VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ"

Transkript

1 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t en 2012 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Building 8/ Building 10/ Deutsches Ingenieur Blatt 3/ Engineering News Record 4/ Engineering News Record 5/ Engineering News Record 6/ Engineering News Record 7/ Travaux 886/ Signální informace V/2012 1

2 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Výtahy zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT ze zahraničních odborných stavebních časopisů a z časopisů příbuzných oborů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: název článku (příspěvku) překlad názvu do češtiny bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě: název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Výtahy ze zahraničních časopisů jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma. Signální informace V/2012 2

3 Building... 8/2012 Kde je růst? Where s the growth? Building č. 08 / 2012, str. 1 Článek se zamýšlí nad tvrzením, že ekonomika Velké Británie roste a má už nejhorší období za sebou. Rozhodně to neplatí o stavebnictví, které je dosud v útlumu a jednotlivé stavební firmy mají prospěch víc ze zahraničních zakázek než z domova. Společnost civilních inženýrů (ICE) nyní konstatuje, že zatím se nedaří zvýšit kapitál pro investice, tak jak bylo slíbeno na podzim roku Existuje řada překážek, které zhoršují situaci. V prvé řadě nejsou vyjasněny podmínky pro převedení penzijních fondů do investičního balíku pro výstavbu, jak bylo plánováno. Vláda dále rozhodla o pozastavení všech akcí v rámci soukromé finanční iniciativy (PFI). Výstavba dálnic a silnic má v rozhodovacím procesu rovněž skluz a dodavatelé, kteří se na tento druh výstavby připravovali, mají problémy. Plán vlády postavit bytové domy by byl tou nejrychlejší možností, jak opět rozjet stavební výrobu se stimulem 1,5 mld. liber. Navrhovalo se, aby Bank of England koupila obligace společností, které by chtěly stavět byty. Tím by se urychlila aktivita na poli výstavby nezávislá jen na bankovních úvěrech. Některé velké stavební firmy již přesunují své zájmy za moře, protože vládní politika ve výstavbě je nepřehledná, pomalá a její koncepce časově velmi vzdálená. Princ a architekti postupují jednotně pro dosažení nulových emisí uhlíku Princ and archtects unite to tackle zero carbon housing Building č. 08 / 2012, str. 1 Nadace založená princem Charlesem a dvě hlavní skupiny architektů, pracujících na projektech bytových domů s nulovými emisemi uhlíku, se spojují v úsilí vytvořit nový model pasivního domu v souladu s předpisy. Architekt Dunster má již realizovaný model BedZed v jižním Walesu a architektonická kancelář Bere Architects navrhla pasivní dům, postavený v inovačním parku Britského ústavu BRE (Building Research Establishment). Obě skupiny mají za cíl dosáhnout úrovně 6 kodexu o pasivním domu. Průmysl se obává časového harmonogramu pro program Green Deal Industry fears government timetable for Green Deal Building č. 08 / 2012, str. 11 Zástupci stavebního průmyslu se obávají, že plán výstavby v rámci programu Green Deal, se všemi atributy nového pojetí výstavby ve smyslu energetických úspor, snižování emisní zátěže a zlepšení kvality a pohody v domech, je ve skluzu, a to vyvolává nejistotu v plánování podnikové ekonomiky. Nové předpisy v rámci novely stavebního řádu, část L, při tom ukládají vlastníkům povinnost zlepšit energetické parametry domů již od října Tomuto termínu plnění už nikdo nevěří a jsou obavy, že ani rok 2013 není jistý. Postaví se na Tajvanu Made in Tajvan Building č. 08 / 2012, str. 12 Španělský architekt Santiago Calatrava získal kontrakt na projekt komplexu pro umění a vzdělávání univerzity v Tajvanu. Objekt bude zahrnovat centrum umění se sálem pro osob, uměleckou školou a střediskem pro výuku designu. Součástí komplexu bude také divadelní objekt pro 500 osob. Oba Signální informace V/2012 3

4 objekty jsou podle již provedených modelů navrženy v duchu místních architektonických tradic s prohnutými střechami. Firmy mají nechuť investovat do výuky pro Green Deal Firms reluctant to invest in Green Deal skills training Building č. 08 / 2012, str. 15 Stavebním firmám se nechce investovat do školení pracovníků pro úkoly, spojené s vládním programem výstavby Green Deal, dokud nebudou prověřeny zakázky od klientů. Firmy také málo znají podrobnosti o řízení a provádění celého programu. Mají nedostatek pracovníků pro úkoly energetické efektivnosti a téměř polovina zaměstnanců nemá žádné zkušenosti s renovačními pracemi, do kterých je třeba zařadit otázky uplatnění biomasy a obnovitelných zdrojů energie, což se týká zejména menších firem. Nedůvěra v existenci možných zisků je velká. Vlastníci domů se naproti tomu chystají vkládat do zlepšení energetických a ekologických parametrů svých nemovitostí pouze minimální (povinné) částky v rozsahu třídy F a G a pouze 6 % z nich objednávají úpravy přednostně. Pokud by se týkaly povinné úpravy i již pronajatých objektů, pak si majitelé těchto objektů nedovedou představit svou angažovanost v této sféře. Penzijní fondy odevzdány ve prospěch plánu infrastruktury Pension funds to deliver on infrastructure plan Building č. 08 / 2012, str. 17 Vláda se zabývá myšlenkou použít mnohamiliardové částky z penzijních fondů na krytí investičních výdajů do výstavby infrastruktury. Jedná se o 20 mld. liber, převedených k lednu 2013 k tomuto účelu. V celkem fondech je v současnosti asi 800 mld. liber. Mluvčí vlády se domnívá, že je to velmi dobrá myšlenka, která může rychle poskytnout potřebné prostředky pro zahájení plnění plánovaných úkolů. Bude to cesta neziskového typu se zaměstnanci, zvlášť najatými pro uvolňování prostředků, neboť paleta různých investičních akcí bude široká a specifická. Vláda tím chce vytvořit konkurenční situaci proti dosud zavedené soukromé iniciativě financování PFI, kterou již delší dobu kritizuje. Kolumbie hledá mezi britskými firmami zájemce o výstavbu Colombia seeks UK firms for private finance Building č. 08 / 2012, str. 17 Jihoamerický stát Kolumbia plánuje zčtyřnásobit investice do své infrastruktury. Vyčleněná částka do roku 2015 dosáhne 5,3 mld. dolarů. Plán zahrnuje rekonstrukci špatného stavu železniční sítě a výstavbu úředních budov v hlavním městě Bogotá v rozsahu 1,7 mil. m 2. Ekonomika země za poslední období vzrostla o 5,6 % a plánované stavby by se prováděly metodou PPP s koncesí na 30 let. V horizontu roku 2021 by byla celková částka investic do železničních tratí pro nákladní dopravu až 6,7 mld. dolarů zejména pro potřeby odvozu těžených surovin a ropy. Nabídka britským firmám pramení ze znalosti o dobrých výsledcích PPP a činnosti těchto firem v zahraničí, včetně seriozního jednání a kvality odvedených prací. Pro metodu PPP bude v zemi uveden v platnost nový zákon. Katar tygr Středního východu Redefining Qatar Building č. 08 / 2012, str. 22 V roce 2011 vzrostla ekonomika Kataru o celých 20 % a hrubý domácí produkt na hlavu dosáhl dolarů, což je dvojnásobek HDP na obyvatele, než ve Spojených státech. Tím se Katar stal nejbohatším státem světa před Lichtenštejnskem, celkový HDP dosáhl téměř 100 mld. dolarů. Bohatství pochází z ropy, která má zásoby 15 mld. barelů na dobu 37 let a ze zemního plynu, jehož je 26 bilionů m 3, a to je 14 % všech světových zásob. Do roku 2030 budou všechny stavby v zemi nést označení trvale udržitelné kvality. K výstavbě jsou zvány zejména britské firmy, které v oblasti dlouhodobě pracují a znají dokonale Signální informace V/2012 4

