Očima. ntikorekce. ublinové výprávění. elostátní konference. ětská oftalmologie. rasmus. ree-form. laukom. Studentský časopis Optometrie a Ortoptiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Očima. ntikorekce. ublinové výprávění. elostátní konference. ětská oftalmologie. rasmus. ree-form. laukom. Studentský časopis Optometrie a Ortoptiky"

Transkript

1 Studentský časopis Optometrie a Ortoptiky ntikorekce ublinové výprávění elostátní konference ětská oftalmologie rasmus ree-form laukom

2 P o delší odmlce je před Vámi 5. číslo časopisu, ve kterém na Vás čekají články z diplomových prací našich kolegů, reportáže z kongresů, novinky týkající se Opty a další zajímavosti. Stále hledáme spolupracovníky pro tvorbu článků, ale i do našeho redakčního týmu. Budeme rádi za jakoukoli reakci a odezvu na mail nebo do zpráv na FB. Mgr. Hana Nevřivá PS: Jak se Vám líbí naše nové placky? OBSAH DĚTSKÝ GLAUKOM výsledky farmakologické a chirurgické léčby...3 ERASMUS V CHORVATSKU..8 Výsledky kampaně ZAOSTŘENO NA ZRAK 12 IV. TRENDY V DĚTSKÉ OFTAL- MOLOGII A STRABOLOGII..16 MODERNÍ TRENDY NITROOČ- NÍCH ČOČEK.18 ANTIKOREKCE..21 AFAKIE V DĚTSKÉM VĚKU - MOŽNOSTI KORIGOVÁNÍ..23 PATOLOGIE POSTAVENÍ VÍČEK.. 27 Konvenční a Free-Formtechnologie výroby brýlových čoček SCLEROSIS MULTIPLEX A OKO..31 Brno, Číslo Formát A5 Vychází pod záštitou katedry Optometrie a Ortoptiky Za obsah článků zodpovídají autoři Kontaktní 5. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OPTOMETRI A ORTOPTIKY 35 KAVÁRNA POTMĚ NA OPTĚ Příloha: Komiks Otto Wichterle - příběh kontaktních čoček

3 DĚTSKÝ GLAUKOM výsledky farmakologické a chirurgické léčby C o je Glaukom neboli zelený zákal? Glaukom je multifaktoriální onemocnění, které způsobuje nezvratné postižení zraku. Glaukom vrozený nebo získaný v dětském věku může být příčinou těžkých zrakových postižení nebo dokonce slepoty nejen u nás ale i ve světě. Jedná se tedy o závažné oční onemocnění, a proto bych Vás chtěla s tímto onemocněním seznámit. Léčba dětského glaukomu je velice důležitá. Neléčený glaukom vede ke slabozrakosti až k slepotě. Z tohoto důvodu je nutné léčit všechny typy dětského glaukomu. Rozlišujeme léčbu medikamentózní a chirurgickou. U kongenitálního a infantilního glaukomu je chirurgická léčba prioritní a většinou je doplněna podpůrnou farmakoterapií. Metodou první volby je goniotomie nebo trabekulotomie. Často se provádí kombinace trabekulotomie s trabekulektomií. Selžou-li tyto metody, přechází se k léčbě cyklodestruktivními metodami (cyklokryoterapie, cyklokoagulace) nebo se aplikují drenážní implantáty. Juvenilní dětský glaukom lze často kompenzovat jen lokální farmakologií. Proto jsou nejdříve voleny antiglaukomové oční kapky na snížení nitroočního tlaku. Chirurgická léčba je indikovaná v případě, že je farmakoterapie nedostatečná. Ve své diplomové práci jsem se zabývala farmakologickou a chirurgickou léčbou a jejími výsledky na konci sledovací doby. Výzkum byl prováděn na Dětské oční klinice, Pracoviště dětské medicíny, Fakultní ne- 3

4 mocnice Brno. Potřebná data byla získávána z programu AMIS kartotéky pacientů a vlastního měření při kontrole určitých pacientů. Do souboru pacientů byly zařazeny děti s primárním kongenitálním glaukomem, které byly hospitalizované a/nebo byly sledovány ambulantně na Dětské oční klinice v letech a také děti, které se narodily před rokem 2003 a měly dostatečný počet záznamů v období deseti let. Děti se sekundárním typem glaukomu do výzkumu nebyly zahrnuty. Cílem mé práce bylo zhodnotit chirurgickou a farmakologickou léčbu u všech typů primárních glaukomů. Porovnat počáteční nitrooční tlak v době manifestace s nitroočním tlakem na konci sledovacího období a v neposlední řadě zařadit děti ze souboru do jedné ze tří skupin, které byly vytvořeny na základě sledovaných a zaznamenaných parametrů na konci sledovací doby. Sledované parametry: pohlaví, rasa, počet nemocných očí, věk v době manifestace, celková sledovací doba, úvodní a finální nitrooční tlak, nejlepší korigovaná zraková ostrost na konci sledovacího období, počet antiglaukomových zákroků a počet potřebné farmakoterapie na konci sledovacího období, velikost glaukomové exkavace, změny v zorném poli, změny na předním segmentu oka. Rozdělení skupin podle výsledků léčby: A. skupina kompenzovaný NOT, NKZO v rozmezí 1,0 až 0,33, poměr exkavace terče ZN (poměr C/D 0 0,2), rozsah zorného pole jsou ve fyziologických mezích bez progrese glaukomu na konci sledování. B. skupina kompenzovaný NOT, NKZO v rozmezí 0,33 až 0,1, mírné změny na terči ZN (poměr C/D 0,3 0,5) a částečně omezené ZP mírná pro- 4

5 grese glaukomu. C. skupina častá dekompenzace NOT, NKZO 0,1 a méně, výrazná glaukomová exkavace (velké změny poměru C/D 0,6 a více), velmi poškozené ZP, časté antiglaukomové reoperace s maximální glaukomovou farmakoterapií (až trojkombinace léčiv) stálá progrese glaukomu. Soubor pacientů zahrnoval 63 dětí s primárním dětským glaukomem, který byl tvořen 37 chlapci a 26 dívkami. U 42 dětí se jednalo o oboustranný glaukom. U 21 dětí se jednalo o glaukom jednostranný. Nejvíce jednostranných glaukomů bylo zastoupeno ve skupině primárního infantilního glaukomu. Celkový počet postižených očí je 105. První skupinu tvořilo 29 dětí (46%) s primárním kongenitálním glaukomem, druhou skupinu tvořilo 11 dětí (17%) s primárním infantilním glaukomem a třetí skupinu tvořilo 23 dětí (37%) s primárním juvenilním glaukomem. Průměrný věk v době manifestace všech primárních glaukomů byl 4,4 roků ± 5,67 let (rozmezí 0,1 16 let), nejnižší věk v době manifestace byl ihned po narození (kongenitální glaukom) a nejvyšší věk v době diagnostiky primárního glaukomu byl 16 let (juvenilní glaukom). Průměrná délka sledování byla 7,7 ± 5,5 let (rozmezí 1 19 let). Výsledky výzkumu V práci byl porovnán a hodnocen počáteční nitrooční tlak v době manifestace s finálním nitroočním tlakem na konci sledovacího období. Na konci sledovacího období došlo u všech dětí s primárním glaukomem ke snížení nitroočního tlaku. U 48 dětí (76%, celkem 84 očí) se snížil nitrooční tlak až na fyziologické hodnoty, maximální horní hranice NOT byla brána hodnota 21 mmhg. U 15 dětí (24%, celkem 21 očí) byl stále vyšší nitrooční tlak na konci sle- 5

6 dovacího období. Průměrný NOT všech glaukomů pravého a levého oka v době manifestace byl 28,41 ± 11,82 mmhg (rozmezí 19 43). Jeho léčbou se průměrně hodnoty NOT všech glaukomů na konci sledovací doby snížily na 17,67 ± 7,75 mmhg (rozmezí 0 30). Průměrné snížení bylo tedy o 10,74 ± 7,23 mmhg (36,13 ± 19,97%). Primární kongenitální a infantilní glaukom byl statisticky častěji léčen antiglaukomovou operací než juvenilní glaukom. Pouze 1 dítě ze skupiny primárního infantilního glaukomu nepodstoupilo žádnou antiglaukomovou operaci. Ve skupině dětí s primárním juvenilním glaukomem podstoupilo 6 dětí (26%) antiglaukomovou operaci a 17 dětí (74%) mělo nitrooční tlak kompenzovaný pouze farmakoterapií. Průměrný počet operačních zákroků na konci sledovací doby u dětí s primárním kongenitálním glaukomem byl 3,966 ± 2,079 (rozmezí 1 9). U primárního kongenitálního glaukomu byl vyšší průměr operačních zákroků, protože z 29 dětí bylo 10 dětí (34%) rómského původu, které průměrně podstoupili více antiglaukomových zákroků a vykazovaly horší výsledky léčby. Romské děti mají genetickou predispozici ke vzniku kongenitálního glaukomu, u těchto dětí je nitrooční tlak statisticky hůře kompenzován. U primárního infantilního glaukomu byl průměrný počet operací 2,273 ± 1,348 (rozmezí 1 5) a u juvenilního glaukomu byl průměrný počet operací 0,522 ± 0,947 (rozmezí 0 3). Změny na předním segmentu, které byly spojeny s glaukomem, měly nejčastěji děti s primárním kongenitálním a infantilním glaukomem. Celkem mělo tyto změny 28 dětí (97%) s PKG, pouze jedno dítě s kongenitálním glaukomem nemělo žádné změny na rohov- 6

