MODUL č. V: MIKROBIOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODUL č. V: MIKROBIOLOGIE"

Transkript

1 MODUL č. V: MIKROBIOLOGIE 1. Obecná bakteriologie Stavba bakteriální buňky, základní tvary bakterií, shlukování bakterií: Základní tvary bakterií: Shlukování bakterií: 1

2 Průkaz bakterií: mikroskopické vyšetření bakterií (barvení dle Gramma): - mikroby Grammpozitivní (Gramm +) - barví se modře - mikroby Grammnegativní (Gramm -) - barví se červeně kultivace bakterií Jednou z typických vlastností bakterií je schopnost růst a množit se na neživých kultivačních půdách, které mohou být pevné nebo tekuté. Rozdíl: viry lze kultivovat pouze v živé buňce! Půdy mohou být přirozené(krev), umělé (agar) nebo smíšené (krevní agar). Existují půdy universální (rostou na nich všechny bakterie), selektivní (potlačují růst některých druhů) a diagnostické (podporují růst některých druhů). pokus na zvířeti Princip působení bakterií Bakterie: q přímo pronikají do tkání q q kolují v krevním oběhu zaplavují organismus exotoxiny (vylučovány bakteriemi navenek) a endotoxiny (uvolňují se po rozpadu bakterie) Ve vztahu ke krevnímu oběhu mohou bakterie způsobit následující stavy: Bakteriemii = stav, při němž v krvi kolují pouze bakterie, nikoli jejich toxiny (např: po vytržení zubu). Imunitní systém je vychytá a zničí. Někdy se ale mohou uchytit a rozmnožit (srdeční chlopeň, moč). Sepsi (lidově otravu krve ) = v krvi kolují bakterie a toxiny, obranyschopnost organismu je podlomena, vzniká septický šok a smrt. Pyemii = bakterie nekolují v krvi jednotlivě, nýbrž ve shlucích a v úlomcích infikovaných krevních sraženin. Toxemii - v krvi kolují toxiny, nikoli bakterie čistá = v místě vstupu infekce nejsou změny (botulismus,stafylokoková enterotoxikoza), malé změny v místě vstupu infekce (tetanus), vážné lokální změny a navíc toxémie (např. plynatá sněť). 2

3 Rozdělení infekcí dle průběhu MONOCYKLICKÉ: infikace -- onemocnění - vyléčení nebo smrt. POLYCYKLICKÉ: např. vznik zánětu mozkových blan po banálním zánětu v krku meningokok se přenesl do cílového orgánu, kterým je v tomto případě plena mozková. Vztah mikroba k makroorganismu, patogenita a virulence saprofytičtí mikrobi - nepoškozují, žijí z odpadů symbiotičtí mikrobi - jsou s makroorganismem ve vzájemně prospěšném vztahu: žijí z odpadů, ale jejich odpady využívá makroorganismus (Escherichia colli ve střevě syntetizuje vitamin K a některé vitaminy B, u býložravců rozkládá střevní mikroflora celulozu) paraziti - ochuzují makroorganismus o živiny a mohou poškozovat i svými toxiny, enzymy apod., jedním z druhů parazitismu je patogenita. Patogenita je schopnost vyvolat v makroorganismu onemocnění; patogenita je dána: 1. vnímavostí napadeného makroorganismu (vnímavost je odlišná rasově i druhově), 2. vstupní bráně, 3. bakteriální adherenci (schopnosti přilnout na povrchu sliznic nebo buněk), 4. infekční dávce = množství bakterií, které musí proniknout do organismu, aby nastalo onemocnění (záleží na virulenci mikroba), 5. stavem imunitního systému napadeného makroogranismu - ve smyslu snížení i zvýšení očkováním, 6. virulencí mikroba, tedy jeho nebezpečnosti: Virulence mikroba se odvíjí od: INVAZIVITY (schopnosti pronikat do tkání a množit se v nich), TOXIGENITY (schopnosti produkovat toxiny a typem účinku toxinu), REZISTENCE (schopnosti odolávat zevním vlivům a léčebným prostředkům). Virulenci lze uměle zvyšovat (BBP) a snižovat (očkovací látky). 2. Obecná virologie Viry jsou intracelulární nebuněční paraziti, nemnoží se na kultivačních půdách, pouze na živých buňkách. Dělení virů a) dle buněk, které napadají: BAKTERIOFÁGY, ŽIVOČIŠNÉ nebo ROSTLINNÉ VIRY, b) dle nukleové kyseliny, kterou obsahují: RNA-viry, DNA-viry c) dle vstupní brány: VIRY PŘENOSNÉ RESPIRAČNÍ CESTOU, ALIMENTÁRNÍ CESTOU, SLIZNIČNÍ CESTOU (např. i VENERICKY), PORANĚNÍM, d) dle výstupní brány: VIRY VYLUČOVANE HLENY, SLINAMI, KAPÉNKAMI, STOLICÍ, ODLUPOVÁNÍM KŮŽE, MOČÍ, e) dle velikosti (20 až 300 nm), f) dle přežívání mimo hostitelskou buňku (velké rozdíly, např. viry přenosné krví nejsou schopny dlouhého přežití, viry přenosné kapénkově a alimentárně naopak), g) dle stálosti antigenní struktury, h) dle komplikovanosti struktury (bakteriofág - složitější). 3

4 Stavba viru VIRION = komplexní virová částice, skládá se z kapsidy a nukleové kyseliny, která je v kapsidě. Kapsida odpovídá za antigenní strukturu. Bakteriofágy mají ještě bičík a vlákna. Viry nemají enzymy, jimiž by zajišťovaly vlastní energetické nároky. Průkaz virů ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE: a) imunofluorescencí (světélkování po navázání fluorescenčních protilátek na virus), b) průkaz virových inkluzí v buňkách. RENTGENOVÁ KYSTALOGRAFIE (po zahuštění - kondenzaci virových částic dojde k jejich krystalizaci, krystaly se podrobí RTG počítačové analýze, která může určit přesný tvar a strukturu viru). KULTIVACE VIRŮ a) v živých buňkách (např. kuřecí embrya), b) ve zvířatech (sající myšky), c) ve tkáňových kulturách, d) v bakteriích (bakteriofágy). serologické vyšetření. Replikace viru v buňce Replikací se míní vznik nových virových částic; vznikají tak, že je napadená buňka sama vytvoří, přinutí ji k tomu genetická informace v nukleové kyselině viru, 4

5 Proces má několik fází: 1. ADSORBCE - viru se naváže na receptor vnímavé buňky (nemá-li buňka daný receptor, nedojde k adsorbci a nákaze). 2. EKLIPSE nebo PENETRACE: průnik nukleové kyseliny viru do buňky 3. REPRODUKCE = NK viru nutí buňku k synteze nových virionů, které zaplňují buňku. 4. LYTICKÁ FÁZE = rozpad buňky a uvolnění virionů, které mohou napadat další buňky. Někdy ale dochází k tomu, že se virus implementuje do nukleové kyseliny napadené buňky; jestliže se pak tato buňka množí, pak každá dceřiná buňka obsahuje ve své nukleové kyselině inkorporovanou nukleovou kyselinu viru. Virus se může kdykoli aktivovat a způsobit lytickou fázi buňky. Příkladem je napadení virem HIV: AIDS se vyvine až po určité době. Inkorporace nukleové kyseliny viru do genotypu napadené buňky může mít za následek i nádorovou transformaci buňky. Obecná reakce buňky na virus A) zánik buňky, B) nádorová transformace buněk, C) autoimunní choroby - po změně Ag-struktury napadené buňky (organismus proti ní počne produkovat protilátky), D) oslabení imunity (HIV - napadá T-lymfocyty pomahače), E) pomalé virozy = dlouhodobá inkubace (virus roztroušené sklerozy), F) návratné virozy = onemocnění se vrací při oslabení organismu (herpes simplex, herpes zooster - po varicelle) 5

