Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Renezance památek Městská část chystá další velké rekonstrukce: obnovu Grotty v Grébovce a Bastionu na Novoměstských hradbách. strana let od povýšení Zveme vás na exkurzi do historie a současnosti Královských Vinohrad, povýšených 26. září 1879 císařem na město. strana 4 a 5 Osobnost Jazzman, skladatel a multiinstrumentalista Jiří Stivín vzpomíná na dětství i první profesionální krůčky v Praze 2. strana 7 Nepřipusťme u nás Las Vegas Vážení čtenáři, věřím, že jste o prázdninách načerpali hodně energie a dobré nálady, a držím nám všem palce, abychom si v září užili babího léta. Čeká nás totiž další ročník Vinobraní na Grébovce, které proběhne ve dnech září. Mnozí mi jistě dají za pravdu, že procházet se s burčákem v ruce po parku, užívat si bohatého programu pro děti i dospělé a mít slunce nad hlavou i v duši je velmi příjemné. Slovo úvodem Prvního září, jak magické datum pro naše školáky! Pro ty starší znamená nenáviděné datum konce prázdnin, pro prvňáčky vidinu nových zážitků a kamarádů. Vzpomínám si na svůj první školní den, který byl směsicí napjaté zvědavosti, strachu, ale i radosti a pocitu, že konečně konám něco nesmírně důležitého a důstojného. Když jsem v srpnu dostala od babičky svoji první školní aktovku, nosila jsem ji po bytě dlouho před začátkem školního roku a nechtěla ji odkládat ani tehdy, když jsme jeli s rodiči na výlet. Noc před mým prvním školním dnem jsem nemohla dospat a ráno prosila maminku, aby mi už konečně dopletla copy, že už je čas jít. První den ve škole je krásný a je dnem, na který se nezapomíná. Je však také dnem, kdy nejenom dětem, ale i nám, dospělým, začínají nové povinnosti. Zodpovědnost za kvalitní život našich dětí nespočívá pouze v láskyplném a materiálním zázemí, ale i ve vytvoření podmínek pro jejich rozvoj a bezpečí. Samospráva městské části Praha 2 se vždy snažila, aby vybavenost škol i kvalita pedagogů byly v námi zřizovaných školách na dobré úrovni. Naší prioritou by však nemělo být jen uvolňování financí na investice do školních budov, dětských hřišť nebo volnočasových aktivit. Všichni bychom měli usilovat o to, aby Praha 2 byla bezpečným místem pro život, a v maximální možné míře eliminovat nástrahy jako drogy, alkohol, vandalismus, šikanu, drobnou pouliční kriminalitu, gamblerství. Přestože jsme iniciovali a aktivně pracovali na úpravě vyhlášky a nařízení hlavního města Prahy, jež má omezit nežádoucí činnost heren s výherními a hracími automaty v naší městské části, výsledek není stále uspokojivý. Systémovým řešením je změna Zákona o loteriích, který musí zásadně zpřísnit pravidla provozování hazardních her. Rozšiřování těchto her v našem hlavním městě je neúnosné a má negativní důsledky na bezpečnost a klidné prostředí. Gamblerství je strůjcem mnoha tragicky zmařených lidských i rodinných osudů a od nás, komunálních politiků, se očekává, že nebudeme o bezpečnosti pouze plamenně hovořit, ale že budeme konat. Chceme Vám slíbit konkrétní kroky, jež budou učiněny v souladu s Vašimi zájmy. V září Vás v ulicích Prahy 2 oslovíme s anketou, týkající se provozování výherních hracích přístrojů, heren, kasin či různých sázkových videoloterijních terminálů. Jako komunální politici nemáme kompetenci měnit legislativu. Chceme však mít Vaši podporu pro účinný tlak na Ministerstvo financí, které nové hazardní hry na našem území neustále a přes náš nesouhlas povoluje, a vyslat jasný signál i našim zákonodárcům, že tento druh podnikání není v Praze 2 žádoucí. Zabraňme šíření gamblerství do našich domácností a nepřipusťme, aby se z České republiky a zejména z našeho hlavního města stalo Las Vegas! Děkuji Vám všem za ochotu odpovídat na naše anketní otázky a přeji Vám hezký zbytek léta. Jana Černochová, starostka (ODS) NÁVRAT ZTRACENÉ KRÁSY: Když se v roce 2002 začal v Havlíčkových sadech opravovat Viniční altán, málokdo si dovedl představit, jak celý památkově hodnotný areál během příštích let prokoukne. Nyní, v roce 130. výročí