XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: březen 2009 Správce stavby projektu

2 Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 Název dokumentu: Měsíční zpráva o postupu č. 11 období březen 2009 Číslo dokumentu: 2005/CZ/16/C/PE/001 Číslo vydání: 11 Vypracoval: Zkontroloval: Schválil: Konsultant JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE Ing. Karel Žákovský / části A, B, C Vedoucí skupiny stavebních dozorů Ing. Dušan Novotný / část D Vedoucí skupiny stavebních dozorů Ing. Hana Valová / Zástupce vedoucího týmu správce stavby Ing. Ludvík Jančálek / Vedoucí týmu DATUM PODPIS PODPIS PODPIS Objednatel JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE Ing. Gabriela Vlachovská / manager projektu pan Pavel Čejka / předseda představenstva DATUM PODPIS PODPIS MZOPV č. 11 2

3 FM celková částka ,30 tis. EUR ( tis. EUR) FM datum zahájení FM datum uplynutí (platnosti) Detaily smlouvy Číslo smlouvy: Zprostředkovaný projektový komponent: 2005/CZ/16/C/PE/001 Částka smlouvy tis EURO (27 730) Datum ujednání: Datum zahájení: Fáze smlouvy: Lhůta sdělení chyb: 60 měsíců Datum původního dokončení: Prodloužení lhůty: Datum skutečného dokončení: Část Podprojekt Rozpočet fin. mem. Rozpočet SoD Rozdíl Č. RN REZ Suma RN REZ Suma REZ Suma A 1 Bzenec ČOV B 2 Strážnice - ČOV B 3 Petrov-kanalizace B 4.2 Hodonín-stoky B 6.2 Veselí n M. stoka B Celkem C 4.1 Hodonín ČOV C 5. Ratíškovice-ČOV C 6.1 Veselí n.m.-čov C Celkem D 7. Bzenec ÚV D 8. Mor. N. V.-pramen D Celkem Projekt stav celkem Správce stavby AD Zad. dokum Propagace Nestavební-uznat Projekt celkem - uznatelné Ve sledovaném období byly dopřesněny celkové náklady stavby a ostatních služeb, uznatelných v rozsahu FM. Dopřesnění bylo na základě SOD k jednotlivým podprojektům a služeb či konzultačních činností. Informace a kopie smluv předala o FM a RN vyplývajících z SoD dle uzavřených soutěží zhotovitelů, jak stavebně montážních prací, tak i konzultační činnosti MP v únoru Údaje v závorkách jak FM, tak i dle smlouvy vyjadřuje RN stavebně montážních činnosti. MZOPV č. 11 3

4 Finanční shrnutí postupu Dokončení v % Uplynulý čas Plán Skutečnost Skluz % Měsíce % Ve sledovaném období 10,9 11,1 + 0,2 0,2 1 4 Od počátku stavby 57,7 57,0-0,7-0, Plánovaný náklad stavby - celkem Prostavěnost k dnešnímu dni Skluz % Plánovaná lhůta Skutečná lhůta do dnešního dne % , Část staveb Stav do v EUR Fakturace březen v EUR Stav k v EUR A B C D SPH celkem Přehled plánovaných objemů za březen 2009 A B C D SPH celkem MZOPV č. 11 4

5 Shrnutí nákladů Do předcházejícícho měsíce Současný měsíc Celkový součet do dnešního data Plán finančního plnění byl upraven dodatky u části staveb A, B, kde byla prodloužena lhůta výstavby o 3 měsíce a část C, kde byly upraveny plánované objemy jednotlivých měsíců na základě aktualizace časových harmonogramů. Skluz ve finančním plnění je výsledkem části staveb skupiny C. Část staveb A je v relaci, část B vykazuje nepodstatný skluz 2,7 % část D v přeplnění o 46,5 %. MZOPV č. 11 5

6 MZOPV č. 11 6

7 Část Nutno podotknout, že celý projekt je členěn na čtyři části, které byly předmětem samostatného výběrového řízení, to znamená, že projekt je zabezpečen po částech různými zhotoviteli. Jedná se o: Pod-projekt číslo Místo Název Projektu A 1 Bzenec Rekonstrukce ČOV B 2 Strážnice Rekonstrukce a intenzifikace ČOV 3 Petrov Odkanalizování obce 4.2 Hodonín Rekonstrukce kmenové stoky 6.2 Veselí nad Moravou Rekonstrukce kmenových stok C 4.1 Hodonín Rekonstrukce ČOV 5 Ratíškovice Dobudování ČOV 6.1 Veselí nad Moravou Rekonstrukce ČOV D 7 Bzenec 8 Moravská Nová Ves Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vod, rekonstrukce prameniště Rekonstrukce prameniště Zhotovitel IMOS Brno a.s. MSO servis s.r.o. + Swietelsky stavební s.r.o. Sdružení Arko Brno a.s. + KP Ria a.s. Imos Zlín s.r.o. + KUNST s.r.o. Části A, B a C řeší odvádění a čištění odpadních vod z předmětných lokalit; část D řeší jímání a úpravu vody pitné v lokalitách pramenišť v Bzenci a Moravské Nové Vsi a rekonstrukci úpravny vody Bzenec. Úvodem této zprávy je třeba podat informaci, že všechny části projektu mají uzavřeny SoD na zhotovitele. Pro části A, B, C a D byly uzavřeny během ledna dodatky č. 1 k SOD, které řešily zejména upřesnění účtu objednatele, ze kterých je financování stavby zajištěno a pro části A a B rovněž úpravu termínů uvedení staveb do zkušebního provozu pro podprojekty č. 1 Bzenec rekonstrukce ČOV a č. 2 Strážnice rekonstrukce ČOV. Důsledkem toho byl v dodatcích č. 1 SoD pro části A a B upraven i konečný termín předání a převzetí na Dále jsou uzavřeny smlouvy na propagaci, správce stavby a AD, které jsou rovněž uznatelnými náklady stavby, byly rovněž v lednu dodatkovány s úpravou účtů objednatele. Na částech A, B, a C projektové práce byly ukončeny v prosinci Na všech částech A, B, C a D probíhaly v březnu 2009 stavebně montážní práce. V průběhu března 2009 byla uskutečněna jednání ve věci finančního dopadu změn vyplývající z rozdílnosti zadávací dokumentace a projektu realizace stavby, vyvolaných změnami typů strojů a zařízení uplatněných objednatelem oproti nabídkám zhotovitelů z důvodů kompatibility se stávajícím zařízením a změn MZOPV č. 11 7

