Rada kraje se zabývala vážnou situací nemocnic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada kraje se zabývala vážnou situací nemocnic"

Transkript

1 Kelltská hudba napllniilla kapllii str. 3 České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí ČÍSLO 2 ROČNÍK VII. CENA 10 Kč Internet: Tříkrálová sbírka str. 4 přinesla Kč Rada kraje se zabývala vážnou situací nemocnic Ministr lhal! říkají krajští radní Středočeský kraj (red) - Rada kraje se seznámila se situací v poskytování zdravotní péče ve středočeských nemocnicích v Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi a Benešově. Aktuální informace poskytli přímo pozvaní ředitelé uvedených nemocnic. Rada kraje ve svém usnesení konstatovala, že kroky Ministerstva zdravotnictví ČR a nuceného správce VZP ohrožují chod nemocnic a znejiš ují pacienty středočeských zdravotnických zařízení. Ministr zdravotnictví lhal, když tvrdil, že existují dočasné smlouvy mezi VZP a nemocnicemi v Kladně, Mladé Boleslavi, Kolíně a Benešově. V současné době neexistují žádné smluvní vztahy mezi VZP a uvedenými nemocnicemi zajiš ující úhradu neakutní lůžkové péče pojištěncům VZP. Nemocnicím tak vzniká nečinností Ministerstva zdravotnictví ČR a nuceného správce VZP měsíční ztráta hospodaření vyšší než 50 mil. Kč, píše se dále v usnesení Rady Středočeského kraje. Rada kraje rovněž schválila postup ředitelů nemocnic a pokyn hejtmana Středočeského kraje ze dne vedoucí k nezastavení poskytování neakutní lůžkové péče pojištěncům VZP. Rada Středočeského kraje ve svém usnesení rovněž důrazně žádá a vyzývá ministra, aby plnil své povinnosti a předložil jasné garance, že do doby výběrových řízení bude proplácena všechna zdravotní péče poskytnutá pojištěncům VZP ve zmíněných nemocnicích, a to stejně jako v režimu financování péče v roce Rada ve svém usnesení také žádá ministra zdravotnictví, aby v zájmu transparentnosti a objektivnosti posuzování a rozhodování jím jmenovaných členů komise výběrových řízení umožnil účast veřejnosti na jednáních komisí. Rada také uložila hejtmanovi Ing. Petru Bendlovi, aby svolal v nejbližším možném termínu, tj. na sobotu 14. ledna 2006, mimořádné jednání Zastupitelstva Středočeského kraje za účelem schválení poskytnutí půjčky středočeským nemocnicím na úhradu neakutní lůžkové péče poskytnuté pojištěncům VZP, a to do doby než péči uhradí zdravotní pojiš ovna. Požár vyhnal obyvatele věžáku do mrazivého večera Neratovice (pas) - Zmatek a paniku mezi obyvateli věžového domu v Zelené ulici vyvolal ve čtvrtek 5. ledna v podvečer náhle vypuknuvší požár bytovky ve druhém patře. Když z okna začaly šlehat plameny, lidé překotně vybíhali z bytů na ulici, kde přešlapovali v mrazu. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů z Neratovic, Mělníka a spolanského útvaru, včetně vysokozdvižné plošiny a speciálu s protichemickým vybavením. Kvůli hustému dýmu na chodbách a v hořícím bytě museli hasiči používat dýchací přístroje. Podle vyšetřovatele mělnických hasičů Zbyňka Štajnce je příčina požáru foto pas stále ještě v šetření, nevylučuje se ale důvod, o němž si na místě povídali svědkové neštěstí. Paní prý nechala smažit klobásy na sporáku a odešla k sousedům, tvrdili obyvatelé z okolí postiženého bytu. Výsledkem byla zcela vypálená kuchyně se značnou škodou, kterou hasiči prozatím odhadli na sto padesát tisíc. Nákup nového vybavení a rekonstrukce bytu ale škodu určitě vyženou ještě výš. Intenzívní přísun vody do požárem zasažených místností se také postaral o práci lidem z domu. Ještě pozdě večer několik žen vytíralo promáčené společné chodby. Hasiči varují, že právě nedbalost v kuchyni může zavinit velkou katastrofu. Požáry nejčastěji vznikají právě vznícením potravin na sporáku nebo troubě, když zůstanou bez dozoru, vysvětluje Zbyněk Štajnc s tím, že velkým nebezpečím je žhavý omastek, rozstřikující se do okolí. Oheň ale může způsobit i jiný elektrospotřebič, i když s ním uživatel zachází podle návodu. Podle Štajnce stačí vadné pojistky a neštěstí je hotovo. V každém případě doporučuji nevzdalovat se z bytu, ani když běží jen pračka nebo myčka na nádobí, říká vyšetřovatel. Přístavba školní budovy bude stát devadesát sedm milionů Stará Boleslav (maš) - V loňském roce byla dokončena plánovaná stavba tělocvičny při Základní škole Stará Boleslav. Na konci loňského roku na svém posledním zasedání rozhodla rada o vyhodnocení veřejné zakázky na další fázi rozšíření školní budovy dle projektu architekta Kabelíka o přístavbu nové školní budovy v areálu školy. Tuto stavbu by podle rozhodnutí rady města a hodnotící komise měla stavět společnost Hochtief VSB a. s. divize 8 za celkovou částku Kč včetně DPH. Realizace stavby bude pochopitelně záviset na schváleném rozpočtu města Brandýs - Boleslav (red) - Dvě zakázky za více než čtyřicet milionů z městského rozpočtu získají dvě společnosti. Na svém zasedání 19. prosince o tom rozhodla rada města. Jedná se o dvě veřejné zakázky - na vybudování kanalizace v části Staré Boleslavi a opravu několika komunikací v Brandýse nad Labem. Veřejnou obchodní soutěž na vybudování kanalizace v ulicích Vestecká, Káranská a okolí vyhrála místní společnost Stavokomplet s. r. o. Z pěti společností předložila nejlevnější nabídku, a to za částku Kč včetně DPH. O pořadí vyhodnocených nabídek rozhodla rada města na základě posouzení výběrové komise. Druhá zakázka se týká opravy místních komunikací. Rada města se také zabývala posouzením komise pro vyhodnocení nabídek na akci rekonstrukce místních komunikací v Brandýse nad Labem, kde bylo vybíráno ze čtyř uchazečů. Jedna společnost byla vyřazena pro nesplnění podmínek a ze tří zbylých byla vybrána společnost Geosan dopravní stavby a. s. s cenově nejvýhodnější nabídkou Kč včetně DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o značné finanční prostředky, bude v rámci návrhu rozpočtu města na rok 2006 jednat vedení města a zastupitelstvo na rok 2006, zatím je schváleno pouze rozpočtové provizorium, a také na eventuální dotaci od státu, nebo finanční objem investiční akce se rovná téměř polovině ročního rozpočtu města Brandýsa nad Labem. Na tuto akci získalo město dotaci Kč v rámci jednorázových dotací schválených poslaneckou sněmovnou ve státním rozpočtu na rok Vzhledem k celkové náročnosti celé investiční akce je reálný předpoklad, že se z rozpočtu na rok 2006 uskuteční pouze část realizace a že se akce bude muset rozložit do víceletého období. Čtyřicet milionů získají dvě společnosti o tom, zda-li tyto dvě zakázky rozdělí do víceletého období, nebo zda-li je pojme již tak dosti napjatý plánovaný rozpočet na rok O tom všem nakonec bude rozhodovat zastupitelstvo města na svém prvním letošním zasedání plánovaném na přelom února a března. Na něm by se o podobě letošního rozpočtu mělo rozhodovat. Svátek má St Čt Pá So Ne Po Út Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav

2 2 11. ledna 2006 zpravodajství Město prodalo pozemky firmě bez veřejné soutěže Nový kabát by letos měly dostat další chodníky Brandýs, Boleslav (kap) - O pozemky v lokalitě Na Panském ve staroboleslavské části města byl zájem již od roku 1999, ale tehdy se zastupitelstvo rozhodlo, že je ponechá v majetku města, o čemž hovoří zápis ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne Při následující veřejné schůzi zastupitelé rozhodli, že zadají vypracovat urbanistickou studii pro zastavěnost této lokality ( ), a proto rada města, jak o tom hovoří zápisy, nedoporučila dne prodej pozemků ppč. 276/16 a ppč. 276/33 zájemci Bernardu Barschatovi a při jednání rady města dne rada rozhodla, že bude uzavřena smlouva o dílo se společností ILF Consulting Engineers s. r. o. se sídlem v Praze na vypracování již zmiňované studie. Cena činila Kč včetně DPH. Na zasedání zastupitelstva dne však nejvyšší orgán města, jehož rozhodnutím se musí řídit, dle zákona o obcích, nejen rada města, ale i starosta a jeho zástupci, tedy městské zastupitelstvo, rozhodl, že pozemky uvedených čísel ponechá v majetku města, o čemž jasně hovoří zápis usnesení. Jenomže dne se na jednání rady města dostavil jednatel společnosti Stavební marketing s. r. o. Jiří Rosenberg, který radu seznámil s nabídkou odkoupení všech pozemků Na Panském za účelem realizace bytové výstavby, a rada města uložila odboru majetku města prověřit majetkové vztahy a vypracovat k tomuto návrhu stanovisko. Podotýkáme, že stále platilo usnesení zastupitelstva o tom, že tyto pozemky zůstanou v majetku města. Dne rada města o pozemcích Na Panském opět jednala a uložila odboru majetku města do příštího jednání rady podmínky pro vypsání zveřejnění úmyslu města na odprodej pozemků v lokalitě Na Panském, což odbor splnil a při jednání rady dne odbor konstatoval, že se jedná o pozemky o celkové výměře m 2, a rada rozhodla, že peníze z eventuelního prodeje budou převedeny do rezervy města za účelem oprav městských komunikací, a zároveň rozhodla, že úmysl o prodeji pozemků vyvěsí. Posledním dnem podání nabídky byl stanoven 29. červenec Tato nabídka pak byla skutečně vyvěšena, aniž by o ní jednalo zastupitelstvo na veřejném zasedání. Dne byly při jednání rady města (zápis č. 91) otevírány obálky s nabídkami. Jednalo se o dvě firmy, a to Stavební marketing Stará Boleslav (kap) - Lidé ze Staré Boleslavi, kterým čerpání podzemních vod do městského vodovodu podstatně snížilo hladinu vody v domovních studnách, se nechtějí smířit se současným stavem ani s výsledky šetření, které hradilo město. Proto se ústy své mluvčí Marie Hronové obrátili na Českou inspekci životního prostředí při Ministerstvu životního prostředí odboru ochrany vod. ČIŽP provedla vlastní šetření bytové zástavy, která přiléhá k jímacímu území podzemních vod Na Praporci a výsledkem jejího šetření byla informace, že povolené množství odebírané vody není překračováno, ale je toho dosaženo podstatným snížením hladiny podzemních vod v kvartérním kolektoru, a tím i v domovních studnách. Platné povolení z hlediska vodního zákona neodpovídá jeho požadavkům a nové povolení musí zahrnout zejména požadavky ustanovení 37 vodního zákona. Občané, jejichž zájmy byly dotčeny, jsou účastníky řízení o novém povolení nakládání s vodami. Kopii výsledku šetření zasíláme na oblastní inspektorát s. r. o. Praha 7 s nabídkou 500 Kč/m 2 a celkové ceně Kč. Druhá firma Invest CZ. a. s. Šternberk nabídla méně a navíc nesložila povinnou jistotu milionu korun ani bankovní záruku, takže její nabídka nebyla akceptována a můžeme se jenom domnívat, zda byla opravdu míněna vážně. Nato rada požádala vítěznou firmu, konkrétně jednatele Jiřího Rosenberga, o upřesnění celkové nabídky, a to do data Při následujícím jednání rady města dne bylo rozhodnuto, že rada doporučí zastupitelstvu odprodat pozemky v lokalitě Na Panském za celkovou cenu Kč. Vzhledem k tomu, že při veřejné schůzi zastupitelů dne došlo k projednávání směny pozemků v uvedené lokalitě, o prodeji ani o směně zastupitelé nerozhodli, znovu se o prodeji jednalo při 21. veřejné schůzi Zde, jak se uvádí v zápise, se o prodeji a směně pozemků bratří Dašků s městem opět nerozhodlo a na návrh radního Zemka se zastupitelé kvůli tomuto bodu opět sešli Po velké debatě, jak vyplývá ze zápisu byly pozemky Na Panském prodány firmě Jiřího Rosenberga foto kap Pozemky Na Panském nakonec získala firma, která se o ně v nabídkové soutěži ani neucházela. Portikus Development s. r. o., o které se do tohoto zasedání nikdy nehovořilo ani se nezúčastnila nabídkové soutěže. Prodej pozemků této neznámé firmě byl odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli až na Františka Štechu, který na protest ze sálu odešel. Zápis uvádí, že starosta Procházka vyzval Rosenberga o upřesnění statutu společnosti a ten toto upřesnil. Nic víc. Nic míň. Podle výpisu z obchodního rejstříku ze dne byla firma Portikus Development s. r. o. založena dne 26. května 2005 a tudíž jejímu jednateli Jiřímu Rosenbergovi nic nebránilo, aby zaslal městu nabídku na odkoupení pozemků Na Panském pod touto hlavičkou a nikoliv pod hlavičkou jiné firmy, než které byly pozemky nakonec prodány, takže se stalo, že pozemky nakonec získala firma, která se nabídkové soutěže vůbec nezúčastnila, a to by se při eventuelním zkoumání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně zřejmě nelíbilo, navíc, když zastupitelstvo své rozhodnutí ponechat pozemky v majetku města nikdy nerevokovalo. O problémech se směnou pozemků mezi městem a bratry Daškovými v této lokalitě se budeme podrobněji zabývat v některém z příštích čísel. Veškeré listinné důkazy faktů uvedených v tomto článku má redakce k dispozici. Lidé boj o vodu nevzdávají Praha se žádostí o podání podnětu příslušnému vodoprávnímu úřadu k zahájení řízení s adresátem povolení nakládání s vodami, píše ve svém dopise mluvčí postižených občanů Marii Hronové Hynek Beneš, náměstek ředitele pro sekci I a vedoucí oddělení ochrany vod z Ministerstva životního prostředí. Jak se bude další řízení o novém povolení nakládání s vodami a především o množství odčerpávané vody z Praporců do městského vodovodu vyvíjet, budeme i nadále pečlivě sledovat a informovat. Neratovice (pas) - Další komunikace ve městě by se v letošním roce měly dočkat generální opravy. Přestože plán stavebních akcí pro rok 2006 zatím neprojednali ani radní, úředníci naznačují, že v rekonstrukcích se bude pokračovat. Které chodníky a vozovky to budou, ale s konečnou platností rozhodnou zastupitelé na veřejném zasedání 14. února. Tam by měli schválit investice, jimž budou dávat body. Návrhy Brandýs nad Labem (maš) - Rada města na svém posledním loňském zasedání schválila mimo jiné také nařízení města, kterým se vymezují oblasti ve městě, kde lze vybírat za parkování. Veškerá ustanovení o provozní době parkovacích ploch, povinnostech řidičů a provozovateli parkoviště budou zapracována do provozního řádu parkoviště. Sazby za stání na placených parkovacích plochách také stanoví rada města, a bude-li nájemce parkoviště soukromá osoba, jako je to v plánu u Masarykova náměstí v Brandýse nad Labem, oprav připravuje odbor správy majetku. Komunikace do soupisu akcí navrhujeme my, ale další investice i jiné odbory, vysvětluje vedoucí správy majetku Věra Dušková s tím, že plán investic se nesestavuje každý rok znovu, ale stávající se doplňuje o další akce, přičemž dokončené stavby se odškrtávají. Podle vedoucího stavebního odboru Bohumila Koníčka už je letošní soupiska připravená pro schůzi rady tento týden. Zatím v ní nejsou žádné priority - ty sestaví až zastupitelé bodováním, uvedl Koníček a dodal, že opravy chodníků a vozovek budou pokračovat i letos. Loni dostalo nové povrchy několik léta zanedbávaných ulic a město začalo i s první etapou obnovy dláždění chodníků v rozlehlém parku na náměstí Republiky. Hlavní cesta podél obchodní zóny a několik odboček má namísto vydroleného betonu zámkovou dlažbu. Městské stránky o drogové problematice mlčí Dne 15. prosince 2005 se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání majitelů firem nebo jejich zástupců, podnikajících v areálech společnosti AMZ Financial Group, s.r.o., spolupracujících firem a dalších institucí. Toto setkání se konalo v příjemném prostředí aukční síně nově budovaného Business centra AMZ, Pražská 298, Brandýs nad Labem (bývalý areál BSS), ve kterém budou poskytovány služby podnikatelům podnikajícím v areálech AMZ a také i všem dalším zájemcům. Toto setkání přispělo k výměně zkušeností a informací při podnikání a navázání další spolupráce mezi podnikateli. V současné době zde působní regionální kancelář (informační místo) Hospodářské komory ČR, která zajiš uje rozsáhlé služby pro podnikatele. Od 2. ledna 2006 v tomto Business centru zahajuje svou činnost Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A. Komenského, Nymburk, který v rámci projektu Najdi si práci ve Středočeském kraji umožní uchazečům o zaměstnání a zaměstnancům ohroženým ztrátou zaměstnání snáze si najít pracovní místo po Čelákovice (kap) - Osmého června 2005 byla vyhlášena Městským úřadem v Čelákovicích soutěž na obnovu webových stránek města a do 31. srpna, kdy končilo období pro nabídky zájemců, přišlo 47 nabídek firem z celé ČR. Výběrová komise doporučila radě města z užšího výběru, kam se probojovalo 17 firem, pět zájemců. Rada města pak jako vítěze soutěže určila firmu CP Online, a.s. Brno, jak vyplývá z usnesení rady města číslo 08/2005 ze dne 6. října. Do současné doby se však ani v jednom ze zápisů z jednání rady neobjevilo, že s touto firmou byla již podepsána smlouva, a tak se mohlo stát i to, že na oficiálních webových stránkách města se o tak závažném problému, jakým bezesporu jsou v Čelákovicích drogy, stále objevuje poslední zápis nymburského K-centra - občanského sdružení Semiramis z února roku Podle informací podávaných zastupitelům však K-centrum o. s. Semiramis svou práci na území města vykonává pečlivě, důkladně a především neustále, jenomže vzhledem k velmi nízké účasti lidí na veřejných zasedáních zastupitelstva se o této práci dozví jen velmi malý počet čelákovických občanů. A tak ti, jimž drogová problematika leží na srdci a chtějí se o ní na městských stránkách dozvědět více podrobností, jak tomu bylo až do února 2003, mohou nabýt dojmu, že Semiramis již téměř tři roky nedělá v Čelákovicích vůbec nic, protože od onoho února 2003 se na městském webu neobjevila jediná nová zpráva. Kde je tedy chyba v informovanosti veřejnosti o tak závažné problematice? V samotném K-centru Nymburk, o. s. Semiramis určitě ne, protože ti podávají o své práci zprávy pravidelně, takže zřejmě v provozovateli stránek. Nebylo by konečně už na čase, aby se městského webu ujmula vítězná firma? To by však musela mít s městem podepsanou smlouvu. Rada vymezila místa, kde může být placené parkování má rada pravomoc stanovit maximální cenu za parkování. foto maš Business centrum v průmyslovém areálu AMZ absolvování vzdělávacího (rekvalifikačního) programu. Podmínkou je trvalý pobyt ve Středočeském kraji. Tento Institut bude spolupracovat s úřadem práce při výběru uchazečů o zaměstnání v našem městě (regionu) a s firmami (institucemi) při hledání nových pracovních míst a hlavně s ohledem na jejich aktuální a budoucí potřeby. Postupně budou v prostorách Business centra AMZ umís ovány podle požadavků a nabídek další firmy, které zajiš ují služby zejména podnikatelům (např. GEOKA, s.r.o. a další). K dispozici je ještě několik volných kancelářských prostorů. Business centrum AMZ dále zajiš uje pronájem zasedacích místností ke školení, jednání, provedení aukcí, předváděcích akcí (včetně vybavení a doplňkových služeb), setkání přátel, pro různé oslavy, rauty, firemní večírky, svatby apod. Tímto společnost AMZ Financial Group, s.r.o. postupně naplňuje své předsevzetí a vstupuje do roku 2006 s rozšířením a zkvalitněním podmínek pro podnikání v našem městě i služeb pro občany. Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci. (PR) Ing. Jiří Kolář, ředitel Kontakt: Business centrum AMZ tel (10), mob Regionální kancelář Hospodářské komory ČR (InMP) tel Regionální středisko Středočeského vzdělávacího institutu tel

