Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu"

Transkript

1 Form Talysurf Intra Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu

2 Form Talysurf Intra.. měří rozměry, tvar i drsnost z jednoho profilu Jedinečná historie První Form Talysurf byl vyvinut v roce 1984 pro měření přesných ložisek, jako vůbec první přístroj pro měření rozměrů, tvarů a textury zakřivených povrchů. Náš nově vyvinutý Form Talysurf Intra se prosadil do role celosvětového standardu pro hodnocení textury povrchu a tvaru a posílil tak vedoucí pozici značky Taylor Hobson v tomto oboru. S milimetrovým rozsahem, širokou škálou výměnných snímacích ramének a patentovaným kalibračním postupem, představuje Intra ideální měřící zařízení pro téměř jakoukoliv aplikaci, vyžadující mimořádnou přesnost. Ultra Software - komplexní analýzy textury povrchu Form Talysurf Intra zahrnuje vše potřebné pro měření textury povrchu. Základní parametry drsnosti a vlnitosti, analýzy úchylek tvaru, vyloučení tvaru, lupa i plná programovatelnost, to jsou klíčové schopnosti, využívané ve výrobních aplikacích. Výhody Form Talysurf Intra 1mm vertikální rozsah / 16 nm rozlišení umožňuje měření tvaru (kontur) stejně dobře jako textury povrchu 50mm horizontální délka snímání je ideální pro většinu dílenských aplikací, s využitím kombinace přesnosti a přenosnosti 0,40µm / 50mm úchylka přímosti - vysoce přesná posuvová základna umožňuje měření vlnitosti, tvaru a kontur, i na rozměrných dílech, bez opěrky 0,5µm horizontální datová rozteč umožňuje mnohem efektivnější měření malých součástek. Zkrácení náběhových a doběhových drah zvyšuje využitelnost naměřených dat Manuální sloup - pro měření rozměrných či vysokých dílů je k dispozici manuální sloup, který posune celý systém na úroveň stabilní specializované pracovní stanice s lepším výkonem. Analýzy tvaru* - měří a vyhodnocuje poloměry, úhly, sklony a rozměry Jednoduché uživatelské rozhraní* - společně s plnou programovatelností poskytuje uživateli skutečné řešení dílenského měření, s možností zakázkového prvedení Analýzy dvojitého profilu* - umožňuje srovnání měření po opotřebení, omezení tolerancemi, Ultra Contour Analysis - samostatný softwarový nástroj pro rozměrové aplikace umožňuje přímé srovnání referenčních a naměřených dat s chybovými výsledky. K dispozici je i speciální hardware pro širokou škálu aplikací. Talymap 3D - speciální samostatný SW modul pro topografické aplikace; také vyžaduje speciální hardware * Volitelná licence Ultra Software Taylor Hobson nabízí vynikající investici Flexibilní modulární konfigurace systému šetří Vaše peníze S naší patentovanou kalibraci zlepšíte přesnost Šetříte čas díky multi-tasking systému měření Zabráníte chybám v měření díky předprogramovaným měřícím postupům Zvýšíte produktivitu s automatizovaným, bezobslužným provozem

3 Volba vhodného přístroje Jednoduché parametry drsnosti jako např. Ra lze kontrolovat drsnoměry řady Surtronic. Pro náročnější analýzy s vyšší úrovní přesnosti nebo flexibility je nejlepší volbou Form Talysurf Intra. Vynikající technická kvalita s jednoduchou obsluhou zaručují přístroji vysokou praktickou využitelnost. Základní analýzy Měřitelnými vlastnostmi povrchu jsou jeho rozměr, tvar, drsnost a vlnitost. U mnoha složitých součástí je požadována současná analýza všech uvedených parametrů. Rozměr - funkční tvar povrchu určují poloměr, úhel, vzdálenost a jejich vzájemné lineární vztahy. Tvar - úchylky od předepsaného tvaru povrchu (roviny, koule, kužele, apod.); většinou jsou způsobeny nepřesnostmi obráběcího stroje. Drsnost - hodnotitelná a regulovatelná složka tvaru povrchu, vzniklá působením řezného nástroje nebo procesem obrábění. Vlnitost - nežádoucí vlivy obráběcího stroje vyvolané chvěním, nedostatečnou tuhostí nebo jinými proměnnými faktory procesu obrábění. Měřící systém bez opěrky Mnoho přístrojů pro kontrolu drsnosti používá snímače, které jsou opěrkou vedeny po povrchu. Měřený povrch tak tvoří základnu měření. Současně opěrka působí jako mechanický filtr, který odstraňuje úchylky tvaru a vlnitosti povrchu. To je důvod, proč takto shromážděná data nejsou vhodná pro progresivní analýzy. Intra je ta správná volba Pro získání souboru přesných, nezkreslených dat se musí snímač při měření pohybovat po přímkové dráze tak, aby se kontrolovaného povrchu dotýkal pouze snímací hrot. Snímací hrot vykonává svislý relativní pohyb vzhledem k posuvové základně, kterou je referenční tyč s lapovaným nebo přesně broušeným povrchem, s mimořádně malou úchylkou přímosti. Form Talysurf Intra nepoužívá opěrku a proto může měřit vlnitost, tvar a další parametry, jako například materiálový poměr, s absolutní spolehlivostí získaných výsledků. pro Vaši aplikaci Form Talysurf Intra nabízí výjmečnou produktivitu měření v širokém rozmezí průmyslových oborů a aplikací. pro Váš rozpočet Form Talysurf Intra může být s ohledem na finanční možnosti funkčně sestaven nejen pro všeobecné použití, ale i pro řešení vysoce specializovaných aplikačních problémů. pro Vaši budoucnost Přístroj nepředstavuje uzavřený celek, který se stane nevyužitelným při změně požadavků na kontrolu. Form Talysurf Intra lze stále přizpůsobovat Vašim novým metrologickým potřebám. Snímací raménko bez opěrky pro měření vnitřních povrchů jako jsou kuličkové dráhy a drážky kroužků. Snímač bez opěrky s vysokým rozlišením je nezbytný pro měření přímosti a vlnitosti povrchu. Měřitelné charakteristiky mohou být sférické, asférické, vyduté, vypouklé, vnitřní nebo vnější.

4 Kalibrace systému Podobně jako tři složky textury povrchu působí společně, tak i každá z částí měřícího systému je nedílnou součástí celku. Specifikace jedné části - bez ohledu na její kvality - je bezvýznamná bez souvislosti s celým systémem. Výkon přístroje Form Talysurf Intra je optimalizován kalibrací na kouli. Kalibrační postup Snímací hrot přístroje se při měření pohybuje, jako u většiny podobných přístrojů, po obloukové dráze. Taylor Hobson byl průkopníkem metody číslicových korekcí měřených dat. Data odečtená přístrojem jsou touto polynomickou metodou zpracována, koeficienty polynomu jsou stanoveny kalibrací. Přesnost kalibrace přímo ovlivňuje přesnost měření poloměrů, tvaru a textury povrchu. K získání uvedených koeficientů jsou přístroje Form Talysurf obvykle kalibrovány měřením vysoce přesného kulového etalonu. Tato metoda je patentem Taylor Hobson. Kontrola funkcí procesu Form Talysurf Intra používá výkonný program ke zpracování dat získaných pohybem hrotu s údaji shromážděnými z velikosti rozsahu a odečítání horizontální posuvové jednotky. Výsledkem je síť dat tvořená body, z nichž každý má jedinečné prostorové vlastnosti. Oprava chyby způsobené pohybem hrotu po obloukové dráze Patentované algoritmy jsou určeny k odstranění chyby způsobené pohybem hrotu po oblouku. Chyba vzniklá v důsledku snímání dat v souřadnicích X-Z, při pohybu raménka po obloukové dráze. Automatický a výkonný Kalibrace je v podstatě automatický naprogramovaný proces. Polohovací stolek slouží k ručnímu nastavení vrcholu koule v ose Y. Nastavení vrcholu v ose X, posuvového systému do výchozí polohy a vlastní měření probíhá zcela automaticky. Systém zajišťuje skutečnou kalibraci; všechny části, které mohou ovlivnit proces měření, jsou kontrolovány. Nepřesnost pohybu hrotu Úchylka přímosti přístroje Geometrie snímacího hrotu Stabilita přístroje Posuvová základna a shromažďování dat Tuhost přístroje / hrotu Funkce procesu Jak často kalibrovat Při každé výměně snímacího raménka je doporučeno provést kalibraci. Rozměrové konfigurace všech ramének jsou uloženy a stále k dispozici, což kalibraci zjednodušuje. Popis průběhu kalibrace, tj. identifikace operátora, etalonu a výsledků, je automaticky ukládán. Charakteristika použitých kalibračních etalonů může být uvedena v protokolu o kalibraci. Vzdálenost Poloměr Úhel Linearita a velký rozsah zajišťují přesné měření rozměru, tvaru i textury.

