Microsoft Word - Styly, obsah a další

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Word - Styly, obsah a další"

Transkript

1 Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví následující dialogové okno: 1. V okně zadáme nejprve Název stylu. Pod tímto názvem se bude styl ojevovat v nabídce stylů v panelu Styly a formátování - proto volte takový název, aby z něj bylo každému jasné, co daný styl dělá - např. Nadpis nejvyšší úrovně - a ne třeba Hezký. 2. Zvolíme Typ stylu: Odstavec - formátování bude zahrnovat všechny parametry odstavce (tj. i řádkování, odsazení, atp.); Znak - formátování se bude týkat jen vzhledu písma (tj. font, barva); Tabulka - definuje vzhled tabulky; Seznam - definuje vzhled strukturovaného seznamu. Všimněte si, jak se podle volby typu mění nastavitelné parametry stylu. 3. Pomocí rozbalovacího pole Styl založený na můžeme určit předchůdce našeho stylu, podle kterého se nastaví všechny parametry, které sami ručně nezměníme. 4. V oblasti Formátování pak známým způsobem nastavíme všechny potřebné parametry sazby dle našich požadavků. 5. Zaškrtnutím políčka Automaticky aktualizovat sdělujeme, že chceme veškeré pozdější změny ve formátování odstavce (změna fontu, barvy, atp.) promítnout a uložit také v definici stylu. Automatické generování obsahu

2 Základním předpokladem pro automatické vygenerování obsahu je použití stylů při formátování dokumentu! Pokud dokument není vytvořen pomocí stylů, nedokáže Word vygenerovat obsah automaticky, protože "nechápe", které části textu jsou nadpisy kapitol, sekcí, atd. Pokud náš dokument je opatřen styly, je pro Word hračkou vytvořit přehledný obsah. Při sestavování obsahu Word hledá v dokumentu části textu s určitým specifikovaným stylem (tedy nadpisy), seřadí je podle úrovně, přiřadí k nim čísla stránek, a pak obsah zobrazí v dokumentu. Jestliže jsme nepoužili styly, bude potřeba dokument nejprve patřičně upravit (viz předcházející cvičení - styly). Máme-li tedy dokument připravený a zformátovaný pomocí stylů, umístíme kurzor (textový, ne šipku myši) do textu na místo, kam chceme obsah umístit a z hlavní nabídky vybereme položku Vložit Odkaz Rejstřík a seznamy... Po této volbě se zobrazí okno, ve kterém zvolíme záložku Obsah. Pro správné vytvoření obsahu postupujme v těchto krocích: 1. Ze všeho nejdříve je potřeba zvolit, co všechno vlastně v obsahu bude - stiskneme tedy tlačítko Možnosti a nastavíme možnosti obsahu (blíže viz odstavec Možnosti obsahu). 2. Dalším krokem je nastavení formátu obsahu (rozbalovací pole Formáty) - k dispozici je několik vestavěných možností grafické podoby obsahu. 3. Pro každou volbu formátu obsahu v předchozím bodě je v poli Náhled zobrazen náhled budoucí podoby obsahu. 4. Při volbě formátu Podle šablony je možné upravit styly položek obsahu stiskem tlačítka Změnit Zatržením políčka Zobrazit čísla stránek povolujeme/zakazujeme zobrazení čísel stránek v obsahu.