3 Keltská hudba zaplnila zámeckou kapli Brandýs nad Labem (maš) - Jako velmi úspěšné lze hodnotit vystoupení souboru Michal Hromek Consort v kapli brandýského zámku ve čtvrtek 5. prosince. Pořadatelem koncertu byl místní Kruh přátel hudby a jeho členové byli mile potěšeni tím, že připravené židle pro návštěvníky musely být doplněny o přístavky, nebo zájem o irskou hudbu s keltskými kořeny byl veliký zájem. Členové souboru zahráli několik starších věcí ze svého prvního CD Celtic Quitar, které vydal Bonton music v roce 1990 a které ve své době vzbudilo velký ohlas. Neméně úspěšné byly skladby z šesti novějších CD. Motorem tělesa je kytarista Michal Hromek, který je také autorem většiny aranží. Soubor tvoří dále flétnista Jakub Klára, multiinstrumentalisté Daniel Mikolášek hrající na bicí, vibrafon, marimbu, piano a zobcovou flétnu Stará Boleslav (maš) - Kuriózní a již čtvrtý bál v pořadí chystá na 4. února brandýsko-boleslavská kulturní sdružení Za pět minut 5 a divadelní spolek Klika. Původně anoncovaný prostor konání, brandýská sokolovna, byl nakonec pořadateli změněn na sál staroboleslavského Hotelu Praha. Na jeden večer se sál promění v jedno velké šapitó, kde se po vzoru starých cirkusů předvedou největší světové kuriozity - dvouhlavý muž, vousatá žena, vrhač šavlí, hadí žena, mořská panna, krasojezdkyně Brandýs nad Labem (maš) - Původem slovenský muzikant - fagotista Peter Hlucháň, natrvalo usazený již několik let ve Staré Boleslavi, se dlouhodobě podílí na hudebním životě ve městě v oblasti klasické hudby. Je producentem tradičního velkolepého svatováclavského koncertu v rámci Svatováclavských slavností, na kterém účinkují přední čeští hudebníci a zpěváci. Je také autorem projektu OPERA GA- LA na nádvoří brandýského a René Vácha hrající na violu, housle a violu d'amour. Keltská hudba má nejen pro svou spřízněnou minulost s dějinami kmene Čechů v českém hudebním prostředí své pevné místo. kultura foto maš Bizarní přírodní úkazy budou nakonec k vidění v Hotelu Praha a další abnormanity. Návštěvníky tohoto kuriózního obludária, kteří nebudou mít patřičné zamaskování, vyvede svalnatý trojruký zřízenec. Nebude chybět ani drezúra divokých zvířat a nejrůznější kuriózní vystoupení. Všem úkazům přírody bude k tanečnímu reji hrát populární skupina Evergreen kvartet. Vstupenky si můžete od 9. ledna zakoupit v galerii Za pět minut 5 nebo v knihkupectví Sylvie v Brandýse nad Labem. Vstupné je 150 Kč. Bližší informace na tel (Jiří Kubec). Trio Amadeus poděkovalo svému publiku a sponzorům zámku, na kterém tradičně vystupuje populární sopranistka a televizní moderátorka Martina Kociánová či mezzosopranistka Edita Adlerová. Peter Hlucháň působí také v komorním triu Amadeus spolu se svým bratrem klarinetistou Františkem Hlucháněm a klarinetistou Karlem Dohnalem. A právě s tímto triem vystoupil Peter Hlucháň v pátek na Tři krále v kapli brandýského zámku, aby poděkoval svému věrnému publiku a také sponzorům, bez kterých by se náročné hudebními projekty v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi jen těžko realizovaly. Hrál se Mozart, J. Fučík či Antonín Dvořák, bonbónkem bylo vystoupení mezzosopranistky Edity Adlerové, která zazpívala árii z Bizetovy opery Carmen. Celý hudební večer se nesl v odlehčeném duchu, doprovázely ho anekdoty ze života českých hudebníků a byl zakončen malým společenským rautem. Neratovice (pas) - Zajímavou výstavu snímků města připravil pro veřejnost zdejší fotograf Pavel Šanda. Získal cenné historické záběry Neratovic, pořízené z letadel už od roku Nejstarší snímek si zaslouží pozornost hlavně proto, že na místě dnešní Spolany jsou jen pole, neexistuje ještě hydroelektrárna a místo sídliště je cihelna, upozornil autor výstavy. Fotografie poskytl Vojenský geografický hydrometeorologický ústav v Dobrušce a snímky budou vystavené ve Brandýs nad Labem (kap) - Po úspěšné výstavě svých děl v čelákovickém muzeu a velmi vydařené výstavě v prostorách Ministerstva zemědělství v Praze, která v minulých dnech skončila, vyráží mladý a nadějný malíř Leo Vaniš na Slovensko. Dostal nabídku na pětitýdenní výstavu v Nitranské galérii - Župný dom, a tak v současné době pracuje na přesunu pětadvacítky obrazů do Nitry, kde bude během prvních týdnů výstavy i žít a pracovat. Vernisáž výstavy je naplánována na a ponese název Pojetí lesů, vod a strání v díle českého malíře. Třináct akvarelů je tématicky velice svázáno s Brandýsem a okolím, o čemž hovoří i názvy jednotlivých obrazů, například Polabské stromořadí, a zbytek akvarelů z vystavované pětadvacítky se pojí s českou krajinou a venkovem, kterým se Leo Vaniš nechává stále více okouzlovat. Obrazy jsou na hranici abstraktní tvorby, kde reálný základ tvoří například studánka, senoseč či lesní plody, ale okolní scenérie je ztvárněna 11. ledna Lidé uvidí Neratovice, vyfocené z letadel před mnoha lety formátech 60krát 60 centimetrů. Podle Pavla Šandy záběry, které pořizovala armáda jako podklady pro výrobu map a plánů měst, nabyly během let i historické hodnoty. Lobkovice a Mlékojedy jsou zastoupeny právě dobovými snímky z let 1938 a 1946, doplnil fotograf s tím, že návštěvníky zaujmou i letecké fotky z povodní v roce Výstava začala vernisáží v pondělí 9. ledna v 18 hodin v prvním poschodí společenského domu a potrvá do konce února. Mladý malíř vyráží do světa foto kap abstraktní symbolikou, řekl před odjezdem na Slovensko nadějný a úspěšný malíř. Leo Vaniš je studentem Filosofické fakulty UK a již sedm let žije a pracuje v Brandýse nad Labem, jehož okolí je jeho trvalou uměleckou inspirací především nádhernou a místy ještě dokonce i nezničenou přírodou. Je členem Sdružení výtvarníků ČR, Profesního sdružení pražských malířů Mánes a je zapsán v Registru profesionálních výtvarných umělců ČR a byl přijat do Unie výtvarných umělců UNESCO. Oblastní muzeum bilancuje foto maš Brandýs nad Labem - Oblastní muzeum Praha-východ (OMPv), jehož zřizovatelem je Středočeský kraj, pořádalo v roce 2005 v Arnoldinovském domě 17 krátkodobých výstav, které zhlédlo více než návštěvníků. Nejúspěšnějšími výstavami byly: Krásné staré stroje - výstava, kterou muzeum připravilo ve spolupráci se sdružením Za 5 minut pět, Výstava k 60. výročí osvobození Brandýsa a Staré Boleslavi, Svět očima dětí z Výsluní - výstava 5. ZŠ a Orbis Pictus - výstava brandýského gymnázia. Velký úspěch a hojnou návštěvnost při vernisážích měly i výstavy brandýských výtvarníků Trochu času, trochu prostoru - Jaroslava Bičovská (srpen) a Vilém Plocek - Pohled do života a díla (listopad/prosinec). Velmi hezké byly výstavy dětí mateřských škol Riegrova a Pražská. O atraktivnosti a úspěšnosti výstav v roce 2005 svědčí zdvojnásobení počtu návštěvníků muzea. V roce 2005 připravilo muzeum jarní a podzimní cyklus přednášek pro střední školy a veřejnost. 9 přednášek navštívilo 460 studentů gymnázia a zemědělské školy. Veřejnost příliš velký zájem o přednášky z oboru filosofie, historie, přírodovědy, zeměpisu, umění a sportu neměla. S velkým zájmem se setkaly akce pro děti Za Mikešem do Hrusic - výlet pro předškoláky 1. června do Památníku Josefa Lady, který muzeum také spravuje, a Prázdniny v muzeu - program pro děti ZŠ v době podzimních prázdnin. Obě akce muzeum pořádalo ve spolupráci s odborem kultury města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi. Muzeum také na podzim otevřelo pro veřejnost svou knihovnu - studovnu a k dispozici občanům je i muzejní archiv. Ten v roce 2005 navštívilo 79 občanů. A co plánujeme na rok 2006? Návštěvníci se mohou těšit na 17 zajímavých krátkodobých výstav doplněných doprovodnými programy, cyklus jarních a podzimních přednášek pro střední školy a samozřejmě budou pokračovat akce pro děti mateřských a základních škol. V roce 2006 vyjde již 16. číslo sborníku Studie a Zprávy OMPv. Muzeum začne připravovat projekt nové stálé expozice. Na rok 2006 připravujeme také zatraktivnění staroboleslavské brány, jejíž archeologická expozice je navštěvována především turisty. Bližší informace o činnosti muzea se zájemci mohou dozvědět přímo v muzeu nebo na Eva Nováková, OMPv

