Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE. Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE. Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců"

Transkript

1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Veřejná zakázka: Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců evid. číslo ve Věstníku veřejných zakázek Zadavatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6/ Praha 1 1

2 Obsah 1. OBECNÉ INFORMACE, VÝROBNÍ PROGRAM VÝROBNÍ ZÁVODY, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ VÝROBNÍ ZÁVOD I, PRAHA, RŮŽOVÁ PERSONALIZAČNÍ CENTRUM (DŘÍVE VÝROBNÍ ZÁVOD II), PRAHA, ZA VIADUKTEM VÝROBNÍ ZÁVOD III, PRAHA, NA VÁPENCE PRAHA, JINDŘIŠSKÁ REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ, POUŠTĚ, Č. E REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ PERNINK, KARLOVARSKÁ Č. EV POJIŠTĚNÍ MAJETKU POŽADAVKY NA POJIŠTĚNÍ MAJETKU V MÍSTECH POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ SBÍRKY A CENNÝCH PŘEDMĚTŮ PŘERUŠENÍ PROVOZU PŘEPRAVA VĚCÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZNÍ ČINNOSTÍ NEBO VADOU VÝROBKU POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI PŘI PLNĚNÍ PRACOVNÍCH ÚKOLŮ NEBO V PŘÍMÉ SOUVISLOSTI S NÍM DALŠÍ, DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE UPŘESNĚNÍ POJMU SDRUŽENÝ ŽIVEL: LIMITY A SUBLIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ: SPOLUÚČASTI POJISTNÉHO PLNĚNÍ: ŠKODNÍ PRŮBĚH VÝPOČET PML PŘÍLOHY

3 1. OBECNÉ INFORMACE, VÝROBNÍ PROGRAM STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik (dále jen STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN nebo STC ) je specializovaná tiskárna, která se zabývá speciální ceninovou výrobou a personalizací dokladů. Personalizace dokladů je výroba dokladu (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, apod.) s vypsáním konkrétních údajů o držiteli takového dokladu. Z 95% vyrábí pro Českou národní banku, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy, Policejní prezídium, Ministerstvo financí, Celní správu, Českou poštu s.p. a dále pro organizace finanční a úvěrové soustavy a orgány vydávající státně důležité doklady a tiskopisy. Postupným rozšiřováním svého portfolia produktů a investováním do nových kvalitnějších a modernějších technologií vznikla potřeba dalších prostor pro vybudování specializovaných pracovišť. V souladu se všemi požadavky na bezpečnost a ochranu výroby STC vybudovala a v roce 2000 započala výrobu ve Výrobním závodě II v Praze Holešovicích, dnes označované Personalizační centrum. Tento provoz je dodnes specializovaným pracovištěm pro personalizaci osobních dokladů, jak v papírové, tak i v plastové podobě. Vlivem dlouhodobého postupného zvyšování poptávky na trhu po plastových kartách se STC rozhodla navázat, na již zaběhnutou výrobu plastových řidičských průkazů, výrobou plastových karet pro nejširší využití. Pro tento svůj obchodní záměr vybudovala STC ve výrobním závodě III provoz výroby karet. Tento provoz byl vybaven špičkovou technologií renomovaných světových výrobců. V polovině listopadu 2009 zahájila STC poskytování ICT služeb v objektech závodu VZ III pro ministerstvo financí. Současně zahájila STC v prosinci roku 2010, v souladu se strategií ICT resortu ministerstva financí, výstavbu Národního datového centra. V průběhu roku 2012 byl pak zahájen zkušební a následně ostrý provoz v tomto nově vybudovaném datovém centru. Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ze dne se STC rozdělilo odštěpením k s datem účinnosti k se založením nového státního podniku s obchodním jménem Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. (dále jen SPCSS ). Poptávka na pojištění majetku a odpovědnosti SPCSS je provedena samostatně. SPCSS převzala činnost STC v oblasti ICT služeb. Část zaměstnanců a majetku přešla od do SPCSS. K měla STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN celkem 439 zaměstnanců (fyzické osoby), z toho: 297 zaměstnanců v sídle podniku, tj. na generálním ředitelství a ve výrobním závodě I v Praze 1, Růžová 6/943; 54 zaměstnanců v Personalizačním centru na Praze 7, Za Viaduktem 8/1143; 88 zaměstnanců ve výrobním závodě III na Praze 3, Na Vápence 14/915. Hlavní činností STC je polygrafická činnost, viz výrobní program. Výrobní program 1/ Výroba bankovek pro ČNB - nominály bankovek: 100 Kč 3