5 Korelace výsledků Každý výrobce očekává, že nakupuje součástky, které odpovídají technické dokumentaci. I u kvalitních dílů se stává, že je vstupní kontrola zákazníka vyřadí jako vadné. Nedostatečná kvalitativní korelace se může objevit i při shodném seřízení přístrojů z hlediska filtrace, cut-off a délky snímání. Rozdílní dodavatelé, rozdílné výsledky V případě montovaných výrobků, kdy jeden dodavatel vyrábí součástku A a druhý součástku B, přičemž oba dodavatelé deklarují drsnost povrchu svých výrobků jako vyhovující se stává, že finální uživatel zjistí nesplnění předpisu u žádné ze součástek. Nedostatečná korelace výsledků z různých typů přístrojů nebo dokonce z přístrojů stejného typu, může být způsobena třemi faktory: Rychlost posuvu Stav snímacího hrotu Linearita snímače Rychlost posuvu Většina přístrojů, měřících drsnost, využívá časovou základnu, tedy shromažďuje data v pevném časovém intervalu a ne v průběhu určité délky. Vše, co ovlivňuje rychlost posuvu - opotřebení, nečistoty, skluz, apod. - ovlivňuje množství a rozteč získaných datových bodů, což se projeví ve výsledcích měření. Form Talysurf Intra využívá skleněné měřítko a snímací hlavu, což zajistí přesnost a konzistenci získaných dat. Výsledky všech měření na každém přístroji jsou stanovovány z přesně stejného počtu datových bodů, odečítaných se stejnou roztečí. Stav snímacího hrotu U většiny systémů pro měření povrchu jsou velikost, tvar a stav hrotu považovány v podmínkách zpracování dat za konstantní. Prakticky se snímací hrot mění v důsledku výrobních tolerancí. Běžného opotřebení nebo poškození. Během kalibrace Form Talysurf se kuželový hrot posouvá po kulovém povrchu etalonu, takže se postupně dotkne etalonu všemi body špičky ve směru měření. Tímto způspbem je ověřován vliv poškození hrotu nebo vliv úchylek jeho rozměru a tvaru na měření. Linearita snímače Intra se kalibruje na kouli k zajištění linearity v celém 1mm rozsahu snímače. Většina jiných systémů používá koncové měrky nebo etalon Ra, které však kalibrují jen nízkou část rozsahu. Předpokládá se, že je-li snímač lineární v tomto rozsahu, je lineární celý rozsah. I když budou všechna měření provedena ve stejném vertikálním místě rozsahu přístroje a nepřesáhnou výšku stupně etalonu, mohou být získaná data nelineární, což povede k chybným výsledkům. Kalibrace na kouli kontroluje stav hrotu, rozsah snímače, linearitu a funkce procesoru Úchylky tvaru způsobí problémy při montáži, snížení výkonu a předčasnou poruchu součásti Měření rozměru, tvaru a textury na jednom profilu zakřiveného nebo rovného povrchu

6 µltra software Firemní průmyslový software zajišťuje řízení všech mechanických, administrativních, analytických a zobrazovacích funkcí. Program Ultra představuje nástroj pro centrální ukládání dat a výstupů do sítě tiskáren. Uživatel ocení především snadnou obsluhu a progresivní analytické metody. Program Ultra plně využívá předností přístroje Intra, jeho velkého rozsahu měření a schopnosti měřit vlastnosti zakřiveného, rovného a skloněného povrchu z jednoho profilu. Tento výkonný software využívá funkci vyloučení, odstranění a zvětšení profilu ke stanovení a oddělení vlastností součásti, s cílem detailně analyzovat rozměry, tvar a texturu, bez opakovaného měření povrchu. V uvedeném příkladu je využita funkce zvětšení k oddělení oblouku. Následně se analyzuje poloměr a (což je důležité) úchylka od skutečného poloměru, pomocí odstranění LS oblouku. Poté může být použit konvenční filtr k určení drsnosti, vlnitosti, materiálového poměru a více než 95 různých parametrů textury povrchu. Stopa měření základního profilu Detail zvětšeného poloměru

7 Nabídka programu µltra Program pro analýzu tvaru - kód 112/2843 Úchylka tvaru je stanovena vzhledem k nejvhodnějšímu konkávnímu nebo konvexnímu kruhovému oblouku nebo přímce, včetně všech detailů drsnosti povrchu. Lze stanovit poloměr, úhel a sklon nebo lineární vztah vlastností povrchu na základě výpočtu polohy souřadnic X a Z. Program pro asférický tvar - kód 112/2845 Hodnocení úchylky tvaru, sklonu a sklonu povrchu v porovnání s konstrukčním předpisem. Asférický tvar, definovaný polynomem, nejlépe odpovídá měřenému profilu. Po odstranění tvaru lze ostatní vypočítat a stanovit následující parametry: Fig, Ra, Rt, Smn, Smx, Tilt, Xp, Xt, a Xv. Program pro analýzu kontury Program pro kuželový tvar - kód 112/2844 Stanovení zbývajících nepřesností po odstranění nevhodnějšího eliptického nebo hyperbolického tvaru k zajištění hodnot hlavních a vedlejších os, natočení a analýzy zbývající textury povrchu. Analýza kontury - kód 112/3170 Provádí rozměrové analýzy geometrických vlastností jako jsou poloměry, úhly, délky a výšky. Obsahuje uživatelem naprogramovaná makra měření, jednotlivé toleranční požadavky, porovnání DXF souborů pro tvar a shodu geometrických prvků s neznámou konturou. Dvojitý profil - kód 112/2846 Program umožňuje současné zobrazení kontrolovaného a etalonového souboru dat a jejich vzájemné porovnání. Měřený profil lze srovnávat s jiným profilem nebo s profilem vzorovým, který byl uložen jako šablona. Rozdíl profilů lze zobrazit stiskem tlačítka a dále jej analyzovat. Analýza gotického oblouku - kód 112/3121 Tento program je užitečný zejména pro výrobce ložisek. Nástroj gotického oblouku elektronickou cestou usadí nominální průměr kuličky ložiska do profilu oběžné dráhy a parametry (poloměr, poloměr přesazení, vrcholový úhel a vůle kuličky) jsou automaticky vypočteny a zobrazeny na monitoru nebo vytištěny. Program pro dvojitý profil Program pro gotický oblouk

