IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: srpen 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: srpen 2008"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: srpen 2008 Správce stavby projektu SRPEN 2008

2 Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 Název dokumentu: Měsíční zpráva o postupu č. 4 období srpen 2008 Číslo dokumentu: 2005/CZ/16/C/PE/001 Číslo vydání: 04 Vypracoval: Zkontroloval: Schválil: Konsultant JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE ing. Karel Žákovský / Vedoucí skupiny stavebních dozorů Ing. Hana Valová / Zástupce vedoucího týmu správce stavby Ing. Ludvík Jančálek / Vedoucí týmu DATUM PODPIS PODPIS PODPIS Objednatel JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE Ing. Gabriela Vlachovská / manager projektu pan Pavel Čejka / předseda představenstva DATUM PODPIS PODPIS MZOPV č. 4 2 SRPEN 2008

3 FM celková částka , 30 EUR FM datum zahájení FM datum uplynutí (platnosti) Detaily smlouvy Číslo smlouvy: Zprostředkovaný projektový komponent: 2005/CZ/16/C/PE/001 Částka smlouvy EURO ( ) Datum ujednání: Datum zahájení: Fáze smlouvy: Lhůta sdělení chyb: 60 měsíců Datum původního dokončení: Prodloužení lhůty: Datum skutečného dokončení: Finanční shrnutí postupu Dokončení v % Uplynulý čas Plán Skutečnost Skluz % Měsíce % Ve sledovaném období 0,6 0,386-0,216 0, Od počátku stavby 1,22 0,818-0,402-0, Plánovaný náklad stavby- celkem Prostavěnost k dnešnímu dni Skluz % Plánovaná lhůta Skutečná lhůta do dnešního dne % , Shrnutí nákladů Do tohoto měsíce Současný měsíc Celkový součet do dnešního data MZOPV č.4 3 SRPEN 2008

4 Vzhledem k tomu, že součástí díla je i zpracování projektu pro realizaci stavby, byl čas, od zahájení projektu do data hodnocení touto zprávou, využit na přípravné a projektové práce na projektu realizace. Nutno podotknout, že celý projekt je členěn na čtyři části, které byly předmětem samostatného výběrového řízení, to znamená, že projekt je zabezpečen po částech různými zhotoviteli. Jedná se o: Část Pod-projekt číslo Místo Název Projektu A 1 Bzenec Rekonstrukce ČOV B 2 Strážnice Rekonstrukce a intenzifikace ČOV 3 Petrov Odkanalizování obce 4.2 Hodonín Rekonstrukce kmenové stoky 6.2 Veselí nad Moravou Rekonstrukce kmenových stok C 4.1 Hodonín Rekonstrukce ČOV 5 Ratíškovice Dobudování ČOV 6.1 Veselí nad Moravou Rekonstrukce ČOV D 7 Bzenec 8 Moravská Nová Ves Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vod, rekonstrukce prameniště Rekonstrukce prameniště Části A, B a C řeší odvádění a čištění odpadních vod z předmětných lokalit; část D řeší jímání a úpravu vody pitné v lokalitách pramenišť v Bzenci a Moravské Nové Vsi a rekonstrukci úpravny vody Bzenec. Úvodem této zprávy je třeba podat informaci, že všechny části projektu mají uzavřeny SoD na zhotovitele. Dále jsou uzavřeny smlouvy na propagaci, správce stavby a AD, které jsou rovněž uznatelnými náklady stavby. Na částech A, B, a C probíhají souběžně projektové práce na projektech realizace stavby a stavebně montážní práce, na části D bylo plnění díla zahájeno dne projektovou činností, na základě výzvy Správce stavby ze dne MZOPV č.4 4 SRPEN 2008

5 Základní údaje Údaje o objednateli Objednatel: Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. Předseda představenstva: Manažer projektu: pan Pavel Čejka Ing. Gabriela Vlachovská Oficiální adresa: Adresa: Purkyňova 2/2933 Telefon: Město: Hodonín Fax: Stát: Česká republika Údaje o správci stavby Správce stavby: Sdružení Jančálek s.r.o. Centroprojekt a.s. ic consulenten ZTGmbH Datum ustanovení zástupců správce stavby: Od Do 1. Ing. Jančálek Ludvík VT Sídlo firmy: Adresa: U Tržiště 22 Telefon: Město: Břeclav, Fax: Stát: Česká republika Údaje o zhotovitelích Zhotovitel A: IMOS Brno a.s. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing.Petr Nop pan Kamil Marhefka Sídlo firmy: Adresa: Olomoucká 174 Telefon: Město: Brno Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva bez DPH: Celkem bez DPH: zařízení staveniště ČOV Bzenec EUR EUR EUR MZOPV č.4 5 SRPEN 2008

6 Zhotovitel B: Sdružení MSO servis spol.s.r.o. Swietelsky stavební s.r.o. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing. František Minařík Ing. Tomáš Hrabina Sídlo firmy: Adresa: Za humny 20 Telefon: Město: Kyjov Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: zařízení staveniště ČOV Strážnice EUR EUR EUR Zhotovitel C: Sdružení ARKO Technology, a.s. Královopolská Ria, a.s. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing. Rostislav Němeček Sídlo firmy: Adresa: Vídeňská 108 Telefon: Město: Brno Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: sídlo firmy EUR EUR EUR Zhotovitel D: Sdružení IMOS Zlín s.r.o. KUNST spol.s.r.o. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Miroslav Matějka Bohdan Kopecký Sídlo firmy: Adresa: Tečovice 353 Telefon: Město: Zlín Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: zařízení staveniště úpravna vody Bzenec MZOPV č.4 6 SRPEN 2008