6 Šíření virových infekcí LOKÁLNÍ VIROVÉ INFEKCE - brána vstupu i cílový orgán jsou stejné (např.respirační infekce), krátká inkubace, krátkodobá imunita, ORGANOTROPNÍ VIROVÉ INFEKCE - brána vstupu odlišná od cílového orgánu, po vstupu se šíří krevně (viremie) či lymfaticky, množí se a nakonec a infikuje cílový orgán, (např. poliomyelitis dětská obrna, klíšťová encefalitis, virová parotitis, pravé neštovice). POSTUP NERVOVÝMI VLÁKNY: A) z kůže či sliznic do CNS (vzteklina, poliomyelitis), B) z CNS do periferie (herpes simplex, herpes zooster), TRANSPLACENTÁRNÍ PŘENOS (rubeola, cytomegalovirus). 3. Speciální mikrobiologie Virové respirační nákazy Charakteristika: přenos přímý aerogenní všeobecná vnímavost, větší u dětí (u dětí je sklon k postižení nižších oddílů dýchacích cest až k zánětu plic, dospělí spíše jen rýma nebo zánět průdušek), periodicita a sezónnost, epidemický výskyt Represivní opatření u respiračních nákaz: izolace a léčba hlášení o výskytu onemocnění, režimová opatření, omezení shromažďování osob, aktivní vyhledávání nemocných, dezinfekce, dezinsekce, deratizace CHŘIPKA (influenza) Vysoce nakažlivé onemocnění, inkubace: 1-4 dny, zdroj: nemocný člověk, přenos: přímý (aerogenní) i nepřímý (předměty), výskyt sezónní. Klinický průběh: horečka, celkové příznaky, katarální zánět dýchacích cest. Původce: RNA virus, který má na svém povrchu antigeny H a N a který existuje ve třech typech (A,B,C) Označování dle WHO: typ viru, místo izolace, pořadové číslo, rok, typ antigenu. Příklad: A (Taiwan) 1/86 (N1 H1) Vzácné formy: střevní, plicní, srdeční, mozková. Možnost sezonní vakcinace. RÝMA (rhinitis viroza) Virus infikují lidi, koně a hovězí dobytek, existuje asi 100 typů, takže není možné očkování. Zdroj: nosní sekret nemocného SARS (severe acute respiratory syndrome) Původce: nový typ KORONAVIRU Epidemiologicky: - původ: Hong-kong, čínská provincie Kuang-tung - vysoká nakažlivost - 10% úmrtnost - přenos kapénkově, sekrety, stolicí i znečistěnými předměty, - inkubační doba asi 10 dnů 6

7 Projevy: zánět plic, syndrom respirační tísně, vysoká horečka, kašel Jiné virové respirační virozy: PARACHŘIPKA (parainfluenza) (epidemiologicky podobné chřipce), RS VIROZY (dětské kolektivy, u dospělých spíše jen rýma), ADENOVIROZY (záněty mandlí, přenos i fekálně orální), RESPIRAČNÍ CHLAMYDIOZY (Ornitoza = ptačí nemoc, Psitakoza = papouščí nemoc, přenos aspirací ptačích výtrusů, postižení plic, jater, sleziny a mozkových plen). Respirační nákazy způsobené bakteriemi a prvoky STREPTOKOKY Způsobují: hnisavé neohraničené záněty a sepsi Neohraničenost je způsobena tím, že produkují STREPTOKINÁZU (fibrinolyzin), která štěpí fibrinovou síť, takže se zánět nemůže ohraničit; streptokináza se využívá i léčebně, neboť rozkládá krevní staženiny. Produkce ERYTROGENNÍHO TOXINU způsobuje spálu. Nejznámější: streptokokus pyogenes. Cesty přenosu: aerogenně, alimentárně. Výskyt: sezónně Projevy v dýchacích cestách i mimo ně: otitidy, anginy, spálové anginy, impetiga, růže, flegmony, akutní zánět ledvinných klubíček (glomeruloneflitida) díky zkřížené imunitě (antigenní podobnost pouzder streptokoků s antigenní strukturou klubíček) POZDNÍ STERILNÍ NÁSLEDKY: revmatická horečka s pozdním postižením srdečních chlopní (dnes, v období antibiotik již vzácností). LEGIONELOZY V roce 1977 záhadná smrt 34 účastníků sjezdu Americké legie ve Filadelfii: Legionářská nemoc; zdrojem byl aerosol z chladící vody v klimatizačním zařízení hotelu. Onemocněli: Ti, jenž prošli určitým místem, kam foukala klimatizace, Ti, kteří měli sníženou imunitu (např.věkem) Původce: legionella, Výskyt: voda, zejména průmyslová a vodovodní klimatizační vedení. Přenos: respirační cestou, ale přenos z člověka na člověka není možný, může se jednat i o nosokomiální infekci Projev: inkubace 2-10 dní, poté rozvoj pneumonie, úporná bolest na prsou, zvracení, průjem, stav zmatenosti. ZÁŠKRT (difterie) Původce: CORYNEBACTERIUM DIFTERIAE Zdroj nákazy: nemocný člověk, bacilonosiči, Přenos: kapénkově, prach Projevy: pablánový až nekrotizující (odumření tkáně) povrchový zánět mandlí, při šíření níže může dojít k udušení) a toxémie s postižením myokardu i jiných orgánů. Má též afinitu k popáleninám, macerovaným místům, ke spojivce a sliznici pohlavních orgánů. Povinné očkování. ČERNÝ KAŠEL (pertuse) Agens: BORDETELA PERTUSIS, Přenos: kapénkově, v dětských kolektivech předškolního věku. Projev: lokalizované onemocnění dýchacích cest se záchvatovitým kašlem, toxémie s encefalopatií (poškozením mozku) Povinné očkování. MENINGOKOKY NESSERIA MENINGEAE (meningokokus) Přenos: kapénky, přímý kontakt. 7

8 Možnost nosičství! Průběh: polycyklická infekce (akutní respirační onemocnění, následuje meningitis nebo pneumonie). Produkce toxinů, které rozkládají erytrocyty (hemolýza) a poškozují kapiláry (purpura kůže i jiných orgánů). TUBERKULOZA Původce: MYKOBACTERIUM TUBERCULOSIS (Kochův bacil) Zdroj: nemocný jedinec. Přenos: aerogenní, perkutánní při pitvě, vzácně jiný Diagnoza: anamneza, klinický obraz, vyšetření sputa, kultivace. Výskyt: všechny věkové skupiny, třetina lidské populace je infikována, 8 milionů lidí onemocní ročně manifestně a ročně umírá 3 miliony osob, v ČR umírá asi 100 osob ročně. Incidence v ČR asi 20 nových onemocnění na 100 tis obyvatel. Příčiny vzestupu: nástup AIDS, šíření rezistentních kmenů, neplnění národních TBC programů, sociálně ekonomické vlivy, migrace obyvatel, bezdomovectví, chudoba. Preventivní a represivní opatření: a) aktivní vyhledávání nemocných b) aktivní imunizace c) zdravotní kontrola dětí a mládeže d) povinná hlášení e) izolace a léčba f) pátrání v ohnisku nákazy, dezinfekce g) zdravotní výchova obyvatelstva RESPIRAČNÍ FORMA ANTHRAXU Původce: BACILLUS ANTHRACIS, vytváří velmi rezistentní spory, které v půdě vydrží po léta Výskyt: Afrika, střední Asie, jižní Amerika, ve 30. letech rozšířen po celém světě, i jako bojová biologická zbraň. Vytváří toxin způsobující krvácivou odúmrť tkáně, kterou napadl (hemoragickou nekrozu), zvýšenou propustnost cév, mohutný otok napadené tkáně a sepsi. Klinické formy závisejí na místě vstupu infekce: respirační forma (HADRÁŘSKÁ NEMOC, POŠŤÁCKÁ NEMOC ), přenos prachem apod., hemoragicko-nekrotická pneumonie končící často smrtí, kožní forma (Orient) přenos kontaktem z kůží nakažených zvířat, výskyt i jako nemoc z povolání (řezníci, koželužníci): hemoragicko-nekrotizujcí zánět kůže (PUSTULA MALIGNA), septická forma (SNĚŤ SLEZINNÁ), může se vyvinout z předchozích, vzniká hemnoragickonekrotický zánět sleziny. Jiné respirační infekce: PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE, HEMOFILOVÉ INFEKCE (kromě zánětů průdušek a plic může dojít i k infikaci novorozence při průchodu infikovanými porodními cestami a ke vzniku smrtící sepse), KLEBSIELLY někdy jako nozokomiální infekce, záněty plic, záněty močových cest, meningitis (zánět mozkových plen) novorozenců KLEBSIELLA RHINOSCLEROMATIS chronický zánět nosu. RESPIRAČNÍ FORMA MORU NÁKAZY MYKOPLASMATY PNEUMOCYSTOSIS (prvok pneumocystis Carini) - klinicky: zánět plic - výskyt: kojenecké ústavy (nedonošenci), AIDS 8

