HANDICAP. IV. ročník 1/2007. Slovo úvodem, ČASOPIS. organizace zdravotně postižených. Beseda k novému zákonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HANDICAP. IV. ročník 1/2007. Slovo úvodem, ČASOPIS. organizace zdravotně postižených. Beseda 12. 9. 06 k novému zákonu"

Transkript

1 IV. ročník 1/2007 ČASOPIS organizace zdravotně postižených HANDICAP Beseda k novému zákonu Zájezd Cibulový jarmark Hořovice Slovo úvodem,

2 dostává se Vám do rukou první číslo čtvrtého ročníku našeho časopisu, jehož cílem je zlepšení informovanosti občanů se zdravotním postižením a doufám, že Vám časopis pomůže s orientací v této problematice. Rok 2007 je pro naší organizaci zlomový. Od platí nový Zákon o sociálních službách a ten všem poskytovatelům sociálních služeb určuje pravidla. Do musí naše organizace podat žádost o registraci a doufat, že splní všechny podmínky registrace a bude nadále poskytovat služby, jako dosud. Držte nám palce a pomozte nám tím, že se zapojíte do chodu organizace buď jako aktivní člen anebo dobrovolník s tím, že nám pomůžete nahlédnout na naší práci jiným pohledem. Všechny návrhy, nápady, ale i kritika jsou pro nás velkým přínosem. Můžeme tak reagovat na vaše podněty a přizpůsobit tomu nové projekty a ty stávající vylepšit. Během loňského roku jsem obdržela jedinou připomínku ke změně obsahu a grafiky tohoto časopisu a proto výbor organizace spolu s našimi důvěrníky rozhodl, že se ponechá příprava časopisu v této verzi. Říká se, že člověk potřebuje jen 1 minutu na to, aby poznal, že se mu nějaká osoba líbí a našel v ní svého přítele! 1 hodinu, aby ji správně odhadl, 1 den, aby ji začal mít rád či milovat. STOP - NENÍ TO TAK DOCELA PRAVDIVÉ : člověk potřebuje celý život na to, aby mohl být někomu pravým přítelem stejně, jako jiná osoba jemu. Někteří lidé totiž odcházejí z našich životů, bez rozloučení aniž bychom za jedinou minutu postřehli proč. Proto hledejme nové kamarády, ale važme si těch, které můžeme považovat za pravé přátele. Za redakci časopisu Smočeková Světlana

3 které vstoupilo v účinnost od 1. ledna 2007, se skládá na rozdíl od stávajícího pouze z jedné složky. Výše částek životního minima bude odstupňována nejen podle věku, ale také podle toho, zda jde o občana osamělého, nebo zda je posuzováno více osob společně. Životní minimum jednotlivce je stanoveno částkou 3 126,Kč. Tato částka bude používána i pro více osob, které mohou bydlet v jednom bytě, ale písemně prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby. Společně se až na výjimky posuzují : a) Rodiče a nezletilé nezaopatřené děti b) Manželé c) Rodiče a : 1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené 2. zletilé děti, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d). d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které písemně prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby. Jde-li o společně posuzované osoby, činí částka životního minima osoby, která je posuzována jako 1. v pořadí, 2 880,-Kč. U osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí a která není nezaopatřeným dítětem, je to 2 660,-Kč. Rozhodujícím kritériem pro určení, zda osoba bude posuzována jako první, či druhá v pořadí, je věk. Pokud jde o nezaopatřené děti, činí částky životního minima : Věk nezaopatřeného dítěte Částka životního minima Dítě od 15 do 26 let 2 250,- Kč Dítě od 6 do 15 let 1 960,- Kč Dítě do 6 let věku 1 600,- Kč Oproti dosavadní úpravě tedy odpadne věková skupina 6 10 let.

