Předkládá Vladimír Jiřička, kronikář města Dvora Králové n.l. KRONIKA Města Dvora Králové nad Labem za rok 1989

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předkládá Vladimír Jiřička, kronikář města Dvora Králové n.l. KRONIKA Města Dvora Králové nad Labem za rok 1989"

Transkript

1 Předkládá Vladimír Jiřička, kronikář města Dvora Králové n.l. KRONIKA Města Dvora Králové nad Labem za rok 1989 Ačkoli to dosud nebývalo zvykem, chtěl bych úvod letošní kroniky věnovat krátkému vylíčení atmosféry v našem městě na počátku událostí v listopadu 1989 těch událostí, které znamenaly největší dějinný převrat v krátké historii Československa. Byly nazvány něžnou nebo také sametovou revolucí. Den D letošního roku, 17. listopad, kdy došlo na Národní třídě v Praze k rurálnímu zásahu pořádkových sil proti studentům, se stal roznětkou k ohňostroji událostí, které vedly až k sesazení KSČ z jejího vedoucího postu a k vytvoření vlády národního porozumění. V Praze to začalo, ale mohutné demokratické vření se záhy rozneslo i do dalších měst. Myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že Dvůr Králové nad Labem měl v tomto dějinotvorném hnutí jedno z předních postavení ve Východočeském kraji. V čele stáli, tak jako mnohde jinde, studenti, u nás studenti gymnázia v čele s profesorem Bibenem. Ti také zorganizovali ve městě první velkou demonstraci ve čtvrtek 24. listopadu odpoledne, kdy zaplnili část náměstí před budovou Měst. NV. Všechna podloubí zaplnily sousty lidí, kteří dosud nevěřili, nebo nenašli odvahu. I z nich se však někteří brzy přidali k shromážděným. Vystoupili první řečníci, jejichž slova našla mezi studenty bouřlivou odezvu. Slavnostní a hřejivou kulisu vytvořilo Mariánské sousoší osvětlené desítkami svíček. Nebylo by také správné zapomenout na část pracovníků VČ ZOO, kteří svůj protest a požadavky vyjádřili malou demonstrací v centru náměstí již o den dříve, tedy ve středu ve večerních hodinách. Vydali také vlastní prohlášení, které bylo ještě ostřejší a kritičtěji se vyjadřovalo k tehdejší situaci, než prohlášení studentů z Všichni jsem v té době skutečně ožili, zavládlo nadšení a emoce. Diskutovalo se s kýmkoliv na jakémkoli místě. Sdělovací prostředky byly v centru pozornosti. Z pultů šmahem mizel veškerý tisk. Nejvýše v kurzu byla patrně Mladá fronta a Svobodné slovo. Také stuhy v barvě trikolóry se záhy staly nedostatkovým zbožím. Přestěhovaly se totiž na límce a prsa bund a na klopy kabátů jako symbol solidarity se studenty a spolupatřičností národa. Výklady obchodů se změnily doslova v plakátovací plochy. Zaplnily se nejrůznějšími prohlášeními, svědeckými výpověďmi o 17. listopadu i hesly, kterým mnohdy nechyběl humor. Moje cesty do města vedly v té době většinou za studenty gymnázia, které bylo tepajícím srdcem sametové revoluce ve městě. Chodil jsem tam jednak pro informace, jednak s nedostatkovými tiskovinami a vyrobenými trikolórami. Třídy se stávaly diskusními kluby, kde se rozebíralo, vysvětlovalo a řešilo, odmítalo i přijímalo. Tělovýchovný kabinet se podobal tiskovému centru. Ze všeho, na čem se dalo psát či tisknout, trčelo nějaké vyhlášení či výzva, po stole ležely rozloženy fotografie, noviny a výstřižky. Kromě gymnazistů jsem samozřejmě mluvil i s jinými mladými lidmi:..u nás to začli kameníci. Táhli jsem kolem gymplu, ale ředitel je nechtěl pustit, tak začali skákat z oken a šli s námi.. (student z Hořic)...Bylo to něco strašného. Najeli mezi nás transportéry s takovejma radlicemi.. kluci volali: Držte holky. Jak bys upadnul, tak byl konec. Nemohli jsem dýchat. Myslela jsem, že umřu.. (studentka VŠ z Prahy) V Praze je to senzační. Všude samý kytky, zapálený svíčky. Lidi jsou k sobě tak slušný. Každej je hrozně ochotnej,..(pracovnice VČ ZOO) Tolik pro ilustraci pár osobních dojmů pro dokreslení atmosféry počátků sametové revoluce v našem městě 1

2 I. Stav obce Počet obyvatel činil k obyvatel k obyvatel přihlášeno 217 občanů odhlášeno 281 občanů narozeno 197 dětí zemřelo 236 občanů sňatků 158 rozvodů 64 II. Politický, hospodářský a společenský život Hodnocení výkonu státní správy v roce 1989 a úkoly na rok 1990 Na plenárním zasedání zhodnotil předseda MěstNV ing. Jan Kubec výsledky, kterých bylo dosaženo v uplynulém roce Z jeho zprávy jsem vybral následující údaje: Oblast bytové výstavby a technické vybavenosti Výstavba bytů byla realizována formou individuálních staveb rodinných domků (dále RD). Byl splněn plán zahájit výstavbu 15 b.j., nad plán dokončit 19 b.j. V RD bylo skutečně dokončeno 25 RD. To současně znamená, že úkol dokončit v průběhu 8.5LP v našem městě 104 bytů V RD byl za č roky pětiletky již překročen, že bylo celkem dokončeno 115 bytů. Zde je třeba ocenit velké úsilí stavebníků rodinných domků, kteří jistě neměli lehkou úlohu zejména vzhledem ke špatné dostupnosti materiálů. Pokračovala výstavba 108 b.j. v ulici m. Koněva. Snahou je, aby první objekt se 48 b.j. byl v příštím roce dokončen (1990). Pokud jde o modernizaci bytového fondu, podařilo se díky OSP dokončit 6 b.j. v ulici Zd. Nejedlého a 4 b.j. v ul. Hakenově Nepodařilo se však zkolaudovat 2 b.j., které v Tyršově ulici modernizovala STS. Oddáleno bylo zahájení prací na modernizaci objektů Sladkovského 963 (dnes se již pracuje) a Rooseveltova 295. V ulici Zd. Nejedlého byly zajištěny náhradní byty pro všechny obyvatele z bytových objektů určených k demolici. Jde o přípravu budoucího staveniště pro 324 b.j. TV byla v roce 1989 zaměřena na lokalitu Sylvárovská (rozvod NN a komunikace) a plánované objemy byly splněny. Stavby akce Z Jsou jedním z cenných projevů společenské aktivity a zároveň odrazem vztahu obyvatel a podniků ke svému městu. Proto zde patří velký dík řadě brigádníků, často důchodového věku, i stavbyvedoucím a vedením realizačních skupin. Úkol minulého roku byl splněn na 110% při vytvořené hodnotě představující téměř 7,5 miliónu Kčs. Byla dokončena rekonstrukce Domu dětí a mládeže a stavy veřejného sociálního zařízení v Tylově ulici. Úspěšně probíhaly práce na rekonstrukci zimního stadionu, zejména díky dobré práci brigádníků z tělovýchovy. Ledová plocha opět slouží svému účelu. So provoz bylo předáno středisko akce Z v Raisově ulici. Rozvoj obchodu a služeb V průběhu roku byla rekonstruována prodejna Zeleniny v Palackého ulici, přemístěna prodejna jízdních kol do Palackého u. č. 109 a rekonstruována byla také čerpací stanice u VČ ZOO. Vážné problémy se vyskytly při rekonstrukci restaurace Korsika prováděné podnikem RaJ Trutnov toto zařízení je zatím uvedeno pouze do provizorního provozu s termínem do a následně budou stavební práce na akci dokončeny (Dříve, než byla dokončena, se ovšem autoři její současné podoby měli zamyslet, zdali je tento nový kabát vzhledný a hodí se na vybrané místo tohle snad napadne každého trochu esteticky cítícího občana, který se pří spatření této podivné škatule musí leknou poznámka autora). 2

3 Pro nepřipravenost investorů a problémy se zajištěním dodavatelských kapacit je opožděna rekonstrukce stánků pod VČ ZOO na prodejnu ovoce-zelenina včetně občerstvení a úpravy prodejny v Palackého ulici č. 90 pro sklo-porcelán. Občanská vybavenost Pokračovaly práce na opravě fasády, střechy a auly gymnázia. Hodnota práce vytvořené zde v loňském roce pracovníky naší SP-Z a památkáři z Opočna činila přes 2.2 mil. Kčs. U budovy SPŠT se rekonstruovala dlažba chodníku a pokračovaly práce na oplocení. Na ZŠ Schulzovy sady byla dokončena oprava střechy. Skončily také restaurátorské práce na Mariánském sousoší, ke kterému se vrátil ozdobný plůtek. Tak získala tato dominanta našeho náměstí opět důstojnou podobu. Pokračovaly také práce na rekonstrukci Šindelářské věže a kina Svět obě akce byly limitovány finančními prostředky. SP-Z provedla pro delší nemocnici práce na stanici rychlé ochranné služby v hodnotě 250 tis. Kčs. Investiční výstavba Úspěšně probíhá výstavba společné čističky odpadních vod, jejímž investorem je s.p. TIBA. Splněn byl plánovaný objem na stavbě stoky B kanalizačního sběrače na nábřeží Dukelských bojovníků. Zvelebovací činnost Za uplynulý rok představuje hodnotu díla téměř 3. mil Kčs. Největší podíl zde činí údržba bytového fondu svépomocí občanů, dále opravy chodníků, terénní a sadové úpravy, údržba veřejné zeleně. Přes určité dílčí nedostatky se naše město úspěšně vyrovnalo s úkoly zahrnutými do celoměstského závazku. Na tom mají podstatný podíl také podniky a organizace, které věnovaly nemalé finanční částky. Pro dokreslení uvádím následující údaje: V průběhu loňského roku byly sdruženy tis. Kčs Na této částce se podílely zejména s.p. TIBA (900 tis. Kčs), TJ DK n/l (870 tis. Kčs), TDK EVČ (850 tis.kčs), s.p. JUTA (600 tis. Kčs), Mlékárenský průmysl (320 tis. Kčs) a Státní statek ve Smiřicích za hospodářství Choustníkovo Hradiště (200 tis. Kčs). Všem organizacím a závodům i těm nejmenovaným, patří velký dík. K hospodaření s byty, Ještě několik údajů pro dokreslení současného stavu ve městě: Bytová situace je bohužel přes částečné úspěchy i nadále kritická. Velká část bytového fondu je zastaralá a nevyhovující. Celkový počet žadatelů zapsaných do seznamu uchazečů byl k Na odboru MHDO BH MěstNV bylo evidováni 93 soudních rozhodnutí o rušení užívacího práva. Uvolněno bylo 88 bytů, z toho 38 jich bylo opraveno a uzavřelo se 5 dohod na úpravu na vlastní náklady. Průměrné plnění oprav bytů je 47%. Paradoxem je množství bytů s nadměrnými prostory. Dle seznamu OBP Dvůr Králové n.l. obývá 232 uživatelů nadměrné byty. Číselné údaje k výkonu státní správy za rok 1989 V roce 1989 obdržel MěstNV ve Dvoře Králové n.l. celkem spisů, které byly zaprotokolovány na podatelně a předány příslušným odborům K bylo vyřízeno 5475 spisů, zbývajících 86 spisů přešlo k vyřízení do následujícího roku. Správních rozhodnutí bylo v r vydáno celkem V odvolacím řízení bylo odvolacími orgány zrušeno nebo změněno 6 rozhodnutí. Všechna rozhodnutí byla vydána v zákonné lhůtě do 30 dnů. Odborem výstavby bylo vydáno 525 rozhodnutí ve věci stavebních povolení a ohlášení, kolaudačních rozhodnutí, územních rozhodnutí změny termínu dokončení staveb, užívání veřejného 3

