DESIGN A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ LŮŽKA A MATRACE JAKO SOUČÁST REHABILITACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DESIGN A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ LŮŽKA A MATRACE JAKO SOUČÁST REHABILITACE"

Transkript

1 DESIGN A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ LŮŽKA A MATRACE JAKO SOUČÁST REHABILITACE Vstup designu do zdravotnictví Design neznamená pouze estetickou stránku věci, ale zahrnuje složku technickou, výrobní a výtvarnou. V případě složitých výrobků se na jejich vývoji podílí několik specialistů - konstruktéři, technologové, marketingoví odborníci i výtvarníci. Dobrý design ve zdravotnictví a pečovatelství podtrhuje účelnost, obslužnost a ergonomii výrobku. Nezanedbatelným hlediskem je také estetická stránka, která by v ideálním případě měla jít ruku v ruce s funkčností. Nároky kladené na design ve zdravotnictví jsou vysoké také proto, že produkty se musí vyznačovat značnou mírou nadčasovosti. Výrobky se nakupují s tím, že budou sloužit řadu let, například životnost lůžka se odhaduje na 10 až 15 let. Po celou tuto dobu musí být nejen použitelné a spolehlivé, ale mělo by být také vzhledově vyhovující. Proto nesmí být navrhováno tak, aby vyšlo za rok z módy a působilo anachronicky. V posledních letech nabývá spojení designu a zdravotnictví naprosto jiných hodnot a těžko už dnes někdo může zpochybnit jeho přínos. Slouží k ulehčení práce ošetřujícího personálu a přispívají k lepšímu pocitu pacientů. Pokud medicínská technika zohledňuje funkčnost a potřeby, kterým má sloužit, současně s estetickou stránkou, může pak být design takového předmětu označen za optimální a humánní. Spojení funkce a estetiky a rovněž požadavek po nejnovějších technologiích a materiálech klade na design zdravotnické techniky vysoké požadavky. Tyto výrobky patří ke skutečným špičkám komplexního designérského umění. Kvalitní zdravotnický design by měl urovnávat technické vlastnosti objektu, podpořit a umocnit jeho funkci. Vybavení v nemocnici musí působit solidně. Jakmile vypadá lacině, pak ztrácí důvěru jak pacienta, tak ošetřujícího personálu. Musí působit dojem, že při jeho užití je pacient v bezpečí. Technický, ergonomický a estetický design Vývoj lůžka a matrace neustále přináší nová technická a designérská řešení, která jsou reakcí na problematiku, požadavek a prostředí zdravotní péče. 1

2 Design nových technických řešení je stavěn konstruktérem na základě uživatelských a ergonomických požadavků a dále je ergonomicky a esteticky zpracováván designérem - výtvarníkem. Ideální je spolupráce konstruktéra a designéra od samého začátku vývoje nových řešení, kde se mohou obě strany pozitivně ovlivnit a inspirovat. Dokonalou a otevřenou spoluprácí se dosahuje ideálního výsledku výhodného ze všech stránek uživatelských pozic. Lůžka a jejich příslušenství takto zpracované, pozitivně ovlivňují průběh ošetřovatelské péče, rehabilitace pacienta a zpětně při jejich komerční úspěšnosti další nový vývoj těchto zdravotnických zařízení. Vliv designu a technických řešení z obou uživatelských pozic Design a technické řešení lůžka a matrace jsou faktory které mají vliv na rehabilitaci z více uživatelských pozic, z pozice pacienta i z pozice ošetřujícího personálu Spokojený pacient, spokojený personál. Spokojenost zaměstnanců zdravotnického zařízení a nemocných jsou spojené nádoby. Pokud pacient leží na pokoji, který odpovídá jeho představě o komfortu a pohodlí a jsou uspokojeny jeho základní psychické potřeby, je duševně vyrovnaný. Mnohem lépe je pak připravený na proces uzdravování a postupného zatěžování při rehabilitaci. Sestrám se mnohem lépe pracuje s pacienty, kteří jsou spokojeni, protože je snazší komunikovat s pacientem, který je ochotný v procesu uzdravování pomáhat, než věčně bojovat s mrzutým a nespokojeným pacientem. Pro lékaře a sestry je také otázkou prestiže pracovat na oddělení, které dobře funguje, a v prostředí, které odpovídá standardům špičkové nemocnice. Ergonomicky upravené pracoviště, vybavení splňující potřeby ošetřovatelek a zdravotnického personálu a propracovaný design zařízení výrazně snižují pracovní zátěž. Ergonomie a bezpečnost Propracovaný design, ergonomie a tvarová optimálnost mohou výrazně zvýšit pracovní výkon a snižovat únavu sester i lékařů. Naopak špatně tvarovaný design může práci značně komplikovat. Ostré hrany a výstupky mohou nejen zdržovat, jsou ale o to nebezpečnější, že mohou zranit jak 2

