V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4"

Transkript

1 w w w. n e z i s kov ky. c z V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

2 V Ý R O Č N Í Z P RÁVA I n f o r m a č n í c e n t r u m n e z i s k o v ý c h o r g a n i z a c í, o. p. s. POMÁHÁME TĚM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ Rok 2004 byl pro Informační centrum neziskových organizací dalším rokem probíhajícího pro-cesu stabilizace organizace jako novodobého servisního centra neziskových Reagujeme tak na stále se měnící podmínky, především v oblasti financování. Cílem tohoto procesu je, aby ICN do konce roku 2006 pracovalo s rozpočtem, který bude kryt z vyváženého poměru finančních zdrojů vlastních příjmů, dotací, grantů, darů a příspěvků od firem a individuálních dárců. V polovině roku 2004 se v Bělé nad Sázavou uskutečnilo třídenní pracovní setkání zaměstnanců ICN, které bylo součástí strategického plánování organizace. Tam jsme upravili strategické cíle pro období dalších pěti let. V následujícím období je pro nás klíčovým slovem péče. Péče o klienta, péče o dodavatele služeb, péče o spolupracující organizace, péče o dárce, péče o zaměstnance. Správní rada, vedení organizace i jednotliví zaměstnanci si uvědomují, že pro další rozvoj ICN nestačí kvalitní služby jen produkovat. Je zapotřebí společně s dodávkou služeb zajistit i následnou péči o odběratele. A to v oblasti poskytování informací, poradenství a vzdělávání není v neziskové sféře vůbec jednoduché. V podnikatelském sektoru existuje trh, který má dostatečnou platební schopnost takové služby a péči zaplatit. V neziskovém prostředí jsou nároky a potřeby klientů neziskových organizací stejné jako u podnikatelských subjektů. Platební schopnost tomu ale vůbec neodpovídá. Tady se opět otvírá prostor pro osvícené dárce, kteří moudře investují do rozvoje neziskovek a než aby jim dávali ryby, raději pomáhají neziskovky naučit, jak ryby chytat. ICN má také svoje učitele a pomocníky. Na následujících stranách této výroční zprávy se dozvíte, co všechno mohlo ICN na základě jejich podpory nabídnout v roce ICN, březen 2005 Marek Šedivý Informační centrum neziskových organizací (ICN) je obecně prospěšná společnost, která byla založena v roce 1993, aby sloužila a pomáhala v práci všem, kteří se rozhodli přispět k vytvoření fungující občanské společnosti. Vize ICN Lidé si váží práce neziskových organizací a oceňují jejich význam pro společnost. Poslání ICN ICN podporuje rozvoj neziskových organizací a informuje veřejnost o jejich přínosu pro společnost. Hlavní cíle ICN podpora a profesionalizace činnosti neziskových organizací osvěta a informování odborné i laické veřejnosti o neziskových organizacích rozvoj a prohlubování spolupráce mezi veřejnou správou, podnikateli, médii a neziskovými organizacemi rozvoj a prohlubování regionální i zahraniční spolupráce neziskových organizací Služby ICN informační služby informační portál Databáze neziskových organizací v ČR, Databáze finančních zdrojů, rantový kalendář, Burza práce, Bazar, Kalendář akcí neziskových organizací, Knihovna, Klub ICN vzdělávací a poradenské služby otevřené odborné semináře, semináře na klíč, odborné konzultace aktivity v oblasti Public Relations pořádání mediální kampaně 30 dní pro neziskový sektor, pořádání konferencí publikační služby časopis GRANTIS měsíčník neziskového sektoru, odborné publikace agenturní služby administrace výběrových řízení Klienti a zákazníci ICN neziskové organizace, veřejná správa, firmy, média, studenti, dobrovolníci, veřejnost Zaměstnanci Marta Adamová asistentka ředitele Eva Holečková informační specialista/knihovna Aleš Jungman asistent Heda Jungmanová koordinátorka programu Nadace Roberta Bosche Miroslav Konečný informační specialista/ Databáze finančních zdrojů Bohumila Miškovská programová a marketingová manažerka Markéta Novotná manažerka vzdělávacích služeb Jana Pivoňková ekonom Hana Prchalová fundraiser Kristina Rasmussenová koordinátorka vzdělávacích programů Marek Šedivý výkonný ředitel/public Relations Josef Šplíchal manažer informačních služeb Externí spolupracovníci Aneta Zemanová koordinátorka projektu PRO Aliance pro rozvoj kompetencí v neziskovém sektoru David Dvořák správce sítě Jolana Turnerová konzultantka pro oblast vzdělávání neziskových organizací Miriam Vránová redaktorka časopisu GRANTIS měsíčník neziskového sektoru Stážisté Emer McGahan Manchester Metropolitan University Správní rada Irena Brichta, TMP/Hudson Global Resources, Managing Partner členka Kateřina Jurigová, QandA, konzultantka členka Kateřina Bouda Kašparová, Paganini Arts, členka Vladimír Lich, A. T. Kearney GmbH, Vice President člen Alexander Papánek, Adastra Apliqua, s.r.o., Software Engineer člen Charlotte Sommer, konzultantka, lektorka, obor management předsedkyně Dozorčí rada Richard Medek Česká Televize Tomáš Sokol Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák Karel Winkelbauer OÚ MČ Praha 2 Patron Pavel Šporcl PODĚKOVÁNÍ Informační centrum neziskových organizací děkuje následujícím osobám a institucím, kterým není lhostejný rozvoj neziskových organizací v České republice. Zvláštní poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Benefiční slavnosti ICN, která proběhla 13. října 2004 v Lobkowickém paláci. Nemenší dík náleží těm, kteří přijali naše pozvání a podpořili tak ICN. PARTNEŘI ICN CentroNet, CP Online, ČESKÝ TELECOM, Microsoft, Nadace Roberta Bosche, Newton IT, QandA DARY FIREM Finanční dary: 3M Česko, Ardum & Partners, McCann-Erickson Prague, Šlechta

