Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Renezance památek Městská část chystá další velké rekonstrukce: obnovu Grotty v Grébovce a Bastionu na Novoměstských hradbách. strana let od povýšení Zveme vás na exkurzi do historie a současnosti Královských Vinohrad, povýšených 26. září 1879 císařem na město. strana 4 a 5 Osobnost Jazzman, skladatel a multiinstrumentalista Jiří Stivín vzpomíná na dětství i první profesionální krůčky v Praze 2. strana 7 Nepřipusťme u nás Las Vegas Vážení čtenáři, věřím, že jste o prázdninách načerpali hodně energie a dobré nálady, a držím nám všem palce, abychom si v září užili babího léta. Čeká nás totiž další ročník Vinobraní na Grébovce, které proběhne ve dnech září. Mnozí mi jistě dají za pravdu, že procházet se s burčákem v ruce po parku, užívat si bohatého programu pro děti i dospělé a mít slunce nad hlavou i v duši je velmi příjemné. Slovo úvodem Prvního září, jak magické datum pro naše školáky! Pro ty starší znamená nenáviděné datum konce prázdnin, pro prvňáčky vidinu nových zážitků a kamarádů. Vzpomínám si na svůj první školní den, který byl směsicí napjaté zvědavosti, strachu, ale i radosti a pocitu, že konečně konám něco nesmírně důležitého a důstojného. Když jsem v srpnu dostala od babičky svoji první školní aktovku, nosila jsem ji po bytě dlouho před začátkem školního roku a nechtěla ji odkládat ani tehdy, když jsme jeli s rodiči na výlet. Noc před mým prvním školním dnem jsem nemohla dospat a ráno prosila maminku, aby mi už konečně dopletla copy, že už je čas jít. První den ve škole je krásný a je dnem, na který se nezapomíná. Je však také dnem, kdy nejenom dětem, ale i nám, dospělým, začínají nové povinnosti. Zodpovědnost za kvalitní život našich dětí nespočívá pouze v láskyplném a materiálním zázemí, ale i ve vytvoření podmínek pro jejich rozvoj a bezpečí. Samospráva městské části Praha 2 se vždy snažila, aby vybavenost škol i kvalita pedagogů byly v námi zřizovaných školách na dobré úrovni. Naší prioritou by však nemělo být jen uvolňování financí na investice do školních budov, dětských hřišť nebo volnočasových aktivit. Všichni bychom měli usilovat o to, aby Praha 2 byla bezpečným místem pro život, a v maximální možné míře eliminovat nástrahy jako drogy, alkohol, vandalismus, šikanu, drobnou pouliční kriminalitu, gamblerství. Přestože jsme iniciovali a aktivně pracovali na úpravě vyhlášky a nařízení hlavního města Prahy, jež má omezit nežádoucí činnost heren s výherními a hracími automaty v naší městské části, výsledek není stále uspokojivý. Systémovým řešením je změna Zákona o loteriích, který musí zásadně zpřísnit pravidla provozování hazardních her. Rozšiřování těchto her v našem hlavním městě je neúnosné a má negativní důsledky na bezpečnost a klidné prostředí. Gamblerství je strůjcem mnoha tragicky zmařených lidských i rodinných osudů a od nás, komunálních politiků, se očekává, že nebudeme o bezpečnosti pouze plamenně hovořit, ale že budeme konat. Chceme Vám slíbit konkrétní kroky, jež budou učiněny v souladu s Vašimi zájmy. V září Vás v ulicích Prahy 2 oslovíme s anketou, týkající se provozování výherních hracích přístrojů, heren, kasin či různých sázkových videoloterijních terminálů. Jako komunální politici nemáme kompetenci měnit legislativu. Chceme však mít Vaši podporu pro účinný tlak na Ministerstvo financí, které nové hazardní hry na našem území neustále a přes náš nesouhlas povoluje, a vyslat jasný signál i našim zákonodárcům, že tento druh podnikání není v Praze 2 žádoucí. Zabraňme šíření gamblerství do našich domácností a nepřipusťme, aby se z České republiky a zejména z našeho hlavního města stalo Las Vegas! Děkuji Vám všem za ochotu odpovídat na naše anketní otázky a přeji Vám hezký zbytek léta. Jana Černochová, starostka (ODS) NÁVRAT ZTRACENÉ KRÁSY: Když se v roce 2002 začal v Havlíčkových sadech opravovat Viniční altán, málokdo si dovedl představit, jak celý památkově hodnotný areál během příštích let prokoukne. Nyní, v roce 130. výročí