MODUL č. V: MIKROBIOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODUL č. V: MIKROBIOLOGIE"

Transkript

1 MODUL č. V: MIKROBIOLOGIE 1. Obecná bakteriologie Stavba bakteriální buňky, základní tvary bakterií, shlukování bakterií: Základní tvary bakterií: Shlukování bakterií: 1

2 Průkaz bakterií: mikroskopické vyšetření bakterií (barvení dle Gramma): - mikroby Grammpozitivní (Gramm +) - barví se modře - mikroby Grammnegativní (Gramm -) - barví se červeně kultivace bakterií Jednou z typických vlastností bakterií je schopnost růst a množit se na neživých kultivačních půdách, které mohou být pevné nebo tekuté. Rozdíl: viry lze kultivovat pouze v živé buňce! Půdy mohou být přirozené(krev), umělé (agar) nebo smíšené (krevní agar). Existují půdy universální (rostou na nich všechny bakterie), selektivní (potlačují růst některých druhů) a diagnostické (podporují růst některých druhů). pokus na zvířeti Princip působení bakterií Bakterie: q přímo pronikají do tkání q q kolují v krevním oběhu zaplavují organismus exotoxiny (vylučovány bakteriemi navenek) a endotoxiny (uvolňují se po rozpadu bakterie) Ve vztahu ke krevnímu oběhu mohou bakterie způsobit následující stavy: Bakteriemii = stav, při němž v krvi kolují pouze bakterie, nikoli jejich toxiny (např: po vytržení zubu). Imunitní systém je vychytá a zničí. Někdy se ale mohou uchytit a rozmnožit (srdeční chlopeň, moč). Sepsi (lidově otravu krve ) = v krvi kolují bakterie a toxiny, obranyschopnost organismu je podlomena, vzniká septický šok a smrt. Pyemii = bakterie nekolují v krvi jednotlivě, nýbrž ve shlucích a v úlomcích infikovaných krevních sraženin. Toxemii - v krvi kolují toxiny, nikoli bakterie čistá = v místě vstupu infekce nejsou změny (botulismus,stafylokoková enterotoxikoza), malé změny v místě vstupu infekce (tetanus), vážné lokální změny a navíc toxémie (např. plynatá sněť). 2

3 Rozdělení infekcí dle průběhu MONOCYKLICKÉ: infikace -- onemocnění - vyléčení nebo smrt. POLYCYKLICKÉ: např. vznik zánětu mozkových blan po banálním zánětu v krku meningokok se přenesl do cílového orgánu, kterým je v tomto případě plena mozková. Vztah mikroba k makroorganismu, patogenita a virulence saprofytičtí mikrobi - nepoškozují, žijí z odpadů symbiotičtí mikrobi - jsou s makroorganismem ve vzájemně prospěšném vztahu: žijí z odpadů, ale jejich odpady využívá makroorganismus (Escherichia colli ve střevě syntetizuje vitamin K a některé vitaminy B, u býložravců rozkládá střevní mikroflora celulozu) paraziti - ochuzují makroorganismus o živiny a mohou poškozovat i svými toxiny, enzymy apod., jedním z druhů parazitismu je patogenita. Patogenita je schopnost vyvolat v makroorganismu onemocnění; patogenita je dána: 1. vnímavostí napadeného makroorganismu (vnímavost je odlišná rasově i druhově), 2. vstupní bráně, 3. bakteriální adherenci (schopnosti přilnout na povrchu sliznic nebo buněk), 4. infekční dávce = množství bakterií, které musí proniknout do organismu, aby nastalo onemocnění (záleží na virulenci mikroba), 5. stavem imunitního systému napadeného makroogranismu - ve smyslu snížení i zvýšení očkováním, 6. virulencí mikroba, tedy jeho nebezpečnosti: Virulence mikroba se odvíjí od: INVAZIVITY (schopnosti pronikat do tkání a množit se v nich), TOXIGENITY (schopnosti produkovat toxiny a typem účinku toxinu), REZISTENCE (schopnosti odolávat zevním vlivům a léčebným prostředkům). Virulenci lze uměle zvyšovat (BBP) a snižovat (očkovací látky). 2. Obecná virologie Viry jsou intracelulární nebuněční paraziti, nemnoží se na kultivačních půdách, pouze na živých buňkách. Dělení virů a) dle buněk, které napadají: BAKTERIOFÁGY, ŽIVOČIŠNÉ nebo ROSTLINNÉ VIRY, b) dle nukleové kyseliny, kterou obsahují: RNA-viry, DNA-viry c) dle vstupní brány: VIRY PŘENOSNÉ RESPIRAČNÍ CESTOU, ALIMENTÁRNÍ CESTOU, SLIZNIČNÍ CESTOU (např. i VENERICKY), PORANĚNÍM, d) dle výstupní brány: VIRY VYLUČOVANE HLENY, SLINAMI, KAPÉNKAMI, STOLICÍ, ODLUPOVÁNÍM KŮŽE, MOČÍ, e) dle velikosti (20 až 300 nm), f) dle přežívání mimo hostitelskou buňku (velké rozdíly, např. viry přenosné krví nejsou schopny dlouhého přežití, viry přenosné kapénkově a alimentárně naopak), g) dle stálosti antigenní struktury, h) dle komplikovanosti struktury (bakteriofág - složitější). 3

4 Stavba viru VIRION = komplexní virová částice, skládá se z kapsidy a nukleové kyseliny, která je v kapsidě. Kapsida odpovídá za antigenní strukturu. Bakteriofágy mají ještě bičík a vlákna. Viry nemají enzymy, jimiž by zajišťovaly vlastní energetické nároky. Průkaz virů ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE: a) imunofluorescencí (světélkování po navázání fluorescenčních protilátek na virus), b) průkaz virových inkluzí v buňkách. RENTGENOVÁ KYSTALOGRAFIE (po zahuštění - kondenzaci virových částic dojde k jejich krystalizaci, krystaly se podrobí RTG počítačové analýze, která může určit přesný tvar a strukturu viru). KULTIVACE VIRŮ a) v živých buňkách (např. kuřecí embrya), b) ve zvířatech (sající myšky), c) ve tkáňových kulturách, d) v bakteriích (bakteriofágy). serologické vyšetření. Replikace viru v buňce Replikací se míní vznik nových virových částic; vznikají tak, že je napadená buňka sama vytvoří, přinutí ji k tomu genetická informace v nukleové kyselině viru, 4

5 Proces má několik fází: 1. ADSORBCE - viru se naváže na receptor vnímavé buňky (nemá-li buňka daný receptor, nedojde k adsorbci a nákaze). 2. EKLIPSE nebo PENETRACE: průnik nukleové kyseliny viru do buňky 3. REPRODUKCE = NK viru nutí buňku k synteze nových virionů, které zaplňují buňku. 4. LYTICKÁ FÁZE = rozpad buňky a uvolnění virionů, které mohou napadat další buňky. Někdy ale dochází k tomu, že se virus implementuje do nukleové kyseliny napadené buňky; jestliže se pak tato buňka množí, pak každá dceřiná buňka obsahuje ve své nukleové kyselině inkorporovanou nukleovou kyselinu viru. Virus se může kdykoli aktivovat a způsobit lytickou fázi buňky. Příkladem je napadení virem HIV: AIDS se vyvine až po určité době. Inkorporace nukleové kyseliny viru do genotypu napadené buňky může mít za následek i nádorovou transformaci buňky. Obecná reakce buňky na virus A) zánik buňky, B) nádorová transformace buněk, C) autoimunní choroby - po změně Ag-struktury napadené buňky (organismus proti ní počne produkovat protilátky), D) oslabení imunity (HIV - napadá T-lymfocyty pomahače), E) pomalé virozy = dlouhodobá inkubace (virus roztroušené sklerozy), F) návratné virozy = onemocnění se vrací při oslabení organismu (herpes simplex, herpes zooster - po varicelle) 5