8 vyvolaných rozdílností hydrogeologických podmínek a podprojektů č. 1 Bzenec a č. 2 Strážnice. Změnové listy nejsou dosud cenově uzavřeny. MZOPV č. 11 8

9 Základní údaje Údaje o objednateli Objednatel: Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. Předseda představenstva: Manažer projektu: pan Pavel Čejka Ing. Gabriela Vlachovská Oficiální adresa: Adresa: Purkyňova 2/2933 Telefon: Město: Hodonín Fax: Stát: Česká republika Údaje o správci stavby Správce stavby: Sdružení Jančálek s.r.o. Centroprojekt a.s. ic consulenten ZTGmbH Datum ustanovení zástupců správce stavby: Od Do 1. Ing. Jančálek Ludvík VT Sídlo firmy: Adresa: U Tržiště 22 Telefon: Město: Břeclav, Fax: Stát: Česká republika Údaje o zhotovitelích Zhotovitel A: IMOS Brno a.s. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing.Petr Nop pan Kamil Marhefka Sídlo firmy: Adresa: Olomoucká 174 Telefon: Město: Brno Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva bez DPH: Celkem bez DPH: zařízení staveniště ČOV Bzenec EUR EUR EUR MZOPV č. 11 9

10 Zhotovitel B: Sdružení MSO servis spol.s.r.o. Swietelsky stavební s.r.o. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing. František Minařík Ing. Tomáš Hrabina Sídlo firmy: Adresa: Za humny 20 Telefon: Město: Kyjov Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: zařízení staveniště ČOV Strážnice EUR EUR EUR Zhotovitel C: Sdružení ARKO Technology, a.s. Královopolská Ria, a.s. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing. Rostislav Němeček Sídlo firmy: Adresa: Vídeňská 108 Telefon: Město: Brno Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: sídlo firmy EUR EUR EUR Zhotovitel D: Sdružení IMOS Zlín s.r.o. KUNST spol.s.r.o. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Miroslav Matějka Bohdan Kopecký Sídlo firmy: Adresa: Tečovice 353 Telefon: Město: Zlín Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: zařízení staveniště úpravna vody Bzenec MZOPV č

11 Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: EUR EUR EUR Na propagaci je uzavřena SoD s dodavatelem MEDIA FLOW na částku EUR bez DPH. Na správce stavby se sdružením Jančálek s.r.o., Centroprojekt a.s. a ic Consulenten GmbH na částku EUR bez DPH. Na výkon autorského dozoru pro části A,B a C se zhotovitelem PÖYRY Environment a.s. na částku EUR bez DPH a VODING Hranice spol.s.r.o. na část D na částku EUR bez DPH. V rámci uznatelných nákladů je v RN celkem dle SoD zahrnut i náklad 262 tis. EUR část nákladů na uhrazení zadávací dokumentace. SOD na tuto část je v CZK ve výši ,-. Závěr K hodnocení postupu projektu jako celku je nutno informovat, že oproti časovým předpokladům finančního memoranda, projekt vykazuje podstatné zpoždění, zapříčiněné zejména opakovanými výběrovými řízeními na zhotovitele staveb jak pro čištění a odvádění odpadních vod, tak i na zhotovitele pro pod-projekty řešící vody pitné. Konečný příjemce podpory požádal o změnu memoranda, týkající se zejména času pro celkové dokončení projektu včetně finančního vyrovnání do Žádosti bylo vyhověno. Komise EU rozhodla dne o úpravě FM ve smyslu žádosti. Postup částí projektu, s uzavřenými smlouvami o dílo, vykazuje rovněž časové prodlení oproti schváleným Programům prací ; toto prodlení bude vyhodnoceno u každé samostatné části stavby. Výjimkou je část projektu D. U částí projektu A a B byly v rámci dokladů č. 1 ke smlouvám o dílo upřesněny termíny dokončení díla posunem o 3 měsíce na V důsledku toho byl změněn i Program prací s časovým harmonogramem a finančním plánem plateb na zbývající část prací ve lhůtě výstavby. Úprava Plánu prací i finančního plánu byla rovněž povolena u části stavby C s tím rozdílem, že nebyl upraven konečný termín předání a převzetí. Úpravy termínů ve smyslu uzavřených dodatků č. 1 SoD částí A, B, C vyvolali i úpravu Programu prací včetně časových i finančních platebních plánů. Tyto dokumenty byly správcem stavby schváleny. Postup prací v březnu byl u částí staveb A a B v souladu s upravenými dokumenty, část C vykázala prodlení. Dne byl projekt slavnostně zahájen poklepem základního kamene na úpravně vody v Bzenci. K dnešnímu dni jsou všechny podprojekty označeny billboardy. MZOPV č

12 OBSAH MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ příloha B k SoD Správce stavby 8.1 Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Harmonogram stavby Zpráva o postupu S-křivka o finančním postupu S-křivka fyzického postupu Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Náčrtky - seznam změn Veřejné sítě - komunikace s občany Plány - harmonogram Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Zásoby, zdroje zhotovitele Organizace zhotovitele Stavební práce Prováděné práce Materiály a kontrola kvality Podmínky počasí Dokončené práce Silniční doprava Letní a zimní údržba silnic Stavební instrukce Upozornění na nesoulady Životní prostředí Měření znečistění a kontrola Plán ochrany životního prostředí Finanční stav Dílčí platební certifikát (IPC) Platební detaily a detaily IPC Změna nařízení Vydané změny Očekávané změny Finanční důsledky změn Díla Požadavky Oznámené požadavky Schválené požadavky Zadavatelova převzetí Certifikáty o převzetí Náhrada za zpoždění MZOPV č

