V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4"

Transkript

1 w w w. n e z i s kov ky. c z V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

2 V Ý R O Č N Í Z P RÁVA I n f o r m a č n í c e n t r u m n e z i s k o v ý c h o r g a n i z a c í, o. p. s. POMÁHÁME TĚM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ Rok 2004 byl pro Informační centrum neziskových organizací dalším rokem probíhajícího pro-cesu stabilizace organizace jako novodobého servisního centra neziskových Reagujeme tak na stále se měnící podmínky, především v oblasti financování. Cílem tohoto procesu je, aby ICN do konce roku 2006 pracovalo s rozpočtem, který bude kryt z vyváženého poměru finančních zdrojů vlastních příjmů, dotací, grantů, darů a příspěvků od firem a individuálních dárců. V polovině roku 2004 se v Bělé nad Sázavou uskutečnilo třídenní pracovní setkání zaměstnanců ICN, které bylo součástí strategického plánování organizace. Tam jsme upravili strategické cíle pro období dalších pěti let. V následujícím období je pro nás klíčovým slovem péče. Péče o klienta, péče o dodavatele služeb, péče o spolupracující organizace, péče o dárce, péče o zaměstnance. Správní rada, vedení organizace i jednotliví zaměstnanci si uvědomují, že pro další rozvoj ICN nestačí kvalitní služby jen produkovat. Je zapotřebí společně s dodávkou služeb zajistit i následnou péči o odběratele. A to v oblasti poskytování informací, poradenství a vzdělávání není v neziskové sféře vůbec jednoduché. V podnikatelském sektoru existuje trh, který má dostatečnou platební schopnost takové služby a péči zaplatit. V neziskovém prostředí jsou nároky a potřeby klientů neziskových organizací stejné jako u podnikatelských subjektů. Platební schopnost tomu ale vůbec neodpovídá. Tady se opět otvírá prostor pro osvícené dárce, kteří moudře investují do rozvoje neziskovek a než aby jim dávali ryby, raději pomáhají neziskovky naučit, jak ryby chytat. ICN má také svoje učitele a pomocníky. Na následujících stranách této výroční zprávy se dozvíte, co všechno mohlo ICN na základě jejich podpory nabídnout v roce ICN, březen 2005 Marek Šedivý Informační centrum neziskových organizací (ICN) je obecně prospěšná společnost, která byla založena v roce 1993, aby sloužila a pomáhala v práci všem, kteří se rozhodli přispět k vytvoření fungující občanské společnosti. Vize ICN Lidé si váží práce neziskových organizací a oceňují jejich význam pro společnost. Poslání ICN ICN podporuje rozvoj neziskových organizací a informuje veřejnost o jejich přínosu pro společnost. Hlavní cíle ICN podpora a profesionalizace činnosti neziskových organizací osvěta a informování odborné i laické veřejnosti o neziskových organizacích rozvoj a prohlubování spolupráce mezi veřejnou správou, podnikateli, médii a neziskovými organizacemi rozvoj a prohlubování regionální i zahraniční spolupráce neziskových organizací Služby ICN informační služby informační portál Databáze neziskových organizací v ČR, Databáze finančních zdrojů, rantový kalendář, Burza práce, Bazar, Kalendář akcí neziskových organizací, Knihovna, Klub ICN vzdělávací a poradenské služby otevřené odborné semináře, semináře na klíč, odborné konzultace aktivity v oblasti Public Relations pořádání mediální kampaně 30 dní pro neziskový sektor, pořádání konferencí publikační služby časopis GRANTIS měsíčník neziskového sektoru, odborné publikace agenturní služby administrace výběrových řízení Klienti a zákazníci ICN neziskové organizace, veřejná správa, firmy, média, studenti, dobrovolníci, veřejnost Zaměstnanci Marta Adamová asistentka ředitele Eva Holečková informační specialista/knihovna Aleš Jungman asistent Heda Jungmanová koordinátorka programu Nadace Roberta Bosche Miroslav Konečný informační specialista/ Databáze finančních zdrojů Bohumila Miškovská programová a marketingová manažerka Markéta Novotná manažerka vzdělávacích služeb Jana Pivoňková ekonom Hana Prchalová fundraiser Kristina Rasmussenová koordinátorka vzdělávacích programů Marek Šedivý výkonný ředitel/public Relations Josef Šplíchal manažer informačních služeb Externí spolupracovníci Aneta Zemanová koordinátorka projektu PRO Aliance pro rozvoj kompetencí v neziskovém sektoru David Dvořák správce sítě Jolana Turnerová konzultantka pro oblast vzdělávání neziskových organizací Miriam Vránová redaktorka časopisu GRANTIS měsíčník neziskového sektoru Stážisté Emer McGahan Manchester Metropolitan University Správní rada Irena Brichta, TMP/Hudson Global Resources, Managing Partner členka Kateřina Jurigová, QandA, konzultantka členka Kateřina Bouda Kašparová, Paganini Arts, členka Vladimír Lich, A. T. Kearney GmbH, Vice President člen Alexander Papánek, Adastra Apliqua, s.r.o., Software Engineer člen Charlotte Sommer, konzultantka, lektorka, obor management předsedkyně Dozorčí rada Richard Medek Česká Televize Tomáš Sokol Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák Karel Winkelbauer OÚ MČ Praha 2 Patron Pavel Šporcl PODĚKOVÁNÍ Informační centrum neziskových organizací děkuje následujícím osobám a institucím, kterým není lhostejný rozvoj neziskových organizací v České republice. Zvláštní poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Benefiční slavnosti ICN, která proběhla 13. října 2004 v Lobkowickém paláci. Nemenší dík náleží těm, kteří přijali naše pozvání a podpořili tak ICN. PARTNEŘI ICN CentroNet, CP Online, ČESKÝ TELECOM, Microsoft, Nadace Roberta Bosche, Newton IT, QandA DARY FIREM Finanční dary: 3M Česko, Ardum & Partners, McCann-Erickson Prague, Šlechta

