Rada kraje se zabývala vážnou situací nemocnic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada kraje se zabývala vážnou situací nemocnic"

Transkript

1 Kelltská hudba napllniilla kapllii str. 3 České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí ČÍSLO 2 ROČNÍK VII. CENA 10 Kč Internet: Tříkrálová sbírka str. 4 přinesla Kč Rada kraje se zabývala vážnou situací nemocnic Ministr lhal! říkají krajští radní Středočeský kraj (red) - Rada kraje se seznámila se situací v poskytování zdravotní péče ve středočeských nemocnicích v Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi a Benešově. Aktuální informace poskytli přímo pozvaní ředitelé uvedených nemocnic. Rada kraje ve svém usnesení konstatovala, že kroky Ministerstva zdravotnictví ČR a nuceného správce VZP ohrožují chod nemocnic a znejiš ují pacienty středočeských zdravotnických zařízení. Ministr zdravotnictví lhal, když tvrdil, že existují dočasné smlouvy mezi VZP a nemocnicemi v Kladně, Mladé Boleslavi, Kolíně a Benešově. V současné době neexistují žádné smluvní vztahy mezi VZP a uvedenými nemocnicemi zajiš ující úhradu neakutní lůžkové péče pojištěncům VZP. Nemocnicím tak vzniká nečinností Ministerstva zdravotnictví ČR a nuceného správce VZP měsíční ztráta hospodaření vyšší než 50 mil. Kč, píše se dále v usnesení Rady Středočeského kraje. Rada kraje rovněž schválila postup ředitelů nemocnic a pokyn hejtmana Středočeského kraje ze dne vedoucí k nezastavení poskytování neakutní lůžkové péče pojištěncům VZP. Rada Středočeského kraje ve svém usnesení rovněž důrazně žádá a vyzývá ministra, aby plnil své povinnosti a předložil jasné garance, že do doby výběrových řízení bude proplácena všechna zdravotní péče poskytnutá pojištěncům VZP ve zmíněných nemocnicích, a to stejně jako v režimu financování péče v roce Rada ve svém usnesení také žádá ministra zdravotnictví, aby v zájmu transparentnosti a objektivnosti posuzování a rozhodování jím jmenovaných členů komise výběrových řízení umožnil účast veřejnosti na jednáních komisí. Rada také uložila hejtmanovi Ing. Petru Bendlovi, aby svolal v nejbližším možném termínu, tj. na sobotu 14. ledna 2006, mimořádné jednání Zastupitelstva Středočeského kraje za účelem schválení poskytnutí půjčky středočeským nemocnicím na úhradu neakutní lůžkové péče poskytnuté pojištěncům VZP, a to do doby než péči uhradí zdravotní pojiš ovna. Požár vyhnal obyvatele věžáku do mrazivého večera Neratovice (pas) - Zmatek a paniku mezi obyvateli věžového domu v Zelené ulici vyvolal ve čtvrtek 5. ledna v podvečer náhle vypuknuvší požár bytovky ve druhém patře. Když z okna začaly šlehat plameny, lidé překotně vybíhali z bytů na ulici, kde přešlapovali v mrazu. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů z Neratovic, Mělníka a spolanského útvaru, včetně vysokozdvižné plošiny a speciálu s protichemickým vybavením. Kvůli hustému dýmu na chodbách a v hořícím bytě museli hasiči používat dýchací přístroje. Podle vyšetřovatele mělnických hasičů Zbyňka Štajnce je příčina požáru foto pas stále ještě v šetření, nevylučuje se ale důvod, o němž si na místě povídali svědkové neštěstí. Paní prý nechala smažit klobásy na sporáku a odešla k sousedům, tvrdili obyvatelé z okolí postiženého bytu. Výsledkem byla zcela vypálená kuchyně se značnou škodou, kterou hasiči prozatím odhadli na sto padesát tisíc. Nákup nového vybavení a rekonstrukce bytu ale škodu určitě vyženou ještě výš. Intenzívní přísun vody do požárem zasažených místností se také postaral o práci lidem z domu. Ještě pozdě večer několik žen vytíralo promáčené společné chodby. Hasiči varují, že právě nedbalost v kuchyni může zavinit velkou katastrofu. Požáry nejčastěji vznikají právě vznícením potravin na sporáku nebo troubě, když zůstanou bez dozoru, vysvětluje Zbyněk Štajnc s tím, že velkým nebezpečím je žhavý omastek, rozstřikující se do okolí. Oheň ale může způsobit i jiný elektrospotřebič, i když s ním uživatel zachází podle návodu. Podle Štajnce stačí vadné pojistky a neštěstí je hotovo. V každém případě doporučuji nevzdalovat se z bytu, ani když běží jen pračka nebo myčka na nádobí, říká vyšetřovatel. Přístavba školní budovy bude stát devadesát sedm milionů Stará Boleslav (maš) - V loňském roce byla dokončena plánovaná stavba tělocvičny při Základní škole Stará Boleslav. Na konci loňského roku na svém posledním zasedání rozhodla rada o vyhodnocení veřejné zakázky na další fázi rozšíření školní budovy dle projektu architekta Kabelíka o přístavbu nové školní budovy v areálu školy. Tuto stavbu by podle rozhodnutí rady města a hodnotící komise měla stavět společnost Hochtief VSB a. s. divize 8 za celkovou částku Kč včetně DPH. Realizace stavby bude pochopitelně záviset na schváleném rozpočtu města Brandýs - Boleslav (red) - Dvě zakázky za více než čtyřicet milionů z městského rozpočtu získají dvě společnosti. Na svém zasedání 19. prosince o tom rozhodla rada města. Jedná se o dvě veřejné zakázky - na vybudování kanalizace v části Staré Boleslavi a opravu několika komunikací v Brandýse nad Labem. Veřejnou obchodní soutěž na vybudování kanalizace v ulicích Vestecká, Káranská a okolí vyhrála místní společnost Stavokomplet s. r. o. Z pěti společností předložila nejlevnější nabídku, a to za částku Kč včetně DPH. O pořadí vyhodnocených nabídek rozhodla rada města na základě posouzení výběrové komise. Druhá zakázka se týká opravy místních komunikací. Rada města se také zabývala posouzením komise pro vyhodnocení nabídek na akci rekonstrukce místních komunikací v Brandýse nad Labem, kde bylo vybíráno ze čtyř uchazečů. Jedna společnost byla vyřazena pro nesplnění podmínek a ze tří zbylých byla vybrána společnost Geosan dopravní stavby a. s. s cenově nejvýhodnější nabídkou Kč včetně DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o značné finanční prostředky, bude v rámci návrhu rozpočtu města na rok 2006 jednat vedení města a zastupitelstvo na rok 2006, zatím je schváleno pouze rozpočtové provizorium, a také na eventuální dotaci od státu, nebo finanční objem investiční akce se rovná téměř polovině ročního rozpočtu města Brandýsa nad Labem. Na tuto akci získalo město dotaci Kč v rámci jednorázových dotací schválených poslaneckou sněmovnou ve státním rozpočtu na rok Vzhledem k celkové náročnosti celé investiční akce je reálný předpoklad, že se z rozpočtu na rok 2006 uskuteční pouze část realizace a že se akce bude muset rozložit do víceletého období. Čtyřicet milionů získají dvě společnosti o tom, zda-li tyto dvě zakázky rozdělí do víceletého období, nebo zda-li je pojme již tak dosti napjatý plánovaný rozpočet na rok O tom všem nakonec bude rozhodovat zastupitelstvo města na svém prvním letošním zasedání plánovaném na přelom února a března. Na něm by se o podobě letošního rozpočtu mělo rozhodovat. Svátek má St Čt Pá So Ne Po Út Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav

2 2 11. ledna 2006 zpravodajství Město prodalo pozemky firmě bez veřejné soutěže Nový kabát by letos měly dostat další chodníky Brandýs, Boleslav (kap) - O pozemky v lokalitě Na Panském ve staroboleslavské části města byl zájem již od roku 1999, ale tehdy se zastupitelstvo rozhodlo, že je ponechá v majetku města, o čemž hovoří zápis ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne Při následující veřejné schůzi zastupitelé rozhodli, že zadají vypracovat urbanistickou studii pro zastavěnost této lokality ( ), a proto rada města, jak o tom hovoří zápisy, nedoporučila dne prodej pozemků ppč. 276/16 a ppč. 276/33 zájemci Bernardu Barschatovi a při jednání rady města dne rada rozhodla, že bude uzavřena smlouva o dílo se společností ILF Consulting Engineers s. r. o. se sídlem v Praze na vypracování již zmiňované studie. Cena činila Kč včetně DPH. Na zasedání zastupitelstva dne však nejvyšší orgán města, jehož rozhodnutím se musí řídit, dle zákona o obcích, nejen rada města, ale i starosta a jeho zástupci, tedy městské zastupitelstvo, rozhodl, že pozemky uvedených čísel ponechá v majetku města, o čemž jasně hovoří zápis usnesení. Jenomže dne se na jednání rady města dostavil jednatel společnosti Stavební marketing s. r. o. Jiří Rosenberg, který radu seznámil s nabídkou odkoupení všech pozemků Na Panském za účelem realizace bytové výstavby, a rada města uložila odboru majetku města prověřit majetkové vztahy a vypracovat k tomuto návrhu stanovisko. Podotýkáme, že stále platilo usnesení zastupitelstva o tom, že tyto pozemky zůstanou v majetku města. Dne rada města o pozemcích Na Panském opět jednala a uložila odboru majetku města do příštího jednání rady podmínky pro vypsání zveřejnění úmyslu města na odprodej pozemků v lokalitě Na Panském, což odbor splnil a při jednání rady dne odbor konstatoval, že se jedná o pozemky o celkové výměře m 2, a rada rozhodla, že peníze z eventuelního prodeje budou převedeny do rezervy města za účelem oprav městských komunikací, a zároveň rozhodla, že úmysl o prodeji pozemků vyvěsí. Posledním dnem podání nabídky byl stanoven 29. červenec Tato nabídka pak byla skutečně vyvěšena, aniž by o ní jednalo zastupitelstvo na veřejném zasedání. Dne byly při jednání rady města (zápis č. 91) otevírány obálky s nabídkami. Jednalo se o dvě firmy, a to Stavební marketing Stará Boleslav (kap) - Lidé ze Staré Boleslavi, kterým čerpání podzemních vod do městského vodovodu podstatně snížilo hladinu vody v domovních studnách, se nechtějí smířit se současným stavem ani s výsledky šetření, které hradilo město. Proto se ústy své mluvčí Marie Hronové obrátili na Českou inspekci životního prostředí při Ministerstvu životního prostředí odboru ochrany vod. ČIŽP provedla vlastní šetření bytové zástavy, která přiléhá k jímacímu území podzemních vod Na Praporci a výsledkem jejího šetření byla informace, že povolené množství odebírané vody není překračováno, ale je toho dosaženo podstatným snížením hladiny podzemních vod v kvartérním kolektoru, a tím i v domovních studnách. Platné povolení z hlediska vodního zákona neodpovídá jeho požadavkům a nové povolení musí zahrnout zejména požadavky ustanovení 37 vodního zákona. Občané, jejichž zájmy byly dotčeny, jsou účastníky řízení o novém povolení nakládání s vodami. Kopii výsledku šetření zasíláme na oblastní inspektorát s. r. o. Praha 7 s nabídkou 500 Kč/m 2 a celkové ceně Kč. Druhá firma Invest CZ. a. s. Šternberk nabídla méně a navíc nesložila povinnou jistotu milionu korun ani bankovní záruku, takže její nabídka nebyla akceptována a můžeme se jenom domnívat, zda byla opravdu míněna vážně. Nato rada požádala vítěznou firmu, konkrétně jednatele Jiřího Rosenberga, o upřesnění celkové nabídky, a to do data Při následujícím jednání rady města dne bylo rozhodnuto, že rada doporučí zastupitelstvu odprodat pozemky v lokalitě Na Panském za celkovou cenu Kč. Vzhledem k tomu, že při veřejné schůzi zastupitelů dne došlo k projednávání směny pozemků v uvedené lokalitě, o prodeji ani o směně zastupitelé nerozhodli, znovu se o prodeji jednalo při 21. veřejné schůzi Zde, jak se uvádí v zápise, se o prodeji a směně pozemků bratří Dašků s městem opět nerozhodlo a na návrh radního Zemka se zastupitelé kvůli tomuto bodu opět sešli Po velké debatě, jak vyplývá ze zápisu byly pozemky Na Panském prodány firmě Jiřího Rosenberga foto kap Pozemky Na Panském nakonec získala firma, která se o ně v nabídkové soutěži ani neucházela. Portikus Development s. r. o., o které se do tohoto zasedání nikdy nehovořilo ani se nezúčastnila nabídkové soutěže. Prodej pozemků této neznámé firmě byl odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli až na Františka Štechu, který na protest ze sálu odešel. Zápis uvádí, že starosta Procházka vyzval Rosenberga o upřesnění statutu společnosti a ten toto upřesnil. Nic víc. Nic míň. Podle výpisu z obchodního rejstříku ze dne byla firma Portikus Development s. r. o. založena dne 26. května 2005 a tudíž jejímu jednateli Jiřímu Rosenbergovi nic nebránilo, aby zaslal městu nabídku na odkoupení pozemků Na Panském pod touto hlavičkou a nikoliv pod hlavičkou jiné firmy, než které byly pozemky nakonec prodány, takže se stalo, že pozemky nakonec získala firma, která se nabídkové soutěže vůbec nezúčastnila, a to by se při eventuelním zkoumání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně zřejmě nelíbilo, navíc, když zastupitelstvo své rozhodnutí ponechat pozemky v majetku města nikdy nerevokovalo. O problémech se směnou pozemků mezi městem a bratry Daškovými v této lokalitě se budeme podrobněji zabývat v některém z příštích čísel. Veškeré listinné důkazy faktů uvedených v tomto článku má redakce k dispozici. Lidé boj o vodu nevzdávají Praha se žádostí o podání podnětu příslušnému vodoprávnímu úřadu k zahájení řízení s adresátem povolení nakládání s vodami, píše ve svém dopise mluvčí postižených občanů Marii Hronové Hynek Beneš, náměstek ředitele pro sekci I a vedoucí oddělení ochrany vod z Ministerstva životního prostředí. Jak se bude další řízení o novém povolení nakládání s vodami a především o množství odčerpávané vody z Praporců do městského vodovodu vyvíjet, budeme i nadále pečlivě sledovat a informovat. Neratovice (pas) - Další komunikace ve městě by se v letošním roce měly dočkat generální opravy. Přestože plán stavebních akcí pro rok 2006 zatím neprojednali ani radní, úředníci naznačují, že v rekonstrukcích se bude pokračovat. Které chodníky a vozovky to budou, ale s konečnou platností rozhodnou zastupitelé na veřejném zasedání 14. února. Tam by měli schválit investice, jimž budou dávat body. Návrhy Brandýs nad Labem (maš) - Rada města na svém posledním loňském zasedání schválila mimo jiné také nařízení města, kterým se vymezují oblasti ve městě, kde lze vybírat za parkování. Veškerá ustanovení o provozní době parkovacích ploch, povinnostech řidičů a provozovateli parkoviště budou zapracována do provozního řádu parkoviště. Sazby za stání na placených parkovacích plochách také stanoví rada města, a bude-li nájemce parkoviště soukromá osoba, jako je to v plánu u Masarykova náměstí v Brandýse nad Labem, oprav připravuje odbor správy majetku. Komunikace do soupisu akcí navrhujeme my, ale další investice i jiné odbory, vysvětluje vedoucí správy majetku Věra Dušková s tím, že plán investic se nesestavuje každý rok znovu, ale stávající se doplňuje o další akce, přičemž dokončené stavby se odškrtávají. Podle vedoucího stavebního odboru Bohumila Koníčka už je letošní soupiska připravená pro schůzi rady tento týden. Zatím v ní nejsou žádné priority - ty sestaví až zastupitelé bodováním, uvedl Koníček a dodal, že opravy chodníků a vozovek budou pokračovat i letos. Loni dostalo nové povrchy několik léta zanedbávaných ulic a město začalo i s první etapou obnovy dláždění chodníků v rozlehlém parku na náměstí Republiky. Hlavní cesta podél obchodní zóny a několik odboček má namísto vydroleného betonu zámkovou dlažbu. Městské stránky o drogové problematice mlčí Dne 15. prosince 2005 se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání majitelů firem nebo jejich zástupců, podnikajících v areálech společnosti AMZ Financial Group, s.r.o., spolupracujících firem a dalších institucí. Toto setkání se konalo v příjemném prostředí aukční síně nově budovaného Business centra AMZ, Pražská 298, Brandýs nad Labem (bývalý areál BSS), ve kterém budou poskytovány služby podnikatelům podnikajícím v areálech AMZ a také i všem dalším zájemcům. Toto setkání přispělo k výměně zkušeností a informací při podnikání a navázání další spolupráce mezi podnikateli. V současné době zde působní regionální kancelář (informační místo) Hospodářské komory ČR, která zajiš uje rozsáhlé služby pro podnikatele. Od 2. ledna 2006 v tomto Business centru zahajuje svou činnost Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A. Komenského, Nymburk, který v rámci projektu Najdi si práci ve Středočeském kraji umožní uchazečům o zaměstnání a zaměstnancům ohroženým ztrátou zaměstnání snáze si najít pracovní místo po Čelákovice (kap) - Osmého června 2005 byla vyhlášena Městským úřadem v Čelákovicích soutěž na obnovu webových stránek města a do 31. srpna, kdy končilo období pro nabídky zájemců, přišlo 47 nabídek firem z celé ČR. Výběrová komise doporučila radě města z užšího výběru, kam se probojovalo 17 firem, pět zájemců. Rada města pak jako vítěze soutěže určila firmu CP Online, a.s. Brno, jak vyplývá z usnesení rady města číslo 08/2005 ze dne 6. října. Do současné doby se však ani v jednom ze zápisů z jednání rady neobjevilo, že s touto firmou byla již podepsána smlouva, a tak se mohlo stát i to, že na oficiálních webových stránkách města se o tak závažném problému, jakým bezesporu jsou v Čelákovicích drogy, stále objevuje poslední zápis nymburského K-centra - občanského sdružení Semiramis z února roku Podle informací podávaných zastupitelům však K-centrum o. s. Semiramis svou práci na území města vykonává pečlivě, důkladně a především neustále, jenomže vzhledem k velmi nízké účasti lidí na veřejných zasedáních zastupitelstva se o této práci dozví jen velmi malý počet čelákovických občanů. A tak ti, jimž drogová problematika leží na srdci a chtějí se o ní na městských stránkách dozvědět více podrobností, jak tomu bylo až do února 2003, mohou nabýt dojmu, že Semiramis již téměř tři roky nedělá v Čelákovicích vůbec nic, protože od onoho února 2003 se na městském webu neobjevila jediná nová zpráva. Kde je tedy chyba v informovanosti veřejnosti o tak závažné problematice? V samotném K-centru Nymburk, o. s. Semiramis určitě ne, protože ti podávají o své práci zprávy pravidelně, takže zřejmě v provozovateli stránek. Nebylo by konečně už na čase, aby se městského webu ujmula vítězná firma? To by však musela mít s městem podepsanou smlouvu. Rada vymezila místa, kde může být placené parkování má rada pravomoc stanovit maximální cenu za parkování. foto maš Business centrum v průmyslovém areálu AMZ absolvování vzdělávacího (rekvalifikačního) programu. Podmínkou je trvalý pobyt ve Středočeském kraji. Tento Institut bude spolupracovat s úřadem práce při výběru uchazečů o zaměstnání v našem městě (regionu) a s firmami (institucemi) při hledání nových pracovních míst a hlavně s ohledem na jejich aktuální a budoucí potřeby. Postupně budou v prostorách Business centra AMZ umís ovány podle požadavků a nabídek další firmy, které zajiš ují služby zejména podnikatelům (např. GEOKA, s.r.o. a další). K dispozici je ještě několik volných kancelářských prostorů. Business centrum AMZ dále zajiš uje pronájem zasedacích místností ke školení, jednání, provedení aukcí, předváděcích akcí (včetně vybavení a doplňkových služeb), setkání přátel, pro různé oslavy, rauty, firemní večírky, svatby apod. Tímto společnost AMZ Financial Group, s.r.o. postupně naplňuje své předsevzetí a vstupuje do roku 2006 s rozšířením a zkvalitněním podmínek pro podnikání v našem městě i služeb pro občany. Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci. (PR) Ing. Jiří Kolář, ředitel Kontakt: Business centrum AMZ tel (10), mob Regionální kancelář Hospodářské komory ČR (InMP) tel Regionální středisko Středočeského vzdělávacího institutu tel

