IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: srpen 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: srpen 2008"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: srpen 2008 Správce stavby projektu SRPEN 2008

2 Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 Název dokumentu: Měsíční zpráva o postupu č. 4 období srpen 2008 Číslo dokumentu: 2005/CZ/16/C/PE/001 Číslo vydání: 04 Vypracoval: Zkontroloval: Schválil: Konsultant JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE ing. Karel Žákovský / Vedoucí skupiny stavebních dozorů Ing. Hana Valová / Zástupce vedoucího týmu správce stavby Ing. Ludvík Jančálek / Vedoucí týmu DATUM PODPIS PODPIS PODPIS Objednatel JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE Ing. Gabriela Vlachovská / manager projektu pan Pavel Čejka / předseda představenstva DATUM PODPIS PODPIS MZOPV č. 4 2 SRPEN 2008

3 FM celková částka , 30 EUR FM datum zahájení FM datum uplynutí (platnosti) Detaily smlouvy Číslo smlouvy: Zprostředkovaný projektový komponent: 2005/CZ/16/C/PE/001 Částka smlouvy EURO ( ) Datum ujednání: Datum zahájení: Fáze smlouvy: Lhůta sdělení chyb: 60 měsíců Datum původního dokončení: Prodloužení lhůty: Datum skutečného dokončení: Finanční shrnutí postupu Dokončení v % Uplynulý čas Plán Skutečnost Skluz % Měsíce % Ve sledovaném období 0,6 0,386-0,216 0, Od počátku stavby 1,22 0,818-0,402-0, Plánovaný náklad stavby- celkem Prostavěnost k dnešnímu dni Skluz % Plánovaná lhůta Skutečná lhůta do dnešního dne % , Shrnutí nákladů Do tohoto měsíce Současný měsíc Celkový součet do dnešního data MZOPV č.4 3 SRPEN 2008

4 Vzhledem k tomu, že součástí díla je i zpracování projektu pro realizaci stavby, byl čas, od zahájení projektu do data hodnocení touto zprávou, využit na přípravné a projektové práce na projektu realizace. Nutno podotknout, že celý projekt je členěn na čtyři části, které byly předmětem samostatného výběrového řízení, to znamená, že projekt je zabezpečen po částech různými zhotoviteli. Jedná se o: Část Pod-projekt číslo Místo Název Projektu A 1 Bzenec Rekonstrukce ČOV B 2 Strážnice Rekonstrukce a intenzifikace ČOV 3 Petrov Odkanalizování obce 4.2 Hodonín Rekonstrukce kmenové stoky 6.2 Veselí nad Moravou Rekonstrukce kmenových stok C 4.1 Hodonín Rekonstrukce ČOV 5 Ratíškovice Dobudování ČOV 6.1 Veselí nad Moravou Rekonstrukce ČOV D 7 Bzenec 8 Moravská Nová Ves Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vod, rekonstrukce prameniště Rekonstrukce prameniště Části A, B a C řeší odvádění a čištění odpadních vod z předmětných lokalit; část D řeší jímání a úpravu vody pitné v lokalitách pramenišť v Bzenci a Moravské Nové Vsi a rekonstrukci úpravny vody Bzenec. Úvodem této zprávy je třeba podat informaci, že všechny části projektu mají uzavřeny SoD na zhotovitele. Dále jsou uzavřeny smlouvy na propagaci, správce stavby a AD, které jsou rovněž uznatelnými náklady stavby. Na částech A, B, a C probíhají souběžně projektové práce na projektech realizace stavby a stavebně montážní práce, na části D bylo plnění díla zahájeno dne projektovou činností, na základě výzvy Správce stavby ze dne MZOPV č.4 4 SRPEN 2008

