Předkládá Vladimír Jiřička, kronikář města Dvora Králové n.l. KRONIKA Města Dvora Králové nad Labem za rok 1989

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předkládá Vladimír Jiřička, kronikář města Dvora Králové n.l. KRONIKA Města Dvora Králové nad Labem za rok 1989"

Transkript

1 Předkládá Vladimír Jiřička, kronikář města Dvora Králové n.l. KRONIKA Města Dvora Králové nad Labem za rok 1989 Ačkoli to dosud nebývalo zvykem, chtěl bych úvod letošní kroniky věnovat krátkému vylíčení atmosféry v našem městě na počátku událostí v listopadu 1989 těch událostí, které znamenaly největší dějinný převrat v krátké historii Československa. Byly nazvány něžnou nebo také sametovou revolucí. Den D letošního roku, 17. listopad, kdy došlo na Národní třídě v Praze k rurálnímu zásahu pořádkových sil proti studentům, se stal roznětkou k ohňostroji událostí, které vedly až k sesazení KSČ z jejího vedoucího postu a k vytvoření vlády národního porozumění. V Praze to začalo, ale mohutné demokratické vření se záhy rozneslo i do dalších měst. Myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že Dvůr Králové nad Labem měl v tomto dějinotvorném hnutí jedno z předních postavení ve Východočeském kraji. V čele stáli, tak jako mnohde jinde, studenti, u nás studenti gymnázia v čele s profesorem Bibenem. Ti také zorganizovali ve městě první velkou demonstraci ve čtvrtek 24. listopadu odpoledne, kdy zaplnili část náměstí před budovou Měst. NV. Všechna podloubí zaplnily sousty lidí, kteří dosud nevěřili, nebo nenašli odvahu. I z nich se však někteří brzy přidali k shromážděným. Vystoupili první řečníci, jejichž slova našla mezi studenty bouřlivou odezvu. Slavnostní a hřejivou kulisu vytvořilo Mariánské sousoší osvětlené desítkami svíček. Nebylo by také správné zapomenout na část pracovníků VČ ZOO, kteří svůj protest a požadavky vyjádřili malou demonstrací v centru náměstí již o den dříve, tedy ve středu ve večerních hodinách. Vydali také vlastní prohlášení, které bylo ještě ostřejší a kritičtěji se vyjadřovalo k tehdejší situaci, než prohlášení studentů z Všichni jsem v té době skutečně ožili, zavládlo nadšení a emoce. Diskutovalo se s kýmkoliv na jakémkoli místě. Sdělovací prostředky byly v centru pozornosti. Z pultů šmahem mizel veškerý tisk. Nejvýše v kurzu byla patrně Mladá fronta a Svobodné slovo. Také stuhy v barvě trikolóry se záhy staly nedostatkovým zbožím. Přestěhovaly se totiž na límce a prsa bund a na klopy kabátů jako symbol solidarity se studenty a spolupatřičností národa. Výklady obchodů se změnily doslova v plakátovací plochy. Zaplnily se nejrůznějšími prohlášeními, svědeckými výpověďmi o 17. listopadu i hesly, kterým mnohdy nechyběl humor. Moje cesty do města vedly v té době většinou za studenty gymnázia, které bylo tepajícím srdcem sametové revoluce ve městě. Chodil jsem tam jednak pro informace, jednak s nedostatkovými tiskovinami a vyrobenými trikolórami. Třídy se stávaly diskusními kluby, kde se rozebíralo, vysvětlovalo a řešilo, odmítalo i přijímalo. Tělovýchovný kabinet se podobal tiskovému centru. Ze všeho, na čem se dalo psát či tisknout, trčelo nějaké vyhlášení či výzva, po stole ležely rozloženy fotografie, noviny a výstřižky. Kromě gymnazistů jsem samozřejmě mluvil i s jinými mladými lidmi:..u nás to začli kameníci. Táhli jsem kolem gymplu, ale ředitel je nechtěl pustit, tak začali skákat z oken a šli s námi.. (student z Hořic)...Bylo to něco strašného. Najeli mezi nás transportéry s takovejma radlicemi.. kluci volali: Držte holky. Jak bys upadnul, tak byl konec. Nemohli jsem dýchat. Myslela jsem, že umřu.. (studentka VŠ z Prahy) V Praze je to senzační. Všude samý kytky, zapálený svíčky. Lidi jsou k sobě tak slušný. Každej je hrozně ochotnej,..(pracovnice VČ ZOO) Tolik pro ilustraci pár osobních dojmů pro dokreslení atmosféry počátků sametové revoluce v našem městě 1

2 I. Stav obce Počet obyvatel činil k obyvatel k obyvatel přihlášeno 217 občanů odhlášeno 281 občanů narozeno 197 dětí zemřelo 236 občanů sňatků 158 rozvodů 64 II. Politický, hospodářský a společenský život Hodnocení výkonu státní správy v roce 1989 a úkoly na rok 1990 Na plenárním zasedání zhodnotil předseda MěstNV ing. Jan Kubec výsledky, kterých bylo dosaženo v uplynulém roce Z jeho zprávy jsem vybral následující údaje: Oblast bytové výstavby a technické vybavenosti Výstavba bytů byla realizována formou individuálních staveb rodinných domků (dále RD). Byl splněn plán zahájit výstavbu 15 b.j., nad plán dokončit 19 b.j. V RD bylo skutečně dokončeno 25 RD. To současně znamená, že úkol dokončit v průběhu 8.5LP v našem městě 104 bytů V RD byl za č roky pětiletky již překročen, že bylo celkem dokončeno 115 bytů. Zde je třeba ocenit velké úsilí stavebníků rodinných domků, kteří jistě neměli lehkou úlohu zejména vzhledem ke špatné dostupnosti materiálů. Pokračovala výstavba 108 b.j. v ulici m. Koněva. Snahou je, aby první objekt se 48 b.j. byl v příštím roce dokončen (1990). Pokud jde o modernizaci bytového fondu, podařilo se díky OSP dokončit 6 b.j. v ulici Zd. Nejedlého a 4 b.j. v ul. Hakenově Nepodařilo se však zkolaudovat 2 b.j., které v Tyršově ulici modernizovala STS. Oddáleno bylo zahájení prací na modernizaci objektů Sladkovského 963 (dnes se již pracuje) a Rooseveltova 295. V ulici Zd. Nejedlého byly zajištěny náhradní byty pro všechny obyvatele z bytových objektů určených k demolici. Jde o přípravu budoucího staveniště pro 324 b.j. TV byla v roce 1989 zaměřena na lokalitu Sylvárovská (rozvod NN a komunikace) a plánované objemy byly splněny. Stavby akce Z Jsou jedním z cenných projevů společenské aktivity a zároveň odrazem vztahu obyvatel a podniků ke svému městu. Proto zde patří velký dík řadě brigádníků, často důchodového věku, i stavbyvedoucím a vedením realizačních skupin. Úkol minulého roku byl splněn na 110% při vytvořené hodnotě představující téměř 7,5 miliónu Kčs. Byla dokončena rekonstrukce Domu dětí a mládeže a stavy veřejného sociálního zařízení v Tylově ulici. Úspěšně probíhaly práce na rekonstrukci zimního stadionu, zejména díky dobré práci brigádníků z tělovýchovy. Ledová plocha opět slouží svému účelu. So provoz bylo předáno středisko akce Z v Raisově ulici. Rozvoj obchodu a služeb V průběhu roku byla rekonstruována prodejna Zeleniny v Palackého ulici, přemístěna prodejna jízdních kol do Palackého u. č. 109 a rekonstruována byla také čerpací stanice u VČ ZOO. Vážné problémy se vyskytly při rekonstrukci restaurace Korsika prováděné podnikem RaJ Trutnov toto zařízení je zatím uvedeno pouze do provizorního provozu s termínem do a následně budou stavební práce na akci dokončeny (Dříve, než byla dokončena, se ovšem autoři její současné podoby měli zamyslet, zdali je tento nový kabát vzhledný a hodí se na vybrané místo tohle snad napadne každého trochu esteticky cítícího občana, který se pří spatření této podivné škatule musí leknou poznámka autora). 2

3 Pro nepřipravenost investorů a problémy se zajištěním dodavatelských kapacit je opožděna rekonstrukce stánků pod VČ ZOO na prodejnu ovoce-zelenina včetně občerstvení a úpravy prodejny v Palackého ulici č. 90 pro sklo-porcelán. Občanská vybavenost Pokračovaly práce na opravě fasády, střechy a auly gymnázia. Hodnota práce vytvořené zde v loňském roce pracovníky naší SP-Z a památkáři z Opočna činila přes 2.2 mil. Kčs. U budovy SPŠT se rekonstruovala dlažba chodníku a pokračovaly práce na oplocení. Na ZŠ Schulzovy sady byla dokončena oprava střechy. Skončily také restaurátorské práce na Mariánském sousoší, ke kterému se vrátil ozdobný plůtek. Tak získala tato dominanta našeho náměstí opět důstojnou podobu. Pokračovaly také práce na rekonstrukci Šindelářské věže a kina Svět obě akce byly limitovány finančními prostředky. SP-Z provedla pro delší nemocnici práce na stanici rychlé ochranné služby v hodnotě 250 tis. Kčs. Investiční výstavba Úspěšně probíhá výstavba společné čističky odpadních vod, jejímž investorem je s.p. TIBA. Splněn byl plánovaný objem na stavbě stoky B kanalizačního sběrače na nábřeží Dukelských bojovníků. Zvelebovací činnost Za uplynulý rok představuje hodnotu díla téměř 3. mil Kčs. Největší podíl zde činí údržba bytového fondu svépomocí občanů, dále opravy chodníků, terénní a sadové úpravy, údržba veřejné zeleně. Přes určité dílčí nedostatky se naše město úspěšně vyrovnalo s úkoly zahrnutými do celoměstského závazku. Na tom mají podstatný podíl také podniky a organizace, které věnovaly nemalé finanční částky. Pro dokreslení uvádím následující údaje: V průběhu loňského roku byly sdruženy tis. Kčs Na této částce se podílely zejména s.p. TIBA (900 tis. Kčs), TJ DK n/l (870 tis. Kčs), TDK EVČ (850 tis.kčs), s.p. JUTA (600 tis. Kčs), Mlékárenský průmysl (320 tis. Kčs) a Státní statek ve Smiřicích za hospodářství Choustníkovo Hradiště (200 tis. Kčs). Všem organizacím a závodům i těm nejmenovaným, patří velký dík. K hospodaření s byty, Ještě několik údajů pro dokreslení současného stavu ve městě: Bytová situace je bohužel přes částečné úspěchy i nadále kritická. Velká část bytového fondu je zastaralá a nevyhovující. Celkový počet žadatelů zapsaných do seznamu uchazečů byl k Na odboru MHDO BH MěstNV bylo evidováni 93 soudních rozhodnutí o rušení užívacího práva. Uvolněno bylo 88 bytů, z toho 38 jich bylo opraveno a uzavřelo se 5 dohod na úpravu na vlastní náklady. Průměrné plnění oprav bytů je 47%. Paradoxem je množství bytů s nadměrnými prostory. Dle seznamu OBP Dvůr Králové n.l. obývá 232 uživatelů nadměrné byty. Číselné údaje k výkonu státní správy za rok 1989 V roce 1989 obdržel MěstNV ve Dvoře Králové n.l. celkem spisů, které byly zaprotokolovány na podatelně a předány příslušným odborům K bylo vyřízeno 5475 spisů, zbývajících 86 spisů přešlo k vyřízení do následujícího roku. Správních rozhodnutí bylo v r vydáno celkem V odvolacím řízení bylo odvolacími orgány zrušeno nebo změněno 6 rozhodnutí. Všechna rozhodnutí byla vydána v zákonné lhůtě do 30 dnů. Odborem výstavby bylo vydáno 525 rozhodnutí ve věci stavebních povolení a ohlášení, kolaudačních rozhodnutí, územních rozhodnutí změny termínu dokončení staveb, užívání veřejného 3

