Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE. Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE. Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců"

Transkript

1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Veřejná zakázka: Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců evid. číslo ve Věstníku veřejných zakázek Zadavatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6/ Praha 1 1

2 Obsah 1. OBECNÉ INFORMACE, VÝROBNÍ PROGRAM VÝROBNÍ ZÁVODY, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ VÝROBNÍ ZÁVOD I, PRAHA, RŮŽOVÁ PERSONALIZAČNÍ CENTRUM (DŘÍVE VÝROBNÍ ZÁVOD II), PRAHA, ZA VIADUKTEM VÝROBNÍ ZÁVOD III, PRAHA, NA VÁPENCE PRAHA, JINDŘIŠSKÁ REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ, POUŠTĚ, Č. E REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ PERNINK, KARLOVARSKÁ Č. EV POJIŠTĚNÍ MAJETKU POŽADAVKY NA POJIŠTĚNÍ MAJETKU V MÍSTECH POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ SBÍRKY A CENNÝCH PŘEDMĚTŮ PŘERUŠENÍ PROVOZU PŘEPRAVA VĚCÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZNÍ ČINNOSTÍ NEBO VADOU VÝROBKU POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI PŘI PLNĚNÍ PRACOVNÍCH ÚKOLŮ NEBO V PŘÍMÉ SOUVISLOSTI S NÍM DALŠÍ, DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE UPŘESNĚNÍ POJMU SDRUŽENÝ ŽIVEL: LIMITY A SUBLIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ: SPOLUÚČASTI POJISTNÉHO PLNĚNÍ: ŠKODNÍ PRŮBĚH VÝPOČET PML PŘÍLOHY

3 1. OBECNÉ INFORMACE, VÝROBNÍ PROGRAM STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik (dále jen STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN nebo STC ) je specializovaná tiskárna, která se zabývá speciální ceninovou výrobou a personalizací dokladů. Personalizace dokladů je výroba dokladu (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, apod.) s vypsáním konkrétních údajů o držiteli takového dokladu. Z 95% vyrábí pro Českou národní banku, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy, Policejní prezídium, Ministerstvo financí, Celní správu, Českou poštu s.p. a dále pro organizace finanční a úvěrové soustavy a orgány vydávající státně důležité doklady a tiskopisy. Postupným rozšiřováním svého portfolia produktů a investováním do nových kvalitnějších a modernějších technologií vznikla potřeba dalších prostor pro vybudování specializovaných pracovišť. V souladu se všemi požadavky na bezpečnost a ochranu výroby STC vybudovala a v roce 2000 započala výrobu ve Výrobním závodě II v Praze Holešovicích, dnes označované Personalizační centrum. Tento provoz je dodnes specializovaným pracovištěm pro personalizaci osobních dokladů, jak v papírové, tak i v plastové podobě. Vlivem dlouhodobého postupného zvyšování poptávky na trhu po plastových kartách se STC rozhodla navázat, na již zaběhnutou výrobu plastových řidičských průkazů, výrobou plastových karet pro nejširší využití. Pro tento svůj obchodní záměr vybudovala STC ve výrobním závodě III provoz výroby karet. Tento provoz byl vybaven špičkovou technologií renomovaných světových výrobců. V polovině listopadu 2009 zahájila STC poskytování ICT služeb v objektech závodu VZ III pro ministerstvo financí. Současně zahájila STC v prosinci roku 2010, v souladu se strategií ICT resortu ministerstva financí, výstavbu Národního datového centra. V průběhu roku 2012 byl pak zahájen zkušební a následně ostrý provoz v tomto nově vybudovaném datovém centru. Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ze dne se STC rozdělilo odštěpením k s datem účinnosti k se založením nového státního podniku s obchodním jménem Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. (dále jen SPCSS ). Poptávka na pojištění majetku a odpovědnosti SPCSS je provedena samostatně. SPCSS převzala činnost STC v oblasti ICT služeb. Část zaměstnanců a majetku přešla od do SPCSS. K měla STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN celkem 439 zaměstnanců (fyzické osoby), z toho: 297 zaměstnanců v sídle podniku, tj. na generálním ředitelství a ve výrobním závodě I v Praze 1, Růžová 6/943; 54 zaměstnanců v Personalizačním centru na Praze 7, Za Viaduktem 8/1143; 88 zaměstnanců ve výrobním závodě III na Praze 3, Na Vápence 14/915. Hlavní činností STC je polygrafická činnost, viz výrobní program. Výrobní program 1/ Výroba bankovek pro ČNB - nominály bankovek: 100 Kč 3

4 200 Kč 500 Kč 1000 Kč 2000 Kč 5000 Kč 2/ Výroba státně důležitých dokumentů pro resort Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva dopravy - nejdůležitější sortiment: cestovní doklad personalizovaný (e-cestovní doklad); občanský průkaz personalizovaný; průkaz k pobytu personalizovaný; řidičský průkaz personalizovaný (plastová karta); ORV I (osvědčení o registraci vozidla); ORV II (technické průkazy); ostatní doklady a ostatní e-doklady (diplomatické, služební, cizinecké, uprchlické); vízové samolepky MV ČR a MZV ČR; jiné průkazy a legitimace. 3/ Výroba cenin tabákové nálepky; alkoholové nálepky; stravenky; jízdenky, dopravní kupony; dálniční kupony; poštovní poukázky a šeky; akcie, obligace, certifikáty; ostatní ceniny. 4/ Ostatní výroba výroba tiskopisů v ceninovém i neceninovém režimu výroby pro ministerstva, banky, finanční úřady apod.; výroba plastových a papírových karet v ceninovém i neceninovém režimu výroby pro obdobné instituce jako u tiskopisů. Zdroj: Výroční zpráva STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN za rok 2013 a informační systémy STC 4

