dnech ledna V řádném termínu bylo zapsáno 105 budoucích prvňáčků. Do 15. února 2014 mohou zákonní zástupci využít ještě náhradní termín zápisu do 1. ročníku, vždy po telefonické domluvě s kanceláří školy. Děkujeme všem rodičům i dětem, kteří přišli do naší školy, a těšíme se na další setkání ve výtvarné dílně a při ukázkové hodině psaní, které proběhnou v jarních měsících. Stavební úpravy jsou v plném proudu Od léta prochází naše škola řadou stavebních změn vně i uvnitř. V průběhu podzimu proběhla výměna oken ve všech pavilonech 2. stupně a v tělocvičně školy, spojená s novými okenními roletami. V prosinci a lednu 2014 byly instalovány do chodeb ve dvou pavilonech nově žákovské šatní skříňky pro žáky 2. stupně, a v období jarních prázdnin nás čeká výměna všech vchodových dveří a malování. S netrpělivostí také čekáme na výsledek grantového řízení, které se týká rekonstrukce tělocvičny. V lednu proběhla další společná schůzka vedení školy a iniciativy rodičů Nová škola za jeden provaz, kdy jsme se již potřetí sešli nad návrhy podoby školního plata a zahrady. V současné době se zpracovává studie, podle které by se postupně měl měnit vzhled okolí školy, aby umožňoval větší využití v době výuky i pro činnost školní družiny. V loňském roce panoval a vlastně stále pokračuje čilý pracovní ruch, za kterým je hlavně velký kus práce všech pedagogů a zaměstnanců naší školy. Vyhledávání možností, jak zkvalitnit vyučování a vzdělávání našich žáků, jak zlepšit prostředí, ve kterém se scházíme, jak zlepšit podmínky dětem k jejich práci, bylo a zůstává naší každodenní činností. Za to je všechny, a i ty, kteří nám pomáhají, moc chválím a velice jim děkuji. Přeji všem do nového roku hodně zdraví, lásky, radosti, úspěchů a požehnání. Mgr. Irena Pánková, ředitelka školy Knihovna v únoru: k výtahu již jen krok!!! týmu je vždy velkým zážitkem neváhejte! Na místě bude možno koupit knihu s vlastnoručním podpisem D. Browna. Vstupné 100 Kč, lístky již v prodeji v knihovně i v informačním středisku. Pohádková babička: Ivanka je nemocná čtvrtek od 16.30, přednáškový sál knihovny Taky je vám někdy ouvej? Bolí bříško??? Nebo dokonce ZRANĚNÍ??? Když to všechno zvládne maličká Ivanka, zvládnete to taky! Pořadem pro děti od 4 let připomínáme letošní jubileum autorky Kateřiny Janouchové. Vstup volný. známý astronom a astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. V dubnu vás překladatelka Petra Martínková obeznámí s taji své krásné profese a o měsíc později u nás bude přednášet její manžel, známý spisovatel Lubomír Martínek o literatuře i svém životě ve Francii. Poslední přednáška v červnu bude věnována velmi zajímavému tématu canisterapie (s ukázkami na místě). Přednášky probíhají (s výjimkou březnové) vždy ve čtvrtek od v knihovně, přesné informace najdete na Zvýhodněné předplatné na semestr je 200 Kč, káva/čaj v ceně; vstupné na jednotlivé přednášky je obvykle Kč. MDU: Zdraví a detoxikace organismu čtvrtek od v oddělení pro děti a mládež MěK Dobříš Přednáška p. Evy Maratové a Marie Chalupové vás seznámí s různými metodami očisty organismu a posilování imunitního systému. Vstupné 60 Kč, káva/čaj v ceně. Šli tři Šlitři a ten druhý byl Suchý čtvrtek od Vzpomínkový pořad k 90. výročí narození Jiřího Šlitra. Hudební doprovod: seskupení Kolorit! Vstup volný. Chrám, tvrz či hnojiště??? Mezinárodní den mateřského jazyka pátek ve výpůjční době V rámci našeho nového programu Mezinárodní rok v knihovně si dnes připomeneme prvotní zdroj, z něhož už pěkných pár staletí čerpá naše literatura češtinu. Připravili jsme pro vás tematickou výstavu literatury a soutěž v knihovně i na našich webových stránkách. Váš přítel knihovna sobota od Již podruhé speciální zábavně-kulturní program pro Přátele knihovny (a jejich hosty). Loni jsme nabídli hudbu, divadlo, výtvarnou dílnu, scénické čtení, soutěže, domácí občerstvení i dětskou tombolu. Co chystáme letos??? Že by něco nového??? Staňte se Přítelem knihovny a včas se to dozvíte Program Přátelé knihovny je určen dospělým i dětským čtenářům naší knihovny a nabízí zdarma mnoho výhod, jichž využívá již přes 400 členů. Jednou z výhod je též každoroční program Váš přítel knihovna vstup pochopitelně volný. Harry Houdini, David Copperfield a Magistr Kelly!!! čtvrtek od Jeden z výše jmenovaných slavných kouzelníků přijede na Dobříš! Program pro děti i rodiče ke 140. výročí narození H. Houdiniho. Vstupné 50 Kč, děti do 3 let zdarma. Listování: Dan Brown: Inferno čtvrtek 6.2. od Dan Brown a Lukáš Hejlík neodolatelná kombinace!!! Scénické čtení v podání Hejlíkova Malá dobříšská univerzita MDU zahajuje závěrečný semestr svého prvního ročníku. V 5. semestru se můžete těšit na přednášku o zdraví (viz níže), v březnu nás navštíví Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, velice se na vás v únoru těšíme v knihovně a na naše Přátele s velkým P poslední únorovou sobotu čekáme s překvapením!!!

