Referenční příručka aplikace HP Web Jetadmin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Referenční příručka aplikace HP Web Jetadmin"

Transkript

1 HP Web Jetadmin

2

3 Referenční příručka aplikace HP Web Jetadmin

4 Autorská práva 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány kromě případů, kdy to povoluje autorský zákon. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné záruky pro produkty a služby HP jsou výslovně uvedeny v prohlášeních o zárukách, které jsou dodávány současně s těmito produkty a službami. Žádný obsah nelze vykládat jako poskytnutí dodatečné záruky. Společnost HP nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby obsažené v tomto dokumentu. Edition 1, 10/2006 Ochranné známky Adobe, Acrobat a Adobe Photoshop jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. Corel je registrovaná ochranná známka společnosti Corel Corporation nebo Corel Corporation Limited. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA. Linux je ochranná známka společnosti Linuse Torvaldse registrovaná v USA. Microsoft, Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. UNIX je registrovanou ochrannou známkou sdružení The Open Group. Tento dokument podporuje aplikaci HP Web Jetadmin 8.1. Autorská práva k softwaru: 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Copyright částí produktu , Jeanloup Gailly a Mark Adler. Tento produkt obsahuje software vyvinutý společností OpenSSL Project pro produkt OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org). Copyright The OpenSSL Project. Všechna práva vyhrazena. Copyright částí produktu The Apache Software Foundation. Všechna práva vyhrazena. Copyright částí produktu 1989, 1991, 1992 Carnegie Mellon University. Odvozené dílo 1996, Copyright 1996, The Regents of the University of California. Copyright částí produktu 2001, Networks Associates Technology, Inc. Všechna práva vyhrazena. Copyright částí produktu 2001, Cambridge Broadband Ltd. Všechna práva vyhrazena. Copyright částí produktu 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. Tento produkt obsahuje software vyvinutý společností Apache Group pro projekt serveru HTTP Apache (http://www.apache.org) Copyright Tim Costello.

5 Konvence použité v dokumentaci V tomto dokumentu jsou používány následující konvence. Tučné Tučné písmo je použito k rozlišení názvů voleb, tlačítek a stránek v aplikaci HP Web Jetadmin. Kurzíva Kurzíva je použita pro zdůraznění. Neproporční písmo Neproporční písmo se používá k odlišení příkazů zadávaných uživatelem z klávesnice. Modrý, podtržený text Modrý, podtržený text se používá k označení hypertextových odkazů. V závislosti na nastaveních daného prohlížeče mohou tyto odkazy být formátovány odlišným způsobem. Odkazy na stránky Dokumentace aplikace HP Web Jetadmin obsahuje odkazy na stránky v softwaru. Tyto odkazy informují o tom, jak vyhledat danou stránku pomocí rozbalovacího stromu v části Navigace. Chcete-li například otevřít stránku Správa zařízení > Seznamy zařízení > Všechna zařízení, rozbalte složku Správa zařízení, rozbalte složku Seznamy zařízení a poté vyberte položku Všechna zařízení. Poznámky, upozornění a varování Poznámka Poznámky obsahují důležité informace. UPOZORNĚNÍ Upozornění jsou uvedena před postupy, při jejichž nedodržení by mohlo dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení. VAROVÁNÍ! Varování upozorňují čtenáře na určitý postup nebo techniku, které by při nesprávném dodržení mohly způsobit zranění osoby nebo závažnou ztrátu dat nebo zařízení. CSWW iii

6 iv Konvence použité v dokumentaci CSWW

7 Obsah Část 1 Úvod k aplikaci HP Web Jetadmin 1 Základní informace o aplikaci HP Web Jetadmin Přehled aplikace HP Web Jetadmin... 3 Snadné použití... 3 Rozšířené možnosti správy tiskových úloh... 3 Funkce, které šetří čas... 4 Integrace aplikace HP Web Jetadmin do sítě... 5 Podporované protokoly... 5 Podporované platformy... 5 Podpora síťových tiskáren... 5 Podpora správy periferních síťových zařízení... 5 Podpora prohlížečů... 5 Zabezpečení... 6 Výhody pro správce sítě... 8 Výhody pro linky technické pomoci Výhody pro ostatní uživatele sítě Dokumentace Přehled dokumentace Elektronická nápověda Kontextová nápověda Příručka k vytištění Úvodní informace pro začínajícího správce 4 Plánování a implementace aplikace HP Web Jetadmin Fáze 1: Stanovení cílů, kterých chcete dosáhnout Nesystémové a systémové úkoly Stanovení cílů implementace Instalace síťových tiskáren Technická pomoc a řešení problémů Správa podnikových prostředků Fáze 2: Stanovení způsobu, jakým bude cílů dosaženo Krok 1: Stanovení obchodních cílů Krok 2: Sestavení projektového týmu implementace Krok 3: Shromáždění informací o síti CSWW v

8 Krok 4: Zvolte strategii vytvoření tiskových front Krok 5: Volba protokolu Ruční přiřazení adres IP Automatické přiřazení adres IP Krok 6: Zvolte operační systém Krok 7: Volba hardwarové platformy Krok 8: Volba prohlížeče Krok 9: Volba strategie vyhledávání Krok 10: Volba počtu instalovaných kopií aplikace Instalace jediné kopie aplikace HP Web Jetadmin Instalace více kopií aplikace HP Web Jetadmin Krok 11: Volba strategie zabezpečení Krok 12: Volba strategie zálohování Krok 13: Volba strategie správy ovladačů tiskáren Krok 14: Rozhodnutí, zda budete využívat skupiny zařízení Krok 15: Rozhodnutí, zda budete používat mapy sítě Fáze 3: Instalace aplikace HP Web Jetadmin Fáze 4: Přizpůsobení aplikace HP Web Jetadmin Fáze 5: Provoz aplikace HP Web Jetadmin Informace a podpora produktů HP Část 2 Software HP Web Jetadmin 5 Instalace aplikace HP Web Jetadmin Přehled instalace Strana klienta a strana serveru aplikace HP Web Jetadmin Konfigurace serveru 42 Požadavky na instalaci Operační systém a hardware Podpora tiskové fronty v systému Novell NetWare Podporované prohlížeče 43 Rozlišení obrazovky a barevná paleta Stažení aplikace HP Web Jetadmin Instalace Windows Instalace systému Linux Inovace předchozí verze aplikace HP Web Jetadmin Použití instalačního programu Jiné způsoby použití instalačního programu Ověření konfigurace Zastavení a spuštění aplikace HP Web Jetadmin Windows Linux Zobrazení aplikace HP Web Jetadmin Průvodce nastavením Uživatelské rozhraní Přehled uživatelského rozhraní Rozvržení stránky vi CSWW

9 Oblast Navigace Oblast Základní informace Rychlé vyhledání zařízení Úlohy na pozadí Monitorovaná zařízení Obsahová část Seznam zařízení Záhlaví stránky Panel nástrojů pro obsah Oblast Kontextová nápověda Provádění změn v aplikaci HP Web Jetadmin Přizpůsobení aplikace HP Web Jetadmin Přehled přizpůsobení Podpora jazyka Přidání podpory jazyka Nastavení předvoleb jazyka v prohlížeči Konfigurovatelné pohledy Profily Dočasné a trvalé skupiny zařízení Přímé odkazy na podporu Aktualizace aplikace HP Web Jetadmin Inteligentní aktualizace Instalace softwarových komponent Odebrání softwarových komponent Přidání a odebrání jazyků Povolení aktivního upozorňování na aktualizace Načtení balíčků Část 3 Nastavení konfigurace 9 Konfigurace obecných nastavení Přehled obecných nastavení Nastavení podpory Informace o správci Adresa URL lokální podpory Nastavení HTTP (Web) Port HTTP HTTP Proxy Seznam povolených zařízení Hostitel (pošty) SMTP Synchronizovaná hostitelská zařízení aplikace HP Web Jetadmin Konfigurace profilů Přehled profilů Hesla profilů CSWW vii