4 Přídavek na dítě Bude náležet až do výše příjmu 4násobku životního minima namísto dosavadního trojnásobku. Zvýší se rovněž koeficienty, jimiž se násobí částka životního minima dítěte. Sociální příplatek Bude náležet až do výše příjmu 2,2násobku životního minima namísto dosavadního 1,6násobku. Zvýší se rovněž koeficienty, jimiž se násobí částka životního minima dítěte. Hodnoty koeficientů, jimiž se násobí životní minimum dítěte : Dítě Koeficient Dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené 3,00 Dítě dlouhodobě zdravotně postižené 2,67 Dítě dlouhodobě nemocné 1,34 Děti, které se narodily současně do 3 let věku 1,22 Dítě, které studuje střední školu v denní formě studia 1,20 nebo na vysoké škole v prezenční formě studia ve studijním programu poskytujícím vysokoškolské vzdělání Příspěvek na bydlení Je zcela nově koncipován v důsledku toho, že odpadla částka životního minima určená k zabezpečení domácnosti. K tomu, abyste získali příspěvek na bydlení, musíte splnit dvě podmínky : náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 ( území Prahy 0,35 ) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 ( území Prahy 0,35 ) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Zda nárok máte zjistíte na sociálním odboru nebo v občanských či sociálních poradnách.

5 Upravovat vdovské důchody začala ČSSZ od září 2006 Celkem žádostí evidovala k 16. srpnu 2006 Česká správa sociálního zabezpečení v souvislosti s úpravou vdovských důchodů. Rozhodovat o nich začne koncem září, a to po nezbytné metodické přípravě a zajištění počítačové podpory. Úpravu vdovských důchodů umožňuje novela zákona č. 267/2006 Sb., o důchodovém pojištění. Účinná je od 1. července Nárok na úpravu vdovských důchodů mají podle novely zákona ty ženy, jejichž manžel zemřel před 1. lednem 1996 a celkový úhrn dvou důchodů, na které měly nárok (např. vdovského a starobního), překračoval pevně stanovené maximum. Tyto ženy pak dostávaly buď nižší vdovský důchod nebo na vdovský důchod vůbec neměly nárok. Vůbec neměly nárok na vdovský důchod podle dřívější právní úpravy ty ženy, jejichž samotný starobní nebo invalidní důchod, který pobíraly, dosahoval maxima určeného pro úhrn dvou důchodů. Další podmínkou, kterou je třeba splnit proto, aby ČSSZ mohla vdovský důchod přepočítat či nově začít vyplácet je, že k 1. červenci 2006 má žadatelka po manželovi, k jehož úmrtí došlo před , na vdovský důchod stále nárok. Příklad úpravy vdovského důchodu: Žena ovdověla V té době již pobírala starobní důchod ve výši 2 625,- Kč. Vdovský důchod po zemřelém manželovi by činil 1 432,- Kč. Pro souběh se starobním důchod byl upraven na polovinu, tedy na částku 716,- Kč. Je třeba zdůraznit i v současné době, tedy i po změně výše uvedeného zákona, platí to, co platilo dříve: při souběhu dvou důchodů náleží vyšší důchod v plné výši a z nižšího pouze jedna polovina. Vdově tak od úmrtí manžela náleželo celkem 3 341,- Kč (tj.

6 2 625,- Kč jejího starobního důchodu plus 716,- Kč vdovského důchodu). Podle tehdejší právní úpravy však nesměl úhrn všech důchodů překročit 2 800,- Kč. Proto byl vdovský důchod omezen na 175,- Kč (tj ,- Kč mínus 2 625,- Kč starobního důchodu ženy). Tato částka se od přiznání až do současnosti zvyšovala o valorizace. Novela zákona umožňuje od červencové splátky 2006 upravit vdovský důchod na původních 716,- Kč, (tedy na částku, která by náležela bez omezení do souběhového maxima 2 800,- Kč). Tyto finanční prostředky se ještě navýší o valorizace. Stejně se postupuje v případě, když vdovský důchod 716,- Kč podle dřívější legislativy nenáležel vůbec. To bylo tehdy, když samotný starobní důchod dosahoval částky 2 800,- Kč. O úpravu či obnovení výplaty vdovského důchodu je třeba písemně požádat Českou správu sociálního zabezpečení. ČSSZ připravila speciální formulář Žádost o uvolnění důchodu vdov dle zákona č. 267/2006 Sb., který je dostupný na webových stránkách ČSSZ na adrese : Žádost lze sepsat přímo na příslušné OSSZ/PSSZ či ji poslat na adresu: ústředí ČSSZ, odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění, Křížová 25, Praha 5. V případě elektronického podání žádosti je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem. Vdovský důchod se upravuje, případně obnovuje, od splátky důchodu v červenci O žádostech uplatněných do může podle přijaté právní úpravy ČSSZ rozhodnout ve lhůtě, která je ve srovnání s běžnými lhůtami správního řízení prodloužena o 90 dnů. Česká správa sociálního zabezpečení přitom odhaduje, že obdrží až několik desítek tisíc žádostí. Vdovy o své peníze v souvislosti se zvýšením vdovského důchodu od července 2006 rozhodně nepřijdou, ČSSZ jim je vyplatí formou doplatku.