5 2. VÝROBNÍ ZÁVODY, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ 2.1. Výrobní závod I, Praha, Růžová 6 (dále též je VZ I ) Letecké pohledy zdroj: Google Earth zdroj: mapy.cz 5

6 Snímek katastrální mapy (modře je pozemek, budova je žlutě orámována) zdroj: Katastr nemovitostí 6

7 Výpočet ceny stavby Provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb. Cena stavby = ,- Kč (nová hodnota). Výpočet ceny movitých věcí Provedeno indexací podle roku pořízení a pořizovací ceny (indexy: zdroj Česká pojišťovna) upřesněnou útvarem STC. Pojistná částka movitých věcí s výjimkou 5 ks jednotlivě specifikovaných věcí je ,- Kč (nová hodnota). 5 ks jednotlivě specifikovaných strojů, pojistná částka (limit pojistného plnění) odpovídá ceně repasovaného stroje. Inv. číslo Název stroje Pojistná částka/limit pojistného plnění 5219 AUTOMAT NA VYR.BANK. PASEK Kč 5409 HLUBOTISK INTAGLIOCOLOR Kč 5659 TISKAR.STROJ INTAGLIOCOLOR Kč 5673 TISKARSKY STROJ SIMULTAN II Kč 5741 TISKARSKY STROJ NUMEROTA II Kč Celkem Kč Pojistná částka movitých věcí = ,- Kč (z toho u 5 výše uvedených strojů limit odpovídají hodnotě repasovaného stroje, u všech ostatních movitých věcí nová hodnota). Požární zabezpečení Viz Zápis o tematické kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, který tvoří Přílohu č.1 tohoto materiálu. Snímek povodňové mapy Snímek povodňové mapy (ČAP a Swiss Re) tvoří Přílohu č.2 tohoto materiálu. 7

8 2.2. Personalizační centrum (dříve Výrobní závod II), Praha, Za Viaduktem 1143 (dále též jen personalizační centrum nebo VZ II ) Letecké pohledy Zdroj: mapy.cz Zdroj: mapy.cz, Google Earth 8

9 Snímek katastrální mapy (modře je pozemek, budova je žlutě orámována) Výpočet ceny stavby Provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb. Cena stavby = ,- Kč (nová hodnota). Výpočet ceny movitých věcí Provedeno indexací podle roku pořízení a pořizovací ceny (indexy: zdroj Česká pojišťovna) Pojistná částka movitých věcí = ,- Kč (nová hodnota) Požární zabezpečení Viz Zápis o tematické kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto materiálu. Snímek povodňové mapy Snímek povodňové mapy (ČAP a Swiss Re) tvoří Přílohu č. 2 tohoto materiálu. 9

10 2.3. Výrobní závod III, Praha, Na vápence 14 (dále též jen VZ III ) Letecké pohledy Zdroj: mapy.cz Snímek katastrální mapy 10

11 Výpočet ceny stavby Není požadováno pojištění, s nemovitostí nemá STC právo hospodařit. STC je v tomto objektu v podnájmu. Výpočet ceny movitých věcí Provedeno indexací podle roku pořízení a pořizovací ceny (indexy: zdroj Česká pojišťovna) Pojistná částka movitých věcí = ,- Kč (nová hodnota) Požární zabezpečení Viz Zápis o tematické kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, který tvoří Přílohu č.1 tohoto materiálu. Snímek povodňové mapy Snímek povodňové mapy (ČAP a Swiss Re) tvoří Přílohu č.2 tohoto materiálu. 11

12 2.4. Praha, Jindřišská 22 Nemovitost je zčásti pronajímána k provozu bistra, vinárny a restaurace. Ve zbylém prostoru jsou byty a kanceláře. Zdroj: mapy.cz 12

13 Snímek katastrální mapy Výpočet ceny stavby Provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb. Cena stavby = ,- Kč (nová hodnota) Výpočet ceny movitých věcí Provedeno indexací podle roku pořízení a pořizovací ceny (indexy: zdroj Česká pojišťovna) Pojistná částka movitých věcí = ,- Kč (nová hodnota) 13

14 2.5. Rekreační zařízení, Pouště, č. e. 93. GPS: N, E zdroj: Google Earth 14

15 Snímek katastrální mapy (je zřejmé, že ne všechny nemovitosti jsou zapsané v KN podle aktuálního stavu) zdroj: Katastr nemovitostí 15

16 Výpočet ceny stavby Provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb. Společenská místnost (chata): ,- Kč (nová hodnota) 5 chatek po ,- Kč: ,- Kč (nová hodnota) Kolárna: ,- Kč (nová hodnota) Přístřešek na dřevo: ,- Kč (nová hodnota) Přístřešek na popelnice: ,- Kč (nová hodnota) Celkem: ,- Kč (nová hodnota) Výpočet ceny movitých věcí Provedeno indexací podle roku pořízení a pořizovací ceny (indexy: zdroj Česká pojišťovna) Pojistná částka movitých věcí = ,- Kč (nová hodnota) Snímek povodňové mapy Snímek povodňové mapy (ČAP a Swiss Re) tvoří Přílohu č. 2 tohoto materiálu. 16

17 2.6. Rekreační zařízení Pernink, Karlovarská č. ev. 38 GPS: 50, N; 12, E Zdroj: Google Earth Snímek katastrální mapy Jedná se o samotnou chatu a vedle stojící kolnu. 17