7 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 7 Byli jsme opravdu aktivní pokračování z titulní stany Podle plánu se nám za pomoci grantu z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše podařilo opravit čerpadlo PS12 a mohli jsme zakoupit i příslušenství k požárnímu sportu. Z velké části nám přispěli finančními dary i sponzoři: mj. Dokas, s. r. o., Energon, s. r. o., Energon reality, VHS, s. r. o., zámek Dobříš, Benteler, s. r. o., Ing. V. Vlk, Bios Dobříš a Drink revolution company, a. s. Postavili jsme družstvo mužů, které poprvé startovalo na májových slavnostech. Celkem se chlapci loni zúčastnili devíti soutěží včetně dvou nočních. Největším úspěchem bylo 2. místo v Libčicích bohužel po vyhlášení dodatkové soutěže v pití piva družstvo celkově skončilo páté. Tuto disciplínu bude tedy nutno ještě dopilovat Jedné soutěže se zúčastnili i naši dříve narození členové, kteří požární sport provozovali před lety. Ani oni nedopadli nejhůř. Nicméně musíme neskromně poznamenat, že si naši chlapci, kteří začali trénovat teprve loni v dubnu, mezi ostatními zkušenými týmy nevedli vůbec špatně. Většina soutěžních družstev dnes vlastní silnější čerpadlo PS19, kterému naše PS12 nemůže svým výkonem konkurovat. Letos bychom tedy chtěli zakoupit toto silnější čerpadlo a PS12 přenechat pro družstvo dětí, které máme v plánu založit. S dětmi jsme začali pracovat na sklonku loňského roku. Skupinka dětí ve věku 6 8 let pod vedením Vl. Pavezky, J. Maříka a P. Duchana se schází jednou týdně, jsme měli na schůzce už 8 malých hasičů. Děti se seznámí s technikou, naučí se základní uzly, důležitá tel. čísla i jak správně telefonicky oznámit událost, jak přiblížit hasičům či záchranářům, kde k události došlo, pokud neznají adresu, a jak se v krizových situacích chovat. Základy těchto znalostí se každoročně snažíme vštípit i dětem ve 2. třídách 2. ZŠ v rámci výchovy dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva pod názvem Hasík, pod vedením instruktorů Radka a Zdeňka Studených. Další mimozásahovou činností našeho sboru (kromě účasti na kulturních a společenských akcích konaných na Dobříši) byla sbírka plastových víček, kterou jsme vyhlásili na pomoc hendikepovaným dětem. Do té se výrazně zapojily mj. děti ze 2. MŠ, 4. MŠ, 2. ZŠ, ZŠ Lidická, dále firma Rumpold a M. Mařík. I díky nim jsme mohli Lukáškovi ze Zábřehu na Moravě poslat 486 kg víček a Jakubovi z Mokrovrat jsme poslali 574 kg víček. Tímto všem moc děkujeme a ve sbírce pokračujeme i v letošním roce. Zapojit se mohou i čtenáři DL, pokud mají zájem. Víčka mohou přinést na stanici HZS každou středu od do hodin. Letos se budeme snažit touto pomocí zaměřit na děti z Dobříše a blízkého okolí. Závěrem chceme poděkovat městu Dobříš za spolupráci a vstřícné jednání, sponzorům za peněžní dary, všem našim aktivním členům za dobrou práci, nasazení a obětování volného času a všem čtenářům přejeme příjemný a klidný rok a aby nás co nejméně potřebovali. velitel výjezdové jednotky Radek Studený zástupce velitele Petr Mařík SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vzpomínky Jí byly děti milejší, než všechny světa statky, jim dala věno největší, své zlaté srdce matky. Dne by se dožila naše milovaná a nenahraditelná maminka a babička paní Marie Kozohorská 91 let. Opustila nás pře 26 lety Na tvoji nesmírnou lásku a obětavost nikdy, drahá maminko, nezapomeneme. V našich vzpomínkách a srdcích žiješ stále. Rodina Dne 15. února by oslavil 55 let pan Josef Svojtka. Na milovaného manžela a tatínka stále vzpomínají manželka s rodinou a kamarádi. Dne 2. února 2014 uplyne 20 let, kdy nás opustila manželka, maminka a babička paní Ludmila Šmídová z Druhlic. Stále vzpomíná manžel a dcera s rodinou Dobříšská naučná stezka a vzpomínky Projekt Dobří(š) v poznání a hlavně malý městský okruh mě vrátil do vzpomínek na mládí. Nebyla to právě nás dobrá doba v komunistickém totalitním režimu, který si mnozí mladí lidé dnes neumějí ani představit, ale mládí je mládí a rádo se na něj vzpomíná. Své mládí jsem prožila v zahradnictví s fíkovnou, kde můj tatínek byl zahradníkem. Důvěrně jsem tuto ve střední Evropě jedinečnou a stále funkční stavbu znala a bylo mi smutno, když byla zbourána. Fíkovna, ale malá, byla také v Čimelicích v zámecké zahradě u Schwarzenbergů, u kterých byl tatínek jako mladý také zahradníkem. Právě tak velmi pěkné vzpomínky mám na budovu Na Knížecí. Již si zde nepamatuji provoz hotelu, ale byla zde zřízena mimo jiné i ubytovna pro mladé vyučené rukavičkáře z Abertam, kteří byli vlastně základem pro nově vzniklou továrnu Rukavičkářských závodů Dobříš. Tito hoši se rychle zapojili do různých činností v Dobříši jako například fotbalový oddíl apod. Měli jsme my dobříšští mladí a mladí rukavičkáři amatérský pěvecký kroužek bez odborného vedení a scházeli jsme se v budově Na Knížecí v prvním patře. Dětství jsem prožila v Čimelicích, kde je také hostinec Na Knížecí. Jak mi vyprávěl můj dědeček, byly tyto hostince vždy přibližně po 40 km od Prahy a povozníci, kteří vozili zboží do Prahy, zde měli pro sebe i koně odpočinek, případně výměnu koňského potahu. Pro pěkné vzpomínky na mládí mě velmi mrzí, že dvě zastavení, právě mně velmi blízká, mají nevhodně umístěné tabulky. Na náměstí je tabulka Na Knížecí velmi vysoko zasazena do trávníku skoro o 20 cm výše než ostatní tabulky, takže menší lidé si nemohou tabulku přečíst. Druhá tabulka v Pražské ulici, která informuje o dřívější lékárně a také o posledním původním domu č. 220 v Pražské ulici je zasazena skoro 1 m do postranní spojovací cesty mezi Pražskou ulicí a ulicí Za Poštou. A i nápis je otočen do této cesty, kudy chodí pouze několik školáků a studentů a hlavně lidé, kteří venčí své psy. Lidé, kteří jdou Pražskou ulicí na polikliniku případně dále do zámku, si této zastrčené tabulky podle mého názoru nemohou všimnout, a to je velká škoda. Hned po zasazení obou tabulí, kdy dělníci ještě na dalších pracovali, jsem zašla přímo do kanceláře odboru pro místní rozvoj MěÚ s prosbou o lepší upravení těchto tabulí. Podle jejich sdělení není možné zasahovat do výběrového řízení a schváleného projektu a také již nejsou peníze na tuto úpravu. Nabídla jsem se, že jsem ochotná tyto dvě malé úpravy zaplatit, ale ani tento můj návrh nebyl přijat. Je škoda, že se do tohoto projektu nedostalo ještě několik zajímavých domků z náměstí a Pražské ulice. Na náměstí v dnešní proluce u Penny byl romantický domek pí. Šprunglové, kde prodávala zeleninu, na druhé straně vedle Knížecí stál velmi zajímavý zděný dům s papírnictvím pana Hausekra a Krásův statek. V proluce za hotelem Heinz byla malá hospůdka U Olmrů, kde se scházeli místní starousedlíci a bylo zde vždy veselo. Na rohu do Komenského náměstí byl domek s pekařstvím pana Ptáčka a na druhé straně nezapomenutelný domek se zeleninou oblíbeného pana Müllera a dále krásný pohled do Pražské ulice s pěknými domy dobříšských živnostníků: cukrárna U Vlčků, řeznictví pana Novotného, papírnictví pana Kokštejna a dále pak nezapomenutelná kovárna, kde se kovali koně přímo na chodníku. Město uvažuje, že ještě doplní naučnou stezku o velkou vývěsní tabulí i s těmito objekty, aby si občané mohli připomenout další pěkná místa staré Dobříše. Bohužel za komunistického režimu se hodně bouralo s tím, že se postaví objekty nové, ale často skutek utek, jak říká české přísloví. Jana Pinková Uzávěrka příspěvků do Dobříšských listů na měsíc březen bude 18. února 2013 do 12 hodin.

