Závěrečný účet Obce Dolní Nětčice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet Obce Dolní Nětčice"

Transkript

1 Obec Dolní Nětčice IČO Dolní Nětčice 49 Údaje o: Závěrečný účet Obce Dolní Nětčice podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obec Dolní Nětčice zpracovala údaje o svém hospodaření v roce stavu prostředků na účtech (231, 261, 262) plnění rozpočtu příjmů a výdajů finančních vztazích ke státnímu rozpočtu a státním fondům (dotace a půjčky) hospodaření s majetkem obce poskytnuté podpory a dotace z rozpočtu obce výsledku přezkoumání hospodaření obce byly zpracovány ve Zprávě o výsledku hospodaření Obce Dolní Nětčice v roce Obec Dolní Nětčice požádala podle 42 zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních správních celků a dobrovolných svazků obcí, o přezkoumání svého hospodaření za rok Krajský úřad Olomouckého kraje provedl přezkoumání hospodaření za období od do ve dnech 10. října 2014 a 13. května 2015 a konstatoval, že při přezkoumání hospodaření obce Dolní Nětčice byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.: obsah přezkoumání je zpracován ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Nětčice za rok 2014, IČ ze dne Návrh závěrečného účtu obce Dolní Nětčice byl zveřejněn dne 25. května 2015 na úřední desce obce Dolní Nětčice ve zkráceném znění a v úplném znění včetně příloh na elektronické úřední desce (www.dolninetcice.cz) po dobu nejméně 15 dnů před jeho projednáváním v Zastupitelstvu obce Dolní Nětčice. Do písemného vyhotovení dokumentu včetně jeho příloh je možné nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách úřadu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne Vyvěšeno: Sňato: František Lacina starosta obce Stránka 1 z 7

2 Obec Dolní Nětčice IČO Dolní Nětčice 49 Závěrečný účet obce za rok 2014 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obec Dolní Nětčice zpracovala údaje o svém hospodaření v roce Údaje o obci: Obec Dolní Nětčice, Dolní Nětčice 51, Soběchleby Telefonické spojení: starosta , Podatelna: Bankovní spojení: KB a.s. Přerov, /0100 Internetové stránky: Zastupitelstvo obce 7-mi členné do Starosta obce: František Lacina Místostarosta obce: Miroslav Dohnálek Zastupitelé: Kamil Václavík Antonín Wolf Jan Sobek Petr Staša Jana Navrátilová Zastupitelstvo obce 7-mi členné od Starosta obce: František Lacina Místostarosta obce: Miroslav Dohnálek Zastupitelé: Kamil Václavík Jakub Juráň Lenka Dohnálková Pavel Matula Jana Navrátilová Počet jednání v roce 2014: 11 krát veřejné jednání obecního zastupitelstva Výbory: finanční, kontrolní a kulturní Složení výborů a komisí do : Kontrolní výbor: předseda: Antonín Wolf členové: Petr Staša a Martin Zámorský Finanční výbor: předseda: Ing. Jan Sobek členové: Antonín Vymětalík a Pavel Matula Kulturní výbor: předseda: Jana Navrátilová členové: Naďa Tomková a Marcela Kurfürstová Stránka 2 z 7