18 Zdroj: Katastr nemovitostí Výpočet ceny stavby Provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb. Hlavní budova: ,- Kč (nová hodnota) Kolna: ,- Kč (nová hodnota) Celkem ,- Kč Výpočet ceny movitých věcí Provedeno indexací podle roku pořízení a pořizovací ceny (indexy: zdroj Česká pojišťovna) Pojistná částka movitých věcí = ,- Kč (nová hodnota) Snímek povodňové mapy Snímek povodňové mapy (ČAP a Swiss Re) tvoří Přílohu č.2 tohoto materiálu. 18

19 3. POJIŠTĚNÍ MAJETKU 3.1. Požadavky na pojištění majetku v místech pojištění Předmět pojištění VZ I, Růžová 6, Praha 1 Personalizační centrum VZ III, Na Vápence 14 Soubor budov (vlastník: ČR, právo hospodařit: STC) Kč Kč - Soubor movitých věcí vlastních a cizích Kč Kč Kč Bankovky ve výrobě (nedokončená výroba), 1. riziko Kč - - Soubor vlastních a cizích zásob vč. cenností, kromě bankovek ve výrobě Kč Kč Kč Cennosti (pokladna), 1.riziko Kč Kč Kč Předmět pojištění Jindřišská ul.22, Praha 1 Pouště, obec Mokrovraty Pernink, Karlovarská 38 Soubor budov (vlastník: ČR, právo hospodařit: STC) Kč Kč Kč Soubor movitých věcí vlastních a cizích Kč Kč Kč Bankovky ve výrobě (nedokončená výroba), 1. riziko Soubor vlastních a cizích zásob vč. cenností, kromě bankovek ve výrobě Cennosti (pokladna), 1. riziko Předmět pojištění Soubor budov (vlastník: ČR, právo hospodařit: STC) sdružený živel Pojistná nebezpečí - vandalismus Soubor movitých věcí vlastních a cizích sdružený živel krádež, loupež vandalismus Bankovky ve výrobě (nedokončená výroba), 1. riziko sdružený živel krádež, loupež vandalismus Soubor vlastních a cizích zásob vč. cenností, kromě bankovek ve výrobě sdružený živel krádež, loupež vandalismus Cennosti (pokladna), 1. riziko sdružený živel krádež, loupež - Upřesnění rozsahu pojištění souboru budov pro pojistné nebezpečí vandalismus: úmyslné poškození věci a to bez podmínky odcizení věci včetně poškrábání, postříkání, zabarvení (sprejeři) 19

20 včetně rozbití zasazeného skla (pojištění skel) včetně provizorního zasklení a nákladů na lešení a montáž a demontáž stavebních součástí Úroveň zabezpečení: Místa plnění výrobní závod I, personalizační centrum (budova bývalého výrobního závodu II) a výrobní závod III jsou vybavena funkčním poplachovým zařízením a tísňovým systémem (dále jen PZTS ) splňujícím požadavky ČSN CLC/TS s vývodem signálu na SCO Policie ČR nebo do místa trvalé obsluhy ostrahy objektů. Ústředna a veškeré prvky PZTS jsou homologovány 2. a vyšší kategorií a splňují veškeré požadavky na funkci a provoz dle ČSN CLC/TS Praha, Jindřišská 22: Bytové prostory jsou zabezpečeny bezpečnostními zámky. Komerčně využívané prostory mají elektronické zabezpečení s vývodem signálu na pult útvaru STC a současně na mobil nájemce. Rekreační střediska nejsou vybavena PZTS. Pojistitel akceptuje zabezpečení majetku, popsané v zadávací dokumentaci, jako postačující a v případě pojistné události nedojde, při dodržení uvedeného zabezpečení, k omezení pojistného plnění z důvodu nedostatečného zabezpečení. Připojištění souboru movitých věcí vlastních a cizích. Pojistná nebezpečí: sdružený živel, krádež, loupež, vandalismus Územní platnost: geografické území Evropy Limit pojistného plnění: ,- Kč Spoluúčast: 1 000,- Kč 20

21 3.2. Pojištění sbírky a cenných předmětů Pojistník a pojištěný: STC Celková pojistná částka: ,- Kč, 1. riziko Rozsah pojištění: sdružený živel, krádež, loupežné přepadení, vandalismus Spoluúčast: ,- Kč Pojistným plněním je v případě totální škody na věci její obvyklá hodnota ve smyslu 2849 zák. č. 89/2012 Sb. Místo pojištění: Praha, Jindřišská 940/22 Předmět pojištění: 1 vitrážové okno 1 vitráž obraz 6 lept s akvatintou Všechny předměty jsou řádně vedeny v evidenci majetku pojistníka. Místo pojištění: Praha, Růžová 943/6 Předmět pojištění: sbírka 678 ks bankovek, losů, cenných papírů, grafických listů a 2 ks plastik Všechny předměty jsou řádně vedeny v evidenci majetku pojistníka. Místo pojištění Jindřišská 940/22 a Růžová 943/6 spolu sousedí, ale mají jiný způsob monitorování objektu. 21

22 4. PŘERUŠENÍ PROVOZU Místa pojištění pro STC: výrobní závody I, Růžová 6, čp. 943, Praha 1 Personalizační centrum, Za viaduktem 1143, Praha 7 - Holešovice výrobní závod III, Na Vápence 915/14, Praha 3 Žižkov Pojistná nebezpečí: sdružený živel Výpočet pojistné částky byl proveden na základě VZZ STC za rok 2014 s vyloučením služeb ICT. Pojištění se musí vztahovat i na události, kdy je zisk realizován s časovým zpožděním. Pojistná částka: Doba ručení: 12 měsíců ,- Kč. Spoluúčast: 48 hodin, min ,- Kč Pojistnou částku si pojistník vyhrazuje pravidelně aktualizovat. 22