7 ce. Všechny děti s infantilním glaukomem, 11 dětí (100%) měly změny na rohovce související s glaukomem, protože do změn byl zahrnut parametr větších rohovek. Děti s tímto typem glaukomu měly ve studii nejčastěji jednostranné onemocnění. Na postiženém oku byl vždy větší průměr rohovky. Ze skupiny dětí s primárním juvenilním glaukomem měly pouze 2 děti (9%) z 23 dětí změny na předním segmentu. Největší exkavace (0,6 C / D a více) na papile zrakového nervu měly děti s primárním kongenitálním glaukomem, celkem 6 dětí z 29, 1 dítě z 11 s infantilním glaukomem a 2 děti z 23 s juvenilním glaukomem. Exkavace na papile zrakového nervu se může po operačním antiglaukomovém výkonu snížit až na fyziologickou hodnotu. Jak už bylo zmíněno, cílem výzkumu bylo zhodnotit Graf zobrazuje celkové zhodnocení všech primárních dětských glaukomů. 7

8 dětské glaukomy a rozdělit soubor 63 dětských pacientů do skupin dle testovaných hodnot, výsledků léčby a progrese glaukomu na konci sledovacího období. Skupinu A tvořilo 26 dětí (41%) bez progrese glaukomu na konci sledovacího období. Skupinu B tvořilo 23 dětí (37%) s mírnou progresí glaukomů. Poslední skupinu C tvořilo 14 dětí (22%) se stálou progresí glaukomu. Závěrem lze tedy říci, pokud se primární dětský glaukom manifestuje v pozdějším věku (juvenilní glaukom), je kompenzace nitrooční tlaku jednodušší a výsledky léčby jsou uspokojivější. Mgr. Jana Rosová Absolvent Optometrie LF MU ERASMUS V CHORVATSKU V ážené kolegyně/ Vážení kolegové, už jste slyšeli o možnosti zahraničního studia na University of Applied Sciences Velika Gorica v Chorvatsku? Pokud by Vás tato možnost studia zajímala, přinášíme Vám pár rad a tipů jak na to. Předně Vás chceme ubezpečit, že se není čeho bát. Chorvati jsou velice milí a přátelští lidé s velmi podobnou mentalitou jako my, Češi. Jejich jazyk je velmi podobný tomu našemu, takže v případě neporozumění v anglickém jazyce se zkrátka domluvíte čecho-chorvatštinou. Všichni lidé samozřejmě anglicky nemluví, ale jak jsme se již zmínily, domluvit se není problém. Univerzita je bohužel umístěna ve vnitrozemí, takže musíme zklamat ty z Vás, kdo si mysleli, že by se chodili po vyučování slunit na pláž (nejbližší přístup k moři je asi 166 km v Rijece). Univerzita je velmi 8

9 mladá (oslavila teprve desáté výročí vzniku), takže se na ní potkáte s mladými, nadanými a příjemnými kantory. Někteří z nich ještě stále studují, takže se k Vám mohou dostat nejnovější a nejaktuálnější informace z oboru optometrie. Své poznatky a zkušenosti z praxe Vám také předají zahraniční kolegové ze Slovinska, Švýcarska či Rakouska, kteří jsou ve svém oboru zběhlí. Je zde možnost studia pouze optometrie, tudíž se optika na chvíli odsune do pozadí. Důraz je kladen především na refrakci a aplikaci měkkých, ale i tvrdých kontaktních čoček. Momentálně škola uchazečům o studium nabízí pouze bakalářský program, ale do budoucna by se měl otevřít i magisterský program. Pokud byste zvažovali studium na této univerzitě, tak je nejlepší vyjet na jarní semestr ve druháku. Chorvati v jarním semestru začínají se studiem kontaktních čoček a binokulárního vidění, které zaručeně obohatí a rozšíří Vaše obzory. Co se týká samotného vyučování musíte si zvyknout na zcela jiný režim. Škola je soukromá a učí zde hodně externích učitelů. Proto nebylo výjimkou chodit do školy i o víkendu. Ve výuce převažovala hlavně praxe. Univerzita je mimo jiné vybavena laboratoří, kde je pět vyšetřovacích místností, ve 9

10 kterých pracují studenti ve dvojicích. Studenti si tak ve druhém ročníku studia mohou zkoušet měření refrakce na svých kolezích. Ve třetím ročníku je pak studentům umožněno provádět refrakci na jednotlivých pacientech z ulice. Studentům je poskytnut velký prostor a možnosti na vyzkoušení nejrůznějších refrakčních testů a technik, které poté budou používat ve své profesi. Většina hodin pro nás probíhala individuálně, neboť jsme byly první a jediní erasmáci na tomto oboru. Všichni k nám přistupovali velice individuálně, a když bylo potřeba, mívaly jsme také užitečné konzultace s našimi vyučujícími. Univerzita pro studenty nenabízí žádnou menzu. K dispozici je pouze školní kavárna, kde se podávají jen teplé nebo studené nápoje. My jsme stravovací problematiku vzaly pevně do svých rukou a vařily si samy. Menzy jsou v Záhřebu, který je od Veliké Gorice vzdálený asi 30 minut autobusem. Ve Veliké Gorici je však možnost občerstvení v řadě pekáren či místních restauracích, takže hlady byste rozhodně neumřeli. Ubytování si také musíte zařídit sami. V úvahu připadají např. koleje v Záhřebu. My jsme daly přednost privátnímu bytu 10

11 přímo ve Veliké Gorici. Nájem byl sice vyšší než na kolejích, ale výhodou bylo, že jsme bydlely všechny spolu a nemusely jsme utrácet za dopravu, která je v Chorvatsku dražší než u nás. Stipendium pro zahraniční studium nám plně pokrylo všechny výdaje. Navíc jsme mohly navázat kontakt s místní rodinou, u které jsme bydlely, a poznat tak jejich tradice i kuchyni. Jestli se domníváte, že Erasmus je automaticky spojen s prodlužováním studia, tak Vás asi příjemně překvapíme. Není tomu tak! Důležitá je však včasná domluva!! Předem jsme tedy informovaly všechny vyučující o naší absenci v jejich hodinách a následně se domluvili na závěrečných zkouškách, kolokviích a zápočtech. Nikdo nám nedělal problémy a každý se nám snažil vyjít vstříc. Většina kantorů byla potěšena, že máme o studium v zahraničí zájem a cítily jsme od nich velkou podporu. Musíte ovšem počítat s tím, že se Vám zkrátí letní prázdniny. Vzhledem k velkému počtu zkoušek, se to nedá vše stihnout v řádném zkouškovém, a proto rádi využijete možnosti prodlouženého zkouškového na konci prázdnin. Předměty studované v Chorvatsku nám byly 11

12 samozřejmě uznány, ale ty co jsme neabsolvovaly tam, jsme musely dodělat. Zahraniční studium v Chorvatsku pro nás bylo velkým přínosem a zkušeností. Vřele bychom Vám výjezd doporučily. Musíte pro to sice něco udělat, ale v dnešní době Vám do klína nic nespadne samo. Tak neváhejte, dodejte si kuráže a nenechte si tuto jedinečnou šanci nechat utéct! Budeme Vám držet palce a přejeme hodně štěstí. Barbora Hašková Veronika Krchňáková Kateřina Rosová Zuzana Odvárková 3. ročník Optometrie LF MU Výsledky kampaně ZAOSTŘENO NA ZRAK N a podzim roku 2013 proběhla akce nazvaná Zaostřeno na zrak, na které se aktivně podílela naše fakulta. Akce se uskutečnila pod záštitou firem Essilor a Omega Optix. Tato kampaň probíhala po dobu pěti týdnů v různých městech Pardubického a Královéhradeckého kraje. Tyto kraje byly vybrány záměrně z důvodu největšího podílu populace v presbyopickém věku. Mimo jiné bylo totiž cílem této kampaně zvýšit informovanost osob ve věku nad čtyřicet let o možnosti korekce presbyopie multifokálními brýlovými čočkami. Za tímto účelem byl proveden zájemcům bezplatný screening zrakových funkcí, který v průběhu akce podstoupilo několik tisíc lidí různých věkových kategorií, přičemž mě se podařilo do svého výzkumu zpracovat přesně 1000 vyšetřených osob. 12