4 prostranství a povolení k překopům. Za nepovolené stavby vylo uloženo na pokutách celkem Kčs. Odborem MHDO a BH bylo vydáno 671 rozhodnutí, jedná se o povolení prodeje, změnu prodejní doby, přidělení bytů, zrušení užívacího práva bytů, výměny sloučení bytů, povolení činnosti, zamítnutí a odejmutí činnosti, přidělování nebytových prostor, pokuty za porušení zákona o vnitř. Obchodě. Na pokutách bylo uloženo 9480 Kčs. Odborem ŠKSVZ bylo vydáno 323 rozhodnutí o umístění dětí do mateřských škol a do jeslí, opakované příspěvky Dia, zaopatřovací příspěvky, zvláštní příspěvek, rozhodnutí na úseku péče o rodinu a děti, přeřazení dětí do jiných ZŠ, odklad školní docházky, stravování žáků ve školních jídelnách a povolení soukromého vyučování. Finančním odborem bylo vydáno 541 rozhodnutí o dani domovní a dani z příjmu obyvatel, ze zemědělské daně, dávky ze psů, dohody o zřízení práva užívání pozemků. Na odboru vnitřních věcí na úseku správního přestupkového řízení bylo vydáno 69 rozhodnutí. 4 rozhodnutí byla vydána matričním oddělením ve věci změny příjmení. Zemědělskou agendou bylo přijato a projednáno v zemědělské komisi 18 převodů pozemků vlastníka a uživatele. V průběhu roku 1989 bylo na MěstNV podáno 17 stížností. 15 stížností bylo vyřízeno do 30 dnů, 2 stížnosti do 60 dnů. Ž stížností bylo shledáno jako neopodstatněných. Na základě provedených kontrol bylo zjištěno, že úkoly na úseku státní správy jsou plněny, závažné nedostatky nebyly shledány. Vzhledem k změněné společensko-politické situaci je i podoba plánu na další období odlišná od předešlých. To se týká jak jeho obsahu, tak i rozsahu, jenž je vymezen obdobím do letošních prvních svobodných voleb v Československu. Zde je jeho úplné znění: Akční program rozvoje města na období do všeobecných voleb do NV (hlavní teze) 1. Zajistit přípravu demokratické volební kampaně a voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů. 2. Udržet strukturu Občanských výborů, provést jejich aktivizaci i případnými nezbytnými personálními úpravami 3. provést prověrku profesionální způsobilosti aparátu MěstNV, případně realizovat personální změny tak, aby celková práce aparátu NV se zkvalitnila. 4. Zlepšit informovanost občanů města o jeho vnitřním životě. 5. Podporovat všechny formy podnikatelské aktivity občanů, hospodářských a společenských organizací ve městě a vhodným způsobem tuto aktivitu motivovat. 6. Věnovat zvýšenou pozornost ochraně životního prostředí a kulturních památek ve městě. 7. Zajistit čistotu a upravenost města a její trvalé udržování, jak na profesionální bázi, tak i využitím dobrovolné práce občanů. 8. Zlepšit bezpečnostní situaci ve městě a tím posílení jistot v ochraně soukromého i společenského vlastnictví a osob. 9. Zvýšit podnikatelskou aktivitu za účelem vytváření nových zdrojů pro financování rozpočtu MěstNV. 10. Pokračovat ve zlepšování zdravotnické péče ve městě. 11. Realizovat finančně kryté stavební akce volebního programu na rok 1990 a připravovat rozhodující akce pro příští léta. 12. Všemi Ostředky usilovat o získání maximální samostatnosti města a regionu. 13. Podporovat aktivitu občanů na poli sportovním a kulturním, zvláště ve vztahu ke lepšení podmínek v tomto směru. 14. Zvýšit úsilí o zlepšení vztahu školství ve městě. 15. Položit základ k dlouhodobým koncepčním záměrům rozvoje města. 16. Vytvořit skupinu složenou z poslanců, občanů neposlanců a odborníků, která prověří a navrhne případné změny místních názvů. 4

5 Z plnění Souboru opatření ke snížení kriminality a upevnění veřejného pořádku v r vybírám následující údaji k přiblížení současné situace ve městě: Ochrana socialistické ekonomiky Každoročně je v radě MěstNV projednáván stav a ochrana majetku ve správě MěstNV. Zpráva o výsledcích inventarizace za r byla v radě MěstNV projednána a schválena Případy nezajištěné ochrany majetku nebyly zjištěny. Drobná manka a přebytky byly hodnoceny jako nezaviněné. Nebyl důvod podání trestního oznámení apod. Na úseku žární ochrany byly prováděny plánovitě kontroly v provozech podniků a ve školských zařízeních, při čemž bylo zjištěno 89 požárních závad. Kontroly vyly prováděny i v obytných domech na základě vypracovaných plánů občanských výborů. Zde je však aktivita ze strany obč. výborů nízká. V roce 1989 došlo k 15 požárům, přičemž výše Římech škod dosáhla Kčs, uchráněn byl majetek v hodnotě Kčs. Naštěstí nebyl nikdo zraněn ani usmrcen. Nejčastější příčinou vznícení byly technické závady. Mimo požárů bylo na katastru města provedeno celkem 16 technických zásahů jednotkou žární ochrany: 3x záchrana osob z Labe, 3x práce s motorovou pilou spadlé strom do vozovky, 1x únik čpavku na stadiónu, 1x prasklé vodovodní potrubí, 1x práce na vodě, 2x autonehody, 1x hledání osoby, 1x čerpání vody, 1x otevření bytu, 2x jiné technické zásahy. K ochraně majetku je vyčleněna jednotka PS VB pří ČSAD, jejíž činnost spočívá v předcházení trestné činnosti na úseku zneužívání motorových vozidel a rozkrádání PHM. Ochrana mládeže před protispolečenskou činností Důležitou roli hraje v této oblasti prevence. Proto byly na ZŠ v našem městě organizovány přednášky a besedy na téma Kriminalita mládeže, Boj proti alkoholu a toxikomanii apod. Komise péče o rodinu a děti projednávala žáky se sníženými známkami z chování, kteří byli klasifikování 3. stupněm přítomni byli rodiče nezletilých dětí a pedagog. pracovníci škol. V roce 1989 bylo projednáno 12 případů, z toho 6 žáků ZŠ a 6 žáků SOU. Uděleno bylo 5 výchovných opatření. V 6 případech projednání před komisí splnilo svůj účel. Boj proti alkoholismu a toxikomanii Na kontroly dodržování zákona č. 37/89 Sb. Je zaměřena činnost protialkoholního sboru. Členové protialkoholního sboru společně s KOVP provedli v průběhu roku 5 kontrol na tanečních zábavách, místopředseda protialkoholního sboru MUDr. Markl uspořádal 6 besed se žáky ZŠ. Upevňování veřejného pořádku Počátkem roku byla spolupráce OO VB na nízké úrovni způsobené neúčasti zvaného zástupce na jednání KOVP. K podstatnému lepšení došlo v druhém pololetí, kdy nastoupil nový náčelník OOVB kpt. Harvan. Ten se jednání KOVP pravidelně zúčastňuje a za jeho účasti jsou projednávány úkoly KOVP ve spolupráci s OOVB a PSVB. Během roku 1989 došlo na MěstNV ve Dvoře Králové n.l. k projednání a vyřízení 91 přestupků, 8 přestupků bylo pro nepříslušnost postoupeno jinam, 5 přestupků bylo postoupeno k projednání společenské organizaci a 10 nezpracovaných přestupků přešlo do dalšího období. Správní přestupková komise MěstNV vydala během tohoto roku 69 správních rozhodnutí, toho v 1é případech rozhodla, že samotné projednání postačilo k nápravě. 10 přestupků uzavřela vyslovením napomenutí, v 5 případech vylo řízení zastaveno a v 44 případech byla uložena peněžitá kuta v celkové výši Kčs. V roce 1989 došlo na území města Dvora Králové n.l. k podstatnému snížení kriminality. Jako pozitivní se jeví zejména pokles podílu mládeže na kriminalitě. Na druhé straně setrvale nedaří omezit recidivitu trestné činnosti, což lze dokumentovat skutečností, že nevellmi řídkým jevem v uplynulém roce bylo spáchání 3 i více trestných činů jednou osobou. Recidivisté se podíleli na celkové kriminalitě více jak 50%. Rovněž neuspokojivým stavem se jeví podíl osob cikánského původu na kriminalitě. U těchto osob se jedná o 10% účast na trestné činnosti v teritoriu města Dvora Králové n.l. 5

