XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: březen 2009 Správce stavby projektu

2 Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 Název dokumentu: Měsíční zpráva o postupu č. 11 období březen 2009 Číslo dokumentu: 2005/CZ/16/C/PE/001 Číslo vydání: 11 Vypracoval: Zkontroloval: Schválil: Konsultant JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE Ing. Karel Žákovský / části A, B, C Vedoucí skupiny stavebních dozorů Ing. Dušan Novotný / část D Vedoucí skupiny stavebních dozorů Ing. Hana Valová / Zástupce vedoucího týmu správce stavby Ing. Ludvík Jančálek / Vedoucí týmu DATUM PODPIS PODPIS PODPIS Objednatel JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE Ing. Gabriela Vlachovská / manager projektu pan Pavel Čejka / předseda představenstva DATUM PODPIS PODPIS MZOPV č. 11 2

3 FM celková částka ,30 tis. EUR ( tis. EUR) FM datum zahájení FM datum uplynutí (platnosti) Detaily smlouvy Číslo smlouvy: Zprostředkovaný projektový komponent: 2005/CZ/16/C/PE/001 Částka smlouvy tis EURO (27 730) Datum ujednání: Datum zahájení: Fáze smlouvy: Lhůta sdělení chyb: 60 měsíců Datum původního dokončení: Prodloužení lhůty: Datum skutečného dokončení: Část Podprojekt Rozpočet fin. mem. Rozpočet SoD Rozdíl Č. RN REZ Suma RN REZ Suma REZ Suma A 1 Bzenec ČOV B 2 Strážnice - ČOV B 3 Petrov-kanalizace B 4.2 Hodonín-stoky B 6.2 Veselí n M. stoka B Celkem C 4.1 Hodonín ČOV C 5. Ratíškovice-ČOV C 6.1 Veselí n.m.-čov C Celkem D 7. Bzenec ÚV D 8. Mor. N. V.-pramen D Celkem Projekt stav celkem Správce stavby AD Zad. dokum Propagace Nestavební-uznat Projekt celkem - uznatelné Ve sledovaném období byly dopřesněny celkové náklady stavby a ostatních služeb, uznatelných v rozsahu FM. Dopřesnění bylo na základě SOD k jednotlivým podprojektům a služeb či konzultačních činností. Informace a kopie smluv předala o FM a RN vyplývajících z SoD dle uzavřených soutěží zhotovitelů, jak stavebně montážních prací, tak i konzultační činnosti MP v únoru Údaje v závorkách jak FM, tak i dle smlouvy vyjadřuje RN stavebně montážních činnosti. MZOPV č. 11 3

4 Finanční shrnutí postupu Dokončení v % Uplynulý čas Plán Skutečnost Skluz % Měsíce % Ve sledovaném období 10,9 11,1 + 0,2 0,2 1 4 Od počátku stavby 57,7 57,0-0,7-0, Plánovaný náklad stavby - celkem Prostavěnost k dnešnímu dni Skluz % Plánovaná lhůta Skutečná lhůta do dnešního dne % , Část staveb Stav do v EUR Fakturace březen v EUR Stav k v EUR A B C D SPH celkem Přehled plánovaných objemů za březen 2009 A B C D SPH celkem MZOPV č. 11 4

5 Shrnutí nákladů Do předcházejícícho měsíce Současný měsíc Celkový součet do dnešního data Plán finančního plnění byl upraven dodatky u části staveb A, B, kde byla prodloužena lhůta výstavby o 3 měsíce a část C, kde byly upraveny plánované objemy jednotlivých měsíců na základě aktualizace časových harmonogramů. Skluz ve finančním plnění je výsledkem části staveb skupiny C. Část staveb A je v relaci, část B vykazuje nepodstatný skluz 2,7 % část D v přeplnění o 46,5 %. MZOPV č. 11 5