23 5. PŘEPRAVA VĚCÍ Specifikace přepravovaných věcí: vlastní nebo cizí cennosti, ceniny nebo speciální materiál a zásoby, viz popis u každého vozidla zvlášť. Pojištění přepravy bankovek do ČNB (= nově vyrobené bankovky) není požadováno. Pojistník a pojištěný: STC Pojistná nebezpečí: poškození, zničení nebo odcizení věci některou z následujících příčin nebo v přímé souvislosti s nimi během přepravy: sdružený živel dopravní nehoda krádež vloupáním loupežné přepadení Za přepravu je považována také nakládka a vykládka. Seznam vozidel, limitů a územní platnosti pojištění: RZ Limit Územní platnost Pozn. bez uvedení RZ ,- Kč ČR + SR * ,- Kč ČR + SR 1 * ,- Kč ČR + SR 2 * ,- Kč ČR + SR 3 * ,- Kč Evropa 4 * Registrační značky budou z bezpečnostních důvodů sděleny před uzavřením pojistné smlouvy. V následujících poznámkách jsou uvedeny obvyklé způsoby využití vozidel pro přepravu. Poznámka 1: Převozy ceninového materiálu z letiště. Doprovod vozidla 1+2. Cena nákladu cca 3 mil. Kč, četnost je 1-2 / měsíc; Převozy ceninového materiálu z letiště. Ozbrojený doprovod, detailnější informace bude předána vítězi veřejné zakázky. Cena přepravy cca 5 mil. Kč, četnost je 8 za rok; Poznámka 2: Převoz výrobků mezi závody v četnosti dle potřeby výroby; Převoz zboží zákazníkům v četnosti dle uzavřených smluv. Převozy ceninového materiálu z letiště. Ozbrojený doprovod, detailnější informace bude předána vítězi veřejné zakázky. Cena přepravy mil. Kč, četnost je 10 za rok; 23

24 Poznámka 3: Poznámka 4: Převoz výrobků mezi závody v četnosti dle potřeby výroby; Převoz zboží zákazníkům v četnosti dle uzavřených smluv. Převozy výrobků mezi závody v četnosti dle potřeby výroby; Odvoz zboží zákazníkům v četnosti dle uzavřených smluv. Převozy náhradních dílů z/do Německa, cca 5 x ročně. Případně se bude využívat také pro přepravu ceninových barev. Limitem se rozumí limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce pro konkrétní vozidlo, je-li uvedena RZ. U přeprav bez uvedení RZ platí limit pojistného plnění pro všechny pojistné události i vozidla. Požadavky na zabezpečení pro přenos hotovosti (tj. převoz peněz ve vlastnictví STC): do pojistné hodnoty do ,- Kč (posel) není nutnou podmínkou na zabezpečení přepravy použití vozidla; pro limit plnění od ,- Kč do ,- Kč je přeprava prováděna vždy vozidlem; pro limit plnění od ,- Kč do ,- Kč je přeprava prováděna vždy vozidlem a kromě řidiče přepravu provádí další osoba; pro limit plnění od ,- Kč až ,- Kč je přeprava prováděna vozidlem (osobním vozidlem), kromě řidiče a další osoby, je přítomen ozbrojený doprovod. Požadavky na zabezpečení pro převoz ostatních přepravovaných věcí mimo převoz hotovosti ve vlastnictví STC: Automobily jsou sledovány - aktuální poloha minutové zpoždění. Automobily jsou skříňové a ve dvou případech ještě vybaveny rampou, která se otevírá z kabiny vozidla, takže není přístup zvenčí k mechanismu otevírání dveří. Mezi závody se přepravují ceninové výroby a je zde vždy přítomnost trezoristy nebo ozbrojený doprovod. Výrobky jsou uzavřeny v plechových kontejnerech a uzavřeny 2 visacími zámky, klíče mají rozdílné osoby. Nikdo nemá oba klíče. Převozy mezi závody jsou podle požadavku výroby, v průměru 2x za týden. Odvoz zboží zákazníkům (na Slovensko 2 3 ročně) probíhá se samostatným vozidlem ostrahy STC, u řidiče trezorista. U kratších cest po ČR je v kabině také člen ostrahy STC. Zákazníkům se vozí zboží 3-4 za měsíc, cena do cca 2 mil. Kč. Pro limit plnění více jak 2 mil. Kč je přeprava prováděna výhradně vozidly uvedeným v tabulce, se specifikovanou RZ a zabezpečením uvedeným v poznámkách 1 až 4 a ve výše uvedených odstavcích popisujícími zabezpečení pro převoz ostatních přepravovaných věcí mimo převoz hotovosti ve vlastnictví STC. 24

25 6. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 6.1. Pojištění odpovědnosti za újmu a odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností nebo vadou výrobku Požadavky na pojištění: Obecná odpovědnost za újmu a odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností nebo vadou výrobku. Limit plnění: ,- Kč z jedné a ze všech událostí nastalých během jednoho pojistného roku a. sublimit: ,- Kč za nemajetkovou újmu, resp. duševní útrapy b. sublimit: ,- Kč za čistou finanční škodu c. sublimit: ,- Kč regresní nároky zdravotní pojišťovny (zaměstnanci i třetí osoby) d. sublimit: ,- Kč regresní nároky z vyplacených dávek nemocenského pojištění (zaměstnanci i třetí osoby) e. sublimit: věci zaměstnanců: 1 mil. Kč Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku se musí vztahovat i na čisté finanční škody vzniklé v důsledku vady výrobku (spojení, smísení). Pojištění se musí vztahovat i na nárok pojistitele podle 2820 zák. č. 89/2012 Sb., resp. 33 zák. č. 37/2004 Sb. Pojištění se sjednává s retroaktivním datem 1 rok. Doplnění informace k odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku: Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností nebo vadou výrobku se musí vztahovat i na škody v souvislosti s poskytováním závodního stravování (salmonela) včetně podávaných pokrmů v závodní jídelně (obědy se nevyrábí, pouze přivážejí od dodavatele a ohřívají) a kantýně: Místa pojištění v tomto případě: - výrobní závod I, Růžová 6, čp. 943, Praha ks obědů/ den - Personální centrum, Za Viaduktem 1143, Praha 7 30 ks obědů / den Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností nebo vadou výrobku se musí vztahovat také na škody na životním prostředí. Vybrané ukazatele za rok 2014 za polygrafickou část podniku, která po transformaci tvoří STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Hospodářský výsledek po zdanění tis. Kč Tržby za vlastní výrobky a služby