6 Mezi hlavní příčiny kriminality lze označit nízkou účinnost boje proti alkoholismu, dále nedostatečnou úroveň právního vědomí občanů a v neposlední řadě i postpeniterciální činnost všech zainteresovaných složek, a to především sociálních kurátorů ONV včetně orgánů činných v trestném řízení. V závěru analýzy stavu a vývoje kriminality je nutné ocenit účinnost opatření odboru ŠKSVZ MěstNV dále školských zařízení města a v neposlední řadě i jednotky PSVB z řad pedagog. Pracovníků jejich důsledkem je 50% snížení účasti mládeže na trestné činnosti. Omezování recidivity trestné činnosti Při KVOP pracuje sedmičlenný aktiv pro nápravně výchovnou činnost, který se zabývá osobami propuštěnými z nápravně výchovných zařízení. V roce 1989 se z těchto zařízení vrátilo 27 osob. Aktiv zve na ústní pohovory navrátilce, u kterých se projevují problémy se zaměstnáním nebo bydlením. Většina z pozvaných se však k jednání nedostaví. Práci ztěžuje trvalá neúčast okresního sociálního kurátora a neúčast zástupce OOVB. Zvyšování bezpečnosti silničního provozu Závažným nedostatkem je skutečnost, že se nepodařilo obnovit provoz světelné dopravní signalizace, která zabezpečovala na křižovatce u s.p. JUTA PŘ nekolizní provoz. Toto je třeba urychleně řešit. Zejména větší zájem musí projevit Technické služby města. Ty by měly také rychle zlepšit opravy komunikací a dopravního značení. I přes některé nedostatky doznala údržba místních komunikací určitého zlepšení. Ochrana a tvorba životního prostředí Rok 1989 byl vyhlášen rokem péče o životní prostředí. Vzhledem k současnému stavu nejen naší přírody, ale životného prostředí vůbec bude tato problematika na jenom z prvních míst zájmu člověka i v příštích letech. Není proto třeba zdůrazňovat význam komise TOŽP při MěstNV. Soustavně byl měřen a sledován atmosférický spad a to v areálu VÚTZ, TSm a v Hejdukově ulici. Měření oxidu síry je prováděno pro potřeby zemědělců ve Zboží. V roce 1989 bylo ukončeno měření prašnosti v areálu výdejního skladu Uhelných skladů. Výsledky měření Rok Průměrný spad v t / km -2. rok -1 VÚTZ TSm Dřevotvar Stř. hod. ph srážek ,3 481,5 407,8 4, ,4 293,0 181,0 4,09 Závady je nutno formulovat z pohledu lokalizace míst. VÚTZ je situován na okraji města a na návětrné straně. TSm v samém centru města v blízkosti rušné dopravy, Dřevotvar je na závětrné straně v bezprostřední blízkosti Teplárny. Komise TOŽP doporučila radě MěstNV uložit TSm pravidelné a důkladné čištění vozovek a chodníků a IVP sledovat, které organizace znečišťují vozovky bez následného odstranění nečistot a ukládat jim pokuty. Komise TOŽP dále projednala se zástupci VaK stav pitné vody ve městě. Byl konstatován dostatek kvalitní pitné vody. Obsah dusičnanů je hluboko pod normou, obsah CO 2 odstraňován v centrální čerpací stanici, radon se likviduje čeřením, provzdušňováním a odvětráváním v úpravně vody v Hrubých lukách. Komise vyslovila nesouhlas s kácením stromů v Schulzových sadech. Byla vypracována studie rekonstrukce parku. Komise také doporučila vyčlenit pás lesů na severním a jižním okraji města jako les zvláštního určení, což by umožnilo šetrnější těžbu a využití těchto ploch rekreačním účelům. K tomu již byla zadána objednávka projektu na lesoprojekt Hradec Králové. 6

7 Závody na území města byly požádána o ustavení funkce podnikového ekologa. Na podzim roku 1989 byla znovu obnovena organizace ČSOP při MěstNV. Jejím předsedou je ing. Babovák. Při zmínce o ČSOP nemohu zapomenout také na organizaci EKOPROSPEEKT v jejímž čele stojí RNDr. Ondřej Huml. Zárodkem této v současné době 18 členné skupiny byla také organizace ČSOP vzniklá ve VČ ZOO v roce Její členové provozující tuto ušlechtilou zájmovou činnost se postupně stávali odborníky a tak vznikl v r Ekoprospekt, jehož jádro tvoří profesionální pracovníci. Tato organizace má vlastní právní subjekt a je tedy v postatě nezávislou organizací ČSOP. Hlavním těžištěm její práce je průzkum území dočasně nevyužívaných, určených k rekultivaci a navržení optimálního způsobu využití těchto území. Další náplní práce této firmy je indikce ropného znečištění, ekologizace zemědělské výroby apod. Největší zakázky jsou v současné době pro Krajský investorský útvar v Hradci Králové. Jedná se o návrh rekultivace a vytvoření ekologicky hodnotné krajiny v lokalitách Křenov, Prkenný důl a Lampertice. Tato organizace má díky několikaletým zkušenostem a zaběhnuté metodice práce výrazný předstih před podniky, které se touto problematikou teprve začínají zabývat. Jistě přispěje k ozdravění ŽP nejen našeho města a jeho okolí. Městské občanské fórum ve Dvoře Králové n.l. Občanské fórum vzniklo v našem městě jako výraz demokratizačních snah na počátku společenských apolitických přeměn v pátek 24. listopadu Ustavující schůzka proběhla spontánně v prostorách hotelu Centrál. Mezi zakládajícími členy byli např. prof. Gymnázia Vasil Biben, bývalý ředitel VČ ZOO ing. Josef Vágner, CSc., MUDr. Libor Matouš, ing. Vladimír Kolínko CSc., Jan Bém, Bedřich Sigmund, Václav Glazar. Tito a další členové OF převzali štafetu studentů gymnázia a aktivně se zapojili do demokratického procesu ve Městě. Záhy se stali jeho tvůrčí a vedoucí silou. Během prvních dnů podchytili ke spolupráci zástupce stávkových výborů podniků a organizací, začali připravovat společné mítinky na náměstí, jejichž cílem bylo pravidelně informovat občany našeho města o aktuálním dění v Praze, Hradci Králové i na dalších místech, s novými změnami v naší společnosti a zároveň udržovat a podporovat aktivitu lidí vedoucí k progresivním změnám v naší zemi. Na tato společná setkání byli zváni i hosté z řad studentů vysokých škol (např. VŠ v Hradci Králové FF UKv Praze), s projevem vystoupila poslankyně Federálního shromáždění p. Blůzová, Dr. Pixa z Prahy a další. Své místo tu měli i zástupci politických stran a církve ve městě. Nejpopulárnějším řečníkem z řad domcích se stal bezesporu ing. Josef Vágner, CSc. Bývalý ředitel naší ZOO a populární spisovatel o přírodě Afriky. Shromáždění v centru našeho města měla velký ohlas a scházeli se na nich tisíce našich spoluobčanů, aby vyjádřili své pocity názory. Svá setkání zakončovali společně zpívanou národní hymnou. Členové koordinačního výboru OF a zástupci OF z podniků a organizací se scházeli střídavě na několika místech. Místem jejich schůzek byla postupně LŠU na ZŠ Koněvova, zasedací místnost MěstNV, sál TIBA Zálabí, místnost v evangelickém kostele u gymnázia. Byl jsem několikrát účastníkem těchto jednání a tak mohu z vlastní zkušenosti říci, že na nich vládl rozum, snaha po dohodě a vyslechnutí každého názoru. Každá myšlenka byla předkládaná jako návrh k posouzení, nikoli jako jediná neomylná pravda. Při této příležitosti byli také dne schváleni mluvčí OF. Stali se mimi: MVDr. Petr Růžička, ing. Josef Vágner, CSc., RNDr. Ondřej Huml, Jan Bém, Václav Knap, ing. Josef Bartoš, prof. Vasil Biben, MUDr. Libor Matouš, Jindřich Sedláček, Josef Karolínek. Na společných manifestacích v centru našeho města vystupovalo OF s aktuálními požadavky, jakými byla podpora cílů stávkujících studentů, vytvoření nové vlády s odpovídajícím zastoupením politických stran, odstoupení prezidenta Dr. Gustáva Husáka, zrušení závodních organizací KSČ a jednotek LM, odstranění komunistických symbolů. Všechny tyto požadavky byly občany našeho města podpořeny. Poté byly zformulovány do rezoluce a odeslány na patřičná místa (Čs. Rozhas Praha, Čs. Rozhlas Hradec Králové, Čs. Televize Praha, ONV Trutnov, Vč. KNV Hradec Králové, Vláda ČSR, Federální vláda ČSSR, Koordinační centrum OF Praha). Obyvatelé Dvora Králové nad Labem také 5621 podpisy podpořili volbu Václava Havla prezidentem republiky a ve velkém počtu se zúčastnili manifestační generální stávky dne 27. listopadu

8 Z podnětu OF bylo uspořádáno několik veřejných sbírek, při kterých bylo vybráno: Pro stávkující studenty VŠ Praha DAMU ,30 Pro stávkující studenty VŠ Hradec Králové ,00 Pro OF Praha 3 000,00 Pro OF Dvůr Králové n. L ,20 Pro pomoc Rumunsku , DM O své činnosti a aktuálním dění začalo OF informovat své spoluobčany v tištěném Královédvorském fóru a ve skříňce na náměstí, k níž byla také umístěna schránka na dotazy, názory a připomínky. Občanské fórum vytvořilo několik profesních sekcí na pomoc problémům města a okolí. Konkrétním činem ekologické sekce, zvláště jejích představitele RNDr. Onřeje Humla je zastavení přípravných prací na zamýšlené skládce tuhých komunálních odpadů u Filířovic a její konečný zákaz. Bude tak zachráněn kus pěkné a nenotné přírody a též zásobárna podzemní vody před znečištěním. Současná práce OF je zaměřena na přípravu voleb a propagaci vlastních kandidátů. Občanské fórum Ve Dvoře Králové nad Labem mělo od počátku něžné revoluce nezastupitelné místo a stalo se hybnou pákou demokratické iniciativy v našem městě. Věřím, že s nejčistšími a skutečně upřímnými úmysly půjde i do budoucích voleb a pokud v nich uspěje, bude to ku prospěchu nás všech. B) Průmysl Státní podnik TIBA Zaznamenal v průběhu koku 1989 významné strukturální změny, o kterých je třeba se hned v úvodu zmínit: Od se stává n.p. TIBA státním podnikem a vyčleňuje se z VHJ Bavlnářský průmysl. V březnu 1989 probíhají volby ředitele a pochválení Shromážděním pracovního kolektivu se dysfunkce ředitele potvrzen dosavadní ředitel ing. Josef Jiránek. Svou činnost ukončil závod 12 Kocbeře, který vyráběl hedvábnické tkaniny. Odpovídající výrobu zajišťuje pro s.p. TIBA s.p. Hedva v kooperaci. Od závodu Vorlech se odděluje provoz Strž a vzniká opět samostatný závod 19 Strž, jehož ředitelem je jmenován Miroslav Hroch, dosavadní vedoucí provozu. K se ruší kádrový náměstek ředitele podniku a kádrový odbor. V návaznosti na zrušení čl. 4 ústavy o vedoucí úloze KSČ ve společnosti se ruší ZO KSČ na podnikovém ředitelství s.p. TIBA a jednotlivých závodech. Pro rozvoj výroby má nemalý význam technický rozvoj celého podniku. O tom, že se na tuto skutečnost nezapomíná, svědčí následující údaje: Investiční výstavba s.p. dociluje v ukazateli investiční práce s dodávky celkem Kčs, což je nejvyšší aktivita od vzniku podniku. Dochází k výrazné modernizaci přípravy výroby a to zavedením CAD počítačového systému na ústředním vzorovacím středisku, modernizaci zařízení SCI-TEX a především zavedením automatické výroby tiskacích lakových šablon pomocí přímého vypalování laserem zařízení od firmy STORK STK Jedná se o světovou špičkovou techniku. Pokračuje modernizace závodů 02 Beroun, 14 Smidary, dokončení závodu 05 Pod nádržím. Zahajuje se modernizace tkalcovny závodu 07 Jaroměř. Dále pokračují modernizace závodů 13 Zálabí, 14 Vorlech, 15 Josefův Důl, 17 Frýdlant a 21 Verdek. Pokračuje úspěšně výstavba čističky odpadních vod Ve Dvoře Králové n.l., připravuje se na závodech 17 Frýdlant a 15 Josefův Důl. 8

