IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: srpen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: srpen 2008"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: srpen 2008 Správce stavby projektu SRPEN 2008

2 Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 Název dokumentu: Měsíční zpráva o postupu č. 4 období srpen 2008 Číslo dokumentu: 2005/CZ/16/C/PE/001 Číslo vydání: 04 Vypracoval: Zkontroloval: Schválil: Konsultant JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE ing. Karel Žákovský / Vedoucí skupiny stavebních dozorů Ing. Hana Valová / Zástupce vedoucího týmu správce stavby Ing. Ludvík Jančálek / Vedoucí týmu DATUM PODPIS PODPIS PODPIS Objednatel JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE Ing. Gabriela Vlachovská / manager projektu pan Pavel Čejka / předseda představenstva DATUM PODPIS PODPIS MZOPV č. 4 2 SRPEN 2008

3 FM celková částka , 30 EUR FM datum zahájení FM datum uplynutí (platnosti) Detaily smlouvy Číslo smlouvy: Zprostředkovaný projektový komponent: 2005/CZ/16/C/PE/001 Částka smlouvy EURO ( ) Datum ujednání: Datum zahájení: Fáze smlouvy: Lhůta sdělení chyb: 60 měsíců Datum původního dokončení: Prodloužení lhůty: Datum skutečného dokončení: Finanční shrnutí postupu Dokončení v % Uplynulý čas Plán Skutečnost Skluz % Měsíce % Ve sledovaném období 0,6 0,386-0,216 0, Od počátku stavby 1,22 0,818-0,402-0, Plánovaný náklad stavby- celkem Prostavěnost k dnešnímu dni Skluz % Plánovaná lhůta Skutečná lhůta do dnešního dne % , Shrnutí nákladů Do tohoto měsíce Současný měsíc Celkový součet do dnešního data MZOPV č.4 3 SRPEN 2008

4 Vzhledem k tomu, že součástí díla je i zpracování projektu pro realizaci stavby, byl čas, od zahájení projektu do data hodnocení touto zprávou, využit na přípravné a projektové práce na projektu realizace. Nutno podotknout, že celý projekt je členěn na čtyři části, které byly předmětem samostatného výběrového řízení, to znamená, že projekt je zabezpečen po částech různými zhotoviteli. Jedná se o: Část Pod-projekt číslo Místo Název Projektu A 1 Bzenec Rekonstrukce ČOV B 2 Strážnice Rekonstrukce a intenzifikace ČOV 3 Petrov Odkanalizování obce 4.2 Hodonín Rekonstrukce kmenové stoky 6.2 Veselí nad Moravou Rekonstrukce kmenových stok C 4.1 Hodonín Rekonstrukce ČOV 5 Ratíškovice Dobudování ČOV 6.1 Veselí nad Moravou Rekonstrukce ČOV D 7 Bzenec 8 Moravská Nová Ves Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vod, rekonstrukce prameniště Rekonstrukce prameniště Části A, B a C řeší odvádění a čištění odpadních vod z předmětných lokalit; část D řeší jímání a úpravu vody pitné v lokalitách pramenišť v Bzenci a Moravské Nové Vsi a rekonstrukci úpravny vody Bzenec. Úvodem této zprávy je třeba podat informaci, že všechny části projektu mají uzavřeny SoD na zhotovitele. Dále jsou uzavřeny smlouvy na propagaci, správce stavby a AD, které jsou rovněž uznatelnými náklady stavby. Na částech A, B, a C probíhají souběžně projektové práce na projektech realizace stavby a stavebně montážní práce, na části D bylo plnění díla zahájeno dne projektovou činností, na základě výzvy Správce stavby ze dne MZOPV č.4 4 SRPEN 2008

5 Základní údaje Údaje o objednateli Objednatel: Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. Předseda představenstva: Manažer projektu: pan Pavel Čejka Ing. Gabriela Vlachovská Oficiální adresa: Adresa: Purkyňova 2/2933 Telefon: Město: Hodonín Fax: Stát: Česká republika Údaje o správci stavby Správce stavby: Sdružení Jančálek s.r.o. Centroprojekt a.s. ic consulenten ZTGmbH Datum ustanovení zástupců správce stavby: Od Do 1. Ing. Jančálek Ludvík VT Sídlo firmy: Adresa: U Tržiště 22 Telefon: Město: Břeclav, Fax: Stát: Česká republika Údaje o zhotovitelích Zhotovitel A: IMOS Brno a.s. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing.Petr Nop pan Kamil Marhefka Sídlo firmy: Adresa: Olomoucká 174 Telefon: Město: Brno Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva bez DPH: Celkem bez DPH: zařízení staveniště ČOV Bzenec EUR EUR EUR MZOPV č.4 5 SRPEN 2008