5 Základní údaje Údaje o objednateli Objednatel: Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. Předseda představenstva: Manažer projektu: pan Pavel Čejka Ing. Gabriela Vlachovská Oficiální adresa: Adresa: Purkyňova 2/2933 Telefon: Město: Hodonín Fax: Stát: Česká republika Údaje o správci stavby Správce stavby: Sdružení Jančálek s.r.o. Centroprojekt a.s. ic consulenten ZTGmbH Datum ustanovení zástupců správce stavby: Od Do 1. Ing. Jančálek Ludvík VT Sídlo firmy: Adresa: U Tržiště 22 Telefon: Město: Břeclav, Fax: Stát: Česká republika Údaje o zhotovitelích Zhotovitel A: IMOS Brno a.s. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing.Petr Nop pan Kamil Marhefka Sídlo firmy: Adresa: Olomoucká 174 Telefon: Město: Brno Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva bez DPH: Celkem bez DPH: zařízení staveniště ČOV Bzenec EUR EUR EUR MZOPV č.4 5 SRPEN 2008

6 Zhotovitel B: Sdružení MSO servis spol.s.r.o. Swietelsky stavební s.r.o. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing. František Minařík Ing. Tomáš Hrabina Sídlo firmy: Adresa: Za humny 20 Telefon: Město: Kyjov Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: zařízení staveniště ČOV Strážnice EUR EUR EUR Zhotovitel C: Sdružení ARKO Technology, a.s. Královopolská Ria, a.s. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing. Rostislav Němeček Sídlo firmy: Adresa: Vídeňská 108 Telefon: Město: Brno Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: sídlo firmy EUR EUR EUR Zhotovitel D: Sdružení IMOS Zlín s.r.o. KUNST spol.s.r.o. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Miroslav Matějka Bohdan Kopecký Sídlo firmy: Adresa: Tečovice 353 Telefon: Město: Zlín Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: zařízení staveniště úpravna vody Bzenec MZOPV č.4 6 SRPEN 2008

7 Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: EUR EUR EUR Na propagaci je uzavřena SoD s dodavatelem MEDIA FLOW na částku EUR bez DPH. Na správce stavby se sdružením Jančálek s.r.o., Centroprojekt a.s. a ic Consulenten GmbH na částku EUR bez DPH. Na výkon autorského dozoru pro části A,B a C se zhotovitelem PÖYRY Environment a.s. na částku EUR bez DPH a VODING Hranice spol.s.r.o. na část D na částku EUR bez DPH. Závěr K hodnocení postupu projektu jako celku je nutno informovat, že, oproti časovým předpokladům finančního memoranda, projekt vykazuje podstatné zpoždění, zapříčiněné zejména opakovanými výběrovými řízeními na zhotovitele staveb jak pro čištění a odvádění odpadních vod, tak i na zhotovitele pro pod-projekty řešící vody pitné. Konečný příjemce podpory požádá o změnu memoranda, týkající se zejména času pro celkové dokončení projektu včetně finančního vyrovnání. Postup těch částí projektu, s uzavřenými smlouvami o dílo, vykazuje rovněž časové prodlení oproti schváleným Programům prací ; toto prodlení bude vyhodnoceno u každé samostatné části stavby. MZOPV č.4 7 SRPEN 2008

8 OBSAH MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ příloha B k SoD Správce stavby 8.1 Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Harmonogram stavby Zpráva o postupu S-křivka o finančním postupu S-křivka fyzického postupu Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Náčrtky - seznam změn Veřejné sítě - komunikace s občany Plány - harmonogram Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Zásoby, zdroje zhotovitele Organizace zhotovitele Stavební práce Prováděné práce Materiály a kontrola kvality Podmínky počasí Dokončené práce Silniční doprava Letní a zimní údržba silnic Stavební instrukce Upozornění na nesoulady Životní prostředí Měření znečistění a kontrola Plán ochrany životního prostředí Finanční stav Dílčí platební certifikát (IPC) Platební detaily a detaily IPC Změna nařízení Vydané změny Očekávané změny Finanční důsledky změn Díla Požadavky Oznámené požadavky Schválené požadavky Zadavatelova převzetí Certifikáty o převzetí Náhrada za zpoždění MZOPV č.4 8 SRPEN 2008

