DVD systém DVP-937. Obj. č Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,"

Transkript

1 Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 1. Senzor dálkového ovládání 2. Ovládání hlasitosti +/- 3. Přehrávání/pauza 4. Stop 5. Vstupní signál 6. Menu 7. Vstup 8. Tlačítka pro ovládání (nahoru/dolu/vlevo/vpravo) Výběr z menu. Tlačítko OK Potvrzuje výběr v menu. Během přehrávání, VCD, DVD, pokud jsou k dispozici: Vpravo: Pro rychlý přechod vpřed, Vlevo: rychlý přechod zpět Nahoru: předchozí skladba, Dolu: Následující skladba.

2 9. Nastavení 10. Tlačítko pro vysunutí média 11. Vstup pro paměťové karty SD/MMC/MS 12. USB vstup 13. AV výstup 14. Výstup pro sluchátka 15. Vstup pro koaxiál 16. ON/OFF 17. Přepínač pro výkon 9-12 V Vložení baterie 1. Otevřete přihrádku baterie. 2. Vložte baterii. V případě, že nebudete zařízení po delší dobu používat, vyjměte baterii. Dálkový ovladač 1. Přehrávání/pauza Spustí nebo dočasně pozastaví přehrávání. 2. Stop Pozastaví přehrávání. 3. Zpět Přechod na předchozí titul/stopu. 4. Vpřed Přechod na další titul/stopu. 5. VOL - (snížení hlasitosti) 6. Opakované přehrávání Opakování titulu, hudební skladby, všech skladeb. 7. A-B Opakování sekvence 8. Program Tlačítko pro tvorbu playlistu. 9. Zdroj Výběr přehrávání z DVD/CARD/USB 10. Titul Návrat do hlavního menu DVD. 11. Režim Zapnutí/vypnutí poslechu prostřednictvím IR sluchátek numerické klávesy Výběr číselných položek v menu. 13. ENTER Potvrzení výběru menu. 14. VOL+ Zvýšení hlasitosti 15. Displej Zobrazení videa na displeji 16. Audio Jazykové nastavení audio výstupu (DVD). 17. Titulky Výběru jazyku titulků. 18. Úhel Vybere jiný úhel DVD kamery, je-li k dispozici.

3 19. SETUP Otevře nebo ukončí Menu nastavení. Přidá hodnotu 10 +, pokud je vybraná hodnota vyšší než Krok Přehrávání jednotlivých snímků v režimu DVD. 22. Rychlý posun zpět 23. Rychlý posun vpřed 24. PBC Přepínač PBC On/Off. 25. Menu Vstup do menu DVD. 26. Vyhledávání Přímé vyhledávání bodu přehrávání, titulu nebo kapitoly v režimu DVD. 27. MUTE Vypnutí výstupu zvuku. Menu nastavení Pro vstup do menu nastavení stiskněte tlačítko SETUP. Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadovanou položku v nabídce. Po provedení požadovaného nastavení stiskněte tlačítko SETUP pro návrat do základního zobrazení. TV Displej: Výběr poměru stran. 4:3 Panscan: Tuto možnost zvolte, pokud používáte normální televizor a přejete si, aby byly obě strany obrazu oříznuty, nebo naformátovány tak, aby se obraz přizpůsobil televizní obrazovce. 4:3 Letterbox: Pokud používáte normální televizor, pomocí této funkce se zobrazí černé pruhy v horní a dolní části obrazovky. 16:9: Širokoúhlé zobrazení. TFT Displej: Volba poměru stran obrazovky. Úhel kamery: Ukazuje aktuální zobrazení v pravém horním rohu TFT displeje (pokud je tato funkce podporována diskem). Jazyk displeje (OSD jazyk): Výběr preferovaného jazyka. Skryté titulky: Skryté titulky jsou data pro sluchově postižené, které jsou zahrnuty ve video stopách některých disků. Před výběrem této funkce se nejprve ujistěte, že vložený disk a televize tuto funkci podporuje. Spořič obrazovky (Screen saver): Tato funkce slouží k zapnutí nebo vypnutí spořiče obrazovky. IR sluchátka: Funkce pro zapnutí nebo vypnutí IR sluchátek. Audio nastavení Na výběr je z následujícího nastavení: General: Výběr v hlavním nastavení. Audio: Audio menu. Video: Video menu. Preference: Výběr uživatelského nastavení. Heslo: Vytvoření/změna hesla. Downmix Pomocí této funkce můžete nastavit analogový stereo výstup pro DVD přehrávač. LT/RT: Tuto volbu vyberte, pokud je DVD přehrávač připojen k Pro-Dolby-Logic dekodéru. Stereo: Tuto volbu vyberte, pokud je audio signál vysílán pouze na oba přední reproduktory. Digitální výstup Tato funkce se používá pro konfiguraci SPDIF výstupu: SPDIF OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM. SPDIF OFF: Vypnutí výstupu SPDIF. SPDIF/RAW: Připojení multikanálového dekodéru k digitálnímu výstupu. SPDIF/PCM: Připojení multikanálového dekodéru k přijímači (pokud je funkce podporována).