6 Šíření virových infekcí LOKÁLNÍ VIROVÉ INFEKCE - brána vstupu i cílový orgán jsou stejné (např.respirační infekce), krátká inkubace, krátkodobá imunita, ORGANOTROPNÍ VIROVÉ INFEKCE - brána vstupu odlišná od cílového orgánu, po vstupu se šíří krevně (viremie) či lymfaticky, množí se a nakonec a infikuje cílový orgán, (např. poliomyelitis dětská obrna, klíšťová encefalitis, virová parotitis, pravé neštovice). POSTUP NERVOVÝMI VLÁKNY: A) z kůže či sliznic do CNS (vzteklina, poliomyelitis), B) z CNS do periferie (herpes simplex, herpes zooster), TRANSPLACENTÁRNÍ PŘENOS (rubeola, cytomegalovirus). 3. Speciální mikrobiologie Virové respirační nákazy Charakteristika: přenos přímý aerogenní všeobecná vnímavost, větší u dětí (u dětí je sklon k postižení nižších oddílů dýchacích cest až k zánětu plic, dospělí spíše jen rýma nebo zánět průdušek), periodicita a sezónnost, epidemický výskyt Represivní opatření u respiračních nákaz: izolace a léčba hlášení o výskytu onemocnění, režimová opatření, omezení shromažďování osob, aktivní vyhledávání nemocných, dezinfekce, dezinsekce, deratizace CHŘIPKA (influenza) Vysoce nakažlivé onemocnění, inkubace: 1-4 dny, zdroj: nemocný člověk, přenos: přímý (aerogenní) i nepřímý (předměty), výskyt sezónní. Klinický průběh: horečka, celkové příznaky, katarální zánět dýchacích cest. Původce: RNA virus, který má na svém povrchu antigeny H a N a který existuje ve třech typech (A,B,C) Označování dle WHO: typ viru, místo izolace, pořadové číslo, rok, typ antigenu. Příklad: A (Taiwan) 1/86 (N1 H1) Vzácné formy: střevní, plicní, srdeční, mozková. Možnost sezonní vakcinace. RÝMA (rhinitis viroza) Virus infikují lidi, koně a hovězí dobytek, existuje asi 100 typů, takže není možné očkování. Zdroj: nosní sekret nemocného SARS (severe acute respiratory syndrome) Původce: nový typ KORONAVIRU Epidemiologicky: - původ: Hong-kong, čínská provincie Kuang-tung - vysoká nakažlivost - 10% úmrtnost - přenos kapénkově, sekrety, stolicí i znečistěnými předměty, - inkubační doba asi 10 dnů 6

7 Projevy: zánět plic, syndrom respirační tísně, vysoká horečka, kašel Jiné virové respirační virozy: PARACHŘIPKA (parainfluenza) (epidemiologicky podobné chřipce), RS VIROZY (dětské kolektivy, u dospělých spíše jen rýma), ADENOVIROZY (záněty mandlí, přenos i fekálně orální), RESPIRAČNÍ CHLAMYDIOZY (Ornitoza = ptačí nemoc, Psitakoza = papouščí nemoc, přenos aspirací ptačích výtrusů, postižení plic, jater, sleziny a mozkových plen). Respirační nákazy způsobené bakteriemi a prvoky STREPTOKOKY Způsobují: hnisavé neohraničené záněty a sepsi Neohraničenost je způsobena tím, že produkují STREPTOKINÁZU (fibrinolyzin), která štěpí fibrinovou síť, takže se zánět nemůže ohraničit; streptokináza se využívá i léčebně, neboť rozkládá krevní staženiny. Produkce ERYTROGENNÍHO TOXINU způsobuje spálu. Nejznámější: streptokokus pyogenes. Cesty přenosu: aerogenně, alimentárně. Výskyt: sezónně Projevy v dýchacích cestách i mimo ně: otitidy, anginy, spálové anginy, impetiga, růže, flegmony, akutní zánět ledvinných klubíček (glomeruloneflitida) díky zkřížené imunitě (antigenní podobnost pouzder streptokoků s antigenní strukturou klubíček) POZDNÍ STERILNÍ NÁSLEDKY: revmatická horečka s pozdním postižením srdečních chlopní (dnes, v období antibiotik již vzácností). LEGIONELOZY V roce 1977 záhadná smrt 34 účastníků sjezdu Americké legie ve Filadelfii: Legionářská nemoc; zdrojem byl aerosol z chladící vody v klimatizačním zařízení hotelu. Onemocněli: Ti, jenž prošli určitým místem, kam foukala klimatizace, Ti, kteří měli sníženou imunitu (např.věkem) Původce: legionella, Výskyt: voda, zejména průmyslová a vodovodní klimatizační vedení. Přenos: respirační cestou, ale přenos z člověka na člověka není možný, může se jednat i o nosokomiální infekci Projev: inkubace 2-10 dní, poté rozvoj pneumonie, úporná bolest na prsou, zvracení, průjem, stav zmatenosti. ZÁŠKRT (difterie) Původce: CORYNEBACTERIUM DIFTERIAE Zdroj nákazy: nemocný člověk, bacilonosiči, Přenos: kapénkově, prach Projevy: pablánový až nekrotizující (odumření tkáně) povrchový zánět mandlí, při šíření níže může dojít k udušení) a toxémie s postižením myokardu i jiných orgánů. Má též afinitu k popáleninám, macerovaným místům, ke spojivce a sliznici pohlavních orgánů. Povinné očkování. ČERNÝ KAŠEL (pertuse) Agens: BORDETELA PERTUSIS, Přenos: kapénkově, v dětských kolektivech předškolního věku. Projev: lokalizované onemocnění dýchacích cest se záchvatovitým kašlem, toxémie s encefalopatií (poškozením mozku) Povinné očkování. MENINGOKOKY NESSERIA MENINGEAE (meningokokus) Přenos: kapénky, přímý kontakt. 7

8 Možnost nosičství! Průběh: polycyklická infekce (akutní respirační onemocnění, následuje meningitis nebo pneumonie). Produkce toxinů, které rozkládají erytrocyty (hemolýza) a poškozují kapiláry (purpura kůže i jiných orgánů). TUBERKULOZA Původce: MYKOBACTERIUM TUBERCULOSIS (Kochův bacil) Zdroj: nemocný jedinec. Přenos: aerogenní, perkutánní při pitvě, vzácně jiný Diagnoza: anamneza, klinický obraz, vyšetření sputa, kultivace. Výskyt: všechny věkové skupiny, třetina lidské populace je infikována, 8 milionů lidí onemocní ročně manifestně a ročně umírá 3 miliony osob, v ČR umírá asi 100 osob ročně. Incidence v ČR asi 20 nových onemocnění na 100 tis obyvatel. Příčiny vzestupu: nástup AIDS, šíření rezistentních kmenů, neplnění národních TBC programů, sociálně ekonomické vlivy, migrace obyvatel, bezdomovectví, chudoba. Preventivní a represivní opatření: a) aktivní vyhledávání nemocných b) aktivní imunizace c) zdravotní kontrola dětí a mládeže d) povinná hlášení e) izolace a léčba f) pátrání v ohnisku nákazy, dezinfekce g) zdravotní výchova obyvatelstva RESPIRAČNÍ FORMA ANTHRAXU Původce: BACILLUS ANTHRACIS, vytváří velmi rezistentní spory, které v půdě vydrží po léta Výskyt: Afrika, střední Asie, jižní Amerika, ve 30. letech rozšířen po celém světě, i jako bojová biologická zbraň. Vytváří toxin způsobující krvácivou odúmrť tkáně, kterou napadl (hemoragickou nekrozu), zvýšenou propustnost cév, mohutný otok napadené tkáně a sepsi. Klinické formy závisejí na místě vstupu infekce: respirační forma (HADRÁŘSKÁ NEMOC, POŠŤÁCKÁ NEMOC ), přenos prachem apod., hemoragicko-nekrotická pneumonie končící často smrtí, kožní forma (Orient) přenos kontaktem z kůží nakažených zvířat, výskyt i jako nemoc z povolání (řezníci, koželužníci): hemoragicko-nekrotizujcí zánět kůže (PUSTULA MALIGNA), septická forma (SNĚŤ SLEZINNÁ), může se vyvinout z předchozích, vzniká hemnoragickonekrotický zánět sleziny. Jiné respirační infekce: PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE, HEMOFILOVÉ INFEKCE (kromě zánětů průdušek a plic může dojít i k infikaci novorozence při průchodu infikovanými porodními cestami a ke vzniku smrtící sepse), KLEBSIELLY někdy jako nozokomiální infekce, záněty plic, záněty močových cest, meningitis (zánět mozkových plen) novorozenců KLEBSIELLA RHINOSCLEROMATIS chronický zánět nosu. RESPIRAČNÍ FORMA MORU NÁKAZY MYKOPLASMATY PNEUMOCYSTOSIS (prvok pneumocystis Carini) - klinicky: zánět plic - výskyt: kojenecké ústavy (nedonošenci), AIDS 8