4 prostranství a povolení k překopům. Za nepovolené stavby vylo uloženo na pokutách celkem Kčs. Odborem MHDO a BH bylo vydáno 671 rozhodnutí, jedná se o povolení prodeje, změnu prodejní doby, přidělení bytů, zrušení užívacího práva bytů, výměny sloučení bytů, povolení činnosti, zamítnutí a odejmutí činnosti, přidělování nebytových prostor, pokuty za porušení zákona o vnitř. Obchodě. Na pokutách bylo uloženo 9480 Kčs. Odborem ŠKSVZ bylo vydáno 323 rozhodnutí o umístění dětí do mateřských škol a do jeslí, opakované příspěvky Dia, zaopatřovací příspěvky, zvláštní příspěvek, rozhodnutí na úseku péče o rodinu a děti, přeřazení dětí do jiných ZŠ, odklad školní docházky, stravování žáků ve školních jídelnách a povolení soukromého vyučování. Finančním odborem bylo vydáno 541 rozhodnutí o dani domovní a dani z příjmu obyvatel, ze zemědělské daně, dávky ze psů, dohody o zřízení práva užívání pozemků. Na odboru vnitřních věcí na úseku správního přestupkového řízení bylo vydáno 69 rozhodnutí. 4 rozhodnutí byla vydána matričním oddělením ve věci změny příjmení. Zemědělskou agendou bylo přijato a projednáno v zemědělské komisi 18 převodů pozemků vlastníka a uživatele. V průběhu roku 1989 bylo na MěstNV podáno 17 stížností. 15 stížností bylo vyřízeno do 30 dnů, 2 stížnosti do 60 dnů. Ž stížností bylo shledáno jako neopodstatněných. Na základě provedených kontrol bylo zjištěno, že úkoly na úseku státní správy jsou plněny, závažné nedostatky nebyly shledány. Vzhledem k změněné společensko-politické situaci je i podoba plánu na další období odlišná od předešlých. To se týká jak jeho obsahu, tak i rozsahu, jenž je vymezen obdobím do letošních prvních svobodných voleb v Československu. Zde je jeho úplné znění: Akční program rozvoje města na období do všeobecných voleb do NV (hlavní teze) 1. Zajistit přípravu demokratické volební kampaně a voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů. 2. Udržet strukturu Občanských výborů, provést jejich aktivizaci i případnými nezbytnými personálními úpravami 3. provést prověrku profesionální způsobilosti aparátu MěstNV, případně realizovat personální změny tak, aby celková práce aparátu NV se zkvalitnila. 4. Zlepšit informovanost občanů města o jeho vnitřním životě. 5. Podporovat všechny formy podnikatelské aktivity občanů, hospodářských a společenských organizací ve městě a vhodným způsobem tuto aktivitu motivovat. 6. Věnovat zvýšenou pozornost ochraně životního prostředí a kulturních památek ve městě. 7. Zajistit čistotu a upravenost města a její trvalé udržování, jak na profesionální bázi, tak i využitím dobrovolné práce občanů. 8. Zlepšit bezpečnostní situaci ve městě a tím posílení jistot v ochraně soukromého i společenského vlastnictví a osob. 9. Zvýšit podnikatelskou aktivitu za účelem vytváření nových zdrojů pro financování rozpočtu MěstNV. 10. Pokračovat ve zlepšování zdravotnické péče ve městě. 11. Realizovat finančně kryté stavební akce volebního programu na rok 1990 a připravovat rozhodující akce pro příští léta. 12. Všemi Ostředky usilovat o získání maximální samostatnosti města a regionu. 13. Podporovat aktivitu občanů na poli sportovním a kulturním, zvláště ve vztahu ke lepšení podmínek v tomto směru. 14. Zvýšit úsilí o zlepšení vztahu školství ve městě. 15. Položit základ k dlouhodobým koncepčním záměrům rozvoje města. 16. Vytvořit skupinu složenou z poslanců, občanů neposlanců a odborníků, která prověří a navrhne případné změny místních názvů. 4

5 Z plnění Souboru opatření ke snížení kriminality a upevnění veřejného pořádku v r vybírám následující údaji k přiblížení současné situace ve městě: Ochrana socialistické ekonomiky Každoročně je v radě MěstNV projednáván stav a ochrana majetku ve správě MěstNV. Zpráva o výsledcích inventarizace za r byla v radě MěstNV projednána a schválena Případy nezajištěné ochrany majetku nebyly zjištěny. Drobná manka a přebytky byly hodnoceny jako nezaviněné. Nebyl důvod podání trestního oznámení apod. Na úseku žární ochrany byly prováděny plánovitě kontroly v provozech podniků a ve školských zařízeních, při čemž bylo zjištěno 89 požárních závad. Kontroly vyly prováděny i v obytných domech na základě vypracovaných plánů občanských výborů. Zde je však aktivita ze strany obč. výborů nízká. V roce 1989 došlo k 15 požárům, přičemž výše Římech škod dosáhla Kčs, uchráněn byl majetek v hodnotě Kčs. Naštěstí nebyl nikdo zraněn ani usmrcen. Nejčastější příčinou vznícení byly technické závady. Mimo požárů bylo na katastru města provedeno celkem 16 technických zásahů jednotkou žární ochrany: 3x záchrana osob z Labe, 3x práce s motorovou pilou spadlé strom do vozovky, 1x únik čpavku na stadiónu, 1x prasklé vodovodní potrubí, 1x práce na vodě, 2x autonehody, 1x hledání osoby, 1x čerpání vody, 1x otevření bytu, 2x jiné technické zásahy. K ochraně majetku je vyčleněna jednotka PS VB pří ČSAD, jejíž činnost spočívá v předcházení trestné činnosti na úseku zneužívání motorových vozidel a rozkrádání PHM. Ochrana mládeže před protispolečenskou činností Důležitou roli hraje v této oblasti prevence. Proto byly na ZŠ v našem městě organizovány přednášky a besedy na téma Kriminalita mládeže, Boj proti alkoholu a toxikomanii apod. Komise péče o rodinu a děti projednávala žáky se sníženými známkami z chování, kteří byli klasifikování 3. stupněm přítomni byli rodiče nezletilých dětí a pedagog. pracovníci škol. V roce 1989 bylo projednáno 12 případů, z toho 6 žáků ZŠ a 6 žáků SOU. Uděleno bylo 5 výchovných opatření. V 6 případech projednání před komisí splnilo svůj účel. Boj proti alkoholismu a toxikomanii Na kontroly dodržování zákona č. 37/89 Sb. Je zaměřena činnost protialkoholního sboru. Členové protialkoholního sboru společně s KOVP provedli v průběhu roku 5 kontrol na tanečních zábavách, místopředseda protialkoholního sboru MUDr. Markl uspořádal 6 besed se žáky ZŠ. Upevňování veřejného pořádku Počátkem roku byla spolupráce OO VB na nízké úrovni způsobené neúčasti zvaného zástupce na jednání KOVP. K podstatnému lepšení došlo v druhém pololetí, kdy nastoupil nový náčelník OOVB kpt. Harvan. Ten se jednání KOVP pravidelně zúčastňuje a za jeho účasti jsou projednávány úkoly KOVP ve spolupráci s OOVB a PSVB. Během roku 1989 došlo na MěstNV ve Dvoře Králové n.l. k projednání a vyřízení 91 přestupků, 8 přestupků bylo pro nepříslušnost postoupeno jinam, 5 přestupků bylo postoupeno k projednání společenské organizaci a 10 nezpracovaných přestupků přešlo do dalšího období. Správní přestupková komise MěstNV vydala během tohoto roku 69 správních rozhodnutí, toho v 1é případech rozhodla, že samotné projednání postačilo k nápravě. 10 přestupků uzavřela vyslovením napomenutí, v 5 případech vylo řízení zastaveno a v 44 případech byla uložena peněžitá kuta v celkové výši Kčs. V roce 1989 došlo na území města Dvora Králové n.l. k podstatnému snížení kriminality. Jako pozitivní se jeví zejména pokles podílu mládeže na kriminalitě. Na druhé straně setrvale nedaří omezit recidivitu trestné činnosti, což lze dokumentovat skutečností, že nevellmi řídkým jevem v uplynulém roce bylo spáchání 3 i více trestných činů jednou osobou. Recidivisté se podíleli na celkové kriminalitě více jak 50%. Rovněž neuspokojivým stavem se jeví podíl osob cikánského původu na kriminalitě. U těchto osob se jedná o 10% účast na trestné činnosti v teritoriu města Dvora Králové n.l. 5

