Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu"

Transkript

1 Form Talysurf Intra Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu

2 Form Talysurf Intra.. měří rozměry, tvar i drsnost z jednoho profilu Jedinečná historie První Form Talysurf byl vyvinut v roce 1984 pro měření přesných ložisek, jako vůbec první přístroj pro měření rozměrů, tvarů a textury zakřivených povrchů. Náš nově vyvinutý Form Talysurf Intra se prosadil do role celosvětového standardu pro hodnocení textury povrchu a tvaru a posílil tak vedoucí pozici značky Taylor Hobson v tomto oboru. S milimetrovým rozsahem, širokou škálou výměnných snímacích ramének a patentovaným kalibračním postupem, představuje Intra ideální měřící zařízení pro téměř jakoukoliv aplikaci, vyžadující mimořádnou přesnost. Ultra Software - komplexní analýzy textury povrchu Form Talysurf Intra zahrnuje vše potřebné pro měření textury povrchu. Základní parametry drsnosti a vlnitosti, analýzy úchylek tvaru, vyloučení tvaru, lupa i plná programovatelnost, to jsou klíčové schopnosti, využívané ve výrobních aplikacích. Výhody Form Talysurf Intra 1mm vertikální rozsah / 16 nm rozlišení umožňuje měření tvaru (kontur) stejně dobře jako textury povrchu 50mm horizontální délka snímání je ideální pro většinu dílenských aplikací, s využitím kombinace přesnosti a přenosnosti 0,40µm / 50mm úchylka přímosti - vysoce přesná posuvová základna umožňuje měření vlnitosti, tvaru a kontur, i na rozměrných dílech, bez opěrky 0,5µm horizontální datová rozteč umožňuje mnohem efektivnější měření malých součástek. Zkrácení náběhových a doběhových drah zvyšuje využitelnost naměřených dat Manuální sloup - pro měření rozměrných či vysokých dílů je k dispozici manuální sloup, který posune celý systém na úroveň stabilní specializované pracovní stanice s lepším výkonem. Analýzy tvaru* - měří a vyhodnocuje poloměry, úhly, sklony a rozměry Jednoduché uživatelské rozhraní* - společně s plnou programovatelností poskytuje uživateli skutečné řešení dílenského měření, s možností zakázkového prvedení Analýzy dvojitého profilu* - umožňuje srovnání měření po opotřebení, omezení tolerancemi, Ultra Contour Analysis - samostatný softwarový nástroj pro rozměrové aplikace umožňuje přímé srovnání referenčních a naměřených dat s chybovými výsledky. K dispozici je i speciální hardware pro širokou škálu aplikací. Talymap 3D - speciální samostatný SW modul pro topografické aplikace; také vyžaduje speciální hardware * Volitelná licence Ultra Software Taylor Hobson nabízí vynikající investici Flexibilní modulární konfigurace systému šetří Vaše peníze S naší patentovanou kalibraci zlepšíte přesnost Šetříte čas díky multi-tasking systému měření Zabráníte chybám v měření díky předprogramovaným měřícím postupům Zvýšíte produktivitu s automatizovaným, bezobslužným provozem

