Underwriting. Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Underwriting. Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika )"

Transkript

1 Underwriting Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika ) Uvažuj o pravděpodobnostech (souvislostech) pravděpodobnost ztráty je faktorem při rozhodování jak s rizikem naložit (pojištění) Neriskuj mnoho pro málo

2 Riziková zpráva Hodnocení základních nemovitostí Plánek, stavební konstrukce, materiály, rozměry Výroba a zabezpečení výrobních operací Roční objem a uspořádání výroby, hlavní linky, kapacity, rizikové operace, kumulace movitého majetku a zásob, automatizace, využití počítačů, údržba, inženýrské standardy Suroviny, výrobky, skladování, doprava Důležitá média a energie Elektřina - zásobování a vl. výroba, záložní zdroje, vytápění, spalování /likvidace odpadů, vzduchotechnika, plyny, vzduch, voda Požární ochrana a ostraha, EPS,SHZ Hasiči, hydranty, plnící místa, elektr. požární signalizace, stabilní hasící zařízení, detekce plynů, hořlavé látky, profesionální hasiči, EZS, PCO Škodní průběh Moderace přerušení provozu PML

3 Definice a stanovení horní hranice škod - odhad maximální nebo pravděpodobně možné škody NLE Normal Loss expectancy PML Probable Maximum Loss Stabilní hasící systémy nejsou schopné provozu MFL Maximum Forseeable Loss ( Maximum Possible Loss)- fungují pouze komplexní oddělitelné stěny MAS Maximum Amount Subject zničen celý komplex bez ohledu na požární oddělitelné stěny!!! CAT Catastrophic Loss + exploze výbušných par, zemětřesení, povodeň, pád letadla

4 Předmět pojištění, rozsah pojistné ochrany, základní pojmy Majetkové hodnoty pojištěného / jiného subjektu All risks/ named perils/ the most serious named perils only ( catastrophic cover) pojištění pro případ poškození či zničení věci živelní událostí, pojištění pro případ krádeže vloupáním a loupežným přepadením, pojištění technických rizik, pojištění plodin a hospodářských zvířat

5 Základní pojmy Hranice pojistného plnění pojistná částka, pojistná hodnota v závislosti na hranicích pojistného plnění (nová, reprodukční, časová, obecná/obvyklá), limity / sublimity pojistného plnění Podpojištění, přepojištění (nadpojištění), pojištění na první riziko, zlomkové pojištění Pojištěné náklady Pojištění věci věc vlastní (jednotlivě určená ), věc cizí (jednotlivě určená ), soubor věcí ( hromadná věc) Pojištění jiného majetku než věci

6 Pojištění pro případ poškození či zničení věci živelní událostí Požár Fire Přímý úder blesku Lightning Výbuch EXplosion Náraz, zřícení letadla, jeho části nebo nákladu Air craft (též Air crash)

7 Živelní pojištění- II Rázová vlna Kouř Náraz silničního vozidla Výluky ze základní živlu : Ožehnutí, vystavení užitkovému ohni nebo teplu, cílená exploze (vč. spalovacích motorů), tlak plynů ve spínacích zařízeních

8 Doplňková živelní nebezpečí Vichřice, krupobití Sesuv půdy, zřícení skla anebo zeminy Pád stromů, stožárů, aj. předmětů Lavina, tíha sněhu a námrazy

9 Katastrofická pojistná nebezpečí Povodeň Záplava Zemětřesení Výbuch sopky Čekací doba (obvykle do 30 dnů)

10 Povodeň, záplava v r Od střední Evropa (kulminace Labe v Děčíně ,06 m) Pojištěné ztráty mil. USD x celkové ekonom. ztráty mil. USD(Swiss Re Sigma 2/2003), EU uvádí mil EUR (Central Europe Floods 2002) Prahou protekla 500-tiletá voda

11 Pojištěné ztráty v r.2002 Německo- 22% Rakousko 10% ČR 50%

12 Povodně 2013 V noci z 1. na 2. června překročily řeky na téměř 50- ti místech ČR 3. povodňový stupeň Uzavřeno 150 úseků silnic, blokována 15 železničních tratí Praha 3. června cca m3/ sec ( v r m3/ sec- překročen rekord z r m3/ sec )

13 Živly v ½ , ,- Kč povodně -59,77%, vichřice + krupobití 40%, tíha sněhu 0,2 %, ostatní - 0,1%

14 Povodňové mapy, povodňové zóny FRAT, OAD, Aquarius Zóna 1 Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav Zóna 2 Zóna s nízkým nebezpečím výskytu záplav (odpovídá zejména území tzv. maximálního rozlivu) Zóna 3 Zóna se středním nebezpečím výskytu záplav (odpovídá zejména území tzv. 50 leté vody) Zóna 4 Zóna s vysokým nebezpečím vzniku záplav (odpovídá zejména území tzv. 20 leté vody) Zóna 3 již zohledňuje místní působení reliéfu, jako jsou dálniční či železniční náspy Zóna 3 4 Pro výpočet třetí a čtvrté povodňové zóny byl využit digitální model terénu a statistický přístup Swiss Re (geomorfologická regrese). Základním předpokladem pro kalkulaci povodňových zón je to, že přirozeně tekoucí řeky tvarují svá koryta a záplavová území podle reálných parametrů a následný odhad rozsahu povodní je závislý na tvaru topografie.