5 místní podmínky. V hlavním městě Dohá jsou již čtvrti s výškovými stavbami (West Bay Skyline). Katar získal pořadatelství Světového poháru v kopané na rok 2022 a k tomu směřují první důležité investice sportovní komplex, zlepšení dopravní obslužnosti, ubytovací kapacity. Budou využívány zkušenosti z výstavby v rámci londýnských Olympijských her Postaví se celkem devět nových stadionů a tři současné budou rekonstruovány. Železniční tratě budou stát 25 mld. dolarů, neboť zároveň bude posíleno spojení se Saudskou Arábií a Bahrajnem. Nové letiště bude stát 11 mld. dolarů, nový přístav 5,5 mil. dolarů. Země se zároveň bude ucházet o pořádání Olympiády v roce Building... 10/2012 Libye plánuje výstavbu nejméně sedmi nemocnic Libya plans at least seven new hospitals Building č. 10 / 2012, str. 12 Prozatímní libyjská vláda plánuje výstavbu nejméně sedm nových nemocnic a více rekonstrukcí. Budou se provádět metodou PPP s tím, že budou přijaty nejvýhodnější nabídky firem. Země nemá dosti prostředků pro poskytování úvěrů i přes značné příjmy z těžby ropy a firmy musí hledat jiná řešení s vědomím, že jde o dlouhodobou návratnost. První hodnocení výstavby pro Olympijské hry 2012 The greenest show on earth Building č. 10 / 2012, str. 34 Necelých šest měsíců před zahájením Olympijských her 2012 v Londýně byla provedena první bilance kvality výstavby celého areálu her. Obecně z ní vyplývá, že se tyto hry odehrají v prostředí, které nemá konkurenci ve vytvoření nejvíce ekologického prostředí na světě se všemi požadovanými parametry úspornosti, čistoty půdy, vod i ovzduší, s promyšlenou dopravou, ubytováním a zázemím pro řízení her, pro jejich sledování sdělovacími prostředky a s velmi dobře koncipovaným plánem dalšího využití areálu pro hrách. Dosažené cíle v jednotlivých daných úsecích výstavby byly překročeny. Místo uvažovaných 50 procent materiálů, dopravovaných po vodě nebo železnicí bylo přepraveno 67 %, což značně ulehčilo silniční dopravě. Místo plánovaných 90 % odpadů bylo recyklováno 95 %. Až 99,5 % stavebních konstrukcí a dalších zbytků po výrobě v areálu bylo zpětně využito nebo recyklováno, případně uloženo v zemi. Dále bylo využitím dešťové vody nebo filtrací zamořené vody ušetřeno 57 % pitné vody. Ze staveb má velodrom nižší parametr emisí uhlíku o 37 % oproti požadované kvalitě podle části L stavebního řádu. Je plně přirozeně větrán, a osvětlen denním světlem, hlavní stadion má nejméně hmotnou konstrukci v celé historii her o 75 %. Olympijská vesnice byla postavena podle úrovně 4 Kodexu pro trvale udržitelné objekty a v energetické efektivnosti má o 25 % nižší spotřebu než je předpis. Hala pro basketball je postavena ze dvou třetin z recyklovaných nebo znovu použitých materiálů a mohla by být přenesena do Ria de Janeira pro Olympiádu v roce Nejnovější zařízení získávají energii z obnovitelných zdrojů, biomasy, slunečního záření či zemského tepla. Olympijský park bude mít rozlohu 2,5 km 2, což je rozloha 297 fotbalových hřišť. Více než 2 mil. tun kontaminované zeminy bylo odstraněno. Očekává se návštěva diváků z celého světa. Posouzení se vymyká jen věž z ocelových tyčí a trubek, zvaná Arcelor Mittal Tower s hmotností tun, která budí obdiv nebo ošklivost a o tom, zda je také zelená, se již vedou polemiky. Přestavba barcelonské arény Las Arenas Las Arenas example how to reinvest a traditional building Building č. 10 / 2012, str. 41 Známá barcelonská aréna pro býčí zápasy Las Arenas byla po zákazu konat tyto zápasy 30 let prázdná. Sto let starý objekt velmi zchátral, část byla demolována. Původní mělké základy se musely zesílit, vnitřní prostor arény se vyhloubil pro pěti patrové parkoviště pro vozidel. Byla znovu Signální informace V/2012 5

