70 mírových let ve Strážnici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "70 mírových let ve Strážnici"

Transkript

1 1 1

2 Foto: V. Koupil Pozvání patří všem, dětem však vzkazujeme něco navíc: Přijďte jako malí vodníčci, víly či rusalky, ale i kapříci a jiné rybky, prostě říční živočichové. Rozhodně budete SLADCE odměněni 2

3 Městský úřad STRÁŽNICE 70 mírových let ve Strážnici Je vzácné moci si říct prožili jsme ve Strážnici 70 let v míru. Cítíme vděčnost a víme, že to není samozřejmé. Cítíme vděčnost ke všem před námi, kteří museli obětovat své pohodlí, majetek, zdraví či dokonce to nejcennější vlastní život, abychom my mohli po nich už 70 let žít v míru. Cítíme radost, že každý den nad našimi hlavami vychází slunce a slibuje den plný překvapení. I dnes každý denně prožíváme své malé boje a strasti, ale nade vším vlídně vládne ochranná ruka naděje, že dýcháme mírový vzduch a můžeme svobodně vyjít ven a žít v míru Právě radostí jsme se rozhodli oslavit výjimečný den v dějinách Strážnice, den osvobození, kterým je 13. duben. Město Strážnice proto zvalo všechny, kdo měli chuť a čas přijít v neděli, v předvečer tohoto výročí, na naše náměstí Svobody. V celkem krátkém čase od okamžiku, kdy paní starostka přišla s návrhem, že tak významné výročí si zasluhuje i výjimečnou oslavu, se všem zúčastněným v realizačním týmu pod vedením ředitelky KD Strážničan Danuše Adamcové, která byla pověřena návrhem koncepce, podařilo připravit opravdu příjemný a působivý program. Správnou dobovou atmosféru jarních dnů památného roku pětačtyřicet vytvářel BIG BAND ZUŠ Veselí nad Moravou s repertoárem oblíbených písní od čtyřicátých let až po dnešek. Tóny trubek, žesťů, saxofonů a bicích doplňovaly vstupy paní starostky Renaty Smutné, která vzpomínala na období před sedmdesáti lety prostřednictvím poutavých zápisků pamětníka pana Jiřího Mrenky i vhodně zvolených citátů. Nevšední pocity a napínavé prožitky tehdy šestnáctiletého mládence nakonec přiblížil i pan Mrenka osobně. Dům dětí a mládeže nabídl kreativní dílny a soutěže pro celé rodiny. Děti vyráběly karafiáty v národních barvách červené, modré a bílé a zodpovědně si připravovaly krásně barevné lampionky pro večerní lampionový průvod. Na první pohled zaujala velká šachovnice, kterou, stejně jako další program, připravil DDM Strážnice. Mnohé návštěvníky zaujal americký vojenský džíp, který nám přivezl nadšený sběratel z Hodonína a velmi rád přítomným předváděl, jak takový dnes již těžko zahlédnutelný automobil funguje. Kdo měl štěstí, mohl se svézt kolem náměstí V průchodu městského muzea byla připravena výstava fotografií z období okupace a osvobození pod názvem Strážnice Hlavní jeviště schodiště a prostranství u muzea a okolo sochy Jana Ámose Komenského bylo lemováno žlutými letničkami. A také vzduch voněl příslibem léta, jež se nečekaně, ale vítaně přidalo k naší oslavě. Stoly i lavičky byly plně obsazené těmi, kteří vychutnávali nejen různé dobroty, ale především chuť svobody. Začalo se smrákat a hudební těleso z Veselí vystřídaly strážnické Fčeličky. Zazpívaly něco ze svého tradičního repertoáru, ale hlavně si na dnešek připravily tematicky speciální písničky. K vrcholům patřila Cohenova balada Halleluja a zejména pak česká a slovenská hymna, která z úst mladých zpěvaček s rozsvícenými svícemi v rukou vzdávala hold statečným Strážničanům a všem, kteří se právě před sedmdesáti lety zasloužili o to, že dnes dýcháme mír... Dostavili se dva vojáci osvoboditelé v české a rumunské uniformě. Za jejich přítomnosti a slavnostních slov paní starostky byl z rukou pana místostarosty dekorován stuhou prapor TJ Sokol Strážnice, jeden ze symbolů sokolských ideálů tedy slušných vztahů mezi lidmi. Děti i dospělí se seřadili k lampionovému průvodu, společně se Fčeličkami zpívali do kroku Ach, synku, synku a o tom, že Krásný je vzduch, ale nejkrásnější usměvavé tváře, že mocná je zbraň, ale nejmocnější pravdomluvné slovo a že největší je lidská svoboda! Venku se 3

4 setmělo a vzduch voněl jarem a nadšením dětí, které se těšily, co se bude dít. A dělo se. Na Bílou věž se promítala prezentace fotografií z doby války a osvobození Strážnice, kterou ze zdrojů Městského muzea Strážnice připravil pan ředitel Ivo Vratislavský. Podbarvena citlivou hudbou zanechala dojem snad na každého. Opravdovým vrcholem večera se stal krásný ohňostroj, který pro nás, pro naši radost, jednotu a sounáležitost vyzníval do tmy jako neposlední díky díky za každodenní mír našich životů. Gabriela Dobišová MĚSTO STRÁŽNICE děkuje všem, kteří se podíleli na mimořádném zážitku z letošních oslav Osvobození Strážnice. Děkujeme pracovníkům kulturního domu, technických služeb, městské policie, městského muzea, domu dětí a mládeže, členům TJ Sokol Strážnice i jejich hostům, členům Klubu vojenské historie, díky strážnickým hasičům. Velké poděkování patří panu Jiřímu Mrenkovi, dále účinkujícím umělcům z Veselí i ze Strážnice, stejně jako všem vytrvalým dětem s lampionky a jejich trpělivým rodičům. O pečlivou dokumentaci prchavých okamžiků této ojedinělé události pro další generace našich spoluobčanů se vzorně postarali p. Gronská, p. Svobodová a p. Bobčík. Děkujeme Vám všem, se kterými jsme se na strážnickém náměstí při této příležitosti potkali. Jménem vedení města R. Smutná a W. Bartoš USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Strážnice konaného dne ) Rada města Strážnice bere na vědomí 24 plnění úkolů rady města z předchozích zasedání, 25 zápis z jednání sport. komise č /1, požadavky Caravan Clubu Strážnice na město při pořádání 43. Národního srazu Asociace Caravan Clubů AČR ve Strážnici a přijímá záštitu nad touto akcí, zápis z j. Komise cest. ruchu č. 1/,. 2) Rada města Strážnice schvaluje 58 podpis smlouvy o s. budoucí o zřízení práva odp. věc. břemeni Strážnice, přípojka knn, Čajka Josef, kt. budou v nezb. míře dotčeny poz. města čp. 7383/6, 7383/198 a 7383/0, 59 v rámci výb. řízení na dodavatele akce Strážnice-Komenského, rekonstrukce veřejného osvětlení a městského rozhlasu výzvu k podání nab., seznam přímo obesl. firem s výzvou k podání nabídky (RGV a. s. Břeclav, StavOSPOJ, s. r. o., Vnorovy, Karel Cuták-Sudoměřice, E&N, s. r. o., Strážnice, České slunce-servisní s. r. o.), komisi pro otevírání obálek a hodn. nab.: Pavel Varsamis, Jaromír Michálek, Petr Helísek, Radek Nejeschleba a náhradníky členů komise: Jiří Slezák, Tomáš Kössler, Romana Okániková, 60 poskytnutí fin. přípěvku 1000 Kč pro PGS na org. Dějepisné soutěže studentů gymnázií, 61 výzvu k pod. cen. nabídky včetně zadávací dokumentace, seznam fi přímo obeslaných výzvou k pod. cen. nabídky (SBD s. r. o. Hodonín, Hrušecká stavební s. r. o. Břeclav, MSO servis Kyjov, VHS Javorník CZ Veselí nad Moravou), a komisi pro otevírání a hodn. nabídek: František Minařík, Petr Helísek, Jiří Slezák, Romana Okániková, Walter Bartoš, za náhradníky pak: Jaromír Michálek, Petra Fialová, Hana Valová, Radek Nejeschleba, Jiří Slezák, to vše na akci Zateplení ubytovny a sportovní haly TJ Jiskra Strážnice. 3) Rada města Strážnice pověřuje 25 PhDr. Waltera Bartoše, Ph.D., MBA členem čestné rady Nemocnice Kyjov. USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Strážnice konaného dne Rada města Strážnice 1) schvaluje 62 uzavření Dohody o prov. práce s Ing. J. Miklendou na dobu od do , tj. max. 300 hod. ročně, na předmět činnosti zavedení poznatků získaných z jiných úřadů (KÚ, MěÚ apod.) do řídicích a organiz. norem v podmínkách MěÚ Strážnice a dále metodická pomoc při přípravě invest. akcí města, 63 dodatek č. 1 (včetně přílohy č. 1 a změnového protokolu) ke smlouvě o poskytnutí 4