9 Virové a priónové alimentární nákazy VIRY POLIOMYELITIDY (dětské obrny) Zdroj: infikovaný člověk (několik dní před onemocněním vylučuje virus nosohltanem a stolicí (na začátku onemocnění již jen stolicí). Přenos: fekálně orální, vzácně respirační. Klinicky: inkubace 1-2 týdny, viremie, metastaticky, či postupem po nervových vláknech do CNS, destrukce motoneuronů (nervových buněk ovládajících svaly). Osud nemocného závisí na rozsahu a výši postižení (mícha, prodloužená mícha, mozek). Vzniká celoživotní imunita na daný typ, využití při očkování (očkování oslabenými viry - Sabinova vakcina). COXACKIE VIRY Zdroj nákazy: infikovaný člověk. Přenos: fekálně-orální, zřídka respirační. Specifická prevence vakcinacemi neexistuje. Existuje mnoho typů dle antigenní struktury, různé typy mají afinitu k různým tkáním (např. Bormholská nemoc nebo-li letní ďábelská chřipka, nebo třídenní horečka s bolestí hlavy a rozpadem svalů). Uvažuje se i o souvislosti se vznikem diabetu u dětí, neboť mají afinitu i k pankreatu) ROTAVIRY Druhy: lidské, opičí, hovězí, psí apod. Někdy dochází k mezidruhovému přenosu. Projevy: gastroenteritidy, patří k nejdůležitějším vyvolavatelům dětských průjmů. Často nozokomiální výskyt a výskyt v kolektivech. HEPATITIS typu A Klinika: inkubace dní, pomnožení ve střevě a viremie, dostává se do hepatocytů, celkové onemocnění s teplotou, nevolností, nechutenstvím a žloutenkou, mortalita 0,1%, chronická infekce a nosičství nejsou známy. Přenos: fekálně orální cestou (potraviny, voda), nemocný vylučuje virus 2-3 týdny před začátkem žloutenky. Prevence: očkování. PRIONOVÉ ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY Priony jsou infekční bílkoviny, které se naváží na gangliové buňky mozku, pokud má člověk na těchto buňkách příslušný receptor (kdo ho nemá, neonemocní), na navázaný protein se nabalují další bílkoviny až dojde k zániku gangliových buněk, ztrátě osobnosti, demenci a ke smrti (CREUTZFELDTOVA-JAKOBOVA NEMOC). Formy C.J.nemoci: q infekční forma, přenos při chirurgických výkonech (infikované nástroje) nebo tam, kde došlo k narušení přirozeného potravinového řetězce (nemoc KURU - kanibalové na Nové Quinei, BSE - nemoc šílených krav), q neinfekční forma sklon k produkci infekčních bílkovin. 9

10 Bakteriální alimentární nákazy způsobené podmíněně patogenními bakteriemi Podmíněně patogenní bakterie se vyskytují: q q v tlustém střevě jako přirozená bakteriální flóra (jsou zde aerobní bakterie např. známá Escherichia coli), 99% flory však tvoří bakterie anaerobní; přirozená flóra je zde v symbiotickém vztahu s organismem (pomáhá dokončit proces rozkladu potravy a produkuje i některé vitaminy). Mimo střevo jsou tyto bakterie nebezpečné (infikace ran, močových cest), při perforaci trávicí trubice pak způsobí smrtelný zánět pobřišnice. v žaludku některý osob se vyskytuje HELICOBACTER PYLORI; je prokázán jeho vztah ke vzniku vředů i rakoviny žaludku. Alimentární nákazy způsobené obligátně patogenními bakteriemi a prvoky Obligátně patogenní enterobakterie nejsou přítomny v přirozené floře, do střeva se mohou dostat alimentární nákazou; buď způsobí onemocnění, nebo vedou k nosičství. Obrana organismu proti OPB: 1. osobní hygiena, 2. kyselé prostředí žaludku, 3. střevní peristaltika, která brání přilnutí patogenních mikroorganismů, 4. přítomnost fyziologické bakteriální flory, která svým počtem patogeny přehluší, 5. sekretorickým IgA (imunoglobulin typu A). Mezi obligátně patogenní bakterie patří: o SALMONELY, které mohou vyvolat například břišní tyfus (salmonela typhi): přenos chronickými nosiči (žlučník), těžký průběh, sepse, zvětšení orgánů RES, perforace střeva aj. komplikace, nebo gastroenteritidy (salmonela enteridis): nedostatečně zpracovaná potrava, léto, kontaminovaná vajíčka, maso zejména kuřecí. o SHIGELY, které vyvolávají úplavici (bacilární dyzenterii) (shigela dysenteriae); zdrojem je nemocný člověk, mohou vznikat endemie či epidemie (významné za válek) Projevy: katarální zánět až ulcerace na střevě (průjmy, koliky), slizniční atypie až vznik karcinomů mnoho let po prodělané infekci. o YERSINIE, které vyvolávají MOR (yersinia perstis, produkuje velmi účinné exo i endoroxiny) Výskyt: dříve pandemie, dnes endemicky v přírodních ohniscích nákazy (stepi a lesy). Pozn.: Mor z Evropy vymizel ještě před zjištěním důležitosti hygieny; dávno po skončení poslední pandemie ještě decimovala Evropu cholera! Uvažuje se i o významu změny stavebního materiálu obydlí: dřevo vystřídal kámen, který snížil kontakt člověka s nakaženými hlodavci. Přenos: a) hmyzími vektory (krysí blechy) z hlodavců na člověka, b) kapénkově z nemocného člověka Projevy: inkubace 1-3 dny, endotoxin způsobí hemoragické nekrozy (z poškození cév, mohou vznikat různé formy: a) uzlinová = zduření uzlin a jejich provalení, sepse, b) plicní - rozpad tkáně, c) septická - smrt ještě před vytvořením lokálních změn, d) kožní krvácení do kůže, hemoragické pustupy, vředy. o VIBRIA, která vyvolávají CHOLERU (vibrio cholera) produkující enterotoxin způsobující silný průjem a zvracení vedoucí k dehydrataci) Smrt na dehydrataci (50% za 24 hodin). Přenos: voda, potraviny, mléko, ovoce, zelenina 10

11 Prevence: osobní hygiena, hygiena životního prostředí. Léčba: rehydratace, antibiotika Lze očkovat cholerovým bakterinem (enterotoxinem). o STAFYLOKOKOVÁ ENTEROTOXIKOZA - vzniká po požití potravy, v níž se předtím pomnožili stafylokoky a vytvořili toxiny (často cukrovinky, zmrzlina, žloutek), - příznaky: schvácenost, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, - většinou odezní bez následků o LEPTOSPIROZY morbus Weil (leptospita ikterohemoragica) Přenos: krysy - moč - člověk. Klinicky: sepse, petechie, purpury, žloutenka, smrt či rekonvalescence. o BACILLUS CEREUS Výskyt: půda, prach, kontaminované potraviny (náhodné znečištění) Projevy: a) pneumonie, sepse či meningitis u osob se sníženou imunitou, b) ranné infekce s chronickými ulceracemi c) otrava z potravin, která má dvě formy: syndrom průjmu (inkubace 8-16 hodin, vodnaté průjmy, bolesti břicha, příčinou je enterotoxin), syndrom zvracení (inkubace 1-5 hodin, nauzea, zvracení, příčinou je emetický toxin). o o AMEBOVÁ DYSENTERIE Původce: prvok améba Výskyt: tropy, subtropy, oslabení jedinci. Projevy: vředy na tlustém střevě, krví do jater, mozku či jiných orgánů. LAMBLIOZA (GIARDIÓZA) Původce: prvok lamblie Přenos: mouchami, kontaminovanými potravinami, vodou, Zdroj: lidé, bobr, pes, potkan, ovce, hlodavci, Promořeno je asi 5% dětí, někdy ve velkém počtu v tenkém střevě - až povlak, chronický katar střeva s občasnými průjmy trvající léta, ojediněle i epidemie. Kontaktní nákazy Mezi kontaktní nákazy lze zařadit: 1. parenterální nákazy přenášené krví (například transfuzemi, injekčními jehlami, mikrotraumaty), 2. dětské virové nákazy, 3. nepohlavní kontaktní nákazy, 4. pohlavní kontaktní nákazy, 5. anaerobní infekce a 6. zoonozy. Parenterální kontaktní nákazy VIRUS HEPATITIDY B (HBV) Klinika: inkubace dní, projevy příznaky jako IHE A, často přechází do chronické formy a do nosičství (prokazuje se tzv. Australský antigen ), proces může vyústit v cirhozu a karcinom. Existují inaparentní formy. 11

