Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7"

Transkript

1 Obsah R520 5 Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Volání 10 Zapnutí telefonu...10 Volání...11 Přijetí hovoru...13 Vypnutí telefonu...14 Během hovoru 15 Hlasitost sluchátka...15 Mikrofon Kancelářská souprava pro hlasitý odposlech...15 Zápisník...16 Odesílání tónových signálů Šifrování Funkce tlačítek 17 Systém menu 19 Procházení systému menu...19 Pokyny Text na displeji...21 Texty nápovědy...21 Jazyk systému menu...21 Vlastní menu Osobní nastavení telefonu 24 Zvuky...24 Displej...28 Nastavení času...30 Vynulování nastavení telefonu Zadávání písmen 32 Jazyky vstupu...32 Psaní Telefonní seznam 34 Ukládání kontaktů...34 Funkce Najít a zavolat...34 Úpravy telefonního seznamu...35 Vlastní vizitka...38 Služby tónové volby...40 Kontrola stavu paměti...40 Textové zprávy 41 Příprava na odesílání zpráv...41 Odesílání zpráv...42 Zpráva o stavu...44 Přijímání zpráv...45 Informace z oblasti...47 Bezdrátová technologie Bluetooth 48 Příprava...48 Vyhledání zařízení...51 Odesílání informací prostřednictvím technologie Bluetooth...51 Infračervený port 53 Aktivace infračerveného portu...53 Připojení zařízení vybavených infračerveným portem...54 Kalendář 55 Události a úkoly...55 Prohlížení kalendáře...57 Úprava a odstraňování položek..57 Seznam možností...58 Nastavení kalendáře...59 Výměna položek kalendáře...59 Synchronizace 60 Zahájení synchronizace...60 Synchronizace kalendáře v síti Internet...61 Nastavení WAP 62 Typy přístupu...62 Vytváření datových účtů...62 Úprava datových účtů

2 Služby WAP 65 Profily WAP Spuštění prohlížeče WAP Ukončení prohlížeče WAP...68 Možnosti dostupné během prohlížení...68 Další možnosti WAP...69 Zabezpečení telefonu...70 Zprávy Push...71 Datová volání 73 Odesílání datových volání...73 Příjem datových volání...73 Příjem a odesílání elektronické pošty z osobního počítače Profily 75 Výběr profilu...75 Změna nastavení profilu...76 Příslušenství...76 Ovládání telefonu hlasem 78 Příprava na vytáčení pomocí hlasu...78 Vytáčení hlasovým příkazem Příjem hovoru hlasovým příkazem Přepínání profilů...80 Nahrávání hlasových záznamů...81 Aktivační příkaz...81 Úprava hlasových příkazů...82 Hlasový záznam 83 Nahrávání hlasových záznamů...83 Vyslechnutí hlasových záznamů 84 Úprava hlasových záznamů Kvalita nahrávky Nastavení...85 Hlasová pošta 86 Volání hlasové pošty...86 Signál upozornění na zprávu...87 Přesměrování hovorů 88 Aktivace přesměrování hovorů...88 Zrušení přesměrování hovorů Kontrola stavu přesměrování...89 Obsluha více než jednoho hovoru 90 Čekající hovor...90 Uskutečnění druhého hovoru...91 Přijetí druhého hovoru...91 Obsluha dvou hovorů...91 Přijetí třetího hovoru...92 Konferenční hovory...92 Délka a cena hovoru 94 Zjištění délky a ceny hovorů...94 Nastavení ceny hovoru...95 Kreditní limit hovorů...95 Připomínání minut během hovoru...96 Sítě 97 Vyhledávání sítí...97 Preferované sítě...98 Režimy hledání...99 Zabezpečení telefonu 100 Zamknutí karty SIM Zamknutí telefonu Zamknutí klávesnice telefonu Omezení hovorů Pevné vytáčení Uzavřené uživatelské skupiny Povolené hovory Záznam kódů 106 Kontrolní slovo a zabezpečení Používání záznamu kódů Odstranění a úprava kódů Změna hesla Zapomenutí hesla Dvě hlasové linky 108 Změna názvu linky Změna linky Zamknutí jedné linky Volání na účet telefonní karty 110 Služba telefonních karet Uložení čísla telefonní karty Výběr karty Volání na účet telefonní karty

3 Hry 112 Tenis Erix Nástroje 114 Budík Stopky Časovač Převodník měn Kalkulačka Služby online 119 Služba Ericsson Mobile Internet 120 Technické údaje 123 Bezpečné a efektivní použití 125 Omezená záruka 132 Údaje povinné ze zákona 135 Ikony 136 Rychlá tlačítka 139 Rejstřík 143 Řešení problémů 121 Chybová hlášení Jiné problémy