povýšení Královských Vinohrad na město, jsou hotovy téměř všechny zásadní rekonstrukce a park se stal centrem kulturních aktivit. Za pár dní zde propukne jedna z nich, Vinobraní na Grébovce. Podrobný program najdete na str. 5. Text: len, foto: vin Dopravní průzkum ke zúžení Legerovy ulice Ke zúžení Legerovy ulice zpracovala Dopravní fakulta ČVUT průzkum. Šlo o prověření, zda zúžení vyvolá případná přetížení jak magistrály (SJM), tak jiných ulic. Ze závěru průzkumu vyplývá, že k menšímu zvýšení provozu sice došlo, ale že to mohlo být způsobeno především současným výrazným dopravním omezením při stavbě Městského okruhu v Praze 6 a 7 a nástupem jarního období. Průzkum uvádí, Co nás pálí že hlavním faktorem průjezdnosti SJM je světelně řízená křižovatka Legerova Rumunská. Její kapacita nebyla zúžením na tři pruhy nijak omezena, když čtvrtý pruh před ní zůstal v dostatečné délce zachován. Z toho vyplývá, že uzavření několika desítek metrů v Legerově ulici bylo z celoměstského hlediska zcela zanedbatelné. V příslušném období let 2007 a 2008 byly výsledky měření imisí v Legerově ulici téměř shodné. I když meteorologické podmínky je mohou částečně ovlivnit, vykazuje letošní měření výrazné snížení imisí z tehdejších 100 % na letošní hodnoty NO 2 42 %, Pm10 (prach) 58 % a CO 73 %. Plynulejší jízda bez zrychlování při přejíždění do volného pruhu a zpět tak přináší své výsledky. Městská část Praha 2 je velmi překvapena požadavkem Prahy 4 na znovuotevření pruhu v Legerově ulici. Pokládá ho za nemorální a požaduje, aby obyvatelé za Nuselským mostem nebyli stavěni do pozice obyvatel jakési druhé kategorie a měli alespoň stejná práva, jako obyvatelé před Nuselským mostem, tj. alespoň právo na stejný počet pruhů. Občanská sdružení v Praze 4 již léta svádí boj proti masivní výstavbě hotelů, administrativních a obchodních center na pankrácké pláni v okolí SJM. S tím je především spojena dopravní zátěž v ulicích Prahy 4 i na SJM. Zúžení Legerovy ulice proto MČ Praha 2 chápe jako záminku MČ Prahy 4, na niž lze svést negativní dopady uvedené výstavby. V popsaných souvislostech je třeba se zeptat, proč má jen Praha 2 čekat na dokončení okruhů. Není poněkud kuriózní, když první semafor na trase od Budapešti je až v centru Prahy? Mají-li naši obyvatelé s radikálnější humanizací SJM čekat na okruhy, bylo by na místě, kdyby ostatní městské části do té doby omezily výstavbu na svém území, která využití SJM zvyšuje. Proto MČ Praha 2 požádala hl. m. Prahu o vyhlášení stavební uzávěry na rozvojové plochy podél magistrály do doby dokončení okruhů. Ze strany vedení města nebyl požadavek vyslyšen. Podle poslední informace však Rada hl. m. Prahy alespoň zahájila v souladu se svým programovým prohlášením přípravu koncepce zklidnění SJM v celé její délce. MČ Praha 2 má za to, že zúžení SJM v Legerově ulici je prvním a nezbytným krůčkem k takovému cíli. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky (ODS) Novoměstská radnice po 590 letech zažila reprízu defenestrace konšelů V červenci 1419 se na Dobytčím trhu u Novoměstské radnice srotil dav nespokojených Pražanů, který vedli kazatel Jan Želivský a vojevůdce Jan Žižka. Lid před radniční bránou žádal novoměstské konšely o vydání vězněných stoupenců přijímání pod obojí, tedy hostie i vína. Ti žádosti nevyhověli a dramatická situace vyvrcholila vyhozením purkmistra, dvou konšelů a několika měšťanů z okna radnice. Tuto událost z počátku husitských Plamenná promluva Želivského k lidu válek si nynější městská část Praha 2 spolu se stovkami nadšených návštěvníků připomněla v pátek 31. července reprízou 1. pražské defenestrace před Novoměstskou radnicí na Karlově náměstí, a to přesně po 590 letech a jednom dni. Jenom tehdejší zpupné konšely a novoměstského purkmistra nahradili zkušení filmoví kaskadéři. Novoměstská radnice byla otevřena už od 10 hodin, takže si ji mohli zájemci v klidu prohlédnout. Pokr. na str. 2 Přípravy na zteč rozvášněný dav moc povzbuzovat nepotřebuje NP_zari_09.indd :49:35

