Tschechien: Zeiten des Jobhopping sind vorbei. Německo hlásí nejnižší nezaměstnanost od znovusjednocení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tschechien: Zeiten des Jobhopping sind vorbei. Německo hlásí nejnižší nezaměstnanost od znovusjednocení"

Transkript

1 FEBRUAR ÚNOR 2013 Tschechien: Zeiten des Jobhopping sind vorbei Erleichtert das neue Handelsrecht unternehmerische Tätigkeit? Německo hlásí nejnižší nezaměstnanost od znovusjednocení Usnadní nové obchodní právo podnikání?

2 Vergütungsreport Vergütungsreport 2013/Salary Report 2013 Studie k odměňování 2013 Tschechische Republik/Czech Republic 13. Ausgabe/13th Edition Vergütungsreport Tschechien 2013 nun erhältlich jetzt neu auch auf Englisch! Management Consulting. Sie suchen gesicherte Informationen zur marktgerechten Vergütung in der Tschechischen Republik? Dann bietet Ihnen der Vergütungsreport Tschechien 2013 aktuelle und verlässliche Daten. Er liefert aktuelle Benchmarks zu Struktur und Höhe der Entlohnung von Mitarbeitern internationaler Unternehmen in Tschechien. Die jährlich aktualisierte Studie basiert auf einer Unternehmensumfrage mit Angaben zu mehr als Beschäftigten und entstand in Zusammenarbeit von DTIHK und Kienbaumbaum- Právě vyšlo Studie k odměňování Česká republika 2013 nově i v angličtině! Hledáte aktuální přehled o struktuře a výši platů zaměstnanců zahraničních společností v ČR? Naleznete je ve Studii k odměňování 2013 Česká republika! Studie, která vznikla ve spolupráci ČNOPK a společnosti Kienbaum Management Consulting, je aktualizována každý rok a zakládá se na průzkumu v podnicích a údajích o více než 22 tisíc zaměstnanců. Česká republika 13. vydání Der Vergütungsreport Tschechien 2013 enthält: detaillierte Vergütungsdaten für über 80 gängige Stellenprofile Art und Höhe betrieblicher Zusatzleistungen Vergütungsdifferenzierung u.a. nach Branche, Region, Ausbildung, Position Aktuelle Grunddaten zum tschechischen ` Arbeitsmarkt Die Studie ist entweder auf Deutsch und Englisch, oder auf Tschechien zum Preis von 500,- Euro (für DTIHK-Mitglieder) bzw. 700,- Euro (Nicht- Mitglieder), zzgl. MwSt., erhältlich. Bei Bestellung beider Sprachversionen erhalten Sie 65% Rabatt auf die andere Sprachversion. Studie k odměňování 2013 obsahuje: detailní informace o odměňování více než 80 typických pozic informace o druhu a výši firemních benefitů rozdělení platů podle branží, regionů, vzdělání, pozice atd. aktuální údaje o českém pracovním trhu Studie vychází v češtině a v němčině/angličtině. Cena: Kč (členové ČNOPK) Kč (nečlenské firmy) ceny jsou bez DPH. Při objednávce obou jazykových verzí obdržíte slevu 65 % na druhou jazykovou verzi. Bestellung unter / Objednávky: Tel.: ,

3 FEBRUAR ÚNOR 2013 Liebe Leserinnen und Leser, Milé čtenářky, milí čtenáři, in diesen Tagen veröffentlichte unser Dachverband, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), seine aktuelle Konjunkturprognose. Demnach wird es in Deutschland 2013 ein leichtes Wachstum von 0,7 Prozent geben - eine gute Nachricht nach dem schwachen letzten Quartal. Die tschechischen Prognosen rechnen derzeit noch mit einer Fast- Stagnation, aber für 2014 sind die Aussichten wieder besser. Es gibt also Grund zum Optimismus, obwohl wir natürlich wissen, wie unsicher längerfristige Prognosen sind. Im Moment gilt es daher aktiv auf verbesserte Bedingungen für die tschechische Konjunktur und den bilateralen Handel hinzuwirken. Dies möchten wir künftig vor allem in fünf Schwerpunktbereichen tun. Nach Rückmeldung unserer Mitglieder sind dabei besonders dringende Themen Rechtssicherheit (vgl. dazu S. 7), günstige Investitionsbedingungen, F&E, ein flexibler Arbeitsmarkt und natürlich die Qualität der Ausbildung. Letztere ist ein entscheidender Faktor auch für die Verfügbarkeit von Fachkräften (vgl. dazu die Titelstories S. 9ff). Auch wenn es erst im April so weit ist, darf ich schon jetzt verraten: Wir feiern dieses Jahr das 20-jährige Bestehen der DTIHK! Unter dem Motto 20 Jahre DTIHK, 20 Jahre deutsch-tschechische Wirtschaftsbeziehungen werden wir mehrere Top-Veranstaltungen ausrichten. Neben Gesprächen mit Spitzenpolitikern gehören dazu unsere Networking- Veranstaltungen, allen voran unser legendäres Sommerfest im Juni, das dieses Mal wieder im Garten der Deutschen Botschaft stattfindet. Die Termine im Überblick finden Sie schon jetzt auf S Wie schon in den letzten 20 Jahren verstehen wir auch heute die deutsch-tschechische Außenhandelsförderung auch ganz praktisch. Wir helfen Firmen beiderseits der Grenze bei Markteintritt und Investitionen im jeweils anderen Land. Diesen Geschäftsbereich führt seit Januar Jens Hildebrandt, der gleichzeitig stellvertretender Geschäftsführer der DTIHK ist. Auf S. 23 stellt er sich Ihnen kurz vor. Ich freue mich auf viele Begegnungen mit Ihnen auch in diesem Jahr! Německý sněm obchodních a průmyslových komor, naše zastřešují organizace, před několika dny zveřejnil aktuální konjunkturální průzkum. Podle něj lze v Německu letos očekávat mírný růst ekonomiky (+0,7 procenta), což je po trochu horším vývoji ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku jistě dobrá zpráva. Prognózy pro českou ekonomiku nyní počítají se stagnací nebo jen minimálním růstem, na rok 2014 jsou ovšem vyhlídky pozitivnější. Můžeme tedy být optimističtí, ačkoliv samozřejmě všichni víme, jak nejisté někdy dlouhodobé předpovědi bývají. V současnosti je proto potřeba aktivně se zasazovat o zlepšení podmínek pro české hospodářství a bilaterální obchod. V budoucnu se chceme zaměřit hlavně na pět oblastí. Podle reakcí našich členů jsou důležitá především témata právní jistota (viz str. 8), příznivé podmínky pro investice, vývoj a výzkum, flexibilní trh práce a samozřejmě také kvalitní vzdělávání. Kvalitní vzdělávání je přitom základem toho, aby podniky nalezly dostatek odborníků (viz Titelstory na str. 9-17). Ačkoli to bude aktuální až v dubnu, můžu Vám již nyní prozradit, že oslavíme 20. výročí založení naší komory. Pod heslem 20 let ČNOPK, 20 let česko-německého hospodářství budeme v průběhu roku pořádat řadu prestižních akcí. Vedle rozhovorů s předními politiky nás čekají různé networkingové akce a samozřejmě také legendární Letní slavnost, která se bude konat v červnu, tentokrát opět v zahradě německého velvyslanectví. Přehled našich termínů naleznete na str Stejně jako v uplynulých 20 letech je i dnes pro nás při podpoře česko-německého zahraničního obchodu důležitá také praktická stránka. Firmám na obou stranách hranice pomáháme při vstupu na trh a investicích v druhé zemi. Vedení obchodní oblasti, která tuto podporu poskytuje, převzal v lednu Jens Hildebrandt, který je zároveň zástupcem výkonného člena představenstva. Na str. 23 s ním naleznete krátký rozhovor. Těším se na setkání v průběhu letošního roku. Bernard Bauer EDITORIAL ÚVODNÍK 1

4 PLUS DTIHK ČNOPK Hlavní témata ČNOPK V následujícím textu bychom Vám chtěli představit hlavní témata, kterým se chce Česko-německá obchodní a průmyslová komora intenzivně věnovat. Tato témata vycházejí z každoročních konjunkturálních průzkumů ČNOPK mezi členskými firmami, jsou pro naše členy důležitá a mají velký vliv na to, jestli bude Česká republika nadále atraktivní pro investory. V žádném případě je však nelze považovat za neměnná. ČNOPK se v těchto oblastech intenzivně angažuje a prostřednictvím různých aktivit chce urychlit realizaci svých návrhů v praxi. V Plusu Vám budeme podrobně prezentovat jednotlivá témata a s nimi související aktivity. V tomto vydání začínáme tématem posilování právní jistoty (viz str. 8). Vzdělávací systém orientovaný na praxi Podniky si již řadu let stěžují na nedostatek kvalifikovaných absolventů především technických oborů, na to, že vzdělávání v odborných školách není dostatečně orientované na praxi, učební osnovy a profesní profily jsou zastaralé, počet žáků/studentů v technických oborech stagnuje atd. Podniky musí investovat stále více času i peněz pro dosažení základní kvalifikace; rostoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků přitom ohrožuje atraktivitu Česka pro investory. ČNOPK již řadu let upozorňuje zástupce z politiky na možnost zavedení kooperativního vzdělávacího systému, který by se inspiroval duálním systémem v jiných zemích, a zahájila v této souvislosti různé aktivity. Další informace získáte v příštím Plusu. Zodpovědní členové představenstva: Pavel Roman, Radek Primus, Bernard Bauer nější a dlouhodobější využívání kont pracovní doby, flexibilnější rozdělení pracovní doby nebo prodlužování pracovních smluv. Podniky pak v důsledku toho musí propouštět, přicházejí o zkušené a kvalifikované pracovníky a při zlepšení situace mohou na rostoucí poptávku reagovat jen velmi pomalu. ČNOPK se domnívá, že situaci mohou vyřešit flexibilní nástroje jako kurz arbeit, individualizace pracovních kont, využívání pracovních kont po delší časové úseky atd. Zodpovědní členové představenstva: Matthias Sander, Pavel Roman Posilování právní jistoty Podniky i renomované mezinárodní organizace hodnotí právní jistotu v ČR velmi kriticky. Časté a částečně velmi krátkodobé změny zákonů, vleklá soudní řízení, chybějící prosaditelnost soudních rozhodnutí a možnost nařízení přezkoumání pravomocných rozhodnutí v daňovém řízení vedou ke klesající důvěře v právo a k nejistotě při rozhodování o investicích. Domoci se práva je časově náročné a velice nákladné. ČNOPK mimo jiné navrhuje posílit Flexibilní trh práce Podniky mají v současné době jen velmi omezené možnosti, jak flexibilně reagovat na konjunkturální a/nebo krátkodobé výpadky zakázek na trhu využitím různých nástrojů jako například kurzarbeit, flexibilprosaditelnost práva pomocí apelačního principu, možnost nařízení přezkoumání rozhodnutí v daňovém řízení pouze ve zdůvodněných výjimečných případech nebo zavedení zákonných lhůt pro doručení žalob (urychlení řízení). Zodpovědní členové představenstva: Lucie Vorlíčková, Martin Herrmann Příznivé podmínky pro vývoj & výzkum Česká republika má také v oblasti vývoje a výzkumu velký potenciál. Česká vláda vidí klíč k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky především v oblasti vývoje a výzkumu a v inovační činnosti firem. Mnohé německé firmy již nyní využívají potenciál České republiky: disponibilitu kvalitně vzdělaných vývojových inženýrů, obsáhlé průmyslové know-how, možnosti spolupráce s univerzitami a odpovídající nízké náklady. ČNOPK podporuje navazování kontaktů, spolupráci mezi podniky, výzkumnými ústavy a státem, výměnu tzv. best practices, vytváření přeshraničních projektů atd. Zodpovědní členové představenstva: Rudolf Fischer, Bernard Bauer, Jiří Kuliš Transparentnost při zadávání veřejných zakázek Podniky již řadu let kritizují korupci a chybějící transparentnost při zadávání veřejných zakázek. Není možné, aby seriózně a odpovědně jednající podniky byly v nevýhodě, ale je potřeba, aby se o zajištění transparentnosti odpovídajícím způsobem postaraly stát a vláda. Podniky by ale neměly pouze upozorňovat na potřebu větší transparentnosti a boje proti korupci, ale měly by také samy aktivně ukázat, jak seriózním a čestným jednáním přispět k tomu, aby byla co nejrychleji dosažena větší transparentnost. ČNOPK se zasazuje o dodržování pravidel transparentní hospodářské soutěže. Zodpovědní členové představenstva: Rudolf Fischer, Bernard Bauer 2