4 Ericsson R520 První vydání (září 2000) Tuto příručku vydala společnost Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této příručky. Všechna práva vyhrazena. Ericsson Mobile Communications AB, 2000 Číslo publikace: CS/LZT R1A INNOVATRON PATENTS. Upozornění: Některé služby zmíněné v této příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. Tyto služby jsou označeny ikonou vlevo. Tato informace se týká také mezinárodních tísňových čísel sítě GSM. V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby. Před použitím telefonu si přečtěte kapitoly Bezpečné a efektivní použití a Záruka. BLUETOOTH je obchodní známka společnosti Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Sweden. 4

5 R520 Telefon R520 je trojpásmový telefon (pásma GSM 900, GSM 1800 a GSM 1900), který lze používat téměř kdekoli na světě. Je vybaven celou řadou nových funkcí, které zvyšují efektivitu a produktivitu práce. Telefon R520 podporuje službu GPRS (General Packet Radio Services), která umožňuje odesílat data po částech vysokou rychlostí. To je velká výhoda například při práci s prohlížečem WAP, protože připojení může být stále aktivní apřitom se platí pouze za množství převzatých dat. Telefon R520 je vybaven vestavěnou bezdrátovou technologií Bluetooth. Rádiové propojení krátkého dosahu umožňuje připojit telefon k různým zařízením Bluetooth, například k náhlavní soupravě, osobnímu počítači, příručnímu počítači, tiskárně atd. Pomocí této technologie lze synchronizovat údaje oschůzkách a kontaktech v telefonu a v osobním počítači. Také se lze prostřednictvím telefonu bezdrátově připojit k Internetu. Pokročilá funkce kalendář umožňuje přehledně uchovávat informace o schůzkách. Dále lze v telefonu vytvořit telefonní seznam kontaktů, do kterého lze ukládat ke každé osobě i několik čísel a hlasových jmenovek. Vyspělá funkce ovládání telefonu hlasem umožňuje komunikovat zcela bez použití klávesnice. Další alternativou komunikace bez použití tlačítek je kancelářská souprava pro hlasitý odposlech. R520 5

6 Příprava telefonu k použití Přední část Anténa Tlačítko nastavení hlasitosti Displej Kontrolka Infračervený port Sluchátko Tlačítko hlasového záznamu Tlačítko možností Klávesnice Zapnutí a vypnutí telefonu Mikrofon Navigační tlačítka Zadní část Konektor pro externí anténu Západka na uvolnění baterie Baterie Konektor pro hlasitý odposlech Otvor pro příchytku na opasek Konektor pro nabíjení 6 Příprava telefonu k použití

7 Sestavení telefonu Před použitím telefonu je potřeba: vložit kartu SIM, připojit a nabít baterii. Karta SIM Provozovatel sítě vám předal kartu SIM (modul identity předplatitele). Karta SIM obsahuje informace o telefonním čísle, o předplacených službách a obsahuje mj. i telefonní seznam. Poznámka: Dříve než do telefonu vložíte nebo vyjmete kartu SIM, vypněte telefon a odpojte nabíječku a jiné příslušenství. Vložení a vyjmutí karty SIM 1. Je-li v telefonu vložena baterie, vyjměte ji. Zasuňte kartu SIM do zdířky pod postříbřené držáky tak, aby pozlacené konektory směřovaly dolů. 2. Chcete-li vyjmout kartu SIM, zvedněte ji za hranu a vysuňte ven. Baterie Součástí telefonu je lithiová baterie. Baterie není při zakoupení nabitá, ale může mít dostatek energie pro zapnutí telefonu. Vložení baterie do telefonu Přiložte baterii na zadní část telefonu a zatlačte ji. Uslyšíte cvaknutí. Příprava telefonu k použití 7

8 Kdy nabíjet baterii Baterii dodávanou s telefonem lze nabíjet kdykoli, aniž by to ovlivnilo její výkon. Baterii lze nabíjet i při vypnutém telefonu. Nutnost nabít baterii nebo ji vyměnit za nabitou signalizuje telefon následujícím způsobem: ozve se varovný signál (krátké pípnutí) a na displeji se zobrazí hlášení Pozor prosím! Slabá baterie, kontrolka v horní části telefonu začne červeně blikat. Používáte-li baterii schválenou společností Ericsson, můžete v menu Stav zkontrolovat zbývající dobu pro hovory a pohotovost. V pohotovostním režimu posuňte tlačítko nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů. Celková zbývající doba pohotovosti a pro hovory závisí na typu použité baterie a poloze telefonu v síti. Upozorňujeme, že zobrazená doba je přibližná a skutečná doba může být až o 10% kratší. Nabíjení baterie 1. Přesvědčete se, že je do telefonu vložena baterie. 2. Připojte nabíječku do sítě. 3. Připojte nabíječku k telefonu podle obrázku. Symbol blesku na konektoru musí být nahoře. Poznámka: Tvar síťového konektoru závisí na tom, jaká síťová zásuvka se používá ve vaší zemi. Nepřipojujte síťový konektor k jiným výrobkům, než je nabíječka Ericsson Travel Charger CTR-10. Neodpojujte nabíječku od konektoru, když je konektor zasunutý vsíťové zásuvce. 8 Příprava telefonu k použití

