Jednotka moduweb500. moduweb500: Webový server pro BACnet sítě moduweb Vision. SAUTER EY-modulo 5. PDS cz Katalogový list moduweb Vision

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednotka moduweb500. moduweb500: Webový server pro BACnet sítě moduweb Vision. SAUTER EY-modulo 5. PDS 96.005 cz Katalogový list moduweb Vision"

Transkript

1 SAUTER EY-modulo 5 PDS cz Katalogový list moduweb Vision moduweb500: Webový server pro BACnet sítě moduweb Vision Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Sledujte provoz Vaší budovy a zjistěte, kde jsou možnosti pro optimalizaci provozu. Ať jste kdekoliv. Oblast použití Vizualizace a ovládání technických zařízení v budovách. Vlastnosti Součást systému SAUTER EY-modulo 5 Ovládání zařízení přes internet pomocí standardního webového prohlížeče Posílání poplachových hlášení prostřednictvím u a SMS Záznam historie hodnot a poplachů Funkce pro časové plány a kalendář (BACnet-Schedule-Client) Možnost zobrazení hodnot v seznamech, dynamických obrázcích a grafech Projektování / parametrování pomocí počítače s programem CASE Suite Technický popis Komunikace s webovým klientem pomocí standardního protokolu HTTP Komunikace se serverem pro posílání ů a SMS bránou přes standardní protokol SMTP Komunikace s automatizačními stanicemi pomocí protokolu BACnet / IP a Webservices (EN ISO ) Integrovaný Firewall Produkty Typ EY-WS500F005 EY-WS505F010 EY-WS505F020 Popis Jednotka moduweb500 Program moduweb Vision pro 800 datových bodů, 75 obrázků, 25 uživatelů Program moduweb Vision pro 2500 datových bodů, 250 obrázků, 100 uživatelů Jednotka moduweb500 Technické údaje Elektrické napájení Přípustné okolní podmínky Napájecí napětí, šroubovací svorky 24 V AC, ± 20%, Hz Provozní teplota 0 45 C Teplota při skladování a přepravě C Zdířka pro připojení zdroje malého napětí V =, vnější ø 5.5 mm, vnitřní ø 2.5 mm Vlhkost 5 85% r.v. (viz montážní předpis) bez kondenzace Příkon max. 6.5 VA / 5.5 W Baterie (zálohování RTC) CR2032, vyměnitelná Instalace Životnost baterie 10 let Montáž do rozvaděče Na DIN lištu Rozměry š x v x h (mm) Rozhraní, komunikace Váha 0.8 kg Síť Ethernet 1 zásuvka RJ-45 10/100 BASE-T(X) 10/100 MBit/s Normy, směrnice Komunikační protokol BACnet/IP (DIX) Krytí IP 20 (EN 60529) 1) Bezpečnostní třída III (EN ) Watchdog Prostředí 3K3 (IEC 60721) Architektura Konformita CE podle: Procesor ARM Cortex A8, 600 MHz EMC směrnice 2004/108/ES EN 55022, EN RAM (operační paměť) 256 MB Software třídy A EN dodatek H Flash (paměť nezávislá na napájení) 128 MB Rozšíření paměti Slot pro SD-HC kartu až do 32 GB Doplňující informace Médium pro zálohování USB disk Montážní návod P max. 250 ma Materiálová a environmentální deklarace MD ) pouze z čelní strany s krytem svorkovnice. 1/5