6 vyřešena konstrukce střechy, obvodové zdivo bylo renovováno v tradiční podobě, objekt získal nové poslání jako moderní multifunkční obchodní a kulturní středisko Arenas de Barcelona podle projektu sira Rogerse z Británie. Město dostalo zpět jednu ze svých významných ikon architektury. Deutsches Ingenieur Blatt... 3/2012 Stavební inženýři v Německu očekávají dobré zakázkové období Bauingenieure erwarten gute Auftragslage Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2012, str. 6 Podle provedeného šetření očekávají stavební inženýři, že v roce 2012 bude pokračovat příznivý trend v získávání zakázek, jak tomu již bylo ve druhém čtvrtletí roku Šetření provedl Hlavní svaz německého stavebního průmyslu s tím, že přírůstek aktivit v roce 2012 bude o 1,6 % lepší, než tomu bylo v roce 2011 (tehdy 90,6 mld. Euro za celý sektor). Až 70 % dotázaných očekává velmi dobrý nebo dobrý rok, pouze 15 % z nich čeká špatné poměry. Celkem lze uvést, že rok 2012 je vhodným rokem pro investování do nových nemovitostí. Příznivé půjčky pro energetické sanace měst Günstige Darlehnen für die energetische Stadtsanierung Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2012, str. 6 Na podkladě vládního programu Energetická sanace měst - energeticky efektivní zásobování bytů se od 1. února 2012 podporuje veškerá aktivita v obcích a městech, směřující k vyšší energetické efektivnosti jednotlivých domů a bytů cestou půjčky z fondu pro Energii a klima. Půjčka je na deset let se zlevněným nájemným. Bylo již schváleno 84 pilotních projektů pro energetické získávání tepla, teplé vody a využití odpadní vody, které budou ve všech spolkových zemích bedlivě sledovány. Zpráva prezidenta Bericht des Präsidenten Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2012, str. 6 Ve zprávě se zabývá Dr. - Ing. Jens Karstedt, prezident Spolkové inženýrské komory, spoluodpovědností inženýrů za plnění úkolů na poli územního plánování a výstavby a jménem inženýrů nabízí všestrannou pomoc místním, regionálním i zemským orgánům při rozvoji území. Zásadním dokumentem na tomto poli je Charta pro trvale udržitelné město z roku 2007, přijatá v Lipsku. Kuratorium pro národní politiku rozvoje měst je odborným místem, které usiluje o mezinárodní rozšíření snah v tomto směru a jako pořadatel ročního kongresu 2012 navrhlo, aby se všechny iniciativy integrovaly tematicky i personálně v zájmu zvýšení kultury stavění, dále pak posílilo úsilí při řešení otázek zásobování energií a pro rozvoj sociálních a ekonomických faktorů rozvoje měst. Pro řešení otázek, spojených se zásobováním měst energiemi se navrhuje uspořádat mezinárodní setkání a získat tak další podněty pro akce v rámci budoucích úkolů rozvoje měst a obcí. Pro spolupráci je třeba získat partnery z průmyslu, vědy a z řad obyvatelstva k prosazení závěrů, které budou pro další postup v rozvoji měst přijaty. Patří k tomu i trvalé informování obyvatelstva o záměrech, postupech a cílech politiky rozvoje měst v Německu. Aktuální studie: deficit v zákonem dané energetické inspekci Aktuelle Studie:Defizit bei der geseztlichen energetischen Inspektion Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2012, str. 7 Technika, spojená s úpravou vnitřního vzduchu v budovách, má roční energetický potenciál okolo šest mil. tun CO 2. Pokud by ve státě byly z 68 % v provozu všechny ventilační jednotky s dobrou účinností, Signální informace V/2012 6

7 bylo by možné uspořit okolo 3,67 TWh elektrické energie. Kdyby se nahradily dosud provozované neefektivní přístroje na zpětné získávání tepla moderními jednotkami, získalo by se dalších 15 TWh tepelné energie. To jsou závěry provedené studie, která kromě toho kritizuje práci inspekce těchto technických zařízení pro úpravu vnitřního vzduchu jako žádný výsledek. Jen u velmi málo vlastníků domů mohla být konstatována péče o využití tepla z vnitřního prostoru, pouze 2 % těchto zařízení bylo kontrolováno. Požadavky spolkových zemí o plném uplatnění příslušného zákona tak nejsou plněny. Dálkové studium pro energetické poradce Berufsbegleitende Fernlehrgänge für Energieberater Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2012, str. 7 Na Technické univerzitě v Darmstadtu byly zahájeny učební kurzy dálkového studia pro architekty a inženýry s cílem získat osvědčení o způsobilosti poskytovat poradenství v jedné z daných oblastí: bytové stávající fondy, nebytové stávající fondy pasivní a plus-energetické novostavby. Studium je chápáno jako základ pro zvýšení kvality energeticky úsporné výstavby nebo sanací. Na závěr studia se vykoná zkouška, nabídka bude opakována každé čtvrtletí. Stanovisko Spolkové inženýrské komory ke vzorovému nařízení Stellungnahme zu dem Entwurf der Musterverordnung Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2012, str. 7 Spolková inženýrská komora Německa vydala své stanovisko k novému vzorovému návrhu pro činnost zkušebních inženýrů a znalců. Podporuje všechny snahy, které mají zavést jednotný model nařízení pro všechny spolkové země do jejich legislativy, a tím umožnit uznávání oprávnění zkušebních inženýrů a znalců obecně na celém území státu. Komora vyslovuje naději, že se obdobná snaha podaří také v oblasti vzorového nařízení pro odbornosti ochrany před hlukem a energetické odborníky. Novinka z normování Neues aus der Normung Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2012, str. 8 Výhradně pro členy inženýrských komor byl zprovozněn on-line portál v oblasti stavebních normativů, zahrnující okolo 400 aktuálních a 60 historických stavebních dokumentů. Jsou v něm zahrnuty normy z oblasti stavebně-technických podkladů, stavebních materiálů, stavebních výpočtů, provádění staveb, stavební fyziky, ochranných opatření na stavbách, vybavení budov. Do celkového obsahu patří i moduly Eurokódů s novými normami pro výpočty a řešení nosných konstrukcí. Podrobně jsou dány podmínky pro určování množství energií, z toho plynoucí projektové postupy a hodnocení spotřeby energie pro stavební díly i celky. Tyto údaje lze použít k vytváření energetických bilancí jak pro bytové, tak i nebytové stavby, novostavby i rekonstrukce a řadu dalších potřebných sestav. Studium pro projektanty a stavbaře rekonstrukcí stávajících domů Berufsbegleitender Masterstudiengang für das Planen und Bauen Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2012, str. 8 Akademie Vysoké školy v Biberachu otevírá studium při zaměstnání pro projektanty a stavbaře, zaměřené na problematiku spojenou s rekonstrukcemi stávajících stavebních fondů, a to na úrovni zkráceného stupně magistr. Vzhledem k interdisciplinární poloze problematiky budou přednášky zaměřeny na technické, sociálně-kulturní, územně plánovací a hodnoticí otázky rekonstrukcí a jsou určeny pro architekty, inženýry a absolventy stupně studia bakalář. Přednášky se budou konat v pátek a v sobotu po dobu šesti měsíců. Posluchači ukončí studium titulem magistr umění v odbornosti Signální informace V/2012 7