3 Keltská hudba zaplnila zámeckou kapli Brandýs nad Labem (maš) - Jako velmi úspěšné lze hodnotit vystoupení souboru Michal Hromek Consort v kapli brandýského zámku ve čtvrtek 5. prosince. Pořadatelem koncertu byl místní Kruh přátel hudby a jeho členové byli mile potěšeni tím, že připravené židle pro návštěvníky musely být doplněny o přístavky, nebo zájem o irskou hudbu s keltskými kořeny byl veliký zájem. Členové souboru zahráli několik starších věcí ze svého prvního CD Celtic Quitar, které vydal Bonton music v roce 1990 a které ve své době vzbudilo velký ohlas. Neméně úspěšné byly skladby z šesti novějších CD. Motorem tělesa je kytarista Michal Hromek, který je také autorem většiny aranží. Soubor tvoří dále flétnista Jakub Klára, multiinstrumentalisté Daniel Mikolášek hrající na bicí, vibrafon, marimbu, piano a zobcovou flétnu Stará Boleslav (maš) - Kuriózní a již čtvrtý bál v pořadí chystá na 4. února brandýsko-boleslavská kulturní sdružení Za pět minut 5 a divadelní spolek Klika. Původně anoncovaný prostor konání, brandýská sokolovna, byl nakonec pořadateli změněn na sál staroboleslavského Hotelu Praha. Na jeden večer se sál promění v jedno velké šapitó, kde se po vzoru starých cirkusů předvedou největší světové kuriozity - dvouhlavý muž, vousatá žena, vrhač šavlí, hadí žena, mořská panna, krasojezdkyně Brandýs nad Labem (maš) - Původem slovenský muzikant - fagotista Peter Hlucháň, natrvalo usazený již několik let ve Staré Boleslavi, se dlouhodobě podílí na hudebním životě ve městě v oblasti klasické hudby. Je producentem tradičního velkolepého svatováclavského koncertu v rámci Svatováclavských slavností, na kterém účinkují přední čeští hudebníci a zpěváci. Je také autorem projektu OPERA GA- LA na nádvoří brandýského a René Vácha hrající na violu, housle a violu d'amour. Keltská hudba má nejen pro svou spřízněnou minulost s dějinami kmene Čechů v českém hudebním prostředí své pevné místo. kultura foto maš Bizarní přírodní úkazy budou nakonec k vidění v Hotelu Praha a další abnormanity. Návštěvníky tohoto kuriózního obludária, kteří nebudou mít patřičné zamaskování, vyvede svalnatý trojruký zřízenec. Nebude chybět ani drezúra divokých zvířat a nejrůznější kuriózní vystoupení. Všem úkazům přírody bude k tanečnímu reji hrát populární skupina Evergreen kvartet. Vstupenky si můžete od 9. ledna zakoupit v galerii Za pět minut 5 nebo v knihkupectví Sylvie v Brandýse nad Labem. Vstupné je 150 Kč. Bližší informace na tel (Jiří Kubec). Trio Amadeus poděkovalo svému publiku a sponzorům zámku, na kterém tradičně vystupuje populární sopranistka a televizní moderátorka Martina Kociánová či mezzosopranistka Edita Adlerová. Peter Hlucháň působí také v komorním triu Amadeus spolu se svým bratrem klarinetistou Františkem Hlucháněm a klarinetistou Karlem Dohnalem. A právě s tímto triem vystoupil Peter Hlucháň v pátek na Tři krále v kapli brandýského zámku, aby poděkoval svému věrnému publiku a také sponzorům, bez kterých by se náročné hudebními projekty v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi jen těžko realizovaly. Hrál se Mozart, J. Fučík či Antonín Dvořák, bonbónkem bylo vystoupení mezzosopranistky Edity Adlerové, která zazpívala árii z Bizetovy opery Carmen. Celý hudební večer se nesl v odlehčeném duchu, doprovázely ho anekdoty ze života českých hudebníků a byl zakončen malým společenským rautem. Neratovice (pas) - Zajímavou výstavu snímků města připravil pro veřejnost zdejší fotograf Pavel Šanda. Získal cenné historické záběry Neratovic, pořízené z letadel už od roku Nejstarší snímek si zaslouží pozornost hlavně proto, že na místě dnešní Spolany jsou jen pole, neexistuje ještě hydroelektrárna a místo sídliště je cihelna, upozornil autor výstavy. Fotografie poskytl Vojenský geografický hydrometeorologický ústav v Dobrušce a snímky budou vystavené ve Brandýs nad Labem (kap) - Po úspěšné výstavě svých děl v čelákovickém muzeu a velmi vydařené výstavě v prostorách Ministerstva zemědělství v Praze, která v minulých dnech skončila, vyráží mladý a nadějný malíř Leo Vaniš na Slovensko. Dostal nabídku na pětitýdenní výstavu v Nitranské galérii - Župný dom, a tak v současné době pracuje na přesunu pětadvacítky obrazů do Nitry, kde bude během prvních týdnů výstavy i žít a pracovat. Vernisáž výstavy je naplánována na a ponese název Pojetí lesů, vod a strání v díle českého malíře. Třináct akvarelů je tématicky velice svázáno s Brandýsem a okolím, o čemž hovoří i názvy jednotlivých obrazů, například Polabské stromořadí, a zbytek akvarelů z vystavované pětadvacítky se pojí s českou krajinou a venkovem, kterým se Leo Vaniš nechává stále více okouzlovat. Obrazy jsou na hranici abstraktní tvorby, kde reálný základ tvoří například studánka, senoseč či lesní plody, ale okolní scenérie je ztvárněna 11. ledna Lidé uvidí Neratovice, vyfocené z letadel před mnoha lety formátech 60krát 60 centimetrů. Podle Pavla Šandy záběry, které pořizovala armáda jako podklady pro výrobu map a plánů měst, nabyly během let i historické hodnoty. Lobkovice a Mlékojedy jsou zastoupeny právě dobovými snímky z let 1938 a 1946, doplnil fotograf s tím, že návštěvníky zaujmou i letecké fotky z povodní v roce Výstava začala vernisáží v pondělí 9. ledna v 18 hodin v prvním poschodí společenského domu a potrvá do konce února. Mladý malíř vyráží do světa foto kap abstraktní symbolikou, řekl před odjezdem na Slovensko nadějný a úspěšný malíř. Leo Vaniš je studentem Filosofické fakulty UK a již sedm let žije a pracuje v Brandýse nad Labem, jehož okolí je jeho trvalou uměleckou inspirací především nádhernou a místy ještě dokonce i nezničenou přírodou. Je členem Sdružení výtvarníků ČR, Profesního sdružení pražských malířů Mánes a je zapsán v Registru profesionálních výtvarných umělců ČR a byl přijat do Unie výtvarných umělců UNESCO. Oblastní muzeum bilancuje foto maš Brandýs nad Labem - Oblastní muzeum Praha-východ (OMPv), jehož zřizovatelem je Středočeský kraj, pořádalo v roce 2005 v Arnoldinovském domě 17 krátkodobých výstav, které zhlédlo více než návštěvníků. Nejúspěšnějšími výstavami byly: Krásné staré stroje - výstava, kterou muzeum připravilo ve spolupráci se sdružením Za 5 minut pět, Výstava k 60. výročí osvobození Brandýsa a Staré Boleslavi, Svět očima dětí z Výsluní - výstava 5. ZŠ a Orbis Pictus - výstava brandýského gymnázia. Velký úspěch a hojnou návštěvnost při vernisážích měly i výstavy brandýských výtvarníků Trochu času, trochu prostoru - Jaroslava Bičovská (srpen) a Vilém Plocek - Pohled do života a díla (listopad/prosinec). Velmi hezké byly výstavy dětí mateřských škol Riegrova a Pražská. O atraktivnosti a úspěšnosti výstav v roce 2005 svědčí zdvojnásobení počtu návštěvníků muzea. V roce 2005 připravilo muzeum jarní a podzimní cyklus přednášek pro střední školy a veřejnost. 9 přednášek navštívilo 460 studentů gymnázia a zemědělské školy. Veřejnost příliš velký zájem o přednášky z oboru filosofie, historie, přírodovědy, zeměpisu, umění a sportu neměla. S velkým zájmem se setkaly akce pro děti Za Mikešem do Hrusic - výlet pro předškoláky 1. června do Památníku Josefa Lady, který muzeum také spravuje, a Prázdniny v muzeu - program pro děti ZŠ v době podzimních prázdnin. Obě akce muzeum pořádalo ve spolupráci s odborem kultury města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi. Muzeum také na podzim otevřelo pro veřejnost svou knihovnu - studovnu a k dispozici občanům je i muzejní archiv. Ten v roce 2005 navštívilo 79 občanů. A co plánujeme na rok 2006? Návštěvníci se mohou těšit na 17 zajímavých krátkodobých výstav doplněných doprovodnými programy, cyklus jarních a podzimních přednášek pro střední školy a samozřejmě budou pokračovat akce pro děti mateřských a základních škol. V roce 2006 vyjde již 16. číslo sborníku Studie a Zprávy OMPv. Muzeum začne připravovat projekt nové stálé expozice. Na rok 2006 připravujeme také zatraktivnění staroboleslavské brány, jejíž archeologická expozice je navštěvována především turisty. Bližší informace o činnosti muzea se zájemci mohou dozvědět přímo v muzeu nebo na Eva Nováková, OMPv