2 Pokyny pro projektování Montáž a přívod napájecího napětí Jednotka moduweb500 se montuje do elektrorozvaděče na profilovou lištu (EN 60715). Jednotku lze napájet ze zdroje 24 V~, připojeného na svorky, nebo stejnosměrným napětím V pomocí souosého konektoru. Napájecí napětí nesmí být současně připojeno z obou zdrojů. Připojování vodičů se smí provádět pouze při vypnutém napájení. Pro napájení jednotky moduweb500 se musí použít bezpečnostní transformátor podle EN Kabelové propojení datové linky musí být provedeno odborně v souladu s normami EN , -2 a -3 a musí vést odděleně od silových kabelů. Při manipulaci musí být dodrženy národní normy pro instalaci, použití, přístup, oprávnění k přístupu, ochranu před úrazem, bezpečnost práce, demontáž a likvidaci odpadu. Kromě toho musí být dodrženy normy pro instalaci zařízení EN 50178, 50310, 50110, 50274, apod. Dodržování speciálních norem jako IEC/EN 61508, IEC/EN 61511, IEC/EN , -2 a podobných není vyžadováno. Jednotka moduweb500 se může používat pouze v případech, kdy její selhání nemůže ohrozit lidské životy nebo životní prostředí. Při instalaci musí být dodrženy následující podmínky: Průřez vodičů: min. 0,8 mm², max. 2,5 mm² (měděný vodič) za dodržení příslušných norem a národních předpisů Další informace jsou uvedeny v montážním předpisu. Watchdog Na svorce 02 je k dispozici signál Watchdog, který umožňuje kontrolovat interní zpracování procesů jednotky moduweb500. V případě správné funkce procesoru a běhu programu jsou na tomto výstupu impulzy o frekvenci přibližně 10 Hz. Výstup Watchdog je řešen jako digitální výstup s otevřeným kolektorem, který spíná proti kostře. Při jeho zapojení je nutné dodržet následující podmínky: řízení externího akčního členu max. 15 V=, zatížení výstupu max. 10 ma. V praxi může být signál z výstupu Watchdog přímo připojen na digitální resp. univerzální vstup automatizační stanice a může být monitorován pomocí uživatelského programu. Obecný popis funkce Program moduweb Vision umožňuje webový přístup k automatizačním stanicím připojených do sítě BACnet. Logická struktura zařízení se zobrazuje ve stromové struktuře, která umožní rychlý přechod na požadovanou část zařízení. Zařízení může být zobrazeno a obsluhováno z dynamických obrázků nebo ze seznamů. Alarmy a události lze prohlížet v seznamu alarmů, lze je zasílat em nebo pomocí SMS. Program moduweb Vision ukládá historická data z připojených zařízení, zobrazuje je v grafech nebo tabulkách a v případě potřeby je posílá em. Pomocí jednotky moduweb500 lze jednoduše a intuitivně ovládat časové programy BACnet připojených automatizačních stanic. Přístup na jednotlivá zařízení a oblasti je možné řídit pomocí správy uživatelů. Uvedení do provozu V levé horní části jednotky moduweb500 je umístěn vypínač pro její zapnutí resp. vypnutí. Tento vypínač neodpojuje napájecí napětí! Pomocí vypínače "On-Off" se program moduweb Vision pouze přepne do pohotovostního stavu (standby). Chování při vypnutí Pokud se vypínač přepne do polohy "Off" (vypnuto), jsou řízeně ukončeny všechny aplikace a vypne se procesor. Obvod hodin reálného času (RTC) je nadále napájen, takže pokud je napájecí napětí k dispozici, není zatěžována záložní baterie. Chování při výpadku napájecího napětí Výpadky napětí se rozlišují na: mikrovýpadky výpadky napětí Mikrovýpadky Výpadky napájení v řádu mikrosekund (0 cca 20 ms) jsou překlenuty bez jakéhokoliv vypínání nebo jiných rušivých jevů. Jednotka moduweb500 i nadále pracuje v normálním režimu. Výpadky napětí Výpadek napájení delší než 20 ms způsobí, že se jednotka moduweb500 řízeně vypne. Po obnovení napájení se provede řízené zapínání podle priorit. Jednotka moduweb500 provádí řízené vypínání a zapínání zcela automaticky. Při výpadku napájecího napětí zajišťuje funkci hodin reálného času lithiová knoflíková baterie. Výměnu baterie může provádět v případě potřeby pouze odborný servis! Data aplikace a hodnoty změněné uživateli jsou trvale uloženy do paměti Flash a nepotřebují zálohování baterií. Přesto se doporučuje zálohovat uživatelská data (CASE Engine) a hodnoty změněné uživateli (např. BACnet funkcí DM-BR), čímž se zvýší ochrana proti ztrátě dat. 2/5

