Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013"

Transkript

1 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013

2 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce ) Popis technicko-organizačního zabezpečení volební kampaně pro mimořádné volby do PS PČR v roce 2013 Pro tuto kampaň pro volby do PS PČR v roce 2013 byl schválen výdajový rámec ve výši max. 90 milionů Kč. Z důvodu snahy ČSSD o transparentním financování své politické kampaně byl zřízen transparentní účet. Přes tento účet byly realizovány veškeré platby spojené s financováním volební kampaně. Tento finanční instrument se pro tento typ volební kampaně jednoznačně osvědčil. Kampaň jsme vedli převážně jako centrální. O vlastní volební kampani, o jejím načasování i nasazení prostředků rozhodoval ústřední volební štáb, který byl totožný s politickým grémiem ČSSD. Vlastní volební projekt byl schválen PG ČSSD dne Pro přípravné práce a operativní řízení byl vytvořen volební tým, který zahrnoval jak politickou reprezentaci, tak externí partnery a zástupce aparátu strany. Vedle ústřední kampaně probíhaly ještě krajské kampaně. Tyto kampaně měly jasná pravidla a ústředí se podílelo na jejich financování. I financování těchto krajských kampaní probíhalo prostřednictvím centrálního transparentního účtu. V rámci těchto kampaní bylo možné akcelerovat především aktuální témata v daném regionu. Vyzdvihnout nějaké specifické téma, které v daném regionu rezonuje a je natolik zásadní, že jej má cenu komunikovat. V rámci těchto kampaní bylo také možné prezentovat kandidáty, kteří v daném regionu působí. Z prostředků, které byly v rámci kampaně použity, lze ve výčtu uvést především (celkové nasazení v měsících září a říjen 2013 v součtu): tištěná inzerce 109 inzerátů MFD, Deníky Bohemia, Právo, Sport, Blesk, Metro, AHA online inzerce 255 mil. impresí, 170 tis. kliků (seznam, novinky, centrum, aktualne, blesk, floating po cca 250 webech, Facebook) venkovní plochy: ploch - bigboard, billboard, smartboard, plochy CLV, telefonní budky Použité prostředky ve finančním vyjádření: září říjen celkem Tisk Online Venkovní plochy, (OOH) Celkem V rámci volební kampaně byly distribuovány také volební noviny ČSSD a závěrečné oslovení občanů ČR předsedou strany. Oba tyto materiály byly distribuovány do všech poštovních schránek v ČR. V rámci podpory krajských kampaní a akcí ČSSD byly využity také plakáty ve spolupráci s mediální agenturou se záběrem na celou ČR. Ve všech krajích probíhala diskusní fóra, kterých se účastnil předseda strany a vrcholní představitelé a kandidáti do PS PČR za daný kraj. Kampaň jsme zahajovali úvodním mítinkem v Ostravě a zakončili závěrečným mítinkem v Brně.

