DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Váš Jiří Petříš, starosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Váš Jiří Petříš, starosta"

Transkript

1 ZDARMA ČÍSLO 8 ROČNÍK 16 ŘÍJEN 2010 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-5, Investiční akce Významná výročí 12 Vítání občanků 12 Informace ze ZŠ a MŠ Kronika událostí Naši senioři 17 Sport a kultura ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Foto: Ladislav Kučera Slovo starosty Vážení spoluobčané, naše společné čtyři roky sice uběhly rychle jako voda, ale jsem rád, že mohu s čistým svědomím říci: jako voda se nerozplynuly. Za tento časový úsek se podařilo uskutečnit mnoho investičních záměrů, včetně oprav a zhodnocení majetku městské části, jak se lze dočíst uvnitř tohoto čísla. Rovněž mne těší, že se povedlo rozšířit oblasti volnočasových aktivit s finanční i organizační podporou vedení radnice a to jak na školách, ve spolkových organizacích, tak ve sportovních klubech a jednotách. Podporu poskytujeme také hostivařskému kostelu, který prochází rozsáhlou obnovou, včetně odhalení unikátních fresek. Na stejném základu podpory vznikly nové tradice v kulturně společenském životě obyvatel, které si získaly oblibu široké veřejnosti, ať už to byly Dny seniorů, Dny Prahy 15, Posvícení, Festivalová patnáctka, Bezpečnostní dny pro děti či Vánoce a mnoho dalších akcí a projektů pro vzájemné setkávání obyvatel naší městské části. Nejsou jen radostné události. Mezi nepříjemné okamžiky patří například rozhodování Rady městské části Praha 15 o výpovědích neplatičům nájemného v bytech, patřících do majetku městské části. Přesto mohu říci, že jednání rady vždy byla konstruktivní a směřovala ke spravedlivým rozhodnutím. Během uplynulých čtyř let nebylo pokaždé jednoduché najít cestu k realizaci náročných projektů, ale společně se nám to dařilo a proto bych chtěl upřímně poděkovat i Vám, vážení spoluobčané, za Váš podíl na rozvoji naší městské části. Na závěr bych Vás rád pozval k volebním urnám slovy nejvýznamnějšího rodáka Antonína Švehly: Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy. Váš Jiří Petříš, starosta

2 Jsem rád, že Horní Měcholupy mají novou hasičskou zbrojnici Nová hasičská zbrojnice Dobrovolní hasiči mají v každé obci svou nezastupitelnou roli už desetiletí. Nejinak je tomu i v Horních Měcholupech. Pomáhají profesionálům při požárech, povodních a podobných živelných pohromách. Pomáhají ale také lidem při mimořádných situacích jako jsou třeba ekologické katastrofy, dopravní nehody nebo třeba i při odklízení škod po těchto nemilých zásazích do života. Uvědomuji si ale, že dobrovolní hasiči mají v obci i jiné funkce. Společenskou a preventivní. Velmi často pomáhají vychovávat děti preventivními akcemi, pořádají soutěže a závody, kde se potkávají sousedé a spolužáci. A zlatým hřebem plesové sezony většinou bývá hasičský bál. To vše mě utvrzuje v přesvědčení, že dobrovolní hasiči jsou pro obec nepostradatelní a co víc, je třeba si jich vážit. A proto jsem rád, že i s přispěním hlavního města Prahy, se podařilo postavit dobrovolným hasičům novou zbrojnici. Považuji za samozřejmost, že tito lidé Otevření nové hasičské zbrojnice 2 Hlasatel Říjen 2010 budou mít pro svou činnost ty nejlepší podmínky, které jim dokážeme zajistit. Jsou totiž přínosem jak pro celou obec, tak pro všechny její obyvatele. Věřím, že nová zbrojnice bude dobrovolným hasičům sloužit lépe než ta bývalá. Ing. Pavel Klega náměstek primátora hl. m. Prahy Hasičské zbrojnice v Horních Měcholupech První hasičská zbrojnice Vneděli 1. října 1950 byla předána druhá zbrojnice, která byla přestavěná ze stájí na jednu garáž, kam se vešla jak čtyřkolová a motorová stříkačka, tak i auto a výstroj. 18. září 1958 bylo započato se stavebními pracemi na přestavbě stávající hasičské zbrojnice. Celá stavba byla provedena svépomocí hasičů a občanů Horních Měcholup. První část byla dokončena v listopadu 1959, s fasádou bylo započato 7. července 1962 a dále pokračovaly dodělávky v prvním patře až do prosince Po dokončení výstavby byl vytvořen objekt hasičské zbrojnice. V přízemí dvě garáže, včetně strážnice a skladu, v prvním patře sborovna (klubovna), byt pro hasiče 2+kk a příslušenství, byt pro zaměstnance Druhá zbrojnice po úpravě Foto: Marie Zdeňková K úschově výzbroje a výstroje, od založení sboru v roce 1898 do října 1950 byla používána jako hasičská zbrojnice upravená stodola v č. p. 6. Byly zde uschovány první dvě stříkačky, nářadí a automobilové vozy byly porůznu v úschově u členů sboru. statku dva pokoje s příslušenstvím, k tomu v přízemí vstupní chodba, sklep, schodiště do patra a věžová sušárna hadic. Tato hasičárna, která stála v místě dnešní školky Boloňská, sloužila až do roku 1980, kdy musela ustoupit výstavbě sídliště. V tomto roce bylo přestěhováno vybavení do provizorní plechové haly v místě dnešní pošty. Tato plechová hala, bez vytápění, měla prostor pro uložení techniky a oddělený prostor pro výstroj. Po dostavbě objektu v roce 1986, u fotbalového hřiště na Hornoměcholupské ulici, jsme jako náhradu za zbořený objekt hasičárny převzali jednu garáž, sklad a šatnu, zbývající část objektu byla používána MNV pro drobnou provozovnu. Vzhledem k tomu, že tyto prostory byly nevyhovující a při předání již malé, přistoupili jsme v tomto roce ke stavebním úpravám tím, že jsme rozšířili šatnu o prostor skladu a sklad vybudovali v suterénu. Postupem času kdy, nám byla přidělena další technika, jsme vybudovali vedle garáže přístřešek pro parkování druhého vozu. V roce 1998 nám byla předána druhá garáž a zbývající část objektu (klubovna, sprchy a umývárna), který Čtvrtá zbrojnice byl od výstavby celý plánován jako hasičská zbrojnice. Ihned jsme přistoupili k úpravám, aby objekt vyhovoval požadavkům naší jednotky. Dnes je již dokončena stavba v pořadí již páté hasičské zbrojnice, která bude využita pro uložení vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů a také zde je dostatečné zázemí pro činnost Jednotky. V nové budově v přízemí najdeme čtyři garáže, sklad materiálu, dílnu, šatny a sociální zařízení, včetně koupelny. V prvním patře je kancelář, místnost pro školení, ložnice a denní místnost. Václav Šimek, velitel SDH Horní Měcholupy

3 Klienti Centra sociální a ošetřovatelské pomoci budou mít větší komfort při koupání Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Parmské ulici v Praze 15 získalo speciální sprchové křeslo a transportní pomůcky, které nahradily nevyhovující vozíky na převoz a koupání klientů na ošetřovatelské jednotce. Nové vybavení převozu a koupání ošetřovaných. Navíc zbavuje personál těžké fyzické práce, kterou dosud musel vynakládat, řekl zástupce starosty Prahy 15 Pavel Frydrych. Centrum sociální a ošetřovatelské péče v Praze 15 navštívil v pondělí 20. září radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví PhDr. Milan Pešák, který se zároveň přesvědčil o důležitosti nového vybavení. Jedná se o příklad toho, jak lze finanční prostředky stálo 260 tisíc korun a bylo financováno Městskou částí Praha 15 z účelové dotace hlavního města Prahy. Nové zařízení poskytuje větší komfort a bezpečí při Foto: Marie Zdeňková cíleně a účinně využít ke zlepšování péče o starší a nemocné osoby, uvedl mimo jiné. Zároveň klientům centra popřál hodně zdraví a personálu poděkoval za jejich obětavou práci. Redakce Módní přehlídky Víkend bez bariér 16. a Módní přehlídky nových kolekcí podzim/zima v Europarku budou mít tentokrát neobvyklé pojetí. Připravili jsme je ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů s názvem Víkend bez bariér. Tváří přehlídek je Muž roku 2009 Martin Zach. Vozíčkáři se zapojí do přehlídek v roli modelů. V doprovodném programu se návštěvníci zábavnou formou dozvědí leccos o svých spoluobčanech vozíčkářích. Večerní VIP přehlídka od 18:30 Sobotní přehlídky budou ukončeny večerní VIP přehlídkou renomovaných českých návrhářek Heleny Fejkové a Tatiany Kovaříkové. V rámci večerní VIP přehlídky bude předán výtěžek ze sbírky na pomoc nejvíce postiženým osobám, které ke svému životu potřebují osobního asistenta Říjen Hlasatel 3