povýšení Královských Vinohrad na město, jsou hotovy téměř všechny zásadní rekonstrukce a park se stal centrem kulturních aktivit. Za pár dní zde propukne jedna z nich, Vinobraní na Grébovce. Podrobný program najdete na str. 5. Text: len, foto: vin Dopravní průzkum ke zúžení Legerovy ulice Ke zúžení Legerovy ulice zpracovala Dopravní fakulta ČVUT průzkum. Šlo o prověření, zda zúžení vyvolá případná přetížení jak magistrály (SJM), tak jiných ulic. Ze závěru průzkumu vyplývá, že k menšímu zvýšení provozu sice došlo, ale že to mohlo být způsobeno především současným výrazným dopravním omezením při stavbě Městského okruhu v Praze 6 a 7 a nástupem jarního období. Průzkum uvádí, Co nás pálí že hlavním faktorem průjezdnosti SJM je světelně řízená křižovatka Legerova Rumunská. Její kapacita nebyla zúžením na tři pruhy nijak omezena, když čtvrtý pruh před ní zůstal v dostatečné délce zachován. Z toho vyplývá, že uzavření několika desítek metrů v Legerově ulici bylo z celoměstského hlediska zcela zanedbatelné. V příslušném období let 2007 a 2008 byly výsledky měření imisí v Legerově ulici téměř shodné. I když meteorologické podmínky je mohou částečně ovlivnit, vykazuje letošní měření výrazné snížení imisí z tehdejších 100 % na letošní hodnoty NO 2 42 %, Pm10 (prach) 58 % a CO 73 %. Plynulejší jízda bez zrychlování při přejíždění do volného pruhu a zpět tak přináší své výsledky. Městská část Praha 2 je velmi překvapena požadavkem Prahy 4 na znovuotevření pruhu v Legerově ulici. Pokládá ho za nemorální a požaduje, aby obyvatelé za Nuselským mostem nebyli stavěni do pozice obyvatel jakési druhé kategorie a měli alespoň stejná práva, jako obyvatelé před Nuselským mostem, tj. alespoň právo na stejný počet pruhů. Občanská sdružení v Praze 4 již léta svádí boj proti masivní výstavbě hotelů, administrativních a obchodních center na pankrácké pláni v okolí SJM. S tím je především spojena dopravní zátěž v ulicích Prahy 4 i na SJM. Zúžení Legerovy ulice proto MČ Praha 2 chápe jako záminku MČ Prahy 4, na niž lze svést negativní dopady uvedené výstavby. V popsaných souvislostech je třeba se zeptat, proč má jen Praha 2 čekat na dokončení okruhů. Není poněkud kuriózní, když první semafor na trase od Budapešti je až v centru Prahy? Mají-li naši obyvatelé s radikálnější humanizací SJM čekat na okruhy, bylo by na místě, kdyby ostatní městské části do té doby omezily výstavbu na svém území, která využití SJM zvyšuje. Proto MČ Praha 2 požádala hl. m. Prahu o vyhlášení stavební uzávěry na rozvojové plochy podél magistrály do doby dokončení okruhů. Ze strany vedení města nebyl požadavek vyslyšen. Podle poslední informace však Rada hl. m. Prahy alespoň zahájila v souladu se svým programovým prohlášením přípravu koncepce zklidnění SJM v celé její délce. MČ Praha 2 má za to, že zúžení SJM v Legerově ulici je prvním a nezbytným krůčkem k takovému cíli. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky (ODS) Novoměstská radnice po 590 letech zažila reprízu defenestrace konšelů V červenci 1419 se na Dobytčím trhu u Novoměstské radnice srotil dav nespokojených Pražanů, který vedli kazatel Jan Želivský a vojevůdce Jan Žižka. Lid před radniční bránou žádal novoměstské konšely o vydání vězněných stoupenců přijímání pod obojí, tedy hostie i vína. Ti žádosti nevyhověli a dramatická situace vyvrcholila vyhozením purkmistra, dvou konšelů a několika měšťanů z okna radnice. Tuto událost z počátku husitských Plamenná promluva Želivského k lidu válek si nynější městská část Praha 2 spolu se stovkami nadšených návštěvníků připomněla v pátek 31. července reprízou 1. pražské defenestrace před Novoměstskou radnicí na Karlově náměstí, a to přesně po 590 letech a jednom dni. Jenom tehdejší zpupné konšely a novoměstského purkmistra nahradili zkušení filmoví kaskadéři. Novoměstská radnice byla otevřena už od 10 hodin, takže si ji mohli zájemci v klidu prohlédnout. Pokr. na str. 2 Přípravy na zteč rozvášněný dav moc povzbuzovat nepotřebuje NP_zari_09.indd :49:35