6 Zhotovitel B: Sdružení MSO servis spol.s.r.o. Swietelsky stavební s.r.o. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing. František Minařík Ing. Tomáš Hrabina Sídlo firmy: Adresa: Za humny 20 Telefon: Město: Kyjov Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: zařízení staveniště ČOV Strážnice EUR EUR EUR Zhotovitel C: Sdružení ARKO Technology, a.s. Královopolská Ria, a.s. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing. Rostislav Němeček Sídlo firmy: Adresa: Vídeňská 108 Telefon: Město: Brno Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: sídlo firmy EUR EUR EUR Zhotovitel D: Sdružení IMOS Zlín s.r.o. KUNST spol.s.r.o. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Miroslav Matějka Bohdan Kopecký Sídlo firmy: Adresa: Tečovice 353 Telefon: Město: Zlín Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: zařízení staveniště úpravna vody Bzenec MZOPV č.4 6 SRPEN 2008

7 Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: EUR EUR EUR Na propagaci je uzavřena SoD s dodavatelem MEDIA FLOW na částku EUR bez DPH. Na správce stavby se sdružením Jančálek s.r.o., Centroprojekt a.s. a ic Consulenten GmbH na částku EUR bez DPH. Na výkon autorského dozoru pro části A,B a C se zhotovitelem PÖYRY Environment a.s. na částku EUR bez DPH a VODING Hranice spol.s.r.o. na část D na částku EUR bez DPH. Závěr K hodnocení postupu projektu jako celku je nutno informovat, že, oproti časovým předpokladům finančního memoranda, projekt vykazuje podstatné zpoždění, zapříčiněné zejména opakovanými výběrovými řízeními na zhotovitele staveb jak pro čištění a odvádění odpadních vod, tak i na zhotovitele pro pod-projekty řešící vody pitné. Konečný příjemce podpory požádá o změnu memoranda, týkající se zejména času pro celkové dokončení projektu včetně finančního vyrovnání. Postup těch částí projektu, s uzavřenými smlouvami o dílo, vykazuje rovněž časové prodlení oproti schváleným Programům prací ; toto prodlení bude vyhodnoceno u každé samostatné části stavby. MZOPV č.4 7 SRPEN 2008

8 OBSAH MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ příloha B k SoD Správce stavby 8.1 Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Harmonogram stavby Zpráva o postupu S-křivka o finančním postupu S-křivka fyzického postupu Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Náčrtky - seznam změn Veřejné sítě - komunikace s občany Plány - harmonogram Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Zásoby, zdroje zhotovitele Organizace zhotovitele Stavební práce Prováděné práce Materiály a kontrola kvality Podmínky počasí Dokončené práce Silniční doprava Letní a zimní údržba silnic Stavební instrukce Upozornění na nesoulady Životní prostředí Měření znečistění a kontrola Plán ochrany životního prostředí Finanční stav Dílčí platební certifikát (IPC) Platební detaily a detaily IPC Změna nařízení Vydané změny Očekávané změny Finanční důsledky změn Díla Požadavky Oznámené požadavky Schválené požadavky Zadavatelova převzetí Certifikáty o převzetí Náhrada za zpoždění MZOPV č.4 8 SRPEN 2008

9 Měsíční zpráva o postupu skupina,,a Pod-projekt č.1: Bzenec rekonstrukce ČOV SRPEN 2008 Břeclav Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Ve sledovaném období se v souladu s Programem stavby pokračovalo na vypracování, projednání a schvalování projektu pro realizaci stavby. V projektové přípravě se projevily negativní vlivy ujasnění nabídnutých strojů a zařízení, v nabídce nebyly stroje a zařízení a jejich parametry specifikovány. Tento problém byl řešen dodatečně. Stavební práce pokračovaly na UFČ 200, biologická linka u UFČ 100 mechanický stupeň Během sledovaného období se podařilo vybetonovat dno a stěny (po terén) mezičerpací stanice (součást biologické linky). Odlišným způsobem od zadávací dokumentace je řešena i úprava základové spáry objektů dosazovacích nádrží a aktivačních nádrží. Rozhodující pro postup bylo rozhodnutí projektanta zvýšit založení objektů o cca 25 cm mělčeji a tento prostor využít ke zpevnění podloží štěrkovými dusanými vrstvami pro dosažení požadované únosnosti. Ve sledovaném období byly provedeny podkladní betony DSO č.25 Aktivační nádrže, betonáž a armatura dna, dále podkladové betony DSO č.27 Dosazovací nádrže a armatura dna. Proto, že výše popsané skutečnosti ovlivnily podmínky realizace podstatným způsobem, nebylo dosaženo takových výsledků, které by zabezpečily dodržení původního časového plánu a termín zahájení provozování biologické linky, který je kritickým bodem plnění následujících objektů dosud provozovaných. Tyto objekty budou rekonstruovány následně po zahájení provizorního provozu biologické linky a budou předmětem zkušebního provozu. Zhotoviteli bylo uloženo připravit aktualizaci Programu prací, jako výchozího materiálu k jednání při schválení aktualizovaného Programu prací, do MZOPV č.4 9 SRPEN 2008