3 Signalizace LED Když je jednotka moduweb500 v provozu (vypínač v poloze On ), jsou různé provozní stavy signalizovány pomocí tří LED diod. Následující tabulka popisuje funkci jednotlivých LED diod. Systémová LED dioda Popis LED Stav Způsob svícení Popis STATUS svítí trvale oranžově moduweb500 v režimu Startup (po zapnutí) svítí trvale zeleně moduweb500 v provozu bliká zeleně Identifikace pomocí programu Case Sun "Blikání" bliká červeně probíhá konfigurace, restart nebo download moduweb500 bliká červeně (rychle) Interní porucha Ethernet LED vlevo svítí trvale oranžově síťové spojení navázáno nesvítí (žádná signalizace) síťové spojení přerušeno Ethernet LED vpravo bliká zeleně aktivní přenos dat (Ethernet) Programování a parametrování Parametrování a konfiguraci programu moduweb Vision provádí pracovníci firmy SAUTER nebo autorizovaných partnerských organizací pomocí programu CASE Suite. Jednotka moduweb500 se dodává bez software. Jednotka je funkční až po instalaci programu moduweb Vision (EY- WS505F010 nebo EY-WS505F020). Instalace programu se provádí v rámci prvotního uvedení do provozu pomocí programu CASE Sun. Struktura zařízení, navigační strom, dynamické obrázky a grafy se vytvářejí ve fázi zpracování software. V programu moduweb Vision se musí provést nastavení parametrů pro komunikaci v Ethernetové síti. Všechna nastavení jako např. IP adresa, maska podsítě, výchozí brána (Gateway) a číslo instance BACnet (DOI) se parametrují pomocí programu CASE Sun. Nastavení IP adresy lze také změnit pomocí webového rozhraní. Pro identifikaci jednotky při uvádění do provozu lze pomocí programu CASE Sun aktivovat blikání signalizační LED diody Provoz/Porucha (Run/Fault). Uživatelský program pro jednotku moduweb500 lze zapsat pomocí programu CASE Engine z libovolného bodu v Ethernetové síti. Probíhající zápis uživatelského programu (Download) je signalizován červeným blikáním stavové LED diody. Data se ukládají do paměti Flash, kde jsou zachována i po výpadku napětí! Interní hodiny V jednotce moduweb500 jsou integrovány hodiny reálného času (RTC) pro časové programy a časové značky historických dat. Při zápisu uživatelských dat do moduweb500 se nastaví datum, čas a časová zóna. Datum, čas a časovou zónu je možné nastavit ručně pomocí webového rozhraní nebo lze synchronizovat moduweb500 ze serveru NTP případně z BACnet-Time serveru (služby "DM-TS-B" a "DM- UTC-B". Jednotku moduweb500 je možné použít jako BACnet Time Master pro synchronizaci času připojených BACnet přístrojů (služby DM- ATS-A a DM-UTC-A). Časová zóna a automatické přepínání letního/zimního času (Daylight saving time) se konfiguruje ve vlastnostech sítě (Case Engine) jednotky moduweb500. Inicializace Po restartu se program moduweb Vision inicializuje. Při tom probíhá aktivace hlášení hodnot datových bodů, alarmů a oznamování událostí ze všech BACnet přístrojů. Tento proces může trvat až několik minut. Správná funkce programu moduweb Vision je zaručena až po dokončení procesu inicializace. Restart jednotky moduweb500 může také aktivovat administrátor pomocí webového rozhraní. Firmware / Update Jednotka moduweb500 je dodána s nainstalovanou aktuální verzí firmware. Pokud je v době instalace a uvádění do provozu k dispozici nová verze firmware, je možné pomocí programu CASE Sun provést aktualizaci firmware na nejnovější verzi přes Ethernetovou síť. Červeně blikající stavová LED dioda signalizuje probíhající aktualizaci firmware. Verzi instalovaného Firmware lze zjistit pomocí webového rozhraní po klepnutí na tlačítko "O aplikaci". 3/5