3 Věcné dary/služby: 3M Česko, Atel CZ, Bakeshop Praha, CZ Hestia, Ela Květinové služby, Galerie La Femme, IBM Česká republika, JT International, Kampa Group, Kelly & Associates, LERMO Plus, NJK Unicos, Paganini Arts, První česká doutníkářská, Jaroslava Růžičková Dekorační a dekoračně užitkové předměty, Milan Škoda FOTO, Tomáš Vágner 1762, Zátiší Catering Group DARY JEDNOTLIVCŮ Trvalí finanční dárci: Olga Medlíková, Ford a Catherine Nicholsonovi Finanční dary: Irena Brichta, David Clark, Jan Česenek, Joyce Marie Davis, Barbara Day, Michele DuBach, Michael Hahn, Jitka Jakubcová, Kateřina Jurigová, Monika Kavanová, Michal Kuzmiak, Brigitte Lintner, Viktor Mastník, Ondřej Novák, Chantal Poullain, Kateřina Smejkalová, Charlotte Sommer, Laurie J. Spengler, Jack Stack, Stuart Summers, Marek Šedivý, Marek Tatara, Jaromír Tureček, Andrea Vacková, Michal Vaněček, Marta Vágnerová, Jan Veselý, Bruce Walker, Jana Zahradníčková Věcné dary/služby: Antonín Bína, Marek Eben, Olga Hudečková, Olga Medlíková, Marek Šedivý, Pavel Šporcl, Marta Vágnerová DARY OBCÍ, VELVYSLANECTVÍ A NADACÍ Příspěvky a granty obcí: Hlavní město Praha, Městská část Praha 5 Dary zahraničních velvyslanectví: Velvyslanectví Nizozemského království v ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických Dary nadací: The Central European University, Freedom House, Nadace ADRA, Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, Nadace Divoké husy, Nadace ICN, Nadace Open Society Fund Praha, Nadace PRECIOSA, Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR, Nadace Roberta Bosche, Nadace rozvoje občanské společnosti (program EU Phare), Nadace VIA (Trust pro občanskou společnost), Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové DOBROVOLNÍCI Zdenka Bláhová, Jiří Mašek, Jan Pokorný, Vladimír Šašek, Pohoda společnost pro normální život lidí s postižením a její klienti SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE Ardum & Partners, ASPI Publishing, Česká televize, Český rozhlas, Market Vision, Nadace Stefana Batoryho, Spiralis, St. James Language Center, tiskárna Tobola INFORMAČNÍ SLUŽBY Informační portál Brána k informacím o neziskových organizacích Databáze neziskových organizací nejrozsáhlejší a nejvyužívanější databáze neziskových organizací v ČR. Na konci roku 2004 obsahovala záznamů. Databáze finančních zdrojů přehled dotačních a grantových programů a uzávěrek na veřejně prospěšné projekty. V průběhu roku 2004 jich bylo zveřejněno 433. Burza práce nabídka a poptávka pracovních příležitostí a dobrovolnické práce v neziskových organizacích. V roce 2004 bylo zveřejněno 752 inzerátů. Bazar nabídka zboží, materiálu, techniky a služeb od firem a jednotlivců. V roce 2004 bylo zveřejněno 70 inzerátů. Zpravodajství pravidelně aktualizované zpravodajství z regionů ČR o neziskovém sektoru. V roce 2004 bylo publikováno 185 zpráv. Kalendář akcí akce pořádané neziskovými organizacemi v celé ČR výstavy, přednášky, semináře, koncerty, divadelní představení, dny otevřených dveří, konference, kulaté stoly atd. V roce 2004 byly na uveřejněny informace o akcích. Knihovna on-line přístupný přehled fondu knihovny zaměřené na neziskové organizace. Na konci roku 2004 obsahovala knihovna 3474 svazků knih, 2818 brožur a 168 titulů periodik. Vzdělávání a poradenství přehled kurzů, seminářů, přednášek, workshopů a odborných konzultací. Legislativa právní informace a přehled legislativních dokumentů se zaměřením na neziskové organizace. Evropská unie aktuální informace týkající se členství ČR v EU a možností finanční podpory, zejména ze strukturálních fondů. Internetová poradna diskusní fórum na aktuální témata neziskového sektoru. Dárcovství a sponzoring informace o možnostech podpory neziskových organizací od jednotlivců a firem. V lednu 2004 došlo ke změně designu a funkčnosti webu. Portál byl personalizován podle jednotlivých skupin uživatelů neziskové