4 200 Kč 500 Kč 1000 Kč 2000 Kč 5000 Kč 2/ Výroba státně důležitých dokumentů pro resort Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva dopravy - nejdůležitější sortiment: cestovní doklad personalizovaný (e-cestovní doklad); občanský průkaz personalizovaný; průkaz k pobytu personalizovaný; řidičský průkaz personalizovaný (plastová karta); ORV I (osvědčení o registraci vozidla); ORV II (technické průkazy); ostatní doklady a ostatní e-doklady (diplomatické, služební, cizinecké, uprchlické); vízové samolepky MV ČR a MZV ČR; jiné průkazy a legitimace. 3/ Výroba cenin tabákové nálepky; alkoholové nálepky; stravenky; jízdenky, dopravní kupony; dálniční kupony; poštovní poukázky a šeky; akcie, obligace, certifikáty; ostatní ceniny. 4/ Ostatní výroba výroba tiskopisů v ceninovém i neceninovém režimu výroby pro ministerstva, banky, finanční úřady apod.; výroba plastových a papírových karet v ceninovém i neceninovém režimu výroby pro obdobné instituce jako u tiskopisů. Zdroj: Výroční zpráva STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN za rok 2013 a informační systémy STC 4

5 2. VÝROBNÍ ZÁVODY, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ 2.1. Výrobní závod I, Praha, Růžová 6 (dále též je VZ I ) Letecké pohledy zdroj: Google Earth zdroj: mapy.cz 5

6 Snímek katastrální mapy (modře je pozemek, budova je žlutě orámována) zdroj: Katastr nemovitostí 6

7 Výpočet ceny stavby Provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb. Cena stavby = ,- Kč (nová hodnota). Výpočet ceny movitých věcí Provedeno indexací podle roku pořízení a pořizovací ceny (indexy: zdroj Česká pojišťovna) upřesněnou útvarem STC. Pojistná částka movitých věcí s výjimkou 5 ks jednotlivě specifikovaných věcí je ,- Kč (nová hodnota). 5 ks jednotlivě specifikovaných strojů, pojistná částka (limit pojistného plnění) odpovídá ceně repasovaného stroje. Inv. číslo Název stroje Pojistná částka/limit pojistného plnění 5219 AUTOMAT NA VYR.BANK. PASEK Kč 5409 HLUBOTISK INTAGLIOCOLOR Kč 5659 TISKAR.STROJ INTAGLIOCOLOR Kč 5673 TISKARSKY STROJ SIMULTAN II Kč 5741 TISKARSKY STROJ NUMEROTA II Kč Celkem Kč Pojistná částka movitých věcí = ,- Kč (z toho u 5 výše uvedených strojů limit odpovídají hodnotě repasovaného stroje, u všech ostatních movitých věcí nová hodnota). Požární zabezpečení Viz Zápis o tematické kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, který tvoří Přílohu č.1 tohoto materiálu. Snímek povodňové mapy Snímek povodňové mapy (ČAP a Swiss Re) tvoří Přílohu č.2 tohoto materiálu. 7

8 2.2. Personalizační centrum (dříve Výrobní závod II), Praha, Za Viaduktem 1143 (dále též jen personalizační centrum nebo VZ II ) Letecké pohledy Zdroj: mapy.cz Zdroj: mapy.cz, Google Earth 8

9 Snímek katastrální mapy (modře je pozemek, budova je žlutě orámována) Výpočet ceny stavby Provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb. Cena stavby = ,- Kč (nová hodnota). Výpočet ceny movitých věcí Provedeno indexací podle roku pořízení a pořizovací ceny (indexy: zdroj Česká pojišťovna) Pojistná částka movitých věcí = ,- Kč (nová hodnota) Požární zabezpečení Viz Zápis o tematické kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto materiálu. Snímek povodňové mapy Snímek povodňové mapy (ČAP a Swiss Re) tvoří Přílohu č. 2 tohoto materiálu. 9