8 8 DOBŘÍŠSKÉ LISTY DOBŘÍŠEK V ÚNORU VOLNÁ HERNA Místo pro rodinu Otevřeno každý pracovní den od 8 do hod., v pondělí a nově také v úterý od do hod. Děti si mohou pohrát, navázat kontakt s novými kamarády, rodiče mají možnost využít půjčovnu knížek či stolních her, získat kontakty a informace, které potřebují. V pondělí, úterý a v pátek od 9.30 hod. s prográmkem pro rodiče s dětmi. V době jarních prázdnin od do bude v RC provoz bez programů pro děti. Mimořádné akce Středy a FIMOHRÁTKY pro dospělé od 19 do 22 hod. Info a přihlášky: V. Guttenbergová, tel , Pátek od 8.30 hod. Počítačové setkání pro seniory zásady správné ové komunikace s lektorkou Ing. V. Pechovou. Úterý od 8.30 hod. Počítačové setkání ová etiketa s lektorkou Ing. V. Pechovou. Úterý od 19 hod. Tvořit, hrát si, poznávat sebe i druhé o emocích jinak a hravě, tentokrát o tom, jak se poprat s úzkostí. Výtvarným prostředkem bude papír výtvarné podvečerní setkání pro dospělé s lektorkami Mgr. D. Doubkovou a Mgr. S. Vozábovou. ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ I když to vypadá, že zimní měsíce znamenají pro provoz zámku klidnější období není tomu tak. Možná, že i vy jste byli svědky tajemné záře osvětlující zámeckou budovu. V prosinci předminulého roku a loni v lednu nás totiž navštívili filmaři. Na zámku se na delší dobu usídlila zahraniční produkce společně s českým štábem, který zde natáčel korejsko-americký film The Last Knights (Poslední rytíři). V hlavních rolích akčního filmu se představí Morgan Freeman a Clive Owen. Novinky Dílnička domácího tvoření se přesouvá na pondělí od do hod. Páteční prográmek v rámci herny s názvem Rozmarýnek od 9.30 do hod. s novou lektorkou Lucie Dieng. Začínáme po jarních prázdninách (14. 2.). Pátek od 9 do 10 hod. stříhání dětí v RC. Od února bude každé úterý od 16 do 17 hod. probíhat v RC Dobříšek tvořeníčko pro děti od 5 let výše, bez doprovodu rodičů Výtvarníci. Budeme zkoušet zajímavé techniky: ruční papír, svíčky, malování na textil. Děti se budou učit techniky, pomocí kterých si samy po čase vyrobí dáreček, praktickou věcičku či hračku. V téže době si mohou maminky pohrát s mladšími sourozenci v naší herně. Účast maximálně 5 dětí. Poradenství Ve spolupráci s psychologem, rodinnou a sociální poradkyní a speciální pedagožkou nabízíme poradenství, konzultace či zprostředkování odborné pomoci, možno využít také on-line poradnu na Individuální konzultace k šátkování, počítačové poradenství. Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na našich webových stránkách: cz nebo na facebooku dobrisek. Již přijímáme přihlášky na kroužky na druhé pololetí. Hlaste se včas! Informace a přihlášky na tel.: , adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš. Brdy opět obchází tajemnej brdskej dědek Neformální skupina nadšenců DOBŘÍŠ PICTU- RES, která natáčí již třetím rokem amatérské filmy, se letos tematicky vrátila do historie regionu a pod scenáristickým a režisérským vedením Zuzany Hutňanové volně zpracovala dobříšské pověsti a legendy, které prolnula postavou tajemného brdského dědka. Vše v lehkém hororovém hávu s autorskou hudbou Ladislava Svobody, Aničky a Slavomíra Vtípilových. Natáčení probíhalo v různých lokalitách Dobříšska a v průběhu celého roku se do něj zapojilo několik desítek dobrovolných herců společnosti a občanů města Dobříše. Premiéra filmu A ty hory brdský s vernisáží výstavy fotografií z natáčení a doprovodným programem proběhla za velké účasti veřejnosti 8. listopadu 2013 ve velkém sále Pastoračního centra sv. Tomáše v Dobříši. Došlo i na reprízu promítání filmu v Café Velbloud na Dobříši 24. listopadu. Zde je možné i nadále získat DVD s kopií filmu a bonusovými materiály z natáčení. Realizací projektu se nám podařilo rozšířit nabídku využití volného času dobříšských občanů, a to nejen jako diváků, ale i přímých účastníků natáčení. Podpořili jsme tak pospolitost rodin žijících na Dobříši a okolí a umožnili jim poznání místního prostředí, historie, kulturního dědictví našeho regionu a přírody, a tím posílili pozitivní vazby k místu, kde žijí. Máme upřímnou radost ze všech kladných ohlasů na tento náš záměr. Děkujeme všem zapojeným hercům, přátelům dobrého filmu a městu Dobříš za finanční i morální podporu tohoto projektu. za DOBŘÍŠ PICTURES Petra Štěpová Měli jsme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí natáčení, které je náročné jak z hlediska příprav, tak samotného průběhu a následné likvidace kulis. Sami jsme netušili, že například desetivteřinovému záběru, který je natáčen velkou část dne, předchází dvoudenní příprava interiérů, včetně filmové techniky. Zámek Dobříš, jak jistě víte, je pro svoji atraktivitu a nádherné prostředí vyhledáván velmi často tuzemskými a zahraničními produkcemi. Kromě známé české pohádky Zdeňka Trošky zde zanechal svou filmovou stopu Johnny Depp ve filmu From Hell (Z pekla) nebo Edward Norton se svým Iluzionistou The Illusionist. Při pátrání ve filmové databázi jsme objevili známý film pro pamětníky Kantor ideál z roku 1932 či jeden z dílů oblíbeného seriálu Dobrodružství kriminalistiky. V anglickém parku se v roce 1968 procházeli Nebeští jezdci. Nedílnou součástí jsou také reklamy (Komerční banka a MaxFactor) nebo televizní pořady (Trumfy Miroslava Donutila, Rub a Líc, Na vlastní oči). Zámek Dobříš tel.: Otevřeno celoročně: pondělí neděle listopad květen červen říjen Internetové stránky města Dobříše Redakce Dobříšských listů Mgr. Jindřiška Kastnerová tel.: ,

9 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 9 Upozornění pro podnikatele prodávající kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny V. reprezentační ples Aerobik studia Orel Dobříš Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 309/2013 Sb. Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tím, že mění přílohu č. 3 živnostenského zákona, a to následujícím způsobem: Rozšiřuje se tak dosavadní předmět podnikání koncesované živnosti pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. K získání koncese v částečném rozsahu předmětu podnikání, a to pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady. Smyslem úpravy je získat přehled o prodejcích uvedené komodity. Pro plynulý přechod podnikání ze stávající úpravy na novou právní úpravu byla přijata následující přechodná ustanovení: 1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 17. dubna Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese nebo o zamítnutí žádosti o koncesi anebo o zastavení řízení. Po uplynutí lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. 2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku. Výše uvedená právní úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak konečným spotřebitelům. Jsou to prodejci lihovin v obchodě, v restauračních zařízeních, popř. i v dopravních prostředcích a dále výrobci těchto komodit, kteří prodávají své výrobky v jiné než výrobní provozovně (podnikové prodejny). Ing. Naděžda Mašková, vedoucí ObŽÚ v Dobříši Vážení přátelé, dovolte, abychom vás srdečně pozvali na již V. ročník reprezentačního plesu Aerobik studia Orel Dobříš, který se bude konat v sobotu od hod. v KD Stará Hu a je určen nejen pro dospělé, ale i pro děti v doprovodu rodičů. Všechny návštěvníky čeká nezapomenutelný večer, který můžou strávit s celou rodinou v příjemné atmosféře a s kvalitním hudebním doprovodem skupiny BOSÁCI. Na plese pro vás bude mimo klasické zábavy připraveno i několik tanečních vystoupení v podání dětí z našich závodních kurzů a lektorů, těšit se můžete na taneční skupinu KUS žen z Dobříše, samozřejmě nebude chybět bohatá tombola (hlavní cena celoroční vstup zdarma do Aerobik studia Orel Dobříš) a půlnoční zábava. Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že si všichni užijeme nezapomenutelný večer. TOULKY DOBŘÍŠSKOU MINULOSTÍ (106) Sto šesté pokračování z dobříšské historie. Z dostupných spisů depozitáře Muzea města Dobříše připravil kronikář Oldřich Průša. Z kroniky města Dobříše Zemřel Ludvík Kopáček dobříšský historik Dne 22. února 1948 o 6. hodině ranní zemřel v Dobříši ve svém rodném domě č.p. 103 spisovatel historie města Dobříše a okolí Ludvík Kopáček, vrchní okresní rada v.v. a bývalý jednatel archeologické komise České akademie věd a umění. Narodil se v Dobříši dne 10. srpna 1870 a zemřel ve věku 78 roků. O jeho smrti a spisovatelské práci přinesli zprávu noviny, zejména Náš kraj informační list Podbrdska, Lidová demokracie, Svobodné slovo a časopis pro školní mládež Od Stříbrných hor, do něhož od jeho založení zasílal historické články z Dobříše a okolí. Ludvík Kopáček byl literárně činný přes padesát roků. Vydal řadu děl a velký počet historických článků, studií a pojednání z dějin mnoha obcí a měst, zvláště pak města Dobříše a Nového Knína. První zpracoval souvislé dějiny celého dobříšského a knínského kraje a prostudoval četné archivy v Čechách i v zahraničí. Jeho díla vynikají přesností a především vřelou láskou k vlasti. Budil v prostém lidu dobříšského kraje i lásku k rodnému kraji. Literárně byl činný až do své smrti. Dobříšský muzejní spolek uctil památku tohoto historika vydáním publikace Dílo Ludvíka Kopáčka, v němž je soupis jeho literárních prací. Publikaci uspořádal tehdejší předseda muzejního spolku Jan Veber. Ludvík Kopáček byl pohřben dne 25. února 1948 o druhé hodině odpolední za hojné účasti občanů do rodinné hrobky na dobříšském hřbitově. Vzpomínka na T. G. Masaryka Dne 6. března 1948 bylo v Dobříši vzpomenuto devadesátých osmých narozenin prvého prezidenta republiky T. G. Masaryka. Na Vargači byla zapálena členy hasičského sboru varta, u níž o významu života T. G. Masaryka promluvil bývalý velitel hasičského sboru Jindřich Třešňák. U Masarykovy lípy za účasti delegace KSČ, Sokola, Hasičského sboru, Legionářů a jiných, byl položen velký věnec. Večer byl v sále sokolovny promítnut film Ze života T.G.M.. Smuteční tryzna za Dr. Jana Masaryka 16. března 1948 o 20. hod. uspořádala Místní rada osvětová v kostele Československé církve evangelické smuteční tryznu za zemřelého ministra zahraničí republiky Československé Dr. Jana Masaryka. Poslední nájemce hostince Na Knížecí se vystěhoval Koncem měsíce listopadu r se vystěhoval poslední nájemce hostince Na Knížecí, č.p. 78, Václav Švejda, a tím přestala živnost hostinská zde existovat. Byla v tomto domě provozovaná více než 150 roků. V roce 1811 přistěhoval se z Prahy na Dobříš Antonín Heinz, pronajal si tento hostinec patřící Josefu Colloredo-Mannsfeldovi. Hostinec měl tento rod v nájmu až do roku 1907, tedy po dobu 96 roků. František Heinz poté koupil dům č.p. 37, upravil ho na hostinec a hotel, a po otevření v roce 1907 se tento stal světoznámým hotelem, kam jezdili i vládní činitelé. V bývalém hostinci Na Knížecí po skončení živnosti hostinské byla v levé spodní části zřízena čekárna dopravní společnosti ČSAD a v pravé části byla provozovna Komunálního podniku Dobříš holičství. V poschodí, kde býval velký sál a hostinské pokoje, vznikly kancelářské místnosti a ubytovna. Fotbalisté finišují v přípravě V únoru pokračuje příprava A-týmu fotbalistů MFK Dobříš: Neděle MFK Čimelice (kr. přebor) Sobota MFK Sedlčany (kr. přebor) Středa MFK Štěchovice (ČFL) Sobota MFK Milevsko (divize) Středa MFK Černolice (I.A třída) Sobota MFK Nová Ves p. Pl. (div.) Středa MFK Hořovicko (divize) Sobota FC Písek (divize) MFK MFK DOBŘÍŠ vás zve na Fotbalový ples 2014 pátek 14. února 2014 od hodin v kulturním domě ve Staré Huti. Večerem bude provázet hudební skupina Rhytmic. Předprodej vstupenek od v Informačním středisku Dobříš. Výtěžek plesu je určen pro rozvoj týmů mládeže. Vstupné 150 Kč. MFK Dobříš také zve na Halových turnaj starých gard nad 35 let. sobota 1. března 2014 od 9.00 hodin ve Sportovní hale Dobříš. Těšíme se na vaši účast. Sportu zdar a fotbalu zvláš. Změna programu vyhrazena. Sledujte stránky a vývěsku na Komenského náměstí. (rw)