10 Povolení profilu Přizpůsobení vzhledu aplikace HP Web Jetadmin Integrovaná kontextová nápověda Monitorovaná zařízení, kritické výstrahy a výstrahy upozorňující na problém Přizpůsobení funkcí aplikace HP Web Jetadmin Výchozí oblast Navigace Výchozí pohled na seznam zařízení Výchozí domovská stránka Výchozí pohled na skupinu zařízení Konfigurace vlastností sítě Přehled vlastností sítě Obecná nastavení sítě Nastavení SNMP Nastavení BOOTP Nastavení TFTP Interval zjišťování stavu Java Část 4 Výstrahy 12 Přehled výstrah Přehled výstrah Depeše SNMP Číslo portu serveru pro depeše Zjišťování stavu Interval zjišťování Implementovaný server Konfigurace a správa výstrah Konfigurace výstrah aplikace HP Web Jetadmin Konfigurace poštovního serveru Výběr zařízení pro sledování Výběr výstrah Výběr a konfigurace upozornění em Nastavení elektronické pošty Duplicitní výstrahy Soubor protokolu Část 5 Vyhledání 14 Přehled metod vyhledávání Přehled metod vyhledávání Vyhledávání zařízení od jiných výrobců Metody vyhledávání Zatížení při vyhledávání viii CSWW

11 Plánování strategie vyhledávání Konfigurování metod vyhledávání Přehled vyhledávání aplikace HP Web Jetadmin Místní všesměrové vysílání - vyhledávání všesměrovým vysíláním IP a IPX Doporučení při vyhledávání všesměrovým vysíláním IP a IPX Místní všesměrové vysílání - vyhledávání pomocí servisního dotazu IPX Doporučení při vyhledávání prostřednictvím služby IPX Vyhledávání vícesměrovým vysíláním/slp Doporučení při vyhledávání vícesměrovým vysíláním/slp Vyhledávání pomocí tabulky ARP Doporučení při vyhledávání pomocí tabulky ARP Vyhledávání specifických adres Vytvoření souboru hostitele Doporučení při vyhledávání zadané adresy Import souboru vyhledávání aplikace HP Jetadmin Přechod z databáze aplikace HP Jetadmin Vyhledávání v rozsahu adres IP Doporučení při vyhledávání v rozsahu IP Vyhledávání agentem vzdáleného vyhledávání (RDA) Doporučení při používání vyhledání RDA Vyhledávání databází NetWare Bindery Doporučení při používání vyhledání databází NetWare Bindery Vyhledávání přihlášením souborového serveru NetWare Doporučení při použití vyhledání přihlášením souborového serveru NetWare Vyhledávání nových zařízení nasloucháním Doporučení při vyhledávání nových zařízení nasloucháním Vyhledávání dalších instalací aplikace HP Web Jetadmin Doporučení pro vyhledávání dalších instalací aplikace HP Web Jetadmin všesměrovým vysíláním IP protokolu SNMP Doporučení pro vyhledávání dalších instalací aplikace HP Web Jetadmin v rozsahu adres IP Správa vyhledávání Možnosti rozšířeného vyhledávání Časový limit pro síťovou komunikaci Názvy komunit Úroveň údajů shromaždovaných v mezipaměti Spuštění vyhledávání na pozadí Plánování vyhledávání Část 6 Tiskové fronty 17 Správa tiskových front Přehled tiskových front Plánování tiskového prostředí Přímý tisk CSWW ix

12 Sdílený tisk Jedna tisková fronta Více tiskových front Více hostitelských zařízení Vytváření tiskových front Volba tiskáren a hostitelských zařízení Instalace softwaru pro správu tiskových front Volba softwaru pro vytváření tiskových úloh Ovladače tiskáren pracujících v prostředí systému Windows Tiskové filtry systému Linux Zadávání názvů tiskových front, sdílených názvů a názvů portů Ověření tiskových front Odstranění tiskových front Instalace softwaru Odebrání softwaru Správa tiskových front v prostředí systému Novell Přehled tiskových front v prostředí systému Novell Připojení databáze Bindery a NDS (NetWare Directory Services) Požadavky na konfiguraci systému Novell Kontext NDS Název stromu NDS Objekty tiskového serveru NetWare a objekty tiskárny Část 7 Zabezpečení - přehled 19 Zabezpečení sítě Přehled zabezpečení sítě Protokoly HTTP a HTTPS Seznam povolených zařízení SSL/TLS Zabezpečení profilů Přehled zabezpečení profilů Způsoby ověření Nastavení profilu Zabezpečení zařízení Přehled zabezpečení zařízení Hesla zařízení Nastavení názvu komunity SNMP Nepoužívané protokoly Hesla správce Ovládací panel tiskárny Implementovaný server WWW zařízení Seznam pro řízení přístupu x CSWW

13 Zabezpečení sítě pro zařízení Správa úložišť pro zařízení Externí přístup k systému souborů Režimy zabezpečeného vymazání úložiště Zabezpečené vymazání úložiště Uložení údajů o pověření Část 8 Zařízení 22 Zařízení Přehled zařízení Podpora starších zařízení Podpora protokolů TCP/IP a IPX/SPX Podpora produktů jiných výrobců Aplety jazyka Java a JavaScript Implementované a integrované servery 199 Použití implementovaného serveru 199 Použití nástroje integrovaného serveru 199 Výstrahy zařízení Stránky implementovaného serveru Vyhledávání zařízení Přehled vyhledávání zařízení Rychlé vyhledávání Vyhledávání v seznamech zařízení Správa seznamů zařízení Přehled správy zařízení Pohledy seznamu zařízení Vlastní pohledy Filtrování seznamů Řazení seznamů Export seznamů zařízení Tisk seznamů zařízení Správa zařízení a mezipaměť zařízení Přehled mezipaměti zařízení Stránka Stav Stránka Konfigurace Konfigurace implementovaného serveru 221 Nastavení digitálního odesílání Nastavení faxu Vytvoření tiskové fronty Diagnostické informace Stránka Tiskové úlohy Správa mezipaměti zařízení Vymazání mezipaměti zařízení CSWW xi

14 Označení údajů mezipaměti zařízení za zastaralé Potvrzování zařízení Device Application Manager Zobrazení protokolu o činnosti Zobrazení aplikací zařízení podle jednotlivých zařízení Instalace aplikace zařízení Zobrazení výsledků instalace Odebrání aplikace zařízení Zobrazení výsledků odebrání aplikace zařízení Zkušební stránka zařízení Resetování zařízení Zobrazení protokolu Konfigurace více zařízení Konfigurace více zařízení Dávková konfigurace skupin zařízení Import konfiguračního souboru Aktualizace firmwaru Přehled aktualizace firmwaru Stahování firmwaru Automatické stahování firmwaru Ruční stahování firmwaru Aktualizace firmwaru Firmware zařízení HP Jetdirect Aktualizace firmwaru zařízení Část 9 Skupiny zařízení 28 Správa skupin zařízení Přehled skupin zařízení Vytváření skupin zařízení Zabezpečení skupiny zařízení Údržba skupin zařízení Automatické přidávání do skupin zařízení Automatická konfigurace skupin zařízení Automatické nastavení výstrah pro skupiny zařízení Podskupiny Aktualizace stavu skupiny zařízení Správa map sítě Přehled map sítě Vytváření map Načtení map Přiřazení mapy ke skupině zařízení Správa map Zobrazení map xii CSWW