3 Volba vhodného přístroje Jednoduché parametry drsnosti jako např. Ra lze kontrolovat drsnoměry řady Surtronic. Pro náročnější analýzy s vyšší úrovní přesnosti nebo flexibility je nejlepší volbou Form Talysurf Intra. Vynikající technická kvalita s jednoduchou obsluhou zaručují přístroji vysokou praktickou využitelnost. Základní analýzy Měřitelnými vlastnostmi povrchu jsou jeho rozměr, tvar, drsnost a vlnitost. U mnoha složitých součástí je požadována současná analýza všech uvedených parametrů. Rozměr - funkční tvar povrchu určují poloměr, úhel, vzdálenost a jejich vzájemné lineární vztahy. Tvar - úchylky od předepsaného tvaru povrchu (roviny, koule, kužele, apod.); většinou jsou způsobeny nepřesnostmi obráběcího stroje. Drsnost - hodnotitelná a regulovatelná složka tvaru povrchu, vzniklá působením řezného nástroje nebo procesem obrábění. Vlnitost - nežádoucí vlivy obráběcího stroje vyvolané chvěním, nedostatečnou tuhostí nebo jinými proměnnými faktory procesu obrábění. Měřící systém bez opěrky Mnoho přístrojů pro kontrolu drsnosti používá snímače, které jsou opěrkou vedeny po povrchu. Měřený povrch tak tvoří základnu měření. Současně opěrka působí jako mechanický filtr, který odstraňuje úchylky tvaru a vlnitosti povrchu. To je důvod, proč takto shromážděná data nejsou vhodná pro progresivní analýzy. Intra je ta správná volba Pro získání souboru přesných, nezkreslených dat se musí snímač při měření pohybovat po přímkové dráze tak, aby se kontrolovaného povrchu dotýkal pouze snímací hrot. Snímací hrot vykonává svislý relativní pohyb vzhledem k posuvové základně, kterou je referenční tyč s lapovaným nebo přesně broušeným povrchem, s mimořádně malou úchylkou přímosti. Form Talysurf Intra nepoužívá opěrku a proto může měřit vlnitost, tvar a další parametry, jako například materiálový poměr, s absolutní spolehlivostí získaných výsledků. pro Vaši aplikaci Form Talysurf Intra nabízí výjmečnou produktivitu měření v širokém rozmezí průmyslových oborů a aplikací. pro Váš rozpočet Form Talysurf Intra může být s ohledem na finanční možnosti funkčně sestaven nejen pro všeobecné použití, ale i pro řešení vysoce specializovaných aplikačních problémů. pro Vaši budoucnost Přístroj nepředstavuje uzavřený celek, který se stane nevyužitelným při změně požadavků na kontrolu. Form Talysurf Intra lze stále přizpůsobovat Vašim novým metrologickým potřebám. Snímací raménko bez opěrky pro měření vnitřních povrchů jako jsou kuličkové dráhy a drážky kroužků. Snímač bez opěrky s vysokým rozlišením je nezbytný pro měření přímosti a vlnitosti povrchu. Měřitelné charakteristiky mohou být sférické, asférické, vyduté, vypouklé, vnitřní nebo vnější.

4 Kalibrace systému Podobně jako tři složky textury povrchu působí společně, tak i každá z částí měřícího systému je nedílnou součástí celku. Specifikace jedné části - bez ohledu na její kvality - je bezvýznamná bez souvislosti s celým systémem. Výkon přístroje Form Talysurf Intra je optimalizován kalibrací na kouli. Kalibrační postup Snímací hrot přístroje se při měření pohybuje, jako u většiny podobných přístrojů, po obloukové dráze. Taylor Hobson byl průkopníkem metody číslicových korekcí měřených dat. Data odečtená přístrojem jsou touto polynomickou metodou zpracována, koeficienty polynomu jsou stanoveny kalibrací. Přesnost kalibrace přímo ovlivňuje přesnost měření poloměrů, tvaru a textury povrchu. K získání uvedených koeficientů jsou přístroje Form Talysurf obvykle kalibrovány měřením vysoce přesného kulového etalonu. Tato metoda je patentem Taylor Hobson. Kontrola funkcí procesu Form Talysurf Intra používá výkonný program ke zpracování dat získaných pohybem hrotu s údaji shromážděnými z velikosti rozsahu a odečítání horizontální posuvové jednotky. Výsledkem je síť dat tvořená body, z nichž každý má jedinečné prostorové vlastnosti. Oprava chyby způsobené pohybem hrotu po obloukové dráze Patentované algoritmy jsou určeny k odstranění chyby způsobené pohybem hrotu po oblouku. Chyba vzniklá v důsledku snímání dat v souřadnicích X-Z, při pohybu raménka po obloukové dráze. Automatický a výkonný Kalibrace je v podstatě automatický naprogramovaný proces. Polohovací stolek slouží k ručnímu nastavení vrcholu koule v ose Y. Nastavení vrcholu v ose X, posuvového systému do výchozí polohy a vlastní měření probíhá zcela automaticky. Systém zajišťuje skutečnou kalibraci; všechny části, které mohou ovlivnit proces měření, jsou kontrolovány. Nepřesnost pohybu hrotu Úchylka přímosti přístroje Geometrie snímacího hrotu Stabilita přístroje Posuvová základna a shromažďování dat Tuhost přístroje / hrotu Funkce procesu Jak často kalibrovat Při každé výměně snímacího raménka je doporučeno provést kalibraci. Rozměrové konfigurace všech ramének jsou uloženy a stále k dispozici, což kalibraci zjednodušuje. Popis průběhu kalibrace, tj. identifikace operátora, etalonu a výsledků, je automaticky ukládán. Charakteristika použitých kalibračních etalonů může být uvedena v protokolu o kalibraci. Vzdálenost Poloměr Úhel Linearita a velký rozsah zajišťují přesné měření rozměru, tvaru i textury.