13 Měsíční zpráva o postupu skupina,,a Podprojekt č.1: Bzenec rekonstrukce ČOV Břeclav Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Ve sledovaném období byly vyhodnocovány finanční dopady rozdílnosti projektu realizace stavby od nabídky zhotovitele u strojů a zařízení vyžádaných objednatelem z důvodů kompatibility se stávajícím zařízením. Zhotovitel předložil změnové listy, administrativně byly projednány během března Schváleny budou po administrativních úpravách. Během sledovaného období bylo dosaženo těchto výsledků: Mechanický stupeň DSO 103 Šneková čerpací stanice Na objektu šnekové čerpací stanice byly za uplynulé období provedeny práce na montážích zámečnických výrobků a provedeno dokončení zakrytí šnekových čerpadel 1 a 2. DSO 104 Česlovna, 105 Prací zařízení na shrabky, pračka písku V objektech 104 a 105 byly dokončeny montáže zámečnických výrobků. Obecně se dá říct, že objekty 103, 104 a 105 jsou po stavební stránce vnitřních prostor dokončeny a zbývají provést opravy fasád a prvky spojené s fasádou a terénními úpravami. Zahájení těchto prací je naplánováno na měsíc květen tr. DSO 106 Předávací stanice nečistot z čištění stok Na objektu 106 byly v uplynulém období provedeny spádové betony a proveden obsyp objektu. DSO 107 Lapák písku Objekt lapáku písku byl za minulé období dokončený, zbývá provedení okapového chodníku a zpevněné plochy pro pračku písku. MZOPV č

14 DSO 109 Spojovací potrubí Za uplynulé období bylo provedeno propojovací potrubí mezi objekty lapáku písku a česlovny s napojením do stávající šachty DPS Šneková čerpací stanice Montáž a zprovoznění velkých šnekových čerpadel. DPS Předávací stanice nečistot z čištění stok Zahájení montáže technologického vybavení zónové odpouštění svážených vod a jejich prolachy DPS Lapák písku Výměna drapáku na vybírání jímky tuků. DPS Motorové rozvody Postupná instalace rozvodů k nově osazeným strojním zařízením a jejich následné oživování. DPS Měřící a regulační technika Práce na řídícím programu pro PS 100. Biologický stupeň DSO 201 Přítokový žlab, dešťový přepad Nátoková část na dešťovou zdrž byla kompletně zbavena stávající technologie a zámečnických výrobků dle postupu jednotlivých a RDS. Jsou prováděny sanační práce a bourání neúnosných vrstev stropu pro další postup prací na tomto objektu. DSO 204 Selektor, jímka vratného a přebytečného kalu Kolektor: v prostoru kolektoru byly dokončeny sanační práce stěn. Probíhající práce na bourání nesoudržných vrstev stropu. Selektor, jímka vratného a přebytečného kalu: Stávající nádrž AN byla za uplynulé období vyčištěna, demontovány zámečnické výrobky a stávající technologické zařízení. Dále bylo přistoupeno ke kompletní demolici dělících příček. PO vyčištění nádrže po demolicích je přistoupeno k postupné ukládce a následné betonáži jednotlivých částí budoucího selektoru. Ke konci období je vybetonováno dno a cca polovina stěn nádrže. DSO 205 Aktivační nádrže AN 1 dokončeno, proveden obsyp nádrže AN 2 ukončena zkouška vodotěsnosti, montáže zámečnických výrobků a provádí se obsyp nádrže. DSO 206 Rozdělovací komora Proveden obsyp nádrže DSO 207 Dosazovací nádrže DN1 Dokončeno, provede obsyp nádrže. MZOPV č

15 DN2 na této nádrži bylo vybetonováno zhlaví a výplňové betony v odtokové jímce. Dále probíhaly montáže strojního vybavení a ke konci období je nádrž připravena ke zkoušce vodotěsnosti. Bylo osazeno zábradlí a nové schodiště. DSO 208 Dmýchárna I V uplynulém období byly provedeny demontáže stávajícího vybavení a bourací práce. Objekt je osazen novými okny. Z vnější strany objektu je proveden výkop a probíhají práce spojené s izolací soklů. DPS Selektor, jímka vratného a přebytečného kalu Demontáž celé původní biologické linky (usazovací nádrž, Aktivační nádrž, dosazovací nádrž část zařízení je ještě využívána). DSP Aktivační nádrže Instalace aeračního zařízení v AN2. DSP Dosazovací nádrže Zahájení montáže technologického vybavení DN2. Jedná se o středový sloup, otočný pochůzí most a flokulační válec. DPS Dmýchárna I. Demontáž stávajících dmýchadel a potrubí ve dmýchárně. DPS Motorové rozvody Postupná instalace rozvodů k nově osazeným strojním zařízením a jejich následné oživení. Dešťová zdrž, stabilizace kalu, nádrž na odtoku DSO 301 Dešťová zdrž Kolektor: v prostoru kolektoru byly dokončeny sanační práce stěn. Probíhají práce na bourání nesoudržných vrstev stropu. Dešťová zdrž: v uplynulém období byla nádrž kompletně vyčištěna a provedeny ourací práce. Ke konci období probíhají práce na sanacích vnitřních a vnějších stěn Dále je prováděna ukládka armatury a postupná betonáž dna. Ke konci období je zabetonována východní polovina dna nádrže. Jsou prováděny demolice ČS plovoucích nečistot a ČS surového kalu. DSO 303 Nádrž na odtoku. Kolektor: v prostoru kolektoru byly dokončeny sanační práce stěn. Probíhají práce na bourání nesoudržných vrstev stropu. Nádrž na odtoku: demolice spojovacího žlabu. DSO 304 Měrný žlábek na odtoku. Žlábek je na odtoku kompletně vybourán a zbaven zámečnických výrobků. Veškeré plochy určené pro sanaci jsou tryskané vysokotlakým paprskem 2500 barů. DPS Dešťová zdrž Demontáž v nádrži, ve které bude dešťová zdrž. MZOPV č