8 architektura. Zahájení studia v říjnu Od akce si pořadatelé slibují zvýšení kvality návrhů i prováděcích prací na rekonstrukcích a modernizacích stávajících staveb. Engineering News Record... 4/2012 Výstavba alternativního řešení Suezského kanálu v Izraeli Israel plans rail network as alternate to the Suez Canal Engineering News Record č. 4 / 2012, str. 6 V zájmu snížení závislosti na provozu v Suezském průplavu a zvýšení bezpečnosti země schválila izraelská vláda výstavbu železniční trati v délce 350 km za 2 mld. dolarů. Trať spojí břehy Středozemního a Rudého moře v přístavu Eilat. Výstavba potrvá pět let a bude finančně zcela zabezpečena. Na trati bude postaveno 63 mostů a 5 tunelů. Vláda podepsala memorandum s čínskou stranou o výstavbě prvních 180 km pro účely dopravy těžených fosfátů z dolů do Eilatu. Zkoušky prověřují únosnost sendvičových stěn jádra věže Tests prove mettle of towers shear- wall core Engineering News Record č. 4 / 2012, str. 14 Sendvičová konstrukce stěn pro vysoké stavby věže se skládá z dvojité deskové kompozitní sestavy, která lépe vyhovuje zatížení stavby při zemětřesení, než konstrukce z oceli nebo z betonu. Lépe také odolává větru a požáru. Rozhodující je rovněž kratší doba výstavby věže s touto konstrukcí, neboť odpadá cyklus, nutný k zatvrdnutí betonu. Sendvičová skladba konstrukce sestává ze dvou vnějších ocelových plátů, vyplněných betonem. Pláty působí jako bednění. Na vodorovné zatížení se sendvič vybavuje příčnou výztuží. Zkoušky různých kombinovaných druhů zatížení byly prováděny po dobu pěti let v laboratořích na 12 m vysokém vzorku věže. Hydraulika zkušebního zařízení vytvořila zatížení až 230 tun. O výsledcích zkoušek bude v roce 2012 pořízena kompletní dokumentace s pokyny pro projektanty a prováděcí firmy. Některé stavby jsou již ve fázi provádění, např. 50 m vysoká věž v San Francisku a nejméně pět dalších. Prováděcí společnost věří, že se dodatečně potvrdí výsledky zkoušek na odolnost konstrukcí proti zemětřesení, které dosud chybí. Globální PPP fondy hledají investory Global P3 fund seek investors Engineering News Record č. 4 / 2012, str. 17 Způsob financování investic jako spolupráce soukromého a veřejného kapitálu již překročil hranice jednotlivých zemí a stal se mezinárodním, globálním jevem. Proto vznikl fond s kapitálem 322 mil. dolarů se sídlem v Londýně, kde jsou s PPP značné zkušenosti. Ve fondu mají účast firmy z Kanady, Německa, Austrálie a Velké Británie, největší účast má německá firma Bilfinger Berger 20%. Fond bude přednostně operovat v oblastech, kde se jiné fondy, penzijní a pojišťovací nebo zdravotnické společnosti, bojí přílišného rizika. Oblastmi zájmu fondu budou různé druhy staveb, infrastruktura, ale také stavby pro výchovu, péči o zdraví, dopravu a správu. Jde o to, aby fond prokázal původní předpoklad, že stavby jím financované, jsou levnější při stejné kvalitě. Nejlepší z nejlepších 2011 Best of the best 2011 Engineering News Record č. 4 / 2012, str. 19 Nejlepší dokončené stavby v roce 2011 byly soustředěny do přehledu 18 kategorií podle projektů. Tento přehled obsahuje stavby ekologického rázu, inženýrské, kulturní, zdravotnické, výukové, průmyslové, dále pak řešení městských celků, rodinných a více bytových domů, obchodů (pod 10 mil. dolarů), Signální informace V/2012 8

9 rekonstrukcí, speciálních a sportovních staveb. Jedna kategorie se zabývala také interiérem s vítězem návrhu osvětlení. Nejvíce oceněných akcí je z Kalifornie (4), Texasu (3) a New Yorku (2). Federální úřady objasňují další výstavbu větrných jednotek na moři Feds clear path for offshore wind Engineering News Record č. 4 / 2012, str. 46 Vládní úřady potvrdily, že další výstavba větrných jednotek na moři (off shore) může pokračovat. Bude to ve státech Maryland, Virginia, New Jersey a Delaware. Rozhodnutí předcházela polemika s úřady, hájícími životní prostředí, jimž bylo z části vyhověno. Stát Virginia plánuje výstavbu větrných jednotek na asi 40 km 2 u pobřeží. Národní asociace pro oceány uvítala rozhodnutí, ačkoli sama je více orientována na ropu a plyn. Avšak poukazuje na vysokou cenu za energii získanou z větru, která může dosáhnout až 243 dolarů za 1 MWh, což je trojnásobek ceny, než je cena z výroby na bázi přírodního plynu s kombinovaným cyklem. Simulace konstrukce věže Shard v Londýně Simulating the construction of a skyscraper Engineering News Record č. 4 / 2012, str. T 4 Nejvyšší budovou ve Velké Británii bude věž Shard, která bude vysoká 305 m. Má trojbokou základnu a celá fasáda je ze skla. Projekt budovy byl původně zpracováván běžnou metodou dvourozměrného projektování, poté se přešlo na 3 D prostorové modelové řešení pomocí počítače, které ozřejmilo mnoho důležitých bodů návrhu. Poslední rozhodnutí o zdokonalení projektu dostává značku 4D a znamená, že se stavba připravovala i se zahrnutím časového postupu prací. Přípravný tým odborníků použil program s různými variantami provádění se započtením možných co kdyby scénářů. Tyto varianty byly vizuálně porovnány pro vzájemné pochopení pracovních toků a synchronizaci uplatnění jeřábů, cest, skládek materiálů a jiných faktorů v zájmu optimální logistiky. Včasné odhalení nekoordinovanosti činnosti věžových jeřábů bylo jedním z výsledků tohoto analytického postupu. Uplatnění metody 4D v grafické simulaci se stalo základem integrovaného systému projektu a provádění stavby od prvních úvah až po předání dokončené stavby zákazníkovi. Nyní uplatněnou metodu vyžadují pro obdobné projekty v řadě evropských států, neboť se stává novým standardem pro formulaci problému, stanovení strategie jeho řešení, projektování a provedení a pro prohloubenou trvalou kontrolou navrženého postupu přímo u všech sledovaných faktorů s celkovým optimálním výsledkem. Engineering News Record... 5/2012 Rozvoj zelené energie je ohrožen Green energy growth at risk Engineering News Record č. 5 / 2012, str. 11 Rozvoj staveb jako jsou hydroelektrárny, geotermálni studny a stavby pro biomasu bude ohrožen, pokud kongres neschválí rozšíření úvěrů pro jejich výstavbu. Bez toho by se další rozvoj zelených staveb zpomalil na velmi dlouhou dobu. Dodavatelský řetězec by se rozpadl a dával by se velmi pomalu dohromady. Výstavba takových akcí je dlouhá, vyžaduje od čtyř po osm let, z plánovaných desítek projektů by zbylo jen několik. Pokud nebude úvěr pro prováděcí podniky schválen, přijde o práci asi osob jen v oblasti Intermountain West. Plánované získávání energie ze zemského tepla, které by na mnoha místech bylo ekonomicky výhodné, nebude zahájeno vůbec. Existuje naděje, že se v průběhu roku přece jen dosáhne kladného rozhodnutí. Signální informace V/2012 9

