1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17"

Transkript

1 Předmluva Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění Umělecká činnost a kultura, relevantní formy vhodné k podnikání v ČR Úvod Umělec jako povolání Základní skupiny vhodné k podnikatelským aktivitám Neziskové organizace Komerční organizace (subjekty) Formy podnikatelské činnosti vhodné pro podnikání v kultuře a umění Občanské sdružení Příspěvková organizace obce, města nebo kraje Nadace a nadační fondy Obecně prospěšná společnost Fyzická osoba (jako živnost volná) Fyzická osoba jako osoba samostatně výdělečně činná Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Ostatní společnosti Společné povinnosti bez ohledu na formální podobu společnosti Vybrané předpisy vztahující se k umělecké a kulturní činnosti Odkazy a kontakty Ústřední státní orgány

2 2.7.2 Ochranné organizace autorské Odborné instituty Kontakty podle odvětví Shrnutí Formy uměleckého projevu v kultuře a umění v číslech, procentech a statistikách Divadlo Divadla a divadelní seskupení zřizovaná občanskými sdruženími a jinými subjekty v roce Divadla a divadelní seskupení zřizovaná podnikateli a podnikatelskými subjekty v roce Divadla bez vlastního profesionálního divadelního souboru v roce Galerie, muzea a památníky v roce Galerie, muzea a památníky zřizované MK, jinými státními ústředními orgány, kraji, obcemi a městy v roce Galerie, muzea a památníky církví, nadací a občanských sdružení dle zákona číslo 83/1990 Sb. aj Muzea a památníky zřizované podnikateli a podnikatelskými subjekty Přehled o síti, činnosti a návštěvnosti galerií, muzeí a památníků v jednotlivých regionech České republiky v roce Hudební soubory Hudební soubory zřizované MK, jinými resorty, kraji, obcemi a městy Hudební soubory zřizované občanskými sdruženími dle zákona číslo 83/1990 Sb., obecně prospěšnými společnostmi a Českým rozhlasem Hudební soubory zřizované podnikatelskými subjekty a podnikateli Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované vysokými školami, kraji, obcemi a městy Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované občanskými sdruženími dle zákona číslo 83/1990 Sb. aj Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované soukromými osobami

3 3.5 Knihovny Přehled o činnosti knihoven v jednotlivých krajích České republiky Přehled veřejných knihoven v okresech Památkové objekty Památkové objekty zřizované občanskými sdruženími dle zákona číslo 83/1990 Sb., obecně prospěšnými společnostmi a církví Památkové objekty zřizované podnikatelskými subjekty a podnikateli Přehled hradů, zámků a památkových objektů Periodický tisk Noviny podle periodicity a jazyka vydání Časopisy podle periodicity a jazyka vydání Časopisy podle tematických skupin Výstavní činnost v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury Výstavní činnost provozovaná subjekty zřizovanými MK, jinými resorty, kraji, obcemi a městy Výstavní činnost provozovaná subjekty zřizovanými občanskými sdruženími dle zákona číslo 83/1990 Sb., obecně prospěšnými společnostmi aj Výstavní činnost provozovaná podnikatelskými subjekty a podnikateli Přehled o počtu, činnosti a návštěvnosti galerií a výstavních síní v jednotlivých krajích České republiky Formy státní podpory v kultuře, vědě a umění Úvod Státní podpora a její význam pro činnost organizace Analýza forem státní podpory Státní fond kultury České republiky Autorské právo Nestátní neziskový sektor Odborové svazy v kultuře, umění a dalších tvůrčích činnostech Zahraniční podpora Financování z rozpočtů krajů Příspěvkové organizace Ministerstva kultury Shrnutí Literatura

4 5 Neziskový sektor a jeho vnímání veřejností v ČR a EU Úvod Vznik neziskového sektoru podle autorů Salamona a Anhelera Teorie heterogenity Teorie přídavného faktoru Teorie důvěry Teorie sociálního státu Teorie vzájemné závislosti Teorie sociálních zdrojů Postavení a situace neziskového sektoru v ČR Postavení neziskového sektoru v EU Problémy neziskových organizací v EU Princip partnerství jako jedno z východisek spolupráce Shrnutí Literatura Neziskový sektor a jeho základní klasifikace Úvod Definice pojmu neziskový sektor Klasifikace neziskových organizací Typologie neziskových organizací a oblasti jejich působení Charakteristika právních norem podle jejich četnosti, významu a užití Právní formy neziskové organizace Občanská sdružení Příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Obecně prospěšné společnosti Zveřejňování informací neziskovými organizacemi Shrnutí Literatura Pozice neziskového sektoru a jeho problémy v České republice Úvod Pozice neziskového sektoru Problémy neziskových organizací Nedostatečná motivace dárců Malý limit pro možnost odpočtu daně z příjmu Problém prozatímního neosvobození od DPH Poskytování dotací na jeden rok