12 Zdroj: infikovaný člověk (nemusí mít příznaky onemocnění), člověk je infekční po celou dobu přítomnosti australského antigenu (HbsAg). Přenos: parenterálně (krví), a to například i při intimním styku. Imunita: Uzdravení znamená celoživotní imunitu, možnost očkování, VIRUS HEPATITIDY C Infaustní prognoza, průběh onemocnění se dá zpomalit, nikoli zastavit. Zejména toxikomani, přenos parenterálně. Klinicky: chronicklý, pozvolný proces vedoucí k cirhóze jater. HIV, AIDS Human (lidský) Immunodeficiency (způsobující pokles imunity)virus Klinicky: Acquired (získaný) ImmunoDeficiency Syndrome (soubor příznaků) Prvotní příznaky: zvětšení uzlin, úbytek hmotnosti, horečka, noční pocení, puchýřky v kůži, průjmy Pozdní příznaky: kachektizace, kožní změny (Kaposiho sarkom), nádory, nezvládnutelné infekce (i vzácné). Působení HIV viru: napadá T-lymfocyty (konkrétně pomahače ), množí se v nich a postupně je likviduje nakonec vznikne nemoc - AIDS Vzhledem k tomu, že všechny tělesné tekutiny a sekrety obsahují jistý počet T-lymfocytů, je virus obsažen ve všech tekutinách a sekretech. Seropozitivita vzniká až po několika týdnech po infikaci! Přenos viru: pohlavním stykem jakéhokoli typu, krví (transfuze, nesterilní inj.jehly), kojením a transplacentárně (pravděpodobnost přenosu na dítě je 26%, ale existují léky bránící transplacentárnímu přenosu). Virus ne nepřenáší: kožním kontaktem, předměty a textiliemi, WC, sprchy, domácí zvířata, bodnutí hmyzem. Virus je málo odolný na vnější vlivy, vyschnutí sekretů a velmi citlivý na běžné dezinfekční prostředky. Dětské virové nákazy VARICELLA (plané neštovice) Přenos: kontaktem s nakaženou osobou, vzdušná cesta (sliny) Možnost epidemií, zejména u dětí. Projevy: horečnatá benigní exantematická choroba Varianta v dospělosti (v již imunizovaném organismu): HERPES ZOSTER ZARDĚNKY (RUBIVIRY) Klinické formy: a) postnatální - inkubace 2-3 týdny, teplota, zduření mízních uzlin, vyrážka, b) kongenitální: transplacentárně, malformace či smrt plodu, riziko klesá s postupem těhotenství. Zdroj: infikovaný člověk, zvlášť kongenitálně infikované děti. Přenos: respiračně. Imunita: specifická, celoživotní, prevencí je očkování. PŘÍUŠNICE (VIRUS PAROTITIDY) Klinicky: inkubace 2-3 týdny, celkové horečnaté onemocnění, postižení slinných žlaz, CNS, varlat, pankreas, ovaria, myokard, 30% inaparentně Přenos: přímým kontaktem, respiračně (virus se vylučuje slinami a močí). Šíření: zmnožení v respiračních cestách, viremie, do cílových orgánů. Imunita po prodělané infekci nebo po očkování je celoživotní. SPALNIČKY (VIRUS MORBILL) Člověk: virus spalniček. Zvířata: virus psinky, hovězího moru. Klinika: inkubace 1-2 týdny, celkové horečnaté onemocnění, rýma, kašel, konjunktivitidy, vyrážka, vzácně pneumonie, zkoumá se i vztah roztroušené skleroze. Zdroj: nemocný člověk, vylučuje virus nosohltanem a močí. Virus působí IMUNODEFICITNĚ podobně jako virus HIV! Imunita po prodělané infekci nebo po očkování je celoživotní. 12

13 Nepohlavní kontaktní nákazy způsobené bakteriemi NÁKAZY STAFYLOKOKY Přenos: přímým kontaktem, kapénkami, nosokomiální infekce. Možnost nosičství. Nejvýznamnější je zlatý stafylokok (staphylococcus aureus). Typ zánětu: ohraničené hnisavé, např. abscesy (na rozdíl od streptokoků produkují toxin, který podporuje ohraničení zánětu). Typ generalizace: pyemie. Hlavní projevy: kožní záněty (furunculus, impetigo aj.) záněz kojící mléčné žlázy (mastitis, nákaza od kojence), zánět kostí (osteomyelitis), zánět nehtového lůžka (paronychium), zánět střeva (enteritid - katar, pseudomembrany, vředy), enterotoxikoza (působí pouze toxin), záněty plic(pneumonie), záněty ran a další možnosti. NÁKAZY STREPTOKOKY (viz respirační nákazy) Mohou se ale přenášet i kontaktně a způsobují například záněty močových cest, gangreny diabetiků, infekce oslabených nemocných. Nosičství ve vagině dospělých žen - možnost infikace novorozence s následnou smrtelnou meningitidou a sepsí). Některé druhy streptokoků mají vztah k zubnímu kazu. LEPRA Původce: Mycobacterium leprae Výskyt: tropy, subtropy, Norsko, solitárně Přenos na zdravé: jen v 10% Inkubace: 3 měsíce až 30 let Formy: 1. lepromatosní začíná horečkami, vyrážkami a později se vytvoří: LEPROMY (uzly, které se mohou rozpadnout a zvředovatět), ROZSÁHLÉ INFILTRÁTY deformující tělesné partie (facies leontina tvář lva), ZÁNĚT ROHOVKY slepota. Infekce se šíří mízní cestou a též uvnitř nervů zánik nervových vláken, necitlivost částí těla, automutilace. 2. tuberkuloidní začíná horečkou a paresteziemi, vznikají LEPROSNÍ MAKULY (okrouhlá ložiska, necitlivá), dochází k postižení drobných kožních nervů, znecitlivění, k mutilacím, k atrofii ektenzorů (drápovitá ruka) Dále sem patří: KOŽNÍ FORMA ANTRAXU KOŽNÍ BRADAVIČNATÁ FORMA TBC a mnoho dalších infekcí, které se většinou přenášejí nejen kontaktně. Virové nepohlavní kontaktní nákazy KOŽNÍ HPV (Human Papilloma Virus): Buňky nezabíjejí, nutí je k nádorovým procesům. Projev: bradavice (verruka) VARIOLA, VACCINIA Přenos: kontaktem s nemocným Projevy: puchýřnaté onemocnění Očkování: používá se virus vakcinie, variola byla eradikována (již se nevyskytuje) 13

14 HERPES ZOSTER Způsoben stejným virem jako varicella, ale vyvíjí se v již imunizovaném organizmu. Vznik reaktivací viru, který přežívá v gangliích periferních nervů, viru se po nervů vyšplhá do inervační oblasti na kůži (pás). Zoster se často vyskytuje v souvislosti s oslabením organismu; bývá u nádorových onemocnění, oslabení imunity apod. Projevy: bolest v inervační oblasti, teploty, puchýře HERPES SIMPLEX Nejčastější projevy: stomatitis, opar Vzácně: encefalitis CYTOMEGALOVIRUS Zdroj: infikovaný člověk - moč, sliny, mateřské mléko, ejakulát Nebezpečný je zejména přenos transplacentární, který může mít za následek vrozené vady mozku, oligofrenii a mentální retardaci dítěte). Dospělí jsou promoření asi ve 100 %, přenos kontaktem i vzduchem, někdy v krevních konzervách. Projevy v dospělosti spíše nejsou, někdy zánět jater, postižení orgánů retikuloendotelového systému, krevní obraz bývá podobný infekční mononukleoze. EPSTEIN BARRŮV VIRUS (EB virus) Přenos: slinami infikovaných, parenterálně ( mimostředně, například poraněním nebo transfuzí). Infikovány jsou prakticky všechny osoby, onemocnění vzniká jen ojediněle a může se jednat o infekční mononukleozu (uzliny na krku zvětšené, možnost postižení jater a RES), zhoubné nádory (maligní lymfom, karcinom nosohltanu). NÁKAZY CHLAMYDIEMI CHAMYDIA TRACHOMATIS Onemocnění: trachom Přenos: zanesením infekčního materiálu do spojivkového vaku. Klinicky: chronický zánět rohovky a spojivky vedoucí ke slepotě CHLAMYDIA OCULOGENITALIS Zdroj: nejčastěji z bazénů, novorozenci průchodem infikovanými porodními cestami Projevy: hnisavý zánět spojivek a sliznic genitálu. CHLAMYDIA PSITTACI A ORNITOSI (viz respirační nákazy - ptačí nemoc, papouščí nemoc). CHLAMYDIA LYMFOGRANULOMATOSIS VENEREI INQWUINALIS viz pohlavní nákazy VIRUS BENIGNÍ LYMFORETIKULOZY (viz zoonozy) Do této skupiny, samozřejmě, patří i dětské virozy, hepatitida typu A a vzteklina (všechny tyto choroby jsou uvedeny v jiném zařazení) Pohlavní kontaktní nákazy KAPAVKA (gonorrhoea) Původce: neisseria gonorhae Přenos: jen přímým kontaktem díky malé odolnosti neisserií k zevním vlivům. Projevy: kapavka (zánět sliznic pohlavních orgánů a močových cest, který se může šířit vzestupně na vaječníky nebo varlata), zánět spojivek novorozenců po porodu, hematogenní rozsev (záněty kloubů, srdečních chlopní, mozkových plen). 14