9 Indikace nabíjení: měřič stavu baterie na displeji nepřetržitě pulzuje kontrolka v horní části telefonu nepřetržitě červeně svítí (nebo zeleně, je-li telefon zapnutý) na displeji se krátce zobrazí hlášení Optimalizované nabíjení Poznámka: Při nabíjení nové prázdné nebo dlouho nepoužívané baterie může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí informace o nabíjení. Po úplném dobití baterie ukazuje měřič stavu baterie na displeji plný stav a kontrolka v horní části telefonu svítí trvale zeleně. Chcete-li dlouhodobě dosahovat optimálního nabíjení a nejdelší doby pohotovosti a hovorů, doporučujeme používat v telefonu pouze baterie schválené společností Ericsson. Odpojení nabíječky Ohněte konektor směrem nahoru a vyjměte jej. Vyjmutí baterie 1. Vysuňte západku na uvolnění baterie směrem nahoru. 2. Vyjměte baterii z telefonu. Příprava telefonu k použití 9

10 Volání Aby bylo možné telefonovat a přijímat hovory, musí být telefon zapnutý a musí se nacházet v dosahu sítě. Zapnutí telefonu Stiskněte a přidržte NO, dokud se neozve tón. Kód PIN Většina karet SIM je zabezpečena osobním identifikačním číslem PIN, které vám přidělí provozovatel sítě a které je nutné k přístupu do sítě. Pokud se po zapnutí telefonu zobrazí na displeji výzva PIN:, postupujte následovně: 1. Zadejte kód PIN. Pokud při zadávání kódu PIN uděláte chybu, vymažte chybně zadanou číslici stisknutím. 2. Stiskněte YES. Je-li kód PIN zadán chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. V takovém případě lze kartu odemknout pomocí osobního odblokovacího kódu PUK, který také získáte od provozovatele sítě. Viz Zamknutí karty SIM na straně 100. Jestliže se na displeji zobrazí zpráva Telefon zamknut, zadejte kód zámku telefonu. Viz Zamknutí telefonu na straně 101. Vyhledání sítě Po zapnutí (a zadání kódu PIN) zahájí telefon vyhledávání sítě. Po nalezení sítě telefon třikrát zapípá. Kontrolka v horní části telefonu začne zeleně blikat a na displeji se zobrazí jméno provozovatele sítě (obvykle jeho zkratka). Telefon je v pohotovostním režimu a je připraven k volání i příjmu hovorů. Zobrazí-li se na displeji zpráva Vložena nová karta SIM, zvolte, zda chcete tuto kartu používat jako standardní kartu SIM nebo jako zvláštní kartu SIM. Viz Vložení nové karty SIM na straně 37. Poznámka: Pokud se telefon nepřepne do pohotovostního režimu, postupujte podle části Chybová hlášení na straně121 nebo Vyhledávání sítí na straně Volání

11 Volání 1. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo (v některých zemích se směrové číslo oblasti nepoužívá). Číslo lze před voláním upravit stiskem. 2. Stiskněte YES. 3. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte NO. Použití seznamu volání Naposledy vytočená čísla se standardně ukládají do seznamu volání. Pokud předplatné zahrnuje službu identifikace volajícího čísla a síť volajícího může odeslat jeho telefonní číslo, ukládají se do seznamu volání také telefonní čísla přijatých a zmeškaných hovorů (společně se jmény přiřazenými v telefonním seznamu). Pokud telefonní číslo příchozího hovoru patří mezi čísla s omezenou identifikací, zobrazí se na displeji text Utajen. Pokud je telefonní číslo příchozího hovoru neznámé, zobrazí se na displeji text Neznámý. Číslo lze ze seznamu odstranit stisknutím, YES. Volání ukládaná do seznamu: Volaná čísla Přijaté hovory Zmeškané hovory Posledních 30 příchozích a odchozích volání se ukládá do seznamu společně v chronologickém pořadí. Poslední uskutečněný hovor se umístí na první pozici. Bylo-li některé číslo vytočeno vícekrát, nahradí se starší hovory posledním voláním. Přesný čas hovoru lze zobrazit po dobu 24 hodin. Potom je čas hovoru nahrazen datem. Vytočení čísla ze seznamu volání 1. V pohotovostním režimu stiskněte YES. 2. Pomocí tlačítek a přejděte na požadované číslo. Stisknutím lze číslo před vytočením upravit. 3. Stiskněte YES. Poznámka: Seznam volání lze také otevřít v menu Údaje o volání. Pokud probíhá hovor, zobrazuje se menu Aktivní hovor. Pokud neprobíhá hovor, zobrazuje se menu Údaje o volání. Volání 11