2 2 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2009 Co se děje na radnici Noviny Prahy 2 Rada a zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala do uzávěrky tohoto čísla v měsíci srpnu jednou, a to Projednala celkem 41 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku Komplexní správa parků na území MČ Praha 2, souhlasila se zněním zřizovacích listin mateřských a základních škol zřizovaných MČ, se zněním zřizovací listiny příspěvkové organizace Novoměstská radnice a zřizovací listiny Knihovny na Vinohradech, samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou. Rovněž souhlasila s výpůjčkou části náměstí Míru pro pořádání Jarmarku chráněných dílen a také s úpravami letošního rozpočtu MČ. RMČ přijala dále usnesení k pravidelným bodům: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 14/2009 a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 10/2009. Z materiálů k informaci vybíráme: k poděkování za poskytnutí finanční pomoci na odstranění škod vzniklých záplavami, k návrhu novely nařízení hl. m. Prahy č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města, v nichž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v úterý v 15:00 ve velkém sále ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20. Zasedání je veřejné. Ing. Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Předčasné volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční ve dnech 9. a Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Průběh voleb se řídí zákonem č. 247/1995 Sb. Volební místnosti budou umístěny ve stejných budovách jako při posledních volbách. Hlasovací lístky obdrží voliči do schránek nejpozději tři dny přede dnem voleb (v modré doručovací obálce s vyznačením čísla volebního okrsku a adresy volební místnosti), budou k dispozici také na požádání přímo ve volebních místnostech. VOLIČSKÝ PRŮKAZ Voliči, kteří budou chtít hlasovat v jiném volebním okrsku, než kam spadají podle místa svého trvalého pobytu, mohou již nyní u příslušného obecního úřadu požádat o vydání voličského průkazu; ten jim umožní hlasovat v kterékoliv volební místnosti na území ČR nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Žádost o voličský průkaz lze podat osobně do středy do 16:00 (volič předloží občanský průkaz nebo cestovní pas) anebo písemně (s úředně ověřeným podpisem) tak, aby byla na příslušný úřad doručena nejpozději v pátek Na Úřadu MČ Praha 2 přijímá žádosti oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v hale v přízemí (vstup také z Jugoslávské ulice), návštěvní hodiny: pondělí a středa 8:00 17:30, úterý a čtvrtek 7:30 16:00, pátek 7:30 13:00; žádost lze podat také v informační kanceláři Úřadu MČ Praha 2 v Nuslích, Jaromírova 23. Předávání hotových voličských průkazů bude podle zákona probíhat od ; voličský průkaz může po tomto datu převzít volič na úřadu osobně nebo k převzetí udělit plnou moc jiné osobě (podpis voliče na plné moci musí být úředně ověřen) anebo mu úřad voličský průkaz zašle na zvolenou adresu. ŽÁDOST O NÁVŠTĚVU S PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKOU Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky v odboru správních agend Úřadu MČ Praha 2 tel.: nebo ve dnech voleb předat přímo okrskové volební komisi. MOŽNOST NAHLÉDNUTÍ DO SEZNAMU VOLIČŮ Každý volič s trvalým pobytem v Praze 2 si po prokázání totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem) může v odboru správních agend Úřadu MČ Praha 2, kancelář č. 103, ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze sdělovat telefonicky vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana; rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých. Případnou chybu v údajích vedených v seznamu voličů lze opravit nebo doplnit; úřad je povinen do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplnění údajů buď vyhovět anebo mu písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Aktuální informace k volbám jsou průběžně k dispozici na úřední desce Úřadu MČ Praha 2 a také na internetové stránce Mgr. Jarmila Kořínková, vedoucí odboru správních agend Poděkování za pomoc Dopis od starosty jihočeského města Husinec Roberta Klesnera s poděkováním za dar na odstranění škod vzniklých záplavami obdržela počátkem srpna rada městské části. Po červnové povodni byly škody na majetku města odhadnuty cca na 10 mil. Kč. Vámi poskytnutý finanční dar bude použit na financování obnovy lávky pro pěší v lokalitě u Sirkovny (pod přehradou), píše starosta Husince. Urychlenou pomoc pro tři místa, která byla koncem června postižena záplavami, odsouhlasila Rada městské části Praha 2 na mimořádném zasedání již Na pokyn starostky Jany Černochové byla oslovena města Protivín, Husinec a městys Strunkovice nad Blanicí, mezi které pak byla rovným dílem rozdělena částka 150 tisíc Kč. Zaplavená města rychlou pomoc Prahy 2 uvítala, protože finanční prostředky mohla při likvidaci vzniklých škod operativně přerozdělit. red Novoměstská radnice zažila reprízu defenestrace testu: za správné řešení byli odměněni drobnými dárky a čokoládovou medailí městské části. Odpoledne se na jevišti u kašny konal zajímavý kulturní program, který moderoval sám Jan Želivský. Přítomné pozdravila starostka městské Paní starostka rozdává historické pohlednice Prahy 2 části Praha 2 Jana Černochová a pozvala Pokr. ze str. 1 Čekání na hlavní atrakci dne, rekonstrukci defenestrace, si návštěvníci je, aby při příležitosti této histo- rické rekonstrukce využili možnosti strávit příjemný večer v kulisách středověku. mohli zpříjemnit na středověkém Večer se staneme svědky teh- tržišti, kde byla řada stánků se zajímavým tovarem. Měli možnost se posilnit vybranými středověkými lahůdkami nebo sladkými staročeskými perníky a ochutnat čerstvý chleba, upečený v pojízdné peci. A k jídlu popít víno z Grébovky nebo pivo a medovinu ze dejších krvavých