10 Dále pokračovaly stavební práce na těchto DSO: DSO.101 Vypínací a spínací komora - sanace DSO.102 Lapák štěrků - sanace DSO.103 Šneková čerpací stanice - sanace DSO.104,105 Česlovna, zařízení na shrabky - sanace DSO.107 Lapák písků - sanace Harmonogram stavby Podprojekt č.1 Bzenec rekonstrukce ČOV má v současné době schválený Program prací, který je předmětem kontroly na každém měsíčním kontrolním dnu. Do dnešního dne je zpoždění na objektech biologické linky (DSO 205, 206 a 207) téměř 2 měsíce. Důvodem je změna založení (úpravy podloží) základové spáry oproti zadávací dokumentaci a systém ověřování únosnosti podzákladí dle zadání. Dalším důvodem je skutečnost, že přípojka NN pro staveniště, kterou bylo nutno budovat rozdílně od zadání, byla zprovozněna teprve v průběhu července, což negativně ovlivnilo intenzívní čerpání podzemní vody z výše popsaných objektů Zpráva o postupu Zhotovitel předložil zprávu o postupu prací za měsíc srpen, ze které vyplynuly tyto zásadní informace: a) Plánovaný postup prací nebyl dodržen. b) Důvody prodlení: Ztížená geologie a zvodnění při založení nových stavebních objektů opatření při úpravách pracovních postupů při založení dle pokynů projektanta a geologa (viz zápisy ve stavebním deníku a samostatné protokoly o zkouškách a zápisy VS a KDp) Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Srpen ,3 Od počátku stavby ,7 Rozdíl od počátku stavby ,3 I když prodlení ve finančním vyjádření EUR není k absolutní částce této části projektu SPH podstatné, ve věcné náplni a skutečnosti, že se jedná o prodlení na SO na kritické cestě, si vyžaduje zvláštní pozornosti v posouzení vlivu na termín zkušebního provozu a tím i dokončení celé části A ČOV Bzenec celého projektu Střední Pomoraví Hodonínsko. Z přehledu vyplývá neplnění v absolutní hodnotě EUR, což představuje finanční propad dle plánu 44,3 % od počátku stavby. Správce stavby projedná se zhotovitelem analýzu propadu a navrhne opatření na MKD dne MZOPV č.4 10 SRPEN 2008

11 8.1.2 Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Ve sledovaném období zhotovitel předložil a správce stavby odsouhlasil projektovou dokumentaci realizace stavby následujících objektů a provozních souborů: DSO.103 Šneková čerpací stanice - schváleno DSO.104 Česlovna - schváleno DSO.105 Prací zařízení na shrabky - schváleno DSO.106 Předávací stanice nečistot z čištění stok - schváleno DSO.108 Měření množství na přítoku - schváleno DSO.207 Dosazovací nádrž č.1 - schváleno DSO.207 Dosazovací nádrž č.2 - schváleno DSO.208 Dmýchána II - schváleno DSO.209 Místnost trafa a nízkonapěťové spínací zařízení - schváleno DSO.406 Předávací stanice fekal - schváleno DSO.508 Plynové potrubí 1.část, regulační stanice plynu - schváleno SO.0100 Budova kalového hosp. a odvodnění kalu, I.část - schváleno PS.100 Mechanický stupeň - schváleno PS.400 Odvodňování kalu - schváleno DPS.503 Regulační stanice plynu - schváleno Nároky - seznam změn Změny nebyly nárokovány a administrativně projednány. Bylo rozhodnuto, že po dokončení celé projektové dokumentace pro realizaci stavby, budou drobné změny a nároky, plynoucí z odlišného řešení od ZD, projednány jako jedna změna - č Veřejné sítě - komunikace s občany Na staveništi stávající ČOV Bzenec se sítě jiných správců než VaK nevyskytují. Komunikace s veřejností je zabezpečena účastí na kontrolních dnech starostou města Plány harmonogram Ve sledovaném období nepředložil zhotovitel žádné podrobné harmonogramy Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Na staveništi byly osazeny mobilní buňky zařízení staveniště. Staveniště bylo protokolárně předáno dne , v měsíci červnu byly objekty ZS mobilizovány a ke dni zpracování této zprávy jsou v plné funkci včetně kanceláře správce stavby. Kromě dokončení přípojky NN pro potřeby staveniště a osazení elektroměrem se podmínky pro provádění stavby nezměnily. Staveniště je funkční a plně aktivováno Zásoby, zdroje zhotovitele Žádné zásoby ani zdroje nebyly. Dodávka betonu pro založení skeletu hrubého předčištění byla plynulá dle potřeb stavby Organizace zhotovitele Dne zhotovitel předložil organogram zabezpečení stavby personálem techniků. Tento seznam nebyl v průběhu srpna měněn. MZOPV č.4 11 SRPEN 2008