12 Vymazání seznamu volání 1. Pomocí tlačítka přejděte na menu Údaje o vol.. 2. Pomocí tlačítka přejděte na dílčí menu Možnosti a stiskněte YES. 3. Pomocí tlačítka přejděte na možnost Vymazat sezn. a stiskněte YES. 4. Zobrazí se otázka Seznam volání Vymazat? Stiskem YES seznam volání vymažete. V dílčím menu Nastavení seznamu volání v menu Možnosti lze zapnout nebo vypnout seznam volání. Vyberete-li možnost Vypnout, budete vyzváni k vymazání seznamu volání. Automatické opakované vytáčení Pokud se nepodaří spojit hovor, zobrazí se otázka Znovu? Volané číslo lze vytočit znovu stisknutím tlačítka YES. Telefon automaticky (až 10krát) opakuje vytáčení, dokud nenastane jeden z případů: Hovor je úspěšně spojen. uslyšíte vyzvánění, stisknete libovolné tlačítko nebo přijmete hovor. Poznámka: Automatické opakované vytáčení není dostupné při datových voláních. Mezinárodní hovory 1. Stiskněte a přidržte tlačítko 0, dokud se na displeji nezobrazí znak +. Znak + nahrazuje mezinárodní předvolbu země volajícího. 2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti (bez počáteční nuly) a telefonní číslo. 3. Stiskněte YES. Tísňová volání Zadejte mezinárodní tísňové číslo 112 a stiskněte YES. Telefon Ericsson podporuje mezinárodní tísňová čísla. To znamená, že jej lze používat pro tísňová volání v libovolné zemi, je-li v dosahu sítě GSM. V telefonu nemusí být ani karta SIM. Poznámka: Někteří provozovatelé sítě vyžadují zasunutí karty SIM a v určitých případech i zadání kódu PIN. V některých zemích se používají také jiná tísňová čísla. Provozovatel sítě může proto uložit na kartu SIM další místní tísňová čísla. 12 Volání

13 Zobrazení místních tísňových čísel 1. Pomocí tlačítka přejděte na menu Tel. seznam. 2. Pomocí tlačítka přejděte na možnost Tísňová čísla a stiskněte YES. Ukázání a skrytí vlastního čísla Někteří provozovatelé sítě nabízejí možnost předplatit si službu umožňující skrýt vaše telefonní číslo před ostatními účastníky. Zahrnuje-li vaše předplatné funkci omezení identifikace volajícího čísla (CLIR), lze pro konkrétní hovor ukázat či skrýt číslo. Skrytí nebo ukázání telefonního čísla 1. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit. 2. Pomocí tlačítka přejděte na menu Údaje o vol.. 3. Pomocí tlačítka přejděte na možnost Násled. hovor a stiskněte YES. 4. Pomocí tlačítka přejděte na Skrýt moje číslo nebo Ukázat mé číslo. 5. Vytočte číslo stisknutím tlačítka YES. Tip: Ke skrytí nebo ukázání čísla lze použít. Přijetí hovoru Při přijetí hovoru telefon zazvoní a na displeji se zobrazí otázka Přijmout?. Máte-li předplacenu službu identifikace volajícího čísla (CLI) a síť volajícího odešle jeho číslo, zobrazí se toto číslo na displeji. Pokud telefonní číslo příchozího hovoru patří mezi čísla s omezenou identifikací, zobrazí se na displeji text Utajen. Pokud číslo příchozího hovoru není známé, na displeji se zobrazí text Neznámý. Přijetí hovoru Chcete-li hovor přijmout, stiskněte YES. Odmítnutí hovoru Dvakrát posuňte tlačítkem nastavení hlasitosti po straně telefonu nebo stiskněte NO. Na displeji se zobrazí text Obsazovací tón. Volající slyší obsazovací tón, má-li tuto funkci předplacenu. Je-li aktivováno přesměrování hovorů Je-li obsazeno, bude hovor přesměrován na nastavené číslo. Viz Přesměrování hovorů na straně 88. Volání 13

14 Zmeškané hovory Pokud jste zmeškali hovor, zobrazí se v pohotovostním režimu na displeji hlášení Zmeškané hov.: 1, kde číslo 1 znamená počet zmeškaných hovorů. 1. Stiskněte YES. Zobrazí se zmeškaná volání. 2. Stisknutím tlačítka YES vytočíte zvolené číslo. Tip: Zmeškané hovory si lze prohlédnout i v menu Údaje o volání. Zmeškané hovory jsou také ukládány do seznamu volání. Vypnutí telefonu V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko NO, dokud se neozve tón. 14 Volání