5 dotace z Reg. oper. programu NUTS 2 Jihovýchod pro projekt Baťův kanál-zázemí pro turisty v přístavu Strážnice - II. Etapa v rámci výzvy Rozvoj infrastruktury a zázemí pro rozv. udržitelného cest. ruchu z oper. programu ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa-rozvoj udržitelného cest. ruchu, oblast podpory- -Rozvoj infrastruktury pro cest. ruch, číslo projektu CZ.1.11/2.1.00/ ; (dodatek spočívá v prodl. termínu ukončení celé akce do ), 64 výsledek hodn. výběr. řízení na akci Strážnice-Komenského-rekonstrukce veřejného osvětlení a městs. rozhlasu s tím, že nejvýh. nabídku dodala fa České slunce servisní s. r. o., Karlovo náměstí 290/16, 1 00 Praha, IČO USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne Zastupitelstvo města 1) bere na vědomí 12 zápis č. 2 ze zased. kontrol. výb. dne ) schvaluje 43 za ověřovatele zápisu p. Aloise Crhonka a Ing. Michala Vajčnera, 44 rozpočtové opatření č. 3/ ve výši tis. Kč na straně příjmů a výdajů, 45 dodatek č. 5 ke Smlouvě o hypotečním úvěru registrační číslo ze dne úroková sazba ve výši 2,29 %, doba platnosti úrokové sazby je stanovena od do , 46 plán kontrol kontrolního výb. na 1. pol., 47 odprodej pozemků čp. 3240/4 orná půda o vým. 23 m 2 a čp. 3241/5 zahrada o vým. 29 m 2, obojí v trati Dolní Mrhoně v k. ú. Strážnice na Mor., z majetku města do vlastnictví p. Tomáše Boka, bytem za účelem usnadnění péče o jeho majetek, za cenu Kč/m odprodej nově vytvoř. pozemků v k. ú. Strážnice na M., v níže uved. výměrách: 1. čp. 789/3 o vým. 73 m 2 žadatelé manželé Petr a Alena Poláškovi k RD čp. 2. pozemek nebyl vytvořen 3. čp. 789/316 o vým. 73 m 2 žadatelka p. Jarmila Karvánková k RD čp. 4. čp. 789/317 o vým. 72 m 2 žadatelé manželé Zdeněk a Ludmila Blahovi k RD čp. 5. čp. 789/318 o vým. 72 m 2 žadatelé manželé Miroslav a Anežka Stanislavovi k RD čp. do vlastnictví přísluš. žadatelů za 100 Kč/m 2, 49 rozpočtové opatření č. 4/ ve výši 649 tis. Kč na straně příjmů a výdajů. 3) neschvaluje 2 pořízení regul. plánu pro lokalitu Jizdébka pro využití pozemků v osobním vlastnictví, 3 přijetí návrhu p. Vavříka ze dne , 4) pověřuje 7 v souladu s ustanov. 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/00 Sb., o obcích v plat. znění starostku města Strážnice Mgr. Renatu Smutnou členkou dozorčí rady /členkou představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., Purkyňova 2933/2, Hodonín, IČ ) ukládá 4 předložit zprávu o dopravním značení ve městě vč. pasportizace; do kdy: do příštího zastupitelstva, odpovídá: ŽPTS, 5 předložit rozvahu a stručný investiční záměr k vybudování veřejného osvětlení a komunikace u garáží na Ořechovce, do kdy: do příštího zastupitelstva, odpovídá: OISB USNESENÍ ze 12. zasedání Rady města Strážnice konaného dne Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 28 zprávu o možnostech pronájmu nebytových prostor v budově J. Skácela čp (současné možnosti s výhledem do budoucna), 29 zápis Komise cestovního ruchu č. 2/ ze dne , 30 zápis ze školské komise ze dne info. místostarosty o výd. m. Strážnice na sport v r. 14 (celk Kč), která byla zprac. zejm. pro další využ. Sport. komisí RMS, 32 stanovisko projektanta a stavební komise k opravě navazujících ploch před gymnáziem. 5