2 2 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2009 Co se děje na radnici Noviny Prahy 2 Rada a zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala do uzávěrky tohoto čísla v měsíci srpnu jednou, a to Projednala celkem 41 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku Komplexní správa parků na území MČ Praha 2, souhlasila se zněním zřizovacích listin mateřských a základních škol zřizovaných MČ, se zněním zřizovací listiny příspěvkové organizace Novoměstská radnice a zřizovací listiny Knihovny na Vinohradech, samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou. Rovněž souhlasila s výpůjčkou části náměstí Míru pro pořádání Jarmarku chráněných dílen a také s úpravami letošního rozpočtu MČ. RMČ přijala dále usnesení k pravidelným bodům: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 14/2009 a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 10/2009. Z materiálů k informaci vybíráme: k poděkování za poskytnutí finanční pomoci na odstranění škod vzniklých záplavami, k návrhu novely nařízení hl. m. Prahy č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města, v nichž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v úterý v 15:00 ve velkém sále ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20. Zasedání je veřejné. Ing. Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Předčasné volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční ve dnech 9. a Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Průběh voleb se řídí zákonem č. 247/1995 Sb. Volební místnosti budou umístěny ve stejných budovách jako při posledních volbách. Hlasovací lístky obdrží voliči do schránek nejpozději tři dny přede dnem voleb (v modré doručovací obálce s vyznačením čísla volebního okrsku a adresy volební místnosti), budou k dispozici také na požádání přímo ve volebních místnostech. VOLIČSKÝ PRŮKAZ Voliči, kteří budou chtít hlasovat v jiném volebním okrsku, než kam spadají podle místa svého trvalého pobytu, mohou již nyní u příslušného obecního úřadu požádat o vydání voličského průkazu; ten jim umožní hlasovat v kterékoliv volební místnosti na území ČR nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Žádost o voličský průkaz lze podat osobně do středy do 16:00 (volič předloží občanský průkaz nebo cestovní pas) anebo písemně (s úředně ověřeným podpisem) tak, aby byla na příslušný úřad doručena nejpozději v pátek Na Úřadu MČ Praha 2 přijímá žádosti oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v hale v přízemí (vstup také z Jugoslávské ulice), návštěvní hodiny: pondělí a středa 8:00 17:30, úterý a čtvrtek 7:30 16:00, pátek 7:30 13:00; žádost lze podat také v informační kanceláři Úřadu MČ Praha 2 v Nuslích, Jaromírova 23. Předávání hotových voličských průkazů bude podle zákona probíhat od ; voličský průkaz může po tomto datu převzít volič na úřadu osobně nebo k převzetí udělit plnou moc jiné osobě (podpis voliče na plné moci musí být úředně ověřen) anebo mu úřad voličský průkaz zašle na zvolenou adresu. ŽÁDOST O NÁVŠTĚVU S PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKOU Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky v odboru správních agend Úřadu MČ Praha 2 tel.: nebo ve dnech voleb předat přímo okrskové volební komisi. MOŽNOST NAHLÉDNUTÍ DO SEZNAMU VOLIČŮ Každý volič s trvalým pobytem v Praze 2 si po prokázání totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem) může v odboru správních agend Úřadu MČ Praha 2, kancelář č. 103, ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze sdělovat telefonicky vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana; rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých. Případnou chybu v údajích vedených v seznamu voličů lze opravit nebo doplnit; úřad je povinen do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplnění údajů buď vyhovět anebo mu písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Aktuální informace k volbám jsou průběžně k dispozici na úřední desce Úřadu MČ Praha 2 a také na internetové stránce Mgr. Jarmila Kořínková, vedoucí odboru správních agend Poděkování za pomoc Dopis od starosty jihočeského města Husinec Roberta Klesnera s poděkováním za dar na odstranění škod vzniklých záplavami obdržela počátkem srpna rada městské části. Po červnové povodni byly škody na majetku města odhadnuty cca na 10 mil. Kč. Vámi poskytnutý finanční dar bude použit na financování obnovy lávky pro pěší v lokalitě u Sirkovny (pod přehradou), píše starosta Husince. Urychlenou pomoc pro tři místa, která byla koncem června postižena záplavami, odsouhlasila Rada městské části Praha 2 na mimořádném zasedání již Na pokyn starostky Jany Černochové byla oslovena města Protivín, Husinec a městys Strunkovice nad Blanicí, mezi které pak byla rovným dílem rozdělena částka 150 tisíc Kč. Zaplavená města rychlou pomoc Prahy 2 uvítala, protože finanční prostředky mohla při likvidaci vzniklých škod operativně přerozdělit. red Novoměstská radnice zažila reprízu defenestrace testu: za správné řešení byli odměněni drobnými dárky a čokoládovou medailí městské části. Odpoledne se na jevišti u kašny konal zajímavý kulturní program, který moderoval sám Jan Želivský. Přítomné pozdravila starostka městské Paní starostka rozdává historické pohlednice Prahy 2 části Praha 2 Jana Černochová a pozvala Pokr. ze str. 1 Čekání na hlavní atrakci dne, rekonstrukci defenestrace, si návštěvníci je, aby při příležitosti této histo- rické rekonstrukce využili možnosti strávit příjemný večer v kulisách středověku. mohli zpříjemnit na středověkém Večer se staneme svědky teh- tržišti, kde byla řada stánků se zajímavým tovarem. Měli možnost se posilnit vybranými středověkými lahůdkami nebo sladkými staročeskými perníky a ochutnat čerstvý chleba, upečený v pojízdné peci. A k jídlu popít víno z Grébovky nebo pivo a medovinu ze dejších krvavých