8 Rozsáhlé možnosti měření Form Talysurf Intra je indukční měřící přístroj, který uspokojí většinu požadavků na měření. Pro měření kontur povrchu se dodává i snímač s e širokým rozsahem (Wide range pick-up). Indukční snímač Tradiční snímací hlava s celkovým rozsahem měření 1mm a vynikajícím poměrem rozsahu k rozlišení :1. Vybaven otočným a vyváženým nosníkem je připraven měřit v jakékoliv poloze. Raménka indukčního snímače Standardní raménko - kód 112/2009 Rozsah / Rozlišení 1,0mm / 16nm 0,2mm / 3,0nm Příslušenství pro měření do pravého úhlu Kód 112/2022 (aplikace bez opěrky) Kód 112/2040 (aplikace s opěrkou) Raménko pro zahloubení - kód 112/2011 Příslušenství k zastavení hrotu Kód 112/2098 Snímač se širokým rozsahem Snímač se širokým rozsahem, jako výměnné příslušenství, poskytuje rozsah měření 28mm při rozlišení 426nm. Je vhodný pro měření tvaru a kontur. Snímač se širokým rozsahem Kód 112/2628 Zahrnuje tři výměnitelná snímací raménka: Kuželový hrot s vrcholovým úhlem 30 Kuličkový hrot s poloměrem 0,5mm Břitový dotyk s úhlem klínu 15 Raménko pro malé otvory - kód 112/2012 Raménko s břitem - 2µm x 750µm diamantový břitový dotyk - kód 112/2013 Snímač se širokým rozsahem pro měření tvaru a kontur Raménko s kulovým dotykem - nominální rozsah 2µm, safírová kulička s poloměrem 500µm Kód 112/2010 Pozn.: Všechna raménka jsou vybavena kuželovým diamantovým hrotem, s úhlem 90 a poloměrem špičky 2µm, není-li uvedeno jinak. Snímací raménka na zakázku Kromě uvedených standardních snímacích ramének nabízí Taylor Hobson dodávku snímacích ramének dle zakázkových požadavků.

9 Příslušenství Pro základní použití je Form Talysurf Intra standardně dodáván se souborem příslušenství. Pro náročnější nebo specializované aplikace lze objednat vhodné příslušenství ze široké nabídky dalšího příslušenství. Univerzální pracovní stolek V kompletní sestavě umožní seřizování ve směru X, Y, Z, otočení a naklápění. Součástí je podložka ve tvaru V a ustavovací deska pro upnutí v T drážkách granitové základny. Kód 112/3064 Stolek X Jednoduchý stolek s polohováním v ose X, prizmatická V podložka a ustavovací deska pro upevnění na granitovou základnu. Kód 112/3067 Ruční sloup a základna Granitová základna 800x400mm s T drážkami a granitový sloup s ručním seřizováním výšky v rozmezí 350mm. Kód 112/3116 (hybné upnutí) Kód 112/3117 (pevné upnutí) Vyrovnávací patka Využívá se na základně 112/3117 pro vyrovnání posuvové jednotky Kód 137/2157 Svěrák s kulovým šroubem Rozsah otáčení 360 a naklápění 180 umožní univerzální polohování; především lehkých a malých součástí. Kód 112/ Seříditelný pracovní stolek Umožní jemné seřízení při rotačním (±3 ) a stranovém [±10mm] polohování obrobku. Pracovní plocha s T drážkami je 120mm x 120mm. Kód 112/1644 Prizma K uložení rozměrných válcových součástí. Kód 112/1645 Ra a 3-liniový standard V případě určení přístroje Form Talysurf jen pro analýzu textury povrchu je k dispozici kalibrační etalon k ověření Ra a výšky stupně. Kód 112/557 Standard pro kalibraci poloměrů Kulové kalibrační etalony jsou nezbytné pro systémy, které využívají program pro měření tvaru. 80mm poloměr Skleněný etalon pro systémy se širokorozsahovými snímači Kód 112/ mm poloměr Upnutá přesná koule pro systémy s dlouhými snímacími raménky. Kód 112/ ,5mm poloměr Upnutá přesná koule pro standardní systémy Intra. Kód 112/2062 Přípravek k měření kuliček a válečků Speciální přípravek ve kterém se kulička nebo váleček otáčí nad stojícím hrotem při kontrole povrchu po obvodu. Současně je dodávána sada čtyř desek pro kuličky o průměru 1-25mm. Kód 112/3219 Desky pro válečky Sada tří desek pro válečky průměru 1-16mm. Kód 112/3248

10 Technické specifikace Horizontální charakteristika Délka snímání Rychlost snímání / měření Datová rozteč v X Úchylka přímosti (Pt) 1 Vertikální charakteristika Nominální rozsah měření (Z) 2 Rozlišení (Z) 2 Poměr rozsahu k rozlišení Standardní raménko Charakteristika systému 2 Kulový kalibrační etalon Kalibrační nejistota - Pt 3 Nejistota měření poloměru 4 Nejistota měření úhlu 5 Nejistota výškového parametru Rozměry L x D x H Hmotnost Analýzy Parametry základního profilu Parametry drsnosti Parametry vlnitosti Rk parametry R + W parametry Rozměrové parametry Filtry / šířky pásem Cut-off 0,1mm až 50mm 10mm/s max - 0,25mm/s 0,5µm 0,4µm na 50mm 0,2µm na libovolných 20mm 1mm 16nm v rozsahu 1mm 3nm v rozsahu 0,2mm : 1 Kuželový diamantový hrot R 2µm, délka 60mm, síla 1mN 12,5mm nominální rádius <0,25µm 0,1-12,5mm = 2% až 0,04% nom. hodnoty 12,5-25mm = 0,04% nominální hodnoty mm = 0,04% až 0,02% nom. Hodnoty do 1% měřeného úhlu (±35 max. rozsah) do 2% + 6nm (jen parametry výstupku) Posuvová jednotka: 343 x 116 x 160mm 4,9kg Pa, Pc, Pda, Pdc*, Pdq, PHSC*, Pku, Pln, Plo, Plq, Pmr(c)*, Pmr*, Pp, PPc*, Pq, PS, Psk, Psm, Pt, Pv, Pvo*, Pz, Pz(JIS) R3y, R3z, Ra, Rc, Rda, Rdc*, Rdq, RHSC*, Rku, Rln, Rlo, Rlq, Rmc(c)*, Rmr*, Rp, Rp1max, Rpc*, Rq, RS, Rsk, RSm, Rt, Rv, Rvo*, Rv1max, Rz, Rz(DIN), Rz (JIS), Rz1max Wa, Wc, Wda, Wdc*, Wdq, WHSC*, Wku, Wln, Wlo, Wlq, Wmr(c)*, Wmr*, Wp, WPc, Wq, WS, Wsk, Wsm, Wt, Wv, Wvo*, Wz A1, A2, Mr1, Mr2, Rk, Rpk, Rvk AR, AW, Pt, R, Rke, Rpke, Rvke, Rx, Sar, Saw, Sr, Sw, W, Wte, Wx Sklon, sklon reference, rozdíl sklonů, průsečík X / průsečík Z Gauss, ISO 2CR, Rk / 30:1, 100:1, 300:1 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 a 8mm Poznámky k provozu Skladovací teplota 5 C až 40 C Skladovací vlhkost 10% až 80% relativní, bez kondenzace Provozní teplota 15 C až 30 C Teplotní gradient <2 C za hodinu Provozní vlhkost 45% až 75% relativní, bez kondenzace Maximální RMS chvění podlahy 2,5µm/s na < 50Hz 5,0µm/s na > 50Hz Elektrické napájení 110/220/240V - 50/60Hz Příkon 10VA posuvová jednotka / 18VA procesor Bezpečnost EN : 2001 EMC EN : 2001 EN : 2001 Poznámka: Taylor Hobson usiluje o neustálé zlepšování technické úrovně všech přístrojů. Proto si vyhrazuje právo měnit specifikace bez upozornění. Poznámky k analýzám a parametrům Tolerance Všem parametrům mohou být přiřazeny nominální, min. a max. hodnoty * Kvalifikátory Všechny parametry označené hvězdičkou jsou vhodné pro přiřazení jednoho nebo více kvalifikátorů. Například materiálový poměr (mr) může být z jednoho měření hodnocen v jednom nebo více řezech. Parametry programu Ultra Výrazně označené parametry jsou využitelné jen u systému PC/Ultra. Standardy ISO Tam, kde je to možné, parametry odpovídají standardům ISO , a Měřeno na plochém skle rovnoběžném s posuvovou základnou, raménkem 60mm s diamantovým hrotem (rychlost = 1mm/s, reference LS přímka, základní filtr λs = 2,5mm). 2 Použito raménko 60mm s diamantovým hrotem. 3 Analýza provedena se základním filtrem λs = 0,025mm (PDA) 0,25mm Ultra. 4 Předpokládá bezchybný poloměr kalibračního etalonu. 5 Měření při sklonu 35 nahoru a dolů, s využitím 80% rozsahu snímače, s raménkem 60mm a diamantovým hrotem. Uvedená technická data pro měření jsou stanovena pro řízené prostředí metrologické laboratoře: 20 C ± 1 C, bez proudění vzduchu a nízkofrekvenčního chvění podlahy. Nejistoty a maximální povolené úchylky (MPS) s 95% pravděpodobností jsou v souladu s ISO doporučením pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1993). Všechny úchylky jsou vyjádřeny jako MPS.