15 Nové povodňové mapypovodeň, záplava, přívalové deště Aktualizace ČAP Intermap Technologies 4 povodňové zóny Vodní toky s povodím >10 km2 (dříve >20 km2 ) Větší rozlišení terénu ( horiz. 5 m, vert. 1m) Zohlednění zábran (zábrany šíře 3 m, výšky min. 0,6 m) V ČR rozdělení nemovitostí do zón : 1-69,7% (78,5%) 2-20,1% 3-6,8% 4 3,4%!!!!!!!!

16 A co letos?????? ČAP : 5048 PU - 0,5 mld. Kč Odhad : 1,3 mld Kč, PU pojistné plnění v hodnotě 948 tisíc. k již vyplaceno na PU 948.

17 Vodovodní škody (voda + vodní pára) Přívodní a odpadní vodovodní potrubí Horkovodní nebo parní topení, klimatizační zařízení, tepelná čerpadla, solární systémy Sprinklerová a obdobná zařízení Škody vzniklé vně x uvnitř nemovitostí

18 Pojištění pro případ škod způsobených odcizením Krádež vloupáním x krádež prostá Loupežné přepadení (v místě pojištění, při přepravě věci) Zpronevěra Neoprávněné užívání cizí věci Podvod Zatajení věci Vandalismus

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve

Více

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku Technické podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Pojištění majetku Městské části Praha 1 Specifikace

Více

VPP PPN 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VPP PPN 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 1/11

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 1/11 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 1/11 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojiš ťovna, a. s., jsou stanoveny

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 (obsahující úplné znění Rámcové pojistné smlouvy) uzavřené mezi: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 (obsahující úplné znění Rámcové pojistné smlouvy) uzavřené mezi: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění domácnosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a.s. jsou stanoveny ve všeobecných

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE. Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců

Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE. Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Veřejná zakázka: Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců evid. číslo ve Věstníku veřejných zakázek 405048 Zadavatel: STÁTNÍ TISKÁRNA

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody Allianz pojišťovna, a. s. T.Č. 292.03/01.01.2014 Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku) ZPP P-700/14 OBSAH ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 Předmět pojištění... 1 Článek 2 Rozsah pojištění... 1 Článek 3 Výluky z pojištění... 1

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ poškození věci

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ poškození věci Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ poškození věci PMP-04 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění (dále jen pojištění)

Více

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - OBSAH 1. Základní informace... 2 1.1. Informace o pojistníkovi / pojištěných... 2 1.2. Základní informace k poptávce...

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK P - 520/05 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Stručná charakteristika

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku VPPM 2014

Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku VPPM 2014 Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku VPPM 2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MAJETKU VPPM 2014 sjednává pojistitel, Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pojistitel,

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 1/11

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 1/11 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 1/11 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění domácnosti, jež sjednává Allianz pojiš ťovna, a. s. jsou stanoveny ve

Více

Vývoj a trendy podnikatelských a průmyslových pojištění v ČR

Vývoj a trendy podnikatelských a průmyslových pojištění v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj a trendy podnikatelských a průmyslových pojištění v ČR Bakalářská práce Autor: Martina Tkáčová Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ PRO POJIŠTĚNÍ STAVEB

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ PRO POJIŠTĚNÍ STAVEB DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ PRO POJIŠTĚNÍ STAVEB Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení...1 ČÁST I. POJIŠTĚNÍ STAVBY Článek 2: Pojistná nebezpečí...1 Článek 3: Pojistná událost...1

Více

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků Rámcová pojistná smlouva č. 5200053440 K o o p e r a t i v a, p o j i š ť o v n a, a. s. se sídlem v Praze 1, Templová 747 IČ: 47116617 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ TRVALE OBÝVANÉ DOMÁCNOSTI

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ TRVALE OBÝVANÉ DOMÁCNOSTI Pro pojištění trvale obývané domácnosti platí příslušná ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů VPP MOB 1/15 (dále jen "všeobecné pojistné podmínky"), tyto

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku T. č. 291.01 / 01.2005 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění upravuje

Více

Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05

Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05 Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05 Živelní pojištění Označení Název Užití DZ1 Lehké stavby, dřevostavby Výluka vždy, je li sjednáno živelní pojištění souboru staveb

Více

Pojistná smlouva č. 7720008523 Centrum pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. 7720008523 Centrum pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. 7720008523 Centrum pojištění hospodářských rizik Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 110 01, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více