4 Den Prahy 15 V sobotu dne proběhl Den Prahy 15, který pro občany připravila městská část pod záštitou pana starosty Jiřího Petříše. Celým programem ve sportovním areálu Městské části Praha 15, v erzetu, provedl moderátor Zdeněk Vrba. Během dne se zde představily školy a spolky z MČ Praha 15, např. děti ze ZŠ Křimická, ZŠ Nad Přehradou nebo gymnastky ze ZŠ Kozinova. Zahájení se ujala ZUŠ Trhanovské nám. fanfárami a bubenickou show. Během dne také bylo možné zhlédnout několik vystoupení taneční skupiny InDance. Pro nejmenší diváky zahrálo divadélko Frydolín. Svým vystoupením přišli potěšit i naši senioři z Klubu seniorů při CSOP. Z populárních osobností se objevili David Deyl, Lucie Černíková, Pavel Roth, Iva Hajnová a Andre Andrei, kteří zde pokřtili své nové album Hořký otčenáš. Slavnostního křtu se ujal náměstek primátora Ing. Pavel Klega. Celý den vyvrcholil koncertem legendární skupiny Olympic. Areál nabídl dětem všech věkových skupin možnost zábavy, jak v soutěžích, které připravila městská část na fotbalovém hřišti, např. skákání v pytli, přitahování autíčka, překážkovou dráhu, zajezdit si na skluzavce, tak vyřádit se na skákacím hradu či trampolíně. Rovněž si mohly zastřílet s lukem. Další soutěže, které připravil Tenis Hostivař a Golf Hostivař se odehrávaly na modrých kurtech, kde pro děti byla připravena tenisová školička a pro dospělé puttovací soutěž. Městská část by tímto ráda poděkovala partnerům a společnostem, kteří se podíleli a přispěli na tomto odpoledni, které by se bez jejich pomoci nemohlo konat: Kolektory Praha, a. s., METRANS, a. s., Tukas, a. s., Europark Shopping Center s. r. o., Pražská plynárenská, a. s., Pražské služby, a. s., Quinta - Analytika s. r. o., Ekospol, a. s., SUBARU ALM, Fleck CS Elektroengineering, spol. s r. o., PRO- HEAT s. r. o., Kaplan s. r. o., Centrum stavebního inženýrství s. r. o., Robinco CS, a. s., Nobiles s. r. o., Kontinua, PNEU Šafránek s. r. o., Auto Štěpánek, a. s. a mediální partner Radio Regina 92,6. Ke zdárnému průběhu hezkého dne přispěli pořadatelé z řad dobrovolných hasičů Horních Měcholup, SOU Weilova, Tenis a Golf Hostivař a zaměstnanci ÚMČ Praha 15. Pavel Frydrych, zástupce starosty Foto: Marie Zdeňková a Milan Petrovič 4 Hlasatel Říjen 2010

5 Dopravně bezpečnostní den pro děti Komise bezpečnosti a dopravy Rady MČ Praha 15, pod záštitou zástupce starosty Prahy 15 Pavla Frydrycha, připravila již 5. ročník naučného dopoledne, plného zábavy pro všechny žáky místních mateřských a základních škol, rodiče i širokou veřejnost. Akce proběhla ve čtvrtek 9. září 2010 od 9.00 hodin v areálu ZŠ Nad Přehradou. Děti se seznámily s prací Městské policie hlavního města Prahy a Policie České republiky, Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy a Sboru dobrovolných hasičů Horní Měcholupy. V doprovodném programu, kterým provázel Zdeněk Vrba vystoupil Michal Nesvadba s pořadem Kouzelná školka, s písničkami a soutěžemi Iva Hajnová a Jiří Procházka s písničkami z filmu Ať žijí duchové. Tato akce se konala u příležitosti zahájení školního roku a v rámci dopravně - bezpečnostní a protidrogové prevence. Této akce se zúčastnilo cca 700 dětí ze základních a mateřských škol. Pavel Frydrych, zástupce starosty Festivalová patnáctka skončila Dne proběhl na Veronském náměstí poslední koncert 2. ročníku Festivalová patnáctka vystoupením skupiny Rangers. Během celé sezony se na různých místech městské části Praha 15 vystřídaly na podiu tři desítky populárních osobností, které doprovodil moderátor Zdeněk Vrba. Městská část Praha 15 by ráda touto cestou poděkovala sponzorům, kteří se na této úspěšné akci podíleli a bez jejichž pomoci by se nemohla konat: Kolektory Praha, a. s., Ekospol, a. s., Robinco CS, a. s., Pražské služby, a. s., Pražská plynárenská, a. s., Proheat, s. r. o, Pekárna Kontinua, Fleck - CS Foto: Marie Zdeňková Elektroengineering spol. s r. o., Auto Štěpánek, a. s., Metrans a. s., PNEU Šafránek, s. r. o., Kaplan, s. r. o., SUBARU ALM, Nobiles, s. r. o., Quinta Analytica, s. r. o, Autosklo Ropa a mediální partner Radio Regina 92,6. Pavel Frydrych, zástupce starosty Foto: Marie Zdeňková 2010 Říjen Hlasatel 5

6 INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY MAJETKU MČ PRAHA 15 V OBDOBÍ Sportovní areál erzet Hostivař - II. etapa přestavby Přestavěly se všechny stávající objekty v areálu. Vznikly tak dva ubytovací objekty, stravovací objekt s letní terasou a parkoviště. Dostavěl se objekt sociálního zázemí pro letní chatky, rozšířila se přístupová cesta a instalovaly retardéry. Areál se oplotil. Financováno ze zdrojů EU, MHMP a MČ Praha 15. Herbenova Pokračování realizace dlouhodobého záměru kompletních rekonstrukcí stávajících dvoletkových domů včetně půdních nástaveb. V rámci akce vznikly 4 nové byty. Financováno ze zdrojů VHČ MČ Praha 15 a z investiční dotace od HMP. Štěrboholská rekonstrukce rozvodů vody a ZTI Kompletní výměna všech rozvodů studené vody a ostatních rozvodů ZTI v bytovém objektu. Financováno ze zdrojů VHČ MČ Praha 15. K Obecním hájovnám Kompletní rekonstrukce uličního profilu včetně doplnění chybějících inženýrských sítí (plyn, dešťová kanalizace). Financováno ze zdrojů VHČ MČ Praha 15 a HMP. Golfová výměna oken objektu Výměna oken objektu. Financováno ze zdrojů MČ Praha 15. ZŠ Křimická - generální oprava střešního pláště pavilónu C Sanace havarijního stavu střešního pláště - výměna zdegradovaných asfaltových pásů za fóliový systém se záruční dobou 10 let. Financováno investiční dotací od HMP. MŠ Horolezecká - generální oprava dvouplášťové střechy pavilónu B Sanace havarijního stavu dvouplášťové střechy - výměna dřevěného krovu a zdegradovaných asfaltových pásů za fóliový systém se záruční dobou 10 let. Financováno investiční dotací od HMP. Projekt energetických úspor pro školské objekty - metoda EPC. MČ Praha 15 jako první v Praze aplikovala metodu EPC (Energy Performance Contracting) pro realizaci úsporných opatření spotřeby energií ve svých školských budovách. Po dobu trvání projektu již bylo docíleno mnohamiliónových úspor v oblasti vytápení a spotřeby elektrické energie. Financováno ze zdrojů VHČ MČ Praha 15. Úspora od zahájení projektu: 15,307 mil. Kč Čistý přínos pro MČ Praha 15: 10,719 mil. Kč Parmská úprava prostor pro provoz Denního centra Paprsek Jednalo se o stavební práce spojené s přizpůsobením dispozice v 1. patře, vybudováním bezbariérového přístupu a instalaci výtahu nezbytného pro provoz denního centra PAPR- SEK pro postižené děti. Financováno ze zdrojů MČ Praha 15 a z dotace HMP. 6 Hlasatel Říjen 2010