7 Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: EUR EUR EUR Na propagaci je uzavřena SoD s dodavatelem MEDIA FLOW na částku EUR bez DPH. Na správce stavby se sdružením Jančálek s.r.o., Centroprojekt a.s. a ic Consulenten GmbH na částku EUR bez DPH. Na výkon autorského dozoru pro části A,B a C se zhotovitelem PÖYRY Environment a.s. na částku EUR bez DPH a VODING Hranice spol.s.r.o. na část D na částku EUR bez DPH. Závěr K hodnocení postupu projektu jako celku je nutno informovat, že, oproti časovým předpokladům finančního memoranda, projekt vykazuje podstatné zpoždění, zapříčiněné zejména opakovanými výběrovými řízeními na zhotovitele staveb jak pro čištění a odvádění odpadních vod, tak i na zhotovitele pro pod-projekty řešící vody pitné. Konečný příjemce podpory požádá o změnu memoranda, týkající se zejména času pro celkové dokončení projektu včetně finančního vyrovnání. Postup těch částí projektu, s uzavřenými smlouvami o dílo, vykazuje rovněž časové prodlení oproti schváleným Programům prací ; toto prodlení bude vyhodnoceno u každé samostatné části stavby. MZOPV č.4 7 SRPEN 2008

8 OBSAH MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ příloha B k SoD Správce stavby 8.1 Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Harmonogram stavby Zpráva o postupu S-křivka o finančním postupu S-křivka fyzického postupu Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Náčrtky - seznam změn Veřejné sítě - komunikace s občany Plány - harmonogram Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Zásoby, zdroje zhotovitele Organizace zhotovitele Stavební práce Prováděné práce Materiály a kontrola kvality Podmínky počasí Dokončené práce Silniční doprava Letní a zimní údržba silnic Stavební instrukce Upozornění na nesoulady Životní prostředí Měření znečistění a kontrola Plán ochrany životního prostředí Finanční stav Dílčí platební certifikát (IPC) Platební detaily a detaily IPC Změna nařízení Vydané změny Očekávané změny Finanční důsledky změn Díla Požadavky Oznámené požadavky Schválené požadavky Zadavatelova převzetí Certifikáty o převzetí Náhrada za zpoždění MZOPV č.4 8 SRPEN 2008

9 Měsíční zpráva o postupu skupina,,a Pod-projekt č.1: Bzenec rekonstrukce ČOV SRPEN 2008 Břeclav Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Ve sledovaném období se v souladu s Programem stavby pokračovalo na vypracování, projednání a schvalování projektu pro realizaci stavby. V projektové přípravě se projevily negativní vlivy ujasnění nabídnutých strojů a zařízení, v nabídce nebyly stroje a zařízení a jejich parametry specifikovány. Tento problém byl řešen dodatečně. Stavební práce pokračovaly na UFČ 200, biologická linka u UFČ 100 mechanický stupeň Během sledovaného období se podařilo vybetonovat dno a stěny (po terén) mezičerpací stanice (součást biologické linky). Odlišným způsobem od zadávací dokumentace je řešena i úprava základové spáry objektů dosazovacích nádrží a aktivačních nádrží. Rozhodující pro postup bylo rozhodnutí projektanta zvýšit založení objektů o cca 25 cm mělčeji a tento prostor využít ke zpevnění podloží štěrkovými dusanými vrstvami pro dosažení požadované únosnosti. Ve sledovaném období byly provedeny podkladní betony DSO č.25 Aktivační nádrže, betonáž a armatura dna, dále podkladové betony DSO č.27 Dosazovací nádrže a armatura dna. Proto, že výše popsané skutečnosti ovlivnily podmínky realizace podstatným způsobem, nebylo dosaženo takových výsledků, které by zabezpečily dodržení původního časového plánu a termín zahájení provozování biologické linky, který je kritickým bodem plnění následujících objektů dosud provozovaných. Tyto objekty budou rekonstruovány následně po zahájení provizorního provozu biologické linky a budou předmětem zkušebního provozu. Zhotoviteli bylo uloženo připravit aktualizaci Programu prací, jako výchozího materiálu k jednání při schválení aktualizovaného Programu prací, do MZOPV č.4 9 SRPEN 2008

10 Dále pokračovaly stavební práce na těchto DSO: DSO.101 Vypínací a spínací komora - sanace DSO.102 Lapák štěrků - sanace DSO.103 Šneková čerpací stanice - sanace DSO.104,105 Česlovna, zařízení na shrabky - sanace DSO.107 Lapák písků - sanace Harmonogram stavby Podprojekt č.1 Bzenec rekonstrukce ČOV má v současné době schválený Program prací, který je předmětem kontroly na každém měsíčním kontrolním dnu. Do dnešního dne je zpoždění na objektech biologické linky (DSO 205, 206 a 207) téměř 2 měsíce. Důvodem je změna založení (úpravy podloží) základové spáry oproti zadávací dokumentaci a systém ověřování únosnosti podzákladí dle zadání. Dalším důvodem je skutečnost, že přípojka NN pro staveniště, kterou bylo nutno budovat rozdílně od zadání, byla zprovozněna teprve v průběhu července, což negativně ovlivnilo intenzívní čerpání podzemní vody z výše popsaných objektů Zpráva o postupu Zhotovitel předložil zprávu o postupu prací za měsíc srpen, ze které vyplynuly tyto zásadní informace: a) Plánovaný postup prací nebyl dodržen. b) Důvody prodlení: Ztížená geologie a zvodnění při založení nových stavebních objektů opatření při úpravách pracovních postupů při založení dle pokynů projektanta a geologa (viz zápisy ve stavebním deníku a samostatné protokoly o zkouškách a zápisy VS a KDp) Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Srpen ,3 Od počátku stavby ,7 Rozdíl od počátku stavby ,3 I když prodlení ve finančním vyjádření EUR není k absolutní částce této části projektu SPH podstatné, ve věcné náplni a skutečnosti, že se jedná o prodlení na SO na kritické cestě, si vyžaduje zvláštní pozornosti v posouzení vlivu na termín zkušebního provozu a tím i dokončení celé části A ČOV Bzenec celého projektu Střední Pomoraví Hodonínsko. Z přehledu vyplývá neplnění v absolutní hodnotě EUR, což představuje finanční propad dle plánu 44,3 % od počátku stavby. Správce stavby projedná se zhotovitelem analýzu propadu a navrhne opatření na MKD dne MZOPV č.4 10 SRPEN 2008