13 firmy Essilor jsem měl jedinečnou možnost tyto data zpracovat. Některé zpracované výsledky jsem se rozhodl zde pro zajímavost uvést. Konkrétně se jedná o výsledky zrakové ostrosti testované monokulárně, screeningu hypermetropie, testu na astigmatismus a duochromatického testu. Jak bylo uvedeno již výše, výsledky screeningových testů na přístroji Visiotest byly zpracovány z 1000 dobrovolníků, z nichž dohromady 449 byli muži a zbytek, tedy 551 ženy. Vyšetření se zúčastnily osoby všech věkových kategorií. Nej- Screening byl prováděn větší zastoupení s počtem celkem 251 měla věková skupina pomocí přístroje Visiotest a zjišťována byla kvalita vidění do mezi 41. až 50. rokem života. blízka a do dálky, monokulárně i binokulárně, kontrastní citlivost a prostorové vidění vyšetřovaných. Dále byly přístrojem orientačně vyšetřeny forie, barvocit a astigmatismus. Díky ochotě Celkem osob 1000 osob 100% Muži ,9% Ženy ,1% Nejpočetnější skupina let ,1% Jako první byla testována zraková ostrost do dálky monokulárně. Největší počet osob (27,1 %) přečetlo nejvyšší možný řádek 12/10 pravým okem, zatímco levým okem dosáhlo stejných výsledků o něco méně lidí (22,5 %). Pro pravé oko vychází největší zastoupení přečteného řádku 10/10 u 212 lidí. Stejného řádku na levém oku dosáhlo celkem 292 osob. Pro řádek 8/10 jsou výsledky 181 osob pro pravé oko a 169 osob pro oko levé. 124 osob přečetlo maximálně řádek 6/10, a to jak pravým, tak levým okem. Nejmenšího čteného řádku 4/10 dosáhlo celkem 122 lidí na pra- 13

14 pravém oku a 117 na levém oku. Pro řádek s největšími znaky na Vizus do dálky Pravé oko optotypové tabulce 2/10 zbývá 72 osob pro pravé oko a 54 osob pro levé oko. Celkového vizu nižšího než je 0,2 dosáhlo 18 vyšetřovaných pravým okem a 19 osob okem levým. Následoval screening hypermetropie. Při tomto screeningu nebyly údaje uvedeny celkem u 10 osob pro pravé a 14 osob pro levé oko. Při předsazení +1,0 D čočky se zhoršil viděný obraz 783 vyšetřovaným na pravém oku a 796 na levém oku. Různým stupněm hypermetropie trpělo (obraz zůstal po předsazení spojné čočky viděn stejně) celkem 207 vyšetřovaných na pravém oku a 190 na levém oku. Další byl na řadě test na astigmatismus, který byl prováděn na testové značce v podobě redukované astigmatické růžice. Největší část vyšetřovaných osob uvedla jako odpověď to, že jsou čáry (osy) viděny všechny se stejným kontrastem, tedy žádnou vyšší astigmatickou vadou netrpí. Pro pravé oko tuto odpověď uvedlo celkem 372 a pro levé oko 390 vyšetřených osob. Druhá nejčastější odpověď byla u Levé oko 1,1 (12/10) 271 osob 27,1% 225 osob 22,5% 1,0 (10/10) ,2% ,2% 0,8 (8/10) ,1% ,9% 0,6 (6/10) ,4% ,4% 0,4 (4/10) ,2% ,7% 0,2 (2/10) 72 7,2% 54 5,4% Horší než 0,2 18 1,8% 19 1,9% Screening hypermetropie Pravé oko Levé oko Neuvedeno 10 osob 1,0% 14 osob 1,4% Předsazení +1,0D zhoršení ,3% ,6% Předsazení +1,0D stejné ,7% % 14

15 čísel 1 a 7 (tedy osa ). Na pravém oku to bylo konkrétně 209 osob a na oku levém 170 osob. Astigmatismus Pravé oko Růžice beze změny 372 osob 37,2% 390 osob 39% Růžice se změnou Následoval duochromatický (červenozelený) test. Největší část vyšetřených osob uvedla, že vidí lépe (s vyšším kontrastem) znaky v zeleném poli. Pro pravé oko to byla skoro přesně polovina vyšetřovaných (50,1 %) a podobný, o něco Červeno-zelený test 209 osob 20,9% 170 osob 17% Pravé oko nižší, počet vyšetřených osob uvedl stejný výsledek na oku levém (43,8 %). 226 osob na pravé oko a 286 osob na levé oko vidělo zobrazenou značku se stejným kontrastem v červeném i zeleném poli. V červeném poli vidělo značky lépe celkem 261 osob pravým okem a 268 osob okem levým. Údaje nebyly Levé oko uvedeny celkem u 12 osob při vyšetření pravého oka a 11 osob oka levého. Celá akce proběhla velmi úspěšně a setkala se s velkým ohlasem. Je možné, že v budoucnu bude podobná kampaň vedena celostátně a dočkáme se tak velmi zajímavých výsledků. Levé oko Lépe zelená 501 osob 50,1% 438 osob 43,8% Stejně ,6% ,6% Lépe červená ,1% ,8% Neuvedeno 12 1,2% 11 1,1% Mgr. Vít Malý Absolvent Optometrie LF MU Literatura na vyžádání u autora. 15

16 IV. TRENDY V DĚTSKÉ OFTALMOLOGII A STRABOLOGII V e dnech 26. až 27. září 2014 se v kongresovém centru YMCA na Státním zámku Litomyšl konal již 4. ročník celorepublikové konference Trendy strabologie, ortoptiky, zrakové terapie a optometrie, které se zúčastnili i předsedové odborných společností všech výše zmíněných oborů. Během této diskuze jednotliví předsedové v dětské oftalmologii a strabologii. Celá konference byla rozdělena do několika částí: Pedooftalmologie a neurooftalmologie; Dětská refrakce a katarakta; Ortoptika, pleoptika, zraková terapie a Strabologie. Součástí sobotního odpoledního programu byla i panelová diskuze o mezioborové spolupráci odborných společností definovali úkoly a pravomoci jednotlivých oborů a také několikrát zdůraznili, jak je každý z oborů významný kvůli své specializaci a jak je také důležitá spolupráce mezi jednotlivými obory. Pro mě osobně byl nejzajímavější blok přednášek v sobo- 16

17 tu dopoledne sekce Ortoptika, pleotika, zraková terapie. Obsahovala celkem 12 přednášek, jak od ortoptistek, tak od zrakových terapeutek. Přednášky se věnovaly mnoha zajímavým tématům ze všech 12 odpřednášených prezentací vám uvedu názvy některých: CAM a kam dál?, Testy preferential looking Keeler teat a City Cardiff test - porovnání hodnot s výsledky testování na Teller Acuity Cards, Subjektivní a objektivní vlastnosti Bangerterových okluzorů, Předpis a zácvik práce se speciálními optickými a elektronickými pomůckami u dětí předškolního věku, Screening míry stereopse v populaci. Ale i v dalších sekcích byla spousta zajímavých přednášek na různá témata například: Vzácné formy strabismů, Nystagmus u dětí, Strabismus sursoabductorius, Multifokální nitrooční čočky v dětském věku,. Kateřina Dostálková 2. ročník Optometrie LF MU 2. ročník Ortoptika LF MU 17

18 MODERNÍ TRENDY NITROOČNÍCH ČOČEK N itrooční chirurgie přichází dnes a denně s novými inovacemi. Protože jsou mnohé techniky a materiály teprve v rozpuku, jejich využití je poměrně finančně náročné a jen budoucnost ukáže pacientům efektivnost jejich investice. Tento článek bude primárně věnován nejnovějším objevům této vědní disciplíny a je zaměřen především na konečné řešení presbyopie, korekci vyšších refrakčních vad a na nejnovější metodu precizní korekce sférických vad. Řešení vetchozrakosti pomocí implantace nové čočky je pro pacienty velice lákavou variantou, protože řadě z nich dělal problém úzký optický kanál u brýlových čoček a obtížná manipulace s čočkami kontaktními. Na trhu momentálně figurují dva typy čoček, které řeší vetchozrakost. Jedná se o čočky multifokální a akomodativní. MULTIFOKÁLNÍ A AKOMODA- TIVNÍ NITROOČNÍ ČOČKY Multifokální nitrooční čočky (MIOL) zajišťující tzv. pseudoakomodaci (statický stav napodobující naturální akomodaci) jsou v současnosti často skloňovaným výrazem v oftalmologii, i když princip jejich funkce je znám již řadu let. Po dopadu paprsků na multifokální čočku dochází k jejich lomu, ohybu či kombinaci. Část paprsků dopadne na retinu a vytvoří ostrý obraz pro danou vzdálenost. Ostatní paprsky mají ohnisko mimo sítnici a v rámci nezbytné neuroadaptace se učí mozek tyto rozmazané obrazy nevnímat. Pokud dochází na čočce k lomu paprsků, podle Snellova zákona, jedná se o refrakční multifokální 18