5 Korelace výsledků Každý výrobce očekává, že nakupuje součástky, které odpovídají technické dokumentaci. I u kvalitních dílů se stává, že je vstupní kontrola zákazníka vyřadí jako vadné. Nedostatečná kvalitativní korelace se může objevit i při shodném seřízení přístrojů z hlediska filtrace, cut-off a délky snímání. Rozdílní dodavatelé, rozdílné výsledky V případě montovaných výrobků, kdy jeden dodavatel vyrábí součástku A a druhý součástku B, přičemž oba dodavatelé deklarují drsnost povrchu svých výrobků jako vyhovující se stává, že finální uživatel zjistí nesplnění předpisu u žádné ze součástek. Nedostatečná korelace výsledků z různých typů přístrojů nebo dokonce z přístrojů stejného typu, může být způsobena třemi faktory: Rychlost posuvu Stav snímacího hrotu Linearita snímače Rychlost posuvu Většina přístrojů, měřících drsnost, využívá časovou základnu, tedy shromažďuje data v pevném časovém intervalu a ne v průběhu určité délky. Vše, co ovlivňuje rychlost posuvu - opotřebení, nečistoty, skluz, apod. - ovlivňuje množství a rozteč získaných datových bodů, což se projeví ve výsledcích měření. Form Talysurf Intra využívá skleněné měřítko a snímací hlavu, což zajistí přesnost a konzistenci získaných dat. Výsledky všech měření na každém přístroji jsou stanovovány z přesně stejného počtu datových bodů, odečítaných se stejnou roztečí. Stav snímacího hrotu U většiny systémů pro měření povrchu jsou velikost, tvar a stav hrotu považovány v podmínkách zpracování dat za konstantní. Prakticky se snímací hrot mění v důsledku výrobních tolerancí. Běžného opotřebení nebo poškození. Během kalibrace Form Talysurf se kuželový hrot posouvá po kulovém povrchu etalonu, takže se postupně dotkne etalonu všemi body špičky ve směru měření. Tímto způspbem je ověřován vliv poškození hrotu nebo vliv úchylek jeho rozměru a tvaru na měření. Linearita snímače Intra se kalibruje na kouli k zajištění linearity v celém 1mm rozsahu snímače. Většina jiných systémů používá koncové měrky nebo etalon Ra, které však kalibrují jen nízkou část rozsahu. Předpokládá se, že je-li snímač lineární v tomto rozsahu, je lineární celý rozsah. I když budou všechna měření provedena ve stejném vertikálním místě rozsahu přístroje a nepřesáhnou výšku stupně etalonu, mohou být získaná data nelineární, což povede k chybným výsledkům. Kalibrace na kouli kontroluje stav hrotu, rozsah snímače, linearitu a funkce procesoru Úchylky tvaru způsobí problémy při montáži, snížení výkonu a předčasnou poruchu součásti Měření rozměru, tvaru a textury na jednom profilu zakřiveného nebo rovného povrchu