26 tis. Kč K měla STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik celkem 439 zaměstnanců (fyzických osob), z toho: o 297 zaměstnanců v sídle podniku, tj. na generálním ředitelství a ve výrobním závodě I v Praze 1, Růžová 6/943; o 54 zaměstnanců ve Personalizačním centru na Praze 7, Za Viaduktem 8/1143; o 88 zaměstnanců ve výrobním závodě III na Praze 3, Na Vápence 14/

27 6.2. Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním Pojistník: STC Pojištění: zaměstnanci pojistníka, uvedení ve jmenném seznamu pojištěných, který je součástí pojistné smlouvy. Změny v seznamu pojištěných: datum počátku, resp. konce pojištění jednotlivého zaměstnance ohlásí pojistník pojistiteli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud tak pojistník neučiní, má se zato, že ke změně v seznamu pojištěných nedošlo. Pojistná nebezpečí: odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (podle příslušných ustanovení zákoníku práce) a to včetně škod při řízení dopravního prostředku řidičů referentů a řidičů z povolání, nekvalitně provedené práce a vyrobení zmetku (neshodného výrobku). Počet řidičů z povolání: 2 zaměstnanci V případě pojistného plnění za částečnou škodu na věci bude pojistné plnění odpovídat účelně vynaloženým nákladům na částečnou opravu věci bez ohledu na opotřebení. Limit pojistného plnění z jedné pojistné události: ,- Kč. Počet zaměstnanců: (aktuální počet pojištěných zaměstnanců k zaměstnanců STC) Limit pojistného plnění ze všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku: ,- Kč. Spoluúčast: 1 000,- Kč Pojistné bude po skončení každého pojistného roku zúčtováno (pro rata za každý započatý měsíc pojistné doby) podle skutečného stavu pojištěných zaměstnanců formou přeplatku / nedoplatku pojistného. 27

28 7. DALŠÍ, DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 7.1. Upřesnění pojmu sdružený živel: požár, výbuch, úder blesku, pád letadla aerodynamický třesk nepřímý úder blesku zemětřesení sesuv a sesednutí půdy, sesuv nebo zřícení laviny povodeň, záplava atmosférické srážky vystoupnutí vody z odpadního potrubí vichřice, krupobití pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů zřícení skal nebo zemin tíha sněhu nebo námrazy škody způsobené vytékáním média z vodovodního nebo teplovodního zařízení nebo škody způsobené zamrznutím nebo přetlakem média v něm náraz dopravního prostředku 7.2. Limity a sublimity pojistného plnění: požár, výbuch, úder blesku, pád letadla - pojistná částka aerodynamický třesk ,- Kč nepřímý úder blesku ,- Kč zemětřesení ,- Kč sesuv a sesednutí půdy ,- Kč sesuv nebo zřícení laviny ,- Kč povodeň, záplava ,- Kč atmosférické srážky ,- Kč vystoupnutí vody z odpadního potrubí ,- Kč vichřice, krupobití ,- Kč pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů ,- Kč zřícení skal nebo zemin ,- Kč tíha sněhu nebo námrazy ,- Kč 28

29 škody způsobené vytékáním média z vodovodního nebo teplovodního zařízení nebo škody způsobené zamrznutím nebo přetlakem média v něm ,- Kč náraz dopravního prostředku ,- Kč rozbití skla ,- Kč vandalismus ,- Kč krádež, loupež v případě pojištění movitých věcí ,- Kč krádež, loupež v případě pojištění zásob ,- Kč nakládka a vykládka při přepravě věcí ,- Kč 7.3. Spoluúčasti pojistného plnění: požár, výbuch, úder blesku, pád letadla ,- Kč aerodynamický třesk ,- Kč nepřímý úder blesku ,- Kč zemětřesení ,- Kč sesuv a sesednutí půdy ,- Kč sesuv nebo zřícení laviny ,- Kč povodeň, záplava - 5% / min ,- Kč, s výjimkou rekreačních zařízení, zde spoluúčast ,- Kč atmosférické srážky ,- Kč vystoupnutí vody z odpadního potrubí ,- Kč vichřice, krupobití ,- Kč pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů ,- Kč zřícení skal nebo zemin ,- Kč tíha sněhu nebo námrazy ,- Kč škody způsobené vytékáním média z vodovodního nebo teplovodního zařízení nebo škody způsobené zamrznutím nebo přetlakem média v něm ,- Kč náraz dopravního prostředku ,- Kč krádež, loupež ,- Kč vandalismus, rozbití skla 500,- Kč movité věci na území Evropy 1 000,- Kč sbírka a cenné předměty ,- Kč přerušení provozu 48 hodin, min ,- Kč přeprava věcí 5 000,- Kč odpovědnost z činnosti STC 5 000,- Kč 29

30 nemajetková újma při odpovědnosti z činnosti STC ,- Kč odpovědnost za věci převzaté a užívané 5 000,- Kč regres zdravotní pojišťovny nebo OSSZ 1 000,- Kč škoda na věcech zaměstnanců 500,- Kč odpovědnost z výkonu povolání ,- Kč 30