9 Virové a priónové alimentární nákazy VIRY POLIOMYELITIDY (dětské obrny) Zdroj: infikovaný člověk (několik dní před onemocněním vylučuje virus nosohltanem a stolicí (na začátku onemocnění již jen stolicí). Přenos: fekálně orální, vzácně respirační. Klinicky: inkubace 1-2 týdny, viremie, metastaticky, či postupem po nervových vláknech do CNS, destrukce motoneuronů (nervových buněk ovládajících svaly). Osud nemocného závisí na rozsahu a výši postižení (mícha, prodloužená mícha, mozek). Vzniká celoživotní imunita na daný typ, využití při očkování (očkování oslabenými viry - Sabinova vakcina). COXACKIE VIRY Zdroj nákazy: infikovaný člověk. Přenos: fekálně-orální, zřídka respirační. Specifická prevence vakcinacemi neexistuje. Existuje mnoho typů dle antigenní struktury, různé typy mají afinitu k různým tkáním (např. Bormholská nemoc nebo-li letní ďábelská chřipka, nebo třídenní horečka s bolestí hlavy a rozpadem svalů). Uvažuje se i o souvislosti se vznikem diabetu u dětí, neboť mají afinitu i k pankreatu) ROTAVIRY Druhy: lidské, opičí, hovězí, psí apod. Někdy dochází k mezidruhovému přenosu. Projevy: gastroenteritidy, patří k nejdůležitějším vyvolavatelům dětských průjmů. Často nozokomiální výskyt a výskyt v kolektivech. HEPATITIS typu A Klinika: inkubace dní, pomnožení ve střevě a viremie, dostává se do hepatocytů, celkové onemocnění s teplotou, nevolností, nechutenstvím a žloutenkou, mortalita 0,1%, chronická infekce a nosičství nejsou známy. Přenos: fekálně orální cestou (potraviny, voda), nemocný vylučuje virus 2-3 týdny před začátkem žloutenky. Prevence: očkování. PRIONOVÉ ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY Priony jsou infekční bílkoviny, které se naváží na gangliové buňky mozku, pokud má člověk na těchto buňkách příslušný receptor (kdo ho nemá, neonemocní), na navázaný protein se nabalují další bílkoviny až dojde k zániku gangliových buněk, ztrátě osobnosti, demenci a ke smrti (CREUTZFELDTOVA-JAKOBOVA NEMOC). Formy C.J.nemoci: q infekční forma, přenos při chirurgických výkonech (infikované nástroje) nebo tam, kde došlo k narušení přirozeného potravinového řetězce (nemoc KURU - kanibalové na Nové Quinei, BSE - nemoc šílených krav), q neinfekční forma sklon k produkci infekčních bílkovin. 9

10 Bakteriální alimentární nákazy způsobené podmíněně patogenními bakteriemi Podmíněně patogenní bakterie se vyskytují: q q v tlustém střevě jako přirozená bakteriální flóra (jsou zde aerobní bakterie např. známá Escherichia coli), 99% flory však tvoří bakterie anaerobní; přirozená flóra je zde v symbiotickém vztahu s organismem (pomáhá dokončit proces rozkladu potravy a produkuje i některé vitaminy). Mimo střevo jsou tyto bakterie nebezpečné (infikace ran, močových cest), při perforaci trávicí trubice pak způsobí smrtelný zánět pobřišnice. v žaludku některý osob se vyskytuje HELICOBACTER PYLORI; je prokázán jeho vztah ke vzniku vředů i rakoviny žaludku. Alimentární nákazy způsobené obligátně patogenními bakteriemi a prvoky Obligátně patogenní enterobakterie nejsou přítomny v přirozené floře, do střeva se mohou dostat alimentární nákazou; buď způsobí onemocnění, nebo vedou k nosičství. Obrana organismu proti OPB: 1. osobní hygiena, 2. kyselé prostředí žaludku, 3. střevní peristaltika, která brání přilnutí patogenních mikroorganismů, 4. přítomnost fyziologické bakteriální flory, která svým počtem patogeny přehluší, 5. sekretorickým IgA (imunoglobulin typu A). Mezi obligátně patogenní bakterie patří: o SALMONELY, které mohou vyvolat například břišní tyfus (salmonela typhi): přenos chronickými nosiči (žlučník), těžký průběh, sepse, zvětšení orgánů RES, perforace střeva aj. komplikace, nebo gastroenteritidy (salmonela enteridis): nedostatečně zpracovaná potrava, léto, kontaminovaná vajíčka, maso zejména kuřecí. o SHIGELY, které vyvolávají úplavici (bacilární dyzenterii) (shigela dysenteriae); zdrojem je nemocný člověk, mohou vznikat endemie či epidemie (významné za válek) Projevy: katarální zánět až ulcerace na střevě (průjmy, koliky), slizniční atypie až vznik karcinomů mnoho let po prodělané infekci. o YERSINIE, které vyvolávají MOR (yersinia perstis, produkuje velmi účinné exo i endoroxiny) Výskyt: dříve pandemie, dnes endemicky v přírodních ohniscích nákazy (stepi a lesy). Pozn.: Mor z Evropy vymizel ještě před zjištěním důležitosti hygieny; dávno po skončení poslední pandemie ještě decimovala Evropu cholera! Uvažuje se i o významu změny stavebního materiálu obydlí: dřevo vystřídal kámen, který snížil kontakt člověka s nakaženými hlodavci. Přenos: a) hmyzími vektory (krysí blechy) z hlodavců na člověka, b) kapénkově z nemocného člověka Projevy: inkubace 1-3 dny, endotoxin způsobí hemoragické nekrozy (z poškození cév, mohou vznikat různé formy: a) uzlinová = zduření uzlin a jejich provalení, sepse, b) plicní - rozpad tkáně, c) septická - smrt ještě před vytvořením lokálních změn, d) kožní krvácení do kůže, hemoragické pustupy, vředy. o VIBRIA, která vyvolávají CHOLERU (vibrio cholera) produkující enterotoxin způsobující silný průjem a zvracení vedoucí k dehydrataci) Smrt na dehydrataci (50% za 24 hodin). Přenos: voda, potraviny, mléko, ovoce, zelenina 10