5 FEBRUAR ÚNOR 2013 inhalt ObsAH editorial von Bernard Bauer neue MitGLieder Neue Mitglieder der DTIHK dtihk-events Weihnachts-Jour-Fixe Neujahrs-Jour-Fixe WirtsCHAFt Rechtsunsicherheit gefährdet Investitionen in Tschechien titelstory Zeiten des Jobhopping sind vorbei infos FÜr unternehmen Erfolgreiche Mitarbeiterbindung von Fach- und Führungskräften in Tschechien Erleichtert das neue Handelsrecht unternehmerische Tätigkeit? service Interview mit Jens Hildebrandt, dem neuen stellvertretenden Geschäftsführer der DTIHK und Leiter der AHK Services Neue Facebook-Seite der DTIHK Messen AusbiLdunG IPFM: Berufsbegleitende Managementq ualifizierung im Zeichen der Zeit Gemeinsam für Fachkräfte und Innovation Kurs EUREM: Durch Absolventenprojekte könnten Unternehmen drei Millionen Euro sparen Kurs EUREM: Interview mit Martin Brož (Johnson Controls Autobaterie) MitGLieder Nachrichten aus den Unternehmen kultur & LiFestyLe Die Brücke/Most Stiftung termine DTIHK-Termine kurzinfos Kurzinfos aus der Wirtschaft inserate Kleinanzeigen sieben FrAGen An Florian Müller, President & CEO von Mercedes-Benz Česká republika ÚVOdník od Bernarda Bauera noví členové Noví členové ČNOPK AkCe čnopk Vánoční Jour Fixe Novoroční Jour Fixe HOsPOdářstVí Právní nejistota ohrožuje investice v České republice titelstory Situace na trhu práce v Německu informace PrO POdniky Usnadní nové obchodní právo podnikání? servis Rozhovor s Jensem Hildebrandtem, novým zástupcem výkonného člena představenstva ČNOPK a vedoucím AHK Services Veletrhy Nová stránka ČNOPK na Facebooku VZdĚLáVání IPFM: dálkové studium managementu ve znamení doby Společně pro kvalifikovanou pracovní sílu a inovaci Kurz EUREM: Projekty absolventů mohou podnikům uspořit 76,5 milionů korun Kurz EUREM: rozhovor s Martinem Brožem (Johnson Controls Autobaterie) členové čnopk Zprávy z členských firem kultura & LiFestyLe Nadace Brücke/Most termíny Termíny ČNOPK krátké ZPráVy Krátké zprávy z hospodářství inzeráty Řádková inzerce sedm OtáZek PrO Floriana Müllera, prezidenta & CEO společnosti Mercedes-Benz Česká republika titelseite / titulní strana: FOtO: AdPiC.de/ArCurs INHALT OBSAH 3

6 PLUS DTIHK ČNOPK neue Mitglieder / noví členové dipl.-psych. Annette b. reissfelder, Professional Accredited Coach (CAkO) Moorreye 88 D Hamburg Telefon: Internet: Kontakt: Dipl.-Psych. Annette B. Reissfelder Tätigkeit: Strategische Organisationsund Führungsberatung von Geschäftsführern und Führungskräften; Vorbereitung von Finanz-, Controlling- und Fertigungsleitern auf eine Geschäftsführertätigkeit Činnost: Strategické poradenství pro vedoucí pracovníky v organizačních a řídicích otázkách, příprava odborníků z finančního, controllingového a operativního oboru na řídicí činnost ve firmách bircher Process Control bbc s.r.o. Tovární 2147 CZ Hranice Telefon: Telefax: Internet: Kontakt: Aleš Havránek Tätigkeit: Komplexe Lösungen im Bereich der Herstellung von Steuerungs- und Schaltschränken für Industriemaschinen und -anlagen inkl. Projektmanagement, HW- und SW-Engineering Činnost: Komplexní řešení výroby spínacích, rozvodných a řídicích skříní pro průmyslové stroje a zařízení včetně projektu a software, výroba rozvaděčů do USA certifikace UL 508A, kabelová konfekce Consent Consulting Czech, spol. s r.o. Radnická 14 CZ Brno Telefon: Telefax: Internet: Kontakt: Iva Jobová Tätigkeit: International tätige Personalberater mit Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit bedeutenden Unternehmen in verschiedenen Branchen; Executive Search, Recruitment, Start-up Projekte Činnost: Personální poradenství s nadnárodní působností a zkušenostmi ve spolupráci s významnými společnostmi v různých odvětvích; executive search, recruitment, start-up projekty deloitte Advisory s.r.o. Karolinská 654/2 CZ Praha 8 Telefon: Telefax: Internet: Kontakt: Kateřina Marešová Tätigkeit: Beratungsdienstleistungen im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmens-, Finanz-, und Rechtsberatung Činnost: Poradenské služby v oblasti auditu, daní, podnikového, finančního a právního poradenství freenet AG Hollerstrasse 126 D Büdelsdorf Telefon: Telefax: Internet: Kontakt: Mirko Drenger Tätigkeit: Kommunikations-, Internetund Onlinedienstleistungen, insbesondere Mobilfunkdienstleistungen Činnost: Komunikační, internetové a online služby, především služby mobilního operátora ib semmler Albstrasse 2a D Forst Telefon: Telefax: ibsemmler.de Internet: Kontakt: Hans-Peter Semmler Tätigkeit: Bauingenieurberatung für Infrastruktur, Betreuung von Firmen in Deutschland, Tschechien und Slowakei, Unterstützung bei öffentlichen Ausschreibungen, Übersetzungen, Akquisitionsunterstützung Činnost: Inženýrské poradenství v infrastruktuře pro firmy v Německu, České republice a na Slovensku, podpora při veřejných zakázkách, překlady, podpora akvizic Lichtgitter CZ spol. s r. o. U Lékárny 1 CZ Horní Suchá Telefon: Telefax: Internet: Kontakt: Pavel Smilowski Tätigkeit: Herstellung von Gitterrosten Činnost: Výroba podlahových roštů rolling media s.r.o. Paprsková 18 CZ Praha 4 Telefon: Telefax: Internet: Kontakt: Klára Kupcová Tätigkeit: Kongress- und Konferenzdienstleistungen, Realisierung von Ausstellungen, Entwicklung von neuen Formaten für TV und Funk, Marketingberatung Činnost: Kongresové a konferenční služby, realizace výstav, vývoj nových formátů pro TV a rozhlas, marketingové poradenství stolte Packaging s.r.o. Londýnská 509/38 CZ Praha 2 Telefon: Internet: Kontakt: Jana Vodáková Tätigkeit: Verpackungsdesign, Lithographie, Reinzeichnung, internationales Projektmanagement Činnost: Obalový design, reprografické služby, mezinárodní projektový management Vyšehrad 2000 a.s. Národní třída 10/138 CZ Praha 1 Telefon: vysehrad2000.cz Internet: Kontakt: Zdeněk Bachtík Tätigkeit: Dienstleistungen im Bereich Catering und Veranstaltungen, Restaurantbetrieb: Kaffeehaus Obecní dům, Malostranská beseda, Areál Botanika, Café Rožmberský palác Činnost: Komplexní cateringové služby pro malé i velké akce včetně doprovodného programu, provozování restaurací: Kavárna Obecní dům, Malostranská beseda, Areál Botanika, Café Rožmberský palác Ihre Ansprechpartnerinnen bei der DTIHK: Kontaktní osoby v ČNOPK: darina Podlipná Zuzana skopalová tel.: NEUE MITGLIEDER NOVÍ ČLENOVÉ