10 10 DOBŘÍŠSKÉ LISTY ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE DOBŘÍŠ ZA MĚSÍC PROSINEC 2013 Počet přestupků v blokovém řízení: 75 Bodové přestupky: 38 Uloženo za pokuty: Kč Odchyceno psů: 5 Vybráno z oznámení: Nález dětského kola. Na Větrníku v ulici Trnková bylo nalezeno dětské kolo. Nález byl odevzdán na MěÚ Dobříš Podezřelá krabice od granátů. Strážníci přijali oznámení z ulice Přemyslova, u popelnic ležela krabice, údajně od granátů. Na místě MP zjistila, že se jednalo o krabici od bot v hod. K fyzickému napadení ženy došlo u staré fabriky. Žena se pohádala se svým druhem. Než se dostavila hlídka MP a hlídka PČR, muž utekl. Případ je však v šetření v hod. V příkopu u Prachandy ležel opilý muž. Ležící muž cca 2 m od vozovky. Hlídka MP pohmatem zjistila, že je muž při vědomí, avšak nekomunikoval, jeho zornice směřovaly vzhůru a v dechu muže byl silně cítit alkohol, proto byla na místo přivolána ZZS. Po příjezdu záchranky muž začal komunikovat a nechal se ošetřit. Po ošetření však odmítal sdělit pracovníkům ZZS i MP svou totožnost a začal být výrazně agresivní. Vydal se z místa směrem do obce Stará Hu, a to středem vozovky. Na nic nereagoval. Svou nestabilní chůzí ohrožoval svůj život a životy ostatních účastníků silničního provozu. Proto byl v hod. předveden na PČR ke zjištění totožnosti. Jednalo se o muže r z Dobříše. Během úkonů ze strany MP rapidně stoupla jeho agresivita, která se projevila rozbitím skleněné výplně u dozorčí služby OO PČR Dobříš. Vzhledem k tomuto jednání byla muži nasazena služební pouta. Celá záležitost se ukončila odvozem agresivního a opilého muže na záchytku v Příbrami. Dále řeší PČR v hod. Nemravnými návrhy obtěžoval muž okolo 55 let ženu v místech u kina. Bohužel hlídka MP muže nenašla. Provedla kontrolu okolí, ale v místech se ženou popsaný muž nezdržoval ve hod. Pátrání po 15letém chlapci. Chlapec z Rosovic ujel z domova na terénním neosvětleném kole. Byl nalezen asi po 30 minutách na Mírovém náměstí v Dobříši. V pořádku Ve hod. Bezdůvodné setrvávání na poliklinice v Dobříši. Mladík, r se zdržoval na chodbách polikliniky, aniž by čekal na ošetření, přitom využíval místní el. sítě a nabíjel si zde mobil. Byl z budovy vykázán ve hod. Dvě dechové zkoušky na alkohol byly v noci provedeny u řidičů z Rybníků a z Prahy: vše bylo v pořádku ve hod. U kulturního domu se propadl kanál. Strážníci místo zabezpečili a věc předali v 7.00 hod. Strážníci pomáhají. V části Na Kole upadl doma nemocný muž a nemohl se zvednout. Strážníci na místě vyhodnotili situaci tak, že raději přivolali záchranku, převoz pána k hospitalizaci Stížnost na zákaz stání v ulici Vančurova. V ulici řidiči auto odstaví a jedou do práce do Prahy že stojí v zákazu stání nerespektují. Přestupky se řeší blokovými pokutami. Stání znamená uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba pro zastavení. Nelze v úseku stát celý den a od vozidla odejít vrak osobního vozidla na Větrníku parkoviště. Majitelé obeznámeni výzvou ve 14 hod. Zjištěna černá skládka v Brodcích. Někdo zde odložil velké množství odřezků z ryb a pytle s odpadem. Případ předán na odbor životní prostředí Řidič při couvání poškodil městský majetek. V ulici Hornická najel do ochranných sloupků a zcela je nárazem zdemoloval. Naštěstí okolo jeli strážníci a věc zadokumentovali a předali na příslušný odbor. Řidič musí uhradit následnou škodu. Na webu města (sekce Město Dobříš) naleznete výroční zprávu o činnosti MP Dobříš za r. 2013, včetně bohaté fotodokumentace. Zpracovala: strž. Alena Kovaříková zástupce velitele MP Dobříš NOVÝ SMĚR ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ Rekonstrukce budovy obecního úřadu V letošním roce je plánována rekonstrukce budovy obecního úřadu s přilehlými prostorami hasičské zbrojnice a skladu obecní techniky. Předpoklad výstavby je v době od konce března do poloviny července. Zásadní změnou bude rozšíření prostor hasičské zbrojnice do místa stávající obecní garáže a přístavbou směrem ke kolejím. Rekonstrukcí dojde také k rozšíření prostor knihovny, která bude v podstatě větší částí v nově zbudovaných prostorách směrem ke kolejím. Sklad obecní techniky bude zbudován zcela nově. Celá budova pak dozná také změn, především v prvcích zateplení fasády, výměny oken a dveří, vybudování bezbariérového přístupu. Aby byl zajištěn bezbariérový přístup i do klubovny Klubu důchodců, případně do obřadní síně, s ohledem na skutečnost, že obojí se nachází v prvním patře, bude zabudován i schodiš ový výtah. Budeme se snažit zkulturnit také prostor před budovou a především zpřehlednit parkovací prostory využívané jak pro návštěvníky obecního úřadu, tak zákazníky okolních firem a obchodů. Předpokládaná investice je cca 8 mil. Kč. Ačkoliv byl hospodářský výsledek roku 2013 poměrně příznivý, předpokládáme využití úvěru na částečné pokrytí těchto nákladů. Věříme, že rekonstrukce zásadně neovlivní provoz kanceláře obecního úřadu, přesto očekáváme, že po dobu rekonstrukce bude omezen provoz během neúředních hodin. Poplatky za psa Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za psa, že v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012 o místních poplatcích jsou do povinni tento poplatek uhradit. Upozorňujeme, že poplatek za druhého a každého dalšího psa byl ze stávajících 200 Kč zvýšen na 300 Kč (pro poživatele starobního nebo invalidního důchodu 150 Kč). Poplatek za prvního psa je beze změny (tedy 100 / 50 Kč). Známky na popelnice Od musí být každá popelnice opatřena platnou známkou. Známky jsou celoročně ke koupi pouze na obecním úřadu. Odpady Tříděný odpad v letošním roce jsme po předchozích zkušenostech objednali častější (týdenní) vývozy papíru a plastu v obdobích, které způsobovaly největší potíže, tedy v letních měsících a dále po vánočních svátcích atd. Rozpis vývozů je k dispozici na obecním úřadu, také bude umístěn na webové stránky obce. Černé skládky kromě toho, že obec neustále likviduje znovu a znovu tvořené černé skládky především v lokalitě U Borovice, tvoří se nám černé skládky také v obci. Podél pravého ramene Sychrovského potoka (pokračování ulice V Bambousích) je soustavně navážen vedle zeleného odpadu (pro které ovšem má obec také své možnosti na umístění) také směsný komunální odpad, dokonce stavební su a podobně. Protože je to místo, které je tímto způsobem využíváno patrně jen velice úzkým okruhem občanů, velice důrazně žádáme o dodržování obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 ve znění pozdějších změn o poplatku za komunální odpad a dále obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 o stanovení systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. I taková skládka je skládkou černou, jejíž tvoření bude postihováno.

