Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu"

Transkript

1 Form Talysurf Intra Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu

2 Form Talysurf Intra.. měří rozměry, tvar i drsnost z jednoho profilu Jedinečná historie První Form Talysurf byl vyvinut v roce 1984 pro měření přesných ložisek, jako vůbec první přístroj pro měření rozměrů, tvarů a textury zakřivených povrchů. Náš nově vyvinutý Form Talysurf Intra se prosadil do role celosvětového standardu pro hodnocení textury povrchu a tvaru a posílil tak vedoucí pozici značky Taylor Hobson v tomto oboru. S milimetrovým rozsahem, širokou škálou výměnných snímacích ramének a patentovaným kalibračním postupem, představuje Intra ideální měřící zařízení pro téměř jakoukoliv aplikaci, vyžadující mimořádnou přesnost. Ultra Software - komplexní analýzy textury povrchu Form Talysurf Intra zahrnuje vše potřebné pro měření textury povrchu. Základní parametry drsnosti a vlnitosti, analýzy úchylek tvaru, vyloučení tvaru, lupa i plná programovatelnost, to jsou klíčové schopnosti, využívané ve výrobních aplikacích. Výhody Form Talysurf Intra 1mm vertikální rozsah / 16 nm rozlišení umožňuje měření tvaru (kontur) stejně dobře jako textury povrchu 50mm horizontální délka snímání je ideální pro většinu dílenských aplikací, s využitím kombinace přesnosti a přenosnosti 0,40µm / 50mm úchylka přímosti - vysoce přesná posuvová základna umožňuje měření vlnitosti, tvaru a kontur, i na rozměrných dílech, bez opěrky 0,5µm horizontální datová rozteč umožňuje mnohem efektivnější měření malých součástek. Zkrácení náběhových a doběhových drah zvyšuje využitelnost naměřených dat Manuální sloup - pro měření rozměrných či vysokých dílů je k dispozici manuální sloup, který posune celý systém na úroveň stabilní specializované pracovní stanice s lepším výkonem. Analýzy tvaru* - měří a vyhodnocuje poloměry, úhly, sklony a rozměry Jednoduché uživatelské rozhraní* - společně s plnou programovatelností poskytuje uživateli skutečné řešení dílenského měření, s možností zakázkového prvedení Analýzy dvojitého profilu* - umožňuje srovnání měření po opotřebení, omezení tolerancemi, Ultra Contour Analysis - samostatný softwarový nástroj pro rozměrové aplikace umožňuje přímé srovnání referenčních a naměřených dat s chybovými výsledky. K dispozici je i speciální hardware pro širokou škálu aplikací. Talymap 3D - speciální samostatný SW modul pro topografické aplikace; také vyžaduje speciální hardware * Volitelná licence Ultra Software Taylor Hobson nabízí vynikající investici Flexibilní modulární konfigurace systému šetří Vaše peníze S naší patentovanou kalibraci zlepšíte přesnost Šetříte čas díky multi-tasking systému měření Zabráníte chybám v měření díky předprogramovaným měřícím postupům Zvýšíte produktivitu s automatizovaným, bezobslužným provozem

3 Volba vhodného přístroje Jednoduché parametry drsnosti jako např. Ra lze kontrolovat drsnoměry řady Surtronic. Pro náročnější analýzy s vyšší úrovní přesnosti nebo flexibility je nejlepší volbou Form Talysurf Intra. Vynikající technická kvalita s jednoduchou obsluhou zaručují přístroji vysokou praktickou využitelnost. Základní analýzy Měřitelnými vlastnostmi povrchu jsou jeho rozměr, tvar, drsnost a vlnitost. U mnoha složitých součástí je požadována současná analýza všech uvedených parametrů. Rozměr - funkční tvar povrchu určují poloměr, úhel, vzdálenost a jejich vzájemné lineární vztahy. Tvar - úchylky od předepsaného tvaru povrchu (roviny, koule, kužele, apod.); většinou jsou způsobeny nepřesnostmi obráběcího stroje. Drsnost - hodnotitelná a regulovatelná složka tvaru povrchu, vzniklá působením řezného nástroje nebo procesem obrábění. Vlnitost - nežádoucí vlivy obráběcího stroje vyvolané chvěním, nedostatečnou tuhostí nebo jinými proměnnými faktory procesu obrábění. Měřící systém bez opěrky Mnoho přístrojů pro kontrolu drsnosti používá snímače, které jsou opěrkou vedeny po povrchu. Měřený povrch tak tvoří základnu měření. Současně opěrka působí jako mechanický filtr, který odstraňuje úchylky tvaru a vlnitosti povrchu. To je důvod, proč takto shromážděná data nejsou vhodná pro progresivní analýzy. Intra je ta správná volba Pro získání souboru přesných, nezkreslených dat se musí snímač při měření pohybovat po přímkové dráze tak, aby se kontrolovaného povrchu dotýkal pouze snímací hrot. Snímací hrot vykonává svislý relativní pohyb vzhledem k posuvové základně, kterou je referenční tyč s lapovaným nebo přesně broušeným povrchem, s mimořádně malou úchylkou přímosti. Form Talysurf Intra nepoužívá opěrku a proto může měřit vlnitost, tvar a další parametry, jako například materiálový poměr, s absolutní spolehlivostí získaných výsledků. pro Vaši aplikaci Form Talysurf Intra nabízí výjmečnou produktivitu měření v širokém rozmezí průmyslových oborů a aplikací. pro Váš rozpočet Form Talysurf Intra může být s ohledem na finanční možnosti funkčně sestaven nejen pro všeobecné použití, ale i pro řešení vysoce specializovaných aplikačních problémů. pro Vaši budoucnost Přístroj nepředstavuje uzavřený celek, který se stane nevyužitelným při změně požadavků na kontrolu. Form Talysurf Intra lze stále přizpůsobovat Vašim novým metrologickým potřebám. Snímací raménko bez opěrky pro měření vnitřních povrchů jako jsou kuličkové dráhy a drážky kroužků. Snímač bez opěrky s vysokým rozlišením je nezbytný pro měření přímosti a vlnitosti povrchu. Měřitelné charakteristiky mohou být sférické, asférické, vyduté, vypouklé, vnitřní nebo vnější.