organizace, veřejná správa, média, firmy a veřejnost. Průměrný počet návštěvníků portálu denně v roce 2004 byl 419. V roce 2004 byl portál financován z výnosů vlastní činnosti ICN. DATABÁZE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČR DBNO Databázi neziskových organizací provozuje ICN od roku Od roku 2001 smluvně spolupracuje s Ministerstvem financí ČR na výměně dat mezi DBNO a informačním systémem CEDR III centrální evidencí dotací z rozpočtů. Databáze obsahuje detailní informace o občanských sdruženích, obecně prospěšných společnostech, nadacích, nadačních fondech, církevních, právnických osobách a dalších typech neziskových Přednosti DBNO Největší a nejpoužívanější databáze neziskových organizací v ČR Zahrnuje všechny obory, ve kterých neziskové organizace aktivně působí Pokrývá všechny kraje ČR Jediná databáze neziskových organizací tohoto rozsahu, ve které lze vyhledávat podle předmětu činnosti a cílových skupin organizace Neziskové organizace mohou kdykoli samy upravovat údaje o své organizaci, čímž je zajištěna jejich aktuálnost Kdo DBNO využívá? firemní dárci a sponzoři, individuální dárci z řad veřejnosti, organizace hledající partnery k realizaci projektů, novináři, pracovníci neziskových organizací, pracovníci státní správy a samosprávy, studenti Neziskové organizace svojí registrací v DBNO: dají o sobě vědět potenciálním partnerům, dárcům, sponzorům umožní novinářům, aby je kontaktovali propagují zdarma svoji činnost získávají nové klienty. K obsahovala Databáze neziskových organizací v ČR celkem 3489 neziskových V průběhu roku 2004 se registrovalo 302 organizací, 244 jich aktualizovalo data. Provoz DBNO byl v roce 2004 financován z výnosů vlastní činnosti ICN. DATABÁZE FINANČNÍCH ZDROJŮ, GRANTOVÝ KALENDÁŘ Databáze finančních zdrojů DBFZ Veřejně přístupný, pravidelně aktualizovaný přehled grantových a dotačních programů včetně jejich popisu, kontaktních osob a uzávěrek: českých a zahraničních nadací nadačních fondů ministerstev krajských úřadů a magistrátů fondů Evropské unie zahraničních zastupitelstev v České republice Snadné vyhledávání programů a uzávěrek podle cílové skupiny, oblasti podpory, kraje působnosti a data uzávěrky. Databáze slouží všem, kteří hledají finanční zdroje na veřejně prospěšné projekty. Nejvíce ji využívají nezisk-ové organizace, dále pak jednotlivci z řad veřejnosti. Statistiky Průměrný počet zobrazených stránek v DBFZ za měsíc Průměrný počet unikátních přístupů do DBFZ za měsíc V roce 2004 bylo v DBFZ uveřejněno celkem 433 vyhlášení grantových programů. Grantový kalendář Týdně aktualizovaný výčet grantových uzávěrek rozesílaný zájemcům em. Ke konci roku 2004 byl rozesílán na 551 ových adres. Celkem bylo zveřejněno prostřednictvím grantového kalendáře 489 grantových uzávěrek. Provoz DBFZ byl v roce 2004 financován z výnosů vlastní činnosti ICN. STRUKTURÁLNÍ FONDY PRO NNO ICN zřídilo v březnu ový distribuční seznam Strukturální fondy pro NNO, jehož uživatelé dostávali informace o možnostech využívání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU. Ke konci roku 2004 bylo přihlášeno 673 odběratelů a bylo rozesláno celkem 45 zpráv. KNIHOVNA ICN Unikátní zdroj informací o neziskovém sektoru v ČR i ve světě. Nejobsáhlejší odborná knihovna v ČR pokrývající všechny obory činnosti neziskových V knihovně je pro veřejnost umožněn přístup na Internet. Katalog fondu knihovny je on-line přístupný na Fond knihovny obsahuje: odborné publikace, časopisy, diplomové práce studentů, materiály z konferencí, výroční zprávy, neziskových organizací, archiv propagačních materiálů neziskových organizací, databázi článků publikovaných v českých médiích. K bylo evidováno 3474 svazků knih, 2818 brožur a 168 titulů periodik. Knihovnu v průběhu roku navštívilo 456 uživatelů. Celkem bylo evidováno 932 výpůjček. Provoz knihovny byl v roce 2004 financován z výnosů vlastní činnosti ICN.