12 8.1.4 Stavební práce Prováděné práce Stavební práce pokračovaly: DSO.205 AN 1 betonáže dna - AN 2 - úprava podloží - mezičerpací stanice - betonáž dna a stěn DSO DN.1 - podkladní beton, armatura dna - DN 2 - úprava podloží DSO Vypínací a spínací komora - sanace DSO Lapák štěrků - sanace DSO Štětová čerpací stanice - sanace DSO.104, 105 Česlovna, zařízení na shrabky - sanace DSO Lapák písků - sanace Materiály a kontrola kvality Žádné materiály určené k zabudování nebyly na stavby doručeny, mimo betonové směsi pro založení AN a DN. Přejímka proběhla v souladu s plánem řízení jakosti Podmínky počasí Počasí bylo pro práce plánované k realizaci v srpnu příznivé, detailní rozpis viz zápisy ve stavebním deníku Dokončené práce Nebyly dokončeny žádné práce Silniční doprava Nedošlo k žádnému hodnocení vlivu na silniční dopravu. Odvoz zemin na mezideponii je mimo hlavní silniční síť. Dopravní značení na hlavní silnice Bzenec Veselí n/m., s omezením vzhledem ke stavbě, je instalováno Letní a zimní údržba silnic Nebylo třeba udržovat silnice Stavební instrukce Nebyly vydány, mimo pokynů správce k dopřesnění realizační dokumentace a v zápisech VS a KDp k užití strojů a zařízení Upozornění na nesoulady Zhotovitel upozornil na nesoulad ve vyhodnocení situace v napojení stavební mechanizace na el. energii. Je rozporné řešení od zadávací dokumentace. Připojení dle ZD se ukázalo nereálným. Dále je rozdílně od zadávací dokumentace řešeno založení objektů biologické linky. Řešení dle zadávací dokumentace se ukázalo nereálným Životní prostředí Měření znečistění a kontrola Nebyla provedená žádná měření ani kontrola tohoto úseku. MZOPV č.4 12 SRPEN 2008

13 Plán ochrany životního prostředí Zhotovitel v rámci nabídky předložil Plán OŽP na stavbě. Správce stavby vyhodnotil tento plán a připomínky zpracoval do mimořádné zprávy o vyhodnocení tohoto plánu. Opatření budou vyhodnocena na V. MKD dne Finanční stav Dílčí platební certifikát (DPC) Zhotovitel uplatnil nárok na úhradu prací provedených v červenci ve výši ,05 EUR, který správce stavby odsouhlasil k proplacení dne spolu s managerem projektu Platební detaily a detaily DPC Zhotovitel doložil nárok detailní přílohou A k faktuře položkově provedené práce se všemi podpůrnými dokumenty v měsíční zprávě Změna nařízení Vydané změny Dosud nebyly vydány žádné změny Očekávané změny V průběhu zpracování realizační projektové dokumentace a při výrobních výborech jsou oboustranně navrhovány drobné změny směřující ke zlepšení provozních podmínek či případně snížení ceny dle smlouvy o dílo. Tyto návrhy jsou evidovány a budou vyhodnoceny při ukončení projektových prací v souborné změně technického řešení Finanční důsledky změn Díla Dosud nebyly schváleny změny Požadavky Oznámené požadavky Zhotovitel předložil v deníku víceprací nároky na zvýšení ceny. Správce stavby se vyjádří do 7 dnů po konání MKD č. V Schválené požadavky Nebyly schváleny žádné požadavky Zadavatelova převzetí Certifikáty o převzetí Nebyly vydány Náhrada za zpoždění Nebyla uplatněna. Ing. Karel Žákovský Vedoucí skupiny stavebních dozorů MZOPV č.4 13 SRPEN 2008

14 Měsíční zpráva o postupu skupina,,b pod-projekt č. 2: Strážnice rekonstrukce ČOV pod-projekt č. 3: Petrov odkanalizování obce pod-projekt č. 4.2: Hodonín rekonstrukce kmenových stok pod-projekt č. 6.2: Veselí n/mor. rekonstrukce kmenové stoky SRPEN 2008 V Břeclavi Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Ve sledovaném období byly na pod-projektech části B prováděny následující stavební práce a jiné aktivity. Byly prováděny stavební práce na pod-projektech: č.2 Strážnice rekonstrukce ČOV č.3 Petrov odkanalizování obce č.4.2 Hodonín rekonstrukce kmenových stok č.6.2 Veselí n/mor. rekonstrukce kmenové stoky nezahájena, předáno staveniště. Pokračovalo se na zpracování projektu realizace stavby na všech pod-projektech. Bližší informace v situaci na jednotlivých pod-projektech viz následující články této zprávy Harmonogram stavby Zhotovitel má zpracován a správcem stavby odsouhlasen Program prací včetně finančního plánu. Tento je předmětem kontroly na každém měsíčním kontrolním dni, je vyhodnocován včetně posouzení plnění postupných milníků viz samostatné pod-projekty. Dle tohoto programu je plnění ve velkém skluzu, což vedlo k aktualizaci Programu, který je v současné době projednáván Zpráva o postupu V průběhu zpracování této zprávy předložil zhotovitel koncept zprávy o postupu výstavby za měsíc srpen. Správce stavby posoudil znění a všechny podpůrné dokumenty. Čistopis, který bude projednán na MKD dne , bude přílohou této zprávy. Ze zprávy zhotovitele vyplynulo: Pod-projekt č.2 Strážnice rekonstrukce ČOV - zpoždění oproti plánu má růstovou tendenci Pod-projekt č.3 Petrov odkanalizování obce MZOPV č.4 14 SRPEN 2008