15 PŘÍJICE (syfilis, lues) Původce: Treponema pallidum (spirocheta) Může být získaná nebo vrozená. ZÍSKANÁ SYFILIS: Za dní po styku se vytvoří PRIMÁRNÍ KOMPLEX, což je tvrdý vřed (ulcus durum) v místě průniku infekce (pohlavní orgány, dutina ústní) a zduření regionální mízní uzliny (indolentní bubo) toto stadium je infekční. Za 5-6 týdnů: zvýšená teplota, bolesti hlavy, generalizovaný zánět mízních uzlin, angina, exanthem (s následnými bílými skvrnami po odeznění infekce), květákovité výrůstky kolem genitálu (kondytomata); toto stadium je též infekční. Za 8-25 let: Gumma v játrech, kůži, kostech, svalech i jinde, jedná se o ložiska rozpadu podobná TBC, Vaskulární syfilis: postižení cév, často vzestupná část aorty, výdutě, ruptury, ischemické změny. Metasyfilitické projevy: o Tabes dorsalis: degenerace a demyelinizace zadních míšních provazců chůze o široké bazi. o Progresivní paralýza: postižení mozku, demence. VROZENÁ SYFILIS při transplacentárním přenosu infekce, projevy: Odúmrť plodu intrauterinně Smrt plodu po porodu (orgánová lues) Přežívání s projevy: rýma, kožní změny typu psoriazy, lakové paty, záněty kostí a jiné projevy Syfilitis congenita tarda: Hutchinsnovo trias: keratitis (slepota), labyrintitis (hluchota), soudkovité řezáky. Dále: sedlovitý nos, proděravění tvrdého patra, šavlovitá holenní kost, zánět srdečnice, progresivní paralýza. MĚKKÝ VŘED Původce: Hemofillus Ducrei Průběh: bolestivý ulcerosní zánět na genitálu, zduření regionálních uzlin s možností jejich provalení. SLIZNIČNÍ PAPILLOMAVIROZY - Human Papilloma Virus (HPV): Buňky nezabíjejí, nutí je k nádorovým procesům. Místa kontaktu: pohlavní orgány, anální kanál, spojivka, dutina ústní. Rakovina děložního čípku je pohlavní choroba! V současné době probíhají první pokusy s očkovací látkou proti HPV. LYMFOGRANULOMA VENEREI INQUINALIS Původce: chlamydie Klinicky: primární infekt: na genitálu za 1-3 týdny po styku papulka, puchýřek, vřídek bez zatvrdnutí spodiny a nebolestivý, v několika málo dnech se zhojí. Zánět mízních uzlin: za 2-8 týdnů zduření regionálních uzlin a jejich srůst v paket, zhnisání, píštěle, vtažené jizvy, důsledky: zánět konečníku žen (po provalení zhnisaných uzlin v pánvi), městnání mízy s následnou elefantiazou zevních pohlavních orgánů mužů i žen, mokvání, vředy. TRICHOMONIASIS - bičíkovec se 4-mi bičíky, hruškovitého tvaru, - průkaz mikroskopický i kultivační, - 40% žen, muži přenašeči. 15

16 Anaerobní infekce Anaerobní mikrobi (mikrobi nesnášející kyslík) mohou být: ENDOGENNÍHO PŮVODU (normálně se vyskytující v trávicím traktu, v respiračním traktu, na sliznicích pohlavních orgánů); tyto se uplatní při: oslabení organismu, v ranách, při perforujících onemocnění (např. zánět apendixu s perforací, rozpadající se tumory střeva a podobně). EXOGENNÍHO PŮVODU = zejména KLOSTRIDIA U klostridií se uplatňují jejich bílkovinné toxiny, které jsou nesmírně účinné; klostridia jsou též odolná vůči zevnímu prostředí, neboť dokáží vytvářet odolné spory Nejčastější klostridia a jejich působení: TETANUS (klostridium tetani) Klinicky: drobné poranění se zdánlivě zahojí, přetrvávající infekce zaplavuje organismus toxiny (tetanospasmin), které působí na gangliové buňky předních rohů míšních (snižují jejich práh dráždivosti) a vznikají křeče (typická obloukovitá poloha), zlomeniny kostí, ruptury svalů, udušení. Léčba: odstranění ložiska, antisérum, protikřečová terapie, řízená ventilací, Prevence: očkování. PLYNATÁ SNĚŤ (clostridium Welchii - perfringens) - vznik: infikací traumat (zejména těch, kde došlo k nekrozám či omezení cirkulace), - projevy: LOKÁLNÍ (plynatá sněť s rozpadem a třáskáním) a CELKOVÉ (toxemie), možnost TUKOVÉ EMBOLIE. BOTULIZMUS (otrava toxinem clostridium botulinum) - botulotoxin v konzervách, v nichž již nemusí být bakterie, jedná se tedy o čistou toxemii, - mechanismus účinku: poškození periferního nervového systému, - projevy: sucho v ústech a svalové obrny (polykací potíže, poruchy výslovnosti, dvojité vidění, obrna dýchacích svalů) - léčba antisérem. Zoonozy - onemocnění, která jsou přenášena na člověka ze zvířat. ANTRAX - uhlák (bacillus anthracis), zdrojem je dobytek různého druhu, popřípadě spory na předmětech či v zemi. Jeho projevy byly probrány v jiných kapitolách. LISTERIOZA (listeria monocytogenes) Zdroj: domácí zvířata, člověk Klinicky: u dospělých osob jen vzácně těžší průběh (např. zánět mozkových blan a mozku), nejhorší je přenos transplacentární, kdy odumírá placenta (a infekce se roznese po matce) a plod polyká infikovanou plodovou vodu (infekce se roznáší po plodu) MALLEUS - VOZHŘIVKA (Actinobacillus mallei) Zdroj: lichokopytníci, vysoce nakažlivé Akutní forma: vředy, píštěle, pyemie Chronická forma: zduření uzlin, postižení plic TULAREMIE (Francisella tularensis) Přenos: divoce žijící hlodavci, i neporušenou kůží, možnost profesionálního onemocnění Formy: kožní (pupenec, nekroza, vřed), septická, spojivková (slepota), uzlinová, anginosní a plicní. Inkubace: 3-5 týdnů. 16