3 2) Vyúčtování voleb do PSP ČR 2013 Vyúčtování voleb do PSP ČR 2013 projednaly a schválily v minulých dnech příslušné orgány ČSSD (PG, P a ÚVV ČSSD). Informace vychází z dostupných informací o hospodaření ČSSD k Příjmy ČSSD tvoří především příspěvek ze státního rozpočtu na činnost a za hlasy, členské příspěvky, vlastní příjmy z hospodářské činnosti a okrajově finanční dary. ČSSD využívá k průběžnému financování i provozní úvěr. Výroční finanční zprávy ČSSD vždy bez připomínek schvaluje PSP ČR, zprávy z let 2011 a 2012 jsou k dispozici na webu ČSSD a v PSP ČR. ČSSD zveřejňuje průběžně všechny údaje o svém hospodaření, které je (a v průběhu roku čtvrtletně) prověřováno nezávislými auditory. ČSSD v roce 2013 financovala své volební aktivity dle schváleného rozpočtu na všech úrovních bezproblémově. Příjem za hlasy činí tis. Kč, počet získaných mandátů poslanců pak 50. Příspěvek za hlasy bude celý převeden přímo na úvěrový účet ČSSD. Čerpání Volebního fondu ČSSD (centrálního i 14 krajských) bylo zajištěno prostřednictvím nově zřízeného Centrálního transparentního účtu ČSSD ( CTÚ ) zřízeného u Fio banky, a.s. a Transparentní pokladny ( TP ) zřízené na ÚS ČSSD a probíhalo dle usnesení ÚVV ČSSD ze dne Všechny informace o čerpání finančních prostředků na volby byly průběžně k dispozici na webu ČSSD. Poměr centrálního a 14 krajských volebních fondů celkem byl po rozdělení rezervy upraven na 68:22 předpokládaného čerpání. Čerpání volebního fondu bylo průběžně kontrolováno auditorem. Písemná zpráva auditora je uvedena v příloze č. 1. Závěr auditora: Jsme přesvědčeni, že provedené ověření financování voleb do PSP ČR 2013 prostřednictvím centrálního transparentního účtu ČSSD poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření následujícího závěru auditora: Na základě naší práce popsané v této zprávě jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že financování voleb do PSP ČR 2013 prostřednictvím centrálního transparentního účtu není ve významných (materiálních) ohledech dle zvolených kritérií správné a průkazné. Ověření financování voleb bylo uzavřeno ke dni Případné další účetní případy vztahující se k volbám do PSP ČR 2013 budou součástí ověření účetní závěrky k Auditorská společnost NBG, spol. s r.o. V příloze č. 2 je výpis z účetní evidence ČSSD, zachycující výdaje na volební kampaň. ČSSD hned na počátku volební kampaně zveřejnila celkovou sumu plánovaných nákladů na svoji kampaň, a to ve výši 90 mil. Kč (Volební fond ČSSD celkem), z čehož 68 mil. Kč tvořil ústřední volební fond a 22 mil. Kč čtrnáct krajských volebních fondů. Částka 80 mil. Kč bylo možné čerpat z kontokorentního úvěru ČSSD u Fio banky (provozní úvěr), a.s. a částka 10 mil. byla čerpána z vlastních prostředků ČSSD na úrovni KVV/OVV resp. dárců, kandidátů, převážně členů ČSSD. Aktuální čerpání na úrovni ústředního volebního fondu činí tis. Kč, tj. 95,6 % a na úrovni čtrnácti krajských volebních fondů celkem tis. Kč, tj. 99,5 %, celkem tedy dosavadní náklady na volby činí tis. Kč, tj. 96,5 % předpokládané výše. Dne byly vráceny přeplatky krajských volebních fondů 3 krajům (Libereckému, Pardubickému a Olomouckému) v celkové výši 62 tis. Kč. Své finanční možnosti nevyčerpaly Královéhradecký a částečně Karlovarský kraj. V Praze dne Mgr. Bohuslav Sobotka předseda ČSSD Přílohy: 1) Zpráva auditora 2) Výpisy z účetní evidence ČSSD

4

5 Seznam dodavatelů volební kampaně čssd do psp čr 2013, kteří fakturovali více než 300. tis. kč FAR produkční a umělecká agentura, FASNER BOHUMÍR CÍL, A.S. KRÁTKÝ MARTIN LL PRODUKTION, S.R.O. HAMRNÍKY M.L. S.R.O. Umělecká agentura DANY, FŃUKAL DANIEL KRISTIAN, SPOL.S.R.O. 4FUN GROUP S.R.O. IAN DERSON ADVERTISING,S.R.O. ARKS PLUS S.R.O. AM PRODUCTION S.R.O. TANDEM COM, S.R.O. REAKCE S.R.O. HAVELKA VLADIMÍR REFORT KOMPAKT VM S.R.O. ČESKÁ POŠTA S.P. PARK PRAHA 2002 S.R.O. MEC CZECH S.R.O.

6

7

8

9

10

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec 38. SJEZD Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: Ing. Martin Starec místopředseda pro hospodaření 38. SJEZD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd schvaluje Zprávu o hospodaření, předloženou Ing. Martinem Starcem, místopředsedou

Více

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2001 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2001 Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2001 a výroční zpráva o činnosti Fondu byla projednána a vzata na vědomí vládou ČR dne

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 1. Roční účetní závěrka za rok 2008 Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFRB za rok 2008 Rozvaha Komentář k finančnímu

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly kraj Č. j.:lk -0112/14/H er ZPRÁVA o výsledku přezkoum ání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj, IČ69155950

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

05/10 Podpora zemědělství a lesního hospodářství poskytovaná prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.

05/10 Podpora zemědělství a lesního hospodářství poskytovaná prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 482 05/10 Podpora zemědělství a lesního hospodářství poskytovaná prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. Kontrolní

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Tisk: Z 1659 Příloha č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 20. 6. 2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Základní údaje organizace: Název organizace:

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR za rok 2005 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1.

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Výroční zpráva za rok 2002 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Správní rada ZPŠ 8 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 8

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Implementační zpráva za rok 2009 Schváleno MV CIP EQUAL procedurou per rollam dne 22. 9. 2010 Seznam zkratek Zkratka

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 verze platná od 01.01.2014 Programová rada Plzeňského kraje pro hodnocení projektů

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013, Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, IČ: 242 26 491 (dále jen Společnost ) Obsah Konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2013 1. Zpráva představenstva

Více

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A PROPAGACE SIMULACÍ JEDNÁNÍ INSTITUCÍ EU PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-9/2013 Obsah 1. Název

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více