19 implantát. Optická část má několik soustředných oblastí o vlastní dioptrické hodnotě, která umožňuje vidění na konkrétní vzdálenost. Koncept refrakční čočky bývá založen na 2-5 optických zónách. Přechody mezi nimi jsou tvořeny sférickými plochami, které umožňují vidění do středních vzdáleností. Difrakční čočky jsou založeny na principu ohybu světla. Světlo se šíří ze zdroje ve formě vlnoploch. Povrch přední strany čočky je tvarován do schodků umístěných v koncentrických prstencích, na jejichž vrcholu dochází k difrakci světla. Vznikají nové vlnoplochy, jejich skládáním na retině se vytvoří jeden ostrý obraz pro předměty v dálce a jeden pro předměty blízké. Kontraindikací těchto typů IOL je astigmatismus nad 2D a klidová zornice užší než 3mm. Každý pacient by měl také počítat s jistým diskomfortem v podobě optických fenoménů za mezopických podmínek. Novodobou nejmodernější alternativou multifokálních čoček jsou čočky akomodační, které se snaží kompenzovat pokles či deficit akomodace prostřednictvím tzv. pseudofakické akomodace. Při tomto dynamickém ději dochází k spolupráci řasnatého tělíska, čočkového pouzdra, sklivce a implantované čočky. Výsledkem je změna refrakčního stavu pseudofakického oka díky ventrodorsálnímu pohybu čočky. Uvádí se, že posun čočky o 1mm vpřed dodává optickému systému 1,6-1,9 D. V současnosti existuje několik typů akomodativních čoček, které využívají různých principů vedoucích ke změně optické mohutnosti systému při kontrakcích závěsného aparátu. Nespornou výhodou akomodačních IOL je téměř žádný výskyt dysfotopsie a nulový vliv na kontrastní citlivost. Právě tyto dva faktory jsou důvodem nespokojenosti pacientů po 19

20 implantaci multifokálních nitroočních čoček. Jediným rizikem pro kandidáty jsou stále ještě minimální zkušenosti s touto technologií a náročnější průběh operace. Během tří měsíců po operaci je nutná spolupráce pacienta v podobě rehabilitačních očních cviků zaměřených na akomodační aparát. BIOPTIKA Nejvhodnějším řešením pro korekci vyšších refrakčních vad je bioptika, která byla představena světu teprve roku Je kombinací implantace fakické nitrooční čočky a následné dokorekce pomocí excimerového laseru (operační technikou Lasik). Používá se u pacientů s extrémní ametropií. Úspěšnost úplné korekce pomocí implantace IOL u vysokých vad je velice těžko odhadnutelná, proto se postoperačně využívá možnost dokorekce, nejčastěji po uplynutí jednoho měsíce z důvodu možné delší doby potřebné pro usazení čočky a stabilizaci vidění. Nitroočnímu zákroku musí nutně předcházet 1. fáze operační techniky Lasik, což je vytvoření lamely. Při tomto úkonu dochází k velkému tlaku na rohovku a za přítomnosti již implantované čočky by mohlo dojít k poškození rohovkového endotelu. FOTOSENZITIVNÍ ČOČKY LAL Fotosenzitivní čočky LAL jsou velikým objevem posledních let. Svým vzhledem jsou velmi podobné klasickým zadněkomorovým monofokálním čočkám. Svým chemickým složením jsou ale velmi inovativní. Optická část tvořená fotosenzitivním silikonem obsahuje zvláštní molekuly, tzv. makromery, které jsou velmi citlivé na záření o vlnové délce 365nm. Při dopadu tohoto UV záření dochází k fotopolymerizaci makromerů. Reakcí na vznik chemického gradientu v místě osvitu je difúze molekul z neosvícených oblastí, aby opět na- 20

21 stala chemická rovnováha. Pohyb molekul způsobí lokální zbytnění a změnu optické mohutnosti implantátu. Celý proces je schématicky znázorněn na obrázku, který zachycuje kladném nálezu dojde pomocí speciálního přístroje k lokální fotopolymerizaci, která koriguje zbytkovou vadu. Po laboratorních pokusech na zvířatech na univerzitě v Utahu, došlo ke působení UV záření na periferii čočky, aby klesla optická mohutnost implantátu. Modře jsou označeny neosvícené makromery a zelené jsou molekuly osvícené. Po 2-3 týdnech probíhá kontrola, zda se v oku vyskytuje reziduální refrakční vada. Po P od pojmem brýlová antikorekce se nachází jedna z možností léčby divergentního strabismu u dětí. Tato metoda využívá principu akomodačně Schéma fotopolymerizace implantátu ANTIKOREKCE klinickým testům i na lidech. Výsledné hodnoty se blížily stavu emetropie. Bc. Soňa Škrabalová 5. ročník Optometrie LF MU Literatura na vyžádání u autora. konvergenční synkinézy. Základem je přidání mínusových dioptrií. Divergentní strabismus je charakterizován rozbíhajícími se osami obou očí. Přidanými mínusovými dioptriemi je dítě záměrně hypermetropizováno, čímž je podnícena akomodace 21

22 a s ní spřažená konvergence, která vede oko směrem do správného postavení. Standardně se hypermetropie, která je v určité míře přítomna u většiny dětí, koriguje plusovými dioptriemi. Pokud je však současně přítomna exo úchylka, může být lékařem předepsána právě antikorekce, která je snížením až o - 2,0D. V případě, že je přítomna myopie současně s exo úchylkou, může být ze stejného důvodu předepsána korekce, která je překorigována až o -4,0D. Antikorekce je vhodná pro děti do 10 let kvůli jejich velké akomodační šíři, neboť základní podmínkou této metody je, že nesmí dojít k zhoršení zrakových funkcí. Je-li zhoršený vízus nebo jsou přítomny nějaké obtíže v prostoru či astenopické potíže, je nutné antikorekci nahradit jinou metodou. Dítě obvykle nosí tuto svou korekci po celý den. Setkání s předpisem antikorekce může být v první chvíli plné nejistoty, kterou je možno zmírnit telefonátem do ordinace příslušného lékaře, kde si ověříme správnost předpisu. Naším hlavním úkolem je však rodičům znovu vysvětlit účel této korekce a ujistit je, že dioptrické hodnoty jsou správné. Bc. Renáta Papcunová 4. ročník Optometrie LF Mu 2. ročník Ortoptika LF Mu Literatura na vyžádání u autora 22

23 AFAKIE V DĚTSKÉM VĚKU - MOŽNOSTI KORIGOVÁNÍ A fakie je stav následující po odstranění katarakty (šedého zákalu). A právě o ní, jejím vlivu na kvalitu života, a možnostech řešení bude následující článek. Šedý zákal se může vyskytovat pouze na jednom oku (tzv. jednostranná, unilaterální katarakta), nebo na obou očích (tzv. bilaterální, oboustranná katarakta). Katarakta může být způsobena různými vlivy (např.: vrozená, získaná, poúrazová). Jednotlivé druhy katarakt se od sebe liší jak tvarově, tak umístěním zákalu v oční čočce. [1] Korekce afakie u dětí je důležitá problematika a je hned několik způsobů jak ji lze řešit. Musí se brát na zřetel věk dítěte, zda jde o afakii jednostrannou, nebo oboustrannou, popř. do jaké míry hrozí riziko amblyopizace (amblyopie = tupozrakost) oka. Celkově je tématika korekce afakie v dětském věku velmi specifická a je důležité ke každému dítěti přistupovat individuálně. Ne vždy musí být nejlepším řešením právě implantace umělé nitrooční čočky. Šedý zákal lze kategorizovat podle dvou hledisek, jedním je etiologické hledisko a druhým morfologická (tvarová) stránka katarakty. Kongenitální šedý zákal se projevuje již od narození, ale zpočátku nemusí být vůbec zpozorován, až do okamžiku, kdy se začne projevovat na zrakových funkcích dítěte, a nebo bílým pupilárním reflexem. Infantilní (dětského věku) katarakta se začne rozvíjet v prvních dvou letech dítěte, juvenilní v první dekádě života dítěte. Samozřejmě více jsou známy katarakty u dospělých, a to katarakta presenilní, která se začne projevovat před 45. rokem života a pak tzv. věkem podmíněná, nebo-li senilní kata- 23

24 lehký život nevidomého, který zahrnuje všechny socioekonomické dopady jak na dítě, tak rodinu a taktéž na společnost. [5] Právě šedý zákal je jedním z hlavních důvodů slepoty u dětí v rozvojových zemích. [4] Nyní zpět k afakii, je to pojem, kterým se označuje stav, kdy v oku chybí čočka. K tomu dochází nejčastěji po operaci katarakty, po traumatu, rakta, která vzniká po 45. roce života a později. [1] Katarakty vrozené a infantilní jsou zodpovědné za 10% nevidomých na celém světě. [2]. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) každou minutu někde na světě oslepne jedno dítě. V roce 1992 WHO odhadovalo, že je asi 1,5milionu dětí v celém světě s těžkým zrakovým postižením nebo slepotou. Incidence těžkého zrakového postižení u dětí není přesně známá. Zpráva WHO [3] uvádí odhad nových případů ročně, z čehož je asi 50% dětí považováno, že eventuálně zemřou kvůli přidružené nemoci. [4] Děti, které se narodí slepé, nebo které oslepnou ihned po narození, mají před sebou ne- a nebo se dítě může narodit s vrozenou kataraktou, která musí být odoperována. Pokud tedy dojde k vynětí čočky, pak se oko stává silně hypermetropické. Rovnoběžné paprsky v oku bez čočky vytvářejí ohnisko 31mm za rohovkou. Je důležité si uvědomit, že afakické oko korigované brýlemi, pokud 24