15 Vnořování map Část 10 Dodatky Dodatek A Řešení problémů Instalace Ovladače tiskáren pracujících v prostředí systému Windows Operační systémy Prohlížeče 273 Zabezpečení Zabezpečení tiskového serveru HP Jetdirect Hostitel pošty SMTP Nastavení HTTP Metody vyhledávání Obecné problémy při vyhledávání Všesměrové místní vyhledávání Vyhledávání vícesměrovým vysíláním/slp Vyhledávání pomocí tabulky ARP Vyhledávání pomocí specifických adres Vyhledávání v rozsahu adres IP Vyhledávání agentem vzdáleného vyhledávání (RDA) Vyhledávání databází NetWare Bindery Vyhledávání přihlášením souborového serveru NetWare Vyhledávání nových zařízení nasloucháním Tiskové fronty Konfigurace NDS Zařízení Mapy sítě Dodatek B Časté otázky Časté otázky Glosář Rejstřík CSWW xiii

16 xiv CSWW

17 Část 1 Úvod k aplikaci HP Web Jetadmin Tento oddíl obsahuje následující informace: Kapitola 1, Základní informace o aplikaci HP Web Jetadmin Kapitola 2, Dokumentace Kapitola 3, Úvodní informace pro začínajícího správce Kapitola 4, Plánování a implementace aplikace HP Web Jetadmin CSWW 1

18 1 Základní informace o aplikaci HP Web Jetadmin Tento oddíl obsahuje následující témata: Přehled aplikace HP Web Jetadmin Integrace aplikace HP Web Jetadmin do sítě Zabezpečení Výhody pro správce sítě Výhody pro linky technické pomoci Výhody pro ostatní uživatele sítě 2 Kapitola 1 Základní informace o aplikaci HP Web Jetadmin CSWW

19 Přehled aplikace HP Web Jetadmin Záměrem každého správce sítě je zlepšit výkon sítě, která mu byla svěřena. Pečlivá správa zařízení připojených k síti, například tiskáren, skenerů, víceúčelových zařízení a zařízení tiskových serverů od společnosti HP, může výrazně přispět ke zvýšení výkonu. Aplikace HP Web Jetadmin slouží ke správě a optimalizaci zařízeních připojených k síti. Intuitivní rozhraní aplikace HP Web Jetadmin vám dává možnost na kterékoliv platformě spravovat široké spektrum zařízení připojených prostřednictvím sítě odkudkoliv, kde je možné připojit se k vaší vnitřní síti. Aplikace HP Web Jetadmin představuje jednoduché a srozumitelné řešení pro správu periferních síťových zařízení a optimalizaci produktivity tisku. Klíčové informace o tiskárnách, jako jsou nabízené funkce a aktuální stav, umožňují zajistit dobrou funkčnost síťových tiskáren, předvídat a řešit problémy jen s minimální účastí uživatelů a být vždy o krok před uživatelskými požadavky. Aplikaci HP Web Jetadmin lze využít k provedení následujících úloh: vytvoření tiskové fronty, konfigurace možností tiskáren, vytvoření několika tiskových front současně, odstranění problémů týkajících se tiskáren, plánování aktualizace mezipaměti zařízení pomocí vyhledání mimo špičku, vyhledání konkrétní tiskárny nebo skupiny tiskáren na základě širokého spektra kritérií, například adresy IP, schopnosti barevného tisku nebo názvu modelu, kontrola aktuálního stavu tiskárny, kontrola aktuálního stavu spotřebního materiálu tiskárny, jako je papír nebo inkoust, ověření typu média v zásobnících tiskárny, ověření možností tiskárny, rozdělení tiskáren do logických skupin, vytvoření virtuálního rozvržení kanceláře s dynamickou mapou sítě. Tyto i další operace můžete provádět s víceúrovňovým zabezpečením. Aplikace HP Web Jetadmin šetří váš čas, zvyšuje produktivitu uživatelů a snižuje celkové náklady vlastníka periferních síťových zařízení. Snadné použití Aplikace HP Web Jetadmin je vybavena integrovaným serverem WWW, což znamená, že instalace je velmi snadná. Nemusíte instalovat žádný klientský software. Také můžete provádět konfiguraci voleb více tiskáren připojených prostřednictvím tiskového serveru HP Jetdirect současně. Rozšířené možnosti správy tiskových úloh Před nástupem dnešních vyspělých síťových technologií byli správci tiskáren nuceni věnovat velkou část svého úsilí správě uživatelských tiskových úloh zaslaných tiskárnám. Ačkoliv správa uživatelských tiskových úloh dnes představuje pouze malou část správy síťových tiskáren jako takové, zůstala důležitou záležitostí i nadále. Velký objem tiskových úloh, které dnešní síťové tiskárny musí zvládat, vyžaduje efektivní postupy pro přizpůsobení změny priority tiskových úloh a požadavků na prostředky. CSWW Přehled aplikace HP Web Jetadmin 3

20 Správci sítí a pracovníci linek technické pomoci mohou aplikaci HP Web Jetadmin použít k zajištění bezproblémového toku úloh mezi tiskárnami v síti a k provádění změn s minimálním dopadem na produktivitu uživatelů. Aplikaci HP Web Jetadmin lze například využít k provedení těchto úloh: kontrola stavu tiskových úloh, ověření informací o tiskové úloze, jako je vlastník úlohy, ověření správnosti vložených médií. Funkce, které šetří čas Aplikace HP Web Jetadmin šetří váš čas mnoha různými způsoby. Vzdálené poskytování informací o stavu, diagnostice a konfiguraci vám pomůže identifikovat a odstranit problémy ještě dříve, než bude ovlivněna produktivita uživatelů. Jakmile se vyskytne problém, funkce nastavitelných výstrah odešle formou elektronické pošty příslušné osobě upozornění na výskyt potíží s tiskárnou. Technologicky nejpokročilejší funkce vyhledání spolehlivě nalezne zařízení připojená do sítě a přidá je do mezipaměti zařízení, čímž je eliminována nutnost zadat do mezipaměti zařízení informace o každém zařízení ručně. Obecné vyhledávání zařízení nebo vyhledávání zařízení založené na specifických kritériích (například adrese IP, možnosti barevného tisku nebo označení modelu) zjednodušuje nalezení a správu zařízení. Funkce pro tvorbu skupin zařízení a map sítě umožňují rozdělení zařízení do pracovních skupin s virtuálními mapami, které usnadňují správu. Pokročilá funkce pro zjištění stavu spotřebního materiálu používá pro zjištění stavu toneru a papíru u vybraných zařízení HP technologii měření množství inkoustu od společnosti HP. Poznámka Aplikace HP Web Jetadmin sleduje stav toneru jakékoliv standardní tiskárny kompatibilní se standardní tiskárnou MIB. 4 Kapitola 1 Základní informace o aplikaci HP Web Jetadmin CSWW