10 Engineering News Record... 6/2012 Malé modulární reaktory jako nová vlna Small modular reactors are emerging as next wave Engineering News Record č. 6 / 2012, str. 9 Po schválení výstavby prvního jaderného reaktoru v USA ve státě Georgia na MW přichází po 30 letech novinka v podobě výstavby malých jaderných reaktorů na výkon od 45 do 300 MW, pod názvem mpower. O tuto výstavbu projevilo zájem již několik velkých firem, neboť náklady na jejich výstavbu jsou zlomkem nákladů na velké celky (jednotka 500 MW stojí mezi 1 až 2 mld. dolarů). Malé náklady by se mohly uhradit ze soukromých zdrojů bez úvěrů. Výhodou je, že lze investovat po částech. V prvním sledu by se mohlo jednat až o dvanáct realizací. Resort energetiky již na jaře 2012 poskytl draft ve výši 452 mil. dolarů na pět let pro dva projekty. Firma Westinghouse bude stavět reaktor o kapacitě 200 MW. Kalifornie vidí přenosový systém jako klíč pro geotermální zdroje California sees transmission as key to geothermal buildup Engineering News Record č. 6 / 2012, str. 14 Vládní činitelé státu Kalifornie pokládají za důležitý prvek rozvoje využití geotermální energie její přenášení na velké vzdálenosti. Přenosová síť byla donedávna podceňována a byla překážkou obchodu s energiemi. V oblasti Imperial County v údolí Imperial Valley, kde jsou největší zásoby geotermální energie z celého státu s nejvyšší teplotou, se budují tři závody po 150 MW a celkem lze získat až MW této energie. Zatím je v plánu pouze jedna přenosová linka Sunrise Powerlink, za 1,9 mld. dolarů blízko města Los Angeles, další se bude urychleně stavět. Vláda dává přednost geotermální energii také proto, že není možné postavit kolem dokola krajiny samé solární nebo větrné jednotky. V současnosti je v provozu 25 závodů na využití geotermální energie s vyprodukovaným množstvím GWh v roce Je soukromo veřejné partnerství (PPP) novou normou? Are public - private partnership the new norm? Engineering News Record č. 6 / 2012, str. IN 12 Federální podpora partnerství PPP dosáhla již značných rozměrů. Parlament odsouhlasil šestiletý plán na 320 mld. dolarů, senát přidal na dva roky 109 mld. dolarů a prezident odsouhlasil celkem 556 mld. dolarů na šest let. Souhrn podpory umožňuje stavět metodou PPP hlavní důležité projekty po celých USA. Tyto prostředky již využívá 30 států USA, navíc stát New York přidává 15 mld. dolarů na opravu vozovek, mostů, parků, pro ochranu před záplavami a pro systémy zásobování města vodou. Pro mnoho lidí je to velká změna, dosud se veřejná infrastruktura stavěná ze soukromých prostředků, omezovala na knihovny a školy. Stavební průmysl si musí na tuto změnu zvyknout. Velká část staveb byla realizována místními a regionálními dodavateli, nyní přicházejí velké stavební firmy, často i ze zahraničí, se zájmem zde investovat. Některé z nich zakoupily místní firmy, aby lépe pronikly na nový trh. Jsou zaměřeny více na inženýrink, nikoli na přímou stavební činnost, kde dál budou převažovat místní firmy se svými tradičními subdodavateli. To může být oboustranně výhodné. Některé již zahájené projekty brzy prokážou, zda je metoda financování staveb PPP již novou normou, platnou celostátně. Signální informace V/