16 DPS Zahušťování kalu Usazení zahušťovací nádrže a chemického hospodářství. Nátěry jeřábové dráhy. Odvodňování kalu DSO 402 Odvodňování kalu, DSO 403 Hala pro kalové kontejnery V polovině měsíce března se podařilo uvolnit poslední z místností kalové koncovky a byly provedeny kompletní demontáže strojního vybavení, elektroinstalace a dále práce probíhají na bourání podlah a konstrukci stěn pro osazení nových vrat. Oba objekty jsou osazeny novými okny. DSO 406 Předávací stanice fekál Na objektu 406 byly v uplynulém období provedeny spádové betony a proveden obsyp objektu. Objekt je z části osazen novými kompozitními poklopy. DSO 408 Spojovací potrubí Byly provedeny výkopy a po ukládce potrubí zásypy potrubí mezi objekty 402, 403 a 0140 USN. DSO Uskladňovací nádrž Zahájení demontáží stávajícího vybavení. DSO Předávací stanice fekál Instalace vlastní fekální stanice, včetně vybavení podzemní nádrže a potrubí. Provozní objekty DSO 502 Garáže Za uplynulé období bylo dokončeno bourání stávající podlahy, provedena nová izolace, jímky pro zachycení úkapů. Následně bylo přikročeno k pokládce drátkobetonové nové podlahy. DSO 503 Dílny Objekt je dokončený a zbývají provést opravy fasády a montáž prvků spojených s fasádou. DSO 504 Venkovní osvětlení, kabelové trasy Na objektu kabelových tras jsou postupně jsou postupně hloubeny kabelové trasy a stavební jámy pro kabelové šachty. Ke konci tohoto období jsou provedeny šachty: 21, 22 a kabelové trasy mezi těmito šachtami. Demolice SO 0100 Budova kalového hospodářství a odvodnění kalu V prostoru tohoto objektu a dále probíhají stavební úpravy, tj. opravy omítek, osazování vnitřních parapetů, demontáže stávajícího vybavení, bourací práce a opravy podlah, demontáže a montáže ÚT. SO 0120 Vyhnívací věž SO 0130 Vyhnívací věž Ke konci období bylo přistoupeno k demolici obou objektů SO 0140 Uskladňovací nádrž MZOPV č

17 Tato nádrž byla vyčištěna, následně postaveno ke konci období lešení. Dále jsou prováděny práce na demontáži stávajícího vybavení Harmonogram stavby Podprojekt č.1 Bzenec schválený Program prací, který je předmětem kontroly na každém měsíčním kontrolním dnu. Správcem stavby schválen K dnešnímu dni je plněn Zpráva o postupu Zhotovitel předložil zprávu o postupu prací za měsíc březen 2009, ze které vyplynuly tyto zásadní informace: a) Plánovaný postup prací byl dodržen Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Březen ,0 Od počátku stavby ,6 Rozdíl od počátku stavby ,6 Z uvedeného přehledu vyplývá, že plán výstavby je dodržen. MZOPV č

18 MZOPV č

19 8.1.2 Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Ve sledovaném období zhotovitel předložil na všechny zbývající SO a PS realizační PD. Současné době je projektová dokumentace realizace stavby ukončena Nároky - seznam změn Ke dni ukončení projektu realizace stavby zhotovitel předložil nároky na změny, vyplývající z těchto skutečností: 1) Odlišné podmínky založení objektů biologické linky správce stavby požaduje doložení dle OP. 2) Návrhy objednatele na uplatnění strojů a zařízení kompatibilních se stávajícími zařízeními předložení bez cenového dopadu. Správce stavby rovněž požaduje předložit návrh dle OP. 3) Návrhy na změny, které požaduje zhotovitel za oprávněné návrhy k vyúčtování více a méně prací dle průběhu provádění stavby. Návrhy byly předběžně projednány správcem stavby u příležitosti kontroly návrhů dílčí platby za práce provedené v březnu Administrativní úpravy změnových listů a doklady o stanovení ceny budou doloženy v průběhu dubna. Schválení změn se očekává v květnu spolu s fakturací za měsíc květen Veřejné sítě - komunikace s občany Na staveništi stávající ČOV Bzenec se sítě jiných správců než VaK nevyskytují. Komunikace s veřejností je zabezpečena účastí na kontrolních dnech starostou města Plány harmonogram Ve sledovaném období místo podrobných harmonogramů všech rozpracovaných SO a PS, které podmiňují uvedení ČOV Bzenec do ZP., byly předloženy týdenní termínovníky postupu, které jsou vyhodnoceny na VS a KDP Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Na staveništi byly osazeny mobilní buňky zařízení staveniště. Staveniště bylo protokolárně předáno dne , v měsíci červnu byly objekty ZS mobilizovány a ke dni zpracování této zprávy jsou v plné funkci včetně kanceláře správce stavby. Staveniště je funkční a plně aktivováno. Ve sledovaném období nedošlo ke změně Zásoby, zdroje zhotovitele Dodávka betonu na železobetonové konstrukce stavby byla plynulá dle potřeby stavby, rovněž i dodávka armovací oceli. Ostatní materiály jsou kontrolovány v souladu s Plánem řízení jakosti této stavby Organizace zhotovitele Dne zhotovitel předložil organogram zabezpečení stavby personálem techniků. Tento seznam nebyl v průběhu února měněn Stavební práce Prováděné práce Stavební práce pokračovaly na těchto So a PS: MZOPV č