6 2) schvaluje 65 pronájem nebytových prostor o výměře 17 m 2 nacházejících se ve II. NP v budově J. Skácela 1325 panu ing. Vojtěchu Holubovi, bytem, za 12 tis. Kč/rok + náklady na provoz, a to na dobu neurčitou od 1. 5., 66 pronájem nebytových prostor (č. 6) o výměře 22 m 2 nacházejících se ve II. NP v budově Zdravotního střediska paní Barboře Daňkové DiS, bytem, za 250 Kč/m 2 /rok, a to na dobu neurčitou od 1. 5., 67 uzavření sml. o zříz. věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k. ú. Strážnice na Mor. v majetku města v rámci stavby Strážnice, rozšíření knn, Kazatzenko na pozemku KN čp. 12/4 mezi organizací E.ON Distribuce, a. s. jako opráv. z věc. břemene a m. Strážnice jako povinným z věc. břemene, 68 poskytnutí záštity a zároveň dotace tis. Kč na mezinár. sportovní projekt NA KOLE DĚTEM na podporu onkol. nemocných dětí, 69 přijetí účel. darů pro p. o. ZŠ M. K. Strážnice na soutěž Bible a my v roce dle žádosti ze dne , 70 inventarizační zprávu města Strážnice za rok 14 včetně příloh, 71 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na pořádání akce Strážnický korbáč (modelářská soutěžní výstava Klubu plastických modelářů Strážnice), 72 posk. daru ve výši Kč na činn. Záchranné stanice volně žijících živočichů Buchlovice, reg. při Českém svazu ochránců přírody, 73 smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na jejímž základě bude městu Strážnice poskytnuta finanční podpora na akci Energetické úspory pro MŠ Skácelova ve Strážnici 74 smlouvu č o posk. podpory ze Státního fondu ŽP ČR v rámci Oper. progr. Živ. prostředí, na jejímž základě bude městu Strážnice poskytnuta fin. podp. na akci Energetické úspory pro MŠ Smetanova ve Strážnici. 3) neschvaluje 4 poskytnutí dotace pro o. s. Kámen úhelný Velká nad Veličkou na pořádání festivalu NG fest. 4) doporučuje zastupitelstvu ke schválení 25 záměr odkupu částí poz. z majetku ČD čp. 3122/9 v k. ú. Strážnice na Mor., vytipovaných na základě jednání ze dne : 1. část poz. čp. 3122/9 plocha ozn. a plocha parkoviště vedle provozovny p. Kadubce 2. část poz. čp. 3122/9 plocha ozn. b plocha oplocená nízkým plůtkem osázená okrasnými dřevinami při vých. z nádraží ČD 3. část poz. čp. 3122/9 plocha ozn. c plocha rampy s dřevěným skladem na poz. čp část poz. čp. 3122/9 plocha ozn d plocha začínající od rampy dlouhá cca 65 m a široká cca 7 m 5. část poz. čp. 3122/9 plocha ozn. e kterou město využívá jako příležitostné parkoviště např. v době průvodu při MFF Strážnice. 5) nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení 3 odprodej pozemku čp. 3104/11 trvalý travní porost o výměře 791 m 2, v k. ú. Strážnice na Moravě, z majetku města, dle žádosti p. Josefa Pukance, za účelem zřízení soukromé zahrady požadovaný pozemek bezprostředně sousedí s areálem TJ Jiskra Strážnice a dle dříve vypracované studie areálu TJ Jiskra se předpokládá využití daného pozemku pro umístění sportoviště. 6) ukládá 4 stanovit výši základních nájmů na budovách města Strážnice na základě kalkulací; do kdy:. 5., odpovídá: OISB a fin. odbor. Sbor dobrovolných hasičů Strážnice uspořádá v sobotu 16. května SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU Pokud chcete železo hasičům věnovat, připravte je ráno před své domy. V případě, že potřebujete pomoct s vytažením, nahlaste to do. 5. u p. Mrákové v prodejně jízdních kol, ul. Panská. 6

7 Odbor investic informuje Mateřská škola Smetanova a Skácelova výměna oken a zateplení obvodových konstrukcí Na obou budovách mateřské školky byla již ukončena výměna všech oken a vchodových dveří a nyní dochází k postupnému zateplování střešních konstrukcí obou budov. Po zateplení střech bude následovat zateplení obvodových zdí, u nichž v současné době dochází k výběru barevného řešení fasády. TJ Jiskra Strážnice výměna oken a zateplení obvodových konstrukcí budov ubytovny a haly V současné době probíhá vyhodnocování výsledku výběrového řízení na dodavatele akce. Toto je prováděno dle Závazných pokynů poskytovatele dotace Státního fondu životního prostředí ČR. Ukončení hodnocení s následným potvrzením výsledku výběrového řízení se předpokládá počátkem května. Poté bude moci dojít k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a k vlastnímu zahájení prací. Na celou akci je poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí v rámci 50. výzvy a prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie. Sociální zařízení v přístavu BK Firma Renova Hodonín nyní dokončuje práce na fasádě obvodového zdiva a první fázi terénních úprav okolo nové budovy, další etapa je plánována v 1. pol. příštího roku. V průběhu května bude docházet k instalaci mobiliáře, který dotvoří příjemnou atmosféru pro návštěvníky Baťova kanálu. Komenského ulice V současnosti probíhají dokončovací práce na výstavbě odstavných parkovacích stání včetně pokládky dalších konstrukčních vrstev nově budované komunikace. Souběžně s těmito pracemi jsou prováděny činnosti na rekonstrukci veřejného osvětlení a městského rozhlasu. Termín dokončení nově budované komunikace včetně odstavných stání, v celkovém investičním nákladu 7 mil. Kč, se předpokládá na počátku května. Do června pak budou dokončeny práce na rekonstrukci veřejného osvětlení. Další etapou obnovy veřejného prostranství v ulici Komenského bude výstavba chodníků v invest. nákladu cca. 3,5 mil. Kč. Předpoklad provedení je ve druhé polovině tohoto roku. Izolační zeleň Slovácký park Akci provede firma Petr Vykrut zahradnické služby z Ostravy v průběhu května, kdy dojde k vysázení izolační zeleně okolo rodinných domů v lokalitě Drahy (u ZD Žerotín) v nákladu 2 mil. Kč. Z této částky bude městu Strážnice proplacena v rámci Operačního programu Životní prostředí (oblast podpory Regenerace urbanizované krajiny) dotace ve výši 1,6 mil. Kč. Konsolidace IT infrastruktury města Strážnice V minulém čísle jsme informovali občany o vývoji elektronizace procesů městského úřadu s následným rozvojem informačních technologií. Město Strážnice chce za přispění dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) realizovat dvě aktivity: a) konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury jedná se o dodávku dvou výkonných serverů včetně virtualizačních aplikací, diskového pole s vysokou kapacitou (10TB) a zálohovacího diskového pole včetně software; b) elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních agendových informačních systémů (AIS) s registry veřejné správy zde se jedná o nákup pěti multifunkčních zařízení (tisk, kopírování, skenování, OCR) za účelem digitalizace dokumentů úřadu včetně obslužného software. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele obou aktivit. Hospodaření v městských lesích V průběhu března proběhlo výběrové řízení na Pěstební a těžební práce v lesích města Strážnice pro r.. Z 5 předložených nabídek (Dušan Hasala Svatobořice-Mistřín, LESTOP s. r. o. Břeclav, Petra spol. s r.o. Hodonín, Lesy Horňácko s. r. o. Hrubá Vrbka, Ing. Radek Škarpich, Brusné) byla komisí pro hodnocení nabídek (Petra Fialová, Jiří Sochor, Petr Helísek, Romana Okániková) vybrána nejvhodnější nabídka od firmy Lesy Horňácko s. r. o., Hrubá Vrbka. S touto firmou byla podepsána smlouva o provádění těžebních a pěstebních činností v lesích města Strážnice pro r.. 7