9 Měsíční zpráva o postupu skupina,,a Pod-projekt č.1: Bzenec rekonstrukce ČOV SRPEN 2008 Břeclav Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Ve sledovaném období se v souladu s Programem stavby pokračovalo na vypracování, projednání a schvalování projektu pro realizaci stavby. V projektové přípravě se projevily negativní vlivy ujasnění nabídnutých strojů a zařízení, v nabídce nebyly stroje a zařízení a jejich parametry specifikovány. Tento problém byl řešen dodatečně. Stavební práce pokračovaly na UFČ 200, biologická linka u UFČ 100 mechanický stupeň Během sledovaného období se podařilo vybetonovat dno a stěny (po terén) mezičerpací stanice (součást biologické linky). Odlišným způsobem od zadávací dokumentace je řešena i úprava základové spáry objektů dosazovacích nádrží a aktivačních nádrží. Rozhodující pro postup bylo rozhodnutí projektanta zvýšit založení objektů o cca 25 cm mělčeji a tento prostor využít ke zpevnění podloží štěrkovými dusanými vrstvami pro dosažení požadované únosnosti. Ve sledovaném období byly provedeny podkladní betony DSO č.25 Aktivační nádrže, betonáž a armatura dna, dále podkladové betony DSO č.27 Dosazovací nádrže a armatura dna. Proto, že výše popsané skutečnosti ovlivnily podmínky realizace podstatným způsobem, nebylo dosaženo takových výsledků, které by zabezpečily dodržení původního časového plánu a termín zahájení provozování biologické linky, který je kritickým bodem plnění následujících objektů dosud provozovaných. Tyto objekty budou rekonstruovány následně po zahájení provizorního provozu biologické linky a budou předmětem zkušebního provozu. Zhotoviteli bylo uloženo připravit aktualizaci Programu prací, jako výchozího materiálu k jednání při schválení aktualizovaného Programu prací, do MZOPV č.4 9 SRPEN 2008

10 Dále pokračovaly stavební práce na těchto DSO: DSO.101 Vypínací a spínací komora - sanace DSO.102 Lapák štěrků - sanace DSO.103 Šneková čerpací stanice - sanace DSO.104,105 Česlovna, zařízení na shrabky - sanace DSO.107 Lapák písků - sanace Harmonogram stavby Podprojekt č.1 Bzenec rekonstrukce ČOV má v současné době schválený Program prací, který je předmětem kontroly na každém měsíčním kontrolním dnu. Do dnešního dne je zpoždění na objektech biologické linky (DSO 205, 206 a 207) téměř 2 měsíce. Důvodem je změna založení (úpravy podloží) základové spáry oproti zadávací dokumentaci a systém ověřování únosnosti podzákladí dle zadání. Dalším důvodem je skutečnost, že přípojka NN pro staveniště, kterou bylo nutno budovat rozdílně od zadání, byla zprovozněna teprve v průběhu července, což negativně ovlivnilo intenzívní čerpání podzemní vody z výše popsaných objektů Zpráva o postupu Zhotovitel předložil zprávu o postupu prací za měsíc srpen, ze které vyplynuly tyto zásadní informace: a) Plánovaný postup prací nebyl dodržen. b) Důvody prodlení: Ztížená geologie a zvodnění při založení nových stavebních objektů opatření při úpravách pracovních postupů při založení dle pokynů projektanta a geologa (viz zápisy ve stavebním deníku a samostatné protokoly o zkouškách a zápisy VS a KDp) Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Srpen ,3 Od počátku stavby ,7 Rozdíl od počátku stavby ,3 I když prodlení ve finančním vyjádření EUR není k absolutní částce této části projektu SPH podstatné, ve věcné náplni a skutečnosti, že se jedná o prodlení na SO na kritické cestě, si vyžaduje zvláštní pozornosti v posouzení vlivu na termín zkušebního provozu a tím i dokončení celé části A ČOV Bzenec celého projektu Střední Pomoraví Hodonínsko. Z přehledu vyplývá neplnění v absolutní hodnotě EUR, což představuje finanční propad dle plánu 44,3 % od počátku stavby. Správce stavby projedná se zhotovitelem analýzu propadu a navrhne opatření na MKD dne MZOPV č.4 10 SRPEN 2008