událostí, řekla. Rekonstrukce historického dění však má jednu nespornou výhodu na rozdíl od drsné reality Prahy na počátku husitských válek se my tragických následků obávat nemusíme. Snad jen abychom drželi palce, ať mají odvážné středověké krčmy. Nechyběla ani skoky z oken radnice šťastný konec. výtvarná dílna a hry pro nejmenší. Na tržišti měla svůj stánek i městská část Praha 2. Procházející se mohli seznámit např. s letáčky o Novoměstské radnici, mimořádnému zájmu se těšily rozdávané historické pohlednice, které Praha 2 vydala u příležitosti 160. výročí Pak si lidé mohli poslechnout koncert dobové kapely Heurema a veselou kramářskou píseň o defenestraci, kterou s loutkami, hlavně pro děti, předvedlo Studio dell arte. Na volném prostranství kousek od jeviště mohli přítomní obdivovat ukázky středověkých osamostatnění obce Vinohrady soubojů. O půl osmé večer celá akce a 130. výročí povýšení Král. Vinohrad na město. Zájemci si mohli prověřit vyvrcholila a všichni se přesunuli před ohrazené místo pod radničními okny. svoje znalosti o Praze 2 v počítačovém Začala rekonstrukce, připomínající Jako první letí z okna purkmistr Jan Podivínský Boj proti sprejerům pokračuje Rada městské části Praha 2 vyhlásila otevřené řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na ochranu majetku proti poškození graffiti. Vybraná firma bude v období následujících čtyř let provádět systematické ošetřování obecních i soukromých nemovitostí proti sprejovým nástřikům. Městská část Praha 2 s tímto fenoménem bojuje řadu let. Jen pro letošní rok vyčlenila ze svého rozpočtu 10 milionů Kč na další systematickou likvidaci graffiti z budov na svém území. Najala si společnost, která nově natřené fasády opatřuje speciálním penetračním nátěrem, na jehož základě pak lze graffiti z fasády snadněji odstranit. Vloni jsme na domech vyzkoušeli dvě různé technologie, které mají ulehčit odstraňování sprejerských výtvorů, abychom mohli vybrat tu nejlepší, říká k tomu zástupce starostky Jiří Paluska. Většina budov na území městské části není v majetku obce, ale soukromých vlastníků, a tak radnice tuto službu nabízí i jim. Do projektu se majitelé nemovitostí budou moci přihlásit pod podmínkou, že mají budovu na penetraci připravenou tzn. mají opravenou fasádu. Ochrana soukromých nemovitostí před poškozením graffiti se bude realizovat na náklady městské části Praha 2. Ošetření se provádí do výšky tří metrů a zahrnuje: penetraci odstranění graffiti následné odstraňování opravu fasádního nátěru následné odstraňování opravu omítky. Ve čtyřletém období, na které je projekt ochrany nemovitostí naplánován, by mohlo být ošetřeno zhruba 280 domů svěřených do správy městské části a 3000 domů soukromých vlastníků. Ještě v letošním roce to může být 625 domů, z toho cca 80 ve správě městské části a 545 domů soukromých vlastníků, nově zařazených do programu. Pro příští rok se počítá s ošetřením 234 nemovitostí, v následujícím roce pak 859 domů a v roce 2012 cca 947 domů. Text: len, foto: an památnou neděli ; tehdy pronesl kazatel Jan Želivský v kostele P. M. Sněžné plamenný projev, po kterém se rozvášněný dav vydal k Novoměstské radnici. Historický průvod ozbrojeného pražského lidu ve středověkých kostýmech pod vedením Jana Želivského a za přítomnosti Jana Žižky nejprve symbolicky obešel část Karlova náměstí a pak zamířil k radniční bráně. Žádal radní, aby propustili všechny zatčené stoupence přijímání pod obojí. Před zraky stovek velkých i malých diváků na prostranství u kašny pak pod vlajkami s kalichem dobyl lid s ozbrojenci s meči a kušemi budovu Novoměstské radnice. Za chvíli už začali létat z okna v prvním patře konšelé. Z výšky sedmi metrů padal nejdříve kaskadér, představující někdejšího purkmistra Jana Podivínského, hned za ním další dva muži. Dopadli na hromadu sena, podloženou vysokou speciální matrací, kde je jeden kališnický ozbrojenec ještě pro jistotu dorazil mečem. Diváci potleskem ocenili závěrečná slova Jana Želivského, který z okna radnice s nadsázkou volal: Ukázali jsme těm nahoře, jak by mohli skončit. Skvělým a odvážným výkonům skákajících nadšeně tleskali a křičeli. Po skončení programu se všichni v klidu rozešli, žádné nepokoje po vzoru rozvášněného davu v historickém průvodu se nekonaly. Na tvářích diváků bylo vidět, že se jim rekonstrukce defenestrace líbila, a mnozí i slovy oceňovali dobrý nápad Prahy 2. Text: van, foto: van/vin Tehdy jako dnes, volné pády konšelů si málokdo nechá ujít Sociální bydlení Od zvýšila MČ Praha 2 peněžitou výpomoc v rámci programu sociálního bydlení a rozšířila její dosažitelnost i na nájemníky v domech soukromých majitelů. Pomoc v rámci programu sociálního bydlení je městskou částí poskytována na základě Pravidel sociálního bydlení, schválených s účinností od , a to formou nabídky pronájmu sociálního obecního bytu. Určena je občanům starším 65 let, resp. žadatel a ostatní členové domácnosti jsou ve věku 60 let a více a alespoň jeden z nich je starší 65 let, a dále občanům, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P, a v případě zletilé osoby i příjemci starobního či invalidního důchodu. Součástí programu sociálního bydlení je i peněžitá výpomoc, o kterou do mohli žádat pouze nájemci obecních bytů. Ta činila 200 Kč měsíčně a vyplácela se zpětně po skončení kalendářního roku. Vzhledem k postupujícímu procesu deregulace nájemného a s ohledem na jeho možné dopady byla s účinností od schválena změna pravidel tak, aby o peněžitou výpomoc mohli žádat i občané, kteří bydlí v domech soukromých majitelů pokud splňují podmínku cílové skupiny a pokud vzhledem k velikosti bytu nemohou žádat městskou část o pronájem sociálního obecního bytu. Zároveň se zvýšila částka peněžité výpomoci z 200 Kč na 400 Kč za kalendářní měsíc. Vyplácet se bude zpětně po skončení kalendářního čtvrtletí. red NP_zari_09.indd :49:41