4 4 11. ledna 2006 různé Budeme opět na úřadech žmoulat v rukách čepice? Polabí (kap) - Od letošního prvního ledna platí nový zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád. Asi nejdůležitější změnou oproti tomu předešlému je výše pokuty, kterou může úřad udělit. V tom předešlém správním řádu byla výše pokuty stanovena na částku 200 Kč, nyní se podle 62 odstavce 1. může udělit pokuta až do výše 50 tisíc korun člověku, který se za a) bez omluvy nedostaví ke správnímu orgánu, za b) navzdory předešlému napomenutí ruší pořádek, nebo za c) neuposlechne pokynu úřední osoby. V odstavci 2. téhož paragrafu se uvádí že: Pokutu lze udělit i tomu, kdo učiní urážlivé podání. Co to urážlivé podání je již zákon dále neupravuje, takže zřejmě bude jen a pouze na úřednících, co za ono urážlivé podání sami označí. Pomineme-li chování a jednání některých lidí, kteří dokonce úředníky fyzicky napadali, může být takovým urážlivým podáním i nesouhlas s arogantním jednáním úředníků, se kterým se již setkal každý z nás. Celý tento paragraf je pro občana nebezpečný i v tom, že podle odstavce 4. je příjem z udělených pokut příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil, což může znamenat, že si úřady inzerce budou moci těmito pokutami zvyšovat svůj rozpočet. A tak i když se v 4. odst. 1. zákona píše, že každý úředník se musí chovat k dotčeným osobám zdvořile a podle možnosti jim vycházet vstříc, sankce pro úředníka, nechová-li se tak, se v zákoně neobjevuje. Pouze se zde uvádí, že si občan na úředníka může stěžovat jeho nadřízenému. Dále se v 7 odst. 1. uvádí že: Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou. V odstavci 2. téhož paragrafu se uvádí: Tam, kde by rovnost dotčených osob mohla být ohrožena, správní orgán učiní opatření potřebná k jejímu zajištění. To se ovšem týká pouze lidí, nikoli úředníků. V celém novém zákoně se neuvádí, pomineme-li možnost stížnosti nadřízenému, jak se může občan účinně bránit proti aroganci úředníka. A tak se možná opět dočkáme časů, kdy občan bude na úřadech poníženě žmoulat čepici v ruce a šoupat nohama z obavy, aby ho všemocný úředník neumravnostnil až padesátitisícovou pokutou. Město má novou ředitelku domu dětí Brandýs - Boleslav (red) - Po několikaměsíčním hledání nástupce Adolfa Hradeckého do funkce ředitele městského domu dětí a mládeže jmenovala rada města do funkce na základě zprávy konkurzní komise Kláru Jurčíkovou z Brandýsa nad Labem. O funkci ředitele MDDM se ucházeli tři uchazeči a komisi stejně jako radě se Klára Jurčíková zdála nejvhodnější. Nová ředitelka MDDM, která předtím pracovala jako sekretářka starosty města Daniela Procházky a pracovnice podatelny Městského úřadu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, by měla nastoupit 1. dubna. Polabský týdeník TOK bude zjiš ovat, co nového se v domě dětí a mládeže chystá pro další období. Neratovice (pas) - Obyvatelé města už dlouho kritizují nedostatečnou sí prodejen ve městě. Scházejí jim hlavně další velkoprodejny, kterých mají sousední města širokou škálu. Lidem také vadí úzká skupinka odpůrců stavby dalších supermarketů - sami svůj názor ale veřejně nevyjádří. Tvrdí, že nevědí, kam by měli jít. Z krátkého průzkumu, který si náš list mezi obyvateli dělal v závěru loňského roku, vyplývá, že téměř nikdo z tří desítek oslovených nevěděl, že existují Tříkrálová sbírka vynesla skoro třicet tisíc! Neratovice/Libiš (pas) - Bezmála třicet tisíc korun vybraly v minulém týdnu tříkrálové skupinky Farní charity. V Neratovicích se v kasičkách sešly skoro dvacet čtyři tisíce a v Libiši, kde se letos sbírka konala poprvé, korun. Podle ředitelky charity Miloslavy Machovcové letos neratovická veřejnost přispěla dvojnásobnou částkou oproti loňsku. Za vstřícnost patří všem občanům naše díky, řekla k výsledku ředitelka s tím, že poděkovat chce i libišské základní škole, která charitě pomohla organizačně - ředitelka Milena Provazníková pro akci uvolnila skupinu dětí a jednu učitelku, aby se mezi 2. a 8. lednem mohly sbírky zúčastnit. Starosta Libiše Zdeněk Mráz, který včera dopolene úředně otevřel pokladničky ve své kanceláři, byl výsledkem sbírky v obci příjemně překvapen. Miloslava Machovcová vysvětlila, kam peníze poputují: Shromáždí se i s protokoly o součtu částek na generálním ředitelství České katolické charity, kde se rozhodne, jak se s nimi naloží, uvedla. Její kolegyně Dagmar Študentová k tomu doplnila, že z výtěžků sbírky se financují například výstavby stacionářů, azylových domů, ale peníze se poskytují i na přímou humanitární pomoc. Loni charita věnovala velkou částku na pomoc lidem postiženým tsunami v jihovýchodní Asii, uvedla Študentová. Vstřícnost veřejnosti podle obou zástupkyň charity výrazně pomohli i novnáři, kteří podrobně informovali o akci i o účelu, pro který se sbírka koná. veřejná zasedání zastupitelstva, na nichž mohou vystoupit s příspěvkem. Lidé také uváděli, že se o schůzích nemají jak dozvědět. Co to je? opáčila žena středního věku na otázku redakce, jestli se občas zastaví u úřední desky, kde jsou pozvánky na zastupitelstva vyvěšené. Chtěla by, aby co nejdřív vznikl aspoň jeden nebo dva nové velké markety s širokou nabídkou. Z dalších odpovědí vyplynulo, že lidé nečtou městský zpravodaj, který dostávají zdarma do schránek, ani nekupují regionální tisk. Listy Neratovic vyhazuji rovnou i s reklamou, které mám denně plnou foto pas PŘÍJEM INZERCE ) Lidé nadávají na špatnou obchodní sí, ale jenom pro sebe schránku, řekl mladý muž, který se domníval, že ve zpravodaji je také jen komerční inzerce. V tom je přece jenom ta reklama, co bývala na kabelovce, ne? ptal se mladík, který netušil, že ve zpravodaji najde pozvánky a oznámení. Na otázku, jaké kupují noviny, takřka všichni uvedli jen bulvární tituly. Skoro nikdo také nevěděl, že zasedání zastupitelů probíhají v sále společenského domu. Většina dotazovaných se domnívala, že se schůze konají na radnici a jsou neveřejné. Tři jednotlivci, kteří sice znají místo konání schůzí, byli přesvědčení, že se zde vybírá vstupné. komentář Miroslava Šnaiberka Konečně opustíme středověk? Na letošní rok se do návrhu brandýsko-boleslavského rozpočtu chystá několik velkých investičních akcí. Dlouho plánované opravy komunikací, v některých staroboleslavských ulicích se vybuduje nová kanalizace a mělo by se započít také s realizací přístavby školní budovy ve staroboleslavské základní škole. A už jsou motivace vedení města jakékoliv (blížící se komunální volby, neustálá kritika občanů na stav místních komunikací apod.), jedná se bezpochyby o pozitivní krok dopředu, který posune Brandýs nad Labem - Starou Boleslav od maloměsta ke skutečnému městu. Projekt obnovy komunikací stejně jako stavby školní přístavby bude stát městskou kasu hodně přes sto milionů korun a je jasné, že jeho plnění zaváže do značné míry nové vedení města (bude-li nové) a také nové zastupitelstvo. Je třeba jen doufat, že ruku v ruce s novými investicemi nepůjde další rozprodávání majetku města za ne vždy pro město nejvýhodnějších podmínek a že se tyto potřebné investice budou realizovat v rámci rozpočtu, který také umí šetřit na své výdajové stránce. Neustále se rozšiřující městský aparát tomu zatím příliš neodpovídá. Jako dlouhodobý kritik projektu s názvem Zahradní město, který stál městskou pokladnu více než šedesát milionů korun a mnohde napomohl jen spekulantům s byty, se neubráním pocitu, že těchto šedesát milionů mohlo být použito k záslužnějšímu veřejnému zájmu pro větší počet obyvatel města. Například na již zmíněné komunikace anebo na vybudování důstojného kulturního domu. Bytová výstavba podobná Zahradnímu městu se totiž v okolí Prahy (a také v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi) realizuje většinou bez tak zásadní přítomnosti městských (a tedy veřejných) finančních prostředků. Doufejme, že pozitivní směr investic do často středověce vyhlížejících cest či do tak samozřejmých prvků města, jako je kanalizace, nepřeválcuje nějaký nový, jemně řečeno lokální zájem. komentář Vladimíra Kapala Zákony by měly platit pro všechny Dostal jsem onehdá krásný dárek, Bartošovu kroniku Nového Města Pražského z let 1425 až 1432, vydanou nakladatelstvím J. R. Vilímek z poloviny devatenáctého století. Tehdejší radní, píše se tam, seděli téměř týden a radili se, zda mají prodat měš anům obecní pozemky či zda je mají ponechat v majetku obce. Jeden z radních pak prohlásil, že pozemky mohou být někdy v budoucnu využity ku prospěchu všech a ne jenom pro oněch několik měš anů, kteří na nich chtěli postavit krčmu, barvírnu plátna a další dílničky, aby jim jejich živnosti šly ještě lépe. Ti radní ony pozemky nakonec neprodali a později se na nich vybudoval obecní sirotčinec a starobinec, tedy opravdu stavby prospěšné obci. Jaký je to rozdíl mezi myšlením tehdejších a dnešních radních. Ti dnešní se zběsile zbavují veškerého majetku, ne pro blaho svých občanů, ale pro blaho spekulantů, kteří je skupují jenom proto, aby na nich vydělali ohromné peníze. Jenomže to už je dnešní všeobecný trend a proti němu se bojuje jen velice obtížně. Co je však horší, alespoň podle mého názoru, je to, že se tomuto cíli, tedy prodeji za každou cenu, podřídí naprosto vše, i nedodržení zákona například. A tak se nikdo z přítomných zastupitelů, pravda až na jednu světlou výjimku, nepozastavil nad tím, že se prodaly pozemky Na Panském firmě, která až do dne hlasování zastupitelstva o prodeji nikde nefigurovala, a tudíž se ani nezúčastnila veřejné soutěže. Vycházím ze všech dostupných písemných materiálů, které mám k dispozici, a pevně doufám, že neexistuje jiný materiál, kde by byla ona firma uvedena, protože to by zase odporovalo zákonu o svobodném přístupu k informacím. Podle těchto dostupných materiálů a vyjádření právníka by odsouhlasený prodej pozemků měl být neplatný. A tak nejvyšší orgán města, který mimo jiné vytváří obecně platné vyhlášky, jejichž nedodržování je sankcionováno, sám odsouhlasil něco, co odporuje zákonu. Myslím si, že pokud jsme právním státem, měly by zákony platit pro všechny. inzerce VÝKUPNA ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU Pražská 298, areál BSS (vedle Zapabetonu), tel.: (p. Černý) Pondělí - Pátek 8-17 hod Sobota 8-12 mobil:

5 inzerce 11. ledna Výstavba nových bytů v Čelákovicích, lokalita V Rybníčkách Byty 2+kk, 3+kk, 3+1, 4+kk, 4+1, mezonetové byty, vše ve standardním i nadstandardním provedení, garáže a garážová stání. AUTOLEASING ASCORIA s.r.o. NABÍZÍ: Financování automobilů Leasing Spotřebitelský úvěr Zpětný leasing Mariánské náměstí 6, Stará Boleslav Tel.: , tel./fax: AUTODOPRAVA KONTEJNEROVÁ František Petružálek m odvoz kontejnery - 8t - 12t m sutě, odpady, písky, dr m zemní práce - terénní úpravy m demolice, likvidace Brázdim 90, tel./fax: , mob.: , Počátek výstavby - březen 2006 Předání bytů - 2. pol Zájemci o byt kontaktujte firmu ŠIMON - stavební obchodní činnost, spol. s.r.o., na adrese Masarykova 236, Čelákovice, tel., fax: , , , www. simon-stavebni.cz Air Hammer-Haubold, s.r.o Výroba páskovaných hřebíků se sídlem v Odolena Vodě přijme PRACOVNÍKA VE SKLADU Požadujeme: min.výuční list, průkaz vysokozdvižného vozíku vítán. Praxe ve skladu finanční výhodou Vlastní kyvadlová doprava z Neratovic zdarma, levné závodní stravování. Telefon: Velkoobchod hutním materiálem přijme skladníka - řidiče pro pracoviště PRAHA. Požadujeme: min. vyučen, ŘP-C, jeřábnický a vazačský průkaz, paličské zkoušky, VZV. Kontakt: ing. Podhola, tel.: Zápy, Královická 251, Brandýs n. L. - Stará Boleslav PŘIJME: Pracovníka pro obsluhu čistírny odpadních vod Brandýs n/l Pracovníka pro obsluhu čistírny odpadních vod a kanalizace Semice U výše uvedených pozic je vhodné strojní nebo elektro zaměření. Techniky pro přípravu a realizaci staveb U této pozice požadujeme: SŠ nebo VŠ vzdělání, řidičský průkaz sk. B Vhodné i pro absolventy. Přijmeme obchodního zástupce na prodej nářadí a nástrojů pro dřevozpracující podniky. Práce ve středočeském kraji, plat dohodou. Přijmeme technika zakázkového oddělení na prodej nářadí a nástrojů pro dřevozpracující podniky. Firma Uher & Beran spol. s r. o. zabývající se pokládkou zámkové dlažby přijme na HPP řidiče s ŘP sk. B, C, E, popřípadě strojnickým průkazem na KN nebo VZV. Požadujeme čistý TR, časovou flexibilitu, praxe vítána. Plat měsíčně. Své životopisy zasílejte na ovou nebo volejte na tel. číslo DEKTRADE a. s., dodavatel stavebních materiálů přijme pro svůj centrální sklad ve Dřísech (u St. Boleslavi) referenta(ku). Požadujeme: SŠ tech. směru, dobrou znalost PC, spolehlivost, samostatnost, přirozenou inteligenci. Zkušenost v logistice či v oboru stavebních izolačních materiálů vítány. Nástup možný ihned. Životopis zasílejte na fax: , mail: Řidiče, skupina C Strojníky stavebních strojů Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, spolehlivost a slušné vystupování. Bližší informace na tel sl.bystrá nebo na adrese: Podmínkou je SŠ strojnická, plat dohodou, pracoviště v Újezdě nad Lesy, Praha 9. Kontakt: tel/fax: KONTEJNERY Jiří Šrámek 3 až 10 m 3 PÍSKY SUTĚ ODPADY ZEMNÍ PRÁCE TŘÍDĚNÁ ZEMINA NONSTOP PROV OZ , Bezpečnostní agentura D. I. SEVEN a. s. přijme zaměstnance (i ČID) na ostrahu objektů v Brandýse nad Labem Informace na tel.: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, Bramdýs nad Labem - Stará Boleslav VÁS ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE DNECH 12. ledna čtvrtek (od 8.00 do hodin) 13. ledna pátek (od 8.00 do hodin) 14. ledna sobota (od 8.00 do hodin) Zájemcům nabízíme výuku maturitních a učebních oborů. Zveme vás k prohlídce celého areálu školy. Těšíme se na vaši návštěvu Informace získáte na tel. č , Dům sportu a hraček Michalovická 15, Brandýs n. L. PŘIJME PRODAVAČK AČKU na 4-6 hod. Informace: tel nebo osobně na prodejně denně od 9 do 18 hod. Restaurace penzion J I Z E R A v Otradovicích srdečně zve na již tradiční: ZVĚŘINOVÉ HODY ve dnech ledna 2006 otevřeno denně od 11.oo hodin Vaší rezervaci můžete učinit telefonicky, faxem nebo em: , nebo fax PŘIJMEME strojaře - středoškoláka, znalost PC - Autocad. Předpokládaný nástup 2. týden v únoru 06. Pracoviště Stará Boleslav. Kontakt , Stanislav Němec KLADENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN PVC, koberce, korek, plovoucí podlahy... Vše včetně zajištění materiálu a dopravy Královická 1635, Brandýs nad Labem, tel.: , Květinové studio Petra Máte před svatbou? Budoucí nevěsty si u nás mohou vybrat přes 200 druhů svatebních kytic a dále veškeré svatební dekorace z květin. Dále u nás naleznete: velký sortiment řezaných květin, hrnkové rostliny, svíčky, doplňkovou keramiku, sušené dekorace Zajistíme rozvoz květin až k Vám domu. Masarykovo nám. 60, Brandýs n. L., tel.: Otevírací doba: Po - Pá , So

6 Lysá nad Labem KINO HOGO FOGO 11. st, 20 hod, Šílení 12. čt, 20 hod, Kletba bratří Grimmů 13. pá, 20 hod, King Kong 14. so, 19.30, Dějiny násilí 15. ne, 15 hod, Oliwer Twist Čelákovice MUZEUM 4. st út, Zima je, zima je... - výstava (výstava potrvá do ) 4. st út, výstava obrazů Čeňka Jandy (výstava potrvá do března 2006) Brandýs nad Labem KINO KUK 11. st,19 hod, Putování tučňáků 12. čt, 19 hod, Noc s nabroušenou motorovou pilou 13. pá, 19 hod, Lovci dinosaurů 14. so, 19 hod, Řada neš astných příhod 15. ne, 19 hod, Fantom opetry ARNOLDINOVSKÝ DŮM 11. st út, Zdeněk Micka Obrazy (výstava potrvá do ) Neratovice SPOLEČENSKÝ DŮM 14. so, 15 hod, Pohádky kozy Lujzy - pohádku pro malé diváky přijede zahrát divadlo Abrakadabra. 14. so, 20 hod, Filmový ples Velký sál SD - taneční orchestr ESO, Velký sál KD - taneční orchestr PLUS, Malý sál - diskotéka a Tequila Siera party kino a videokino - film. projekce, ukázky předtančení a doprovodný program. KINO SD 11. st, 19 hod, Napola 13. pá, 19 hod, Kurýr ne a 16. po, 19 hod, Lovci dinosaurů tip so, 20 hod., FILMOVÝ PLES Společenský dům Neratovice Praha MULTIKINA VILLAGE CINEMAS PRAHA - ČERNÝ MOST rezervace na tel program od JAK SE KROTÍ KROKODÝLI 10:00, 11:00, 12:30 jen so a ne 13:50, 15:00, 16:20, 17:30, 19:00, 20:00, 21:40 HELE, KÁMO, KDO TU VAŘÍ? 20:40 JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ 16:10, 18:20 LETOPISY NARNIE - LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ 10:00, 11:20, 12:50 jen so a ne 14:10, 15:40, 17:00, 18:40, 19:50, 21:30 kulturní servis Divadla DIVADLO POD PALMOVKOU tel , 11. st, 19 hod, Edith a Marlene 13. pá, 19 hod, Kean 14. so, 19 hod, Ještě jednou, profesore 16. po, 19 hod, Caligula 17. út, 19 hod, Oidipús vladař DIVADLO AHA! Divadelní scéna Gong, Sokolovská 191, Praha 9 Hledáte firmu? Tak hledejte 11. ledna st, 10 hod, Našel se medvěd 14. so, 15 hod, Kašpárek a ztracená princezna DIVADLO KOUZEL Divadlo kouzel - Magic Hall, Mírové náměstí 44 Líbeznice u Prahy ne, 15 hod, Hra kouzel a magie - představení iluzionisty Pavla Kožíška plné neuvěřitelných kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti. Změna programu vyhrazena Film so a ne denně Obchodník se smrtí prem. tit. 10:40 13:10 15:40 18:10 20:40 Jak se krotí krokodýli prem. CZ 10:30 12:00 13:00 15:00 16:30 17:30 19:00 20:00 21:30 22:30* Hele, kámo, kdo tu vaří tit. 10:50 15:10 20:20 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí CZ 12:50 17:50 22:20* Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň dab. 10:50 12:20 14:30 15:30 18:30 19:30 A co když je to pravda tit. 21:35 King Kong tit. 11:20 15:20 19:45 Harry Potter a ohnivý pohár dab. 11:00 15:15 19:15 v nejobsáhlejším katalogu Informace a rezervace * pouze pá a so 17. út, 18. st a 19. čt, 19 hod, Harry Potter a ohnivý pohár (ve středu také od 16 hod) KING KONG 10:50 jen so a ne 15:20, 19:30 HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR 10:20, 12:20 jen so a ne 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 STRAŠPYTLÍK 10:10, 12:10 jen so a ne 14:00 vtip Jiří Chour