událostí, řekla. Rekonstrukce historického dění však má jednu nespornou výhodu na rozdíl od drsné reality Prahy na počátku husitských válek se my tragických následků obávat nemusíme. Snad jen abychom drželi palce, ať mají odvážné středověké krčmy. Nechyběla ani skoky z oken radnice šťastný konec. výtvarná dílna a hry pro nejmenší. Na tržišti měla svůj stánek i městská část Praha 2. Procházející se mohli seznámit např. s letáčky o Novoměstské radnici, mimořádnému zájmu se těšily rozdávané historické pohlednice, které Praha 2 vydala u příležitosti 160. výročí Pak si lidé mohli poslechnout koncert dobové kapely Heurema a veselou kramářskou píseň o defenestraci, kterou s loutkami, hlavně pro děti, předvedlo Studio dell arte. Na volném prostranství kousek od jeviště mohli přítomní obdivovat ukázky středověkých osamostatnění obce Vinohrady soubojů. O půl osmé večer celá akce a 130. výročí povýšení Král. Vinohrad na město. Zájemci si mohli prověřit vyvrcholila a všichni se přesunuli před ohrazené místo pod radničními okny. svoje znalosti o Praze 2 v počítačovém Začala rekonstrukce, připomínající Jako první letí z okna purkmistr Jan Podivínský Boj proti sprejerům pokračuje Rada městské části Praha 2 vyhlásila otevřené řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na ochranu majetku proti poškození graffiti. Vybraná firma bude v období následujících čtyř let provádět systematické ošetřování obecních i soukromých nemovitostí proti sprejovým nástřikům. Městská část Praha 2 s tímto fenoménem bojuje řadu let. Jen pro letošní rok vyčlenila ze svého rozpočtu 10 milionů Kč na další systematickou likvidaci graffiti z budov na svém území. Najala si společnost, která nově natřené fasády opatřuje speciálním penetračním nátěrem, na jehož základě pak lze graffiti z fasády snadněji odstranit. Vloni jsme na domech vyzkoušeli dvě různé technologie, které mají ulehčit odstraňování sprejerských výtvorů, abychom mohli vybrat tu nejlepší, říká k tomu zástupce starostky Jiří Paluska. Většina budov na území městské části není v majetku obce, ale soukromých vlastníků, a tak radnice tuto službu nabízí i jim. Do projektu se majitelé nemovitostí budou moci přihlásit pod podmínkou, že mají budovu na penetraci připravenou tzn. mají opravenou fasádu. Ochrana soukromých nemovitostí před poškozením graffiti se bude realizovat na náklady městské části Praha 2. Ošetření se provádí do výšky tří metrů a zahrnuje: penetraci odstranění graffiti následné odstraňování opravu fasádního nátěru následné odstraňování opravu omítky. Ve čtyřletém období, na které je projekt ochrany nemovitostí naplánován, by mohlo být ošetřeno zhruba 280 domů svěřených do správy městské části a 3000 domů soukromých vlastníků. Ještě v letošním roce to může být 625 domů, z toho cca 80 ve správě městské části a 545 domů soukromých vlastníků, nově zařazených do programu. Pro příští rok se počítá s ošetřením 234 nemovitostí, v následujícím roce pak 859 domů a v roce 2012 cca 947 domů. Text: len, foto: an památnou neděli ; tehdy pronesl kazatel Jan Želivský v kostele P. M. Sněžné plamenný projev, po kterém se rozvášněný dav vydal k Novoměstské radnici. Historický průvod ozbrojeného pražského lidu ve středověkých kostýmech pod vedením Jana Želivského a za přítomnosti Jana Žižky nejprve symbolicky obešel část Karlova náměstí a pak zamířil k radniční bráně. Žádal radní, aby propustili všechny zatčené stoupence přijímání pod obojí. Před zraky stovek velkých i malých diváků na prostranství u kašny pak pod vlajkami s kalichem dobyl lid s ozbrojenci s meči a kušemi budovu Novoměstské radnice. Za chvíli už začali létat z okna v prvním patře konšelé. Z výšky sedmi metrů padal nejdříve kaskadér, představující někdejšího purkmistra Jana Podivínského, hned za ním další dva muži. Dopadli na hromadu sena, podloženou vysokou speciální matrací, kde je jeden kališnický ozbrojenec ještě pro jistotu dorazil mečem. Diváci potleskem ocenili závěrečná slova Jana Želivského, který z okna radnice s nadsázkou volal: Ukázali jsme těm nahoře, jak by mohli skončit. Skvělým a odvážným výkonům skákajících nadšeně tleskali a křičeli. Po skončení programu se všichni v klidu rozešli, žádné nepokoje po vzoru rozvášněného davu v historickém průvodu se nekonaly. Na tvářích diváků bylo vidět, že se jim rekonstrukce defenestrace líbila, a mnozí i slovy oceňovali dobrý nápad Prahy 2. Text: van, foto: van/vin Tehdy jako dnes, volné pády konšelů si málokdo nechá ujít Sociální bydlení Od zvýšila MČ Praha 2 peněžitou výpomoc v rámci programu sociálního bydlení a rozšířila její dosažitelnost i na nájemníky v domech soukromých majitelů. Pomoc v rámci programu sociálního bydlení je městskou částí poskytována na základě Pravidel sociálního bydlení, schválených s účinností od , a to formou nabídky pronájmu sociálního obecního bytu. Určena je občanům starším 65 let, resp. žadatel a ostatní členové domácnosti jsou ve věku 60 let a více a alespoň jeden z nich je starší 65 let, a dále občanům, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P, a v případě zletilé osoby i příjemci starobního či invalidního důchodu. Součástí programu sociálního bydlení je i peněžitá výpomoc, o kterou do mohli žádat pouze nájemci obecních bytů. Ta činila 200 Kč měsíčně a vyplácela se zpětně po skončení kalendářního roku. Vzhledem k postupujícímu procesu deregulace nájemného a s ohledem na jeho možné dopady byla s účinností od schválena změna pravidel tak, aby o peněžitou výpomoc mohli žádat i občané, kteří bydlí v domech soukromých majitelů pokud splňují podmínku cílové skupiny a pokud vzhledem k velikosti bytu nemohou žádat městskou část o pronájem sociálního obecního bytu. Zároveň se zvýšila částka peněžité výpomoci z 200 Kč na 400 Kč za kalendářní měsíc. Vyplácet se bude zpětně po skončení kalendářního čtvrtletí. red NP_zari_09.indd :49:41