17 BRUCELOZA Zdroj: hovězího dobytka. Průnik: oděrkou na kůži.. Klinické formy jsou různě akutní, nejčastějším projevem je chronická BANGOVA CHOROBA, která trvá dlouhá léta, způsobuje potratovost a končí kachektizací nakažené osoby. VZTEKLINA Vzteklina je vždy smrtelná virová zoonoza, vnímavá jsou všechna teplokrevná zvířata. Jedná se o endemickou chorobu divoce žijících zvířat (lišky). Přenos: slinami při pokousání, respirační laboratorní nákazy, u zvířat perorálně. Klinicky: - inkubace 1-2 měsíce (záleží na vzdálenosti místa od CNS), - po nervových vláknech průnik do gangliových buněk CNS, které ničí - z CNS cestuje zpět do periferie, například do slinných a žlaz. Projevy: nevolnost, přecitlivělost v místě poranění, hypertonie, bolestivé křeče zejména polykacích svalů, paralýzy, derilium, smrt. Prevence: očkování PTAČÍ a PAPOUŠČÍ NEMOC (viz respirační nákazy) NEMOC Z KOČIČÍHO ŠKRÁBNUTÍ Původce: chlamydie (velký virus) Projev: nemoc z kočičího škrábnutí, nenápadný primoinfekt (škrábnutí) vede k hnisavému zánětu spádových mízních uzlin s provalením. SLINTAVKA a KULHAVKA Původce: aphtoviry) Postihují hovězí dobytek, ojediněle i přenos na člověka. Klinicky: horečka, zarudnutí sliznic, puchýře, macerace, eroze, na kůži mezi prsty, výjimečně postižení myokardu a varlat. ROTAVIROZY (viz též alimentární nákazy ) Druhy rotavirů: lidské, opičí, hovězí, psí apod. Někdy dochází k mezidruhovému přenosu. Projevy: gastroenteritidy, patří k nejdůležitějším vyvolavatelům dětských průjmů. Často nozokomiální výskyt a výskyt v kolektivech. TOXOPLASMOZA Původce: Toxoplasma Gondi (prvok) Zdroj: kočka Klinicky: VROZENÁ - vrozené vývojové vady mozku ZÍSKANÁ - zvětšení krčních uzlin BALANTIDIAZA Původce: balantidium (prvok). Zdroj: prase, kontaminovaná potrava. Klinicky: průjmy, vředy, PRIONOVÉ NÁKAZY (viz alimentární nákazy) Onemocnění vyvolaná členovci Členovci se uplatňují se dvěma způsoby buď sami způsobují některé chorobné stavy, nebo jsou přenašeči infekcí. Nejčastější chorobou, kterou členovec přímo způsobuje je SVRAB; samičky zákožky svrabové se zavrtávají do kůže a vytvářejí chodbičky, v nichž kladou vajíčka. Vzniká svědivý zánět kůže zejména v partiích, kde je kůže měkčí (zápěstí). 17

18 Jiným onemocněním je TROMBIDIOZA způsobená sviluškami; projevem je tak zvaná podzimní vyrážka. Členovci mohou choroby přenášet, a to buď pasivně mechanicky (například běžné mouchy), popřípadě aktivně (biologický přenos), kdy mikroorganismy procházení ve členovci určitým vývojem, nebo se v něm množí. Členovec jako aktivní přenašeč MOR (přenašečem je morová blecha) KLÍŠŤOVÁ (Lymská) BORRELIOZA (spirochetoza) Původce: Borrelia burgdorferi (spirálovitě stočená bakterie) Přenašeč: klíště Průběh onemocnění vzdáleně připomíná jinou spirochetozu syfilis: 1. stadium: mapovité zarudnutí se zvětšenými uzlinami, bolesti hlavy, únava, bolesti kloubů a svalů, 2. stadium: disseminace Borelií krví, drobná kožní ložiska erythemu, zánět mozkových plen, zánět srdeční svaloviny, záněty kloubů, 3. stadium: atrofie (zmenšování) koncových partií končetin díky postižení periferních nervů, záněty velkých kloubů s poškozením chrupavek, záněty mozkových plen a mozku. V prvých dvou stadiích je onemocnění léčitelné antibiotiky! KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIS Původce: virus klíšťové encefalitidy. Přenos: nakažené klíště. Projev: zánět mozkových buněk s různými následky. ŽLUTÁ ZIMNICE Původce: virus žluté zimnice. Přenos: komár. Projev: akutní hepatitis, horečky. MALARIE Nejčastější infekční onemocnění na světě. Původce: prvok plasmodium. Přenos: komár rodu Anpheles. Formy malarie: malaria terciana - množení ve třídenních cyklech, malaria quartana - množení ve čtyřdenních cyklech, maligní terciana třídení těžká forma malarie s postižením CNS. Koloběh: 1. ČLOVĚK - erytrocytární stadium: po průniku do krve plasmodia napadnou erytrocyty, ve kterých vzniknou mikrogamety, které s krví nasaje komár 2. KOMÁR rodu Anpheles (v žaludku): gamety se spojí v zygotu (prvoka), který se dělí ve sporozoity a ty se dostávají se do slinných žlaz po píchnutí do člověka 3. ČLOVĚK - stadium RES (exoerytrocytární stadium): po bodnutí přejdou sporozoity do endotelií RES, dochází k poškození orgánů RES Patogenetické momenty: rychlost ničení erytrocytů, anemie, poškození orgánů RES, obstrukce cév sraženinami obsahujícími parazity a krvinky (následkem jsou ischemické změny například mozku), poškození ledvin, horečka. SPAVÁ NEMOC (africká, trypanosomiaza) Přenašeč: moucha tse-tse, Množení: v periferní krvi, Projevy: zvětšení uzlin, chronický zánět mozku. 18

19 Onemocnění vyvolaná červi (helminty) Biologický cyklus helmintů: 1. Definitivní hostitel: v něm žijí dospělí červi, kteří kladou vajíčka, z vajíček se líhnou RABDIFORMNÍ LARVY (RL). 2. Vajíčka nebo RL opouští hostitelovo tělo a ve vnějším prostředí dozrávají na INFEKČNÍ LARVY (vznik po svléknutí RL); toto stadium může proběhnout v MEZIHOSTITELI, v němž vzniká BOUBEL s larvami 3. Infekční larvy se musí dostat do definitivního hostitele, aby z nich vznikly dospělí červi. Průnik do definitivního hostitele: potravou, kůží, prostřednictvím bodavého hmyzu. Opuštění definitivního hostitele: análně, kůží, orálně. TASEMNICE (cestoidea) Tasemnice jsou segmentovaní hermafroditní červi bez zažívací trubice. Nejvýznamnější druhy tasemnic: ŠKULOVEC (dibotricephallus latus) Nejdelší a pro člověka nejnebezpečnější tasemnice (odnímá vitamin B-12). Výskyt: Finsko, jezernaté kraje Má 2 mezihostitele, ve kterých je boubel - KORÝŠE BUCHANKU a RYBU, která korýše pozřela; pokud člověk pozře maso ryby s boubelí, vyroste v něm dospělý červ délky až 12 m, se 4000 články. Člověk vylučuje vajíčka do vody a proces se opakuje. TASEMNICE BEZBRANNÁ (taenia saginata) Výskyt: celý svět. Mezihostitel: skot. Vzhled: 4-10 m, nad 1000 článků, skolex se 4 přísavkami a žádnými háčky. Články se vzájemně oplodňují, před oplozením mají obé orgány - po oplození se zvětší děloha s vajíčky. TASEMNICE DLOUHOČLENNÁ (taenia solium) Mezihostitel: vepř, vzácně i člověk (CYSTICERKOSIS - boubele ve svalech, myokardu, mozku) MĚCHOŽIL (taenia echinococcus) Mezihostitel: člověk, ovce, vepř, skot. Definitivní hostitel: pes, kočka Boubele: HIDATIDOSIS (játra, plíce, peritoneum), až velikost hlavy, někdy postižení kostí a mozku TASEMNICE DĚTSKÁ (hymenolepis nana) Dětské domovy jižní Evropy. Myši, člověk, délka 2-4 cm. Průjmy, koliky, nervové příznaky, teplota. OBLÍ HLÍSTI (nematoda) ANKYLOSTOMIAZA (měchovec, ankylostoma duodenale) Nemoc tunelářů a cihlářů. Filariformní larvy pronikají přes dermatitidu do oběhu, do dýchacích cest a po spolknutí do GIT: Ve dvanáctníku polyká natrávenou sliznici - anemizace. Po vzniku dospělého jedince: produkce vajíček, z nich vznikají RL. 19