11 8.1.2 Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Ve sledovaném období zhotovitel předložil a správce stavby odsouhlasil projektovou dokumentaci realizace stavby následujících objektů a provozních souborů: DSO.103 Šneková čerpací stanice - schváleno DSO.104 Česlovna - schváleno DSO.105 Prací zařízení na shrabky - schváleno DSO.106 Předávací stanice nečistot z čištění stok - schváleno DSO.108 Měření množství na přítoku - schváleno DSO.207 Dosazovací nádrž č.1 - schváleno DSO.207 Dosazovací nádrž č.2 - schváleno DSO.208 Dmýchána II - schváleno DSO.209 Místnost trafa a nízkonapěťové spínací zařízení - schváleno DSO.406 Předávací stanice fekal - schváleno DSO.508 Plynové potrubí 1.část, regulační stanice plynu - schváleno SO.0100 Budova kalového hosp. a odvodnění kalu, I.část - schváleno PS.100 Mechanický stupeň - schváleno PS.400 Odvodňování kalu - schváleno DPS.503 Regulační stanice plynu - schváleno Nároky - seznam změn Změny nebyly nárokovány a administrativně projednány. Bylo rozhodnuto, že po dokončení celé projektové dokumentace pro realizaci stavby, budou drobné změny a nároky, plynoucí z odlišného řešení od ZD, projednány jako jedna změna - č Veřejné sítě - komunikace s občany Na staveništi stávající ČOV Bzenec se sítě jiných správců než VaK nevyskytují. Komunikace s veřejností je zabezpečena účastí na kontrolních dnech starostou města Plány harmonogram Ve sledovaném období nepředložil zhotovitel žádné podrobné harmonogramy Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Na staveništi byly osazeny mobilní buňky zařízení staveniště. Staveniště bylo protokolárně předáno dne , v měsíci červnu byly objekty ZS mobilizovány a ke dni zpracování této zprávy jsou v plné funkci včetně kanceláře správce stavby. Kromě dokončení přípojky NN pro potřeby staveniště a osazení elektroměrem se podmínky pro provádění stavby nezměnily. Staveniště je funkční a plně aktivováno Zásoby, zdroje zhotovitele Žádné zásoby ani zdroje nebyly. Dodávka betonu pro založení skeletu hrubého předčištění byla plynulá dle potřeb stavby Organizace zhotovitele Dne zhotovitel předložil organogram zabezpečení stavby personálem techniků. Tento seznam nebyl v průběhu srpna měněn. MZOPV č.4 11 SRPEN 2008

12 8.1.4 Stavební práce Prováděné práce Stavební práce pokračovaly: DSO.205 AN 1 betonáže dna - AN 2 - úprava podloží - mezičerpací stanice - betonáž dna a stěn DSO DN.1 - podkladní beton, armatura dna - DN 2 - úprava podloží DSO Vypínací a spínací komora - sanace DSO Lapák štěrků - sanace DSO Štětová čerpací stanice - sanace DSO.104, 105 Česlovna, zařízení na shrabky - sanace DSO Lapák písků - sanace Materiály a kontrola kvality Žádné materiály určené k zabudování nebyly na stavby doručeny, mimo betonové směsi pro založení AN a DN. Přejímka proběhla v souladu s plánem řízení jakosti Podmínky počasí Počasí bylo pro práce plánované k realizaci v srpnu příznivé, detailní rozpis viz zápisy ve stavebním deníku Dokončené práce Nebyly dokončeny žádné práce Silniční doprava Nedošlo k žádnému hodnocení vlivu na silniční dopravu. Odvoz zemin na mezideponii je mimo hlavní silniční síť. Dopravní značení na hlavní silnice Bzenec Veselí n/m., s omezením vzhledem ke stavbě, je instalováno Letní a zimní údržba silnic Nebylo třeba udržovat silnice Stavební instrukce Nebyly vydány, mimo pokynů správce k dopřesnění realizační dokumentace a v zápisech VS a KDp k užití strojů a zařízení Upozornění na nesoulady Zhotovitel upozornil na nesoulad ve vyhodnocení situace v napojení stavební mechanizace na el. energii. Je rozporné řešení od zadávací dokumentace. Připojení dle ZD se ukázalo nereálným. Dále je rozdílně od zadávací dokumentace řešeno založení objektů biologické linky. Řešení dle zadávací dokumentace se ukázalo nereálným Životní prostředí Měření znečistění a kontrola Nebyla provedená žádná měření ani kontrola tohoto úseku. MZOPV č.4 12 SRPEN 2008

13 Plán ochrany životního prostředí Zhotovitel v rámci nabídky předložil Plán OŽP na stavbě. Správce stavby vyhodnotil tento plán a připomínky zpracoval do mimořádné zprávy o vyhodnocení tohoto plánu. Opatření budou vyhodnocena na V. MKD dne Finanční stav Dílčí platební certifikát (DPC) Zhotovitel uplatnil nárok na úhradu prací provedených v červenci ve výši ,05 EUR, který správce stavby odsouhlasil k proplacení dne spolu s managerem projektu Platební detaily a detaily DPC Zhotovitel doložil nárok detailní přílohou A k faktuře položkově provedené práce se všemi podpůrnými dokumenty v měsíční zprávě Změna nařízení Vydané změny Dosud nebyly vydány žádné změny Očekávané změny V průběhu zpracování realizační projektové dokumentace a při výrobních výborech jsou oboustranně navrhovány drobné změny směřující ke zlepšení provozních podmínek či případně snížení ceny dle smlouvy o dílo. Tyto návrhy jsou evidovány a budou vyhodnoceny při ukončení projektových prací v souborné změně technického řešení Finanční důsledky změn Díla Dosud nebyly schváleny změny Požadavky Oznámené požadavky Zhotovitel předložil v deníku víceprací nároky na zvýšení ceny. Správce stavby se vyjádří do 7 dnů po konání MKD č. V Schválené požadavky Nebyly schváleny žádné požadavky Zadavatelova převzetí Certifikáty o převzetí Nebyly vydány Náhrada za zpoždění Nebyla uplatněna. Ing. Karel Žákovský Vedoucí skupiny stavebních dozorů MZOPV č.4 13 SRPEN 2008