4 4 11. ledna 2006 různé Budeme opět na úřadech žmoulat v rukách čepice? Polabí (kap) - Od letošního prvního ledna platí nový zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád. Asi nejdůležitější změnou oproti tomu předešlému je výše pokuty, kterou může úřad udělit. V tom předešlém správním řádu byla výše pokuty stanovena na částku 200 Kč, nyní se podle 62 odstavce 1. může udělit pokuta až do výše 50 tisíc korun člověku, který se za a) bez omluvy nedostaví ke správnímu orgánu, za b) navzdory předešlému napomenutí ruší pořádek, nebo za c) neuposlechne pokynu úřední osoby. V odstavci 2. téhož paragrafu se uvádí že: Pokutu lze udělit i tomu, kdo učiní urážlivé podání. Co to urážlivé podání je již zákon dále neupravuje, takže zřejmě bude jen a pouze na úřednících, co za ono urážlivé podání sami označí. Pomineme-li chování a jednání některých lidí, kteří dokonce úředníky fyzicky napadali, může být takovým urážlivým podáním i nesouhlas s arogantním jednáním úředníků, se kterým se již setkal každý z nás. Celý tento paragraf je pro občana nebezpečný i v tom, že podle odstavce 4. je příjem z udělených pokut příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil, což může znamenat, že si úřady inzerce budou moci těmito pokutami zvyšovat svůj rozpočet. A tak i když se v 4. odst. 1. zákona píše, že každý úředník se musí chovat k dotčeným osobám zdvořile a podle možnosti jim vycházet vstříc, sankce pro úředníka, nechová-li se tak, se v zákoně neobjevuje. Pouze se zde uvádí, že si občan na úředníka může stěžovat jeho nadřízenému. Dále se v 7 odst. 1. uvádí že: Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou. V odstavci 2. téhož paragrafu se uvádí: Tam, kde by rovnost dotčených osob mohla být ohrožena, správní orgán učiní opatření potřebná k jejímu zajištění. To se ovšem týká pouze lidí, nikoli úředníků. V celém novém zákoně se neuvádí, pomineme-li možnost stížnosti nadřízenému, jak se může občan účinně bránit proti aroganci úředníka. A tak se možná opět dočkáme časů, kdy občan bude na úřadech poníženě žmoulat čepici v ruce a šoupat nohama z obavy, aby ho všemocný úředník neumravnostnil až padesátitisícovou pokutou. Město má novou ředitelku domu dětí Brandýs - Boleslav (red) - Po několikaměsíčním hledání nástupce Adolfa Hradeckého do funkce ředitele městského domu dětí a mládeže jmenovala rada města do funkce na základě zprávy konkurzní komise Kláru Jurčíkovou z Brandýsa nad Labem. O funkci ředitele MDDM se ucházeli tři uchazeči a komisi stejně jako radě se Klára Jurčíková zdála nejvhodnější. Nová ředitelka MDDM, která předtím pracovala jako sekretářka starosty města Daniela Procházky a pracovnice podatelny Městského úřadu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, by měla nastoupit 1. dubna. Polabský týdeník TOK bude zjiš ovat, co nového se v domě dětí a mládeže chystá pro další období. Neratovice (pas) - Obyvatelé města už dlouho kritizují nedostatečnou sí prodejen ve městě. Scházejí jim hlavně další velkoprodejny, kterých mají sousední města širokou škálu. Lidem také vadí úzká skupinka odpůrců stavby dalších supermarketů - sami svůj názor ale veřejně nevyjádří. Tvrdí, že nevědí, kam by měli jít. Z krátkého průzkumu, který si náš list mezi obyvateli dělal v závěru loňského roku, vyplývá, že téměř nikdo z tří desítek oslovených nevěděl, že existují Tříkrálová sbírka vynesla skoro třicet tisíc! Neratovice/Libiš (pas) - Bezmála třicet tisíc korun vybraly v minulém týdnu tříkrálové skupinky Farní charity. V Neratovicích se v kasičkách sešly skoro dvacet čtyři tisíce a v Libiši, kde se letos sbírka konala poprvé, korun. Podle ředitelky charity Miloslavy Machovcové letos neratovická veřejnost přispěla dvojnásobnou částkou oproti loňsku. Za vstřícnost patří všem občanům naše díky, řekla k výsledku ředitelka s tím, že poděkovat chce i libišské základní škole, která charitě pomohla organizačně - ředitelka Milena Provazníková pro akci uvolnila skupinu dětí a jednu učitelku, aby se mezi 2. a 8. lednem mohly sbírky zúčastnit. Starosta Libiše Zdeněk Mráz, který včera dopolene úředně otevřel pokladničky ve své kanceláři, byl výsledkem sbírky v obci příjemně překvapen. Miloslava Machovcová vysvětlila, kam peníze poputují: Shromáždí se i s protokoly o součtu částek na generálním ředitelství České katolické charity, kde se rozhodne, jak se s nimi naloží, uvedla. Její kolegyně Dagmar Študentová k tomu doplnila, že z výtěžků sbírky se financují například výstavby stacionářů, azylových domů, ale peníze se poskytují i na přímou humanitární pomoc. Loni charita věnovala velkou částku na pomoc lidem postiženým tsunami v jihovýchodní Asii, uvedla Študentová. Vstřícnost veřejnosti podle obou zástupkyň charity výrazně pomohli i novnáři, kteří podrobně informovali o akci i o účelu, pro který se sbírka koná. veřejná zasedání zastupitelstva, na nichž mohou vystoupit s příspěvkem. Lidé také uváděli, že se o schůzích nemají jak dozvědět. Co to je? opáčila žena středního věku na otázku redakce, jestli se občas zastaví u úřední desky, kde jsou pozvánky na zastupitelstva vyvěšené. Chtěla by, aby co nejdřív vznikl aspoň jeden nebo dva nové velké markety s širokou nabídkou. Z dalších odpovědí vyplynulo, že lidé nečtou městský zpravodaj, který dostávají zdarma do schránek, ani nekupují regionální tisk. Listy Neratovic vyhazuji rovnou i s reklamou, které mám denně plnou foto pas PŘÍJEM INZERCE ) Lidé nadávají na špatnou obchodní sí, ale jenom pro sebe schránku, řekl mladý muž, který se domníval, že ve zpravodaji je také jen komerční inzerce. V tom je přece jenom ta reklama, co bývala na kabelovce, ne? ptal se mladík, který netušil, že ve zpravodaji najde pozvánky a oznámení. Na otázku, jaké kupují noviny, takřka všichni uvedli jen bulvární tituly. Skoro nikdo také nevěděl, že zasedání zastupitelů probíhají v sále společenského domu. Většina dotazovaných se domnívala, že se schůze konají na radnici a jsou neveřejné. Tři jednotlivci, kteří sice znají místo konání schůzí, byli přesvědčení, že se zde vybírá vstupné. komentář Miroslava Šnaiberka Konečně opustíme středověk? Na letošní rok se do návrhu brandýsko-boleslavského rozpočtu chystá několik velkých investičních akcí. Dlouho plánované opravy komunikací, v některých staroboleslavských ulicích se vybuduje nová kanalizace a mělo by se započít také s realizací přístavby školní budovy ve staroboleslavské základní škole. A už jsou motivace vedení města jakékoliv (blížící se komunální volby, neustálá kritika občanů na stav místních komunikací apod.), jedná se bezpochyby o pozitivní krok dopředu, který posune Brandýs nad Labem - Starou Boleslav od maloměsta ke skutečnému městu. Projekt obnovy komunikací stejně jako stavby školní přístavby bude stát městskou kasu hodně přes sto milionů korun a je jasné, že jeho plnění zaváže do značné míry nové vedení města (bude-li nové) a také nové zastupitelstvo. Je třeba jen doufat, že ruku v ruce s novými investicemi nepůjde další rozprodávání majetku města za ne vždy pro město nejvýhodnějších podmínek a že se tyto potřebné investice budou realizovat v rámci rozpočtu, který také umí šetřit na své výdajové stránce. Neustále se rozšiřující městský aparát tomu zatím příliš neodpovídá. Jako dlouhodobý kritik projektu s názvem Zahradní město, který stál městskou pokladnu více než šedesát milionů korun a mnohde napomohl jen spekulantům s byty, se neubráním pocitu, že těchto šedesát milionů mohlo být použito k záslužnějšímu veřejnému zájmu pro větší počet obyvatel města. Například na již zmíněné komunikace anebo na vybudování důstojného kulturního domu. Bytová výstavba podobná Zahradnímu městu se totiž v okolí Prahy (a také v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi) realizuje většinou bez tak zásadní přítomnosti městských (a tedy veřejných) finančních prostředků. Doufejme, že pozitivní směr investic do často středověce vyhlížejících cest či do tak samozřejmých prvků města, jako je kanalizace, nepřeválcuje nějaký nový, jemně řečeno lokální zájem. komentář Vladimíra Kapala Zákony by měly platit pro všechny Dostal jsem onehdá krásný dárek, Bartošovu kroniku Nového Města Pražského z let 1425 až 1432, vydanou nakladatelstvím J. R. Vilímek z poloviny devatenáctého století. Tehdejší radní, píše se tam, seděli téměř týden a radili se, zda mají prodat měš anům obecní pozemky či zda je mají ponechat v majetku obce. Jeden z radních pak prohlásil, že pozemky mohou být někdy v budoucnu využity ku prospěchu všech a ne jenom pro oněch několik měš anů, kteří na nich chtěli postavit krčmu, barvírnu plátna a další dílničky, aby jim jejich živnosti šly ještě lépe. Ti radní ony pozemky nakonec neprodali a později se na nich vybudoval obecní sirotčinec a starobinec, tedy opravdu stavby prospěšné obci. Jaký je to rozdíl mezi myšlením tehdejších a dnešních radních. Ti dnešní se zběsile zbavují veškerého majetku, ne pro blaho svých občanů, ale pro blaho spekulantů, kteří je skupují jenom proto, aby na nich vydělali ohromné peníze. Jenomže to už je dnešní všeobecný trend a proti němu se bojuje jen velice obtížně. Co je však horší, alespoň podle mého názoru, je to, že se tomuto cíli, tedy prodeji za každou cenu, podřídí naprosto vše, i nedodržení zákona například. A tak se nikdo z přítomných zastupitelů, pravda až na jednu světlou výjimku, nepozastavil nad tím, že se prodaly pozemky Na Panském firmě, která až do dne hlasování zastupitelstva o prodeji nikde nefigurovala, a tudíž se ani nezúčastnila veřejné soutěže. Vycházím ze všech dostupných písemných materiálů, které mám k dispozici, a pevně doufám, že neexistuje jiný materiál, kde by byla ona firma uvedena, protože to by zase odporovalo zákonu o svobodném přístupu k informacím. Podle těchto dostupných materiálů a vyjádření právníka by odsouhlasený prodej pozemků měl být neplatný. A tak nejvyšší orgán města, který mimo jiné vytváří obecně platné vyhlášky, jejichž nedodržování je sankcionováno, sám odsouhlasil něco, co odporuje zákonu. Myslím si, že pokud jsme právním státem, měly by zákony platit pro všechny. inzerce VÝKUPNA ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU Pražská 298, areál BSS (vedle Zapabetonu), tel.: (p. Černý) Pondělí - Pátek 8-17 hod Sobota 8-12 mobil:

5 inzerce 11. ledna Výstavba nových bytů v Čelákovicích, lokalita V Rybníčkách Byty 2+kk, 3+kk, 3+1, 4+kk, 4+1, mezonetové byty, vše ve standardním i nadstandardním provedení, garáže a garážová stání. AUTOLEASING ASCORIA s.r.o. NABÍZÍ: Financování automobilů Leasing Spotřebitelský úvěr Zpětný leasing Mariánské náměstí 6, Stará Boleslav Tel.: , tel./fax: AUTODOPRAVA KONTEJNEROVÁ František Petružálek m odvoz kontejnery - 8t - 12t m sutě, odpady, písky, dr m zemní práce - terénní úpravy m demolice, likvidace Brázdim 90, tel./fax: , mob.: , Počátek výstavby - březen 2006 Předání bytů - 2. pol Zájemci o byt kontaktujte firmu ŠIMON - stavební obchodní činnost, spol. s.r.o., na adrese Masarykova 236, Čelákovice, tel., fax: , , , www. simon-stavebni.cz Air Hammer-Haubold, s.r.o Výroba páskovaných hřebíků se sídlem v Odolena Vodě přijme PRACOVNÍKA VE SKLADU Požadujeme: min.výuční list, průkaz vysokozdvižného vozíku vítán. Praxe ve skladu finanční výhodou Vlastní kyvadlová doprava z Neratovic zdarma, levné závodní stravování. Telefon: Velkoobchod hutním materiálem přijme skladníka - řidiče pro pracoviště PRAHA. Požadujeme: min. vyučen, ŘP-C, jeřábnický a vazačský průkaz, paličské zkoušky, VZV. Kontakt: ing. Podhola, tel.: Zápy, Královická 251, Brandýs n. L. - Stará Boleslav PŘIJME: Pracovníka pro obsluhu čistírny odpadních vod Brandýs n/l Pracovníka pro obsluhu čistírny odpadních vod a kanalizace Semice U výše uvedených pozic je vhodné strojní nebo elektro zaměření. Techniky pro přípravu a realizaci staveb U této pozice požadujeme: SŠ nebo VŠ vzdělání, řidičský průkaz sk. B Vhodné i pro absolventy. Přijmeme obchodního zástupce na prodej nářadí a nástrojů pro dřevozpracující podniky. Práce ve středočeském kraji, plat dohodou. Přijmeme technika zakázkového oddělení na prodej nářadí a nástrojů pro dřevozpracující podniky. Firma Uher & Beran spol. s r. o. zabývající se pokládkou zámkové dlažby přijme na HPP řidiče s ŘP sk. B, C, E, popřípadě strojnickým průkazem na KN nebo VZV. Požadujeme čistý TR, časovou flexibilitu, praxe vítána. Plat měsíčně. Své životopisy zasílejte na ovou nebo volejte na tel. číslo DEKTRADE a. s., dodavatel stavebních materiálů přijme pro svůj centrální sklad ve Dřísech (u St. Boleslavi) referenta(ku). Požadujeme: SŠ tech. směru, dobrou znalost PC, spolehlivost, samostatnost, přirozenou inteligenci. Zkušenost v logistice či v oboru stavebních izolačních materiálů vítány. Nástup možný ihned. Životopis zasílejte na fax: , mail: Řidiče, skupina C Strojníky stavebních strojů Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, spolehlivost a slušné vystupování. Bližší informace na tel sl.bystrá nebo na adrese: Podmínkou je SŠ strojnická, plat dohodou, pracoviště v Újezdě nad Lesy, Praha 9. Kontakt: tel/fax: KONTEJNERY Jiří Šrámek 3 až 10 m 3 PÍSKY SUTĚ ODPADY ZEMNÍ PRÁCE TŘÍDĚNÁ ZEMINA NONSTOP PROV OZ , Bezpečnostní agentura D. I. SEVEN a. s. přijme zaměstnance (i ČID) na ostrahu objektů v Brandýse nad Labem Informace na tel.: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, Bramdýs nad Labem - Stará Boleslav VÁS ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE DNECH 12. ledna čtvrtek (od 8.00 do hodin) 13. ledna pátek (od 8.00 do hodin) 14. ledna sobota (od 8.00 do hodin) Zájemcům nabízíme výuku maturitních a učebních oborů. Zveme vás k prohlídce celého areálu školy. Těšíme se na vaši návštěvu Informace získáte na tel. č , Dům sportu a hraček Michalovická 15, Brandýs n. L. PŘIJME PRODAVAČK AČKU na 4-6 hod. Informace: tel nebo osobně na prodejně denně od 9 do 18 hod. Restaurace penzion J I Z E R A v Otradovicích srdečně zve na již tradiční: ZVĚŘINOVÉ HODY ve dnech ledna 2006 otevřeno denně od 11.oo hodin Vaší rezervaci můžete učinit telefonicky, faxem nebo em: , nebo fax PŘIJMEME strojaře - středoškoláka, znalost PC - Autocad. Předpokládaný nástup 2. týden v únoru 06. Pracoviště Stará Boleslav. Kontakt , Stanislav Němec KLADENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN PVC, koberce, korek, plovoucí podlahy... Vše včetně zajištění materiálu a dopravy Královická 1635, Brandýs nad Labem, tel.: , Květinové studio Petra Máte před svatbou? Budoucí nevěsty si u nás mohou vybrat přes 200 druhů svatebních kytic a dále veškeré svatební dekorace z květin. Dále u nás naleznete: velký sortiment řezaných květin, hrnkové rostliny, svíčky, doplňkovou keramiku, sušené dekorace Zajistíme rozvoz květin až k Vám domu. Masarykovo nám. 60, Brandýs n. L., tel.: Otevírací doba: Po - Pá , So