4 Program moduweb Vision Technické údaje EY-WS505F010 EY-WS505F020 EY-WS505F010 EY-WS505F020 Kapacita dat Protokoly Max. počet BACnet objektů Automatizační úroveň Protokol BACnet/IP Protokol BACnet/IP revize 10 revize 10 Počet periodických dotazů 60 hodnot / min 60 hodnot / min Webové rozhraní HTTP, HTTPS HTTP, HTTPS Historické datové body Posílání ů a SMS SMTP SMTP (spontánní hlášení) Historické datové body Synchronizace času NTP, BACnet NTP, BACnet (cyklické dotazování) Kapacita historické databanky 2x10 9 hodnot 2x10 9 hodnot (SD karta 32 GB) Počet datových bodů v grafu Systémové požadavky na klienty Obrázky Internet Explorer V8 nebo vyšší V8 nebo vyšší Uživatelské účty Adobe-Flash-Plugin V11 V11 Současně přihlášení uživatelé Počet automatizačních stanic Časové programy, kalendář Funkce BACnet-Schedule-Client jednotky moduweb500 umožní rychle a intuitivně parametrovat lokální časové programy (objekty BACnet-Schedule) a kalendáře (objekty BACnet-Calendar) uložené v automatizačních stanicích. Časové programy a kalendář svátečních dnů se zobrazují v přehledné grafické formě. Časové programy se provádějí lokálně v automatizační stanici i při přerušení komunikace s jednotkou moduweb500. Ukládání dat Jednotka moduweb500 ukládá historická data na volitelnou paměťovou SD kartu. Uložená data lze zobrazit v grafech nebo ve formě tabulek. V jednom grafu mohou být současně zobrazeny až 4 hodnoty. Historická data lze exportovat ve formě seznamu a uložit pomocí HTTP downloadu. Alarmy, které již nejsou aktivní, se po potvrzení ukládají do seznamu historie alarmů. Veškeré operace obsluhy jsou zaznamenávány včetně uživatelského jména a časové značky do změnového deníku (Audit-Trail). Alarmová hlášení Alarmy se zobrazují přímo u datového bodu a v seznamu alarmů. Alarmová hlášení lze posílat pomocí u nebo SMS. Časový rozvrh pro posílání hlášení umožní směrovat hlášení do cílové skupiny v závislosti na prioritě alarmu a oboru. SMS zprávy jsou odesílány pomocí brány Mail to SMS přes Internet (standardní protokol SMTP), takže není potřeba GSM modem, telefonní přípojka ani pokrytí signálem GSM. Zálohování dat Historická data lze zálohovat na standardní USB disk. Zásuvka USB poskytuje proud až 250 ma pro napájení externího pevného disku. Resetovací tlačítko Jednotku moduweb500 lze resetovat pomocí resetovacího tlačítka. Toto tlačítko je umístěno tak, že nemůže být náhodně stisknuto. Tlačítko má dvě funkce: 1) stisknutí na dobu kratší než 5 sekund: Program moduweb Vision provede teplý start. Aplikace se ukončí, systém se restartuje bez přerušení napájecího napětí. 2) stisknutí na dobu delší než 5 sekund: Program moduweb Vision provede studený start. Napájení hlavního procesoru se vypne a znovu zapne. 4/5

5 Printed in Switzerland moduweb Vision Rozměrový výkres Schéma zapojení EY-WS500F005 Fr. Sauter AG Im Surinam 55 CH-4016 Basel Tel Fax /5 02

Regulátor pro jednotlivé místnosti s Fancoily

Regulátor pro jednotlivé místnosti s Fancoily SAUTER EY-modulo 4 PDS 94147 cz Katalogový list EY-RC401 ecos401: Regulátor pro jednotlivé místnosti s Fancoily Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Individuální regulace místností, vybavených

Více

Procesní podstanice, kompaktní řada

Procesní podstanice, kompaktní řada 9 PXC36-S PXC5 DESIO PX Procesní podstanice, kompaktní řada PXC36-S PXC5 Volně programovatelné digitální automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Pevná skladba I/O

Více

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware: 1 od verze firmware: 2.18 Popis AS3000 v2,18.doc - strana 1 (celkem 19) 1. Obsah 1. OBSAH...

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Procesní podstanice, kompaktní řada

Procesní podstanice, kompaktní řada 9215P01 s 9 215 Desigo PX Procesní podstanice, kompaktní řada PXC.D PXC12.D PXC22.D PXC36.D PXC12-E.D PXC22-E.D PXC36-E.D Volně programovatelné procesní podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických

Více

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 Verze 3.6 CZ Právní ustanovení SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Právní ustanovení Informace obsažené v

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPEČNOST CZ Následující část obsahuje bezpečnostní pokyny, které je nutno při instalaci a provozu dodržovat.