14 Měsíční zpráva o postupu skupina,,b pod-projekt č. 2: Strážnice rekonstrukce ČOV pod-projekt č. 3: Petrov odkanalizování obce pod-projekt č. 4.2: Hodonín rekonstrukce kmenových stok pod-projekt č. 6.2: Veselí n/mor. rekonstrukce kmenové stoky SRPEN 2008 V Břeclavi Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Ve sledovaném období byly na pod-projektech části B prováděny následující stavební práce a jiné aktivity. Byly prováděny stavební práce na pod-projektech: č.2 Strážnice rekonstrukce ČOV č.3 Petrov odkanalizování obce č.4.2 Hodonín rekonstrukce kmenových stok č.6.2 Veselí n/mor. rekonstrukce kmenové stoky nezahájena, předáno staveniště. Pokračovalo se na zpracování projektu realizace stavby na všech pod-projektech. Bližší informace v situaci na jednotlivých pod-projektech viz následující články této zprávy Harmonogram stavby Zhotovitel má zpracován a správcem stavby odsouhlasen Program prací včetně finančního plánu. Tento je předmětem kontroly na každém měsíčním kontrolním dni, je vyhodnocován včetně posouzení plnění postupných milníků viz samostatné pod-projekty. Dle tohoto programu je plnění ve velkém skluzu, což vedlo k aktualizaci Programu, který je v současné době projednáván Zpráva o postupu V průběhu zpracování této zprávy předložil zhotovitel koncept zprávy o postupu výstavby za měsíc srpen. Správce stavby posoudil znění a všechny podpůrné dokumenty. Čistopis, který bude projednán na MKD dne , bude přílohou této zprávy. Ze zprávy zhotovitele vyplynulo: Pod-projekt č.2 Strážnice rekonstrukce ČOV - zpoždění oproti plánu má růstovou tendenci Pod-projekt č.3 Petrov odkanalizování obce MZOPV č.4 14 SRPEN 2008

15 - zpoždění oproti plánu má růstovou tendenci Pod-projekt č.4.2 Hodonín rekonstrukce kmenových stok - stavebně v souladu se schváleným Programem Pod-projekt č.6.2 Veselí n/mor. rekonstrukce kmenové stoky - plnění pouze na 13,84 % je důsledkem nesouladu Programu prací s finančním plánem viz podrobně při hodnocení pod-projektu Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Srpen ,89 Od počátku stavby ,31 Rozdíl od počátku stavby ,69 Závěr: Z uvedené tabulky vyplývá, že stavby části B vykazují v realizaci zpoždění. Podrobně budou důvody a podmínky zpoždění dle časového plánu vyhodnoceny při vyhodnocení jednotlivých pod-projektů. Při jednání MKD je nutno přijat opatření ke sjednání nápravy a stanovit opatření k vyrovnání manka. Úprava programu prací je nutná zejména u pod-projektu č.2 ČOV Strážnice, kde technické podmínky založení aktivačních nádrží podstatně změní pracovní postup a tím i věcné a časové plnění stavby tohoto pod-projektu. U pod-projektu č.6.2 Veselí n/mor. kmenové stoky je neplnění chybou zpracovaných materiálů. Program stavby předpokládal zahájení v měsíci srpnu, finanční plán však stanovil nesmyslné plnění již v červnu, červenci a srpnu. MZOPV č.4 15 SRPEN 2008

16 Pod-projekt č. 2: Strážnice rekonstrukce ČOV Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Srpen ,4 Od počátku stavby ,44 Rozdíl od počátku ,56 Z uvedeného finančního přehledu plyne zpoždění stavebních prací, způsobené těmito vlivy: a) zdržení projektu pro realizaci nevyjasněním nabídnutých strojů a zařízení a jejich parametrů vyžádány od zhotovitele nové informace a požadavky a projektant musel zapracovat nároky objednatele b) náročnější způsob zakládání než předpokládala zadávací dokumentace c) odlišné místo napojení el. energie pro stavební mechanizaci než předpokládal tendr odlišná stanoviska E-ON a energetika VaK d) opožděná montáž strojů a zařízení oproti plánu Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Projektant DUIS Brno s.r.o. pokračoval v projektu realizace stavby. Ve sledovaném období bylo správcem stavby: schváleno k realizaci DSO.22.1 Dešťová zdrž schváleno SO.29 Spojovací potrubí, 3.část - schváleno DPS.02.5 Dávkování chemikálií - schváleno PS.06 Motorové rozvody ČOV, 2. část - schváleno Celkový stav projektu je uložen u správce stavby a je postupně doplňován Nároky - seznam změn Změny nebyly zatím uplatněny. V rámci dokumentace realizace stavby se řeší odlišně od ZD způsob úpravy podzákladí AN z důvodů únosnosti Veřejné sítě - komunikace s občany Nedošlo ke styku se sítěmi. Komunikace s občany je zabezpečena účastí starosty města na MKD Plány harmonogram Ve sledovaném období nebyl předložen ke schválení žádný podrobný harmonogram Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace ZS bylo mobilizováno v plné funkci. Ve sledovaném období nedošlo ke změnám. MZOPV č.4 16 SRPEN 2008