11 8.1.2 Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Ve sledovaném období zhotovitel předložil a správce stavby odsouhlasil projektovou dokumentaci realizace stavby následujících objektů a provozních souborů: DSO.103 Šneková čerpací stanice - schváleno DSO.104 Česlovna - schváleno DSO.105 Prací zařízení na shrabky - schváleno DSO.106 Předávací stanice nečistot z čištění stok - schváleno DSO.108 Měření množství na přítoku - schváleno DSO.207 Dosazovací nádrž č.1 - schváleno DSO.207 Dosazovací nádrž č.2 - schváleno DSO.208 Dmýchána II - schváleno DSO.209 Místnost trafa a nízkonapěťové spínací zařízení - schváleno DSO.406 Předávací stanice fekal - schváleno DSO.508 Plynové potrubí 1.část, regulační stanice plynu - schváleno SO.0100 Budova kalového hosp. a odvodnění kalu, I.část - schváleno PS.100 Mechanický stupeň - schváleno PS.400 Odvodňování kalu - schváleno DPS.503 Regulační stanice plynu - schváleno Nároky - seznam změn Změny nebyly nárokovány a administrativně projednány. Bylo rozhodnuto, že po dokončení celé projektové dokumentace pro realizaci stavby, budou drobné změny a nároky, plynoucí z odlišného řešení od ZD, projednány jako jedna změna - č Veřejné sítě - komunikace s občany Na staveništi stávající ČOV Bzenec se sítě jiných správců než VaK nevyskytují. Komunikace s veřejností je zabezpečena účastí na kontrolních dnech starostou města Plány harmonogram Ve sledovaném období nepředložil zhotovitel žádné podrobné harmonogramy Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Na staveništi byly osazeny mobilní buňky zařízení staveniště. Staveniště bylo protokolárně předáno dne , v měsíci červnu byly objekty ZS mobilizovány a ke dni zpracování této zprávy jsou v plné funkci včetně kanceláře správce stavby. Kromě dokončení přípojky NN pro potřeby staveniště a osazení elektroměrem se podmínky pro provádění stavby nezměnily. Staveniště je funkční a plně aktivováno Zásoby, zdroje zhotovitele Žádné zásoby ani zdroje nebyly. Dodávka betonu pro založení skeletu hrubého předčištění byla plynulá dle potřeb stavby Organizace zhotovitele Dne zhotovitel předložil organogram zabezpečení stavby personálem techniků. Tento seznam nebyl v průběhu srpna měněn. MZOPV č.4 11 SRPEN 2008

12 8.1.4 Stavební práce Prováděné práce Stavební práce pokračovaly: DSO.205 AN 1 betonáže dna - AN 2 - úprava podloží - mezičerpací stanice - betonáž dna a stěn DSO DN.1 - podkladní beton, armatura dna - DN 2 - úprava podloží DSO Vypínací a spínací komora - sanace DSO Lapák štěrků - sanace DSO Štětová čerpací stanice - sanace DSO.104, 105 Česlovna, zařízení na shrabky - sanace DSO Lapák písků - sanace Materiály a kontrola kvality Žádné materiály určené k zabudování nebyly na stavby doručeny, mimo betonové směsi pro založení AN a DN. Přejímka proběhla v souladu s plánem řízení jakosti Podmínky počasí Počasí bylo pro práce plánované k realizaci v srpnu příznivé, detailní rozpis viz zápisy ve stavebním deníku Dokončené práce Nebyly dokončeny žádné práce Silniční doprava Nedošlo k žádnému hodnocení vlivu na silniční dopravu. Odvoz zemin na mezideponii je mimo hlavní silniční síť. Dopravní značení na hlavní silnice Bzenec Veselí n/m., s omezením vzhledem ke stavbě, je instalováno Letní a zimní údržba silnic Nebylo třeba udržovat silnice Stavební instrukce Nebyly vydány, mimo pokynů správce k dopřesnění realizační dokumentace a v zápisech VS a KDp k užití strojů a zařízení Upozornění na nesoulady Zhotovitel upozornil na nesoulad ve vyhodnocení situace v napojení stavební mechanizace na el. energii. Je rozporné řešení od zadávací dokumentace. Připojení dle ZD se ukázalo nereálným. Dále je rozdílně od zadávací dokumentace řešeno založení objektů biologické linky. Řešení dle zadávací dokumentace se ukázalo nereálným Životní prostředí Měření znečistění a kontrola Nebyla provedená žádná měření ani kontrola tohoto úseku. MZOPV č.4 12 SRPEN 2008