7 Weihnachts-Jour Fixe Am 13. Dezember 2012 feierten wir unser traditionelles Weihnachtsfest in der Kuppel der DTIHK. Die über 200 Mitglieder und Freunde der Kammer genossen in bester Gesellschaft die entspannte Atmosphäre und vorweihnachtliche Stimmung. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Gästen für den schönen Abend und den gelungenen Jahresabschluss. FEBRUAR ÚNOR 2013 Vánoční Jour Fixe Ve čtvrtek 13. prosince se uskutečnilo poslední setkání členů a přátel ČNOPK v roce Tradičního Vánočního Jour Fixe v kopuli ČNOPK se zúčastnilo více než 200 hostů, kteří si vychutnali příjemný večer plný uvolněné předvánoční atmosféry a rozhovorů se zajímavými hosty. Všem účastníkům děkujeme za pěkný společně strávený večer a vydařené zakončení roku Partner: Ihr Ansprechpartner bei der DTIHK: Kontaktní osoba v ČNOPK: Petr Žwak Tel.: JUDr. Violeta Jiráčková, MUDr. Petr Korbelář (beide/oba IBI International) Bernard Bauer (DTIHK/ČNOPK), Detlef Lingemann (Deutscher Botschafter in Prag/německý velvyslanec v Praze), Rudolf Fischer (Siemens, DTIHK-Präsident/ prezident ČNOPK) Norbert Schmidt, Jiří Kuliš (beide/oba Veletrhy Brno) Christian Weber (TSR Czech Republic), Beate Simon, Ľudovít Bán (beide/oba Commerzbank AG) Vladislav Sywala (Messer Technogas), Karel Hanzálek, Artur Riedel (beide/oba Copytechnik servis KT) Miroslav Hrabal (UniCredit Bank Czech Republic), Jiří Dorňák (Tschechisches Ministerium für Industrie und Handel/Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) Foto: Dean Batak Michal Bartoš (MERCK), Jitka Massolini Horčičková, Kirsten Payano, Dr. Antonio Payano (Bayer) Oldřich Pazderník, Jana Beránková, Jan Devátý (alle/všichni LANXESS Central Eastern Europe) DTIHK-EVENTS AKCE ČNOPK 5

8 PLUS DTIHK ČNOPK Partner: neujahrs-jour- Fixe der dtihk Am 31. Januar 2013 fand in den neuen Räumlichkeiten des Fusion Hotels Prag das erste Treffen der Mitglieder und Freunde der DTIHK in diesem Jahr statt. Den traditionellen Neujahrs-Jour-Fixe besuchten mehr als 120 Teilnehmer, die einen unterhaltsamen Abend mit Gesprächen, Musik und gutem Essen genießen konnten umgeben von einer Fusion aus Moderne und Klassik. Wir danken allen, die dabei waren, für ihre Teilnahme und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen. novoroční Jour Fixe čnopk Ve čtvrtek 31. ledna 2013 se v nových prostorách pražského hotelu Fusion uskutečnilo první letošní setkání členů a přátel ČNOPK. Tradiční Novoroční Jour Fixe navštívilo více než 120 účastníků, kteří si vychutnali příjemný večer plný podnětných rozhovorů, hudby a dobrého jídla. To vše v neobvyklé atmosféře okrouhlého baru, v němž se elegantně snoubí klasická a moderní architektura. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, a těšíme se na další setkání! Ihr Ansprechpartner bei der DTIHK: Kontaktní osoba v ČNOPK: Petr Žwak tel.: Foto: Dean Batak Josef kolář (sew eurodrive CZ), Oldřich Pazderník (LAnXess Central eastern europe), John bölts (a.hartrodt CZ), Jens Hildebrandt (dtihk/čnopk) thomas kleefuss (net4gas), Lucie Vorlíčková (Vorlíčková Partners) Arne springorum (erm), Martin Policar (erm) rudolf Fischer (siemens, dtihk-präsident/prezident čnopk), bernard bauer (dtihk/čnopk) Michael krüsselin (Parabel), Patrícia kasajová (ACCACe), thomas klatte (čsob) Götz-F. Landwehrmann (ilos industrie Logistik service), Horst blom (Hettich čr), thilo Hoffmann (Weinhold Legal) Jana Alfery (Alfery Hrdina advokáti), Martin Záklasník (t-systems Czech republic), Jens Hildebrandt (dtihk/čnopk) 6 DTIHK-EVENTS I AKCE ČNOPK

9 FEBRUAR ÚNOR 2013 Rechtsunsicherheit gefährdet Investitionen in Tschechien Tschechien gilt laut Umfragen der deutschen Auslandshandelskammern als attraktivster Standort in Mittel- und Osteuropa; allerdings hat sich der Vorsprung gegenüber Alternativstandorten verringert. Ursache für die relative Verschlechterung der Standortattraktivität ist insbesondere das schwindende Vertrauen in die Rechtssicherheit. Beim Standortfaktor Rechtssicherheit liegt Tschechien in der aktuellen AHK-Konjunkturumfrage lediglich vor Rumänien und Albanien auf dem drittletzten Platz. Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangen auch Untersuchungen renommierter globaler Organisationen. Der kürzlich von der Weltbank vorgelegte Doing Business Report sieht Tschechien im internationalen Vergleich beim Faktor Rechtssicherheit nur auf Platz 79. Noch deutlicher fällt das Urteil im Global Competitiveness Report des World Economic Forum aus: Hier landet Tschechien unter 144 Ländern bei den Rechtssicherheitsthemen auf den Rängen 108, 115, 125. Vor diesem Hintergrund hat sich der Arbeitskreis Recht & Steuern intensiv mit dem Thema Rechtssicherheit befasst und unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen von Mitgliedsunternehmen ein Positionspapier verfasst, das die Rechtsunsicherheit in Tschechien an vier Problemfeldern aufzeigt (http:// tschechien.ahk.de/mitglieder/arbeitskreise-pracovni-skupiny/recht-und-steuern/ PP_Rechtssicherheit.pdf). Häufige und kurzfristige Gesetzesänderungen Die Vielzahl und Kurzfristigkeit von Gesetzesänderungen stellt Unternehmen in Tschechien vor enorme Herausforderungen. Um nur einige Beispiele zu nennen: Das Handelsgesetzbuch hat sich in den letzten fünf Jahren 26 Mal geändert; die Energie-Gesetzgebung seit 2001 über 85 Mal. Auch in der Steuergesetzgebung gab es bisher mehr als 370 Änderungen, davon 120 allein im Bereich der Einkommensteuer. Erschwerend kommt hinzu, dass wesentliche Gesetzesänderungen äußerst kurzfristig vor Inkrafttreten rechtsgültig verabschiedet werden. So haben die Unternehmen nur zehn Tage vor dem Jahreswechsel erfahren, dass ab nicht der einheitliche Mehrwertsteuersatz von 17,5 Prozent sondern zwei jeweils erhöhte Mehrwertsteuersätze von 15 Prozent und 21 Prozent gelten werden. Dabei zeigt die Erfahrung: Häufige und in kurzen Intervallen vorgenommene Gesetzesänderungen führen zu wachsender Rechtsunsicherheit, die nicht selten durch eine inkonsistente Rechtsumsetzung sowie eine langwierige und unvorhersehbare Rechtsprechung noch verstärkt wird. Langwierige Gerichtsverfahren Ein wesentliches Problem für Unternehmen ist die unangemessen lange Dauer Die Durchsetzbarkeit und Durchsetzung von Recht sind zwingende Voraussetzung für verlässliches unternehmerisches Planen und effektives Wirtschaften. von Gerichtsverfahren. Beispielsweise dauert in Tschechien ein handelsrechtlicher Streitfall von der ersten Eingabe in der Sache beim Gericht bis zum Erlass einer rechtskräftigen Entscheidung im Durchschnitt fast sieben Jahre (2537 Tage). Dies ist nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eine unangemessen lange Frist. Schwer durchsetzbare Gerichtsurteile Hier besteht in Tschechien noch erheblicher Nachholbedarf. So kommt die tschechische Niederlassung von Transparency International in der Studie Národní integrita (Nationale Integrität) zu dem Schluss: Die Rechtsdurchsetzung vor Gericht ist in Tschechien ein Marathonlauf mit ungewissem Ausgang. Diese Einschätzung bestätigen vielfältige Erfahrungen von Unternehmen. Beispielhaft sei hier die Anwendung des Kassationsprinzips durch tschechische Bezirksgerichte insbesondere in Steuerverfahren genannt, das erheblich zur Schwächung der Rechtsdurchsetzung beiträgt. Die Anwendung des Appellationsprinzips würde dagegen zur Stärkung der Rechtsdurchsetzung beitragen. Es ermöglicht dem Bezirksgericht, die angefochtene Entscheidung nicht nur zu bestätigen oder aufzuheben, sondern auch zu ändern. Dadurch würde die Gefahr der derzeit praktizierten mehrfachen Gerichtsverfahren in ein und derselben Sache gebannt. Wiederaufnahme von Steuerverfahren Das Wiederaufnahmeverfahren im Steuerrecht ist in seiner jetzigen Form ein wesentlicher Eingriff in die Rechtssicherheit des Steuersubjekts. Im Rahmen des Wiederaufnahmeverfahrens kann im Unterschied zum Verwaltungsrecht jegliche rechtskräftige Entscheidung der Steuerverwaltung geändert werden auch bei Anfechtung seiner Anordnung durch den Steuerpflichtigen. Dabei ergibt sich eine deutliche Verschiebung von der Rechts- zur Sachgesetzlichkeit. Die Rechtssicherheit könnte hier gestärkt werden, indem wie in anderen europäischen Staaten üblich die Anwendung des Wiederaufnahmeverfahrens auf Ausnahmefälle wie Straftaten beschränkt wird. Aktivitäten der DTIHK Die Stärkung der Rechtssicherheit ist eines der fünf DTIHK-Schlüsselthemen im Rahmen der Interessensvertretung ihrer Mitglieder. Die DTIHK hat hierzu eine Reihe von Maßnahmen ergriffen und beispielsweise das oben erwähnte Positionspapier an den tschechischen Ministerpräsidenten Petr Nečas und die zuständigen Fachminister für Justiz, Finanzen sowie Industrie und Handel übersendet. Zudem findet noch im ersten Halbjahr 2013 ein Diskussionsforum der DTIHK mit einem tschechischen Spitzenpolitiker zum Thema Rechtssicherheit statt. Lucie Vorlíčková Vorstandsmitglied der DTIHK Fachliche Leitung Arbeitskreis Recht & Steuern WIRTSCHAFT I HOSPODÁŘSTVÍ 7