11 Engineering News Record... 7/2012 Japonsko má větrné jednotky jako snížení škod od tsunami Japan eyes offshore wind Engineering News Record, č. 7 / 2012, str. 13 Po kolapsu jaderné elektrárny ve Fukušimě, způsobené zemětřesením a vlnou tsunami, plánuje japonská vláda výstavbu větrných jednotek na moři pro získání energie v oblastech Fukušima a Ibakari. Na výstavbu bylo uvolněno asi 124 mil. dolarů pro tři plovoucí větrné turbiny, každá o kapacitě 2 MW a pro dvě po 7 MW. Před tsunami vyráběly jaderné reaktory v Japonsku 30 % potřebné energie, avšak již tehdy se hledaly obnovitelné zdroje energie, nyní je plánováno okolo jednoho sta jednotek v oblasti Kamisu. Poměrně přísné předpisy dosud brání většímu rozvoji větrných elektráren. Katar vydá 4 mld. dolarů na výstavbu pro Světový pohár v kopané 2022 Quatar Firms Push Nation s $4B-Plus 2022 Soccer Build Engineering News Record, č. 7 / 2012, str. 14 Katar vydá ze svých příjmů za ropu a olej 4 mld. dolarů na výstavbu sportovních zařízení pro Světový pohár v kopané Při plánování jednotlivých sportovišť se berou v úvahu místní klimatické podmínky, letní teploty dosahují až 50 C, což vyžaduje značné množství energie, vyrobené fotovoltaickými panely pro kapacity chladicích a větracích zařízení. Vrchní třetina hlavního stadionu bude řešena jako modulová stavba a po skončení zápasů bude rozmontována a věnována rozvojovým zemím. První stadion z devíti nových má být dokončen již v roce 2015, zároveň s tím budou zahájeny práce na rekonstrukci dopravní infrastruktury. Přenosové vedení Kanada New York Canada NY Line Engineering News Record, č. 7 / 2012, str. 18 Developer TDI, se sídlem ve městě Albany, plánuje budovat přenosovou linku pro dodávku energie z obnovitelných zdrojů o kapacitě MW z hranice Kanady do New Yorku vysokonapěťovým vedením částečně pod zemí a pod vodou. Délka vedení bude okolo 535 km, náklady dosáhnou 2 mld. dolarů. Konečné rozhodnutí o směrování přenosové linky přinese možná změnu ve zkrácení délky vedení pod vodou ve prospěch podzemní části. Linka by měla končit v New Yorku ve čtvrti Queens. Projekt musí obdržet schválení federální vládou, společnost TDI doufá v přidělení grantu od New York Public Service Commission z veřejné potřeby. Detekční systém pro zjišťování koroze Corrosion detection system Engineering News Record, č. 7 / 2012, str. 22 Kladné výsledky má test, který byl proveden v rámci zjišťování koroze a kvality zavěšené mostní konstrukce. To vyvolává naději, že systém zjišťování stupně koroze bude možné uplatnit celosvětově na tomto druhu mostů. Testovací nástroj kvantifikuje stupeň zrezivění uvnitř kabelů a dokáže včas upozornit na možné nebezpečí kolapsu mostu v případě zanedbání získaných poznatků. Před testováním systému se mosty prohlížely pouze vizuálně. Systém dodá pomocí senzorů výsledky měření kvantitativní povahy, nepřímé hodnocení zvuku, vlhkosti a teploty. Příště bude nutné zaměřit zjišťování na tradiční strukturální otázky, jako je např. dopad koroze na napětí kabelů. To bude záležitostí majitelů mostů. Signální informace V/

12 Travaux /2012 Pozemní stavby v roce 2012 Bâtiment en 2012 Travaux č. 886, str. 10 Aktivita firem v rámci pozemního stavitelství vykázala v roce 2011 nárůst +1,2 % po třech letech stagnace. Tato aktivita zůstává stejná i v roce 2012, nové byty rostou asi o +3 %, rekonstrukce a údržba o +1,3 %, avšak nebytové stavby mají záporný údaj. Omezení veřejných rozpočtů a nízké možnosti úvěrů však signalizují, že druhá část roku 2012 bude horší. Bude ztraceno pracovních míst. Pomaleji se bude naplňovat plán energetických úspor a možná i záměrů postavit nebo rekonstruovat více objektů pro seniory a tělesně postižené. Nová izolace střechy na objektu CNIT Toiture isolante pour CNIT Travaux č. 886, str. 11 Jednou z prvních staveb v roce 1958 v pařížské čtvrti La Défense byla trojcípá oblouková konstrukce výstavního pavilonu CNIT (Centre National Industries et Technologies.). Jedna strana této konstrukce měří v patě 218 m, výška uprostřed 46 m a celková plocha střešního pláště činí m 2. V současné době se ukázala nutnost provést kompletní výměnu střešní izolace na samonosné konstrukci, která má hmotnost tun. Izolační vrstva se nyní skládá ze skleněných čoček v tloušťce 6 cm, položených na malých deskách 60 x 45 (22,5) cm. Recyklovaný skleněný výrobek pod názvem Foamglas se lepí do asfaltového lože za horka a pokrývá vrstvou bílého PVC jako původní barevné vrchní vrstvy. Certifikáty pro odstraňování zamoření Dépollution. Certifiée LNE Travaux č. 886, str. 11 Pověřená Národní laboratoř pro metrologii a zkoušky (LNE) vydala prvních pět osvědčení firmám, které se specializují na odstraňování zamořených půdních celků jak pro přípravné práce na staveništích, tak i pro práce přímo spojené se stavební výrobou. Osvědčení prokazuje klientům výstavby odbornost a vnáší do jejich rozhodnutí potřebnou jistotu, že staveniště bude zbaveno všech negativních vlivů, které zbyly po předchozím využití plochy, zejména pak odstranění chemikálií, olejů, plísní, škodlivých půdních materiálů apod. Firmy, které certifikát získaly, budou pracovat v souladu s normou NF X Linka vysokého napětí mezi Francií a Španělskem Ligne a haute tension Franco Espagnole Travaux č. 886, str. 12 Pro financování linky vysokého napětí mezi Francií a Španělskem byl zajištěn příspěvek Evropské unie ve výši 225 mil. Euro a půjčka od Evropské investiční banky ve výši 350 mil. Euro. Linka se již staví a v roce 2014 umožní výměnu MW oproti dnešním MW. Signální informace V/