11 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 11 Rozpočet Obce Stará Hu na r (v tis. Kč) PŘÍJMY: Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2210 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti 205 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 218 Daň z příjmů právnických osob 2275 Daň z přidané hodnoty 5343 Ostatní popl. a odvody v oblasti životního prostředí 1000 Poplatek ze psů 21 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 Poplatek ze vstupného 60 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 50 Odvod výtěžků z provozování loterií 60 Odvod z výherních hracích automatů 180 Správní poplatky 20 Daň z nemovitosti 772 PŘÍJMY: Neinvestiční přijaté trasfery z všeobecné pokl. správy státního rozpočtu 17 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozp. v rámci souhr. dotačních vztahů 230 Ostatní neinvestiční přijaté trasfery ze státního rozpočtu 110 Převody z rozpočtových účtů 1 Činnosti knihovnické 3 Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí 216 RSST(příjmy z ukončení smluv) 15 Činnost místní správy 10 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikováno 3 Pronájem pozemků 10 Příjmy z ostatních nemovitostí 96 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 200 Příjmy z prodeje pozemků 20 Příjmy z úroků 50 Celkové příjmy VÝDAJE: Silnice Pozemní komunikace Provoz veřejné silniční dopravy Odvádění a čištění odp. vod Škola, školka, družina nákup ostatních služeb 25 komunikace, zimní údržba, opravy komunikací 800 zhotovení deš ové kanalizace u Hanušů 20 nové chodníky pí. Krýdová, K Vlečce 500 pozemky 200 výdaje na dopravní územní obslužnost 40 elektrická energie přečerpávací stanice 150 opravy šachet 100 neinv. tr. obcím žáci 290 neinvest. přísp. zřízeným přísp. org Knihovna mzdové náklady, nákup materiálu 246,5 MKS příspěvek MKS+recitační soutěž (25+5) 30 Kaplička el. energie, oprava fasády věžička 57 Nový směr ostatní osobní výdaje, náklady na tisk 26 SPOZ dary obyvatelstvu, účty novým občanům vítání obč., věcné dary 44 TJ Stará Hu nákup drobný majetek, nákup materiálu, vodné, elektřina 92 ostatní neinv. transfery fotbal 50, házená studená voda záloha bude zpětně vyúčtováno 30 Bytové elektřina záloha (elektroměr) společné jednotky prostory zpětně vyúčtováno 25 nákup služeb, opravy udržování (30) č.p.178 stěhování knihovny 200 Elektr. osv. elektřina veřejné osv., opravy 383 Územní plán územní plán 50 Odpadové hosp. svoz kom. odpadu, velkokap. kontejnery 1250 VÝDAJE: Péče o vzhled obce a veřejná zeleň ostatní osobní výdaje 229 povinné pojistné sociální, zdravotní 70 nákup materiálu, nákup služeb, úprava parčíku vstup do obce 307 Důchodci pečovatelská služba, příspěvek na činnost 28 Ochrana obyvatelstva ochrana obyvatelstva krizová rezerva 1 Hasiči nákup materiálu, výbava spol. místnosti šatna, DHDM, nafta, služby 260 platy zaměstnanců v prac. poměru 385 Zastupitelé ostatní osobní výdaje 4 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 450 povinné pojistné sociální, zdravotní 172 Komunální volby ostatní osobní výdaje, DHDM, pohoštění 17 ostatní osobní výdaje 349 povinné pojistné sociální, zdravotní 94 pov. pojistné na úrazové pojištění 2 Místní správa drobný investiční majetek, drobný nákup materiálu, předplatné knihy 132 nafta pohonné hmoty, elektřina, voda 164 telefon, internet, SMS info kanál, služby pošt 68 služby peněžních ústavů 80 konsultační, poradenské a právní služby, nákup služeb projekty, školení 125 rekonstrukce a přístavba obecního úřadu 8000 věcné dary, pohoštění, cestovné 30 neinv. transfery fyzickým osobám příspěvek na obchod 30 příspěvek nezisk. org. 10 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, krajům a st. fondům 4 úvěr úroky 100 Celkové výdaje ,5