3 Noviny Prahy 2 Co se děje v Praze 2 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ Rekonstrukce v Praze 2 Na podzim bude po rozsáhlé rekonstrukci zpřístupněn veřejnosti Pavilon č. p v Havlíčkových sadech, další ze staveb na území parku, nazývaného podle svého zakladatele Gröbovka. Také Grotta ve zdejších sadech a Bastion XXXI na Novoměstských hradbách se již brzy dočkají tolik potřebné obnovy. Na rekonstrukci obou zdevastovaných objektů byla zpracována projektová dokumentace. VZPOMÍNKA NA SRPEN 68: Před budovou Českého rozhlasu se v pátek 21. srpna konal pietní akt jako připomínka srpnových událostí roku 1968, kdy invaze spojeneckých vojsk Varšavského paktu ze dne na den nadlouho zmařila naděje na společenskou změnu. Srpnová okupace si vyžádala mnoho obětí mezi obyvateli, nejvíc jich při střetu se sovětskými vojáky zahynulo právě u budovy Československého rozhlasu. Vzhledem k ukončení rekonstrukce části historické budovy Rozhlasu se vzpomínková akce opět vrátila na Vinohradskou třídu. Památku padlých si připomněli představitelé vlády a osobnosti české politické scény. Za hlavní město položil věnec první náměstek primátora Mgr. Rudolf Blažek, za městskou část Praha 2 zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek (na snímku vlevo). Shromáždění se tradičně zúčastnili také zástupci Českého rozhlasu, veřejnost a pamětníci. Text: red, foto: len O prázdninách se vylepšovaly školy S novým školním rokem nastaly i mnohé pozitivní změny ve vybavení základních škol v naší městské části. K lepšímu se změnily i některé přístupové cesty, vybudované v rámci prázdninových oprav pražských komunikací. Nejmarkantnějším příkladem je úprava křižovatky ulic Sázavská a Moravská v ství tamější základní školy, kterou iniciovala soused- městská část Praha 2 spolu s o. s. Pražské matky. Pro bezpečnost dětí V průběhu července byla před Základní školou Sázavská vybudována zvýšená křižovatka. V těchto místech se změnila dispozice celé ulice a rozšířily se chodníky. Projekt vycházel ze zadání městské části Praha 2. Smyslem stavebních úprav bylo zabránit vozidlům v překračování nejvyšší povolené rychlosti. Užitek z toho budou mít všichni chodci, především ale děti, docházející do základní školy. Také se zkrátila délka přechodů v prostoru křižovatky a vytažením chodníkových nároží se zlepšil výhled do silnice. Parkovací stání jsou nyní pevně vymezena. Nájezdové rampy na zvýšenou plochu křižovatky mají schodovitý tvar a jsou žulové. Horní plochu křižovatky tvoří drobná žulová dlažba, chodníky z betonových dlaždic nahradil staropražský mozaik. Pro lepší komfort chodců je tu osazeno dopravně bezpečnostní zábradlí, usměrňující jejich pohyb na vyznačené přechody. V chodnících jsou také zabudovány varovné a signální prvky pro lidi se sníženou možností orientace, tzv. slepecké pásy. Investorem úprav je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Částka 2,9 mil. Kč byla na tento účel vyčleněna z rozpočtu BESIP. Opravy ve školních budovách Hned v prvním prázdninovém týdnu bylo ve školních budovách ve správě městské části Praha 2 zahájeno několik velkých oprav a rekonstrukcí. Letos to byla zejména obnova elektroinstalací a osvětlení, která se týkala ZŠ a MŠ Slovenská a základních škol Botičská, Londýnská a Štěpánská. Ve Štěpánské byly navíc zrenovovány suterénní prostory, v Botičské opraveny podlahy a v Londýnské zrekonstruována část sociálních zařízení a vyměněny bojlery na ohřev vody (TÚV). V ZŠ Jana Masaryka byly vyměněny stoupačky a bojlery na ohřev vody; rekonstrukce se dočkalo i okolí školy a vstup do budovy. V MŠ Římská byla provedena sanace vlhkého zdiva. Opravy menšího rozsahu (do 500 tisíc Kč) si školy zajišťují samy. Jsou to např. natěračské práce. V MŠ Římská, v pobočce Londýnská, se natírala okna ve