13 Recyklace použitých solárních panelů Recyclage des capteurs solaires usagés Travaux č. 886, str. 12 Výrobci solárních zařízení v Evropě se zavázali, že budou opravovat solární panely a další prvky po uplynutí jejich životnosti nejméně z 85 %. Asociace výrobců má 30 členů a již od roku 2010 shromažďuje tyto výrobky. Vlastníci je vracejí bez nákladů. V říjnu 2011 bylo již opraveno tun výrobků, nejvíce v Německu (přes polovinu), ve Francii dosud jen 43 tun. Politická orientace na obnovitelné zdroje určitě zvýší také ve Francii uvedený údaj několikanásobně. Prostředek ke snížení nákladů na veřejné osvětlení Moyen d abaisser le cout de l éclairage public Travaux č. 886, str. 13 Byl vyvinut nový druh pouliční lampy pod značkou Lineo tak, že na sloupu osvětlení je vedle zářivky instalován fotovoltaický prvek, který vyrábí proud do baterie s použitím v noční době. Prvek pracuje i v případě, že nesvítí slunce. Zářivka LED vydrží hodin provozu. Není potřeba žádný přívod, stačí sloup instalovat vedle cesty. Zařízení se zprovozní pouhým stiskem páčky. Využití základových konstrukcí pro vytápění a chlazení, energetické piloty Utiliser des fondations pour chauffage et refroidissement Travaux č. 886, str. 24, 56 Nový pohled na využití zemského tepla se ukazuje v rámci úvahy, že země udržuje teplo, získané ze slunečního záření, v okolí základů nebo pilot, a toto teplo lze využít k vytápění nebo chlazení. Země je tak místem geotermie o velmi nízké energii a působí jako výměník tepla. Výhoda získávání tepla touto technologií je v ceně pořízení, která je zlomkem nákladů na hloubkovou sondáž a výkonné čerpadlo. V Evropě se tato technologie již osvědčila ve všech druzích staveb se základovými konstrukcemi, ve Francii se jedná o novou technologii, jejíž přednosti lze od jiných zemí přejímat. Specializované firmy mohou nabídnout řešení na klíč. Za poslední dva roky se ve Francii počet zařízení pro geotermii zdvojnásobil. Uvažuje se o využití metra jako zdroje, který může zásobovat teplem i domy nad ním. Otvírá se možnost nové specializace v tepelné technice. Od města, které rozděluje k městu, které integruje De la ville qui sépare á la ville qui intėgre Travaux č. 886, str. 32 Francouzští urbanisté podrobili zkoumání současný stav velkých měst a snaží se dobrat optimálního řešení jejich budoucího rozvoje. Od roku 2007 žije již polovina lidstva ve městech a každý týden se počet obyvatel měst zvyšuje o jeden milion. Většinou se noví lidé usazuje na periferiích a tak města zabírají stále větší plochy území. Tento typ urbanizace je ohrožován klimatickými změnami, případně jinými zásahy přírody (záplavy) a jejich kvalitní provoz je společensky nákladný a nebývá integrován do původního městského prostředí. Má-li však být rozvoj města harmonicky řízen, musí se nové části města integrovat zejména se zřetelem na nový trend rozvoje, což je trvale udržitelná urbanizace, včetně všech omezujících okolností ekonomických, ekologických, energetických i populačních. Nepříznivé přírodní vlivy, zejména nebezpečí záplav, staví společnost před nové úkoly, spojené s ochranou obyvatel. Podle údajů Evropské ekologické agentury dosahují škody ze záplav ve světě 100 mld. Euro ročně, z toho 75 % ve městech. Ve Francii to znamená, že 4,5 mil. obyvatel žije na km 2 zaplavovaných území. Nové pojetí města musí být velmi pružné tak, aby vytvořený ekosystém snesl nápory různých vlivů, aniž by se změnila jeho struktura (kanadský ekolog C. S. Holling). Platí metoda 3 P předvídání, předcházení, chránění (prévision, prévention, protection). Ve Francii zatím předpisy oddělují město od jeho případného zaplavení, v Evropě jsou způsoby jak chránit města od záplav jiné. Zde se nebrání průniku vody do Signální informace V/

14 města, avšak hledají se způsoby, jako tuto (integrovanou) vodu bez závad zase z města odvést. Příklad z německého města Mohuče ukazuje úspěšné řešení, určují se dispozice domů v tomto území, hustota obyvatelstva, a detaily konstrukcí, zabraňující škodám způsobeným vodou. Hlavní snahou je vyhnout se hromadné evakuaci obyvatelstva, avšak způsoby jak to provést se liší. Města mají své poplachové dispozice a jednotné řízení všech aspektů příchodu velké vody, svěřené většinou odborné společnosti, vybavené technicky, ekonomicky i lidsky co nejlépe. Voda přitekla, voda by měla zase bez vzniku škod odtéci. Přebudování bývalé a nyní opuštěné průmyslové zóny Reconversion d une friche Travaux č. 886, str. 36 Bývalé průmyslové zóny jsou velmi vyhledávané pro další využití, zejména jsou-li ve středu města nebo jeho blízkosti (v intravilánu). Jejich přestavba se v současné době řídí zásadami trvalé udržitelnosti. Obce, které disponují takovými zónami, mají za úkol mobilizovat všechny technické a finanční prostředky s cílem rozšířit své vlastnictví o kvalitní zástavbu na nich. Prvořadými akcemi na tomto území jsou demolice, dekontaminace zeminy a vody před rozhodnutím o konečném využití zóny, a také její byť dočasné ozelenění. Tím je zóna připravena k další zástavbě, kterou obec sama řídí v rámci svých potřeb. Rozhodnutí předchází studie o diagnostice zóny, o různých variantách budoucího řešení, o dělení zóny na menší celky s různým možným využitím, součástí studie je technická a funkční ověřitelnost všech navrhovaných variant, dopad na okolí a ekologická kvalita ve vazbě na očekávané efekty, soubory nákladů na jejich provedení. Důležitý je zřetel na kontinuitu a spojení původní zástavby s novou, vzešlou z výsledků zpracované a kvalitně vyhodnocené studie. Na výsledcích se podílí řada specialistů s vyšším než pouze místním rozhledem. Často dochází k zachování některých konstrukcí z bývalého provozu zóny v případě, že nové využití zóny tyto konstrukce může do svého programu vstřebat. Mohou zde být i prvky historické hodnoty, které musí být zachovány, případně vhodně upraveny. Model hlukového zatížení z nové zástavby během provádění i následného provozu patří mezi zásadní podklady pro rozhodnutí. Ohledně finančního zatížení je třeba mít od počátku na mysli celkové náklady budoucí zástavby po dobu její životnosti, nikoli tedy jen investiční náklady na zástavbu. Odpovědnost orgánu, který vynese konečné rozhodnutí, je pak dlouhodobá, v provozu města se jasně projeví celková kvalita tohoto rozhodnutí a projeví se také možné omyly a nedostatky řešení. Lze říci, že efektivita stanoveného řešení nemusí být vždy stoprocentní, avšak musí převažovat kladné faktory v co největší míře. Budoucnost větrných jednotek na moři - mimo zemi L avenir des éoliennes offshore Travaux č. 886, str. 60 Současné instalace větrných jednotek na moři (off shore) přinášejí problémy s životností železobetonových sloupů, které dosahují výšky přes 100 m. Vynikají poměrnou robustností, a tím i větší hmotností, a jejich montáž je složitá. Uplatnění vláknitého betonu o ultra vysokých parametrech je cestou, jak uvedené problémy řešit. Odolnost vůči vlivům prostředí je mnohem vyšší, průřezy jsou racionální, odpadá starost o korozi, údržba je snazší. Na tlak jsou konstrukce vysoce kvalitní až po dovolené napětí. Na tah se objevují problémy, pokud napětí dosáhne hodnoty 0,6 násobku přípustného napětí. Ve spojích mezi dvěma prefabrikovanými prvky se beton chová adekvátně k vyrobenému bednění. Studie prokázaly vysokou odolnost vláknitého betonu o vysokých parametrech proti chemickým vlivům (chlor), na otěr, na alkalicko-silikátovou reakci (degradace betonu) a na střídání mrznutí / tání. Vyšší podíl portlanditu vede k zpomalení karbonizace materiálu. Dosud nejsou průkazné výsledky zkoušek na vzdutí vody a vysoké vlny. Sloup je složen z 3 m vysokých prostorových prvků, které se předpínají při montáži. Výpočet převážně uvažuje sloup jako předpjatý celek. Jeho použití do výšky sloupu 120 m je reálné. Signální informace V/

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 1 2 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Bauen mit Holz 1/2012 3 Bauen mit Holz 3/2012 3 Bauen mit Holz 4/2012

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) p r o s i n e c 2 0 1 3 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Building č. 38 / 2013 3 Building č. 39 / 2013 4 Building č.

