Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna ,-- Kč 2. Banka ,-- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč"

Transkript

1 Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna ,-- Kč 2. Banka ,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto ,-- Kč 2. FAP 2 za materiál ,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky ,-- Kč 4. PPD 1 za prodané výrobky ,-- Kč 5. VPD 1 odvod peněz z pokladny ,-- Kč 6. VPD 2 nákup kancelářských potřeb 500,-- Kč 7. VBU 1 a) platba dodavateli FAP ,-- Kč b) platba od odběratele FAV ,-- Kč c) bankovní poplatky 200,-- Kč d) přijaté úroky 30,-- Kč 8. FAV 2 za výrobky ,-- Kč 9. PPD 2 úhrada od odběratele (doplatek) 10. VPD 3nákup nafty do služebního auta 6.000,-- Kč 11. VPD 4 výplata mzdy ,-- Kč 12. VPD 5 daň ze mzdy 560,-- Kč 13. VPD 6 SP a ZP 3.654,-- Kč 14. VBU 2 a) doplatek dodavateli FAP 1 b) úhrada daně z příjmu podnikatelky 2.500,-- Kč c) nájem ,-- Kč d) pokuta za znečištění životního prostředí ,-- Kč e) vrácení přeplatku SP a ZP 500,-- Kč f) platba FAP 2 Kniha závazků

2 Písemná práce neplátce varianta B Bankovní účet ,-- Kč Zapište: 1. PPD 1 osobní vklad do pokladny ,-- Kč 2. VPD 1 zaplacení živnostenského listu 1.000,-- Kč 3. FAP 1 za zařízení kanceláře ,-- Kč 4. FAV 1 za poskytnuté služby ,-- Kč 5. VPD 2 za počítač ,-- Kč 6. PPD 2 úhrada FAV ,-- Kč 7. VBU 1 a) přijatý úrok 13,-- Kč b) bankovní poplatky 29,-- Kč c) doplatek FAV 1 8. VPD 3 za vymalování kanceláře 3.800,-- Kč 9. FAP 2 za koberce do kanceláře 3.000,-- Kč a 2.800,-- Kč do dětského pokoje celkem 5.800,-- Kč 10. PPD 3 za služby ,-- Kč 11. VPD 4 složenkou zaplacená záloha na daň z příjmu FO podnikatele 3.500,-- Kč (platba poštovného 20,-- Kč) 12. Připsání úvěru na účet ,-- Kč 13. VBU 2 a) splátka úvěru 6.300,-- Kč b) úroky z úvěru 1.000,-- Kč c) Zaplacení FAP FAP 3 za osobní automobil ,-- Kč 15. FAV 2 za služby ,-- Kč 16. VPD 5 dar škole 3.000,-- Kč 17. VBU 3 úhrada FAV VPD 6 odvod hotovosti na účet ,-- Kč Kniha závazků

3 Daňová evidence - plátce PS pokladna ,-- Kč PS banka ,-- Kč 1. FAP za materiál ,-- Kč bez daně, DPH 19 % 2. VPD doprava materiálu 2.000,-- Kč od neplátce 3. PPD tržba za výrobky ,-- Kč bez daně, DPH 19 % 4. VPD odvod tržby na účet ,-- Kč 5. VBU a) SP za zaměstnance 5900,-- Kč b) ZP za zaměstnance 3100,-- Kč c) Daň z příjmu zaměstnance 500,-- d) Daň z příjmu podnikatele 2000,-- Kč 6. VPD nákup občerstvení 500,-- Kč vč.dph 7. VBU a) záloha na elektrickou energii 5.000,-- Kč b) úhrada FAP za materiál c) bankovní poplatky 200,-- Kč d) úroky z vkladů 30,-- Kč e) vyúčtování převedené hotovosti f) splátka půjčky 6.000,-- Kč 8. FAV za výrobky ,-- Kč bez daně, DPH 19 % 9. VPD nákup software ,-- Kč včetně daně 19 % 10. PPD částečná úhrada FAV ,-- Kč 11. FAP za elektrickou energii 3.000,-- Kč 12. VBU přijetí přeplatku za spotřebovanou energii 2.000,-- Kč 13. VPD nákup benzínu do služebního auta 2.500,-- Kč včetně 19 % DPH 14. VPD platba daně z nemovitostí 5.600,-- Kč 15. FAP za školení 700,-- Kč od neplátce 16. VBU a) úhrada FAV za výrobky b) úhrada FAP za školení Vstup Výstup základ daně DPH základ daně DPH Výsledek:

4 Kniha závazků

5 Daňová evidence - plátce DPH zaokrouhlujte na celé Kč matematicky, zapište do deníku a do knihy evidence DPH, zjistěte hospodářský výsledek a stav pokladny a banky. 1. FAP za stroj a) Kč 2. FAP za materiál a) ,-- Kč 3. VBU a) úhrada faktury za materiál b) částečná úhrada faktury za stroj ,-- Kč c) bankovní poplatky 200,-- Kč d) úroky z vkladů 10,-- Kč e) přijetí úvěru na účet ,-- Kč 4. FAV za výrobky a) ,-- Kč 5. PPD tržba za výrobky a) ,-- Kč 6. VPD odvod tržby na účet ,-- Kč 7. VPD nákup občerstvení 500,-- Kč 8. VPD výplata mzdy 8.000,-- Kč 9. VBU a) odvod SP a ZP za zaměstnance 2.450,-- Kč b) odvod SP a ZP za podnikatele 3.000,-- Kč c) osobní spotřeba 5.000,-- Kč d) doplatek faktury za stoj e) úhrada faktury za výrobky v plné výši f) vyúčtování přijaté hotovosti 10. VPD montáže stroje od neplátce 2.000,-- Kč 11. VPD pokuta za špatné parkování 500,-- Kč 12. PPD přijetí zálohy od odběratele ,-- Kč 13. FAV za výrobky a) ,-- Kč 14. PPD doplatek mezi zálohou a fakturovanou částkou 15. VPD nákup benzínu do služebního auta a) 1.000,-- Kč Počáteční stavy: Pokladna 5.000,-- Kč Bankovní účet ,-- Kč

6 DPH Vstup Výstup základ daně DPH základ daně DPH Výsledek: Kniha závazků

7 Daňová evidence plátce DPH zaokrouhlujte na celé Kč matematicky, zapište do deníku a do knihy evidence DPH, zjistěte hospodářský výsledek a stav pokladny a banky. 1. VBU osobní vklad na účet ,-- Kč 2. PPD osobní vklad do pokladny ,-- Kč 3. FAP za zboží a) ,-- Kč 4. FAP za dopravu zboží od neplátce 1.000,-- Kč 5. FAP reklama v tisku od neplátce 3.000,-- Kč 6. VPD nákup kancelářských potřeb a) c) 500,-- Kč 7. VBU a) odvod DPH ,-- Kč b) úhrada faktury za reklamu c) úhrada faktury za zboží ,-- Kč d) bankovní poplatky 130,-- Kč e) přijaté úroky 15,-- Kč 8. PPD tržba za zboží a) ,-- Kč 9. VPD nákup benzínu do auta v osobním vlastnictví 1500,-- Kč 10. FAP za materiál a) 2.500,-- Kč 11. FAV za zboží a) ,-- Kč 12. VBU a) doplatek faktury za zboží b) úhrada faktury za dopravu zboží c) platba daně z nemovitostí nemovitosti v obchodním majteku d) úhrada od odběratelů za zboží e) nájem 6.000,-- Kč f) odvod peněz na pokladnu ,-- Kč 13. PPD - příjem hotovosti z účtu 14. VPD - nákup notebooku a) ,-- Kč 15. VPD poplatky za odvoz odpadu z provozovny 3.200,-- Kč

8 DPH Vstup Výstup základ daně DPH základ daně DPH Výsledek: Kniha závazků

9 Daňová evidence plátce DPH zaokrouhlujte na celé Kč matematicky, zapište do deníku a do knihy evidence DPH, zjistěte hospodářský výsledek a stav pokladny a banky. 1. VBU a) platba běžné leasingové splátky ,-- Kč b) platba daně z příjmu podnikatele 5.000,-- Kč c) přijetí nadměrného odpočtu ,-- Kč d) bankovní poplatky 230,-- Kč e) přijaté úroky 25,-- Kč f) splátka úvěru ,-- Kč g) úroky z úvěru 1.200,-- Kč 2. PPD tržba za provedené služby a) c) 6.000,-- Kč 3. VPD odvod tržby na účet 6.000,-- Kč 4. VPD výplata cestovného 500,-- Kč 5. FAV za provedené služby a) ,-- Kč 6. FAP za spotřebovaný plyn a) 3.300,-- Kč 7. FAP za telefonní hovory a) 790,-- Kč 8. VBU a) platba za elektřinu b) vyúčtování přijaté hotovosti c) částečná úhrada za fakturované služby ,-- Kč 9. PPD za provedené služby a) c) ,-- Kč 10. VPD poštovné 50,-- Kč 11. VPD platba SP a ZP zaměstnanců ,-- Kč 12. VPD platba daně z příjmu za zaměstnance 600,-- Kč 13. PPD doplatek za fakturované služby 14. VPD oběd s obchodním partnerem 1.000,-- Kč 15. FAP za počítač a) ,-- Kč 16. FAP za instalaci počítače od neplátce 2.000,-- Kč 17. VPD za software a) 5000,-- Kč

10 Počáteční stavy: Pokladna ,-- Kč Bankovní účet ,-- Kč DPH Vstup Výstup základ daně DPH základ daně DPH Výsledek: Kniha závazků

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií DAŇOVÁ EVIDENCE Sbírka případů z praxe Ing. Ivana Důrasová 2012 Recenzovali: Ing. Helena Holeková Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D. Za jazykovou

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

Pololetní písemná práce

Pololetní písemná práce Pololetní písemná práce Jméno atum Získané body Známka 1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne. Pokud je nepravdivé, uvést důvod! a) Při kontrole stavu pokladny na konci účetního období

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

EKONOMICKÁ CVIČENÍ. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.

EKONOMICKÁ CVIČENÍ. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMICKÁ CVIČENÍ

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní list pro téma III.2.9 Podnikání Praktický příklad na založení firmy VY_32_INOVACE_329_20

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: Seznam použité literatury... 3 1. Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy... 4 2. Cestovní náhrady...

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více