9 Počet pracovníků státního podniku TIBA Z toho polských 187 Kubánských 76 Vietnamských 146 KRONIKA MĚ STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 1989 Hospodářské výsledky Státní podnik TIBA zajišťuje bezezbytku všechny rozhodující ukazatele státního plánu a vytváří si předpoklady pro výplatu záloh na podílu z lepšího hospodářského výsledku roku 1989, které vplácí prakticky poprvé od vzniku této hmotné stimulace. Byl to kok, kterým s.p. TIBA vstoupil úspěšně do přestavby ekonomiky a dokázal na základě velice úspěšného ekonomického výsledku možnost vlastní existence bez středního článku řízení. Hospodářské ukazatele Kčs Plnění index 89/88 Výroba zboží ,69% 101,48% Odbyt celkem ve VC ,46% 101,74% Tržní fondy ve VC ,99% 11,22% Vývoz NSZ v FCO ,76% 102,70% Vývoz SZ v FCO ,90% 79,47% Zisk ,02% 140,26% Zisk do socialistických zemí nebyl splněn v důsledku státní politiky, která vyplývá z vysoké zadluženosti zemí SZ ve vztahu k ČSSR. Státní podnik JUTA Zajistil v roce 1989 splnění a přikročení všech ukazatelů plánu, přičemž u většiny ukazatelů byl docílen i žádoucí meziroční nárůst. Pro podnik byly stanoveny 2 rozhodující ukazateli: Dodávky do tržních fondů v MC zde byl plán splněn a přikročen o 16,2 mil. Kčs při meziročním nárůstu 13% Podíl mzdových a ostatních osobních nákladů k UVV včetně vlivu zahraničního obchodu plnění 96,8% vlivem vysokého překročení plánu ÚVV, včetně vlivu zahraničního obchodu. Také meziročně došlo ke snížení tohoto podílu. Plnění dalších ukazatelů uvádíme níže: Výkony ÚVV včetně vlivu ZO Zisk Hrubá výroba Výroba zboží Vývoz do NSZ ve VC Odbyt celkem 5,6 mil. Kčs překročení plánu 11,9 mil. Kčs překročení plánu 5,6 mil. Kčs překročení plánu 11,1 mil. Kčs překročení plánu 3,1 mil. Kčs překročení plánu 5,4 mil. Kčs překročení plánu 10,2 mil. Kčs překročení plánu Po celé období byl podnik v dobré finanční situaci a platební neschopnost vznikla pouze v 13 dnech, z toho 11 dní v srpnu a to z důvodu vysokého předzásobení granulátem POP a čerpání celozávodních dovolených. Největší potíže měl podnik v devizovém financování, kdy na počátku roku došlo ke značnému opoždění inkasa z důvodu nejasných pravidel financování delimitace z centra na podnik. Úspěšně si podnik vedl v oblasti investic. Nejvýznamnější investiční akce probíhala na závodě JUTA 01, kde byla formou leasingu byla zavedena špičková technologie na výrobu kruhových tkanin a pytlů. Strojní investice rakouské firmy Lenzing na tuto výrobu představují cca 50 mil. Devizových korun a protihodnotou budou tyto stroje po dobu 4 let spláceny námi vyráběným zbožím. Strojní vybaveností se tak stal závod 01 závodem evropské ne-li světové úrovně. Nové zařízení získala také provozovna 2 Adamov v podobě pletacích strojů Mayer z NSR. Další stroje byly vyráběny v našem strojírenském středisku na závodě 3 DK n.l. a mnohé z nich jsou rovněž na velmi vysoké úrovni. 9

10 Prudké ekonomické a politické změny ve světě ve 2. polovině roku 1989 se dotkly naší země a tedy i s.p. JUTA. Události kolem 17. listopadu 1989 byly pracovníky podniku zpočátku přijímány s určitými rozpaky vlivem špatné informovanosti našich sdělovacích prostředků. Avšak dne 23. listopadu 1989 menší část pracovníků P/Ř podepsala protestní rezoluci, která byla odeslána na koordinační centrum občanského fóra do Prahy. Dne 27. listopadu 89 byl na podnikovém ředitelství ustanoven stávkový výbor, vedený panem Jindřichem Sedláčkem z oddělení TOR. Vyhlášené manifestační generální stávky se tentýž den zúčastnilo přes 90% zaměstnanců z PŘ, včetně vedení podniku a zástupců místních závodu JUTA 1 a JUTA 3. Následně došlo k přetvoření stávkových výborů na občanská fóra, která začala pomáhat vedení podniku řešit různé nahromaděné problémy a nedostatky z uplynulých let. Především se jednalo o kádrové otázky na podnikovém ředitelství i v okolních závodech JUTA 1 a 3 DK n.l., JUTA 2 Úpice a JUTA 5 Bernartice, kde došlo k výměně všech ředitelů komunistů a zrušení funkcí dvou náměstků podnikového ředitele. Dále se OF zasadila o zrušení monopolu vedoucí úlohy ZO KSČ, závodních jednotek LM, kádrových oddělení apod. v rámci podniku. Nelze se také nezmínit o různých sbírkových akcích na studenty, dětskou onkologii, Rumunsko apod., které se setkaly s mimořádně příznivým ohlasem na rozdíl od dřívějších příspěvků na fond solidarity, ROH. Snahou demokraticky zvolených mluvčích OF je pomoci vedení podniku vybudovat ze státního podniku JUTA moderní a dynamickou organizaci, která by vstoupila do nových podmínek našeho hospodářství jako špička textilního průmyslu trutnovského okresu. Na příkladnou tradici jutařů a velmi dobré postavení podniku mezi evropskými výrobci je třeba navázat změnami v podnikové filosofii, v etice a normách chování, konkursním výběrem vedoucích pracovníků apod. Vyžadují to podmínky tržního hospodářství, jehož záležitosti se dotknou podstatné části pracovníků podniku i obyvatel naší vlasti, Objektivní a neúprosné zákony trhu se záhy začnou prosazovat a proto bude třeba udělat vše, aby nedošlo k silným sociálním otřesům roztříštěnosti závodu na samostatné celky. Agrostav Podstatnou pracovní náplň tohoto podniku tvoří tzv. hlavní stavební výroba. Jako její příklad mohu uvést tyto stavby loňského roku: hala pro nosnice v Podharti (pro drůbežářský podnik Xaverov), zemědělská škola ve Fořtě, truhlárna pro Zv. OU v Hostinném. V současné době jsou dokončovány stavby seníků v Horní brusnici a Starých Bucích. Druhou oblastí produkce podniku je tzv. pomocná stavební výroba, do níž patří montáže ocelových konstrukcí, výroba mostových jeřábů a hydraulických plošin. Výkony Plánovaný výkon Skutečný výkon celkem Plánované ztráty Skutečné ztráty Plánované náklady Skutečné náklady Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Pokud jde o největší investice v podniku loňského roku, byl jimi počítač na oddělení projekce, dále mikropočítač na odd. přípravy a mezi zemní stroje přibyl buldozer. Výraznou změnou v oblasti odměňování bylo zavedení brigádní formy na středisku projekce, meliorací a pomocné stavební výroby. Změna politicko-společenské situaci koncem loňského roku se projevila i v tomto závodě. Vznikem OF a to dne 19. listopadu Jeho zásluhou bylo záhy zrušeno kádrové oddělení podnik. OF v toto podniku bylo patrně vůbec prvním OF na závodě v našem městě. STS Tento závod zabezpečuje pro všechny zemědělské podniky okresu služby na úseku zemědělské výrobní činnosti, mechanizace ŽV, elektro práce a budování cest. Kromě toho patří k důležitým odběratelům s.p. Desta Děčín (kabiny na vysokozdvižné vozíky), Zetor Brno (výroba náhradních dílů na traktory) a Strojexport Praha (vývoz kabin a náhradních dílů), STS k.p. Toužim (spolupráce na gener. opravách IFA W 50 jeřábová nástavba ADK). 10

11 Výroba kabin KLX-231 na vysokozdvižné vozíky Desta byla i v roce 1989 nosným programem. Vzhledem k vývozu těchto kabin do kapitalistických států získala STS i devizou zainteresovanost. Celková hodnota všech prací zabezpečovaných STS Dvůr Králové n.l. činila za rok 1989 částku Kčs. Rok 1989 přineslo důležitou organizační změnu. V rámci reorganizace národních podniků na podniky státní se stala STS n.p. ve Dvoře Králové n.l. začátkem roku koncernovým podnikem, patřícím do Státního podniku zemědělské techniky se sídlem v Praze Vinoři (původně GŘ VHJ STS a OZS). Od samého počátku této změny však byly STS vznášeny požadavky z řád zaměstnanců k vytvoření samostatného státního podniku STS D.K n.l Podmínky pro tyto požadavky plně nazrály až po 17. listopadu 1989, kdy vzniklo v STS Občanské fórum. Významné místo má v každém podniku, který se chce rozvíjet, modernizace výroby a jejího řízení. Takovým krokem byl v STS nákup průmyslového svářecího robota APR-40 v hodnotě 1 mil. korun. Dále pro zproduktivnění práce na ekonomickém úseku byl dán do provozu koncem roku nový počítač typu ROBOTRON. Pro zlepšení celkové údržby a technického stavu služebních vozidel bylo dokončeno a dáno do provozu nové diagnostické středisko s vybavením a měřícím zařízením na úrovni STK. Byla zahájena výstavba nové výrobní haly 60 x 18 m s jeřábovou dráhou. Politický situace konce loňského roku se odrazila i v tomto podniku. Bezprostředně po 17. listopadu 1989 vzniklo v STS Občanské fórum z řad dělníků a THP, kteří průběžně hodnotili situaci vně i uvnitř STS a pravidelně informovali všechny zaměstnance na vývěskách umístěných na vrátnici STS. Svůj postoj k novým společenským procesům vyjádřila převážná část zaměstnanců svoji účastí na 2 hodinové generální stávce dne , kterou podpořil i ZV ROH při STS. Výzkumný ústav textilního zušlechťování s.p. Náplň práce tohoto ústavu se oproti loňskému roku nezměnila. Ji jí nadále zavádění realizace i malotonážní výroba textilních pomocných prostředků (dále TP/P), které ověřuje přímo ve výrobních závodech. Pokud takovéto ověřování vyzní pozitivně, jsou tyto nové TPP přidány do výroby chemickým závodům. Vedle této činnosti je tu také malosériová výroba, která reaguje na požadavky textilních podniků. Ve VÚTZ došlo v roce 1989 k významné změně. V I. pololetí byl ústav začleněn do VHJ BP, od byl založen státní podnik. Od má VÚTZ nového ředitele. Je jím ing. Zbyněk Švec, CSc. Se změnou na státní podnik došlo k radikálním změnám jak v oblasti financování, tak v oblasti metodicky řízení a dalších. Ústav v průběhu roku řešil řadu negativních vnějších vlivů, které přímo ohrožovaly plnění plánovaných úkolů. Vázla dodávka materiálů na řešení úkolů RVT, nebyly dodržovány její termíny ani objemy. Podstatné problémy se vyskytly v oblasti nákupu strojů a zařízení hrazených z výzkumných úkolů. Negativně se projevilo pro řešení úkolů i usnesení Vlády ČSSR č. 149/1989 o dočasném zastavení všech staveb. Proto musela být v průběhu roku přijata rada operativních opatření, které nakonec vedly ke zdárnému výsledku ke splnění plánu. Plánovaný zisk Kčs byl překročen, takže skutečná hodnota činí Kčs. Plán byl tedy splněn na %. Na úseku vnějších ekonomických vztahů ústav spolupracuje s ostatními kooperujícími organizacemi na řešení úkolů. Největší objem kooperačních prací byl v minulém roce uzavřen na úkole Biotex za Kčs, dále s SVÚ Liberec. Mikrobiologickým ústavem ČSAV Praha, VŠCHT Praha, VÚLV Šumperk. Na úkole Vyhledávací výzkum probíhala spolupráce s VŠCHT Praha na využití statického modelu sušícího a fixačního rámu pro optimalizaci sušení a fixace a dále s UP Olomouc při ověřovaní možnosti CCD prvků v defektoskopii tkanin. 11