6 MZOPV č. 11 6

7 Část Nutno podotknout, že celý projekt je členěn na čtyři části, které byly předmětem samostatného výběrového řízení, to znamená, že projekt je zabezpečen po částech různými zhotoviteli. Jedná se o: Pod-projekt číslo Místo Název Projektu A 1 Bzenec Rekonstrukce ČOV B 2 Strážnice Rekonstrukce a intenzifikace ČOV 3 Petrov Odkanalizování obce 4.2 Hodonín Rekonstrukce kmenové stoky 6.2 Veselí nad Moravou Rekonstrukce kmenových stok C 4.1 Hodonín Rekonstrukce ČOV 5 Ratíškovice Dobudování ČOV 6.1 Veselí nad Moravou Rekonstrukce ČOV D 7 Bzenec 8 Moravská Nová Ves Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vod, rekonstrukce prameniště Rekonstrukce prameniště Zhotovitel IMOS Brno a.s. MSO servis s.r.o. + Swietelsky stavební s.r.o. Sdružení Arko Brno a.s. + KP Ria a.s. Imos Zlín s.r.o. + KUNST s.r.o. Části A, B a C řeší odvádění a čištění odpadních vod z předmětných lokalit; část D řeší jímání a úpravu vody pitné v lokalitách pramenišť v Bzenci a Moravské Nové Vsi a rekonstrukci úpravny vody Bzenec. Úvodem této zprávy je třeba podat informaci, že všechny části projektu mají uzavřeny SoD na zhotovitele. Pro části A, B, C a D byly uzavřeny během ledna dodatky č. 1 k SOD, které řešily zejména upřesnění účtu objednatele, ze kterých je financování stavby zajištěno a pro části A a B rovněž úpravu termínů uvedení staveb do zkušebního provozu pro podprojekty č. 1 Bzenec rekonstrukce ČOV a č. 2 Strážnice rekonstrukce ČOV. Důsledkem toho byl v dodatcích č. 1 SoD pro části A a B upraven i konečný termín předání a převzetí na Dále jsou uzavřeny smlouvy na propagaci, správce stavby a AD, které jsou rovněž uznatelnými náklady stavby, byly rovněž v lednu dodatkovány s úpravou účtů objednatele. Na částech A, B, a C projektové práce byly ukončeny v prosinci Na všech částech A, B, C a D probíhaly v březnu 2009 stavebně montážní práce. V průběhu března 2009 byla uskutečněna jednání ve věci finančního dopadu změn vyplývající z rozdílnosti zadávací dokumentace a projektu realizace stavby, vyvolaných změnami typů strojů a zařízení uplatněných objednatelem oproti nabídkám zhotovitelů z důvodů kompatibility se stávajícím zařízením a změn MZOPV č. 11 7

8 vyvolaných rozdílností hydrogeologických podmínek a podprojektů č. 1 Bzenec a č. 2 Strážnice. Změnové listy nejsou dosud cenově uzavřeny. MZOPV č. 11 8

9 Základní údaje Údaje o objednateli Objednatel: Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. Předseda představenstva: Manažer projektu: pan Pavel Čejka Ing. Gabriela Vlachovská Oficiální adresa: Adresa: Purkyňova 2/2933 Telefon: Město: Hodonín Fax: Stát: Česká republika Údaje o správci stavby Správce stavby: Sdružení Jančálek s.r.o. Centroprojekt a.s. ic consulenten ZTGmbH Datum ustanovení zástupců správce stavby: Od Do 1. Ing. Jančálek Ludvík VT Sídlo firmy: Adresa: U Tržiště 22 Telefon: Město: Břeclav, Fax: Stát: Česká republika Údaje o zhotovitelích Zhotovitel A: IMOS Brno a.s. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing.Petr Nop pan Kamil Marhefka Sídlo firmy: Adresa: Olomoucká 174 Telefon: Město: Brno Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva bez DPH: Celkem bez DPH: zařízení staveniště ČOV Bzenec EUR EUR EUR MZOPV č. 11 9

10 Zhotovitel B: Sdružení MSO servis spol.s.r.o. Swietelsky stavební s.r.o. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing. František Minařík Ing. Tomáš Hrabina Sídlo firmy: Adresa: Za humny 20 Telefon: Město: Kyjov Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: zařízení staveniště ČOV Strážnice EUR EUR EUR Zhotovitel C: Sdružení ARKO Technology, a.s. Královopolská Ria, a.s. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing. Rostislav Němeček Sídlo firmy: Adresa: Vídeňská 108 Telefon: Město: Brno Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: sídlo firmy EUR EUR EUR Zhotovitel D: Sdružení IMOS Zlín s.r.o. KUNST spol.s.r.o. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Miroslav Matějka Bohdan Kopecký Sídlo firmy: Adresa: Tečovice 353 Telefon: Město: Zlín Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: zařízení staveniště úpravna vody Bzenec MZOPV č