4 KLUB ICN Klub ICN je zvýhodněný balíček služeb určený především pro pracovníky neziskových organizací a veřejné správy, médií a další zájemce, který přináší svým členům řadu výhod. Členem Klubu se může stát každá organizace i jednotlivec bez ohledu na oborové zaměření a region, kde působí. Členem Klubu ICN jsou především neziskové organizace a instituce veřejné správy. Předplatitelé Počet % Neziskové organizace Církevní právnické osoby Veřejná správa 17 5 Firmy 6 2 Školy 5 1 Knihovny CELKEM Klub ICN svým členům nabízel v roce 2004: Měsíční informační servis (tištěný nebo elektronický), jehož součástí je: - Časopis GRANTIS měsíčník neziskového sektoru - Grantový kalendář - Aktuální burza práce v neziskovém sektoru - Nabídka vzdělávacích akcí na další měsíc - Aktuální kalendář akcí neziskových organizací v ČR - Vybrané informace o dění v neziskovém sektoru Bezplatné využívání knihovny ICN Slevy na konzultace poskytované v ICN na vybraná témata: Legislativa, Účetnictví, Daně, Audit, Projektové poradenství, Tvorba a řízení projektů (finanční řízení projektů), Finanční a organizační řízení organizací, Fundraising, Personalistika, Řízení lidských zdrojů, Public Relations, Marketing, Síťování a spolupráce neziskových organizací, Strategické plánování, Dobrovolnictví v ČR a v zahraničí, Strukturální fondy. Slevy na otevřené semináře ICN, publikace vydané ICN, inzerci v Grantisu Grantový kalendář Monitoring tisku o předplatitelské organizaci Semináře připravené speciálně pro členy Klubu na vybraná témata (Psaní a sestavování žádostí o grant, Účetnictví převodový můstek z jednoduchého účetnictví na podvojné, Public Relations) Bezplatné základní poradenství Možnost distribuce informací členů Klubu ICN prostřednictvím informačního servisu. K bylo členem Klubu ICN 373 Provoz Klubu ICN byl v roce 2004 financován z výnosů vlastní činnosti ICN. ODBORNÉ KONZULTACE ICN zajišťuje neziskovým organizacím odborné konzultace důležité pro jejich profesionální rozvoj. V roce 2004 ICN nabízelo konzultace z následujících oblastí: Právní poradenství Vznik, změny a zánik neziskových organizací Právní aspekty veřejného působení neziskových organizací (svoboda projevu, vydavatelská činnost, Internet, autorská práva atd.) Smluvní vztahy (nájem a podnájem nebytových prostor, kupní smlouva, smlouva o dílo, příkazní a mandátní smlouva) Výdělečná činnost neziskových organizací Právní aspekty fundraisingu (darovací a sponzorské smlouvy, grantové smlouvy, veřejné sbírky, členské příspěvky) Vystupování v právních sporech (postavení v právním řízení, smírčí řízení a mediace) Projektové poradenství Příprava projektů Logický rámec Projektový cyklus Rozpočty Průběžné a závěrečné zprávy Finanční zdroje Účetnictví, daně, audity Poradenství v oblasti vedení účetnictví Informace o novelizaci účetních a daňových zákonů Audity projektů a účetnictví neziskových organizací Daňová problematika Konzultace při přípravě daňového přiznání neziskových organizací Daň z příjmu právnických osob Finanční zdroje, fundraising Finanční zdroje na veřejně prospěšné projekty Metody fundraisingu Fundraising prostřednictvím správních rad Organizace veřejných sbírek Fundraisingový plán Správní rady Práce se správní radou Motivace a povinnosti členů správní rady Vztah ředitele a správní rady. V roce 2004 ICN zajistilo celkem 84 konzultací. Externí odborní konzultanti spolupracující s ICN: JUDr. Lenka Deverová, Mgr. Martin Elger, Františka Kulhánková, Mgr. Jan Hloušek, Ing. Miloslav Hnátek, Ing. Václav Forejt, Ing. Ladislav Šupa, Vladimír Sodomka Poskytování konzultací bylo v roce 2004 financováno z výnosů vlastní činnosti ICN. ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ Pracovníci ICN odpověděli za rok 2004 na ových, 707 telefonických a 322 osobních dotazů týkajících se neziskového sektoru. VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ICN Cílem vzdělávacích aktivit ICN je rozvoj následujících oblastí v neziskových organizacích: dlouhodobá udržitelnost a finanční stabilita organizace efektivita práce zaměstnanců větší spokojenost klientů se službami organizace informovanost o finančních zdrojích v ČR a EU a schopnost je využít profesní a osobnostní růst zaměstnanců spokojenost zaměstnanců, příjemné pracovní prostředí zlepšení image organizace na veřejnosti. V roce 2004 ICN nabízelo dva základní programy: Základní vzdělávací program Otevřené semináře vypisované čtvrtletně podle aktuál-ních potřeb klientů a trendů v neziskovém sektoru. Vzdělávání na klíč Semináře a kurzy ušité na míru podle konkrétních potřeb neziskové organizace. Používané metody interaktivní forma výkladová forma modelové situace případové studie konzultace s lektorem v průběhu semináře workshopy Témata kurzů a seminářů, které proběhly v roce 2004: Fundraising Finanční zdroje, Strukturální fondy EU Psaní projektů a řízení projektového cyklu Manažerské znalosti a dovednosti Public Relations Marketing Personalistika a řízení lidských zdrojů Účetnictví Legislativa Daně Osobnostní růst Komunikační a prezentační dovednosti. V roce 2004 se konalo 56 seminářů v rámci základního vzdělávacího programu. Celkem bylo na těchto seminářích vyškoleno 738 pracovníků neziskových V průběhu roku bylo uspořádáno 41 seminářů na klíč, na nichž bylo vyškoleno 744 pracovníků neziskových Celkem prošlo vzdělávacími programy ICN 1482 pracovníků neziskových 84 % účastníků hodnotilo semináře jako přínosné, 15 % jako částečně přínosné a 1 % jako nepřínosné. Nový seminář, který ICN v roce 2004 realizovalo: Jak zajistit strategický rozvoj NNO - čtyřdenní seminář, vyškoleno 10 klientů. Odborní lektoři spolupracující s ICN: JUDr. Lenka Deverová, Mgr. Dušan Dvořák, PhDr. Přemysl Fousek, Mgr. Kateřina Jurigová, Jolana Kašpaříková, Mgr. Olga Konečná, Mgr. Petr Konečný, Tomáš Komrzý, Dr. Petr Krohe, PhDr. Mária Křepelková, Mgr. Romana Křížová, PaedDr. Olga Medlíková, Ing. Pavel Němeček, Mgr. Lukáš Novák, Ing. Markéta Novotná, Blažena Petrlíková, Ing. Josef Podhorský, Jana Popovičová, Ing. Lucie Rástočná, Helena Stöhrová, Mgr. Pavel Sumec, Alena Špačková, PhDr. Tatjana Šišková, Mgr. Jolana Šopovová, JUDr. Jaromír Zrucký, Karel Ženíšek Provoz vzdělávacího oddělení byl v roce 2004 financován z výnosů vlastní činnosti ICN. PUBLIKAČNÍ SLUŽBY ČASOPIS GRANTIS měsíčník neziskového sektoru Celostátní periodikum určené pro ty, kteří se zajímají o dění v neziskovém sektoru, vydávané od roku Na stránkách Grantisu najdete: Informace o dění v neziskovém sektoru v ČR i zahraničí Rozhovory s osobnostmi nejen z neziskové sféry, reportáže o probíhajících projektech, výsledky veřejných průzkumů, zkušenosti ze zahraničí, komentáře, ankety Ekonomický a právní servis Praktické rady a informace potřebné pro každodenní práci v neziskových organizacích Finance Aktuální přehled finančních zdrojů, grantové uzávěrky nadací, krajských úřadů, ministerstev atd. Vzdělávání Informace o možnostech vzdělávání pro pracovníky neziskových organizací a státní správy kurzy, semináře, workshopy, konference, přednášky Dokumenty Usnesení vlády a další důležité materiály (analýzy, návrhy zákonů apod.) týkající se neziskových organizací Burza práce Nabídka a poptávka pracovních příležitostí, dobrovolnické práce a stáží v neziskových organizacích