8 Ze sociální oblasti Dotaz: Studuji na vysoké škole, naše rodina má nízké příjmy, slyšela jsem, že školy dávají nějaká stipendia. Mám na něco nárok? Odpověď: Sociální stipendium může děkan školy přiznat studentu denního studia (viz z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 91), který pobírá přídavek na dítě (dále jen PnD), jestliže příjem jeho rodiny nepřesahuje 1,5 násobek životního minima rodiny. Nárok student prokáže předložením rozhodnutí úřadu práce (dále jen ÚP) o dávce PnD a potvrzením ÚP o výši příjmu jeho rodiny. Žádost student podá děkanovi prostřednictvím studijního oddělení.stipendium se poskytuje ve výši 16 Kč na měsíc na dobu 10 měsíců, mimo prázdninových měsíců července a srpna. Student ztrácí nárok na přiznané stipendium, pokud přeruší nebo ukončí studium. Termíny výplat stipendia stanoví směrnice rektora. Je možné požádat také o ubytovací stipendium, pokud student bydlí na koleji a jeho trvalý pobyt je v jiném okrese než ve kterém se nachází fakulta, na níž studuje. Další podmínkou přiznání ubytovacího stipendia je první studium na fakultě. Pokud např. student přeruší na rok studium a pak opět pokračuje, nemá nárok na ubytovací stipendium. Zde se nezkoumá sociální situace studenta, výše ubytovacího stipendia se odvíjí od finančních možností fakulty a žádost o ubytovací stipendium se podává rovněž děkanovi prostřednictvím studijního oddělení fakulty. Termíny výplat stanoví vyhláška rektora. Bc. Helena Tomčalová Upozornění: V rámci prorodinné aktivity Jihomoravského kraje jsou i letos nabízeny pobytové tábory pro děti ze sociálně slabších rodin. Náklady na pobyt dětí hradí zcela Jihomoravský kraj. Vážení rodiče, můžete této příležitosti využít a svoje děti ve věku od 5 do 17 let (podle druhu tábora, dohoda na místě) přihlásit k pobytu na některý z tematicky vedených táborů (taneční tábor, doba ledová, dračí akademie, vesmírná expedice apod.) na Městském úřadu ve Strážnici v kanceláři dveře. č. 5. Vyřezání podrostů v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí V průběhu měsíce března bylo na některých plochách pod vedením velmi vysokého napětí (dále VVN) provedeno vykácení podrostů. Linka VVN vede od obce Vnorovy okrajem města Strážnice směrem na Mlýnky a dále pak na Slovensko. Podle 46 odst. 9, zákona č. 458/00 Sb., (energetický zákon) není dovoleno v ochranném pásmu ponechat porosty vyšší než 3 m a to z důvodu bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy ČR (z důvodu ohrožení životů, zdraví a majetku). Údržbu ochranného pásma vedení je povinen provádět sám vlastník pozemku, na kterém dřeviny rostou, a to na svůj náklad. V případě nesplnění této povinnosti provede údržbu ochranného pásma odborná firma provozující tuto přenosovou soustavu. Z tohoto důvodu byly na parcelách pod vedením VVN v katastru města Strážnice vykáceny podrosty, které již ohrožovaly bezpečnost. Veškerou činnost provedla firma ČEPS, a. s. se sídlem v Praze. Odstranění dřevin bylo projednáno a povoleno odborem životního prostředí a územního plánování MěÚ Veselí nad Moravou ve spolupráci s odborem životného prostředí a technických služeb MěÚ Strážnice. Termíny svozu tříděného odpadu v květnu Papír (modré pytle):... úterý 5. května Plast (žluté pytle):... úterý 12. května 8

9 Ze života města Soubor Žerotín s úspěchem oslavil své 45. výročí V sobotu 18. dubna jsme ve Strážnici slavili 45. Strážnické slavnosti souboru Žerotín. Výroční pořad, který s kolektivem připravil vedoucí souboru Víťa Hořák, měl hned několik P. V každém programovém čísle diváci nacházeli špetku humoru, radost z tance a muziky. Pořad se inspiroval skladbou letos sedmdesátiletého Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a všichni účinkující z Čech, Moravy a celého světa vytvářeli stále jen Žerotíňáci zakladatelé, střední generace a současní členové. Také já jsem přispěla špetkou do mlýna, a to regionálním pořadem Ve mlýně. Závěr měl krásnou atmosféru, vinše a gratulace se uzavřely uctěním památky významných zemřelých osobností soboru Žerotín choreografa a vedoucího souboru Jana Loutchana, primáše Mirka Menšíka doprovodné stejnojmenné cimbálové muziky a vynikajícího zpěváka, tanečníka a cimbalisty Josefa Vajčnera-Plačka. Krásný prožitek z vydařeného pořadu si odnášeli jak diváci, tak všichni účinkující, kteří jsou dnes již na startu v nové metě 50. výřočí. Jen to nejlepší přeje Danka Adamcová, chroreografka souboru Po dvacáté šesté se ve Strážnici konala přehlídka Zpěváčků Strážnicka Hned následující neděli 19. dubna pořádal Kulturní dům Strážničan ve Strážnici soutěžní přehlídku Zpěváčci Strážnicka. Prostřednictvím tříčlenné poroty ve složení Magda Múčková, Danuše Adamcová a Ján Dobiš se vybralo z finalistů šest nejlepších zpěváčků k postupu do regionálního kola, které se bude konat ve Vacenovicích. dubna. Nejmladší čtyřletý Jonášek Rybecký z MŠ Strážnice, osmiletá Šárka Janečková ze ZŠ Sudoměřice a devítiletá Katka Múčková ze ZŠ MK Strážnice se stali vítězi kategorie do 10 let. Dvanáctiletá Rozálie Bučková ze ZŠ MK Strážnice a bratři dvanáctiletý Petr Janík a třináctiletý Lukáš Janík ze ZŠ MK Strážnice si vysoutěžili postup v kategorii 10 až let. Doprovázela je CM Krepina s primášem Víťou Bučkem. O zpestření tancem a dětskými hrami se postaraly strážnické dětské soubory Danájek a Demižónek. Přehlídku připravily Táňa Pálenská a Jana Hanáková, pořadem velmi svižně provázela Gabriela Dobišová z KD. Za pořadatele se můžu podělit o velmi příjemný pocit, že za let existence této přehlídky má Strážnicko stále co nabídnout. Dědí se nejen vztah k lidové písničce, ale také radost ze zpívání. Danuše Adamcová, ředitelka KD Strážničan Šárka Janečková Pozn. red.: Zpěváčci Strážnicka se umístili i v oblastním kole ve Vacenovicích. Šárka Janečková obsadila krásné 2. místo, Katka Múčková 3. místo obě v kategorii do deseti let. Gratulujeme! 9