11 Ultra parametry textury povrchu Odstranění tvaru a analytické funkce Úchylka tvaru Odchylka od nominálního tvaru je vypočtena vůči nejvhodnější přímce, kruhovému oblouku nebo nejvhodnější kuželosečce, ale také ve vztahu k minimální zóně přímky (minimální rozdíl dvou paralelních linek, obsahujících soubor dat). Poloměr Z vybraných dat lze metodou nejmenších čtverců automaticky vyhledat nejvhodnější poloměr konkávního nebo konvexního kruhového oblouku. K dispozici je i možnost vyloučit jakékoliv nežádoucí vlastnosti povrchu, jako například hrany. Případně může být absolutní poloměr nastaven tak, aby bylo možné analyzovat skutečnou odchylku od vzorového. Ostatní vypočtené parametry obsahují souřadnice středu. Úhel (sklon) Naklonění povrchu lze určit a odstranit ještě před analýzou parametrů, prostřednictví algoritmu minimální zóny nebo přímky. Dále lze vypočíst hodnoty jako průsečík a rozteč. Rozměry Lineární vztahy vlastností povrchu lze vyhodnotit a porovnat pomocí vypočtených souřadnic X a Z. Sklon reference Delta sklon Rozteč mezi středy kružnic Průsečík X / průsečík Z Sklon Interaktivní křivky Materiálový poměr (mr) Rozložení amplitud (ADK) Parametry textury povrchu Základní parametry Pa, Pc, Pda, Pdc*, Pdq, PHSC*, Pku, Pln, PLo, Plq, Pmr(c)*, Pmr*, Pp, PPc*, Pq, PS, Psk, PSm, Pt, Pv, PVo*, Pz, Pz(JIS) Parametry drsnosti R3y, R3z, Ra, Rc, Rda, Rdc*, Rdq, RHSC*, Rku, Rln, Rlo, Rlq, Rmc(c)*, Rmr*, Rp, Rp1max, Rpc*, Rq, RS, Rsk, RSm, Rt, Rv, Rvo*, Rv1max, Rz, Rz(DIN), Rz(JIS), Rz1max Parametry vlnitosti Wa, Wc, Wda, Wdc*, Wdq, WHSC*, Wku, Wln, Wlo, Wlq, Wmr(c)*, Wmr*, Wp, WPc, Wq, WS, Wsk, Wsm, Wt, Wv, Wvo*, Wz Parametry Rk a křivka Rk A1, A2, Mr1, Mr2, Rk, Rpk, Rvk Parametry R + W AR, AW, Pt, R, Rke, Rpke, Rvke, Rx, Sar, Saw, Sr, Sw, W, Wte, Wx VDA 2004 WD1Sm, WD1c, WD1t, WD2Sm, WD2c, WD2t Filtry a pokročilé funkce Základní filtry Gauss, ISO 2CR, Rk Cut-off (Lc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 a 25mm Šířka pásma 10:1; 30:1; 100:1; 300:1 a 1000:1 nebo jak je definováno v VDA 2006 datovou roztečí Tolerance Všem parametrům je možné přiřadit nominální, minimální a maximální hodnoty. * Kvantifikátory Všem parametrům označeným hvězdičkou lze přiřadit jeden nebo více kvantifikátorů. Například materiálový poměr (mr) může být posuzován v jednom nebo více řezech v rámci jednoho měření. Poznámka: Uvedené parametry odpovídají a jsou pojmenovány dle normy ISO , ISO a ISO 12085, všude, kde je to možné. Dvojitý profil Tato analytická funkce umožňuje srovnání jednoho změřeného profilu k jinému či k vzorovému profilu, který byl před tím uložen jako šablona. Získaný rozdíl lze dále analyzovat. Analýza dvojitého profilu umožňuje zobrazení dvou balíků dat najednou. Jeden balík dat se používá jako referenční, vzhledem k němuž jsou hodnocena data z druhého balíku. Do role reference lze dosadit i etalonový profil nebo jinou šablonu a dále je pak analyzovat.

12 Působíme na celosvětovém trhu Komplexní služby Taylor Hobson je světově proslulým výrobcem přesných měřících přístrojů určených pro kontrolu ve výzkumných a výrobních podmínkách. Přístroje zajišťují měřící procesy s nanometrickou přesností a rozlišením. Firma mimo přesnou měřící techniku nabízí i rozsáhlou metrologickou podporu, která má přispět zákazníkům ke komplexnímu řešení jejich problemů v měření a zvýšení spolehlivosti výsledků měření. Taylor Hobson nabízí tyto smluvní služby: Kontrola Měření vašich výrobků prováděné zkušenými techniky na špičkových přístrojích v souladu s ISO standardy Metrologické kurzy Praktické kurzy měření kruhovitosti a drsnosti povrchu vedené zkušenými techniky Výcvik obsluhy Instruktáž v místě měření přispěje k vyšší efektivnosti a produktivitě kontroly Kalibrace a testování UKAS Ověřování etalonů nebo přístrojů ve firemních laboratořích nebo přímo u zákazníka K výše uvedeným službám se spojte s Center of Excellence: nebo tel.: Projekční služby Speciální požadavky, jednoúčelové metrologické systémy pro požadované aplikace Přesná výroba Smluvní zajištění obrábění pro vysoce přesné průmyslové aplikace Preventivní údržba Cílem služby Talycare je ochrana vašich investic do metrologie K výše uvedeným službám se spojte s Sales Department: tel: Nebo kontaktujte svého místního zástupce. Autorizovaný zástupce pro ČR a SR: IMECO TH s.r.o. U Hřiště Modřice tel: URL:

Řada přístrojů s vysokým rozlišením pro automatickou kontrolu tvaru i textury povrchu

Řada přístrojů s vysokým rozlišením pro automatickou kontrolu tvaru i textury povrchu Řada přístrojů s vysokým rozlišením pro automatickou kontrolu tvaru i textury povrchu Form Talysurf i-series Systém pro měření tvaru a textury povrchu s velký rozsahem a vysokým rozlišením. Ideální pro

Více

Precizní dílenské řešení měření tvaru a textury povrchu

Precizní dílenské řešení měření tvaru a textury povrchu Precizní dílenské řešení měření tvaru a textury povrchu Intra touch Kompaktní a odolný přístroj Intra, s dlouhodobě ověřenou stabilní přesností měření, který nevyžaduje stálou údržbu nebo podporu. Kvalita,

Více

Talyrond 130, 131C. Ekonomické řešení kontroly kruhovitosti a válcovitosti

Talyrond 130, 131C. Ekonomické řešení kontroly kruhovitosti a válcovitosti Talyrond 130, 131C Ekonomické řešení kontroly kruhovitosti a válcovitosti Automatizované měření Automatizaci procesu měření na kruhoměru Talyrond 131C umožňuje motorizovaný sloup a radiální rameno. Programovatelné

Více

Vývoj norem ISO pro geometrické specifikace produktů s praktickou ukázkou konkrétní normy. Ladislav Pešička, TNK č. 7

Vývoj norem ISO pro geometrické specifikace produktů s praktickou ukázkou konkrétní normy. Ladislav Pešička, TNK č. 7 Vývoj norem ISO pro geometrické specifikace produktů s praktickou ukázkou konkrétní normy Ladislav Pešička, TNK č. 7 2012 Problematika současných norem GPS především pro malé podniky: - značný rozsah podkladů

Více

» přenosné dílenské «drsnoměry. Surtronic

» přenosné dílenské «drsnoměry. Surtronic » přenosné dílenské «drsnoměry Surtronic Surtronic Duo Univerzální přenosný přístroj pro kontrolu drsnosti povrchu. Jednoduše a rychle, bez seřizování a programování provede měření parametrů drsnosti.

Více

Surtronic řada S-100. Robustní a přenosné drsnoměry

Surtronic řada S-100. Robustní a přenosné drsnoměry Surtronic řada S-100 Robustní a přenosné drsnoměry Odolné drsnoměry, vhodné pro dílenské a průmyslové prostředí i pro laboratorní aplikace Díky bohatým zkušenostem a spolupráci s výrobci ze širokého spektra

Více

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 DMS 680 Univerzální délkoměr kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 2 Univerzální délkoměr DMS 680 Pro pravidelnou kalibraci měřidel, měrek, pracovních měřidel a etalonů - naprostá shoda Abbého principu.

Více

Handysurf E-35A Malý přenosný drsnoměr

Handysurf E-35A Malý přenosný drsnoměr Průmyslová měřicí technika Carl Zeiss Handysurf E-35A Malý přenosný drsnoměr Snadné ovládání Okamžité vyhodnocení a zobrazení dat Datová paměť Handysurf E-35A: Extrémně mobilní měření drsnosti Ve vstupní

Více

Naše malé systémy pro velká zadání. Technické specifikace

Naše malé systémy pro velká zadání. Technické specifikace Měření kontur odklon od tradičních způsobů: Spojení měřicích os X a Z je možné jen do jistých mezí. Naše řešení: oddělení os X a Z. Osa X provádí posuv měřeného prvku, zatímco osa Z zajišt uje kontakt

Více

Přistroje na měření povrchu a tvaru

Přistroje na měření povrchu a tvaru Přistroje na měření povrchu a tvaru Drsnoměry SURFTEST SJ 201 SJ 301 SJ 401 / SJ 402 SJ 500 SV 3100 SV 3000 CNC Strana 342 352 Profiloměry CONTRACER CV 1000 / 2000 CV 3100 / 4100 CV 3000 CNC / 4000 CNC

Více

Drsnoměry. Přenosný drsnoměr Marsurf PS1 Mahr

Drsnoměry. Přenosný drsnoměr Marsurf PS1 Mahr Drsnoměry Zadat poptávku Přenosný drsnoměr Marsurf PS1 Mahr Technická specifikace: Měrná jednotka Princip měření Snímač Parametry (24 s tolerančními mezemi) metrická / palcová dotyková metoda indukční

Více

Průmyslová měřicí technika Carl Zeiss. Přístroje na měření kontur a jakosti povrchu

Průmyslová měřicí technika Carl Zeiss. Přístroje na měření kontur a jakosti povrchu Průmyslová měřicí technika Carl Zeiss Přístroje na měření kontur a jakosti povrchu Celkový přehled Průmyslová měřicí technika firmy Carl Zeiss pro vaše potřeby Firma Carl Zeiss nabízí kompletní sortiment

Více

MĚŘENÍ DRSNOSTI POVRCHU

MĚŘENÍ DRSNOSTI POVRCHU Přístroje na měření tvaru MĚŘENÍ DRSNOSTI POVRCHU PRC 1164(2) Propracované, výkonné a hospodárné: Mitutoyo přístroje na měření drsnosti povrchu Je to Vaše práce, aby jste dodávali kvalitu! DRSNOM Měření

Více

DŘÍVE SE DRSNOST ZKOUŠELA NEHTEM.

DŘÍVE SE DRSNOST ZKOUŠELA NEHTEM. DŘÍVE SE DRSNOST ZKOUŠELA NEHTEM. NYNÍ JE TADY MARSURF Nejaktuálnější informace k produktům MARSURF naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Úspěch mobilních drsnoměrů ve strojírenské

Více

Systém rychlého měření kruhovitosti pro ložiskový průmysl

Systém rychlého měření kruhovitosti pro ložiskový průmysl Systém rychlého měření kruhovitosti pro ložiskový průmysl Surtronic R 100 series Řada rychlých výkonných systémů pro ložiskový průmysl Surtronic R-100 series Řada přístrojů pro kontrolu kruhovitosti, speciálně

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými měřícími zařízeními se podle zákona č.505/1990 Sb. ve znění č.l 19/2000 Sb. člení na : a. etalony, b.

Více

DRSNOMĚRY MĚŘENÍ JAKOSTI POVRCHU

DRSNOMĚRY MĚŘENÍ JAKOSTI POVRCHU DRSNOMĚRY MĚŘENÍ JAKOSTI POVRCHU PR 1164 (4) Technicky vyspělé, silné v použití a ekonomické: To jsou DRSNOMĚRY od firmy Mitutoyo. To je Vaše úloha, dodávat kvalitu! SURFT Kontrola jakosti povrchu je požadována

Více

Revoluční koncepce automatické kontroly kruhovitosti

Revoluční koncepce automatické kontroly kruhovitosti Revoluční koncepce automatické kontroly kruhovitosti Řada Talyrond 595 Nová koncepce měření kruhovitosti Měří tři kritické výkonové charakteristiky kruhovitost drsnost a nyní i tvar přesně tak, jak byly

Více

Měření kruhovitosti a drsnosti povrchu jedním přístrojem

Měření kruhovitosti a drsnosti povrchu jedním přístrojem Měření kruhovitosti a drsnosti povrchu jedním přístrojem Ing. Zdeněk Novák IMECO TH s.r.o., Brno Převratnou novinku v měřící technice představila firma Taylor Hobson přístroj Talyrond 365 připravený k