5 Aktuální zprávy Informace o akcích neziskových organizací, recenze publikací, komentáře Praktické informace Zajímavé internetové odkazy, užitečné rady, internetová poradna Tematické přílohy K měl GRANTIS 655 předplatitelů a byl vydáván v nákladu 800 ks. Předplatitelé Počet předplatitelů % Neziskové organizace Církevní právnické osoby 54 7 Veřejná správa 63 9 Firmy 17 3 Školy 13 2 Knihovny 43 6 Jednotlivci fyzické osoby 38 6 CELKEM V roce 2004 vydávání časopisu GRANTIS měsíčník neziskového sektoru podpořily: Nadace ADRA, Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, Nadace Divoké husy, Nadace PRECIOSA, Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR, Městská část Praha 5, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. AGENTURNÍ SLUŽBY ADMINISTRACE GRANTOVÉHO PROGRAMU NADACE ROBERTA BOS- CHE Program Nadace Roberta Bosche Partnerství měst a občanů V roce 2004 vyhlásila Nadace Roberta Bosche třetí ročník grantového programu Partnerství měst a občanů, který je v České republice realizován ve spolupráci s ICN. Program je určen českým neziskovým organizacím, které společně se svým německým partnerem připravují projekty, jež jsou postaveny na občanské angažovanosti a orientují se na společné řešení problému v partnerských městech či obcích, ve kterých nositelé projektu sídlí. Program si klade za cíl: podporovat přeshraniční spolupráci podporovat činnost místně působících iniciativ posílit kooperaci mezi neziskovými organizacemi a místní správou v obou zemích. Zaměření projektů není omezeno jen na určité obory. Projekty se mohou zaměřovat například na práci s mládeží, vzdělávání, sociální oblast, komunitní rozvoj, životní prostředí. Program nepodporuje výměnné pobyty dětí a studentů, ryze návštěvní pobyty, kulturní vystoupení, investiční náklady (stavby a renovace), vý-zkumné projekty a vydávání publikací. Statistika programu v roce 2004 Počet grantových uzávěrek: 1 Počet žádostí o grant: 32 Z toho podpořeno: 12 Zamítnuto celkem: 20 Seznam podpořených organizací v roce 2004: Centrum SOS Praha ZO ČSOP Armillaria Mateřská škola Semínko EUR EUR EUR Rada dětí a mládeže Libereckého kraje EUR YMCA OS Pomoc bližnímu Borudo Sdružení FILIA EUR EUR EUR EUR Sociální agentura, o. s. Agentura pro rozvoj Broumovska Klub českých turistů odbor Domažlice Sdružení přátel Rheinbachu AKTIVITY V OBLASTI PUBLIC RELATIONS 30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR EUR EUR 570 EUR EUR Kampaň 30 dní pro neziskový sektor probíhá každoročně od roku 1998 a jejím hlavním cílem je vždy v průběhu února informovat veřejnost o významu a úloze neziskových Projekt zároveň poskytuje příležitost jednotlivým neziskovým organizacím, aby v jeho rámci představily svou práci ve všech regionech republiky a zlepšily tak svou komunikaci s veřejností. Součástí projektu je již tradičně mediální prezentace spojená se zajímavě, zpravidla lehce kontroverzně pojatou reklamou. Heslo kampaně v roce 2004 Chcete podat pomocnou ruku? Téma kampaně v roce 2004 Zvýšení důvěryhodnosti neziskových organizací a podpora dárcovství občanů Mediální partneři Česká televize, Český rozhlas, ARBOmedia a časopis GRANTIS měsíčník neziskového sektoru Reklamní agentura McCann-Erickson Prague Public Relations, komunikace s médii QandA Partneři CP Online, CentroNet, Newton IT a Nadace Roberta Bosche Termín kampaně 31. ledna 29. února 2004 Kampaň byla zahájena dne na slavnostní recepci dvoudenního mezinárodního workshopu Cesty k účinnému fundraisingu, který pořádalo občanské sdružení Spiralis ve spolupráci s ICN. Kampaň otevřel Martin Švehla, ředitel odboru komunikace České televize. Ztvárnění televizního spotu ke kampani se již počtvrté ujala agentura McCann-Erickson Prague. Televizní spot vycházel ze rčení podat někomu pomocnou ruku a to doslova. V různých prostředích jsme mohli vidět pomocnou ruku, jak pomáhá tam, kde je potřeba: bezdomovci, restaurátorovi, ekologickým aktivistům, bojovníkům za lidská práva, menšinám atd. Spot režíroval Jiří Strach, kameramanem byl Asen Šopov. Výsledky/Statistiky kampaně 32 vysílání TV spotu v České televizi (ČT1, ČT2) 78 odvysílaných rozhlasových spotů na stanicích ČRo1 Radiožurnál, ČRo2 Praha a ČRo3 Vltava Návštěvnost webových stránek se během února výrazně zvýšila ICN zaznamenalo návštěv, což představuje v průměru 533 návštěvníků denně. Během kampaně bylo v Kalendáři akcí zaregistrováno 223 akcí neziskových organizací ve všech regionech České republiky. Výběrový monitoring Newton IT zaznamenal mediálních výstupů o neziskových organizacích a 262 mediálních výstupů týkajících se přímo kampaně. V rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor se uskutečnil 5. ročník fotografické soutěže časopisu GRANTIS měsíčníku neziskového sektoru, tentokrát s podtitulem Pomáháme nejen 30 dní aneb Ze života neziskových Do soutěže se přihlásilo 44 neziskových organizací se 192 fotografiemi. Historii všech osmi ročníků kampaně 30 dní lze nalézt na SPOLUPRÁCE/ČLENSTVÍ ZASTOUPENÍ ZAMĚSTNANCŮ ICN V PORADNÍCH ORGÁNECH Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (Marek Šedivý) Česká komise pro UNESCO (Marek Šedivý) Rada vlády pro udržitelný rozvoj Výbor pro komunikaci (Josef Šplíchal) ČLENSTVÍ V APIS (Asociace poradenských informačních středisek) ICN je členem APIS o. s. od roku Poslání APIS Asociace poradenských informačních středisek (APIS) je sdružení servisních center pro neziskový sektor v regionech ČR. Tato střediska pomáhají všem zájemcům naplňovat jejich cíle a záměry prostřednictvím informačních, poradenských, vzdělávacích a organizačních služeb. Cílem APIS je decentralizovat informační a poradenské služby pro neziskové organizace a vytvořit síť informačních center pro neziskové organizace, která budou poskytovat srovnatelnou šíři služeb ve stejné kvalitě ve všech regionech ČR. Členové APIS: EkoCentrum Brno, o. s. Informační centrum neziskových organizací, o.p.s., Praha INKANO, Písek Občanské poradenské středisko, o. p. s., Hradec Králové Sdružení Piafa ve Vyškově Společnost pro Jizerské hory, o. p. s., Liberec Vita, Ostrava Služby, které střediska APIS poskytují neziskovým organizacím v daných regionech: informační a poradenský servis veřejně přístupnou knihovnu zaměřenou na problematiku neziskového sektoru databázi neziskových organizací v regionu mapování finančních zdrojů kalendář akcí neziskových organizací logistické služby v oblasti pořádání vzdělávacích programů. ČLENSTVÍ V SÍTI ORPHEUS ICN je členem Orpheus Civil Society Network sítě informačních a podpůrných center pro neziskové organizace zemí střední a východní Evropy. Síť Orpheus má v současné době 33 členů, přičemž ICN je jediným zástupcem České republiky již od jejího založení v roce SPOLUPRÁCE S OBČANSKÝM SDRUŽENÍM SPIRALIS Dlouhodobá partnerská spolupráce s občanským sdružením Spiralis, jehož hlavním cílem je poskytovat služby neziskovým organizacím v oblasti komunikace s veřejností, se v roce 2004 týkala práce na dvou projektech. Projekt Cesty k účinnému fundraisingu Cílem projektu bylo přispět k tomu, aby fundraising českých neziskových organizací byl skutečně efektivní a zajistil trvale udržitelný rozvoj českých neziskových ICN společně se Spiralis v projektu zajišťovalo realizaci výzkumu zabývajícího se stavem fundraisingu v českých neziskových