3 6. Pokud zrušíme zatržení políčka Čísla stránek zarovnat doprava, budou čísla stránek zobrazena těsně za textem na každé řádce obsahu. 7. Číslo počtu úrovní (pole Zobrazit úrovně) říká, do jaké úrovně nadpisů (osnovy) bude obsah zobrazován. 8. Pokud je zvoleno zarovnání čísel stránek doprava, je možné zvolit vodící znak, který spojí text nadpisu s číslem stránky (obvykle tečky). Možnosti obsahu Nejprve se musíme rozhodnout, podle čeho chceme vytvořit obsah: pomocí vestavěných stylů nadpisu - obsah vytváříme z nadpisů psaných ve stylu Nadpis 1 až Nadpis 9; pomocí vlastních stylů - obsah vytváříme ze stylů nadpisů, které jsme vytvořili sami a pojmenovali je svými názvy; pomocí stylů úrovní osnovy - pro obsah použijeme obecné odstavcové styly, které mají určenu úroveň osnovy; pomocí vložených nadpisů. V posledním případě nám jde o to, že několik prvních slov odstavce označíme jako tzv. vložený nadpis, který chceme následně zobrazit i v obsahu. Toho lze dosáhnout tak, že za znaky představující vložený nadpis vložíme konec odstavce (stiskem Enter) a převedeme nadpis do některého ze stylů nadpisu. Necháme pak zobrazit znaky konce odstavce (tlačítkem na panelů nástrojů se symbolem ) a označíme nově vložený znak konce odstavce v textu. V nabídce Formát Písmo... pak zatrhneme políčko Skryté, což způsobí, že při normálním pohledu na dokument (bez zobrazování konců odstavců) nebude text za nadpisem na nové řádce, ale bude pokračovat bezprostředně za posledním znakem nadpisu. Obsah pak můžeme vytvořit i pomocí těchto vložených nadpisů. Nyní si popíšeme možnosti obsahu podle jednotlivých bodů z obrázku: 1. Zatrhávací pole Styly určuje, že pro obsah budou použity styly. V našem případě to bude vždy (blíže viz bod 4).

4 2. Každému stylu v dokumentu, který bude použit v obsahu, je přednastavena úroveň obsahu. Pokud chceme pro obsah použít naše vlastní styly, můžeme nastavit úroveň obsahu svých stylů na konkrétní hodnotu. Jestliže naopak nechceme, aby např. styl Nadpis 1 byl součástí obsahu, smažeme číslo jeho úrovně. Pokud bude u libovolného (zde vypsaného) stylu zvolena úroveň obsahu, vlevo se vedle jména stylu objeví zatržítko, které signalizuje, že text části dokumentu v tomto stylu bude součástí obsahu. 3. Tlačítko Obnovit vrátí změny provedené v úrovních obsahu jednotlivých stylů do původního stavu při otevření tohoto okna. 4. Zatrhnutím tlačítka Úrovně osnovy sdělujeme, že chceme při tvoření obsahu použít i nápisy, kterými jsou označeny jednotlivé úrovně osnovy dokumentu (pokud samozřejmě dokument osnovu má). 5. Zatrhnutí tlačítka Položky z polí má smysl pouze tehdy, máme-li v dokumentu vložena pole, která představují položky seznamu (tzv. pole TC). Obsah se pak může sestavit zároveň i z obsahu těchto polí nebo pouze z těchto polí (v případě že nebudeme chtít použít styly - první zatrhávací políčko). Tato volba (stejně jako pole TC) již přesahuje rámec našeho cvičení. Úprava stylu obsahu Ještě před vytvořením obsahu můžeme (při volbě formátu Podle šablony) zvolit styl jednotlivých úrovní obsahu - stiskem tlačítka Změnit... v pravé části okna. V dialogovém okně (na obrázku dole) lze upravit styly Obsah 1 - Obsah 9 a tím změnit formát celého obsahu. Práce s obsahem