15 Během hovoru Hlasitost sluchátka Během hovoru lze měnit hlasitost sluchátka pomocí tlačítka nastavení hlasitosti po straně telefonu. Posunutím tlačítka směrem nahoru se hlasitost zvýší. Posunutím tlačítka směrem dolů se hlasitost sníží. Mikrofon Během hovoru lze mikrofon vypnout. Stiskněte a přidržte tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí Vypnutý mikrofon. Chcete-li pokračovat v konverzaci, znovu stiskněte a přidržte. Tip: Místo stisknutí a přidržení tlačítka stisknutím tlačítka YES. lze podržet hovor Kancelářská souprava pro hlasitý odposlech Telefon lze během hovoru použít jako kancelářskou soupravu pro hlasitý odposlech, například když chcete, aby se konverzace účastnil ještě někdo další, nebo chcete mít při telefonování volné ruce. Doporučuje se používat hlasitý odposlech v nehlučném prostředí. Hlasitý odposlech nelze použít, je li aktivováno infračervené spojení. Zapnutí nebo vypnutí hlasitého odposlechu 1. Během hovoru stiskněte. 2. Pomocí tlačítka přejděte na možnost Aktivovat nebo Deaktivovat a stiskněte YES. Je-li funkce hlasitý odposlech zapnutá, zobrazuje se ikona. Po ukončení hovoru se hlasitý odposlech vždy vypne. Z bezpečnostních důvodů se funkce hlasitého odposlechu automaticky vypne, jakmile přiblížíte telefon k uchu na 10 cm. Hlasitý odposlech lze též zapnout či vypnout v menu Aktivní hovor. Varování! Je-li telefon v režimu hlasitého odposlechu, nepřikládejte jej blízko k uchu. Mohlo by dojít k poškození sluchu. Držte telefon přibližně cm před sebou a hovořte směrem k mikrofonu. Během hovoru 15

16 Zápisník Pokud si chcete během hovoru zapsat telefonní číslo, můžete použít displej telefonu jako zápisník. K zadání čísla použijte číselná tlačítka. Po skončení hovoru zůstane číslo zobrazeno na displeji. Stiskem tlačítka YES můžete číslo vytočit. Vypnutí tónových signálů Použijete-li displej telefonu jako zápisník, druhý účastník hovoru vždy při stisknutí tlačítka uslyší tónový signál. Vypnutí nebo zapnutí tónových signálů 1. Během hovoru stiskněte. 2. Pomocí tlačítka přejděte na Vypnout tóny nebo Zapnout tóny a stiskněte YES. Tip: Zapnout nebo vypnout tónové signály lze také v menu Aktivní hovor. Odesílání tónových signálů Při používání služeb tónové volby, jako jsou telefonické bankovní služby nebo ovládání záznamníku, se používají kódy. Tyto kódy se odesílají jako tónové signály (také tóny DTMF). Pokud během hovoru stisknete například tlačítka 0 9, a, odešlou se tato čísla a znaky jako tónové signály. Kódy lze uložit do telefonního seznamu a během hovoru je odeslat příkazem Najít a odeslat. Viz také Služby tónové volby na straně 40. Šifrování Šifrování je vestavěná funkce, která kóduje hovory a zprávy a zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení. Když síť neposkytuje šifrování, zobrazí se během hovoru na displeji vykřičník. 16 Během hovoru

17 Funkce tlačítek Následující tabulka vysvětluje některé funkce tlačítek. Viz také Rychlá tlačítka na straně 139. Tlačítko Clear Tlačítko možností Tlačítka s číslicemi Funkce Volání nebo přijetí hovoru. Výběr menu, dílčího menu nebo nastavení. Vytáčení hlasovým příkazem (stiskněte a přidržte tlačítko). Otevření seznamu volání (krátce stiskněte tlačítko v pohotovostním režimu). Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stiskněte a přidržte tlačítko). Ukončení hovoru. Odmítnutí hovoru. Návrat o jednu úroveň zpět v systému menu. Ponechání nastavení beze změny. Návrat do pohotovostního režimu (stiskněte apřidržte tlačítko). Otevření a procházení hlavních menu (krátce stiskněte nebo ). Procházení systému menu, seznamů a textu. Vymazání čísel a písmen z displeje. Odstranění položky ze seznamu. Vypnutí mikrofonu během hovoru (stiskněte apřidržte tlačítko). Přepnutí telefonu do tichého režimu (stiskněte apřidržte tlačítko v pohotovostním režimu). Otevření menu možností. Nabízené možnosti závisí na tom, jakou funkci zrovna používáte. Zadání číslic 0 9. Zadání znaku + pro mezinárodní předvolbu (stiskněte a přidržte tlačítko 0). Zavolání hlasové pošty (stiskněte a přidržte tlačítko 1). Zadání písmen. Zadání znaku *. Přepínání mezi velkými a malými písmeny. Zadání znaku #. Funkce tlačítek 17