13 Plán ochrany životního prostředí Zhotovitel v rámci nabídky předložil Plán OŽP na stavbě. Správce stavby vyhodnotil tento plán a připomínky zpracoval do mimořádné zprávy o vyhodnocení tohoto plánu. Opatření budou vyhodnocena na V. MKD dne Finanční stav Dílčí platební certifikát (DPC) Zhotovitel uplatnil nárok na úhradu prací provedených v červenci ve výši ,05 EUR, který správce stavby odsouhlasil k proplacení dne spolu s managerem projektu Platební detaily a detaily DPC Zhotovitel doložil nárok detailní přílohou A k faktuře položkově provedené práce se všemi podpůrnými dokumenty v měsíční zprávě Změna nařízení Vydané změny Dosud nebyly vydány žádné změny Očekávané změny V průběhu zpracování realizační projektové dokumentace a při výrobních výborech jsou oboustranně navrhovány drobné změny směřující ke zlepšení provozních podmínek či případně snížení ceny dle smlouvy o dílo. Tyto návrhy jsou evidovány a budou vyhodnoceny při ukončení projektových prací v souborné změně technického řešení Finanční důsledky změn Díla Dosud nebyly schváleny změny Požadavky Oznámené požadavky Zhotovitel předložil v deníku víceprací nároky na zvýšení ceny. Správce stavby se vyjádří do 7 dnů po konání MKD č. V Schválené požadavky Nebyly schváleny žádné požadavky Zadavatelova převzetí Certifikáty o převzetí Nebyly vydány Náhrada za zpoždění Nebyla uplatněna. Ing. Karel Žákovský Vedoucí skupiny stavebních dozorů MZOPV č.4 13 SRPEN 2008

14 Měsíční zpráva o postupu skupina,,b pod-projekt č. 2: Strážnice rekonstrukce ČOV pod-projekt č. 3: Petrov odkanalizování obce pod-projekt č. 4.2: Hodonín rekonstrukce kmenových stok pod-projekt č. 6.2: Veselí n/mor. rekonstrukce kmenové stoky SRPEN 2008 V Břeclavi Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Ve sledovaném období byly na pod-projektech části B prováděny následující stavební práce a jiné aktivity. Byly prováděny stavební práce na pod-projektech: č.2 Strážnice rekonstrukce ČOV č.3 Petrov odkanalizování obce č.4.2 Hodonín rekonstrukce kmenových stok č.6.2 Veselí n/mor. rekonstrukce kmenové stoky nezahájena, předáno staveniště. Pokračovalo se na zpracování projektu realizace stavby na všech pod-projektech. Bližší informace v situaci na jednotlivých pod-projektech viz následující články této zprávy Harmonogram stavby Zhotovitel má zpracován a správcem stavby odsouhlasen Program prací včetně finančního plánu. Tento je předmětem kontroly na každém měsíčním kontrolním dni, je vyhodnocován včetně posouzení plnění postupných milníků viz samostatné pod-projekty. Dle tohoto programu je plnění ve velkém skluzu, což vedlo k aktualizaci Programu, který je v současné době projednáván Zpráva o postupu V průběhu zpracování této zprávy předložil zhotovitel koncept zprávy o postupu výstavby za měsíc srpen. Správce stavby posoudil znění a všechny podpůrné dokumenty. Čistopis, který bude projednán na MKD dne , bude přílohou této zprávy. Ze zprávy zhotovitele vyplynulo: Pod-projekt č.2 Strážnice rekonstrukce ČOV - zpoždění oproti plánu má růstovou tendenci Pod-projekt č.3 Petrov odkanalizování obce MZOPV č.4 14 SRPEN 2008