7 Od února 2006 si může osoba pobírající částečný invalidní důchod (ČID) a plný invalidní důchod (PID) ještě vydělat libovolnou částku. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, byl novelizován zákonem č. 24/2006 Sb. a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení již nenařizuje sledování příjmů invalidního důchodce. Jako osoba částečně nebo plně invalidní máte od 1. února 2006 nárok na celou výši ČID či PID bez ohledu na příjem z výdělečné činnosti. K posouzení, zda konkrétní práce na plný pracovní úvazek je vhodná pro konkrétního občana ať zdravého, nebo invalidního, je kompetentní lékař závodní preventivní péče. U plně invalidního občana by přitom měl zohlednit druh zdravotního postižení, aby při plném pracovním úvazku nedošlo k zhoršení zdravotního stavu v důsledku přetěžování organismu. Výše výdělku plně invalidního občana není současnou právní úpravou nijak omezována. PID, ať již občana plně invalidního podle 39 odst. 1 písm. a) nebo podle písmena b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů není nijak krácen z důvodu výše příjmu či délky pracovního úvazku, ani v souvislosti s procentní mírou poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti. Osoby částečně invalidní tak mají od 1. února 2006 nárok na celou výši částečného invalidního důchodu bez ohledu na příjem z výdělečné činnosti. Úpravu důchodu provede ČSSZ automaticky, není třeba o to žádat, a to od května Spolu s upraveným důchodem obdrží klient také doplatek za únor, březen a duben 2006.

8 Ke změně také dochází v případě, kdy je poživatel plného anebo částečného invalidního důchodu výdělečně činný v cizině. Dříve v takovém případě důchod nedostával. Podle nové zákonné úpravy není výdělečná činnost v cizině překážkou pro výplatu plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu. Podmínkou nároku na plný či částečný invalidní důchod je nadále zdravotní stav občana. Invaliditu posuzují lékaři České správy sociálního zabezpečení. Dotaz č. 1 Mohou příslušníci městské policie provést odtah vozidla s označením O1, držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P? Odpověď : Odpověď najdeme v silničním zákonu č. 361/2001Sb. o provozu na pozemních komunikacích 45, který říká, že je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie a vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele. Žádná výjimka zde není. Zákon č. 283/1991Sb. 22a ještě zmiňuje jednu důležitou věc: policista nesmí použít technických prostředků ( botičky ) k zabránění odjetí vozidla, jde-li o auto, které je viditelně označeno znakem invalidy. Odtáhnout vás tedy může, ale nesmí vám bránit v odjetí. Dotaz č. 2 Letos mně bude 59 let a osobní automobil nepoužívám ke služebním účelům. Od známých jsem slyšel, že se musím podrobit lékařské prohlídce. Je to pravda? Odpověď : Zatím máte čas. Pravidelným lékařským prohlídkám se jako řidič osobního vozidla musíte podrobit nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let a nejpozději v den dovršení uvedeného