6 Mezi hlavní příčiny kriminality lze označit nízkou účinnost boje proti alkoholismu, dále nedostatečnou úroveň právního vědomí občanů a v neposlední řadě i postpeniterciální činnost všech zainteresovaných složek, a to především sociálních kurátorů ONV včetně orgánů činných v trestném řízení. V závěru analýzy stavu a vývoje kriminality je nutné ocenit účinnost opatření odboru ŠKSVZ MěstNV dále školských zařízení města a v neposlední řadě i jednotky PSVB z řad pedagog. Pracovníků jejich důsledkem je 50% snížení účasti mládeže na trestné činnosti. Omezování recidivity trestné činnosti Při KVOP pracuje sedmičlenný aktiv pro nápravně výchovnou činnost, který se zabývá osobami propuštěnými z nápravně výchovných zařízení. V roce 1989 se z těchto zařízení vrátilo 27 osob. Aktiv zve na ústní pohovory navrátilce, u kterých se projevují problémy se zaměstnáním nebo bydlením. Většina z pozvaných se však k jednání nedostaví. Práci ztěžuje trvalá neúčast okresního sociálního kurátora a neúčast zástupce OOVB. Zvyšování bezpečnosti silničního provozu Závažným nedostatkem je skutečnost, že se nepodařilo obnovit provoz světelné dopravní signalizace, která zabezpečovala na křižovatce u s.p. JUTA PŘ nekolizní provoz. Toto je třeba urychleně řešit. Zejména větší zájem musí projevit Technické služby města. Ty by měly také rychle zlepšit opravy komunikací a dopravního značení. I přes některé nedostatky doznala údržba místních komunikací určitého zlepšení. Ochrana a tvorba životního prostředí Rok 1989 byl vyhlášen rokem péče o životní prostředí. Vzhledem k současnému stavu nejen naší přírody, ale životného prostředí vůbec bude tato problematika na jenom z prvních míst zájmu člověka i v příštích letech. Není proto třeba zdůrazňovat význam komise TOŽP při MěstNV. Soustavně byl měřen a sledován atmosférický spad a to v areálu VÚTZ, TSm a v Hejdukově ulici. Měření oxidu síry je prováděno pro potřeby zemědělců ve Zboží. V roce 1989 bylo ukončeno měření prašnosti v areálu výdejního skladu Uhelných skladů. Výsledky měření Rok Průměrný spad v t / km -2. rok -1 VÚTZ TSm Dřevotvar Stř. hod. ph srážek ,3 481,5 407,8 4, ,4 293,0 181,0 4,09 Závady je nutno formulovat z pohledu lokalizace míst. VÚTZ je situován na okraji města a na návětrné straně. TSm v samém centru města v blízkosti rušné dopravy, Dřevotvar je na závětrné straně v bezprostřední blízkosti Teplárny. Komise TOŽP doporučila radě MěstNV uložit TSm pravidelné a důkladné čištění vozovek a chodníků a IVP sledovat, které organizace znečišťují vozovky bez následného odstranění nečistot a ukládat jim pokuty. Komise TOŽP dále projednala se zástupci VaK stav pitné vody ve městě. Byl konstatován dostatek kvalitní pitné vody. Obsah dusičnanů je hluboko pod normou, obsah CO 2 odstraňován v centrální čerpací stanici, radon se likviduje čeřením, provzdušňováním a odvětráváním v úpravně vody v Hrubých lukách. Komise vyslovila nesouhlas s kácením stromů v Schulzových sadech. Byla vypracována studie rekonstrukce parku. Komise také doporučila vyčlenit pás lesů na severním a jižním okraji města jako les zvláštního určení, což by umožnilo šetrnější těžbu a využití těchto ploch rekreačním účelům. K tomu již byla zadána objednávka projektu na lesoprojekt Hradec Králové. 6

7 Závody na území města byly požádána o ustavení funkce podnikového ekologa. Na podzim roku 1989 byla znovu obnovena organizace ČSOP při MěstNV. Jejím předsedou je ing. Babovák. Při zmínce o ČSOP nemohu zapomenout také na organizaci EKOPROSPEEKT v jejímž čele stojí RNDr. Ondřej Huml. Zárodkem této v současné době 18 členné skupiny byla také organizace ČSOP vzniklá ve VČ ZOO v roce Její členové provozující tuto ušlechtilou zájmovou činnost se postupně stávali odborníky a tak vznikl v r Ekoprospekt, jehož jádro tvoří profesionální pracovníci. Tato organizace má vlastní právní subjekt a je tedy v postatě nezávislou organizací ČSOP. Hlavním těžištěm její práce je průzkum území dočasně nevyužívaných, určených k rekultivaci a navržení optimálního způsobu využití těchto území. Další náplní práce této firmy je indikce ropného znečištění, ekologizace zemědělské výroby apod. Největší zakázky jsou v současné době pro Krajský investorský útvar v Hradci Králové. Jedná se o návrh rekultivace a vytvoření ekologicky hodnotné krajiny v lokalitách Křenov, Prkenný důl a Lampertice. Tato organizace má díky několikaletým zkušenostem a zaběhnuté metodice práce výrazný předstih před podniky, které se touto problematikou teprve začínají zabývat. Jistě přispěje k ozdravění ŽP nejen našeho města a jeho okolí. Městské občanské fórum ve Dvoře Králové n.l. Občanské fórum vzniklo v našem městě jako výraz demokratizačních snah na počátku společenských apolitických přeměn v pátek 24. listopadu Ustavující schůzka proběhla spontánně v prostorách hotelu Centrál. Mezi zakládajícími členy byli např. prof. Gymnázia Vasil Biben, bývalý ředitel VČ ZOO ing. Josef Vágner, CSc., MUDr. Libor Matouš, ing. Vladimír Kolínko CSc., Jan Bém, Bedřich Sigmund, Václav Glazar. Tito a další členové OF převzali štafetu studentů gymnázia a aktivně se zapojili do demokratického procesu ve Městě. Záhy se stali jeho tvůrčí a vedoucí silou. Během prvních dnů podchytili ke spolupráci zástupce stávkových výborů podniků a organizací, začali připravovat společné mítinky na náměstí, jejichž cílem bylo pravidelně informovat občany našeho města o aktuálním dění v Praze, Hradci Králové i na dalších místech, s novými změnami v naší společnosti a zároveň udržovat a podporovat aktivitu lidí vedoucí k progresivním změnám v naší zemi. Na tato společná setkání byli zváni i hosté z řad studentů vysokých škol (např. VŠ v Hradci Králové FF UKv Praze), s projevem vystoupila poslankyně Federálního shromáždění p. Blůzová, Dr. Pixa z Prahy a další. Své místo tu měli i zástupci politických stran a církve ve městě. Nejpopulárnějším řečníkem z řad domcích se stal bezesporu ing. Josef Vágner, CSc. Bývalý ředitel naší ZOO a populární spisovatel o přírodě Afriky. Shromáždění v centru našeho města měla velký ohlas a scházeli se na nich tisíce našich spoluobčanů, aby vyjádřili své pocity názory. Svá setkání zakončovali společně zpívanou národní hymnou. Členové koordinačního výboru OF a zástupci OF z podniků a organizací se scházeli střídavě na několika místech. Místem jejich schůzek byla postupně LŠU na ZŠ Koněvova, zasedací místnost MěstNV, sál TIBA Zálabí, místnost v evangelickém kostele u gymnázia. Byl jsem několikrát účastníkem těchto jednání a tak mohu z vlastní zkušenosti říci, že na nich vládl rozum, snaha po dohodě a vyslechnutí každého názoru. Každá myšlenka byla předkládaná jako návrh k posouzení, nikoli jako jediná neomylná pravda. Při této příležitosti byli také dne schváleni mluvčí OF. Stali se mimi: MVDr. Petr Růžička, ing. Josef Vágner, CSc., RNDr. Ondřej Huml, Jan Bém, Václav Knap, ing. Josef Bartoš, prof. Vasil Biben, MUDr. Libor Matouš, Jindřich Sedláček, Josef Karolínek. Na společných manifestacích v centru našeho města vystupovalo OF s aktuálními požadavky, jakými byla podpora cílů stávkujících studentů, vytvoření nové vlády s odpovídajícím zastoupením politických stran, odstoupení prezidenta Dr. Gustáva Husáka, zrušení závodních organizací KSČ a jednotek LM, odstranění komunistických symbolů. Všechny tyto požadavky byly občany našeho města podpořeny. Poté byly zformulovány do rezoluce a odeslány na patřičná místa (Čs. Rozhas Praha, Čs. Rozhlas Hradec Králové, Čs. Televize Praha, ONV Trutnov, Vč. KNV Hradec Králové, Vláda ČSR, Federální vláda ČSSR, Koordinační centrum OF Praha). Obyvatelé Dvora Králové nad Labem také 5621 podpisy podpořili volbu Václava Havla prezidentem republiky a ve velkém počtu se zúčastnili manifestační generální stávky dne 27. listopadu

8 Z podnětu OF bylo uspořádáno několik veřejných sbírek, při kterých bylo vybráno: Pro stávkující studenty VŠ Praha DAMU ,30 Pro stávkující studenty VŠ Hradec Králové ,00 Pro OF Praha 3 000,00 Pro OF Dvůr Králové n. L ,20 Pro pomoc Rumunsku , DM O své činnosti a aktuálním dění začalo OF informovat své spoluobčany v tištěném Královédvorském fóru a ve skříňce na náměstí, k níž byla také umístěna schránka na dotazy, názory a připomínky. Občanské fórum vytvořilo několik profesních sekcí na pomoc problémům města a okolí. Konkrétním činem ekologické sekce, zvláště jejích představitele RNDr. Onřeje Humla je zastavení přípravných prací na zamýšlené skládce tuhých komunálních odpadů u Filířovic a její konečný zákaz. Bude tak zachráněn kus pěkné a nenotné přírody a též zásobárna podzemní vody před znečištěním. Současná práce OF je zaměřena na přípravu voleb a propagaci vlastních kandidátů. Občanské fórum Ve Dvoře Králové nad Labem mělo od počátku něžné revoluce nezastupitelné místo a stalo se hybnou pákou demokratické iniciativy v našem městě. Věřím, že s nejčistšími a skutečně upřímnými úmysly půjde i do budoucích voleb a pokud v nich uspěje, bude to ku prospěchu nás všech. B) Průmysl Státní podnik TIBA Zaznamenal v průběhu koku 1989 významné strukturální změny, o kterých je třeba se hned v úvodu zmínit: Od se stává n.p. TIBA státním podnikem a vyčleňuje se z VHJ Bavlnářský průmysl. V březnu 1989 probíhají volby ředitele a pochválení Shromážděním pracovního kolektivu se dysfunkce ředitele potvrzen dosavadní ředitel ing. Josef Jiránek. Svou činnost ukončil závod 12 Kocbeře, který vyráběl hedvábnické tkaniny. Odpovídající výrobu zajišťuje pro s.p. TIBA s.p. Hedva v kooperaci. Od závodu Vorlech se odděluje provoz Strž a vzniká opět samostatný závod 19 Strž, jehož ředitelem je jmenován Miroslav Hroch, dosavadní vedoucí provozu. K se ruší kádrový náměstek ředitele podniku a kádrový odbor. V návaznosti na zrušení čl. 4 ústavy o vedoucí úloze KSČ ve společnosti se ruší ZO KSČ na podnikovém ředitelství s.p. TIBA a jednotlivých závodech. Pro rozvoj výroby má nemalý význam technický rozvoj celého podniku. O tom, že se na tuto skutečnost nezapomíná, svědčí následující údaje: Investiční výstavba s.p. dociluje v ukazateli investiční práce s dodávky celkem Kčs, což je nejvyšší aktivita od vzniku podniku. Dochází k výrazné modernizaci přípravy výroby a to zavedením CAD počítačového systému na ústředním vzorovacím středisku, modernizaci zařízení SCI-TEX a především zavedením automatické výroby tiskacích lakových šablon pomocí přímého vypalování laserem zařízení od firmy STORK STK Jedná se o světovou špičkovou techniku. Pokračuje modernizace závodů 02 Beroun, 14 Smidary, dokončení závodu 05 Pod nádržím. Zahajuje se modernizace tkalcovny závodu 07 Jaroměř. Dále pokračují modernizace závodů 13 Zálabí, 14 Vorlech, 15 Josefův Důl, 17 Frýdlant a 21 Verdek. Pokračuje úspěšně výstavba čističky odpadních vod Ve Dvoře Králové n.l., připravuje se na závodech 17 Frýdlant a 15 Josefův Důl. 8