3 personál, tak pacienta. Rušivým a rizikovým elementem může být kupříkladu také nevhodně tvarovaná podnož židle nebo postele, o kterou zakopává sestra při manipulaci s pacientem. Funkčnost vybavení má vliv i na spokojenost a zdraví personálu. Pokud personál nemusí zbytečně vynakládat čas a fyzické síly na obsluhu nepraktického vybavení, má možnost se o to víc věnovat péči o klienta a sebevzdělávání. Jen vyškolený personál je v současném světě schopen využívat dostupnou techniku. Snížení stresu pacienta Vhodné zařízení nemocničního pokoje a designově propracované vybavení působí na pacienta pozitivně ve dvou směrech, z nichž každý významně podporuje úspěšnost léčby. Prvním je snížení stresu pacienta, druhým je ergonomický přínos konkrétního zařízení. Stres způsobený pobytem v nemocnici, nespokojeností s vybavením nebo nesamostatností a závislostí na ošetřujícím personálu zatěžuje organismus a negativně se podílí na procesu léčby a zpomaluje uzdravení pacienta. Výraznou roli hraje ergonomie vybavení, tedy možnost přizpůsobit zařízení potřebám pacienta, jeho anatomii a zdravotnímu stavu přispívá tak k psychické pohodě pacienta. Každý prostředek, který vede ke snížení stresu a psychické zátěže, je z lékařského hlediska vítán. Vhodně navržené a umístěné ovládací prvky jsou pro pacienta přímo darem. Například možnost samostatně ovládat polohu postele významně zlepšuje pohodlí pacienta, zvyšuje jeho samostatnost a nezávislost na personálu. To posiluje jeho sebevědomí a opět se výrazně podílí na redukci stresu. Navíc je tím pacient po určitou dobu zaměstnán, je odváděna jeho pozornost od nemoci, což dále snižuje jeho stres. Rozbor jednotlivých vlivů z obou uživatelských pozic Technická řešení, která mají vliv na rehabilitaci z pozice pacienta vliv na bezpečnost postranice - zamezení sebepoškození jištění ovládacích prvků, nekolizní pohyblivé části - zamezení náhodného poškození samotným lůžkem vliv na zdraví 3

4 polohovatelnost - prevence imobilizačního syndromu, polohování pacienta poloh potřebných k léčbě autoregrese zádového a stehenního dílu - snížení rizika proleženin antidekubitní matrace - snížení rizika proleženin do vliv na ovladatelnost sloupy, elektronika - jednoduché nastavení lůžka do pohodlné polohy samotným pacientem vliv na komfort rentgenovatelnost ložné plochy - snížení přemísťování pacienta Designérská řešení, která mají vliv na rehabilitaci z pozice pacienta Designově zdařilé zařízení přispívá k větší spokojenosti a samostatnosti pacientů. Vhodný design budí důvěru pacientů nebo klientů i jejich příbuzných. psychologický vliv vstřícnost k potřebám pacienta - umožnění komunikace s okolím důvěryhodnost - estetická solidnost odpovídající zdravotnickému zařízení vliv na pohodlí 4

