2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK. tel.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK. WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel."

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ LIBEREC II, TRUHLÁŘSKÁ 360/3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

2 STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ LIBEREC II, TRUHLÁŘSKÁ 360/3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LETNÁ ŠKOLA, DÍLNY, SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA JEŠTĚDSKÁ ŠKOLA, DÍLNY ŘEPNÁ STROJÍRENSKÉ DÍLNY

3 STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY (škola Letná) AUTOTRONIK (škola Letná) TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV (škola Ještědská) MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ (škola Ještědská) MECHANIK SEŘIZOVAČ pro CNC obráběcí nebo vstřikovací stroje mechatronik (škola Ještědská) NÁSTAVBOVÉ STUDIUM PODNIKÁNÍ - denní nebo večerní forma (škola Letná) V závorkách je uvedena škola, ve které se předpokládá vyučování 1. ročníků ve školním roce 2014/2015. V rámci optimalizace může dojít k přesunu výuky z jedné budovy školy na druhou.

4 UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE pro sdělovací a zabezpečovací techniku (škola Ještědská) STROJNÍ MECHANIK - zámečník (škola Ještědská) NÁSTROJAŘ (škola Ještědská) KLEMPÍŘ (škola Ještědská) INSTALATÉR (škola Letná) MALÍŘ A LAKÝRNÍK (škola Letná) TESAŘ (škola Letná) TRUHLÁŘ (škola Letná) ZEDNÍK (škola Letná) NOVÉ STROJNÍK SILNIČNÍCH STROJŮ (škola Letná) V závorkách je uvedena škola, ve které se předpokládá vyučování 1. ročníků ve školním roce 2014/2015. V rámci optimalizace může dojít k přesunu výuky z jedné budovy školy na druhou. NOVÉ MANIPULANT POŠTOVNÍHO PROVOZU A PŘEPRAVY (Letná) STAVEBNÍ PRÁCE - 2letý obor se sníženými nároky v oblasti teoretického vyučování (škola Letná)

5 AUTOTRONIK teorie: Letná 90 praxe: Letná 90, Ještědská 358/100, každý 2. týden 1-3 dny (dle ročníku) 4 roky, maturita, pracovní oděv zdarma, řidičský průkaz (B, C) v rámci učebních osnov, osvědčení z vyhlášky 50/1978 Sb. Toto vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při diagnostikování, údržbě a opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v automobilové výrobě, opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly (STK) a stanicích měření emisí (SME) apod., při zajišťování technickoorganizačních a materiálových požadavků nebo při obsluze diagnostických zařízení. Absolventi získají dovednosti ve vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření. Studenti se zúčastnili tematického zájezdu do Mnichova, Ingolstadtu a Dingolfingu. Absolvovali velmi zajímavé a obsažné exkurze v továrnách AUDI a BMW, prohlédli si Allianz Arenu, navštívili muzeum AUDI a BMW, letadel v Oberschlessheimu a televizní věž v Mnichově.

6 MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ teorie: Ještědská 358/100 (ve š. r. 2013/14 Letná 90) praxe: Letná 90, každý 2. týden 1-3 dny (dle ročníku) 4 roky, maturita, pracovní oděv zdarma, osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb., svářečský kurz, možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny Absolvent získá široký odborný profil v oblasti instalatérské i elektrotechnické, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech. Je připraven k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech, např. instalatér (voda, kanalizace, topení, plyn), provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, elektrotechnik atd. Může zastávat funkce technickohospodářských pracovníků, servisního technika, vedoucího provozovny apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti technických zařízení budov a elektrotechnických zařízení. Výuka připojování radiátorů