9 Počet pracovníků státního podniku TIBA Z toho polských 187 Kubánských 76 Vietnamských 146 KRONIKA MĚ STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 1989 Hospodářské výsledky Státní podnik TIBA zajišťuje bezezbytku všechny rozhodující ukazatele státního plánu a vytváří si předpoklady pro výplatu záloh na podílu z lepšího hospodářského výsledku roku 1989, které vplácí prakticky poprvé od vzniku této hmotné stimulace. Byl to kok, kterým s.p. TIBA vstoupil úspěšně do přestavby ekonomiky a dokázal na základě velice úspěšného ekonomického výsledku možnost vlastní existence bez středního článku řízení. Hospodářské ukazatele Kčs Plnění index 89/88 Výroba zboží ,69% 101,48% Odbyt celkem ve VC ,46% 101,74% Tržní fondy ve VC ,99% 11,22% Vývoz NSZ v FCO ,76% 102,70% Vývoz SZ v FCO ,90% 79,47% Zisk ,02% 140,26% Zisk do socialistických zemí nebyl splněn v důsledku státní politiky, která vyplývá z vysoké zadluženosti zemí SZ ve vztahu k ČSSR. Státní podnik JUTA Zajistil v roce 1989 splnění a přikročení všech ukazatelů plánu, přičemž u většiny ukazatelů byl docílen i žádoucí meziroční nárůst. Pro podnik byly stanoveny 2 rozhodující ukazateli: Dodávky do tržních fondů v MC zde byl plán splněn a přikročen o 16,2 mil. Kčs při meziročním nárůstu 13% Podíl mzdových a ostatních osobních nákladů k UVV včetně vlivu zahraničního obchodu plnění 96,8% vlivem vysokého překročení plánu ÚVV, včetně vlivu zahraničního obchodu. Také meziročně došlo ke snížení tohoto podílu. Plnění dalších ukazatelů uvádíme níže: Výkony ÚVV včetně vlivu ZO Zisk Hrubá výroba Výroba zboží Vývoz do NSZ ve VC Odbyt celkem 5,6 mil. Kčs překročení plánu 11,9 mil. Kčs překročení plánu 5,6 mil. Kčs překročení plánu 11,1 mil. Kčs překročení plánu 3,1 mil. Kčs překročení plánu 5,4 mil. Kčs překročení plánu 10,2 mil. Kčs překročení plánu Po celé období byl podnik v dobré finanční situaci a platební neschopnost vznikla pouze v 13 dnech, z toho 11 dní v srpnu a to z důvodu vysokého předzásobení granulátem POP a čerpání celozávodních dovolených. Největší potíže měl podnik v devizovém financování, kdy na počátku roku došlo ke značnému opoždění inkasa z důvodu nejasných pravidel financování delimitace z centra na podnik. Úspěšně si podnik vedl v oblasti investic. Nejvýznamnější investiční akce probíhala na závodě JUTA 01, kde byla formou leasingu byla zavedena špičková technologie na výrobu kruhových tkanin a pytlů. Strojní investice rakouské firmy Lenzing na tuto výrobu představují cca 50 mil. Devizových korun a protihodnotou budou tyto stroje po dobu 4 let spláceny námi vyráběným zbožím. Strojní vybaveností se tak stal závod 01 závodem evropské ne-li světové úrovně. Nové zařízení získala také provozovna 2 Adamov v podobě pletacích strojů Mayer z NSR. Další stroje byly vyráběny v našem strojírenském středisku na závodě 3 DK n.l. a mnohé z nich jsou rovněž na velmi vysoké úrovni. 9

10 Prudké ekonomické a politické změny ve světě ve 2. polovině roku 1989 se dotkly naší země a tedy i s.p. JUTA. Události kolem 17. listopadu 1989 byly pracovníky podniku zpočátku přijímány s určitými rozpaky vlivem špatné informovanosti našich sdělovacích prostředků. Avšak dne 23. listopadu 1989 menší část pracovníků P/Ř podepsala protestní rezoluci, která byla odeslána na koordinační centrum občanského fóra do Prahy. Dne 27. listopadu 89 byl na podnikovém ředitelství ustanoven stávkový výbor, vedený panem Jindřichem Sedláčkem z oddělení TOR. Vyhlášené manifestační generální stávky se tentýž den zúčastnilo přes 90% zaměstnanců z PŘ, včetně vedení podniku a zástupců místních závodu JUTA 1 a JUTA 3. Následně došlo k přetvoření stávkových výborů na občanská fóra, která začala pomáhat vedení podniku řešit různé nahromaděné problémy a nedostatky z uplynulých let. Především se jednalo o kádrové otázky na podnikovém ředitelství i v okolních závodech JUTA 1 a 3 DK n.l., JUTA 2 Úpice a JUTA 5 Bernartice, kde došlo k výměně všech ředitelů komunistů a zrušení funkcí dvou náměstků podnikového ředitele. Dále se OF zasadila o zrušení monopolu vedoucí úlohy ZO KSČ, závodních jednotek LM, kádrových oddělení apod. v rámci podniku. Nelze se také nezmínit o různých sbírkových akcích na studenty, dětskou onkologii, Rumunsko apod., které se setkaly s mimořádně příznivým ohlasem na rozdíl od dřívějších příspěvků na fond solidarity, ROH. Snahou demokraticky zvolených mluvčích OF je pomoci vedení podniku vybudovat ze státního podniku JUTA moderní a dynamickou organizaci, která by vstoupila do nových podmínek našeho hospodářství jako špička textilního průmyslu trutnovského okresu. Na příkladnou tradici jutařů a velmi dobré postavení podniku mezi evropskými výrobci je třeba navázat změnami v podnikové filosofii, v etice a normách chování, konkursním výběrem vedoucích pracovníků apod. Vyžadují to podmínky tržního hospodářství, jehož záležitosti se dotknou podstatné části pracovníků podniku i obyvatel naší vlasti, Objektivní a neúprosné zákony trhu se záhy začnou prosazovat a proto bude třeba udělat vše, aby nedošlo k silným sociálním otřesům roztříštěnosti závodu na samostatné celky. Agrostav Podstatnou pracovní náplň tohoto podniku tvoří tzv. hlavní stavební výroba. Jako její příklad mohu uvést tyto stavby loňského roku: hala pro nosnice v Podharti (pro drůbežářský podnik Xaverov), zemědělská škola ve Fořtě, truhlárna pro Zv. OU v Hostinném. V současné době jsou dokončovány stavby seníků v Horní brusnici a Starých Bucích. Druhou oblastí produkce podniku je tzv. pomocná stavební výroba, do níž patří montáže ocelových konstrukcí, výroba mostových jeřábů a hydraulických plošin. Výkony Plánovaný výkon Skutečný výkon celkem Plánované ztráty Skutečné ztráty Plánované náklady Skutečné náklady Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Pokud jde o největší investice v podniku loňského roku, byl jimi počítač na oddělení projekce, dále mikropočítač na odd. přípravy a mezi zemní stroje přibyl buldozer. Výraznou změnou v oblasti odměňování bylo zavedení brigádní formy na středisku projekce, meliorací a pomocné stavební výroby. Změna politicko-společenské situaci koncem loňského roku se projevila i v tomto závodě. Vznikem OF a to dne 19. listopadu Jeho zásluhou bylo záhy zrušeno kádrové oddělení podnik. OF v toto podniku bylo patrně vůbec prvním OF na závodě v našem městě. STS Tento závod zabezpečuje pro všechny zemědělské podniky okresu služby na úseku zemědělské výrobní činnosti, mechanizace ŽV, elektro práce a budování cest. Kromě toho patří k důležitým odběratelům s.p. Desta Děčín (kabiny na vysokozdvižné vozíky), Zetor Brno (výroba náhradních dílů na traktory) a Strojexport Praha (vývoz kabin a náhradních dílů), STS k.p. Toužim (spolupráce na gener. opravách IFA W 50 jeřábová nástavba ADK). 10

11 Výroba kabin KLX-231 na vysokozdvižné vozíky Desta byla i v roce 1989 nosným programem. Vzhledem k vývozu těchto kabin do kapitalistických států získala STS i devizou zainteresovanost. Celková hodnota všech prací zabezpečovaných STS Dvůr Králové n.l. činila za rok 1989 částku Kčs. Rok 1989 přineslo důležitou organizační změnu. V rámci reorganizace národních podniků na podniky státní se stala STS n.p. ve Dvoře Králové n.l. začátkem roku koncernovým podnikem, patřícím do Státního podniku zemědělské techniky se sídlem v Praze Vinoři (původně GŘ VHJ STS a OZS). Od samého počátku této změny však byly STS vznášeny požadavky z řád zaměstnanců k vytvoření samostatného státního podniku STS D.K n.l Podmínky pro tyto požadavky plně nazrály až po 17. listopadu 1989, kdy vzniklo v STS Občanské fórum. Významné místo má v každém podniku, který se chce rozvíjet, modernizace výroby a jejího řízení. Takovým krokem byl v STS nákup průmyslového svářecího robota APR-40 v hodnotě 1 mil. korun. Dále pro zproduktivnění práce na ekonomickém úseku byl dán do provozu koncem roku nový počítač typu ROBOTRON. Pro zlepšení celkové údržby a technického stavu služebních vozidel bylo dokončeno a dáno do provozu nové diagnostické středisko s vybavením a měřícím zařízením na úrovni STK. Byla zahájena výstavba nové výrobní haly 60 x 18 m s jeřábovou dráhou. Politický situace konce loňského roku se odrazila i v tomto podniku. Bezprostředně po 17. listopadu 1989 vzniklo v STS Občanské fórum z řad dělníků a THP, kteří průběžně hodnotili situaci vně i uvnitř STS a pravidelně informovali všechny zaměstnance na vývěskách umístěných na vrátnici STS. Svůj postoj k novým společenským procesům vyjádřila převážná část zaměstnanců svoji účastí na 2 hodinové generální stávce dne , kterou podpořil i ZV ROH při STS. Výzkumný ústav textilního zušlechťování s.p. Náplň práce tohoto ústavu se oproti loňskému roku nezměnila. Ji jí nadále zavádění realizace i malotonážní výroba textilních pomocných prostředků (dále TP/P), které ověřuje přímo ve výrobních závodech. Pokud takovéto ověřování vyzní pozitivně, jsou tyto nové TPP přidány do výroby chemickým závodům. Vedle této činnosti je tu také malosériová výroba, která reaguje na požadavky textilních podniků. Ve VÚTZ došlo v roce 1989 k významné změně. V I. pololetí byl ústav začleněn do VHJ BP, od byl založen státní podnik. Od má VÚTZ nového ředitele. Je jím ing. Zbyněk Švec, CSc. Se změnou na státní podnik došlo k radikálním změnám jak v oblasti financování, tak v oblasti metodicky řízení a dalších. Ústav v průběhu roku řešil řadu negativních vnějších vlivů, které přímo ohrožovaly plnění plánovaných úkolů. Vázla dodávka materiálů na řešení úkolů RVT, nebyly dodržovány její termíny ani objemy. Podstatné problémy se vyskytly v oblasti nákupu strojů a zařízení hrazených z výzkumných úkolů. Negativně se projevilo pro řešení úkolů i usnesení Vlády ČSSR č. 149/1989 o dočasném zastavení všech staveb. Proto musela být v průběhu roku přijata rada operativních opatření, které nakonec vedly ke zdárnému výsledku ke splnění plánu. Plánovaný zisk Kčs byl překročen, takže skutečná hodnota činí Kčs. Plán byl tedy splněn na %. Na úseku vnějších ekonomických vztahů ústav spolupracuje s ostatními kooperujícími organizacemi na řešení úkolů. Největší objem kooperačních prací byl v minulém roce uzavřen na úkole Biotex za Kčs, dále s SVÚ Liberec. Mikrobiologickým ústavem ČSAV Praha, VŠCHT Praha, VÚLV Šumperk. Na úkole Vyhledávací výzkum probíhala spolupráce s VŠCHT Praha na využití statického modelu sušícího a fixačního rámu pro optimalizaci sušení a fixace a dále s UP Olomouc při ověřovaní možnosti CCD prvků v defektoskopii tkanin. 11