7 2007 Golfová generální oprava střech Financováno ze zdrojů VHČ MČ Praha 15. Poliklinika Tenisová oprava střechy Financováno ze zdrojů VHČ MČ Praha 15. ZŠ Kozinova - rekonstrukce atria pavilónu A Rekonstrukce havarijního stavu a výměna oken v atriu pavilónu A základní školy. Financováno ze zdrojů státního rozpočtu. ZŠ Křimická - oprava havarijního stavu oken pavilónu B2 Rekonstrukce havarijního stavu oken pavilónu B2 základní školy. Financováno ze zdrojů státního rozpočtu Milánská generální oprava střešního pláště Celková oprava střechy panelového bytového domu osvědčeným fóliovým systémem se zateplením a se zárukou 10 let. Financováno ze zdrojů VHČ MČ Praha 15. ZŠ Nad Přehradou - dokončení rekonstrukce školního hřiště V roce 2008 byla dokončená tři roky trvající rekonstrukce školního hřiště základní školy s rozšiřenou výukou tělesné výchovy. Bylo vybudováno travnaté fotbalové hřiště se šatnovým zázemím, běžecký ovál s doskočištěm a se sprinterskou rovinkou. Financováno z investičních dotací HMP a ze zdrojů MČ Praha 15. ZŠ Nad Přehradou - II. etapa rekonstrukce topného systému Rekonstrukce rozdělovače pro sekci kuchyňskou, výměna topení ve skleníku a výměna všech radiátorových ventilů za ventily termostatické. Financováno z investiční dotace HMP. Dětské hřiště Herbenova Na základě podnětů občanů bylo na nevyužívané části pozemku v Herbenově ulici vybudováno hřiště s pískovištěm pro nejmenší děti. Financováno ze zdrojů VHČ MČ Praha 15. Livornská generální oprava střešního pláště Celková oprava střechy panelového bytového domu osvědčeným fóliovým systémem se zateplením a se zárukou 10 let. Financováno ze zdrojů VHČ MČ Praha 15. Dokončení dlouhodobé rekonstrukce sportovního areálu erzet Hostivař V poslední etapě se na základě podnětů občanů a v zájmu zvýšení bezpečnosti provedlo zejména rozšíření příjezdové komunikace, rozšíření komunikace uvnitř areálu, instalace zpomalovacích prahů, rozšířil se počet parkovacích míst pro návštěvníky areálu, vybudovaly se objekty technického zázemí (sklad, sociální zázemí, přemístění dvou chatek, atd.), areál se oplotil. Financováno ze zdrojů VHČ MČ Praha 15. ZŠ Křimická - II. etapa výměny oken Výměna oken, která jsou ve většině v téměř havarijním stavu. Financováno z investiční dotace HMP. Úprava části uličního prostoru ulice Herbenova V horní části ulice Herbenova se provedly přeložky historicky chybně uložených inženýrských sítí. Upravil se uliční profil, do kterého se, díky zjednosměrnění této části ulice, mohla umístit šikmá parkovací stání pro obyvatele přilehlých bytových domů. Financováno z investiční dotace HMP. ZŠ Kozinova - II. etapa výměny oken Výměna oken, která jsou ve většině v téměř havarijním stavu. Financováno z investiční dotace HMP. Dětské hřiště U Branek a Trhanovské nám. Financováno ze zdrojů MČ Praha Říjen Hlasatel 7

8 Přestavba části přízemí DPS Janovská na klub pro seniory Nevyužívaná část přízemí DPS Janovská byla přestavěná na klub pro seniory. Do větších a svému účelu více vyhovujících prostor se klub seniorů mohl přestěhovat ze třídy v MŠ Boloňská, ve které byl obnovený provoz pro děti předškolního věku. Financováno ze zdrojů VHČ MČ Praha 15. MŠ Parmská rekonstrukce Dokončení dlouhodobé kompletní rekonstrukce objektu mateřské školky. Financováno z investičních dotací od HMP a ze zdrojů VHČ MČ Praha 15. ZŠ Kozinova - rekonstrukce rozvodů vody Kompletní výměna z větší části nevyhovujících vodorovných i svislých rozvodů vody objektu základní školy. Akce je prováděna po etapách dle aktuálních finančních možností MČ Praha 15 od roku 2008 do konce roku Financováno z investičních dotací od HMP. Poliklinika Tenisová výměna oken Další etapa postupné modernizace objektu polikliniky v Hostivaři. Vyměnila se okna budovy a opravila se vstupní rampa zajišťující bezbariérový přístup do budovy. Financováno ze zdrojů VHČ MČ Praha Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách MČ Praha 15 Koncepční projekt instalace tepelných čerpadel do školských budov a budovy Úřadu MČ Praha 15. Jedná se o doplnění topných soustav budov tepelnými čerpadly vzduch - voda, která využívají teplo z okolního vzduchu a jsou doplněná dálkovým zdrojem teplé vody, jako tzv. bivalentním zdrojem. Technologie tepelných čerpadel se díky tomu, že vyrobí více energie než přijme pro svůj pohon, řadí mezi ekologické zdroje vytápění. Do I. etapy byly zařazené objekty MŠ Boloňská 313, MŠ Milánská 472, MŠ Milánská 473 a budova Úřadu MČ Praha 15. Na financování tohoto projektu obdržela Městská část Praha 15 dotaci ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) v oblasti Životní prostředí - úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů. Herbenova Pokračování realizace dlouhodobého záměru kompletních rekonstrukcí stávajících dvouletkových domů, včetně půdních nástaveb a rozsáhlých venkovních úprav vnitrobloku. V rámci akce vznikly 4 nové byty. Financováno ze zdrojů VHČ MČ Praha 15 a z investiční dotace od HMP. Sídliště Košík - hlídané parkoviště Toulcův Dvůr První hlídané parkoviště v ulici Doupovská vedle Toulcova dvora, na jehož financování byla využitá účelová investiční dotace od hl. m. Prahy. Na nevyužité části pozemku, kde byly pozůstatky ještě původní staveništní komunikace z dob výstavby sídliště, a která byla místní mi využívána pro nouzové parkování, vyrostlo nové oplocené parkoviště s kapacitou 90 osobních vozů. K dispozici jsou i rozšířená stání pro invalidy. Parkoviště pomůže snížit deficit parkovacích kapacit na sídlišti Košík. Úřad MČ Praha 15 - úprava vstupních portálů a haly V zájmu zvýšení komfortu návštěvníků Úřadu MČ Praha 15 byly osazeny do vstupů do budovy automatické dveře, provedla se bezbariérová úprava hlavního vstupu do budovy, v hale úřadu se zřídila recepce a nové stanoviště ostrahy. Financováno ze zdrojů MČ Praha Hlasatel Říjen 2010

9 MŠ Milánská - oprava venkovních teras Generální oprava teras u obou mateřských škol, které byly vlivem svého umístění na navážce sesedlé, jejich konstrukce vykazovaly závažné poruchy a byly vyřazené z provozu. Akce byla s ohledem na svůj charakter provedena v době prázdnin. Financováno ze zdrojů MČ Praha Sportovní areál erzet Hostivař - hřiště na miniaturgolf Další sportoviště pro MČ Praha 15. Na nevyužívané ploše ve sportovním areálu erzet Hostivař se podařilo vybudovat krásné hřiště na miniaturgolf, které nabízí celkem 21 drah různé obtížnosti. Hřiště skýtá příjemné rozptýlení a je hojně navštěvované zejména rodinami s dětmi. Financováno ze zdrojů MČ Praha 15. Poliklinika Tenisová rekonstrukce topného systému Sanace dlouhodobě špatného stavu topného systému objektu polikliniky. Došlo k výměně rozvodů a radiátorů, které byly po četných dispozičních změnách v mnoha místnostech buď zbytečně předimenzované, anebo naopak svojí kapacitou nestačily. Nainstaloval se systém regulace. Financováno ze zdrojů MČ Praha 15. ŽS Hornoměcholupská - výměna oken tělocvičny a zateplení fasády Provedla se kompletní výměna zastaralých copilitových stěn tělocvičny, které již vykazovaly mnohé statické poruchy. Byla namontovaná nová plastová okna se slunolamy, provedlo se kompletní zateplení fasády objektu. Financováno z investiční dotace od HMP. Golfová nové prostory pro Městskou knihovnu V přízemí pavilónu A v Golfové ulici připravila MČ Praha 15 nové prostory pro provoz pobočky Městské knihovny, která doposud sídlila v nevyhovujících prostorách na rohu ulic Herbenova a Kobylákova. Návštěvníci si od května mohou svojí literaturu vybírat v krásném kulturním prostředí a navíc mohou využívat i letní terasu. Financováno ze zdrojů MČ Praha 15. MŠ Horolezecká - oprava střech pavilónů A, C, H Generální rekonstrukce dvouplášťových střech, kde stávající hydroizolace z asfaltových pásů byla zdegradovaná, v odlepených částech se vytvářely zátokové kapsy, které v silných mrazech potrhávaly zbylé funkční plochy. Díky neustálému zatékání byla dřevěná konstrukce krovu, včetně prkenného záklopu, zcela uhnilá, což způsobovalo statickou nestabilitu na téměř 40 % plochy střešního pláště. Uvnitř krovu byl výskyt nebezpečných hub a plísní, jejichž likvidace vyžadovala speciální vybavení. Krov byl opraven a střešní plášť byl proveden z osvědčeného fóliového systému se zárukou 10 let. Financováno z investiční dotace od HMP a ze zdrojů VHČ MČ Praha 15. Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách MČ Praha 15 - II. etapa II. etapa koncepčního projektu instalace tepelných čerpadel do školských budov a budovy Úřadu MČ Praha 15, do které byly zařazené objekty ZŠ Nad Přehradou 469, MŠ Parmská 388 a MŠ Parmská 389. Na financování tohoto projektu obdržela Městská část Praha 15 dotaci ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) v oblasti Životní prostředí - úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů. Bytový dům Milánská - oprava panelových spár Oprava vydrolených spár panelového domu se provedla za pomoci horolezecké techniky. Financováno ze zdrojů VHČ MČ Praha Říjen Hlasatel 9