9 věku. Po dosažení 68 let musí řidič na lékařské prohlídky každé dva roky. Pokud byste řídil osobní automobil bez platného zdravotního vysvědčení, dopustil bysta se přestupku. Za něj hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení od jednoho do dvou let. JUDr. Zdeněk Svátek, expert na dopravní předpis Dotaz č. 3 Co se změnilo od zavedení nového silničního zákona pro držitele označení O1? Dříve jsme mohli zastavit i na zákazu stání a vjíždět do zákazu vjezdu. Platí to ještě nebo nám tyto výhody zákon zrušil? Odpověď : Nejdříve je třeba si říct, kdo na označení O1 do vozu má nárok. Je to osoba, které byly přiznány mimořádné výhody II.stupně (ZTP), s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III.stupně (ZTP/P). Výhody pro držitele výše uvedeného označení jsou zakotveny v zákonu 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který byl novelizován zákonem č. 411/2006Sb. s platností od , v 67 uvádí následující výhody : 1. V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči s označením O1 dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky,,zákaz stání, přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 2. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s označením O1 vjíždět i tam, kde je značka,,zákaz vjezdu omezena dodatkovými tabulkami,,jen zásobování,,,mimo zásobování,,,jen dopravní obsluha a,,mimo dopravní obsluhy. 3. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s označením O1 vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou,,pěší zóna. Výjimky od zákazů uvedených v bodech 1 3 neplatí tehdy, pokud jsou tyto zákazy omezeny časovou dodatkovou tabulí. To znamená, že pokud je pod značkou,,zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí,,jen zásobování uvedeno ještě časové rozmezí např. od 19,00 do 7,00 hodin, tak do tohoto,,zákazu vjezdu můžete vjet pouze od

10 sedmi hodin večer do sedmi hodin ráno. Přes den zákaz platí i pro držitele označení O1. Zvláštní ceny veřejně dostupnýc h telefonníc h služeb pro sociálně slabé a zdravotně postižené Podle Nařízení vlády č. 336 ze dne nabízí od poskytovatel univerzální služby, zvláštní ceny veřejně dostupných telefonních služeb pro sociálně slabé a zdravotně postižené. Jedná se o Telefonica O2 ( pro pevné i mobilní linky ), T-Mobile a Vodafone. Zvláštní cenu bude operátor tvořit tak, aby sleva pro oprávněnou osobu činila měsíčně maximálně 200,-Kč. Pokud tato osoba prokazuje více důvodů na slevu, bude mít nárok pouze na jednu a jen u jednoho operátora. Oprávněný uživatel se může rozhodnout, zda slevu bude čerpat na svou pevnou nebo mobilní linku. Sleva je určen pro : Osoby zdravotně postižené podle zákona č. 127/2005Sb., o elektronických komunikacích nárok na slevu tak budou mít zdravotně postižené osoby, a to konkrétně držitelé průkazu ZTP/P, držitelé průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (nebo účastník, který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která je držitelem jednoho z výše uvedených průkazů). Nárok na pronájem nebo koupi speciálně vybaveného telekomunikačního koncového zařízení podle ustanovení 43 odst. 2 písm.a) těmto osobám zůstává zachován. Žádost o zvláštní cenový program uplatní tyto osoby operátorovi a doloží ji rozhodnutím o přiznání mimořádných výhod třetího stupně (ZTP/P), resp. rozhodnutím o přiznání mimořádných výhod

11 druhého stupně z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (ZTP), nebo rozhodnutím o přiznání zvýšení důchodu pro bezmocnost. V případě, že se jedná o účastníka, který zastupuje nezletilého, přikládá tento účastník také doklad o tom, že je rodičem nebo rozhodnutí na základě kterého o tuto osobu osobně pečuje. Osoby sociálně slabé a se zvláštními sociálními potřebami. Sleva bude nově poskytována také osobám s nízkými příjmy a se zvláštními sociálními potřebami, tzn. uživatelům, kteří nepřetržitě alespoň šest měsíců nebo půl roku v průběhu dvanácti měsíců předcházejících dni, kdy jim bylo vydáno potvrzení, byli a stále jsou příjemci dávky sociální péče. Potřebné potvrzení pro žádost o slevu na telefonování budou sociálně slabým vydávat pověřené obecní úřady. Toto potvrzení, které nesmí být starší než jeden měsíc, předloží pak žadatel svému operátorovi. Potvrzení bude nutné operátorovi předkládat opakovaně každý rok. ( odpovídá ředitel VZP Pavel Horák ) Občané se zdravotním postižením si neustále stěžují na potíže při předepisování drahých léků a kompenzačních pomůcek. Lékaři argumentují regulací vyplývající z dnes již neplatné úhradové vyhlášky. Jak na tuto situaci reaguje VZP? Rozesíláme dodatky smluv o úhradě zdravotní péče ve 2. pololetí 2006 jak pro praktické lékaře, tak pro ambulantní specialisty. Úhradové mechanismy i regulace, které VZP nabízí svým partnerům, vycházejí z principů vyhlášky 101/2006Sb. Tento návrh předpokládá pokračování ve stejných úhradách a regulacích, jako byly ve 2. čtvrtletí Nadále tedy existuje možnost vyjmout z regulace nákladné léky a zdravotní prostředky, pokud nebyly lékařem předepsány v referenčním období. Které prostředky jsou regulovány a které nikoliv?