17 Zásoby, zdroje zhotovitele Zhotovitel je dostatečně vybaven mechanizačními prostředky a pracovníky ve smyslu schválených pracovních plánů. Materiální zabezpečení: dodávka betonových směsí je plynulá bez problémů. Kromě vlastních pracovníků bude stavba zčásti realizována v subdodávkách dodávka a montáž části technologického vybavení Organizace zhotovitele Zhotovitel předložil organogram dne Ve sledovaném období nedošlo ke změnám Stavební práce Prováděné práce Stavební práce byly prováděny na těchto objektech: DSO 22.2 Hrubé předčištění DSO 30.3 Měrný objekt na odtoku DSO 30.2 Rozdělovací objekt před DN SO 24 Dosazovací nádrže a ČS kalů DSO Jímka na fugát PS 02.1 DN PS.0001 Hrubé předčištění a DZ PS.0002 Čištění odpadních vod Materiály a kontrola kvality Užité materiály byly doloženy certifikáty odsouhlasenými stavebním dozorem. Pracovní postupy byly v souladu se schváleným Plánem řízení jakosti stavby a kontrolovány JS dle schváleného plánu kontrol a zkoušek Podmínky počasí Jsou podrobně uvedeny ve stavebních denících zhotovitele a zkontrolovány stavebním dozorem Dokončené práce Dosud nebyly Silniční doprava Nebylo připomínek Letní a zimní údržba silnic Je prováděna v souladu s podmínkami ToR. Nedošlo ke stížnostem Stavební instrukce Kromě pokynů ve stavebním deníku a týdenních jednáních nebyly uděleny. Schválen Program prací a stanoveny podrobné milníky Upozornění na nesoulady Nesoulady dosud nebyly zaznamenány a řešeny. Drobné nesoulady se zadávací dokumentací jsou řešeny projektem pro realizaci. Po dokončení budou vyhodnoceny a projednány jako změna technického řešení č.1. MZOPV č.4 17 SRPEN 2008

18 Pod-projekt č. 3: Petrov odkanalizování obce Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Srpen ,09 Od počátku stavby ,47 Rozdíl od počátku stavby ,53 Z tabulky finančního vyhodnocení postupu prací, která reálně postihuje i věcné plnění Programu prací ve fyzických jednotkách vyplývá, že pod-projekt č.3 Petrov odkanalizování nenaplnil plánované objemy srpna. Důvody jsou zejména v nenaplnění plánovaného objemu na ČS Pe 1 vzhledem k pracnosti, kterou zhotovitel podcenil a organizačně nezvládl Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele V rámci projektové přípravy předložil ve sledovaném období zhotovitel projekt realizace těchto SO a PS a správce stavby posoudil a schválil k realizaci: SO.01.2 Čerpací stanice Pe 1 (ČS 1A) SO Čerpací stanice Pe SO.06.2 Čerpací stanice Pe 5 výtlak SO.07.1 Čerpací stanice Pe 2 stavební část SO.07.2 Čerpací stanice Pe 2 - výtlak SO.07.3 Čerpací stanice Pe 2 odpadní potrubí SO.10.1 Čerpací stanice Pe 3 stavební část SO.10.2 Čerpací stanice Pe 3 - výtlak SO.01.6 Stoka A SO.01.8 Přeložka stoky síranové vody SO Stoka AD SO Odlehčovací stoka OS 1 AD SO.02.1 Výtlačné potrubí z Pe SO.02.3 Propustek 1 A SO.02.4 Propustek 2 A SO.03 - Stoka A SO.04 - Stoka AE SO Stoka AE SO Stoka AE SO.01.5 ČS Pe 1 přípojka NN SO.06.3 ČS Pe 5 přípojka NN SO.07.5 ČS Pe 2 přípojka NN SO.10.3 ČS Pe 3 přípojka NN MZOPV č.4 18 SRPEN 2008

19 Nároky - seznam změn Změny nebyly zatím uplatněny Veřejné sítě - komunikace s občany Nedošlo ke styku. Komunikace s občany je zabezpečována prostřednictvím starosty obce, který se účastní vybraných jednání Plány harmonogram Ve sledovaném období zhotovitel nepředložil žádné další podrobné harmonogramy Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Staveniště bylo předáno dne v plném rozsahu a je plně mobilizováno a funkční Zásoby, zdroje zhotovitele Předzásobena byla stavba potrubím. Potrubí bylo správcem stavby juniorem prohlédnuto a způsob uložení shledán dostatečným Organizace zhotovitele Organizační schéma zabezpečení jednotlivých staveb zhotovitel předal. Ve sledovaném období nedošlo ke změnám Stavební práce Prováděné práce Stavební práce pokračovaly na objektech SO 01.7 Odlehčovací stoka A, včetně výpustního objektu a OK na stokách OS 1 A, AD, OS 1 AD, AD Materiály a kontrola kvality Dodané potrubí bylo juniorem zkontrolováno podle podmínek projektu, pracovní postupy jsou v souladu s plánem řízení jakosti schváleným správcem stavby Podmínky počasí Pro stavební práce vhodné, podrobné hodnocení denní viz stavební deník Dokončené práce Nebyly dokončeny žádné práce Silniční doprava Nebylo připomínek Letní a zimní údržba silnic Je prováděna v souladu s podmínkami zadání Stavební instrukce Kromě pokynů ve stavebním deníku a opatření uložených na jednáních kontrolních dnů a vedení stavby, nebyly žádné pokyny uloženy Upozornění na nesoulady Nesoulady dosud nebyly zaznamenány a řešeny. Drobné nesoulady se zadávací dokumentací jsou řešeny projektem pro realizaci. Po dokončení budou vyhodnoceny a projednány jako změna technického řešení č.1. MZOPV č.4 19 SRPEN 2008

20 Pod-projekt č. 4.2: Hodonín rekonstrukce kmenových stok Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Srpen ,27 Od počátku stavby ,9 Rozdíl od počátku stavby ,1 Tabulka finančního hodnocení koresponduje s plněním programu stavby ve věcném plnění. Z předloženého vyplývá, že pod-projekt č.4.2 Hodonín rekonstrukce kmenových stok vykazuje mírné zpoždění. Důvod je zřejmě v nedokonalém odhadu věcné náplně na finanční vyjádření, protože podrobné harmonogramy nevykazují rozdíly ze skutečnosti. Správce stavby nepokládá za nutné uložit na tomto pod-projektu opatření Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Projektant zhotovitele HYDROPROJEKT Brno předložil ve sledovaném období dokumentaci k projednání a schválení: Národní třída SO.01, 04 a 05 - schváleno Náčrtky - seznam změn Nebyly uplatněny Veřejné sítě - komunikace s občany Pracovalo se na stokách ul. Měšťanská a Štefánkova, sítě nebyly dotčeny. S občany nedošlo ke střetům. Část A Národní třída je prováděna pod archeologickým dohledem Plány harmonogram Zhotovitel předložil podrobné harmonogramy těchto objektů: SO 02 Stoky ulic Měšťanská a Štefánkova SO 03 Stoka na Národní třídě Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Staveniště bylo předáno dne , je mobilizováno a funkční Zásoby, zdroje zhotovitele Proběhlo předzásobení trubním materiálem. Tvarovky HOBAS jsou dodány v souladu s projektem a uloženy dle pokynů výrobce Organizace zhotovitele Organizační schéma zabezpečení jednotlivých staveb zhotovitel předal dne Ve sledovaném období nedošlo ke změnám.v obsazení a funkcích techniků. MZOPV č.4 20 SRPEN 2008