20 Nově zahájené objekty: SO 100 Mechanický stupeň DSO 108 Měření množství na přítoku SO 200 Biologický stupeň DsO 201 Přítokový žlab, dešťový přepad SO 500 Provozní objekty DSO 502 Garáže DSO 508 Dílny Již zahájené objekty SO 100 Mechanický stupeň DSO 103 Šneková čerpací stanice DSO 104 Česlovna DSO 105 Prací zařízení na shrabky, pračka písku DSO 106 Předávací stanice nečistot z čištění stok DSO 107 Lapák písku SO 200 Biologický stupeň DSO 204 Selektor, jímka vratného a přebytečného kalu DSO 205 Aktivační nádrže DSO 206 Rozdělovací komora DSO 207 Dosazovací nádrže DSO 208 Dmýchána II DSO 209 Místnost trafa a nízkonapěťová spínací zařízení DSO 210 Spojovací potrubí SO 300 Dešťová zdrž, stabilizace kalu DSO 301 Dešťová zdrž DSO 302 Zahušťování kalu, nádrž na stabilizace kalu, uskladňovací nádrž DSO 303 Nádrž na odtoku SO 400 Odvodňování kalu DSO 406 Předávací stanice fekál SO 500 Provozní objekty DSO 504 Venkovní osvětlení DSO 508 Regulační a měřící stanice plynu SO 0100 Demolice SO 0100 Budova kalového hospodářství a odvodnění kalu PS 100 DPS DPS DPS DPS DPS DPS PS 200 DPS DPS DPS DPS Mechanický stupeň Vypínací/spínací komora Hrubé česle/lapák štěrku Šneková čerpací stanice Česlovna Lapák písku Motorové Biologický stupeň Mezičerpací stanice Měření množství na přítoku do biologického stupně Aktivační nádrže Rozdělovací komora MZOPV č

21 DPS DPS DPS PS 300 DPS DPS DPS PS 400 DPS PS 500 DPS 502 Dosazovací nádrže Dmýchána II Motorové rozvody Dešťová zdrž, stabilizace kalu, nádrž na odtoku Dešťová zdrž Zahušťování kalu, nádrž stabilizace kalu, uskladňovací nádrž Motorové rozvody Odvodňování kalu Motorové rozvody Provozní objekty Hlavní rozvodna 0,4 kv a venkovní kabelové rozvody Dokončené objekty SO 100 Mechanický stupeň DSO 101 Vypínací/spínací komora DSO 102 Lapák štěrku SO 200 Biologický stupeň DSO 202 Mezičerpací stanice SO 0100 Demolice S Komíny SO 0150 Plynojem Dokončené provozní soubory PS 500 Provozní objekty DPS 501 Trafostanice a rozvodna 22 kv DPS 503 Regulační stanice plynu Materiály a kontrola kvality Materiály určené k zabudování byly přejímány a kontrolovány v souladu s OP a plánem kontrol a zkoušek dle plánu řízení jakosti této stavby Podmínky počasí Počasí bylo pro práce plánované k realizaci v březnu příznivé, detailní rozpis viz zápisy ve stavebním deníku Dokončené práce Nebyly dokončeny žádné práce, připravené k předání. Pokračuje provizorní provozování částí SO a PS 100 Mechanické předčištění a částí SO a PS 200 I. linka biologické části.druhá část biologické linky byla odzkoušena úspěšně na vodotěsnost Silniční doprava Nedošlo k žádnému vlivu na silniční dopravu. Odvoz zemin na mezideponii je mimo hlavní silniční síť. Dopravní značení na hlavní silnice Bzenec Veselí n/m., s omezením vzhledem ke stavbě, je instalováno Letní a zimní údržba silnic Nebylo třeba udržovat silnice. MZOPV č

22 Stavební instrukce Nebyly vydány, mimo pokynů správce k dopřesnění realizační dokumentace a v zápisech VS a KDp Upozornění na nesoulady Ve sledovaném období byla uplatněna neshoda neúspěšná zkouška těsnosti DN2 byla řešena v souladu s plánem jakosti. Správce stavby uložil zhotoviteli zabezpečit evidenci všech neshod. Pokyn byl splněn. Dále byla zaznamenána neshoda na AN 2 výrony vody ve stěnách při zkoušce vodotěsnosti. Neshoda je evidována a řešena v souladu s plánem jakosti Životní prostředí Měření znečistění a kontrola Nebyla provedená žádná měření ani kontrola tohoto úseku Plán ochrany životního prostředí Zhotovitel v rámci nabídky předložil Plán OŽP na stavbě a doplnil dle pokynů Správce stavby. Ve sledovaném období bez připomínek Finanční stav Dílčí platební certifikát (DPC) Zhotovitel uplatnil nárok na úhradu prací provedených v březnu ve výši ,59 EUR, který správce stavby odsouhlasí k proplacení dne spolu s managerem projektu Platební detaily a detaily DPC Zhotovitel doložil nárok detailní přílohou A k faktuře položkově provedené práce se všemi podpůrnými dokumenty v měsíční zprávě Změna nařízení Vydané změny Dosud nebyly vydány žádné změny Očekávané změny Zhotovitel předložil správci stavby v březnu oznámení změn spolu s doklady. V rámci projednání byla stanoviska ke změnám sdělena v průběhu března. Do doby schválení cenových dopadů změn, nebudou změny evidovány Finanční důsledky změn Díla Dosud nebyly schváleny změny Požadavky Oznámené požadavky Zhotovitel předložil v deníku víceprací nároky na zvýšení ceny. Správce stavby projednal požadavky, stanoviska jsou zapsána v deníku více méně prací Schválené požadavky Dosud nebyly schváleny žádné požadavky Zadavatelova převzetí Certifikáty o převzetí Nebyly vydány. MZOPV č