4 Kalibrace systému Podobně jako tři složky textury povrchu působí společně, tak i každá z částí měřícího systému je nedílnou součástí celku. Specifikace jedné části - bez ohledu na její kvality - je bezvýznamná bez souvislosti s celým systémem. Výkon přístroje Form Talysurf Intra je optimalizován kalibrací na kouli. Kalibrační postup Snímací hrot přístroje se při měření pohybuje, jako u většiny podobných přístrojů, po obloukové dráze. Taylor Hobson byl průkopníkem metody číslicových korekcí měřených dat. Data odečtená přístrojem jsou touto polynomickou metodou zpracována, koeficienty polynomu jsou stanoveny kalibrací. Přesnost kalibrace přímo ovlivňuje přesnost měření poloměrů, tvaru a textury povrchu. K získání uvedených koeficientů jsou přístroje Form Talysurf obvykle kalibrovány měřením vysoce přesného kulového etalonu. Tato metoda je patentem Taylor Hobson. Kontrola funkcí procesu Form Talysurf Intra používá výkonný program ke zpracování dat získaných pohybem hrotu s údaji shromážděnými z velikosti rozsahu a odečítání horizontální posuvové jednotky. Výsledkem je síť dat tvořená body, z nichž každý má jedinečné prostorové vlastnosti. Oprava chyby způsobené pohybem hrotu po obloukové dráze Patentované algoritmy jsou určeny k odstranění chyby způsobené pohybem hrotu po oblouku. Chyba vzniklá v důsledku snímání dat v souřadnicích X-Z, při pohybu raménka po obloukové dráze. Automatický a výkonný Kalibrace je v podstatě automatický naprogramovaný proces. Polohovací stolek slouží k ručnímu nastavení vrcholu koule v ose Y. Nastavení vrcholu v ose X, posuvového systému do výchozí polohy a vlastní měření probíhá zcela automaticky. Systém zajišťuje skutečnou kalibraci; všechny části, které mohou ovlivnit proces měření, jsou kontrolovány. Nepřesnost pohybu hrotu Úchylka přímosti přístroje Geometrie snímacího hrotu Stabilita přístroje Posuvová základna a shromažďování dat Tuhost přístroje / hrotu Funkce procesu Jak často kalibrovat Při každé výměně snímacího raménka je doporučeno provést kalibraci. Rozměrové konfigurace všech ramének jsou uloženy a stále k dispozici, což kalibraci zjednodušuje. Popis průběhu kalibrace, tj. identifikace operátora, etalonu a výsledků, je automaticky ukládán. Charakteristika použitých kalibračních etalonů může být uvedena v protokolu o kalibraci. Vzdálenost Poloměr Úhel Linearita a velký rozsah zajišťují přesné měření rozměru, tvaru i textury.