6 µltra software Firemní průmyslový software zajišťuje řízení všech mechanických, administrativních, analytických a zobrazovacích funkcí. Program Ultra představuje nástroj pro centrální ukládání dat a výstupů do sítě tiskáren. Uživatel ocení především snadnou obsluhu a progresivní analytické metody. Program Ultra plně využívá předností přístroje Intra, jeho velkého rozsahu měření a schopnosti měřit vlastnosti zakřiveného, rovného a skloněného povrchu z jednoho profilu. Tento výkonný software využívá funkci vyloučení, odstranění a zvětšení profilu ke stanovení a oddělení vlastností součásti, s cílem detailně analyzovat rozměry, tvar a texturu, bez opakovaného měření povrchu. V uvedeném příkladu je využita funkce zvětšení k oddělení oblouku. Následně se analyzuje poloměr a (což je důležité) úchylka od skutečného poloměru, pomocí odstranění LS oblouku. Poté může být použit konvenční filtr k určení drsnosti, vlnitosti, materiálového poměru a více než 95 různých parametrů textury povrchu. Stopa měření základního profilu Detail zvětšeného poloměru

7 Nabídka programu µltra Program pro analýzu tvaru - kód 112/2843 Úchylka tvaru je stanovena vzhledem k nejvhodnějšímu konkávnímu nebo konvexnímu kruhovému oblouku nebo přímce, včetně všech detailů drsnosti povrchu. Lze stanovit poloměr, úhel a sklon nebo lineární vztah vlastností povrchu na základě výpočtu polohy souřadnic X a Z. Program pro asférický tvar - kód 112/2845 Hodnocení úchylky tvaru, sklonu a sklonu povrchu v porovnání s konstrukčním předpisem. Asférický tvar, definovaný polynomem, nejlépe odpovídá měřenému profilu. Po odstranění tvaru lze ostatní vypočítat a stanovit následující parametry: Fig, Ra, Rt, Smn, Smx, Tilt, Xp, Xt, a Xv. Program pro analýzu kontury Program pro kuželový tvar - kód 112/2844 Stanovení zbývajících nepřesností po odstranění nevhodnějšího eliptického nebo hyperbolického tvaru k zajištění hodnot hlavních a vedlejších os, natočení a analýzy zbývající textury povrchu. Analýza kontury - kód 112/3170 Provádí rozměrové analýzy geometrických vlastností jako jsou poloměry, úhly, délky a výšky. Obsahuje uživatelem naprogramovaná makra měření, jednotlivé toleranční požadavky, porovnání DXF souborů pro tvar a shodu geometrických prvků s neznámou konturou. Dvojitý profil - kód 112/2846 Program umožňuje současné zobrazení kontrolovaného a etalonového souboru dat a jejich vzájemné porovnání. Měřený profil lze srovnávat s jiným profilem nebo s profilem vzorovým, který byl uložen jako šablona. Rozdíl profilů lze zobrazit stiskem tlačítka a dále jej analyzovat. Analýza gotického oblouku - kód 112/3121 Tento program je užitečný zejména pro výrobce ložisek. Nástroj gotického oblouku elektronickou cestou usadí nominální průměr kuličky ložiska do profilu oběžné dráhy a parametry (poloměr, poloměr přesazení, vrcholový úhel a vůle kuličky) jsou automaticky vypočteny a zobrazeny na monitoru nebo vytištěny. Program pro dvojitý profil Program pro gotický oblouk