12 Ekologické působené podniků Otázky ekologie a ochrany přírody jsou v současné době velice aktuální. Zde je přirozeně negativním jevem vypouštění odpadních vod, které nejsou zatím čištěny. To se změní po dokončení společné čistírny. Ekologické působení VÚTZ je obsaženo v realizaci výsledků výzkumu v podnicích textilního průmyslu. V ústavu pracuje na ochranu životního prostředí specializovaný kolektiv, jehož aktivita je zaměřena zejména na vodohospodářskou problematiku, a to např. v těchto oblastech: technologie čištění textilních odpadních vod, intenzifikace čistíren odpadních vod, odbarvování odpadních vod, těžké kovy v odpadních vodách z textilního ušlechťování, rekuperace louhu sodného pomocí elektrodialýzy. VÚTZ s.p. se bude muset do budoucna stále více zaměřovat na nové, perspektivní pracovníky (vzhledem k poměrně vysokému věkovému složení pracovníků), prohlubovat odborné a jazykové znalosti a také zajišťovat těmto lidem bytové podmínky. ČSAD závod Hradec Králové provozovna DK n.l. Kamionová služba zůstává i nadále nepostradatelným pomocníkem zdejších exportních podniků. Trvá velmi dobrá spolupráce s kontejnerovým střediskem s.p. INTRANS Pardubice a ČECHOFRACHTEM Praha. Novinkou letošního roku je mezinárodní sběrná služba. Jde v podstatě o soustředění zásilek menšího rozsahu, které jsou odváženy hromadně až po naplnění celého kamionu. Dochází tak k zdaleka ne zanedbatelným úsporám pohonných hmot. STROJTEX s.p. Rok 1989 se vyznačoval intenzivní prací na přípravě přechod na nový hospodářský mechanismus, jehož pravidla měla být celostátně uplatněna od Původní záměr realizace od , tj. od prvního 9.5LP byl vládou změněn v důsledku narůstajících hospodářských problémů. Byl přijat záměr na urychlení přestavby hospod. Mechanismu o jeden rok. Nezávazně na toto celostátní dění s cílem využití nových pravidel řízení ve státním podniku Strojte byla přijata celá řada vlastních opatření k racionalizaci řízení a správy podniku a zvýšení výrobní, obchodní a ekonomické funkce podniku. Byl vypracován program výrobní a obchodní činnosti se s hnou o rozvinutí kooperačních vazeb s vyspělými výrobci textilních strojů z nesocialistických zemí. Cílem kooperační spolupráce se zahraničními partnery bylo získání devizových prostředků na obnovu a modernizaci výrobní základny a zvýšení technické úrovně a kvality vlastních výrobků tak, aby byly konkurenceschopné na světových rzích. Došlo také k organizačním změnám, které se projeví zejména snížením nákladovostí na správu a řízení a zvýšením flexibility podniku. Podstatou těchto změn bylo sloučení výrobního a obchodního úseku a vytvoření techniko-organizačního úseku. Řada činností byla racionalizována a přijatá opatření předpokládala 15-20% snížení počtu THP. K byly také dovedeny změny v personálním obsazení náměstků podn. ředitele. V 1. pololetí 89 byl přijat program uplatnění moderní výpočetní techniky a byly uvolněny příslušné devizové prostředky na nákup tohoto zařízení pro podnikové ředitelství a vybrané závody. Mezi zajímavé nově zavedené výrobky na našich závodech můžeme jmenovat např. filmový impregnátor, inovované stahováky a převodovky pro rekonstrukci stavů Textima všechny tyto výrobky produkuje závod 2, na kterém došlo také k zlepšení technického vybavení. Jde o nákup dvou soustruhů CT 161 CNC a automobilu Liaz na odvoz kontejnerů na třískový odpad. V roce 198 byly splněny celkové úspory a úspory kovů na 107,7% a 107,9%. Největšího společenského prospěchu bylo dosaženo využitím vynálezu čís. AO ( Kčs) o názvu Zařízení pro pohon uzlovačích trnů autora Josefa Stránského. Kvalita výroby i kvalita výrobků si udržela velmi dobrou úroveň. Ztráty z nekvalitní výroby činí Kčs, což představuji 0,018% z výroby zboží. 12

13 Výročí významných rodáků R. A. Dvorský 90. výročí narození ( ) Skladatel, klavírista, zpěvák, kapelník a nakladatel Rudolf Antonín, významná osobnost v dějinách české taneční hudby, který si podle rodného města zvolil pseudonym R.A. Dvorský. V roce 1914 dostudoval královédvorskou obchodní školu. Již jako chlapec účinkoval v dětských školních představeních, později hrál s královédvorským ochotnickým spolkem Hanka. Jeho touhou, koníčkem a láskou byl klavír, komponovat, zpívat a cílem Praha. V 16 letech složil královédvorským ochotníkům několik písniček pro silvestrovský program a některé poslal i do Rokoka Eduardu Bassovi, kde byly zařazeny do programu. V té době vznikla ve Dvoře Králové n.l. i jeho skupina, říkali se Rodina, s níž jezdili po okolí, hráli a zpívali. A jeho umělecká dráha? Kabaret Karla Hašlera, Červená sedma, v květnu 1924 hrál poprvé na klavír v rozhlase, v roce 1925 založil vlastní orchestr, který jmenoval podle tehdejší módy anglickým názvem The Melody Makers (bylo to kvarteto), v roce 1929 začal hrát jeho druhý orchestr, už 5 členný, The Melody Boys, s nímž dosáhl úspěchů doma, ale i v zahraničí. Není divu, vždyť hráči tohoto malého kolektivu ovládali 20 hudebních nástrojů a dobře zpívali. V roce 1937 pak R. A. Dvorský rozšířil svůj orchestr na 12 členů, které však doplňoval podle potřeby skupinou smyčců, dalšími dechovými nástroji i pěveckým sborem. V roce 1936 otevřel v Praze vlastní nakladatelství, které se zasloužilo o zrození mnoha českých skladeb a popularizaci české taneční hudby. A tak bychom mohli pokračovat ve výčtu činností, které ovládal a kterým se R. A. Dvorský věnoval. O významném postavení tohoto našeho rodáka v české taneční hudbě svědčí i tato čísla asi sedmdesát filmů, přes tisíc rozhlasových programů a hodně přes tisíc gramofonových desek. Na královédvorském lesním hřbitově je jeho hrob ozdoben podpisem a bustou, hledící k městu. A sem také položili v den nedožitého jubilea R. A. Dvorského přestavitelé města jménem všech královédvorských občanů kytici, aby se sklonili před památkou umělce, která je stále živá. Otto Gutfreund 100. výročí narození ( ) Narodil se v Tylově ulici v domě, kde je umístěna pamětní deska, odhalená dne 8. června vyrůstal v rodině, která měla vztah k umění. Jeho otec byl vzdělaným hudebníkem a v rodině se pravidelně pěstovala komorní hudba tzv. vrzavé pondělky, vzpomíná jeho součastník a významný rodák Karl Nedbal. Gutfreund vychodil základní školu a po tříleté návštěvě našeho gymnázia v letech odešel na keramickou školu v Bechyni a potom přešel na uměleckou průmyslovou školu do Prahy. Od roku 1909 začal studovat na soukromé umělecké škole v Paříži v jejímž čele stál A. Bourdell. Po dvou letech se Gutfreund vrací do Prahy a několik svých prací vystavuje se skupinou avantgardních umělců. Architekt Pavel Janák ho pověřuje, aby vytvořil medailony pro výzdobu Hlávkova mostu v Praze. Přiklání se ke kubismu a a tvoří v novém stylu sochu Úzkost, Hamleta, Quijota a Hráče na violoncello. Po medailonech se marně uchází o novou objednávku a tak odchází znovu do Paříže s malíři Emilem Fillou a Otakarem Kubínem. Přišla první světová válka. Otto Gutfreund byl jeden z prvních dobrovolníků setiny Nazdar a účastnil se nejtěžších bojů v Champagni. Po válce se dlouho nemohl uplatnit. Teprve pomník Babičky v Ratibořicích a vlys na budově Legiobanky byly prvními jeho veřejnými úspěchy a znamenaly konec jeho existenčního živoření. Z dalších děl můžeme jmenovat třeba sochu T. G. Masaryka pro Hradec Králové a Masarykovu bustu pro naše gymnázium. Modeloval básníka K. Tomana, arch. Strnada, v. V. Štecha. Jeho prací je i známé okřídlené kolo Škodovky. Na umělecko-průmyslové škole v Praze, kde působil pouze jeden rok jako profesor, silně působil na žáky, učil je plasticky myslet, vedl je k solidnímu řemeslu a byl jim dokonalým příkladem umělecké mravnosti. Otto Gutfreund zemřel za tragických okolností den 2. června Za dvacet let tvůrčí umělecké práce zanechal Otto Gutfreund velké dílo, které zdobí nejen Prahu, Ratibořice, ale i velké galerie plastik na Zbraslavi, v Paříži, New Yorku a jinde. Karel Nedbal 25 let od úmrtí (1964) Známý dirigent narodil se ve Dvoře Králové n. L. roku Skladbu studoval u Vítězslava Nováka a Josefa Bohuslava Foerstera a mnoho získal od svého strýce Oskara Nedbala, pod 13