7 MECHANIK SEŘIZOVAČ Žák se na konci 1. ročníku rozhodne pro odborné zaměření na CNC stroje obráběcí nebo vstřikovací (plasty a slitiny lehkých kovů). Podmínkou je alespoň 12 žáků v jedné skupině. Žáci jsou v posledním ročníku přípravy na provozním pracovišti ve výrobních firmách, kde již v průběhu provozní praxe mohou získat příslib zaměstnanosti. Průmysl zpracování plastů vykazuje v naší republice jako jedno z mála odvětví nebývalý vzestup. Uplatnění v profesi seřizovač strojů slévárenské výroby může být také u řady zpracovatelů v regionu Např. BENEŠ a LÁT, slévárna a strojírna a.s. Slaná u Semil, DGS Liberec, FEREX s.r.o. Liberec, E.BRÖER s.r.o. Hrádek nad Nisou, SLÉVÁRNA HLINÍKU s.r.o. Nový Bor

8 MECHANIK SEŘIZOVAČ (pro CNC obráběcí stroje) teorie: Ještědská 358/100, praxe: Řepná 1248/12, příp. smluvní pracoviště, každý 2. týden 2-4 dny (dle ročníku) 4 roky, maturita, pracovní oděv zdarma, v posledním ročníku praxe na smluvním pracovišti, možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny Žák se na konci 1. ročníku rozhodne pro odborné zaměření na CNC stroje obráběcí nebo vstřikovací (plasty a slitiny lehkých kovů). Podmínkou je alespoň 12 žáků v jedné skupině. Ve strojírenské výrobě mají velký podíl obráběcí stroje. Moderní obráběcí stroje jsou řízené počítači. V přípravě mechaniků seřizovačů se spojuje řemeslná dovednost se schopností ovládat průmyslové počítačové systémy. Seřízený stroj, který s minimálními zásahy obrábí a vytváří z kusu kovu výrobek, to je umění a cíl seřizovače pro CNC obráběcí stroje. Seřizovači jsou dnes velmi cennými provozními odborníky výrobních firem.

9 MECHANIK SEŘIZOVAČ (pro CNC vstřikovací stroje - MECHATRONIK) teorie: Ještědská 358/100, praxe: Řepná 1248/12, příp. smluvní pracoviště, každý 2. týden 2-4 dny (dle ročníku) 4 roky, maturita, pracovní oděv zdarma, v posledním ročníku praxe na smluvním pracovišti, možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny Žák se na konci 1. ročníku rozhodne pro odborné zaměření na CNC stroje obráběcí nebo vstřikovací (plasty a slitiny lehkých kovů). Podmínkou je alespoň 12 žáků v jedné skupině. Velkou skupinou zastoupenou ve strojírenské výrobě jsou tvářecí vstřikovací stroje. Na těchto strojích se vyrábí vstřikováním do forem výrobky z plastů a lehkých kovových slitin. Moderní vstřikovací stroje jsou řízené počítači a jsou vysoce automatizované. Seřízený stroj, který s minimálními zásahy vytváří z plastické hmoty nebo kovové slitiny výrobek to je umění a cíl seřizovače pro CNC vstřikovací stroje. Seřizovači vybavení řemeslnou dovedností a schopností ovládat počítačové řídící systémy jsou nezastupitelnými provozními odborníky.

10 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY teorie: Letná 90 praxe: ve 3. a 4. ročníku 14 denní praxe formou exkurze u významných dopravních firem 4 roky, maturita, 2 cizí jazyky, řidičský průkaz (B) v rámci učebních osnov

11 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY teorie: Letná 90 praxe: ve 3. a 4. ročníku 14 denní praxe formou exkurze u významných dopravních firem 4 roky, maturita, 2 cizí jazyky, řidičský průkaz (B) v rámci učebních osnov Z 15 zúčastněných družstev se umístilo: družstvo třídy 3 PED na místě družstvo třídy 4PED na 5. místě V září 2011 poprvé probíhala praxe žáků oboru Provoz a ekonomika dopravy formou exkurzí u významných dopravních firem v regionu. Studenti prošli během 14ti dnů širokou škálou odborných pracovišť, formou přednášek a exkurzí se seznámili se základy provozu i ekonomiky dopravních firem, dispečerskými obslužnými pracovišti, prohlédli si dopravní kanceláře a práci výpravčích, byli seznámeni se správou a údržbou tratí, se sdělovacím a zabezpečovacím zařízením různého typu a jejich obsluhou, pracovišti údržby silničních vozidel, s provozem a údržbou kolejových vozidel. Třešničkou na dortu byla exkurze a prohlídka Lanové dráhy ČD Liberec Ještěd s odborným výkladem. Studenti tak měli možnost v praxi si ověřit a doplnit svoje teoretické znalosti ze školy.