6 organizacích. Dále ICN partnersky spolupracovalo na se-stavení programu a organizačním zajištění dvoudenního mezinárodního workshopu Cesty k účinnému fundraisingu, který se konal ve dnech ledna 2004 na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v Praze. Poslední částí projektu byly tréninky fundraiserů pod vedením zahraničních lektorů (účastníků mezi-národního workshopu). Výsledky výzkumu i celého projektu jsou uveřejněny na internetových stránkách Zahraniční lektoři vyškolili celkem 40 zástupců českých neziskových Projekt byl financován z prostředků programu Phare Evropské unie prostřednictvím NROS. Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice za rok 2004 Informační centrum neziskových organizací a Spiralis zpracovaly v závěru roku 2004 Zprávu o stavu neziskového sektoru v ČR za rok 2004 (The 2004 NGO Sustainability Index). Zpráva byla vytvořena pro organizaci USAID, která tímto způsobem již od roku 1997 sleduje posilování a roz-voj neziskového sektoru v Evropě a Euroasii. Tento dokument je každoročně součástí publikace o stavu neziskového sektoru ve světě (vydává USAID). Zpráva je zveřejněna na internetových stránkách Tento projekt byl financován z prostředků programu USAID prostřednictvím Management Systems International. SPOLUPRÁCE S VEŘEJNÝMI KNIHOVNAMI ICN dlouhodobě spolupracuje s veřejnými knihovnami v celé ČR na poskytování informačních služeb neziskovým organizacím v příslušných regionech. ICN poskytuje knihovnám měsíční informační servis, metodické a školící služby a doplňuje jejich knihovní fond související s problematikou neziskového sektoru. Většina spolupracujících knihoven poskytuje zájemcům základní informace o neziskových organizacích a o celém neziskovém sektoru. Seznam spolupracujících knihoven je uveden na SPOLUPRÁCE S FAKULTOU HUMANITNÍCH STUDIÍ UK ICN v rámci této spolupráce: zajišťuje konzultace o neziskovém sektoru pro studenty a pedagogy spravuje archiv seminárních a diplomových prací z oboru Občanský sektor doplňuje knihovní fondy ICN a FHS předávání informací o novinkách. ICN V TERÉNU PREZENTACE ICN NA KONFERENCÍCH, VELETRZÍCH Mezinárodní konference Cesty k účinnému fundraisingu Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha, leden 2004 Seminář pro česko-německá projektová partnerství (IDOR) Neustat an der Waldnaab, únor 2004 NGO Market veletrh neziskových organizací, Praha, duben 2004 Veletrh Handicap Praha, duben 2004 Práce v neziskovém sektoru Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, přednáška pro absolventy univerzity, Praha, duben 2004 Setkání projektů podpořených Nadací Roberta Bosche (ein Trinationales Projektetreffen), Krzyzova, Polsko, květen 2004 Konference Heinrich Böll Stiftung Kiel, červen 2004 Veletrh Rehaprotex Brno, září 2004 Seminář Interkulturní kompetence pro českoněmecká projektová partnerství Drážďany, září 2004 NAPSALI O NÁS Neplýtvají náhodou penězi? Proč o sobě nedávají více vědět? A kdo vlastně jsou? Tak se ptá řada lidí, pokud se před nimi vyskytne otázka směřující na neziskové organizace. Odpověď a pomocnou ruku se snaží dát už v sedmém ročníku kampaň 30 dní pro neziskový sektor. V průběhu února se mají lidé díky kampani dozvídat o činnosti nezisk-ových organizací i způsobech, jakými je lze podporovat. Má také posílit důvěru veřejnosti v neziskové organizace. Podle Marka Šedivého z Informačního centra neziskových organizací (ICN) neexistují žádné oficiální odhady, pro kolik českých občanů je pojem neziskový sektor neznámý. ICN však zadalo výzkum, který proběhl v červnu 2003 a účastnilo se ho 1218 respondentů z celé ČR. Z něj vyplynulo, že 50 % dotázaných nedokáže jmenovat žádnou konkrétní neziskovou organizaci. Důvodem je údajně nedostatek informací. Dále 68 % lidí věří tomu, že finanční prostředky jsou neúčelně využívány, 85 % lidí si stěžuje na nedostatek informací a malou přehlednost aktivit, vypočítal Marek Šedivý. I z těchto důvodů se pořádá kampaň 30 dní pro neziskový sektor. OLDŘICH HÁJEK Nezisková organizace? Co to je? , Deník Lučan, Lounsko, Žatecko, Podbořansko Mediální výstupy o ICN v roce 2004 médium počet článků Literární noviny 8 Lidové noviny 7 Listy Strakonicka 5 Zpravodajství ČTK 4 Českolipský deník 3 Deník Lučan 3 Česká televize 2 Hospodářské noviny 2 UNES 2 Českokrumlovské listy 1 Deník Mostecka 1 Deník Směr 1 Ekonom 1 Haló noviny 1 Hradecké noviny 1 Liberecký den 1 Lobby 1 Marketing & Media 1 Moravskoslezský deník 1 Noviny Svitavska 1 Právní rádce 1 Právo 1 Překvapení 1 Příbramský deník 1 Slovácké noviny 1 Strategie 1 Táborské listy 1 Veřejná správa 1 Vyškovské noviny 1 Zlínské noviny 1 CELKEM 57 OHLASY NA SLUŽBY ICN Naše sdružení o. s. Máme otevřeno? již druhým rokem využívá služeb ICN, a to hned na několika úrovních stali jsme se členy Klubu ICN, což pro nás znamená získávání pravidelného přehledu o situaci a novinkách v nezisko-vém sektoru. Tyto informace získáváme prostřednictvím kvalitního měsíčníku GRANTIS, pravidelně zasílaného informačního servisu a obsažných internetových stránek cz. Získané informace nám umožňují zkvalitňovat naše poskytované služby, spolupráci s ostatními organizacemi a interní spolupráci a realizaci aktivit ve sdružení. Kromě těchto informací využíváme ICN i k získání konkrétních, odborných rad prostřednictvím vašich poradenských služeb. Asi nejvíce využívanými službami ICN jsou však pro nás vámi pořádaná školení, jejichž zaměření pokrývá širokou škálu oblastí, kterým se v rámci naší práce věnujeme, a proto je pro nás důležité si v nich neustále osvojovat nové znalosti a rozvíjet si tak svou odbornost a jiné schopnosti. To nám školení ICN plně umožňují. Oceňujeme na nich především jasné a konkrétní zaměření, zajištění odborného výkladu, interaktivní přístup a v neposlední řadě i příjemné prostředí a atmosféru. Z těchto všech důvodů se těšíme na další spolupráci a využívání služeb ICN, které pro nás znamená více informací, znalostí, kontaktů a tím více kvalitní a odborné zaměstnance i poskytované služby. o. s. Máme otevřeno? Milé ICN, díky za spolupráci! Spolupráce o. s. Partnerský spolek Smržovka a ICN, o. p. s. probíhá od roku 2003 v rámci projektu Euroregionální park Hřiště pro děti, program Partnerství měst a občanů s podporou Nadace Roberta Bosche. Naší koordinátorkou, rádkyní a dobrou duší je Heda Jungmanová z ICN. Po celou dobu naší spolupráce se setkáváme s velmi vstřícným postojem všech zaměstnanců ICN, při osobním jednání s vlídným přijetím a vždy s pochopením pro naše problémy. Všechny naše projekty byly vždy velmi živé a vyžadovaly na obou stranách odvahu jít mnohdy nevyšlapanou cestou. Velmi si vážíme toho, že nám ICN, o. p. s. umožňuje chodit po nevyšlapaných cestách a nedovolí, abychom zabloudili. Vážení přátelé v Informačním centru neziskových organizací! Díky Vám všem jsme vždy dosáhli vytčeného cíle. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Se srdečným pozdravem Ivana Hroch Hujerová, projektová manažerka o. s. Zvony Tanvaldsko Vážená redakce časopisu GRANTIS, dovolte mi, abych poděkoval ICN o. p. s. a zvláště pak měsíčníku GRANTIS za to, že byť nevědomky, přispěla k vytvoření naší organizace. Občanské sdružení Český západ (tehdy jsem spolu s některými současnými kolegy o. s. Odvaha řešit v tomto sdružení působil) získalo za kolekci snímků a textu ve fotografické soutěži Bý t vidět druhé místo. Časopis GRANTIS o soutěži a jejich výsledcích nejen na svých stránkách čtenáře informoval, ale naší soutěžní práci věnoval i třetí stránku obálky (9000 Kč za případnou inzerci bychom si nemohli dovolit vydat). Na základě tohoto úspěchu byla na hejtmanství Karlovarského kraje umístěna expozice informující o práci sdružení Český západ a o životě v romské komunitě v osadě Dobrá Voda. O vernisáži referovala karlovarská příloha deníku MF Dnes, dokonce na titulní stránce. Díky článku jsme obdrželi nabídku na vystoupení tanečního souboru v rámci 38. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Vystoupení sklidilo velký ohlas. Dobrovodské romské dívky se ocitly na titulní straně Karlovarských novin. Díky úspěchu jsme dostali mnoho dalších nabídek na účinkování. Naše úspěchy rozpoutaly uvnitř sdružení Český západ diskuzi o dalším směřování organizace. Nedošli jsme ke shodě, a tak jsem se s částí svých kolegů vydal cestou založení občanského sdružení Odvaha řešit. Není to lehká cesta. Současně je tato cesta výzvou k vytvoření moderní nestátní neziskové organizace. Dokázali jsme pro řešení jednotlivých problémových oblastí získat nejen politické reprezentace místních a krajských samospráv, ale i pracovníky zainteresovaných úřadů, institucí a především dobrovolníky, kteří pro sdružení vykonávají činnosti, ve kterých jsou odborníky. Za to vše díky, časopis GRANTIS byl na počátku tohoto procesu. Karel Podsedník, Občanské sdružení Odvaha řešit