12 Ekologické působené podniků Otázky ekologie a ochrany přírody jsou v současné době velice aktuální. Zde je přirozeně negativním jevem vypouštění odpadních vod, které nejsou zatím čištěny. To se změní po dokončení společné čistírny. Ekologické působení VÚTZ je obsaženo v realizaci výsledků výzkumu v podnicích textilního průmyslu. V ústavu pracuje na ochranu životního prostředí specializovaný kolektiv, jehož aktivita je zaměřena zejména na vodohospodářskou problematiku, a to např. v těchto oblastech: technologie čištění textilních odpadních vod, intenzifikace čistíren odpadních vod, odbarvování odpadních vod, těžké kovy v odpadních vodách z textilního ušlechťování, rekuperace louhu sodného pomocí elektrodialýzy. VÚTZ s.p. se bude muset do budoucna stále více zaměřovat na nové, perspektivní pracovníky (vzhledem k poměrně vysokému věkovému složení pracovníků), prohlubovat odborné a jazykové znalosti a také zajišťovat těmto lidem bytové podmínky. ČSAD závod Hradec Králové provozovna DK n.l. Kamionová služba zůstává i nadále nepostradatelným pomocníkem zdejších exportních podniků. Trvá velmi dobrá spolupráce s kontejnerovým střediskem s.p. INTRANS Pardubice a ČECHOFRACHTEM Praha. Novinkou letošního roku je mezinárodní sběrná služba. Jde v podstatě o soustředění zásilek menšího rozsahu, které jsou odváženy hromadně až po naplnění celého kamionu. Dochází tak k zdaleka ne zanedbatelným úsporám pohonných hmot. STROJTEX s.p. Rok 1989 se vyznačoval intenzivní prací na přípravě přechod na nový hospodářský mechanismus, jehož pravidla měla být celostátně uplatněna od Původní záměr realizace od , tj. od prvního 9.5LP byl vládou změněn v důsledku narůstajících hospodářských problémů. Byl přijat záměr na urychlení přestavby hospod. Mechanismu o jeden rok. Nezávazně na toto celostátní dění s cílem využití nových pravidel řízení ve státním podniku Strojte byla přijata celá řada vlastních opatření k racionalizaci řízení a správy podniku a zvýšení výrobní, obchodní a ekonomické funkce podniku. Byl vypracován program výrobní a obchodní činnosti se s hnou o rozvinutí kooperačních vazeb s vyspělými výrobci textilních strojů z nesocialistických zemí. Cílem kooperační spolupráce se zahraničními partnery bylo získání devizových prostředků na obnovu a modernizaci výrobní základny a zvýšení technické úrovně a kvality vlastních výrobků tak, aby byly konkurenceschopné na světových rzích. Došlo také k organizačním změnám, které se projeví zejména snížením nákladovostí na správu a řízení a zvýšením flexibility podniku. Podstatou těchto změn bylo sloučení výrobního a obchodního úseku a vytvoření techniko-organizačního úseku. Řada činností byla racionalizována a přijatá opatření předpokládala 15-20% snížení počtu THP. K byly také dovedeny změny v personálním obsazení náměstků podn. ředitele. V 1. pololetí 89 byl přijat program uplatnění moderní výpočetní techniky a byly uvolněny příslušné devizové prostředky na nákup tohoto zařízení pro podnikové ředitelství a vybrané závody. Mezi zajímavé nově zavedené výrobky na našich závodech můžeme jmenovat např. filmový impregnátor, inovované stahováky a převodovky pro rekonstrukci stavů Textima všechny tyto výrobky produkuje závod 2, na kterém došlo také k zlepšení technického vybavení. Jde o nákup dvou soustruhů CT 161 CNC a automobilu Liaz na odvoz kontejnerů na třískový odpad. V roce 198 byly splněny celkové úspory a úspory kovů na 107,7% a 107,9%. Největšího společenského prospěchu bylo dosaženo využitím vynálezu čís. AO ( Kčs) o názvu Zařízení pro pohon uzlovačích trnů autora Josefa Stránského. Kvalita výroby i kvalita výrobků si udržela velmi dobrou úroveň. Ztráty z nekvalitní výroby činí Kčs, což představuji 0,018% z výroby zboží. 12

13 Výročí významných rodáků R. A. Dvorský 90. výročí narození ( ) Skladatel, klavírista, zpěvák, kapelník a nakladatel Rudolf Antonín, významná osobnost v dějinách české taneční hudby, který si podle rodného města zvolil pseudonym R.A. Dvorský. V roce 1914 dostudoval královédvorskou obchodní školu. Již jako chlapec účinkoval v dětských školních představeních, později hrál s královédvorským ochotnickým spolkem Hanka. Jeho touhou, koníčkem a láskou byl klavír, komponovat, zpívat a cílem Praha. V 16 letech složil královédvorským ochotníkům několik písniček pro silvestrovský program a některé poslal i do Rokoka Eduardu Bassovi, kde byly zařazeny do programu. V té době vznikla ve Dvoře Králové n.l. i jeho skupina, říkali se Rodina, s níž jezdili po okolí, hráli a zpívali. A jeho umělecká dráha? Kabaret Karla Hašlera, Červená sedma, v květnu 1924 hrál poprvé na klavír v rozhlase, v roce 1925 založil vlastní orchestr, který jmenoval podle tehdejší módy anglickým názvem The Melody Makers (bylo to kvarteto), v roce 1929 začal hrát jeho druhý orchestr, už 5 členný, The Melody Boys, s nímž dosáhl úspěchů doma, ale i v zahraničí. Není divu, vždyť hráči tohoto malého kolektivu ovládali 20 hudebních nástrojů a dobře zpívali. V roce 1937 pak R. A. Dvorský rozšířil svůj orchestr na 12 členů, které však doplňoval podle potřeby skupinou smyčců, dalšími dechovými nástroji i pěveckým sborem. V roce 1936 otevřel v Praze vlastní nakladatelství, které se zasloužilo o zrození mnoha českých skladeb a popularizaci české taneční hudby. A tak bychom mohli pokračovat ve výčtu činností, které ovládal a kterým se R. A. Dvorský věnoval. O významném postavení tohoto našeho rodáka v české taneční hudbě svědčí i tato čísla asi sedmdesát filmů, přes tisíc rozhlasových programů a hodně přes tisíc gramofonových desek. Na královédvorském lesním hřbitově je jeho hrob ozdoben podpisem a bustou, hledící k městu. A sem také položili v den nedožitého jubilea R. A. Dvorského přestavitelé města jménem všech královédvorských občanů kytici, aby se sklonili před památkou umělce, která je stále živá. Otto Gutfreund 100. výročí narození ( ) Narodil se v Tylově ulici v domě, kde je umístěna pamětní deska, odhalená dne 8. června vyrůstal v rodině, která měla vztah k umění. Jeho otec byl vzdělaným hudebníkem a v rodině se pravidelně pěstovala komorní hudba tzv. vrzavé pondělky, vzpomíná jeho součastník a významný rodák Karl Nedbal. Gutfreund vychodil základní školu a po tříleté návštěvě našeho gymnázia v letech odešel na keramickou školu v Bechyni a potom přešel na uměleckou průmyslovou školu do Prahy. Od roku 1909 začal studovat na soukromé umělecké škole v Paříži v jejímž čele stál A. Bourdell. Po dvou letech se Gutfreund vrací do Prahy a několik svých prací vystavuje se skupinou avantgardních umělců. Architekt Pavel Janák ho pověřuje, aby vytvořil medailony pro výzdobu Hlávkova mostu v Praze. Přiklání se ke kubismu a a tvoří v novém stylu sochu Úzkost, Hamleta, Quijota a Hráče na violoncello. Po medailonech se marně uchází o novou objednávku a tak odchází znovu do Paříže s malíři Emilem Fillou a Otakarem Kubínem. Přišla první světová válka. Otto Gutfreund byl jeden z prvních dobrovolníků setiny Nazdar a účastnil se nejtěžších bojů v Champagni. Po válce se dlouho nemohl uplatnit. Teprve pomník Babičky v Ratibořicích a vlys na budově Legiobanky byly prvními jeho veřejnými úspěchy a znamenaly konec jeho existenčního živoření. Z dalších děl můžeme jmenovat třeba sochu T. G. Masaryka pro Hradec Králové a Masarykovu bustu pro naše gymnázium. Modeloval básníka K. Tomana, arch. Strnada, v. V. Štecha. Jeho prací je i známé okřídlené kolo Škodovky. Na umělecko-průmyslové škole v Praze, kde působil pouze jeden rok jako profesor, silně působil na žáky, učil je plasticky myslet, vedl je k solidnímu řemeslu a byl jim dokonalým příkladem umělecké mravnosti. Otto Gutfreund zemřel za tragických okolností den 2. června Za dvacet let tvůrčí umělecké práce zanechal Otto Gutfreund velké dílo, které zdobí nejen Prahu, Ratibořice, ale i velké galerie plastik na Zbraslavi, v Paříži, New Yorku a jinde. Karel Nedbal 25 let od úmrtí (1964) Známý dirigent narodil se ve Dvoře Králové n. L. roku Skladbu studoval u Vítězslava Nováka a Josefa Bohuslava Foerstera a mnoho získal od svého strýce Oskara Nedbala, pod 13