5 Korelace výsledků Každý výrobce očekává, že nakupuje součástky, které odpovídají technické dokumentaci. I u kvalitních dílů se stává, že je vstupní kontrola zákazníka vyřadí jako vadné. Nedostatečná kvalitativní korelace se může objevit i při shodném seřízení přístrojů z hlediska filtrace, cut-off a délky snímání. Rozdílní dodavatelé, rozdílné výsledky V případě montovaných výrobků, kdy jeden dodavatel vyrábí součástku A a druhý součástku B, přičemž oba dodavatelé deklarují drsnost povrchu svých výrobků jako vyhovující se stává, že finální uživatel zjistí nesplnění předpisu u žádné ze součástek. Nedostatečná korelace výsledků z různých typů přístrojů nebo dokonce z přístrojů stejného typu, může být způsobena třemi faktory: Rychlost posuvu Stav snímacího hrotu Linearita snímače Rychlost posuvu Většina přístrojů, měřících drsnost, využívá časovou základnu, tedy shromažďuje data v pevném časovém intervalu a ne v průběhu určité délky. Vše, co ovlivňuje rychlost posuvu - opotřebení, nečistoty, skluz, apod. - ovlivňuje množství a rozteč získaných datových bodů, což se projeví ve výsledcích měření. Form Talysurf Intra využívá skleněné měřítko a snímací hlavu, což zajistí přesnost a konzistenci získaných dat. Výsledky všech měření na každém přístroji jsou stanovovány z přesně stejného počtu datových bodů, odečítaných se stejnou roztečí. Stav snímacího hrotu U většiny systémů pro měření povrchu jsou velikost, tvar a stav hrotu považovány v podmínkách zpracování dat za konstantní. Prakticky se snímací hrot mění v důsledku výrobních tolerancí. Běžného opotřebení nebo poškození. Během kalibrace Form Talysurf se kuželový hrot posouvá po kulovém povrchu etalonu, takže se postupně dotkne etalonu všemi body špičky ve směru měření. Tímto způspbem je ověřován vliv poškození hrotu nebo vliv úchylek jeho rozměru a tvaru na měření. Linearita snímače Intra se kalibruje na kouli k zajištění linearity v celém 1mm rozsahu snímače. Většina jiných systémů používá koncové měrky nebo etalon Ra, které však kalibrují jen nízkou část rozsahu. Předpokládá se, že je-li snímač lineární v tomto rozsahu, je lineární celý rozsah. I když budou všechna měření provedena ve stejném vertikálním místě rozsahu přístroje a nepřesáhnou výšku stupně etalonu, mohou být získaná data nelineární, což povede k chybným výsledkům. Kalibrace na kouli kontroluje stav hrotu, rozsah snímače, linearitu a funkce procesoru Úchylky tvaru způsobí problémy při montáži, snížení výkonu a předčasnou poruchu součásti Měření rozměru, tvaru a textury na jednom profilu zakřiveného nebo rovného povrchu

6 µltra software Firemní průmyslový software zajišťuje řízení všech mechanických, administrativních, analytických a zobrazovacích funkcí. Program Ultra představuje nástroj pro centrální ukládání dat a výstupů do sítě tiskáren. Uživatel ocení především snadnou obsluhu a progresivní analytické metody. Program Ultra plně využívá předností přístroje Intra, jeho velkého rozsahu měření a schopnosti měřit vlastnosti zakřiveného, rovného a skloněného povrchu z jednoho profilu. Tento výkonný software využívá funkci vyloučení, odstranění a zvětšení profilu ke stanovení a oddělení vlastností součásti, s cílem detailně analyzovat rozměry, tvar a texturu, bez opakovaného měření povrchu. V uvedeném příkladu je využita funkce zvětšení k oddělení oblouku. Následně se analyzuje poloměr a (což je důležité) úchylka od skutečného poloměru, pomocí odstranění LS oblouku. Poté může být použit konvenční filtr k určení drsnosti, vlnitosti, materiálového poměru a více než 95 různých parametrů textury povrchu. Stopa měření základního profilu Detail zvětšeného poloměru

7 Nabídka programu µltra Program pro analýzu tvaru - kód 112/2843 Úchylka tvaru je stanovena vzhledem k nejvhodnějšímu konkávnímu nebo konvexnímu kruhovému oblouku nebo přímce, včetně všech detailů drsnosti povrchu. Lze stanovit poloměr, úhel a sklon nebo lineární vztah vlastností povrchu na základě výpočtu polohy souřadnic X a Z. Program pro asférický tvar - kód 112/2845 Hodnocení úchylky tvaru, sklonu a sklonu povrchu v porovnání s konstrukčním předpisem. Asférický tvar, definovaný polynomem, nejlépe odpovídá měřenému profilu. Po odstranění tvaru lze ostatní vypočítat a stanovit následující parametry: Fig, Ra, Rt, Smn, Smx, Tilt, Xp, Xt, a Xv. Program pro analýzu kontury Program pro kuželový tvar - kód 112/2844 Stanovení zbývajících nepřesností po odstranění nevhodnějšího eliptického nebo hyperbolického tvaru k zajištění hodnot hlavních a vedlejších os, natočení a analýzy zbývající textury povrchu. Analýza kontury - kód 112/3170 Provádí rozměrové analýzy geometrických vlastností jako jsou poloměry, úhly, délky a výšky. Obsahuje uživatelem naprogramovaná makra měření, jednotlivé toleranční požadavky, porovnání DXF souborů pro tvar a shodu geometrických prvků s neznámou konturou. Dvojitý profil - kód 112/2846 Program umožňuje současné zobrazení kontrolovaného a etalonového souboru dat a jejich vzájemné porovnání. Měřený profil lze srovnávat s jiným profilem nebo s profilem vzorovým, který byl uložen jako šablona. Rozdíl profilů lze zobrazit stiskem tlačítka a dále jej analyzovat. Analýza gotického oblouku - kód 112/3121 Tento program je užitečný zejména pro výrobce ložisek. Nástroj gotického oblouku elektronickou cestou usadí nominální průměr kuličky ložiska do profilu oběžné dráhy a parametry (poloměr, poloměr přesazení, vrcholový úhel a vůle kuličky) jsou automaticky vypočteny a zobrazeny na monitoru nebo vytištěny. Program pro dvojitý profil Program pro gotický oblouk