25 druhé oko je fakické, je při binokulárním vidění znevýhodněné. Je to tím, že sítnicový obraz v takovém oku je o 33% větší. Naopak, při využití kontaktní čočky již lze dosáhnout binokulárního vidění, jelikož diference velikosti obrazů je zhruba 10%. [6] Možností jak korigovat afakii je několik, řadíme mezi ně korekci pomocí afakických brýlí. Obecně jsou tři druhy spojných čoček o vysoké mohutnosti, které se dají použít. Jedná se o lentikulární čočky (předepsanou optickou mohutnost mají v centru a v okolí je prstenec o nižší nebo nulové optické mohutnosti), asférické lentikulární čočky (mají asférickou centrální část obklopenou prstencem s malou či žádnou optickou mohutností), víceohniskové čočky (mají sférickou centrální část, která se zplošťuje do asférické zóny a pak do oblasti s nižší optickou mohutností). [7] Dětská afakie může být velice dobře řešena pomocí kontaktních čoček. Hlavní výhodou je, že jejich síla může být jednoduše upravena podle toho, jak dítěti roste oko. V neposlední řadě a dnes nejvíce rozšířená je korekce prostřednictvím nitroočních umělých čoček (IOL, intraocular lens). Rozlišuje se implantace primární a sekundární, podle toho, zda je IOL implantována ihned po vynětí katarakty nebo s časovým odstupem. V dnešní době začíná být čím dál tím běžnější korekce za pomoci IOL, ale jsou případy, kdy je vhodnější spíše korigovat kontaktní čočkou. Kupříkladu u dětí do dvou let věku, kdy je růst oka nejrychlejší, není vždy žádoucí korigovat nitroočními čočkami. Řešení korekce dětské katarakty se velmi odvíjí od věku dítěte. Dále se musí zvažovat aspekty jako je riziko pooperačních komplikací s potenciálním rizikem sekundární operace (kvůli opacifikaci zadního pouzdra), mikroftalmus, výrazné změny axiální délky bulbu, amblyopic- 25

26 ká deprivace a další. V dnešní době se už stává primární implantace zadně komorové nitrooční umělé čočky poměrně běžnou záležitostí v rámci dětské kataraktové chirurgie a její úspěšnost byla zdokumentována v nejedné studii [1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17]. prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA Mgr. Vendula Pomajbíková Absolvent Optometrie Reference [1] V. Pomajbíková a R. Autrata, Korekce afakie u dětí-dlouhodobé výsledky [2] S. K. Pandey a M. E. Wilson, Jr., Etiology and morphology of pediatric cataracts, v Pediatric cataract surgery: techniques, complications and management, [3] WHO, Geneva: Press release, [4] R. H. Trivedi a M. E. Wilson, Epidemiology of pediatric cataracts and associated blindness, v Pediatric cataract surgery: techniques, complications and management. [5] C. Gilbert a A. Foster, Childhood blindness in the context of VISION The right to sight., WHO, 2001 [6] M. Anton, Základy refrakce, Brno: Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1971 [7] R. H. Trivedi a M. E. Wilson, Jr., Aphakia, v Pediatric cataract surgery: techniques, complications and management, [8] D. BenEzra, Intraocular lenses for unilateral paediatric aphakia.early lenses and long-term follow-up, Eur J Implant Surg, 1990, pp [9] H. Gimbel, S. Basti, M. Ferensowicz a B. DeBroff, Results of bilateral cataract extraction with posterior chamber intraocular lens implantation in children., Ophtalmology, 1997 [10] J. Zwann, P. Mullaney, A. Awad, S. al-mesfer a D. Wheeler, Pediatric intraocular lens implantation. Surgival results and complications in more than 300 patients., Phtalmology, 1998 [11] D. Plager, S. Lipsky, S. Snyder, D. Sprunger, F. Ellis a N. Sondhi, Capsular management and refractive error in pediatric intraocular lenses, 1997 [12] K. Brady, C. Atkinson, L. Kilty, D. Hiles, Cataract surgery and intraocular lens implantation in children, Am J Ophtalmol, 1995, pp [13] M. Peterseim, M. Wilson, Bilateral intraocular lems implantation in the pediatric population Ophtalmology 2000 [14] M. Oliver, A. Milstein a A. Pollack, Posterior chamber lens implantation in infants and juveniles, Eur J Implant Refract Surg, 1990, pp [15] R. Autrata, S. Vybíralová a J. Řehůřek, Binokulární vidění po extrakci jednostranné vrozené katarakty-srovnání dvou metod korekce afakie, Brno [16] R. Autrata, J. Řehuřek a K. Vodičková, Primary IOL implantation versus contact lenses for the correction of aphakia in the first year of age, [17] R. Autrata, J. Řehuřek, K. Vodičková, Visual results after primary IOL implantation or contact lenses correction for aphakia in the first year of age, Brno,

27 PATOLOGIE POSTAVENÍ VÍČEK V minulém čísle jsme si pověděli něco o vyšetření víček a o tom, jaké parametry hodnotíme. V závěru článku, jsem naznačila, že v dnešním čísle si povíme něco o patologií postavení víček, které ovlivňuje zorné pole. Jednou z příčin, která způsobuje pokles horního víčka je Ptóza. Může být způsobena z mnoha důvodů, které mají vliv na její dobu působení, nebo způsob léčby. Základní dělení ptózy je: Vrozená (kongenitální) ptóza která se vyskytuje při narození. Vrozená ptóza neprogreduje. Nejčastějším typem vrozené ptózy je myogenní (dystrofická) ptóza způsobená hypoplazií (neúplné vyvinutí) až aplazií (nevyvinutí) svalu zvedače horního víčka. Méně častá je pak neurogenní ptóza dána poruchou větve nervu oculomotorius, který inervuje zvedač horního víčka. Může být jednostranná, ale častěji se setkáváme s oboustrannou vrozenou ptózou. Na pohled se projevuje patrnou zúženou oční štěrbinou, kdy při pohledu vzhůru se horní víčko nepohybuje společně s okem a při pohledu dolů zůstává víčko výše než u druhého oka. Tím se odlišuje od ptózy získané, kde zůstává postavení stejné s výjimkou jizevnaté [1] [2] ptózy. Léčba vrozené ptózy závisí na stupni uzávěru oční štěrbiny, zda víčko zakrývá/nezakrývá zornici. V případě, že okraj horního víčka zasahuje nad střed zornice, se jedná spíše o kosmetický problém a je možné počkat s chirurgickou operací, až dítě dosáhne 4 6 let s pravidelnou kontrolou zrakové ostrosti. Jedná-li se o těžší stupeň 27

28 jednostranné ptózy, kdy je zornice téměř zakrytá horním víčkem, by se mělo operovat co nejdříve, aby nevznikla amblyopie [1] [2] (tupozrakost). Vrozená ptóza Získaná ptóza která se dále dělí podle příčiny: 1. Neurogenní ptóza - způsobená poruchou inervace nervu oculomotorius, nejčastěji spojené s prasknutím nitrolebního aneuryzma, poraněním hlavy, toxickým či zánětlivým nitrolebním onemocněním atd. Bulbus se při pohledu vzhůru stáčí zevně a dolů a jeho pohyb je v tomto směru omezený. Dojde-li k poškození n. oculomotorius, [1] [2] vzniká ptóza úplná. 2. Myogenní ptóza tento typ ptózy vzniká následkem svalových dystrofií, například ochrnutí očních svalů, či onemocnění myasthenia gravis (nervosvalové autoimunitní onemocnění), jehož prvotním příznakem bývá paréza zvedače horního víčka způsobující ptózu, která se v průběhu dne zvětšuje. Postih víček je většinou oboustranný, ale ne stranově zcela stejný, nebo může být i ojediněle jednostranný. Tento typ ptózy je možné léčit prostřednictvím farmak. [1] [2] 3. Aponeurotická ptóza nejčastěji vzniká ztenčením, uvolněním, rozestupem a degenerativními procesy aponeurózy, kdy funkce zdvihače víček je normální. Většinou se jedná o jednostrannou nebo asymetric- 28