31 8. ŠKODNÍ PRŮBĚH 2014: 2013: 1 škoda vytopení šaten a elektrorozvodny, vyplaceno ,- Kč 1 škoda poškození nemovitosti sprejem, vyplaceno ,- Kč 4 škody na vozidlech ze vztahu odpovědnost zaměstnanec - zaměstnavatel, vyplaceno celkem: ,- Kč 3 škody z důvodu vyrobení zmetku ze vztahu odpovědnost zaměstnanec - zaměstnavatel, vyplaceno celkem ,- Kč 1 škoda zatopení, ČOV a sklad, vyplaceno ,- Kč 1 škoda rozbité sklo v restauraci v Jindřišské ulici, vyplaceno ,- Kč 1 požár v trezoru (technická závada), vyplaceno ,- Kč 31

32 9. VÝPOČET PML PML: použitá metodika: vzdálenost mezi objekty uvnitř požárního komplexu: o o o o nehořlavé: < 10 metrů hořlavé: < 20 metrů výbušné: < 30 metrů vzdálenost menší, než vyšší objekt bez přerušení provozu hašení: bez zásahu VZ I: mil. Kč VZ II: 469 mil. Kč VZ III: 281 mil. Kč Jindřišská ul., Praha: 86 mil. Kč Rekreační zařízení pouště, obec Mokrovraty: 5 mil. Kč Rekreační zařízení Pernink, Karlovarská č. ev. 38: 5 mil. Kč 10. PŘÍLOHY Příloha č.1 - Zápisy o tematické kontrole dodržování povinností stanovené předpisy o požární ochraně Příloha č.2 - Snímky povodňových map 32

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Příloha č. 1 Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Místo pojištění: Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 Soubor budov sloužící jako domov pro seniory se

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Chlápková Alena, Zdiměřická 145/22, 149 Praha 4, 1165151, 67 686 228 KALKULACE ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN Pojistitel:

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Specifikace pojištění. Pojištění majetku a odpovědnosti podniku

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Specifikace pojištění. Pojištění majetku a odpovědnosti podniku 1 Informace o pojistníkovi a pojištěném Pojistník Obchodní firma: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Sídlo: Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919 Pojištěný Obchodní firma:

Více

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov 1. Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov Zpracovala makléřská společnost člen skupiny IČO: 25 93 59 25 Pernerova 168, Pardubice Kontaktní osoba Mgr. Martin Novotný

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: zjednodušené podlimitní řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Pojistný program. pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace

Pojistný program. pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace Pojistný program pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 8549 SUBJEKTY OBCE (MĚSTA,

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1. Pojištění majetku města. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1. Pojištění majetku města. ve zjednodušeném podlimitním řízení Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 ze dne 25. 11. 2013 k podlimitní veřejné zakázce na služby Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Živelní pojištění - sdružený živel

Živelní pojištění - sdružený živel Příloha č. 3a) Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku, odpovědnosti a lesů Místo pojištění - Karlovy Vary + jednotlivá místa pojištění dle uvedení v účetní evidenci pojištěného

Více

1. Majetkové pojištění

1. Majetkové pojištění k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. Příloha č. 2 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Železný Brod OBCHODNÍ

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik. Růžová 6/943, Praha 1, 110 00 IČ: 00001279

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik. Růžová 6/943, Praha 1, 110 00 IČ: 00001279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6/943, Praha 1, 110 00 IČ: 00001279 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, STÁTNÍ PODNIK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 OBSAH strana I. ÚVODNÍ SLOVO 3

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Pojištění majetku 1.1. Pojistné částky, pojistná hodnota, limity pojistného plnění Pojistné

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Název veřejné zakázky: Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s. p. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Zadavatel název: Povodí Moravy,

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

TABULKA Č. 1 PRO STANOVENÍ VÝŠE POJISTNÉHO POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ. Celková výše ročního pojistného za živelní pojištění v Kč 0,00

TABULKA Č. 1 PRO STANOVENÍ VÝŠE POJISTNÉHO POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ. Celková výše ročního pojistného za živelní pojištění v Kč 0,00 TABULKA Č. 1 PRO STANOVENÍ VÝŠE POJISTNÉHO POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ P.č. Pojištěný majetek dle přílohy č. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G vlastní budovy a stavby - viz příloha č. 2 A - soupis pojištěného majetku -

Více

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména: Město Stráž pod Ralskem, starostka Revoluční čp. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Obchodní podmínky Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Více

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, STÁTNÍ PODNIK RŮŽOVÁ 6/943, PRAHA 1, 110 00 IČ: 00001279

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, STÁTNÍ PODNIK RŮŽOVÁ 6/943, PRAHA 1, 110 00 IČ: 00001279 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, STÁTNÍ PODNIK RŮŽOVÁ 6/943, PRAHA 1, 110 00 IČ: 00001279 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, STÁTNÍ PODNIK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 OBSAH strana I. ÚVODNÍ SLOVO 3

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

Underwriting. Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika )

Underwriting. Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika ) Underwriting Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika ) Uvažuj o pravděpodobnostech (souvislostech) pravděpodobnost ztráty je faktorem při rozhodování jak s rizikem

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÍ

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÍ Příloha č. 4 Počet listů: 7 Počet příloh: 5 SPECIFIKACE POJIŠTĚNÍ I. KOMPLEXNÍ ANALÝZA POJISTNÝCH RIZIK 1. Identifikace klienta - pojistníka, pojištěného 1. Město Rýmařov 1.1. Adresa společnosti Ing. Petr

Více

UCZ/Balpo/14. Doplňkové pojistné podmínky. pro balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO. Obsah. Článek 2 Obecné zásady

UCZ/Balpo/14. Doplňkové pojistné podmínky. pro balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO. Obsah. Článek 2 Obecné zásady UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 488 125 125 Doplňkové pojistné podmínky pro balíčkové komplexní podnikatelů

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

Odpověď č. 3: Pro místo pojištění území ČR se připouští stanovení ročního limitu pojistného plnění ve výši 3 mil. Kč.