10 2.3. Výrobní závod III, Praha, Na vápence 14 (dále též jen VZ III ) Letecké pohledy Zdroj: mapy.cz Snímek katastrální mapy 10

11 Výpočet ceny stavby Není požadováno pojištění, s nemovitostí nemá STC právo hospodařit. STC je v tomto objektu v podnájmu. Výpočet ceny movitých věcí Provedeno indexací podle roku pořízení a pořizovací ceny (indexy: zdroj Česká pojišťovna) Pojistná částka movitých věcí = ,- Kč (nová hodnota) Požární zabezpečení Viz Zápis o tematické kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, který tvoří Přílohu č.1 tohoto materiálu. Snímek povodňové mapy Snímek povodňové mapy (ČAP a Swiss Re) tvoří Přílohu č.2 tohoto materiálu. 11

12 2.4. Praha, Jindřišská 22 Nemovitost je zčásti pronajímána k provozu bistra, vinárny a restaurace. Ve zbylém prostoru jsou byty a kanceláře. Zdroj: mapy.cz 12

13 Snímek katastrální mapy Výpočet ceny stavby Provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb. Cena stavby = ,- Kč (nová hodnota) Výpočet ceny movitých věcí Provedeno indexací podle roku pořízení a pořizovací ceny (indexy: zdroj Česká pojišťovna) Pojistná částka movitých věcí = ,- Kč (nová hodnota) 13

14 2.5. Rekreační zařízení, Pouště, č. e. 93. GPS: N, E zdroj: Google Earth 14

15 Snímek katastrální mapy (je zřejmé, že ne všechny nemovitosti jsou zapsané v KN podle aktuálního stavu) zdroj: Katastr nemovitostí 15

16 Výpočet ceny stavby Provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb. Společenská místnost (chata): ,- Kč (nová hodnota) 5 chatek po ,- Kč: ,- Kč (nová hodnota) Kolárna: ,- Kč (nová hodnota) Přístřešek na dřevo: ,- Kč (nová hodnota) Přístřešek na popelnice: ,- Kč (nová hodnota) Celkem: ,- Kč (nová hodnota) Výpočet ceny movitých věcí Provedeno indexací podle roku pořízení a pořizovací ceny (indexy: zdroj Česká pojišťovna) Pojistná částka movitých věcí = ,- Kč (nová hodnota) Snímek povodňové mapy Snímek povodňové mapy (ČAP a Swiss Re) tvoří Přílohu č. 2 tohoto materiálu. 16

17 2.6. Rekreační zařízení Pernink, Karlovarská č. ev. 38 GPS: 50, N; 12, E Zdroj: Google Earth Snímek katastrální mapy Jedná se o samotnou chatu a vedle stojící kolnu. 17

18 Zdroj: Katastr nemovitostí Výpočet ceny stavby Provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb. Hlavní budova: ,- Kč (nová hodnota) Kolna: ,- Kč (nová hodnota) Celkem ,- Kč Výpočet ceny movitých věcí Provedeno indexací podle roku pořízení a pořizovací ceny (indexy: zdroj Česká pojišťovna) Pojistná částka movitých věcí = ,- Kč (nová hodnota) Snímek povodňové mapy Snímek povodňové mapy (ČAP a Swiss Re) tvoří Přílohu č.2 tohoto materiálu. 18