6 Lysá nad Labem KINO HOGO FOGO 11. st, 20 hod, Šílení 12. čt, 20 hod, Kletba bratří Grimmů 13. pá, 20 hod, King Kong 14. so, 19.30, Dějiny násilí 15. ne, 15 hod, Oliwer Twist Čelákovice MUZEUM 4. st út, Zima je, zima je... - výstava (výstava potrvá do ) 4. st út, výstava obrazů Čeňka Jandy (výstava potrvá do března 2006) Brandýs nad Labem KINO KUK 11. st,19 hod, Putování tučňáků 12. čt, 19 hod, Noc s nabroušenou motorovou pilou 13. pá, 19 hod, Lovci dinosaurů 14. so, 19 hod, Řada neš astných příhod 15. ne, 19 hod, Fantom opetry ARNOLDINOVSKÝ DŮM 11. st út, Zdeněk Micka Obrazy (výstava potrvá do ) Neratovice SPOLEČENSKÝ DŮM 14. so, 15 hod, Pohádky kozy Lujzy - pohádku pro malé diváky přijede zahrát divadlo Abrakadabra. 14. so, 20 hod, Filmový ples Velký sál SD - taneční orchestr ESO, Velký sál KD - taneční orchestr PLUS, Malý sál - diskotéka a Tequila Siera party kino a videokino - film. projekce, ukázky předtančení a doprovodný program. KINO SD 11. st, 19 hod, Napola 13. pá, 19 hod, Kurýr ne a 16. po, 19 hod, Lovci dinosaurů tip so, 20 hod., FILMOVÝ PLES Společenský dům Neratovice Praha MULTIKINA VILLAGE CINEMAS PRAHA - ČERNÝ MOST rezervace na tel program od JAK SE KROTÍ KROKODÝLI 10:00, 11:00, 12:30 jen so a ne 13:50, 15:00, 16:20, 17:30, 19:00, 20:00, 21:40 HELE, KÁMO, KDO TU VAŘÍ? 20:40 JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ 16:10, 18:20 LETOPISY NARNIE - LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ 10:00, 11:20, 12:50 jen so a ne 14:10, 15:40, 17:00, 18:40, 19:50, 21:30 kulturní servis Divadla DIVADLO POD PALMOVKOU tel , 11. st, 19 hod, Edith a Marlene 13. pá, 19 hod, Kean 14. so, 19 hod, Ještě jednou, profesore 16. po, 19 hod, Caligula 17. út, 19 hod, Oidipús vladař DIVADLO AHA! Divadelní scéna Gong, Sokolovská 191, Praha 9 Hledáte firmu? Tak hledejte 11. ledna st, 10 hod, Našel se medvěd 14. so, 15 hod, Kašpárek a ztracená princezna DIVADLO KOUZEL Divadlo kouzel - Magic Hall, Mírové náměstí 44 Líbeznice u Prahy ne, 15 hod, Hra kouzel a magie - představení iluzionisty Pavla Kožíška plné neuvěřitelných kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti. Změna programu vyhrazena Film so a ne denně Obchodník se smrtí prem. tit. 10:40 13:10 15:40 18:10 20:40 Jak se krotí krokodýli prem. CZ 10:30 12:00 13:00 15:00 16:30 17:30 19:00 20:00 21:30 22:30* Hele, kámo, kdo tu vaří tit. 10:50 15:10 20:20 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí CZ 12:50 17:50 22:20* Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň dab. 10:50 12:20 14:30 15:30 18:30 19:30 A co když je to pravda tit. 21:35 King Kong tit. 11:20 15:20 19:45 Harry Potter a ohnivý pohár dab. 11:00 15:15 19:15 v nejobsáhlejším katalogu Informace a rezervace * pouze pá a so 17. út, 18. st a 19. čt, 19 hod, Harry Potter a ohnivý pohár (ve středu také od 16 hod) KING KONG 10:50 jen so a ne 15:20, 19:30 HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR 10:20, 12:20 jen so a ne 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 STRAŠPYTLÍK 10:10, 12:10 jen so a ne 14:00 vtip Jiří Chour

7 8 11. ledna 2006 inzerce SIMPLY CLEVER NOVÁ ŠKODA FABIA Płij te se seznæmit s nov mi designov mi prvky exteriøru a nov mi atraktivn mi interiøry.a je t jednu v c si nesm te nechat uniknout: novou nab dku v bav pro jednotlivø verze modelø. NevÆhejte a nav tivte næs! držitel certikátu kvality ISO 9001: 2000 Autosalon Neratovice Kostelecká 175 Tel.: , fax.: Autosalon Kolín Pražská 103 Tel.: , fax.: Autosalon Kutná Hora Hrnčířská 214 Tel.: , fax.: Nově otevřený ubytovací penzion LABE Vám nabízí kvalitní a levné ubytování CO NABÍZÍME? V našem ubytovacím zařízení najdete velmi levné a kvalitní ubytování v nově zrekonstruovaných pokojích. K dispozici jsou dvou a třílůžkové pokoje. Každý pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením /WC a sprcha/, kuchyňkou a televizí. Možnost uzamykatelného parkování přímo u ubytovny a praní prádla ve společné pračce. KDE NÁS NAJDETE? U hlavní silnice mezi Brandýsem a Čelákovicemi, cca 1 km před obcí Lázně Toušeň, naproti vrátnice do bývalého areálu Prefy Toušeň. Zastávka autobusu je vzdálena cca 20 m. Vlaková zastávka v Toušeni je vzdálena cca 1 km. CENY? Ceny jsou velmi přijatelné a plně odpovídají nabízenému standardu. Pro skupiny a dlouhodobá ubytování poskytujeme zajímavé slevy. Kontakt: Ubytovna LABE, Toušeň Hlavní 221 telefon: , fax: , Ubytovna je otevřena nepřetržitě od Hledáte-li dobrý spánek zastavte se u nás, a je bezvětří či vane vánek. Hezké sny u nás budete mít, mnoho peněz po Vás nebudeme chtít. Reklamní agentura PŘIJME pracovníka do grafického studia (výroba reklamy) digitální tisk, velkoplošný tisk, samolepicí nápisy Požadujeme: znalost práce na PC (CorelDRAW, Illustrator, Photoshop apod.) NÁSTUP MOŽNÝ IHNED Kontakt: Petr Zvelebil AQUA club NEMO Chcete si zacvičit, vylepšit si kondici, vytvarovat postavu, zkrátka něco pro sebe udělat a zároveň být ke svému tělu maximálně šetrní? Pak je tu pro Vás cvičení, které nárazy nezatěžuje kosti, klouby a ani páteř těla. Je tu IMPACT-FREE cvičení (vodní aerobik) v bazénu Pedagogické fakulty v Brandýse n. L. každé úterý od 19:50 do 20:50 hod. (začínáme ) Cvičení na hluboké i mělké vodě s pomůckami! mobil: Vánoční akce platí až do modem za 1 Kč, zřízení za 1 Kč, měsíc za 1 Kč* *měsíc za 1 Kč neplatí pro IE Impuls, platí pro varianty IE Ideál, Maxi a Sprint Varianty služby Internet Expres IE Impuls rychlost 128/64kbit/s za 399Kč/měs. IE Ideál rychlost 512/128kbit/s za 599Kč/měs. IE Sprint rychlost 1024/256kbit/s za 799Kč/měs. IE Maxi rychlost 2048/256kbit/s za 1 399Kč/měs. Výhody služby Internet Expres - nehrozí vám přesměrování na drahé linky, platíte pevnou cenu - můžete být na internetu a současně telefonovat - připojení i na více počítačů, bezdrátové připojení přes WiFi Dále nabízíme Velký výběr pevných a bezdrátových telefonů se zobrazením čísla volajícího a s funkcí posílání SMS zpráv Bryksova 818 u metra Černý Most, Praha tel Velké Valy 236 (za nemocnicí), Nymburk tel ,