14 jehož vedení působil jako violista ve Vídni. Od roku 1929 byl deset let šéfem opery Slovenského národního divadla, provedl první slovenský smetanovský cyklus, propagoval dílo Leoše Janáčka i mladou slovenskou tvorbu. Po roce 1945 uváděl významné inscenace českých klasiků i součastníků na scéně Národního divadla v Praze. Je rovněž autorem několika literárních prací. František Soukup 110. výročí narození (1879) Akademický malíř málokterý umělec oslavil štětcem své rodné město v mnoha olejových malbách a akvarelech tak, jako František Soukup. Původně studoval v Praze na UMPRUM sochařství, ale protože pokožka jeho rukou trpěla při modelování mokrou hlínou, opustil sochařství a věnoval se malířství. Pobýval v Paříži a Mnichově. Námětem jeho prací byla krajina v dvorském okolí obyčejně zastřená jemným oparem probouzejícího se dne nebo pod závojem večerní mlhy, krajin, která neměla daleko k vyvolní melancholické nálady. Soukup byl ovšem všestranný umělec, který se nevyhýbal ani žánrovým kresbám, karikatuře, reklamnímu plakátu. Věnoval se rovněž portrétům a podobiznám Je vynálezcem tzv. tenelly nového způsobu malování olejovými barvami bez štětce pomocí tubiček naplněných brvou, které mírným tlakem na podložku propouštějí určité množství barvy. Antonín Pavel Wagner 155. výročí narození ( ) Jeho pamětní deska zdobí dům č. 598 v Jeronymově ulici v České Podharti byla slavnostně odhalena 8. července A.P. Wagner se narodil v malém domku č. 21. Tento domek vyhořel a dnes stojí na jeho místě ten současný s číslem 598. Když vyšel malý Antonín Pavel královédvorskou hlavní školu přišel v roce 1851 do Prahy, aby se vyučil kupectví. Po práci v obchodě navštěvoval svého staršího bratra Františka, který se učil v sochařské dílně Josefa Maxe. Sochařina se mu natolik zalíbila, že se navždy rozloučil s kupeckým krámem a úplně se jí věnoval. Po smrti Maxově se vrátili oba bratři do rodného města, kde chtěli společně pracovat. Spolek královédvorských várečníků chtěl uctít čtyřicáté výročí nalezení Rukopisu postavením sochy Záboje na náměstí. Práce byla zadána bratrům Wagnerovým. Záboj byl slavnostně odhalen 29. září František Wagner brzy potom zemřel. Antonín odchází r na akademii do Vídně, kde se záhy prosadil. Po dokončení studií v r žil trvale ve Vídni až do své smrti. Vydal se také na studijní cestu po Itálii. Vyšel vítězně již z první vídeňské soutěže a vytvořil krásnou kašnu s něžnou pasačkou hus pro VI. vídeňský okres. Téhož roku 1867 vymodeloval pro naše město poprsí Václava Hanky, které bylo odhaleno při slavnostním položení základního kamene pro stavbu Hankova domu. Ve Vídni není snad jediné tehdejší monumentální stavby bez plastické výzdoby A.P. Wagnera. Vídeňská radnice, parlament, univerzita, císařský hrad, muzejní budovy, dům umělců, dvorní divadlo jsou ozdobeny sochami našeho rodáka. V roce 1880 vypsal Sbor pro postavení Národního divadla soutěž na jeho uměleckou výzdobu. Přihlásil se také Wager. Rozdělil se s Myslbekem a Schnirchem o sochařskou výzdobu Národního divadla. Vytvořil překrásné sochy Záboje a Lumíra u hlavního vchodu. Dále na západní straně budovy divadla spatříme sousoší Zpěvohry a Činohry. A pak se ještě jedou naskytla příležitost, aby pracoval pro Prahu. Bylo to při stavbě Národního muzea, pro které vytvořil mohutné sousoší Čechie, Moravy a Slezska, trůnící pyšně na rampě nad fontánou. Na muzejní budově jsou jeho sochy Genius české země, Umění, Věda, Průmysl. V hlavním průčelí muzea jsou reliéfy Založení kostela Matky boží na Zbraslavi králem Václavem II., Založení pražské univerzity, Krasoumná doba Rudolfa II. a sochy Bájesloví a Národopis. Jako uznání za velké životní dílo byl zvolen v r členem České akademie. Dne 27. ledna, uprostřed práce na soče Kastalie, klesl na jedné z vídeňských ulic. Srdeční mrtvice ukončila rázem jeho krásný a plodný život. Pamětní deska v České Podharti je dílem dalšího vynikajícího sochaře z rodů Wagnerů Josefa Wagnera. Peněžnictví Česká státní spořitelna, pobočka DK n. L. Nové společenské a ekonomické podmínky rozvíjející se v naší zemi vytvářejí též nové předpoklady pro vznik a rozvoj soukromé iniciativy. Na tyto změny iniciativně a pohotově zareagovala také ČSTSP v rozsahu, který povolují stávající legislativně právní možnosti. Prvním krokem nově zavedených služeb soukromým podnikatelům jsou půjčky občanům poskytujícím placené služby obyvatelstvu. Tyto půjčky mohou být povoleny občanům, kteří poskytují za účelem uspokojování hmotných potřeb občanů za úplatu občanům nebo organizacím věcné 14

15 plnění a výkony vč. prodeje zboží a přípravy pokrmů a nápojů. Občan může poskytovat placené služby souběžně s hlavním zaměstnáním nebo jako své hlavní zaměstnání. Půjčky se poskytují: Na vlastní náklady související s poskytováním služeb jako je např. nákup materiálu, nástrojů a nářadí tzv. provozní náklady Na zařízení a vybavení provozoven tzv. investiční náklady Půjčky na provozní náklady lze poskytnout při lhůtě splatnosti až do 5 let, přičemž při splatnosti do 2 let za úrokovou sazbu 5%, při splatnosti delší než 2 roky, počínaje od třetího roku za úrokovou sazbu 6%. Půjčky na investiční náklady lze poskytovat při lhůtě 5 nebo 8 let, přičemž při splatnosti do 5 let za úrokovou sazbu 5%ˇ, při splatnosti do 8 let za úrokovou sazbu 6%. Výplata půjček se provádí bezhotovostně (tj. např. šekem, převodním příkazem) na základě faktury, popř. podúčtu ve prospěch obchodní nebo dodavatelské organizace na jejich účet u SBČS. Splácení půjček může být na žádost občana započato až po uplynutí 1 roku po uzavření smlouvy v návaznosti na lhůtu sjednanou pro vyčerpání půjčky. Tolik nejpodstatnější údaje o nové službě naší spořitelny, která se po ustanovení nových zákonů jistě ještě rozšíří. Česká státní pojišťovna, hl. jednatelství DK n.l. Pojišťovně přísluší výlučné právo provozovat smluvní a zákonné pojištění majetku, osob a odpovědnosti za škody. Dále je tu činnost zaměřená na předcházení škodám, a to zejména ve spolupráci s orgány činnými v zábraně škoda poskytování finančních příspěvky na zábranná opatření. V roce 1989 nebyly finanční prostředky ze zábrany škod pro město a jeho blízké okolí poskytnuty. Na přepážce jednatelství ve Dvoře Králové n.l. došlo k výměně pracovnic. Paní Marie Bukovská pracovala v pojišťovnictví od do Služby u přepážky nyní zabezpečuje paní Hana Krejcarová, která nastoupila po mateřské dovolené v průběhu loňského roku. Od působí v oblasti Dvora Králové n.l. na úseku obchodní služby paní Zuzana Skavroňová, která nastoupila na neobsazený pracovní úsek za paní Ivu Svobodovou. III. Organizace národní fronty Tělovýchovná jednota Dvůr Králové n.l. Má v našem městě dlouholetou tradici a nemůže si stěžovat na nezájem ze strany občanů. V současné době má TJ 20 oddílů a sdružuji více jak 2350 členů, z toho 1263 mládeže do 18 let, tj. 53%. Dětí do 14 let je organizováno % všech členů. Tato organizace se velkou měrou podílí na výchově dětí a mládeže v našem městě. O tu se stará 240 dobrovolných trenérů a cvičitelů. O jejich dobré práci svědčí mimo jiné také účast v soutěžích: 32 dorostenců, 168 žáků okresní soutěže 37 dorostenců, 96 žáků krajské soutěže 15 dorostenců, 24 žáků republikové soutěže 16 dorostenců, 17 žáků celostátní soutěže Základem činnosti oddílů TJ je masová tělovýchova se zaměřením na děti a mládež. Pro tuto skupinu se pořádají různé akce, např.: atletické závody o Pohár MěstNV, Mezinárodní atletický čtyřboj přátelství, běhy Mladé fronty, turnaj ve stolním tenisu, turistické pochody a výlety. Rok 1989 byl zaměřen na sportovní část Československé spartakiády 90. Ze sportovních akcí mohu jmenovat: 3 víkendy moderní ženy, Pohár královédvorských škol v obřím slalomu, Podzvičinský pohár v odbíjené, sjezd na Labi pořádaný oddílem kanoistiky, přebor v zimním plavání apod. V průběhu měsíce září započal nácvik skladeb pro ČSS90 v těchto kategoriích: rodiče a děti, ml. A st. Žákyně, st. Žáci, dorostenky, ženy I a II, muži. Oficiálně byla spartakiáda zahájena Ohňovým poselstvím dne , kdy byl na Zvičině zapálen spartakiádní oheň. 15

16 TJ Lipnice má 2 oddíly, lední hokej a ZRTV, v kterých je celkem zapojeno 204 členů. TJ je od roku 1985 držitelem titulu Vzorná TJ. Oddíl ZRTV vykonává velký kus práce v masové tělovýchově. Kolektiv 9 cvičenek zajišťuje pro 85 dětí a 60 žen pravidelné cvičební hodiny s všestranným programem. Začalo se zde také s nácvikem na ČSS 90. Členové jednoty se zapojili také do spartakiádní výzvy Za každého člena ČSTV jeden strom, v jejímž rámci vysázeli nad Lipnicí celkem 1800 stromků. Oddíl ledního hokeje dosáhl v sezóně titul meziokresního přeborníka v ledním hokeji, zvítězil i v Poháru OV ČTV Trutnov. Oba oddíly odpracovaly v rámci brigádnické činnosti 380 hodin. V letošním roce se dokončuje rekonstrukce osvětlení na hřišti, provádí se běžná údržba tělovýchovných zařízení. TJ Sokol Dvůr Králové n.l. jezdectví má celkem 59 členů, z toho 9 mužů, 8 žen, 13 dorostenců, 29 žáků. Sportovní činnost je zaměřena na dorostenecké soutěže, kde se této činnosti denně věnují 2 trenéři a 2 cvičitelé. Pavel Janíček jako nejlepší dorostenec VČ kraje byl nominován na mistrovství ČSSR v dorostu v Liptovském Ondreji, kde obsadil 9. místo. V současné době se oddíl zaměřuje na závodní přípravu mladých koní, neboť z finančních důvodů byla TJ nucena prodat svého nejlepšího koně Bengála. Velmi rozsáhlá brigádní činnost nachází uplatnění při výstavbě jezdeckého areálu v Žirči, při sušení sena, svozu slámy a výsadbě stromků. Český svaz chovatelů Dvůr Králové n. L. Žireč Rok 1989 je pro Český svaz chovatelů rokem významným, neboť si v něm připomíná čtyřicetileté výročí svého vzniku. Jediným dosud činným členem, který zakládal náš ČSCH je pan Jaroslav Hertl, dnes již důchodce. Ten by Vám jistě potvrdil, že začátky nebyly vůbec jednoduché a bylo třeba překonat mnohé potíže. Chyběly peníze, materiál, nebylo se kde scházet. Vůbec první výstava byla uspořádána při pouti v Kuksu. Prvních pár voliér zhotovil sám pan Hertl z odpadového materiálu, klece pro králíky a holuby se půjčovaly, kde se dalo, jezdilo se pro ně až do Náchoda. Veškerá činnost ČSCH stála od křítku na nadšení a Dobrovolné práci. Protože nadšenci nechyběli, práce se dařila a prostředků přibývalo. Pod rukama brigádníků vznikal potřebný výstavní inventář. Výtěžek jedné výstavy se investoval do té následující, a tak se chovatelé dobrali až k dnešku, kdy se pravidelně počítá s třicetitisícovou návštěvou. Všem obětavým chovatelům našeho ČSCH patří za jejich dobrou práci velký dík. V současnosti jsou postupně zakládány další odbornosti jako je chov ušlechtilých koček byl založen jako 5. organizace v naší republice. Dále se zakládá odbor okrasného ptactva a odbor vodní drůbeže, jejíž vznikající líheň je vůbec první v ČSCH. Dalším primátem našeho svazu je uspořádání prvního nákupního trhu vodní drůbeže v ČSSR. Naše základní organizace má nyní kolem 100 členů sdružených v 7 oborech je to zhruba stejně jako v loňském roce. Je jen škoda, že někteří členové si odpracují svůj závazek během květnové výstavy a další akce je již příliš nezajímají. Náš ČSCH byl jako každý rok zapojen do soutěže vyhlášené okresním výborem a umístil se na 1. místě v okrese. Vyvrcholením naší umnosti byla již tradiční květnová výstava v Žirči. Letos proběhla května za účasti návštěvníků. Vystavovali jsme: 921 králíků 49 plemen 182 holubů 29 plemen 389 ks drůbeže velké 22 plemen 245 ks drůbež zakrslé 31 plemen 74 ks drůbeže vodní 13 plemen 22 krůt 7 plemen 26 nutrií 12 koz a ovcí 635 ks okrasného ptactva 96 ks ušlechtilých koček 16