Odpověď č. 3: Pro místo pojištění území ČR se připouští stanovení ročního limitu pojistného plnění ve výši 3 mil. Kč. Číslo dopisu: 0242/UNI-OVA/2015 V Ostravě: 20.8.2015 Vyřizuje, tel.: Ing. Ivo Fábera, +420 596 245 926 Věc: Dodatečné informace č. 02 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti

Více

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik. STC to s eidasem umí! Únor 2017

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik. STC to s eidasem umí! Únor 2017 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik STC to s eidasem umí! Únor 2017 * Historie podniku * STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN byla založena v roce 1928 jako tiskárna bankovek. * V roce 1937 získala tiskárna na Mezinárodní

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2. Pojištění majetku města. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2. Pojištění majetku města. ve zjednodušeném podlimitním řízení Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2 ze dne 29. 11. 2013 k podlimitní veřejné zakázce na služby Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

N á v r h. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny

N á v r h. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny ZM Lysá nad Labem Dne: 27.1.2016 N á v r h Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny Zpráva se předkládá z důvodu: Požadavku KV Zprávu vypracoval: Ing.Polenová Ivana Zprávu předkládá:

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 400 040 029 Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika IČ: 47115971 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku Technické podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Pojištění majetku Městské části Praha 1 Specifikace

Více

Počátek pojištění: Pojistná doba: Pojistné období: Konec pojištění: ,00:00 hod. 1 rok 2 roky ,24:00 hod.

Počátek pojištění: Pojistná doba: Pojistné období: Konec pojištění: ,00:00 hod. 1 rok 2 roky ,24:00 hod. Allianz pojišťovna, a.s. Allianz (jfi) Pojistná smlouva č. 400 031 058 Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8, Česká republika IČ: 47115971 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ) MĚSTO JESENÍK PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ) Č.j.: MJ/58242/2016/OI/Gv 1. ZADAVATEL Zadavatel: Název: město

Více

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Společná část - Vymezení pojmů 1.ÚČASTNÍCI SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ...3 1.1.POJISTNÍK...3 1.2.POJIŠTĚNÝ...3 1.3.POJISTITEL...3 1.4.POJIŠŤOVACÍ

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

Identifikační údaje zadavatele:

Identifikační údaje zadavatele: Příloha č. 4 Obchodní podmínky a platební podmínky Název zakázky: 35_Lo_Pojistné služby Číslo veřejné zakázky: 13/9615/035 Identifikační údaje zadavatele: Obchodní firma/název: Technická univerzita v Liberci

Více

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3.

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3. Pojistná smlouva č.: 50930674-17 Stav k datu 1. 12. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 Pojištění strojů Karel Řezáč Šárecká 1372/91 160 00 PRAHA 6 ČESKÁ REPUBLIKA 1. Smluvní strany Pojišťovna: Česká pojišťovna

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního města Prostějov včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností

Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního města Prostějov včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností Komplexní pojištění statutárního města Prostějov Příloha č. 1a Obchodní podmínky pro návrh smlouvy k části 1 veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 o pojištění domácností s asistencí Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Produktový list Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Základní parametry Typ pojištění Předmět pojištění Pojistná doba Frekvence placení Podmínky sjednání Spoluúčast Varianty rozsahu pojištění

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva 7720988432 Úsek hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná v obchodním

Více

Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č (dále jen RPS)

Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č (dále jen RPS) Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 (dále jen RPS) Pojistitel: Pojistník: Pojištěný: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

č DIRECT pojišťovna, a.s. Město Rýmařov Pojistná smlouva o škodovém pojištění podnikatelů 1. Úvodní ustanovení Všeobecná ujednání

č DIRECT pojišťovna, a.s. Město Rýmařov Pojistná smlouva o škodovém pojištění podnikatelů 1. Úvodní ustanovení Všeobecná ujednání Pojistná smlouva o škodovém pojištění podnikatelů č. 900000029836 Pojistitel: DIRECT pojišťovna, a.s. IČ: 250 73 958 Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČO 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku, u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, zastoupená Ing. Jaroslavem Vodehnalem,

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 o pojištění rodinných domů a bytových jednotek Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním

Více

Zadání pojistného rozsahu

Zadání pojistného rozsahu Čj.: ZSM-64-8/OVZ-206 Příloha k zadávací dokumentaci Zadání pojistného rozsahu na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení na služby s názvem: Pojištění majetku a odpovědnosti vnitrostátního

Více

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU Pojistník, pojištěný: Obec Dobrá Dobrá 230, 739 51 Dobrá IČ: 00 29 65 89 Pojištěnými jsou dále: A. NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Základní škola

Více

Lipí 2642/4, Horní Počernice, Praha 20, Kancelář buňky MH Praha 20, poz. Parc. Č- 1598, čp. 1765/2

Lipí 2642/4, Horní Počernice, Praha 20, Kancelář buňky MH Praha 20, poz. Parc. Č- 1598, čp. 1765/2 Specifikace pojišťovaného majetku a odpovědnosti MČ Praha 20 Horní A. Pojištění majetku a odpovědnosti obce (městské části) Přehled o pojišťovaném majetku MČ Praha 20 Horní je uveden v následujícím seznamu

Více

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva číslo xxx xxxxxx x Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - OBSAH 1. Základní informace... 2 1.1. Informace o pojistníkovi / pojištěných... 2 1.2. Základní informace k poptávce...