10 1. výročí T. J. Sokol Strážnice Ni zisk, ni slávu, ale osvětu a sebevědomí, národní vědomí, kulturu ducha i těla chtěli přinést zakladatelé Sokola ve Strážnici strážnickým občanům i širokému okolí, když založili tělocvičnou jednotu Sokol. Stalo se tak dne 8. září Na ustavující valné hromadě byli přihlášeni 4 členové zakládající: JUDr. Jaroslav Koutecký-starosta, náměstkem starosty br. Valentin Navrátil, náčelníkem br. MUDr. Alois Nakládal. Do výboru jednoty byli zvoleni bratři: Josef Davídek, Viktor Horný, Dr. Josef Hliňák, František Postřehovský, Bedřich Guth a František Matula. Památné datum založení T. J. Sokol Strážnice připomíná strážnickým členům 1 let trvání činnosti jednoty. Je to dlouhá doba a je těžké ji srovnat a vypovědět několika řádky. Jsou zde úspěchy i neúspěchy, účast na sokolských sletech, budování hřiště, touha po postavení vlastní Sokolovny, přerušení činnosti I. a II. světovou válkou a nejdelší zákaz způsobený vlastním národem v době vlády totalitního režimu. Ve Strážnici byl znovu Sokol obnoven až po listopadu Zahajovací schůze se konala dne. listopadu 1990 (již 29. března 1990 proběhla přípravná schůze). V lednu jsme zahájili pravidelné cvičení žactva v tělocvičně SOŠ. Zúčastňujeme se župních závodů v gymnastice, atletice, turistice, plavání, švihadlovém víceboji a šplhu. Pořádáme turistické výlety pro děti, mládež a dospělé Žerotín, Bzenec, Helfštýn, Bojkovice, Rusava, Luhačovice, Hostýn) a další dvoudenní tábory. Naši cvičenci cvičí na všech Všesokolských sletech (1994, 00, 06 a v roce 12). Zážitky z Prahy jsou vždy pro děti i dospělé cvičence obrovské! V roce 1995 jsme organizovali I. Sokolský ples župy Slovácké, získáváme také sokolskou klubovnu a hřiště za kulturním domem. Ženy se účastní mini-sletu, který pořádá ČOS v Plzni. Dne proběhly ve Strážnici župní závody sokolské všestrannosti ve sportovní gymnastice a dne. listopadu 1995 slavnostní akademie T. J. Sokol Strážnice ke stému výročí založení jednoty. Mezi významné akce, kterých se členové naší jednoty zúčastňují, patří také oslavy vzniku Československé republiky a výročí T. G. M. Řadíme se k Sokolům, kteří pochodují v průvodu se svým praporem. Stabilním oddílem od obnovení Sokola je oddíl zdravotního cvičení žen a věrné gardy, který se věnuje zdravotnímu cvičení, pohybovým aktivitám, turistickým vycházkám a různým společenským akcím. Také nesmíme zapomenout na oddíl všestrannosti žáků, žákyň a dorostu. V tomto oddíle se děti připravují na závody v sokolské všestrannosti, atletice, plavání. V naší jednotě také funguje několik družstev florbalu (přípravka + elév, mladší a starší žáci). Obě družstva hrají svoje florbalové soutěže, každoročně se počas letních prázdnin stmeluje kolektiv v rámci florbalového soustředění, spolupodílíme se na organizování florbalových turnajů pro děti z dětských domovů, objevujeme se na akcích Pivokošt, Radostí ke zdraví, tréninky s extraligovými hráči V roce oslaví T. J. Sokol Strážnice 1 let své existence. Jsme přesvědčeni, že v dnešní době je každá organizace, která se věnuje mládeži, potřebná. Sokolské hnutí vstupuje opět do podvědomí občanů s pokorou i odvahou jemu vlastní. Současná společenská situace je značně odlišná od dob vzniku Sokola v roce 1862 nebo v době jeho zákazu v roce Společnost neustrnula ve svém vývoji, vyznává zcela jiné životní hodnoty než společnost předválečná. Sokol by měl přistoupit na dnešní obraz světa, vždyť sokolské ideály nejsou ničím jiným, než nastolením slušných vztahů mezi lidmi. Chci poděkovat všem členkám a členům T. J. Sokol Strážnice zemřelým i žijícím! Uvědomuji si, že bez jejich obětavosti, ochoty a snahy šířit Sokolskou myšlenku by se v našem městě Sokol takto dlouho neudržel! Starosta T. J. Sokol Strážnice V. Studénka TJ Sokol Strážnice se účastnil oslavy 70. mírových let ve Strážnici, kde byly naše nové prapory slavnostně dekorovány stuhou z rukou místostarosty města p. Waltra Bartoše. 10

11 Významné výročí Osmdesátiny sochaře Miroslava Hudečka Dne 30. dubna se dožívá důležitého životního jubilea náš význačný rodák, akademický sochař Miroslav Hudeček. Pochází z rozvětveného rodu strážnických Hudečků, matka byla rozená Adamcová, rodiče bydleli v Komenského ulici. Od mládí ho upoutával nejen výtvarný projev, ale i strážnická hudební kultura. Už od dětských let hrával v muzice Slávka Volavého a patřil k muzikantskému mládí, které tato muzika vychovávala. Po absolvování keramického oboru Uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti pokračoval ve studiích na Akademii výtvarných umění v Praze, obor sochařství, jeho učiteli byl Jan Lauda a Vincenc Makovský. V roce 1960 se oženil s Olgou Pflegerovou, rodačkou z jižních Čech, která vystudovala keramické obory a věnovala se aplikaci klasického lidového hrnčířství do moderní tvorby současnosti. Manželé Hudečkovi dnes žijí v Říčanech u Prahy, kde mají svůj atelier, v němž se stále věnují umělecké tvorbě. Miroslav Hudeček vytvořil pro Strážnici několik význačných děl, která jsou umístěna v areálu města. Občané Manželé Hudečkovi při udělení Čestného občanství města Strážnice v roce 12 a návštěvníci města jistě znají jeho monumentální bronzovou sochu J. A. Komenského (1984) na náměstí, Cimbalistu (1965) před stadionem Bludník nebo Primáše (1970) u kulturního domu Strážničan. Menším dílem je nadživotní portrét J. A. Komenského (1993), umístěný v areálu památníku bratrského školství za kostelem P. Marie. Známé jsou i keramické plastiky z vestibulu kulturního domu, které vytvořila Olga Hudečková, a ve vinárně dva keramické reliéfy faun a Bakchus od jejího manžela. Jak charakterizují Hudečkovu tvorbu umělečtí kritikové? Dr. Jaroslav Pelikán o něm napsal: Miroslav Hudeček hledá po celou dobu svého tvoření témata, která úzce souvisejí s jeho lidským a uměleckým založením. Poután zkušeností lidového muzikanta inspiruje se světem lidového umění, prostřednictvím lyricky laděných figurativních alegorií usiluje o výtvarné zobecnění věčně aktuálních a základních humanistických pocitů a myšlenek. Každá socha, každé dílo Miroslava Hudečka chce být trvalou výpovědí o člověku. Výpovědí výtvarně nekonvenční a přitom hluboce realistickou směřující k polidštění okolního světa. (Citát z monografie o Miroslavu a Olze Hudečkových, vydané v roce 05.) Dodejme, že po lidské stránce nastavil osud manželům Hudečkovým svoji odvrácenou tvář. Ztráta obou výtvarně nadaných dětí jim připravila bezútěšné chvíle nekonečné bolesti. Proto jim nyní přejeme, aby se v klidné zátočině svého stáří mohli těšit alespoň z kvalit svého obdivuhodného a nevšedního výtvarného díla. Jiří Pajer Ještě hodně společné radosti ze života přejí oslavenci i jeho paní Olince Strážničané 11