19 3. POJIŠTĚNÍ MAJETKU 3.1. Požadavky na pojištění majetku v místech pojištění Předmět pojištění VZ I, Růžová 6, Praha 1 Personalizační centrum VZ III, Na Vápence 14 Soubor budov (vlastník: ČR, právo hospodařit: STC) Kč Kč - Soubor movitých věcí vlastních a cizích Kč Kč Kč Bankovky ve výrobě (nedokončená výroba), 1. riziko Kč - - Soubor vlastních a cizích zásob vč. cenností, kromě bankovek ve výrobě Kč Kč Kč Cennosti (pokladna), 1.riziko Kč Kč Kč Předmět pojištění Jindřišská ul.22, Praha 1 Pouště, obec Mokrovraty Pernink, Karlovarská 38 Soubor budov (vlastník: ČR, právo hospodařit: STC) Kč Kč Kč Soubor movitých věcí vlastních a cizích Kč Kč Kč Bankovky ve výrobě (nedokončená výroba), 1. riziko Soubor vlastních a cizích zásob vč. cenností, kromě bankovek ve výrobě Cennosti (pokladna), 1. riziko Předmět pojištění Soubor budov (vlastník: ČR, právo hospodařit: STC) sdružený živel Pojistná nebezpečí - vandalismus Soubor movitých věcí vlastních a cizích sdružený živel krádež, loupež vandalismus Bankovky ve výrobě (nedokončená výroba), 1. riziko sdružený živel krádež, loupež vandalismus Soubor vlastních a cizích zásob vč. cenností, kromě bankovek ve výrobě sdružený živel krádež, loupež vandalismus Cennosti (pokladna), 1. riziko sdružený živel krádež, loupež - Upřesnění rozsahu pojištění souboru budov pro pojistné nebezpečí vandalismus: úmyslné poškození věci a to bez podmínky odcizení věci včetně poškrábání, postříkání, zabarvení (sprejeři) 19

20 včetně rozbití zasazeného skla (pojištění skel) včetně provizorního zasklení a nákladů na lešení a montáž a demontáž stavebních součástí Úroveň zabezpečení: Místa plnění výrobní závod I, personalizační centrum (budova bývalého výrobního závodu II) a výrobní závod III jsou vybavena funkčním poplachovým zařízením a tísňovým systémem (dále jen PZTS ) splňujícím požadavky ČSN CLC/TS s vývodem signálu na SCO Policie ČR nebo do místa trvalé obsluhy ostrahy objektů. Ústředna a veškeré prvky PZTS jsou homologovány 2. a vyšší kategorií a splňují veškeré požadavky na funkci a provoz dle ČSN CLC/TS Praha, Jindřišská 22: Bytové prostory jsou zabezpečeny bezpečnostními zámky. Komerčně využívané prostory mají elektronické zabezpečení s vývodem signálu na pult útvaru STC a současně na mobil nájemce. Rekreační střediska nejsou vybavena PZTS. Pojistitel akceptuje zabezpečení majetku, popsané v zadávací dokumentaci, jako postačující a v případě pojistné události nedojde, při dodržení uvedeného zabezpečení, k omezení pojistného plnění z důvodu nedostatečného zabezpečení. Připojištění souboru movitých věcí vlastních a cizích. Pojistná nebezpečí: sdružený živel, krádež, loupež, vandalismus Územní platnost: geografické území Evropy Limit pojistného plnění: ,- Kč Spoluúčast: 1 000,- Kč 20

21 3.2. Pojištění sbírky a cenných předmětů Pojistník a pojištěný: STC Celková pojistná částka: ,- Kč, 1. riziko Rozsah pojištění: sdružený živel, krádež, loupežné přepadení, vandalismus Spoluúčast: ,- Kč Pojistným plněním je v případě totální škody na věci její obvyklá hodnota ve smyslu 2849 zák. č. 89/2012 Sb. Místo pojištění: Praha, Jindřišská 940/22 Předmět pojištění: 1 vitrážové okno 1 vitráž obraz 6 lept s akvatintou Všechny předměty jsou řádně vedeny v evidenci majetku pojistníka. Místo pojištění: Praha, Růžová 943/6 Předmět pojištění: sbírka 678 ks bankovek, losů, cenných papírů, grafických listů a 2 ks plastik Všechny předměty jsou řádně vedeny v evidenci majetku pojistníka. Místo pojištění Jindřišská 940/22 a Růžová 943/6 spolu sousedí, ale mají jiný způsob monitorování objektu. 21

22 4. PŘERUŠENÍ PROVOZU Místa pojištění pro STC: výrobní závody I, Růžová 6, čp. 943, Praha 1 Personalizační centrum, Za viaduktem 1143, Praha 7 - Holešovice výrobní závod III, Na Vápence 915/14, Praha 3 Žižkov Pojistná nebezpečí: sdružený živel Výpočet pojistné částky byl proveden na základě VZZ STC za rok 2014 s vyloučením služeb ICT. Pojištění se musí vztahovat i na události, kdy je zisk realizován s časovým zpožděním. Pojistná částka: Doba ručení: 12 měsíců ,- Kč. Spoluúčast: 48 hodin, min ,- Kč Pojistnou částku si pojistník vyhrazuje pravidelně aktualizovat. 22