10 Víceúčelové hřiště Košík Projekt zahrnuje revitalizaci veřejného prostranství skládajícího se z veřejné zeleně a víceúčelového hřiště uprostřed stávající sídlištní zástavby na sídlišti Košík mezi ulicí Loučimská a Mračnická. Na hřišti bude možno provozovat zejména míčové sporty, házenou, nebo malý fotbal. Napříč budou umístěna hřiště na košíkovou, odbíjenou, nebo nohejbal. Hřiště bude přístupné pro veřejnost, přičemž využívání hřiště není zpoplatněno. Na financování tohoto projektu obdržela Městská část Praha 15 dotaci ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) v oblasti Revitalizace a ochrana území. Přestavba objektu MŠ Trhanovské nám. Provedla se kompletní modernizace déle neudržitelného stavu vnitřních částí mateřské školy (hygienické zázemí, provoz kuchyně, apod.), zateplil se obvodový plášť objektu, vyměnila se okna, do topného systému se instalovalo tepelné čerpadlo, provedla se rekonstrukce oplocení a školní zahrady. Součástí modernizace je i nová přístavba, díky které dojde k navýšení kapacity školky o jednu třídu (28 dětí). Financováno z účelové investiční dotace od HMP. Stezka historií Hostivaře Nejvýznamnější součástí Stezky historií Hostivaře je hradiště Šance v lesoparku nad Hostivařskou přehradou. Hradiště Šance v Hostivaři chráněná archeologická památka 1. kategorie je zatím jediným hradištěm ze starší doby železné, neboli halštatské, na území dnešní Prahy. Na základě výsledků rozsáhlého geofyzikálního průzkumu byl vytvořený model hradiště, který je přístupný veřejnosti v altánu na místě původního hradiště v lesoparku. Samotná stezka má vlastní značení, je cca 3 km dlouhá a tvoří okruh se třemi odbočkami. Pro tuto turisticky zajímavou lokalitu byla vydaná turistická známka č. 1757, která je k dostání v informacích na Úřadě MČ Praha 15, v restauraci Na Kačabce a ve sportovním areálu erzet. Sídliště Košík - hlídané parkoviště Doupovská Druhé hlídané parkoviště v ulici Doupovská na východním cípu sídliště, na jehož financování byla využitá účelová investiční dotace od hl. m. Prahy. Na pozemku ve svěřené správě MČ Praha 15, se vybudovalo další oplocené hlídané parkoviště s kapacitou 140 míst. K dispozici jsou i rozšířená stání pro invalidy. Provozovatel obou nových parkovišť se zavázal, že cena parkovného bude pro všechny dostupná a bez souhlasu MČ Praha 15 jí nebude moci navyšovat. Financováno z účelové investiční dotace od HMP. Okružní křižovatka Hornoměcholupská - K Měcholupům Rekonstrukce dalšího, z hlediska dopravy nebezpečného, místa na území MČ Praha 15. Křižovatka s velmi nepřehledným odbočováním doleva, ze směru od Dolních Měcholup, byla přestavěná na okružní křižovatku s průměrem 30 m a s travnatým středovým kruhem o průměru 10 m. Odstraní nebezpečné kolizní body, celkově se doprava zpomalí a navíc přibude jeden bezpečný přechod pro chodce. Realizace probíhala s ohledem na nižší provoz v prázdninových měsících. Hrazeno ze zdrojů MČ Praha 15. ZŠ Křimická - generální oprava střechy pavilónu A Oprava střešního pláště včetně zateplení osvědčeným fóliovým systémem v pavilónu A školy, ve které se nachází provoz školní jídelny, kuchyně a družiny. Hrazeno z účelové investiční dotace od hl. m. Prahy a ze zdrojů MČ Praha 15. ZŠ Křimická - rekonstrukce části školního hřiště Zastaralé hřiště s asfaltovým povrchem bude nahrazeno hřištěm na hokejbal s víceúčelovým využitím. Hřiště bude sloužit žákům školy v rámci výuky tělesné výchovy, v odpoledních hodinách zde bude působit hokejbalový klub, který na rekonstrukci hřiště přispěl svými prostředky. Hrazeno z grantu od hl. m. Prahy, zdrojů MČ Praha 15 a ze soukromých zdrojů. 10 Hlasatel Říjen 2010

11 Doplnění infrastruktury v ulici Na Plískavě V extrémě stísněných poměrech této lokality byl dobudován vodovodní a kanalizační řad, který zde dosud chyběl. Místní obyvatelé tak budou moci zrušit své odpadní jímky či studny. Aby se nemusel přerušovat dopravní provoz, zejména provoz autobusové linky v ulici Hostivařská, byla pro napojení kanalizace použitá bezvýkopová technologie. Zároveň byl upravený uliční profil a byl položený nový asfaltový povrch. Příkrý svah do ulice Hostivařská se navíc musel stabilizovat novou gabionovou zdí. Hrazeno z účelové investiční dotace od hl. m. Prahy. Bytový dům Livornská 428 a nové výtahy Obyvateli obou domů dlouho očekávaná rekonstrukce výtahových jednotek. Namísto původních technicky zastaralých výtahů se namontovaly moderní jednotky vybavené elektromechanickým frekvenčně řízeným pohonem, mikroprocesorovým sběrným řízením a automatickými trojkřídlými teleskopickými dveřmi. Kabiny jsou vybavené univerzálním dorozumívacím zařízením, fotobuňkou, GSM spojením se servisní organizací, protiskluzovou podlahou, polohovou i směrovou signalizací, nouzovým osvětlením, okopovým nerezovým plechem, ovládací panel je doplněný Braillovým písmem. Výtah v případě výpadku proudu automaticky sjede do nejbližší stanice. Rekonstrukce uličního profilu ulice Kunická V této ulici je atypicky úroveň vozovky mnohem výš než úroveň chodníků a vjezdů na přilehlé pozemky místních obyvatel. Kompletně se změní uliční profil a vylepší se tak výškové poměry. Vybudovala se nová dešťová kanalizace. Stávající plynový řad, vodovodní řad i vedení slaboproudů se musely kvůli nedostatečnému krytí popustit níže. Nový povrch komunikace je asfaltový, chodníky jsou ze zámkové dlažby. Součástí uličního profilu je i pás zeleně, nově se upravil vstup do lesoparku a v ulici přibyla parkovací stání. Hrazeno z účelové investiční dotace od hl. m. Prahy. Milánská - oprava venkovní rampy a vstupů do bytových sekcí a nebytových prostor Komplexní rekonstrukce velmi frekventovaného místa sídliště Horní Měcholupy. Za provozu se vybouraly všechny vrstvy rampy, položila se nová hydroizolace a nové konstrukční vrstvy, pročistil se těžko dostupný prostor pod rampou, vyměnily se dvojité vstupní portály do všech nebytových prostor a všechny vstupní portály do bytových sekcí, včetně instalace nových zvonkových tabel a domácích telefonů. Byla položená protiskluzová dlažba s největším stupněm tvrdosti, bylo namontováno nové zábradlí a opravila se přístupová schodiště. Po dobu rekonstrukce byl zachovaný nepřetržitý provoz pobočky České spořitelny, České pošty i ostatních nebytových prostor. Hrazeno ze zdrojů MČ Praha 15. Odbor majetku Foto: archiv OM a Marie Zdeňková Nejmodernější hokejbalové hřiště v Praze otevřeno Na místě nevzhledného a málo využívaného školního hřiště u ZŠ Křimická vzniklo za finančního přispění hl. m. Prahy, MČ Praha 15 a HBC Hostivař nové moderní sportoviště se zázemím. Slavnostní zahájení proběhlo za účasti náměstka primátora Hl. m. Prahy Ing. Pavla Klegy, zástupců MČ Praha 15, zástupců školy a Hokejbalového svazu. Velké poděkování za opravdu rychlou a kvalitní realizaci tohoto díla patří společnosti SPORT TECHNIK Bohemia, vedenou p. Milanem Vopičkou, ale i odboru majetku MČ Praha 15, který na celou rekonstrukci dohlížel. Michal Fischer, zástupce starosty Slavnostní otevření hřiště Zahájení prvního utkání Foto: Marie Zdeňková 2010 Říjen Hlasatel 11