12 Ze školství Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Exkurze do Jaderné elektrárny v Dukovanech Den zdraví Radek Nejeschleba 9. B Dne 9. března jsme se obě deváté třídy vydaly na exkurzi do informačního centra Jaderné elektrárny Dukovany. Exkurze byla velmi poutavá a naučná, protože jsme se na ní dozvěděli spoustu zajímavých věcí o tom, jak vzniká elektřina nejen v jaderných elektrárnách. Informace jsme se dozvídali na nově zbudované naučné stezce, která vede pod infocentrem. Stezka byla doplněna o tři krátké filmy, které nám zodpověděly mnoho našich otázek a ukázaly nám prostředí elektrárny, kam bychom se bez speciálního povolení nemohli dostat. Exkurze se povedla a moc se nám v Dukovanech líbilo. Vojtěch Studénka V úterý 7. dubna u příležitosti Světového dne zdraví v Základní škole M. Kudeříkové ve Strážnici proběhl školní Den zdraví. Byl zaměřen na zdravé jídlo (pomazánky, sedmikrásky, pažitka), měli jsme možnost si připravit jednoduché míchané nápoje a byly nám předvedeny ukázky stolování. To vše ve spolupráci s vyučujícími a studenty Střední školy hotelové, služeb a Veřejnosprávní akademie, s. r. o. ve Strážnici. Této akce se zúčastnilo celkem 0 dětí od první do deváté třídy se svými učiteli. Do akce byli vtaženi i naši žáci, kteří měli možnost nejenom konzumovat připravené pomazánky a kytičky, ale připravit si také míchaný nápoj, zkusit si složit jednoduchý vzor ubrousku pro prostírání, nebo prostřít slavnostní tabuli. Celým kulinářským dnem nás provázeli studenti hotelové školy se svojí paní učitelkou. Děkujeme střední hotelové škole za vstřícnost, dokonalou přípravu a také materiální zajištění této akce! Konečně jsme uspěli i ve fyzice Božena Berčíková Svědomitá příprava a desítky vyřešených úloh pomohly našim žákům úspěšně reprezentovat školu v okresním kole fyzikální olympiády. V kategorii E (9. ročník) se Martin Benovič umístil na stříbrném 2. místě a Anna Jahelková jako úspěšná řešitelka obsadila krásné 6. místo. Ani osmáci se neztratili a stali se také úspěšnými řešiteli: David Šťastný získal 8. místo a Petr Lovecký 9. až 10. místo. Všem blahopřejeme. 12

13 Úspěch žáků se dostavil ve skoku vysokém Ondřej Spazier Tak jako každý rok se naši žáci zúčastnili tradičního závodu ve skoku vysokém Velická laťka, který se konal ve Velké nad Veličkou ve sportovní hale. Největší úspěch z našich žáků zaznamenala žákyně 7. třídy Petra Kovaříková, která výkonem 135 cm obsadila 2. místo v kategorii mladších žákyň. Její spolužák Matěj Sochor soutěžil v kategorii mladších žáků a v nabité konkurenci skončil na 3. místě, když se mu podařilo překonat laťku ve výšce 140 cm. Za zmínku stojí i výkony ostatních reprezentantů, např. 5. místo M. Petriové. Kvalitní výkony předvedli i T. Suchánková, S. Helísková, A. Studničková, J. Možnar, O. Nenička, S. Mašková, B. Lachmanová, M. Hořák a R. Komoň. Den učitelů Zdeňka Dudová Z naší školy byly v tomto roce navrženy ke Dni učitelů na ocenění za dlouholetou velmi dobrou práci ve školství dvě paní učitelky paní Jarmila Borovcová a paní Olga Mlčáková. Slavnostní obřad proběhl 23. března v zasedací místnosti Městského úřadu ve Veselí nad Moravou. Předávání ocenění zahájil starosta města Veselí Ing. Miloš Kozumplík. V kulturním pořadu vystoupili žáci z Církevní ZŠ Veselí nad Moravou. Budoucí prvňáčci se opět mohou setkat Naše škola zve touto cestou budoucí prvňáčky a jejich rodiče na akci Předškolní setkávání, kterou chce umožnit dětem lépe rozvinout schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný start školní docházky. Setkání s budoucími učitelkami v prvních třídách bude probíhat každý čtvrtek po dobu čtyř týdnů v prvním patře budovy mimoškolní výchovy (ve třídách 1. A a 1. B). První setkání ve škole se uskuteční ve čtvrtek 7. května od. hodin. Zájemci se mohou přihlásit na telefonu nebo přijít do školy přímo na setkání. Rodičům doporučujeme vzít dětem přezůvky. Informační schůzky pro budoucí prvňáčky Petr Tomeček Informační schůzka a setkání se všemi budoucími prvňáčky a jejich rodiči před zahájením školního roku /16 se uskuteční v úterý 2. června ve velké klubovně nad tělocvičnou od.30 hodin. Vstup do budovy bude zpřístupněn z ulice Preláta Horného průchodem mezi farou a základní školou. Přijďte se podívat na představení z pohádek a pověstí Jarmila Borovcová a Olga Mlčáková Občanské sdružení rodičů OSMA ve spolupráci se ZŠ M. Kudeříkové Strážnice zve všechny zájemce na veřejné hudebně dramatické vystoupení žáků 5. tříd u příležitosti Mezinárodního dne dětí nazvané O královce. Námětem hry z doby Lucemburků bude spor o královský poklad odehrávající se mezi členy panovnické rodiny. Hra bude předvedena pro veřejnost v pondělí 1. června od hodin v aule školy v budově prvního stupně (vstup bude umožněn vchodem z ulice Preláta Horného). 13