11 Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: EUR EUR EUR Na propagaci je uzavřena SoD s dodavatelem MEDIA FLOW na částku EUR bez DPH. Na správce stavby se sdružením Jančálek s.r.o., Centroprojekt a.s. a ic Consulenten GmbH na částku EUR bez DPH. Na výkon autorského dozoru pro části A,B a C se zhotovitelem PÖYRY Environment a.s. na částku EUR bez DPH a VODING Hranice spol.s.r.o. na část D na částku EUR bez DPH. V rámci uznatelných nákladů je v RN celkem dle SoD zahrnut i náklad 262 tis. EUR část nákladů na uhrazení zadávací dokumentace. SOD na tuto část je v CZK ve výši ,-. Závěr K hodnocení postupu projektu jako celku je nutno informovat, že oproti časovým předpokladům finančního memoranda, projekt vykazuje podstatné zpoždění, zapříčiněné zejména opakovanými výběrovými řízeními na zhotovitele staveb jak pro čištění a odvádění odpadních vod, tak i na zhotovitele pro pod-projekty řešící vody pitné. Konečný příjemce podpory požádal o změnu memoranda, týkající se zejména času pro celkové dokončení projektu včetně finančního vyrovnání do Žádosti bylo vyhověno. Komise EU rozhodla dne o úpravě FM ve smyslu žádosti. Postup částí projektu, s uzavřenými smlouvami o dílo, vykazuje rovněž časové prodlení oproti schváleným Programům prací ; toto prodlení bude vyhodnoceno u každé samostatné části stavby. Výjimkou je část projektu D. U částí projektu A a B byly v rámci dokladů č. 1 ke smlouvám o dílo upřesněny termíny dokončení díla posunem o 3 měsíce na V důsledku toho byl změněn i Program prací s časovým harmonogramem a finančním plánem plateb na zbývající část prací ve lhůtě výstavby. Úprava Plánu prací i finančního plánu byla rovněž povolena u části stavby C s tím rozdílem, že nebyl upraven konečný termín předání a převzetí. Úpravy termínů ve smyslu uzavřených dodatků č. 1 SoD částí A, B, C vyvolali i úpravu Programu prací včetně časových i finančních platebních plánů. Tyto dokumenty byly správcem stavby schváleny. Postup prací v březnu byl u částí staveb A a B v souladu s upravenými dokumenty, část C vykázala prodlení. Dne byl projekt slavnostně zahájen poklepem základního kamene na úpravně vody v Bzenci. K dnešnímu dni jsou všechny podprojekty označeny billboardy. MZOPV č

12 OBSAH MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ příloha B k SoD Správce stavby 8.1 Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Harmonogram stavby Zpráva o postupu S-křivka o finančním postupu S-křivka fyzického postupu Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Náčrtky - seznam změn Veřejné sítě - komunikace s občany Plány - harmonogram Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Zásoby, zdroje zhotovitele Organizace zhotovitele Stavební práce Prováděné práce Materiály a kontrola kvality Podmínky počasí Dokončené práce Silniční doprava Letní a zimní údržba silnic Stavební instrukce Upozornění na nesoulady Životní prostředí Měření znečistění a kontrola Plán ochrany životního prostředí Finanční stav Dílčí platební certifikát (IPC) Platební detaily a detaily IPC Změna nařízení Vydané změny Očekávané změny Finanční důsledky změn Díla Požadavky Oznámené požadavky Schválené požadavky Zadavatelova převzetí Certifikáty o převzetí Náhrada za zpoždění MZOPV č