12 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV teorie: Ještědská 358/100 praxe: 1. a 2. rok 1x za 14 dní v dílnách, 3. ročník 14. dní (vcelku) na smluvním pracovišti 4 roky, maturita, možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny Absolvent má všeobecné znalosti o systémech technických zařízení budov a jejich funkcí. Provádí základní výpočty a realizuje technologické a konstrukční postupy včetně měření a regulace zdrojů rozvodů tepla, vytápění, zásobování vodou, kanalizace, plynových instalací, větrání a klimatizace. Má přehled o stavebních materiálech, stavebních konstrukcích i strojírenských technologiích a strojních zařízeních ve vazbě na obor. Zná způsoby montáže, obsluhy, údržby a zkoušení technických zařízení budov. Zpracovává dokumentaci výpočtovou i výkresovou technických zařízení budov s aplikací technických norem a předpisů při využití aktuálních počítačových programů. Orientuje se v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem. Umí zpracovat výpis materiálu a sestavit kompletní technicko-ekonomickou nabídku zákazníkovi. Absolvent, se uplatní v povolání stavební technik se zaměřením na technická zařízení budov, stavební technik projektant, v oblasti provádění staveb v pozici stavební technik mistr (nebo stavbyvedoucí), provozní dispečer, technolog, kontrolor jakosti. Další uplatnění je v oblasti správních institucí jako referent státní správy a samosprávy, v pozici stavební technik zkušebnictví a při prodeji materiálů a výrobků technických zařízení budov.

13 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV teorie: Ještědská 358/100 praxe: 1. a 2. rok 1x za 14 dní v dílnách, 3. ročník 14. dní (vcelku) na smluvním pracovišti 4 roky, maturita, možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny Přednášky odborných předmětů zpracovány v názorné elektronické podobě Vybavenost učebny

14 Nástavbové studium PODNIKÁNÍ teorie: Letná 90 praxe: pouze denní forma na konci 1. ročníku 2 souvislé týdny ve smluvních firmách školné se neplatí, denní forma - možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně absolvoval nebo studuje ve 3. ročníku obor vzdělání s kódem H, u kterého je nařízením vlády č. 211/2010 Sb. takovéto studium umožněno. Uchazeč o denní formu koná přijímací zkoušku, uchazeč o večerní formu přijímací zkoušku nekoná. VEČERNÍ DENNÍ 2 ROKY 3 ROKY vyučování probíhá 3x v týdnu (po, út, čt) cca od 15 do 19 hod.

15 KLEMPÍŘ teorie: Ještědská 358/100 praxe: Letná 90, příp. smluvní pracoviště, každý 2. týden 3 roky, výuční list, stipendium, odměna za produktivní práci, pracovní oděv zdarma, možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny

16 KLEMPÍŘ teorie: Ještědská 358/100 praxe: Letná 90, příp. smluvní pracoviště, každý 2. týden 3 roky, výuční list, stipendium, odměna za produktivní práci, pracovní oděv zdarma, možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny Dílny klempířů s ukázkami výrobků žáků

17 MALÍŘ A LAKÝRNÍK teorie: Letná 90 praxe: Letná 90, příp. smluvní pracoviště, každý 2. týden 3 roky, výuční list, stipendium, odměna za produktivní práci, pracovní oděv zdarma, možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny Absolvent dovede připravit a používat potřebné nářadí, pracovní pomůcky, malířské a natěračské přístroje a mechanizační pomůcky, dovede samostatně volit a připravit vhodný materiál s ohledem na podklad a účel nátěru, prostředí, estetická hlediska a ochranu životního prostředí, umí posoudit stav a připravenost pracoviště a zvolit vhodný technologický postup s ohledem na specifická pracoviště a bezpečnost práce, dovede zpracovat podklady pro stanovení ceny práce včetně potřeby materiálu a umí provedenou práci ohodnotit, dovede posoudit kvalitu provedené práce a provést případné opravy. Účast malířů na akci Machři roku