11 Prevence: osobní hygiena, hygiena životního prostředí. Léčba: rehydratace, antibiotika Lze očkovat cholerovým bakterinem (enterotoxinem). o STAFYLOKOKOVÁ ENTEROTOXIKOZA - vzniká po požití potravy, v níž se předtím pomnožili stafylokoky a vytvořili toxiny (často cukrovinky, zmrzlina, žloutek), - příznaky: schvácenost, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, - většinou odezní bez následků o LEPTOSPIROZY morbus Weil (leptospita ikterohemoragica) Přenos: krysy - moč - člověk. Klinicky: sepse, petechie, purpury, žloutenka, smrt či rekonvalescence. o BACILLUS CEREUS Výskyt: půda, prach, kontaminované potraviny (náhodné znečištění) Projevy: a) pneumonie, sepse či meningitis u osob se sníženou imunitou, b) ranné infekce s chronickými ulceracemi c) otrava z potravin, která má dvě formy: syndrom průjmu (inkubace 8-16 hodin, vodnaté průjmy, bolesti břicha, příčinou je enterotoxin), syndrom zvracení (inkubace 1-5 hodin, nauzea, zvracení, příčinou je emetický toxin). o o AMEBOVÁ DYSENTERIE Původce: prvok améba Výskyt: tropy, subtropy, oslabení jedinci. Projevy: vředy na tlustém střevě, krví do jater, mozku či jiných orgánů. LAMBLIOZA (GIARDIÓZA) Původce: prvok lamblie Přenos: mouchami, kontaminovanými potravinami, vodou, Zdroj: lidé, bobr, pes, potkan, ovce, hlodavci, Promořeno je asi 5% dětí, někdy ve velkém počtu v tenkém střevě - až povlak, chronický katar střeva s občasnými průjmy trvající léta, ojediněle i epidemie. Kontaktní nákazy Mezi kontaktní nákazy lze zařadit: 1. parenterální nákazy přenášené krví (například transfuzemi, injekčními jehlami, mikrotraumaty), 2. dětské virové nákazy, 3. nepohlavní kontaktní nákazy, 4. pohlavní kontaktní nákazy, 5. anaerobní infekce a 6. zoonozy. Parenterální kontaktní nákazy VIRUS HEPATITIDY B (HBV) Klinika: inkubace dní, projevy příznaky jako IHE A, často přechází do chronické formy a do nosičství (prokazuje se tzv. Australský antigen ), proces může vyústit v cirhozu a karcinom. Existují inaparentní formy. 11

12 Zdroj: infikovaný člověk (nemusí mít příznaky onemocnění), člověk je infekční po celou dobu přítomnosti australského antigenu (HbsAg). Přenos: parenterálně (krví), a to například i při intimním styku. Imunita: Uzdravení znamená celoživotní imunitu, možnost očkování, VIRUS HEPATITIDY C Infaustní prognoza, průběh onemocnění se dá zpomalit, nikoli zastavit. Zejména toxikomani, přenos parenterálně. Klinicky: chronicklý, pozvolný proces vedoucí k cirhóze jater. HIV, AIDS Human (lidský) Immunodeficiency (způsobující pokles imunity)virus Klinicky: Acquired (získaný) ImmunoDeficiency Syndrome (soubor příznaků) Prvotní příznaky: zvětšení uzlin, úbytek hmotnosti, horečka, noční pocení, puchýřky v kůži, průjmy Pozdní příznaky: kachektizace, kožní změny (Kaposiho sarkom), nádory, nezvládnutelné infekce (i vzácné). Působení HIV viru: napadá T-lymfocyty (konkrétně pomahače ), množí se v nich a postupně je likviduje nakonec vznikne nemoc - AIDS Vzhledem k tomu, že všechny tělesné tekutiny a sekrety obsahují jistý počet T-lymfocytů, je virus obsažen ve všech tekutinách a sekretech. Seropozitivita vzniká až po několika týdnech po infikaci! Přenos viru: pohlavním stykem jakéhokoli typu, krví (transfuze, nesterilní inj.jehly), kojením a transplacentárně (pravděpodobnost přenosu na dítě je 26%, ale existují léky bránící transplacentárnímu přenosu). Virus ne nepřenáší: kožním kontaktem, předměty a textiliemi, WC, sprchy, domácí zvířata, bodnutí hmyzem. Virus je málo odolný na vnější vlivy, vyschnutí sekretů a velmi citlivý na běžné dezinfekční prostředky. Dětské virové nákazy VARICELLA (plané neštovice) Přenos: kontaktem s nakaženou osobou, vzdušná cesta (sliny) Možnost epidemií, zejména u dětí. Projevy: horečnatá benigní exantematická choroba Varianta v dospělosti (v již imunizovaném organismu): HERPES ZOSTER ZARDĚNKY (RUBIVIRY) Klinické formy: a) postnatální - inkubace 2-3 týdny, teplota, zduření mízních uzlin, vyrážka, b) kongenitální: transplacentárně, malformace či smrt plodu, riziko klesá s postupem těhotenství. Zdroj: infikovaný člověk, zvlášť kongenitálně infikované děti. Přenos: respiračně. Imunita: specifická, celoživotní, prevencí je očkování. PŘÍUŠNICE (VIRUS PAROTITIDY) Klinicky: inkubace 2-3 týdny, celkové horečnaté onemocnění, postižení slinných žlaz, CNS, varlat, pankreas, ovaria, myokard, 30% inaparentně Přenos: přímým kontaktem, respiračně (virus se vylučuje slinami a močí). Šíření: zmnožení v respiračních cestách, viremie, do cílových orgánů. Imunita po prodělané infekci nebo po očkování je celoživotní. SPALNIČKY (VIRUS MORBILL) Člověk: virus spalniček. Zvířata: virus psinky, hovězího moru. Klinika: inkubace 1-2 týdny, celkové horečnaté onemocnění, rýma, kašel, konjunktivitidy, vyrážka, vzácně pneumonie, zkoumá se i vztah roztroušené skleroze. Zdroj: nemocný člověk, vylučuje virus nosohltanem a močí. Virus působí IMUNODEFICITNĚ podobně jako virus HIV! Imunita po prodělané infekci nebo po očkování je celoživotní. 12

13 Nepohlavní kontaktní nákazy způsobené bakteriemi NÁKAZY STAFYLOKOKY Přenos: přímým kontaktem, kapénkami, nosokomiální infekce. Možnost nosičství. Nejvýznamnější je zlatý stafylokok (staphylococcus aureus). Typ zánětu: ohraničené hnisavé, např. abscesy (na rozdíl od streptokoků produkují toxin, který podporuje ohraničení zánětu). Typ generalizace: pyemie. Hlavní projevy: kožní záněty (furunculus, impetigo aj.) záněz kojící mléčné žlázy (mastitis, nákaza od kojence), zánět kostí (osteomyelitis), zánět nehtového lůžka (paronychium), zánět střeva (enteritid - katar, pseudomembrany, vředy), enterotoxikoza (působí pouze toxin), záněty plic(pneumonie), záněty ran a další možnosti. NÁKAZY STREPTOKOKY (viz respirační nákazy) Mohou se ale přenášet i kontaktně a způsobují například záněty močových cest, gangreny diabetiků, infekce oslabených nemocných. Nosičství ve vagině dospělých žen - možnost infikace novorozence s následnou smrtelnou meningitidou a sepsí). Některé druhy streptokoků mají vztah k zubnímu kazu. LEPRA Původce: Mycobacterium leprae Výskyt: tropy, subtropy, Norsko, solitárně Přenos na zdravé: jen v 10% Inkubace: 3 měsíce až 30 let Formy: 1. lepromatosní začíná horečkami, vyrážkami a později se vytvoří: LEPROMY (uzly, které se mohou rozpadnout a zvředovatět), ROZSÁHLÉ INFILTRÁTY deformující tělesné partie (facies leontina tvář lva), ZÁNĚT ROHOVKY slepota. Infekce se šíří mízní cestou a též uvnitř nervů zánik nervových vláken, necitlivost částí těla, automutilace. 2. tuberkuloidní začíná horečkou a paresteziemi, vznikají LEPROSNÍ MAKULY (okrouhlá ložiska, necitlivá), dochází k postižení drobných kožních nervů, znecitlivění, k mutilacím, k atrofii ektenzorů (drápovitá ruka) Dále sem patří: KOŽNÍ FORMA ANTRAXU KOŽNÍ BRADAVIČNATÁ FORMA TBC a mnoho dalších infekcí, které se většinou přenášejí nejen kontaktně. Virové nepohlavní kontaktní nákazy KOŽNÍ HPV (Human Papilloma Virus): Buňky nezabíjejí, nutí je k nádorovým procesům. Projev: bradavice (verruka) VARIOLA, VACCINIA Přenos: kontaktem s nemocným Projevy: puchýřnaté onemocnění Očkování: používá se virus vakcinie, variola byla eradikována (již se nevyskytuje) 13

