Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková"

Transkript

1 Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková

2 - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem Nejsvětějšího srdce Páně - Dominanty: Žižkovský vysílač, Vinohradská vodárenská věž a věž kostela Husova sboru - Obchody a služby jsou k nalezení v parteru převážně velkých ulic Korunní, Vinohradská a kolem náměstí - Celá oblast je převážně obytná. - hojná vegetace výsadba stromů kolem silnic oboustranně, soukromá zeleň ve vnitrobloku a dostatek kvalitně udržovaných zelených ploch (Mahlerovy sady, sady Svatopluka Čecha, Bezručovy sady - Tři základní školy (u náměstí Jiřího z Poděbrad, u Bezručových sadů, na Slezské ulici kousek východně od sadů Svat. Čecha), mateřská školka (na rohu Boleslavské a Korunní ulice), a Střední umělecko - průmyslová škola - Tři kostely

3

4 M 1 : 5000 VINOHRADY SCHWARZPLANN Tomášková, Talacková U1

5 Škroupovo náměstí nám. Jiřího z Poděbrad Vinohradská Slezská Korunní OBYTNÉ DOMY VOZOVKY ZELEŇ ŠKOLY MŠ, ZŠ, SŠ SAKRÁLNÍ STAVBY SOUD PRO PRAHU 3 KANCELÁŘE, OBCHODY, SLUŢBY DOMINANTY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ HŘBITOV TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ POZEMEK VODÁRNY M 1 : 5000 VINOHRADY CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI ÚZEMÍ Tomášková, Talacková U1

6 TRAM zastávka AUTOBUS. zastávka zastávka METRA M 1 : 5000 VINOHRADY CHARAKTER. VLASTNOSTI ÚZEMÍ DOPRAVA Tomášková, Talacková U1

7 SILNICE CHODNÍKY VEŘEJNÁ ZELEŇ SOUKROMÁ ZELEŇ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ OBYTNÉ BUDOVY ZPEVŇENÉ PLOCHY RESTAURACE KOSTEL KNIHOVNA ŠKOLA Bezručovy sady M 1 : 1000 VYBRANÁ LOKALITA VINOHRAD PROVOZNĚ-FUNKČNÍ ANALÝZA Tomášková, Talacková U1