20 ASCARIASIS (škrkavka, ascaria lumbroides) Cyklus: Pozření vajíček s FL -- líhnou se ve dvanáctníku -- pronikají sliznicí do oběhu -- do plic -- do průdušek - spolykáním do GIT -- v GIT červ 12 cm produkující vajíčka. Komplikace: kopřivka, eosinofylie, ileus, průnik do žlučových cest, pankreatu, stehu, embolizace jaterní žilou. ENTEROBIAZA (roup, enterobius vermicularis) Spolykání vajíček, larvy kopulují v tenkém střevě a samičky kladou vajíčka kolem řiti. Děti: svědění, appendicitis, collitis. Možnost zánětlivého granulomu peritonea. TRICHINOSIS (svalovec, trichinella spiralis - z Číny) Koloběh: krysa - prase - člověk: smrt za vzniku mnohočetných boubelí STRONGILOIDASIS (strongiloides stercoralis, háďátko střevní) Koloběh stejný jako u ankylostomiazy. V GIT může vzniknout pohlavní generace a kopulovat. Nebezpečný je předčasný vznik FL ve střevě - PERITONITIS. FILARIASIS (vlasovec, V. Bancrofti) Samičky rodí mikrofilarie v intervalech, tato jsou nasáty hmyzem - přenos. Žijí stočeni v lymfatické tkáni - elefantiaza. DRAKONTIASIS (vlasovec medinský) Samička nad 100 cm v podkoží! Vypitím vody s buchankou Cyclops. Z trávicího traktu stěhování oplodněných vajíček pod kůži, za 1 rok zduření, vřed, uvolňování larev při práci ve vodě, larvy napadají korýše a proces se opakuje. TRICHURIASIS (trichuris trichura, tenkohlavec) Coecum (slepé střevo) a appendix: dráždí ke tvorbě pouzdra. Eosinoifylie. PLOŠÍ HLÍSTI o DISTOMIAZY Koloběh: plž krab (ryba) člověk (vylučuje vajíčka, které konzumuje plž a cyklus se opakuje Formy: 1. plicní: z dutiny břišní pronikají larvy pře bránici do plic, kde se opouzdřují 2. jaterní: průnik z trávicí trubice do dutiny břišní a odtud do jater, do žlučových cest, vzniká poškození jater 3. střevní vředy s krvácením o SCHISTOSOMIAZY Koloběh: Larva plave ve vodě a dostává se do člověka přes kůži (zánět kůže), oběhem se dostane do portálního řečiště, kde dospívá v pohlaví jedince, kteří kopulují. Samičky se stěhují do periferie, kde kladou vajíčka; existují 3 formy: a) Egyptská (bilharsiaza) postižení močového měchýře, vznik papilokarcinomu, b) Africká postižení tlustého střeva, jater a plic, c) Japonská - katajama postižení střeva a mozku. Onemocnění vyvolaná plísněmi Plísně mohou vytvářet VLÁKNA (nebo-li HYFY, nebo-li mycelia) a KVASINKY. Rozmnožování plísní se děje pohlavními nebo nepohlavními spory, 20

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno

Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno Péče o dítě s infekčním onemocněním Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno Imunita 1. Definice 2. Funkce rozpoznat škodlivé látky (zevní, vnitřní) mobilizovat obrané mechanizmy likvidovat škodliviny

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

MODUL č. IV. Mikrobiologie

MODUL č. IV. Mikrobiologie MODUL č. IV Mikrobiologie OBECNÁ BAKTERIOLOGIE Stavba bakteriální buňky Základní tvary bakterií Shlukování bakterií Průkaz bakterií mikroskopické vyšetření bakterií (barvení dle Gramma): mikroby Grammpozitivní

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Úvod do problematiky infekční onemocnění

Úvod do problematiky infekční onemocnění Úvod do problematiky infekční onemocnění Machartová V. 15.12. 212 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_19_ZDR Alimentární nákazy Datum tvorby 12.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité

- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité Otázka: Charakteristické vlastnosti prvojaderných organismů Předmět: Biologie Přidal(a): Lenka Dolejšová Nebuněčné organismy, bakterie, sinice, význam Systém: Nadříše- Prokaryota Podříše - Nebuněční- viry

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Parazitární nákazy s alimentárním přenosem MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Toxoplasmóza původce: Toxoplasma gondii formy nákazy: kongenitální - Sabinova triáda postnatální f. uzlinová, gynekologická,

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

LÉČEBNÁ VÝŽIVA PŘI INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH. CZ.1.07/3.2.07/04.0065 Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji

LÉČEBNÁ VÝŽIVA PŘI INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH. CZ.1.07/3.2.07/04.0065 Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji LÉČEBNÁ VÝŽIVA PŘI INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH Obsah... 2 3 1. Přehled nejznámějších infekčních onemocnění... 4 1.1 Nákazy přenášené

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo. Biologie 1 Nebuněční viry.

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo. Biologie 1 Nebuněční viry. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor Mgr. Martin Hnilo Tematická oblast Biologie 1 Nebuněční viry. Ročník 1. Datum tvorby 10.10.2012 Anotace Pracovní

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Zdravotní nauka 3. díl

Zdravotní nauka 3. díl Iva Nováková Zdravotní nauka 2. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3709-6 ISBN 978-80-247-3707-2 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Karanténa opatření zavedená z důvodů dalšího nešíření nákazy omezuje volnost pohybu jedince vystaveného kontaktu s nákazou

Karanténa opatření zavedená z důvodů dalšího nešíření nákazy omezuje volnost pohybu jedince vystaveného kontaktu s nákazou původ slova je odvozen z řeckých slov epi (nad, mezi) a démos (lid) a logos (slovo, věda, studium) studium toho, co je nad lidmi zakladatelem je považován řecký lékař Hippokratés. věda o vzniku a šíření

Více

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá:

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá: Úvod Ke vzniku alimentárních nákaz a onemocnění trávicího traktu přispívá nedodržování zásad hygieny při přípravě i konzumaci pokrmů a nerespektování odpovídajících technologických postupů při přípravě

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie. Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice

Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie. Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice Legislativa Zákon č.258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Díl 2 Ochranná dezinfekce,dezinsekce

Více

Úvodní přednášky z předmětu TOXIKOLOGIE. VŠCHT Praha. Jedovatá stopa IV.

Úvodní přednášky z předmětu TOXIKOLOGIE. VŠCHT Praha. Jedovatá stopa IV. Úvodní přednášky z předmětu TOXIKOLOGIE VŠCHT Praha Jedovatá stopa IV. Bakteriální jedy Bakterie aktivně nebo při svém rozpadu uvolňují do okolí toxické látky, které poškozují hostitele a některé samy

Více

Významné patogenní. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek

Významné patogenní. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Významné patogenní bakterie III KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek C. difficile G+ tyčinky 0,6 x 4-6 µm. Spory jsou termorezistentní. Stolice dětí 40 %, stolice dospělých 3-5 %. Kvasí sacharidy. 2 termolabilní

Více

Nebuněč. Vira) Milan Dundr

Nebuněč. Vira) Milan Dundr Nebuněč ěční viry (Vira( Vira) Milan Dundr Základní charakteristika: nitrobuněč ěční parazité nemají vlastní metabolický aparát nemají aparát t pro syntézu bílkovinb je to holý genetický program uvnitř

Více

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Název: Viry Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Ročník: 2. (1. vyššího gymnázia) Tematický

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

Nemoci dýchací soustavy

Nemoci dýchací soustavy Nemoci dýchací soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.16 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Herpetické viry. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno

Herpetické viry. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Herpetické viry MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Herpesviridae Morfologie: obalené DNA-viry ikosaedrální symetrie, 120-200 nm Stavba virionů: nukleoid, kapsida, tegument, obal Množení: transkripce

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti :

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti : Otázky Klíčové buňky specifické imunity jsou: T lymfocyty vznikají v: B lymfocyty produkují : Mezi protilátky řadíme : Primární imunitní reakce je: Sekundární imunitní reakce je: Imunogeny jsou: Bakteriální

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY

SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY MGR. IVA COUFALOVÁ POHLAVNÍ CHOROBY choroby přenosné převážně pohlavním

Více

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Parazitismus: jedna z forem predace v širším pojetí parazit je na hostitele vázán jeho existence závisí na živém hostiteli Když hostitel uhyne: parazité se musí

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nebuněční Viry, viroidy, priony

Nebuněční Viry, viroidy, priony Nebuněční Viry, viroidy, priony Viry - Stavba virionu Virové kapsidy Nukleová kyselina viru a) DNA - dvouřetězcová - jednořetězcová (jen u virů) b) RNA -dvouřetězcová (jen u virů) - jednořetězcová Lytický

Více

Bakteriální choroby zvěře

Bakteriální choroby zvěře Bakteriální choroby zvěře MVDr. Pavel Forejtek, CSc, Středoevropský institut ekologie zvěře Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

I n f o r m a č n í l i s t o sexuálně přenosných infekcích

I n f o r m a č n í l i s t o sexuálně přenosných infekcích I n f o r m a č n í l i s t o sexuálně přenosných infekcích Sexuálně přenosné infekce (STS, angl. sexually transmitted infections) se mohou přenášet snadno, některé pouhým dotykem pokožky. Stoprocentní

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr hlísti dvouvrstevní (pseudocoel) tělo: protáhlé nečlánkované válcovité koběma koncům se zužuje hlísti pokožka jednovrstevná silná kutikula (ochrana) pružné a

Více

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Nákazy s přírodní ohniskovostí MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Přírodní ohnisko nákazy oblast s jedním biotopem (konkrétními přírodními podmínkami) přítomnost zdrojů nákazy (rezervoárových zvířat)