23 5. PŘEPRAVA VĚCÍ Specifikace přepravovaných věcí: vlastní nebo cizí cennosti, ceniny nebo speciální materiál a zásoby, viz popis u každého vozidla zvlášť. Pojištění přepravy bankovek do ČNB (= nově vyrobené bankovky) není požadováno. Pojistník a pojištěný: STC Pojistná nebezpečí: poškození, zničení nebo odcizení věci některou z následujících příčin nebo v přímé souvislosti s nimi během přepravy: sdružený živel dopravní nehoda krádež vloupáním loupežné přepadení Za přepravu je považována také nakládka a vykládka. Seznam vozidel, limitů a územní platnosti pojištění: RZ Limit Územní platnost Pozn. bez uvedení RZ ,- Kč ČR + SR * ,- Kč ČR + SR 1 * ,- Kč ČR + SR 2 * ,- Kč ČR + SR 3 * ,- Kč Evropa 4 * Registrační značky budou z bezpečnostních důvodů sděleny před uzavřením pojistné smlouvy. V následujících poznámkách jsou uvedeny obvyklé způsoby využití vozidel pro přepravu. Poznámka 1: Převozy ceninového materiálu z letiště. Doprovod vozidla 1+2. Cena nákladu cca 3 mil. Kč, četnost je 1-2 / měsíc; Převozy ceninového materiálu z letiště. Ozbrojený doprovod, detailnější informace bude předána vítězi veřejné zakázky. Cena přepravy cca 5 mil. Kč, četnost je 8 za rok; Poznámka 2: Převoz výrobků mezi závody v četnosti dle potřeby výroby; Převoz zboží zákazníkům v četnosti dle uzavřených smluv. Převozy ceninového materiálu z letiště. Ozbrojený doprovod, detailnější informace bude předána vítězi veřejné zakázky. Cena přepravy mil. Kč, četnost je 10 za rok; 23

24 Poznámka 3: Poznámka 4: Převoz výrobků mezi závody v četnosti dle potřeby výroby; Převoz zboží zákazníkům v četnosti dle uzavřených smluv. Převozy výrobků mezi závody v četnosti dle potřeby výroby; Odvoz zboží zákazníkům v četnosti dle uzavřených smluv. Převozy náhradních dílů z/do Německa, cca 5 x ročně. Případně se bude využívat také pro přepravu ceninových barev. Limitem se rozumí limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce pro konkrétní vozidlo, je-li uvedena RZ. U přeprav bez uvedení RZ platí limit pojistného plnění pro všechny pojistné události i vozidla. Požadavky na zabezpečení pro přenos hotovosti (tj. převoz peněz ve vlastnictví STC): do pojistné hodnoty do ,- Kč (posel) není nutnou podmínkou na zabezpečení přepravy použití vozidla; pro limit plnění od ,- Kč do ,- Kč je přeprava prováděna vždy vozidlem; pro limit plnění od ,- Kč do ,- Kč je přeprava prováděna vždy vozidlem a kromě řidiče přepravu provádí další osoba; pro limit plnění od ,- Kč až ,- Kč je přeprava prováděna vozidlem (osobním vozidlem), kromě řidiče a další osoby, je přítomen ozbrojený doprovod. Požadavky na zabezpečení pro převoz ostatních přepravovaných věcí mimo převoz hotovosti ve vlastnictví STC: Automobily jsou sledovány - aktuální poloha minutové zpoždění. Automobily jsou skříňové a ve dvou případech ještě vybaveny rampou, která se otevírá z kabiny vozidla, takže není přístup zvenčí k mechanismu otevírání dveří. Mezi závody se přepravují ceninové výroby a je zde vždy přítomnost trezoristy nebo ozbrojený doprovod. Výrobky jsou uzavřeny v plechových kontejnerech a uzavřeny 2 visacími zámky, klíče mají rozdílné osoby. Nikdo nemá oba klíče. Převozy mezi závody jsou podle požadavku výroby, v průměru 2x za týden. Odvoz zboží zákazníkům (na Slovensko 2 3 ročně) probíhá se samostatným vozidlem ostrahy STC, u řidiče trezorista. U kratších cest po ČR je v kabině také člen ostrahy STC. Zákazníkům se vozí zboží 3-4 za měsíc, cena do cca 2 mil. Kč. Pro limit plnění více jak 2 mil. Kč je přeprava prováděna výhradně vozidly uvedeným v tabulce, se specifikovanou RZ a zabezpečením uvedeným v poznámkách 1 až 4 a ve výše uvedených odstavcích popisujícími zabezpečení pro převoz ostatních přepravovaných věcí mimo převoz hotovosti ve vlastnictví STC. 24