3 Věcné dary/služby: 3M Česko, Atel CZ, Bakeshop Praha, CZ Hestia, Ela Květinové služby, Galerie La Femme, IBM Česká republika, JT International, Kampa Group, Kelly & Associates, LERMO Plus, NJK Unicos, Paganini Arts, První česká doutníkářská, Jaroslava Růžičková Dekorační a dekoračně užitkové předměty, Milan Škoda FOTO, Tomáš Vágner 1762, Zátiší Catering Group DARY JEDNOTLIVCŮ Trvalí finanční dárci: Olga Medlíková, Ford a Catherine Nicholsonovi Finanční dary: Irena Brichta, David Clark, Jan Česenek, Joyce Marie Davis, Barbara Day, Michele DuBach, Michael Hahn, Jitka Jakubcová, Kateřina Jurigová, Monika Kavanová, Michal Kuzmiak, Brigitte Lintner, Viktor Mastník, Ondřej Novák, Chantal Poullain, Kateřina Smejkalová, Charlotte Sommer, Laurie J. Spengler, Jack Stack, Stuart Summers, Marek Šedivý, Marek Tatara, Jaromír Tureček, Andrea Vacková, Michal Vaněček, Marta Vágnerová, Jan Veselý, Bruce Walker, Jana Zahradníčková Věcné dary/služby: Antonín Bína, Marek Eben, Olga Hudečková, Olga Medlíková, Marek Šedivý, Pavel Šporcl, Marta Vágnerová DARY OBCÍ, VELVYSLANECTVÍ A NADACÍ Příspěvky a granty obcí: Hlavní město Praha, Městská část Praha 5 Dary zahraničních velvyslanectví: Velvyslanectví Nizozemského království v ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických Dary nadací: The Central European University, Freedom House, Nadace ADRA, Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, Nadace Divoké husy, Nadace ICN, Nadace Open Society Fund Praha, Nadace PRECIOSA, Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR, Nadace Roberta Bosche, Nadace rozvoje občanské společnosti (program EU Phare), Nadace VIA (Trust pro občanskou společnost), Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové DOBROVOLNÍCI Zdenka Bláhová, Jiří Mašek, Jan Pokorný, Vladimír Šašek, Pohoda společnost pro normální život lidí s postižením a její klienti SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE Ardum & Partners, ASPI Publishing, Česká televize, Český rozhlas, Market Vision, Nadace Stefana Batoryho, Spiralis, St. James Language Center, tiskárna Tobola INFORMAČNÍ SLUŽBY Informační portál Brána k informacím o neziskových organizacích Databáze neziskových organizací nejrozsáhlejší a nejvyužívanější databáze neziskových organizací v ČR. Na konci roku 2004 obsahovala záznamů. Databáze finančních zdrojů přehled dotačních a grantových programů a uzávěrek na veřejně prospěšné projekty. V průběhu roku 2004 jich bylo zveřejněno 433. Burza práce nabídka a poptávka pracovních příležitostí a dobrovolnické práce v neziskových organizacích. V roce 2004 bylo zveřejněno 752 inzerátů. Bazar nabídka zboží, materiálu, techniky a služeb od firem a jednotlivců. V roce 2004 bylo zveřejněno 70 inzerátů. Zpravodajství pravidelně aktualizované zpravodajství z regionů ČR o neziskovém sektoru. V roce 2004 bylo publikováno 185 zpráv. Kalendář akcí akce pořádané neziskovými organizacemi v celé ČR výstavy, přednášky, semináře, koncerty, divadelní představení, dny otevřených dveří, konference, kulaté stoly atd. V roce 2004 byly na uveřejněny informace o akcích. Knihovna on-line přístupný přehled fondu knihovny zaměřené na neziskové organizace. Na konci roku 2004 obsahovala knihovna 3474 svazků knih, 2818 brožur a 168 titulů periodik. Vzdělávání a poradenství přehled kurzů, seminářů, přednášek, workshopů a odborných konzultací. Legislativa právní informace a přehled legislativních dokumentů se zaměřením na neziskové organizace. Evropská unie aktuální informace týkající se členství ČR v EU a možností finanční podpory, zejména ze strukturálních fondů. Internetová poradna diskusní fórum na aktuální témata neziskového sektoru. Dárcovství a sponzoring informace o možnostech podpory neziskových organizací od jednotlivců a firem. V lednu 2004 došlo ke změně designu a funkčnosti webu. Portál byl personalizován podle jednotlivých skupin uživatelů neziskové organizace, veřejná správa, média, firmy a veřejnost. Průměrný počet návštěvníků portálu denně v roce 2004 byl 419. V roce 2004 byl portál financován z výnosů vlastní činnosti ICN. DATABÁZE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČR DBNO Databázi neziskových organizací provozuje ICN od roku Od roku 2001 smluvně spolupracuje s Ministerstvem financí ČR na výměně dat mezi DBNO a informačním systémem CEDR III centrální evidencí dotací z rozpočtů. Databáze obsahuje detailní informace o občanských sdruženích, obecně prospěšných společnostech, nadacích, nadačních fondech, církevních, právnických osobách a dalších typech neziskových Přednosti DBNO Největší a nejpoužívanější databáze neziskových organizací v ČR Zahrnuje všechny obory, ve kterých neziskové organizace aktivně působí Pokrývá všechny kraje ČR Jediná databáze neziskových organizací tohoto rozsahu, ve které lze vyhledávat podle předmětu činnosti a cílových skupin organizace Neziskové organizace mohou kdykoli samy upravovat údaje o své organizaci, čímž je zajištěna jejich aktuálnost Kdo DBNO využívá? firemní dárci a sponzoři, individuální dárci z řad veřejnosti, organizace hledající partnery k realizaci projektů, novináři, pracovníci neziskových organizací, pracovníci státní správy a samosprávy, studenti Neziskové organizace svojí registrací v DBNO: dají o sobě vědět potenciálním partnerům, dárcům, sponzorům umožní novinářům, aby je kontaktovali propagují zdarma svoji činnost získávají nové klienty. K obsahovala Databáze neziskových organizací v ČR celkem 3489 neziskových V průběhu roku 2004 se registrovalo 302 organizací, 244 jich aktualizovalo data. Provoz DBNO byl v roce 2004 financován z výnosů vlastní činnosti ICN. DATABÁZE FINANČNÍCH ZDROJŮ, GRANTOVÝ KALENDÁŘ Databáze finančních zdrojů DBFZ Veřejně přístupný, pravidelně aktualizovaný přehled grantových a dotačních programů včetně jejich popisu, kontaktních osob a uzávěrek: českých a zahraničních nadací nadačních fondů ministerstev krajských úřadů a magistrátů fondů Evropské unie zahraničních zastupitelstev v České republice Snadné vyhledávání programů a uzávěrek podle cílové skupiny, oblasti podpory, kraje působnosti a data uzávěrky. Databáze slouží všem, kteří hledají finanční zdroje na veřejně prospěšné projekty. Nejvíce ji využívají nezisk-ové organizace, dále pak jednotlivci z řad veřejnosti. Statistiky Průměrný počet zobrazených stránek v DBFZ za měsíc Průměrný počet unikátních přístupů do DBFZ za měsíc V roce 2004 bylo v DBFZ uveřejněno celkem 433 vyhlášení grantových programů. Grantový kalendář Týdně aktualizovaný výčet grantových uzávěrek rozesílaný zájemcům em. Ke konci roku 2004 byl rozesílán na 551 ových adres. Celkem bylo zveřejněno prostřednictvím grantového kalendáře 489 grantových uzávěrek. Provoz DBFZ byl v roce 2004 financován z výnosů vlastní činnosti ICN. STRUKTURÁLNÍ FONDY PRO NNO ICN zřídilo v březnu ový distribuční seznam Strukturální fondy pro NNO, jehož uživatelé dostávali informace o možnostech využívání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU. Ke konci roku 2004 bylo přihlášeno 673 odběratelů a bylo rozesláno celkem 45 zpráv. KNIHOVNA ICN Unikátní zdroj informací o neziskovém sektoru v ČR i ve světě. Nejobsáhlejší odborná knihovna v ČR pokrývající všechny obory činnosti neziskových V knihovně je pro veřejnost umožněn přístup na Internet. Katalog fondu knihovny je on-line přístupný na Fond knihovny obsahuje: odborné publikace, časopisy, diplomové práce studentů, materiály z konferencí, výroční zprávy, neziskových organizací, archiv propagačních materiálů neziskových organizací, databázi článků publikovaných v českých médiích. K bylo evidováno 3474 svazků knih, 2818 brožur a 168 titulů periodik. Knihovnu v průběhu roku navštívilo 456 uživatelů. Celkem bylo evidováno 932 výpůjček. Provoz knihovny byl v roce 2004 financován z výnosů vlastní činnosti ICN.