8 Rozsáhlé možnosti měření Form Talysurf Intra je indukční měřící přístroj, který uspokojí většinu požadavků na měření. Pro měření kontur povrchu se dodává i snímač s e širokým rozsahem (Wide range pick-up). Indukční snímač Tradiční snímací hlava s celkovým rozsahem měření 1mm a vynikajícím poměrem rozsahu k rozlišení :1. Vybaven otočným a vyváženým nosníkem je připraven měřit v jakékoliv poloze. Raménka indukčního snímače Standardní raménko - kód 112/2009 Rozsah / Rozlišení 1,0mm / 16nm 0,2mm / 3,0nm Příslušenství pro měření do pravého úhlu Kód 112/2022 (aplikace bez opěrky) Kód 112/2040 (aplikace s opěrkou) Raménko pro zahloubení - kód 112/2011 Příslušenství k zastavení hrotu Kód 112/2098 Snímač se širokým rozsahem Snímač se širokým rozsahem, jako výměnné příslušenství, poskytuje rozsah měření 28mm při rozlišení 426nm. Je vhodný pro měření tvaru a kontur. Snímač se širokým rozsahem Kód 112/2628 Zahrnuje tři výměnitelná snímací raménka: Kuželový hrot s vrcholovým úhlem 30 Kuličkový hrot s poloměrem 0,5mm Břitový dotyk s úhlem klínu 15 Raménko pro malé otvory - kód 112/2012 Raménko s břitem - 2µm x 750µm diamantový břitový dotyk - kód 112/2013 Snímač se širokým rozsahem pro měření tvaru a kontur Raménko s kulovým dotykem - nominální rozsah 2µm, safírová kulička s poloměrem 500µm Kód 112/2010 Pozn.: Všechna raménka jsou vybavena kuželovým diamantovým hrotem, s úhlem 90 a poloměrem špičky 2µm, není-li uvedeno jinak. Snímací raménka na zakázku Kromě uvedených standardních snímacích ramének nabízí Taylor Hobson dodávku snímacích ramének dle zakázkových požadavků.

9 Příslušenství Pro základní použití je Form Talysurf Intra standardně dodáván se souborem příslušenství. Pro náročnější nebo specializované aplikace lze objednat vhodné příslušenství ze široké nabídky dalšího příslušenství. Univerzální pracovní stolek V kompletní sestavě umožní seřizování ve směru X, Y, Z, otočení a naklápění. Součástí je podložka ve tvaru V a ustavovací deska pro upnutí v T drážkách granitové základny. Kód 112/3064 Stolek X Jednoduchý stolek s polohováním v ose X, prizmatická V podložka a ustavovací deska pro upevnění na granitovou základnu. Kód 112/3067 Ruční sloup a základna Granitová základna 800x400mm s T drážkami a granitový sloup s ručním seřizováním výšky v rozmezí 350mm. Kód 112/3116 (hybné upnutí) Kód 112/3117 (pevné upnutí) Vyrovnávací patka Využívá se na základně 112/3117 pro vyrovnání posuvové jednotky Kód 137/2157 Svěrák s kulovým šroubem Rozsah otáčení 360 a naklápění 180 umožní univerzální polohování; především lehkých a malých součástí. Kód 112/ Seříditelný pracovní stolek Umožní jemné seřízení při rotačním (±3 ) a stranovém [±10mm] polohování obrobku. Pracovní plocha s T drážkami je 120mm x 120mm. Kód 112/1644 Prizma K uložení rozměrných válcových součástí. Kód 112/1645 Ra a 3-liniový standard V případě určení přístroje Form Talysurf jen pro analýzu textury povrchu je k dispozici kalibrační etalon k ověření Ra a výšky stupně. Kód 112/557 Standard pro kalibraci poloměrů Kulové kalibrační etalony jsou nezbytné pro systémy, které využívají program pro měření tvaru. 80mm poloměr Skleněný etalon pro systémy se širokorozsahovými snímači Kód 112/ mm poloměr Upnutá přesná koule pro systémy s dlouhými snímacími raménky. Kód 112/ ,5mm poloměr Upnutá přesná koule pro standardní systémy Intra. Kód 112/2062 Přípravek k měření kuliček a válečků Speciální přípravek ve kterém se kulička nebo váleček otáčí nad stojícím hrotem při kontrole povrchu po obvodu. Současně je dodávána sada čtyř desek pro kuličky o průměru 1-25mm. Kód 112/3219 Desky pro válečky Sada tří desek pro válečky průměru 1-16mm. Kód 112/3248