12 Nejsou regulovány jen ty nákladné položky za podmínek uvedených v předchozí větě. Celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (dále ZP) je výsledkem porovnání úhrady za tyto položky v aktuálním období s úhradou referenčního období. Pokud lékař předepíše léky a ZP, jejichž úhrada nepřevýší 100% celkové úhrady za tyto položky v referenčním období, žádná regulace se neuplatní. Pokud zdravotnické zařízení prokáže, že vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce nemohlo předepsat jiný ZP nad ,-Kč schválený revizním lékařem, zdravotní pojišťovna rovněž regulaci neuplatní, i když v referenčním období žádný srovnatelný ZP předepsán nebyl. Oprava vozíků, včetně náhradních dílů, je předepisována na poukaz, posouzena schválena revizním lékařem. Při dodržení tohoto postupu je při dodržení platných právních předpisů ( příloha 3, oddíl C zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění ) bez jakýchkoli regulací uhrazena. Systém regulací u levnějších prostředků např. pro stomiky nebo pro inkontinentní pacienty vede často k předepisování nedostatečného množství prostředků. Chystáte změnu úhrad těchto prostředků, která by byla například vázána na pacienta? Úhrada ZP hrazených na poukaz se řídí přílohou 3, oddíl C zákona č. 48/1997 Sb. U jednotlivých skupin ZP jsou stanovené podmínky úhrady, jedná se v podstatě o regulaci. Prostředky pro stomiky mají u celého sortimentu zákonem stanovený počet kusů, které lze předepsat na poukaz. Jiná regulace není stanovená, už vůbec ne VZP ČR. Podle našich informací z terénu jsou podmínky našich stomiků na evropské úrovni. Prostředky pro inkontinenci mají zákonem stanovené dvě regulační omezení, a to měsíční limit v korunách a počtu kusů. Oba tyto parametry nesmí být překročeny a vzhledem k růstu cen těchto prostředků ( při dodržení finančního limitu ) nelze vždy vyčerpat množstevní paušál v maximální výši. Oba tyto sortimenty mají stanovenou cenu Ministerstvem financí ČR. Současny stav úhrad umožňuje bez regulací předepsat 3-5% léčiv a ZP navíc proti roku 2005, a to ve vyjádření na jednoho

13 pacienta. Jistá vazba na pacienta zde tedy existuje, ale jedná se o průměrného pacienta daného zařízení. VZP je připravena jednat o specifických průměrných nákladech na diagnostickou skupinu ( např. na diabetika léčeného inzulínem ). Od 1. srpna platí nový seznam úhrad za léky. Zdá se, že postihuje některé pacienty, např. onkologicky nemocné. Jak v této situaci může vaše pojišťovna pomoci? Nová vyhláška díky provedené kategorizaci a změně přirážky naopak napomáhá lékařům u drahých pacientů předepsat za stejné množství finančních prostředků více léků. Důslednou centralizací nákladné péče usiluje VZP zejména o zkvalitnění péče. VZP připravuje přesun finančních prostředků do zařízení, která jsou podle nové vyhlášky oprávněna poskytovat nákladnou léčbu pacientům. V centrech bude zajištěna komplexní léčba : např. chirurgická, zářením i protinádorovými léky. Menší pracoviště, která nejsou komplexní, by měla spolupracovat s centry, přebírat od nich nemocné k doléčení i některým druhům léčby dle toho, jak budou nastaveny standardy léčby. Pacient pak tam, kde to bude možné, dostane léčbu co nejblíže bydlišti a komplexní léčbu v plně vybaveném zařízení. Osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocní pacienti mají strach, že v budoucnu nebudou mít prostředky na léky. Připravujete systém úhrad, který by byl více solidární s pacienty, kteří jsou víceméně závislí na lécích, a méně solidární ke krátkodobým onemocněním? Vymezení rozsahu solidarity není řešitelné pouze na úrovni zdravotních pojišťoven. Jedná se o politické rozhodnutí, které musí být provázeno i legislativními změnami. Za naší VZP potvrzuji jasné vymezení rozsahu zdravotní péče kryté z veřejného zdravotního pojištění, stanovení míry solidarity u jednotlivých druhů péče a položek ( např. léků ) s cílem posílit solidaritu s těžce a dlouhodobě nemocnými a dále omezit solidaritu u péče banální, občasné, doplňkové a u té, kde dochází k jejímu zneužívání na úkor těch, kteří péči potřebují.