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC Návod k obsluze a instalaci Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi moderního dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone BOLD IP BOLD. Tento

Více

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů EVlink Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení EVlink: dává Zdraví Vzduch Generují asi 50 % CO 2 ve srovnání s konvenčními automobily Bez emise malých částic

Více

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS BL-NET Verze 2.15 CS Hotline: Sunpower tel.: 603 516 197 ; e-mail: office@sunpower.cz ; fax: 384 388 167 Bootloader Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer CS Obsah 2 Hardware / Všeobecné informace...

Více

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7 OBSAH 1 Úvod 2 Ovládání systému JABLOTRON 100 2 Ovládání systémovou klávesnicí 3 Zajištění 6 Odjištění 6 Částečné zajištění 7 Přerušení probíhajícího poplachu 7 Ovládání systému dálkovým ovladačem 8 Ovládání

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

APLUS Přístroj pro analýzu silnoproudých sítí. Kontrola. Stav sítě Dálkové řízení Komunikace. Energetický management. Provozní prostředky

APLUS Přístroj pro analýzu silnoproudých sítí. Kontrola. Stav sítě Dálkové řízení Komunikace. Energetický management. Provozní prostředky Rely on us. Energetický management Provozní prostředky Stav sítě Dálkové řízení Komunikace Kontrola Kvalita sítě Zobrazení dat APLUS Přístroj pro analýzu silnoproudých sítí Jeden přístroj množství funkcí

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Digitální záznamník ZEPAREX 559 typ 559

NÁVOD K VÝROBKU. Digitální záznamník ZEPAREX 559 typ 559 TP-355300/a NÁVOD K VÝROBKU Digitální záznamník ZEPAREX 559 typ 559 POUŽITÍ - k dálkovému měření a záznamu až dvanácti fyzikálních veličin různých rozsahů jako alternativa zapisovačů se záznamovým papírem,

Více

Dveřní Vrátný VoIP. Návod k obsluze a instalaci. IPDP 00 IPDP 00C IPNC4 - mod

Dveřní Vrátný VoIP. Návod k obsluze a instalaci. IPDP 00 IPDP 00C IPNC4 - mod Dveřní Vrátný VoIP Návod k obsluze a instalaci IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone IPDP, který je VoIP verzí úspěšného

Více

Dveřní Vrátný VoIP. IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod. Návod k obsluze a instalaci

Dveřní Vrátný VoIP. IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod. Návod k obsluze a instalaci Dveřní Vrátný VoIP IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod Návod k obsluze a instalaci Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone IPDP, který je VoIP verzí úspěšného

Více

GSM BRÁNA PROFESIONAL

GSM BRÁNA PROFESIONAL GSM BRÁNA PROFESIONAL GB 060 3xx, GB 060 5xx GSM programovatelný automat Univerzální GSM komunikátor Instalace a návod k obsluze LEVEL 2 Vážený zákazníku, zakoupil jste náš výrobek GB 060. Získal jste

Více

2N Helios IP Dveřní komunikátor

2N Helios IP Dveřní komunikátor 2N Helios IP Dveřní komunikátor Uživatelský manuál Verze 1.8.0 Firmware 1.8.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

Uživatelská pøíruèka v6.5

Uživatelská pøíruèka v6.5 Thecus N3200XXX/N0503 Série N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Série N7700 N2200XXX N8200XXX/ Série N8800 Uživatelská pøíruèka v6.5 Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména

Více

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti,

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, CO 2 a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Alarmování Záznam a registrace Regulace a řízení procesů

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO Vydání 09/2007 11614366 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving

Více

IED řady 630 Návod pro obsluhu

IED řady 630 Návod pro obsluhu IED řady 630 Power and productivity for a better world Ô Č. dokumentu: 1MRS757074 Vydáno: 30.08.2013 Revize: C Verze výrobku: 1.2 Tento dokument je překladem anglického originálu 1MRS756509 vydaného 29.08.2012,

Více