21 Integrace aplikace HP Web Jetadmin do sítě Aplikace HP Web Jetadmin podporuje široké spektrum tiskáren, periferních zařízení, serverových platforem a prohlížečů. Aplikace HP Web Jetadmin nabízí nejkompletnější a nejuniverzálnější nástroj pro správu tiskáren založený na databázi MIB standardních tiskáren (Management Information Base) definované dokumentem RFC (Request for Comments) Pokud dáváte přednost správě tiskáren pomocí existujících balíků správy sítě nebo systému, můžete využít integraci produktu HP Web Jetadmin do několika nejrozšířenějších řešení správy včetně produktů HP Systems Insight Manager a HP OpenView Network Node Manager. Podporované protokoly Aplikace HP Web Jetadmin podporuje protokol TCP/IP i IPX/SPX. Aplikace HP Web Jetadmin podporuje protokol IPv4 (Internet Protocol verze 4), který představuje aktuální standard internetových protokolů. Vzhledem ke vzrůstajícímu využití síťových adres je vyvíjena nová verze protokolu IPv6 (Internet Protocol verze 6). Jedním z hlavních rozdílů mezi těmito dvěma verzemi je skutečnost, že protokol IPv4 podporuje 32bitové adresy IP, zatímco protokol IPv6 podporuje 128bitové adresy IP. Aplikace HP Web Jetadmin sice nepodporuje protokol IPv6, ale můžete ji použít k zobrazení některých specifických informací protokolu IPv6 a ke konfiguraci omezené sady nastavení IPv6 v zařízeních podporujících protokol IPv6. Pokud zařízení umožňuje zpracování protokolu IPv6, jsou příslušné volby konfigurace k dispozici na stránkách Konfigurace zařízení nebo Konfigurace více zařízení. Podporované platformy V souboru readme naleznete seznam operačních systémů, které aplikace HP Web Jetadmin podporuje. Podpora síťových tiskáren V souboru readme naleznete seznam operačních systémů, ve kterých aplikace HP Web Jetadmin dokáže vytvořit tiskové fronty. Podpora správy periferních síťových zařízení Aplikace HP Web Jetadmin poskytuje software pro úplnou správu tiskárny. Aplikace HP Web Jetadmin umožňuje správu všech tiskáren HP i jiných značek, které jsou připojeny tiskovými servery HP Jetdirect, a všech zařízení odpovídajících standardním tiskárnám MIB jiných výrobců připojených v síti. Podpora prohlížečů Poznámka Aplikace HP Web Jetadmin podporuje zařízení připojená pomocí rozhraní HP Embedded Jetdirect. Aplikace HP Web Jetadmin podporuje prohlížeč Mozilla Firefox pro prostředí Linux a prohlížeč Microsoft Internet Explorer pro prostředí Windows. V souboru readme naleznete seznam verzí, které aplikace HP Web Jetadmin podporuje. CSWW Integrace aplikace HP Web Jetadmin do sítě 5

22 Zabezpečení Aplikace HP Web Jetadmin poskytuje několik úrovní zabezpečení, které lze použít k úpravě a zabezpečení správy zařízení v síti. Jednotlivé úrovně zabezpečení znázorňuje následující obrázek. Ikona Popis Ikona Popis Hostitelské zařízení aplikace HP Web Jetadmin Zařízení tiskového serveru Tiskárna 1 Uživatel aplikace HP Web Jetadmin - spustí přístup k aplikaci HP Web Jetadmin. 2 SSL/TLS - šifruje informace přenášené mezi hostitelským zařízením aplikace HP Web Jetadmin a prohlížečem WWW pomocí protokolu HTTPS, který zabezpečuje důvěrné informace, jako jsou hesla Windows NT. 3 Seznam povolených zařízení - omezuje přístup k aplikaci HP Web Jetadmin na počítače s určitou adresou IP. 4 Přihlašovací hesla - zabraňují neoprávněným uživatelů v přístupu k aplikaci HP Web Jetadmin a určují, ke kterým funkcím a vlastnostem budou mít oprávnění uživatelé přístup v rámci aplikace HP Web Jetadmin. Můžete přiřadit hesla k profilům v aplikaci HP Web Jetadmin nebo můžete použít funkci ověření domény Windows NT k přiřazení uživatelů domén a skupin Windows NT k profilům. 5 Profily - slouží k definici skupin uživatelů, které budou mít přístup k jednotlivým funkcím. Profily lze například použít k zabránění neoprávněným uživatelů v provádění změn systémových informací, spouštění vyhledání a vytváření skupin zařízení. 6 Hostitelské zařízení aplikace HP Web Jetadmin - umožňuje přístup k aplikaci HP Web Jetadmin. 7 Hesla skupiny zařízení - brání neoprávněným osobám provádět změny ve skupinách zařízení. 6 Kapitola 1 Základní informace o aplikaci HP Web Jetadmin CSWW

23 8 Hesla pro jednotlivá zařízení - brání neoprávněným uživatelům provádět změny v nastavení síťových zařízení. Poznámka Produktové týmy aplikace HP Web Jetadmin se i nadále snaží o další zjednodušení správy zabezpečení zařízení. Heslo zařízení bylo po několik let součástí sady bezpečnostních funkcí aplikace HP Web Jetadmin, ale v budoucích verzích tohoto softwarového produktu se již s jeho použitím nepočítá. Ostatní bezpečnostní funkce, jako je například protokol SNMPv3, budou k zajištění zabezpečení zařízení používány i nadále. Další informace o aplikaci HP Web Jetadmin a zabezpečení zařízení naleznete na adrese 9 SNMPv3 - zabezpečuje komunikaci mezi aplikací HP Web Jetadmin a síťovými zařízeními. Aplikace HP Web Jetadmin používá protokol SNMPv3 k tomu, aby zabránila neoprávněným osobám v zobrazení a změnách nastavení zařízení. 10 Zařízení - po ověření všech úrovní zabezpečení má uživatel aplikace HP Web Jetadmin umožněn přístup k zařízení, jako je například tiskárna. Prohlížeče sítě WWW a intranetové systémy mají navíc vlastní zabezpečení. Aplikace HP Web Jetadmin funguje i v těchto prostředích. CSWW Zabezpečení 7

24 Výhody pro správce sítě Aplikace HP Web Jetadmin poskytuje správcům sítě množství různých výhod. Ekonomický provoz Aplikaci HP Web Jetadmin lze bezplatně stáhnout ze serveru WWW společnosti HP. Kopii aplikace HP Web Jetadmin můžete stáhnout na adrese Pokud již máte ve společnosti vytvořen intranet, aplikaci HP Web Jetadmin do něj lze bez problémů integrovat. Pokud ne, není nutné pořizovat samostatný software serveru WWW, protože aplikace HP Web Jetadmin funguje jako samostatný server WWW. Rychlá a jednoduchá instalace Stačí provést jednorázovou instalaci aplikace HP Web Jetadmin na počítač, který je přístupný pro celou síť. Není nutné konfigurovat server WWW. Aplikace HP Web Jetadmin provede příslušná nastavení serveru WWW automaticky. Rovněž není nutné na klientských pracovních stanicích instalovat specializovaný software. Je požadován pouze některý z podporovaných typů prohlížečů WWW. Konzistentní vzhled a použití Užitečnost Aplikace HP Web Jetadmin má stejný vzhled a stejné funkce bez ohledu na to, na kterém operačním systému je daná pracovní stanice založena nebo na jaké platformě je aplikace HP Web Jetadmin spuštěna. Konzistence aplikace HP Web Jetadmin je zachována i tehdy, pokud spravujete zařízení založená na jiném síťovém operačním systému nebo na jiné platformě. Aplikaci HP Web Jetadmin lze využít k provedení následujících úloh: Vzdálená konfigurace a diagnostika tiskáren a vytváření tiskových front, vše prostřednictvím jednoho programového balíku. Konfigurace více zařízení současně (odpadá nutnost provádět vícekrát stejné nastavení). Nastavení výstražných upozornění pro jedno nebo více zařízení. Proveďte aktualizaci firmwaru. Není již nutné používat pro zařízení v různých prostředích různé stahovací programy nebo vyhledávat v síti WWW nový firmware manuálně. Přístup k aplikaci HP Web Jetadmin je možný z jakéhokoliv místa, ze kterého se lze připojit do příslušné intranetové sítě. Lze například odpovědět na volání operátora nezávisle na tom, kde se právě nacházíte. Lze použít funkci hledání pro rychlé nalezení zařízení. Zařízení lze vyhledávat na základě různých kritérií, jako jsou možnosti, stav, umístění nebo označení modelu. Kontrola stavu zařízení, určení problémů a vzdálené resetování nebo uvedení tiskárny zpět do stavu online. Vzdálené sledování stavu toneru a inkoustu daného zařízení. Včasné objednání a doplnění spotřebních materiálů minimalizuje prostoje. 8 Kapitola 1 Základní informace o aplikaci HP Web Jetadmin CSWW