18 Tlačítko Tlačítko nastavení hlasitosti Tlačítko hlasového záznamu Funkce Zvýšení nebo snížení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru soupravy pro hlasitý odposlech během hovoru. Odmítnutí příchozího hovoru (dvakrát posuňte tlačítkem). Otevření menu Stav (krátce posuňte tlačítko). Nahrání hlasového záznamu (stiskněte a přidržte tlačítko). Otevření nebo prohlížení seznamu hlasových záznamů (krátce stiskněte tlačítko). Tlačítko možností Tlačítko možností nabízí nejběžnější možnosti právě používané funkce. Pomocí tlačítka možností lze přejít do pohotovostního režimu nebo zvolit možnost Nápověda. 18 Funkce tlačítek

19 Systém menu Telefon obsahuje sedm hlavních menu. Každé menu obsahuje několik dílčích menu. Do menu lze vstoupit krátkým stisknutím tlačítka nebo. Tato tlačítka slouží také k procházení hlavních menu doleva a doprava. Dílčí menu lze procházet nahoru a dolů pomocí tlačítek a. Procházení systému menu Jsou dva způsoby, jak procházet systémem menu: pomocí tlačítek, pomocí zkratek. Procházení pomocí tlačítka Tlačítko nebo nebo YES NO Funkce Otevření a procházení hlavních menu. Procházení dílčích menu nahoru a dolů. Výběr menu, dílčího menu nebo nastavení. Návrat o jednu úroveň zpět v systému menu. Ponechání nastavení beze změny. Stiskněte a přidržte tlačítko NO. Telefon se vrátí do pohotovostního režimu. Otevření menu možností Tip: V systému menu není nutné opakovaně tisknout tlačítka, abyste se přesunuli na potřebné dílčí menu. Místo toho lze stisknout apřidržet navigační tlačítka nebo posunout a přidržet tlačítko nastavení hlasitosti. Použití zkratek Zkratky představují rychlejší způsob procházení systému menu. Nejdříve vstupte do systému menu krátkým stisknutím tlačítka nebo, poté zadejte číslo menu nebo dílčího menu, do které chcete přejít. Pokud se chcete vrátit zpět do pohotovostního režimu, stiskněte a přidržte tlačítko NO. Viz příklad na následující stránce. Systém menu 19

20 Pokyny Pokyny v této uživatelské příručce používají k popisu funkcí a nastavení navigační tlačítka, protože číselné zkratky se mohou u jednotlivých telefonů lišit podle předplacených služeb a sítě. Jako příklad interpretace pokynů použijeme nastavení zvuku při stisknutí tlačítka na Tón. Nastavení zvuku při stisknutí tlačítka 1. Přejděte na Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Zvuk tlačítka, YES. 2. Vyberte Tón a stiskněte YES. Tento pokyn znamená: 1. V pohotovostním režimu přejděte pomocí tlačítka nebo na menu Nastavení. 2. Vyberte menu stisknutím tlačítka YES. Nyní je otevřeno menu Nastavení. Název zvoleného menu je zobrazen v horní části displeje. 3. Stisknutím tlačítka YES vyberte dílčí menu Zvuky a varov.. 4. Pomocí tlačítka přejděte na dílčí menu Zvuk tlačítka. Vyberte menu stisknutím tlačítka YES. 5. Pomocí tlačítka přejděte na Tón. Stisknutím tlačítka YES vyberte možnost Tón. Zvuk při stisknutí tlačítka se nastaví na Tón. Stisknutím a přidržením tlačítka NO přejděte zpět do pohotovostního režimu. Při používání zkratek interpretujte pokyny následujícím způsobem: Nastavení zvuku při stisknutí tlačítka 1. Vstupte do systému menu stisknutím tlačítka nebo. 2. Stisknutím tlačítka 4 vyberte menu Nastavení. 3. Stisknutím tlačítka 1 vyberte dílčí menu Zvuky a varov.. 4. Stisknutím tlačítka 8 vyberte dílčí menu Zvuk tlačítka. 5. Zvolte možnost Tón a stiskněte YES. 20 Systém menu