5 7.3.5 Nerovnost ve vztazích se státem Laxní postoj veřejnosti k neziskovým organizacím Nedůvěra občanů a efekt nechtěného sousedství Zjednodušené vnímání a představy veřejnosti ve vztahu k neziskovým organizacím Shrnutí Literatura Územní veřejná správa a její význam pro kulturu a umění Úvod Analýza české sídelní soustavy Česká sídelní soustava v číslech a její dělení Obce a místní části Pověřené obecní úřady Obce s rozšířenou působností Okresní úřady Kraje Legislativní rámec reformy územní veřejné správy Popis a výsledky realizace reformy územní veřejné správy Ukončení činnosti okresních úřadů, delimitace práv a závazků na kraje a obce Modifikace správní struktury státu Dobrovolná sdružení obcí předchůdci mikroregionů Mikroregiony a jejich současný význam Budoucnost mikroregionů Shrnutí Literatura Fundraising jako způsob a metoda získávání prostředků pro činnost organizace Úvod Fundraising Motivace dárců Poslání organizace při fundraisingu a její cíle Profily dárců a způsoby jejich vyhledávání Způsoby vyhledávání dárců První kontakt Shrnutí Literatura

6 10 Způsoby navázání vztahu s dárcem a komplexní péče o něj Úvod Sociální percepce žádosti o finanční podporu Dvanáct rad pro jednání o finančním daru Fundraisingový model tří kroků a týmová hra Dobrovolníci kontra profesionálové ve vztahu k fundraisingové činnosti Dobrovolníci Profesionálové Jak a kde získat schopné dobrovolníky Studenti Důchodci Cizinci Vědci a odborníci Populární či mediálně známé osobnosti Jak najmout profesionály Časté fundraiserovy chyby vedoucí k neúspěchu Shrnutí Literatura Specifika podnikání malých a středních podniků v kultuře a umění Úvod Státní podpora malých a středních podniků Výhody podnikání menších organizací v kultuře, vědě a umění Organizační a řídící Personální Výrobně-produkční Obchodní Finanční Obtíže malých a středních podniků působících v oblasti kultury, vědy a umění Finanční Výrobně-produkční Personální Organizační a řídící Obchodní Význam malých a středních podniků pro politickou stabilitu Shrnutí

7 11.7 Literatura Osobnost podnikatele a předpoklady úspěchu Úvod Vymezení a definice podnikání Charakteristika podnikatele Základní znaky podnikatele Předpoklady úspěchu začínajícího podnikatele Motivace a odhodlání podnikat Analýza nosnosti nápadu v tržním prostředí Zdroje Posouzení podnikatelských dispozic Administrativa, organizace a řízení Shrnutí Literatura Podnikatelský záměr a výběr společníka Úvod Podnikatelský záměr, jeho tvorba a popis Zásady tvorby úspěšného podnikatelského záměru Popis podnikatelského záměru a jeho osnova Osnova podnikatelského záměru Výběr společníka Hlediska výběru společníka Tichý společník Shrnutí Literatura Příčiny neúspěchu neziskových a rozpočtových organizací podnikajících v kultuře a umění Úvod Všeobecné příčiny Ekonomické aspekty Ekologické aspekty Technologické a technické aspekty Dodavatelské aspekty Vnější aspekty Dotační (finanční), organizační a řídící aspekty Podnikatel (manažer, zřizovatel) jako faktor neúspěchu Problémy podnikatelského nebo uměleckého plánu Marketing Finance a investice

8 Organizace, řízení a lidské zdroje Mylná nebo minimální akceptace společenské objednávky Absence sledování hlavních kulturních, uměleckých a ekonomických rizik Shrnutí Literatura Závěrem pár slov autora Rejstřík

Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb (alternativní způsoby zabezpečování veřejných služeb)

Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb (alternativní způsoby zabezpečování veřejných služeb) Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb (alternativní způsoby zabezpečování veřejných služeb) autor: Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (hyanek@econ.muni.cz) Ekonomicko-správní

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

Ministerstvo kultury. Kulturní politika

Ministerstvo kultury. Kulturní politika Ministerstvo kultury Kulturní politika Praha, únor 2001 Úvodní slovo ministra kultury Vážení čtenáři, usnesením ze dne 28. dubna 1999 č. 401 mi vláda mj. uložila předložit v termínu do 31. prosince 2000

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2007 (2001 2007) PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 úvodem Výsledkem historického vývoje v prostoru ČR je skutečnost, že jako kultura není obecně vnímána

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání... 4 3 Metodika analýzy... 6 3.1 Objekt a předmět analýzy...

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020 Metodika tvorby obsahu Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR Verze 10. 4. 2013 1 Obsah Obsah...

Více

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Prosinec 2008 Zpracovatel: Projektová a rozvojová agentura, a.s. Obsah: 1. Zadání, cíl a smysl studie... 4 1.1. Identifikace

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

KLÍČOVÁ SPECIFIKA ORGANIZACÍ NEVÝDĚLEČNÉHO SEKTORU

KLÍČOVÁ SPECIFIKA ORGANIZACÍ NEVÝDĚLEČNÉHO SEKTORU KLÍČOVÁ SPECIFIKA ORGANIZACÍ NEVÝDĚLEČNÉHO SEKTORU Iris Šimíková Klíčová slova: vize, poslání, cíle, nevýdělečný sektor, státní nevýdělečná organizace, nestátní nevýdělečná organizace, právnická osoba,

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz Analýza stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů realizovaná v rámci projektu

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více