10 PLUS DTIHK ČNOPK Právní nejistota ohrožuje investice v České republice Česká republika je podle průzkumu provedeného německými zahraničními hospodářskými komorami považována za nejatraktivnější místo pro podnikání a investice ve střední a východní Evropě. Její náskok se však snižuje. Příčinou relativního zhoršování této atraktivity je zejména mizející důvěra v právní jistotu. Z hlediska faktoru právní jistota je ČR mezi hodnocenými státy až na třetím místě od konce, a to před Rumunskem a Albánií. několik příkladů: Obchodní zákoník byl za posledních pět let novelizován šestadvacetkrát. V legislativních předpisech týkajících se energetiky bylo za posledních deset let provedeno 85 změn, v daňové legislativě došlo dodnes k více než 370 změnám, z toho jen v oblasti daní z příjmů jich bylo na 120. Navíc jsou důležité zákony schvalovány jen velmi krátce před jejich účinností. Například v prosinci 2012 se podnikatelé dozvěděli 10 dní před koncem roku, že od 1. ledna 2013 nebude platit jednotná sazba daně ve výši 17,5 procent, ale dvě sazby daně, které byly zvýšeny na 15 a 21 procent. Ze zkušeností v podstatě vyplývá, že časté změny zákonů prováděné v krátkých intervalech vedou k rostoucí právní nejistotě, kterou často posiluje také nejednotná aplikace právních Prosaditelnost a prosazování práva jsou nutným předpokladem pro spolehlivé plánování firem a efektivní hospodaření. K podobnému hodnocení dospěly i průzkumy zkoumající konkurenceschopnost jednotlivých států provedené renomovanými celosvětovými organizacemi. Podle zprávy Doing Business, kterou nedávno předložila Světová banka, se Česká republika v mezinárodním srovnání z hlediska faktoru právní jistota umístila až na 79. místě. Podobně nelichotivé hodnocení vyplývá i ze zprávy Global Competitiveness Report Světového ekonomického fóra. Zde skončila ČR v hodnocení podle indikátorů relevantních pro hledisko právní jistota mezi 144 zeměmi na pozicích 108, 115 a 125. Tématu právní jistota se proto intenzivně věnovala pracovní skupina Právo a daně ČNOPK a na základě zkušeností členských firem komory sepsala souhrnný poziční dokument ( Positionspapier ), v němž dokládá právní nejistotu v ČR na čtyřech okruzích problémů (viz ahk.de/fileadmin/ahk_tschechien/mitglieder/arbeitskreise/pp_pravnijistota. pdf). Časté a krátkodobé změny zákonů Velký počet a krátkodobost přijímaných změn zákonů znamená pro české podniky enormní zátěž. Uveďme jen předpisů a zdlouhavé a nepředvídatelné rozhodování soudů. Zdlouhavá soudní řízení Dalším závažným problémem podnikatelů je nepřiměřená délka soudních řízení. Například řízení ve věcech dle obchodního zákoníku od prvního podání do vydání pravomocného rozhodnutí trvá v České republice v průměru téměř sedm let (2537 dní), což je dle výkladových stanovisek Evropského soudu pro lidská práva nepřiměřeně dlouhá doba. Těžká prosaditelnost soudních rozhodnutí Prosaditelnost a prosazování práva jsou nutným předpokladem pro spolehlivé plánování firem a efektivní hospodaření. Česká republika má v této oblasti co dohánět. Česká pobočka Transparency International dospěla ve své Studii národní integrity k závěru, že domáhání se práva soudní cestou je v České republice běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem. To potvrzují i zkušenosti řady firem. Jako příklad uveďme uplatňování kasačního principu českými krajskými soudy zejména v daňových sporech, které významnou měrou přispívá k oslabování prosazování práva. K posílení vymahatelnosti práva by mohl přispět apelační princip, který by krajskému soudu umožnil v těchto věcech nejen napadené rozhodnutí potvrdit nebo zrušit, ale také změnit, což by zažehnalo nebezpečí opakovaných soudních řízení v jedné a téže věci, jako je tomu v současnosti. Přezkoumávání rozhodnutí v daňovém řízení Podstatný zásah do právní jistoty daňového subjektu představuje možnost nařízení přezkoumání rozhodnutí v daňovém právu ve své současné podobě. Na rozdíl od správního práva může být v rámci daňového řízení změněno jakékoli pravomocné rozhodnutí správce daně, a to i v případě napadení nařízení přezkoumání rozhodnutí ze strany daňového subjektu. Tím dochází k významnému posílení materiální správnosti rozhodnutí na úkor právní jistoty daňového subjektu. Právní jistota by zde mohla být posílena, pokud by bylo uplatňování mimořádných či dozorčích opravných prostředků zasahujících do již pravomocných rozhodnutí omezeno výhradně na výjimečné případy, jako je například spáchání trestného činu. Aktivity ČNOPK Posilování právní jistoty je jedním z pěti klíčových témat, v nichž chce ČNOPK prosazovat zájmy svých členů. Přijala k tomu řadu opatření, například zaslala předsedovi vlády Nečasovi a ministrům spravedlnosti, financí a průmyslu a obchodu výše uvedený poziční dokument. V první polovině letošního roku se uskuteční diskusní fórum ČNOPK na téma právní jistota s některým z vrcholných představitelů české politiky. Lucie Vorlíčková členka představenstva ČNOPK odborné vedení pracovní skupiny Právo a daně 8 WIRTSCHAFT I HOSPODÁŘSTVÍ

11 FEBRUAR ÚNOR 2013 Gerit Schulze Die Situation auf Tschechiens Arbeitsmarkt ist paradox: Während immer mehr Firmen über Fachkräftemangel klagen, steuert die Erwerbslosenstatistik auf die schlechtesten Werte seit dem Krisenjahr 2008 zu. Das Arbeitsministerium rechnet mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 8,9 Prozent (Vorjahr: 8,6 Prozent). Das Finanzressort benutzt die Berechnungsmethode der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und erwartet eine Quote von 7,3 Prozent (2012: 6,9 Prozent). Damit schneidet Tschechien im europäischen Vergleich immer noch sehr gut ab. Gut qualifizierte Arbeitskräfte finden zumindest in den wirtschaftlichen Zentren weiterhin schnell einen Job Zeiten des Jobhopping sind vorbei Tschechiens Arbeitnehmer setzen auf langfristige Perspektiven und Aufstiegschancen Dennoch waren Ende Dezember 2012 über Erwerbslose bei den Arbeitsämtern registriert, etwa mehr als im Jahr zuvor. Während in Prag mit rund 4 Prozent nahezu Vollbeschäftigung herrscht, ist in manchen Kreisen im Nordosten und Nordwesten des Landes fast jeder Fünfte ohne Job. Außerdem gibt es laut Statistikamt immer weniger offene Stellen. Die Zahl der Arbeitslosen wird in den nächsten Monaten weiter steigen. Bei einer aktuellen Umfrage des Personaldienstleisters Manpower kündigte jede neunte Firma in Tschechien an, im 1. Quartal 2013 Mitarbeiter zu entlassen. Besonders betroffen sind die Branchen Verkehr und Logistik, die Bauwirtschaft, der Finanzsektor sowie der Groß- und Einzelhandel. Für die Firmen hat die neue Situation jedoch einige Vorteile, erklärt Oliver Schmitt, Gründer und Geschäftsführer von Teamconsult und seit 20 Jahren Personalberater in Prag. Die Loyalität gegenüber den Arbeitgebern hat sich erhöht, und die Gehaltsforderungen steigen nur noch moderat. Zugenommen habe die Bedeutung variabler Lohnbestandteile, also Erfolgsboni und Gewinnbeteiligungen. Foto: Foto: Škoda Auto Teamarbeit und Flexibilität sind bei Škoda Auto von großer Bedeutung Weniger Auswirkungen hat die aktuelle Flaute am Arbeitsmarkt jedoch auf die traditionell nur schwach ausgeprägte Mobilität der Tschechen. Zumutbar sind maximal 50 Kilometer Anfahrt zur Arbeit, weiß Personalexperte Schmitt. Einen Umzug für eine neue Stelle ziehen die Wenigsten in Betracht. Der Grund: Die meisten Tschechen bewohnen eigene Immobilien, der Ehepartner arbeitet in der Regel auch und der Familienverband ist sehr stark. Oft helfen die Großeltern bei der Kinderbetreuung. Unter diesen Umständen seien Jobkandidaten nur schwer zu einem Ortswechsel zu bewegen, so Schmitt. Das erschwert gerade bei Fachkräften und Spezialisten wie Maschinenbau- TITELSTORY 9

12 PLUS DTIHK ČNOPK Entwicklung der durchschnittlichen Bruttomonatslöhne Januar bis September 2012 nominal (in CZK) nominal (in EUR) 1) reale Veränd. (in %) 2) 2,3 0,7 0,5-1,0 1) umgerechnet auf Basis der jeweiligen Durchschnittskurse 2) zum Vorjahr auf Kronenbasis Quelle: Tschechisches Statistikamt Regional gibt es nach wie vor große Unterschiede zwischen der Hauptstadt und anderen Bezirken des Landes. Die Personalberater, die bislang vor allem mit ihren prall gefüllten Datenbanken Kandidaten vermitteln konnten, müssen immer häufiger das klassische Headhunting anwenden. Also das aktive Abwerben der besten Talente aus bestehenden Arbeitsverträgen. konstrukteuren die Suche nach geeigneten Kandidaten. Denn bei solchen Positionen sei überhaupt keine Krise zu spüren, berichtet Kateřina Vollmann, stellvertretende Geschäftsführerin des Personalberaters Iventa in Tschechien. Im Gegenteil: Konnten wir vor drei, vier Jahren noch Ingenieure oder Manager mit Technologiekenntnissen finden, so ist der Markt jetzt völlig leergefegt. Auch Teamconsult-Gründer Schmitt bestätigt, dass Führungskräfte heute in allen Branchen außer Bau und Immobilien gesucht werden. Dafür ist inzwischen mehr Überzeugungsarbeit nötig, denn das Jobhopping ist heute weniger populär als in den Boomjahren bis Nicht jede Fach- und Führungskraft verlässt nun für eine Handvoll Kronen mehr ihren sicheren Arbeitsplatz, um woanders ANZEIGE / INZERCE Zuverlässiger interna onaler Partner im Bereich Personal und HR Dienstleistungen Unseren Kunden bieten wir: umfassende Personaldienstleistungen wie Personalleasing, Recrui ng und Aushilfsservice eine starke interna onale Gesellscha mit Niederlassungen in Tschechien, Deutschland und der Slowakei ein stabiles Umfeld mit mehr als 2500 quali zierten Mitarbeitern langjährige Erfahrungen in den Bereichen: Automobil-, Eisen- und Stahlindustrie, Anlagen- und Maschinenbau, Metallverarbeitung, Schlossereien, Gießerei-Industrie sowie Logis k Vermi lung von hochquali zierten Fachkrä en sowie von Facharbeitern und Helfern für Industrieunternehmen und das Handwerk Anpassung an die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden schnelle und exible Vorgehensweise Pro eren Sie von unserem Know-how sowie den überdurchschni lichen Leistungen unserer zufriedenen Mitarbeiter und kontak eren Sie uns: Luto Automo ve CZ, s.r.o., Vinohradská 29/93, Praha 2, CZ Tel.: / l lutoautomo l 10 TITELSTORY