25 Vytváření skupin tiskáren, skenerů a dalších zařízení pro snadnější správu prostředků. Vzdálená správa skupin zařízení zvyšuje flexibilitu. Vytvoření obrazové mapy skupin zařízení se zobrazením jejich umístění. Přiřazení vlastnictví skupin zařízení tak, aby uživatelé mohli měnit zařízení ve skupině, přidávat nová zařízení nebo odebírat zařízení bez vaší účasti. Podpora produktů jiných výrobců Aplikace HP Web Jetadmin podporuje mnoho zařízení jiných výrobců. Tato zařízení musí být kompatibilní se standardními tiskárnami MIB. Používáte-li zařízení od jiného výrobce, můžete aplikaci HP Web Jetadmin využít ke vzdálenému provádění různých úkolů pro toto zařízení: zobrazení informací o stavu, zobrazení a změna konfigurace, zobrazení diagnostických informací, zobrazení implementovaného serveru WWW, tisk testovací stránky, konfigurace vlastností výstrah. Poznámka Někteří výrobci nabízejí moduly plug-in, které aplikaci HP Web Jetadmin doplňují o další funkce. Modul plug-in může například umožnit zobrazování a změnu dalších konfiguračních voleb pomocí aplikace HP Web Jetadmin. Další informace naleznete v části Vyhledávání zařízení od jiných výrobců. Rozsáhlá diagnostika Aplikace HP Web Jetadmin ve srovnání s ostatními balíky pro správu zařízení v síti WWW umožňuje nejrozsáhlejší diagnostiku. Rozšířená sada funkcí Aplikace HP Web Jetadmin obsahuje rozsáhlou sadu funkcí, včetně následujících: plánované vyhledávání, konfigurace více zařízení, vlastní mapy sítě, správa skupin zařízení, víceúrovňové zabezpečení, podpora výstrah pro zařízení HP, stahování firmwaru v prostředí různých platforem, ukazatel toneru a inkoustu. CSWW Výhody pro správce sítě 9

26 Výhody pro linky technické pomoci Aplikace HP Web Jetadmin zvyšuje možnosti pracovníků linky technické pomoci a umožňuje jim lépe pomáhat uživatelům. Pracovníci linky technické pomoci mohou na místě nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu provádět následující úkoly: kontrola stavu síťových zařízení, určování tiskáren, které disponují funkcemi nezbytnými pro danou úlohu, a tiskáren, které provedou tiskové úlohy s maximální efektivitou, příjem upozornění na problémy prostřednictvím elektronické pošty pomocí nastavitelných výstrah zařízení HP, určení zákroků, které daná tiskárna potřebuje, jako například doplnění toneru nebo papíru, nalezení osoby odpovědné za správu zařízení a upozornění na to, jaký zákrok je nutný, vzdálené zapnutí a vypnutí tiskových serverů HP Jetdirect a některých tiskáren, vzdálené přepnutí některých tiskáren zpět do stavu online. Aplikace HP Web Jetadmin umožňuje efektivní podporu zařízení s minimálními odbornými znalostmi i tehdy, pokud je linka technické pomoci vaší společnosti spravována jiným dodavatelem. Pro práci v intuitivním prostředí internetového prohlížeče aplikace HP Web Jetadmin nemusíte vlastnit certifikát Microsoft Certified Support Engineer nebo Certified Novell Engineer. 10 Kapitola 1 Základní informace o aplikaci HP Web Jetadmin CSWW

27 Výhody pro ostatní uživatele sítě Aplikace HP Web Jetadmin rovněž poskytuje několik výhod i ostatním uživatelům sítě. Aplikace HP Web Jetadmin těmto uživatelům umožňuje provádět následující úlohy: Zobrazit stav, konfiguraci a dostupné funkce tiskáren, skenerů a dalších zařízení. Rychle nalézt potřebné zařízení. Je možné vyhledávat zařízení na základě různých kritérií, jako jsou možnosti, stav, umístění nebo název modelu. Zobrazit vámi nastavené skupiny zařízení a sledovat stav těchto zařízení. Možnost provádět tyto jednoduché úkoly snižuje závislost uživatelů na správcích a pracovnících technické pomoci, a tak šetří jejich čas a umožňuje jim soustředit se na jiné úkoly. CSWW Výhody pro ostatní uživatele sítě 11

28 2 Dokumentace Tento oddíl obsahuje následující témata: Přehled dokumentace Elektronická nápověda Kontextová nápověda Příručka k vytištění 12 Kapitola 2 Dokumentace CSWW

29 Přehled dokumentace Aplikace HP Web Jetadmin poskytuje dokumentaci ve třech formátech: elektronická nápověda, kontextová nápověda a příručka k vytištění. Následující části popisují všechny tyto formáty. CSWW Přehled dokumentace 13

30 Elektronická nápověda Elektronická nápověda obsahuje koncepční informace o funkcích aplikace HP Web Jetadmin. Přístup k elektronické nápovědě je možný z kterékoli části aplikace HP Web Jetadmin. Přístup k elektronické nápovědě 1. V oblasti Navigace rozbalte složku Nápověda. 2. Vyberte položku HP Web Jetadmin. Po rozbalení složky HP Web Jetadmin získáte přístup na stránky Slovníček, Rejstřík, Readme, Licence, O aplikaci a Odezva. 14 Kapitola 2 Dokumentace CSWW

31 Kontextová nápověda Každá stránka aplikace HP Web Jetadmin má v panelu nástrojů pro obsah ikonu nápovědy. Když klepnete na ikonu nápovědy, aplikace HP Web Jetadmin zobrazí kontextovou nápovědu pro danou stránku. Ve výchozím nastavení zobrazuje aplikace HP Web Jetadmin kontextovou nápovědu v samostatném okně prohlížeče. Profily lze však nakonfigurovat tak, aby se kontextová nápověda zobrazovala v rámci stránky. Další informace naleznete v části Integrovaná kontextová nápověda. Účelem kontextové nápovědy je poskytnout pouze informace vztahující se k aktuální stránce, právě prováděné úloze či určité volbě. To znamená, že text uvedený v kontextové nápovědě je podstatně kratší než příručka k tisku nebo elektronická nápověda. Jestliže potřebujete více informací o konceptu nebo úloze, nahlédněte do elektronické nápovědy či příručky k tisku. Na některých stránkách aplikace HP Web Jetadmin je umístěna ikona nápovědy vedle textového pole nebo volby. Jestliže klepnete na ikonu nápovědy, aplikace HP Web Jetadmin zobrazí konkrétní informace o daném textovém poli nebo volbě. Rozevírací seznam v oblasti Kontextová nápověda má tři volby: Co, Proč a Jak. Obsah nápovědy, kterou aplikace HP Web Jetadmin zobrazí v části Kontextová nápověda, je závislý na vybrané volbě. Volba Co poskytuje obecné informace o dané stránce, tématu, úloze nebo volbě. Volba Proč poskytuje obecné informace o tom, proč je daná stránka, téma, úloho nebo volba důležitá. Také obsahuje informace o účinku nastavení na stránce na výkon sítě. Volba Jak poskytuje pokyny pro úlohy, které můžete na stránce provádět. CSWW Kontextová nápověda 15