3 Složení výborů a komisí od : Kontrolní výbor: předseda: Jakub Juráň členové: Pavel Matula a Antonín Wolf Finanční výbor: předseda: Lenka Dohnálková členové: Kamil Václavík a Jan Sobek Kulturní výbor: předseda: Jana Navrátilová členové: Naďa Tomková a Marcela Kurfürstová Obecně závazné vyhlášky: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Ceník za používání veřejné kanalizace Obecně závazná vyhláška povinnosti držitelů psů Obecně závazná vyhláška poplatky PDO Obec Dolní Nětčice je členem: Mikroregion Záhoří-Helfštýn Místní akční skupina Moravská brána Pracovníci obce: - Hlavní pracovní poměr VPP Jarmila Trhlíková, Zdeněk Horáček a Bedřich Navrátil - Vedení účetnictví obce + mzdy Zdeňka Sehnalová DPP - Vedení kroniky obce Linda Sehnalová DPP - Pracovnice knihovny Alena Králíková DPP - Úklid obecního úřadu Vladimíra Dohnálkové DPP - DPP na úklid veřejného prostranství, údržba strojů a drobné opravy majetku obce Pojištění majetku: Česká pojišťovna a.s. Hranice, KOOPERATIVA Zpracování agendy úřadu: Agenda evidence obyvatel v programu obce Dolní Nětčice zpracovává Miroslav Dohnálek Agenda účetnictví v programu Gordic Zdeňka Sehnalová Agenda evidence majetku Gordic Zdeňka Sehnalová Agenda státní pokladny zpracovává Zdeňka Sehnalová Agenda mezd a personalistiky zpracovává Zdeňka Sehnalová Agenda spisové služby zpracovává František Lacina Pronájem nebytových prostor: Pohostinství Kristýna Jemelková předpis na rok ,00 Kč úhrada k ,00 Kč Pronájem pozemku Pavlík předpis 525,00 Kč úhrada k ,00 Kč Navrátil předpis 525,00 Kč úhrada k ,00 Kč Pavlík předpis 200,00 Kč úhrada k ,00 Kč Navrátil předpis 200,00 Kč úhrada k ,00 Kč ZD Záhoří Soběchleby úhrada k ,00 Kč Pronájem bytů 3 bytové jednotky - Hana Grygarová, Alexandr Ponomarev, Kamil Výkrutík k bez pohledávek a závazků Stránka 3 z 7

4 Zpráva o výsledku hospodaření Obce Dolní Nětčice v roce Rozpočet: Plnění rozpočtu obce za rok 2014 výkaz FIN 2-12 k nahlédnutí v kanceláři obce v úřední hodiny (pondělí od do 18:00 hodin) nebo v příloze tohoto dokumentu. Rozpočet obce Dolní Nětčice byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Nětčice dne , vyvěšen , rozpočet byl vyrovnaný a byl zapojen zůstatek z minulého roku. V průběhu roku byl rozpočet upraven 5 rozpočtovými opatřeními, které zastupitelstvo vzalo na vědomí. 2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Fond sociální Prostředky minulých let 654 Financování celkem Stránka 4 z 7

5 3. Bankovní účty k : 230 Banky KB / , ČNB / , ČSOB / , ČMSS úvěrový / , ČMSS vkladový / , ČMSS meziúvěrový / ,00 4. Rekapitulace účtů k : Kč Celkem Drobný dlouhodobý majetek , Gorgic Mzdy a Spisová služba , , Ostatní dlouhodobý majetek nehmotný Stránka 5 z , Dlouhodobý majetek , , Stavby G , Stavby G , Stavby G , Stavby G , Stavby G , Stavby G , , Stroje , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , Pozemky H , Pozemky H , Pozemky H , Pozemky H , Pozemky H , , Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,00 0,00 0, Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , Stočné 4 816, , ČEZ , RWE 9 855, Vodovody 3 580, , Pohledávky 0011 Domovní odpad 6 256, Pohledávky FV 5 960, , , , , , Zaměstnanci 2014/ , ,00

6 OSSZ 5 407, OSSZ 1 406, , VZP 1 985, VZP 6 485, ZPMV 230, ČPZP 95, , FÚ 4 950, FÚ 1 560, , Předpis dotace VPP , , Krátkodobé pohledávky 9 000, , Koop 344,00 344, Město Lip 1 000, , Dlouhodobý úvěr 0, Dlouhodobý úvěr , Dlouhodobý úvěr , , Dlouhodobé zálohy 7 992, , Poskytnuté návratné fin. výpomoc dlouhodobé , ,00 5. Přijaté dotace: Úřad práce VPP ÚZ čerpáno ,00 Kč Úřad práce VPP ÚZ čerpáno ,00 Kč SDH ÚZ čerpáno 400,00 Kč Volby Parlamentu EU ÚZ čerpáno ,00 Kč Volby Senát PČR a ZO ÚZ čerpáno ,00 Kč 6. Poskytnuté dotace: Knihovna Všechovice 3.973,00 Kč Veolia Transport Morava a. s ,00 Kč DSO Mikroregion 8.160,00 Kč MAS Moravská brána, o.s ,00 Kč MS Skalka Nětčice 5.000,00 Kč 7. Cizí prostředky přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček: Obec Dolní Nětčice v roce 2014 neuzavřela žádnou úvěrovou smlouvu. Zůstatek úvěru na byty na OÚ ,00 Kč splatný Zůstatek meziúvěru na infrastrukturu ,00 Kč. 8. Hospodaření s majetkem obce: Inventarizace proběhla dle plánu inventur od do , dne byla proškolena inventarizační komise. Dle výsledku inventarizace nebyly zjištěny rozdíly. V roce 2014 byl vyřazen opotřebovaný majetek ve výši 8.621,00 Kč. Závěrečná zpráva za rok 2014 je přílohou závěrečného účtu. Stránka 6 z 7