8 Rozsáhlé možnosti měření Form Talysurf Intra je indukční měřící přístroj, který uspokojí většinu požadavků na měření. Pro měření kontur povrchu se dodává i snímač s e širokým rozsahem (Wide range pick-up). Indukční snímač Tradiční snímací hlava s celkovým rozsahem měření 1mm a vynikajícím poměrem rozsahu k rozlišení :1. Vybaven otočným a vyváženým nosníkem je připraven měřit v jakékoliv poloze. Raménka indukčního snímače Standardní raménko - kód 112/2009 Rozsah / Rozlišení 1,0mm / 16nm 0,2mm / 3,0nm Příslušenství pro měření do pravého úhlu Kód 112/2022 (aplikace bez opěrky) Kód 112/2040 (aplikace s opěrkou) Raménko pro zahloubení - kód 112/2011 Příslušenství k zastavení hrotu Kód 112/2098 Snímač se širokým rozsahem Snímač se širokým rozsahem, jako výměnné příslušenství, poskytuje rozsah měření 28mm při rozlišení 426nm. Je vhodný pro měření tvaru a kontur. Snímač se širokým rozsahem Kód 112/2628 Zahrnuje tři výměnitelná snímací raménka: Kuželový hrot s vrcholovým úhlem 30 Kuličkový hrot s poloměrem 0,5mm Břitový dotyk s úhlem klínu 15 Raménko pro malé otvory - kód 112/2012 Raménko s břitem - 2µm x 750µm diamantový břitový dotyk - kód 112/2013 Snímač se širokým rozsahem pro měření tvaru a kontur Raménko s kulovým dotykem - nominální rozsah 2µm, safírová kulička s poloměrem 500µm Kód 112/2010 Pozn.: Všechna raménka jsou vybavena kuželovým diamantovým hrotem, s úhlem 90 a poloměrem špičky 2µm, není-li uvedeno jinak. Snímací raménka na zakázku Kromě uvedených standardních snímacích ramének nabízí Taylor Hobson dodávku snímacích ramének dle zakázkových požadavků.

9 Příslušenství Pro základní použití je Form Talysurf Intra standardně dodáván se souborem příslušenství. Pro náročnější nebo specializované aplikace lze objednat vhodné příslušenství ze široké nabídky dalšího příslušenství. Univerzální pracovní stolek V kompletní sestavě umožní seřizování ve směru X, Y, Z, otočení a naklápění. Součástí je podložka ve tvaru V a ustavovací deska pro upnutí v T drážkách granitové základny. Kód 112/3064 Stolek X Jednoduchý stolek s polohováním v ose X, prizmatická V podložka a ustavovací deska pro upevnění na granitovou základnu. Kód 112/3067 Ruční sloup a základna Granitová základna 800x400mm s T drážkami a granitový sloup s ručním seřizováním výšky v rozmezí 350mm. Kód 112/3116 (hybné upnutí) Kód 112/3117 (pevné upnutí) Vyrovnávací patka Využívá se na základně 112/3117 pro vyrovnání posuvové jednotky Kód 137/2157 Svěrák s kulovým šroubem Rozsah otáčení 360 a naklápění 180 umožní univerzální polohování; především lehkých a malých součástí. Kód 112/ Seříditelný pracovní stolek Umožní jemné seřízení při rotačním (±3 ) a stranovém [±10mm] polohování obrobku. Pracovní plocha s T drážkami je 120mm x 120mm. Kód 112/1644 Prizma K uložení rozměrných válcových součástí. Kód 112/1645 Ra a 3-liniový standard V případě určení přístroje Form Talysurf jen pro analýzu textury povrchu je k dispozici kalibrační etalon k ověření Ra a výšky stupně. Kód 112/557 Standard pro kalibraci poloměrů Kulové kalibrační etalony jsou nezbytné pro systémy, které využívají program pro měření tvaru. 80mm poloměr Skleněný etalon pro systémy se širokorozsahovými snímači Kód 112/ mm poloměr Upnutá přesná koule pro systémy s dlouhými snímacími raménky. Kód 112/ ,5mm poloměr Upnutá přesná koule pro standardní systémy Intra. Kód 112/2062 Přípravek k měření kuliček a válečků Speciální přípravek ve kterém se kulička nebo váleček otáčí nad stojícím hrotem při kontrole povrchu po obvodu. Současně je dodávána sada čtyř desek pro kuličky o průměru 1-25mm. Kód 112/3219 Desky pro válečky Sada tří desek pro válečky průměru 1-16mm. Kód 112/3248