14 Co dělat, když vás navštíví? Exekutor může vstoupit do bytu a vykonat exekuci bez předběžného upozornění. Exekutoři takto postupují záměrně, jinak by se dlužníci snažili svůj majetek schovat. I majetek, který dlužník sám dosud nesplatil, např. televizor na spotřebitelský úvěr, je považován za majetek dlužníka. Podléhá tedy soudní exekuci. Obecně se považují i věci nabyté před manželstvím za součást společného jmění manželů a podléhají exekuci. Posuzuje se ale vždy konkrétní situace. Dlužník opravdu nemusí dostat po provedené exekuci kopii soupisu. Takový soupis dlužník podepsat může, ale nemusí. Zákon totiž pomatuje na možnost, že by se dlužník odmítnutím podpisu mohl pokusit exekuci zabránit. Pokud si myslíte, že některé věci byly zabaveny v rozporu se zákonem, můžete se svých věcí domáhat u soudu. Nejdůležitější je : Neuzavírejte smlouvy narychlo bez možnosti se svobodně rozhodnout. Pořádně si přečtěte smlouvy před podpisem. Podepisujte smlouvy pouze v případě, že jim rozumíte a s tím co je ve smlouvě souhlasíte. Řádně plaťte splátky, popřípadě dohodnutý splátkový kalendář.

15 Před případnou exekucí se pokuste o dohodu splátkového kalendáře a ten řádně splácejte. Nejlépe je, exekucím předcházet

16 Pracovníci a dobrovolníci Informačního centra a organizace V roce 2006 Informační centrum připravilo pro členy a širokou veřejnost tyto služby : sociálně právní poradenství, terénní práce, půjčovnu pomůcek, asistenční doprovod, bezplatnou právní poradna. Volnočasové aktivity : Jízda na koni a kočárem Výuku práce na PC a s Internetem, Zážitkové semináře pro MŠ, ZŠ a SŠ Zájezdy do Lysé nad Labem na výstavu květin a cibulový jarmark a zámek v Hořovicích

17 V září jsme uspořádali besedu se zástupci MPSV a MÚ Žatec k chystanému novému Zákonu o sociálních službách o kterou byl velký zájem. Během roku jsme se snažili připomínkami upozorňovat na problémy v našem městě. Připravili jsme mapu poskytovatelů sociálních služeb a zároveň i seznam, který jsme navrhli zveřejnit na webových stránkách města. Umožňujeme pracovníkům IC zvyšování kvalifikace účastí na kurzech a školení se uskutečnil 4. ročník vyhlášení Dobrovolníka roku 2006 Žatecký grál, kde jako jediná organizace jsme ocenili dobrovolníky za jejich práci ve prospěch druhých.

18 Problematická pleť : na problematickou kůži doporučuje babská rada čaj z 50g jetele, 30g kosatce a lopuchu a 15g sasafrasu. Dvě polévkové lžíce bylinné směsi zalijete ¾ litrem studené vody, do rána nechte vyluhovat a pak výluh svařte. Po 15 až 20 minutách varu ho nechte vychladnout a sceďte. Pijte třikrát denně čtvrtlitrový šálek což byste měli vydržet tři týdny. Problematická a nečistá kůže se do té doby vyčistí. Pokud by však nebyla stále podle vašich představ nepřehánějte to s dalším užíváním čaje. Doba kúry by neměla přesáhnout tři měsíce. Jak na moly? : Moly ničí textil, neohrožují tím však naše zdraví, zatímco kuličky proti molům ano. Sáčky naplněné levandulí, kafrem, rozmarýnem, celým pepřem nebo cedrovými třískami uložíme do prádelníku a skříní s vlněným prádlem. Před uložením prádlo vypereme a usušíme na vzduchu a poté je ještě buď proženeme sušákem nebo vyžehlíme napařovací žehličkou, abychom zlikvidovali vajíčka molů. Spáleniny : Na spáleniny od slunce se osvědčuje třezalkový olej. Stačí jím postižená místa jemně potírat. Drobné popáleniny dobře uklidňuje také mast z třezalky. Její příprava není složitá. Stačí do zahřátého tuku (vazelíny, indulony nebo čistého sádla) vmíchat prášek z bylinky (roztlučte ji dobře v hmoždíři) a důkladně rozetřít. Jak na odřené brašny? : Odřené brašny obnovujeme takto : omyjeme je teplou vodou a trochou octa a po usušení vetřeme do kůže směs z ušlehaného bílku a terpentýnového oleje. Nakonec vyleštíme flanelem.