3 Noviny Prahy 2 Co se děje v Praze 2 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ Rekonstrukce v Praze 2 Na podzim bude po rozsáhlé rekonstrukci zpřístupněn veřejnosti Pavilon č. p v Havlíčkových sadech, další ze staveb na území parku, nazývaného podle svého zakladatele Gröbovka. Také Grotta ve zdejších sadech a Bastion XXXI na Novoměstských hradbách se již brzy dočkají tolik potřebné obnovy. Na rekonstrukci obou zdevastovaných objektů byla zpracována projektová dokumentace. VZPOMÍNKA NA SRPEN 68: Před budovou Českého rozhlasu se v pátek 21. srpna konal pietní akt jako připomínka srpnových událostí roku 1968, kdy invaze spojeneckých vojsk Varšavského paktu ze dne na den nadlouho zmařila naděje na společenskou změnu. Srpnová okupace si vyžádala mnoho obětí mezi obyvateli, nejvíc jich při střetu se sovětskými vojáky zahynulo právě u budovy Československého rozhlasu. Vzhledem k ukončení rekonstrukce části historické budovy Rozhlasu se vzpomínková akce opět vrátila na Vinohradskou třídu. Památku padlých si připomněli představitelé vlády a osobnosti české politické scény. Za hlavní město položil věnec první náměstek primátora Mgr. Rudolf Blažek, za městskou část Praha 2 zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek (na snímku vlevo). Shromáždění se tradičně zúčastnili také zástupci Českého rozhlasu, veřejnost a pamětníci. Text: red, foto: len O prázdninách se vylepšovaly školy S novým školním rokem nastaly i mnohé pozitivní změny ve vybavení základních škol v naší městské části. K lepšímu se změnily i některé přístupové cesty, vybudované v rámci prázdninových oprav pražských komunikací. Nejmarkantnějším příkladem je úprava křižovatky ulic Sázavská a Moravská v ství tamější základní školy, kterou iniciovala soused- městská část Praha 2 spolu s o. s. Pražské matky. Pro bezpečnost dětí V průběhu července byla před Základní školou Sázavská vybudována zvýšená křižovatka. V těchto místech se změnila dispozice celé ulice a rozšířily se chodníky. Projekt vycházel ze zadání městské části Praha 2. Smyslem stavebních úprav bylo zabránit vozidlům v překračování nejvyšší povolené rychlosti. Užitek z toho budou mít všichni chodci, především ale děti, docházející do základní školy. Také se zkrátila délka přechodů v prostoru křižovatky a vytažením chodníkových nároží se zlepšil výhled do silnice. Parkovací stání jsou nyní pevně vymezena. Nájezdové rampy na zvýšenou plochu křižovatky mají schodovitý tvar a jsou žulové. Horní plochu křižovatky tvoří drobná žulová dlažba, chodníky z betonových dlaždic nahradil staropražský mozaik. Pro lepší komfort chodců je tu osazeno dopravně bezpečnostní zábradlí, usměrňující jejich pohyb na vyznačené přechody. V chodnících jsou také zabudovány varovné a signální prvky pro lidi se sníženou možností orientace, tzv. slepecké pásy. Investorem úprav je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Částka 2,9 mil. Kč byla na tento účel vyčleněna z rozpočtu BESIP. Opravy ve školních budovách Hned v prvním prázdninovém týdnu bylo ve školních budovách ve správě městské části Praha 2 zahájeno několik velkých oprav a rekonstrukcí. Letos to byla zejména obnova elektroinstalací a osvětlení, která se týkala ZŠ a MŠ Slovenská a základních škol Botičská, Londýnská a Štěpánská. Ve Štěpánské byly navíc zrenovovány suterénní prostory, v Botičské opraveny podlahy a v Londýnské zrekonstruována část sociálních zařízení a vyměněny bojlery na ohřev vody (TÚV). V ZŠ Jana Masaryka byly vyměněny stoupačky a bojlery na ohřev vody; rekonstrukce se dočkalo i okolí školy a vstup do budovy. V MŠ Římská byla provedena sanace vlhkého zdiva. Opravy menšího rozsahu (do 500 tisíc Kč) si školy zajišťují samy. Jsou to např. natěračské práce. V MŠ Římská, v pobočce Londýnská, se natírala okna ve