12 BIOODPAD ze zahrad - harmonogram přistavení kontejnerů 7. listopadu 2010 Čas přistavení: Od 9,00 hod. do 12,00 hod Kaznějovská x Křimická - Magistrát hl. m Prahy Stadická x Bolevecká V Aleji x Dýšinská - Magistrát hl. m. Prahy K Lesoparku x Brumovická - Magistrát hl. m. Prahy Herbenova x Pod Stanicí Hornoměcholupská x Kunická Čas přistavení: Od 13,00 hod. do 16,00 hod. Mezi Potoky x Dobropolská - Magistrát hl. m. Prahy Na Košíku x K Horkám Strašnická x Záveská U Průseku x Na Groši Miranova x Purkrabská Nad Botičem x Zápotoční - Magistrát hl. m. Prahy 14. listopadu 2010 Čas přistavení: Od 9,00 hod. do 12,00 hod Dačická x Na Křečku Lochotínská x Pod Vartou Řepčická x Hornoměcholupská Herbenova x Hostišovská Zápotoční x U Břehu Kozmíkova parkoviště Čas přistavení: Od 13,00 hod. do 16,00 hod. Štěrboholská x U Branek U Továren x V Nových domcích U Průseku x Pod Štěpem Kozinova v dolní části Nad Košíkem x K Horkám Chalupnická x Kubatova druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky) po celou dobu odborná obsluha bude monitorovat naplňování kontejneru bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu využití kontejnerů je určeno pouze pro trvale hlášené občany v Praze Svoz bioodpadu je organizován a financován ve spolupráci Hl. m. Prahy a MČ Praha 15 Případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle OŽP ÚMČ Praha 15 Akce v knihovně Hostivař Golfová 910 ŘÍJEN v 10 h beseda pro děti se spisovatelkou Alenou Ježkovou v 11 h beseda se spisovatelem Jaroslavem Rudišem LISTOPAD v 17 h - autorské čtení básníků Víta Janoty a Jiřího H. Krchovského J. Hradilíková Významná výročí Dne oslavili manželé Jan a Jiřina FUJÁČKOVI z Hostivaře významné rodinné jubileum, šedesáté výročí uzavření sňatku DIAMAN- TOVOU SVATBU. Oslavence navštívil pan Jiří Petříš, starosta MČ Praha 15. Jubilanti obdrželi písemnou gratulaci, pamětní medaili, květiny a dárkový balíček. Ke krásnému rodinnému jubileu jim upřímně gratulujeme a přejeme spokojené prožití ještě mnoha dalších společných let. Redakce Hlasatele Dne se v obřadní síni Úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 - Horní Měcholupy uskutečnilo vítání nových občánků Městské části Praha 15, narozených v období květen, červen a červenec 2010 a starších dětí, které se z minulého vítání omluvily. Celkem bylo pozváno 85 rodin s dětmi. Omluvilo se 12 rodin, které budou pozvány na příští vítání DĚDKOVÁ Ema KHOLL Matěj NOVÝ Vojtěch NORSKÁ Nikola MAREŠ David MIŠKOVSKÝ Marek NOVÝ Oliver ŠKRABÁNEK Oskar SUCHÝ Ondřej 12 Hlasatel Říjen 2010 Foto: Marie Zdeňková Radostné události - vítání občánků BŘICHÁČ Michal NOVOTNÝ Vojtěch TĚTEK Andrew Matthias VAVRYSOVÁ Terezka HRUŠKOVÁ Lucie BIHARIOVÁ Vanesa ČERVENÁ Michaela HANKEOVÁ Lucie HOUDKOVÁ Nella CHEJN Přemysl KOCMÁNEK Ondřej MÁLKOVÁ Eliška MOŠNIČKA Matěj NEČASOVÁ Daniela NOVOTNÝ Sebastien SLAVÍKOVÁ Eliška SUNGU Catherine ŠPAČKOVÁ Lucia TÁBOR Adam VONDRA Jakub ZIEGNER Filip BUCHTELE David ČEJKOVÁ Kristýna DAVIDOVÁ Anna JANEČKOVÁ Ella JOHANOVSKÁ Eliška KONIAR Martin KONIAROVÁ Zuzana KULÍKOVÁ Michelle Marie PERTLOVÁ Dita POKORNÁ Anna POLÁČEK Jindřich RŮŽIČKOVÁ Alžběta SCHNEIDEROVÁ Veronika SMITKA Antonín ŠAMONILOVÁ Nikola ŠKARDA Ondřej ŠTOLBOVÁ Nikola VÁCHOVÁ Karolína ČERNÝ Václav Příští vítání občánků se uskuteční 14. prosince 2010 v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 Horní Měcholupy. K vítání budou pozvány rodiny s dětmi, které se narodily v období srpen, září a říjen 2010 a ty, které se na předchozí vítání nemohly dostavit a omluvily se. Jednotlivé rodiny budou pozvány individuálně. Pokud některá z rodin neobdrží pozvánku do pondělí 6. prosince 2010, může se k vítání přihlásit na tel. č , nebo osobně v kanceláři starosty, č. dveří 514. Prosíme rodiče, kteří nemají shodné příjmení s miminkem, aby označili schránky jménem dítěte. Předejdete tak nedoručení pozvánek na vítání občánků. Kancelář zastupitelstva a starosty

13 Radnice informuje Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2010 Harmonogram jednání Rady MČ Praha 15 v roce 2010 v těchto termínech: říjen listopad , 16. (úterý) Jednání Rady MČ Praha 15 se budou konat vždy: ve středu v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 15 od 9,00 hodin Harmonogram jednání Zastupitelstava MČ Praha 15 v roce 2010 v těchto termínech: prosinec Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 se bude konat: ve středu v Kulturním centru Varta od 15,00 hodin Výstava ve vestibulu radnice Ivan Kalvoda Autor vystudoval grafickou školu, dále Akademii výtvarných umění v Praze a roční studium na Akademii v Holandsku. Ivan Kalvoda je sochař pracující především na úkolech spojených s architekturou (fontány, reliéfy, plastiky v materiálech kámen, terakota, kov). Průběžně se věnuje kresbě a malbě. Vystavoval v České republice, Holandsku, Německu a Dánsku. Působil jako pedagog na Fakultě architektury a Výtvarné škole V. Hollara. V poslední době se věnuje fúzi sochařství a malby či grafiky (papírové plastické reliéfy). Ivan Kalvoda je členem organizačního Výboru pro znovuvytvoření pomníku prezidenta Wilsona, který byl zničen nacisty. Ivan Kalvoda Místo černé skládky nový park Od konce prázdnin je v Dubči otevřený nový přírodní park. Zmizela černá skládka kolem Říčanského potoka a na ploše dva a půl hektaru, osázené zelení, najdete i nový okrasný rybníček. Přes potok, který ho napájí, vede celá řada můstků. Naší snahou bylo, aby park zcela respektoval původní charakter krajiny. Celkově jsme revitalizovali dvacet šest tisíc čtverečních metrů rumišť a náletových ploch a rozsáhlou černou skládku. Místo, které po desetiletí hyzdilo tuto okrajovou část Prahy, je dnes vzorem toho, jak by se mohly v budoucnosti přeměnit i další neutěšené kouty hlavního města, upozornil náměstek primátora hlavního města Prahy Pavel Klega. V parku najdeme podrobný informační Slavnostní otevření nového parku systém s řadou rozcestníků a informačních tabulí, který usnadní návštěvníkům orientaci mezi novými záhony, okrasnými keři a stromy. K odpočinku jim poslouží řada laviček a kruhové vyhlídkové odpočívadlo. Dominantou nového ostrova zeleně je stupňovitý amfiteátr a vyhlídková věž, ze které můžete přehlédnout jednotlivé části parku. Prostor je z velké části bezbariérový. Dubečský park je ideálním prostorem k rodinné relaxaci. Pro děti je tu například přírodní bludiště s vyhlídkou. Celé místo má opravdu své kouzlo a věřím, že se stane místem odpočinku jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky odjinud, říká Pavel Klega. Ostatně i na ně projektanti mysleli a navrhli parkoviště u hlavního vchodu. Přírodní park v Dubči vznikl za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj, hlavního města Prahy a s pomocí dotací ze státních fondů. Karel Pleiner Kam s obnošeným šatstvem Na území MČ Praha 15 se vracejí kontejnery na obnošené šatstvo. Najdete je opět v areálu OC park Hostivař (Interspar) vedle zadního vchodu. Do kontejneru lze odkládat čisté šatstvo, boty, kabelky vždy zabalené či uložené v tašce. O umístění dalších kontejnerů budeme včas informovat. OŽP ÚMČ Praha 15 Distribuce Hlasatele Vážení spoluobčané, připomínky k distribuci měsíčníku Hlasatel volejte na tel. č nebo pište na Říjen Hlasatel 13