10 Technické specifikace Horizontální charakteristika Délka snímání Rychlost snímání / měření Datová rozteč v X Úchylka přímosti (Pt) 1 Vertikální charakteristika Nominální rozsah měření (Z) 2 Rozlišení (Z) 2 Poměr rozsahu k rozlišení Standardní raménko Charakteristika systému 2 Kulový kalibrační etalon Kalibrační nejistota - Pt 3 Nejistota měření poloměru 4 Nejistota měření úhlu 5 Nejistota výškového parametru Rozměry L x D x H Hmotnost Analýzy Parametry základního profilu Parametry drsnosti Parametry vlnitosti Rk parametry R + W parametry Rozměrové parametry Filtry / šířky pásem Cut-off 0,1mm až 50mm 10mm/s max - 0,25mm/s 0,5µm 0,4µm na 50mm 0,2µm na libovolných 20mm 1mm 16nm v rozsahu 1mm 3nm v rozsahu 0,2mm : 1 Kuželový diamantový hrot R 2µm, délka 60mm, síla 1mN 12,5mm nominální rádius <0,25µm 0,1-12,5mm = 2% až 0,04% nom. hodnoty 12,5-25mm = 0,04% nominální hodnoty mm = 0,04% až 0,02% nom. Hodnoty do 1% měřeného úhlu (±35 max. rozsah) do 2% + 6nm (jen parametry výstupku) Posuvová jednotka: 343 x 116 x 160mm 4,9kg Pa, Pc, Pda, Pdc*, Pdq, PHSC*, Pku, Pln, Plo, Plq, Pmr(c)*, Pmr*, Pp, PPc*, Pq, PS, Psk, Psm, Pt, Pv, Pvo*, Pz, Pz(JIS) R3y, R3z, Ra, Rc, Rda, Rdc*, Rdq, RHSC*, Rku, Rln, Rlo, Rlq, Rmc(c)*, Rmr*, Rp, Rp1max, Rpc*, Rq, RS, Rsk, RSm, Rt, Rv, Rvo*, Rv1max, Rz, Rz(DIN), Rz (JIS), Rz1max Wa, Wc, Wda, Wdc*, Wdq, WHSC*, Wku, Wln, Wlo, Wlq, Wmr(c)*, Wmr*, Wp, WPc, Wq, WS, Wsk, Wsm, Wt, Wv, Wvo*, Wz A1, A2, Mr1, Mr2, Rk, Rpk, Rvk AR, AW, Pt, R, Rke, Rpke, Rvke, Rx, Sar, Saw, Sr, Sw, W, Wte, Wx Sklon, sklon reference, rozdíl sklonů, průsečík X / průsečík Z Gauss, ISO 2CR, Rk / 30:1, 100:1, 300:1 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 a 8mm Poznámky k provozu Skladovací teplota 5 C až 40 C Skladovací vlhkost 10% až 80% relativní, bez kondenzace Provozní teplota 15 C až 30 C Teplotní gradient <2 C za hodinu Provozní vlhkost 45% až 75% relativní, bez kondenzace Maximální RMS chvění podlahy 2,5µm/s na < 50Hz 5,0µm/s na > 50Hz Elektrické napájení 110/220/240V - 50/60Hz Příkon 10VA posuvová jednotka / 18VA procesor Bezpečnost EN : 2001 EMC EN : 2001 EN : 2001 Poznámka: Taylor Hobson usiluje o neustálé zlepšování technické úrovně všech přístrojů. Proto si vyhrazuje právo měnit specifikace bez upozornění. Poznámky k analýzám a parametrům Tolerance Všem parametrům mohou být přiřazeny nominální, min. a max. hodnoty * Kvalifikátory Všechny parametry označené hvězdičkou jsou vhodné pro přiřazení jednoho nebo více kvalifikátorů. Například materiálový poměr (mr) může být z jednoho měření hodnocen v jednom nebo více řezech. Parametry programu Ultra Výrazně označené parametry jsou využitelné jen u systému PC/Ultra. Standardy ISO Tam, kde je to možné, parametry odpovídají standardům ISO , a Měřeno na plochém skle rovnoběžném s posuvovou základnou, raménkem 60mm s diamantovým hrotem (rychlost = 1mm/s, reference LS přímka, základní filtr λs = 2,5mm). 2 Použito raménko 60mm s diamantovým hrotem. 3 Analýza provedena se základním filtrem λs = 0,025mm (PDA) 0,25mm Ultra. 4 Předpokládá bezchybný poloměr kalibračního etalonu. 5 Měření při sklonu 35 nahoru a dolů, s využitím 80% rozsahu snímače, s raménkem 60mm a diamantovým hrotem. Uvedená technická data pro měření jsou stanovena pro řízené prostředí metrologické laboratoře: 20 C ± 1 C, bez proudění vzduchu a nízkofrekvenčního chvění podlahy. Nejistoty a maximální povolené úchylky (MPS) s 95% pravděpodobností jsou v souladu s ISO doporučením pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1993). Všechny úchylky jsou vyjádřeny jako MPS.