vnitrobloku, v MŠ Slovenská, v pobočce Koperníkova, zase nouzové požární schodiště. Vodovodní vedení se opravovalo v MŠ Viničná, v pobočce Na Rybníčku. V ZŠ Resslova byly u pěti učeben vyměněny dveře, ve třech učebnách a v ředitelně opravena podlaha, v pěti učebnách a na chodbách opraveno osvětlení, na terase v 1. poschodí vyměněna dlažba a provedeny nutné opravy WC. ZŠ Londýnská si zajistila výměnu dožilých oken v sociálních zařízeních a na chodbách a opravu dvorku a svodu dešťové vody. Přípravu velkých veřejných zakázek zařídil odbor majetku a investic ÚMČ Praha 2. Menší zakázky připravili ředitelé a ředitelky příslušných základních a mateřských škol ve spolupráci s odborem školství. Městská část Praha 2 tak letos v létě investovala do svých zřizovaných škol bezmála 20 milionů korun. Text a foto: len Den, kdy svítí Světlušky Sbírkový den pro Světlušku, což je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením trochu světla, se bude letos konat už posedmé. Ve středu 9. září můžete přispět Světlušce v tradiční sbírkový den ve více než třech stovkách měst. Od dobrovolníků v originálních kostýmech si můžete zakoupit přívěsek, náramek a magnetku s kresbami nevidomé Pavly Francové. Symbolický příspěvek v hodnotě 30 Kč, 50 Kč, 70 Kč a výše bude sbírán do zapečetěné lucerničky, se kterou budou chodit studenti středních škol a spolupracovníci domů dětí a mládeže. Dobrovolníci budou oblečeni do světluščích kostýmů s krovkami a tykadly a světluščího trička. Kdybyste si přece jen nebyli jisti, neváhejte požádat o povolení ke sbírce a zkontrolujte, zda mají zapečetěnou lucerničku. Kromě 9. září se můžeme potkat při různých pouličních doprovodných akcích a v některých velkých obchodních centrech až do konce roku. Obnova Pavilonu Podnikatel Moritz Gröbe zakoupil území dnešního parku v roce 1870 a vybudoval zde podle projektu Josefa Schulze své sídlo s několika budovami a objekty. Jedním z nich je objekt Pavilonu, zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek. Podobně je tomu u většiny staveb v parku, ležícím v památkově chráněné oblasti zahrnující pražské čtvrti Vinohrady, Žižkov a Vršovice, která byla vyhláškou hl. m. Prahy prohlášena za památkovou zónu. Pavilon je integrálním urbanistickým, architektonickým a výtvarným doplňkem Gröbeho vily. Ta představuje dominantní stavbu v současném parku i v původní zahradě, koncipované jako pozdní novoromantické dílo zahradní architektury. Zpočátku Pavilon sloužil jako střelnice a kuželník, jeho provoz byl pouze sezonní. Rekonstrukce byla zahájena v roce 2007 demolicí stavebně nesourodých přístavků, které vznikaly v době, kdy budova Pavilonu sloužila k jiným účelům, než bylo její původní určení. V období mezi dvěma světovými válkami Záchrana Grotty a Bastionu je na obzoru Grotta v Havlíčkových sadech a Bastion XXXI na Novoměstských hradbách se již brzy dočkají obnovy. Poté, co byla zpracována projektová dokumentace na jejich rekonstrukci, je nyní třeba vybrat firmu, která navrhované práce provede. Rada městské části Praha 2 na svém zasedání 11. srpna souhlasila s vypsáním zadávacího řízení k podání nabídek na tyto dvě veřejné zakázky. Grotta Unikátní sochařské dílo nemá obdoby v celé Evropě. Původní návrh zpracovali architekt Barvitius, sochař Vorlíček a na díle se podílel i zadavatel Gröbe. V umělé skále najdeme mimo jiné jeskyně, meditační koutky, kašny, sály apod. V předprostoru Grotty také bývala fontána se sochou Neptuna od sochaře Schnircha. Záměrem městské části je vrátit Grottě původní vzhled a v maximální míře využít dochované originály nebo jejich fragmenty. V současné době je zpracována studie Revitalizace památkově chráněného parku Havlíčkovy sady, k. ú. Královské Vinohrady, Praha 2, jejíž součástí je i Grotta. Probíhají zde přípravné a průzkumné práce