4 KLUB ICN Klub ICN je zvýhodněný balíček služeb určený především pro pracovníky neziskových organizací a veřejné správy, médií a další zájemce, který přináší svým členům řadu výhod. Členem Klubu se může stát každá organizace i jednotlivec bez ohledu na oborové zaměření a region, kde působí. Členem Klubu ICN jsou především neziskové organizace a instituce veřejné správy. Předplatitelé Počet % Neziskové organizace Církevní právnické osoby Veřejná správa 17 5 Firmy 6 2 Školy 5 1 Knihovny CELKEM Klub ICN svým členům nabízel v roce 2004: Měsíční informační servis (tištěný nebo elektronický), jehož součástí je: - Časopis GRANTIS měsíčník neziskového sektoru - Grantový kalendář - Aktuální burza práce v neziskovém sektoru - Nabídka vzdělávacích akcí na další měsíc - Aktuální kalendář akcí neziskových organizací v ČR - Vybrané informace o dění v neziskovém sektoru Bezplatné využívání knihovny ICN Slevy na konzultace poskytované v ICN na vybraná témata: Legislativa, Účetnictví, Daně, Audit, Projektové poradenství, Tvorba a řízení projektů (finanční řízení projektů), Finanční a organizační řízení organizací, Fundraising, Personalistika, Řízení lidských zdrojů, Public Relations, Marketing, Síťování a spolupráce neziskových organizací, Strategické plánování, Dobrovolnictví v ČR a v zahraničí, Strukturální fondy. Slevy na otevřené semináře ICN, publikace vydané ICN, inzerci v Grantisu Grantový kalendář Monitoring tisku o předplatitelské organizaci Semináře připravené speciálně pro členy Klubu na vybraná témata (Psaní a sestavování žádostí o grant, Účetnictví převodový můstek z jednoduchého účetnictví na podvojné, Public Relations) Bezplatné základní poradenství Možnost distribuce informací členů Klubu ICN prostřednictvím informačního servisu. K bylo členem Klubu ICN 373 Provoz Klubu ICN byl v roce 2004 financován z výnosů vlastní činnosti ICN. ODBORNÉ KONZULTACE ICN zajišťuje neziskovým organizacím odborné konzultace důležité pro jejich profesionální rozvoj. V roce 2004 ICN nabízelo konzultace z následujících oblastí: Právní poradenství Vznik, změny a zánik neziskových organizací Právní aspekty veřejného působení neziskových organizací (svoboda projevu, vydavatelská činnost, Internet, autorská práva atd.) Smluvní vztahy (nájem a podnájem nebytových prostor, kupní smlouva, smlouva o dílo, příkazní a mandátní smlouva) Výdělečná činnost neziskových organizací Právní aspekty fundraisingu (darovací a sponzorské smlouvy, grantové smlouvy, veřejné sbírky, členské příspěvky) Vystupování v právních sporech (postavení v právním řízení, smírčí řízení a mediace) Projektové poradenství Příprava projektů Logický rámec Projektový cyklus Rozpočty Průběžné a závěrečné zprávy Finanční zdroje Účetnictví, daně, audity Poradenství v oblasti vedení účetnictví Informace o novelizaci účetních a daňových zákonů Audity projektů a účetnictví neziskových organizací Daňová problematika Konzultace při přípravě daňového přiznání neziskových organizací Daň z příjmu právnických osob Finanční zdroje, fundraising Finanční zdroje na veřejně prospěšné projekty Metody fundraisingu Fundraising prostřednictvím správních rad Organizace veřejných sbírek Fundraisingový plán Správní rady Práce se správní radou Motivace a povinnosti členů správní rady Vztah ředitele a správní rady. V roce 2004 ICN zajistilo celkem 84 konzultací. Externí odborní konzultanti spolupracující s ICN: JUDr. Lenka Deverová, Mgr. Martin Elger, Františka Kulhánková, Mgr. Jan Hloušek, Ing. Miloslav Hnátek, Ing. Václav Forejt, Ing. Ladislav Šupa, Vladimír Sodomka Poskytování konzultací bylo v roce 2004 financováno z výnosů vlastní činnosti ICN. ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ Pracovníci ICN odpověděli za rok 2004 na ových, 707 telefonických a 322 osobních dotazů týkajících se neziskového sektoru. VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ICN Cílem vzdělávacích aktivit ICN je rozvoj následujících oblastí v neziskových organizacích: dlouhodobá udržitelnost a finanční stabilita organizace efektivita práce zaměstnanců větší spokojenost klientů se službami organizace informovanost o finančních zdrojích v ČR a EU a schopnost je využít profesní a osobnostní růst zaměstnanců spokojenost zaměstnanců, příjemné pracovní prostředí zlepšení image organizace na veřejnosti. V roce 2004 ICN nabízelo dva základní programy: Základní vzdělávací program Otevřené semináře vypisované čtvrtletně podle aktuál-ních potřeb klientů a trendů v neziskovém sektoru. Vzdělávání na klíč Semináře a kurzy ušité na míru podle konkrétních potřeb neziskové organizace. Používané metody interaktivní forma výkladová forma modelové situace případové studie konzultace s lektorem v průběhu semináře workshopy Témata kurzů a seminářů, které proběhly v roce 2004: Fundraising Finanční zdroje, Strukturální fondy EU Psaní projektů a řízení projektového cyklu Manažerské znalosti a dovednosti Public Relations Marketing Personalistika a řízení lidských zdrojů Účetnictví Legislativa Daně Osobnostní růst Komunikační a prezentační dovednosti. V roce 2004 se konalo 56 seminářů v rámci základního vzdělávacího programu. Celkem bylo na těchto seminářích vyškoleno 738 pracovníků neziskových V průběhu roku bylo uspořádáno 41 seminářů na klíč, na nichž bylo vyškoleno 744 pracovníků neziskových Celkem prošlo vzdělávacími programy ICN 1482 pracovníků neziskových 84 % účastníků hodnotilo semináře jako přínosné, 15 % jako částečně přínosné a 1 % jako nepřínosné. Nový seminář, který ICN v roce 2004 realizovalo: Jak zajistit strategický rozvoj NNO - čtyřdenní seminář, vyškoleno 10 klientů. Odborní lektoři spolupracující s ICN: JUDr. Lenka Deverová, Mgr. Dušan Dvořák, PhDr. Přemysl Fousek, Mgr. Kateřina Jurigová, Jolana Kašpaříková, Mgr. Olga Konečná, Mgr. Petr Konečný, Tomáš Komrzý, Dr. Petr Krohe, PhDr. Mária Křepelková, Mgr. Romana Křížová, PaedDr. Olga Medlíková, Ing. Pavel Němeček, Mgr. Lukáš Novák, Ing. Markéta Novotná, Blažena Petrlíková, Ing. Josef Podhorský, Jana Popovičová, Ing. Lucie Rástočná, Helena Stöhrová, Mgr. Pavel Sumec, Alena Špačková, PhDr. Tatjana Šišková, Mgr. Jolana Šopovová, JUDr. Jaromír Zrucký, Karel Ženíšek Provoz vzdělávacího oddělení byl v roce 2004 financován z výnosů vlastní činnosti ICN. PUBLIKAČNÍ SLUŽBY ČASOPIS GRANTIS měsíčník neziskového sektoru Celostátní periodikum určené pro ty, kteří se zajímají o dění v neziskovém sektoru, vydávané od roku Na stránkách Grantisu najdete: Informace o dění v neziskovém sektoru v ČR i zahraničí Rozhovory s osobnostmi nejen z neziskové sféry, reportáže o probíhajících projektech, výsledky veřejných průzkumů, zkušenosti ze zahraničí, komentáře, ankety Ekonomický a právní servis Praktické rady a informace potřebné pro každodenní práci v neziskových organizacích Finance Aktuální přehled finančních zdrojů, grantové uzávěrky nadací, krajských úřadů, ministerstev atd. Vzdělávání Informace o možnostech vzdělávání pro pracovníky neziskových organizací a státní správy kurzy, semináře, workshopy, konference, přednášky Dokumenty Usnesení vlády a další důležité materiály (analýzy, návrhy zákonů apod.) týkající se neziskových organizací Burza práce Nabídka a poptávka pracovních příležitostí, dobrovolnické práce a stáží v neziskových organizacích