29 kou ptózu a postihuje i mladší [1] [2] lidi. 4. Involuční ptóza také označovaná jako senilní nebo způsobená věkem, kde je typický oboustranný degenerativní proces aponeurózy s poruchou tonu zvedače horního víčka s Müllerovým svalem, který napomáhá zdvihat víčko. [1] [2] 5. Mechanická ptóza vzniká zvýšenou hmotností víčka vlivem jizev, nádorů, edému a velkého hematomu, je výsledkem poškození motility horního víčka. 6. Pooperační ptóza může se vyskytnout následně po aplikaci retrobulbární injekce před operací katarakty a glaukomu, vyskytuje se zhruba u 5 % pacientů především se slabší aponeurózou. [1] [2] Často se můžeme také setkat s takzvanou pseudoptózou, kde samotné víčko není vůči oku pokleslé, ale je překryto kožní řasou epikantem. Další příčinou může být například asymetrie obličeje, enoftalmus (oko je více zapadnuté do očnice) nebo blefarochaláza. Další významnou příčinou změny postavení víčka je tak zvaná Dermatochaláza. Jedná se o věkem podmíněnou ochablou a převislou kůži víčka, (dáno úbytkem elastických vláken) která vytváří kožní nadbytek nad horním víčkem. Tento přebytek kůže omezuje hybnost víčka a také způsobuje jeho pokles (pseudoptózu). Často bývá kožní přebytek spojený s výhřeznutím podkožního orbitálního tuku přes uvolněné orbitální septum do podkoží víček v podobě tukových váčků nad vnitřním koutkem oka a nebo na dolních víčkách. Tento proces probíhá pomalu a nenápadně. Výrazná dermatochaláza může ovlivnit rozsah zorného pole. [3] [4] Vzájemný kontakt očí řadíme mezi důležité prostředky komunikace, proto jsou i partie obličeje jednou z nejvíce vnímaných a hodnocených částí těla. Okolí očí se stejně jako celý or- 29

30 Okolí očí se stejně jako celý organizmus s věkem mění. Mladistvý vzhled narušuje snížená elasticita a pružnost kůže, tvorba vrásek, nebo kožních nadbytků. Tyto změny působí nepříznivě nejen kosmeticky, ale i funkčně. Neméně významnou změnou v postavení víček je i ptóza víčka. Vzhledem k tomu, že ptóza může být i vrozená, měli bychom zvýšit pozornost u dětí, kde pokleslé víčko zasahuje přes zorničku. V takovém případě může vzniknout, při nevčasném chirurgickém zákroku, kromě omezeného zorného pole, také diplopie. Mgr. Kamila Skálová, DiS. Absolvent Optometrie Reference ROZSÍVAL, Pavel a kol. Oční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, s. ISBN ROZSÍVAL, Pavel a kol. Oční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, s. ISBN ŠPLÍCHAL, Lubomír, Diblík, Pavel. Oční plastická a estetická chirurgie. Nemocnice [online]. Všeobecná fakultní nemocnice Praha: stapro s. r. o, 2010 [vid ]. Dostupné z: < leden-unor-10.pdf> KRAUS, Hanuš a kol. Kompendium očního lékařství. 5.vyd. Praha: Grada, s. ISBN Konvenční a Free-Form-technologie výroby brýlových čoček O d loňského roku je v knihkupectví NCO NZO (tzv. doškolovák) dostupná publikace Konvenční a Free-Formtechnologie výroby brýlových čoček. Autorem je Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. Skripta jsou dostupné za 222 korun. 30

31 SCLEROSIS MULTIPLEX A OKO R oztroušená mozkomíšní sklé-róza (RS) je autoimunitní chronické demyelinizační onemocnění CNS s různými neurologickými projevy. Typickým pacientem je žena mezi dvacátým až třicátým rokem života, nicméně uveitida spojená s RS se může manifestovat již v dětství, po 60. roce života je neobvyklá. Etiopatogeneze uveitidy spojené s RS není zcela známá, prognóza je dobrá. Nejčastější typy očního zánětu u pacientů s RS jsou: 1) intermediální uveitida 2) vaskulitida retinálních cév. 3) neuritis opticu Uveitida i vaskulitida se mohou rozvinout před rozvojem systémového onemocnění, a to i několik let, nebo až v průběhu tohoto onemocnění. Pacient by měl být podroben vyšetřením, které diagnózu RS mohou potvrdit nebo alespoň podpořit. Všichni pacienti s IMU a vaskulitidou, u kterých se nám nepodaří napoprvé prokázat spojení s RS, by měli být sledováni a kontrolováni aspoň jednou ročně. Intermediální uveitida (IMU) je definována jako zánětlivé postižení sklivce, řasnatého tělíska a periferní sítnice. Tento termín zahrnuje pars planitidu a zadní cyklitidu vitritidu. RS se vyvine u 5 10 % všech pacientů s IMU, přičemž rozvoj IMU může předcházet i několik let rozvoji systémového onemocnění. IMU má velmi variabilní symptomy, které závisí na intenzitě zánětu a hustotě sklivcových zákalků. Plovoucí zákaly a jiskření světla jsou prvními symptomy tohoto onemocnění, bolest a metamorfopsie jsou vzácné. Symptomy mohou být zpočátku i jednostranné při asy 31

32 metrické intenzitě oboustranné IMU, proto je nezbytné pečlivé vyšetření obou očí. V klinickém obraze dominuje buněčná infiltrace sklivce až formace sněhových koulí, někdy spojená s ablací zadní plochy vaskulitidy. Mírné prosáknutí terče zrakového nervu může být patrné u mladých jedinců. V periferii zadního segmentu oka jsou charakteristické sněhové lavice a známky periferní vaskulitidy. Mírné prosáknutí terče zrakového nervu může být patrné u mladých jedinců. Terapie uveitidy spojené s RS je přísně individuální. Komplikace uveitidy se řeší laserovou koagulací sítnice (ošetření nonperfuzních zón sítnice u okluzivních vaskulitid) nebo chirurgicky (operace komplikované katarakty, antiglaukomové operace, PPV u hemoftalmu či odchlípení sítnice). Vaskulitida retinálních cév (periflebitida) je přítomna u % pacientů s RS. Podle Ruckera se dělí na aktivní periflebitidu a chronickou venózní sklerózu. Cévní změny jsou lokalizované většinou ekvatoriálně. U pacientů s RS se převážně vyskytuje neokluzivní vaskulitida, která je většinou mírná a nevede ke vzniku CME. Aktivní periflebitida se projevuje bělavě žlutými lézemi nepřesných hranic podél vén. Často jsou přítomny nepravidelnosti průřezu lumenu cév (jako je dilatace/ konstrikce), ojedinělé retinální hemoragie. Chronická venózní skleróza se projevuje přítomností bělavě ohraničených pásů podél cév - tzv. Ruckerovy doprovodné proužky, místy zúžení lumenu cév, u okluzivní formy ztluštění cévní stěny nebo až okluze cév. Optická neuritida je akutní zánět zrakového nervu lokalizovaný častěji v jeho průběhu za okem (retrobulbární neuritida), méně často v oblasti optického disku (intraokulární neuritida, papilitida). Zdaleka nejčastější příčinou zánětu je autoimunitní reakce. Úzký vztah op- 32

33 tické neuritidy k roztroušené skleróze (RS) je dokumentován faktem, že u pacientů po atace ON se u % z nich vyvine RS v závislosti na době sledování. Projevuje se náhlou poruchou centrální zrakové ostrosti jednoho oka, poruchou barvocitu, retrobulbární bolestí, jež je vyvolána pohybem oka (bolest vzniká napínáním zanícených pochev nervu). Zraková ostrost klesá pod 6/60, případně až na světlocit či k amauróze. Za několik týdnů až měsíců dochází k normalizaci zrakové ostrosti. Intraokulární neuritida se v menším procentu případů (asi 20 %) projevuje na fundu patrným edém papily s hyperémií, často s hemoragiemi a vatovitými ložisky. Retrobulbární neuritida - nic nevidí pacient ani lékař. Následkem každé neuritidy optiku je větší či menší atrofie papily. Mezi jednoduché klinické zkoušky podporující diagnózu ON patří vyšetření barvocitu (porucha hlavně pro červenou a zelenou barvu), kontrastní citlivosti (i při normálním vizu podle optotypů bývá snížena) a vyšetření zornicových reakcí (porucha charakteru RAPD). Typickým nálezem na perimetru bývá nejčastěji centrální skotom. Výpady však mohou být i nepravidelné, vícečetné, různé velikosti, tvaru a umístění. ON je vhodné léčit co nejdříve. Podle tíže zrakové poruchy se podává metylprednisol v i.v. infuzi, pak p.o. prednison nebo metylprednisol v sestupných dávkách. Nebylo prokázáno, že by tato léčba měla znatelný vliv na konečný visus po proběhlé ON, ale rozhodně urychluje restituci zrakových funkcí. To má význam hlavně proto, že většina pacientů je mladšího věku a léčba jim 33