11 Ultra parametry textury povrchu Odstranění tvaru a analytické funkce Úchylka tvaru Odchylka od nominálního tvaru je vypočtena vůči nejvhodnější přímce, kruhovému oblouku nebo nejvhodnější kuželosečce, ale také ve vztahu k minimální zóně přímky (minimální rozdíl dvou paralelních linek, obsahujících soubor dat). Poloměr Z vybraných dat lze metodou nejmenších čtverců automaticky vyhledat nejvhodnější poloměr konkávního nebo konvexního kruhového oblouku. K dispozici je i možnost vyloučit jakékoliv nežádoucí vlastnosti povrchu, jako například hrany. Případně může být absolutní poloměr nastaven tak, aby bylo možné analyzovat skutečnou odchylku od vzorového. Ostatní vypočtené parametry obsahují souřadnice středu. Úhel (sklon) Naklonění povrchu lze určit a odstranit ještě před analýzou parametrů, prostřednictví algoritmu minimální zóny nebo přímky. Dále lze vypočíst hodnoty jako průsečík a rozteč. Rozměry Lineární vztahy vlastností povrchu lze vyhodnotit a porovnat pomocí vypočtených souřadnic X a Z. Sklon reference Delta sklon Rozteč mezi středy kružnic Průsečík X / průsečík Z Sklon Interaktivní křivky Materiálový poměr (mr) Rozložení amplitud (ADK) Parametry textury povrchu Základní parametry Pa, Pc, Pda, Pdc*, Pdq, PHSC*, Pku, Pln, PLo, Plq, Pmr(c)*, Pmr*, Pp, PPc*, Pq, PS, Psk, PSm, Pt, Pv, PVo*, Pz, Pz(JIS) Parametry drsnosti R3y, R3z, Ra, Rc, Rda, Rdc*, Rdq, RHSC*, Rku, Rln, Rlo, Rlq, Rmc(c)*, Rmr*, Rp, Rp1max, Rpc*, Rq, RS, Rsk, RSm, Rt, Rv, Rvo*, Rv1max, Rz, Rz(DIN), Rz(JIS), Rz1max Parametry vlnitosti Wa, Wc, Wda, Wdc*, Wdq, WHSC*, Wku, Wln, Wlo, Wlq, Wmr(c)*, Wmr*, Wp, WPc, Wq, WS, Wsk, Wsm, Wt, Wv, Wvo*, Wz Parametry Rk a křivka Rk A1, A2, Mr1, Mr2, Rk, Rpk, Rvk Parametry R + W AR, AW, Pt, R, Rke, Rpke, Rvke, Rx, Sar, Saw, Sr, Sw, W, Wte, Wx VDA 2004 WD1Sm, WD1c, WD1t, WD2Sm, WD2c, WD2t Filtry a pokročilé funkce Základní filtry Gauss, ISO 2CR, Rk Cut-off (Lc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 a 25mm Šířka pásma 10:1; 30:1; 100:1; 300:1 a 1000:1 nebo jak je definováno v VDA 2006 datovou roztečí Tolerance Všem parametrům je možné přiřadit nominální, minimální a maximální hodnoty. * Kvantifikátory Všem parametrům označeným hvězdičkou lze přiřadit jeden nebo více kvantifikátorů. Například materiálový poměr (mr) může být posuzován v jednom nebo více řezech v rámci jednoho měření. Poznámka: Uvedené parametry odpovídají a jsou pojmenovány dle normy ISO , ISO a ISO 12085, všude, kde je to možné. Dvojitý profil Tato analytická funkce umožňuje srovnání jednoho změřeného profilu k jinému či k vzorovému profilu, který byl před tím uložen jako šablona. Získaný rozdíl lze dále analyzovat. Analýza dvojitého profilu umožňuje zobrazení dvou balíků dat najednou. Jeden balík dat se používá jako referenční, vzhledem k němuž jsou hodnocena data z druhého balíku. Do role reference lze dosadit i etalonový profil nebo jinou šablonu a dále je pak analyzovat.

12 Působíme na celosvětovém trhu Komplexní služby Taylor Hobson je světově proslulým výrobcem přesných měřících přístrojů určených pro kontrolu ve výzkumných a výrobních podmínkách. Přístroje zajišťují měřící procesy s nanometrickou přesností a rozlišením. Firma mimo přesnou měřící techniku nabízí i rozsáhlou metrologickou podporu, která má přispět zákazníkům ke komplexnímu řešení jejich problemů v měření a zvýšení spolehlivosti výsledků měření. Taylor Hobson nabízí tyto smluvní služby: Kontrola Měření vašich výrobků prováděné zkušenými techniky na špičkových přístrojích v souladu s ISO standardy Metrologické kurzy Praktické kurzy měření kruhovitosti a drsnosti povrchu vedené zkušenými techniky Výcvik obsluhy Instruktáž v místě měření přispěje k vyšší efektivnosti a produktivitě kontroly Kalibrace a testování UKAS Ověřování etalonů nebo přístrojů ve firemních laboratořích nebo přímo u zákazníka K výše uvedeným službám se spojte s Center of Excellence: nebo tel.: Projekční služby Speciální požadavky, jednoúčelové metrologické systémy pro požadované aplikace Přesná výroba Smluvní zajištění obrábění pro vysoce přesné průmyslové aplikace Preventivní údržba Cílem služby Talycare je ochrana vašich investic do metrologie K výše uvedeným službám se spojte s Sales Department: tel: Nebo kontaktujte svého místního zástupce. Autorizovaný zástupce pro ČR a SR: IMECO TH s.r.o. U Hřiště Modřice tel: URL:

Vývoj norem ISO pro geometrické specifikace produktů s praktickou ukázkou konkrétní normy. Ladislav Pešička, TNK č. 7

Vývoj norem ISO pro geometrické specifikace produktů s praktickou ukázkou konkrétní normy. Ladislav Pešička, TNK č. 7 Vývoj norem ISO pro geometrické specifikace produktů s praktickou ukázkou konkrétní normy Ladislav Pešička, TNK č. 7 2012 Problematika současných norem GPS především pro malé podniky: - značný rozsah podkladů

Více

DRSNOMĚRY, PŘÍSTROJE NA KONTURY A KRUHOVITOST

DRSNOMĚRY, PŘÍSTROJE NA KONTURY A KRUHOVITOST DRSNOMĚRY, PŘÍSTROJE NA KONTURY A KRUHOVITOST Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813 275 DRSNOMĚR TR-100 Přenosný drsnoměr pro