14 HERPES ZOSTER Způsoben stejným virem jako varicella, ale vyvíjí se v již imunizovaném organizmu. Vznik reaktivací viru, který přežívá v gangliích periferních nervů, viru se po nervů vyšplhá do inervační oblasti na kůži (pás). Zoster se často vyskytuje v souvislosti s oslabením organismu; bývá u nádorových onemocnění, oslabení imunity apod. Projevy: bolest v inervační oblasti, teploty, puchýře HERPES SIMPLEX Nejčastější projevy: stomatitis, opar Vzácně: encefalitis CYTOMEGALOVIRUS Zdroj: infikovaný člověk - moč, sliny, mateřské mléko, ejakulát Nebezpečný je zejména přenos transplacentární, který může mít za následek vrozené vady mozku, oligofrenii a mentální retardaci dítěte). Dospělí jsou promoření asi ve 100 %, přenos kontaktem i vzduchem, někdy v krevních konzervách. Projevy v dospělosti spíše nejsou, někdy zánět jater, postižení orgánů retikuloendotelového systému, krevní obraz bývá podobný infekční mononukleoze. EPSTEIN BARRŮV VIRUS (EB virus) Přenos: slinami infikovaných, parenterálně ( mimostředně, například poraněním nebo transfuzí). Infikovány jsou prakticky všechny osoby, onemocnění vzniká jen ojediněle a může se jednat o infekční mononukleozu (uzliny na krku zvětšené, možnost postižení jater a RES), zhoubné nádory (maligní lymfom, karcinom nosohltanu). NÁKAZY CHLAMYDIEMI CHAMYDIA TRACHOMATIS Onemocnění: trachom Přenos: zanesením infekčního materiálu do spojivkového vaku. Klinicky: chronický zánět rohovky a spojivky vedoucí ke slepotě CHLAMYDIA OCULOGENITALIS Zdroj: nejčastěji z bazénů, novorozenci průchodem infikovanými porodními cestami Projevy: hnisavý zánět spojivek a sliznic genitálu. CHLAMYDIA PSITTACI A ORNITOSI (viz respirační nákazy - ptačí nemoc, papouščí nemoc). CHLAMYDIA LYMFOGRANULOMATOSIS VENEREI INQWUINALIS viz pohlavní nákazy VIRUS BENIGNÍ LYMFORETIKULOZY (viz zoonozy) Do této skupiny, samozřejmě, patří i dětské virozy, hepatitida typu A a vzteklina (všechny tyto choroby jsou uvedeny v jiném zařazení) Pohlavní kontaktní nákazy KAPAVKA (gonorrhoea) Původce: neisseria gonorhae Přenos: jen přímým kontaktem díky malé odolnosti neisserií k zevním vlivům. Projevy: kapavka (zánět sliznic pohlavních orgánů a močových cest, který se může šířit vzestupně na vaječníky nebo varlata), zánět spojivek novorozenců po porodu, hematogenní rozsev (záněty kloubů, srdečních chlopní, mozkových plen). 14

15 PŘÍJICE (syfilis, lues) Původce: Treponema pallidum (spirocheta) Může být získaná nebo vrozená. ZÍSKANÁ SYFILIS: Za dní po styku se vytvoří PRIMÁRNÍ KOMPLEX, což je tvrdý vřed (ulcus durum) v místě průniku infekce (pohlavní orgány, dutina ústní) a zduření regionální mízní uzliny (indolentní bubo) toto stadium je infekční. Za 5-6 týdnů: zvýšená teplota, bolesti hlavy, generalizovaný zánět mízních uzlin, angina, exanthem (s následnými bílými skvrnami po odeznění infekce), květákovité výrůstky kolem genitálu (kondytomata); toto stadium je též infekční. Za 8-25 let: Gumma v játrech, kůži, kostech, svalech i jinde, jedná se o ložiska rozpadu podobná TBC, Vaskulární syfilis: postižení cév, často vzestupná část aorty, výdutě, ruptury, ischemické změny. Metasyfilitické projevy: o Tabes dorsalis: degenerace a demyelinizace zadních míšních provazců chůze o široké bazi. o Progresivní paralýza: postižení mozku, demence. VROZENÁ SYFILIS při transplacentárním přenosu infekce, projevy: Odúmrť plodu intrauterinně Smrt plodu po porodu (orgánová lues) Přežívání s projevy: rýma, kožní změny typu psoriazy, lakové paty, záněty kostí a jiné projevy Syfilitis congenita tarda: Hutchinsnovo trias: keratitis (slepota), labyrintitis (hluchota), soudkovité řezáky. Dále: sedlovitý nos, proděravění tvrdého patra, šavlovitá holenní kost, zánět srdečnice, progresivní paralýza. MĚKKÝ VŘED Původce: Hemofillus Ducrei Průběh: bolestivý ulcerosní zánět na genitálu, zduření regionálních uzlin s možností jejich provalení. SLIZNIČNÍ PAPILLOMAVIROZY - Human Papilloma Virus (HPV): Buňky nezabíjejí, nutí je k nádorovým procesům. Místa kontaktu: pohlavní orgány, anální kanál, spojivka, dutina ústní. Rakovina děložního čípku je pohlavní choroba! V současné době probíhají první pokusy s očkovací látkou proti HPV. LYMFOGRANULOMA VENEREI INQUINALIS Původce: chlamydie Klinicky: primární infekt: na genitálu za 1-3 týdny po styku papulka, puchýřek, vřídek bez zatvrdnutí spodiny a nebolestivý, v několika málo dnech se zhojí. Zánět mízních uzlin: za 2-8 týdnů zduření regionálních uzlin a jejich srůst v paket, zhnisání, píštěle, vtažené jizvy, důsledky: zánět konečníku žen (po provalení zhnisaných uzlin v pánvi), městnání mízy s následnou elefantiazou zevních pohlavních orgánů mužů i žen, mokvání, vředy. TRICHOMONIASIS - bičíkovec se 4-mi bičíky, hruškovitého tvaru, - průkaz mikroskopický i kultivační, - 40% žen, muži přenašeči. 15