23 Náhrada za zpoždění Nebyla uplatněna. Ing. Karel Žákovský Vedoucí skupiny stavebních dozorů MZOPV č

24 Měsíční zpráva o postupu skupina,,b podprojekt č. 2: podprojekt č. 3: podprojekt č. 4.2: podprojekt č. 6.2: Strážnice rekonstrukce ČOV Petrov odkanalizování obce Hodonín rekonstrukce kmenových stok Veselí n/mor. rekonstrukce kmenové stoky V Břeclavi Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Projektové práce na všech podprojektech této části stavby byly ukončeny. Pokračovalo se na stavebně montážních pracích na všech podprojektech této části mimo podprojektu č. 6.2 Veselí nad Moravou rekonstrukce kmenových stok. Bližší informace jsou uvedeny v hodnocení jednotlivých podprojektů Harmonogram stavby Zhotovitel uzavřel lednu dodatek č. 1 k SOD. Tento dodatek řešil dva problémy: a) Na žádost objednatele byla smlouva doplněna o všechna čísla účtů, ze kterých je projekt financován. b) Dne vyslovilo představenstvo souhlas s úpravou milníků a termínu pro uvedení podprojektu č.2 ČOV Strážnice do zkušebního provozu z původně plánovaného na a při zachování délky ZP 6 měsíců, byl upraven i termín dokončení stavby na Z uvedeného důvodu vyžádal správce stavby i aktualizaci Programu prací, časového harmonogramu a finančního platebního kalendáře. Zhotovitel uvedené dokumenty předložil ke schválení správci stavby v lednu 2009 a správce stavby tyto dokumenty schválil dne Vyhodnocení sledovaného období bylo vztaženo k aktualizovaným dokumentům a finančnímu platebnímu kalendáři. Správce stavby vydal rovněž pokyn k aktualizaci všech podrobných harmonogramů, které jsou u rozpracovaných SO a PS, kterých se aktualizace týkala. Předložené aktualizované pracovní postupy a podrobné harmonogramy nebyly k plné spokojenosti správce stavby, proto byla uložena na VS dne jejich úprava. Ve sledovaném období byly úpravy podrobných harmonogramů dle pokynů Správce MZOPV č

25 stavby provedeny a je postupováno dle těchto souhrnných podrobných harmonogramů Zpráva o postupu V průběhu zpracování této zprávy předložil zhotovitel koncept zprávy o postupu výstavby za měsíc březen. Správce stavby posoudil znění a všechny podpůrné dokumenty. Čistopis, který bude projednán na MKD dne , je přílohou této zprávy. Ze zprávy zhotovitele vyplynulo: Podprojekt č.2 Strážnice rekonstrukce ČOV - v souladu s harmonogramem Podprojekt č.3 Petrov odkanalizování obce - v souladu s harmonogramem Podprojekt č.4.2 Hodonín rekonstrukce kmenových stok - v souladu s harmonogramem Podprojekt č.6.2 Veselí n/mor. rekonstrukce kmenové stoky dokončeny st. práce Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Březen Od počátku stavby ,3 Rozdíl od počátku stavby ,7 Závěr: Z uvedené tabulky vyplývá, že stavby části B vykazují v realizaci mírné zpoždění. Podrobně budou důvody zpoždění dle časového plánu vyhodnoceny při vyhodnocení jednotlivých podprojektů. Finanční propad z velké části nezapříčinilo nesplnění plánovaných prací, ale nezvládnutí administrativních podpůrných dokumentů pro plánovanou dílčí platbu na podprojektu č.2 Strážnice rekonstrukce ČOV a č. 3 Petrov odkanalizování obce. MZOPV č

XII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: duben 2009

XII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: duben 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: duben 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: únor 2009

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: únor 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti X. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: únor 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: srpen 2008

IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: srpen 2008 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období:

Více

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2008 - říjen 2008

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2008 - říjen 2008 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ Období: květen 2008 - říjen 2008 Správce stavby projektu ŘÍJEN 2008 Obsah zprávy

Více

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2009 říjen 2009

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2009 říjen 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ Období: květen 2009 říjen 2009 Správce stavby projektu ŘÍJEN 2009 Obsah zprávy

Více

XIX. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: listopad 2009

XIX. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: listopad 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XIX. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: listopad 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

ÚVODNÍ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ STAVU PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod

ÚVODNÍ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ STAVU PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti ÚVODNÍ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ STAVU PROJEKTOVÉ

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

XVI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: srpen 2009

XVI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: srpen 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XVI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: srpen 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

Plán kontroly a zkoušek - vzor

Plán kontroly a zkoušek - vzor Název činnosti Předmět kontroly Kontrolu, zkoušku provádí, zajišťuje Přizván ke kontrole (účastník kontroly) Způsob kontroly Rozsah kontroly, zkoušky Výstupní doklad kontroly Podpis a datum kontroly Poznámka

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti ÚVODNÍ ZPRÁVA O POSOUZENÍ PLÁNU OCHRANY ŽIVOTNÍHO

Více

Zpráva o postupu prací č. 2013/04

Zpráva o postupu prací č. 2013/04 Zpráva o postupu prací č. 2013/04 Název stavby: Rekreační areál města Blatná Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Objednatel: Město Blatná Třída T. G. Masaryka 322 388 01 Blatná Zhotovitel:

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

OBEC STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE MĚSÍČNÍ ZPRÁVA. Zhotovitele stavby DUBEN 2010 V. SROVNÁNÍ SKUTEČNÉHO A PLÁNOVANÉHO POSTUPU PRACÍ

OBEC STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE MĚSÍČNÍ ZPRÁVA. Zhotovitele stavby DUBEN 2010 V. SROVNÁNÍ SKUTEČNÉHO A PLÁNOVANÉHO POSTUPU PRACÍ OBEC STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE MĚSÍČNÍ ZPRÁVA Zhotovitele stavby DUBEN 2010 O B S A H : I. POPIS POKROKU PRACÍ II. III. IV. FOTODOKUMENTACE JAKOST BEZPEČNOSTNÍ STATISTIKY V. SROVNÁNÍ

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

OBJEDNATEL / INVESTOR:

OBJEDNATEL / INVESTOR: STAVBA "Rozšíření kanalizace Hlučín Rovniny a intenzifikace ČOV Hlučín - Jasénky" OBJEDNATEL / INVESTOR: MĚSÍČNÍ ZPRÁVA Sdružení zhotovitelů stavby STASPO s.r.o / TALPA-RPF s.r.o / HOMOLA, a.s. STASPO,

Více

KANALIZACE A ČOV KŘTĚNOV

KANALIZACE A ČOV KŘTĚNOV VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV KŘTĚNOV Studie ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV. 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství

3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV. 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství 20 3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství 3.1.1. Základní údaje Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV II)

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Zápis z kontrolního dne čís. 12

Zápis z kontrolního dne čís. 12 Stavba: Stavba RD Vranov Den konání: 3. 5. 2011 Místo konání: Vranov Počet stran zápisu: 5 Zúčastnění:,,, Furco Zápis z kontrolního dne čís. 12 Průběh stavby: Osazeny kanalizační šachty pr. 400 mm s přesahem

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE čís. 9

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE čís. 9 Stavba: Stavba RD Vranov ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE čís. 9 Den konání: 6.4. 2011 Místo konání: Vranov Počet stran zápisu: 5 Zúčastnění: ing.,, Liolias, Průběh stavby: Osazeny kanalizační šachty pr. 400 mm

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO

Více

OBEC STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

OBEC STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE OBEC STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE MĚSÍČNÍ ZPRÁVA Zhotovitele stavby BŘEZEN 2010 1 O B S A H : I. POPIS POKROKU PRACÍ II. III. IV. FOTODOKUMENTACE JAKOST BEZPEČNOSTNÍ STATISTIKY V. SROVNÁNÍ

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 1513 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Jan Červinka Základ pro sníženou DPH: Snížená DPH Základ pro základní DPH: Základní DPH 15 % 15 % 21

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí Projekt CZ0012.03.01 Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí Investor: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Termín: 8/2002 6/2004 Cena díla: cca 131 mil. Kč Předmětem

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, B R N O ČOV PŘIBICE - INTENZIFIKACE Stupeň: DPS

DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, B R N O   ČOV PŘIBICE - INTENZIFIKACE Stupeň: DPS Rev. č. Datum Schválil Stručný popis změn KOOPERACE V PROFESI PRO DUIS s.r.o. tel.: fax.: e-mail: Vypracoval: Projektant: Ing. Vach Hl.ing.proj.: Ing. Vach Tech. kont.: Ing. Klímová DUIS S.R.O. Projektové

Více

Zápis z kontrolního dne čís. 11

Zápis z kontrolního dne čís. 11 Stavba: Stavba RD Vranov Zápis z kontrolního dne čís. 11 Den konání: 21. 4. 2011 Místo konání: Vranov Počet stran zápisu: 5 Zúčastnění: Ing. Strážnický,, Liolias, Průběh stavby: Osazeny kanalizační šachty

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 17.listopadu 14

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy C.1 Situační výkres širších vztahů C.2.a Celkový situační výkres C.2.b Členění objektů v rámci dotace a mimo ni C.3.1.a Koordinační výkres

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov Pracoviště:

Více

Zpráva o postupu prací č. 2013/03

Zpráva o postupu prací č. 2013/03 Zpráva o postupu prací č. 2013/03 Název stavby: Rekreační areál města Blatná Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Objednatel: Město Blatná Třída T. G. Masaryka 322 388 01 Blatná Zhotovitel:

Více

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011 ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad 2010 - květen 2011 Slavnostní otevření novoměstské knihovny proběhlo 1. listopadu 2010 za účasti řady hostů. V odpoledních hodinách proběhla vernisáž

Více

Příloha č.1 SOD Seznam projektové dokumentace pro stavby Domanínek I. a Domanínek II.

Příloha č.1 SOD Seznam projektové dokumentace pro stavby Domanínek I. a Domanínek II. Příloha č.1 SOD Seznam projektové dokumentace pro stavby Domanínek I. a Domanínek II. Domanínek I. Experimentální pracoviště projektu CzechGlobe - rekonstrukce budovy 1. PD stavebně technické řešení -

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE,

Více

Město Petřvald. Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ

Město Petřvald. Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ Město Petřvald Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 64 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Označení stavby:... 3 b) Objednatel stavby:... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace:... 3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Označení stavby:... 3 b) Objednatel stavby:... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace:... 3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Označení stavby:... 3 b) Objednatel stavby:... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace:... 3 2. POPIS OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5 2.1 Původní a následný

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000180 ÚDRŽBA A OPRAVY KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Více

XVIII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: říjen 2009

XVIII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: říjen 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XVIII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: říjen 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_C_01_1_TS_.pdf Datum: srpen 2013 Projekt Paré POPŮVKY KANALIZACE SO/PS Svazek - ČERPACÍ STANICE - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST Měřítko 2. VÝKRESY Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

Prezentace stavby: Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny

Prezentace stavby: Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny Prezentace stavby: Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Správce stavby: CETTUS, a.s. Projektant:

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

OPRAVA KANALIZACE ZŠ TGM BÍLOVEC Ostravská 28, Bílovec, parc.č.813, k.ú. Bílovec-město

OPRAVA KANALIZACE ZŠ TGM BÍLOVEC Ostravská 28, Bílovec, parc.č.813, k.ú. Bílovec-město Ing. Jiří Kolář_TZB PROJEKT e-mail: kolar@tzb-projekt.eu Anenská 121, Bohumín Záblatí, 735 52 tel: +420 777 230 245 OPRAVA KANALIZACE ZŠ TGM BÍLOVEC Ostravská 28, 743 01 Bílovec, parc.č.813, k.ú. Bílovec-město

Více

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH : A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...2 A1.2. ÚDAJE O ŽADATELI...2 A1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA...2 B1. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...3 C1. ÚDAJE

Více

Příloha č.5 k Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na služby MVR-1080109 Výběr provozovatele ČOV.