Více

na sliznici dutiny ústní, jazyku, okraji nozder či mezi spárky afty typické slinění

na sliznici dutiny ústní, jazyku, okraji nozder či mezi spárky afty typické slinění Virová onemocnění Slintavka a kulhavka vysoce nakažlivé akutní horečnaté onemocnění sudokopytníků příznaky zvýšená tělesná teplota, nechutenství, kulhání, svlečení rohového pouzdra paznehtu (spárku) na

Více

CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY

CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY PROKARYONTA Dominují biosféře (biomasa předčí váhu eukaryot 10-násobně) Známo asi 5 000 druhů Výskyt téměř ve všech prostředích Menšina způsobuje závažná

Více

DVANÁCTNÍK: 26.5. - SLABE KYSELE PROSTREDI

DVANÁCTNÍK: 26.5. - SLABE KYSELE PROSTREDI 1 ŽENA 33 LET bez BRT a bez plazmy Vyšetření 26.5.2012-3x TRIGELM + JATERNÍ ČAJ - Přeměření 25.7.2012 0,000 0,285 vždy živý mikroorganismus 0,000 0,199 akutni, aktivní 0,200 0,399 chronické, nestabilni

Více

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP Principy šíření infekce Infekce a paraziti Žáci 1. stupně

Více

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Bakterie Ročník: 2.

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Bakterie Ročník: 2. Baktérie - Doména - Jednobuněčné organismy - Je z prokaryotické buňky - Jsou vidět optickým mikroskopem 10-6 Prokaryotická buňka Obrázek 1: prokaryotická buňka DNA nukleoid (= jaderná hmota) o Nukleová

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců kmen: Žahavci jsou to vodní organismy (většinou mořské) s paprsčitě souměrným tělem mají láčku (slepě končící trávicí

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách str. 1 Povinná hlá ení o infekãních chorobách Mgr. Radek Policar Koncem září 2010 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 275/2010 Sb., v důsledku které se mění vyhláška č. 473/2008 Sb. Jedná se

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE H1DKZ - Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny CZ.1.07/2.2.00/15.0063

Více

Nebuněčné živé soustavy viry virusoidy viroidy

Nebuněčné živé soustavy viry virusoidy viroidy Nebuněčné živé soustavy viry virusoidy viroidy VIRA = VIRY nukleoproteinové částice nemají buněčnou stavbu => nebuněčné organismy mají schopnost infikovat hostitelské buňky a množit se v nich k rozmnožování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník. Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně přenosných nemocích.

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník. Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně přenosných nemocích. VY_52_INOVACE_PCHA2_29_8A Vzdělávací oblast: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

virus chřipky nukleová kyselina

virus chřipky nukleová kyselina Infekční nemoci Infekční nemoci jsou způsobeny cizími organismy, které pronikly do lidského těla. Většina těchto organismů má celou řadu hostitelů a přenašečů. Infekční onemocnění způsobují: viry bakterie

Více

Přednáška byla vytvořena za finanční podpory společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o. výrobce vakcín CZ/VAC/0067/13

Přednáška byla vytvořena za finanční podpory společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o. výrobce vakcín CZ/VAC/0067/13 Duben květen 2013 Přednáška byla vytvořena za finanční podpory společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o. výrobce vakcín CZ/VAC/0067/13 Plané neštovice - Varicella Onemocnění způsobuje - Virus varicella zoster

Více

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II.

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II. Mikrosvět II. Mikrobiologický projekt Třída se rozdělí na čtyři skupiny, každá ze skupin dostane zadání viz dále, na základě zadání vytvoří poster, který budou prezentovat ostatním, poster bude obsahovat

Více

Předškolní věk. Zpracovala: Jana Černá

Předškolní věk. Zpracovala: Jana Černá Předškolní věk Zpracovala: Jana Černá Charakteristika Růst a vývoj Nejčastější patologie Výživa u dětí Poruchy výživy Předškolní období období od 3 do 6 let Dítě zpravidla navštěvuje mateřskou školu Začínají

Více

Pohlavní nemoci (mimo HIV) Reprodukční zdraví

Pohlavní nemoci (mimo HIV) Reprodukční zdraví MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝCHOVY KE ZDRAVÍ Pohlavní nemoci (mimo HIV) Reprodukční zdraví Vypracovala: Marta Kaplánková Brno, 7. 11. 2013 Pohlavní nemoci obecně Jsou to infekční

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Přímá detekce bakterií, virů a parazitů

Přímá detekce bakterií, virů a parazitů Přímá detekce bakterií, virů a parazitů 1. Kočky Babezióza Babezióza je u koček způsobena prvokem Babesia canis a Babesia gibsoni. Rychlá a senzitivní detekce je možná pomocí PCR metody. Chlamydióza Ch.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu AIDS a virus HIV Anotace Pracovní list obsahuje základní informace o AIDS a o možnostech jeho přenosu,

Více

Doména: Bakterie (Bacteria) Milan Dundr

Doména: Bakterie (Bacteria) Milan Dundr Doména: Bakterie (Bacteria) Milan Dundr Bakteriální buňka (prokaryotická) Bakteriální buňka (prokaryotická) je malá (μm) nukleoid (jaderná hmota) 1 molekula DNA dvojšroubovice stočená do kruhu na bílkovinném

Více

DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Scarlatina (spála) Etiologie 1 Dětské infekční onemocnění spojené s vyrážkou Nejčastěji postihuje děti předškolního a školního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka

RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka VY_32_INOVACE_PŘS_318 RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: 7. třída Datum vypracování: 27. 1. 2013 Datum pilotáže: 28. 1. 2013 Metodika:

Více

Paraziti (prvoci, červi, členovci)

Paraziti (prvoci, červi, členovci) Paraziti (prvoci, červi, členovci) Giardia intestinalis I. Prvoci Patogenita: vodnaté průjmy Terapie: metronidazol Dg.: cysty a trofozoiti ve stolici, trofozoiti v duodenální šťávě Epidemiologie: kontaminovaná

Více

Lékařská mikrobiologie pro ZDRL

Lékařská mikrobiologie pro ZDRL Lékařská mikrobiologie pro ZDRL Týden 10: Umělá imunizace rozvedení Serologické reakce opakování před další částí Ondřej Zahradníček 777 031 969 zahradnicek@fnusa.cz ICQ 242-234-100 Dnes máme na programu

Více

Epidemický proces, importované nákazy, nebezpečné nákazy doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D. Problematika infekčních chorob Infekční choroby neztrácejí na významu Některé metly lidstva vymizely ( pravé

Více

NÁZEV/TÉMA: Virová onemocnění dětského věku

NÁZEV/TÉMA: Virová onemocnění dětského věku NÁZEV/TÉMA: Virová onemocnění dětského věku Vyučovací předmět: Základy epidemiologie a hygieny Škola: SŠZZE Vyškov Učitel: Mgr. Šárka Trávníčková Třída: 2. B Počet žáků: 20 Časová jednotka: 1 vyučovací

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák

Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice Na Homolce, Praha Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Zdroj (rezervoár)

Více

VY_32_INOVACE_07_B_17.notebook. July 08, 2013. Bakterie

VY_32_INOVACE_07_B_17.notebook. July 08, 2013. Bakterie Bakterie 1 Škola Autor Název SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_17_ZDR Téma Bakterie Datum tvorby 14.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Informace pro obyvatelstvo

Informace pro obyvatelstvo PŘÍLOHA č. 2 Informace pro obyvatelstvo ANTRAX se v ČR běžně nevyskytuje, nebezpečí hrozí při úmyslném zneužití. Tři formy onemocnění: Kožní - nákaza poraněnou kůží - místo svědí, vzniká pupínek, pak puchýř,

Více

Základy hygieny a epidemiologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Základy hygieny a epidemiologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Základy hygieny a epidemiologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Zdraví, je to nejcennější, co v životě máme, a chceme-li někomu popřát to nejlepší, přejeme mu co nejvíce zdraví. Většinou

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Otázka: Parazitismus jako životní strategie. Předmět: Biologie. Přidal(a): Firefly. Parazitismus jako životní strategie

Otázka: Parazitismus jako životní strategie. Předmět: Biologie. Přidal(a): Firefly. Parazitismus jako životní strategie Otázka: Parazitismus jako životní strategie Předmět: Biologie Přidal(a): Firefly Parazitismus jako životní strategie trofický vztah, žijí na úkor svého hostitele, jehož obvykle oslabují, ale neusmrcují

Více