25 6. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 6.1. Pojištění odpovědnosti za újmu a odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností nebo vadou výrobku Požadavky na pojištění: Obecná odpovědnost za újmu a odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností nebo vadou výrobku. Limit plnění: ,- Kč z jedné a ze všech událostí nastalých během jednoho pojistného roku a. sublimit: ,- Kč za nemajetkovou újmu, resp. duševní útrapy b. sublimit: ,- Kč za čistou finanční škodu c. sublimit: ,- Kč regresní nároky zdravotní pojišťovny (zaměstnanci i třetí osoby) d. sublimit: ,- Kč regresní nároky z vyplacených dávek nemocenského pojištění (zaměstnanci i třetí osoby) e. sublimit: věci zaměstnanců: 1 mil. Kč Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku se musí vztahovat i na čisté finanční škody vzniklé v důsledku vady výrobku (spojení, smísení). Pojištění se musí vztahovat i na nárok pojistitele podle 2820 zák. č. 89/2012 Sb., resp. 33 zák. č. 37/2004 Sb. Pojištění se sjednává s retroaktivním datem 1 rok. Doplnění informace k odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku: Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností nebo vadou výrobku se musí vztahovat i na škody v souvislosti s poskytováním závodního stravování (salmonela) včetně podávaných pokrmů v závodní jídelně (obědy se nevyrábí, pouze přivážejí od dodavatele a ohřívají) a kantýně: Místa pojištění v tomto případě: - výrobní závod I, Růžová 6, čp. 943, Praha ks obědů/ den - Personální centrum, Za Viaduktem 1143, Praha 7 30 ks obědů / den Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností nebo vadou výrobku se musí vztahovat také na škody na životním prostředí. Vybrané ukazatele za rok 2014 za polygrafickou část podniku, která po transformaci tvoří STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Hospodářský výsledek po zdanění tis. Kč Tržby za vlastní výrobky a služby

26 tis. Kč K měla STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik celkem 439 zaměstnanců (fyzických osob), z toho: o 297 zaměstnanců v sídle podniku, tj. na generálním ředitelství a ve výrobním závodě I v Praze 1, Růžová 6/943; o 54 zaměstnanců ve Personalizačním centru na Praze 7, Za Viaduktem 8/1143; o 88 zaměstnanců ve výrobním závodě III na Praze 3, Na Vápence 14/

27 6.2. Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním Pojistník: STC Pojištění: zaměstnanci pojistníka, uvedení ve jmenném seznamu pojištěných, který je součástí pojistné smlouvy. Změny v seznamu pojištěných: datum počátku, resp. konce pojištění jednotlivého zaměstnance ohlásí pojistník pojistiteli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud tak pojistník neučiní, má se zato, že ke změně v seznamu pojištěných nedošlo. Pojistná nebezpečí: odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (podle příslušných ustanovení zákoníku práce) a to včetně škod při řízení dopravního prostředku řidičů referentů a řidičů z povolání, nekvalitně provedené práce a vyrobení zmetku (neshodného výrobku). Počet řidičů z povolání: 2 zaměstnanci V případě pojistného plnění za částečnou škodu na věci bude pojistné plnění odpovídat účelně vynaloženým nákladům na částečnou opravu věci bez ohledu na opotřebení. Limit pojistného plnění z jedné pojistné události: ,- Kč. Počet zaměstnanců: (aktuální počet pojištěných zaměstnanců k zaměstnanců STC) Limit pojistného plnění ze všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku: ,- Kč. Spoluúčast: 1 000,- Kč Pojistné bude po skončení každého pojistného roku zúčtováno (pro rata za každý započatý měsíc pojistné doby) podle skutečného stavu pojištěných zaměstnanců formou přeplatku / nedoplatku pojistného. 27