10 Technické specifikace Horizontální charakteristika Délka snímání Rychlost snímání / měření Datová rozteč v X Úchylka přímosti (Pt) 1 Vertikální charakteristika Nominální rozsah měření (Z) 2 Rozlišení (Z) 2 Poměr rozsahu k rozlišení Standardní raménko Charakteristika systému 2 Kulový kalibrační etalon Kalibrační nejistota - Pt 3 Nejistota měření poloměru 4 Nejistota měření úhlu 5 Nejistota výškového parametru Rozměry L x D x H Hmotnost Analýzy Parametry základního profilu Parametry drsnosti Parametry vlnitosti Rk parametry R + W parametry Rozměrové parametry Filtry / šířky pásem Cut-off 0,1mm až 50mm 10mm/s max - 0,25mm/s 0,5µm 0,4µm na 50mm 0,2µm na libovolných 20mm 1mm 16nm v rozsahu 1mm 3nm v rozsahu 0,2mm : 1 Kuželový diamantový hrot R 2µm, délka 60mm, síla 1mN 12,5mm nominální rádius <0,25µm 0,1-12,5mm = 2% až 0,04% nom. hodnoty 12,5-25mm = 0,04% nominální hodnoty mm = 0,04% až 0,02% nom. Hodnoty do 1% měřeného úhlu (±35 max. rozsah) do 2% + 6nm (jen parametry výstupku) Posuvová jednotka: 343 x 116 x 160mm 4,9kg Pa, Pc, Pda, Pdc*, Pdq, PHSC*, Pku, Pln, Plo, Plq, Pmr(c)*, Pmr*, Pp, PPc*, Pq, PS, Psk, Psm, Pt, Pv, Pvo*, Pz, Pz(JIS) R3y, R3z, Ra, Rc, Rda, Rdc*, Rdq, RHSC*, Rku, Rln, Rlo, Rlq, Rmc(c)*, Rmr*, Rp, Rp1max, Rpc*, Rq, RS, Rsk, RSm, Rt, Rv, Rvo*, Rv1max, Rz, Rz(DIN), Rz (JIS), Rz1max Wa, Wc, Wda, Wdc*, Wdq, WHSC*, Wku, Wln, Wlo, Wlq, Wmr(c)*, Wmr*, Wp, WPc, Wq, WS, Wsk, Wsm, Wt, Wv, Wvo*, Wz A1, A2, Mr1, Mr2, Rk, Rpk, Rvk AR, AW, Pt, R, Rke, Rpke, Rvke, Rx, Sar, Saw, Sr, Sw, W, Wte, Wx Sklon, sklon reference, rozdíl sklonů, průsečík X / průsečík Z Gauss, ISO 2CR, Rk / 30:1, 100:1, 300:1 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 a 8mm Poznámky k provozu Skladovací teplota 5 C až 40 C Skladovací vlhkost 10% až 80% relativní, bez kondenzace Provozní teplota 15 C až 30 C Teplotní gradient <2 C za hodinu Provozní vlhkost 45% až 75% relativní, bez kondenzace Maximální RMS chvění podlahy 2,5µm/s na < 50Hz 5,0µm/s na > 50Hz Elektrické napájení 110/220/240V - 50/60Hz Příkon 10VA posuvová jednotka / 18VA procesor Bezpečnost EN : 2001 EMC EN : 2001 EN : 2001 Poznámka: Taylor Hobson usiluje o neustálé zlepšování technické úrovně všech přístrojů. Proto si vyhrazuje právo měnit specifikace bez upozornění. Poznámky k analýzám a parametrům Tolerance Všem parametrům mohou být přiřazeny nominální, min. a max. hodnoty * Kvalifikátory Všechny parametry označené hvězdičkou jsou vhodné pro přiřazení jednoho nebo více kvalifikátorů. Například materiálový poměr (mr) může být z jednoho měření hodnocen v jednom nebo více řezech. Parametry programu Ultra Výrazně označené parametry jsou využitelné jen u systému PC/Ultra. Standardy ISO Tam, kde je to možné, parametry odpovídají standardům ISO , a Měřeno na plochém skle rovnoběžném s posuvovou základnou, raménkem 60mm s diamantovým hrotem (rychlost = 1mm/s, reference LS přímka, základní filtr λs = 2,5mm). 2 Použito raménko 60mm s diamantovým hrotem. 3 Analýza provedena se základním filtrem λs = 0,025mm (PDA) 0,25mm Ultra. 4 Předpokládá bezchybný poloměr kalibračního etalonu. 5 Měření při sklonu 35 nahoru a dolů, s využitím 80% rozsahu snímače, s raménkem 60mm a diamantovým hrotem. Uvedená technická data pro měření jsou stanovena pro řízené prostředí metrologické laboratoře: 20 C ± 1 C, bez proudění vzduchu a nízkofrekvenčního chvění podlahy. Nejistoty a maximální povolené úchylky (MPS) s 95% pravděpodobností jsou v souladu s ISO doporučením pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1993). Všechny úchylky jsou vyjádřeny jako MPS.