7 8 11. ledna 2006 inzerce SIMPLY CLEVER NOVÁ ŠKODA FABIA Płij te se seznæmit s nov mi designov mi prvky exteriøru a nov mi atraktivn mi interiøry.a je t jednu v c si nesm te nechat uniknout: novou nab dku v bav pro jednotlivø verze modelø. NevÆhejte a nav tivte næs! držitel certikátu kvality ISO 9001: 2000 Autosalon Neratovice Kostelecká 175 Tel.: , fax.: Autosalon Kolín Pražská 103 Tel.: , fax.: Autosalon Kutná Hora Hrnčířská 214 Tel.: , fax.: Nově otevřený ubytovací penzion LABE Vám nabízí kvalitní a levné ubytování CO NABÍZÍME? V našem ubytovacím zařízení najdete velmi levné a kvalitní ubytování v nově zrekonstruovaných pokojích. K dispozici jsou dvou a třílůžkové pokoje. Každý pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením /WC a sprcha/, kuchyňkou a televizí. Možnost uzamykatelného parkování přímo u ubytovny a praní prádla ve společné pračce. KDE NÁS NAJDETE? U hlavní silnice mezi Brandýsem a Čelákovicemi, cca 1 km před obcí Lázně Toušeň, naproti vrátnice do bývalého areálu Prefy Toušeň. Zastávka autobusu je vzdálena cca 20 m. Vlaková zastávka v Toušeni je vzdálena cca 1 km. CENY? Ceny jsou velmi přijatelné a plně odpovídají nabízenému standardu. Pro skupiny a dlouhodobá ubytování poskytujeme zajímavé slevy. Kontakt: Ubytovna LABE, Toušeň Hlavní 221 telefon: , fax: , Ubytovna je otevřena nepřetržitě od Hledáte-li dobrý spánek zastavte se u nás, a je bezvětří či vane vánek. Hezké sny u nás budete mít, mnoho peněz po Vás nebudeme chtít. Reklamní agentura PŘIJME pracovníka do grafického studia (výroba reklamy) digitální tisk, velkoplošný tisk, samolepicí nápisy Požadujeme: znalost práce na PC (CorelDRAW, Illustrator, Photoshop apod.) NÁSTUP MOŽNÝ IHNED Kontakt: Petr Zvelebil AQUA club NEMO Chcete si zacvičit, vylepšit si kondici, vytvarovat postavu, zkrátka něco pro sebe udělat a zároveň být ke svému tělu maximálně šetrní? Pak je tu pro Vás cvičení, které nárazy nezatěžuje kosti, klouby a ani páteř těla. Je tu IMPACT-FREE cvičení (vodní aerobik) v bazénu Pedagogické fakulty v Brandýse n. L. každé úterý od 19:50 do 20:50 hod. (začínáme ) Cvičení na hluboké i mělké vodě s pomůckami! mobil: Vánoční akce platí až do modem za 1 Kč, zřízení za 1 Kč, měsíc za 1 Kč* *měsíc za 1 Kč neplatí pro IE Impuls, platí pro varianty IE Ideál, Maxi a Sprint Varianty služby Internet Expres IE Impuls rychlost 128/64kbit/s za 399Kč/měs. IE Ideál rychlost 512/128kbit/s za 599Kč/měs. IE Sprint rychlost 1024/256kbit/s za 799Kč/měs. IE Maxi rychlost 2048/256kbit/s za 1 399Kč/měs. Výhody služby Internet Expres - nehrozí vám přesměrování na drahé linky, platíte pevnou cenu - můžete být na internetu a současně telefonovat - připojení i na více počítačů, bezdrátové připojení přes WiFi Dále nabízíme Velký výběr pevných a bezdrátových telefonů se zobrazením čísla volajícího a s funkcí posílání SMS zpráv Bryksova 818 u metra Černý Most, Praha tel Velké Valy 236 (za nemocnicí), Nymburk tel ,

8 prodám nenošené kopačky lisovky UMBRO PRO K kožené, velikost 41,5. Původní cena Kč, nyní Kč. Konec kariéry. Tel jednoduchou hrobku na Novém hřbitově v Brandýse nad Labem. Panelová hrobka je v dobrém stavu, pomník nutný nový. Volná ihned. Cena dohodou. V případě zájmu volejte Vladimír Tutsch TAXI SLUŽBA Brandýs n. L. počítačový stůl, rohový, atypický rozměr: 85 cm x 92 cm, výška 76 cm (89 cm), zásuvná police na klávesnici, zvýšená police na obrazovku. Materiál: lamino (světlé dřevo). Cena 300 Kč. Tel.: rodinný dům v Brandýse n. L.. Cena Dohodou. Tel z důvodu stěhování kombi lednici Whirpool 667, objem chlad. 146 l, mrazák 86 lit., výška 164 cm, pův. cena Kč nyní Kč. Používaná 2 roky. Tel.: novou tašku na středně velkého psa, rozepnutá slouží jako pelíšek. Modro-zelená kostka. cena 380 Kč. Tel.: byt 2+KK+L 46 m 2 v centru Brandýsa nad Labem - plastová okna, plovoucí podlahy, zděné jádro, nová kuch. linka, zabezpečovací dveře, vana, samost. AUTOMECHANIKY přijmeme do zaběhnutého autoservisu v Brandýse n. L. inzertní servis...prodej...koupě...výměna...seznámení... WC. Cena 1,1 mil. Kč, tel.: ornou půdu o rozloze m 2, m 2, m 2 v katastru Dřísy. Cena 10 Kč/m 2. Zn.: spěchá. Tel.: novou nepoužitou plastovou jímku na vodovodní přípojku. Cena dohodou. Kontakt: nebo SMS pračku Philco L85RXT, 88 ot/min. Plně funkční. Předvedu a po dohodě i přivezu. Cena Kč. Tel.: SMS stavební parcelu v Mstěticích u Prahy. Výměra od 800 m2, cena od 1490 Kč. Tel.: koupím staré pohledy Brandýsa n. L. Sběratel. Tel.: byt 3+1 v Brandýse n. Labem. Platím hotově. Tel.: pozemek vhodný pro stavbu RD v Brandýse n. L. Tel.: garáž v osobním vlastnictví včetně pozemku v Brandýse n. L. Tel.: VOLNÁ KAPACITA KUCHYNĚ pro záv. stravování cca 60 obědů: rozvoz zaj ištěn. Okolí Brandýsa n. L. Tel.: od 2 let chlapecké oblečení a válendu. Dále koupím skládací židličku, kolo od 2 let, tříkolku, hračky na písek, elektr. auto nebo traktor s přívěsem. Pískoviště s poklopem, dětský kočárek - 4 nebo3 kombinace pouze s lehkou konstrukcí na časté cestování. PŘÍJEM SMS INZERCE Skládací polohovací kočárek (golfáče) a kočárek (tříkolku) na vesnici. vše v zachovalém stavu. Předem moc děkuji nebo SMS zprávu. SMS boudu pro psa. Vlčáka. Může být i starší. Tel.: nabízím dlouhodobě pronajmu nově zrekonstruovaná rod. domek 3+1 ve Staré Boleslavi, částečně zařízený, 1x balkon, sklep, Pronajmeme obchod nebo kancelář v budově na náměstí v Brandýse n. Labem. Pro více informací volejte terasa. Cena Kč + poplatky. Tel.: pronajmu byt 1+1/B v Brandýse n. L. Cena Kč + poplatky. Tel.: pronajmu samostatný byt 1+ KK 35 m 2 v rodinném domě. cena Kč + poplatky. Tel.: SMS pronajmu jednolůžkový pokoj v RD v centru Brandýsa n. L. pěkně zařízený (nutno vidět), slušné dívce /ženě, dlouhodobě. Volat po 18 hod. tel SMS pronajmu byt v Kostelci n. L.. cena Kč vč. energií; druhá osoba Kč. Tel.: SMS ubytování ve dvou 3- Nabízím vešketré zednické práce, vč. obkladů. Tel.: , lůžkových pokojích se společným obývacím pokojem, kuchyňkou a soc. zařízením. K užívaní velká zahrada. Volejte SMS levné ubytování Tel.: vyměním byt v Praze městský 2+1. I. kategorie za Brandýs n. L. Tel.: m2 1. kat. státní, cihla s vlastním plyn. topením, St. Boleslav, za 1+1 nebo 1+ KK státní. Tel.: SMS městský byt 1+KK v Brandýse n. L. za větší městský v Brandýse n. L. Tel.: hledám paní na hlídání ročního dítěte od ledna 2006 na 2 dny v týdnu pondělky a pátky) 7:15-18:30, pouze ve Staré Boleslavi. Telefon: doučování angličtiny a matematiky, na úrovni střední školy (2. ročník). Tel.: pronájem 1+1 nebo 2+1 nezařízený pro ČR. Tel.: ŽALUZIE ROLETY sítě proti hmyzu zaměření - montáž Krejza Brandýs n. L. - Praha ledna SMS slušní manželé hledají pronájem bytu do Kč. Tel.: SMS člověka na doučování matematiky a anglického jazyka pro střední školu seznámení SMS hledám opravdu vážný vztah. Najde se taková, která hledá totéž? Já blon ák sport. postavy 31 let, 174 cm, 70 kg, rozvedený kuřák. Dítě nevadí. Brandýs a okolí. Tel.: Inzertní oddělení: Jilemnického 12, Brandýs n. L. Tel./fax: Tel.: řádková inzerce KURZY PRO ŽENY LET břišního tance, latiny, salsy v Brandýse, Neratovicích, Mělníku, Čelákovicích, v Praze 9. tel.: DOPRAVNÍ FIRMA ČSAD Střední Čechy, spol. s r.o., přijme řidiče autobusů. Informace na tel. čísle p. Reiner nebo na adrese: ČSAD Střední Čechy, spol. s r. o., U přístavu 811, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav HLEDÁM PANÍ NA VÝPOMOC v domácnosti pro Neratovice-Lobkovice a Čelákovice. Tel.: NABÍZÍM VEŠKERÉ UKLIDOVÉ PRÁCE kdekoli. Tel.: , PŮJČUJEME sjezdové (včetně VIP), sjezdové carvingové a běžecké lyže, snowboardy, boty, hole... lyže od 50,- Kč/den snowboardy od 95,- Kč/den BROUSÍME lyže a nově snowboardy (vázání se nesundavá) Stará Boleslav, Sychrova 1318, tel./fax: , Český nezávislý zpravodajský a inzertní týdeník středního Polabí. Vydavatel: ZERA GROUP s. r. o., IČO: , DIČ: CZ , ev. číslo: MK ČR E , povoleno Ministerstvem kultury ČR. Redakce (příjem korespondence): Jilemnického 12, Brandýs n. L. - Stará Boleslav, tel./ fax: Internet: Šéfredaktor: Ing. Lumír Štrobach. Inzerci přijímají: inzertní odd. týdeníku TOK, ZERA GROUP, s. r. o. Provozní doba: Po - Čt: 8-17 hod., Pá: 8-14 hod., fax non-stop , nebo vedoucí inzertního odd. Ing. Alena Košková. Vedoucí distribuce: Ing. Libor Staněk. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Příspěvky publikované v Polabském týdeníku TOK lze přejímat jen s písemným souhlasem vydavatele. Články označené PR jsou placenou inzercí. Příspěvky označené názory se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce. Tisk: TISKÁRNA ZERA - ZERA GROUP s. r. o. Turnov. TOK je registrovaná ochranná známka. Cena 10 Kč, včetně 5% DPH. ISSN kupon pro bezplatnou inzerci inzertní kupon Zatrhněte rubriku, ve které chcete inzerovat: PRODÁM KOUPÍM NABÍZÍM VYMĚNÍM HLEDÁM SEZNÁMENÍ Jedno zveřejnění zdarma, každé další opakování 10 Kč: Počet opakování:... Text inzerátu: Tuto část prosíme pečlivě vyplnit! Pokud nejsou údaje obsaženy v textu inzerátu, nebudou zveřejněny. Vydavatel je však musí znát - vyžaduje to tiskový zákon. Jméno: Telefon: Adresa: Podpis: Nekomerční inzerce, tj. ta, jejíž obsah není předmětem podnikání, je bezplatná. Vyplňte náš inzertní kupon, nalepte jej na korespondenční lístek a zašlete na adresu: ZERA Group, s. r. o., Jilemnického 12, Brandýs n/l. V případě opakování inzerátu je nutné uhradit příslušnou částku složenkou na výše uvedenou adresu a originál ústřižku složenky přiložit ke kuponu. Kupony lze též předat osobně v provozní době (po - čt 8-17, pá 8-14 hodin) do redakce. Uveřejníme pouze inzeráty podané na řádně vyplněném kuponu. Přijímáme i řádkovou placenou inzerci. Bezplatnou nekomerční inzerci je možné podávat i formou SMS na mobil Vydavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit inzeráty, které jsou v rozporu se zákonem či by mohly jakkoli poškodit vydavatele. %