4 Dolby Digital Možnosti pro Dolby Digital: Dual mono a Dynamic. Dual mono Stereo (prostorová reprodukce zvuku): Levý mono signál je vyslán do levého reproduktoru a pravý mono signál do pravého reproduktoru. L-Mono: Levý mono signál je vysílán do levého i pravého reproduktoru. R-Mono: Pravý mono signál je vysílán do levého i pravého reproduktoru. Mix-Mono: Levý a pravý mono signál je smíšen do jednoho signálu a je vysílán do levého i pravého reproduktoru. Dynamický rozsah (Dynamic) Komprese dynamického rozsahu. Video nastavení Audio Výběr jazyka pro audio výstup (pokud je k dispozici). Titulky Výběr jazyka titulků (pokud jsou k dispozici). Disc Menu Výběr jazyka menu disku (pokud je k dispozici). Parental - Rodičovský zámek, blokování nežádoucího audio/video obsahu disku Některá DVD disponují možností rodičovského zámku, kterou je použít u celého disku nebo u vybraných scén na disku. Touto funkcí můžete nastavit omezení přehrávání. V hodnocení 1 8 je možné nastavit podle specifických národních zvyklostí. Funkci můžete použít pro přehrávání některých disků, které nejsou vhodné pro vaše děti, nebo pro přehrávání vybraných scén na disku. Výchozí nastavení Obnovení do továrního nastavení. Nastavení hesla Nastavení rodičovského hesla. Tímto nastavením aktivujete/deaktivujete rodičovský zámek. Heslo: Menu pro změnu hesla. Ostrost, jas, kontrast, odstín, sytost: nastavení kvality obrazu. Uživatelská nastavení Old Password (staré heslo) Zadejte staré heslo (tovární heslo je 1369). Zadání pak automaticky přejde do položky pro nové heslo. New Password (nové heslo) Zadejte nové heslo. Zadejte 4. místné číslo pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači. Poměr stran Výběr systému barev, který odpovídá vašemu televizoru, pokud používáte AV výstup. DVD přehrávač je kompatibilní se celosvětové systémy kódování barevného signálu pro televizního vysílání NTSC a PAL. PAL Tuto možnost zvolte, pokud používaný televizor pracuje v systému PAL. Video signál disku NTSC je následně vysílán v systému PAL. NTSC V případě, že váš televizor používá systém NTSC. V důsledku toho je video signál disku PAL vysílán ve formátu NTSC. Confirm Password (potvrzení hesla) Opětovným zadáním potvrďte nové heslo. V případě, že se heslo neshoduje s heslem v položce pro nové heslo, není možné přejít k dalšímu bodu a uložit heslo. Pokud nové heslo odpovídá, kurzor přejdete automaticky na položku OK. OK V případě, že kurzor je již v tomto poli, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko ENTER pro potvrzení a uložení hesla. Poznámka: Pokud dojde ke změně hesla, změní se také kód rodičovského zámku. Výchozí heslo (1369) je možné použít i v případě, že došlo ke změně hesla. Auto Výstupní signál je automaticky upraven na automatický formát disku.

5 Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do DVD systému. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. Technické údaje Položka Standartní požadavky Požadavky na napájení AC V, 50/60 Hz Rozměry (přibližné hodnoty) 240 (d) x 186 (h) x 44 (v) mm Spotřeba energie < 10 W Hmotnost (přibližná hodnota) 0,948 kg Provozní vlhkost 5% až 90% K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej, a součásti DVD zařízení. Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory. Systém Laser Výstup Barevný systém Frekvenční rozsah Hladina šumu Video 1 Vp-p (75 Ω) Audio 1,2 Vrms (1 khz, 0 db) polovodičový laser, vlnová délka 650 nm NTSC/PAL 20 Hz - 20 khz (-1 db) více než 80 db (pouze ANALOG-OUT-výstup) Recyklace Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Dynamický rozsah Příslušenství Výkon baterie 7,4 V Skladovací a provozní podmínky: více než 80 db (DVD/CD) video/audio kabel, dálkové ovládání, stereo sluchátka, baterie 1. Skladování Teplota Vlhkost vzduchu 6 měsíců - 20 C ~ +45 C % 1 týden - 20 C ~ +45 C % 2. Provoz Teplota Vlhkost vzduchu Nabíjení 0 C ~ +45 C % Vybíjení - 20 C ~ +65 C % Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/11/2014

GPS tracker M5. Obj. č.: 117 44 38. Popis a ovládací prvky. Obsluha. Účel použití