Více

DRSNOMĚRY, PŘÍSTROJE NA KONTURY A KRUHOVITOST

DRSNOMĚRY, PŘÍSTROJE NA KONTURY A KRUHOVITOST DRSNOMĚRY, PŘÍSTROJE NA KONTURY A KRUHOVITOST Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813 275 DRSNOMĚR TR-100 Přenosný drsnoměr pro

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

Optický měřicí přístroj. Česká verze

Optický měřicí přístroj. Česká verze Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,

Více

DRSNOMÌRY A VZORKOVNICE DRSNOSTI

DRSNOMÌRY A VZORKOVNICE DRSNOSTI DRSNOMÌRY A VZORKOVNICE DRSNOSTI Pøenosný drsnomìr TR-100 Kapesní pøístroj, cenovì výhodný, s jednoduchou obsluhou pro rychlé mìøení vnìjších povrchù kovových i nekovových v dílenském provoze. TR 100 Mìøené

Více

Systém rychlého měření kruhovitosti

Systém rychlého měření kruhovitosti Systém rychlého měření kruhovitosti Surtronic R-series Řada rychlých výkonných systémů pro ložiskový, automobilový a přesný strojírenský průmysl Surtronic R - series Řada přístrojů pro kontrolu kruhovitosti,

Více

Revoluční koncepce automatické kontroly kruhovitosti

Revoluční koncepce automatické kontroly kruhovitosti Revoluční koncepce automatické kontroly kruhovitosti Řada Talyrond 500H Nová koncepce měření kruhovitosti Řada přístrojů Talyrond 500H, nepřekonatelná svou rychlostí a snadným polohováním, nabízí ideální

Více

MITUTOYO ROUNDTEST A FORMTRACER V AKCI

MITUTOYO ROUNDTEST A FORMTRACER V AKCI MITUTOYO ROUNDTEST A FORMTRACER V AKCI Od 1. října do 31. prosince 2015 MITUTOYO ROUNDTEST A FORMTRACER V AKCI ROUNDTEST Roundtest RA-120 Vhodný pro dílenské prostředí a připraven na výkon. Snadno použitelný

Více

Automobilový průmysl. Elektronický průmysl. Lékařská technika. Strojírenský průmysl 16-3. MarSurf. Přístroje a systémy na měření struktury povrchu

Automobilový průmysl. Elektronický průmysl. Lékařská technika. Strojírenský průmysl 16-3. MarSurf. Přístroje a systémy na měření struktury povrchu 16-3 Automobilový průmysl Elektronický průmysl Měření synchronních kroužků Automobilový průmysl často razí nové směry pro měření jakosti povrchu a kontur. K typickým úlohám patří např. měření klikových

Více

FocusVariation Optické 3D měření

FocusVariation Optické 3D měření FocusVariation Optické 3D měření Hannes Geidl-Strallhofer únor 2012 2 Společnost Alicona co děláme 3 Optické 3D měření s vysokým rozlišením Podpůrné systémy založené na Focus-Variation (změna zaostření)

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná

Více

800 mm (s dvoustranným držákem snímače) Dvoustranný držák snímače. Rozlišení 0.0005 mm / 0.00002

800 mm (s dvoustranným držákem snímače) Dvoustranný držák snímače. Rozlišení 0.0005 mm / 0.00002 Společnost Eley Metrology je známá jako výrobce vůbec prvního, velmi úspěšného výškoměru Micro Vertex, který přivedla na britský trh před asi 40. lety. Nyní představuje nový koncept výškoměru Vertex VMS800

Více

MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYLEK

MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYLEK MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYEK INDIVIDUÁNÍ ŘEŠENÍ, VYSPĚÉ TECHNOOGIE, PŘESVĚDČIVÁ KONCEPCE: PŘÍSTROJE MITUTOYO NA MĚŘENÍ TVARU PŘÍSTROJE NA MĚŘENÍ TVARU PRCZ1154(6) Vy definujete úlohu KRUHOM Měřicí technika

Více

KOMBINOVANÉ MĚŘENÍ KONTURY A DRSNOSTI POVRCHU

KOMBINOVANÉ MĚŘENÍ KONTURY A DRSNOSTI POVRCHU Přístroje na měření tvaru KOMBINOVANÉ MĚŘENÍ KONTURY A DRSNOSTI POVRCHU PRC 1237(2) FORMTRACER: Kompletní měření kontury a povrchu v kombinaci v jednom prostorově úsporném systému. Inteligentní kombinace

Více

Senzory - snímací systémy

Senzory - snímací systémy Senzory - snímací systémy Měřicí jednotky Strana 333 335 LSM 902 Strana 337 LSM 9506 Strana 336 Zobrazovací jednotky Strana 335 336 331 příklady použití Kontinuální měření skleněných vláken a tenkých drátů

Více

PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ PROFILU - CONTRACER

PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ PROFILU - CONTRACER PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ PROFILU - CONTRACER PR 1163 (4) Zajištění kvality měřením profilu: Profiloměry od firmy Mitutoyo Zajištění kvality nezná žádné KDYŽ a ALE... CONTRA... nýbrž jen VÍTĚZE a PORAŽENÉ PŘÍSTROJE

Více

MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYLEK

MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYLEK Přístroje na měření tvaru MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYLEK PRC 1154(2) Mitutoyo přístroje měření kruhovitosti: Pro celou řadu aplikací od laboratoře až do dílny nebo výrobní haly. Vy definujete úlohu... KRUHO

Více

SURFTEST SJ-410. Přenosný přístroj na měření drsnosti povrchu. Přenosný přístroj na měření drsnosti povrchu

SURFTEST SJ-410. Přenosný přístroj na měření drsnosti povrchu. Přenosný přístroj na měření drsnosti povrchu Přístroje na měření tvaru Přenosný přístroj na měření drsnosti povrchu SURFTEST SJ-410 PRC 1387 Přenosný přístroj na měření drsnosti povrchu Bohatý výběr příslušenství poskytuje snadnější, plynulejší a

Více

SURFTEST SJ-210. Přenosný drsnoměr

SURFTEST SJ-210. Přenosný drsnoměr Přístroje na měření tvaru Přenosný drsnoměr SURFTEST SJ-210 PRC 1344(2) To je ono! Malý, lehký a velmi snadno použitelný nástroj pro měření drsnosti povrchu, který umožňuje zobrazení drsnosti povrchu pomocí

Více

PIONEER Kvalitní a cenově dostupný souřadnicový měřící stroj

PIONEER Kvalitní a cenově dostupný souřadnicový měřící stroj PIONEER Kvalitní a cenově dostupný souřadnicový měřící stroj Coordinate Measuring Machines www.sheffieldmeasurement.com PIONEER... PIONEER je ideální volbou pro zákazníky, kteří kupují jejich první souřadnicový

Více

NASTAVOVACÍ PŘÍSTROJE

NASTAVOVACÍ PŘÍSTROJE NASTAVOVACÍ PŘÍSTROJE Firma Trimos jako jedna z mála na světě vyrábí komplexní program kontrolních a nastavovacích přístrojů. Jsou nezbytným pomocníkem při kontrole, seřízení a nastavení nástrojů a jejich

Více

OVMT Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení

OVMT Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Přístroje na měření tvaru FORMTRACER CS-3200 PRC 1360

Přístroje na měření tvaru FORMTRACER CS-3200 PRC 1360 Přístroje na měření tvaru FORMTRACER CS-3200 PRC 1360 Dvojitý výkon v jednom systému: kombinovaný přístroj měření kontury a povrchu poskytuje vysokou přesnost, rychlost a zjednodušené CNC měření. Bohatý

Více

Univerzální měřidlo 844 T Multimar na měření vnitřních a vnějších rozměrů. Parametry. Technická data