15 - zpoždění oproti plánu má růstovou tendenci Pod-projekt č.4.2 Hodonín rekonstrukce kmenových stok - stavebně v souladu se schváleným Programem Pod-projekt č.6.2 Veselí n/mor. rekonstrukce kmenové stoky - plnění pouze na 13,84 % je důsledkem nesouladu Programu prací s finančním plánem viz podrobně při hodnocení pod-projektu Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Srpen ,89 Od počátku stavby ,31 Rozdíl od počátku stavby ,69 Závěr: Z uvedené tabulky vyplývá, že stavby části B vykazují v realizaci zpoždění. Podrobně budou důvody a podmínky zpoždění dle časového plánu vyhodnoceny při vyhodnocení jednotlivých pod-projektů. Při jednání MKD je nutno přijat opatření ke sjednání nápravy a stanovit opatření k vyrovnání manka. Úprava programu prací je nutná zejména u pod-projektu č.2 ČOV Strážnice, kde technické podmínky založení aktivačních nádrží podstatně změní pracovní postup a tím i věcné a časové plnění stavby tohoto pod-projektu. U pod-projektu č.6.2 Veselí n/mor. kmenové stoky je neplnění chybou zpracovaných materiálů. Program stavby předpokládal zahájení v měsíci srpnu, finanční plán však stanovil nesmyslné plnění již v červnu, červenci a srpnu. MZOPV č.4 15 SRPEN 2008

16 Pod-projekt č. 2: Strážnice rekonstrukce ČOV Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Srpen ,4 Od počátku stavby ,44 Rozdíl od počátku ,56 Z uvedeného finančního přehledu plyne zpoždění stavebních prací, způsobené těmito vlivy: a) zdržení projektu pro realizaci nevyjasněním nabídnutých strojů a zařízení a jejich parametrů vyžádány od zhotovitele nové informace a požadavky a projektant musel zapracovat nároky objednatele b) náročnější způsob zakládání než předpokládala zadávací dokumentace c) odlišné místo napojení el. energie pro stavební mechanizaci než předpokládal tendr odlišná stanoviska E-ON a energetika VaK d) opožděná montáž strojů a zařízení oproti plánu Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Projektant DUIS Brno s.r.o. pokračoval v projektu realizace stavby. Ve sledovaném období bylo správcem stavby: schváleno k realizaci DSO.22.1 Dešťová zdrž schváleno SO.29 Spojovací potrubí, 3.část - schváleno DPS.02.5 Dávkování chemikálií - schváleno PS.06 Motorové rozvody ČOV, 2. část - schváleno Celkový stav projektu je uložen u správce stavby a je postupně doplňován Nároky - seznam změn Změny nebyly zatím uplatněny. V rámci dokumentace realizace stavby se řeší odlišně od ZD způsob úpravy podzákladí AN z důvodů únosnosti Veřejné sítě - komunikace s občany Nedošlo ke styku se sítěmi. Komunikace s občany je zabezpečena účastí starosty města na MKD Plány harmonogram Ve sledovaném období nebyl předložen ke schválení žádný podrobný harmonogram Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace ZS bylo mobilizováno v plné funkci. Ve sledovaném období nedošlo ke změnám. MZOPV č.4 16 SRPEN 2008

17 Zásoby, zdroje zhotovitele Zhotovitel je dostatečně vybaven mechanizačními prostředky a pracovníky ve smyslu schválených pracovních plánů. Materiální zabezpečení: dodávka betonových směsí je plynulá bez problémů. Kromě vlastních pracovníků bude stavba zčásti realizována v subdodávkách dodávka a montáž části technologického vybavení Organizace zhotovitele Zhotovitel předložil organogram dne Ve sledovaném období nedošlo ke změnám Stavební práce Prováděné práce Stavební práce byly prováděny na těchto objektech: DSO 22.2 Hrubé předčištění DSO 30.3 Měrný objekt na odtoku DSO 30.2 Rozdělovací objekt před DN SO 24 Dosazovací nádrže a ČS kalů DSO Jímka na fugát PS 02.1 DN PS.0001 Hrubé předčištění a DZ PS.0002 Čištění odpadních vod Materiály a kontrola kvality Užité materiály byly doloženy certifikáty odsouhlasenými stavebním dozorem. Pracovní postupy byly v souladu se schváleným Plánem řízení jakosti stavby a kontrolovány JS dle schváleného plánu kontrol a zkoušek Podmínky počasí Jsou podrobně uvedeny ve stavebních denících zhotovitele a zkontrolovány stavebním dozorem Dokončené práce Dosud nebyly Silniční doprava Nebylo připomínek Letní a zimní údržba silnic Je prováděna v souladu s podmínkami ToR. Nedošlo ke stížnostem Stavební instrukce Kromě pokynů ve stavebním deníku a týdenních jednáních nebyly uděleny. Schválen Program prací a stanoveny podrobné milníky Upozornění na nesoulady Nesoulady dosud nebyly zaznamenány a řešeny. Drobné nesoulady se zadávací dokumentací jsou řešeny projektem pro realizaci. Po dokončení budou vyhodnoceny a projednány jako změna technického řešení č.1. MZOPV č.4 17 SRPEN 2008