11 Ultra parametry textury povrchu Odstranění tvaru a analytické funkce Úchylka tvaru Odchylka od nominálního tvaru je vypočtena vůči nejvhodnější přímce, kruhovému oblouku nebo nejvhodnější kuželosečce, ale také ve vztahu k minimální zóně přímky (minimální rozdíl dvou paralelních linek, obsahujících soubor dat). Poloměr Z vybraných dat lze metodou nejmenších čtverců automaticky vyhledat nejvhodnější poloměr konkávního nebo konvexního kruhového oblouku. K dispozici je i možnost vyloučit jakékoliv nežádoucí vlastnosti povrchu, jako například hrany. Případně může být absolutní poloměr nastaven tak, aby bylo možné analyzovat skutečnou odchylku od vzorového. Ostatní vypočtené parametry obsahují souřadnice středu. Úhel (sklon) Naklonění povrchu lze určit a odstranit ještě před analýzou parametrů, prostřednictví algoritmu minimální zóny nebo přímky. Dále lze vypočíst hodnoty jako průsečík a rozteč. Rozměry Lineární vztahy vlastností povrchu lze vyhodnotit a porovnat pomocí vypočtených souřadnic X a Z. Sklon reference Delta sklon Rozteč mezi středy kružnic Průsečík X / průsečík Z Sklon Interaktivní křivky Materiálový poměr (mr) Rozložení amplitud (ADK) Parametry textury povrchu Základní parametry Pa, Pc, Pda, Pdc*, Pdq, PHSC*, Pku, Pln, PLo, Plq, Pmr(c)*, Pmr*, Pp, PPc*, Pq, PS, Psk, PSm, Pt, Pv, PVo*, Pz, Pz(JIS) Parametry drsnosti R3y, R3z, Ra, Rc, Rda, Rdc*, Rdq, RHSC*, Rku, Rln, Rlo, Rlq, Rmc(c)*, Rmr*, Rp, Rp1max, Rpc*, Rq, RS, Rsk, RSm, Rt, Rv, Rvo*, Rv1max, Rz, Rz(DIN), Rz(JIS), Rz1max Parametry vlnitosti Wa, Wc, Wda, Wdc*, Wdq, WHSC*, Wku, Wln, Wlo, Wlq, Wmr(c)*, Wmr*, Wp, WPc, Wq, WS, Wsk, Wsm, Wt, Wv, Wvo*, Wz Parametry Rk a křivka Rk A1, A2, Mr1, Mr2, Rk, Rpk, Rvk Parametry R + W AR, AW, Pt, R, Rke, Rpke, Rvke, Rx, Sar, Saw, Sr, Sw, W, Wte, Wx VDA 2004 WD1Sm, WD1c, WD1t, WD2Sm, WD2c, WD2t Filtry a pokročilé funkce Základní filtry Gauss, ISO 2CR, Rk Cut-off (Lc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 a 25mm Šířka pásma 10:1; 30:1; 100:1; 300:1 a 1000:1 nebo jak je definováno v VDA 2006 datovou roztečí Tolerance Všem parametrům je možné přiřadit nominální, minimální a maximální hodnoty. * Kvantifikátory Všem parametrům označeným hvězdičkou lze přiřadit jeden nebo více kvantifikátorů. Například materiálový poměr (mr) může být posuzován v jednom nebo více řezech v rámci jednoho měření. Poznámka: Uvedené parametry odpovídají a jsou pojmenovány dle normy ISO , ISO a ISO 12085, všude, kde je to možné. Dvojitý profil Tato analytická funkce umožňuje srovnání jednoho změřeného profilu k jinému či k vzorovému profilu, který byl před tím uložen jako šablona. Získaný rozdíl lze dále analyzovat. Analýza dvojitého profilu umožňuje zobrazení dvou balíků dat najednou. Jeden balík dat se používá jako referenční, vzhledem k němuž jsou hodnocena data z druhého balíku. Do role reference lze dosadit i etalonový profil nebo jinou šablonu a dále je pak analyzovat.