18 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE (sdělovací a zabezpečovací technika) teorie: Ještědská 358/100 praxe: Letná 90, každý 2. týden 3 roky, výuční list, odměna za produktivní práci, osvědčení z vyhlášky 50/1978 Sb., pracovní oděv zdarma, možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny Absolvent je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, identifikovat závady, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Je připraven instalovat zabezpečovací a bezpečnostní techniku k ochraně osob a majetku. Umí číst výkresy a technickou dokumentaci, zhotovit jednoduché náčrty součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a schémata jejich obvodů. Absolvent zvládá provádět potřebná elektrická měření a diagnostikovat případné závady, aby zvládl orientaci v technických dokumentacích a odborných popisech zařízení. Náplní učebního oboru je také elektronické zabezpečení, objektů, automobilů, semaforů a kolejových drah.

19 INSTALATÉR teorie: Ještědská 358/100 (ve š. r. 2013/2014 Letná 90) praxe: Letná 90, každý 2. týden 3 roky, výuční list, stipendium, odměna za produktivní práci, pracovní oděv zdarma, svářečský kurz v rámci studijních osnov, možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny Absolvent se uplatní při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 311 W01, ZK 15 P 2, ZK 11 P 2, 3, ZP W 31, ZP W 31 a kurzu lisovaných spojů. Z dílen: Účast na akci Machři roku 2010

20 NÁSTROJAŘ teorie: Ještědská 358/100 praxe: Řepná 1248/12, příp. smluvní pracoviště, každý 2. týden 3 roky, výuční list, stipendium, odměna za produktivní práci, pracovní oděv zdarma, možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny Nástrojař pomocí různých strojírenských technologií vyrábí, sestavuje a opravuje nástroje, vstřikovací formy, měřidla a další speciální přípravky. Pracuje s kovoobráběcími stroji, používá jemné ruční nástroje a nářadí s vysokou přesností. Jedná se o žádaný obor na trhu práce. Absolvent je připraven k výkonu činností vyskytujících se při výrobě, montáži, opravách a seřizování řezných nástrojů, nástrojů pro tváření kovů, zpracování plastů a tlakové lití kovů, při výrobě a opravách přípravků a měřidel pro strojírenskou výrobu, popř. při výrobě, opravách a seřizování nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství, aby mohl podle výkresové dokumentace, technologických a pracovních postupů a norem (popř. dalších předpisů) pracovat v podmínkách jak průmyslové, tak živnostenské výroby. Uplatnění může také nalézt také v celé řadě příbuzných povolání např. soustružník, frézař, brusič nebo zámečník. Po absolvování praxe může samostatně vést malou provozovnu nebo podnikat v oboru.

21 NÁSTROJAŘ teorie: Ještědská 358/100 praxe: Řepná 1248/12, příp. smluvní pracoviště, každý 2. týden 3 roky, výuční list, stipendium, odměna za produktivní práci, pracovní oděv zdarma, možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny Z dílen nástrojařů:

22 STROJNÍ MECHANIK (zámečník) teorie: Ještědská 358/100 praxe: Řepná 1248/12, příp. smluvní pracoviště, každý 2. týden 3 roky, výuční list, svářečský kurz v rámci učebních osnov, stipendium, odměna za produktivní práci, pracovní oděv zdarma, možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny

23 TRUHLÁŘ teorie: Letná 90 praxe: Letná 90, příp. smluvní pracoviště, každý 2. týden 3 roky, výuční list, odměna za produktivní práci, pracovní oděv zdarma, možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny Má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech, zná výrobní zařízení, umí je ovládat, seřizovat a udržovat, má základní vědomosti o technologii výroby, zná základy odborného kreslení výrobků a čtení výkresů i dílenských náčrtů. Umí zpracovávat materiály a polotovary ze dřeva a ostatních hmot v nábytkářské výrobě, zná technologie výroby a montáž nábytku, zná výrobu nábytkových systémů a zařízeni bytových interiérů a veřejných místností, umí zhotovit jednoduché stavebně truhlářské výrobky. Umí zpracovávat materiály ze dřeva a ostatních hmot ve stavebně truhlářské výrobě, umí vyrábět stavebně truhlářské výrobky, osazovat je a provádět jejich povrchovou úpravu, včetně odborných oprav. Je schopen vyrobit jednoduchý a vestavěný nábytek a drobné doplňky.

24 TESAŘ teorie: Letná 90 praxe: Letná 90, příp. smluvní pracoviště, každý 2. týden 3 roky, výuční list, stipendium, odměna za produktivní práci, pracovní oděv zdarma, možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny

25 ZEDNÍK teorie: Letná 90 praxe: Letná 90, příp. smluvní pracoviště, každý 2. týden 3 roky, výuční list, stipendium, odměna za produktivní práci, pracovní oděv zdarma, možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny Ukázky práce našich žáků

26 ZEDNÍK teorie: Letná 90 praxe: Letná 90, příp. smluvní pracoviště, každý 2. týden 3 roky, výuční list, stipendium, odměna za produktivní práci, pracovní oděv zdarma, možnost získat řidičský průkaz za zvýhodněné ceny Soutěž zručnosti místo Soutěž Machři roku místo

27 STAVEBNÍ PRÁCE teorie: Letná 90 (3 dny každý 2. týden) praxe: Letná 90, smluvní pracoviště 2 roky, výuční list, odměna za produktivní práci, pracovní oděv zdarma Jedná se o obor se sníženými nároky v oblasti vzdělávání, vhodný zejména pro žáky z nižších ročníků a speciálních škol.

28 PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PŘIPRAVUJEME OTEVŘENÍ NOVÝCH OBORŮ: STROJNÍK SILNIČNÍCH STROJŮ teorie: Letná 90 praxe: Letná 90, příp. smluvní pracoviště, každý 2. týden 3 roky, výuční list, pracovní oděv zdarma, řidičský průkaz B a C v rámci učebních osnov za zvýhodněné ceny

29 PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PŘIPRAVUJEME OTEVŘENÍ NOVÝCH OBORŮ: MANIPULANT POŠTOVNÍHO PROVOZU A PŘEPRAVY teorie: Letná 90 praxe: Letná 90, příp. smluvní pracoviště, každý 2. týden 3 roky, výuční list, řidičský průkaz v rámci učebních osnov za zvýhodněné ceny

30 STIPENDIA 250, 300, 500 Kč 1000 Kč měsíčně při řádné docházce (Kč dle ročníku) pololetně při průměru do 2,0 (v prvním ročníku do 2,2) INSTALATÉR, KLEMPÍŘ, NÁSTROJAŘ, MALÍŘ A LAKÝRNÍK, STROJNÍ MECHANIK, TESAŘ, ZEDNÍK

31 DALŠÍ VÝHODY: ABSOLVENTI MAJÍ VELKOU ŠANCI UPLATNIT SE NA TRHU PRÁCE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH I DÍLNÁCH PRACOVNÍ ODĚV ZDARMA ODMĚNY ZA PRODUKTIVNÍ ČINNOST STIPENDIUM U PREFEROVANÝCH OBORŮ DOMOV MLÁDEŽE S KUCHYNÍ A JÍDELNOU Ubytování 750 Kč/měsíc, strava 86 Kč/den, 31 Kč/oběd. Více informací získáte na tel AUTOŠKOLA Za zvýhodněné ceny pro všechny žáky (od 2. ročníku), Autotronik a Strojník silničních strojů (B, C) a Provoz a ekonomika dopravy a Manipulant pošt. provozu a přepravy (B) v rámci výuky. Více informací získáte na tel SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA Za zvýhodněné ceny pro všechny žáky (od 2. ročníku ), Instalatér, Strojní mechanik a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení v rámci výuky. Pro zájemce pořádáme kurzy svařování ocelí, plastů, pájení a lisování. Více informací získáte na tel ,