17 185 ks psů společenských plemen 3 ks terárií s ter. Zvířaty 22 ks akvárií s rybkami Je to přibližně na stejné úrovni jako loni, kromě drůbeže zakrslé, která se rozrostla o ž0 ks a zároveň přibylo 11 plemen. Na výstavě bylo prodáno: 374 ks králíků 374 ks drůbeže 19 ks holubů Celková hodnota prodaných zvířat činila Kčs. Součástí akce byla také výstava kaktusů ZO ČZS Klub kaktusářů ve Dvoře Králové n.l., která byla jako vždy perfektně připravena a setkala se u návštěvníků s velkým ohlasem. Rovněž výstava květin s ukázkami aranžování OPS DK n.l. byla pěkným zpestřením celé výstavy. K zhlédnutí tu byly také ukázky výcviku služebních psů dvorského Svazarmu, výstava skalniček, oblastní výstava společ. psů, výstava bonsaí a akvarijních rybek. Kluky nejvíce přitahovala svazarmovská expozice modelů letadel a lodí a představení skupiny historického šermu z Brna. Činnost naší organizace ČSCH se ovšem neomezuje jen na žirečskou výstavu. Naši chovatelé se úspěšně zúčastnili také výstav v Hostinném, Mostku, Úpice, Hradci Králové, Trutnově, Jilemnici, Novém Bydžově, Hořicích, Libranticích a na Exotě v Olomouci. Dále jsme byli spolupořadatelem Speciální výstavy vodní drůbeže, krůt a perliček v Týništi nad Orlicí Nechyběla ani přednášková činnost, naši členové se také účastnili zájezdů na výstavy do NDR Erfurt, Lipsko. Členové našeho svazu získali v uplynulém roce řadu čestných cen. Předně je třeba ocenit členy odboru chovatelů vodní drůbeže, kteří se významnou měrou podíleli na úspěchu vystavovatelů drůbeže okresu Trutnov, kde kolekce okresu získala I. místo na krajské soutěžní výstavě. Přejeme našim chovatelům, aby je neopouštělo nadšení a pracovní elán ani v budoucím důležitém roce. Český svaz žen, MěstV ve DK n.l. Na území města pracuje 5 základních organizací, jejichž práci koordinuje městský výbor. Nejaktivnější organizace jsou O II. Podharť a ZO IV. Pod nádražím. Na sídlišti Zálabí-sever vznikla nová, sídlištní organizace (již koncem roku 1988) a její členky si vybudovaly v nevyužitých sklepních prostorách, které jim pronajal n.p. JUTA 3, pěknou klubovnu, kde se mohou scházet a pořádat zajímavé akce pro členky, ale i další ženy ze sídliště. Zařízení této místnosti stálo ženy nemalé úsilí a zároveň přispělo k utužení dobrých vztahů v kolektivů. Letos nabídly svoji klubovnu obnovené organizaci JUNÁK, aby byla využita i ve volných dnech. Z hlavních akcí pořádaných všemi organizacemi společně můžeme jmenovat pečení perníků pro děti z královédvorských škol a družin ke 40. výročí Pionýrské organizace, společně s komisí pro obchod vyhodnocení pracovníků obchodu na základě anketa Kytička za ochotu a úsměv apod. Vůbec největší a nejnáročnější akcí byla burza dětského a sportovního oblečení od 20. listopadu do 27. listopadu Zahrnovala prodej za Kčs v drobných položkách a byla úspěšně zvládnuta. Našim občanům je jistě přínosem a navíc uchrání hodnoty, které by mnohdy skončily v popelnicích. I přes velkou zaneprázdněnost vyjádřily členky svazu svoje stanoviska protestní rezolucí proti postupu předsedkyně ÚV ČSŽ Němcové (prosinec 89) a přihlásily se tak k demokratizačnímu hnutí. Svaz československo-sovětského přátelství Městský výbor v čele s předsedkyní p. Janou Maňáskovou má 23 členů, SČSP v našem městě celkem 1499 členů v 35 závodních odbočkách. V 1. pololetí se konaly besedy na dané téma ve 22 odbočkách, 6 odboček využilo k besedám své členy, kteří se zúčastnili zájezdů do SSSR. Ve 2. pololetí se konaly besedy v 10 odbočkách na téma Reformy politického systému Sovětského svazu a Kazachstán. 17

18 Další akce: večer dětských sborů s účastí 10 pěveckých a tanečních souboru MtŠ, ZŠ a LŠU branně sportovní akce pro družstva dvorských škol ke Dni ČSLA festival sovětských filmů a výstavka výtvarných prací žáků ZŠ v kině Svět Dále se členové školských odboček SČSP podílejí na přípravě a účasti jednotlivců i kolektivů ve školních a okrskových kolech soutěží: Puškinův památník, O zemi, Recitujeme a zpíváme v ruském jazyce. Nechybí ani sortovní činnost pro vlastní vyžití členů svazu jako je turnaj v nohejbale, turistické pochody, tematicky zaměřené zájezdy. SČSP se v roce 1989 umístil na 2. místě v rámci organizací NF. Aeroklub Svazarmu ZO DK n.l. V roce 1989 pokračoval aeroklub ve své úspěšné činnosti. V plachtařském odboru bylo počátkem roku 1989 aktivně činných 75 pilotů a instruktorů. Tento stav se v průběhu roku zvýšil o 11 žáků bezmotorového létání, kteří v zimním drobí absolvovali předepsanou teoretickou přípravu se závěrečným přezkoušením a splnili i zdravotní předpoklady. V motorovém odboru pokračovalo v činnosti 14 pilotů a 3 instruktoři. O tom, že naši letci byli v tomto roce opět velice úspěšní hovoří následující údaje: Mistryně sportu Jana Nepřeková se zúčastnila Mistrovství Evropy v sovětském Orlu, kde v silné mezinárodní konkurenci dosáhla dosud svého největšího úspěchu 3. místa. Za dosavadní sportovní činnost a tento vynikající výkon převzala titul Zasloužilý mistr sportu. Zasloužilý mistr sportu Jaroslav Vávra se stal vítězem plachtařského mistrovství ČSR,které se konalo ve Vrchlabí. V celostátním hodnocení, které se sestavuje z výsledků 25 etap 18 soutěží v přesném létání a v nichž je hodnoceno 142 pilotů ze 48 aeroklubů, se královédvorští piloti umísili velmi dobře. Lubor Schwarz je na 17. a Pavel Derda na 21. místě. Lubor Schwarz je zároveň první v žebříčku juniorů. Stejně jako lovi, předloni a některých dalších předchozích letech se i v roce 1989 umístil náš aeroklub v Celostátní plachtařské soutěži z 80 hodnocených aeroklubů na 1. místě v rámci celé republiky. Leteckomodelářský klub získal v říjnu 1989 od MěstNV ve Dvoře Králové n.l. nové prostory v bývalé Geodézii. Dosud LMK vyvíjel svou činnost v Šindelářské ulici. V současné době dochází do tohoto kroužku 13 dětí. Věnují se stavbě leteckých modelů a také modelářství lodnímu. Zanedbatelná není ani brigádnická činnost během níž členové LMK odpracovali 1374 hodin při výstavbě zubní polikliniky, na úpravě vzletové plochy na Hrubých lukách, při úpravě letiště a podobně. ZO Svazu invalidů ve DK n.l. Měla svoji práci v r velmi ztíženou. V únoru se musela vystěhovat z Palackého ulice a přestěhovat do prostoru v Lázních. V září se stěhovali znova a to do místnosti po bývalé Geodézii. Starosti a problémů s úpravou a uvedením této místnosti do provozu bylo nemálo. I tak není tento prostor vyhovující, protož je daleko od středu města, bez vody a sociálního zařízení. Přes všechny problémy práce výboru neustala konalo se 13 výborových schůzí a 1 členská. Předsedkyní ZO SI je od roku 1989 paní Slávka Rejlová, bývalá jednatelka, dlouholetá členka SI (od r. 1972). Pan Zdeněk Muler se stal předsedou OV SI. Výčet činnosti základní organizace je pestrý a bohatý. 2 zájezdy, 2 společenské večery a pěší tůry za sběrem léčivých bylin, cestopisná přednáška MUDr. Kopřivy, návštěvy dlouhodobě nemocných členů, gratulace k významným jubileím, signalizátorská a pečovatelský služby, pro nevidomé průvodcovská činnost, za krou naše zákládající členka p. Hlavatá obdržela od ÚV SI ů Zlatou růži vděčnosti, dlouhodobý patronát nad dětmi ze školy pro nápravu zrakových vad. Odpracováno bylo 2567 brigádnických hodin, odevzdán sběr všeho druhu celkem 24174,30 kg. Poradenská služby byla rozšířena na 3 dny v měsíci. Pro členy svazu byly získány za přispění MěstNV dva bezbariérové byty, další jsou přislíbeny v nové výstavbě. Také odstranění architektonických bariér v našem městě se s pomocí OBP a MěstNV daří. Instalace indukční smyčky pro naše neslyšící 18