21 Text na displeji Při procházení systému menu se obsah displeje mění. Bílý text na šedém pozadí v horní části displeje označuje aktuálně zvolené menu. Bílý text na černém pozadí označuje aktuální pozici v rámci menu. Stisknutím tlačítka YES lze otevřít aktuální menu nebo vybrat aktuální nastavení. Šedivý text označuje funkci, která je dočasně nedostupná, například proto, že není předplacená nebo je vypnuta určitým nastavením. Text označený zaškrtnutím představuje aktuální nastavení nebo zvolené nastavení. Text označený plným kroužkem označuje aktuálně zvolené nastavení. Texty nápovědy Telefon je vybaven texty nápovědy, které vysvětlují funkce dílčích menu. Zapnutí a vypnutí textů nápovědy 1. Přejděte na Nastavení, YES, Displej, YES, Nápověda menu. 2. Zvolte Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte YES. Jazyk systému menu Většina moderních karet SIM automaticky nastaví jazyk systému menu na jazyk země, kde byla karta SIM zakoupena, tj. na možnost Automaticky. V opačném případě je předem nastaveným jazykem angličtina. Změna jazyka systému menu 1. Přejděte na Nastavení, YES, Jazyk, YES, Menu, YES. 2. Vyberte jazyk a stiskněte YES. Při výběru jazyka pro psaní textu postupujte podle části Jazyky vstupu na straně 32. Tip: Automatický jazyk lze nastavit kdykoli stisknutím, 8888, v pohotovostním režimu. Anglický jazyk lze nastavit kdykoli stisknutím, 0000, v pohotovostním režimu. Systém menu 21

22 Vlastní menu Oblíbená nastavení a funkce lze uložit do menu Vlastní menu. Tímto způsobem je možné rychle a snadno přecházet na nejčastěji používaná nastavení. Při zakoupení telefonu obsahuje Vlastní menu několik nastavení, která je možné podle potřeby odstranit. Nastavení lze také přidat ze seznamu v menu Upravit vlastní. Úprava nastavení ve vlastním menu 1. Přejděte na Vlastní menu, YES, Upravit vlastní, YES. 2. Vyberte nebo zrušte výběr nastavení zvýrazněním nastavení a stiskem tlačítka. 3. Pokud vyberete nové nastavení, zadejte pro toto nastavení číselnou pozici v menu. Stiskněte YES. 4. Stisknutím tlačítka YES uložte nastavení a opusťte seznam. Tip: Zkratku uloženou na první pozici je možné v pohotovostním režimu vyvolat stisknutím a přidržením tlačítka. 22 Systém menu

23 Najít a zavolat Přidat kontakt Upravit kontakt Vizitka Upravit pozici Hlas. jmenovky Telefonní karty Možnosti Stav paměti Speciální čísla Volat hlas. poštu Doručené Odeslat novou Neodeslané Šablony Odeslané Možnosti Zmeškané hov. Seznam volání Cena hovoru Měřiče hovoru Násled. hovor Možnosti Zapnout/vypnout tóny* Aktivovat/deaktivovat* Podržet hovor* Přepnout hov.* Uvolnit aktivní* Obnovit hovor* Sloučit hovory* Přenést hovor* Vyjmout účast.* Uvolnit všechny* Uvolnit účast.* Účastníci konf.* Údaje o vol.* SÍŤ 04:22odp. Zvuky a varov. Profily Možnosti volání Sítě Displej Jazyk Čas a datum Zámky Ovládání hlasem Hlas. odposlech Vynulovat nast. Datová komunikace Kalendář Infračerv. port Synchronizovat Bluetooth Čas Záznam kódů Kalkulačka Převodník měn Hry Hlasový záznam Příslušenství Dom. stránka Záložky Doručené Push Vybrat profil Zadat adresu Pokračovat Vymazat paměť Nastavení WAP Vybrat profil Hlasitost vyzv. Přep. na linku 1 Infračerv. port Upravit vlastní Pokud probíhá hovor, zobrazuje se menu Aktivní hovor. Pokud neprobíhá hovor, zobrazuje se menu Údaje o volání. Upozorňujeme, že řada možností menu závisí na použité síti a předplatném. * Dostupné pouze v průběhu hovoru. Systém menu 23

24 Osobní nastavení telefonu Zvuky Hlasitost vyzvánění, typ vyzváněcího signálu a zvuk při stisknutí tlačítka lze podle potřeby měnit. Vyzváněcí signál lze nastavit individuálně pro každou osobu, takže je možné rozeznat volajícího podle signálu vyzvánění. Také je možné složit vlastní melodii vyzvánění a odeslat ji do jiného telefonu. Poznámka: Při změně nastavení uloženého v určitém profilu se zaktualizuje také příslušný profil. Viz Profily na straně 75. Hlasitost vyzvánění Hlasitost vyzvánění lze nastavit v šesti stupních. Při prvním stupni upozorní na příchozí hovor dvě cvaknutí. Vyzváněcí signál je možno také vypnout (stupeň 0). Na displeji se v pohotovostním režimu zobrazí ikona. Nastavení hlasitosti vyzvánění 1. Přejděte na Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Hlasitost vyzv., YES. 2. Pomocí tlačítka nebo zvyšte nebo snižte hlasitost. 3. Stisknutím tlačítka YES uložte nastavení. Tip: Chcete-li změnit hlasitost v tichosti (vyhnout se zvukům při stisknutí tlačítka), použijte tlačítko nastavení hlasitosti. Tichý režim Telefon je možné přepnout do tichého režimu, během kterého jsou vypnuty všechny signály kromě signálu budíku a časovače. Přepnutí telefonu do tichého režimu 1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko. 2. Zvolte Zapnout tichý režim? a stiskněte YES. Na displeji se v pohotovostním režimu zobrazí ikona. Nastavení je možné zrušit opakováním kroku 1 a stisknutím YES po zobrazení otázky Vypnout tichý režim?. 24 Osobní nastavení telefonu