28 7. DALŠÍ, DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 7.1. Upřesnění pojmu sdružený živel: požár, výbuch, úder blesku, pád letadla aerodynamický třesk nepřímý úder blesku zemětřesení sesuv a sesednutí půdy, sesuv nebo zřícení laviny povodeň, záplava atmosférické srážky vystoupnutí vody z odpadního potrubí vichřice, krupobití pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů zřícení skal nebo zemin tíha sněhu nebo námrazy škody způsobené vytékáním média z vodovodního nebo teplovodního zařízení nebo škody způsobené zamrznutím nebo přetlakem média v něm náraz dopravního prostředku 7.2. Limity a sublimity pojistného plnění: požár, výbuch, úder blesku, pád letadla - pojistná částka aerodynamický třesk ,- Kč nepřímý úder blesku ,- Kč zemětřesení ,- Kč sesuv a sesednutí půdy ,- Kč sesuv nebo zřícení laviny ,- Kč povodeň, záplava ,- Kč atmosférické srážky ,- Kč vystoupnutí vody z odpadního potrubí ,- Kč vichřice, krupobití ,- Kč pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů ,- Kč zřícení skal nebo zemin ,- Kč tíha sněhu nebo námrazy ,- Kč 28

29 škody způsobené vytékáním média z vodovodního nebo teplovodního zařízení nebo škody způsobené zamrznutím nebo přetlakem média v něm ,- Kč náraz dopravního prostředku ,- Kč rozbití skla ,- Kč vandalismus ,- Kč krádež, loupež v případě pojištění movitých věcí ,- Kč krádež, loupež v případě pojištění zásob ,- Kč nakládka a vykládka při přepravě věcí ,- Kč 7.3. Spoluúčasti pojistného plnění: požár, výbuch, úder blesku, pád letadla ,- Kč aerodynamický třesk ,- Kč nepřímý úder blesku ,- Kč zemětřesení ,- Kč sesuv a sesednutí půdy ,- Kč sesuv nebo zřícení laviny ,- Kč povodeň, záplava - 5% / min ,- Kč, s výjimkou rekreačních zařízení, zde spoluúčast ,- Kč atmosférické srážky ,- Kč vystoupnutí vody z odpadního potrubí ,- Kč vichřice, krupobití ,- Kč pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů ,- Kč zřícení skal nebo zemin ,- Kč tíha sněhu nebo námrazy ,- Kč škody způsobené vytékáním média z vodovodního nebo teplovodního zařízení nebo škody způsobené zamrznutím nebo přetlakem média v něm ,- Kč náraz dopravního prostředku ,- Kč krádež, loupež ,- Kč vandalismus, rozbití skla 500,- Kč movité věci na území Evropy 1 000,- Kč sbírka a cenné předměty ,- Kč přerušení provozu 48 hodin, min ,- Kč přeprava věcí 5 000,- Kč odpovědnost z činnosti STC 5 000,- Kč 29

30 nemajetková újma při odpovědnosti z činnosti STC ,- Kč odpovědnost za věci převzaté a užívané 5 000,- Kč regres zdravotní pojišťovny nebo OSSZ 1 000,- Kč škoda na věcech zaměstnanců 500,- Kč odpovědnost z výkonu povolání ,- Kč 30

31 8. ŠKODNÍ PRŮBĚH 2014: 2013: 1 škoda vytopení šaten a elektrorozvodny, vyplaceno ,- Kč 1 škoda poškození nemovitosti sprejem, vyplaceno ,- Kč 4 škody na vozidlech ze vztahu odpovědnost zaměstnanec - zaměstnavatel, vyplaceno celkem: ,- Kč 3 škody z důvodu vyrobení zmetku ze vztahu odpovědnost zaměstnanec - zaměstnavatel, vyplaceno celkem ,- Kč 1 škoda zatopení, ČOV a sklad, vyplaceno ,- Kč 1 škoda rozbité sklo v restauraci v Jindřišské ulici, vyplaceno ,- Kč 1 požár v trezoru (technická závada), vyplaceno ,- Kč 31