5 ergonomie - logika a komfort ovládacích prvků lůžka, určených pacientovi výběr a kombinace použitých materiálů - pozitivnost a lidskost provedení Technická řešení, která mají vliv na rehabilitaci z pozice ošetřujícího personálu ovladatelnost: logika, jednoduchost a bezpečnost ovládacích prvků lůžka umístění a účinnost ovládacích prvku a ovládaných dílu 5

6 vybavenost rozsah vlastního vestavěného příslušenství - váhy, držák RTG kazety, infúzní stojany, podložka na přemístění pacienta možnosti použití ostatního příslušenství - typizované lišty a otvory k zavěšeni universálního příslušenství možnosti použití speciálních matrací polohovatelnost možnost nastavení ložné plochy do polohy ideální k léčbě - trendelenburg, antitrendelenburg, laterální náklony a kombinace jednotlivých náklonů, čtyřdílná polohovatelná ložná plocha rychlé nastavení lůžka do vyšetřovací polohy usnadnění při udržování mobility pacienta omyvatelnost: překrytí, uzavíraní a zjednodušení složitých špatně omyvatelných prvků - plastové kryty podvozku a ložné plochy, kompaktní postranice a čela lůžka, zjednodušení složitých konstrukčních míst a volba vhodných materiálů 6

7 kompatibilita s jinými zařízeními možnost použití speciálních matrací - léčeni a prevence dekubitů - zafixování pacienta při náklonech lůžka - transport pacienta rentgenovatelnost ložné plochy - umístění RTG kazety pod ložnou plochu - možnost použití RTG na C - rameni - možnost zavěšení a využívání univerzálního příslušenství Designérská řešení, která mají vliv na rehabilitaci z pozice ošetřujícího personálu Kvalitně provedený design zařízení ulehčuje a zpříjemňuje práci lékařů, sester a ošetřovatelek. Díky designu roste i prestiž nemocnice. ergonometrie technických řešení přátelskost a logika ovládacích prvků - umožňuje správné a intuitivní ovládání ergonomie technických řešení - bezpečný a pohodlný průběh funkce technického řešení ergonomické prvky ovládání ulehčují práci sester a poskytují pacientovi samostatnost 7

8 estetika technických řešení důvěryhodnost technických řešení estetická návaznost na příslušné prostředí estetická návaznost na ostatní zdravotnická zařízení 8

9 DESIGN LŮŽKA MULTICARE Vstupem do projektu lůžka intenzivní péče Multicare, byla spolupráce na vývoji technického řešení podvozku a následné navržení jeho designu. Nové technické řešení s maximální pohyblivostí ložné plochy na teleskopických sloupech, vyvíjených konstrukcí Linetu, zásadně ovlivnilo celkový design lůžka. Tvarová jednoduchost těchto sloupů byla inspirativní k zjednodušování použitých tvarů a uzavírání složitých konstrukčních uzlů pod kapotáže. Zásadním vlivem pro navrhování byla také návštěva veletrhu MEDICA v Düsseldorfu. Informaci, kterou jsem si odnesl po této první návštěvě největšího zdravotnického veletrhu v Evropě, byla hlavně atmosféra oboru, do kterého tento výrobek patří a především možnost vidět na jednom místě provedení a design konkurenčních lůžek. Design podvozku, který na základě těchto informací vznikl, je extraktem z možností a potřeb, které tento výrobek ovlivňují z různých pozic užití, funkce, technická řešení a technologie, konkurence a marketing. Na základě tohoto výsledku mé práce jsem byl vyzván k dokončení celého lůžka s maximální technickou a uživatelskou vybaveností. Prvky, které jsem do designu lůžka Multicare vnesl, jsou nástavbou a tvarovým zpracováním dokonalého technického řešení. Je to především ucelenost a tvarová jednoduchost, kde i výrazné funkční části svým tvarem navazují na celek. Velice výrazným designérským prvkem jsou plně transparentní čela a postranice, které při plném zachování funkce netvoří žádnou barieru mezi pacientem a okolím. To je výrazný příklad, kdy design a technické řešení ovlivňuje průběh rehabilitace Ostatní realizace zdravotnických zařízení anesteziologický přístroj GENTELMAN pro f. Cheirón odsávačky sekretu VIKTORIA a DINAMIC pro f. Cheirón řada fyzioterapeutických přístrojů s příslušenstvím pro f. BTL řada EKG přístrojů s příslušenstvím pro f. BTL stacionární inkubátor pro f. TSE transportní lůžko SPRINT pro f. Linet 9