14 Základní škola Školní Strážnice Evropa ve škole Mgr. B. Jančíková I letos se naše škola zapojila do několika výtvarných soutěží, zatím největším úspěchem je umístění našich žaček v soutěži Evropa ve škole 14/. Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v České republice probíhá od roku 1992, od roku 1999 je jejím garantem Národní institut dětí a mládeže. Soutěž je určena žákům a studentům všech stupňů a typů základních a středních škol a školských zařízení. Naše děvčata se umístila v krajském kole ve 3. kategorii (13 16 let) na krásném 5. a 6. místě. 5. místo Tereza Hujsová práce Fáze života, 6. místo Julie Černá práce Vzpomínky na minulost. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů a inspirace v další výtvarné práci. Na 14. května připravuje Dům dětí a mládeže ve Veselí nad Moravou vernisáž výstavy prací, které se zúčastnily v krajském kole, výstava potrvá měsíc a už teď jste srdečně zváni. Velická laťka Mgr. R. Lanová se naši žáci zúčastnili atletického závodu ve skoku vysokém. Tradiční zápolení mělo už 17. ročník a stále vysokou úroveň. Naši školu reprezentovali tito skokani a skokanky: L. Janča, M. Chocholáčková, M. Jamná, T. Janeček, J. Sochor, R. Šimoník, M. Martinková, N. Kvaltínová, Z. Kuja. Olympiáda v českém jazyce Mgr. J. Zlámalová Jako každoročně proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v českém jazyce. Její vítězka Ludmila Jančíková, žákyně třídy 9. A, postoupila do okresního kola a v únoru poměřila své jazykové schopnosti a dovednosti s dalšími vrstevníky z různých škol našeho okresu. Podařilo se jí vybojovat krásné 3. místo a se svými 24 body skončila o pouhé dva body za vítězkou této soutěže. Díky tomuto výbornému výsledku také postoupila do krajského kola, které 10. dubna proběhlo v Brně. Zde se ze 32 účastníků umístila na 19. místě. Lidce se již před dvěma lety podařilo vyhrát literární soutěž, kterou vyhlásilo nakladatelství Fragment, a pravidelně se účastní několika dalších literárních soutěží, do kterých se naše škola zapojuje. Gratulujeme jí k výsledku v okresním i v krajském kole a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Basketbal na Čápovce Mgr. R. Lanová pořádala naše škola okrskový turnaj v basketbalu. 1. ZŠ Vančurova Hodonín, 2. ZŠ Blatnice pod svatým Antonínkem, 3. ZŠ a MŠ Lipov, ZŠ Školní Strážnice. 14

15 Vybíjená Mgr. R. Lanová Také žáci z I. stupně pomáhají naší škole získávat body v rámci AŠŠK do konečného pořadí. Ve středu. 4. jsme bojovali na turnaji ve vybíjené na ZŠ Vančurova v Hodoníně. Konkurence byla velmi silná, ale určitě se naši žáci 4. a 5. ročníku neztratili. Pochvalu si zaslouží P. Otevřel, J. Stanislav, K. Koštuřík, R. Morávek, J. Svoboda, M. Hrdý, L. Jamný, L. Bílek, L. Helísek, O. Mašina, O. Šrůtka, R. Janeček. Všem sportovcům děkuji za vzornou reprezentaci školy. Purkyňovo gymnázium Strážnice Úspěch mladých historiků Purkyňova gymnázia Mgr. Jiří Hubačka Ve středu 8. dubna se vydala tříčlenná skupina studentů našeho gymnázia do Brna na Biskupské gymnázium, aby se podruhé v historii naší školy zúčastnili již XXIV. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií. Jedná se o soutěž zaměřující se podrobně na české a slovenské dějiny, přičemž na letošní kalendářní rok bylo stanoveno období Protektorátu, tedy od března 1939 do května Nutno přiznat, že tentokrát jeli mladí historici Anička Grombířová (2. A), Tereza Svitálková (kvinta) a Tomáš Macalík (sexta) do Brna již v roli favoritů. Po loňském 2. místě v kraji a posléze 11. místě v samotném finále, jehož se zúčastnilo 75 českých a slovenských gymnázií, jsem totiž stanovil naprosto jasný cíl: zajistit si přímou účast v letošním finále, tedy ideálně se umístit nejhůře do třetího (postupového) místa. A vybraný tým splnil zadaný úkol dokonale první místo, a to navíc se zcela suverénním náskokem! Celkový počet 130 získaných bodů (ze 4 možných) korunoval drtivou dominanci před ostatními soutěžícími z Jihomoravského kraje vždyť druhé gymnázium z Klobouků u Brna získalo pouhých 97 bodů. O to větší překvapení přišlo s celorepublikovými výsledky krajských kol z celkového počtu 5 gymnázií se umístila naše škola na absolutním prvním místě! Zatímco jsme loni jeli do chebského finále jen s pokorou a spíše se zvědavostí, tentokrát se budou muset studenti vypořádat s vědomím, že patří mezi horké favority. Aby mohli pomýšlet na nejvyšší mety, musí obětovat neskutečné množství času ke studiu odborné literatury a celkové přípravě. V listopadu se pak pokusíme dosáhnout toho, aby Strážnicko vešlo do povědomí české veřejnosti coby centrum nadějných mladých historiků.

16 Střední škola Strážnice Středoškolská odborná činnost v Brně Zlato pro Střední školu Strážnice v avantgardní oděvní tvorbě Ing. Lenka Příborská Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti se uskutečnilo v Brně. Do tohoto kola se zapojili účastníci z okresů Jihomoravského kraje. Střední školu Strážnice reprezentovali v oboru 9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design Martin Uhlík s prací Tvorba 3D modelu auta Audi R8, Jan Různa a Lukáš Raška s prací Skateboard. Martin Uhlík obsadil 1. místo s postupem do krajského kola a Jan Různa s Lukášem Raškou se umístili na 2. místě. V kategorii Teorie kultury, umění a umělecké tvorby reprezentovala školu Eva Blážová s prací Rozmanité Japonsko, která obsadila 2. místo s postupem do krajského kola, a Anna Mariánková s prací Antický oděv dnes, která se umístila na 3. místě. Obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie byl zastoupen prací Evy Boťánkové Materiály v interiéru, která skončila na 4. místě. Středoškolská odborná činnost je soutěž studentských projektů žáků všech typů středních škol. Výsledkem projektu v rámci SOČ je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně obhajována před odbornou porotou. Do soutěže se žáci mohou přihlásit se samostatnou prací, jejímž obsahem je řešení problému nebo úkolu, návrh technického zařízení, případně části funkčního modelu nebo zařízení, nebo návrh učební pomůcky s možností didaktického využití. Mgr. Monika Frantová Lysá nad Labem každoročně v dubnu hostí účastníky výstavy Elegance, jejíž součástí bývá i soutěž mladých módních návrhářů. Na soutěž Avantgarda do Lysé nad Labem Střední škola Strážnice pravidelně vysílá své zástupce, kteří velmi úspěšně reprezentují ve všech daných soutěžních kategoriích. Letošní ročník soutěže se konal 16. dubna. V kategorii Barvy karnevalu obsadil krásné 1. místo model Terezie Trňákové nazvaný La Reina de la Selva. 16