5 Aktuální zprávy Informace o akcích neziskových organizací, recenze publikací, komentáře Praktické informace Zajímavé internetové odkazy, užitečné rady, internetová poradna Tematické přílohy K měl GRANTIS 655 předplatitelů a byl vydáván v nákladu 800 ks. Předplatitelé Počet předplatitelů % Neziskové organizace Církevní právnické osoby 54 7 Veřejná správa 63 9 Firmy 17 3 Školy 13 2 Knihovny 43 6 Jednotlivci fyzické osoby 38 6 CELKEM V roce 2004 vydávání časopisu GRANTIS měsíčník neziskového sektoru podpořily: Nadace ADRA, Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, Nadace Divoké husy, Nadace PRECIOSA, Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR, Městská část Praha 5, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. AGENTURNÍ SLUŽBY ADMINISTRACE GRANTOVÉHO PROGRAMU NADACE ROBERTA BOS- CHE Program Nadace Roberta Bosche Partnerství měst a občanů V roce 2004 vyhlásila Nadace Roberta Bosche třetí ročník grantového programu Partnerství měst a občanů, který je v České republice realizován ve spolupráci s ICN. Program je určen českým neziskovým organizacím, které společně se svým německým partnerem připravují projekty, jež jsou postaveny na občanské angažovanosti a orientují se na společné řešení problému v partnerských městech či obcích, ve kterých nositelé projektu sídlí. Program si klade za cíl: podporovat přeshraniční spolupráci podporovat činnost místně působících iniciativ posílit kooperaci mezi neziskovými organizacemi a místní správou v obou zemích. Zaměření projektů není omezeno jen na určité obory. Projekty se mohou zaměřovat například na práci s mládeží, vzdělávání, sociální oblast, komunitní rozvoj, životní prostředí. Program nepodporuje výměnné pobyty dětí a studentů, ryze návštěvní pobyty, kulturní vystoupení, investiční náklady (stavby a renovace), vý-zkumné projekty a vydávání publikací. Statistika programu v roce 2004 Počet grantových uzávěrek: 1 Počet žádostí o grant: 32 Z toho podpořeno: 12 Zamítnuto celkem: 20 Seznam podpořených organizací v roce 2004: Centrum SOS Praha ZO ČSOP Armillaria Mateřská škola Semínko EUR EUR EUR Rada dětí a mládeže Libereckého kraje EUR YMCA OS Pomoc bližnímu Borudo Sdružení FILIA EUR EUR EUR EUR Sociální agentura, o. s. Agentura pro rozvoj Broumovska Klub českých turistů odbor Domažlice Sdružení přátel Rheinbachu AKTIVITY V OBLASTI PUBLIC RELATIONS 30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR EUR EUR 570 EUR EUR Kampaň 30 dní pro neziskový sektor probíhá každoročně od roku 1998 a jejím hlavním cílem je vždy v průběhu února informovat veřejnost o významu a úloze neziskových Projekt zároveň poskytuje příležitost jednotlivým neziskovým organizacím, aby v jeho rámci představily svou práci ve všech regionech republiky a zlepšily tak svou komunikaci s veřejností. Součástí projektu je již tradičně mediální prezentace spojená se zajímavě, zpravidla lehce kontroverzně pojatou reklamou. Heslo kampaně v roce 2004 Chcete podat pomocnou ruku? Téma kampaně v roce 2004 Zvýšení důvěryhodnosti neziskových organizací a podpora dárcovství občanů Mediální partneři Česká televize, Český rozhlas, ARBOmedia a časopis GRANTIS měsíčník neziskového sektoru Reklamní agentura McCann-Erickson Prague Public Relations, komunikace s médii QandA Partneři CP Online, CentroNet, Newton IT a Nadace Roberta Bosche Termín kampaně 31. ledna 29. února 2004 Kampaň byla zahájena dne na slavnostní recepci dvoudenního mezinárodního workshopu Cesty k účinnému fundraisingu, který pořádalo občanské sdružení Spiralis ve spolupráci s ICN. Kampaň otevřel Martin Švehla, ředitel odboru komunikace České televize. Ztvárnění televizního spotu ke kampani se již počtvrté ujala agentura McCann-Erickson Prague. Televizní spot vycházel ze rčení podat někomu pomocnou ruku a to doslova. V různých prostředích jsme mohli vidět pomocnou ruku, jak pomáhá tam, kde je potřeba: bezdomovci, restaurátorovi, ekologickým aktivistům, bojovníkům za lidská práva, menšinám atd. Spot režíroval Jiří Strach, kameramanem byl Asen Šopov. Výsledky/Statistiky kampaně 32 vysílání TV spotu v České televizi (ČT1, ČT2) 78 odvysílaných rozhlasových spotů na stanicích ČRo1 Radiožurnál, ČRo2 Praha a ČRo3 Vltava Návštěvnost webových stránek se během února výrazně zvýšila ICN zaznamenalo návštěv, což představuje v průměru 533 návštěvníků denně. Během kampaně bylo v Kalendáři akcí zaregistrováno 223 akcí neziskových organizací ve všech regionech České republiky. Výběrový monitoring Newton IT zaznamenal mediálních výstupů o neziskových organizacích a 262 mediálních výstupů týkajících se přímo kampaně. V rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor se uskutečnil 5. ročník fotografické soutěže časopisu GRANTIS měsíčníku neziskového sektoru, tentokrát s podtitulem Pomáháme nejen 30 dní aneb Ze života neziskových Do soutěže se přihlásilo 44 neziskových organizací se 192 fotografiemi. Historii všech osmi ročníků kampaně 30 dní lze nalézt na SPOLUPRÁCE/ČLENSTVÍ ZASTOUPENÍ ZAMĚSTNANCŮ ICN V PORADNÍCH ORGÁNECH Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (Marek Šedivý) Česká komise pro UNESCO (Marek Šedivý) Rada vlády pro udržitelný rozvoj Výbor pro komunikaci (Josef Šplíchal) ČLENSTVÍ V APIS (Asociace poradenských informačních středisek) ICN je členem APIS o. s. od roku Poslání APIS Asociace poradenských informačních středisek (APIS) je sdružení servisních center pro neziskový sektor v regionech ČR. Tato střediska pomáhají všem zájemcům naplňovat jejich cíle a záměry prostřednictvím informačních, poradenských, vzdělávacích a organizačních služeb. Cílem APIS je decentralizovat informační a poradenské služby pro neziskové organizace a vytvořit síť informačních center pro neziskové organizace, která budou poskytovat srovnatelnou šíři služeb ve stejné kvalitě ve všech regionech ČR. Členové APIS: EkoCentrum Brno, o. s. Informační centrum neziskových organizací, o.p.s., Praha INKANO, Písek Občanské poradenské středisko, o. p. s., Hradec Králové Sdružení Piafa ve Vyškově Společnost pro Jizerské hory, o. p. s., Liberec Vita, Ostrava Služby, které střediska APIS poskytují neziskovým organizacím v daných regionech: informační a poradenský servis veřejně přístupnou knihovnu zaměřenou na problematiku neziskového sektoru databázi neziskových organizací v regionu mapování finančních zdrojů kalendář akcí neziskových organizací logistické služby v oblasti pořádání vzdělávacích programů. ČLENSTVÍ V SÍTI ORPHEUS ICN je členem Orpheus Civil Society Network sítě informačních a podpůrných center pro neziskové organizace zemí střední a východní Evropy. Síť Orpheus má v současné době 33 členů, přičemž ICN je jediným zástupcem České republiky již od jejího založení v roce SPOLUPRÁCE S OBČANSKÝM SDRUŽENÍM SPIRALIS Dlouhodobá partnerská spolupráce s občanským sdružením Spiralis, jehož hlavním cílem je poskytovat služby neziskovým organizacím v oblasti komunikace s veřejností, se v roce 2004 týkala práce na dvou projektech. Projekt Cesty k účinnému fundraisingu Cílem projektu bylo přispět k tomu, aby fundraising českých neziskových organizací byl skutečně efektivní a zajistil trvale udržitelný rozvoj českých neziskových ICN společně se Spiralis v projektu zajišťovalo realizaci výzkumu zabývajícího se stavem fundraisingu v českých neziskových