13 Měsíční zpráva o postupu skupina,,a Podprojekt č.1: Bzenec rekonstrukce ČOV Břeclav Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Ve sledovaném období byly vyhodnocovány finanční dopady rozdílnosti projektu realizace stavby od nabídky zhotovitele u strojů a zařízení vyžádaných objednatelem z důvodů kompatibility se stávajícím zařízením. Zhotovitel předložil změnové listy, administrativně byly projednány během března Schváleny budou po administrativních úpravách. Během sledovaného období bylo dosaženo těchto výsledků: Mechanický stupeň DSO 103 Šneková čerpací stanice Na objektu šnekové čerpací stanice byly za uplynulé období provedeny práce na montážích zámečnických výrobků a provedeno dokončení zakrytí šnekových čerpadel 1 a 2. DSO 104 Česlovna, 105 Prací zařízení na shrabky, pračka písku V objektech 104 a 105 byly dokončeny montáže zámečnických výrobků. Obecně se dá říct, že objekty 103, 104 a 105 jsou po stavební stránce vnitřních prostor dokončeny a zbývají provést opravy fasád a prvky spojené s fasádou a terénními úpravami. Zahájení těchto prací je naplánováno na měsíc květen tr. DSO 106 Předávací stanice nečistot z čištění stok Na objektu 106 byly v uplynulém období provedeny spádové betony a proveden obsyp objektu. DSO 107 Lapák písku Objekt lapáku písku byl za minulé období dokončený, zbývá provedení okapového chodníku a zpevněné plochy pro pračku písku. MZOPV č

14 DSO 109 Spojovací potrubí Za uplynulé období bylo provedeno propojovací potrubí mezi objekty lapáku písku a česlovny s napojením do stávající šachty DPS Šneková čerpací stanice Montáž a zprovoznění velkých šnekových čerpadel. DPS Předávací stanice nečistot z čištění stok Zahájení montáže technologického vybavení zónové odpouštění svážených vod a jejich prolachy DPS Lapák písku Výměna drapáku na vybírání jímky tuků. DPS Motorové rozvody Postupná instalace rozvodů k nově osazeným strojním zařízením a jejich následné oživování. DPS Měřící a regulační technika Práce na řídícím programu pro PS 100. Biologický stupeň DSO 201 Přítokový žlab, dešťový přepad Nátoková část na dešťovou zdrž byla kompletně zbavena stávající technologie a zámečnických výrobků dle postupu jednotlivých a RDS. Jsou prováděny sanační práce a bourání neúnosných vrstev stropu pro další postup prací na tomto objektu. DSO 204 Selektor, jímka vratného a přebytečného kalu Kolektor: v prostoru kolektoru byly dokončeny sanační práce stěn. Probíhající práce na bourání nesoudržných vrstev stropu. Selektor, jímka vratného a přebytečného kalu: Stávající nádrž AN byla za uplynulé období vyčištěna, demontovány zámečnické výrobky a stávající technologické zařízení. Dále bylo přistoupeno ke kompletní demolici dělících příček. PO vyčištění nádrže po demolicích je přistoupeno k postupné ukládce a následné betonáži jednotlivých částí budoucího selektoru. Ke konci období je vybetonováno dno a cca polovina stěn nádrže. DSO 205 Aktivační nádrže AN 1 dokončeno, proveden obsyp nádrže AN 2 ukončena zkouška vodotěsnosti, montáže zámečnických výrobků a provádí se obsyp nádrže. DSO 206 Rozdělovací komora Proveden obsyp nádrže DSO 207 Dosazovací nádrže DN1 Dokončeno, provede obsyp nádrže. MZOPV č