10 OBSAH Design a technické řešení lůžka a matrace jako součást rehabilitace...1 Vstup designu do zdravotnictví...1 Technický, ergonomický a estetický design...1 Vliv designu a technických řešení z obou uživatelských pozic...2 Ergonomie a bezpečnost...2 Snížení stresu pacienta...3 Rozbor jednotlivých vlivů z obou uživatelských pozic...3 Technická řešení, která mají vliv na rehabilitaci z pozice pacienta...3 Designérská řešení, která mají vliv na rehabilitaci z pozice pacienta...4 Technická řešení, která mají vliv na rehabilitaci z pozice ošetřujícího personálu...5 Designérská řešení, která mají vliv na rehabilitaci z pozice ošetřujícího personálu...7 Design lůžka Multicare...9 Ostatní realizace zdravotnických zařízení

Eleganza XC. Nemocniční lůžko pro akutní péči PROGRAM PRO ZDRAVOTNICTVÍ

Eleganza XC. Nemocniční lůžko pro akutní péči PROGRAM PRO ZDRAVOTNICTVÍ Eleganza XC Nemocniční lůžko pro akutní péči PROGRAM PRO ZDRAVOTNICTVÍ Eleganza XC plnohodnotná síla v akutní péči Akutní hospitalizace pacienta klade značné nároky na zdravotnický personál. Kromě každodenních

Více

PROFIL společnosti. Chceme být objektem touhy, ne pouhé volby

PROFIL společnosti. Chceme být objektem touhy, ne pouhé volby Jsme Vám nablízku kdekoliv ve světě Maximální komfort pro každého Nečekaná řešení pro kvalitnější život Výrobky, které udávají směr Chceme být objektem touhy, ne pouhé volby Pro Vaši bezpečnost děláme

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Lůžka s váhou. pro kvalitnější intenzivní péči. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta. LINET na veletrhu Medica 2013. Belgické inspirace

Lůžka s váhou. pro kvalitnější intenzivní péči. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta. LINET na veletrhu Medica 2013. Belgické inspirace číslo 03 prosinec 2013 čtvrtletník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravotnictví LINET na veletrhu Medica 2013 Ve znamení premiér nových lůžek

Více

Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová

Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní

Více

Nový Actros. Dálková doprava. 18 26 tun.

Nový Actros. Dálková doprava. 18 26 tun. Nový Actros. Dálková doprava. 18 26 tun. Aplikace ipad App pro nový Actros. Nyní ke stažení. Seznamte se s novým Actrosem v pohybu. S novou aplikací ipad App se prostřednictvím poutavých filmů a animací

Více

NOVÉ TRENDY. v péči o seniory: LINET inovuje portfolio. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

NOVÉ TRENDY. v péči o seniory: LINET inovuje portfolio. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta ČÍSLO 01 BŘEZEN 2013 ČTVRTLETNÍK NEJEN PRO ODBORNOU VEŘEJNOST WWW.LINET.CZ Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravotnictví Výsledky Pádové studie České asociace sester 2012 Počet pádů

Více

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Motivační systém zdravotních sester v nemocnici magisterská diplomová práce Autor práce: Bc. Pavla Juráková Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Lubasová

Více

Genium. AeroLink System. C-Brace. Časopis pro ortotiky-protetiky, lékaře a terapeuty. Lipsko 2012 Speciál květen 2012

Genium. AeroLink System. C-Brace. Časopis pro ortotiky-protetiky, lékaře a terapeuty. Lipsko 2012 Speciál květen 2012 Dialog Časopis pro ortotiky-protetiky, lékaře a terapeuty Lipsko 2012 Speciál květen 2012 Genium Další generace protéz dolních končetin AeroLink System Pro aktivní život C-Brace Váš první krok si budete