17 Mistr ve floristice představil na Střední škole Strážnice jarní trendy Ing. Pavla Sukupčáková O nejnovějších trendech v jarní interiérové výzdobě a nejen o nich se mohli přesvědčit i poučit účastnici jarního workshopu, který pro veřejnost pořádala Střední škola Strážnice. Seminář zaměřený na výrobu jarních dekorací zde vedl Jaromír Kokeš, šestinásobný mistr ČR ve floristice. Letošní výzdobě dominuje přirozená barevnost jarních květin, pro přízdobu jsou voleny především přírodní materiály větvičky, vlna, provázky, peří i vajíčka, na vytváření originálních věnečků na dveře se hodí také seno, proutí či cibule, prozrazuje florista, který do Strážnice jezdí už deset let. Každoročně zde vede pracovní semináře zaměřené na nejnovější trendy v jarní a vánoční dekoraci. Vždy dopoledne pracuje se žáky, odpoledne se v aranžérské dílně věnuje zájemcům z řad veřejnosti. Do Strážnice jezdím rád, je to jedna ze dvou škol v republice, s nimiž spolupracuji. Vždycky zde panuje velmi přátelská atmosféra, jak dopoledne, tak odpoledne. Žáci jsou velmi šikovní a zruční, odpoledne mne vždy potěší upřímný zájem a nadšení ze strany dospělých, říká Jaromír Kokeš. Ačkoli je velmi vytížený nejen pracovně, ale i soutěžně, ať už sám jako soutěžící, či jako člen odborných porot, pozvání do Strážnice nikdy neodmítne. Letos si účastníci pod jeho vedením vyrobili jarní věneček na dveře, přízdobu hrnkové květiny a vázičku na jeden květ z vyfouknutého vajíčka. Další seminář pod jeho vedením proběhne ve škole před začátkem adventu a jeho tématem bude adventní a vánoční výzdoba. Informace o konání a přihláškách bude škola zveřejňovat na podzim. 17

18 OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA STRÁŽNICE Mateřský klub SEDMIHLÁSEK středa, pátek h Cvičení s batolaty pátek h Cvičení pro těhotné s relaxací, příprava k porodu středa h, nutno se přihlásit! Modlitby otců pondělí.00 h Modlitby mamek poslední středa v měsíci v.00 h POZVÁNKY: ABY NOŽKY DOBŘE BĚHALY beseda o TEJPOVÁNÍ MUDr. JUGASE o nové léčebné metodě tentokrát pro malé děti. 5. v h na ZAHRADĚ U SV. MARTINA (v případě nepřízně počasí v klubovně RC) MÁJOVÁ NEALKODISKOTÉKA (pro mladší mládež od 11 let) pátek v h (velká klubovna Rodinného centra) JARO NEBO ZIMA, V RODINĚ JE PRIMA OSLAVA SVÁTKU MATEK A DNE PRO RODI- NU na Zahradě u sv. Martina, neděle v h (Hudební a taneční vystoupení, tvořivé dílny, atrakce, občerstvení Ve spolupráci s Orelskou jednotou.) NABÍZÍME: KURZY MANŽELSKÝCH VEČERŮ PŘÍPRAVA K PORODU PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ BESEDY A PORADENSTVÍ Kontakty a aktuální informace: mob PRÁZDNINOVÁ NÁBÍDKA RODINNÉHO CENTRA 18

19 ************************************************ 19

20 Dům dětí a mládeže Strážnice tel.: , mobil: , , SO PAPÍROVÝ PEDIK Výroba papírových ruliček a jejich pletení, košíky, věnečky Kde: klubovna na Domečku. Začátek ve 14 hodin Vstupné: 40 Kč + spotřebovaný materiál Vedoucí akce: Marie Flašarová, mobil SO PRAŽEC tvořivé víkendy pro dospělé Výroba drátěných předmětů. Kurz je akreditován MŠMT! Kde: keramická dílna DDM. Začátek: v 9 hodin. Cena jedné lekce činí 400 Kč Zájemci se musí přihlásit předem, akce je kapacitně omezena Vedoucí akce: Marie Flašarová, tel SO JIHOMORAVSKÁ LIGA MINIHÁZENÁ 4+1 Začátek: v 9 hodin. Kde: tělocvična ZŠ Školní Vstup zdarma. Možnost na místě zakoupení občerstvení Přijďte povzbudit naše děvčata a chlapce!! Srdečně Vás zvou děti, trenérky miniházené a pracovníci Domečku! Vedoucí akce: Marie Knitlová, tel NE AKADEMKA DOMEČKU Přehlídka činnosti Domu dětí a mládeže Strážnice vystoupení zájmových útvarů Místo konání: KD STRÁŽNIČAN. Začátek: v hodin Vstupné: 30 Kč / rodinné 60 Kč, všechny vstupenky jsou slosovatelné Pro členy kroužku při Domečku vstupenky ZDARMA Bližší informace Vám poskytnou pracovníci osobně nebo na tel Vedoucí akce: Marie Flašarová, tel PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN SO Radostí ke zdraví doprovodný program v parčíku před KD Strážničan SO. 6. Pražec savování textilu Dětská Strážnice doprovodný program LÉTO S DOMEČKEM LT Monte Lope-Lopeník Výtvarně-kreativní LT Littner, Bzenec-Přívoz Ztracený poklad templářských rytířů LT Littner Bzenec-Přívoz soustředění florbalistů a miniházené Řecko, Nea Vrasna - ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi a další zájemce Letní příměstské tábory na Domečku v roce probíhají v termínech: I. turnus: Putování za našimi předky II. turnus: Poutníček tábornické dovednosti a výpravy do přírody. III. turnus: Robot Emil by se divil strážnické perly technické nejen pro kluky. Bližší inform ace o kroužcích, akcích, táborech a ozdravném pobytu u moře najdete na Našich webových stránkách:

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 03. 2016 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži 5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži V pátek dne 23. ledna 2015 proběhl v budově Historického ústavu Slezské univerzity v Opavě již IX. ročník krajské historické soutěže určené

Více

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ - 2017 termín akce místo konání pořadatel /účastník 7.1. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - Charleyva teta sokolovna Ostroměř Dobrovodští kohouti 21.1. Myslivecký ples sokolovna

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 18. 04. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 20 obce Starý Poddvorov, konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 20 obce Starý Poddvorov, konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 20 obce Starý Poddvorov, konaného dne 11. 5. 2016. Přítomni: 5 členů dle prezenční listiny V 18:12 se dostavil zastupitel Vít Sasínek, počet zastupitelů se zvýšil na

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice Bc. Martina

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová Helena,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokola Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. Cvičí zde 14 cvičenců všech věkových skupin. Z

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 43. schůze ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 43. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Jaromír Trtík, Bc. Zdeněk Plas Omluveni:

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Město Český Brod Zastupitelstvo města Souhrn (anonymizovaný)

Město Český Brod Zastupitelstvo města Souhrn (anonymizovaný) 1 Město Český Brod Souhrn (anonymizovaný) z 16. řádné jednání zastupitelstva města, která se konala ve středu 09.11.2016 od 18:00 hod v: Obřadní síň 50/2016 VPS speciální stavební úřad pro místní komunikace

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

Usnesení. z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká

Usnesení. z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 05.09.2016 od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Rada města schvaluje: 1885/R/050916: předložený

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více