VÁŠ DOPIS ČJ. /ZE DNE ČÍSLO JEDNACÍ VYŘIZUJE / LINKA V CHEBU DNE MUCH 65362/2014 Bc. Jiří Kurucz /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁŠ DOPIS ČJ. /ZE DNE ČÍSLO JEDNACÍ VYŘIZUJE / LINKA V CHEBU DNE MUCH 65362/2014 Bc. Jiří Kurucz / 172 21.08.2014"

Transkript

1 *MUCHX00S9G2B* Dotčení uchazeči VÁŠ DOPIS ČJ. /ZE DNE ČÍSLO JEDNACÍ VYŘIZUJE / LINKA V CHEBU DNE Bc. Jiří Kurucz / Oznámení o výběru nejvhodnější Oznamuji Vám tímto dle 81 odst. 3 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), že zadavatel město Cheb na základě doporučení hodnotící komise rozhodl takto: nejvhodnější nabídkou podlimitní veřejné zakázky Dodávka licencí softwarových produktů v rámci licenčního programu Microsoft Select Plus pro veřejnou správu je nabídka společnosti Servodata a.s., Dolnoměcholupská čp. 1418, č.or. 12, Praha 10. Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise. Kritériem hodnocení byla ekonomická výhodnost dle 78 odst. 1 písm. a) zákona, která byla posuzována podle 2 dílčích hodnotících kritérií. Dílčí hodnotící : Maximální počet bodů: 1. Celková výše slevy v procentech Nabízený rozsah technické podpory 5 Popis dílčích hodnotících kritérií: 1. Celková výše slevy v procentech V rámci tohoto uchazeč nabídl celkovou výši slevy v procentech z Ceníku licenčního programu Microsoft Select Plus. Výše slevy se vztahuje k cenám obsaženým ve zmíněném ceníku v EUR. Sleva byla stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, Str. 1/5

2 rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) za celý předmět plnění. Výše slevy je platná a garantovaná pro celé období trvání rámcové smlouvy. Čím vyšší je nabízená sleva v procentech z ceníku, tím výhodněji je dílčí kritérium hodnoceno. Maximální výše bodů za toto dílčího hodnotící kritérium je Nabízený rozsah technické podpory V rámci tohoto byl hodnotící komisí hodnocen rozsah nabízené technické podpory. Poskytování technické podpory se týká podpory pro nasazení a řešení problémů s nasazením produktů Microsoft. Tato podpora musí být poskytována v českém jazyce. Maximální počet bodů za toto dílčí hodnotící kritérium je 5. Rozsah nabízené technické podpory Počet bodů přidělených dle nabízeného rozsahu technické podpory 5 dní v týdnu 8 1 bod 7 dní v týdnu 8 3 body 7 dní v týdnu 24 5 bodů Způsob hodnocení kritérií 1. Celková výše slevy v procentech Hodnocená celková výše slevy v procentech Nejvyšší nabízená celková výše slevy v procentech X maximální počet bodů (95 bodů). Výsledná hodnota bude zaokrouhlována matematicky na 2 desetinná místa. Pro hodnocení byla použita hodnota uvedená v krycím listu. 2. Nabízený rozsah technické podpory V rámci tohoto přidělila hodnotící komise počet bodů jednotlivým nabídkám dle nabízeného rozsahu technické podpory (viz tabulka výše). Uchazeč byl povinen si vybrat jednu z uvedených variant rozsahu technické podpory a uvést ji do své (příloha č. 1 ZD). Pro hodnocení byla použita hodnota uvedená v krycím listu. Str. 2/5