za účelem odvodnění a odvětrání. zde byly zřízeny dětské jesle. Toto její využití přetrvalo prakticky až do doby poměrně nedávné. Snahou rekonstrukce bylo obnovit původní ráz stavby se zachováním jeho rekreačně-společenské funkce, v návaznosti na další zařízení parku určené veřejnosti. Patří mezi ně Viniční altán, zrekonstruovaná vinice s nově postaveným Viničním sklípkem a umělou skálou Grottou, jejíž generální oprava se plánuje na příští rok. Při obnově Pavilonu byl kladen značný důraz na zachování původních stavebních konstrukcí a prvků. Převážnou část prací na obnově stavby proto tvořily Při restaurování bude nutné kombinovat stavební, technické, chemickotechnologické, restaurátorské, estetické a přírodně rostlinné zásahy a práce. Po rekonstrukci Grotty se předpokládá její sezonní využití pro příležitostné akce. Projektovou dokumentaci k rekonstrukci Grotty zpracovala firma SGL Projekt, s. r. o. Celkové náklady stavby jsou orien- tačně stanoveny na 40 milionů Kč. Bastion u Božích muk Bastion je vystupující částí opevnění u karlovského předmostí Nuselského mostu, označenou římským očíslováním XXXI. V daném případě jde o poměrně velký prostor, který vznikl v době navázání barokních hradeb na původní gotické. Bastion se nachází téměř proti vstupu do zahrady Ztracenka, jejíž přestavba právě probíhá. Vstup je z Horské ulice těsně nad její svažitou částí. Bastion bude obnoven podle projektu arch. restaurátorské práce. Restaurováno bylo původní hrázděné zdivo, veškeré vnitřní i vnější povrchy stavby včetně střechy, podlah, obkladů stěn, nástěnných maleb a lunet umístěných nad jednotlivými vstupy. V západním křídle byl dle dostupné dokumentace obnoven původní kuželník. Ke dvěma historickým křídlům Pavilonu byla přistavěna nová část, v níž je umístěno sociální zařízení a zázemí pro provoz kavárny. Společně s obnovou stavby Pavilonu bylo revitalizováno i bezprostřední okolí včetně opěrné zdi u Gröbeho vily Foto: len a ploch z obou stran jižního křídla, kde byly vysazeny nové stromy a obnoveny mlatové cesty. Městská část Praha 2 obnovu této kulturní památky financovala ze svého rozpočtu, za pomoci dotace pro obnovu památek Ministerstva kultury ČR a dotace ze státního rozpočtu. Přáním všech, kteří se na této rekonstrukci podíleli, je, aby se zde návštěvníci Havlíčkových sadů cítili co nejlépe. Petr Reiterman, odd. investic OMI ÚMČ Praha 2 Melkové a arch. Cikána (MCA Atelier s.r.o.), kteří zvítězili ve veřejné soutěži na úpravy této části Novoměstských hradeb. Celkové náklady se odhadují na Kč. Půjde o rekonstrukci parteru s výhledem na Vyšehrad. V místě zbořeniště budovy č. p bude vybudována kavárna. Ta má být zasazena do terénu tak, že se z jedné strany stane podzemní a z druhé přízemní budovou s vnějším zahradním předprostorem na terénu. Předpokládá se zde kulturně-společenské využití, pořádání výstav a komorních kulturních akcí a případně i svateb. Objekt bude zahrnovat toalety pro návštěvníky, místnosti pro obsluhu kavárny a zázemí pro správu sousední zahrady Ztracenka. V parteru se nezapomnělo ani na nové ztvárnění Božích muk, která zde byla kdysi umístěna. Revitalizace Bastionu je dílčí součástí sanace v minulosti dlouho zanedbávaného území Prahy 2. Úprava prostoru má za cíl zatraktivnit tuto lokalitu pro její návštěvníky. Navržené úpravy sice podtrhují pevnostní charakter území, ale také řeší přímé pěší propojení s okolním územím, tj. se zahradou Ztracenka, s Albertovem a především s parkem Folimanka průchodem skrz hradby. Na stavbu Bastionu by měla již příští rok navazovat revitalizace další části Folimanky. Bastion bude napojen na stávající cestní síť parku a v jeho horní části budou vytvořeny odpočinkové prostory s výhledem do údolí. Text: len/von, foto: len/archiv redakce NP_zari_09.indd :49:43