14 jehož vedení působil jako violista ve Vídni. Od roku 1929 byl deset let šéfem opery Slovenského národního divadla, provedl první slovenský smetanovský cyklus, propagoval dílo Leoše Janáčka i mladou slovenskou tvorbu. Po roce 1945 uváděl významné inscenace českých klasiků i součastníků na scéně Národního divadla v Praze. Je rovněž autorem několika literárních prací. František Soukup 110. výročí narození (1879) Akademický malíř málokterý umělec oslavil štětcem své rodné město v mnoha olejových malbách a akvarelech tak, jako František Soukup. Původně studoval v Praze na UMPRUM sochařství, ale protože pokožka jeho rukou trpěla při modelování mokrou hlínou, opustil sochařství a věnoval se malířství. Pobýval v Paříži a Mnichově. Námětem jeho prací byla krajina v dvorském okolí obyčejně zastřená jemným oparem probouzejícího se dne nebo pod závojem večerní mlhy, krajin, která neměla daleko k vyvolní melancholické nálady. Soukup byl ovšem všestranný umělec, který se nevyhýbal ani žánrovým kresbám, karikatuře, reklamnímu plakátu. Věnoval se rovněž portrétům a podobiznám Je vynálezcem tzv. tenelly nového způsobu malování olejovými barvami bez štětce pomocí tubiček naplněných brvou, které mírným tlakem na podložku propouštějí určité množství barvy. Antonín Pavel Wagner 155. výročí narození ( ) Jeho pamětní deska zdobí dům č. 598 v Jeronymově ulici v České Podharti byla slavnostně odhalena 8. července A.P. Wagner se narodil v malém domku č. 21. Tento domek vyhořel a dnes stojí na jeho místě ten současný s číslem 598. Když vyšel malý Antonín Pavel královédvorskou hlavní školu přišel v roce 1851 do Prahy, aby se vyučil kupectví. Po práci v obchodě navštěvoval svého staršího bratra Františka, který se učil v sochařské dílně Josefa Maxe. Sochařina se mu natolik zalíbila, že se navždy rozloučil s kupeckým krámem a úplně se jí věnoval. Po smrti Maxově se vrátili oba bratři do rodného města, kde chtěli společně pracovat. Spolek královédvorských várečníků chtěl uctít čtyřicáté výročí nalezení Rukopisu postavením sochy Záboje na náměstí. Práce byla zadána bratrům Wagnerovým. Záboj byl slavnostně odhalen 29. září František Wagner brzy potom zemřel. Antonín odchází r na akademii do Vídně, kde se záhy prosadil. Po dokončení studií v r žil trvale ve Vídni až do své smrti. Vydal se také na studijní cestu po Itálii. Vyšel vítězně již z první vídeňské soutěže a vytvořil krásnou kašnu s něžnou pasačkou hus pro VI. vídeňský okres. Téhož roku 1867 vymodeloval pro naše město poprsí Václava Hanky, které bylo odhaleno při slavnostním položení základního kamene pro stavbu Hankova domu. Ve Vídni není snad jediné tehdejší monumentální stavby bez plastické výzdoby A.P. Wagnera. Vídeňská radnice, parlament, univerzita, císařský hrad, muzejní budovy, dům umělců, dvorní divadlo jsou ozdobeny sochami našeho rodáka. V roce 1880 vypsal Sbor pro postavení Národního divadla soutěž na jeho uměleckou výzdobu. Přihlásil se také Wager. Rozdělil se s Myslbekem a Schnirchem o sochařskou výzdobu Národního divadla. Vytvořil překrásné sochy Záboje a Lumíra u hlavního vchodu. Dále na západní straně budovy divadla spatříme sousoší Zpěvohry a Činohry. A pak se ještě jedou naskytla příležitost, aby pracoval pro Prahu. Bylo to při stavbě Národního muzea, pro které vytvořil mohutné sousoší Čechie, Moravy a Slezska, trůnící pyšně na rampě nad fontánou. Na muzejní budově jsou jeho sochy Genius české země, Umění, Věda, Průmysl. V hlavním průčelí muzea jsou reliéfy Založení kostela Matky boží na Zbraslavi králem Václavem II., Založení pražské univerzity, Krasoumná doba Rudolfa II. a sochy Bájesloví a Národopis. Jako uznání za velké životní dílo byl zvolen v r členem České akademie. Dne 27. ledna, uprostřed práce na soče Kastalie, klesl na jedné z vídeňských ulic. Srdeční mrtvice ukončila rázem jeho krásný a plodný život. Pamětní deska v České Podharti je dílem dalšího vynikajícího sochaře z rodů Wagnerů Josefa Wagnera. Peněžnictví Česká státní spořitelna, pobočka DK n. L. Nové společenské a ekonomické podmínky rozvíjející se v naší zemi vytvářejí též nové předpoklady pro vznik a rozvoj soukromé iniciativy. Na tyto změny iniciativně a pohotově zareagovala také ČSTSP v rozsahu, který povolují stávající legislativně právní možnosti. Prvním krokem nově zavedených služeb soukromým podnikatelům jsou půjčky občanům poskytujícím placené služby obyvatelstvu. Tyto půjčky mohou být povoleny občanům, kteří poskytují za účelem uspokojování hmotných potřeb občanů za úplatu občanům nebo organizacím věcné 14

15 plnění a výkony vč. prodeje zboží a přípravy pokrmů a nápojů. Občan může poskytovat placené služby souběžně s hlavním zaměstnáním nebo jako své hlavní zaměstnání. Půjčky se poskytují: Na vlastní náklady související s poskytováním služeb jako je např. nákup materiálu, nástrojů a nářadí tzv. provozní náklady Na zařízení a vybavení provozoven tzv. investiční náklady Půjčky na provozní náklady lze poskytnout při lhůtě splatnosti až do 5 let, přičemž při splatnosti do 2 let za úrokovou sazbu 5%, při splatnosti delší než 2 roky, počínaje od třetího roku za úrokovou sazbu 6%. Půjčky na investiční náklady lze poskytovat při lhůtě 5 nebo 8 let, přičemž při splatnosti do 5 let za úrokovou sazbu 5%ˇ, při splatnosti do 8 let za úrokovou sazbu 6%. Výplata půjček se provádí bezhotovostně (tj. např. šekem, převodním příkazem) na základě faktury, popř. podúčtu ve prospěch obchodní nebo dodavatelské organizace na jejich účet u SBČS. Splácení půjček může být na žádost občana započato až po uplynutí 1 roku po uzavření smlouvy v návaznosti na lhůtu sjednanou pro vyčerpání půjčky. Tolik nejpodstatnější údaje o nové službě naší spořitelny, která se po ustanovení nových zákonů jistě ještě rozšíří. Česká státní pojišťovna, hl. jednatelství DK n.l. Pojišťovně přísluší výlučné právo provozovat smluvní a zákonné pojištění majetku, osob a odpovědnosti za škody. Dále je tu činnost zaměřená na předcházení škodám, a to zejména ve spolupráci s orgány činnými v zábraně škoda poskytování finančních příspěvky na zábranná opatření. V roce 1989 nebyly finanční prostředky ze zábrany škod pro město a jeho blízké okolí poskytnuty. Na přepážce jednatelství ve Dvoře Králové n.l. došlo k výměně pracovnic. Paní Marie Bukovská pracovala v pojišťovnictví od do Služby u přepážky nyní zabezpečuje paní Hana Krejcarová, která nastoupila po mateřské dovolené v průběhu loňského roku. Od působí v oblasti Dvora Králové n.l. na úseku obchodní služby paní Zuzana Skavroňová, která nastoupila na neobsazený pracovní úsek za paní Ivu Svobodovou. III. Organizace národní fronty Tělovýchovná jednota Dvůr Králové n.l. Má v našem městě dlouholetou tradici a nemůže si stěžovat na nezájem ze strany občanů. V současné době má TJ 20 oddílů a sdružuji více jak 2350 členů, z toho 1263 mládeže do 18 let, tj. 53%. Dětí do 14 let je organizováno % všech členů. Tato organizace se velkou měrou podílí na výchově dětí a mládeže v našem městě. O tu se stará 240 dobrovolných trenérů a cvičitelů. O jejich dobré práci svědčí mimo jiné také účast v soutěžích: 32 dorostenců, 168 žáků okresní soutěže 37 dorostenců, 96 žáků krajské soutěže 15 dorostenců, 24 žáků republikové soutěže 16 dorostenců, 17 žáků celostátní soutěže Základem činnosti oddílů TJ je masová tělovýchova se zaměřením na děti a mládež. Pro tuto skupinu se pořádají různé akce, např.: atletické závody o Pohár MěstNV, Mezinárodní atletický čtyřboj přátelství, běhy Mladé fronty, turnaj ve stolním tenisu, turistické pochody a výlety. Rok 1989 byl zaměřen na sportovní část Československé spartakiády 90. Ze sportovních akcí mohu jmenovat: 3 víkendy moderní ženy, Pohár královédvorských škol v obřím slalomu, Podzvičinský pohár v odbíjené, sjezd na Labi pořádaný oddílem kanoistiky, přebor v zimním plavání apod. V průběhu měsíce září započal nácvik skladeb pro ČSS90 v těchto kategoriích: rodiče a děti, ml. A st. Žákyně, st. Žáci, dorostenky, ženy I a II, muži. Oficiálně byla spartakiáda zahájena Ohňovým poselstvím dne , kdy byl na Zvičině zapálen spartakiádní oheň. 15