9 ledna 2006 sport NOHEJBAL - ANKETA Nejlepší žákovský nohejbalista ČR je z Hlavence Na závěr nohejbalové sezony roku 2005 proběhlo 17. prosince v pražském kině Illusion slavnostní vyhodnocení nejlepších hráčů v rámci akce Den česko-slovenského nohejbalu. Při vyhlašování nejlepších nohejbalistů jak z České, tak i Slovenské republiky nechyběl ani Hlavenec. Jeho hráč Michal Vrtiška byl vyhodnocen jako nejlepší žák republiky. Patnáctiletý nohejbalista se svému sportu závodně věnuje pět let a především jeho zásluhou jsou žákovští nohejbalisté Hlavence nejlepší v republice. Sportovní cíl si Michal Vrtiška nestanovil zrovna malý, chtěl by jednou vyhrát mistrovství světa a jak sám prozradil, jeho velikým nohejbalovým vzorem je Vilem Ungermann. Tímto oceněním přispěl mladý nohejbalista k povědomí, že i v malých obcích, jakou Hlavenec je, mohou vyrůst špičkoví sportovci, kteří mohou promlouvat nejen do českého, ale i do světového sportu. FOTBAL - PŘÍPRAVA Štumpf míří z Čelákovic do Ovčár! I přes mrazivé počasí se znovu hlásí o slovo fotbal. Po vánočních svátcích se fotbalisté budou muset rychle probrat ze sváteční letargie a nabrat síly pro jarní boje ve svých soutěžích. Na řadu přijde též velmi oblíbená kontrola váhy a následný boj s přebytečnými kilogramy. Na začátku přípravného období jsme nahlédli pod pokličku některým klubům v našem regionu. Sokol Ovčáry Jasným cílem pro divizní Ovčáry je historický postup do třetí ligy, který jim loni unikl jen o vlásek. Přípravu zahájí fotbalisté Ovčár pod vedením trenéra Romana Veselého již tuto sobotu tradičním výběhem kolem jezera Křenek. Součástí přípravy bude soustředění týmu ve Špindlerově Mlýně, kam odjedou Ovčáry 22. ledna. Mužstvo se tradičně nezúčastní žádného zimního turnaje a formu bude ladit v přátelských zápasech. V rámci přípravy se Ovčáry utkají 7. února s prvoligovou Mladou Boleslaví, které budou dělat sparingpartnera těsně před startem první ligy. V dalších zápasech narazí na Brandýs, Ústí n. L., Dobrovice, Varnsdorf, Duklu Praha, Břevnov a generálkou na jaro bude utkání s Jirny. Kádr opustil Walter (návrat do Slavie) a zřejmě i Dohnal (Rakousko). Novou tváří je Krejčík (L. Mělník) a Štumpf (Čelákovice). Do přípravy se zapojí i všichni hráči, kteří byli na hostování (Šimon, Stupka, Bodlák). Po dlouhé přestávce se do týmu vrací i rekonvalescent Voljanskij. Union Čelákovice Union pro tento rok opustil myšlenky na postup do vyšší soutěže a na jaře bude chtít hrát ve středu tabulky a vyhnout se sestupovým starostem. Příprava začne 14. ledna. Na místě kouče zůstává Günther Bittengel, který odolal vábničkám oddílů z vyšších soutěží. Trenéra nečeká jednoduché jaro, protože Union přišel o středopolaře Štumpfa, který šel za lepším do Ovčár. Kádr opustil rovněž Mlejnek, který toho ale na podzim příliš nenahrál. V kolonce příchodů je zatím velký otazník. Nové tváře se objeví zřejmě až v průběhu přípravy. Zatím to vypadá, že Union bude na jaře spoléhat na mladé tváře, které budou dirigovat zkušení Dozorec, Maruška, Skuhravý a Rathouský. Čelákovice se zúčastní zimního turnaje Chance Cup v Xaverově. Své zápasy s Krčí a Jabloncem B již odehrály v prosinci. Ještě je čekají zápasy s Pardubicemi, Příbramí, Xaverovem a Bohemians. Sokol Libiš Desátý leden je pro fotbalisty Libiše prvním dnem zimní přípravy. Trenér Kabyl bude připravovat své svěřence na jarní část vesměs v domácích podmínkách. Vyjímkou bude tradiční pětidenní soustředění v Mozolově, kam libišští zamíří 4. února. Herní prověrka bude turnajovou formou, Libiš se zúčastní Turnaje Meteoru. Tam by měla sehrát devět utkání, v plánu má trenér Kabyl ještě navíc dva přátelské zápasy. Chceme se připravit tak dobře, abychom se na jaře co nejrychleji vyhnuli bojům o záchranu. Kádr zůstává zatím nezměněn, velké nákupy si ani nemůžeme dovolit, dodává hlavní kouč. Na Turnaji Meteoru se utká tým Libiše postupně ve skupině s Břevnovem, juniory Meteoru, Duklou Praha, Motorletem a Přední Kopaninou. sport v regionu Fotbalisté to rozbalí na parketu Fotbalový klub Brandýs n. L. pořádá v pátek 20. ledna od 20 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích tradiční Ples fotbalistů. V bohatém kulturním programu vystoupí i vítězky soutěže Miss aerobik ČR K tanci a poslechu hraje skupina Plus. Zájemci o vstupenky mohou volat na tel kam za sportem Sobota Lední hokej: Neratovice - V. Popovice (KL dorostu) Stolní tenis: Neratovice - Líbeznice (KS mužů) Brandýs - Rakovník B (divize mužů, 3. ZŠ u pošty) Veřejné bruslení: zimní stadion Neratovice Florbal: Orka St. Boleslav - Kopřivnice (II. liga, kasárna) Basketbal: Brandýs - Kladno (KP mužů, hala ZŠ Na Výsluní) Neděle Basketbal: Brandýs B - Pečky Vorlíček oslavil závěr roku vítězstvím Motocyklový závodník Petr Vorlíček (Tuning Sport Kostelní Hlavno) triumfoval v závěru loňského roku v Německu na halových závodech supermoto konaných v rámci mnichovské Super Cross Over. Druhý skončil Dani Müller a třetí místo obsadil Jürgen Kunzel. Hokejistky zakončily základní část Hokejistky HC ESA Neratovice zakončily základní část své premiérové účasti v ženské hokejové lize. Nejprve v závěru loňského roku podlehly na domácí půdě Litvínovu vysoko 0:13. V prvním letošním utkání hostovaly v Karlových Varech a prohrály 0:4. V tabulce jsou na posledním místě a v nadstavbové části soutěže se střetnou s celkem, který skončí na pátém místě. (red) (KP žen, hala ZŠ Na Výsluní) Brandýs - Slaný (KP mužů, hala ZŠ Na Výsluní) Kuželky: Městská liga v Neratovicích Lední hokej: Neratovice - Rokycany (KL juniorů) Stolní tenis: Neratovice - Dřínov (divize žen) Neratovice - Bělá (divize žen) Fotbal: Halový turnaj starších žáků (hala Neratovice) Veřejné bruslení: zimní stadion Neratovice Florbal: Orka St. Boleslav - Vsetín (II. liga, kasárna) SPORTOVNÍ REDAKCE Jilemnického 12, Brandýs n. Labem mobil: BASKETBAL - BK BRANDÝS Basketbalové soutěže vstoupily do nového roku Pomalu se začala rozjíždět basketbalová sezona v novém roce. Do hry zasáhla zatím pouze mládežnická družstva, která během prvního lednového víkendu dosáhla střídavých úspěchů. Mladší dorostenky Brandýsa odjely ke dvěma zápasům do Mladé Boleslavi pouze se sedmi hráčkami. To se odrazilo i na výsledcích sobotních zápasů. První utkání bylo velmi vyrovnané a o výsledku nakonec rozhodlo vyfaulování klíčových hráček Brandýsa. V závěru sice oslabená sestava zabojovala a mohla dokonce vyhrát, kdyby Rejzlová proměnila obě šestky. Bohužel se tak nestalo a štěstí se nakonec přiklonilo na stranu domácích. Ve druhém utkání stačily hráčky se silami pouze tři čtvrtiny. Pak převzali režii utkání do svých rukou domácí, kteří zaslouženě zvítězili. Starší žákyně odehrály první novoroční zápasy na půdě největšího rivala v soutěži v Kladně. Po nevydařené první půli děvčata zabojovala a po výborném výkonu Brandýs překvapivě zvítězil o sedm bodů. V druhém utkání hostům opět utekla první polovina. Přestože se ve druhé dvacetiminutovce všemožně snažili o dotažení kladenského náskoku, nakonec prohráli tříbodovým rozdílem. Lepší vzájemná zápasová bilance nakonec Brandýs posunula do čela tabulky krajského přeboru mladších žákyň. Mladší mininžákyně doplatily na velkou marodku a dvakrát vysoko prohrály se sehranějším celkem Drapy Prosek. Čest klubu nakonec zachraňovali mladší minižáci, kteří dvakrát vyhráli v Dobřichovicích a udrželi si tak svoji neporazitelnost. Vítězství, zejména ve druhém utkání, se však vůbec nerodilo lehce a domácí tým i několikrát vedl. V závěru však Brandýs zlepšil svou hru a o konečném vítězství nakonec nebylo pochyb. Procházková K.a Veseláková G. 4, Kratochvílová 3, Zemanová 2. MAO Kladno - Brandýs 52:49 (28:17) Body: Ornstová 12, Englmaierová T. 10, Vaňková 8, Kalousová 7, Veseláková G. 6, Hrádková a Kratochvílová po 2. Mladší minižáci Dobřichovice - Brandýs 28:54 (15:30) Body: Skřivan 17, Šlajchrt 14, Krejčík 6, Ornst 5, Čeněk a Trnka 4, Brezovák a Hrdina 2. Dobřichovice - Brandýs 39:57 (21:21) Body: Šlajchrt 29, Ornst 11, Skřivan 9, Čeněk 3, Svášek a Trnka 2, Hrdina 1. Mladší minižákyně Brandýs - Drapa Prosek 26:53 (15:23) Body: Birkušová 9, Šípová 5, Černá, Jansová, Ontlová, Procházková L., Tykalová a Skřivanová po 2, Černá 1. Brandýs - Drapa Prosek 17:60 (2:25) Body: Procházková L. 6, Englamaierová M. a Skřivanová 4, Šípová 2, Černá 1. (red) Mladší dorostenky AŠ Mladá Boleslav - Brandýs 53:52 (24:27) Body: Beníšková 11, Rejzlová 10, Klierová 8, Špačková a Motlová po 7, Nová 5, Maršíková 4. AŠ Mladá Boleslav - Brandýs 75:66 (38:34) Body: Maršíková 21, Klierová 12, Špačková 11, Nová 10, Motlová 8, Beníšková a Rejzlová po 2. Mladší žákyně MAO Kladno - Brandýs 41:48 (20:15) Body: Vaňková 15, Ornstová 10, Kalousová 6, Dvořáková, tabulky Basketbal - kraj. přebor mužů 1. M. Boleslav : Kladno : Benešov B : Kolín B : Brandýs : Pečky : Sadská B : Mělník : Slaný : Č. Brod : K. Hora : S. M. Boleslav : Basketbal - kraj. přebor žen 1. Pečky : M. Boleslav : Slaný : Beroun : Brandýs B : Dobřichovice : Benešov B : Kolín B : Rakovník :693 9 Lední hokej - kr. liga juniorů 1. Kolín : Rakovník : Benešov : Beroun : Nymburk : Roudnice : Slaný : Neratovice : Žižkov : Letňany : Černošice : Rokycany :96 0 Lední hokej - liga žen 1. Slavia : Kladno : Litvínov : Plzeň : Beroun : Pardubice : Děčín : K.Vary : Kobra : Neratovice :209 0