15 - zpoždění oproti plánu má růstovou tendenci Pod-projekt č.4.2 Hodonín rekonstrukce kmenových stok - stavebně v souladu se schváleným Programem Pod-projekt č.6.2 Veselí n/mor. rekonstrukce kmenové stoky - plnění pouze na 13,84 % je důsledkem nesouladu Programu prací s finančním plánem viz podrobně při hodnocení pod-projektu Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Srpen ,89 Od počátku stavby ,31 Rozdíl od počátku stavby ,69 Závěr: Z uvedené tabulky vyplývá, že stavby části B vykazují v realizaci zpoždění. Podrobně budou důvody a podmínky zpoždění dle časového plánu vyhodnoceny při vyhodnocení jednotlivých pod-projektů. Při jednání MKD je nutno přijat opatření ke sjednání nápravy a stanovit opatření k vyrovnání manka. Úprava programu prací je nutná zejména u pod-projektu č.2 ČOV Strážnice, kde technické podmínky založení aktivačních nádrží podstatně změní pracovní postup a tím i věcné a časové plnění stavby tohoto pod-projektu. U pod-projektu č.6.2 Veselí n/mor. kmenové stoky je neplnění chybou zpracovaných materiálů. Program stavby předpokládal zahájení v měsíci srpnu, finanční plán však stanovil nesmyslné plnění již v červnu, červenci a srpnu. MZOPV č.4 15 SRPEN 2008

16 Pod-projekt č. 2: Strážnice rekonstrukce ČOV Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Srpen ,4 Od počátku stavby ,44 Rozdíl od počátku ,56 Z uvedeného finančního přehledu plyne zpoždění stavebních prací, způsobené těmito vlivy: a) zdržení projektu pro realizaci nevyjasněním nabídnutých strojů a zařízení a jejich parametrů vyžádány od zhotovitele nové informace a požadavky a projektant musel zapracovat nároky objednatele b) náročnější způsob zakládání než předpokládala zadávací dokumentace c) odlišné místo napojení el. energie pro stavební mechanizaci než předpokládal tendr odlišná stanoviska E-ON a energetika VaK d) opožděná montáž strojů a zařízení oproti plánu Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Projektant DUIS Brno s.r.o. pokračoval v projektu realizace stavby. Ve sledovaném období bylo správcem stavby: schváleno k realizaci DSO.22.1 Dešťová zdrž schváleno SO.29 Spojovací potrubí, 3.část - schváleno DPS.02.5 Dávkování chemikálií - schváleno PS.06 Motorové rozvody ČOV, 2. část - schváleno Celkový stav projektu je uložen u správce stavby a je postupně doplňován Nároky - seznam změn Změny nebyly zatím uplatněny. V rámci dokumentace realizace stavby se řeší odlišně od ZD způsob úpravy podzákladí AN z důvodů únosnosti Veřejné sítě - komunikace s občany Nedošlo ke styku se sítěmi. Komunikace s občany je zabezpečena účastí starosty města na MKD Plány harmonogram Ve sledovaném období nebyl předložen ke schválení žádný podrobný harmonogram Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace ZS bylo mobilizováno v plné funkci. Ve sledovaném období nedošlo ke změnám. MZOPV č.4 16 SRPEN 2008