16 TJ Lipnice má 2 oddíly, lední hokej a ZRTV, v kterých je celkem zapojeno 204 členů. TJ je od roku 1985 držitelem titulu Vzorná TJ. Oddíl ZRTV vykonává velký kus práce v masové tělovýchově. Kolektiv 9 cvičenek zajišťuje pro 85 dětí a 60 žen pravidelné cvičební hodiny s všestranným programem. Začalo se zde také s nácvikem na ČSS 90. Členové jednoty se zapojili také do spartakiádní výzvy Za každého člena ČSTV jeden strom, v jejímž rámci vysázeli nad Lipnicí celkem 1800 stromků. Oddíl ledního hokeje dosáhl v sezóně titul meziokresního přeborníka v ledním hokeji, zvítězil i v Poháru OV ČTV Trutnov. Oba oddíly odpracovaly v rámci brigádnické činnosti 380 hodin. V letošním roce se dokončuje rekonstrukce osvětlení na hřišti, provádí se běžná údržba tělovýchovných zařízení. TJ Sokol Dvůr Králové n.l. jezdectví má celkem 59 členů, z toho 9 mužů, 8 žen, 13 dorostenců, 29 žáků. Sportovní činnost je zaměřena na dorostenecké soutěže, kde se této činnosti denně věnují 2 trenéři a 2 cvičitelé. Pavel Janíček jako nejlepší dorostenec VČ kraje byl nominován na mistrovství ČSSR v dorostu v Liptovském Ondreji, kde obsadil 9. místo. V současné době se oddíl zaměřuje na závodní přípravu mladých koní, neboť z finančních důvodů byla TJ nucena prodat svého nejlepšího koně Bengála. Velmi rozsáhlá brigádní činnost nachází uplatnění při výstavbě jezdeckého areálu v Žirči, při sušení sena, svozu slámy a výsadbě stromků. Český svaz chovatelů Dvůr Králové n. L. Žireč Rok 1989 je pro Český svaz chovatelů rokem významným, neboť si v něm připomíná čtyřicetileté výročí svého vzniku. Jediným dosud činným členem, který zakládal náš ČSCH je pan Jaroslav Hertl, dnes již důchodce. Ten by Vám jistě potvrdil, že začátky nebyly vůbec jednoduché a bylo třeba překonat mnohé potíže. Chyběly peníze, materiál, nebylo se kde scházet. Vůbec první výstava byla uspořádána při pouti v Kuksu. Prvních pár voliér zhotovil sám pan Hertl z odpadového materiálu, klece pro králíky a holuby se půjčovaly, kde se dalo, jezdilo se pro ně až do Náchoda. Veškerá činnost ČSCH stála od křítku na nadšení a Dobrovolné práci. Protože nadšenci nechyběli, práce se dařila a prostředků přibývalo. Pod rukama brigádníků vznikal potřebný výstavní inventář. Výtěžek jedné výstavy se investoval do té následující, a tak se chovatelé dobrali až k dnešku, kdy se pravidelně počítá s třicetitisícovou návštěvou. Všem obětavým chovatelům našeho ČSCH patří za jejich dobrou práci velký dík. V současnosti jsou postupně zakládány další odbornosti jako je chov ušlechtilých koček byl založen jako 5. organizace v naší republice. Dále se zakládá odbor okrasného ptactva a odbor vodní drůbeže, jejíž vznikající líheň je vůbec první v ČSCH. Dalším primátem našeho svazu je uspořádání prvního nákupního trhu vodní drůbeže v ČSSR. Naše základní organizace má nyní kolem 100 členů sdružených v 7 oborech je to zhruba stejně jako v loňském roce. Je jen škoda, že někteří členové si odpracují svůj závazek během květnové výstavy a další akce je již příliš nezajímají. Náš ČSCH byl jako každý rok zapojen do soutěže vyhlášené okresním výborem a umístil se na 1. místě v okrese. Vyvrcholením naší umnosti byla již tradiční květnová výstava v Žirči. Letos proběhla května za účasti návštěvníků. Vystavovali jsme: 921 králíků 49 plemen 182 holubů 29 plemen 389 ks drůbeže velké 22 plemen 245 ks drůbež zakrslé 31 plemen 74 ks drůbeže vodní 13 plemen 22 krůt 7 plemen 26 nutrií 12 koz a ovcí 635 ks okrasného ptactva 96 ks ušlechtilých koček 16

17 185 ks psů společenských plemen 3 ks terárií s ter. Zvířaty 22 ks akvárií s rybkami Je to přibližně na stejné úrovni jako loni, kromě drůbeže zakrslé, která se rozrostla o ž0 ks a zároveň přibylo 11 plemen. Na výstavě bylo prodáno: 374 ks králíků 374 ks drůbeže 19 ks holubů Celková hodnota prodaných zvířat činila Kčs. Součástí akce byla také výstava kaktusů ZO ČZS Klub kaktusářů ve Dvoře Králové n.l., která byla jako vždy perfektně připravena a setkala se u návštěvníků s velkým ohlasem. Rovněž výstava květin s ukázkami aranžování OPS DK n.l. byla pěkným zpestřením celé výstavy. K zhlédnutí tu byly také ukázky výcviku služebních psů dvorského Svazarmu, výstava skalniček, oblastní výstava společ. psů, výstava bonsaí a akvarijních rybek. Kluky nejvíce přitahovala svazarmovská expozice modelů letadel a lodí a představení skupiny historického šermu z Brna. Činnost naší organizace ČSCH se ovšem neomezuje jen na žirečskou výstavu. Naši chovatelé se úspěšně zúčastnili také výstav v Hostinném, Mostku, Úpice, Hradci Králové, Trutnově, Jilemnici, Novém Bydžově, Hořicích, Libranticích a na Exotě v Olomouci. Dále jsme byli spolupořadatelem Speciální výstavy vodní drůbeže, krůt a perliček v Týništi nad Orlicí Nechyběla ani přednášková činnost, naši členové se také účastnili zájezdů na výstavy do NDR Erfurt, Lipsko. Členové našeho svazu získali v uplynulém roce řadu čestných cen. Předně je třeba ocenit členy odboru chovatelů vodní drůbeže, kteří se významnou měrou podíleli na úspěchu vystavovatelů drůbeže okresu Trutnov, kde kolekce okresu získala I. místo na krajské soutěžní výstavě. Přejeme našim chovatelům, aby je neopouštělo nadšení a pracovní elán ani v budoucím důležitém roce. Český svaz žen, MěstV ve DK n.l. Na území města pracuje 5 základních organizací, jejichž práci koordinuje městský výbor. Nejaktivnější organizace jsou O II. Podharť a ZO IV. Pod nádražím. Na sídlišti Zálabí-sever vznikla nová, sídlištní organizace (již koncem roku 1988) a její členky si vybudovaly v nevyužitých sklepních prostorách, které jim pronajal n.p. JUTA 3, pěknou klubovnu, kde se mohou scházet a pořádat zajímavé akce pro členky, ale i další ženy ze sídliště. Zařízení této místnosti stálo ženy nemalé úsilí a zároveň přispělo k utužení dobrých vztahů v kolektivů. Letos nabídly svoji klubovnu obnovené organizaci JUNÁK, aby byla využita i ve volných dnech. Z hlavních akcí pořádaných všemi organizacemi společně můžeme jmenovat pečení perníků pro děti z královédvorských škol a družin ke 40. výročí Pionýrské organizace, společně s komisí pro obchod vyhodnocení pracovníků obchodu na základě anketa Kytička za ochotu a úsměv apod. Vůbec největší a nejnáročnější akcí byla burza dětského a sportovního oblečení od 20. listopadu do 27. listopadu Zahrnovala prodej za Kčs v drobných položkách a byla úspěšně zvládnuta. Našim občanům je jistě přínosem a navíc uchrání hodnoty, které by mnohdy skončily v popelnicích. I přes velkou zaneprázdněnost vyjádřily členky svazu svoje stanoviska protestní rezolucí proti postupu předsedkyně ÚV ČSŽ Němcové (prosinec 89) a přihlásily se tak k demokratizačnímu hnutí. Svaz československo-sovětského přátelství Městský výbor v čele s předsedkyní p. Janou Maňáskovou má 23 členů, SČSP v našem městě celkem 1499 členů v 35 závodních odbočkách. V 1. pololetí se konaly besedy na dané téma ve 22 odbočkách, 6 odboček využilo k besedám své členy, kteří se zúčastnili zájezdů do SSSR. Ve 2. pololetí se konaly besedy v 10 odbočkách na téma Reformy politického systému Sovětského svazu a Kazachstán. 17

18 Další akce: večer dětských sborů s účastí 10 pěveckých a tanečních souboru MtŠ, ZŠ a LŠU branně sportovní akce pro družstva dvorských škol ke Dni ČSLA festival sovětských filmů a výstavka výtvarných prací žáků ZŠ v kině Svět Dále se členové školských odboček SČSP podílejí na přípravě a účasti jednotlivců i kolektivů ve školních a okrskových kolech soutěží: Puškinův památník, O zemi, Recitujeme a zpíváme v ruském jazyce. Nechybí ani sortovní činnost pro vlastní vyžití členů svazu jako je turnaj v nohejbale, turistické pochody, tematicky zaměřené zájezdy. SČSP se v roce 1989 umístil na 2. místě v rámci organizací NF. Aeroklub Svazarmu ZO DK n.l. V roce 1989 pokračoval aeroklub ve své úspěšné činnosti. V plachtařském odboru bylo počátkem roku 1989 aktivně činných 75 pilotů a instruktorů. Tento stav se v průběhu roku zvýšil o 11 žáků bezmotorového létání, kteří v zimním drobí absolvovali předepsanou teoretickou přípravu se závěrečným přezkoušením a splnili i zdravotní předpoklady. V motorovém odboru pokračovalo v činnosti 14 pilotů a 3 instruktoři. O tom, že naši letci byli v tomto roce opět velice úspěšní hovoří následující údaje: Mistryně sportu Jana Nepřeková se zúčastnila Mistrovství Evropy v sovětském Orlu, kde v silné mezinárodní konkurenci dosáhla dosud svého největšího úspěchu 3. místa. Za dosavadní sportovní činnost a tento vynikající výkon převzala titul Zasloužilý mistr sportu. Zasloužilý mistr sportu Jaroslav Vávra se stal vítězem plachtařského mistrovství ČSR,které se konalo ve Vrchlabí. V celostátním hodnocení, které se sestavuje z výsledků 25 etap 18 soutěží v přesném létání a v nichž je hodnoceno 142 pilotů ze 48 aeroklubů, se královédvorští piloti umísili velmi dobře. Lubor Schwarz je na 17. a Pavel Derda na 21. místě. Lubor Schwarz je zároveň první v žebříčku juniorů. Stejně jako lovi, předloni a některých dalších předchozích letech se i v roce 1989 umístil náš aeroklub v Celostátní plachtařské soutěži z 80 hodnocených aeroklubů na 1. místě v rámci celé republiky. Leteckomodelářský klub získal v říjnu 1989 od MěstNV ve Dvoře Králové n.l. nové prostory v bývalé Geodézii. Dosud LMK vyvíjel svou činnost v Šindelářské ulici. V současné době dochází do tohoto kroužku 13 dětí. Věnují se stavbě leteckých modelů a také modelářství lodnímu. Zanedbatelná není ani brigádnická činnost během níž členové LMK odpracovali 1374 hodin při výstavbě zubní polikliniky, na úpravě vzletové plochy na Hrubých lukách, při úpravě letiště a podobně. ZO Svazu invalidů ve DK n.l. Měla svoji práci v r velmi ztíženou. V únoru se musela vystěhovat z Palackého ulice a přestěhovat do prostoru v Lázních. V září se stěhovali znova a to do místnosti po bývalé Geodézii. Starosti a problémů s úpravou a uvedením této místnosti do provozu bylo nemálo. I tak není tento prostor vyhovující, protož je daleko od středu města, bez vody a sociálního zařízení. Přes všechny problémy práce výboru neustala konalo se 13 výborových schůzí a 1 členská. Předsedkyní ZO SI je od roku 1989 paní Slávka Rejlová, bývalá jednatelka, dlouholetá členka SI (od r. 1972). Pan Zdeněk Muler se stal předsedou OV SI. Výčet činnosti základní organizace je pestrý a bohatý. 2 zájezdy, 2 společenské večery a pěší tůry za sběrem léčivých bylin, cestopisná přednáška MUDr. Kopřivy, návštěvy dlouhodobě nemocných členů, gratulace k významným jubileím, signalizátorská a pečovatelský služby, pro nevidomé průvodcovská činnost, za krou naše zákládající členka p. Hlavatá obdržela od ÚV SI ů Zlatou růži vděčnosti, dlouhodobý patronát nad dětmi ze školy pro nápravu zrakových vad. Odpracováno bylo 2567 brigádnických hodin, odevzdán sběr všeho druhu celkem 24174,30 kg. Poradenská služby byla rozšířena na 3 dny v měsíci. Pro členy svazu byly získány za přispění MěstNV dva bezbariérové byty, další jsou přislíbeny v nové výstavbě. Také odstranění architektonických bariér v našem městě se s pomocí OBP a MěstNV daří. Instalace indukční smyčky pro naše neslyšící 18