Příloha č.5 k Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na služby MVR-1080109 Výběr provozovatele ČOV. Příloha č.5 k Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na služby MVR-1080109 Výběr provozovatele ČOV. TECHNICKÉ PARAMETRY SBĚRAČE Tuto příloha tvoří Technické zpráva ( kurzívou ) pro stavební

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění. Svitavy. oznamovatel: Město Svitavy

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění. Svitavy. oznamovatel: Město Svitavy Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění Intenzifikace ČOV Svitavy oznamovatel: Město Svitavy (únor 2008) Oznámení o hodnocení vlivů na životní

Více

Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČ:

Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČ: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ: 00295892 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 06 Vážená paní, Vážený pane, na základě ustanovení 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč DEŠŤOVÁ KANALIZACE Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 15.7.2015 1 Obsah 1. ÚVOD 3 2. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 3 2.1. Dešťová kanalizace 3 2.2. Odvodňované plochy

Více

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti ÚVODNÍ ZPRÁVA O STAVU SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

Více

Č ESKÁ REPUBLIKA. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO. Projekt Fondu soudržnosti. Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Č ESKÁ REPUBLIKA. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO. Projekt Fondu soudržnosti. Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 Č ESKÁ REPUBLIKA Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt Fondu soudržnosti Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2010 OBSAH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 1 POPIS PROVEDENÝCH

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby...- 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Areálová jednotná kanalizace, kanalizační

Více

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Dotazy č. 3 Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice - I. etapa

Dotazy č. 3 Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice - I. etapa Akce : Dotazy č. 3 V Opavě dne 6.9.2016 Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice - I. etapa zadávanou dle dokumentu Zadávaní veřejných zakázek v Operačním programu Životního prostředí pro

Více

6. Okapový chodník vč. konstrukce, vč. nopové folie, dlažba 50x50x5 cm do drtě 2/4 o Cena za 15 m² činí ,- Kč bez DPH

6. Okapový chodník vč. konstrukce, vč. nopové folie, dlažba 50x50x5 cm do drtě 2/4 o Cena za 15 m² činí ,- Kč bez DPH Určeno pro: Obec Říčany, Ing. Jan Studený - starosta CENOVÁ NABÍDKA dokončení kanalizace Marečkova louka 1. Přípravné práce bourání zídky vč. základy, odbagrování, odvoz materiálu kolem budovy, bagrování

Více

1. Sestavení nákladů stavby: Kč bez DPH. vč. DPH. Celkové stavební náklady SO 401

1. Sestavení nákladů stavby: Kč bez DPH. vč. DPH. Celkové stavební náklady SO 401 1. Sestavení nákladů stavby: Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích, Poznámky: Při sestavení soupisu prací stavby "Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích, "

Více

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice Příloha č. 4 koncesní smlouvy 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku

Více

MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy

MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy Vypracoval: Datum: Rekonstrukce páteřních rozvodů vody a přivedení potrubí pro sociálních zařízení rekonstrukce rozvodu vody v předávací stanici Oprava

Více

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 4 5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 4

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 4 5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 4 strana 2 1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 3 1.1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NÁZEV ZAKÁZKY: NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1 ZADAVATEL: Premium Development s.r.o. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Premium Development s.r.o. zastoupená,

Více

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Mechanicko-biologické čistírny VZE 4 až VZE 20 Pokud se chystáte stavět nový rodinný dům nebo kompletně rekonstruovat starší nemovitost, která není napojena

Více

TOXFORM. Výrobní linka na chemickou úpravu mastku

TOXFORM. Výrobní linka na chemickou úpravu mastku 1806 NO11 001 1 1 6 BCS Engineering, a.s. Purkyňova 79a 657 25 Brno Česká republika tel. 00420 541 597 101 fax. 00425 541 249 651 e-mail info@bcs-eng.cz TOXFORM Výrobní linka na chemickou úpravu mastku

Více

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Systherm Plán BOZP..doc Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Ústí nad Labem Rekonstrukce výměníkové stanice Zpracoval : Datum : 12.5. 2015 Koordinátor staveb dle zákona č309/2006 Registrační

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Lomnice n. Pop. přemístění VH provozu do areálu ČOV

Lomnice n. Pop. přemístění VH provozu do areálu ČOV VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu 18

Více

Z á p i s o p ř e d á n í s t a v e n i š t ě ( zařízení veřejného osvětlení )

Z á p i s o p ř e d á n í s t a v e n i š t ě ( zařízení veřejného osvětlení ) Příloha č. 13 Z á p i s o p ř e d á n í s t a v e n i š t ě ( zařízení veřejného osvětlení ) Název stavby:... Přejímající firma ( investor ):... stavebním dozorem pověřen: tel.:... Zhotovitel stavby:...

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.5 Rekonstrukce fontány stavební část F.6 Přípojka vody k fontáně F.7 Závlaha Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo

Více

Příloha č. 4. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2

Příloha č. 4. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2 Příloha č. 4 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2 Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat

Více

PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6. říjen SGS Czech Republic s.r.o.

PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6. říjen SGS Czech Republic s.r.o. PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6 říjen 2009 SGS Czech Republic s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl.

Více

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.7. Průběh stavby :

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.7. Průběh stavby : Stavba : Stavba RD Vranov ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.7 Den konání : 23.3.2010 Místo konání : Vranov Počet stran zápisu : 5 Zúčastnění : ing.,,,, Průběh stavby : Osazeny kanalizační šachty pr.400 mm s přesahem

Více

Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek

Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Předmět plnění: Rekonstrukce kanalizace, kolektoru potrubního vedení pro chemické látky a objektu ČOV Způsob a rozsah plnění Podrobné technické zadání je součástí zadávací dokumentace, které je na vyžádání

Více

1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách

1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách 1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách Kontrola se skládá z následujících částí: A. Identifikace B. Kontrola dokumentace C. Technický stav D. Technologický stav E. Fotodokumentace

Více