14 Informace ze ZŠ a MŠ Angličtina s rodilým mluvčím na ZŠ Křimická je výborným doplňkem školní výuky I v letošním školním roce mají žáci Základní školy Křimická možnost učit se angličtinu s rodilým mluvčím. Kurzy Wattsenglish jsou skvělým doplněním klasické školní angličtiny rozvíjejí především poslechové a komunikační dovednosti dětí, a to formou her a zábavných aktivit. Kontakt s rodilým mluvčím je pro děti zároveň silnou motivací se jazyk skutečně naučit. 14 Hlasatel Říjen 2010 Se společností Wattsenglish spolupracujeme již čtvrtým rokem, upřesňuje zástupkyně ředitele PaedDr. Světlana Vojtová, jsme velmi rádi, že dětem můžeme tento způsob výuky nabídnout. Je to naprosto jiná forma než při běžném vyučování. Děti navíc skvěle pochytí i správnou výslovnost a melodii. O kroužek prý mají zájem především žáci prvních až třetích tříd. Vzhledem k tomu, že se jedná o skupinky o maximálním počtu 12 dětí, může lektor uplatňovat velmi individuální přístup, dodává S. Vojtová. Metoda Wattsenglish je založena na vytvoření bilingvního prostředí, děti se vlastně s jazykem seznamují stejným způsobem jako s řečí mateřskou. Nejedná se o žádné biflování slovíček a výuku na principu kočka = cat. Rodilý mluvčí představuje pro děti tu nejpřirozenější výzvu ke komunikaci, vysvětluje Marek Kadlec ze společnosti Wattsenglish. Díky angličtině se s ním totiž mohou dorozumět, mohou si s ním hrát. Děti nejdříve reagují pouze neverbálně - pohybem, akcí Mají radost, že lektorovi rozumí, a to je obrovsky motivuje. Velmi brzy pak začínají samy tvořit anglické věty. Wattsenglish věnuje výběru a školení rodilých mluvčích velkou péči. Nejenže musí splňovat všechny předpoklady pro práci s dětmi a mít dosažené vysokoškolské vzdělání, pravidelně také musí absolvovat školení Wattsenglish pod vedením našich metodiků, vypočítává M. Kadlec. Tím je zaručena jejich naprostá profesionalita a neustálý růst. Důležitá je také spolupráce s českým učitelem a návaznost na to, co děti probírají v hodinách. Rodilý mluvčí se vždy domluví s naším učitelem a na základě těchto konzultací připraví celý blok aktivit, potvrzuje S.Vojtová. Angličtina s rodilým mluvčím tak efektivně rozšiřuje a doplňuje školní osnovy. Mgr. Dana Filipová Šesťáci ze ZŠ Křimická na adaptačním pobytu Mít dobrou partu z dětí ve třídě je přáním každého žáka i třídního učitele. 6. A na ZŠ Křimická vznikla letos z žáků 5. A, 5. B a 6 nově příchozích z jiných škol. Spolu s vedením školy jsme jim chtěli dát příležitost se stmelit do dobré party co nejdříve. Objednali jsme pro ně proto třídenní adaptační program Ekocentra Jižní Město v areálu VŠTVS Palestra v Hostavicích. Tým 7 studentů, včele s jejich profesorem, nám na každý den sestavili zajímavý program z týmových sportovních her a socioher, takže se žáci nenásilnou formou sblížili a lépe poznali. Mgr. Kamila Merxbauerová, třídní učitelka ZŠ Křimická na akci Ptačí trylky Lesy hl. m. Prahy jsou organizací, která mimo jiné připravuje poutavé výukové programy pro školy i veřejnost. O jejich kvalitě se letos přesvědčili žáci 4. B, 5. A, 5. B, 6. A a 7. A během zářijové akce Ptačí trylky v Kunratickém lese. Na místo přírodovědných a výtvarných dílen nás dovedla kvízová stezka, během níž jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí z ptačího světa. Dílna Ptačí stezka se skládala z několika stanovišť zaměřených na vybrané druhy pěvců, dravců, sov a vodních ptáků. Ornitologové z dílny Není kroužek jako kroužek zasvětili žáky do pravidel kroužkování. V dílně duše kamenů se žáci na chvíli stali amatérskými geology, učili se o horninovém cyklu, hledat s pomocí geologického kladívka v kamenech zkameněliny prvohorních živočichů a zorientovat se v přírodě pomocí kompasu. Na žáky čekala také výtvarná dílna, kde se seznámili s pastelkovou technikou výtvarnice Marie Brožové a výráběli různé výrobky z přírodních materiálů. Vydařená akce přispěla k environmentální výchově, realizované na naší škole. Mgr. Kamila Merxbauerová (koordinátor EVVO na ZŠ Křimická) Podchod u ZŠ Hornoměcholupská v novém kabátě Kdybyste šli podchodem u Základní školy Hornoměcholupská ještě před prázdninami, asi by se vám nelíbil špinavé zdi, odpadky Proto jsme se rozhodli společně s naší radnicí dát podchod do pořádku. Byl v jedné barvě nově vymalován a upraven tak, aby jeho prostředí bylo co nejpříjemnější. Chlapci a děvčata zejména ze VII. B naší školy, společně s paní učitelkou Světlanou Dohnalovou, jej vyzdobili motivy džungle. Přijďte se podívat. Nám všem se moc líbí. Doufáme, že nám tak hezký vydrží dlouho! Pracovníci a děti ze ZŠ Hornoměcholupská Foto: Jiří Doutnáč

15 4. C ze ZŠ Veronské náměstí Na ptačí stezce Žáci ze 4. C byli v Kunratickém lese na výukovém programu Na ptačí stezce. Velmi pěkný program byl uskutečněn organizací Lesy Praha a úzce navazoval na učivo přírodovědy Společenství les. ZŠ Veronské náměstí ŠPANĚLSKO 2010 aneb Krakeni, Delfíni, Žraloci a Medúzy ze ZŠ Hostivař u moře Již počtvrté se děti z naší školy vydaly na cestu za sluníčkem a mořem. Tentokrát bylo cílem cesty španělské městečko Santa Suzanna. Po cestě zpět udělali účastníci zájezdu mezi sebou anketu, ve které odpovídali na otázku: Co se ti nejvíc na škole v přírodě líbilo? Martin M., Simona, Táňa, Anička Š., Bára R., Pepa, Bára Pu., Jitka: Moře a velké vlny. Dan H., Lukáš: Moře a pláž. Eliška: Opalování a pletení copánků. Patrik, Bára Pá.: Švédské stoly. Jura: Spaní. Monika: Prosklený výtah. Matěj, Dan T.: Salta do bazénu. Vašík, Terezka: Výlet do Barcelony. Míša B.: Sagrada Familia. Ivanka: Mozaiky od Gaudího. Karel: Sto metrů dlouhá lavička. Lucka, Míša S., Adélka, Nikola, Kuba: Akvárium v Barceloně. Honza L., Karolína, Martin L., Honza Č., Anička E.: Zpívající fontána. Jak je vidět, děti si to užily. A teď už hurá do školy a třeba zase za rok Za kolektiv učitelů sepsala Mgr. Dita Macháčková Srdíčkové dny na ZŠ Veronské náměstí V týdnu od 13. do 17. září 2010 se žáci naší školy již 4. rokem účastnili charitativní akce Srdíčkový den. Letošní sbírka je určena konkrétně na nákup špičkových inkubátorů pro FN v Hradci Králové a v Ústí nad Labem. Část výtěžku se má použít i na pomoc MŠ postiženým letošními povodněmi. Žáci naší školy k akci přistupují velmi zodpovědně a s velkým elánem a snahou pomoci. Menší děti prodávají srdíčka vždy v budově školy. Větší žáci z 8. a 9. tříd nabízejí srdíčka v okolí obchodního centra Albert a na pěší zóně na Jižním Městě. Jako každoročně, tak i letos se dětem podařilo prodat velkou většinu srdíček. Je to především proto, že děti si uvědomují potřebnost této akce a velmi zodpovědně se snaží přesvědčit nás dospělé o tom, že musíme mít neustále na paměti nutnost pomáhat potřebným. Za to jim patří dík za snahu, pochopení a slušnost, se kterou k této akci přistoupily. Alexandra Doleželová, ZŠ Veronské náměstí 2010 Říjen Hlasatel 15

16 Kronika událostí Chasa přichází... Hospodář zahajuje dožínkovou veselici Dožínky v Hostivaři Nabídka bioproduktů byla pestrá Ve dnech 17. a 18. září se v konal v Toulcově dvoře již 17. Biojarmark a po třinácté proběhly Dožínkové slavnosti. Dvůr hostil nejen bioprodejce a řemeslníky, ale i hudební a taneční soubory. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavy, byly připraveny dílničky pro děti, soutěže, slosování a slavnost korunoval dožínkový průvod. Počasí i slavnost vyšly na jedničku. Text a foto: Marie Zdeňková Folklorní soubor Pohoda sobotního odpoledne Vystoupení folklorní skupiny Výstava Pražské výletní restaurace Pražané, po namáhavé práci potřebujete odpočinek, klid a osvěžení! Ven z dusné Prahy!..., tak lákali majitelé restaurací svoje hosty na počátku minulého století. Výstava ve dvou sálech Muzea hlavního města Prahy věrně přibližuje atmosféru zelených útulků na periferii města. Spolu s výstavou vyšla stejnojmenná knížka, ve které jsou mimo jiné uvedeny i hostivařské hospody a restaurace, za kterými se tenkrát cestovalo z Prahy vlakem. Zájemci o historii si jistě výstavu, jejíž součástí je i fungující dobová restaurace, ani knihu nenechají ujít. Text a foto: Marie Zdeňková Z tiskové konference Autor výstavy Mgr. Tomáš Dvořák Kouzlo výletní dobové restaurace Z výstavy, (i kuřáci měli své spolky - v rámečku) 16 Hlasatel Říjen 2010