19 členy v místním kině je dalším významným krokem pomoci našim členům. A tak by bylo možno pokračovat dál ve vyjmenování záslužné činnosti naší organizace. ZO Svazu invalidů v našem městě má v současné době 319 členů zařazených podle specifických postižení. Tělesně postižených je 203, vnitřně postižených 65, sluchově postižených 29, zrakově 22. To ale nejsou všichni zdravotně postižení v našem městě a okolí. Máme zjištěno, že na Dvorsku je 40 vozíčkářů, ale ve SI jich je jen 8 evidováno. Také dětí máme evidováno jen 15, ale je jich, bohužel, mnohem více. Právě tak i mládež starší 15 let není v evidenci SI přihlášena. Je to velká škoda. Je nutné zlepšit spolupráci se zdravotnickými zařízeními. Právě zdravotníci by měli o práci SI vědět více, aby mohli lidem, které navrhují do inv. důchodu doporučit vstup do naší organizace, která je jim schopna podat pomocnou ruku. Je nutné, aby si lidé konečně uvědomili, že Svaz invalidů není sdružením koníčkářů, ale že je to azyl, energetická stanice v nejtěžších zdr. problémech a zároveň odrazový můstek pro nový i když podstatně změněný způsob dalšího života. IV. Kulturní a osvětové instituce města Závodní klub ROH 9. květen Dvůr Králové n.l. Je bezpochyby hlavním kulturním stánkem našeho města. Jeho pestrá a bohatá činnost byla samozřejmě tak jako jinde poznamenána ideovostí polistopadového režimu, což se projevuje v hodnoceních jeho činnosti v uplynulém roce, kde se na prvním místě vždy dočteme o ideově politickém orientaci. S tím samozřejmě souvisí výčet následujících pořadů k politickým výročím Tady je však třeba zároveň ocenit způsob, jakým bylo k oslavám těchto výročí přikročeno. V pořadu věnovanému 41. výročí Vítězného února vystoupily spojené dechové hudby závodního klubu se svými sólisty. U příležitosti oslav 71. výročí vzniku Československa a 72. výročí VŘSR vystoupil soubor ZUČ z Lázní Bělohrad, národopisný soubor Hořeňák. Tato akce měly velmi dobrou úroveň a setkaly se s velkým ohlasem publika. Věřím, že pojem ideově politické orientace nahradí nové měřítko hodnot a tím by, podle mého názoru, měla být celková kulturní úroveň a estetický přínos všech pořadů a akcí tohoto zařízení. V rámci divadelní sezóny se měsíčně uskutečnily dvě představení pro obě předplatitelské řady v podání krajských divadel a Městských divadel pražských. V cyklu pořadů Kruhu přátel hudby se uskutečnil měsíčně jeden koncert. Průměrná návštěvnost divadelních představení je stále ovlivňována nedostatečným využíváním permanentních vstupenek, které mají zakoupeny ZV ROH sdružených podniků a organizací pro své zaměstnance. Minimální zájem je také o oblast tzv. vážné hudby, který se nezvýšil i přes úsilí pobočky Hudební mládeže ČSR, která při ZK pracuje již druhým rokem. Naopak klesá i návštěvnost na pořadech určených výhradně pro členy této pobočky. Důvody jsou různé převládajícím je velká zaneprázdněnost žáků ZŠ i SŠ. V roce 1989 se nepodařilo vyřešit pořádání programů pro studentskou a dělnickou mládež Klub mladých. Nepomohlo ani založení programové komise Klubu mladých, která byla sestavena ze žáků SŠ. Trvalým problémem nezájmu mladých lidí o tento druh nealkoholické zábavy není programová skladby pořadů, ale především to, že se zde scházejí z velké části pouze dívky. V pořadech, které jsou určeny převážně mladé a střední generaci se uskutečnilo celkem 15 vystoupení profesionálních skupin a jednotlivců rockové a populární hudby. V rámci kulturního léta se uskutečnilo 5 pořadů a jeden bylo nutné z ekonomických důvodů zrušit. Přetrvává problém alespoň provizorního zastřešení jeviště přírodního divadla, proto je velmi riskantní pořady plánovat. VČ ZOO pořádala v areálu přírodního divadla pravidelné diskotéky. V měsíci červnu byl uspořádán zábavný soutěžní večer pro kolektivy BSP Videostop s Janem Rosákem. Jeho součástí byla módní přehlídka s.p. TIBA s nejnovější kolekcí modelů na léto a podzim Vzhledem k tomu, že se pořad setkal s velkým zájmem veřejnosti našeho města i okolí, připravili pracovníci ZK v měsíci listopadu další zábavný večer Manželský pětiboj s Pavlem Lukešem, jehož součástí byla módní přehlídka nově vzniklé prodejny Boutique ve Dvoře Králové n.l. Také tento pořad se setkal s příznivým ohlasem diváků. Ve spolupráci se s.p. TIBA byl uspořádán v měsíci říjnu Juniorklub, jako náborový pořad pro žáky 7. a 8. ŘOČNÍKŮ ZŠ o volbě povolání. V oblasti výstavní činnosti, kterou provozuje ZK v prostorách Staré radnice, bylo uspořádáno celkem 6 výstav. S velkým ohlasem veřejnosti se setkala výstava užité tvorby oděv, šperky, 19

20 gobelíny,, kterou navštívilo na 1600 diváků. Stálým problémem v této oblasti kultury zůstává placení nájemného z prostor výstavní síně MěstNV, odvody daní, což představuje snížení dotací NV o 30%. Mimo tyto akce pořádá ZK pořady ve spolupráci s jinými organizacemi (SPOZ, DPM a pod). Kromě pořadů zábavného charakteru jsou všechny prostory Hankova domu využívány pro porady, aktivy, plenární zasedání MěstNV, schůze a konference ZV ROH sdružených socialistických organizací. Těžištěm práce závodního klubu je v rozvoji zájmové umělecké činnosti. ZK sdružuje celkem 15 souborů, ve kterých je zapojeno 400 aktivistů. K nejaktivnějším souborům patří již tradičně Smíšený pěvecký sbor Záboj, člen UČPS a vzorný kolektiv ZUČ, který v současné době čítá 56 aktivních členů. 18. února se sbor zúčastnil krajského kola Písně přátelství v Hradci Králové, kde se místil ve Zlatém pásmu a jako jediný postoupil do ústředního kola v Příbrami. Tam se umístil rovněž ve Zlatém pásmu v neoficiálním hodnocení na 3. místě. K ojedinělým v našem okrese patří Loutkový a maňáskový soubor působící v sále Teplárny. Recitační studio vystupovalo pro SPOZ a ČSŽ, jehož členky účinkovaly i jednotlivě na akcích MěstNV a komponovaných pořadech ZK. Největším úspěchem Amatérského tanečního kroužku bylo I. a III. Místo tanečních párů kategorie E. Taneční skupina MIX připravila vystoupení pro plesovou sezónu a zúčastnila se soutěže ve Vrchlabí. Filmový kroužek v osobě Jiřího Beneše získal další ocenění. Na krajské soutěži amatérských filmů v Rokytnici v Orlických horách obdržel I. cenu v kategorii filmů s technickou tematikou za film. A dodnes se točí, II. cenu získal na soutěži Vysokovský kohout za snímek Představení. S filmem Pro radost se zúčastnil mezinárodní soutěže amatérských filmů v Melbourne. Dechová hudba se podílela na oslavách všech významných výročí v našem městě i okolí. Dechová hudba mladých také účinkovala při oslavách, dále ve spolupráci se SPOZ v pořadu Našim jubilantům, při příležitosti Závodu míru, koncertovala také např. v Lázních Velichovkách apod. Nechybělo ani tradiční koncertní turné po NDR. Pestrá byla také činnost Hudební mládeže ČSR. Povídáním o žesťových nástrojích byl ukončen cyklus Za tajemstvím hudebních nástrojů za účinkování učitelů a žáků pardubické konzervatoře. Dalšími zajímavými pořady byly např. poslechová diskotéka o A. Dvořákovi nebo pořad Od folklóru k folku skupina Kantoři. Mimouměleckou činnost zastupuje Commodore klub, který sdružuje 35 majitelů mikropočítačů Commodore. Předsedou byl zvolen ing. Norbert Martínek, vedoucí výpočetního střediska TIBA. ZUČ našeho ZK je na velmi dobré úrovni. Trvalým úkolem pracovníků ZK zůstává získávání nových členů do jednotlivých souborů. Problémem je uvolňování členů ZUČ na dopolední vystoupení. Doufejme, že i toto se v nových podmínkách zlepší. Kino Svět V průběhu roku bylo sehráno 618 představení, z toho 57 v letním kině v ZOO. Kino navštívilo celkem diváků a tržby činily Kčs. Z nejvýznamnějších akcí, které se v tomto roce konaly, mohu uvést filmovou přehlídku SAFA- RIFILM. Účast diváků však byla letos slabá. Kino zaznamenalo letos nižší návštěvnost, která ale nebyla způsobena nezájmem ze strany diváků. Od června do září se totiž nepromítalo z důvodu rozsáhlé rekonstrukce budovy. Střecha dostala novou plechovou krytinu a vyměněny byly veškeré elektrické rozvody a rozvaděče. Také vnitřní prostory doznaly změn. Rekonstruovány a upraveny byly toalety, sál se dočkal nového osvětlení a kobercových obkladů. Obnovena byla fasáda na vstupní straně kina, zbytek bude dokončen v příštím roce. Všechny tyto opravy a úpravy jistě přispějí k větší spokojenosti všech návštěvníků tohoto zařízení. Městská lidová knihovna Má v našem městě velmi dlouhou tradici. Na úvod tedy krátký pohled do historie. 20

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů.

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Otto Gutfreund málo známý a nezvěstný Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Na bechyňské keramické i na Uměleckoprůmyslové škole v Praze studuje bez jakýchkoli úspěchů,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o.

Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. za rok 2012 Obsah: 1. O společnosti 2. Činnost společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledky hospodaření 5. Střediska jejich činnost 6. Shrnutí 1. Společnost

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014 číslo 1/002/14 k návrhu na schválení programu 2. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 2. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/002/14 k návrhu Rozpočtového

Více

Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005

Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005 Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005 Zastupitelstvo MČ schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vaníček Vilém, Ing. Alinčová Lenka bere na vědomí ověřovatele

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015

P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015 P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015 K odsouhlasení - zápis z 2. jednání Rady HMP ze dne 20. 1. 2015 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 9.00

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více