7 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014: Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje, Ing. Vladimír Ženčák a Ing. Petra Krejsová Odehnalová na základě žádosti Obce Dolní Nětčice. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínech (příprava dokladů, dílčí přezkum) a (závěrečné práce, zpracování zpráv). Závěr zprávy : Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) ( 10 odst.3 písm. b) zákona). Zastupitelstvo obce Dolní Nětčice projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce ze dne s výhradou. Byla přijata opatření k nápravě nedostatků. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou závěrečného účtu, případně k nahlédnutí u účetní obce. Přílohy: - Rozpočet Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 ze dne Výkazy Fin 2-12, Výkaz zisku a ztráty, Výsledovka a Příloha za rok 2014, - Závěrečné zápisy - Uzavírací zápisy - Kopie bankovních výpisů k Vypracovala: Zdeňka Sehnalová, účetní Všechny uvedené přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny. František Lacina, starosta Vyvěšeno: Sňato: Schváleno: Stránka 7 z 7

Obec Dušníky IČO 263583

Obec Dušníky IČO 263583 Obec Dušníky IČO 263583 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Závěrečný účet obsahuje : I. Údaje o obci II. Údaje o majetku

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

Obec Dušníky IČO 263583

Obec Dušníky IČO 263583 Obec Dušníky IČO 263583 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Závěrečný účet obsahuje : I. Údaje o obci II. Údaje o majetku

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2011 Zpráva o hospodaření za rok 2011

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2011 Zpráva o hospodaření za rok 2011 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2011 Zpráva o hospodaření za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2014 Obec Labuty, Labuty č. 30, 696 48 JEŽOV okres Hodonín KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2014 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. ROZPOČET ROKU 2013 3. ROZPOČTOVÁ OPTAŘENÍ ROKU 2013 4. ROZPOČOVÝ VÝHLED

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2008 Zpráva o hospodaření za rok 2008

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2008 Zpráva o hospodaření za rok 2008 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2008 Zpráva o hospodaření za rok 2008 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Závěrečný účet obce Láz za rok 2014

Závěrečný účet obce Láz za rok 2014 Obec Láz, Láz 219, 26241 Bohutín, IČ: 00242608 Závěrečný účet obce Láz za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Více

Obec Kvílice, č. p. 38, 273 75 TŘEBÍZ telefon : 312579559, e- mail : oukvilice@iol.cz č.ú.:0388127349/0800 IČO: 00234575

Obec Kvílice, č. p. 38, 273 75 TŘEBÍZ telefon : 312579559, e- mail : oukvilice@iol.cz č.ú.:0388127349/0800 IČO: 00234575 Obec Kvílice, č. p. 38, 273 75 TŘEBÍZ telefon : 312579559, e- mail : oukvilice@iol.cz č.ú.:0388127349/0800 IČO: 00234575 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012 Obec RYMICE Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012 V souladu s 17 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje obec Rymice

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

OBEC Nové Dvory. 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008. novedvory.eu. www.novedvory.

OBEC Nové Dvory. 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008. novedvory.eu. www.novedvory. OBEC Nové Dvory 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. www.novedvory. novedvory.eu eu email: nove.dvory-zr@seznam.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011 Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Dyje

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Obec Bantice. Závěrečný účet obce za rok 2009 IČ:00600113. Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010. Vyvěšeno dne : 21.5.

Obec Bantice. Závěrečný účet obce za rok 2009 IČ:00600113. Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010. Vyvěšeno dne : 21.5. Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2009 Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce : René Remeš Vyvěšeno dne : 21.5.2010 Zveřejněno elektronicky

Více

Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014

Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014 Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje jsou

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Meziříčí NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o organizaci Název: Obec Meziříčí Sídlo: Meziříčí

Více