16 Anaerobní infekce Anaerobní mikrobi (mikrobi nesnášející kyslík) mohou být: ENDOGENNÍHO PŮVODU (normálně se vyskytující v trávicím traktu, v respiračním traktu, na sliznicích pohlavních orgánů); tyto se uplatní při: oslabení organismu, v ranách, při perforujících onemocnění (např. zánět apendixu s perforací, rozpadající se tumory střeva a podobně). EXOGENNÍHO PŮVODU = zejména KLOSTRIDIA U klostridií se uplatňují jejich bílkovinné toxiny, které jsou nesmírně účinné; klostridia jsou též odolná vůči zevnímu prostředí, neboť dokáží vytvářet odolné spory Nejčastější klostridia a jejich působení: TETANUS (klostridium tetani) Klinicky: drobné poranění se zdánlivě zahojí, přetrvávající infekce zaplavuje organismus toxiny (tetanospasmin), které působí na gangliové buňky předních rohů míšních (snižují jejich práh dráždivosti) a vznikají křeče (typická obloukovitá poloha), zlomeniny kostí, ruptury svalů, udušení. Léčba: odstranění ložiska, antisérum, protikřečová terapie, řízená ventilací, Prevence: očkování. PLYNATÁ SNĚŤ (clostridium Welchii - perfringens) - vznik: infikací traumat (zejména těch, kde došlo k nekrozám či omezení cirkulace), - projevy: LOKÁLNÍ (plynatá sněť s rozpadem a třáskáním) a CELKOVÉ (toxemie), možnost TUKOVÉ EMBOLIE. BOTULIZMUS (otrava toxinem clostridium botulinum) - botulotoxin v konzervách, v nichž již nemusí být bakterie, jedná se tedy o čistou toxemii, - mechanismus účinku: poškození periferního nervového systému, - projevy: sucho v ústech a svalové obrny (polykací potíže, poruchy výslovnosti, dvojité vidění, obrna dýchacích svalů) - léčba antisérem. Zoonozy - onemocnění, která jsou přenášena na člověka ze zvířat. ANTRAX - uhlák (bacillus anthracis), zdrojem je dobytek různého druhu, popřípadě spory na předmětech či v zemi. Jeho projevy byly probrány v jiných kapitolách. LISTERIOZA (listeria monocytogenes) Zdroj: domácí zvířata, člověk Klinicky: u dospělých osob jen vzácně těžší průběh (např. zánět mozkových blan a mozku), nejhorší je přenos transplacentární, kdy odumírá placenta (a infekce se roznese po matce) a plod polyká infikovanou plodovou vodu (infekce se roznáší po plodu) MALLEUS - VOZHŘIVKA (Actinobacillus mallei) Zdroj: lichokopytníci, vysoce nakažlivé Akutní forma: vředy, píštěle, pyemie Chronická forma: zduření uzlin, postižení plic TULAREMIE (Francisella tularensis) Přenos: divoce žijící hlodavci, i neporušenou kůží, možnost profesionálního onemocnění Formy: kožní (pupenec, nekroza, vřed), septická, spojivková (slepota), uzlinová, anginosní a plicní. Inkubace: 3-5 týdnů. 16

17 BRUCELOZA Zdroj: hovězího dobytka. Průnik: oděrkou na kůži.. Klinické formy jsou různě akutní, nejčastějším projevem je chronická BANGOVA CHOROBA, která trvá dlouhá léta, způsobuje potratovost a končí kachektizací nakažené osoby. VZTEKLINA Vzteklina je vždy smrtelná virová zoonoza, vnímavá jsou všechna teplokrevná zvířata. Jedná se o endemickou chorobu divoce žijících zvířat (lišky). Přenos: slinami při pokousání, respirační laboratorní nákazy, u zvířat perorálně. Klinicky: - inkubace 1-2 měsíce (záleží na vzdálenosti místa od CNS), - po nervových vláknech průnik do gangliových buněk CNS, které ničí - z CNS cestuje zpět do periferie, například do slinných a žlaz. Projevy: nevolnost, přecitlivělost v místě poranění, hypertonie, bolestivé křeče zejména polykacích svalů, paralýzy, derilium, smrt. Prevence: očkování PTAČÍ a PAPOUŠČÍ NEMOC (viz respirační nákazy) NEMOC Z KOČIČÍHO ŠKRÁBNUTÍ Původce: chlamydie (velký virus) Projev: nemoc z kočičího škrábnutí, nenápadný primoinfekt (škrábnutí) vede k hnisavému zánětu spádových mízních uzlin s provalením. SLINTAVKA a KULHAVKA Původce: aphtoviry) Postihují hovězí dobytek, ojediněle i přenos na člověka. Klinicky: horečka, zarudnutí sliznic, puchýře, macerace, eroze, na kůži mezi prsty, výjimečně postižení myokardu a varlat. ROTAVIROZY (viz též alimentární nákazy ) Druhy rotavirů: lidské, opičí, hovězí, psí apod. Někdy dochází k mezidruhovému přenosu. Projevy: gastroenteritidy, patří k nejdůležitějším vyvolavatelům dětských průjmů. Často nozokomiální výskyt a výskyt v kolektivech. TOXOPLASMOZA Původce: Toxoplasma Gondi (prvok) Zdroj: kočka Klinicky: VROZENÁ - vrozené vývojové vady mozku ZÍSKANÁ - zvětšení krčních uzlin BALANTIDIAZA Původce: balantidium (prvok). Zdroj: prase, kontaminovaná potrava. Klinicky: průjmy, vředy, PRIONOVÉ NÁKAZY (viz alimentární nákazy) Onemocnění vyvolaná členovci Členovci se uplatňují se dvěma způsoby buď sami způsobují některé chorobné stavy, nebo jsou přenašeči infekcí. Nejčastější chorobou, kterou členovec přímo způsobuje je SVRAB; samičky zákožky svrabové se zavrtávají do kůže a vytvářejí chodbičky, v nichž kladou vajíčka. Vzniká svědivý zánět kůže zejména v partiích, kde je kůže měkčí (zápěstí). 17

18 Jiným onemocněním je TROMBIDIOZA způsobená sviluškami; projevem je tak zvaná podzimní vyrážka. Členovci mohou choroby přenášet, a to buď pasivně mechanicky (například běžné mouchy), popřípadě aktivně (biologický přenos), kdy mikroorganismy procházení ve členovci určitým vývojem, nebo se v něm množí. Členovec jako aktivní přenašeč MOR (přenašečem je morová blecha) KLÍŠŤOVÁ (Lymská) BORRELIOZA (spirochetoza) Původce: Borrelia burgdorferi (spirálovitě stočená bakterie) Přenašeč: klíště Průběh onemocnění vzdáleně připomíná jinou spirochetozu syfilis: 1. stadium: mapovité zarudnutí se zvětšenými uzlinami, bolesti hlavy, únava, bolesti kloubů a svalů, 2. stadium: disseminace Borelií krví, drobná kožní ložiska erythemu, zánět mozkových plen, zánět srdeční svaloviny, záněty kloubů, 3. stadium: atrofie (zmenšování) koncových partií končetin díky postižení periferních nervů, záněty velkých kloubů s poškozením chrupavek, záněty mozkových plen a mozku. V prvých dvou stadiích je onemocnění léčitelné antibiotiky! KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIS Původce: virus klíšťové encefalitidy. Přenos: nakažené klíště. Projev: zánět mozkových buněk s různými následky. ŽLUTÁ ZIMNICE Původce: virus žluté zimnice. Přenos: komár. Projev: akutní hepatitis, horečky. MALARIE Nejčastější infekční onemocnění na světě. Původce: prvok plasmodium. Přenos: komár rodu Anpheles. Formy malarie: malaria terciana - množení ve třídenních cyklech, malaria quartana - množení ve čtyřdenních cyklech, maligní terciana třídení těžká forma malarie s postižením CNS. Koloběh: 1. ČLOVĚK - erytrocytární stadium: po průniku do krve plasmodia napadnou erytrocyty, ve kterých vzniknou mikrogamety, které s krví nasaje komár 2. KOMÁR rodu Anpheles (v žaludku): gamety se spojí v zygotu (prvoka), který se dělí ve sporozoity a ty se dostávají se do slinných žlaz po píchnutí do člověka 3. ČLOVĚK - stadium RES (exoerytrocytární stadium): po bodnutí přejdou sporozoity do endotelií RES, dochází k poškození orgánů RES Patogenetické momenty: rychlost ničení erytrocytů, anemie, poškození orgánů RES, obstrukce cév sraženinami obsahujícími parazity a krvinky (následkem jsou ischemické změny například mozku), poškození ledvin, horečka. SPAVÁ NEMOC (africká, trypanosomiaza) Přenašeč: moucha tse-tse, Množení: v periferní krvi, Projevy: zvětšení uzlin, chronický zánět mozku. 18