6 organizacích. Dále ICN partnersky spolupracovalo na se-stavení programu a organizačním zajištění dvoudenního mezinárodního workshopu Cesty k účinnému fundraisingu, který se konal ve dnech ledna 2004 na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v Praze. Poslední částí projektu byly tréninky fundraiserů pod vedením zahraničních lektorů (účastníků mezi-národního workshopu). Výsledky výzkumu i celého projektu jsou uveřejněny na internetových stránkách Zahraniční lektoři vyškolili celkem 40 zástupců českých neziskových Projekt byl financován z prostředků programu Phare Evropské unie prostřednictvím NROS. Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice za rok 2004 Informační centrum neziskových organizací a Spiralis zpracovaly v závěru roku 2004 Zprávu o stavu neziskového sektoru v ČR za rok 2004 (The 2004 NGO Sustainability Index). Zpráva byla vytvořena pro organizaci USAID, která tímto způsobem již od roku 1997 sleduje posilování a roz-voj neziskového sektoru v Evropě a Euroasii. Tento dokument je každoročně součástí publikace o stavu neziskového sektoru ve světě (vydává USAID). Zpráva je zveřejněna na internetových stránkách Tento projekt byl financován z prostředků programu USAID prostřednictvím Management Systems International. SPOLUPRÁCE S VEŘEJNÝMI KNIHOVNAMI ICN dlouhodobě spolupracuje s veřejnými knihovnami v celé ČR na poskytování informačních služeb neziskovým organizacím v příslušných regionech. ICN poskytuje knihovnám měsíční informační servis, metodické a školící služby a doplňuje jejich knihovní fond související s problematikou neziskového sektoru. Většina spolupracujících knihoven poskytuje zájemcům základní informace o neziskových organizacích a o celém neziskovém sektoru. Seznam spolupracujících knihoven je uveden na SPOLUPRÁCE S FAKULTOU HUMANITNÍCH STUDIÍ UK ICN v rámci této spolupráce: zajišťuje konzultace o neziskovém sektoru pro studenty a pedagogy spravuje archiv seminárních a diplomových prací z oboru Občanský sektor doplňuje knihovní fondy ICN a FHS předávání informací o novinkách. ICN V TERÉNU PREZENTACE ICN NA KONFERENCÍCH, VELETRZÍCH Mezinárodní konference Cesty k účinnému fundraisingu Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha, leden 2004 Seminář pro česko-německá projektová partnerství (IDOR) Neustat an der Waldnaab, únor 2004 NGO Market veletrh neziskových organizací, Praha, duben 2004 Veletrh Handicap Praha, duben 2004 Práce v neziskovém sektoru Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, přednáška pro absolventy univerzity, Praha, duben 2004 Setkání projektů podpořených Nadací Roberta Bosche (ein Trinationales Projektetreffen), Krzyzova, Polsko, květen 2004 Konference Heinrich Böll Stiftung Kiel, červen 2004 Veletrh Rehaprotex Brno, září 2004 Seminář Interkulturní kompetence pro českoněmecká projektová partnerství Drážďany, září 2004 NAPSALI O NÁS Neplýtvají náhodou penězi? Proč o sobě nedávají více vědět? A kdo vlastně jsou? Tak se ptá řada lidí, pokud se před nimi vyskytne otázka směřující na neziskové organizace. Odpověď a pomocnou ruku se snaží dát už v sedmém ročníku kampaň 30 dní pro neziskový sektor. V průběhu února se mají lidé díky kampani dozvídat o činnosti nezisk-ových organizací i způsobech, jakými je lze podporovat. Má také posílit důvěru veřejnosti v neziskové organizace. Podle Marka Šedivého z Informačního centra neziskových organizací (ICN) neexistují žádné oficiální odhady, pro kolik českých občanů je pojem neziskový sektor neznámý. ICN však zadalo výzkum, který proběhl v červnu 2003 a účastnilo se ho 1218 respondentů z celé ČR. Z něj vyplynulo, že 50 % dotázaných nedokáže jmenovat žádnou konkrétní neziskovou organizaci. Důvodem je údajně nedostatek informací. Dále 68 % lidí věří tomu, že finanční prostředky jsou neúčelně využívány, 85 % lidí si stěžuje na nedostatek informací a malou přehlednost aktivit, vypočítal Marek Šedivý. I z těchto důvodů se pořádá kampaň 30 dní pro neziskový sektor. OLDŘICH HÁJEK Nezisková organizace? Co to je? , Deník Lučan, Lounsko, Žatecko, Podbořansko Mediální výstupy o ICN v roce 2004 médium počet článků Literární noviny 8 Lidové noviny 7 Listy Strakonicka 5 Zpravodajství ČTK 4 Českolipský deník 3 Deník Lučan 3 Česká televize 2 Hospodářské noviny 2 UNES 2 Českokrumlovské listy 1 Deník Mostecka 1 Deník Směr 1 Ekonom 1 Haló noviny 1 Hradecké noviny 1 Liberecký den 1 Lobby 1 Marketing & Media 1 Moravskoslezský deník 1 Noviny Svitavska 1 Právní rádce 1 Právo 1 Překvapení 1 Příbramský deník 1 Slovácké noviny 1 Strategie 1 Táborské listy 1 Veřejná správa 1 Vyškovské noviny 1 Zlínské noviny 1 CELKEM 57 OHLASY NA SLUŽBY ICN Naše sdružení o. s. Máme otevřeno? již druhým rokem využívá služeb ICN, a to hned na několika úrovních stali jsme se členy Klubu ICN, což pro nás znamená získávání pravidelného přehledu o situaci a novinkách v nezisko-vém sektoru. Tyto informace získáváme prostřednictvím kvalitního měsíčníku GRANTIS, pravidelně zasílaného informačního servisu a obsažných internetových stránek cz. Získané informace nám umožňují zkvalitňovat naše poskytované služby, spolupráci s ostatními organizacemi a interní spolupráci a realizaci aktivit ve sdružení. Kromě těchto informací využíváme ICN i k získání konkrétních, odborných rad prostřednictvím vašich poradenských služeb. Asi nejvíce využívanými službami ICN jsou však pro nás vámi pořádaná školení, jejichž zaměření pokrývá širokou škálu oblastí, kterým se v rámci naší práce věnujeme, a proto je pro nás důležité si v nich neustále osvojovat nové znalosti a rozvíjet si tak svou odbornost a jiné schopnosti. To nám školení ICN plně umožňují. Oceňujeme na nich především jasné a konkrétní zaměření, zajištění odborného výkladu, interaktivní přístup a v neposlední řadě i příjemné prostředí a atmosféru. Z těchto všech důvodů se těšíme na další spolupráci a využívání služeb ICN, které pro nás znamená více informací, znalostí, kontaktů a tím více kvalitní a odborné zaměstnance i poskytované služby. o. s. Máme otevřeno? Milé ICN, díky za spolupráci! Spolupráce o. s. Partnerský spolek Smržovka a ICN, o. p. s. probíhá od roku 2003 v rámci projektu Euroregionální park Hřiště pro děti, program Partnerství měst a občanů s podporou Nadace Roberta Bosche. Naší koordinátorkou, rádkyní a dobrou duší je Heda Jungmanová z ICN. Po celou dobu naší spolupráce se setkáváme s velmi vstřícným postojem všech zaměstnanců ICN, při osobním jednání s vlídným přijetím a vždy s pochopením pro naše problémy. Všechny naše projekty byly vždy velmi živé a vyžadovaly na obou stranách odvahu jít mnohdy nevyšlapanou cestou. Velmi si vážíme toho, že nám ICN, o. p. s. umožňuje chodit po nevyšlapaných cestách a nedovolí, abychom zabloudili. Vážení přátelé v Informačním centru neziskových organizací! Díky Vám všem jsme vždy dosáhli vytčeného cíle. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Se srdečným pozdravem Ivana Hroch Hujerová, projektová manažerka o. s. Zvony Tanvaldsko Vážená redakce časopisu GRANTIS, dovolte mi, abych poděkoval ICN o. p. s. a zvláště pak měsíčníku GRANTIS za to, že byť nevědomky, přispěla k vytvoření naší organizace. Občanské sdružení Český západ (tehdy jsem spolu s některými současnými kolegy o. s. Odvaha řešit v tomto sdružení působil) získalo za kolekci snímků a textu ve fotografické soutěži Bý t vidět druhé místo. Časopis GRANTIS o soutěži a jejich výsledcích nejen na svých stránkách čtenáře informoval, ale naší soutěžní práci věnoval i třetí stránku obálky (9000 Kč za případnou inzerci bychom si nemohli dovolit vydat). Na základě tohoto úspěchu byla na hejtmanství Karlovarského kraje umístěna expozice informující o práci sdružení Český západ a o životě v romské komunitě v osadě Dobrá Voda. O vernisáži referovala karlovarská příloha deníku MF Dnes, dokonce na titulní stránce. Díky článku jsme obdrželi nabídku na vystoupení tanečního souboru v rámci 38. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Vystoupení sklidilo velký ohlas. Dobrovodské romské dívky se ocitly na titulní straně Karlovarských novin. Díky úspěchu jsme dostali mnoho dalších nabídek na účinkování. Naše úspěchy rozpoutaly uvnitř sdružení Český západ diskuzi o dalším směřování organizace. Nedošli jsme ke shodě, a tak jsem se s částí svých kolegů vydal cestou založení občanského sdružení Odvaha řešit. Není to lehká cesta. Současně je tato cesta výzvou k vytvoření moderní nestátní neziskové organizace. Dokázali jsme pro řešení jednotlivých problémových oblastí získat nejen politické reprezentace místních a krajských samospráv, ale i pracovníky zainteresovaných úřadů, institucí a především dobrovolníky, kteří pro sdružení vykonávají činnosti, ve kterých jsou odborníky. Za to vše díky, časopis GRANTIS byl na počátku tohoto procesu. Karel Podsedník, Občanské sdružení Odvaha řešit