12 12 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Tříkrálová sbírka Ve dnech od ledna 2014 opět proběhla celonárodní Tříkrálová sbírka. V naší obci jste celkem přispěli částkou Kč! Děkujeme srdečně všem, kdo jste nás koledníky vlídně přijali a díky vašemu příspěvku podpořili sociální a charitativní činnost v tomto regionu. V loňském roce byly z těchto peněz například podpořeny zdravotně postižení, dále byl poskytnut příspěvek na adopci dvou děvčátek na dálku v Indii a Ugandě, byly vyplaceny prostředky při letních povodních a dále byly poskytnuty prostředky rodině v nouzi. Markéta Štěpánová, Marie Guillenová a Lenka Felcmanová Zprávičky z mateřské školičky Vážení a milí čtenáři, vítáme Vás u nových zpráv z naší školičky. Nový rok jsme začaly s našimi dětmi trochu jinak než loni. Počasí nám sice nepřeje, boby a sáňky máme stále jen zaparkované, i když připravené na sezónu. Zaměřily jsme se tedy na příchod olympijských her, které brzy odstartují. Děti byly rozděleny do vyrovnaných závodních týmů z celého světa. Vyzkoušely si řadu zimních sportů, a to např. hokej, krasobruslení, lyžování. S bujnou fantazií lze docílit zimy, i když se počasí vzpírá. Děti byly zimními sporty nadšené a olympiádu jsme ukončily sportovně. Všechny týmy získaly závodní medaile. Naši předškoláci se velice těšili na zápis do základní školy. Při dni otevřených dveří ZŠ se mohli podívat, jak vypadá interiér školy, kde se budou učit, paní ředitelka s nimi počítala a ukázala jim, jak se ve škole ostatní žáci učí. Děti si prohlédly i chodby vyzdobené pracemi školáků a dětí, které navštěvují školní družinu, a vyzkoušely si interaktivní tabuli, která je velice zaujala. Celkově naše malé předškoláky základní škola velice nadchla a moc se těší, že po prázdninách zasednou do jejích školních lavic a budou z nich už žáci. Zápisu do ZŠ se zúčastnilo mnoho dětí. Žáci čtvrté a páté třídy je prováděli v pohádkových kostýmech po celé škole. Tento rok se zaměřily na pohádku Tři oříšky pro Popelku. Malé předškoláčky tahle hra velmi bavila a o zápisu do základní školy ve školce povídali ještě několik dní. Přejeme Vám krásný nadcházející měsíc a našim dětem alespoň pár sněhových vloček. Kolektiv MŠ Cvičení pro veřejnost v tělocvičně ZŠ Stará Hu Pondělí, 9.30 hod. cvičení pro malé děti od cca 1,5 roku (samostatně chodící) do 3 let Šárka a Simona Pondělí, hod. cvičení seniorek Jana Úterý, hod. kruhový trénink (zaměřený na posilování břicha a zad) Veronika hod. cvičení pro dobrou kondici Lenka Středa, hod. bodystyling Veronika hod. rytmické cvičení s prvky tance Linda Čtvrtek, hod. cvičení pro dobrou kondici Lenka Cvičení probíhá vždy 1 hodinu. Plesová sezóna je plném proudu a náš 124. hasičský bál je minulostí. Jaký byl? Odpově je snadná nádherný. Náš bál také navštívili 2 zástupci hasičského sboru z Londýna, kteří se zúčastnili slavnostního nástupu všech hasičů a kde byli přivítáni v rodném jazyce. Zároveň bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu za perfektně odvedenou práci a ostatní pozvat na příští, již 125. hasičský bál. Josef Havelka jednatel SDH Stará Hu Obec Stará Hu ve spolupráci s Heart-plus Trading s. r. o. pořádá v sále Kulturního domu 12. Obecní ples dne od hod. Vstupné 130 Kč, slosovatelné vstupenky hraje skupina FORTE. Předprodej vstupenek bude zahájen na Obecním úřadě ve Staré Huti. Srdečně zvou pořadatelé. Výstava Památník Karla Čapka připravuje na červen t. r. výstavu, jejíž část bude věnována událostem I. světové války v naší obci. Prosíme všechny občany, kteří mají k tomuto období nějaké dokumenty (fotografie, korespondenci, dobové výstřižky apod.,) a jsou ochotni ke spolupráci, aby se s námi spojili na tel Z historie Staré Huti Opět k vám přinášíme některá fakta a zápisy, která pro nás nashromáždil pan Jiří Karel Klika v příbramském Státním okresním archivu z místních kronik: V roce 1904 byla ve Staré Huti postavena kolonie domků pro občany, kteří přišli z Obecnice po zrušení vysoké pece Aglaia. Jedná se o část dnešní ulice Mírové. V roce 1954 byla na potoce z Hu ského rybníka proti poště postavena panem Václavem Kechem hráz požární jímky. Ač nevyučen, odvedl dobrou práci. Významného životního jubilea se v měsíci únoru 2014 dožívají: Zahajská Marie Boubelíková Josefa Hájková Marta Frajerová Božena Srdečně blahopřejeme! V minulém vydání jsme vás informovali o dětech, které se narodily v roce Nedopatřením jsme neuvedli jméno Sára Paličková. Omlouváme se. Celkově má k má obec Stará Hu 1353 obyvatel. Poděkování: Děkuji za celou rodinu za skutečně dojemné přivítání mého vnuka Káji Luxíka. Ladislava Nechybová Děkuji panu starostovi Petru Dragounovi a paní Guillenové za osobní návštěvu u příležitosti mého životního jubilea. Vlastimil Marvánek Děkujeme sboru dobrovolných hasičů, kamarádům, přátelům a známým, kteří se dne přišli rozloučit s panem Jiřím Hrubým ze Staré Huti. Děkujeme za květinové dary a paní Majzelové za slova útěchy. Rodina Únorové plesy v KD Stará Hu : Maturitní ples ISŠ PB Obecní ples Ples fotbalistů MFK Dobříš Aerobik Dobříš ples