32 Příručka k vytištění Příručka k vytištění je ve formátu PDF (Portable Document Format). Můžete si ji stáhnout ze stránek WWW společnosti HP. Tato příručka obsahuje všechny informace, které obsahuje elektronická nápověda. Chcete-li si prohlédnout soubor ve formátu PDF, musíte nainstalovat aplikaci Adobe Acrobat Reader. Jakmile otevřete soubor PDF v aplikaci Adobe Acrobat Reader, můžete si vytisknout celou příručku, aktuální stránku nebo určitý rozsah stránek. 16 Kapitola 2 Dokumentace CSWW

33 3 Úvodní informace pro začínajícího správce Tento oddíl slouží jako průvodce, který vám bude nápomocen při prvním použití aplikace HP Web Jetadmin. Tuto kapitolu můžete využít jako kontrolní seznam při implementaci aplikace HP Web Jetadmin. Poznámka Aplikace HP Web Jetadmin poskytuje mnoho funkcí, nemusíte je však používat všechny. Pokud máte malou síť, možná nebude třeba vytvořit skupiny zařízení a mapy sítě nebo používat funkci konfigurace více zařízení. Instalace aplikace HP Web Jetadmin Instalace aplikace HP Web Jetadmin je velmi snadná. Pokyny naleznete v části Kapitola 5, Instalace aplikace HP Web Jetadmin. Konfigurace metod vyhledávání Nakonfigurujte způsob, jakým bude aplikace HP Web Jetadmin vyhledávat zařízení v síti. Pokyny naleznete v části Kapitola 14, Přehled metod vyhledávání. Přizpůsobení aplikace HP Web Jetadmin Nakonfigurujte vzhled a způsob práce aplikace HP Web Jetadmin. Informace naleznete v části Přizpůsobení vzhledu aplikace HP Web Jetadmin a Přizpůsobení funkcí aplikace HP Web Jetadmin. Nastavení zabezpečení Aplikace HP Web Jetadmin poskytuje víceúrovňové zabezpečení, které umožňuje kontrolovat přístup k produktu a jeho funkcím. Ve výchozím nastavení je pro přístup k aplikaci HP Web Jetadmin ve všech prohlížečích používán protokol SSL/TLS. Chcete-li získat přístup k tomuto nastavení, přejděte na stránku Obecná nastavení > Zabezpečení > SSL/TLS. Na této stránce můžete také určit, jaký stupeň šifrování prohlížeče používají. Lze vytvořit seznam povolených zařízení, který omezuje přístup k aplikaci HP Web Jetadmin na počítače s určitou adresou IP. Pokyny naleznete v části Nastavení HTTP (Web). K profilu správce můžete přiřadit heslo, čímž znemožníte neoprávněným uživatelům změnu systémových informací, spouštění vyhledávání a vytváření skupin zařízení. Pokyny naleznete v části Hesla profilů. CSWW Příručka k vytištění 17

34 Můžete vytvořit více profilů pro různé třídy uživatelů. Prostřednictvím těchto profilů můžete určovat, ke kterým vlastnostem produktu má určitá skupina uživatelů přístup. Pokyny naleznete v části Kapitola 10, Konfigurace profilů. Pokud vytvoříte profily, můžete k těmto profilům přiřadit uživatele a skupiny domény Windows NT. Pokud přiřadíte uživatele domény Windows NT k profilům, uživatelé se nemusí učit nové heslo profilu; mohou používat aktuální jméno uživatele a heslo pro doménu Windows NT. Přiřazením skupin Windows NT k profilům ušetříte čas, protože umožníte přístup k aplikaci HP Web Jetadmin více uživatelům zároveň. Pokyny naleznete v kontextové nápovědě pro stránku Obecná nastavení > Správa profilů > Ověření. Lze přiřadit hesla ke skupinám zařízení, která zabrání neoprávněným osobám provádět změny ve skupinách zařízení. Pokyny naleznete v části Zabezpečení skupiny zařízení. Lze přiřadit hesla pro jednotlivá zařízení, která brání neoprávněným uživatelům provádět změny v nastavení síťových zařízení. Pokyny najdete v kontextové nápovědě na stránce Konfigurace zařízení. Jednotlivá zařízení můžete nastavit tak, aby používala protokol SNMPv3, který zabrání neoprávněným uživatelům v zobrazování nastavení síťových zařízení a v provádění jejich změn. Pokyny pro zařízení podporující protokol SNMPv3 najdete v kontextové nápovědě na stránce Konfigurace zařízení. Správa certifikátů Vytvořte certifikáty s vlastním podpisem, požadavky na podepsání certifikátu a nainstalujte certifikáty podepsané nezávislým certifikačním úřadem. V kontextové nápovědě najdete informace na stránce Obecná nastavení > Zabezpečení > SSL/TLS. Vyhledávání zařízení Vyhledejte zařízení v síti, filtrujte seznam zařízení podle konkrétních podmínek a seřaďte seznam zařízení podle určitého sloupce. Informace naleznete v části Kapitola 23, Vyhledávání zařízení a Řazení seznamů. Vytvoření tiskové fronty na hostitelském zařízení Můžete vzdáleně vytvářet tiskové fronty na hostitelském zařízení. Pokyny pro různé sítě najdete v následujících kapitolách: Kapitola 17, Správa tiskových front Kapitola 18, Správa tiskových front v prostředí systému Novell Vytvoření skupin zařízení Vytvořte skupiny zařízení organizované podle konkrétních kritérií, jako je umístění nebo oddělení. Pokyny naleznete v části Vytváření skupin zařízení. Přidání zařízení do skupiny zařízení Přidejte do skupiny zařízení různá zařízení, jako například tiskárnu nebo skener. V kontextové nápovědě najdete informace na stránce Správa zařízení > Skupiny zařízení > název skupiny. Konfigurace více zařízení Proveďte současnou konfiguraci dvou a více zařízení prostřednictvím přiřazení stejných hodnot do zvolených možností. Pokyny naleznete v části Konfigurace více zařízení. 18 Kapitola 3 Úvodní informace pro začínajícího správce CSWW

35 Zavedení a úprava map Přiřaďte skupinám zařízení předem připravené mapy sítě zobrazující umístění jednotlivých zařízení. Pokyny naleznete v části Kapitola 29, Správa map sítě. Volba výchozího pohledu skupin zařízení Změňte výchozí pohled skupin zařízení. Pohled Mapa zobrazí zařízení ve skupině graficky, zatímco pohled Zařízení zobrazí seznam daných zařízení. Pokyny naleznete v části Výchozí pohled na skupinu zařízení. Volba výchozí skupiny zařízení Označte výchozí skupinu zařízení, která se zobrazí při každém spuštění aplikace HP Web Jetadmin v prohlížeči, při klepnutí na ikonu Domů na panelu nástrojů pro obsah a při klepnutí na tlačítko Aktualizovat nebo Obnovit v prohlížeči. Pokyny naleznete v části Výchozí domovská stránka. Definice adres URL technické podpory Definujte odkazy na stránky WWW technické podpory. Uživatelé pak v případě výskytu problémů se síťovým zařízením nebo aplikací HP Web Jetadmin budou mít možnost obrátit se na stránky WWW technické podpory. Pokyny naleznete v části Nastavení podpory. CSWW Příručka k vytištění 19

36 4 Plánování a implementace aplikace HP Web Jetadmin Tento oddíl obsahuje následující témata: Fáze 1: Stanovení cílů, kterých chcete dosáhnout Fáze 2: Stanovení způsobu, jakým bude cílů dosaženo Fáze 3: Instalace aplikace HP Web Jetadmin Fáze 4: Přizpůsobení aplikace HP Web Jetadmin Fáze 5: Provoz aplikace HP Web Jetadmin Informace a podpora produktů HP 20 Kapitola 4 Plánování a implementace aplikace HP Web Jetadmin CSWW