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Na horké téma O dopravních problémech, perspektivách Severojižní magistrály a placeném

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2012, ročník 14 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Paměť národa 70. výročí operace Anthropoid připomíná výstava historických dokumentů

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5 2 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Hřiště na úrovni Dětská hřiště v Praze 2 jsou hodnocena jako špičková co do bezpečí

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Co na to politici Životní prostředí a doprava jsou posledními z cyklu předvolebních

Více

Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké?

Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké? 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Léto v Praze Prázdniny lze i ve městě strávit zajímavě, máme pro vás pár tipů strana

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Auto*Matické kouzlo dne Ulice se promění v promenády, žádná auta, samé veselí. Začne

Více

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 2 Prahy Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Noviny 2 Praha 2 Čistota městské části Do roku 2009 vstupuje radnice s kampaní ČISTÁ DVOJKA. Pro zlepšení

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř. 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Jinýma očima Studenti architektury představili vlastní vize urbanistické budoucnosti.

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Klíč od Prahy 2 Žáci základních škol poznávají historii i zvláštnosti míst, ve kterých vyrůstají.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Klíč od Prahy 2 Žáci základních škol poznávají historii i zvláštnosti míst, ve kterých vyrůstají. 1 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LEDEN 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Sociální bydlení na dvojce Pravidla sociální bytové politiky usilují o adresnou i sociálně

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad Březen 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Když bomby padaly na Prahu Další autentické příběhy čtenářů z náletu v únoru 1945

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 4 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad DUBEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Velikonoce Jak budeme prožívat nejvýznamnější křesťanský svátek strana 2 Peníze pro

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 8 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad SRPEN 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Město pro lidi Rušná křižovatka I. P. Pavlova se na dva týdny proměnila v městskou

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Okolí Olšanského náměstí promění rekonstrukce. Léto si můžete užít i ve městě. Za poznání historie by se platit nemělo,

Okolí Olšanského náměstí promění rekonstrukce. Léto si můžete užít i ve městě. Za poznání historie by se platit nemělo, Husité s křižáky se 12. července utkají na Vítkově str. 20 KAM V LÉTĚ S DĚTMI NA POSLEDNÍ CHVÍLI str. 17 Za poznání historie by se platit nemělo, říká ředitel Armádního muzea Žižkov Aleš Knížek str. 13

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. rozhodlo vykoupit od menšinových. korun. K tomu budou Pražské služby

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. rozhodlo vykoupit od menšinových. korun. K tomu budou Pražské služby 8 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad SRPEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Neptun je zpátky Do Grotty v Grébovce se po letech vrátila ztracená socha strana 2

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Válečný fotograf Unikátní snímky L. Sitenského připomenou 75. výročí nacistické okupace

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Válečný fotograf Unikátní snímky L. Sitenského připomenou 75. výročí nacistické okupace 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad BŘEZEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Měsíc čtenářů Knihovna na Vinohradech h má co nabídnout nejmladším knihomolům i seniorům

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Rady a tipy, jak prožít advent a připravit se na svátky. strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Rady a tipy, jak prožít advent a připravit se na svátky. strana 4 + 5 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Amos Tour odstartovala Oblíbená soutěž o nejvšestrannější školu je v plném proudu.

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

zlín Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína

zlín Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína M K V A ù T E N G 2 0 A Z zlín 5 0 9 R O â N Í Í K N X V Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína KOUPALIŠTĚ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH BUDE Vážení občané, v úvodnících, připravovaných do zpravodaje jednotlivými

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 První máj na laně Nuselák slaňovali handicapovaní sportovci i známé tváře strana 2

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

BRANÍK MILUJI KVŮLI PŘÍRODĚ A SPORTU SOFTBALISTKA LUCIE ČERNOHLÁVKOVÁ, VÍTĚZKA POHÁRU MISTRYŇ: RADNICE PRAHY 4 TRVÁ NA ZASTŘEŠENÍ ULICE SPOŘILOVSKÁ

BRANÍK MILUJI KVŮLI PŘÍRODĚ A SPORTU SOFTBALISTKA LUCIE ČERNOHLÁVKOVÁ, VÍTĚZKA POHÁRU MISTRYŇ: RADNICE PRAHY 4 TRVÁ NA ZASTŘEŠENÍ ULICE SPOŘILOVSKÁ ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII TÉMA MĚSÍCE: SPORTOVNÍ CENTRA NOVĚ NABÍZEJÍ VÍCE AKTIVIT ČTĚTE NA STR. 4 5 AKTUÁLNĚ: RADNICE PRAHY 4 TRVÁ NA ZASTŘEŠENÍ ULICE SPOŘILOVSKÁ ČTĚTE NA STR. 7 SOFTBALISTKA LUCIE ČERNOHLÁVKOVÁ,

Více

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí 10/2009 15. května 2009 Cena 7,00 Kč Květen plný oslav a výročí Aktuálně z radnice Slavnostní vernisáže výstavy dvou českých a dvou německých výtvarnic nazvané Ženy/4/ Frauen se v pátek 1. května v Muzeu

Více