19 organizace zdravotně postižených Informační centrum: Jiráskova 151, Žatec telefon: IČO bankovní spojení : ČSOB / Kontakty : Smočeková Světlana předsedkyně organizace Vedoucí Informačního centra : Smoček Rudolf jednatel organizace Pospíšilová Libuše kulturní referentka Bejčková Libuše hospodářka organizace Příprava a grafická úprava časopisu : Gabriel Miloš Smočeková Světlana

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče,

SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče, SOCIÁLNÍ MINIMUM Vážení rodiče, Rádi bychom uvedly stručný přehled dávek a výhod, který by Vám mohl pomoci orientovat se, případně lépe zvládnout situaci, která vznikla onemocněním Vašeho dítěte. Jedná

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Účelová publikace Není určena k prodeji na knižním trhu. Vyšlo v lednu 2009, první vydání, 32 stran, 20 000

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013)

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013) SOCIÁLNÍ OBLAST (aktualizace září 2013) Vážení rodiče, předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dávky pěstounské péče 47e HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 47e Okruh dávek pěstounské péče Dávkami pěstounské péče jsou a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, b) odměna pěstouna, c) příspěvek při převzetí

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo OBSAH 1. Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem

Více

Statut zajišťovacího fondu

Statut zajišťovacího fondu Statut zajišťovacího fondu Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství /úplné znění ke dni 19. 3. 2014/ Článek I. Účel zajišťovacího fondu Zajišťovací fond je

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 11/2003-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

IV. volební období. Vládni návrh

IV. volební období. Vládni návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1982 IV. volební období 28 Vládni návrh Zákonné opatřeni předsednictva Federálního shromáždění ze dne ledna 1982 o zvýšení důchodů a o některých

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Rada seniorů České republiky, o.s.

Rada seniorů České republiky, o.s. Rada seniorů České republiky, o.s. Návrh na přijetí zákona o minimálním starobním důchodu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o důchodovém

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

podporujících sólo rodiče jinde v Evropě 13.1.20141 JUDr. Jana Seemanová

podporujících sólo rodiče jinde v Evropě 13.1.20141 JUDr. Jana Seemanová Náhradní výživné a dlší další příklady legislativních opatření podporujících sólo rodiče jinde v Evropě 13.1.20141 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová koordinátorka webové právní poradny APERIO,

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Pokyny pro začínající pečovatele

Pokyny pro začínající pečovatele PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Pokyny pro začínající pečovatele 1 POKYNY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČOVATELE Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již nesoběstačného? Rozhodli

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

6. volební období 26/4

6. volební období 26/4 P a r l a m e n t České re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období 26/4 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Daňové a poplatkové úlevy související se zdravotním postižením

Daňové a poplatkové úlevy související se zdravotním postižením Daňové a poplatkové úlevy související se zdravotním postižením Skutečnost, že je občan zdravotně postižený, zohledňují i předpisy o daních a poplatcích. Jde zejména o zákon č. 586/1992 Sb., o dani příjmů

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 1. aktualizace k 1. 1. 2009 Str. 14 Ve výčtu novel zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, si za zákon č. 379/2007 Sb. doplňte: č. 129/2008

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ 109 ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálním

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 526/0. Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 526/0. Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 526/0 Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci Zástupce předkladatele: min. práce a soc. věcí. Doručeno poslancům: 25. června

Více

109/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ.

109/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ. 109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Změna: 329/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dotaz: 31. července 2013 Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jedná se mi o tyto informace: 1. za které osoby hradí stát odvody

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 81/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyň Daniely Zemanové a Naděždy Řehákové v právní

Více