18 Pod-projekt č. 3: Petrov odkanalizování obce Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Srpen ,09 Od počátku stavby ,47 Rozdíl od počátku stavby ,53 Z tabulky finančního vyhodnocení postupu prací, která reálně postihuje i věcné plnění Programu prací ve fyzických jednotkách vyplývá, že pod-projekt č.3 Petrov odkanalizování nenaplnil plánované objemy srpna. Důvody jsou zejména v nenaplnění plánovaného objemu na ČS Pe 1 vzhledem k pracnosti, kterou zhotovitel podcenil a organizačně nezvládl Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele V rámci projektové přípravy předložil ve sledovaném období zhotovitel projekt realizace těchto SO a PS a správce stavby posoudil a schválil k realizaci: SO.01.2 Čerpací stanice Pe 1 (ČS 1A) SO Čerpací stanice Pe SO.06.2 Čerpací stanice Pe 5 výtlak SO.07.1 Čerpací stanice Pe 2 stavební část SO.07.2 Čerpací stanice Pe 2 - výtlak SO.07.3 Čerpací stanice Pe 2 odpadní potrubí SO.10.1 Čerpací stanice Pe 3 stavební část SO.10.2 Čerpací stanice Pe 3 - výtlak SO.01.6 Stoka A SO.01.8 Přeložka stoky síranové vody SO Stoka AD SO Odlehčovací stoka OS 1 AD SO.02.1 Výtlačné potrubí z Pe SO.02.3 Propustek 1 A SO.02.4 Propustek 2 A SO.03 - Stoka A SO.04 - Stoka AE SO Stoka AE SO Stoka AE SO.01.5 ČS Pe 1 přípojka NN SO.06.3 ČS Pe 5 přípojka NN SO.07.5 ČS Pe 2 přípojka NN SO.10.3 ČS Pe 3 přípojka NN MZOPV č.4 18 SRPEN 2008

19 Nároky - seznam změn Změny nebyly zatím uplatněny Veřejné sítě - komunikace s občany Nedošlo ke styku. Komunikace s občany je zabezpečována prostřednictvím starosty obce, který se účastní vybraných jednání Plány harmonogram Ve sledovaném období zhotovitel nepředložil žádné další podrobné harmonogramy Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Staveniště bylo předáno dne v plném rozsahu a je plně mobilizováno a funkční Zásoby, zdroje zhotovitele Předzásobena byla stavba potrubím. Potrubí bylo správcem stavby juniorem prohlédnuto a způsob uložení shledán dostatečným Organizace zhotovitele Organizační schéma zabezpečení jednotlivých staveb zhotovitel předal. Ve sledovaném období nedošlo ke změnám Stavební práce Prováděné práce Stavební práce pokračovaly na objektech SO 01.7 Odlehčovací stoka A, včetně výpustního objektu a OK na stokách OS 1 A, AD, OS 1 AD, AD Materiály a kontrola kvality Dodané potrubí bylo juniorem zkontrolováno podle podmínek projektu, pracovní postupy jsou v souladu s plánem řízení jakosti schváleným správcem stavby Podmínky počasí Pro stavební práce vhodné, podrobné hodnocení denní viz stavební deník Dokončené práce Nebyly dokončeny žádné práce Silniční doprava Nebylo připomínek Letní a zimní údržba silnic Je prováděna v souladu s podmínkami zadání Stavební instrukce Kromě pokynů ve stavebním deníku a opatření uložených na jednáních kontrolních dnů a vedení stavby, nebyly žádné pokyny uloženy Upozornění na nesoulady Nesoulady dosud nebyly zaznamenány a řešeny. Drobné nesoulady se zadávací dokumentací jsou řešeny projektem pro realizaci. Po dokončení budou vyhodnoceny a projednány jako změna technického řešení č.1. MZOPV č.4 19 SRPEN 2008

20 Pod-projekt č. 4.2: Hodonín rekonstrukce kmenových stok Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Srpen ,27 Od počátku stavby ,9 Rozdíl od počátku stavby ,1 Tabulka finančního hodnocení koresponduje s plněním programu stavby ve věcném plnění. Z předloženého vyplývá, že pod-projekt č.4.2 Hodonín rekonstrukce kmenových stok vykazuje mírné zpoždění. Důvod je zřejmě v nedokonalém odhadu věcné náplně na finanční vyjádření, protože podrobné harmonogramy nevykazují rozdíly ze skutečnosti. Správce stavby nepokládá za nutné uložit na tomto pod-projektu opatření Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Projektant zhotovitele HYDROPROJEKT Brno předložil ve sledovaném období dokumentaci k projednání a schválení: Národní třída SO.01, 04 a 05 - schváleno Náčrtky - seznam změn Nebyly uplatněny Veřejné sítě - komunikace s občany Pracovalo se na stokách ul. Měšťanská a Štefánkova, sítě nebyly dotčeny. S občany nedošlo ke střetům. Část A Národní třída je prováděna pod archeologickým dohledem Plány harmonogram Zhotovitel předložil podrobné harmonogramy těchto objektů: SO 02 Stoky ulic Měšťanská a Štefánkova SO 03 Stoka na Národní třídě Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Staveniště bylo předáno dne , je mobilizováno a funkční Zásoby, zdroje zhotovitele Proběhlo předzásobení trubním materiálem. Tvarovky HOBAS jsou dodány v souladu s projektem a uloženy dle pokynů výrobce Organizace zhotovitele Organizační schéma zabezpečení jednotlivých staveb zhotovitel předal dne Ve sledovaném období nedošlo ke změnám.v obsazení a funkcích techniků. MZOPV č.4 20 SRPEN 2008