15 DN2 na této nádrži bylo vybetonováno zhlaví a výplňové betony v odtokové jímce. Dále probíhaly montáže strojního vybavení a ke konci období je nádrž připravena ke zkoušce vodotěsnosti. Bylo osazeno zábradlí a nové schodiště. DSO 208 Dmýchárna I V uplynulém období byly provedeny demontáže stávajícího vybavení a bourací práce. Objekt je osazen novými okny. Z vnější strany objektu je proveden výkop a probíhají práce spojené s izolací soklů. DPS Selektor, jímka vratného a přebytečného kalu Demontáž celé původní biologické linky (usazovací nádrž, Aktivační nádrž, dosazovací nádrž část zařízení je ještě využívána). DSP Aktivační nádrže Instalace aeračního zařízení v AN2. DSP Dosazovací nádrže Zahájení montáže technologického vybavení DN2. Jedná se o středový sloup, otočný pochůzí most a flokulační válec. DPS Dmýchárna I. Demontáž stávajících dmýchadel a potrubí ve dmýchárně. DPS Motorové rozvody Postupná instalace rozvodů k nově osazeným strojním zařízením a jejich následné oživení. Dešťová zdrž, stabilizace kalu, nádrž na odtoku DSO 301 Dešťová zdrž Kolektor: v prostoru kolektoru byly dokončeny sanační práce stěn. Probíhají práce na bourání nesoudržných vrstev stropu. Dešťová zdrž: v uplynulém období byla nádrž kompletně vyčištěna a provedeny ourací práce. Ke konci období probíhají práce na sanacích vnitřních a vnějších stěn Dále je prováděna ukládka armatury a postupná betonáž dna. Ke konci období je zabetonována východní polovina dna nádrže. Jsou prováděny demolice ČS plovoucích nečistot a ČS surového kalu. DSO 303 Nádrž na odtoku. Kolektor: v prostoru kolektoru byly dokončeny sanační práce stěn. Probíhají práce na bourání nesoudržných vrstev stropu. Nádrž na odtoku: demolice spojovacího žlabu. DSO 304 Měrný žlábek na odtoku. Žlábek je na odtoku kompletně vybourán a zbaven zámečnických výrobků. Veškeré plochy určené pro sanaci jsou tryskané vysokotlakým paprskem 2500 barů. DPS Dešťová zdrž Demontáž v nádrži, ve které bude dešťová zdrž. MZOPV č

16 DPS Zahušťování kalu Usazení zahušťovací nádrže a chemického hospodářství. Nátěry jeřábové dráhy. Odvodňování kalu DSO 402 Odvodňování kalu, DSO 403 Hala pro kalové kontejnery V polovině měsíce března se podařilo uvolnit poslední z místností kalové koncovky a byly provedeny kompletní demontáže strojního vybavení, elektroinstalace a dále práce probíhají na bourání podlah a konstrukci stěn pro osazení nových vrat. Oba objekty jsou osazeny novými okny. DSO 406 Předávací stanice fekál Na objektu 406 byly v uplynulém období provedeny spádové betony a proveden obsyp objektu. Objekt je z části osazen novými kompozitními poklopy. DSO 408 Spojovací potrubí Byly provedeny výkopy a po ukládce potrubí zásypy potrubí mezi objekty 402, 403 a 0140 USN. DSO Uskladňovací nádrž Zahájení demontáží stávajícího vybavení. DSO Předávací stanice fekál Instalace vlastní fekální stanice, včetně vybavení podzemní nádrže a potrubí. Provozní objekty DSO 502 Garáže Za uplynulé období bylo dokončeno bourání stávající podlahy, provedena nová izolace, jímky pro zachycení úkapů. Následně bylo přikročeno k pokládce drátkobetonové nové podlahy. DSO 503 Dílny Objekt je dokončený a zbývají provést opravy fasády a montáž prvků spojených s fasádou. DSO 504 Venkovní osvětlení, kabelové trasy Na objektu kabelových tras jsou postupně jsou postupně hloubeny kabelové trasy a stavební jámy pro kabelové šachty. Ke konci tohoto období jsou provedeny šachty: 21, 22 a kabelové trasy mezi těmito šachtami. Demolice SO 0100 Budova kalového hospodářství a odvodnění kalu V prostoru tohoto objektu a dále probíhají stavební úpravy, tj. opravy omítek, osazování vnitřních parapetů, demontáže stávajícího vybavení, bourací práce a opravy podlah, demontáže a montáže ÚT. SO 0120 Vyhnívací věž SO 0130 Vyhnívací věž Ke konci období bylo přistoupeno k demolici obou objektů SO 0140 Uskladňovací nádrž MZOPV č

17 Tato nádrž byla vyčištěna, následně postaveno ke konci období lešení. Dále jsou prováděny práce na demontáži stávajícího vybavení Harmonogram stavby Podprojekt č.1 Bzenec schválený Program prací, který je předmětem kontroly na každém měsíčním kontrolním dnu. Správcem stavby schválen K dnešnímu dni je plněn Zpráva o postupu Zhotovitel předložil zprávu o postupu prací za měsíc březen 2009, ze které vyplynuly tyto zásadní informace: a) Plánovaný postup prací byl dodržen Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Březen ,0 Od počátku stavby ,6 Rozdíl od počátku stavby ,6 Z uvedeného přehledu vyplývá, že plán výstavby je dodržen. MZOPV č