32 DALŠÍ VÝHODY: Naše škola se aktivně zapojuje do projektů, včetně projektů mezinárodních: LEONARDO DA VINCI, COMENIUS, MODERNIZACE VÝUKY, UNIV 2 KRAJE, ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH, INTERAKTIVNÍ SVAŘOVÁNÍ, ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI, EU PENÍZE ŠKOLÁM. Naše škola je Krajským centrem celostátního CECHU TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ pro obory INSTALATÉR TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Naše škola v případě speciálních výukových či výchovných potřeb žáků spolupracuje s PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNOU LIBEREC, P. O. Truhlářská 3, Liberec II. Úspěšný absolvent obdrží EUROPASS Usnadňuje pochopení významu osvědčení a jeho uznání v zahraničí. Vydává se v českém a anglickém nebo německém jazyce. Naše škola spolupracuje s tímto sdružením v rámci seminářů Drogové závislosti, Nedrogové závislosti, Partnerské vztahy a půldenní program Formování skupiny. ČLOVĚK V TÍSNI formy spolupráce: spolupráce při organizování mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. zapojení do vzdělávacího programu Jeden svět na školách. spolupráce s libereckou pobočkou v těchto směrech: využití možnosti účelově vázaného stipendia vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti informovanost a orientace v oblasti kariérového poradenství

33 Lyžařské, vodácké a cyklistické kurzy

34 Praha, Jobs Expo a Lingua Show Veletrh pracovních příležitostí a jazykového vzdělávání. Červen Odborné stáže ve firmách, servisech a stavbách v Německu. Žáci získali certifikát o absolvování stáže. Říjen Máchovo jezero, září 2012 Žáci 1. ročníků studijních oborů jezdí vždy na začátku září na tzv. harmonizační pobyty, zaměřené na formování kolektivu a prevenci sociálně patologických jevů.

35 Anglie (Londýn, Manchester), září exkurze Anglie (Plymouth), listopad pracovní stáž studentů

36 TESAŘ, ZEDNÍK, MALÍŘ, TRUHLÁŘ, KLEMPÍŘ

37 TESAŘ, ZEDNÍK, MALÍŘ A LAKÝRNÍK Obnova altánu u hradu Grabštejn, projekt Českoněmeckého fondu budoucnosti. Realizováno

38 Září soutěž Machři roku v Plzni: Zedníci - 3. místo (obkladač). Únor Soutěž řemesel v Lysé n. L.: Truhláři vybojovali 2. místo a postoupili do republikového finále v září 2013 v Praze.

39 Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO v Praze. Republikové finále. TRUHLÁŘ

40 Březen soutěž v NC programování pořádané firmou 3E Praha Engineering: Mechanici seřizovači 1. místo. Květen Soutěž žáků SOŠ a SOU v Litoměřicích, kterou pořádal Cech instalatérů ČR. Instalatéři - 3. místo. Květen 2011 : Mechanici seřizovači 2. místo. Duben 2010: Mechanici seřizovači 3. místo.

41 Duben BASKETBAL (krajské kolo) 1. MÍSTO jsme se zúčastnili Krajského finále v basketbalu chlapců ve sportovní hale v Jablonci nad Nisou. Bojovným výkonem celého družstva se podařilo získat titul nejvyšší a stali jsme se vítězem krajského finále. Červen PLÁŽOVÁ KOPANÁ (mistrovství ČR) 1. MÍSTO V červnu 2013 se nominovaný tým naší školy zúčastnil Mistrovství ČR v plážové kopané středních škol a učilišť v Sokolově a získal skvělé první místo (z celkem 12 nejlepších mužstev z celé ČR).