8 prodám nenošené kopačky lisovky UMBRO PRO K kožené, velikost 41,5. Původní cena Kč, nyní Kč. Konec kariéry. Tel jednoduchou hrobku na Novém hřbitově v Brandýse nad Labem. Panelová hrobka je v dobrém stavu, pomník nutný nový. Volná ihned. Cena dohodou. V případě zájmu volejte Vladimír Tutsch TAXI SLUŽBA Brandýs n. L. počítačový stůl, rohový, atypický rozměr: 85 cm x 92 cm, výška 76 cm (89 cm), zásuvná police na klávesnici, zvýšená police na obrazovku. Materiál: lamino (světlé dřevo). Cena 300 Kč. Tel.: rodinný dům v Brandýse n. L.. Cena Dohodou. Tel z důvodu stěhování kombi lednici Whirpool 667, objem chlad. 146 l, mrazák 86 lit., výška 164 cm, pův. cena Kč nyní Kč. Používaná 2 roky. Tel.: novou tašku na středně velkého psa, rozepnutá slouží jako pelíšek. Modro-zelená kostka. cena 380 Kč. Tel.: byt 2+KK+L 46 m 2 v centru Brandýsa nad Labem - plastová okna, plovoucí podlahy, zděné jádro, nová kuch. linka, zabezpečovací dveře, vana, samost. AUTOMECHANIKY přijmeme do zaběhnutého autoservisu v Brandýse n. L. inzertní servis...prodej...koupě...výměna...seznámení... WC. Cena 1,1 mil. Kč, tel.: ornou půdu o rozloze m 2, m 2, m 2 v katastru Dřísy. Cena 10 Kč/m 2. Zn.: spěchá. Tel.: novou nepoužitou plastovou jímku na vodovodní přípojku. Cena dohodou. Kontakt: nebo SMS pračku Philco L85RXT, 88 ot/min. Plně funkční. Předvedu a po dohodě i přivezu. Cena Kč. Tel.: SMS stavební parcelu v Mstěticích u Prahy. Výměra od 800 m2, cena od 1490 Kč. Tel.: koupím staré pohledy Brandýsa n. L. Sběratel. Tel.: byt 3+1 v Brandýse n. Labem. Platím hotově. Tel.: pozemek vhodný pro stavbu RD v Brandýse n. L. Tel.: garáž v osobním vlastnictví včetně pozemku v Brandýse n. L. Tel.: VOLNÁ KAPACITA KUCHYNĚ pro záv. stravování cca 60 obědů: rozvoz zaj ištěn. Okolí Brandýsa n. L. Tel.: od 2 let chlapecké oblečení a válendu. Dále koupím skládací židličku, kolo od 2 let, tříkolku, hračky na písek, elektr. auto nebo traktor s přívěsem. Pískoviště s poklopem, dětský kočárek - 4 nebo3 kombinace pouze s lehkou konstrukcí na časté cestování. PŘÍJEM SMS INZERCE Skládací polohovací kočárek (golfáče) a kočárek (tříkolku) na vesnici. vše v zachovalém stavu. Předem moc děkuji nebo SMS zprávu. SMS boudu pro psa. Vlčáka. Může být i starší. Tel.: nabízím dlouhodobě pronajmu nově zrekonstruovaná rod. domek 3+1 ve Staré Boleslavi, částečně zařízený, 1x balkon, sklep, Pronajmeme obchod nebo kancelář v budově na náměstí v Brandýse n. Labem. Pro více informací volejte terasa. Cena Kč + poplatky. Tel.: pronajmu byt 1+1/B v Brandýse n. L. Cena Kč + poplatky. Tel.: pronajmu samostatný byt 1+ KK 35 m 2 v rodinném domě. cena Kč + poplatky. Tel.: SMS pronajmu jednolůžkový pokoj v RD v centru Brandýsa n. L. pěkně zařízený (nutno vidět), slušné dívce /ženě, dlouhodobě. Volat po 18 hod. tel SMS pronajmu byt v Kostelci n. L.. cena Kč vč. energií; druhá osoba Kč. Tel.: SMS ubytování ve dvou 3- Nabízím vešketré zednické práce, vč. obkladů. Tel.: , lůžkových pokojích se společným obývacím pokojem, kuchyňkou a soc. zařízením. K užívaní velká zahrada. Volejte SMS levné ubytování Tel.: vyměním byt v Praze městský 2+1. I. kategorie za Brandýs n. L. Tel.: m2 1. kat. státní, cihla s vlastním plyn. topením, St. Boleslav, za 1+1 nebo 1+ KK státní. Tel.: SMS městský byt 1+KK v Brandýse n. L. za větší městský v Brandýse n. L. Tel.: hledám paní na hlídání ročního dítěte od ledna 2006 na 2 dny v týdnu pondělky a pátky) 7:15-18:30, pouze ve Staré Boleslavi. Telefon: doučování angličtiny a matematiky, na úrovni střední školy (2. ročník). Tel.: pronájem 1+1 nebo 2+1 nezařízený pro ČR. Tel.: ŽALUZIE ROLETY sítě proti hmyzu zaměření - montáž Krejza Brandýs n. L. - Praha ledna SMS slušní manželé hledají pronájem bytu do Kč. Tel.: SMS člověka na doučování matematiky a anglického jazyka pro střední školu seznámení SMS hledám opravdu vážný vztah. Najde se taková, která hledá totéž? Já blon ák sport. postavy 31 let, 174 cm, 70 kg, rozvedený kuřák. Dítě nevadí. Brandýs a okolí. Tel.: Inzertní oddělení: Jilemnického 12, Brandýs n. L. Tel./fax: Tel.: řádková inzerce KURZY PRO ŽENY LET břišního tance, latiny, salsy v Brandýse, Neratovicích, Mělníku, Čelákovicích, v Praze 9. tel.: DOPRAVNÍ FIRMA ČSAD Střední Čechy, spol. s r.o., přijme řidiče autobusů. Informace na tel. čísle p. Reiner nebo na adrese: ČSAD Střední Čechy, spol. s r. o., U přístavu 811, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav HLEDÁM PANÍ NA VÝPOMOC v domácnosti pro Neratovice-Lobkovice a Čelákovice. Tel.: NABÍZÍM VEŠKERÉ UKLIDOVÉ PRÁCE kdekoli. Tel.: , PŮJČUJEME sjezdové (včetně VIP), sjezdové carvingové a běžecké lyže, snowboardy, boty, hole... lyže od 50,- Kč/den snowboardy od 95,- Kč/den BROUSÍME lyže a nově snowboardy (vázání se nesundavá) Stará Boleslav, Sychrova 1318, tel./fax: , Český nezávislý zpravodajský a inzertní týdeník středního Polabí. Vydavatel: ZERA GROUP s. r. o., IČO: , DIČ: CZ , ev. číslo: MK ČR E , povoleno Ministerstvem kultury ČR. Redakce (příjem korespondence): Jilemnického 12, Brandýs n. L. - Stará Boleslav, tel./ fax: Internet: Šéfredaktor: Ing. Lumír Štrobach. Inzerci přijímají: inzertní odd. týdeníku TOK, ZERA GROUP, s. r. o. Provozní doba: Po - Čt: 8-17 hod., Pá: 8-14 hod., fax non-stop , nebo vedoucí inzertního odd. Ing. Alena Košková. Vedoucí distribuce: Ing. Libor Staněk. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Příspěvky publikované v Polabském týdeníku TOK lze přejímat jen s písemným souhlasem vydavatele. Články označené PR jsou placenou inzercí. Příspěvky označené názory se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce. Tisk: TISKÁRNA ZERA - ZERA GROUP s. r. o. Turnov. TOK je registrovaná ochranná známka. Cena 10 Kč, včetně 5% DPH. ISSN kupon pro bezplatnou inzerci inzertní kupon Zatrhněte rubriku, ve které chcete inzerovat: PRODÁM KOUPÍM NABÍZÍM VYMĚNÍM HLEDÁM SEZNÁMENÍ Jedno zveřejnění zdarma, každé další opakování 10 Kč: Počet opakování:... Text inzerátu: Tuto část prosíme pečlivě vyplnit! Pokud nejsou údaje obsaženy v textu inzerátu, nebudou zveřejněny. Vydavatel je však musí znát - vyžaduje to tiskový zákon. Jméno: Telefon: Adresa: Podpis: Nekomerční inzerce, tj. ta, jejíž obsah není předmětem podnikání, je bezplatná. Vyplňte náš inzertní kupon, nalepte jej na korespondenční lístek a zašlete na adresu: ZERA Group, s. r. o., Jilemnického 12, Brandýs n/l. V případě opakování inzerátu je nutné uhradit příslušnou částku složenkou na výše uvedenou adresu a originál ústřižku složenky přiložit ke kuponu. Kupony lze též předat osobně v provozní době (po - čt 8-17, pá 8-14 hodin) do redakce. Uveřejníme pouze inzeráty podané na řádně vyplněném kuponu. Přijímáme i řádkovou placenou inzerci. Bezplatnou nekomerční inzerci je možné podávat i formou SMS na mobil Vydavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit inzeráty, které jsou v rozporu se zákonem či by mohly jakkoli poškodit vydavatele. %