vnitrobloku, v MŠ Slovenská, v pobočce Koperníkova, zase nouzové požární schodiště. Vodovodní vedení se opravovalo v MŠ Viničná, v pobočce Na Rybníčku. V ZŠ Resslova byly u pěti učeben vyměněny dveře, ve třech učebnách a v ředitelně opravena podlaha, v pěti učebnách a na chodbách opraveno osvětlení, na terase v 1. poschodí vyměněna dlažba a provedeny nutné opravy WC. ZŠ Londýnská si zajistila výměnu dožilých oken v sociálních zařízeních a na chodbách a opravu dvorku a svodu dešťové vody. Přípravu velkých veřejných zakázek zařídil odbor majetku a investic ÚMČ Praha 2. Menší zakázky připravili ředitelé a ředitelky příslušných základních a mateřských škol ve spolupráci s odborem školství. Městská část Praha 2 tak letos v létě investovala do svých zřizovaných škol bezmála 20 milionů korun. Text a foto: len Den, kdy svítí Světlušky Sbírkový den pro Světlušku, což je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením trochu světla, se bude letos konat už posedmé. Ve středu 9. září můžete přispět Světlušce v tradiční sbírkový den ve více než třech stovkách měst. Od dobrovolníků v originálních kostýmech si můžete zakoupit přívěsek, náramek a magnetku s kresbami nevidomé Pavly Francové. Symbolický příspěvek v hodnotě 30 Kč, 50 Kč, 70 Kč a výše bude sbírán do zapečetěné lucerničky, se kterou budou chodit studenti středních škol a spolupracovníci domů dětí a mládeže. Dobrovolníci budou oblečeni do světluščích kostýmů s krovkami a tykadly a světluščího trička. Kdybyste si přece jen nebyli jisti, neváhejte požádat o povolení ke sbírce a zkontrolujte, zda mají zapečetěnou lucerničku. Kromě 9. září se můžeme potkat při různých pouličních doprovodných akcích a v některých velkých obchodních centrech až do konce roku. Obnova Pavilonu Podnikatel Moritz Gröbe zakoupil území dnešního parku v roce 1870 a vybudoval zde podle projektu Josefa Schulze své sídlo s několika budovami a objekty. Jedním z nich je objekt Pavilonu, zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek. Podobně je tomu u většiny staveb v parku, ležícím v památkově chráněné oblasti zahrnující pražské čtvrti Vinohrady, Žižkov a Vršovice, která byla vyhláškou hl. m. Prahy prohlášena za památkovou zónu. Pavilon je integrálním urbanistickým, architektonickým a výtvarným doplňkem Gröbeho vily. Ta představuje dominantní stavbu v současném parku i v původní zahradě, koncipované jako pozdní novoromantické dílo zahradní architektury. Zpočátku Pavilon sloužil jako střelnice a kuželník, jeho provoz byl pouze sezonní. Rekonstrukce byla zahájena v roce 2007 demolicí stavebně nesourodých přístavků, které vznikaly v době, kdy budova Pavilonu sloužila k jiným účelům, než bylo její původní určení. V období mezi dvěma světovými válkami Záchrana Grotty a Bastionu je na obzoru Grotta v Havlíčkových sadech a Bastion XXXI na Novoměstských hradbách se již brzy dočkají obnovy. Poté, co byla zpracována projektová dokumentace na jejich rekonstrukci, je nyní třeba vybrat firmu, která navrhované práce provede. Rada městské části Praha 2 na svém zasedání 11. srpna souhlasila s vypsáním zadávacího řízení k podání nabídek na tyto dvě veřejné zakázky. Grotta Unikátní sochařské dílo nemá obdoby v celé Evropě. Původní návrh zpracovali architekt Barvitius, sochař Vorlíček a na díle se podílel i zadavatel Gröbe. V umělé skále najdeme mimo jiné jeskyně, meditační koutky, kašny, sály apod. V předprostoru Grotty také bývala fontána se sochou Neptuna od sochaře Schnircha. Záměrem městské části je vrátit Grottě původní vzhled a v maximální míře využít dochované originály nebo jejich fragmenty. V současné době je zpracována studie Revitalizace památkově chráněného parku Havlíčkovy sady, k. ú. Královské Vinohrady, Praha 2, jejíž součástí je i Grotta. Probíhají zde přípravné a průzkumné práce