19 Onemocnění vyvolaná červi (helminty) Biologický cyklus helmintů: 1. Definitivní hostitel: v něm žijí dospělí červi, kteří kladou vajíčka, z vajíček se líhnou RABDIFORMNÍ LARVY (RL). 2. Vajíčka nebo RL opouští hostitelovo tělo a ve vnějším prostředí dozrávají na INFEKČNÍ LARVY (vznik po svléknutí RL); toto stadium může proběhnout v MEZIHOSTITELI, v němž vzniká BOUBEL s larvami 3. Infekční larvy se musí dostat do definitivního hostitele, aby z nich vznikly dospělí červi. Průnik do definitivního hostitele: potravou, kůží, prostřednictvím bodavého hmyzu. Opuštění definitivního hostitele: análně, kůží, orálně. TASEMNICE (cestoidea) Tasemnice jsou segmentovaní hermafroditní červi bez zažívací trubice. Nejvýznamnější druhy tasemnic: ŠKULOVEC (dibotricephallus latus) Nejdelší a pro člověka nejnebezpečnější tasemnice (odnímá vitamin B-12). Výskyt: Finsko, jezernaté kraje Má 2 mezihostitele, ve kterých je boubel - KORÝŠE BUCHANKU a RYBU, která korýše pozřela; pokud člověk pozře maso ryby s boubelí, vyroste v něm dospělý červ délky až 12 m, se 4000 články. Člověk vylučuje vajíčka do vody a proces se opakuje. TASEMNICE BEZBRANNÁ (taenia saginata) Výskyt: celý svět. Mezihostitel: skot. Vzhled: 4-10 m, nad 1000 článků, skolex se 4 přísavkami a žádnými háčky. Články se vzájemně oplodňují, před oplozením mají obé orgány - po oplození se zvětší děloha s vajíčky. TASEMNICE DLOUHOČLENNÁ (taenia solium) Mezihostitel: vepř, vzácně i člověk (CYSTICERKOSIS - boubele ve svalech, myokardu, mozku) MĚCHOŽIL (taenia echinococcus) Mezihostitel: člověk, ovce, vepř, skot. Definitivní hostitel: pes, kočka Boubele: HIDATIDOSIS (játra, plíce, peritoneum), až velikost hlavy, někdy postižení kostí a mozku TASEMNICE DĚTSKÁ (hymenolepis nana) Dětské domovy jižní Evropy. Myši, člověk, délka 2-4 cm. Průjmy, koliky, nervové příznaky, teplota. OBLÍ HLÍSTI (nematoda) ANKYLOSTOMIAZA (měchovec, ankylostoma duodenale) Nemoc tunelářů a cihlářů. Filariformní larvy pronikají přes dermatitidu do oběhu, do dýchacích cest a po spolknutí do GIT: Ve dvanáctníku polyká natrávenou sliznici - anemizace. Po vzniku dospělého jedince: produkce vajíček, z nich vznikají RL. 19

20 ASCARIASIS (škrkavka, ascaria lumbroides) Cyklus: Pozření vajíček s FL -- líhnou se ve dvanáctníku -- pronikají sliznicí do oběhu -- do plic -- do průdušek - spolykáním do GIT -- v GIT červ 12 cm produkující vajíčka. Komplikace: kopřivka, eosinofylie, ileus, průnik do žlučových cest, pankreatu, stehu, embolizace jaterní žilou. ENTEROBIAZA (roup, enterobius vermicularis) Spolykání vajíček, larvy kopulují v tenkém střevě a samičky kladou vajíčka kolem řiti. Děti: svědění, appendicitis, collitis. Možnost zánětlivého granulomu peritonea. TRICHINOSIS (svalovec, trichinella spiralis - z Číny) Koloběh: krysa - prase - člověk: smrt za vzniku mnohočetných boubelí STRONGILOIDASIS (strongiloides stercoralis, háďátko střevní) Koloběh stejný jako u ankylostomiazy. V GIT může vzniknout pohlavní generace a kopulovat. Nebezpečný je předčasný vznik FL ve střevě - PERITONITIS. FILARIASIS (vlasovec, V. Bancrofti) Samičky rodí mikrofilarie v intervalech, tato jsou nasáty hmyzem - přenos. Žijí stočeni v lymfatické tkáni - elefantiaza. DRAKONTIASIS (vlasovec medinský) Samička nad 100 cm v podkoží! Vypitím vody s buchankou Cyclops. Z trávicího traktu stěhování oplodněných vajíček pod kůži, za 1 rok zduření, vřed, uvolňování larev při práci ve vodě, larvy napadají korýše a proces se opakuje. TRICHURIASIS (trichuris trichura, tenkohlavec) Coecum (slepé střevo) a appendix: dráždí ke tvorbě pouzdra. Eosinoifylie. PLOŠÍ HLÍSTI o DISTOMIAZY Koloběh: plž krab (ryba) člověk (vylučuje vajíčka, které konzumuje plž a cyklus se opakuje Formy: 1. plicní: z dutiny břišní pronikají larvy pře bránici do plic, kde se opouzdřují 2. jaterní: průnik z trávicí trubice do dutiny břišní a odtud do jater, do žlučových cest, vzniká poškození jater 3. střevní vředy s krvácením o SCHISTOSOMIAZY Koloběh: Larva plave ve vodě a dostává se do člověka přes kůži (zánět kůže), oběhem se dostane do portálního řečiště, kde dospívá v pohlaví jedince, kteří kopulují. Samičky se stěhují do periferie, kde kladou vajíčka; existují 3 formy: a) Egyptská (bilharsiaza) postižení močového měchýře, vznik papilokarcinomu, b) Africká postižení tlustého střeva, jater a plic, c) Japonská - katajama postižení střeva a mozku. Onemocnění vyvolaná plísněmi Plísně mohou vytvářet VLÁKNA (nebo-li HYFY, nebo-li mycelia) a KVASINKY. Rozmnožování plísní se děje pohlavními nebo nepohlavními spory, 20

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Karanténa opatření zavedená z důvodů dalšího nešíření nákazy omezuje volnost pohybu jedince vystaveného kontaktu s nákazou

Karanténa opatření zavedená z důvodů dalšího nešíření nákazy omezuje volnost pohybu jedince vystaveného kontaktu s nákazou původ slova je odvozen z řeckých slov epi (nad, mezi) a démos (lid) a logos (slovo, věda, studium) studium toho, co je nad lidmi zakladatelem je považován řecký lékař Hippokratés. věda o vzniku a šíření

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Nebuněční Viry, viroidy, priony

Nebuněční Viry, viroidy, priony Nebuněční Viry, viroidy, priony Viry - Stavba virionu Virové kapsidy Nukleová kyselina viru a) DNA - dvouřetězcová - jednořetězcová (jen u virů) b) RNA -dvouřetězcová (jen u virů) - jednořetězcová Lytický

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Bakterie Ročník: 2.

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Bakterie Ročník: 2. Baktérie - Doména - Jednobuněčné organismy - Je z prokaryotické buňky - Jsou vidět optickým mikroskopem 10-6 Prokaryotická buňka Obrázek 1: prokaryotická buňka DNA nukleoid (= jaderná hmota) o Nukleová

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách str. 1 Povinná hlá ení o infekãních chorobách Mgr. Radek Policar Koncem září 2010 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 275/2010 Sb., v důsledku které se mění vyhláška č. 473/2008 Sb. Jedná se

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník. Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně přenosných nemocích.