8 M 1 : 1000 VINOHRADY VYBRANÁ LOKALITA PROSTOROVĚ-KOMPOZIČNÍ ANALÝZA Tomášková, Talacková U1

9

10

11

12 M 1 : 250 VINOHRADY KORUNNÍ TŘÍDA ULIČNÍ PROFIL Tomášková, Talacková U1

13 VINOHRADY KORUNNÍ TŘÍDA

14 M 1 : 250 VINOHRADY MORAVSKÁ ULIČNÍ PROFIL Tomášková, Talacková U1

15 VINOHRADY MORAVSKÁ

16

17

18

19

20

21

22

23 V této lokalitě jsou dva základní druhy zástavby bloková a solitérní. Bloková zástavba v tomto prostoru naprosto převaţuje. Bloky jsou v některých místech téměř pravidelné, jinak se přizpůsobují hlavním komunikačním osám. Systém ulic je pravidelný a přehledný. Hlavními osami jsou ulice Korunní a Slezská, které jsou téměř rovnoběţné a směřují od Náměstí Míru na východ, a ulice Vinohradská, která začíná od Václavského náměstí, lícuje Riegrovy sady a paralelně s Korunní směřuje na východ. Za další ulice Ondříčkova, která vytváří jemný zlom charakteru zástavby. Vnitrobloky jsou zastavovány jako technické zázemí místních ţivnostníků, jako skladové prostory, nebo jako soukromé zahrady. Solitérní zástavba je koncipována do řad. Jde o soukromé parcely se samotným domem a zahradou ve většině případů orientovanou na jih. Centrum naší oblasti je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem Nejsvětějšího srdce Páně, jíţně lemované Vinohradskou ulicí. Dalšími podstatnými dominantami jsou Ţiţkovský vysílač, Vinohradská vodárenská věţ a věţ kostela Husova sboru. Obchody a sluţby jsou k nalezení v parteru převáţně velkých ulic Korunní, Vinohradská a kolem náměstí, v ostatních menších ulicích se obchody v parteru vyskytují v menší míře a jsou to hlavně obchody pro běţnou denní potřebu. Je zde také jedno velké obchodní centru Palác Flóra, s dobrou dopravní dostupností MHD, které zasahuje do pozemku Olšanských hřbitovů,které ukončují naší oblast z východu. Celá oblast je převáţně obytná. V ulicích je prostor pro volný pohyb chodců, bez výraznějších překáţek. Kromě hlavních ulic jsou přechody pro chodce bez světelné signalizace. Atmosféru Vinohrad zpříjemňuje hojná vegetace výsadba stromů kolem silnic oboustranně, soukromá zeleň ve vnitrobloku a dostatek kvalitně udrţovaných zelených ploch (Mahlerovy sady, sady Svatopluka Čecha, Bezručovy sady. Celá lokalita se mírně svaţuje k jihu, v jiţní části naší oblasti se terén svaţuje strměji, čímţ nabízí výhled na panoramu Vršovic. Lokální občanská vybavenost je dostačující. Nachází zde tři základní školy (u náměstí Jiřího z Poděbrad, u Bezručových sadů, na Slezské ulici kousek východně od sadů Svat. Čecha), mateřská školka (na rohu Boleslavské a Korunní ulice), a Střední umělecko - průmyslová škola. Plus nabízí i duchovní vyţití tři kostely (Farní sbor Českobratrské evangelické vyuţívá vnitroblok, Nejsvětější srdce Páně, Husův sbor). Pro konkrétnější rozbor jsme si vybraly výraznou část oblasti- Bezručovi sady. Zde se mění druh zástavby z blokové na solitérní. J to klidná, odpočinková část bez MHD, s častým pohybem dětí a volně puštěných psů. Jedná se o velmi svaţitý terén k jihu, jiţní část je se Slovenskou ulicí spojena dvěma schodištěm. Mezi důleţité nebytové objekty patří základní škola, kostel a pozemek vodárny. Doprava je jednosměrná a nabízí dostatek parkovacích míst po okrajích silnic.

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Výsledky dotazníkového šetření Obsah 1. ÚVOD...4 2. CÍL A METODIKA...4 2.1. Metoda sběru dat...4 2.2. Struktura dotazníku...5 2.3. Výběr respondentů...5

Více

KONCEPČNÍ ROZVAHA O ÚZEMÍ MČ PRAHA 10 KE ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ČERVEN 2014

KONCEPČNÍ ROZVAHA O ÚZEMÍ MČ PRAHA 10 KE ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ČERVEN 2014 KONCEPČNÍ ROZVAHA O ÚZEMÍ MČ PRAHA 10 KE ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ČERVEN 2014 A MAPA A HODNOTY NA ÚZEMÍ MČ: A.1. ARCHITEKTONICKÉ DOMINANTY A HODNOTNÉ OBJEKTY A.1.1. kostel Sv. Václava náměstí Sv.

Více

Mapa A. Hodnoty na území mč

Mapa A. Hodnoty na území mč Legenda Popis jednotlivých položek legendy Mapa A. Hodnoty na území mč A. 1. Architektonické dominanty a hodnotné objekty Definice Vyznačte objekty, které svou architektonickou kvalitou výrazně předstihují

Více

MAŠŤOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) KA * KA

MAŠŤOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) KA * KA MAŠŤOV (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou MAŠŤOV (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K.

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno ÚNOR 2014 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:

Více

KONCEPT SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE. 9.-13.tř. 5.-8.tř. 1.-4.tř.