GPS tracker M5. Obj. č.: 117 44 38. Popis a ovládací prvky. Obsluha. Účel použití Popis a ovládací prvky Boční strana Přední strana Boční strana GPS tracker M5 Ukazatel GSM, GPS, nabíjení Tlačítko SOS Reproduktor Tlačítko hovoru Obj. č.: 117 44 38 Mikrofon Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Frekvenční výhybka DCX2496. Obj. č. 30 26 75. Schéma výstupů

Frekvenční výhybka DCX2496. Obj. č. 30 26 75. Schéma výstupů Schéma výstupů Frekvenční výhybka DCX2496 Obj. č. 30 26 75 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup frekvenční výhybky Behringer. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: 75 17 04. Popis a ovládací prvky. Připojení

4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: 75 17 04. Popis a ovládací prvky. Připojení Popis a ovládací prvky 4-kanálový digitální USB video rekordér Obj. č.: 75 17 04 Vážený zákazníku, 1 4) Video vstupy pro připojení kamer (cinch) 5. Audio vstup (cinch) pro připojení audio signálu (cinch)

Více

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61 Síťový USB 2.0 server Obj. č.: 97 21 61 Rozsah dodávky Síťový USB server Síťový kabel kategorie 5 (CAT5) Napájecí adaptér Instalační CD Návod k použití Vlastnosti Jednoduše připojí k síti Vaši USB tiskárnu

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Elektronické klávesy s USB McCrypt MC 37A. Obj. č.: 31 08 60. Vysvětlení symbolů. Bezpečnostní pokyny. Účel použití

Elektronické klávesy s USB McCrypt MC 37A. Obj. č.: 31 08 60. Vysvětlení symbolů. Bezpečnostní pokyny. Účel použití Vysvětlení symbolů Symbol blesku v trojúhelníku označuje nebezpečí ohrožení zdraví, např. nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Symbol šipky označuje speciální radu nebo informaci k obsluze. Elektronické

Více

Stavebnice robotického fotbal-bota. Obj. č.: 19 16 36. Charakteristika produktu. Nářadí. Hrajte vlastní mistrovství v kopané robotů!

Stavebnice robotického fotbal-bota. Obj. č.: 19 16 36. Charakteristika produktu. Nářadí. Hrajte vlastní mistrovství v kopané robotů! Charakteristika produktu Hrajte vlastní mistrovství v kopané robotů! SOCCER ROBOT je fotbalový robot, který si nejdříve musíte sami sestavit. Pokud je SOCCER ROBOT hotov, můžete si zorganizovat vlastní

Více

Zachycení rukou psaných poznámek a nákresů i v případě, že nejste u počítače. Nahrávání ručně psaných poznámek do počítače přes USB rozhraní.

Zachycení rukou psaných poznámek a nákresů i v případě, že nejste u počítače. Nahrávání ručně psaných poznámek do počítače přes USB rozhraní. Digitální tužka Obj. č.: 77 71 15 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Váš nákup digitální tužky Staedtler. Umožní Vám psát či kreslit na běžný papír a současně ukládat poznámky do flash

Více

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Návod pro uživatele Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. DISPLAY NA OBRAZOVCE DÁLKOVÉ

Více

Multimediální přehrávač 80895 R/G

Multimediální přehrávač 80895 R/G Multimediální přehrávač 80895 R/G Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Důležitá upozornění... 2 Funkce přehrávače... 3 Obsah balení... 4 Funkce tlačítek a konektorů přehrávače... 5 Hlavní nabídky...

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T OBSAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 INSTALACE

Více

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA Register your product and get support at www.philips.com/welcome CS UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000205 0.07 pro Minute België/Belgique 078250145 0.06 Per minuut/par

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Návod k obsluze

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Návod k obsluze Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 CZ Návod k obsluze Obsah Přehled... 3 Vážený zákazníku,... 3 K tomuto návodu k obsluze... 3 1 Obecné bezpečnostní pokyny...

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

LED projektor. Uživatelská příručka. P2 Series

LED projektor. Uživatelská příručka. P2 Series LED projektor Uživatelská příručka P2 Series CZ9447 Leden 2015 Druhá edice Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována,

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: UPOZORNĚNÍ: POUŽITÍ OVLÁDÁNÍ NEBO NASTAVENÍ NEBO POSTUPU JINAK, NEŽ JE STANOVENO V TOMTO NÁVODU, MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ SE NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NESPRÁVNÁ MANIPULACE

Více

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Navigační systém Columbus Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

Dreambox DM 800 HD PVR

Dreambox DM 800 HD PVR Dreambox DM 800 HD PVR Příručka uživatele Přijímač digitální TV pro příjem volných a zakódovaných TV a rozhlasových programů. HDTV Síťové rozhraní Ethernet 10/100 Mb Konektor pro připojení externího pevného

Více