34 umožňuje být dříve plně aktivní. Kombinovaná léčba i.v. a p.o. kortikoidy oddaluje a snižuje riziko rozvoje RS do 2 let. Lokální podání kortikoidů je neefektivní. Dalšími očními projevy RS mohou být: okohybné poruchy, periferní okohybné poruchy (paréza abducentu), nystagmus, pohledové obrny, apod. Diagnóza RS je stanovena na základě výsledků neurologického vyšetření, MR mozku, eventuálně míchy, a vyšetření mozkomíšního moku. Patognomické pro RS jsou demyelinizační plaky lokalizované převážně periventrikulárně. V mozkomíšním moku bývá u % případů přítomna pleocytóza (> 5 buněk/mm3), u % pacientů zvýšení celkové koncentrace proteinů, u % pacientů zvýšení relativní koncentrace IgG a u % pacientů tzv. oligoklonální proužky (OCB), které při přítomnosti v nitrooční tekutině mohou podpořit diagnózu RS v době, kdy systémové onemocnění není ještě rozvinuto. Lumbální punkce, a pokud je to technicky možné i MR mozku, by se měly vždy provádět před eventuálním nasazením celkové imunosupresivní léčby, protože následkem léčby by mohlo dojít ke zkreslení výsledků vyšetření. Terapie: Většina pacientů s RS vyžaduje celkovou imunosupresivní léčbu, a to jak z celkové, tak z oční indikace. Neurolog řídí léčbu systémových projevů RS, oftalmolog očních projevů RS. Prvním lékem volby v protizánětlivé léčbě jsou kortikosteroidy v kombinaci s jinými imunosupresivy v obvyklých dávkách. Mrg. Hana Nevřivá Absolvent Optometrie [1] KUCHYNKA, P.. Oční lékařství. 1.vyd. Praha: Grada, [40], 768 s. ISBN [2] Přednáška MUDr. T. Cesnakové Oko a celková onemocnění [3] 34

35 5. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OPTOMETRI A ORTOPTIKY J iž tradičně, proběhla v říjnu v pořadí již 5. celostátní konference Optometrie a Ortoptiky, letos i s mezinárodní účastí. Zeptali jsme se jednoho ze zakladatelů této konference z řad studentů Mgr. Tomáše Vymyslického na to jako je jak je spokojený s tím, že z jejich vize se stala již tradice. Celé myšlence pořádat konferenci pro všechny studenty optometrie z ČR předcházely dvě přednášky pro naše kolegy (studenty). Na první přednášku došlo hlavně kvůli tomu, že málokdo z nás rozuměl kreditovém systému. Přednáška probíhala ve velké posluchárně LF na Komenského nám. Velký zájem ze strany kolegů studentů nás mile překvapil a povzbudil, a proto jsme uspořádali druhou již odbornější přednášky. Poté jsme si (já, Martin Vrubel, Simona Stašová (Bramborová)) řekli, proč nezkusit studentskou konferenci. S myšlenkou jsme přišli za Mgr. Petrovou a doc. Synkem, kteří nás v tomto podpořili a převzali záštitu nad touto akcí. Cílem akce bylo zapojit dobrovolně studenty do pořádání akce, ať organizačně, nebo prezentací před publikem i jako posluchači. Samozřejmě jsme také chtěli vidět, zda studenti mají vůbec zájem se vzdělávat i mimo klasický rozvrh. A jak dopadnou v porovnání se studenty dalších dvou fakult (PřF UP; FBMI ČVUT). Jsem velmi rád, že studentská konference stále pokračuje a věřím, že pokračovat bude i dále. A jak letošní konference vypadala? V první řadě bylo k slyšení velké množství kvalit- 35

36 ních přednášek českých a chorvatských studentů. Kromě přednášek byl k vidění i neméně velký počet posterů, které byly letos nově v krátkosti prezentovány jako malá upoutávka. Neformálním vrcholem byla after party v klubu Two Faces. Kde krom dobrého jídla čekalo na účastníky konference poslední překvapení v podobě prezentace s fotkami z konference. Můžeme jen doufat, že Pořádající ročník připravil na závěr výherní kvíz, který byl osvěžující novinkou a doufám, že se udrží i do dalších ročníku stejně jako precizní připravenost, která si zaslouží velkou pochvalu. příští konference bude stejně úspěšná jako tato. Více fotografií můžete vidět na našem Facebooku. Hana Pustková 36

37 KAVÁRNA POTMĚ NA OPTĚ 2015 C hystáte se letos na Optu? Váháte, jestli máte jít? Máme pro Vás jednu horkou novinku, která Vás jistě přesvědčí, abyste šli! Na Optu totiž přijede KAVÁRNA POTMĚ. A že jste v ní ještě nebyli? Je pravý čas to napravit. Kavárnu POTMĚ na veletrh přiveze společnost Hoya Lens CZ ve spolupráci se Světluškou (NF Českého rozhlasu). Firma Hoya je spojována hlavně s výrobou kvalitních brýlových čoček. Její charitativní činnost jako je spolupráce se Světluškou, již tak známa není. Je dobře, když si firmy jako je Hoya uvědomují, že existuje skupina osob, které jejich produkty nepomůžou a využijí svých možností ke smysluplné pomoci. Osobně tuto pomoc velmi oceňuji a vážím si ji. Kavárna Potmě je prostředí, kde na malou chvíli okusíte svět nevidomých. Uvědomíte si jejich samostatnost, profesionalitu a suverénnost s jakou Vás obslouží. A jelikož se jedná o kavárnu, i zde zaplatíte za poskytnuté služby. Navíc získáte dobrý pocit, že jste přispěli na dobrou věc a odnášíte si skvělý zážitek a hrníček. A když už básním o kavárně Potmě, tak i já jsme ji navštívila a byl to jedinečný zážitek. Vyzkoušíte si pocit absolutní tmy. Pokud překonáte první náznaky paniky a nevolnosti, které se odstaví, když si uvědomíte, že tahle tma opravdu nejde rozkoukat, čeká na vás příjemné posezení s dobrou kávou, kterou si vychutná všemi zbylými smysly. Můžete si také vyzkoušet namalovat obrázek, který Vás na světle jistě překvapí. A co o kavárně Potmě říká nevidomý průvodce a číšník v jednom Vojtěch Polášek? Je nám jasné, že lidé už o nevidomých něco určitě slyšeli 37

38 všimli si ťukajících semaforů nebo zahlédli někoho s vodícím pejskem. Myslíme si však, že úplně nejlepší způsob, jak se o nás něco dovědět, je si naši situaci alespoň na chvilku opravdu zažít. A přesně tohle nabízíme v naší kavárně Potmě, která je projektem NF Českého rozhlasu Světluška, jehož začátky se datují už do roku V současné době bývá na několik týdnů otevřená větší kavárna v Praze. No a protože jak známo, když nepřijdou hosté do kavárny, musí kavárna za hosty, tak v průběhu roku objíždí menší kavárna na čtyřech kolech česká města. V kavárně panuje naprostá tma a hosté si v tomto vskutku netradičním prostředí za pomoci zkušených ale hlavně nevidomých průvodců a číšníků mohou v klidu vychutnat teplé i studené nápoje. Nesmíme však zapomínat, že barman i člověk, který jim kavárnu představuje, jsou rovněž nevidomí. Já jsem se vystřídal na všech rolích, které může nevidomý člověk v kavárně zastávat a musím říct, že je to velmi cenná zkušenost a navíc je to většinou i hodně zábavné. Reakce hostů setkávajících se poprvé s úplnou tmou jsou často velmi originální. Často se ukazuje, že děti mají víc pro strach uděláno než jejich rodiče či prarodiče. I z tak jednoduché věci, jako je nasypání si cukru do kávy, se stává nepřekonatelný úkol, který valná většina hostů po chvilce váhání stejně úspěšně zvládne. Já osobně si velmi užívám chvílí, kdy dělám průvodce nebo číšníka a můžu být v kontaktu s hosty, rád se s nimi bavím, odpovídám na otázky a ptám se na jejich pocity. Doufám, že už se teď maximálně těšíte a pokud budete mít chvilku čas, skočte si na kávu do kavárny Potmě. Hana Pustková 38

39

40

OBSAH DĚTSKÝ GLAUKOM... 2 ERASMUS V CHORVATSKU... 5 VÝSLEDKY KAMPANĚ Zaostřeno na zrak... 7 IV. TRENDY V DĚTSKÉ OFTALMOLOGII A STRABOLOGII...

OBSAH DĚTSKÝ GLAUKOM... 2 ERASMUS V CHORVATSKU... 5 VÝSLEDKY KAMPANĚ Zaostřeno na zrak... 7 IV. TRENDY V DĚTSKÉ OFTALMOLOGII A STRABOLOGII... OBSAH DĚTSKÝ GLAUKOM... 2 ERASMUS V CHORVATSKU... 5 VÝSLEDKY KAMPANĚ Zaostřeno na zrak... 7 IV. TRENDY V DĚTSKÉ OFTALMOLOGII A STRABOLOGII... 9 MODERNÍ TRENDY NITROOČNÍCH ČOČEK... 10 ANTIKOREKCE... 12

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček Metody refrakční chirurgie Jakub Hlaváček Cíle Typy refrakčních zákroků Zajímavosti Novinky Obr: 1: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrpog86lbyminhyetagsaq6yqt3cfohi6l7h89l-debfmca0zmmejhdegbg Refrakční

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie ODBORNÝ PROGRAM Pátek 6. září 04.00 -.50 Slavnostní zahájení prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. čestná předsedkyně

Více

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty Diabetická retinopatie Základní informace Ohromně vítám tuto možnost oslovit Vás, pacienty, kteří trpíte cukrovkou. Cukrovka je nemoc, která nebolí a přivede pacienta k lékaři často až po dlouhé době trvání

Více

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA Hospitalizace K hospitalizaci se dostavte v určený den, s sebou vezměte předoperační vyšetření, které by nemělo být starší 14 dnů, toaletní potřeby, věci pro osobní potřebu a doklady včetně průkazu pojištěnce.