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2008 - říjen 2008

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2008 - říjen 2008 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ Období: květen 2008 - říjen 2008 Správce stavby projektu ŘÍJEN 2008 Obsah zprávy

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: únor 2009

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: únor 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti X. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: únor 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

XII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: duben 2009

XII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: duben 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: duben 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

XIX. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: listopad 2009

XIX. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: listopad 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XIX. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: listopad 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2009 říjen 2009

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2009 říjen 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ Období: květen 2009 říjen 2009 Správce stavby projektu ŘÍJEN 2009 Obsah zprávy

Více

XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009

XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: březen 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

XVI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: srpen 2009

XVI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: srpen 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XVI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: srpen 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

XVIII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: říjen 2009

XVIII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: říjen 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XVIII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: říjen 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti ÚVODNÍ ZPRÁVA O POSOUZENÍ PLÁNU OCHRANY ŽIVOTNÍHO

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

OBEC STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

OBEC STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE OBEC STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE MĚSÍČNÍ ZPRÁVA Zhotovitele stavby BŘEZEN 2010 1 O B S A H : I. POPIS POKROKU PRACÍ II. III. IV. FOTODOKUMENTACE JAKOST BEZPEČNOSTNÍ STATISTIKY V. SROVNÁNÍ

Více

OBJEDNATEL / INVESTOR:

OBJEDNATEL / INVESTOR: STAVBA "Rozšíření kanalizace Hlučín Rovniny a intenzifikace ČOV Hlučín - Jasénky" OBJEDNATEL / INVESTOR: MĚSÍČNÍ ZPRÁVA Sdružení zhotovitelů stavby STASPO s.r.o / TALPA-RPF s.r.o / HOMOLA, a.s. STASPO,

Více

KANALIZACE A ČOV KŘTĚNOV

KANALIZACE A ČOV KŘTĚNOV VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV KŘTĚNOV Studie ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve výběrovém řízení Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava - 1. etapa, část B - technický dozor investora (ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA SLUŽBY)

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve výběrovém řízení Rozšíření vodovodu Třinec Nebory Dušinec křížení se silnicí I/11 Realizované v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Více

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO

Více

V rámci přípravy výstavby: kontrola veškerých podkladů předaných objednatelem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli stavby;

V rámci přípravy výstavby: kontrola veškerých podkladů předaných objednatelem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli stavby; Krajská správa silnic Libereckého kraje Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou Fakturační adresa je: Liberecký kraj se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený: Mgr. Stanislavem

Více

ÚVODNÍ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ STAVU PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod

ÚVODNÍ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ STAVU PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti ÚVODNÍ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ STAVU PROJEKTOVÉ

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, B R N O ČOV PŘIBICE - INTENZIFIKACE Stupeň: DPS

DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, B R N O   ČOV PŘIBICE - INTENZIFIKACE Stupeň: DPS Rev. č. Datum Schválil Stručný popis změn KOOPERACE V PROFESI PRO DUIS s.r.o. tel.: fax.: e-mail: Vypracoval: Projektant: Ing. Vach Hl.ing.proj.: Ing. Vach Tech. kont.: Ing. Klímová DUIS S.R.O. Projektové

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury

Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury Výzva k předložení nabídky na uzavření mandátní smlouvy v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen,,zákon,,) zakázka malého rozsahu zadávaná mimo rámce

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

Zápis. P ř í t o m n i :

Zápis. P ř í t o m n i : Zápis z 60. zasedání rady města, konaného dne12. prosince 2016 P ř í t o m n i : Mgr. Karel Filip RNDr. Libuše Vosátková - starosta města - místostarostka města Mg. Jiří Bouček Ing. Jan Bureš Ing. Karel

Více

Oprava lesní svážnice U seníku

Oprava lesní svážnice U seníku Správa lesů města Tábora, s.r.o. U Čápova dvora 2712 Měšice 390 02 Tábor V Táboře dne 6. 11. 2015 Počet stran textu: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. SLMT/261/2015/Ka k veřejné zakázce malého rozsahu podle

Více

Specifikace TSDI. 2. Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení zdárné kompletní realizace stavby Pavilonu Farmacie II.

Specifikace TSDI. 2. Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení zdárné kompletní realizace stavby Pavilonu Farmacie II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Počet listů: 5 Specifikace TSDI přesná specifikace předmětu plnění, všech souvisejících úkonů a dílčích plnění TSDI podlimitní veřejné zakázky Pavilon Farmacie II - TSDI

Více

OBEC STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE MĚSÍČNÍ ZPRÁVA. Zhotovitele stavby DUBEN 2010 V. SROVNÁNÍ SKUTEČNÉHO A PLÁNOVANÉHO POSTUPU PRACÍ

OBEC STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE MĚSÍČNÍ ZPRÁVA. Zhotovitele stavby DUBEN 2010 V. SROVNÁNÍ SKUTEČNÉHO A PLÁNOVANÉHO POSTUPU PRACÍ OBEC STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE MĚSÍČNÍ ZPRÁVA Zhotovitele stavby DUBEN 2010 O B S A H : I. POPIS POKROKU PRACÍ II. III. IV. FOTODOKUMENTACE JAKOST BEZPEČNOSTNÍ STATISTIKY V. SROVNÁNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ČOV Technická zpráva Stavební část