7 ROZVAHA (v tisících Kč) k k AKTIVA Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek 0 0 Oprávky k dlouhodobému majetku Krátkodobý majetek Zásoby 0 0 Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Jiná aktiva Aktiva celkem PASIVA Vlastní zdroje Jmění Fondy Účet výsledku hospodaření Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje Rezervy 0 0 Dlouhodobé závazky 0 0 Krátkodobé závazky Jiná pasiva Pasiva celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících Kč) k k VÝNOSY Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Úroky 2 7 Kursové zisky Zúčtování fondů 0 0 Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0 5 Přijaté přístěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0 0 Přijaté příspěvky (dary) Provozní dotace Výnosy celkem NÁKLADY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní daně a poplatky 0 0 Ostatní pokuty a penále 1 0 Úroky 0 0 Kurzové ztráty Manka a škody 0 6 Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Poskytnuté členské příspěvky Daň z příjmu Náklady celkem Výsledek hospodaření po zdanění k k Velvyslanectví Nizozemského království v ČR Vydává: ICN, o. p. s., Malé náměstí 12, Praha 1, tel.: , mobil: , fax: , foto: Adam Gratz, grafická úprava: Adam Gratz, tisk: Tiskárna Princo, Informační centrum neziskových organizací, o. p. s. 2005, ISBN