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2008 - říjen 2008

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2008 - říjen 2008 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ Období: květen 2008 - říjen 2008 Správce stavby projektu ŘÍJEN 2008 Obsah zprávy

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: únor 2009

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: únor 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti X. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: únor 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

XII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: duben 2009

XII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: duben 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: duben 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

XIX. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: listopad 2009

XIX. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: listopad 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XIX. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: listopad 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2009 říjen 2009

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2009 říjen 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ Období: květen 2009 říjen 2009 Správce stavby projektu ŘÍJEN 2009 Obsah zprávy

Více

XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009

XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: březen 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

XVIII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: říjen 2009

XVIII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: říjen 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XVIII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: říjen 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

OBJEDNATEL / INVESTOR:

OBJEDNATEL / INVESTOR: STAVBA "Rozšíření kanalizace Hlučín Rovniny a intenzifikace ČOV Hlučín - Jasénky" OBJEDNATEL / INVESTOR: MĚSÍČNÍ ZPRÁVA Sdružení zhotovitelů stavby STASPO s.r.o / TALPA-RPF s.r.o / HOMOLA, a.s. STASPO,

Více

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti ÚVODNÍ ZPRÁVA O POSOUZENÍ PLÁNU OCHRANY ŽIVOTNÍHO

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

ÚVODNÍ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ STAVU PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod

ÚVODNÍ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ STAVU PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti ÚVODNÍ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ STAVU PROJEKTOVÉ

Více

Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury

Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury Výzva k předložení nabídky na uzavření mandátní smlouvy v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen,,zákon,,) zakázka malého rozsahu zadávaná mimo rámce

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení MŠ SNP č. p. 447, Třinec fasádní zateplení obvodových stěn a střechy nové vyhlášení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle Závazných pokynů

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální /

A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální / Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č.j.: S 17307/09- OI A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální / Stavba / název dle SoD /:............ Číslo stavby /objednatele

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STRUKTURA SMLOUVY O DÍLO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE,

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP Pardubice, tř. Míru oprava, rekonstrukce a přístavba č. p. 60 a 450 generální klíč 1. Základní údaje o zadavateli: Rozvojový

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" Obsah nabídky veřejné zakázky strana 02 A Identifikační údaje strana 03 B Základní kvalifikační předpoklady strana 04 C Profesní kvalifikační předpoklady

Více

Lomnice n. Pop. přemístění VH provozu do areálu ČOV

Lomnice n. Pop. přemístění VH provozu do areálu ČOV VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu 18

Více

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE informace

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE informace Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE informace dodatečné Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE,

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.5 Rekonstrukce fontány stavební část F.6 Přípojka vody k fontáně F.7 Závlaha Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo

Více

1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách

1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách 1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách Kontrola se skládá z následujících částí: A. Identifikace B. Kontrola dokumentace C. Technický stav D. Technologický stav E. Fotodokumentace

Více

Obec Bítovčice, splašková kanalizace + ČOV

Obec Bítovčice, splašková kanalizace + ČOV VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6, 12 a 18 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., zadávanou v souladu Operačního programu Životní prostředí fondu soudržnosti EU. Obec

Více

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek ORLOVAN, bytové družstvo Energetiků 640, Orlová - Lutyně SMĚRNICE č. 1/2014 Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek Kontrolou pověřen: vedoucí technického úseku Touto směrnicí se upravuje

Více

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti ÚVODNÍ ZPRÁVA O STAVU SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník) I. Smluvní strany

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY 01. 10. 2008 1 (celkem 5) VŘ-K23-21952/0 Číslo: 2 1 9 5 2 Datum: 15.10.2009 Stavba / zakázka: Inženýrské sítě pro výstavbu RD Objekt: VODOVOD, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NN, SADOVÉ ÚPRAVY VÝBĚROVÉ

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov Pracoviště:

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Údaje veřejné zakázky Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Název veřejné zakázky (název projektu) Identifikační číslo EDS Druh veřejné zakázky Druh zadávacího řízení Limit veřejné zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NÁZEV ZAKÁZKY: NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1 ZADAVATEL: Premium Development s.r.o. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Premium Development s.r.o. zastoupená,

Více

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových

Více

TOXFORM. Výrobní linka na chemickou úpravu mastku

TOXFORM. Výrobní linka na chemickou úpravu mastku 1806 NO11 001 1 1 6 BCS Engineering, a.s. Purkyňova 79a 657 25 Brno Česká republika tel. 00420 541 597 101 fax. 00425 541 249 651 e-mail info@bcs-eng.cz TOXFORM Výrobní linka na chemickou úpravu mastku

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Obec Bukovec, sídlem Bukovec č.p. 270, PSČ 739 85, IČ: 00535940, si Vás dovoluji vyzvat jako zájemce