3 Hodnotící komise sestavila pořadí nabídek v každém hodnotícím kritériu. Body získané v jednotlivých hodnotících kritériích se v rámci celkového hodnocení veřejné zakázky sečetly. Nabídka, která získala celkově nejvyšší počet bodů, byla nabídkou nejvýhodnější. Uchazeč, který ji předložil, bude vyzván k podpisu rámcové smlouvy. V případě rovnosti bodů 2 a více uchazečů by se konečné pořadí nabídek stanovilo tak, že uchazečem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude ten, který by nabídl vyšší hodnotu celkové slevy v procentech z ceníku, tj. získal větší počet bodů v rámci hodnocení 1. V případě, že i přesto 2 a více uchazečů by vykazovali rovnost bodů, byla by jako nejvýhodnější nabídka vybrána ta, která byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek dříve. 1. dílčí hodnotící kritérium - Celková výše slevy v procentech; maximální počet bodů: 95 Matematická metoda výpočtu: (Hodnocená celková výše slevy v procentech / Nejvyšší nabízená celková výše slevy v procentech X maximální počet bodů ) Obchodní firma/název/jméno, příjmení Servodata a.s., Dolnoměcholupskáčp.1418,č. or.12, Praha 10 T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4 AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, Ostrava Hodnota celkové výše slevy v procentech Nejvyšší nabízená celková výše slevy v procentech Počet bodů 1. dílčího Průběžné pořadí v rámci 1. 17,9 17,9 95, ,0 17,9 63, ,7 17,9 93,94 2. Str. 3/5

4 2. hodnotící kritérium Nabízený rozsah technické podpory; maximální počet bodů: 5 Matematická metoda výpočtu: Hodnotící komise přidělila počet bodů jednotlivým nabídkám dle nabízeného rozsahu technické podpory (viz tabulka v kap. 7 ZD) Obchodní firma/název/jméno, příjmení Servodata a.s. Dolnoměcholupskáčp.1418,č.or.12, Praha 10 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, Ostrava Nabízený rozsah technické podpory 7 dní v týdnu 24 5 dnů v týdnu 8 7 dní v týdnu 24 Počet bodů získaný v rámci 2. dílčího Průběžné pořadí v rámci Matematická rekapitulace a výsledek hodnocení podaných nabídek Obchodní firma/název/jméno, příjmení Počet získaných bodů v rámci 1. dílčího Počet získaných bodů v rámci 2. dílčího Celková bodová hodnota v rámci hodnotících kritérií 1 a 2 Konečné pořadí uchazeče Servodata a.s. Dolnoměcholupskáčp.1418,č. or.12, Praha 10 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, Ostrava 95, , , , , ,94 2. Str. 4/5

5 Poučení: Dle ustanovení 110 odst. 4 zákona lze podat námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější. Stěžovatel musí námitky proti úkonům zadavatele doručit zadavateli do 10 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější veřejné zakázky. Zadavatel si v souladu s ustanovením 81 odst. 4 zákona vyhradil v zadávacích podmínkách právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější na profilu zadavatele s tím, že v takovém případě se považuje oznámení o výběru nejvhodnější za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění tohoto oznámení na profilu zadavatele. Na základě 82 odst. 1 zákona zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož byla vybrána jako nejvhodnější. S pozdravem Bc. Jiří Kurucz úředník veřejných zakázek Str. 5/5

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY (dle 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Zadavatel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. zastoupeno: prof. Ing. Miloslavem Šimkem, CSc., ředitelem

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Forma zadávacího řízení: Limit

Více

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: 13223/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Ing.Ctibor

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08 Strana 1 ze 20 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00XTE3G* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 145543/2011 Sp. zn.: KŘ/37520/2011/Lel 091.1.1 V10 Vyřizuje: Mgr. Lenka Lelitovská Odbor. Odbor

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3. Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096 Název zakázky: Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem 35 510 44 35 55 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 11. 014 Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ PRAHA 10, V ÚŽLABINĚ 320 firma k rukám Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky více

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k veřejné zakázce: NÁJEM MOBILNÍCH KANCELÁŘÍ v rámci projektu Efektivní systém rozvoje

Více

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. se4~retar~át ř~d~et~ c~ař~tviv.v,i. Doš o 20-02- 201 Zadavaci dokumentace pro veřejnou zakazku maléh č / ~2ĺ,~ owř~ rrnsahunas[úž1 Zadavatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více