17 Zásoby, zdroje zhotovitele Zhotovitel je dostatečně vybaven mechanizačními prostředky a pracovníky ve smyslu schválených pracovních plánů. Materiální zabezpečení: dodávka betonových směsí je plynulá bez problémů. Kromě vlastních pracovníků bude stavba zčásti realizována v subdodávkách dodávka a montáž části technologického vybavení Organizace zhotovitele Zhotovitel předložil organogram dne Ve sledovaném období nedošlo ke změnám Stavební práce Prováděné práce Stavební práce byly prováděny na těchto objektech: DSO 22.2 Hrubé předčištění DSO 30.3 Měrný objekt na odtoku DSO 30.2 Rozdělovací objekt před DN SO 24 Dosazovací nádrže a ČS kalů DSO Jímka na fugát PS 02.1 DN PS.0001 Hrubé předčištění a DZ PS.0002 Čištění odpadních vod Materiály a kontrola kvality Užité materiály byly doloženy certifikáty odsouhlasenými stavebním dozorem. Pracovní postupy byly v souladu se schváleným Plánem řízení jakosti stavby a kontrolovány JS dle schváleného plánu kontrol a zkoušek Podmínky počasí Jsou podrobně uvedeny ve stavebních denících zhotovitele a zkontrolovány stavebním dozorem Dokončené práce Dosud nebyly Silniční doprava Nebylo připomínek Letní a zimní údržba silnic Je prováděna v souladu s podmínkami ToR. Nedošlo ke stížnostem Stavební instrukce Kromě pokynů ve stavebním deníku a týdenních jednáních nebyly uděleny. Schválen Program prací a stanoveny podrobné milníky Upozornění na nesoulady Nesoulady dosud nebyly zaznamenány a řešeny. Drobné nesoulady se zadávací dokumentací jsou řešeny projektem pro realizaci. Po dokončení budou vyhodnoceny a projednány jako změna technického řešení č.1. MZOPV č.4 17 SRPEN 2008

18 Pod-projekt č. 3: Petrov odkanalizování obce Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Srpen ,09 Od počátku stavby ,47 Rozdíl od počátku stavby ,53 Z tabulky finančního vyhodnocení postupu prací, která reálně postihuje i věcné plnění Programu prací ve fyzických jednotkách vyplývá, že pod-projekt č.3 Petrov odkanalizování nenaplnil plánované objemy srpna. Důvody jsou zejména v nenaplnění plánovaného objemu na ČS Pe 1 vzhledem k pracnosti, kterou zhotovitel podcenil a organizačně nezvládl Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele V rámci projektové přípravy předložil ve sledovaném období zhotovitel projekt realizace těchto SO a PS a správce stavby posoudil a schválil k realizaci: SO.01.2 Čerpací stanice Pe 1 (ČS 1A) SO Čerpací stanice Pe SO.06.2 Čerpací stanice Pe 5 výtlak SO.07.1 Čerpací stanice Pe 2 stavební část SO.07.2 Čerpací stanice Pe 2 - výtlak SO.07.3 Čerpací stanice Pe 2 odpadní potrubí SO.10.1 Čerpací stanice Pe 3 stavební část SO.10.2 Čerpací stanice Pe 3 - výtlak SO.01.6 Stoka A SO.01.8 Přeložka stoky síranové vody SO Stoka AD SO Odlehčovací stoka OS 1 AD SO.02.1 Výtlačné potrubí z Pe SO.02.3 Propustek 1 A SO.02.4 Propustek 2 A SO.03 - Stoka A SO.04 - Stoka AE SO Stoka AE SO Stoka AE SO.01.5 ČS Pe 1 přípojka NN SO.06.3 ČS Pe 5 přípojka NN SO.07.5 ČS Pe 2 přípojka NN SO.10.3 ČS Pe 3 přípojka NN MZOPV č.4 18 SRPEN 2008

19 Nároky - seznam změn Změny nebyly zatím uplatněny Veřejné sítě - komunikace s občany Nedošlo ke styku. Komunikace s občany je zabezpečována prostřednictvím starosty obce, který se účastní vybraných jednání Plány harmonogram Ve sledovaném období zhotovitel nepředložil žádné další podrobné harmonogramy Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Staveniště bylo předáno dne v plném rozsahu a je plně mobilizováno a funkční Zásoby, zdroje zhotovitele Předzásobena byla stavba potrubím. Potrubí bylo správcem stavby juniorem prohlédnuto a způsob uložení shledán dostatečným Organizace zhotovitele Organizační schéma zabezpečení jednotlivých staveb zhotovitel předal. Ve sledovaném období nedošlo ke změnám Stavební práce Prováděné práce Stavební práce pokračovaly na objektech SO 01.7 Odlehčovací stoka A, včetně výpustního objektu a OK na stokách OS 1 A, AD, OS 1 AD, AD Materiály a kontrola kvality Dodané potrubí bylo juniorem zkontrolováno podle podmínek projektu, pracovní postupy jsou v souladu s plánem řízení jakosti schváleným správcem stavby Podmínky počasí Pro stavební práce vhodné, podrobné hodnocení denní viz stavební deník Dokončené práce Nebyly dokončeny žádné práce Silniční doprava Nebylo připomínek Letní a zimní údržba silnic Je prováděna v souladu s podmínkami zadání Stavební instrukce Kromě pokynů ve stavebním deníku a opatření uložených na jednáních kontrolních dnů a vedení stavby, nebyly žádné pokyny uloženy Upozornění na nesoulady Nesoulady dosud nebyly zaznamenány a řešeny. Drobné nesoulady se zadávací dokumentací jsou řešeny projektem pro realizaci. Po dokončení budou vyhodnoceny a projednány jako změna technického řešení č.1. MZOPV č.4 19 SRPEN 2008