18 MZOPV č

19 8.1.2 Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Ve sledovaném období zhotovitel předložil na všechny zbývající SO a PS realizační PD. Současné době je projektová dokumentace realizace stavby ukončena Nároky - seznam změn Ke dni ukončení projektu realizace stavby zhotovitel předložil nároky na změny, vyplývající z těchto skutečností: 1) Odlišné podmínky založení objektů biologické linky správce stavby požaduje doložení dle OP. 2) Návrhy objednatele na uplatnění strojů a zařízení kompatibilních se stávajícími zařízeními předložení bez cenového dopadu. Správce stavby rovněž požaduje předložit návrh dle OP. 3) Návrhy na změny, které požaduje zhotovitel za oprávněné návrhy k vyúčtování více a méně prací dle průběhu provádění stavby. Návrhy byly předběžně projednány správcem stavby u příležitosti kontroly návrhů dílčí platby za práce provedené v březnu Administrativní úpravy změnových listů a doklady o stanovení ceny budou doloženy v průběhu dubna. Schválení změn se očekává v květnu spolu s fakturací za měsíc květen Veřejné sítě - komunikace s občany Na staveništi stávající ČOV Bzenec se sítě jiných správců než VaK nevyskytují. Komunikace s veřejností je zabezpečena účastí na kontrolních dnech starostou města Plány harmonogram Ve sledovaném období místo podrobných harmonogramů všech rozpracovaných SO a PS, které podmiňují uvedení ČOV Bzenec do ZP., byly předloženy týdenní termínovníky postupu, které jsou vyhodnoceny na VS a KDP Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Na staveništi byly osazeny mobilní buňky zařízení staveniště. Staveniště bylo protokolárně předáno dne , v měsíci červnu byly objekty ZS mobilizovány a ke dni zpracování této zprávy jsou v plné funkci včetně kanceláře správce stavby. Staveniště je funkční a plně aktivováno. Ve sledovaném období nedošlo ke změně Zásoby, zdroje zhotovitele Dodávka betonu na železobetonové konstrukce stavby byla plynulá dle potřeby stavby, rovněž i dodávka armovací oceli. Ostatní materiály jsou kontrolovány v souladu s Plánem řízení jakosti této stavby Organizace zhotovitele Dne zhotovitel předložil organogram zabezpečení stavby personálem techniků. Tento seznam nebyl v průběhu února měněn Stavební práce Prováděné práce Stavební práce pokračovaly na těchto So a PS: MZOPV č

20 Nově zahájené objekty: SO 100 Mechanický stupeň DSO 108 Měření množství na přítoku SO 200 Biologický stupeň DsO 201 Přítokový žlab, dešťový přepad SO 500 Provozní objekty DSO 502 Garáže DSO 508 Dílny Již zahájené objekty SO 100 Mechanický stupeň DSO 103 Šneková čerpací stanice DSO 104 Česlovna DSO 105 Prací zařízení na shrabky, pračka písku DSO 106 Předávací stanice nečistot z čištění stok DSO 107 Lapák písku SO 200 Biologický stupeň DSO 204 Selektor, jímka vratného a přebytečného kalu DSO 205 Aktivační nádrže DSO 206 Rozdělovací komora DSO 207 Dosazovací nádrže DSO 208 Dmýchána II DSO 209 Místnost trafa a nízkonapěťová spínací zařízení DSO 210 Spojovací potrubí SO 300 Dešťová zdrž, stabilizace kalu DSO 301 Dešťová zdrž DSO 302 Zahušťování kalu, nádrž na stabilizace kalu, uskladňovací nádrž DSO 303 Nádrž na odtoku SO 400 Odvodňování kalu DSO 406 Předávací stanice fekál SO 500 Provozní objekty DSO 504 Venkovní osvětlení DSO 508 Regulační a měřící stanice plynu SO 0100 Demolice SO 0100 Budova kalového hospodářství a odvodnění kalu PS 100 DPS DPS DPS DPS DPS DPS PS 200 DPS DPS DPS DPS Mechanický stupeň Vypínací/spínací komora Hrubé česle/lapák štěrku Šneková čerpací stanice Česlovna Lapák písku Motorové Biologický stupeň Mezičerpací stanice Měření množství na přítoku do biologického stupně Aktivační nádrže Rozdělovací komora MZOPV č