19 členy v místním kině je dalším významným krokem pomoci našim členům. A tak by bylo možno pokračovat dál ve vyjmenování záslužné činnosti naší organizace. ZO Svazu invalidů v našem městě má v současné době 319 členů zařazených podle specifických postižení. Tělesně postižených je 203, vnitřně postižených 65, sluchově postižených 29, zrakově 22. To ale nejsou všichni zdravotně postižení v našem městě a okolí. Máme zjištěno, že na Dvorsku je 40 vozíčkářů, ale ve SI jich je jen 8 evidováno. Také dětí máme evidováno jen 15, ale je jich, bohužel, mnohem více. Právě tak i mládež starší 15 let není v evidenci SI přihlášena. Je to velká škoda. Je nutné zlepšit spolupráci se zdravotnickými zařízeními. Právě zdravotníci by měli o práci SI vědět více, aby mohli lidem, které navrhují do inv. důchodu doporučit vstup do naší organizace, která je jim schopna podat pomocnou ruku. Je nutné, aby si lidé konečně uvědomili, že Svaz invalidů není sdružením koníčkářů, ale že je to azyl, energetická stanice v nejtěžších zdr. problémech a zároveň odrazový můstek pro nový i když podstatně změněný způsob dalšího života. IV. Kulturní a osvětové instituce města Závodní klub ROH 9. květen Dvůr Králové n.l. Je bezpochyby hlavním kulturním stánkem našeho města. Jeho pestrá a bohatá činnost byla samozřejmě tak jako jinde poznamenána ideovostí polistopadového režimu, což se projevuje v hodnoceních jeho činnosti v uplynulém roce, kde se na prvním místě vždy dočteme o ideově politickém orientaci. S tím samozřejmě souvisí výčet následujících pořadů k politickým výročím Tady je však třeba zároveň ocenit způsob, jakým bylo k oslavám těchto výročí přikročeno. V pořadu věnovanému 41. výročí Vítězného února vystoupily spojené dechové hudby závodního klubu se svými sólisty. U příležitosti oslav 71. výročí vzniku Československa a 72. výročí VŘSR vystoupil soubor ZUČ z Lázní Bělohrad, národopisný soubor Hořeňák. Tato akce měly velmi dobrou úroveň a setkaly se s velkým ohlasem publika. Věřím, že pojem ideově politické orientace nahradí nové měřítko hodnot a tím by, podle mého názoru, měla být celková kulturní úroveň a estetický přínos všech pořadů a akcí tohoto zařízení. V rámci divadelní sezóny se měsíčně uskutečnily dvě představení pro obě předplatitelské řady v podání krajských divadel a Městských divadel pražských. V cyklu pořadů Kruhu přátel hudby se uskutečnil měsíčně jeden koncert. Průměrná návštěvnost divadelních představení je stále ovlivňována nedostatečným využíváním permanentních vstupenek, které mají zakoupeny ZV ROH sdružených podniků a organizací pro své zaměstnance. Minimální zájem je také o oblast tzv. vážné hudby, který se nezvýšil i přes úsilí pobočky Hudební mládeže ČSR, která při ZK pracuje již druhým rokem. Naopak klesá i návštěvnost na pořadech určených výhradně pro členy této pobočky. Důvody jsou různé převládajícím je velká zaneprázdněnost žáků ZŠ i SŠ. V roce 1989 se nepodařilo vyřešit pořádání programů pro studentskou a dělnickou mládež Klub mladých. Nepomohlo ani založení programové komise Klubu mladých, která byla sestavena ze žáků SŠ. Trvalým problémem nezájmu mladých lidí o tento druh nealkoholické zábavy není programová skladby pořadů, ale především to, že se zde scházejí z velké části pouze dívky. V pořadech, které jsou určeny převážně mladé a střední generaci se uskutečnilo celkem 15 vystoupení profesionálních skupin a jednotlivců rockové a populární hudby. V rámci kulturního léta se uskutečnilo 5 pořadů a jeden bylo nutné z ekonomických důvodů zrušit. Přetrvává problém alespoň provizorního zastřešení jeviště přírodního divadla, proto je velmi riskantní pořady plánovat. VČ ZOO pořádala v areálu přírodního divadla pravidelné diskotéky. V měsíci červnu byl uspořádán zábavný soutěžní večer pro kolektivy BSP Videostop s Janem Rosákem. Jeho součástí byla módní přehlídka s.p. TIBA s nejnovější kolekcí modelů na léto a podzim Vzhledem k tomu, že se pořad setkal s velkým zájmem veřejnosti našeho města i okolí, připravili pracovníci ZK v měsíci listopadu další zábavný večer Manželský pětiboj s Pavlem Lukešem, jehož součástí byla módní přehlídka nově vzniklé prodejny Boutique ve Dvoře Králové n.l. Také tento pořad se setkal s příznivým ohlasem diváků. Ve spolupráci se s.p. TIBA byl uspořádán v měsíci říjnu Juniorklub, jako náborový pořad pro žáky 7. a 8. ŘOČNÍKŮ ZŠ o volbě povolání. V oblasti výstavní činnosti, kterou provozuje ZK v prostorách Staré radnice, bylo uspořádáno celkem 6 výstav. S velkým ohlasem veřejnosti se setkala výstava užité tvorby oděv, šperky, 19

20 gobelíny,, kterou navštívilo na 1600 diváků. Stálým problémem v této oblasti kultury zůstává placení nájemného z prostor výstavní síně MěstNV, odvody daní, což představuje snížení dotací NV o 30%. Mimo tyto akce pořádá ZK pořady ve spolupráci s jinými organizacemi (SPOZ, DPM a pod). Kromě pořadů zábavného charakteru jsou všechny prostory Hankova domu využívány pro porady, aktivy, plenární zasedání MěstNV, schůze a konference ZV ROH sdružených socialistických organizací. Těžištěm práce závodního klubu je v rozvoji zájmové umělecké činnosti. ZK sdružuje celkem 15 souborů, ve kterých je zapojeno 400 aktivistů. K nejaktivnějším souborům patří již tradičně Smíšený pěvecký sbor Záboj, člen UČPS a vzorný kolektiv ZUČ, který v současné době čítá 56 aktivních členů. 18. února se sbor zúčastnil krajského kola Písně přátelství v Hradci Králové, kde se místil ve Zlatém pásmu a jako jediný postoupil do ústředního kola v Příbrami. Tam se umístil rovněž ve Zlatém pásmu v neoficiálním hodnocení na 3. místě. K ojedinělým v našem okrese patří Loutkový a maňáskový soubor působící v sále Teplárny. Recitační studio vystupovalo pro SPOZ a ČSŽ, jehož členky účinkovaly i jednotlivě na akcích MěstNV a komponovaných pořadech ZK. Největším úspěchem Amatérského tanečního kroužku bylo I. a III. Místo tanečních párů kategorie E. Taneční skupina MIX připravila vystoupení pro plesovou sezónu a zúčastnila se soutěže ve Vrchlabí. Filmový kroužek v osobě Jiřího Beneše získal další ocenění. Na krajské soutěži amatérských filmů v Rokytnici v Orlických horách obdržel I. cenu v kategorii filmů s technickou tematikou za film. A dodnes se točí, II. cenu získal na soutěži Vysokovský kohout za snímek Představení. S filmem Pro radost se zúčastnil mezinárodní soutěže amatérských filmů v Melbourne. Dechová hudba se podílela na oslavách všech významných výročí v našem městě i okolí. Dechová hudba mladých také účinkovala při oslavách, dále ve spolupráci se SPOZ v pořadu Našim jubilantům, při příležitosti Závodu míru, koncertovala také např. v Lázních Velichovkách apod. Nechybělo ani tradiční koncertní turné po NDR. Pestrá byla také činnost Hudební mládeže ČSR. Povídáním o žesťových nástrojích byl ukončen cyklus Za tajemstvím hudebních nástrojů za účinkování učitelů a žáků pardubické konzervatoře. Dalšími zajímavými pořady byly např. poslechová diskotéka o A. Dvořákovi nebo pořad Od folklóru k folku skupina Kantoři. Mimouměleckou činnost zastupuje Commodore klub, který sdružuje 35 majitelů mikropočítačů Commodore. Předsedou byl zvolen ing. Norbert Martínek, vedoucí výpočetního střediska TIBA. ZUČ našeho ZK je na velmi dobré úrovni. Trvalým úkolem pracovníků ZK zůstává získávání nových členů do jednotlivých souborů. Problémem je uvolňování členů ZUČ na dopolední vystoupení. Doufejme, že i toto se v nových podmínkách zlepší. Kino Svět V průběhu roku bylo sehráno 618 představení, z toho 57 v letním kině v ZOO. Kino navštívilo celkem diváků a tržby činily Kčs. Z nejvýznamnějších akcí, které se v tomto roce konaly, mohu uvést filmovou přehlídku SAFA- RIFILM. Účast diváků však byla letos slabá. Kino zaznamenalo letos nižší návštěvnost, která ale nebyla způsobena nezájmem ze strany diváků. Od června do září se totiž nepromítalo z důvodu rozsáhlé rekonstrukce budovy. Střecha dostala novou plechovou krytinu a vyměněny byly veškeré elektrické rozvody a rozvaděče. Také vnitřní prostory doznaly změn. Rekonstruovány a upraveny byly toalety, sál se dočkal nového osvětlení a kobercových obkladů. Obnovena byla fasáda na vstupní straně kina, zbytek bude dokončen v příštím roce. Všechny tyto opravy a úpravy jistě přispějí k větší spokojenosti všech návštěvníků tohoto zařízení. Městská lidová knihovna Má v našem městě velmi dlouhou tradici. Na úvod tedy krátký pohled do historie. 20

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období 117 Návrh usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k vnějším vztahům československé ekonomiky

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2230/14 V Praze dne 10. dubna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 16. dubna 2014 v 09:30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_30_Josef Václav Myslbek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2270/04 V Praze dne 10. srpna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v úterý 17. srpna 2004 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha1,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje KARLOVARSKÝ KRAJ Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje U s n e s e n í z 1. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2262/10 V Praze dne 4.8.2010 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 11. srpna 2010 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 5. října 2016 v 09:00 h V Praze 29. září 2016 Čj. 2268/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období 108 Vládní návrh ZÁKON ze dne prosince 1980 o státním rozpočtu československé federace na rok 1981 Federální shromáždění

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 14 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 9. 5. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Mgr. Ivo Kohl Mgr. Petr Kouba Vladimír Kočara Mgr. Bc. Věra Václavíčková Mgr. Marie

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 19. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 2. listopadu 2015 v 10:00 h V Praze 27. října 2015 Čj. 2282/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-7734/2012-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost Materiál byl předložen na základě plánu

Více

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice 3) Vybudování cyklostezky Nová cyklostezka v délce cca 3km propojila ul. Národních hrdinů s objektem hájovny v Xaverovském háji. Je vedena v klidném přírodním prostředí. Náklady na tuto cyklostezku činily

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015

P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015 P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015 K odsouhlasení - zápis z 2. jednání Rady HMP ze dne 20. 1. 2015 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 9.00

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů.

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Otto Gutfreund málo známý a nezvěstný Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Na bechyňské keramické i na Uměleckoprůmyslové škole v Praze studuje bez jakýchkoli úspěchů,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ A DALŠÍ NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ZÁKONA NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ REKATEGORIZACE SILNIC ÚVOD V minulosti se vedla debata, zda systém

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014 číslo 1/002/14 k návrhu na schválení programu 2. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 2. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/002/14 k návrhu Rozpočtového

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 19. 12. 2016 12 Věc: Dotační program Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Zákonem č. 480/2003 Sb., byl změněn zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění. Předmětem změny se stal 16, kde byl doplněn nový odstavec, v pořadí 9., který včetně

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2017 Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová vedoucí ekonomického odboru Odůvodnění:

Více