ČOV Technická zpráva Stavební část ČOV Technická zpráva Stavební část strana 1 OBSAH: 1. Základní specifikace objektu 2. ČOV - úpravy stavební část 2.1 Česle + lapák písku 2.2 Denitrifikační nádrž 2.3 Aktivační nádrž 2.4 Dosazovací nádrž

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Podivín, Dolní Valy II, Inženýrské sítě k RD, SO 01 - Komunikace

Podivín, Dolní Valy II, Inženýrské sítě k RD, SO 01 - Komunikace 1. Smluvní strany: Smlouva o dílo o dodávce stavebních prací uzavřená dle 2587 občanského zákoníku Objednatel : Město Podivín Adresa : Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín Zastoupený : Stanislav Machovský,

Více

A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální /

A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální / Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č.j.: S 17307/09- OI A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální / Stavba / název dle SoD /:............ Číslo stavby /objednatele

Více

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE,

Více

Příloha č. 6 SMLOUVA O DÍLO. I.Smluvní strany

Příloha č. 6 SMLOUVA O DÍLO. I.Smluvní strany Příloha č. 6 SMLOUVA O DÍLO I.Smluvní strany Objednatel: Předměřická a.s. 294 74 Předměřice nad Jizerou č. p. 250 zastoupená Ing. Miroslavem Matějkou předsedou představenstva IČ: 00105686 DIČ: 00105686

Více

Metodický pokyn č. 18 Změny v průběhu realizace projektu

Metodický pokyn č. 18 Změny v průběhu realizace projektu Změny v průběhu realizace projektu 7. května 2009 V Hradci Králové dne 7. 5. 2009 Metodický pokyn č. 18 Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty

Více

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1: Ve výkazu výměr i technické zprávě je jen uvedeno PP potrubí DN a SN8.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1: Ve výkazu výměr i technické zprávě je jen uvedeno PP potrubí DN a SN8. O BEC MORAVANY ZADAVATEL: obec Moravany se sídlem obecního úřadu Střední 28, 664 48 Moravany, Česká republika, IČ 002 82 120, jejímž jménem jedná RNDr. Marie Barešová, starostka VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Dešťová

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

Stavební deník. Jednoduchý záznam o stavbě

Stavební deník. Jednoduchý záznam o stavbě Jednoduchý záznam o stavbě STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb: 157

Více

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015; Praha 20.5.2015 Ing. Ivana Vráblíková ředitelka odboru ochrany vod SFŽP ČR Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP 2007-2013 dosažený

Více

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice Příloha č. 4 koncesní smlouvy 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku

Více

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti ÚVODNÍ ZPRÁVA O STAVU SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

Více

Dotazy č. 3 Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice - I. etapa

Dotazy č. 3 Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice - I. etapa Akce : Dotazy č. 3 V Opavě dne 6.9.2016 Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice - I. etapa zadávanou dle dokumentu Zadávaní veřejných zakázek v Operačním programu Životního prostředí pro

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH : A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...2 A1.2. ÚDAJE O ŽADATELI...2 A1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA...2 B1. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...3 C1. ÚDAJE

Více

Výzva k podání nabídky v poptávce pro obec Mackovice jejíž nedílnou součástí jsou zadávací podmínky

Výzva k podání nabídky v poptávce pro obec Mackovice jejíž nedílnou součástí jsou zadávací podmínky ev.číslo : 1/16 Výzva k podání nabídky v poptávce pro obec Mackovice jejíž nedílnou součástí jsou zadávací podmínky Obec Mackovice si Vás podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Lomnice n. Pop. přemístění VH provozu do areálu ČOV

Lomnice n. Pop. přemístění VH provozu do areálu ČOV VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu 18

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

Domov s pečovatelskou službou -

Domov s pečovatelskou službou - m uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů? n 1. Objednatel Statutární zástupce Zástupce ve věcech tech. IČ - DIČ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení MŠ SNP č. p. 447, Třinec fasádní zateplení obvodových stěn a střechy nové vyhlášení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle Závazných pokynů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STRUKTURA SMLOUVY O DÍLO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, Tábor, IČ: ,

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, Tábor, IČ: , Vodárenská společnost Táborsko sro Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, wwwvstabcz Čj: VST-06/05-2014 V Táboře, 13 března 2015 Počet stran textu: 5 Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst 1 zákona

Více

1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách

1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách 1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách Kontrola se skládá z následujících částí: A. Identifikace B. Kontrola dokumentace C. Technický stav D. Technologický stav E. Fotodokumentace

Více

Akce: Kanalizace Rosnice B. Souhrnná technická zpráva KANALIZACE ROSNICE. B. Souhrnná technická zpráva

Akce: Kanalizace Rosnice B. Souhrnná technická zpráva KANALIZACE ROSNICE. B. Souhrnná technická zpráva KANALIZACE ROSNICE OBSAH SVAZKU : 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE informace

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE informace Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE informace dodatečné Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE,

Více

03. kontrolní den. Zápis Za období od do Projekt - číslo. Křižatky kanalizace a vodovod, CZ.1.02/1.1.00/09.

03. kontrolní den. Zápis Za období od do Projekt - číslo. Křižatky kanalizace a vodovod, CZ.1.02/1.1.00/09. 03. kontrolní den Zápis Za období od 20.06.2011 do 11.07.2011 Projekt - číslo Křižatky kanalizace a vodovod, CZ.1.02/1.1.00/09.03621 Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr Technická vybavenost

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Údaje veřejné zakázky Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Název veřejné zakázky (název projektu) Identifikační číslo EDS Druh veřejné zakázky Druh zadávacího řízení Limit veřejné zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP Pardubice, tř. Míru oprava, rekonstrukce a přístavba č. p. 60 a 450 generální klíč 1. Základní údaje o zadavateli: Rozvojový

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Renesance Vily Regenhart luxusní Spa&Wellness stavební práce 2015 (užší řízení) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Smlouva o dílo č

Smlouva o dílo č Smlouva o dílo č. 20160601 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Obec Pletený Újezd Sídlem: Kladenská 40, 273 51 Pletený Újezd