37 Fáze 1: Stanovení cílů, kterých chcete dosáhnout Tento oddíl obsahuje následující témata: Nesystémové a systémové úkoly Stanovení cílů implementace Nesystémové a systémové úkoly Pro úspěšnou implementaci je nutné splnit dva různé úkoly. Nesystémové úkoly představují obchodní a manažerská rozhodnutí o tom, proč má být aplikace HP Web Jetadmin implementována a jaké systémové součásti a funkce budou užitečné vzhledem k potřebám společnosti. Příkladem takového nesystémového úkolu je rozhodnutí kolik tiskáren bude aplikace HP Web Jetadmin spravovat, kolik správců sítě a uživatelů bude odpovědných za sledování a údržbu tiskových zdrojů a potřeby podniku, které vyžadují implementaci aplikace HP Web Jetadmin. Systémové úkoly poskytují reálné výsledky, které jsou spojeny s používáním počítačů a síťových technologií, včetně samotné aplikace HP Web Jetadmin a serverů a pracovních stanic, na kterých je aplikace HP Web Jetadmin nainstalována a používána. Mezi systémové úkoly náleží například definice pracovních skupin obsahujících tiskárny, které budou konkrétními uživateli spravovány, a sledování stavu spotřebních materiálů z hlediska správného hospodaření se zásobami. Po stanovení nezbytných nesystémových úkolů je třeba určit systémové úkoly, jejichž provedením dosáhnete svého cíle. Stanovení cílů implementace Jsou různé situace, v kterých povede použití aplikace HP Web Jetadmin ke zlepšení správy tiskáren vaší sítě. Aplikace HP Web Jetadmin nabízí pro každou situaci různé výhody. V následující tabulce jsou uvedeny funkce aplikace HP Web Jetadmin podle různých cílů implementace. Tato tabulka rovněž ukazuje, kdo by mohl jednotlivé funkce využít. Pokud víte, kdo bude aplikaci HP Web Jetadmin využívat, můžete cíle imlepemntace stanovit na základě postavení těchto uživatelů ve společnosti. Prozkoumejte funkce a uživatele uvedené v následující tabulce, abyste mohli určit, které cíle implementace odpovídají potřebám vaší společnosti. Tabulku si pečlivě projděte a vyhledejte funkce, které by pro vaše cíle byly nejvhodnější. Volba jednoho cíle implementace vám nebrání využívat funkce uvedené u jiného cíle. Všechny funkce jsou součástí každé instalace aplikace HP Web Jetadmin. Cíl implementace Funkce Osoba využívající HP Web Jetadmin Instalace síťových tiskáren tvorba tiskových front na širokém spektru platforem, Specialista na tiskárny konfigurace více zařízení, vzdálená aktualizace firmwaru tiskového serveru HP Jetdirect z jakékoliv pracovní stanice (integrovaný program pro stahování firmwaru), CSWW Fáze 1: Stanovení cílů, kterých chcete dosáhnout 21

38 Cíl implementace Funkce Osoba využívající HP Web Jetadmin vyhledávání zařízení bez nutnosti ručního zadávání informací, víceúrovňové zabezpečení zabraňující neoprávněným změnám zařízení a aplikace HP Web Jetadmin. Technická pomoc a řešení problémů vyhledávání zařízení a tvorba mezipaměti zařízení bez ručního zadávání informací, Pracovníci technické podpory zobrazení map sítě a umístění zařízení, hledání tiskáren s konkrétními funkcemi, roztřídění zařízení do skupin podle umístění, specifických funkcí nebo jiných měřítek, zobrazení stavu tiskárny, provádění vzdálené diagnostiky, zobrazení a konfigurace výstrah zařízení HP, vzdálené uvádění tiskáren zpět do stavu online, vzdálené zapínání a vypínání tiskáren, podpora jiných zařízení než tiskáren, například síťových skenerů HP, víceúčelových zařízení a serverových zařízení, konfigurace odkazů na technickou pomoc, aby k ní uživatelé měli snadný přístup. Správa podnikových prostředků integrace s balíky HP Systems Insight Manager, HP OpenView a podobnými, Správce IT a podnikových prostředků konfigurace výstrah zařízení HP, aktivace a deaktivace protokolů na tiskových serverech HP Jetdirect, vypnutí všesměrového vysílání SAP (Service Advertising Protocol) na tiskových serverech HP Jetdirect, podpora zařízení HP připojených k síti, např. skenerů a tiskáren HP. 22 Kapitola 4 Plánování a implementace aplikace HP Web Jetadmin CSWW

39 Obchodní záměry společnosti bývají často základem určujícím nejvhodnější cíle implementace aplikace HP Web Jetadmin. Dále jsou uvedeny modelové důvody vedoucí k implementaci aplikace HP Web Jetadmin, díky které lze dosáhnout konkrétní systémové funkce. Instalace síťových tiskáren V průběhu instalace potřebuje správce sítě zjistit funkce konkrétní tiskárny a použít odpovídající ovladač tiskárny nebo skript modelu. Společnost disponující velkým počtem tiskáren chce ušetřit čas a provést současnou konfiguraci více tiskáren. Osoba, která provádí instalaci tiskáren, chce nastavit tiskovou frontu pro síťově sdílené tiskárny. Technická pomoc a řešení problémů Uživatelé chtějí vědět, z jakého důvodu nebyly jejich tiskové úlohy provedeny. Společnost, jejíž sídlo zahrnuje několik budov, disponuje pouze jednou linkou technické pomoci v hlavní budově. Aby správce technické podpory nemusel zbytečně přecházet mezi budovami kvůli nepodstatným problémům, potřebuje vědět, kde se konkrétní tiskárna nachází. Správa podnikových prostředků Správce sítě chce mít k dispozici nástroj, který podporuje různé platformy. Jsou k dispozici nové tiskové servery HP Jetdirect a správce sítě chce provést rychlou a konzistentní aktualizaci firmwaru. Správce sítě chce provádět správu tiskáren vzdáleně, což znamená, že není nutné použít konzolu pro konkrétní tiskárnu. CSWW Fáze 1: Stanovení cílů, kterých chcete dosáhnout 23

40 Fáze 2: Stanovení způsobu, jakým bude cílů dosaženo Jakmile máte stanoveny cíle, kterých chcete dosáhnout pomocí aplikace HP Web Jetadmin, můžete určit, které funkce aplikace HP Web Jetadmin vám k tomu mohou pomoci. Aby mohla být provedena nezbytná rozhodnutí, je třeba shromáždit informace o problémech se správou síťových zařízení a poté rozhodnout, jak je nejlépe vyřešit. Krok 1: Stanovení obchodních cílů Určete důvody pro implementaci aplikace HP Web Jetadmin. Pro stanovení vašich obchodních záměrů budete moci použít nesystémové úkoly, které jste formulovali ve Fázi 1. Krok 2: Sestavení projektového týmu implementace Rozhodněte, kdo bude součástí týmu pro implementaci aplikace HP Web Jetadmin. Možná budete chtít využít správce sítě, vedoucí pracovníky v oblasti informačních technologií a odborníky na síťový tisk. Poznámka specialisté. V průběhu implementace ovšem do týmu pravděpodobně přibudou další Krok 3: Shromáždění informací o síti Je nutné shromáždit následující informace týkající se vaší sítě: topologie sítě (infrastruktura, směrovače, vzdálené sítě a způsob jejich správy), operační systémy, protokoly, tiskárny, značky tiskových serverů (například HP Jetdirect), služby (DHCP, NDS, BOOTP, DNS, WINS a jakékoliv další), fyzické rozložení sítě (kvůli mapám), kdo potřebuje a kdo by neměl mít přístup k aplikaci HP Web Jetadmin, zabezpečení aplikace HP Web Jetadmin a operačního systému. Krok 4: Zvolte strategii vytvoření tiskových front V mnoha síťových prostředích je nutné před vytvořením tiskové fronty zodpovědět různé otázky. Nejvhodnější osobou pro tento úkol je správce sítě. Můžete také konzultovat pracovníky, kterým byla ve vaší společnosti svěřena správa tiskáren. Následující otázky by vám měly napomoci vytvořit strategii pro tvorbu tiskových front: Co budou uživatelé potřebovat tisknout? Jaký operační systém používají? Jaké jsou vaše potřeby týkající se tisku a odkud požadavky na tisk pocházejí (například ze sítě klient-server nebo peer-to-peer)? Chcete, aby aplikace HP Web Jetadmin podporovala existující tiskovou infrastrukturu (například Novell, standard port monitor nebo line printer remote), nebo chcete přejít na novou? 24 Kapitola 4 Plánování a implementace aplikace HP Web Jetadmin CSWW