Více

Optický měřicí přístroj. Česká verze

Optický měřicí přístroj. Česká verze Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,

Více

SURFTEST SJ-210. Přenosný drsnoměr

SURFTEST SJ-210. Přenosný drsnoměr Přístroje na měření tvaru Přenosný drsnoměr SURFTEST SJ-210 PRC 1344(2) To je ono! Malý, lehký a velmi snadno použitelný nástroj pro měření drsnosti povrchu, který umožňuje zobrazení drsnosti povrchu pomocí

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

HD-3D optické měření profilu povrchu a tloušťky vrstev

HD-3D optické měření profilu povrchu a tloušťky vrstev HD-3D optické měření profilu povrchu a tloušťky vrstev CCI HD stvořen k překonávání hranic nemožného. Optická interferometrie bez kompromisů 2,2 mm vertikální rozsah skenování s patentovaným, robustním

Více

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 1 Miracle (zázrak) CMM - reprezentuje plně automatizované CMM Všechna tři vodící tělesa jsou vyrobena z vysoce kvalitního granitu, zachovávají si své vlastnosti a tvrdost i

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Dílenský mikroskop je v různém provedení jedním z důležitých přístrojů pro měření v kontrolních laboratořích. Je to velmi univerzální přístroj

Více

Program TalyMap. Nejmodernější software pro 2D, 3D a 4D povrchové analýzy. Rychlost - auto XY & Z s autoostřením & hlavoou.

Program TalyMap. Nejmodernější software pro 2D, 3D a 4D povrchové analýzy. Rychlost - auto XY & Z s autoostřením & hlavoou. Program TalyMap Software Nejmodernější software pro 2D, 3D a 4D povrchové analýzy Program zajišťuje kompletní 3D hodnocení dle nové ISO 25178 Rychlost - auto XY & Z s autoostřením & hlavoou Program zajišťuje

Více

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420

Více

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10397 Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

SURFTEST SJ-310. Přenosný přístroj na měření drsnosti povrchu

SURFTEST SJ-310. Přenosný přístroj na měření drsnosti povrchu Přístroje na měření tvaru Přenosný přístroj na měření drsnosti povrchu SURFTEST SJ-310 PRC 1383 Přenosný přístroj na měření drsnosti s barevným LCD displejem a výkonnými schopnostmi měření Surftest SJ-310

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Nový typ vláknového laseru HXP 30

Nový typ vláknového laseru HXP 30 Nový typ vláknového laseru HXP 30 Složení laserového systému Tento typ laserového popisovacího a gravírovacího systému HXP 30 se skládá ze tří částí: - Zdrojové jednotky, obsahující: o řídící jednotku

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje

Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje H-1000-0087-02-A Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje Souřadnicové měřicí stroje Optické měřicí stroje Equator Upínací přípravky na míru Upínací stavebnice pro souřadnicové měřicí stroje

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 6.1.2/01/13 MECHANICKÉ STOPKY Praha říjen 2013 KP 6.1.2/01/13

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 ROT-HSware s.r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice 3 www.rothsware.cz Březen, 2004 www.rothsware.cz 1/7 1. Úvod Systém OK-02 slouží k měření příčného

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Sheffi Discovery eld Endeavor

Sheffi Discovery eld Endeavor Sheffield Discovery Endeavor Sheffield Measurement Inc. Historie produktů Sheffield pro dimenzionální měření se datuje již od roku 1906, počínaje výrobou nástrojů pro měření závitů a speciálních měřicích

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT BLUM High-Tech-laserové systémy zaručují na celém světe nejvyšší přesnost a spolehlivost

Více

Software Productivity+ Active Editor Pro k použití se sondami na obráběcích centrech

Software Productivity+ Active Editor Pro k použití se sondami na obráběcích centrech Katalogový list H-2000-2349-03-A Software Productivity+ Active Editor Pro k použití se sondami na obráběcích centrech Funkce Snadno použitelný software pro PC ke generování měřicích cyklů pro obráběcí

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Ušetřete čas s měřítkem TWIN-CAL

Ušetřete čas s měřítkem TWIN-CAL Innovation and Prices 2014-2 Ušetřete čas s měřítkem TWIN-CAL Posuvné měřítko, které komunikuje se svým uživatelem Podrobnější informacenajdete na straně 4 Platnost: 01.09.2014-31.01.2015 Ceny bez DPH

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

CRYSTA-PLUS M. Všestranný manuální měřicí systém, pro 3-D měřicí úlohy. Efektivní v nákladech, všestranný a jednoduchý. Souřadnicové měřicí stroje

CRYSTA-PLUS M. Všestranný manuální měřicí systém, pro 3-D měřicí úlohy. Efektivní v nákladech, všestranný a jednoduchý. Souřadnicové měřicí stroje Souřadnicové měřicí stroje CRYSTA-PLUS M PRE1203(4) Všestranný manuální měřicí systém, pro 3-D měřicí úlohy. Efektivní v nákladech, všestranný a jednoduchý. CRYSTA-PLUS M: Nekompromisní přesnost ručního