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají Pomáháme těm, kteří pomáhají v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 1 2 ICN výroční zpráva 2005 Ú v o d n í s l o v o Čtrnáctý rok fungování ICN rok 2005 byl pro celou organizaci velkou zkouškou. Právě v tomto

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

Výroční zpráva Nadace ICN 2005

Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Sídlo: Karolíny Světlé 4, 110 00 Praha 1 Aktuální kontaktní adresa: Mánesova 39, 120 00 Praha, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 739 655 236 Poslání Nadace ICN Hlavním cílem Nadace

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Andrea Štolfová Konzultant neziskové organizace SANEK Ponte 10. prosince 2015 SANEK Ponte, o.s. Vize: moderně vedená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA2014 SDRUŽENÍ VIA ROZVOJ PROFESIONALIZACE PODPORA

VÝROČNÍ ZPRÁVA2014 SDRUŽENÍ VIA ROZVOJ PROFESIONALIZACE PODPORA VÝROČNÍ ZPRÁVA2014 SDRUŽENÍ VIA ROZVOJ PROFESIONALIZACE PODPORA OBSAH Obsah O nás 1 Program: TechSoup Česká republika 2 Program: DARUJME.CZ 3 Finanční zpráva 4 Spolupráce, poděkování 9 Zpráva nezávislého

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2014 byl v historii naší nadace jedním z roků přelomových, jak již naznačuje samotná změna názvu: z Nadace Auxilia se po prosincovém rozhodnutí

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Zkušenosti z realizace projektu. dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD)

Zkušenosti z realizace projektu. dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD) Zkušenosti z realizace projektu Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD) Nositel projektu: Partneři projektu: APRA Praha asociace PR agentur M&J Consulting s.r.o., Pardubice První regionální

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s.

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. v ý r o č n í z p r á v a 2014 POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. HUMANITAS PROFES, o.p.s. byla transformována v prosinci 1998 z nadace stejného názvu na obecně prospěšnou společnost a bez prodlení navázala

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2007 - rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky - projektová

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol Institut komunitního rozvoje Základní informace o projektu Projekt je podpořen z OP LZZ, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 AMA Asociace manažerů absolventů, o.s Ing. Irena Zemánková, CSc. 3. 3. 2015 ZAMĚŘENÍ 1. Celoživotní vzdělávání - je stěžejním programem a patří mezi hlavní činností občanského sdružení

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Celkové výnosy byly ve výši 78.105 tis. CZK, což bylo o 3.393 tis. CZK (o 4,54%) více v porovnání s plánem, a jejich struktura byla následující:

Celkové výnosy byly ve výši 78.105 tis. CZK, což bylo o 3.393 tis. CZK (o 4,54%) více v porovnání s plánem, a jejich struktura byla následující: Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram, nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů, z.s. za rok 214, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 215

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Hudební lahůdky, o. s. Cacovická 729/50 614 00 Brno-Husovice Česká republika registrováno pod j. č. VS/1 1/85659/11 R dne 6. 9. 2011 IČ: 22719458

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Instand o.s., Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách OBSAH: 1. PŘEDSTAVENÍ O.S INSTAND, SHRNUTÍ ROKU 2008... 2 1.1 POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Návrh státní politiky vůči NNO 2015-2020. Hana Frištenská pro jednání RVNNO dne 6. 3. 2015

Návrh státní politiky vůči NNO 2015-2020. Hana Frištenská pro jednání RVNNO dne 6. 3. 2015 Návrh státní politiky vůči NNO 2015-2020 Hana Frištenská pro jednání RVNNO dne 6. 3. 2015 Hlavní cíl: Vymezit politiku státu vůči NNO koncepčním dokumentem, schváleným vládou, který bude sloužit jako východisko

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více