5 Po sestavení pak obsah můžeme použít k rychlému pohybu v dokumentu - pokud myší klikneme na číslo stránky v obsahu, přesune se Word na danou stránku přímo na příslušný nadpis. Po kliknutí do obsahu můžeme provádět jeho další úpravy (pozor na to, že při aktualizaci obsahu, dojde ke ztrátě všech námi provedených ručních změn obsahu). Obsah je v tuto chvíli podbarven šedě, což ale nemá vliv na výslednou tiskovou podobu, Word tak pouze opticky odlišuje psaný text dokumentu od vložených polí (v našem případě pole s obsahem). Provedeme-li takové úpravy v textu (vložení nových odstavců, stránek, kapitol, apod.), které vyžadují změnu obsahu, musíme aktualizovat obsah. To lze provést např. pomocí panelu Osnova: Aktualizace obsahu můžeme také dosáhnout stiskem pravého tlačítka myši na šedém poli obsahu a následným výběrem z kontextového menu Aktualizovat pole. Word se v tu chvíli zeptá, zda má aktualizovat pouze čísla stránek nebo celou tabulku (to je nutné v případě, že jsme změnili některý nadpis, který je součástí obsahu). Na závěr si zapamatujme, že Word při vytváření obsahu neprohledává textová pole, tudíž se text v tomto poli (byť by to byly nadpisy podle vestavěných stylů) neobjeví v obsahu. V případě nutnosti tak nezbývá nic jiného, než je do obsahu doplnit ručně. Iniciály Jako iniciála se označuje velké písmeno na počátku kapitoly, oddílu nebo i odstavce, které zabírá v sazbě výšku několika řádek. Běžnou podobu moderní iniciály ukazuje obrázek: Bohužel neodborné použití iniciály přináší spíše problémy a obvykle zhoršení typografické a estetické kvality dokumentu. Častá je situace, kdy iniciála napomůže k vytvoření řeky (glutteru), není vhodně obtékaná textem, případně autor sazby zvolí pro iniciálu font, který nekoresponduje s charakterem ostatního dokumentu. Word není příliš vhodným nástrojem k sazbě textu s iniciálami - neumožňuje dostatečně přesné nastavení parametrů sazby iniciály (vhodnější je některý z profesionálních DTP systémů, např. Adobe PageMaker nebo QuarkXPress). Iniciálu v textu vysadíme tak, že označíme první písmeno v bloku textu (to, které chceme provést jako iniciálu) a zvolíme z nabídky Formát Iniciála.

6 V dialogovém okně nastavíme parametry sazby (použitý font, počet řádek, které iniciála na výšku zabere, umístění iniciály vzhledem k levému okraji textu). Po stisknutí tlačítka OK se iniciála vysadí. Poznámky pod čarou Poznámky pod čarou (Footnotes) se vysazují za účelem dalšího bližšího vysvětlení nějakého pojmu - v textu je pojem označen číslem, hvězdičkou, křížkem nebo symbolem (vždy v horním indexu). Pod textem je pak vysázeno menší velikostí písma vysvětlení uvedené tímtéž symbolem. Poznámku pod čarou vytvoříme tak, že nastavíme kurzor v textu (textový, ne ukazatel myši) za poslední písmeno slova, ke kterému se bude vysvětlující poznámka vztahovat, a zvolíme z nabídky Vložit Odkaz Poznámka pod čarou...

7 Dialogové okno umožňuje změnit umístění poznámky vzhledem k textu (na konec stránky nebo přímo pod text) a také formát označování poznámek (čísla, písmena, symboly). Přidáme-li další poznámku ke slovu na téže stránce, poznámky se automaticky přečíslují.

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY Tento návod popisuje použití šablon pro tvorbu technik, resp. kazuistik do Příručky dobré praxe. Je psán pro Microsoft Word 2003 i Microsoft Word 2007.

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy.

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. . S problematikou posloupností, vektorů a matic, které byla věnována kapitola 8, i se zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. Grafické zobrazení je vhodným doplňkem

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí?

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí? OPERAČNÍ SYSTÉM aneb Kdo to všechno řídí? Představte si například letiště, na kterém je téměř všechno, jak má být odbavovací hala, letadla na ranveji, kontrolní věž se zapnutými radary, tankovací a naváděcí

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

24-2-1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS-FORM DESKTOPOVÉ APLIKACE - CVIČENÍ

24-2-1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS-FORM DESKTOPOVÉ APLIKACE - CVIČENÍ 24-2-1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS-FORM DESKTOPOVÉ APLIKACE - CVIČENÍ AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více