41 Chcete, aby tiskové služby byly centralizované nebo distribuované? Kolik tiskových front lze vytvořit na jednom zařízení? Jejich počet závisí na typu tiskárny a na tom, zda jsou tiskové fronty centralizované nebo distribuované. Poznámka Jelikož na zařízení, na kterém se tvoří tiskové fronty, nemusí být současně spuštěna aplikace HP Web Jetadmin, umístění tiskové fronty nemusí mít na umístění instalace aplikace HP Web Jetadmin žádný vliv. Které typy tiskových úloh budou podporovány (například tisky sálového počítače nebo pracovní stanice)? Na jakém operačním systému budou tiskové fronty umístěny? To zahrnuje řadu podrobností například na základě jaké platformy budou tiskové fronty vytvořeny a jestli budou centralizované nebo distribuované. Další informace o vytváření tiskových front naleznete v části Kapitola 17, Správa tiskových front. Krok 5: Volba protokolu Aplikace HP Web Jetadmin umožňuje pro správu tiskáren používat protokol TCP/IP i IPX/SPX. Můžete například využít protokol IPX/SPX pro správu tiskáren v prostředí systému Novell a dalších, na protokolu IPX/SPX založených sítích a přitom nemusíte konfigurovat adresy IP těchto tiskáren. Pokud ovšem chcete vytvořit tiskové fronty v prostředí systému Windows, každá tiskárna musí mít svou adresu IP nebo musíte určitou adresu IP přiřadit při vytváření tiskové fronty. Poznámka Pokud plánujete implementaci aplikace HP Web Jetadmin v prostředí systému Novell NetWare, konkrétní informace týkající se vytváření tiskových front v tomto prostředí viz Kapitola 18, Správa tiskových front v prostředí systému Novell. Pokud chcete pro správu tiskáren využít protokol TCP/IP, musíte určit metodu, která bude použita pro přiřazení adres IP. Přiřazení adres IP je možné provést ručně nebo automaticky. Ruční přiřazení adres IP Aplikaci HP Web Jetadmin můžete použít pro individuální přiřazení adres IP jednotlivým tiskovým serverům HP Jetdirect nebo lze použít funkci konfigurace více zařízení, a to i tehdy, pokud je na zařízení s aplikací HP Web Jetadmin k dispozici pouze protokol TCP/IP. Aplikace HP Web Jetadmin bude pro komunikaci s tiskovým serverem HP Jetdirect používat adresu hardwaru, dokud nepřiřadíte platnou adresu IP. Přiřadit adresy IP zařízením ve stejné podsíti, kde je instalována aplikace HP Web Jetadmin, lze pouze ručně. Pokud pro tiskový server HP Jetdirect nakonfigurujete statickou adresu IP, tato adresa bude tiskovým serverem HP Jetdirect nadále používána i tehdy, je-li server vypnut a zapnut. Automatické přiřazení adres IP Pro přiřazení adres IP můžete použít protokoly BOOTP (Bootstrap Protocol) i DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Tiskové servery HP Jetdirect odešlou serverům BOOTP a DHCP požadavek, kdykoli jsou spuštěny s výchozím nastavením od výrobce. Servery BOOTP a DHCP odpoví přiřazením adresy IP zařízení. Pokud server HP Jetdirect po pěti minutách neobdrží odpověď, je mu přiřazena standardně adresa IP Po vypnutí a zapnutí serveru HP Jetdirect se bude celý proces opakovat. Pokud server DHCP přiřadí tiskovému serveru HP Jetdirect adresu IP, bude tato adresa platná pouze po určitou dobu, známou jako zapůjčení. Dokud je tiskový server HP Jetdirect spuštěn a připojen do CSWW Fáze 2: Stanovení způsobu, jakým bude cílů dosaženo 25

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Všechny virtuální servery jsou částečně předkonfigurovány. V provozu je služba Active Directory Domain Controller, díky které jsou vytvořena doména ITAcademy a subdomény SW.ITAcademy

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování".

Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v Referenční příručce pro kopírování. Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Průvodce sítí Úvod Tato příručka obsahuje podrobné pokyny k provozu a poznámky

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Nero AG Informace o autorských právech a ochranných známkách Tato stručná příručka i celý její obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti

Více

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014.

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014. Příručka k nastavení v 1.1 30. 07. 2014. je vyvíjen společností FinalWire s.r.o. Copyright 1995-2014 FinalWire s.r.o. Tento dokument byl vytvořen společností ABSEIRA s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Copyright

Více

Poznámky k vydání softwaru Capture Pro Verze 3.1.0

Poznámky k vydání softwaru Capture Pro Verze 3.1.0 Poznámky k vydání softwaru Capture Pro Verze 3.1.0 Verze 3.1.0 softwaru Capture Pro vylepšuje stávající software a opravuje chyby. Ve verzi 3.1.0 jsou samostatný software Capture Pro a klientská verze

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Tiskové služby v sítích Microsoft Základní pojmy o Tiskárna = fyzické zařízení o Logická tiskárna = softwarové rozhraní o Relace tiskárna logická tiskárna o Relace logická tiskárna několik fyzických tiskáren

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

HP JetAdvantage Management. Oficiální zpráva o zabezpečení

HP JetAdvantage Management. Oficiální zpráva o zabezpečení HP JetAdvantage Management Oficiální zpráva o zabezpečení Copyright a licence 2015 Copyright HP Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány,

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 1350 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Funkce

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Téma 1: Práce s Desktop. Téma 1: Práce s Desktop

Téma 1: Práce s Desktop. Téma 1: Práce s Desktop Téma 1: Práce s Desktop 1 Teoretické znalosti V této kapitole zjistíte, co skrývají pojmy jako Desktop, GNOME, KDE, Metacity Window Manager, Nautilus a Konqueror. Desktop neboli pracovní plocha patří mezi

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Ovladače USB Příručka, jak rychle začít

Ovladače USB Příručka, jak rychle začít Ovladače USB Příručka, jak rychle začít Verze pro PC České vydání TP-1522-CS 2. vydání Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Téma 6: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 II

Téma 6: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 II Téma 6: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o nástroji WMI sytému Windows 7 a použití nástrojů na podporu systému. Vyzkoušíte si funkci zálohování,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce HP Jetdirect HP J7949E Embedded Print Server P íručka správce Příručka správce HP Jetdirect Integrovaný tiskový server 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Všechna práva vyhrazena.

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více