17 13. září bylo slavnostně otevřeno hřiště v Loučimské ulici a předáno veřejnosti. Naši senioři Klub seniorů - CSOP Praha 15 Program: říjen října vycházka po Praze: Domovní znamení - vede pí E. Jansová, informace podá pí Čelikovská , pí Topolová října přednáška Policie ČR začátek 14:30 hod 20. října autobusový zájezd. Muzeum a automobilka Mladá Boleslav informace podá pí Čelikovská nebo pí Topolová 21. října posezení s harmonikou a houslemi začátek 14:30 hod 26. října kulturní odpoledne začátek 14:30 hod 5. října začíná slavností zahájení Senior akademie od 11:00 hod. Přihlášení účastníci se účastní přednášek Policie hl. m. Prahy každé úterý v době 11:00 13:00 hod. Připravujeme listopad 1. listopadu vážná hudba - začátek 13:30 hod 9. listopadu posezení s houslemi a harmonikou začátek 14:30 hod 11. listopadu promítání s přednáškou Filipíny - začátek 14:30 hod 18. listopadu kulturní odpoledne - začátek 14:30 hod 24. listopadu výlet do svíčkárky v Šestajovicích 25. listopadu kavárnička - na elektronické klásevy hraje Mgr. Václav Vomáčka, začátek 14:30 hod prosinec 2. prosince dalmatinské písně pí Anna Kordič začátek 14:30 hod 6. prosince vážná hudba začátek 13:30 hod 8. prosince předvánoční setkání přátel sál v Kolovratech, hraje Duo Vanc, informace podá pí Čelikovská nebo pí Topolová 15. prosince autobus historickou Prahou - pouze pro špatně se pohybující 20. prosince vánoční besídka I - hudební kroužek 21. prosince vánoční besídka II - klub seniorů Informace o programu a akcích podá paní Jindra Čelikovská. Jindra Čelikovská, vedoucí centra aktivizačních činností Náramky, které dávají pocit bezpečí Novinky v péči o seniory v našem Domě s pečovatelskou službou. Dům s pečovatelskou službou byl uveden do provozu v roce 1999 a tak je zřejmé, že některá technická zařízení již neplní svou funkci. Proto v současné době probíhá rekonstrukce vybavení bytů, které mají za úkol především chránit obyvatele. Jsou to v prvé řadě požární hlásiče, které při zakouření bytu nahlásí na ústřednu nebezpečí požáru a vyhlásí poplach. Ve všech bytech budou nainstalována čidla, která zajistí zvýšenou bezpečnost proti požáru v bytě seniorů. Další novinku, kterou zavádí Městská část Praha 15 ve svém Domě s pečovatelskou službou je tísňová péče. Mnozí senioři již jistě někdy pocítili, že změny zdravotního stavu mohou přijít velmi rychle a nečekaně, pak nastane problém dovolat se v případě náhlé nevolnosti rychlé pomoci. Právě pro tyto případy slouží nový systém tísňového volání, který se začíná instalovat v jednotlivých bytech seniorů. Jak toto zařízení funguje? V domácnosti seniora je nainstalovaná ústředna, která je napojena na dispečink. Každý senior dostane náramek, na kterém je tlačítko, s jehož pomocí se spojí s dispečinkem. Po zmáčknutí tlačítka je okamžitě informována pečovatelka, která poskytne pomoc, případně přivolá lékaře. Tento systém může zachránit život a i pro příbuzné bude znamenat větší klid a pocit, že je o jejich seniora dobře postaráno. Pořízení tohoto zařízení pro všechny klienty je samozřejmě nákladné, radnice Foto: Marie Zdeňková společně s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci se rozhodla zafinancovat celou akci s tím, že Centrum bude poskytovat uživatelům náramky za drobný měsíční paušál. Cílem projektu Městské části Prahy 15 je omezit narůstající počet zdravotních rizik i rizik kriminálního charakteru, které ohrožují seniory v jejich domovech. Tímto projektem se zvýší pocit bezpečí a zlepší se jejich psychický i zdravotní stav. PaedDr. Helena Lukasová, zástupkyně starosty 2010 Říjen Hlasatel 17

18 Sport a kultura Mladí vodní záchranáři na Mistrovství Evropy Mladí vodní záchranáři se v termínu od 1. do 5. září 2010 zúčastnili Mistrovství Evropy juniorů ve vodním záchranném sportu v belgických Antverpách. O medaile bojovalo celkem 14 zemí. Českou republiku reprezentovalo 10 mladých vodních záchranářů z místních skupin Brno-město, Neratovice, Český Krumlov, Těrlicko a Praha 15. Ve čtvrtek se konaly mořské a plážové disciplíny, kde se čeští reprezentanti výrazně zlepšili. V disciplíně Beach Flags (praporky) obsadil Martin Mácha 6. a Jakub Ondrůšek 7. místo. Česká štafeta ve složení Paška, Cabadaj, Ondrůšek a Kodým vybojovala 5. místo v disciplíně Rescue Tube Rescue. Největšího úspěchu však dosáhla Natálie Berounská, která si v Beach Run doběhla pro bronzovou medaili, následovala ji Kateřina Lehká na 4. místě. Páteční program byl věnován disciplíně SERC (Simulovaný závod schopnosti záchranáře reagovat na krizovou situaci). Po dvou šestých místech z let 2008 a 2009 se český tým ve složení Ondrůšek, Mácha, Cabadaj a Franková posunul na 5. příčku. Bazénové disciplíny, které se konaly na Olympijském stadionu v Antverpách, byly na programu v sobotu. Po řadě velmi pěkných umístění se v závěru šampionátu podařilo v disciplíně Line Throw (hod lanem) vybojovat ženské dvojici Franková, Skopalová 4. místo a mužům Mácha, Ondrůšek pak 8. místo. Nejlepší umístění ve štafetách 4 x 25 m Manikin Relay vyplavali muži Cabadaj, Kodým, Paška, Mácha, Tým reprezentantů ČR obsadili 9. místo. Celkovými vítězi se stali Italové, kteří tak obhájili prvenství z loňského mistrovství. Druzí byli Němci a třetí Španělé. Naši skončili na 11. místě. Muži pak obsadili celkově 9. místo a ženy 11. místo. Více na Martin Mácha Sbor dobrovolných hasičů - Horní Měcholupy pořádá POSVÍCENSKOU ZÁBAVU v kulturním domě VARTA Horní Měcholupy dne 26. listopadu 2010 od hod. v kulturním domě VARTA, Horní Měcholupy K tanci a poslechu hraje FOX Poděbrady Srdečně Vás zveme Předprodej vstupenek každé pondělí od v Klubu Varta Rezervace na tel , , Bezstarostná jízda Prahou Na frekvenci 92,6 FM Český Rozhlas Regina každý všední den , ojedinělý dopravní pořad v době dopravních špiček pořad především pro ty, kteří se auty, MHD i vlaky pohybují Prahou a jejím okolím proud dopravních informací bez zpoždění zdroje: všechny online kamery v dispečinku TSK, dispečeři DP, ČD, motohlídky v ulicích metropole, vy - naši spolujezdci na bezplatné telefonní lince pořad, který vám poradí, kudy byste v danou chvíli jet neměli, aby vám cesta netrvala déle, než je nezbytně nutné každý všední den jeden z vás, kdo zavoláte seriozní dopravní informaci na linku , získá poukázku na pohonné hmoty za 1000,- Kč od společnosti OMV Volejbalová škola Praha přijme 60 dětí 1. až 3. tříd na všestranný pohybový rozvoj a 60 žáků 4. a 5. tříd na výuku míčových her. Kontakt nebo Hlasatel Říjen 2010