Více

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 platnost od: 1.2.2013 TM Technik s.r.o. Sídlo: Dornych 54 / 47 CZ - Kalibrační laboratoř: Křižíkova 2697 / 70 CZ - 612 00 Brno IČO: 268 899 27 DIČ:

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

SMART PULSE, SMART LINEAR SL400Q SL600Q

SMART PULSE, SMART LINEAR SL400Q SL600Q SMART PULSE, SMART LINEAR SL400Q SL600Q Spolehlivý systém říz (X,Y,U ení lineárních motorů pro 4-osy a V) Díky vlastnímu vývoji a zpracování všech základních technologických celků včetně lineárních motorů,

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

HLOUBKOMĚRY DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR PŘÍMÝ 0274 DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR S NOSEM 0275

HLOUBKOMĚRY DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR PŘÍMÝ 0274 DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR S NOSEM 0275 DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR PŘÍMÝ 0274 200 8 100 4 0,01 0,0005 0,70 0274 700 300 12 150 6 0,01 0,0005 1,00 0274 701 500 20 150 6 0,01 0,0005 1,24 0274 702 1000 40 250 0,01 0,0005 3,20 0274 704 1500 60 250 0,01

Více

Calypso Software pro snadné programování měření součástí

Calypso Software pro snadné programování měření součástí Průmyslová měřicí technika Carl Zeiss Calypso Software pro snadné programování měření součástí We make it visible. Filozofie softwaru Visual Metrology TM Kontrolované prvky na CAD modelu Vytvoøení programu

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER Prvotřídní vlastnosti Snadné použití jednoduchá údržba RANGER RANGER 2500 Nádrž: Rám: Membránové čerpadlo: Řídící jednotka: 2500 l, vyvinuta pro optimální stabilitu a nižší rezidua. Vysoká průjezdní světlost.

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti technologie obrábění, dynamiky a tepla - Kompetenční centrum Kuřim část 1 a 6 dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stanovení převodu řízení

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stanovení převodu řízení TÜV Süddeutschland Holding AG www.uvmv.cz Lihovarská 12, 180 68 Praha 9 Pověřená zkušebna MDS-ČR; Homologační zkušebna E8/C; Autorizovaná osoba 213; Notifikovaná osoba ES 1018; Akreditovaná zkušební laboratoř

Více

The heart of engineering

The heart of engineering The heart of engineering BOHATÁ HISTORIE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST 2 3 1942 1962 2005 současnost ahájena výroba a montáž přesných vyvrtávacích strojů, soustruhů, konzolových frézek a speciálních strojů v nově

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Budoucnost zavazuje. Digitální servisní přístroj testo 550, ideální pro všechna měření na chladících zařízeních a tepelných čerpadlech

Budoucnost zavazuje. Digitální servisní přístroj testo 550, ideální pro všechna měření na chladících zařízeních a tepelných čerpadlech Budoucnost zavazuje Digitální servisní přístroj testo 550, ideální pro všechna měření na chladících zařízeních a tepelných čerpadlech Nový, digitální servisní přístroj testo 550 nabízí neporazitelný poměr

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METROLOGIE VE STROJÍRENSTVÍ 1. CÍLE STÁŽE Stáž je určena

Více

M62 DF (dvouboký odval) ozubená kladka kola s vnìjším ozubením

M62 DF (dvouboký odval) ozubená kladka kola s vnìjším ozubením M62 NOVÁ ŘADA A SYSTÉMŮ A STROJŮ PRO KONTR ONTROLU OLU OZUBENÍ Řada manuálních systémů a strojů pro ověřování funkčních vlastností ozubených kol zahrnuje široký rozsah vysoce přesných řešení umožňujících

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Systém WiFi záznamníků dat

Systém WiFi záznamníků dat Systém WiFi záznamníků dat Saveris 2 nové pojetí sledování teploty a vlhkosti C Přenos dat přes WiFi %rv Všechna naměřená data kdykoliv k dispozici, na každém místě, v každém PC, tabletu nebo Smartphonu

Více

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí Program Sorpce1.m psaný v prostředí Matlabu slouží k vyhlazování naměřených sorpčních křivek a výpočtu difuzních koeficientů. Kromě standardního Matlabu vyžaduje ještě Matlab Signal Processing Toolbox

Více

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Velká síla na nejmenším prostoru Optimální mycí výsledky STR 110 vysoký výkon a flexibilita Winterhalter specialista na inovativní řešení mytí +

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

BETTER VINOTÉKY VLHKOST

BETTER VINOTÉKY VLHKOST BETTER VINOTÉKY VLHKOST Vinotéky jsou vybaveny antikorozními hliníkovými stěnami SRA (hliník s reliéfem kamene). Okolní vlhkost přirozeně obsažená ve vzduchu je udržována na garantované ideální úrovni

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ HENNLICH KRYTOVÁNÍ TELESKOPICKÉ KRYTY ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ OCHRANA STROJŮ I V NEJNÁROČNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY VHODNÉMU KONSTRUKČNÍMU

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

Řemenový převod (cvičení)

Řemenový převod (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ, ČTVRTÝ Aleš GARSTKA 29.8.2012 Název zpracovaného celku: ŘEMENOVÝ PŘEVOD (cvičení) Řemenový převod (cvičení) Generátor řemenových převodů je v

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více