13 FEBRUAR ÚNOR 2013 eine neue Karriere zu starten. Wer Topleute abwerben will, muss Aufstiegschancen und langfristige Perspektiven bieten. Gerade von ausländischen Arbeitgebern erwarten die Hochqualifizierten zudem attraktive Zusatzleistungen neben dem Grundgehalt. Ein Dienstwagen für die Managementebene ist häufiger üblich als in Deutschland, erklärt Teamconsult- Chef Schmitt. Daneben haben sich ein dreizehntes und manchmal sogar vierzehntes Gehalt durchgesetzt. Außerdem erfolgsabhängige Boni und Zusatzversicherungen. Laut einer Untersuchung von Kienbaum und der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer in Prag bekommen 97 Prozent der Geschäftsführer, 63 Prozent der Führungskräfte und neun Prozent der höheren Angestellten in Tschechien einen Dienstwagen gestellt. Beliebteste Marke ist eindeutig Škoda. An der Umfrage haben neben deutschen Tochtergesellschaften auch einige tschechische Firmen teilgenommen. Mehr als jedes vierte Unternehmen spendiert seinen Mitarbeitern eine private Altersvorsorge. In 12 Prozent der deutschen Niederlassungen können die tschechischen Arbeitnehmer ein Firmendarlehen bekommen. Weit verbreitet sind außerdem Essensvoucher, Transportkostenzuschüsse und Weiterbildungsangebote. Immerhin steigen die Löhne und Gehälter nicht mehr so steil an wie in den goldenen Jahren zwischen 2000 und Zweistellige Zuwächse sind passé. Nach Abzug der Inflationsrate haben die Arbeitnehmer seit drei Jahren kaum mehr in der Lohntüte. Im Vorjahr waren die Reallöhne leicht gesunken. Abgänger der Berufsschulen hätten zu wenig Praxiserfahrung, die Qualität der Ausbildung sei unzureichend, kritisieren die deutschen Investoren. Das Bosch-Werk in Budweis gehört zu den größten Arbeitgebern Südböhmens Nur bei den raren Positionen können die guten Leute weiterhin gute Gehaltssteigerungen für sich aushandeln. Regional gibt es nach wie vor große Unterschiede zwischen der Hauptstadt und anderen Bezirken des Landes. Während die Durchschnittslöhne in Prag bis zum Herbst 2012 ein Niveau von Euro erreichten, verdienten Arbeiter und Angestellte in Süd- und Nordböhmen sowie im Osten des Landes bis zu einem Drittel weniger. Die Durchschnittslöhne des Statistikamtes sind bei der Kalkulation für die Beschäftigung von Mitarbeitern nur als grobe Richtschnur zu verstehen. In der Regel bekommen Angestellte bei deutschen Unternehmen deutlich mehr. Einfache Produktionsarbeiter können inzwischen pro Monat bis zu Euro verdienen. Bei Spezialisten oder schwer auf dem Arbeitsmarkt zu findenden Positionen gleichen sich die Gehälter allmählich dem deutschen Niveau an. Das Anforderungsprofil eines ausländischen Investors an seine tschechischen Mitarbeiter ist viel höher als das einer tschechischen Firma, erklärt die Iventa-Beraterin Vollmann. Ein bis zwei Fremdsprachen sind Pflicht. Außerdem werden mehr selbständiges Arbeiten und Verantwortung verlangt. Foto: Bosch Durchschnittliche Bruttomonatslöhne nach ausgewählten Regionen 1) Region Januar bis September 2012 (in CZK) Veränderung (in %) 1) Januar bis September 2012 (in EUR) 2) Landesdurchschnitt ,4 971 Prag (Hauptstadt) , Region Mittelböhmen ,9 965 Region Südmähren ,6 932 Region Plzeň (Pilsen) ,9 924 Region Mährisch-Schlesien ,5 909 Region Liberec ,2 886 Region Südböhmen , ) nominal ggü. Vorjahreszeitraum (auf Kronenbasis); 2) Wechselkurs Januar bis September 2012: 1 Euro = 25,14 CZK Quelle: Tschechisches Statistikamt TITELSTORY 11

14 PLUS DTIHK ČNOPK Bruttomonatslöhne nach ausgewählten Positionen 1) 1. Halbjahr 2012 in CZK in Euro 2) Geschäftsführer/-in einer größeren Niederlassung Geschäftsführer/-in eines kleinen bis mittleren Unternehmens Vertriebsleiter/-in Ingenieur Programmierer Sekretär/-in Facharbeiter/-in Buchhalter/-in Kraftfahrer/-in Ungelernte Arbeitskraft ) Nationaler Median aus dem Informationssystem über den Durchschnittslohn (ISPV) des tschechischen Arbeitsministeriums und des Statistikamte 2) Wechselkurs 1. Halbjahr 2012: 1 Euro = 25,17 CZK Viel mehr als das Lohnniveau macht den deutschen Firmen in Tschechien die Verfügbarkeit von Mitarbeitern zu schaffen. Bei einer Umfrage der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer gaben zwei Drittel der befragten Unternehmen an, auf dem tschechischen Arbeitsmarkt zu wenig qualifizierte, junge Fachkräfte mit Berufsausbildung zu finden. Es fehlen vor allem Konstrukteure, Techniker, CNC-Maschinenbediener, Schweißer und IT-Spezialisten. Abgänger der Berufsschulen hätten zu wenig Praxiserfahrung, die Qualität der Ausbildung sei unzureichend, kritisieren die deutschen Investoren. Damit verspielt Tschechien einen seiner wichtigsten Standortvorteile und verschärft zugleich die Probleme am Arbeitsmarkt. Immerhin erklingen die Schlagworte Talentförderung, Qualifikation und Weiterbildung inzwischen auch in den Ministerien des Landes. Es fällt auf, dass die ausländischen Investoren immer seltener Führungskräfte aus ihrem Heimatland nach Tschechien entsenden. Mit zwei Sofortmaßnahmen versucht die Regierung, künftige Arbeitnehmer besser auf die Anforderungen der Betriebe vorzubereiten. Noch in diesem Frühjahr startet das Bildungsministerium das Programm Pospolu, um die Berufsausbildung praxisorientierter zu gestalten. Dabei arbeiten Berufsschulen endlich stärker mit den Unternehmen zusammen. In der Pilotphase sollen 25 Schulen und Firmen mitmachen. Umgerechnet vier Millionen Euro stellt das Ministerium für das Projekt zur Verfügung. Beson- ders die Automobilindustrie hofft, dass damit die Tür zu einem dualen Ausbildungssystem in Tschechien wenigstens einen Spalt weit geöffnet wird. Ein zweites Vorhaben heißt Betriebspraktikum (www.stazevefirmach.cz) und wird vom Arbeitsministerium sowie dem Fonds für Fortbildung FDV organisiert. Bis zu Tschechen sollen von dem Programm profitieren können und ein- bis sechsmonatige Praktika in Unternehmen durchlaufen. Zielgruppe sind Langzeitarbeitslose, Berufsanfänger oder Arbeitnehmer, die nach langer Pause wieder in den Job zurückkehren wollen. Die Kosten in Höhe von über 30 Mio. Euro in den nächsten zwei Jahren werden hauptsächlich aus EU-Fonds finanziert. Foto: befra electronics Beim deutschen Elektronikhersteller befra im mährisch-schlesischen Horní Suchá ist ein geschultes Auge gefragt Von dem Geld wird unter anderem ein Mentor vergütet, den die Unternehmen den Praktikanten an die Seite stellen müssen. Dieser erklärt die Arbeit und Firmenphilosophie und verteilt Aufgaben. Für die Firmen hat das den Vorteil, Kandidaten nahezu kostenlos im Arbeitsalltag testen zu können. Praktikanten wiederum können sich für eine Festanstellung empfehlen und wertvolle Berufserfahrung sammeln. Im Januar 2013 wurden in der Projekt- Datenbank über 130 freie Praktika angeboten. Gesucht waren vor allem Webdesigner, Projektmanager sowie Bau- und Maschinenbauexperten. 12 TITELSTORY