9 ledna 2006 sport NOHEJBAL - ANKETA Nejlepší žákovský nohejbalista ČR je z Hlavence Na závěr nohejbalové sezony roku 2005 proběhlo 17. prosince v pražském kině Illusion slavnostní vyhodnocení nejlepších hráčů v rámci akce Den česko-slovenského nohejbalu. Při vyhlašování nejlepších nohejbalistů jak z České, tak i Slovenské republiky nechyběl ani Hlavenec. Jeho hráč Michal Vrtiška byl vyhodnocen jako nejlepší žák republiky. Patnáctiletý nohejbalista se svému sportu závodně věnuje pět let a především jeho zásluhou jsou žákovští nohejbalisté Hlavence nejlepší v republice. Sportovní cíl si Michal Vrtiška nestanovil zrovna malý, chtěl by jednou vyhrát mistrovství světa a jak sám prozradil, jeho velikým nohejbalovým vzorem je Vilem Ungermann. Tímto oceněním přispěl mladý nohejbalista k povědomí, že i v malých obcích, jakou Hlavenec je, mohou vyrůst špičkoví sportovci, kteří mohou promlouvat nejen do českého, ale i do světového sportu. FOTBAL - PŘÍPRAVA Štumpf míří z Čelákovic do Ovčár! I přes mrazivé počasí se znovu hlásí o slovo fotbal. Po vánočních svátcích se fotbalisté budou muset rychle probrat ze sváteční letargie a nabrat síly pro jarní boje ve svých soutěžích. Na řadu přijde též velmi oblíbená kontrola váhy a následný boj s přebytečnými kilogramy. Na začátku přípravného období jsme nahlédli pod pokličku některým klubům v našem regionu. Sokol Ovčáry Jasným cílem pro divizní Ovčáry je historický postup do třetí ligy, který jim loni unikl jen o vlásek. Přípravu zahájí fotbalisté Ovčár pod vedením trenéra Romana Veselého již tuto sobotu tradičním výběhem kolem jezera Křenek. Součástí přípravy bude soustředění týmu ve Špindlerově Mlýně, kam odjedou Ovčáry 22. ledna. Mužstvo se tradičně nezúčastní žádného zimního turnaje a formu bude ladit v přátelských zápasech. V rámci přípravy se Ovčáry utkají 7. února s prvoligovou Mladou Boleslaví, které budou dělat sparingpartnera těsně před startem první ligy. V dalších zápasech narazí na Brandýs, Ústí n. L., Dobrovice, Varnsdorf, Duklu Praha, Břevnov a generálkou na jaro bude utkání s Jirny. Kádr opustil Walter (návrat do Slavie) a zřejmě i Dohnal (Rakousko). Novou tváří je Krejčík (L. Mělník) a Štumpf (Čelákovice). Do přípravy se zapojí i všichni hráči, kteří byli na hostování (Šimon, Stupka, Bodlák). Po dlouhé přestávce se do týmu vrací i rekonvalescent Voljanskij. Union Čelákovice Union pro tento rok opustil myšlenky na postup do vyšší soutěže a na jaře bude chtít hrát ve středu tabulky a vyhnout se sestupovým starostem. Příprava začne 14. ledna. Na místě kouče zůstává Günther Bittengel, který odolal vábničkám oddílů z vyšších soutěží. Trenéra nečeká jednoduché jaro, protože Union přišel o středopolaře Štumpfa, který šel za lepším do Ovčár. Kádr opustil rovněž Mlejnek, který toho ale na podzim příliš nenahrál. V kolonce příchodů je zatím velký otazník. Nové tváře se objeví zřejmě až v průběhu přípravy. Zatím to vypadá, že Union bude na jaře spoléhat na mladé tváře, které budou dirigovat zkušení Dozorec, Maruška, Skuhravý a Rathouský. Čelákovice se zúčastní zimního turnaje Chance Cup v Xaverově. Své zápasy s Krčí a Jabloncem B již odehrály v prosinci. Ještě je čekají zápasy s Pardubicemi, Příbramí, Xaverovem a Bohemians. Sokol Libiš Desátý leden je pro fotbalisty Libiše prvním dnem zimní přípravy. Trenér Kabyl bude připravovat své svěřence na jarní část vesměs v domácích podmínkách. Vyjímkou bude tradiční pětidenní soustředění v Mozolově, kam libišští zamíří 4. února. Herní prověrka bude turnajovou formou, Libiš se zúčastní Turnaje Meteoru. Tam by měla sehrát devět utkání, v plánu má trenér Kabyl ještě navíc dva přátelské zápasy. Chceme se připravit tak dobře, abychom se na jaře co nejrychleji vyhnuli bojům o záchranu. Kádr zůstává zatím nezměněn, velké nákupy si ani nemůžeme dovolit, dodává hlavní kouč. Na Turnaji Meteoru se utká tým Libiše postupně ve skupině s Břevnovem, juniory Meteoru, Duklou Praha, Motorletem a Přední Kopaninou. sport v regionu Fotbalisté to rozbalí na parketu Fotbalový klub Brandýs n. L. pořádá v pátek 20. ledna od 20 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích tradiční Ples fotbalistů. V bohatém kulturním programu vystoupí i vítězky soutěže Miss aerobik ČR K tanci a poslechu hraje skupina Plus. Zájemci o vstupenky mohou volat na tel kam za sportem Sobota Lední hokej: Neratovice - V. Popovice (KL dorostu) Stolní tenis: Neratovice - Líbeznice (KS mužů) Brandýs - Rakovník B (divize mužů, 3. ZŠ u pošty) Veřejné bruslení: zimní stadion Neratovice Florbal: Orka St. Boleslav - Kopřivnice (II. liga, kasárna) Basketbal: Brandýs - Kladno (KP mužů, hala ZŠ Na Výsluní) Neděle Basketbal: Brandýs B - Pečky Vorlíček oslavil závěr roku vítězstvím Motocyklový závodník Petr Vorlíček (Tuning Sport Kostelní Hlavno) triumfoval v závěru loňského roku v Německu na halových závodech supermoto konaných v rámci mnichovské Super Cross Over. Druhý skončil Dani Müller a třetí místo obsadil Jürgen Kunzel. Hokejistky zakončily základní část Hokejistky HC ESA Neratovice zakončily základní část své premiérové účasti v ženské hokejové lize. Nejprve v závěru loňského roku podlehly na domácí půdě Litvínovu vysoko 0:13. V prvním letošním utkání hostovaly v Karlových Varech a prohrály 0:4. V tabulce jsou na posledním místě a v nadstavbové části soutěže se střetnou s celkem, který skončí na pátém místě. (red) (KP žen, hala ZŠ Na Výsluní) Brandýs - Slaný (KP mužů, hala ZŠ Na Výsluní) Kuželky: Městská liga v Neratovicích Lední hokej: Neratovice - Rokycany (KL juniorů) Stolní tenis: Neratovice - Dřínov (divize žen) Neratovice - Bělá (divize žen) Fotbal: Halový turnaj starších žáků (hala Neratovice) Veřejné bruslení: zimní stadion Neratovice Florbal: Orka St. Boleslav - Vsetín (II. liga, kasárna) SPORTOVNÍ REDAKCE Jilemnického 12, Brandýs n. Labem mobil: BASKETBAL - BK BRANDÝS Basketbalové soutěže vstoupily do nového roku Pomalu se začala rozjíždět basketbalová sezona v novém roce. Do hry zasáhla zatím pouze mládežnická družstva, která během prvního lednového víkendu dosáhla střídavých úspěchů. Mladší dorostenky Brandýsa odjely ke dvěma zápasům do Mladé Boleslavi pouze se sedmi hráčkami. To se odrazilo i na výsledcích sobotních zápasů. První utkání bylo velmi vyrovnané a o výsledku nakonec rozhodlo vyfaulování klíčových hráček Brandýsa. V závěru sice oslabená sestava zabojovala a mohla dokonce vyhrát, kdyby Rejzlová proměnila obě šestky. Bohužel se tak nestalo a štěstí se nakonec přiklonilo na stranu domácích. Ve druhém utkání stačily hráčky se silami pouze tři čtvrtiny. Pak převzali režii utkání do svých rukou domácí, kteří zaslouženě zvítězili. Starší žákyně odehrály první novoroční zápasy na půdě největšího rivala v soutěži v Kladně. Po nevydařené první půli děvčata zabojovala a po výborném výkonu Brandýs překvapivě zvítězil o sedm bodů. V druhém utkání hostům opět utekla první polovina. Přestože se ve druhé dvacetiminutovce všemožně snažili o dotažení kladenského náskoku, nakonec prohráli tříbodovým rozdílem. Lepší vzájemná zápasová bilance nakonec Brandýs posunula do čela tabulky krajského přeboru mladších žákyň. Mladší mininžákyně doplatily na velkou marodku a dvakrát vysoko prohrály se sehranějším celkem Drapy Prosek. Čest klubu nakonec zachraňovali mladší minižáci, kteří dvakrát vyhráli v Dobřichovicích a udrželi si tak svoji neporazitelnost. Vítězství, zejména ve druhém utkání, se však vůbec nerodilo lehce a domácí tým i několikrát vedl. V závěru však Brandýs zlepšil svou hru a o konečném vítězství nakonec nebylo pochyb. Procházková K.a Veseláková G. 4, Kratochvílová 3, Zemanová 2. MAO Kladno - Brandýs 52:49 (28:17) Body: Ornstová 12, Englmaierová T. 10, Vaňková 8, Kalousová 7, Veseláková G. 6, Hrádková a Kratochvílová po 2. Mladší minižáci Dobřichovice - Brandýs 28:54 (15:30) Body: Skřivan 17, Šlajchrt 14, Krejčík 6, Ornst 5, Čeněk a Trnka 4, Brezovák a Hrdina 2. Dobřichovice - Brandýs 39:57 (21:21) Body: Šlajchrt 29, Ornst 11, Skřivan 9, Čeněk 3, Svášek a Trnka 2, Hrdina 1. Mladší minižákyně Brandýs - Drapa Prosek 26:53 (15:23) Body: Birkušová 9, Šípová 5, Černá, Jansová, Ontlová, Procházková L., Tykalová a Skřivanová po 2, Černá 1. Brandýs - Drapa Prosek 17:60 (2:25) Body: Procházková L. 6, Englamaierová M. a Skřivanová 4, Šípová 2, Černá 1. (red) Mladší dorostenky AŠ Mladá Boleslav - Brandýs 53:52 (24:27) Body: Beníšková 11, Rejzlová 10, Klierová 8, Špačková a Motlová po 7, Nová 5, Maršíková 4. AŠ Mladá Boleslav - Brandýs 75:66 (38:34) Body: Maršíková 21, Klierová 12, Špačková 11, Nová 10, Motlová 8, Beníšková a Rejzlová po 2. Mladší žákyně MAO Kladno - Brandýs 41:48 (20:15) Body: Vaňková 15, Ornstová 10, Kalousová 6, Dvořáková, tabulky Basketbal - kraj. přebor mužů 1. M. Boleslav : Kladno : Benešov B : Kolín B : Brandýs : Pečky : Sadská B : Mělník : Slaný : Č. Brod : K. Hora : S. M. Boleslav : Basketbal - kraj. přebor žen 1. Pečky : M. Boleslav : Slaný : Beroun : Brandýs B : Dobřichovice : Benešov B : Kolín B : Rakovník :693 9 Lední hokej - kr. liga juniorů 1. Kolín : Rakovník : Benešov : Beroun : Nymburk : Roudnice : Slaný : Neratovice : Žižkov : Letňany : Černošice : Rokycany :96 0 Lední hokej - liga žen 1. Slavia : Kladno : Litvínov : Plzeň : Beroun : Pardubice : Děčín : K.Vary : Kobra : Neratovice :209 0

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.10.2010

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.10.2010 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.10.2010 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík.

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík. V Ý T A H Z E Z Á P I S U ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 3/2015 konaného dne 4. března 2015 od 18,00 hod. v místnosti radnice Města Hostomice Přítomni: V. Zachoval (VZ), P. Lefner (PL),

Více

ad 10) Schvalování předložených smluv, návrhů - viz hlasovací lístek.

ad 10) Schvalování předložených smluv, návrhů - viz hlasovací lístek. Z á p i s z 21. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vlkančice, které se konalo dne 22.2. 2006 v Vlkančické hospodě čp. 29 od 20.00 do 21.30. hod. Zapisovatel: Boubín Jaroslav. Ověřovatele zápisu:

Více

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 1/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Miroslav Antoš Neomluveni: Josef

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka na služby

Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka na služby Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka na služby Pořízení osobního vozidla pro OSPOD Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

VYBAVENÍ INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU TRHOVÉ SVINY

VYBAVENÍ INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU TRHOVÉ SVINY 1 Poptávka vypsaná v souladu s ustanovením 18 odst. 3, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor:

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor: Název veřejné zakázky: Zámek Náměšť nad Oslavou Nabídka pronájmu restauračního prostoru čp. 2, tzv. Zámecká restaurace Na valech Zadavatel: Národní památkový ústav, Územní památková správa České Budějovice

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz OBECNÍ ÚŘAD RATMĚŘICE ČP. 72, 257 03 JANKOV TELEFON: 317 833 321, FAX: 317 833 289, E-MAIL: starosta@ratmerice.cz V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou podlimitní

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více