Více

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Co je presbyopie? Presbyopie je snížená schopnost vidět ostře na blízké vzdálenosti z důvodu změn v oku, k nimž dochází s věkem. U mladého zdravého oka je čočka,

Více

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava Slovenská Oftalmologická Spoločnosť Klinika detskej oftalmológie DFNsP-LFUK XI. Sympózium detskej oftalmológie.-3. 5. 05 Hotel Saffron Bratislava Pozvánka s programom www.amedi.sk/kongresy-podujatia Program

Více

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 FORIE František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 OBSAH Základní zhodnocení BV Vyšet etření a analýza forií Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010

Více

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY Lidmila PROCHÁZKOVÁ Oční odd. Masarykovy nemocnice Ústí n.l. prim. MUDr. Pavel Sušický CO PACIENTI ŽÁDAJÍ částečný invalidní důchod (ČID) plný invalidní důchod (PID)

Více

Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie

Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. Katedra optometrie a ortoptiky Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. a Klinika

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011 ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S TEMATIKOU POSTIŽENÍ ZRAKU (ZRAKOVÉ VADY, DŮSLEDKY POSTIŽENÍ ZRAKU, REHABILITACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH OSOB, DALŠÍ FORMY PODPORY) Studijní materiál pro účastníky kurzu

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

AUTOLOGNÍ SÉRUM V LÉČBĚ CHOROB POSTIHUJÍCÍCH POVRCH OKA

AUTOLOGNÍ SÉRUM V LÉČBĚ CHOROB POSTIHUJÍCÍCH POVRCH OKA Obsah SYSTÉMOVÁ LÉČBA SUCHÉ FORMY VĚKEM PODMÍNĚNÉ MAKULÁRNÍ DEGENERACE HEMORHEOFERÉZOU Eva Rencová, Milan Bláha, Pavel Rozsíval 1. Úvod 17 2. Metodika a soubor nemocných 19 3. Výsledky 22 3.1. Rheologické

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

LIONS EYE LVÍ OČKO. Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia

LIONS EYE LVÍ OČKO. Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia LIONS EYE LVÍ OČKO I. Úvod 1 II. Podstata a cíle projektu 2 1. Způsob měření 3 2. Současná situace a zabezpečení projektu 3 3. Časový průběh realizace projektu 4 4. Financování

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Jaromír Běláček, Jiří Tichý, Miroslav Dostálek

Jaromír Běláček, Jiří Tichý, Miroslav Dostálek REFRAKČNÍ VADY U DĚTÍ Z HLEDISKA LATERALITY A OKULÁRNÍ DOMINANCE CASE STUDY Jaromír Běláček, Jiří Tichý, Miroslav Dostálek Anotace V r. 2008 jsme ve spolupráci s CPFPV Litomyšlské nemocnice, a. s. provedli

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2002 Obsah: Úvodní slovo předsedy správní rady nadačního fondu IMPULS Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii ČVUT v Praze Carl Zeiss spol. s r.o. GEODIS BRNO s.r.o. pořádají odborný seminář MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE 17.9.2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii

Více

AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA

AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA Bakalářská práce VYPRACOVALA: Hana Rýparová Obor: 5345R008 Optometrie Studijní rok: 2011/2012 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP

Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP Mgr. Martina Hamplová, Ortoptika Dr.Očka, Praha Spolupráce speciálního pedagoga s ortoptistou je v mnoha zemích EU běžná a zavedená praxe. V ČR tomu tak zatím není.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS 2004 Obsah: A. Úvodní slovo B. Poslání nadace C. Základní informace D. Organizace nadace E. Činnost a aktivity nadace v roce 2004 F. Finanční zpráva o hospodaření

Více

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro Jedinečný vizuální zážitek Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro SHAMIR AUTOGRAPH III SHAMIR AUTOGRAPH III JE NOVÁ VYVÁŽENÁ PROGRESIVNÍ ČOČKA, KTERÁ JE ZALOŽENA NA REVOLUČNÍM

Více

Medicína Trendy zdraví

Medicína Trendy zdraví Stránka č. 1 z 5 Medicína Trendy zdraví o nás Medicína Kosmetika Domácnost Rodina Přírodní léčba Výživa a gastronomie Sport a wellness Poradna HLEDEJ» Nejčtenější Rotaviry mají na svědomí průjem a zvracení

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

Více

72/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2011,

72/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2011, 72/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2011, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu Ustanovení 13a zákona o pojistné smlouvě umožňuje rozdílné zacházení z důvodu věku tam, kde je vyšší pojistné riziko založeno na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích. I

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2003 Obsah: Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce 2003 Finanční zpráva nadačního fondu Impuls Účetnictví

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz

František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz F. Pluháče, M. Halbrštátová, Optometrie-optika 2013, Olomouc 1 Kompenzovaná/dekompenzovan /dekompenzovaná HTF Kompenzovaná

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3)

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3) Podpora přístupu k informacím prostřednictvím využití SOP - podmínka úspěšné integrace do společnosti projekt OPPA Adaptabilita 31764 financován Evropským sociálním fondem Praha & EU Investujeme do vaší

Více

Identifikace potřeb pacienta

Identifikace potřeb pacienta Identifikace potřeb pacienta 1 Cíle porady pracovníků Vysvětlit složky produktových potřeb pacienta Vytvořit proces, který budeme v naší praxi používat k identifikaci produktové potřeby pacientů, abychom

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zpracoval: doc. Ing. Josef Weigel, CSc. hlavní řešitel projektu Hodnocené studijní programy: - Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie v prezenční

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

PRESBYOPIE A PŘÍDAVEK DO BLÍZKA

PRESBYOPIE A PŘÍDAVEK DO BLÍZKA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY PRESBYOPIE A PŘÍDAVEK DO BLÍZKA Bakalářská práce VYPRACOVALA: VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Jana Janíčková. RNDr. František Pluháček, Ph.D.

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Využití virtuální reality v rehabilitační péči A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Pracoviště Společné biomedicínské pracoviště FBMI a 1. LF Spolupráce FBMI a Kliniky rehabilitačního

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

LÉKAŘSKÁ SEKCE ODBORNÝ PROGRAM. Čtvrtek 21. 5. 2015. 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE

LÉKAŘSKÁ SEKCE ODBORNÝ PROGRAM. Čtvrtek 21. 5. 2015. 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE ODBORNÝ PROGRAM Označení: modrá - sál Conferenza oranžová - sál Bellevue Čtvrtek 21. 5. 2015 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE MUDr. Kateřina Liehneová, FEBO; MUDr. Ludmila

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Bulletin. Hlavní témata. Najdete uvnitř. Přestože oficiální uvedení nové řady femtosekundových laserů společnosti Ziemer

Bulletin. Hlavní témata. Najdete uvnitř. Přestože oficiální uvedení nové řady femtosekundových laserů společnosti Ziemer Bulletin Hlavní témata číslo 1. rok 20 1 2 v ydáv á Vider is s. r. o. Femto LDV Z models Sulcoflex HealaFlow EriFlex 877 FAB (Y) Přestože oficiální uvedení nové řady femtosekundových laserů společnosti Ziemer

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L.

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L. 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h Kochleární implantáty s využitím prezentace p. Antona Lacika Sluch Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslem. Umožňuje: vnímání zvuků prostorovou orientaci dorozumívání, tj. styk s ostatními lidmi.

Více

Smyslové orgány (čidla)

Smyslové orgány (čidla) Smyslové orgány (čidla) - Zisk informací o vnějším prostředí Receptory (smyslové receptorové buňky) - mají vysokou citlivost vůči některým podnětům - převádějí energii podnětů z vnějšího prostředí v nervovou

Více

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 5 2 0 5 3 6 IČZ smluvního ZZ 6 8 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 4 E 6 8 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Diagnostika zrakových funkcí

Diagnostika zrakových funkcí Diagnostika zrakových funkcí podporující výběr profese - podmínka úspěšné integrace do společnosti příspěvek podpořen projektem OPPA Adaptabilita 31764 financován Evropským sociálním fondem PhDr. Dagmar

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE. Bakalářská práce

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE. Bakalářská práce PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE Bakalářská práce VYPRACOVALA: Jana Kotrncová obor 5345R008 OPTOMETRIE studijní rok 2010/2011 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava za organizačního zajištění III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM 16. 17. října 2009 Hotel Prosper, Čeladná www.bos congress.cz III.

Více