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t e n 2 0 1 4 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Building č. 3 / 2014 3 Building č. 4 / 2014 5 Building č. 5 / 2014

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 4 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Bauen mit Holz č. 3 / 2014 3 Building č. 6 / 2014 4 Building č.

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) l e d e n 2 0 1 4 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Building č. 41 / 2013 3 Building č. 43 / 2013 5 Building č. 44 / 2013

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n e c 2 0 1 3 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Building 17/2013 3 Building 18/2013 5 Building 19/2013 6 Building

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n e c 2015 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Building č. 16 / 2015 3 Building č. 17 / 2015 4 Building č. 18

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) únor 2 0 1 3 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Building 45/2012 3 Building 46/2012 5 Building 47/2012 6 Building 48/2012

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ř í j en 2 0 1 3 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Bauen mit Holz 7-8/2013 3 Bauen mit Holz 9/2013 4 Building 27/2013

Více

VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Název časopisu Číslo Strana

VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) únor 2 0 1 2 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Bauen mit Holz 12/2011 3 Baumarkt und Bauwirtschaft 12/2011 4 Bridge Egineering

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) z á ř í 2 0 1 5 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Building č. 26 / 2015 3 Building č. 28 / 2015 4 Building č. 29 / 2015

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) p r o s i n e c 2 0 1 4 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Bauen mit Holz č. 10 / 2014 3 Building č. 36 / 2014 3 Building

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 5 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Bauen mit Holz č. 5 / 2015 3 Building č. 9 / 2015 4 Building č.

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Sdělení Komise ke strukturálním fondům a jejich koordinaci s Fondem soudržnosti. Pokyny pro programy v období 2000 až 2006 (1999/C 267/02)

Sdělení Komise ke strukturálním fondům a jejich koordinaci s Fondem soudržnosti. Pokyny pro programy v období 2000 až 2006 (1999/C 267/02) Sdělení Komise ke strukturálním fondům a jejich koordinaci s Fondem soudržnosti ÚVOD Účel pokynů Pokyny pro programy v období 2000 až 2006 (1999/C 267/02) Hlavním cílem strukturální politiky a politiky

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA PLATFORMY PASIVNÍCH DOMŮ

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA PLATFORMY PASIVNÍCH DOMŮ Název Strategická výzkumná agenda Platformy pasivních domů Autoři Jan Bárta, Aleš Brotánek, Josef Chybík, Josef Smola, Tomáš Vanický a kolektiv spolupracovníků Editorka: Magdaléna Šedová, Kateřina Tydlačková

Více

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který

Více

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Více

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) PŘÍLOHA 8. Zahraniční zkušenosti

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) PŘÍLOHA 8. Zahraniční zkušenosti Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) PŘÍLOHA 8 Zahraniční zkušenosti Číslo publikace: 2003/041/40/c SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17, 120 00 Praha 2

Více

Management revitalizace brownfieldů

Management revitalizace brownfieldů Management revitalizace Od vzdělání k praxi www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. //2 Management revitalizace

Více

energeticky soběstačné budovy

energeticky soběstačné budovy energeticky soběstačné budovy 12 0 1 2 První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností Téma: Uhlíková stopa ve stavebnictví BIM v architektonické praxi 79 Kč editorial

Více

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Příručka k účinným předpisům pro podporu zavádění systému obnovitelných zdrojů energie v budovách Vydáno: Březen 2013

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Obsah ČÁST 1 ENERGETICKÝ MANAGEMENT V EU...3 1 ENERGETICKÝ MANAGEMENT CHYTRÝCH MĚST...4 1.1 Platforma pro

Více

HODNOCENÍ PŘIPRAVENOSTI MĚST NA PŘÍCHOD NOVÝCH INVESTORŮ

HODNOCENÍ PŘIPRAVENOSTI MĚST NA PŘÍCHOD NOVÝCH INVESTORŮ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ HODNOCENÍ PŘIPRAVENOSTI MĚST NA PŘÍCHOD NOVÝCH INVESTORŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jitka Kašparová 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Příloha časopisu Stavebnictví 02/11. stavebnictví. časopis. speciál. dřevostavby. www.casopisstavebnictvi.cz

Příloha časopisu Stavebnictví 02/11. stavebnictví. časopis. speciál. dřevostavby. www.casopisstavebnictvi.cz 2011 stavebnictví časopis speciál Příloha časopisu Stavebnictví 02/11 dřevostavby www.casopisstavebnictvi.cz Dřevostavby se systémy Rigips Komplexní systém stavebních prvků pro montované dřevostavby Nosné

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

VLIV DOTACÍ NA STAVEBNÍ VÝROBU V ČESKÉ REPUBLICE INFLUENCE OF GRANT ON CONSTRUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

VLIV DOTACÍ NA STAVEBNÍ VÝROBU V ČESKÉ REPUBLICE INFLUENCE OF GRANT ON CONSTRUCTION IN THE CZECH REPUBLIC VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV DOTACÍ

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 2/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika Situace na trhu bydlení... 10-11 Simulační výpočty pro Londýnské metro 12-13 Systémy managementu hospodaření s energií dle ČSN EN 16001 16 www.tuv-sud.cz 16 Systémy

Více

zdroje a úspory kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst a regionů

zdroje a úspory kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst a regionů Udržitelná energetika zdroje a úspory kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst a regionů Financováno z prostředků programu Intelligent Energy Europe a Státního fondu

Více

Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby České republiky

Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby České republiky Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby České republiky Obsah: ÚVOD... 3 Účel Rámce programů... 4 Proč má být spotřeba a výroba udržitelná... 4 PRINCIPY A CÍLE... 8 Základní principy... 8 Strategický

Více