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve smyslu 18/3 za podmínek uvedených v 6, zákona 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve smyslu 18/3 za podmínek uvedených v 6, zákona 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve smyslu 18/3 za podmínek uvedených v 6, zákona 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách A) Identifikační údaje zadavatele Národní památkový ústav,

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 72229/2014 Sp. zn.: S-JMK 103632/2013 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 6 Počet

Více

SMLOUVA O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

SMLOUVA O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA SMLOUVA O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA uzavřená na základě ustanovení 2431 zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Název: Obec Želešice

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE na zakázku se nevztahuje zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno Sídlo : Město Semily : Husova 82, 513 01 Semily Zastoupený : Mgr. Jan Farský, starosta

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku na zajištění projektových služeb na akci: LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY - autorský dozor Tato zadávací dokumentace

Více

Město Petřvald. Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ

Město Petřvald. Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ Město Petřvald Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

VÝSTAVBA ČOV A KANALIZACE V OBCI ŠLAPANOV

VÝSTAVBA ČOV A KANALIZACE V OBCI ŠLAPANOV VÝSTAVBA ČOV A KANALIZACE V OBCI ŠLAPANOV listopad 2004 srpen 2005 Základní údaje Čistírna odpadních vod Kanalizace ČOV Stoka A Stoka A1 Stoka A2 Stoka A3 Stoka B Stoka B1 Stoka B2 Stoka B3 Stoka B4 Stoka

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

Prezentace stavby: Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny

Prezentace stavby: Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny Prezentace stavby: Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Správce stavby: CETTUS, a.s. Projektant:

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ WWW.OPZP.CZ / WWW.EUROPA.EU,

Více

Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora

Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky : Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora stavba: ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav ROZHODNUTÍ

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav ROZHODNUTÍ 1 Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav Č. j.: ŽP/17321/12/Si Spis. zn.: 2837/12 Vyřizuje: Ing. Eva Sikstová Tel:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019)

RÁMCOVÁ SMLOUVA. VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ (projekt DF12P01OVV019) RÁMCOVÁ SMLOUVA "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená mezi těmito stranami ve smyslu ust.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Hlavní změny a úpravy Kulatý stůl ARI 29.9.2015 POROVNÁNÍ S RED BOOK FIDIC vypuštěno 15 Pod-článků doplněno 12 Pod-článků 1.10.2015 2 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník návrh Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 - Smluvní strany: Objednatel: Obec Šitbořice Sídlo: Osvobození 92, 69176 Šitbořice IČ: 00283622 Zastoupen:

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Č ESKÁ REPUBLIKA. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO. Projekt Fondu soudržnosti. Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Č ESKÁ REPUBLIKA. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO. Projekt Fondu soudržnosti. Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 Č ESKÁ REPUBLIKA Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt Fondu soudržnosti Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2010 OBSAH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 1 POPIS PROVEDENÝCH

Více

Příloha č. I Zadávací podmínky

Příloha č. I Zadávací podmínky Příloha č. I Zadávací podmínky 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Gymnázium Na Pražačce Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Nad Ohradou 2825/23, PSČ 130 00 Právní forma: Příspěvková organizace IČ: 60461675

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu. Mateřská školka 4. třída Veltrusy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu. Mateřská školka 4. třída Veltrusy Mateřská školka 4. třída Veltrusy zadavatel : Město Veltrusy Palackého 9 277 46 Veltrusy IČ 00237272 zastoupené starostou Bronislavem Havlínem místostarostou Tomášem Čapkem Oznámení zadávacího řízení je

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem zakázky je v období od podpisu smlouvy do 31.3.2014 zajistit další rozvoj aplikace ME-SPD/DěS v oblasti

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADAVATEL: Královéhradecký kraj Sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Jednající: Bc. Lubomír Franc, hejtman IČ: 70889546 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Krajská digitální spisovna a Krajské digitální

Více

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz Ev.č. zakázky Naše č.j. Počet příloh Vyřizuje Litvínov VŘ ZMRII-03/2010 ZŠaMŠR/0510/2010 1 Š. Hauerová 21.7.2010 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce Pokrytí budovy Základní školy v Ruské

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy C.1 Situační výkres širších vztahů C.2.a Celkový situační výkres C.2.b Členění objektů v rámci dotace a mimo ni C.3.1.a Koordinační výkres

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město T ýnec nad Sáza vo u vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY pro účely zadání veřejné

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Hnojník 351-353 Revitalizace bytového domu

Hnojník 351-353 Revitalizace bytového domu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY k veřejné zakázce Hnojník 351-353 Revitalizace bytového domu Obsah čl. 1. Informace o zadavateli čl. 2. Úvodní informace čl. 3. Předmět veřejné zakázky čl. 4. Podmínky a požadavky

Více

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.; Ing. Jan Cihlář; Ing. Andrea H. Mináriková VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha

Více

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Upgrade aplikace PKI Monitor pro provoz

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch pro projekt Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu Zadavatel

Více

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. A. OBEC Dukovany Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 530 Kód obce PRVKUK 0614.013.530.00 Kód obce (IČOB) 03381 (590576) Číslo ORP (ČSÚ) 013 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61131 Název POU Hrotovice

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více