20 Pod-projekt č. 4.2: Hodonín rekonstrukce kmenových stok Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Srpen ,27 Od počátku stavby ,9 Rozdíl od počátku stavby ,1 Tabulka finančního hodnocení koresponduje s plněním programu stavby ve věcném plnění. Z předloženého vyplývá, že pod-projekt č.4.2 Hodonín rekonstrukce kmenových stok vykazuje mírné zpoždění. Důvod je zřejmě v nedokonalém odhadu věcné náplně na finanční vyjádření, protože podrobné harmonogramy nevykazují rozdíly ze skutečnosti. Správce stavby nepokládá za nutné uložit na tomto pod-projektu opatření Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Projektant zhotovitele HYDROPROJEKT Brno předložil ve sledovaném období dokumentaci k projednání a schválení: Národní třída SO.01, 04 a 05 - schváleno Náčrtky - seznam změn Nebyly uplatněny Veřejné sítě - komunikace s občany Pracovalo se na stokách ul. Měšťanská a Štefánkova, sítě nebyly dotčeny. S občany nedošlo ke střetům. Část A Národní třída je prováděna pod archeologickým dohledem Plány harmonogram Zhotovitel předložil podrobné harmonogramy těchto objektů: SO 02 Stoky ulic Měšťanská a Štefánkova SO 03 Stoka na Národní třídě Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Staveniště bylo předáno dne , je mobilizováno a funkční Zásoby, zdroje zhotovitele Proběhlo předzásobení trubním materiálem. Tvarovky HOBAS jsou dodány v souladu s projektem a uloženy dle pokynů výrobce Organizace zhotovitele Organizační schéma zabezpečení jednotlivých staveb zhotovitel předal dne Ve sledovaném období nedošlo ke změnám.v obsazení a funkcích techniků. MZOPV č.4 20 SRPEN 2008

XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009

XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: březen 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,

Více

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí Město Spálené Poříčí Náměstí Svobody 132 335 61 Spálené Poříčí IČ: 00257249 Vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:,,technický dozor investora na akci:optimalizace

Více

Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz 2012 2 VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO 4 I. Základní údaje o akciové

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

SMLOUVA O DÍLO $1/11. {OSI,f-PUJof't I

SMLOUVA O DÍLO $1/11. {OSI,f-PUJof't I Níže uvedené smluvní strany I. Objednatel: Město Mělník [-J SMLOUVA O DÍLO $1/11. {OSI,f-PUJof't I náměstí Míru č.p. 1,276 Ol Mělník Ztn"tollpell: MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou města IČ: 00237051 Bankovní

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2013

Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti za rok 2013... 1 1. Úvodní slovo jednatelů společnosti... 3 2. Základní údaje o společnosti... 6 2.1. Společníci:... 6 2.2. Účel založení:...

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Věstník NKÚ, kontrolní závěry 31 11/05 Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Zpráva o činnosti OI ČIŽP Praha za rok 2005

Zpráva o činnosti OI ČIŽP Praha za rok 2005 Zpráva o činnosti OI ČIŽP Praha za rok 2005 V roce 2005 evidováno 66 stížností na kácení a poškození dřevin rostoucích mimo les Praha, leden 2006 1 Obsah: Strana 1. Úvod 3 2. Zpráva o činnosti za rok 2005

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více