21 DPS DPS DPS PS 300 DPS DPS DPS PS 400 DPS PS 500 DPS 502 Dosazovací nádrže Dmýchána II Motorové rozvody Dešťová zdrž, stabilizace kalu, nádrž na odtoku Dešťová zdrž Zahušťování kalu, nádrž stabilizace kalu, uskladňovací nádrž Motorové rozvody Odvodňování kalu Motorové rozvody Provozní objekty Hlavní rozvodna 0,4 kv a venkovní kabelové rozvody Dokončené objekty SO 100 Mechanický stupeň DSO 101 Vypínací/spínací komora DSO 102 Lapák štěrku SO 200 Biologický stupeň DSO 202 Mezičerpací stanice SO 0100 Demolice S Komíny SO 0150 Plynojem Dokončené provozní soubory PS 500 Provozní objekty DPS 501 Trafostanice a rozvodna 22 kv DPS 503 Regulační stanice plynu Materiály a kontrola kvality Materiály určené k zabudování byly přejímány a kontrolovány v souladu s OP a plánem kontrol a zkoušek dle plánu řízení jakosti této stavby Podmínky počasí Počasí bylo pro práce plánované k realizaci v březnu příznivé, detailní rozpis viz zápisy ve stavebním deníku Dokončené práce Nebyly dokončeny žádné práce, připravené k předání. Pokračuje provizorní provozování částí SO a PS 100 Mechanické předčištění a částí SO a PS 200 I. linka biologické části.druhá část biologické linky byla odzkoušena úspěšně na vodotěsnost Silniční doprava Nedošlo k žádnému vlivu na silniční dopravu. Odvoz zemin na mezideponii je mimo hlavní silniční síť. Dopravní značení na hlavní silnice Bzenec Veselí n/m., s omezením vzhledem ke stavbě, je instalováno Letní a zimní údržba silnic Nebylo třeba udržovat silnice. MZOPV č

22 Stavební instrukce Nebyly vydány, mimo pokynů správce k dopřesnění realizační dokumentace a v zápisech VS a KDp Upozornění na nesoulady Ve sledovaném období byla uplatněna neshoda neúspěšná zkouška těsnosti DN2 byla řešena v souladu s plánem jakosti. Správce stavby uložil zhotoviteli zabezpečit evidenci všech neshod. Pokyn byl splněn. Dále byla zaznamenána neshoda na AN 2 výrony vody ve stěnách při zkoušce vodotěsnosti. Neshoda je evidována a řešena v souladu s plánem jakosti Životní prostředí Měření znečistění a kontrola Nebyla provedená žádná měření ani kontrola tohoto úseku Plán ochrany životního prostředí Zhotovitel v rámci nabídky předložil Plán OŽP na stavbě a doplnil dle pokynů Správce stavby. Ve sledovaném období bez připomínek Finanční stav Dílčí platební certifikát (DPC) Zhotovitel uplatnil nárok na úhradu prací provedených v březnu ve výši ,59 EUR, který správce stavby odsouhlasí k proplacení dne spolu s managerem projektu Platební detaily a detaily DPC Zhotovitel doložil nárok detailní přílohou A k faktuře položkově provedené práce se všemi podpůrnými dokumenty v měsíční zprávě Změna nařízení Vydané změny Dosud nebyly vydány žádné změny Očekávané změny Zhotovitel předložil správci stavby v březnu oznámení změn spolu s doklady. V rámci projednání byla stanoviska ke změnám sdělena v průběhu března. Do doby schválení cenových dopadů změn, nebudou změny evidovány Finanční důsledky změn Díla Dosud nebyly schváleny změny Požadavky Oznámené požadavky Zhotovitel předložil v deníku víceprací nároky na zvýšení ceny. Správce stavby projednal požadavky, stanoviska jsou zapsána v deníku více méně prací Schválené požadavky Dosud nebyly schváleny žádné požadavky Zadavatelova převzetí Certifikáty o převzetí Nebyly vydány. MZOPV č