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají Pomáháme těm, kteří pomáhají v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 1 2 ICN výroční zpráva 2005 Ú v o d n í s l o v o Čtrnáctý rok fungování ICN rok 2005 byl pro celou organizaci velkou zkouškou. Právě v tomto

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět!

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! Výroční zpráva 2012 Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! OBSAH OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ...

Více

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s 2011 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT!. 1 OBSAH OBSAH...... 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 HISTORIE......

Více

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s. 211 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Výroční zpráva 211 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 POUŽIJ MOZEK NÁŠ MOZEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 POUŽIJ MOZEK NÁŠ MOZEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 POUŽIJ MOZEK NÁŠ MOZEK OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 NEZISKOVKY.CZ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 ŘEDITEL...6 Správní rada... 6 Dozorčí rada... 7 Zaměstnanci... 7 Externí spolupracovníci...

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO ČR 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 HISTORICKÉ MILNÍKY 5 ČLENSTVÍ AVPO ČR V SÍTÍCH ENNA (The European

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

Výroční zpráva 2004. Multikulturní centrum Praha

Výroční zpráva 2004. Multikulturní centrum Praha Výroční zpráva 2004 Multikulturní centrum Praha POSLÁNÍM MULTIKULTURNÍHO CENTRA PRAHA JE UKAZOVAT, ŽE SOUŽITÍ RŮZNÝCH KULTUR V ČESKÉ REPUBLICE JE MOŽNÉ A VŠESTRANNĚ OBOHACUJÍCÍ Multikulturní výchova a

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ VDV je členem Fóra dárců ČR Asociace nadací a sdružení SKOK Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2009 Redakce textové části:

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2009 Obsah Slovo na úvod 4 Struktura nadace 5 Historie nadace a jejích programů 6 Zpráva o činnosti A. Osvětová práce a získávání finančních prostředků

Více

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY Nadace rozvoje občanské společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze,

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Výroční zpráva. Praha česká republika

Výroční zpráva. Praha česká republika Výroční zpráva 2010 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2003 2 Výroční zpráva společnosti za rok 2003 OBSAH Úvodní slovo předsedy správní rady... 4 Úvodní slovo ředitelky...

Více

1. Základní údaje. 2. Lidské zdroje. pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Bankovní účty organizace

1. Základní údaje. 2. Lidské zdroje. pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Bankovní účty organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz www.iskopanice.cz 1. Základní údaje Informační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 5 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ V AVPO 5 VÝHODY ČLENSTVÍ V AVPO V ROCE 2012 6 AVPO V ROCE 2012 6 PARTNEŘI AVPO V

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014 strana 1 strana 2 ÚVOD Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování v květnu,

Více