Univerzální měřidlo 844 T Multimar na měření vnitřních a vnějších rozměrů. Parametry. Technická data 10-4 Multimar. Univerzální měřicí přístroje Univerzální měřidlo 844 T Multimar na měření vnitřních a vnějších rozměrů Použití Na měření vnějších a vnitřních rozměrů vnějších a vnitřních závitů středicích

Více

HD-3D optické měření profilu povrchu a tloušťky vrstev

HD-3D optické měření profilu povrchu a tloušťky vrstev HD-3D optické měření profilu povrchu a tloušťky vrstev CCI HD stvořen k překonávání hranic nemožného. Optická interferometrie bez kompromisů 2,2 mm vertikální rozsah skenování s patentovaným, robustním

Více

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry: 11. Měření závitů Závit je geometricky určen závitovou plochou. Rozeznáváme závit matice (vnitřní) a závit šroubu (vnější). Závitová plocha vznikne pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje

Více

OVMT Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru

OVMT Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména v poválečných

Více

2D MANUAL. ložiscích, která umožňuje velmi rychlé a přesné bezkontaktní měření v rozsahu 400 mm 300 mm.

2D MANUAL. ložiscích, která umožňuje velmi rychlé a přesné bezkontaktní měření v rozsahu 400 mm 300 mm. vision systems 2D MANUAL VuMaster je manuální optický 2D měřicí přístroj přinášející VuMaster novou patentovanou technologii odměřování Colourmap. VuMaster nepoužívá tradiční stolek nebo enkodéry, ale

Více

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava Obor měřené : Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci : (20 ± 2) C 1. Etalonové stupnice do 1000 mm 0,7 + 2.L [µm] KP 1.1 2. Koncové měrky (0,5 100) mm 0,08 + 0,8.L [µm] KP 1.2 3. Koncové měrky

Více

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.5/01/16 KALIBRACE ETALONŮ DRSNOSTI POVRCHU Praha

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ.

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Měřicí stojany, stoly a zařízení na kontrolu obvodového házení

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND - STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 210 Měřicí stojany, stoly a zařízení pro kontrolu obvodového

Více

JAINNHER. www.moostrading.cz. Profil společnosti. Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD. Rozloha závodu: 17.

JAINNHER. www.moostrading.cz. Profil společnosti. Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD. Rozloha závodu: 17. JAINNHER Profil společnosti Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD Rozloha závodu: 17.000m2 Hlavní produkce: Bezhrotové brusky JHC-12BN / 12S / 18 / 18S / 18A / 18AS / 18B /

Více

2.2.3 Základní rovnoběžné měrky

2.2.3 Základní rovnoběžné měrky Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.2.3 Základní rovnoběžné měrky Základní měrky rovnoběžné jsou v principu základním etalonem požívaným pro

Více

Kalibrační přístroje Strana 353

Kalibrační přístroje Strana 353 Kalibrační přístroje Mikrometrické výškoměry Height Mastery Strana 344 Délkové měřicí přístroje - Check Mastery Strana 348 Kalibrační přístroje Strana 353 343 Digitální mikrometrické výškoměry Height Mastery

Více

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 1 Miracle (zázrak) CMM - reprezentuje plně automatizované CMM Všechna tři vodící tělesa jsou vyrobena z vysoce kvalitního granitu, zachovávají si své vlastnosti a tvrdost i

Více

Akční sada drsnoměru Mitutoyo. ( říjen - prosinec 2015 nebo do vyprodání zásob ) -------------------------------------------------------------

Akční sada drsnoměru Mitutoyo. ( říjen - prosinec 2015 nebo do vyprodání zásob ) ------------------------------------------------------------- Akční sada drsnoměru Mitutoyo ( říjen - prosinec 2015 nebo do vyprodání zásob ) ------------------------------------------------------------- Drsnoměr Mitutoyo SJ-210, kat.č. 178-560-01D - hlavní přístroj

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Dílenský mikroskop je v různém provedení jedním z důležitých přístrojů pro měření v kontrolních laboratořích. Je to velmi univerzální přístroj

Více

Použití. Rozsah měření* Rozlišení Mezní chyba Hmotnost Obj. číslo Obj. číslo vnější vnitřní (DIN 862) dřevěné mm mm mm/inch mm g pouzdro

Použití. Rozsah měření* Rozlišení Mezní chyba Hmotnost Obj. číslo Obj. číslo vnější vnitřní (DIN 862) dřevěné mm mm mm/inch mm g pouzdro - 10-2 Digitální univerzální posuvné měřítko 25 ES Varimeter RS232C Použití Obrázek s příslušenstvím Na měření vnějších a vnitřních průměrů středicích okrajů úzkých osazení vnějších a vnitřních kuželů

Více

Surftest SJ-410. Surftest SJ-411 Vyhodnocovaný rozsah: 25 mm. Přímost posuvu: 0,5 µm / 50 mm. Měřicí síla snímače Obj. č. [mn]

Surftest SJ-410. Surftest SJ-411 Vyhodnocovaný rozsah: 25 mm. Přímost posuvu: 0,5 µm / 50 mm. Měřicí síla snímače Obj. č. [mn] Surftest SJ-410 SJ-411: 25 SJ-412: 50 0,05 /s; 0,1 /s; 0,2 /s; 0,5 /s; 1,0 /s Bez kluzné patky - diferenciální způsob (až 2,4 se snímacím dotekem ze zvl. příslušenství) Polohování ±1,5 (sklon), 10 (nahoru/

Více

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro přesné obrábění forem a náročných kontur - Vysokorychlostní obrábění 12.000 20.000 ot/min - Ergonomický design a komfortní obsluha - Systém

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

Brožura k výrobku. Leitz Reference Xe. Souřadnicový měřicí stroj

Brožura k výrobku. Leitz Reference Xe. Souřadnicový měřicí stroj Brožura k výrobku Leitz Reference Xe Souřadnicový měřicí stroj 2 Leitz Reference Xe Coordinate Measuring Machine Souřadnicový měřicí stroj pro malé a střední podniky Leitz Reference Xe Malé a střední podniky,

Více

Normalizace struktury povrchu, současný stav a trendy vývoje

Normalizace struktury povrchu, současný stav a trendy vývoje Normalizace struktury povrchu, současný stav a trendy vývoje Doc. Ing. Miroslav Tykal, CSc. Příspěvek obsahuje stručnou rekapitulaci normalizovaných způsobů hodnocení a měření struktury povrchu založených

Více

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno Skupiny měřidel úkol technického rozvoje PRM 2012 č. VII/4/12 velké množství jednotlivých měřidel délky 11 skupin,

Více

Vyměnitelné břitové destičky

Vyměnitelné břitové destičky Vyměnitelné břitové destičky Obr. Sortiment nejběžnějších normalizovaných vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu a řezné keramiky (bílé a černé destičky). Vyměnitelné břitové destičky (VBD)

Více

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt Nejistota měření Thomas Hesse HBM Darmstadt Prof. Werner Richter: Výsledek měření bez určení nejistoty měření je nejistý, takový výsledek je lépe ignorovat" V podstatě je výsledek měření aproximací nebo

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření. Kontrola a měření závitů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření. Kontrola a měření závitů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Protokol měření Tolerování závitů Kontrola a měření závitů Řetězec norem, které se zabývají závity, zahrnuje

Více

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E.