23 Náhrada za zpoždění Nebyla uplatněna. Ing. Karel Žákovský Vedoucí skupiny stavebních dozorů MZOPV č

24 Měsíční zpráva o postupu skupina,,b podprojekt č. 2: podprojekt č. 3: podprojekt č. 4.2: podprojekt č. 6.2: Strážnice rekonstrukce ČOV Petrov odkanalizování obce Hodonín rekonstrukce kmenových stok Veselí n/mor. rekonstrukce kmenové stoky V Břeclavi Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Projektové práce na všech podprojektech této části stavby byly ukončeny. Pokračovalo se na stavebně montážních pracích na všech podprojektech této části mimo podprojektu č. 6.2 Veselí nad Moravou rekonstrukce kmenových stok. Bližší informace jsou uvedeny v hodnocení jednotlivých podprojektů Harmonogram stavby Zhotovitel uzavřel lednu dodatek č. 1 k SOD. Tento dodatek řešil dva problémy: a) Na žádost objednatele byla smlouva doplněna o všechna čísla účtů, ze kterých je projekt financován. b) Dne vyslovilo představenstvo souhlas s úpravou milníků a termínu pro uvedení podprojektu č.2 ČOV Strážnice do zkušebního provozu z původně plánovaného na a při zachování délky ZP 6 měsíců, byl upraven i termín dokončení stavby na Z uvedeného důvodu vyžádal správce stavby i aktualizaci Programu prací, časového harmonogramu a finančního platebního kalendáře. Zhotovitel uvedené dokumenty předložil ke schválení správci stavby v lednu 2009 a správce stavby tyto dokumenty schválil dne Vyhodnocení sledovaného období bylo vztaženo k aktualizovaným dokumentům a finančnímu platebnímu kalendáři. Správce stavby vydal rovněž pokyn k aktualizaci všech podrobných harmonogramů, které jsou u rozpracovaných SO a PS, kterých se aktualizace týkala. Předložené aktualizované pracovní postupy a podrobné harmonogramy nebyly k plné spokojenosti správce stavby, proto byla uložena na VS dne jejich úprava. Ve sledovaném období byly úpravy podrobných harmonogramů dle pokynů Správce MZOPV č

25 stavby provedeny a je postupováno dle těchto souhrnných podrobných harmonogramů Zpráva o postupu V průběhu zpracování této zprávy předložil zhotovitel koncept zprávy o postupu výstavby za měsíc březen. Správce stavby posoudil znění a všechny podpůrné dokumenty. Čistopis, který bude projednán na MKD dne , je přílohou této zprávy. Ze zprávy zhotovitele vyplynulo: Podprojekt č.2 Strážnice rekonstrukce ČOV - v souladu s harmonogramem Podprojekt č.3 Petrov odkanalizování obce - v souladu s harmonogramem Podprojekt č.4.2 Hodonín rekonstrukce kmenových stok - v souladu s harmonogramem Podprojekt č.6.2 Veselí n/mor. rekonstrukce kmenové stoky dokončeny st. práce Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Březen Od počátku stavby ,3 Rozdíl od počátku stavby ,7 Závěr: Z uvedené tabulky vyplývá, že stavby části B vykazují v realizaci mírné zpoždění. Podrobně budou důvody zpoždění dle časového plánu vyhodnoceny při vyhodnocení jednotlivých podprojektů. Finanční propad z velké části nezapříčinilo nesplnění plánovaných prací, ale nezvládnutí administrativních podpůrných dokumentů pro plánovanou dílčí platbu na podprojektu č.2 Strážnice rekonstrukce ČOV a č. 3 Petrov odkanalizování obce. MZOPV č

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Ing. Iveta Žabková Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, iveta.zabkova@scvk.cz 1. Úvod Na konci roku 2007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Zpráva o činnosti OI ČIŽP Praha za rok 2005

Zpráva o činnosti OI ČIŽP Praha za rok 2005 Zpráva o činnosti OI ČIŽP Praha za rok 2005 V roce 2005 evidováno 66 stížností na kácení a poškození dřevin rostoucích mimo les Praha, leden 2006 1 Obsah: Strana 1. Úvod 3 2. Zpráva o činnosti za rok 2005

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více