za účelem odvodnění a odvětrání. zde byly zřízeny dětské jesle. Toto její využití přetrvalo prakticky až do doby poměrně nedávné. Snahou rekonstrukce bylo obnovit původní ráz stavby se zachováním jeho rekreačně-společenské funkce, v návaznosti na další zařízení parku určené veřejnosti. Patří mezi ně Viniční altán, zrekonstruovaná vinice s nově postaveným Viničním sklípkem a umělou skálou Grottou, jejíž generální oprava se plánuje na příští rok. Při obnově Pavilonu byl kladen značný důraz na zachování původních stavebních konstrukcí a prvků. Převážnou část prací na obnově stavby proto tvořily Při restaurování bude nutné kombinovat stavební, technické, chemickotechnologické, restaurátorské, estetické a přírodně rostlinné zásahy a práce. Po rekonstrukci Grotty se předpokládá její sezonní využití pro příležitostné akce. Projektovou dokumentaci k rekonstrukci Grotty zpracovala firma SGL Projekt, s. r. o. Celkové náklady stavby jsou orien- tačně stanoveny na 40 milionů Kč. Bastion u Božích muk Bastion je vystupující částí opevnění u karlovského předmostí Nuselského mostu, označenou římským očíslováním XXXI. V daném případě jde o poměrně velký prostor, který vznikl v době navázání barokních hradeb na původní gotické. Bastion se nachází téměř proti vstupu do zahrady Ztracenka, jejíž přestavba právě probíhá. Vstup je z Horské ulice těsně nad její svažitou částí. Bastion bude obnoven podle projektu arch. restaurátorské práce. Restaurováno bylo původní hrázděné zdivo, veškeré vnitřní i vnější povrchy stavby včetně střechy, podlah, obkladů stěn, nástěnných maleb a lunet umístěných nad jednotlivými vstupy. V západním křídle byl dle dostupné dokumentace obnoven původní kuželník. Ke dvěma historickým křídlům Pavilonu byla přistavěna nová část, v níž je umístěno sociální zařízení a zázemí pro provoz kavárny. Společně s obnovou stavby Pavilonu bylo revitalizováno i bezprostřední okolí včetně opěrné zdi u Gröbeho vily Foto: len a ploch z obou stran jižního křídla, kde byly vysazeny nové stromy a obnoveny mlatové cesty. Městská část Praha 2 obnovu této kulturní památky financovala ze svého rozpočtu, za pomoci dotace pro obnovu památek Ministerstva kultury ČR a dotace ze státního rozpočtu. Přáním všech, kteří se na této rekonstrukci podíleli, je, aby se zde návštěvníci Havlíčkových sadů cítili co nejlépe. Petr Reiterman, odd. investic OMI ÚMČ Praha 2 Melkové a arch. Cikána (MCA Atelier s.r.o.), kteří zvítězili ve veřejné soutěži na úpravy této části Novoměstských hradeb. Celkové náklady se odhadují na Kč. Půjde o rekonstrukci parteru s výhledem na Vyšehrad. V místě zbořeniště budovy č. p bude vybudována kavárna. Ta má být zasazena do terénu tak, že se z jedné strany stane podzemní a z druhé přízemní budovou s vnějším zahradním předprostorem na terénu. Předpokládá se zde kulturně-společenské využití, pořádání výstav a komorních kulturních akcí a případně i svateb. Objekt bude zahrnovat toalety pro návštěvníky, místnosti pro obsluhu kavárny a zázemí pro správu sousední zahrady Ztracenka. V parteru se nezapomnělo ani na nové ztvárnění Božích muk, která zde byla kdysi umístěna. Revitalizace Bastionu je dílčí součástí sanace v minulosti dlouho zanedbávaného území Prahy 2. Úprava prostoru má za cíl zatraktivnit tuto lokalitu pro její návštěvníky. Navržené úpravy sice podtrhují pevnostní charakter území, ale také řeší přímé pěší propojení s okolním územím, tj. se zahradou Ztracenka, s Albertovem a především s parkem Folimanka průchodem skrz hradby. Na stavbu Bastionu by měla již příští rok navazovat revitalizace další části Folimanky. Bastion bude napojen na stávající cestní síť parku a v jeho horní části budou vytvořeny odpočinkové prostory s výhledem do údolí. Text: len/von, foto: len/archiv redakce NP_zari_09.indd :49:43