32 9. VÝPOČET PML PML: použitá metodika: vzdálenost mezi objekty uvnitř požárního komplexu: o o o o nehořlavé: < 10 metrů hořlavé: < 20 metrů výbušné: < 30 metrů vzdálenost menší, než vyšší objekt bez přerušení provozu hašení: bez zásahu VZ I: mil. Kč VZ II: 469 mil. Kč VZ III: 281 mil. Kč Jindřišská ul., Praha: 86 mil. Kč Rekreační zařízení pouště, obec Mokrovraty: 5 mil. Kč Rekreační zařízení Pernink, Karlovarská č. ev. 38: 5 mil. Kč 10. PŘÍLOHY Příloha č.1 - Zápisy o tematické kontrole dodržování povinností stanovené předpisy o požární ochraně Příloha č.2 - Snímky povodňových map 32

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 Př íjemce zprávy: Zástupce zřizovatele státního podniku Vedení státního podniku Ově ř ili jsme soulad výročn í zprávy STÁTNÍ

Více

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - OBSAH 1. Základní informace... 2 1.1. Informace o pojistníkovi / pojištěných... 2 1.2. Základní informace k poptávce...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/OE 1/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky, v rámci otevřeného zadávacího řízení, pro nadlimitní

Více

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 (obsahující úplné znění Rámcové pojistné smlouvy) uzavřené mezi: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK P - 520/05 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP/100-07). 2. Doplňkové pojistné

Více

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A.

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP-O/100-03). 2. Doplňkové pojistné

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení... 1 ČÁST I. POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ Článek 2:p Pojistná nebezpečí... 1 Článek 3: Pojistná událost...

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení...1 Článek 2: Pojistná nebezpečí...1 Článek 3: Předmět pojištění...1 Článek 4: Územní rozsah...1 Článek 5:

Více

Obsah V roãní zpráva 2000

Obsah V roãní zpráva 2000 v roãní zpráva 2000 Obsah 1 Základní údaje o společnosti 2 Úvodní slovo 3 Složení představenstva 4 Dozorčí rada 5 Základní přehled o výsledcích 6 Zpráva o podnikatelské činnosti Obchod Produkty Charakteristika

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) 99.70.21.27 08.2014 verze 02 Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek

Více

VPP PMO 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP PMO 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Domov & zázemí Top Exklusiv

Domov & zázemí Top Exklusiv Domov & zázemí Top Exklusiv Domácnost/stavby Všeobecné pojistné podmínky EU 2196/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti na území ČR zvláštní

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND P - 500/ 07 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND ĆÁST 1. Článek I. Společná ustanovení (1) Pro účely tohoto pojištění se za cennosti dále považují i cenné věci. (2) Pro

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

Srovnání parametrů pojištění podnikatelských rizik na pojistném trhu ČR. Lenka Vyoralová

Srovnání parametrů pojištění podnikatelských rizik na pojistném trhu ČR. Lenka Vyoralová Srovnání parametrů pojištění podnikatelských rizik na pojistném trhu ČR Lenka Vyoralová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce,

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění" V Ý Z V A uchazečům k podání nabídky

Více

Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014

Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014 Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ DPPD 2014 sjednává pojistitel, Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1. Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4 SLAVIA ------------------- POJIŠŤOVNA Pojistná smlouva č. 5900000978 Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika IČ: 601 97 501 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1 ČLÁNEK 2 Pojištěné věci...1 ČLÁNEK 3 Pojistná nebezpečí a územní platnost pojištění...1 ČLÁNEK 4

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku) ZPP P-700/14 OBSAH ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 Předmět pojištění... 1 Článek 2 Rozsah pojištění... 1 Článek 3 Výluky z pojištění... 1

Více

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku Jana Čechová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy vybraných pojistných produktů se zaměřením

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15 OBSAH Článek 1 Článek 2 Článek 3 ČÁST A Článek 4 Článek 5

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14 Článek 1 Článek 2 Článek 3 ČÁST A Článek 4 Článek 5 Článek

Více