25 Zesilující vyzvánění Lze zvolit Zesilující vyzvánění, což je typ vyzváněcího signálu, který se postupně mění od nejtišší do nejhlasitější úrovně. Zapnutí nebo vypnutí zesilujícího vyzvánění 1. Přejděte na Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Zesilující vyzv., YES. 2. Zvolte Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte YES. Aby telefon použil nastavenou hlasitost vyzvánění, musí být zesilující vyzvánění Vypnuto. Typ vyzváněcího signálu Pro vyzvánění je možné vybrat signál z celé řady různých zvuků a melodií. Viz také Skládání vlastních melodií na straně 26. Výběr jednoho z dostupných vyzváněcích signálů 1. Přejděte na Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vyzváněcí sign., YES, Hlasové hovory, YES. 2. Vyberte typ signálu vyzvánění a stiskněte YES. Tip: Chcete-li v tichosti změnit signál vyzvánění, použijte tlačítko nastavení hlasitosti. Vyzváněcí signál s nízkou frekvencí tónu byl navržen speciálně pro osoby s poruchami sluchu. Individuální vyzváněcí signály Pokud máte předplacenu službu dvou linek, můžete pro každou linku nastavit jiný signál. Na displeji se místo textu Hlasové hovory bude zobrazovat Linka 1 a Linka 2. Podporuje-li předplatné karty SIM funkci Datová volání, lze nastavit odlišný vyzváněcí tón pro hlasové hovory a datová volání. Je-li součástí předplatného služba identifikace volajícího čísla (CLI), lze přiřadit individuální vyzváněcí signál až deseti volajícím. Vyzváněcí signál přiřazený volajícímu se použije, pokud se posledních sedm číslic telefonního čísla volajícího shoduje se zadaným číslem. Součástí zadaného telefonního čísla mohou být otazníky. Například číslo ??? znamená, že hovory z čísel mezi and budou oznámeny stejným vyzváněcím signálem. Otazník lze zadat stisknutím a přidržením tlačítka #. Osobní nastavení telefonu 25

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27 Obsah Začínáme...6 Sestavení...6 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Přehled telefonu...9 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...13 Paměť...14 Jazyk telefonu...15 Zadávání textu...15

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka P910i Uživatelská příručka Písmena Malá písmena se zadávají pod šipkou a velká na stejné úrovni se šipkou. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 Poznámka Každý tah

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

BL20 Uživatelská příručka

BL20 Uživatelská příručka Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. BL20 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

Obsah. Technické údaje... 101 Rejstřík... 102. M600i Obsah 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Obsah. Technické údaje... 101 Rejstřík... 102. M600i Obsah 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. Obsah Vítejte... 4 Seznámení s telefonem... 5 Telefon... 22 Zprávy... 27 Kontakty... 32 Kalendář... 35 Web... 38 Kanály RSS... 42 Přehrávač médií... 43 PlayNow... 48 Galerie obrázků a Editor obrázků..

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 8 Tlačítka a části 8 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

Nokia X7 00 - Uživatelská příručka

Nokia X7 00 - Uživatelská příručka Nokia X7 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Umístění antén 8 Headset 8 Změna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu 9 Zamknutí a odemknutí

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První použití

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

X3 02 - Uživatelská příručka

X3 02 - Uživatelská příručka X3 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a součásti 5 Vložení SIM karty a baterie 6 Vložení a vyjmutí paměťové karty 7 Nabíjení baterie 8 Nabíjení baterie

Více

E51 - Uživatelská příručka. 3. vydání

E51 - Uživatelská příručka. 3. vydání E51 - Uživatelská příručka 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-244 / RM-426 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Xperia S Uživatelská příručka

Xperia S Uživatelská příručka Xperia S Uživatelská příručka Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...10 Zámek obrazovky...10 Průvodce nastavením...11

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Nokia E60 - Uživatelská příručka

Nokia E60 - Uživatelská příručka Nokia E60 - Uživatelská příručka 9241260 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ "My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-49 shoduje s ustanoveními následující

Více