13 Vedení Střediska zdraví v Dobříši se v nedávné době několikrát změnilo. Po dlouholetém vedení PhDr. Černého převzal vedení této společnosti na krátkou dobu MUDr. Pelikán. Po jeho rezignaci na funkci jednatele z důvodu jeho jmenování do funkce ředitele nemocnice v Hořovicích vyhrál na začátku loňského roku výběrové řízení na uvolněné místo jednatele Mgr. Tomáš Vokurka (31 let). Požádali jsme proto Mgr. Vokurku o zodpovězení několika otázek: Do funkce jednatele Střediska zdraví jste nastoupil koncem března loňského roku. S jakými vizemi jste tuto roli přijímal? Musím přiznat, že se nepovažuji za erudovaného zdravotnického experta, by jsem zkušenostmi v rámci procesního řízení zdravotnických zařízení disponoval. Ve výběrovém řízení jsem zdůrazňoval především své ekonomické znalosti, organizační schopnosti a koncepční představy o řízení Střediska jako každé jiné firmy: s důrazem na co nejvyšší efektivitu hospodaření, organizační stabilitu a perspektivu rozšiřování služeb, v tomto případě zdravotnických ambulancí pro občany Dobříše a okolí. Jaká byla vaše očekávání v konfrontaci s reálným stavem společnosti Středisko zdraví? (polikliniky?) Spíše než svá očekávání jsem vnímal očekávání jednotlivých společníků, tj. faktických majitelů společnosti. Především oni hodnotili společnost jako stagnující a málo perspektivní a proto také hledali nového výkonného manažera. Je pravda, že řada skutečností, které jsem zejména v prvních měsících ve funkci rozklíčoval, nebyla pozitivních. Středisko zdraví bylo jako společnost v neutěšeném stavu po finančně ekonomické i administrativně organizační stránce. Můžete být konkrétnější? Obecně, efektivita společnosti byla po všech stránkách nízká. Finanční situace byla komplikovaná, nebo společnost zatěžovala pohledávka, kterou vůči ní evidovala největší zdravotní pojiš ovna VZP. Velkou zátěží byly také značné náklady v celém spektru dodávek a činností. Například jen za telekomunikační služby utrácelo Středisko neuvěřitelných 22 tisíc korun měsíčně. Po okamžité revizi dodavatelských smluv jsme přistoupili k optimalizaci a podařilo se tyto telekomunikační služby zlevnit o více než 70 %, aniž by byla snížena nebo narušena funkčnost. A takových záležitostí se objevila celá řada. Zkrátka se začalo více šetřit a více dbát na jednotlivé výdaje. Taková opatření asi nebyla mezi zaměstnanci příliš populární? Samozřejmě. Úsporná opatření nebývají oblíbená. Navíc, zjistili jsme neefektivitu i v personální oblasti, takže jsme se museli s několika zaměstnanci rozloučit, některým byly revidovány pracovní smlouvy a úvazky. Restrukturalizace společnosti s sebou vždy přináší věci neoblíbené šetření, omezování, propouštění. Já ve funkci ovšem nejsem od toho, abych sbíral kladné body za popularitu. Mým úkolem je provést stabilizaci společnosti, zvýšit efektivitu a pokusit se v rámci možností činnosti Střediska zdraví rozšiřovat. Takovými úkoly jsem byl pověřen společníky. Chápu správně, že realita tedy bylo o poznání horší, než se zdálo? Zodpovědně tvrdím, že změny přišly za minutu dvanáct. Pakliže by se situace nechala běžet v zajetých kolejích ještě několik měsíců, přišel by pravděpodobně velmi tvrdý pád na dno. Nechci hovořit výslovně o krachu, ale řešení takové situace by bylo řádově mnohem obtížnější, než se o to snažíme v současnosti. Je prakticky jisté, že by Středisko zdraví neexistovalo v takové podobě jako je dnes, některé zdravotnické odbornosti by čelily zrušení, jiné by se třeba transformovaly mimo společnost. Tohle se nám podařilo ustát. Nechci být ale pouze negativní. Řada věcí se v minulosti ve Středisku zdraví podařila zrealizovat ve prospěch zvyšování kvality zdravotnické péče. Například úroveň rehabilitačního oddělení se zvýšila jak personálně, tak technicky, a v současnosti poskytuje řadu nadstandardních služeb, jako jsou třeba lymfodrenáže, rašelinové koupele, a podobně. Také se podařilo modernizovat vozový park sanitní dopravní služby, a pracoviště RTG, tedy tzv. rentgen, disponuje špičkovým technickým zařízením a splňuje nejnáročnější požadavky na ambulanci v obdobném typu zdravotnického zařízení. Co se za dobu vašeho působení v poliklinice Dobříš ještě změnilo? Mým cílem bylo také otevřít komunikaci mezi všemi zainteresovanými subjekty v poliklinice. Majoritním vlastníkem podílu ve společnosti je Město Dobříš, dále majetkové podíly ve Středisku zdraví vlastní také menšinoví podílníci soukromé osoby z řad lékařů. Zdálo se mi, že vzájemná komunikace vázne, o problémech se nediskutuje, natož aby se řešily. To se mi snad podařilo obrátit k lepšímu. Už jen fakt, že se o zdravotnictví v našem městě více hovoří, že se ty kalné vody podařilo rozvířit, vnímám pozitivně. Dále svou zdravotnickou činnost provádí v budově polikliniky celá řada soukromých lékařů, kteří jsou se společností v nájemním vztahu. I těm jsem nabídl přímou komunikační linku a snažím se ve spolupráci s nimi zlepšovat prostředí v poliklinice. Samozřejmě, jedná se o běh na dlouhou tra, a ne všechny problémy je možné řešit ze dne na den. Přesto si myslím, že jsem ty dveře otevřel. Jaké jsou vztahy se zdravotními pojiš ovnami? Asi všichni z médií víme, že zdravotnictví v ČR není v nejlepší kondici. Tady bych s vámi úplně nesouhlasil. Média si samozřejmě s oblibou vybírají katastrofické scénáře, ale komplexní situaci ve zdravotnictví je dle mého názoru potřeba vnímat ve dvou rovinách. Myslím, že zásadní otázkou je, o jaké stránce té kondice hovoříme. Máme-li na mysli formu poskytování zdravotní péče, dovolím si tvrdit, že zdravotnictví je v ČR na vysoké úrovni. Existuje zde celá řada vysoce specializovaných léčebných center se špičkovým vybavením, vynikajícími odborníky a řadou úspěchů. Myslím, že všechna zdravotnická zařízení v republice dnes pacientům poskytují velmi dobré služby, a to platí i pro naší polikliniku. I zde v Dobříši Mgr. Tomáš Vokurka, DiS. Narodil se 3. září 1982 v jihočeských Prachaticích. Po úspěšném absolvování Metropolitní univerzity v Praze, oboru mezinárodních vztahů a evropských studií, začínal v bývalém podniku zahraničního obchodu Technoexport, kde se vypracoval až na pozici ředitele pro komunikaci a marketing. V roce 2009 odešel do soukromého sektoru. Specializuje se na procesní auditing, analýzy a konzultační služby v oblasti restrukturalizací a zvyšování efektivity organizací, projektového řízení procesů a změn. Do funkce jednatele Střediska zdraví byl jmenován 27. března působí kvalitní lékaři, kteří pacientům poskytují dobré služby, v tomto ohledu se nemáme za co stydět. Druhou rovinou je systémové nastavení poskytování zdravotní péče, které souvisí především s financováním zdravotnictví. Klíčovou roli hrají zdravotní pojiš ovny, které jsou z mého pohledu takovým státem ve státě, obzvláště pak největší VZP. Její kompetence a možnosti jsou veliké a menší regionální zdravotnická zařízení typu naší polikliniky v Dobříši mají jen obtížnou vyjednávací pozici. Pokusil jsem se nastavit nové komunikační kanály vůči pojiš ovnám, především pak na VZP a dovolím si tvrdit, že tam vnímám částečný posun dobrým směrem. Už jen ten fakt, že dnes jsme schopni reálně se zástupci VZP diskutovat o našich požadavcích, o podmínkách poskytování zdravotní péče v Dobříši, atp., je pozitivní. Ale je to mravenčí práce, diskuze o umění možného. Některé výkony se nám podařilo nově nasmlouvat, diskutujeme o rozšiřování spektra péče, některé naše požadavky pojiš ovna odmítá. Pokoušíme se hledat kompromisy a být trpěliví, ono to ani jinak nejde. Jak jste v uplynulém roce plnili výkonnost pro pojiš ovny? Na konečná vyúčtování od zdravotních pojiš oven čekáme, nicméně dle průběžně sledovaných výsledků je situace znatelně lepší, než v minulých období. V roce 2012 se největší zdravotní pojiš ovně VZP vracela za některé odbornosti v součtu částka přesahující 2 miliony korun. Tento náš závazek vůči VZP bohužel významně ovlivňoval možnosti polikliniky v ekonomické oblasti. Proč tento závazek vzniknul? Těch faktorů bylo samozřejmě víc, je asi zbytečné zabíhat do přílišných detailů, nicméně můžu říci, že v některých odbornostech došlo k poklesu vykázané péče i ke změně proplácení výkonů ze strany pojiš oven. Laicky řečeno, u některých oborů jsme ošetřili méně pacientů, než na jakou kapacitu byly nastaveny smlouvy s VZP. Bývalý management bohužel tuto situaci nezohlednil, a tak bylo nutné část již vyplacených prostředků VZP vrátit. Dnes již jsou všechny závazky uhrazeny a pokračujeme s čistým stolem.