12 Působíme na celosvětovém trhu Komplexní služby Taylor Hobson je světově proslulým výrobcem přesných měřících přístrojů určených pro kontrolu ve výzkumných a výrobních podmínkách. Přístroje zajišťují měřící procesy s nanometrickou přesností a rozlišením. Firma mimo přesnou měřící techniku nabízí i rozsáhlou metrologickou podporu, která má přispět zákazníkům ke komplexnímu řešení jejich problemů v měření a zvýšení spolehlivosti výsledků měření. Taylor Hobson nabízí tyto smluvní služby: Kontrola Měření vašich výrobků prováděné zkušenými techniky na špičkových přístrojích v souladu s ISO standardy Metrologické kurzy Praktické kurzy měření kruhovitosti a drsnosti povrchu vedené zkušenými techniky Výcvik obsluhy Instruktáž v místě měření přispěje k vyšší efektivnosti a produktivitě kontroly Kalibrace a testování UKAS Ověřování etalonů nebo přístrojů ve firemních laboratořích nebo přímo u zákazníka K výše uvedeným službám se spojte s Center of Excellence: nebo tel.: Projekční služby Speciální požadavky, jednoúčelové metrologické systémy pro požadované aplikace Přesná výroba Smluvní zajištění obrábění pro vysoce přesné průmyslové aplikace Preventivní údržba Cílem služby Talycare je ochrana vašich investic do metrologie K výše uvedeným službám se spojte s Sales Department: tel: Nebo kontaktujte svého místního zástupce. Autorizovaný zástupce pro ČR a SR: IMECO TH s.r.o. U Hřiště Modřice tel: URL:

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

Děrovací stroj. mtx flex 12 1250/30-2500. Firma...

Děrovací stroj. mtx flex 12 1250/30-2500. Firma... Děrovací stroj mtx flex 12 1250/30-2500 Firma...... 2 Company profile Euromac je známý po celém světě jako dodavatel strojů pro zpracování plechů, např. CNC vysekávací (děrovací) lisy, ohýbací a vyštipovací

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

NEW HOLLAND CR CR8O7O CR8O8O CR9O7O CR9O8O CR9O9O

NEW HOLLAND CR CR8O7O CR8O8O CR9O7O CR9O8O CR9O9O NEW HOLLAND CR CR8O7O CR8O8O CR9O7O CR9O8O CR9O9O 2 3 NEW HOLLAND CR: O TUNY LEPŠÍ Společnost New Holland před 35 lety revolučním způsobem změnila způsob sklizně, a to zavedením výjimečné technologie Twin

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení KOVOSVIT MAS E.news Svět obráběcích strojů Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 5 / září 2010 WWW.KOVOSVIT.CZ Inovace a rozšíření možností u pětiosého obrábění! Stroj MCU 630V-5X nyní i s

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Brousicí kotouče a segmenty

Brousicí kotouče a segmenty Brousicí kotouče a segmenty Program úspěšnosti pro nejvyšší požadavky Velký výběr pro správné broušení Použití výkonných brousicích nástrojů je dnes důležitým faktorem pro funkci a hospodárnost produktů

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra řídící techniky Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization

Více