19 Akce pro veřejnost v říjnu a listopadu na Toulcově dvoře Středa , Den stromů Tvořivé i poučné setkání při oslavě svátku stromů, výstava o památných stromech v Praze. Středa , Máme rádi morčata, protože jsou chlupatá Interaktivní odpoledne pro děti i dospělé. Pondělí , Ptákoviny Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš Tvořivé ptačí odpoledne. Pondělí 1.11., Ateliér včelky Máji Voňavé vyrábění Betlémů a figurek ze včelího vosku. Středa 3.11., Máme rádi morčata, protože jsou chlupatá Interaktivní odpoledne pro děti i dospělé. Středa 3.11., Práce s rounem a plstí Výtvarná dílna s přírodním i barevným ovčím rounem. Čtvrtek 4.11., Výtvarný ateliér Akvarel Naučte se s barvami malovat a prožívat. Sobota 6.11., Ošatky z pedigu Pletení z pedigu pro děti i dospělé. Pondělí 8.11., Oblasti ptačí a lidské Natura paradoxa Promítání s vyprávěním o ptačích oblastech v ČR. Úterý 9.11., Biotrhy na Toulcově dvoře Selské bio tržiště s širokým výběrem certifikovaných produktů. DIVADÉLKO FRYDOLÍN Sezóna 2010/2011 Začátek představení v 16 h. (pokud není stanoveno jinak). Pokladna otevřena od Vstupné 35 Kč říjen Kašpárek a ježibaba Jak voják Matěj mezi nebem a peklem putoval listopad Cesta za duhou Kašpárek si staví domeček - premiéra Křemílek a Vochomůrka Ledová chaloupka CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ pondělí h Tělocvičná jednota Sokol Hostivař Švehlova sokolovna, U Branek 674, Praha 10, Nabízíme k pronájmu společenský sál (10 x 20 m) na konference, plesy, narozeninové oslavy. zdravotní cvičení a kondiční cvičení pro každý věk úterý h orientální tanec h bodystyling - cvičení v pomalejším rytmu středa h cvičení na nářadí Kruhové peklo čtvrtek h orientální tanec h bodystyling - cvičení v pomalejším rytmu Otevřeno: pondělí úterý až pátek (přezůvky s sebou) Co vás u nás čeká: - tělocvična s různými prolézačkami, skluzavkami, trampolínou - opravená herna se spoustou hraček, které průběžně doplňujeme a se skluzavkou a bazénem plným kuliček - výtvarný koutek s vodovými barvami a s připravenými šablonami na vymalování, které každý týden měníme - v 11 hod. loutkové představení pro nejmenší např. Ledová chaloupka, O veliké řepě, O sněhulákovi aj. - zpívání a povídání říkanek s bubínky a tamburínami - hraní s velkým barevným padákem v tělocvičně - příjemné posezení při dobré kávě nebo čaji z naší kavárničky - v objektu sokolovny se také můžete nechat zkrášlit na kosmetice CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI Začínáme v týdnu od 13. září. Pondělí 9 10 hod hod hod. Čtvrtek hod. Pohybové hry, cvičení na nářadí, s gymbalóny, padákem, míči, pro děti od 2 do 6 let. Středa , Jako za starých časů, přijíždí svatý Martin Legenda o sv. Martinovi přijíždí na Toulcův dvůr. Středa , Ozvěny ekofilmu Promítání filmu HOME Promítání celosvětově uznávaného filmu o naší Zemi. Sobota , Perníková sobota Pečení a zdobení vánočních perníků tradičními i novými způsoby. Neděle , Konopné odpoledne II Konopné pečení chleba, vyrábění konopných výrobků a setkání s odborníkem. Sobota , Betlém ze šustí Přírodní materiály provázejí lidstvo odnepaměti. Rezervace programů na tel a u Místo konání a bližší informace o programech: Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10 Hostivař Tel ; URL: Doprava: ze stanic metra Skalka (A) a Opatov (C) autobusem č. 177 nebo č. 175 do zastávky Toulcův dvůr nebo na tel Místa je nutné předem rezervovat! - v mc Frydolínek - na internetu - sms na tel Monika Cibulková 23. října 9 12 h. Pletení z pedigu - košíků, ošatek aj. Pro pokročilé i začátečníky 6. listopadu 9 12 h. Korálkování - výroba vánoční ozdob i šperků z korálků (250 Kč) SOBOTNÍ DÁMSKÁ JÍZDA S JÓGOU 20. listopadu od 10 h. Sobotní dopoledne s cvičením powerjógy. (210 Kč) DIVADLO VOD STUDNY JAK TO DĚLAJÍ ANDĚLÉ ANEB STVOŘENÍ SVĚTA 5. listopadu od 19 h. Po loňském velkém úspěchu k nám s novou hrou znovu zavítá činoherní soubor z Modletic. Vstupné 35 Kč. MARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 11. listopadu od 18 h. Průvod začíná v 18 hod před Švehlovou sokolovnou malým ohňostrojem. Martin přijde se svou bílou kobylkou a provede průvod po okolí, kde budou čekat strašidelné bytůstky, které si pro nebojácné děti připravily sladké odměny. OCHUTNÁVKY VÍN 29. října od 19:30 Degustace cca 10 bílých a červených vín s výkladem. (150 Kč) Místa si rezervujte. MATEŘSKÉ CENTRUM FRYDOLÍNEK Od 2. do 10. října slavíme 10. výročí založení našeho mateřského centra. DÍLNY - WORKSHOPY (pro dospělé a děti od 8 let) Podrobnější informace na internetových stránkách GALERIE V CHODBĚ Od 12. září do 8. listopadu Výstava fotografií Jany Šorfové Servis počítačů, notebooků a tiskáren. Diagnostika ZDARMA. Tel.: MALÍŘSKÉ PRÁCE. TEL.: Koupím byt nebo rodinný dům kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné nájemní, družstevní, LBD (i nečlena družstva), služební, podnikový apod. Dekret do výměny mám. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce atd., vyřídím i právně velmi komplikované případy, stáhnu soudní výpověď, žalobu apod. Koupím i byt neoprávněně obsazený, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám i náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. Tel.: nebo PŘIJMU KADEŘNICI DO STUDIA V PRAZE 10 - PETROVICÍCH. Tel.: , MUDr. Jana Markalousová, ušní, nosní, krční, sluchadla, oznamuje, že od dubna 2010 je v plném provozu ordinace přestěhovaná z Polikliniky Ohmova 271, Praha 10 do ulice Janovská 486, Praha15. Ordinační hodiny: Po 8-12 hod hod. Út 7-14 hod. vyhrazeno pro objednané sluchadlové pacienty St 8-12 hod hod. Čt 7-11,30 hod. vyhrazeno pro objednané pacienty na audio Pá 7-12 hod hod. Přednost mají objednaní pacienti, na vyšetření je vhodné objednání - tel.: Po, St, Pá nebo Ordinace je umístěna v Domě s pečovatelskou službou, v hlavní budově za vrátnicí. Spojení: bus č. 154, zastávka Janovská Říjen Hlasatel 19

20 SIMPLY CLEVER ZIMNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA OD DO JEN ZA 99 KČ Nechejte si u nás zkontrolovat před zimou Váš vůz Škoda a objednejte jej na Zimní servisní prohlídku jen za 99 Kč. Pokud během Zimní servisní prohlídky Vašeho vozu najdeme nějakou závadu, nabídneme Vám na její odstranění slevu 20 % na práci a 5 % na materiál. To vše bez ohledu na stáří Vašeho vozu. Více informací získáte na telefonním čísle PŘEKVAPIVÁ ZIMNÍ NABÍDKA Auta nejsou naší prací, ale koníčkem. ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství Váš autorizovaný servisní partner Škoda: Auto Štěpánek, a.s. Dolnoměcholupská Praha 10 - Hostivař Otevírací doba : Po-Pá: 6:30 až 18:00 Sobota: 8:00 až 12:00 Neděle: zavřeno Kontakty: Tel.: Přijeďte se svým vozem Škoda. Zavolejte a objednejte se. Těšíme se na vás. Vychází v Praze měsíčně, mimo červenec a srpen Vydává: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, IČ: Vedoucí redakce: Jana Šimků Tajemnice redakce: Kateřina Rathausová; Adresa redakce a příjem inzerce: Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, tel , fax: , Podávání inzerce každé pondělí a středu od do hod. Uzávěrka: Výroba a distribuce: Grátis s. r. o. Toto číslo vyšlo v nákladu výtisků ZDARMA. Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E Číslo 8/2010 vyšlo Za obsahovou a věcnou správnost odpovídá autor. Číslo 9/2010 Hlasatele vyjde ve čtvrtek 11. listopadu Hlasatel Říjen 2010

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Kam za zábavou přímo v Hostivaři?

Kam za zábavou přímo v Hostivaři? Kam za zábavou přímo v Hostivaři? http://www.parkhostivar.cz/ Obchodní centrum Park Hostivař nejen centrálním obchodním střediskem v Hostivaři, co se nákupů týče, ale také příjemným místem aktivního odpočinku.

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010 Přehled usnesení 94. RMČ R-1833 Oprava vstupů Livornská 421 429, Praha 10 Materiál byl stažen z programu jednání a zrušen. R-1847 Návrh na poskytnutí bytu č. 10, vel. 1+1, Milánská 417, Praha 10 panu Ing.

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

dotazník č. délka života v obci

dotazník č. délka života v obci 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 muž žena dotazník č. délka života v obci ost s bydlením a kvalitou života v obci obyvatel obce ost s neost s ano ne věk vzdělání společné akce s dětmi práce zastupitelstva investiční

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Analýza ekologického stavu

Analýza ekologického stavu Analýza ekologického stavu ZŠ a MŠ Krásná Lípa Datum: DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (červen 2013), DEN EKOŠKOLY (září 2013) Provedli: členové Ekotýmu Zpracování výsledků: schůzka Ekotýmu 27.9.2013 ODPADY 1.

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury

Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury Tabulka č. 7b) Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury (v tis. Kč) UKAZATELÉ 2006 2007 2008 2009 2010 MŠ Riegrova oprava vchodu pro děti 250 rekon.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP)

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 1. Obchodně průmyslové plochy jsou polyfunkční území pracovních aktivit a vybavenosti určené pro umístění průmyslových staveb

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

Prodej bytu formou soutěže Uzávěrka 14.5.2009

Prodej bytu formou soutěže Uzávěrka 14.5.2009 F-real, s.r.o. www.f-real.cz Železná 14 Tel: +420 222 717 886 Praha 1, 110 00 GSM: +420 777 745 037 Prodej bytu formou soutěže Uzávěrka 14.5.2009 Byt 4+1 s terasou, 129 m 2 osobní vlastnictví Studentská

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ

NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ KRYTÉ PROSTORY PROVOZOVNA: Popovice 379, tel.: (+420) 724 390 839 e-mail: info@amfikbukovina.cz RESTAURACE Kapacita: 40 míst + 40 míst terasa Příjemné posezení na letní

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 Hezký Milíčov Jednání občanů a odborníků 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

41. RS Studenov - výměna oken (lze provádět po etapách) 700.000,- Kč 50. - oprava přístupu do školičky 150.000,- Kč

41. RS Studenov - výměna oken (lze provádět po etapách) 700.000,- Kč 50. - oprava přístupu do školičky 150.000,- Kč Seznam stavebních akcí, který vznikl na základě požadavků jednotlivých organizací a obyvatel města Neratovic, a ze kterého budou zastupitelé vybírat do 28. 1. 2011 akce určené k realizaci v tomto roce.

Více

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole 1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole denně prováděné práce: - vyprázdnění odpadkových košů, třídění odpadu, výměna hyg.sáčků,

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva:

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: Dražba administrativní budovy ul. Ostrožná č.p. 208/4, 746 01 Opava

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více