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Přehledový katalog stroje PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Vlastnosti a charakteristika ohraňovacích lisů série PSC GREEN DRIVE Ohraňovací lisy G.A.D.E. PRAECISA

Více

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí Příloha č. 3 Specifikace požadavků na Dodávka mechanického zkušebního trhacího stroje představuje plně funkční zařízení v nejpreciznějším možném provedení a s nejlepšími dosažitelnými parametry pro provádění

Více

MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL

MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL - MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL Nejaktuálnější informace k produktům MARTOOL naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10436-5062 Měřidla a příměrné pomůcky

Více

POSUVNÁ MĚŘÍTKA. Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813

POSUVNÁ MĚŘÍTKA. Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813 POSUVNÁ MĚŘÍTKA Od roku 1972, kdy švýcarská firma SYLVAC patentovala nový kapacitivní systém odečítání naměřených hodnot, používá se u velkého množství měřidel. Osvědčil se i u digitálních posuvných měřítek,

Více

ROVINNÉ BRUSKY. Řada AHR

ROVINNÉ BRUSKY. Řada AHR ROVINNÉ BRUSKY Řada AHR SLOUPOVÉ ROVINNÉ BRUSKY Charakteristika Brusky pro přesné broušení na plocho pro široké průmyslové využití, opravy, výrobu forem a nástrojů. Optimalizovaná struktura - hlavní části

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

On-line datový list VISIC100SF TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

On-line datový list VISIC100SF TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY On-line datový list VISIC100SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. VISIC100SF Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.2 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA Obor: Ročník: Mechanik seřizovač II. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín,

Více

Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování

Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování Cílem tohoto referátu je podat zpracovatelům návrhu a vývoje strojního zařízení základní informace o možnostech využívání technických norem

Více

ABSOLUTE DIGIMATIC Vysoce přesné mikrometry

ABSOLUTE DIGIMATIC Vysoce přesné mikrometry ABSOLUTE DIGIMATIC Vysoce přesné mikrometry Funkce ZAP/VYP Funkce "Lock" (blokování klávesnice) PRESET (předvolba) Přepínatelné rozlišení Rovnoběžnost 0,6 µm Měřicí plochy ø 3,2 mm, osazené tvrdokovem,

Více

Program TalyMap. Nejmodernější software pro 2D, 3D a 4D povrchové analýzy. Rychlost - auto XY & Z s autoostřením & hlavoou.

Program TalyMap. Nejmodernější software pro 2D, 3D a 4D povrchové analýzy. Rychlost - auto XY & Z s autoostřením & hlavoou. Program TalyMap Software Nejmodernější software pro 2D, 3D a 4D povrchové analýzy Program zajišťuje kompletní 3D hodnocení dle nové ISO 25178 Rychlost - auto XY & Z s autoostřením & hlavoou Program zajišťuje

Více

Lineární snímač polohy Temposonics RP a RH s analogovým výstupem

Lineární snímač polohy Temposonics RP a RH s analogovým výstupem MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics RP a RH s analogovým výstupem Robustní průmyslový snímač Bezkontaktní snímání lineární polohy Měřicí rozsah 50 7600 mm Možnost nastavení nuly a rozsahu

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

MÁTE MNOHOTVÁRNÉ MĚŘICÍ ÚKOLY?

MÁTE MNOHOTVÁRNÉ MĚŘICÍ ÚKOLY? MÁTE MNOHOTVÁRNÉ MĚŘICÍ ÚKOLY? MULTIMAR JE BRAVURNĚ ZVLÁDNE. Nejaktuálnější informace k produktům MULTIMAR naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Je jedno, zda se jedná o ozubená kola,

Více

ŘADA FORMTRACER SV C3200/4500

ŘADA FORMTRACER SV C3200/4500 ŘD FORMTRCER SV C3200/4500 VÍCEÚČELOVÉ MĚŘENÍ VÝKONNÉ NLÝZY DRSNOSTI POVRCU KONTURY PŘÍSTROJE N MĚŘENÍ TVRU PRCZ1385 ybridní přístroj na měření drsnosti povrchu a kontury SV C4500S4 SV C3200S4 Funkce měření

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Měření geometrie náprav

Měření geometrie náprav FWA 4630 měření geometrie podvozku, pro všechna osobní a lehká užitková vozidla Unikátní pojetí 3D měření geometrie silničních vozidel. FWA 4630 disponuje všemi výhodami běžnými pro 3D technologii. Měření

Více

Automatický optický interferometrický měřící systém

Automatický optický interferometrický měřící systém Automatický optický interferometrický měřící systém CCI MP: jednotný režim měření,. interferometrie další generace Pokročilá optická interferometrie 2,2 mm vertikální rozsah skenování s patentovaným, robustním

Více

ŘADA ROUNDTEST RA-1600

ŘADA ROUNDTEST RA-1600 ŘADA ROUNDTEST RA-1600 NOVÝ PC KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ KRUHOVITOSTI A VÁLCOVITOSTI PŘÍSTROJE NA MĚŘENÍ TVARU PRCZ1357 Silný analytický výkon v kompaktním tvaru ROUNDTEST RA-1600 Lze měřit širokou

Více

Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko

Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Posuvné měřítko Vybaveno indukčním snímačem AOS (Advanced Onsite Sensor Pokročilý vestavěný snímač) Ruční měřidla a systémy přenosu dat Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko Nová

Více

VAŠE MĚŘICÍ ÚKOLY JSOU CITLIVÉ.

VAŠE MĚŘICÍ ÚKOLY JSOU CITLIVÉ. MarCal. Messschieber VAŠE MĚŘICÍ ÚKOLY JSOU CITLIVÉ. MARTEST JE VYSOCE CITLIVÝ. Nejaktuálnější informace k produktům MARTEST naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Od roku 1936 patří

Více

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Kontrolní metrologické středisko Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Kontrolní metrologické středisko Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. II, Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava - Vítkovice 2. I, Ruská, vstup 58, 706 02 Ostrava -Vítkovice 1. II Obor měřené veličiny: Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci:

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY A SNÍMAČE

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY A SNÍMAČE ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY A SNÍMAČE Zobrazovací jednotky Sylvac jsou multifunkční sběrače dat, ke kterým můžeme připojit jak kapacitivní snímače, tak i všechny digitální přístroje s přímým výstupem dat RS232.

Více

Kompletní katalog 2012

Kompletní katalog 2012 Měřicí technika vyrobená v Německu Kompletní katalog 2012 4Konturografy 4Drsnoměry 4Kruhoměry 4Snímací doteky 4Příslušenství Přehled Optacom produkce 2 Obsah Přehled Optacom produkce 2 Obsah 3 Měřicí technika

Více

Resolution, Accuracy, Precision, Trueness

Resolution, Accuracy, Precision, Trueness Věra Fišerová 26.11.2013 Resolution, Accuracy, Precision, Trueness Při skenování se používá mnoho pojmů.. Shodnost měření, rozlišení, pravdivost měření, přesnost, opakovatelnost, nejistota měření, chyba

Více

[ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ]

[ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] [ P i l y ] Pokosové pily Pily na dvojitý pokos Vyřezávací pily Pily pro klínové řezy a vybrání Pilové automaty Pilové automaty s pusherem elumatec Česká republika >CZ-25241

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

Objednací Rozměr Dělení stupnice Mezní chyba

Objednací Rozměr Dělení stupnice Mezní chyba Oboustranné posuvné měřítko s hloubkoměrem Nonius a hl. stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání kromě typů 11016519 a 11016559, popis laserem Stupnice může být v provedení dle zákazníka jen

Více

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806 UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 (24 3310) DIN 806 Upínací hroty slouží k upínání obrobků na obráběcích strojích nebo kontrolních přístrojích. Hroty velikosti Mk = 1 5 jsou celé kaleny na tvrdost HRC 58 62. U

Více