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník. Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně přenosných nemocích. VY_52_INOVACE_PCHA2_29_8A Vzdělávací oblast: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Základy hygieny a epidemiologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Základy hygieny a epidemiologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Základy hygieny a epidemiologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Zdraví, je to nejcennější, co v životě máme, a chceme-li někomu popřát to nejlepší, přejeme mu co nejvíce zdraví. Většinou

Více

Epidemický proces, importované nákazy, nebezpečné nákazy doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D. Problematika infekčních chorob Infekční choroby neztrácejí na významu Některé metly lidstva vymizely ( pravé

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

INFEKČNÍ NEMOCI vybraná onemocnění, proti kterým lze očkovat. 8.4.2014 Jana Tichá

INFEKČNÍ NEMOCI vybraná onemocnění, proti kterým lze očkovat. 8.4.2014 Jana Tichá INFEKČNÍ NEMOCI vybraná onemocnění, proti kterým lze očkovat 8.4.2014 Jana Tichá Tetanus Klinika akutní onemocnění charakterizované ochrnutím kosterního svalstva. Křeče postihují nejprve obličejové svaly,

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Nemoc - infekční onemocnění

Nemoc - infekční onemocnění Nemoc - infekční onemocnění Nemoc, nemoc, nemoc, už jen toto slovo v nás nevytváří příjemný pocit. Je to stav narušení vnitřní rovnováhy organismu, působením vnějšího nebo vnitřního prostředí, které se

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II.

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II. Mikrosvět II. Mikrobiologický projekt Třída se rozdělí na čtyři skupiny, každá ze skupin dostane zadání viz dále, na základě zadání vytvoří poster, který budou prezentovat ostatním, poster bude obsahovat

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Informace pro obyvatelstvo

Informace pro obyvatelstvo PŘÍLOHA č. 2 Informace pro obyvatelstvo ANTRAX se v ČR běžně nevyskytuje, nebezpečí hrozí při úmyslném zneužití. Tři formy onemocnění: Kožní - nákaza poraněnou kůží - místo svědí, vzniká pupínek, pak puchýř,

Více

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky 1/6 3.2.02.6 Viry život bez buňky cíl - popsat stavbu těla viru a jeho rozmnožování - vyjmenovat příklady virových onemocnění - chápat význam hygieny a prevence - malé, pozorovatelné pouze elektronickým

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

U následujících nákaz je pro šíření rozhodující výskyt původce ve stolici nemocného/nosiče fekálně-orální přenos

U následujících nákaz je pro šíření rozhodující výskyt původce ve stolici nemocného/nosiče fekálně-orální přenos 1 NĚKTERÉ INFEKČNÍ NEMOCI jsou roztříděny dle typické, převažující brány infekce původce se však může dostat do organizmu i jinou než převažující cestou (např. v případě většiny nemocí šířených vzdušnou

Více

Praktické lékařství pro děti a dorost

Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro děti a dorost 1. Popáleniny u dětí Dispenzární péče Ikterus u novorozence 2. Malabsorpční syndrom Očkování závažné reakce po aplikaci očkovacích látek Neodkladná reusucitace novorozence

Více

Otázka č. 21 Virové onemocnění?

Otázka č. 21 Virové onemocnění? Otázka č. 21 Virové onemocnění? Nemoc Původce Příznaky Přenos a zajímavosti Infekční žloutenka (hepatitida) - Typ A, B, C virus zánětlivé onemocnění jater tmavá moč, světlá stolice zažloutlá kůže a bělmo

Více

RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka

RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka VY_32_INOVACE_PŘS_318 RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: 7. třída Datum vypracování: 27. 1. 2013 Datum pilotáže: 28. 1. 2013 Metodika:

Více

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu.

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu. TABULKA ZEVNÍCH PŮVODCŮ, NA KTERÉ MÁ BÝT VYŠETŘOVÁNO VE VZTAHU K OBECNÝM A DRUHOVĚ SPECIFICKÝM POKYNŮM K VÝROBĚ A KONTROLE SAVČÍCH VETERINÁRNÍCH VAKCÍN 1. VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKA V obecných požadavcích pro

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Očkování (alergických) dětí. MUDr.Radek Klubal, o.s. Máša MUDr.Jitka Škovránková, FN Motol

Očkování (alergických) dětí. MUDr.Radek Klubal, o.s. Máša MUDr.Jitka Škovránková, FN Motol Očkování (alergických) dětí MUDr.Radek Klubal, o.s. Máša MUDr.Jitka Škovránková, FN Motol Legislativa a zásady platné v ČR Vyhláška 537/2006 s platností od 1. ledna 2007 pravidelné očkování (základní očkování

Více

Kterým chorobám lze předejít očkováním a jak očkování funguje?

Kterým chorobám lze předejít očkováním a jak očkování funguje? SEKCE OČKOVÁNÍ Úvod Očkování je dle Světové zdravotnické organizace (WHO) nejúčinnějším preventivním opatřením, které je schopno zabránit rozvoji řady infekčních nemocí, ohrožujících především děti, ale

Více

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP Přehled základních infekčních onemocnění Infekce a paraziti

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Průjmová onemocnění Enteritida Akutní zánět sliznice tenkého střeva Gastroenteritida Akutní zánět tenkého střeva společně se zánětem sliznice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha 90. léta - 457 miliónů mezinárodních příjezdů /rok rok 2005-783 milionů mezinárodních

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání Imunitní onemocnění Imunitní systém fce imunitního systému: rozpoznání vnějších škodlivin a obrana proti nim rozpoznání vnitřních škodlivin (vč. vadných bb. např. nádorových) a jejich odstranění rozpoznání

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Schánilec P. Hájek I. Agudelo C. F. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozšíření

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

Nejčastější dotazy dárců krve

Nejčastější dotazy dárců krve Nejčastější dotazy dárců krve Je možné darovat krev v době, kdy má žena menstruaci a při těhotenství a kojení? Ne. Při těhotenství a kojení dochází k velkým hormonálním změnám v organismu ženy, a proto

Více

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Virové hepatitidy - zánětlivé onemocnění jater vyvolané

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe

Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Standardy v rámci stravovacích služeb EU

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. v chovech je dána zákonem o veterinární péči a jeho prováděcími vyhláškami povinnost chovatele (myslivce) ohlásit podezření z onemocnění zvířat dále je nutné dodržovat ochranná

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: NEMOCI ZVÍŘAT. Školní rok: 2014/2015

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: NEMOCI ZVÍŘAT. Školní rok: 2014/2015 Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: NEMOCI ZVÍŘAT Školní rok: 2014/2015 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová Projednáno předmětovou

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty bílé krvinky = leukocyty o bezbarvé buňky o mají jádro tvar nepravidelný, proměnlivý výskyt krev, tkáňový mok, míza význam fagocytóza - většina, tvorba protilátek některé ( lymfocyty) délka života různá:

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Nejčastější dotazy dárců krve

Nejčastější dotazy dárců krve Nejčastější dotazy dárců krve Je možné darovat krev v době, kdy má žena menstruaci a při těhotenství a kojení? Ne, během těhotenství a kojení nejsou odběry možné. V době menstruace na odběr nechoďte. V

Více

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VIROVÉ HEPATITIDY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hepatitidy 1 Zánět jaterního parenchymu Nejčastější jaterní onemocnění v celosvětovém měřítku Hepatotropní viry A, B, C, D, E, G, TTV (transfusion

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno Software AM110-0356 3B ANATOMYtrainer 400 digitálních obrázků s vysokým rozlišením a 3000 relevantních anatomických struktur dává rychlý přístup k lidské anatomii; funkce kvizu výběr zkoušených oblastí,

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí. Pracoviště Most. Očkování dětí Seminární práce

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí. Pracoviště Most. Očkování dětí Seminární práce Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Pracoviště Most Očkování dětí Seminární práce 2009 Lucie Čapková Obsah 1. Úvod 2. Historie očkování 3. Důležitost očkování 4. Povinnost

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové, Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki N A Ř Í ZE

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 3 hodiny týdně Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty Etologie Odvodí na základě pozorování

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Mikrobiální kontaminace živočišných produktů. Ing. Eva Vítová, Ph.D.

Mikrobiální kontaminace živočišných produktů. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Mikrobiální kontaminace živočišných produktů Ing. Eva Vítová, Ph.D. Kontaminace = výskyt jakýchkoliv nežádoucích nebo škodlivých částic v potravině nebo v prostředí určeném ke zpracování potravin. Rizika

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 306/2012 Sb., podmínky předcházení vzniku

Více