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE A OBNOVA

Více

Lely Hibiscus. Shrnovač. www.lely.com. innovators in agriculture

Lely Hibiscus. Shrnovač. www.lely.com. innovators in agriculture Lely Hibiscus Shrnovač www.lely.com innovators in agriculture Skot požaduje čisté krmivo Snadné sbírání zásluhou rovně tvarovaných řádků Nerovné nebo nerovnoměrné řádky často blokují nebo snižují kapacitu

Více

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ REŽIMY Využití poznatků o vztahu člověka k pracovním podmínkám je základním předpokladem racionální organizace práce. Jde především o posouzení zvláštností a náročnosti pracovní

Více

III.2.6. Informační společnost

III.2.6. Informační společnost III.2.6. Informační společnost Souhrn Výkonné informační a komunikační technologie v současné době významně podmiňují inovace ve všech oblastech vědy a techniky. Nové koncepty datových a hlasových služeb

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 V dokumentu je na začátku automaticky vytvořený obsah. Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. strojírenském podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. strojírenském podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: Studijní zaměření: B 2341 Strojírenství Informační a komunikační technologie ve strojírenském podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrhy a vizualizace

Více

Vybrané otázky péče o osobu blízkou

Vybrané otázky péče o osobu blízkou Vybrané otázky péče o osobu blízkou 0lomouc 2012 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb II. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00209

Více

PŘEHLED KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK U TĚLESNÉHO A KOMBINOVANÉHO POSTIŽENÍ V DĚTSKÉM VĚKU SPINÁLNÍ SVALOVÁ ATROFIE

PŘEHLED KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK U TĚLESNÉHO A KOMBINOVANÉHO POSTIŽENÍ V DĚTSKÉM VĚKU SPINÁLNÍ SVALOVÁ ATROFIE PŘEHLED KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK U TĚLESNÉHO A KOMBINOVANÉHO POSTIŽENÍ V DĚTSKÉM VĚKU SPINÁLNÍ SVALOVÁ ATROFIE Sestavily: Mgr. Helena Kočová, Kolpingova rodina Smečno, Projekt Podpora rodin s onemocněním

Více

Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR

Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR 1. Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR STRAVOVÁNÍ PARTNERSTVÍ UBYTOVÁNÍ KULTURA A VOLNÝ ČAS PÉČE Asociace poskytovatelů sociálních

Více

Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory

Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory Obsah: Úvod... 4 1. Služby asistovaného života pro seniory... 5 1.1. Vymezení pojmů... 5 1.2. Přínos rozvoje ICT a AS pro seniory...

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008 Praha, 02/2009 Obsah 1 PŘÍKLAD VHODNÉHO OZNAČENÍ DOBROVOLNÍKA...7 1.1 PRACOVNÍ (OCHRANNÝ) ODĚV S VÝRAZNÝM BAREVNÝM

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

Průvodce. správného výběru vozíku. pro spinální pacienty

Průvodce. správného výběru vozíku. pro spinální pacienty Průvodce správného výběru vozíku pro spinální pacienty Průvodce je určen pro lékaře specialisty v oboru rehabilitačního lékařství, neurologie a ortopedie, kteří obvykle vozíky předepisují, a revizní lékaře,

Více

Program na podporu počítačové gramotnosti. Zdeněk Toušek

Program na podporu počítačové gramotnosti. Zdeněk Toušek Program na podporu počítačové gramotnosti Zdeněk Toušek 2007 Obsah Úvod 3 Cílová skupina 5 Vzdělávací cíle 5 Formy vzdělávání 7 Metody 7 Personální podmínky 7 Technické podmínky 8 Didaktické materiály

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta VLIV PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ NA VÝKONNOST PRACOVNÍKŮ. Bakalářská diplomová práce

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta VLIV PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ NA VÝKONNOST PRACOVNÍKŮ. Bakalářská diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta VLIV PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ NA VÝKONNOST PRACOVNÍKŮ Bakalářská diplomová práce Studijní program: Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii Vedoucí

Více