15 FEBRUAR ÚNOR 2013 Außerdem läuft seit Herbst ein Programm, das im Tschechischen den etwas irreführenden deutschen Namen Kurzarbeit trägt. Firmen, deren Umsätze drei Monate in Folge oder auf Jahressicht um ein Fünftel sinken, können Mitarbeiter auf Fortbildungskurse schicken. Ihr Gehalt wird ein halbes Jahr lang mit EU-Mitteln zu 100 Prozent weiterbezahlt (bis zu CZK monatlich). Mit solchen Maßnahmen reagiert Prag auf die Fehlentwicklungen am Arbeitsmarkt. Nach wie vor kann Tschechien mit einem sehr hohen Bildungsniveau seiner Fachkräfte punkten. Doch die Bedürfnisse der Unternehmen ändern sich schneller als das Ausbildungssystem und die Präferenzen der Schulabgänger im Land. Foto: Aero Vodochody Hubschrauberproduktion bei Aero Vodochody: Auch die boomende Flugzeugindustrie in Tschechien braucht immer mehr Fachkräfte In den neunziger Jahren wurden vor allem Wirtschaftsexperten und Juristen gesucht und deshalb wollten alle diese Fächer studieren, sagt Kateřina Vollmann von Iventa. Doch jetzt suchen unsere Kunden vor allem technische Spezialisten. Davon aber gibt es zu wenig, weil das Image und die Attraktivität dieser Berufe nicht besonders gut ist. Außerdem sind gerade in der Zulieferbranche für die Kfz-Industrie viele Unternehmen, die eigentlich zu den Weltmarktführern zählen, bei tschechischen Arbeitnehmern unbekannt und erscheinen für eine Anstellung nicht interessant. Die Personalberater haben auf diesen Trend reagiert und bieten jetzt auch das so genannte Employer Branding an. Um langfristig die passenden Mitarbeiter anzusprechen und zu halten, fragen sich immer mehr Unternehmen, wie sie in der Zielgruppe bekannt und attraktiv werden für bestehende und potenzielle Mitarbeiter, erklärt Kateřina Vollmann. Dafür müsse eine solide und authentische Arbeitgebermarke geschaffen und positioniert werden. Bei solchen Employer-Branding-Projekten begleitet auch Iventa, das in ganz Mittelosteuropa aktiv ist, seine Kunden. Als weiterer Trend fällt auf, dass die ausländischen Investoren immer seltener Führungskräfte aus ihrem Heimatland ( Expatriates oder Expats ) nach Tschechien entsenden. Waren in den Gründerjahren die Betriebsführungskenntnisse der westlichen Manager noch stark gefragt, so gibt es seit dem Jahr 2000 einen stabilen Trend zu lokalem Management, beobachtet Personalberater Oliver Schmitt. Weniger aus Kostengründen, sondern weil die lokalen Kräfte den Markt besser kennen und über ein engeres Kontaktenetzwerk verfügen. Gerade die großen Konzerne wollen auf die Expats aber nicht ganz verzichten. Sie sind wichtig als Botschafter zwischen Zentrale und der tschechischen Tochtergesellschaft. Gerit Schulze Germany Trade & Invest 3. Quartal 2012 (in CZK) Veränd. 3. Quartal 2012 (in %) 1) (in Euro) 2) Insgesamt ,4 975 Bauwirtschaft ,4 914 Verarbeitendes Gewerbe, darunter ,1 953.Chemische Industrie , Gummi- u. Kunststoffindustrie ,4 893.Maschinenbau , Elektrotechnik/Elektronik ,0 947.Fahrzeugbau , Handel, Reparaturen ,0 895 Transport, Lagerung ,8 929 Finanzwesen, Banken, Versicherungen , Immobilienbranche , ) nominal zum Vorjahreszeitraum 2) Wechselkurs Januar bis September 2012: 1 Euro = 25,136 CZK Quelle: Tschechisches Statistikamt Durchschnittliche Bruttomonatslöhne nach Branchen TITELSTORY 13

16 PLUS DTIHK ČNOPK Nejnižší nezaměstnanost od znovusjednocení Situace na trhu práce v Německu Pracovní trhy ve většině zemí eurozóny silně postihla ekonomická krize. Země jižní Evropy bojují s vysokou nezaměstnaností. Nezaměstnanost mladých lidí zde dosahuje rekordních hodnot, ústí ve velké protesty a v Bruselu se objevují návrhy na garanci pracovních míst pro mladé lidi do 25 let. Zcela jiná je situace v Německu, které ustálo pokles exportu do zemí jižní Evropy v podstatě beze škod a kde trh práce zaznamenává pozitivní vývoj. Jak je to možné? jednotlivé spolkové země Německa k dispozici, pozn. redakce). Podstatně vyšší nezaměstnanost naopak panuje na severu a severozápadě Německa, například ve spolkových zemích Dolní Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko. Míra nezaměstnanosti v Dolním Sasku činila v loňském roce 6,6 procenta. V Severním Porýní-Vestfálsku, nejlidnatější německé spolkové zemi, bylo evidováno 8,1 procenta nezaměstnaných. Vysokou nezaměstnanost přitom hlásí především aglomerace Porýní, která se dříve zaměřovala na těžký průmysl. Porovnáme-li spolkové země bývalé SRN, je vyšší nezaměstnanost pouze v Brémách (11,2 procenta). Nejnižší míra nezaměstnanosti od znovusjednocení Německa V Německu je v současné době míra nezaměstnanosti nejnižší za posledních dvacet let. V polovině loňského roku činila míra nezaměstnanosti počítaná podle metodiky ILO 5,3 procenta (tyto výpočty se často liší od výpočtů úřadů práce, pozn. redakce) a nedosahovala tak ani poloviny průměru míry nezaměstnanosti zemí eurozóny, který byl v té době 11,4 procenta. Také hospodářský růst Německa zůstává pozitivní (+0,3 procenta, hodnota ze III. čtvrtletí 2012). Dochází sice k mírnému zpomalení ekonomiky, ale nikoliv k prudkému zlomu, hodnotí Německý sněm obchodních a průmyslových komor (Deutscher Industrie- und Handelskammertag DIHK) současný hospodářský vývoj v Německu. Podle DIHK je nadprůměrně vysoký export do zemí mimo eurozónu i vysoká tuzemská spotřeba domácností. Důvodem stabilního vývoje německého hospodářství je tedy to, že se export koncentruje na rostoucí trhy v Asii a Latinské Americe. Regionální rozdíly Porovnáme-li situaci na trhu práce v jednotlivých regionech Německa, je zřejmé, že ne všude je situace dobrá Foto: Siemens AG a jednotlivé regiony vykazují velké rozdíly. Vedle tradičních rozdílů mezi východem a západem se v současné době stále zvyšuje také nepoměr mezi severem a jihem Německa. Ve spolkových zemích na jihu Německa Bavorsku a Bádensku-Württembersku evidoval v roce 2012 Spolkový úřad práce (Bundesagentur für Arbeit) míru nezaměstnanosti 3,7 respektive 3,9 procenta, což je značně pod celoněmeckým průměrem (jedná se o údaje Spolkového úřadu práce, nikoliv ILO, statistiky ILO nejsou pro Vedle tradičních rozdílů mezi východem a západem se v současné době stále zvyšuje také nepoměr mezi severem a jihem Německa. Znepokojující jsou předběžné údaje tzv. finanční kompenzace spolkových zemí za rok Jedná se o vyrovnávací mechanismus, kdy chudší spolkové země získávají prostředky od bohatších. V loňském roce však byly na straně dárců pouze tři spolkové země Bavorsko, Bádensko-Württembersko a Hesensko. Na tyto příspěvky je kromě ostatních zemí od roku 2010 odkázáno již zmíněné Severní Porýní-Vestfálsko a nově také Hamburk. Finanční kompenzace spolkových zemí nejsou pouze indikátorem velkých strukturálních regionálních rozdílů, ale mohou vést i ke konfliktu mezi jednotlivými zeměmi. Rozdíl mezi východem a západem Rozdíl v hospodářském růstu a nezaměstnanosti mezi východem a západem Německa je nadále značný. Zatímco spolkové země bývalé SRN 14 TITELSTORY

17 FEBRUAR ÚNOR 2013 včetně Berlína zaznamenaly v první polovině roku 2012 hospodářský růst 1,2 procenta, nové spolkové země rostly pouze o 0,4 procenta. V ročním průměru činila míra nezaměstnanosti ve spolkových zemích na území bývalé SRN necelých šest procent (podle výpočtů úřadu práce, pozn. redakce), v nových spolkových zemích bylo bez práce více než deset procent práceschopného obyvatelstva. Nejhůře je postižena spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko, kde míra nezaměstnanosti dosahuje 12 procent. V ostatních spolkových zemích ve východním Německu s výjimkou Berlína nezaměstnanost v roce 2012 meziročně poklesla. Kurzarbeit Jedním z faktorů, díky němuž nezaměstnanost v Německu během krize výrazně nerostla, je jistě systém kurzarbeit. V Německu byl zaveden již před více než sto lety a jeho hlavním cílem je snížit firmám personální náklady a zabránit tak propouštění. Pokud firmě poklesnou zakázky, může při Míra nezaměstnanosti v Německu v roce ) Severní Porýní -Vestfálsko Brémy Šlesvicko-Holštýnsko Hesensko Hamburk Dolní Sasko splnění určitých podmínek přejít právě na kurzarbeit. V praxi to vypadá tak, že zaměstnanci přistoupí na snížení mzdy a část příspěvků na sociální pojištění hradí Spolkový úřad práce. Zaměstnavatelé tak mají nižší mzdové a vedlejší mzdové náklady a mohou si udržet kmenový personál. V době, kdy počet zakázek opět vzroste, je jim tento personál ihned plně k dispozici a nemají tím pádem žádné další výdaje spojené s propouštěním a najímáním a zapracováním nových zaměstnanců. Hospodářská krize z let ukázala, o jak výhodné řešení se jedná. Německo 6,8 % (7,1) 2) Západní Německo 5,9 % (6,0) Východní Německo 10,7 % (11,3) Meklenbursko-Přední Sasko-Anhaltsko Durynsko Berlín Braniborsko Sasko V tomto období přešla na kurzarbeit celá řada podniků. Podle údajů Spolkové agentury práce využívalo kurzarbeit v prosinci 2008 celkem zaměstnanců, v únoru 2009 již přes jeden milion a v květnu 2009 dokonce téměř 1,5 milionu. V září 2012 byl kurzarbeit zaveden také v Česku. Český model se však podstatně liší od toho německého. Zatímco v Německu mohou podniky v době krize V Německu byl kurzarbeit zaveden již před více než sto lety a jeho hlavním cílem je snížit firmám personální náklady a zabránit tak propouštění. přejít na kurzarbeit až na 24 měsíců, je v Česku tato podpora omezena pouze na dobu šesti měsíců, což v dobách velkých krizí nemusí být dostatečné. V ČR jsou dále prostředky omezeny pouze na několik tisíc zaměstnanců a kurzarbeit tedy může během krize řešit problémy jen částečně. Kromě toho chybí v ČR dlouhodobě akceptovatelné rozdělení zátěže na různé aktéry na trhu práce, protože podpora při kurzarbeit je v Česku v současnosti financována z prostředků Evropské unie a dlouhodobě nejistá. V této oblasti je rozhodně potřeba zvýšit flexibilitu, mimo jiné proto, aby neklesal počet pracovníků ve stálém pracovním poměru na úkor agenturních pracovníků. Zaměstnávání agenturních pracovníků jako rostoucí fenomén Zaměstnávání agenturních pracovníků má v Německu již více než 40letou tradici. Je zakotveno v zákoně o přenechávání zaměstnanců, který byl několikrát novelizován. Například byl zaveden princip rovného zacházení a byla zavedena výše minimální mzdy. Porýní-Falc Sársko Pramen: Spolkový úřad práce Bádensko -Württembersko Bavorsko 1) podle metodiky Spolkového úřadu práce 2) v závorce jsou uvedeny údaje z roku 2011 V posledních letech je zaměstnávání agenturních pracovníků v Německu zcela běžné. Agentury půjčují pracovníky firmám a zprostředkovávají jim tak často na krátkodobé časové úseky cenově výhodné pracovní síly. Agenturní pracovníci dostávají při srovnatelné činnosti až o 40 procent nižší mzdu než kmenoví zaměstnanci. Jak uvádí Spolkový úřad práce, týká se tato problematika také absolventů vysokých škol. Pokud vysokoškoláci pracují prostřednictvím agentury, vydělávají měsíčně až o 1500 eur brutto méně než stálí zaměstnanci. Navzdory zákonu o rovném zacházení jsou však nižší mzdy vzhledem k interním kolektivním smlouvám v pracovních agenturách z právního hlediska přípustné. TITELSTORY 15