Více

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek ORLOVAN, bytové družstvo Energetiků 640, Orlová - Lutyně SMĚRNICE č. 1/2014 Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek Kontrolou pověřen: vedoucí technického úseku Touto směrnicí se upravuje

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY 01. 10. 2008 1 (celkem 5) VŘ-K23-21952/0 Číslo: 2 1 9 5 2 Datum: 15.10.2009 Stavba / zakázka: Inženýrské sítě pro výstavbu RD Objekt: VODOVOD, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NN, SADOVÉ ÚPRAVY VÝBĚROVÉ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Splašková kanalizace a vodovod v obci Nemile (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Splašková kanalizace

Více

Plán kontroly a zkoušek - vzor

Plán kontroly a zkoušek - vzor Název činnosti Předmět kontroly Kontrolu, zkoušku provádí, zajišťuje Přizván ke kontrole (účastník kontroly) Způsob kontroly Rozsah kontroly, zkoušky Výstupní doklad kontroly Podpis a datum kontroly Poznámka

Více

Odůvodnění veřejné zakázky VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY PRO PROJEKT: MOST PŘES METUJI NÁCHOD, BĚLOVES LÁZEŇSKÁ ULICE

Odůvodnění veřejné zakázky VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY PRO PROJEKT: MOST PŘES METUJI NÁCHOD, BĚLOVES LÁZEŇSKÁ ULICE Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY PRO PROJEKT: MOST PŘES METUJI NÁCHOD,

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a násl. Občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a násl. Občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. Občanského zákoníku Zadavatel: Město Broumov třída Masarykova 239 550 01 Broumov zastoupen: Kamilem Slezákem, místostarostou města kontaktní osoba: Petr Kuchta,

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" Obsah nabídky veřejné zakázky strana 02 A Identifikační údaje strana 03 B Základní kvalifikační předpoklady strana 04 C Profesní kvalifikační předpoklady

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 72229/2014 Sp. zn.: S-JMK 103632/2013 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 6 Počet

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

Horní Rápotice. Název části obce

Horní Rápotice. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Horní Rápotice Číslo obce PRVKUK 107 Kód obce PRVKUK 0613.003.107.00 Kód obce (IČOB) 04396 (551589) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU

Více

SMĚRNICE č. 7/2005. Rozhodující pro stanovení postupu je předpokládaná výše ceny jednotlivé zakázky.

SMĚRNICE č. 7/2005. Rozhodující pro stanovení postupu je předpokládaná výše ceny jednotlivé zakázky. ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová - Lutyně SMĚRNICE č. 7/2005 Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá účinnosti:

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových

Více

A. Průvodní zpráva Archlebov, ul. U Hrachůvky prodloužení stoky A9

A. Průvodní zpráva Archlebov, ul. U Hrachůvky prodloužení stoky A9 A. Průvodní zpráva Název stavby: Archlebov, ul. U Hrachůvky prodloužení stoky A9 Místo stavby : k. ú. Archlebov Investor : Obec Archlebov, Archlebov č.p. 2, 696 33 Archlebov Zodpovědný projektant: Ing.

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.5 Rekonstrukce fontány stavební část F.6 Přípojka vody k fontáně F.7 Závlaha Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve smyslu 18/3 za podmínek uvedených v 6, zákona 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve smyslu 18/3 za podmínek uvedených v 6, zákona 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve smyslu 18/3 za podmínek uvedených v 6, zákona 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách A) Identifikační údaje zadavatele Národní památkový ústav,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 1.1. Název veřejné zakázky: Úvěr pro financování stavby BŘECLAV - ÚPRAVNA VODY KANČÍ OBORA 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 347144 1.3. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: " Výkon TDI a koordinátora BOZP" Článek 1 Údaje o zadavateli Název zadavatele : Obec Želechovice nad Dřevnicí Sídlo zadavatele : 4.

Více

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/MRFP Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Městský

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město T ýnec nad Sáza vo u vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY pro účely zadání veřejné

Více

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Zak. č. : 2700/DPS-2015 Arch. č. : 2700/01 Statutární město Ostrava Městský obvod Stará Bělá Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní zpráva Hlavní

Více

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám III.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám III. MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Mgr. Monika Zbořilová ředitelka odboru 45 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí Projekt CZ0012.03.01 Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí Investor: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Termín: 8/2002 6/2004 Cena díla: cca 131 mil. Kč Předmětem

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

SMLOUVA O DÍLO Č

SMLOUVA O DÍLO Č SMLOUVA O DÍLO Č. 13472013 o inženýrské činnosti, uzavřená podle zákona 513/1991 Sb. Či. 1 Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární zástupce: IC: DIČ: (dále jen objednatel ) Obec Přibice Přibice 348,

Více

Část I. Projektová dokumentace Regenerace sídliště Špičák parkoviště ul. Vladimirská:

Část I. Projektová dokumentace Regenerace sídliště Špičák parkoviště ul. Vladimirská: Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Požadavky na zpracování projektové dokumentace Regenerace sídliště Špičák parkoviště ul. Vladimirská, Česká Lípa 1. Rozdělení projektu na

Více

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah: A.1 Identifikační údaje stavby, stavebníka a projektanta A.1.1 Údaje o stavbě A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.3 Údaje o zpracovateli PD A.2 Seznam

Více

1/6. SMLOUVA o dílo č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany Objednatel: : Husova 82, Semily

1/6. SMLOUVA o dílo č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany Objednatel: : Husova 82, Semily SMLOUVA o dílo č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno Sídlo : Město Semily : Husova 82, 513 01 Semily Zastoupený : Mgr. Jan Farský, starosta

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 6 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

Zadávací dokumentace projektu

Zadávací dokumentace projektu Zadávací dokumentace projektu Analýza rizik ohrožení jímacího území prameniště Slaná migrací kontaminace z bývalé skládky Na Rovném Jedná se o zakázku malého rozsahu, zadávanou dle přílohy č. 4 směrnice

Více