42 Listopad 2012: AQUA-THERM PRAHA Exkurze na veletrh o stavebnictví, materiálech a technických zařízeních Listopad 2012: Exkurze do společnosti ELITRONIC s.r.o. Prosinec 2012: Italští filmaři v našich dílnách - studentský komparz z natáčení Únor 2013: Session with Richard Hunter from Swallow School of English Květen 2013: exkurze do společnosti ABB s.r.o.

43 STUDENTI SPOLUPRACUJÍ NA BUDOUCNOSTI DOPRAVY 1.února 2013 odstartoval společný projekt naší školy s firmou BusLine a.s. V květnu a červnu 2013 BusLine zajistil našim studentům odbornou praxi. Březen 2013: naše škola vybrala Kč pro Nadační fond pro opuštěné děti. 6. června 2013 pořádala naše škola charitativní akci nazvanou Pomozte během. Studenti a pedagogové navázali na loňský projekt, který pořádali ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, resp. jejím programem Varianty, a zapojili se do pilotního projektu ACTIVE CITIZENS pro střední školy, který program Varianty realizoval společně s organizací British Council.

44 Školní výlety Maturitní plesy

45

46 Veškeré záležitosti ohledně přijímacího řízení vyřizuje STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Truhlářská 360/3, Liberec II, otevřeno po-pá 7-15 hodin tel ,

2015/2016 STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK. WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel.

2015/2016 STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK. WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel. STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ LIBEREC II, TRUHLÁŘSKÁ 360/3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel. 488 880 375 NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚPLNÉ STŘEDNÍ

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Přerov 2014 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz PROFESNÍ ROZCESTNÍK www.impulsprokarieru.cz JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Tento materiál vznikl díky projektu IMPULS PRO KARIÉRU, který realizuje Jihočeská hospodářská komora v rámci Operačního programu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/2014. ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2013/2014. ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2013/2014 V Třebíči dne 10. 10. 2014 Mgr. Alois Novák ředitel školy OBSAH A. Základní údaje o škole... 4 B. Obory vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 http://www.skola.mesit.cz 572 433 621, 572 433 637 reditel@skolamesit.cz 1. OBSAH OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ 1. OBSAH 2 2. ÚVOD 3 3. AKCE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Podnikání od 1. 9. 2011 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Podnikání Podnikání Název školy Adresa Školní 664, 277 11 Neratovice IČ 68 383 495 REDIZO Kontakty Ředitel 610450620

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 OBSAH Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90... 2 Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3 Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 Gymnázium, Příbram,

Více

Školní vzdělávací program. Technická zařízení budov

Školní vzdělávací program. Technická zařízení budov Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Technická zařízení budov Rámcový vzdělávací program 36-45-M/01 Technická zařízení budov Školní vzdělávací program :

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Profesní poradce pro Pardubický kraj

Profesní poradce pro Pardubický kraj Profesní poradce pro Pardubický kraj EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E

Více

ŠVP Technická zařízení budov 2011

ŠVP Technická zařízení budov 2011 školní vzdělávací program 043/2011 Technická zařízení budov ŠVP Technická zařízení budov 2011 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Identifikační

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Zedník - Kopie 36-67-H/01 Zedník od 1. 9. 2011 36-67-H/01 Zedník 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Zedník - Kopie Zedník Název školy Adresa Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Instalatér 36-52-H/01 Instalatér 1. 9. 2010 36-52-H/01 Instalatér 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Instalatér Instalatér Název školy Adresa Osvoboditelů 380, 440 58 Louny IČ

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, WWW.SPSTRUTNOV.CZ Sídlo školy a pracoviště teoretického vyučování Školní 101, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská 59, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Obráběč kovů 23-56-H/01Obráběč kovů Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 41-45-M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní služby - 2013 41-45-M/01 Mechanizace a služby Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů Verze 1 z 14. 01. 2009 Platnost od

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Kompletní ŠVP. Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 školní vzdělávací program 23-55-H/01 Klempíř Klempíř pro stavební výrobu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název 23-55-H/01 Klempíř Klempíř pro stavební výrobu Datum 27.11.2009 Název

Více