18 PLUS DTIHK ČNOPK Počet agenturních pracovníků v Německu Pramen: Spolkový úřad práce Jak na svých internetových stránkách uvádí Svaz německých pracovních agentur (Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.v.), pracovalo koncem roku 2011 v Německu prostřednictvím pracovních agentur 872 tisíc lidí, Spolkový úřad práce udává dokonce 908 tisíc. Německé podniky mají právě díky agenturním pracovníkům v nestabilním ekonomickém období k dispozici cenově výhodné a flexibilní pracovníky, které nemusí dlouhodobě financovat. Zástupci průmyslu ovšem zdůrazňují, že krátkodobé zaměstnávání prostřednictvím pracovních agentur jim u flexibilních výrobních procesů dává k dispozici flexibilní pracovní síly a německému průmyslu pomáhá v současném období, kdy roste tendence k outsourcingu, k zachování stálých pracovních míst. Stanou se kvalifikovaní pracovníci nedostatkovým zbožím? V Německu je v současné době cca 41 milionů osob výdělečně činných, což je více než kdykoliv před tím. Demografické změny, odchod Němců do zahraničí a preferované obory mladých lidí však již nyní vedou k tomu, že některé regiony a branže hlásí nedostatek pracovníků. To potvrzují také průzkumy, které má k dispozici ČNOPK. Nejvyhrocenější je situace v technických oborech a ve zdravotnictví. Foto: Bosch Kvalifikovaní pracovníci jsou základem úspěchu německých firem Foto: Bosch Kvalifikované pracovní síly jsou pro většinu německých firem základním předpokladem pro jejich úspěšnou činnost. Podle studie Prognos z roku 2012 má v Německu do roku 2020 chybět až 16 TITELSTORY

19 FEBRUAR ÚNOR ,7 milionu odborníků. V předchozích studiích se však hovořilo o tom, že do roku 2015 budou chybět tři miliony odborníků. Je tedy zřejmé, že nedostatek odborníků je problém, který lze jen těžko vyčíslit numericky. V této souvislosti je zajímavý také vývoj mezd. Z ekonomického hlediska by bylo logické, kdyby mzdy a odměny odborných pracovníků na pozicích pod úrovní vedení společnosti vzhledem k jejich nedostatku rostly. Žádný výrazný nárůst reálných mezd zde ale zatím zaznamenán nebyl. takzvaná Ofenziva odborní pracovníci Německého ministerstva práce a Spolkového úřadu práce. Kromě toho schválil Německý spolkový sněm v létě 2012 zákon o realizaci směrnice Evropské unie o vysoce kvalifikovaných pracovnících a v Německu začaly platit takzvané modré karty. Od července 2012 tak mohou občané ze zemí mimo Evropskou unii v Německu pracovat s modrou kartou na pozicích, které vyžadují vysokou kvalifikaci. Ze zákona mají stanovenou minimální mzdu, která všeobecně dosahuje osob výdělečně činných pouze o 1,6 procenta. Existuje zde však podobný statistický problém jako u statistik souvisejících s udělováním modrých karet: je v podstatě nemožné určit, kolik nově zaměstnaných Jihoevropanů se do Německa přistěhovalo a kolik v Německu žilo již před tím. Pozitivní vyhlídky Stabilní tuzemská spotřeba a export do růstových regionů by měly i do budoucna zůstat oživením německého hospodářství. Tomu odpovídá i pozitivní vývoj na trhu práce. To, že se exportní podniky Foto: Daimler AG Týmová práce a flexibilita jsou důležité nejen v automobilovém průmyslu Německé ministerstvo hospodářství a technologií v každém případě varuje především malé a střední podniky, které v Německu tvoří 99 procent všech firem, před nedostatkem pracovníků. Oproti velkým firmám bývají malé a střední podniky při hledání kvalifikovaných pracovníků v nevýhodě. Velké firmy totiž mají při hledání nových pracovníků strategické výhody a výhodou pro ně je jistě i to, že jsou známé i za hranicemi regionu, v němž působí. Nedostatek pracovníků jako politické téma V boji s nedostatkem odborných pracovníků se v Německu angažují různé státní instituce. Pod Německé ministerstvo hospodářství a technologií spadá kompetenční centrum Zajišťování odborných pracovníků kontaktní místo a informační platforma, které se zabývá právě hledáním a zprostředkováním odborníků. Nabízí podnikům řadu doporučení, jak problém řešit. Například pro malé a střední podniky připravilo návod, který vychází ze statistických údajů a získaných zkušeností. Podobnou podporu nabízí Od července 2012 mohou občané ze zemí mimo Evropskou unii v Německu pracovat s modrou kartou na pozicích, které vyžadují vysokou kvalifikaci. eur ročně. V branžích, kde je nedostatek odborníků, byla tato mzda snížena na eur za rok. První bilance však nejsou úplně pozitivní k žádnému velkému přílivu pracovníku ze států mimo EU nedošlo. Je také obtížné statisticky evidovat modré karty, které získali občané ze států mimo EU, kteří již v Německu žijí delší dobu. Pracovníci z jižní Evropy V květnu 2012 vzrostl v Německu počet pracovníků s řeckou, španělskou, portugalskou a italskou státní příslušností o 6,5 procenta a dosáhl hodnoty 452 tisíc. Převažovali přitom Řekové a Španělé. Ve stejném časovém období se ovšem v Německu zvýšil počet přeorientovaly na odbytové trhy zítřka a na trhu práce byly v posledních letech provedeny obsáhlé reformy, zajišťuje Německu dnes i v blízké budoucnosti velkou konkurenční výhodu. Díky reformám jako Agenda 2010 byly vytvořeny nové formy zaměstnávání, například tzv. minijob nebo práce za 1 euro, které mají dlouhodobě nezaměstnaným usnadnit návrat do pracovního procesu. Právě díky velké flexibilitě na trhu práce je dnes Německo na rozdíl od mnoha evropských zemí velmi dobře připraveno na budoucí výzvy. A to je jistě pozitivním znamením pro příští období. Lukas Edeler ČNOPK TITELSTORY 17

20 PLUS DTIHK ČNOPK Christian Seidl Erfolgreiche Mitarbeiterbindung von Fach- und Führungskräften in Tschechien Zusagen und Versprechen sollte man einhalten dies gilt gerade für Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alleine mit dieser Vorgehensweise ist bei der Mitarbeiterbindung schon die halbe Miete gewonnen! Leider sieht die Realität oftmals aber ganz anders aus: Die Unternehmensphilosophien und Leitsätze vieler Firmen klingen in den meisten Fällen zwar gut, vieles entpuppt sich aber schnell als Schall und Rauch. Für zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum ist Tschechien, quasi vor der Haustüre gelegen, längst zu einem wichtigen Standort nicht nur für den Export, sondern vor allem für die Produktion geworden. Dabei ist besonders für ausländische Unternehmen die Frage der langfristigen Mitarbeiterbindung vor Ort von eminenter Bedeutung. Dies gilt gerade für hochspezialisierte Fach- und Führungskräfte, die in Tschechien in der Regel nur begrenzt verfügbar sind und daher gezielt gesucht und abgeworben werden müssen. Vielen Unternehmen ist bewusst, dass die gezielte Suche von Fach- und Führungskräften in diesem Markt nicht einfach und mit personellem und finanziellem Aufwand verbunden ist. Der Weggang eines wichtigen Mitarbeiters in einer Schlüsselfunktion im Management, im Vertrieb oder in der Produktion ist zumeist mit hohen Folgekosten verbunden und kann sich mitunter fatal auf ein Unternehmen auswirken. Rational handelnde Unternehmen werden deshalb rechtzeitig nach Wegen suchen, wichtige Leistungsträger langfristig zu binden. Dennoch scheitern auch heute noch viele Unternehmen gerade an so grundsätzlichen Fragen wie der Per- sonalsuche und Mitarbeiterbindung bei einer Tätigkeit in Tschechien, was meist schlichtweg auf fehlendes Wissen um die Verhältnisse vor Ort und die interkulturellen Unterschiede zurückzuführen ist. Für den tschechischen Arbeitnehmer herrscht bisweilen immer noch das Bild des jederzeit wechselbereiten Job-Hoppers vor, der jedweder Möglichkeit, eine Stelle mit einem etwas höheren Gehalt zu ergattern, nachjagt. So mancher fragt sich, inwieweit es möglich ist, in Tschechien gutes Fach- und Führungspersonal mit einem stabilen Karriereverlauf, den entsprechenden Sprachkenntnissen, der notwendigen Ausbildung, Berufs- und Führungserfahrung sowie Branchenund Markterfahrung zu finden und dann noch erfolgreich an das eigene Unternehmen zu binden. Die Mitarbeiterfluktuation liegt bei leichter austauschbarem Personal im unteren und teilweise mittleren Lohnsegment in der Produktion, im Handel und im Dienstleistungssektor in der Tat über dem Durchschnitt. Hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte sind aber auf dem tschechischen Arbeitsmarkt weiterhin nur in geringem Maß frei verfügbar und sie sind sich ihres Wertes bewusst. Ein Arbeitgeber muss heute etwas bieten können, um gutes Personal für sich gewinnen und langfristig binden zu können. Bei Fach- und Führungskräften ist die Fluktuation in Tschechien grundsätzlich eher unterdurchschnittlich. Die Wirtschaftskrise hat diese Tendenz noch verstärkt und die Wechselbereitschaft auf ein äußerst niedriges Niveau gedrückt, gemäß dem Motto: Lieber ein Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach. Allerdings darf man lange Verweilzeiten bei einem Unternehmen in Tschechien nicht ohne Weiteres mit Loyalität gleichsetzen. Vielmehr handelt es sich hier nicht selten um eine gewisse Bequemlichkeit, sobald ein bestimmtes Niveau an finanzieller Entlohnung in einer annehmbaren Position erreicht wurde. Dies geht einher mit einer im gesamteuropäischen Vergleich sehr niedrigen Mobilität und Flexibilität der tschechischen Arbeitnehmer. Auch bei einer deutlichen Gehaltssteigerung zeigt sich so mancher Tscheche, im Gegensatz etwa zu vielen Russen oder Polen gegenüber einem Wechsel eher zurückhaltend. Neben den genannten Faktoren liegt dies häufig an der Angst vor dem Risiko des Neuen und einer oft geringen Mobilität und räumlichen Flexibilität. Schon bei der Standortwahl ist daher zu berücksichtigen, dass tschechische Arbeitnehmer ein besonderes Verständnis von Mobilität haben. Schaut man sich die teilweise sehr unterschiedlichen Arbeitslosenzahlen in einigen aneinandergrenzenden Regionen an, so zeigt sich, dass für viele Tschechen 50 km schon eine nahezu unüberbrückbare Distanz darstellen. Nur verhältnismäßig wenige tschechische Arbeitnehmer wollen vom Land nach Prag übersiedeln, obwohl es dort oft attraktivere Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Wanderungsbewegungen aus einer Großstadt in die Provinz sind noch seltener. 18 INFOS FÜR UNTERNEHMEN INFORMACE PRO PODNIKY