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č typu "A" v aktuálním znění platném od pojištěného BD/SVJ ev. č. 609

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č typu A v aktuálním znění platném od pojištěného BD/SVJ ev. č. 609 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 215 pojištěného BD/SVJ ev. č. 69 (pro bytová družstva/společenství vlastníků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 0513814018 Aktualizační dodatek č. 1 v úplném znění uzavřená mezi smluvními stranami: 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu

Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Pojistník a pojištěný: Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Dalšími pojištěnými jsou: Příspěvkové organizace zřízené pojistníkem,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve

Více

iliflu ii~in 1Q11 ni mu flu mu i!ii flu iiii fl~ flu ilii Iliu fill liii

iliflu ii~in 1Q11 ni mu flu mu i!ii flu iiii fl~ flu ilii Iliu fill liii RALI ~ Pojistná smlouva o pojištění majetku a odpovědnosti - Region ev. Č. nabidk 9333 279286 iliflu ii~in 1Q11 ni mu flu mu i!ii flu iiii fl~ flu ilii Iliu fill liii ~GLT93332792881~ SMLUVNÍ STRANY Pojistitel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

1.1 Uchazeč je povinen podat návrh smluv pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.

1.1 Uchazeč je povinen podat návrh smluv pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1 Uchazeč je povinen podat návrh smluv pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. 1.2 Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele,

Více

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Dále uvedené doložky budou součástí pojistné smlouvy jako smluvní ujednání a mají vždy přednost před jakýmikoliv ujednáními pojistných podmínek, standardizovaných

Více

Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu

Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Příloha č. 1 zadávacích podmínek Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Pojistník a pojištěný: U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Dalšími pojištěnými jsou: Příspěvkové organizace

Více

Limity plnění: Voda z vodovodního potrubí Kč. Ostatní živelní rizika souhrnný limit. Spoluúčasti: FLEXA Kč

Limity plnění: Voda z vodovodního potrubí Kč. Ostatní živelní rizika souhrnný limit. Spoluúčasti: FLEXA Kč Příloha č. 1 DIPLOMATICKÝ SERVIS Pojistný program pojištění majetku od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2017 Živelní pojištění majetku Rozsah pojištění Pojistná nebezpečí: Předměty pojištění, pojistné částky: Sdružený

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 2. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 416/2015/OF NÁZEV: Pojištění majetku města na roky 2016-2017 ANOTACE: Výběr poskytovatele pojištění majetku města

Více

ITEAD a.s. Pardubice, pobočka Olomouc, Dolní Hejčínská Olomouc Příloha číslo: 3 Počet listů : 7

ITEAD a.s. Pardubice, pobočka Olomouc, Dolní Hejčínská Olomouc Příloha číslo: 3 Počet listů : 7 ITEAD a.s. Pardubice, pobočka Olomouc, Dolní Hejčínská 31 779 00 Olomouc Příloha číslo: 3 Počet listů : 7 Riziková zpráva pro účel pojištění: stanovení míry pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané

Více

VPP PPN 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VPP PPN 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

JISTOTA. Pojištění majetku a odpovědnosti. Pojištění podnikatele a právnických osob

JISTOTA. Pojištění majetku a odpovědnosti. Pojištění podnikatele a právnických osob JISTOTA Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění podnikatele a právnických osob 1. Smluvní strany Pojišťovna Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273,

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ VĚCI ŽIVELNÍ UDÁLOSTÍ DPPŽU1 MP 1/03 OBSAH

Více

Přehled právních předpisů

Přehled právních předpisů Přehled právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích právní stav k 8. 9. 2008 1. Provoz na pozemních komunikacích 2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 3. Výcvik řidičů 4. Řidičské

Více

Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05

Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05 Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05 Živelní pojištění Označení Název Užití DZ1 Lehké stavby, dřevostavby Výluka vždy, je li sjednáno živelní pojištění souboru staveb

Více

Poptávaný rozsah pojištění

Poptávaný rozsah pojištění Poptávaný rozsah pojištění Pojistník: Pojištěné subjekty: Město Lovosice Město Lovosice a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Město Lovosice Obsah: 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu...

Více

Technické podmínky pro poskytování služeb

Technické podmínky pro poskytování služeb Příloha č. 9 zadávací dokumentace Technické podmínky pro poskytování služeb POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích pojištění A/ Obecné údaje o Zadavateli Počet studentů...12.000

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti

Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti dle Všeobecných pojistných podmínek obecná část UCZ/14 (dále jen VPP UCZ/14 ), Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti zvláštní

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č.

Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. Rok 214, změna č.., platná od.. 214 (přihlašuje se - odhlašuje se) Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro

Více

Příloha Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti Příloha Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti Pořadové číslo veřejné zakázky: Zadavatel: Město Hodonín Masarykovo náměstí 1 695 35 Hodonín

Více

* 0018184626240000* Pojistná smlouva číslo: 0018184626

* 0018184626240000* Pojistná smlouva číslo: 0018184626 * 0018184626240000* Pojistná smlouva číslo: 0018184626 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Zastoupena: Alanem Zahradou, regionálním

Více

1. POŽADOVANÝ ROZSAH POJIŠTĚNÍ. Část I. Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu či újmu

1. POŽADOVANÝ ROZSAH POJIŠTĚNÍ. Část I. Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu či újmu 1. POŽADOVANÝ ROZSAH POJIŠTĚNÍ Část I. Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu či újmu 1.1. Živelní pojištění 3 Strana 1.2. Krádež, loupež 9 1.3. Pojištění vandalismu 13 1.4. Pojištění skel 13 1.5. Pojištění

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Stručná charakteristika

Více