14 Naznačil jste téma rozšiřování zdravotních služeb. Na co se mohou obyvatelé Dobříše těšit? Rozšiřování spektra poskytovaných zdravotních služeb je jedno z důležitých témat, které jsem nabízel ve své koncepci řízení Střediska zdraví. Bohužel, přednostně jsme na Středisku řešili řadu urgentnějších problémů, takže se k tomu dostáváme až v průběhu této zimy, by jsem zamýšleli řešit to již dříve. Při restrukturalizaci jsme se nejdříve důkladně zaměřili na nákladovou stránku fungování ekonomiky společnosti. Tu se nám podařilo stabilizovat. Proto je nyní vhodný čas zaměřit se na příjmovou stránku ekonomiky, kterou logicky tvoří poskytované služby a platby za ně od zdravotních pojiš oven. Pokud chceme některé zdravotnické služby rozšiřovat nebo zavádět nové, má to samozřejmě dvě klíčové roviny. První z nich je personální zajištění patřičným odborníkem. Druhou rovinou je nastavení smluvního vztahu se zdravotními pojiš ovnami, především klíčovou VZP. Ne vždy se tyto roviny dokážou střetnout v jednom bodě. Uvedu prozaický příklad: zubaři zdravotní pojiš ovny bez výjimky deklarují, že smlouvy na poskytování stomatologických služeb uzavřou prakticky ihned a bez problémů, háček je v tom, nalézt na trhu práce odborníka zubaře, kterých je bohužel velmi málo a ještě méně z nich má zájem o zaměstnání v regionální poliklinice. Jindy máme k dispozici odborníka, ale zdravotní pojiš ovna z finančních důvodů nechce uzavřít s naším zdravotnickým zařízením smlouvu o poskytování péče. Opět jsme u trpělivosti a hledání kompromisů. Tomu rozumím. A máte již nějaké konkrétní výsledky? Ano, některé dílčí úspěchy již mohu deklarovat. Od začátku února rozšiřujeme pro pacienty s onemocněním cukrovkou ordinaci diabetologie. Ta dosud ordinovala pouze jeden den v týdnu, a to ve středu. Nově nabízíme pacientům také pátek, přičemž ordinaci bude zajiš ovat dobře známá, a dovolím si tvrdit, že oblíbená MUDr. Hana Landová. Paní doktorka Landová zároveň přebírá také ordinaci interního lékařství po MUDr. Svárovské, která odchází do důchodu. Dále, od začátku února dochází k posílení ordinace praktického lékaře pro děti novou lékařkou MUDr. Kristýnou Závodníkovou. MUDr. Závodníková je mladá perspektivní lékařka, která vystudovala 2. LF Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství se specializací na dětské lékařství. Má za sebou odborné zkušenosti ve fakultní nemocnice v pražské Motole, dále působí na dětském oddělení v nemocnici Hořovice. Věřím, že maminkám v Dobříši a okolí nabídne další kvalitní alternativu, přičemž bude k dispozici dva dny v týdnu, vždy v úterý a ve čtvrtek. Od prosince loňského roku jsou také významně rozšířeny ordinační hodiny odběrového místa a laboratoře, čehož si pacienti již všimli a myslím, že k jejich spokojenosti. Navíc, společnost Synlab, která tyto služby zajiš uje, připravuje ve spolupráci se Střediskem zdraví další rekonstrukci prostor laboratoře a přilehlé čekárny, což komfort pacientů bezesporu dále zvýší. Existují i další záměry, které ovšem nejsou v takové fázi rozpracovanosti, abych o nich mohl konkrétně informovat. Mohu jen říci, že v současné době jednáme o zajištění ordinace endokrinologie, která v Dobříši prozatím vůbec není k dispozici. Pevně věřím v pozitivní směr jednání, o výsledku budu rád občany Dobříše informovat. Zaslechl jsem ovšem také o problémech se zajištěním praktického lékaře pro dospělé v osobě MUDr. Šebora? Ano, máte pravdu. Bohužel, MUDr. Šebor se i přes veškerou naši snahu rozhodl ukončit k poslednímu únoru svůj pracovní poměr se společností a odchází ordinovat do Prahy. Velice nás to mrzí, nebo odváděl kvalitní práci a byl pro polikliniku i pacienty přínosem. V současné době činíme maximum pro to, abychom jej nahradili odborníkem stejné erudice. Situace na trhu s praktickými lékaři není jednoduchá, nalézt vhodného odborníka je složité, uděláme však vše pro to, abychom pacientům nabídli vhodnou alternativu. Poliklinika nejsou jen lékaři. Je to také místo a budova. Jsou v plánu nějaké rekonstrukce či modernizace? Každý, kdo budovu polikliniky někdy navštívil, ví, že celkový stav budovy není kdo ví jaký. Budova vznikla před třiceti lety a na dispozičním uspořádání i technickém stavu je to pochopitelně znát. Budova je jako celek v majetku obce a Středisko zdraví je v budově pouze jako nájemník. Může tedy provádět nějaké nejnutnější drobné opravy, na rozsáhlejší rekonstrukce nebo modernizace je nutná součinnost s městem Dobříš. Osobně jsem rád, že se mi podařilo se zástupci města rozproudit diskuzi i tímto směrem. V minulém roce se v budově polikliniky podařilo proinvestovat cca 500 tisíc korun, kdy byly z větší části zrekonstruovány prostory přízemí a suterénu. Došlo především k výměně zastaralých rozvodů vody, které byly skutečně v havarijním stavu, často praskaly a docházelo k haváriím. Pevně věřím, že k postupnému zvelebování vnitřních prostor v budově polikliniky budeme ve spolupráci s městem Dobříš pokračovat a nabídneme pacientům i lékařům větší komfort a pohodlí. Pro tento rok 2014 je v plánu velká investiční akce v řádu milionů korun, v rámci níž by mělo dojít k zateplení objektu a snížení jeho energetické náročnosti, která je značná a samozřejmě neodpovídá dnešním standardům. Budova polikliniky by měla dostat nový pláš, dojde ke kompletní výměně oken a dveří za nová, zateplena bude fasáda i střecha. Město Dobříš s touto akcí již počítá ve svém rozpočtu, financování je také závislé na dotaci z fondu Ministerstva životního prostředí. O dotaci již město Dobříš, jako majitel objektu polikliniky, požádalo. Pokud vše půjde podle plánu, v což pevně doufám, celá akce by se měla realizovat v průběhu nadcházejícího léta. Před deseti lety prošla polikliniky částečnou rekonstrukcí a na střeše budovy byla přistavena nástavba. Bohužel se dodnes nepoužívá. Asi všechny zajímá proč? To, co popisujete, vnímám jako skutečně palčivý problém budovy. V roce 2004, kdy celá nástavba vznikla, měly kompetentní osoby, které o celé věci rozhodovaly, asi jiné představy, než jak to ve skutečnosti vypadá dnes. Nástavba je v takovém stavu, že se prakticky nedá využívat. Chybí podlahy, rozvody, podhledy, zkrátka vše, co je obvyklé. Navíc, stavbaři jednoznačně odvedli nekvalitní práci. I já jako laik jsem byl zaražen technickým stavem toho místa. Zjednodušeně se dá říci, že se jedná pouze o obvodové zdivo a střechu. Střecha byla již několikrát opravována, protože do budovy zatékalo, a například nad okny stavbaři zapomněli na překlady, takže rámy oken se pod tíhou zdiva deformují. Těch problémů je tam celá řada. Ještě donedávna byly v prostorách neš astné nástavby navezeny po řádění stavebníků haldy sutě, které neúměrné zatěžovaly celý skelet budovy. Na řadě míst v budově, v nižších patrech, docházelo k praskání zdiva, odpadávání omítky ze stropů, atd. Su se naštěstí podařilo odvozit a budovu zasanovat, takže dle odborných posudků statika nám, jak se říká, na hlavu nespadne. Co bude s nástavbou dál, zatím neumím konkrétně říci. Komunikuji se zástupci obce o stavu a možnostech využití. V každém případě, bez investice v řádu milionů na rekonstrukci a dokončení celé nástavby, je dle mého názoru jakékoliv využití vyloučené, obzvláště pro zdravotnické účely. Je to škoda, protože pakliže chceme zdravotnické služby pro občany Dobříše rozšiřovat, neobejde se to bez navýšení kapacity i prostorové, tudíž bychom i v tomto směru mohli pro nástavbu nalézt využití. Jaké jsou vaše představy o tom, kam by se měla poliklinika dále ubírat? To je spíše než na mne také otázka na vlastníky Střediska zdraví. Já ve funkci faktického správce společnosti musím konat tak, aby společnost prosperovala. I když se Středisko zabývá zdravotnictvím, neměli bychom zapomínat, že se jedná především o obchodní firmu a je mojí povinností, aby měla pokud možno zdravé a vyrovnané hospodaření. Co se týká budoucího dění, samozřejmě mohu předkládat vlastníkům nějaké varianty řešení, snažím se však v této věci pouze nastolovat vlastníkům témata a moderovat diskuzi. Strategická rozhodnutí jsou ovšem jen v kompetenci vlastníků společnosti. Z podstaty věci jsou možné prakticky dvě varianty scénáře: bu zachovat současný stav, přičemž hlavní snahou by mělo být poskytování kvalitního a co možná nejširšího okruhu zdravotnických služeb. Samozřejmě se zdravým a udržitelným hospodařením. To klade na bedra všech vlastníků, města i lékařů, velkou zodpovědnost, to je nutné si uvědomit. Ne nadarmo se říká, že vlastnictví zavazuje. Nebo se mohou vlastníci chtít svých obchodních podílů zbavit a vyvázat se z této odpovědnosti, tzn. mohou fakticky Středisko prodat jinému soukromému vlastníkovi, který bude zdravotnictví dělat po svém. Mé osobě ovšem nepřísluší hodnotit, jaká varianta je lepší nebo správná. Tuto diskuze musí vést především vlastníci mezi sebou.

15

16

17

18

19

20

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 23 2. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (14) Nesplněná usnesení: 0

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni:Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová,

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 13. ledna 2011

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 13. ledna 2011 I Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 13. ledna 2011 Přítomen: Geist Jiří, Hájek Ladislav, Mgr.Hájek Otto.Bc.Janáček Jakub, evole František, Ing. Šmíd Karel, Štukhejl

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více