KONCEPT SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE. 9.-13.tř. 5.-8.tř. 1.-4.tř. KONCEPT ŠIRŠÍ ŠIRŠÍ VZTAHY ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE SITUACE BUDOUCÍ AREÁL AREÁL KULTURNÍHO CENTRA DOPRAVA DOPRAVA SKULPTUR DIVADLO MĚSTO 9.-13.tř. 5.-8.tř. KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ CENTRUM BYDLENÍ PŮVODNÍ PARCELA

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice. Územní plán Svojetice

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice. Územní plán Svojetice Obec Svojetice Číslo usnesení: 2013-11-086 Ve Svojeticích dne 27. 11. 2013 Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice Zastupitelstvo obce Svojetice, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

ČESKÝ KRUMLOV ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA fáze III. NÁVRH ŘEŠENÍ

ČESKÝ KRUMLOV ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA fáze III. NÁVRH ŘEŠENÍ Příloha obecně závazné vyhlášky města Český Krumlov č.2/2006 ČESKÝ KRUMLOV ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA fáze III. NÁVRH ŘEŠENÍ separát textové části D. ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV VE FORMĚ REGULATIVŮ

Více

Niky pro umístění městského mobiliáře

Niky pro umístění městského mobiliáře Ulice V Lipkách patří v organizmu města Hradec Králové k prvkům, které byly při proslulém rozvoji města koncem 19. a počátkem 20. století převzaty z předešlého období šlo o hráz mez dvěmi inundačními kotli

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

ZELENÁ REZIDENCE UPROSTŘED ŽIŽKOVA

ZELENÁ REZIDENCE UPROSTŘED ŽIŽKOVA ZELENÁ REZIDENCE UPROSTŘED ŽIŽKOVA Tiskové informace, červen 2013 www.centralparkpraha.com OBSAH 1. Unikátní rysy projektu Central Park Praha 2. Základní údaje o projektu 3. Popis projektu, architektura

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu.

DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu. 1 2 DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu. 3 4 diplomová práce základní škola květnice Magdalena Havlová ateliér kuzemenský & synek fakulta

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu OBSAH DOKUMENTACE Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu Grafická část: 8. Koordinační výkres 1 : 5 000 9. Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 10. Širší vztahy

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér

Více

Nové byty Dobříš Unikátní byty včetně kuchyně, spotřebičů, parkingu a DPH

Nové byty Dobříš Unikátní byty včetně kuchyně, spotřebičů, parkingu a DPH Praha a střední čechy listopad/prosinec 2012 Nové byty Dobříš Unikátní byty včetně kuchyně, spotřebičů, parkingu a DPH Více informací: www.novebytydobris.cz, +420 720 413 001 Exkluzivně Exkluzivně Exkluzivně

Více

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze 2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze Využití území 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Hlavní město Praha je největším městem České republiky s významnou koncentrací funkcí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

Integrovaný plán rozvoje města Luby. na roky 2008 2013

Integrovaný plán rozvoje města Luby. na roky 2008 2013 Integrovaný plán rozvoje města Luby na roky 2008 2013 1 Obsah 1. Úvod 2. Analýza současného stavu 2.1. Charakteristika území 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Nezaměstnanost 2.4. Bydlení 2.5. Ekonomická činnost 2.6.

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. 2011 ÚP KRÁSNÁ II ODŮVODNĚNÍ

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

Textová část 1/38 1. ÚVOD

Textová část 1/38 1. ÚVOD Textová část 1/38 1. ÚVOD Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných měst obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl metodicky

Více

eal estate REALITNÍ PROJEKTY 2015

eal estate REALITNÍ PROJEKTY 2015 eal estate REALITNÍ PROJEKTY 2015 REALITNÍ PROJEKTY 2015 Drážďany Praha Regensburg Košice Bratislava eal estate PRONÁ JEM Projekt Lokalita Země Albertov Rental Apartments Praha 2 Česká republika Business

Více

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V lokalitě není zajištěn bezpečný pohyb cyklistů a přecházení ulic chodci. - Lokalita je v

Více