14. 12. 2005 ČÍSLO 50 ROČNÍK VI CENA 10 Kč. foto kap

14. 12. 2005 ČÍSLO 50 ROČNÍK VI CENA 10 Kč. foto kap České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí Mikuláš přijel na traktoru až na brandýské náměstí Brandýs nad Labem

Více

Blíží se volby, radnice slibuje opravy silnic

Blíží se volby, radnice slibuje opravy silnic Změna v přednosti vyděsila řidiče str. 2 České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí Blíží se volby, radnice slibuje

Více

Voda zaplavila silnice, lidé bourali

Voda zaplavila silnice, lidé bourali Brandýský advokát píše z Indie více na str. 4 České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 22. 2. 2006 ČÍSLO 8 ROČNÍK

Více

Finalista SuperStar připravil novou show!

Finalista SuperStar připravil novou show! Zemřel Vladimír str. 4 a 6 Loyda České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 20. 10. 2004 ČÍSLO 42 ROČNÍK V CENA

Více

Hvězdami galavečera byly malé tanečnice

Hvězdami galavečera byly malé tanečnice České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí Husy a bubliny létaly Nový hiistoriický na divadelní pouti str. 3 seriiáll

Více

Změní se panorama města?

Změní se panorama města? Dětii sii vymallovally str. 3 svou škollu České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 16. 2. 2005 ČÍSLO 7 ROČNÍK

Více

Poslanec Tluchoř zveřejnil tajný seznam ministra Ratha!

Poslanec Tluchoř zveřejnil tajný seznam ministra Ratha! České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 7. 12. 2005 ČÍSLO 49 ROČNÍK VI CENA 10 Kč Internet: www.zera.cz Dětii

Více

Konec března zimu nezná!

Konec března zimu nezná! Sllavný fotballiista v Brandýse str. 9 České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 29. 3. 2006 ČÍSLO 13 ROČNÍK

Více

Třináct zastupitelů pohrdá spoluobčany

Třináct zastupitelů pohrdá spoluobčany Vrátí se kamiony do města? více na str. 2 Ministr ocenil hasiče více na str. 3 České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n.

Více

Muzeum motocyklů a kol stojí za návštěvu

Muzeum motocyklů a kol stojí za návštěvu Šporkovy sllavnostii str. 6 v Lysé n.. L.. České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 31. 8. 2005 ČÍSLO 35 ROČNÍK

Více

Konec války si město připomnělo pietním aktem

Konec války si město připomnělo pietním aktem Mlladíí rybářii str. 3 předčiillii dospěllé České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 10. 5. 2006 ČÍSLO 19 ROČNÍK

Více

Výstaviště bylo plné Elegance

Výstaviště bylo plné Elegance Karel se vrací na str. 6 svůj zámek České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí Vandalové z diskotéky terorizují

Více

Další termín k uzavření mostů

Další termín k uzavření mostů IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SPORT SERIÁL Verbování na vojnu Bylo to jako s Máchalem str. 5 Udolali je penaltou Slavoj překvapil Union str. 10 6. února 2008 číslo 6 ročník IX. 10

Více

Bude se muset šetřit!

Bude se muset šetřit! Tento týden UVNITŘ: VOLNÝ ČAS 12 stran zpravodajství, kultury, sportu i zábavy Představujeme další soutěžící o nejkrásnějšího pejska v Polabí...str. 6 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Více

Pálení čarodějnic vylákalo lidi od televizí

Pálení čarodějnic vylákalo lidi od televizí Náskok Ovčár více str. 12 se tenčíí České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 4. 5. 2005 ČÍSLO 18 ROČNÍK VI CENA

Více

Most se začne opravovat

Most se začne opravovat Internet: www.tok.cz 3. 2. 2000 ČÍSLO 50 ROČNÍK I CENA 7 KČ Most se začne opravovat Brandýs n. L. (red) - Ještě před koncem roku začnou probíhat práce na rekonstrukci mostu přes Labe mezi Brandýsem nad

Více

16. června 2010 ročník XI. WWW.iTOK.CZ VÁM ON-LINE PŘINÁŠÍ AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ JEŠTĚ DŘÍVE! Bouřka ochromila Polabí

16. června 2010 ročník XI. WWW.iTOK.CZ VÁM ON-LINE PŘINÁŠÍ AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ JEŠTĚ DŘÍVE! Bouřka ochromila Polabí IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII KULTURA Nevšední výstava Iren Drástalové str. 3 SPORT Region - Kriminalisté PČR Praha venkov východ ve spolupráci s kolínskými kriminalisty svou operativně

Více

Lebka svatého Václava letos zůstane v Praze, ponesou se jiné světcovy ostatky

Lebka svatého Václava letos zůstane v Praze, ponesou se jiné světcovy ostatky České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 28. 9. 2005 ČÍSLO 39 ROČNÍK VI CENA 10 Kč Internet: www.zera.cz I seniiořii

Více

Silnice vzaly život i zdraví

Silnice vzaly život i zdraví Letošní ročníky hasičských závodů začaly (str. 2) Koncert Bojanu byl hudebním svátkem (str. 8) Vaše specializovaná prodejna keramických obkladů a dlažeb Stará Boleslav, tel: 326 911 561, 326 912 333 fax:

Více

14. 5. 2003 ČÍSLO 20 ROČNÍK IV CENA 12 KČ. Jak se dnes žije lidem v Dřevčicích (str. 6)

14. 5. 2003 ČÍSLO 20 ROČNÍK IV CENA 12 KČ. Jak se dnes žije lidem v Dřevčicích (str. 6) 14. 5. 2003 ČÍSLO 20 ROČNÍK IV CENA 12 KČ Svozy tříděného odpadu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi (str. 4) Zloději snad ukradnou i zámek Brandýs nad Labem (kap) - Pravděpodobně v noci z neděle na

Více

REGION Rok 2007 v Polabí Přehled událostí uplynulého roku str. 6,7,8,9. Od Vánoc zámecká věž září

REGION Rok 2007 v Polabí Přehled událostí uplynulého roku str. 6,7,8,9. Od Vánoc zámecká věž září IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SPORT REGION Rok 2007 v Polabí Přehled událostí uplynulého roku str. 6,7,8,9 Panoko cup podruhé Golden legs loňské vítězství obhájili str. 13 9. ledna

Více

Charitativní ples se konal již podesáté. Dětem vynesl šedesát tisíc korun

Charitativní ples se konal již podesáté. Dětem vynesl šedesát tisíc korun Založeno roku 1919 10. března 2010 Ročník XXI. číslo 10 Cena: 12 Kč DNES Poradna České obchodní inspekce (ČOI) Pravidelná poradna Sdružení obrany spotřebitelů, která fungovala jednou za čtrnáct dní ve

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

7. 5. 2003 ČÍSLO 19 ROČNÍK IV CENA 12 KČ. Dana Zátopková nedá na Houštku nikdy dopustit (str. 6)

7. 5. 2003 ČÍSLO 19 ROČNÍK IV CENA 12 KČ. Dana Zátopková nedá na Houštku nikdy dopustit (str. 6) 7. 5. 2003 ČÍSLO 19 ROČNÍK IV CENA 12 KČ Výstaviště přivítalo šikovné voříšky i plemenné psy (str. 2) Jan Hartl zarecituje maminkám Stará Boleslav (bač) - Křes anská akademie a město Brandýs nad Labem

Více

Regionální zpravodajství, kultura, sport, zajímavosti, inzertní servis... Více čtení, více zábavy v příloze 22. 1. 2003 ČÍSLO 4 ROČNÍK IV CENA 12 KČ

Regionální zpravodajství, kultura, sport, zajímavosti, inzertní servis... Více čtení, více zábavy v příloze 22. 1. 2003 ČÍSLO 4 ROČNÍK IV CENA 12 KČ Regionální zpravodajství, kultura, sport, zajímavosti, inzertní servis... Více čtení, více zábavy v příloze Programy všech TV a SAT 7 křížovek - 7 výher Rozhovory, lidé kolem tv, recenze, tv tipy, horoskopy,

Více

Nechtějí se stát bezdomovci

Nechtějí se stát bezdomovci Internet: www.tok.cz.. 000 ČÍSLO ROČNÍK I CENA KČ Nechtějí se stát bezdomovci Přibližně dvaceti obyvatelům domů 0 a 0 v Kojetické ulici v Neratovicích hrozí, že přijdou o svůj byt. Polabskému u TOK to

Více

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I 5I2012 měsíčník I květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO Na středečním Zastupitelstvu 25. dubna byl na návrh zastupitelky Johany Novotné (ČSSD)

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Posa te velitelství kraje do Brandýsa! řekl prezident

Posa te velitelství kraje do Brandýsa! řekl prezident České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 12. 10. 2005 ČÍSLO 41 ROČNÍK VI CENA 10 Kč Internet: www.zera.cz Oficialit

Více