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Dobřichovice se chlubí Stavbou roku 2015

Dobřichovice se chlubí Stavbou roku 2015 Dobřichovice se chlubí Stavbou roku 2015 Navzdory velké konkurenci získala dostavba budovy ZŠ v Dobřichovicích čestný titul Stavba roku 2015. Cenu uděluje odborná veřejnost. Sdílet článek: Facebook Twitter

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry

Městská část Praha-Dolní Chabry dne 29. března 20 IO č.487/10/rmč Žádost o řešení majetkoprávních vztahů - odsvěření vlastnického podílu Středního rybníka Rada MČ Praha - Dolní nesouhlasí s odsvěřením vlastnického podílu 1/13 pozemku

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc.

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.01.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Vize pražské magistrály

Vize pražské magistrály odborný tým: Vize pražské magistrály 08. 12. 10.12. 2011 Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály plán krátkodobých opatření do roku 2014 v CCEA Lobby, Karolíny Světlé 31, Praha 1, 110 01 Praha

Více

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie Speciál vyšel 20. 8. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Centrum obce Řepiště Urbanistická studie www.repiste.eu speciál www.repiste.eu Urbanistická studie obec Řepiště Úvodní slovo

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK CIMEX GROUP PROPERTY BOOK Profil společnosti CIMEX GROUP Celková plocha pronajímatelných kancelářských prostor: 100 000 m 2 Hodnota portfolia administrativních budov CZK 4,2 miliardy Hodnota portfolia

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 13. 9. 2010

USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 13. 9. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíce květen až červenec 2) Hospodaření MČ a

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 256/R11/15 ze dne 02.03.2015 schvaluje v souladu

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Výroční zpráva 2011 NÁVRH

Výroční zpráva 2011 NÁVRH Výroční zpráva 2011 NÁVRH Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Aktivity nadačního fondu Ledňáček v roce 2011 Rok 2011 byl pro náš Nadační fond jednak rokem změn, ale i rokem

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více