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Plus Wirtschaftsmagazin Plus ekonomický magazín

Plus Wirtschaftsmagazin Plus ekonomický magazín 2016 AUGUST SRPEN 2015 Tschechien: Tradition mit Perspektive Stahl- und Metallbranche Německo: Významnější, než se zdá ocelářský průmysl DTIHK-Sommerfest Letní slavnost ČNOPK FEBRUAR ÚNOR 2014 Der tschechische

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

SOUHRNNÉ STANOVISKO ČESKO-NĚMECKÉ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOMORY POSILOVÁNÍ PRÁVNÍ JISTOTY V ČESKÉ REPUBLICE

SOUHRNNÉ STANOVISKO ČESKO-NĚMECKÉ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOMORY POSILOVÁNÍ PRÁVNÍ JISTOTY V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRNNÉ STANOVISKO ČESKO-NĚMECKÉ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOMORY POSILOVÁNÍ PRÁVNÍ JISTOTY V ČESKÉ REPUBLICE I. Současný stav hodnocení ČR z hlediska faktoru právní jistota Česko-německá obchodní a průmyslová

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách 01.08.2013 Lenka Šolcová Období: 03.06. 16.06.2013 Počet dotázaných: 600 německých a českých výrobních firem Počet účastníků: 48

Více

POSITIONSPAPIER DER DEUTSCH-TSCHECHISCHEN INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER STÄRKUNG DER RECHTSSICHERHEIT IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

POSITIONSPAPIER DER DEUTSCH-TSCHECHISCHEN INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER STÄRKUNG DER RECHTSSICHERHEIT IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK POSITIONSPAPIER DER DEUTSCH-TSCHECHISCHEN INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER STÄRKUNG DER RECHTSSICHERHEIT IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK I. Status Quo der Bewertung Tschechiens beim Standortfaktor Rechtssicherheit

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE Die Procrastination ist sehr oft ein Problem. Ich habe ein Ziel, aber ich weiß nicht, wie ich dieses Ziel erfüllen kann. Man hat Probleme

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

Diskriminierung und Rassenwahn

Diskriminierung und Rassenwahn Diskriminierung und Rassenwahn Ein reizvoller Urlaubsort? (Quelle: Kancelář pro oběti nacismu Büro für NS-Opfer, Prag) (Quelle StAL, 20657, Braunkohlenwerke Kraft I Thräna, Nr. 13, unfoliiert) www.zeitzeugen-dialog.de

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 Tschechische & Deutsche Version / FAQs auf Deutsch MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 MODEL / KOMPONENTY JENDA SOUČÁST VÝBAVY STANDA SOUČÁST VÝBAVY TONDA SOUČÁST VÝBAVY Tlumič Brzda Sklápěcí

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL MATERIÁLY PRO UČITELE A: Hallo B: Guten Tag. A: Haben Sie ein freies Zimmer, bitte? B: Ja, hätten Sie gerne ein Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer? A: Ein Einbettzimmer, bitte. B:

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Konference Zaměstnanost 2015 (19. listopadu 2015) Odborná příprava žáků v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová, ředitelka školy

Konference Zaměstnanost 2015 (19. listopadu 2015) Odborná příprava žáků v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová, ředitelka školy Konference Zaměstnanost 2015 (19. listopadu 2015) Odborná příprava žáků v logistické škole PaedDr. V. Štrynclová, ředitelka školy Obsah prezentace Strategický rámec odborného školství Školní vzdělávací

Více

APRIL DUBEN 2013. 20 Jahre deutsche Investitionen in Tschechien. Umsatzsteuergesetz nach dem 1. Januar 2013. 20 let německých investic v ČR

APRIL DUBEN 2013. 20 Jahre deutsche Investitionen in Tschechien. Umsatzsteuergesetz nach dem 1. Januar 2013. 20 let německých investic v ČR APRIL DUBEN 2013 20 Jahre deutsche Investitionen in Tschechien Umsatzsteuergesetz nach dem 1. Januar 2013 20 let německých investic v ČR Zákon o DPH po 1. lednu 2013 Ankündigung Oznámení vlada.cz Besuch

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

POSILOVÁNÍ PRÁVNÍ JISTOTY V ČR

POSILOVÁNÍ PRÁVNÍ JISTOTY V ČR POSILOVÁNÍ PRÁVNÍ JISTOTY V ČR Stav leden 2013 Praha Lucie Vorlíčková členka představenstva odborné vedení pracovní skupiny Právo a daně OBSAH I. Hodnocení ČR z hlediska faktoru Právní jistota II. Právní

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Kindergartenzeitung Novinky ze školky

Kindergartenzeitung Novinky ze školky Kindergartenzeitung Novinky ze školky September Oktober 2012 Září - Říjen 2012 Milí rodiče, na konci června jsme se rozloučili s předškoláky, během léta jsme postupně přivítali několik nových dětí a i

Více

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 Základní údaje Název výzkumu Gesunde Lebensweise Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Němčina Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/l9o1u3n2g7n4c3n1i

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství a zahradnictví pro žáky středních odborných škol a učilišť ze severních Čech v Sasku Internationale Fachpraktika in den Bereichen Gartenbau und Landwirtschaft

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Možnosti financování česko-německé spolupráce předškolních zařízení Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Marktredwitz, 29. 11. 2008 Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 12 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015 ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN

Více

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková Porozumění stavby Janákova vila ZAT Rottová & Janíková V tomto cvičení si rozebereme celou stavbu a ukážeme si, jaké stavební prvky na ní byly použity. In dieser Übung betrachten wir das ganze Haus und

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

NAPA DIE FEINEN LEDERHANDSCHUHE MATERIÁLY PRO UČITELE MATERIÁLY PRO UČITELE

NAPA DIE FEINEN LEDERHANDSCHUHE MATERIÁLY PRO UČITELE MATERIÁLY PRO UČITELE NAPA DIE FEINEN LEDERHANDSCHUHE MATERIÁLY PRO UČITELE MATERIÁLY PRO UČITELE Also guten Tag, seien Sie sehr willkommen bei der Firma Napa, der Hersteller von Lederhandschuhen. Also wenn wir die Lederhandschuhe

Více

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod:

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod: Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o. Borovno E 23, 335 61 Spálené Poříčí Tel.: +420774164103, e-mail: konecny@kalksandstein.cz

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch Německo-český slovník ochrany životního prostředí Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch PAVEL KŘIVKA I. vydání LOXIA Pardubice 2005 Pavel Křivka Obrázek na obálce/titelbild Pavel Křivka 2004 Grafické

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Mein Klassenzimmer, meine Schulsachen Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny (v

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

Liberec, 25.4.2014. Ansprechpartner kontaktní osoba

Liberec, 25.4.2014. Ansprechpartner kontaktní osoba Ort, Datum místo, datum Liberec, 5.4.014 Auszahlungsantrag Žádost o platbu 1. Angaben zum Projektträger bzw. Lead-Partner und Projektpartner Údaje k nositeli projektu resp. lead-partnerovi a projektovému

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Drittes Treffen der Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) Third Meeting of the Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) 07. Mai 2015, Česke Velenice

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant EKONOMICKÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE WIRTSCHAFTLICHE MACHBARKEITSSTUDIE DER GRENZÜBERSCHREITENDEN GESUNDHEITSVERSORGUNG Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director

Více

Kindergartenzeitung. Novinky ze školky

Kindergartenzeitung. Novinky ze školky Kindergartenzeitung Novinky ze školky Kuřátka Küken Březen-Duben März-April Milí rodiče, Léto se pomalu blíží a my opět plánujeme výlet do Českosaského Švýcarska pro Kačenky a Vlaštovky. Termín výletu

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

16.00 18.30 HODIN. Představitelé české vlády uvítali iniciativu ČNOPK a stručně vyjádřili svůj všeobecný náhled na problematiku právní nejistoty.

16.00 18.30 HODIN. Představitelé české vlády uvítali iniciativu ČNOPK a stručně vyjádřili svůj všeobecný náhled na problematiku právní nejistoty. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRÁVO A DANĚ (AKRS) ČNOPK DNE 14. KVĚTNA 2013 16.00 18.30 HODIN Vedení: Hosté: Lucie Vorlíčková Ing. Bc. Radomír Daňhel - náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Karel Šimek ředitel

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter.

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_06 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více