instalační příručka Obsah verze 2 Představení... 1 Instalace... 2 Aktualizace... 3 Začínáme... 4 Zkrácený návod... 5 Bezpečnostní pokyny..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "instalační příručka Obsah verze 2 Představení... 1 Instalace... 2 Aktualizace... 3 Začínáme... 4 Zkrácený návod... 5 Bezpečnostní pokyny.."

Transkript

1 instalační příručka verze 2 Obsah Představení... 1 Instalace... 2 Aktualizace... 3 Začínáme... 4 Zkrácený návod... 5 Bezpečnostní pokyny.. 6 Výrobce: ACUM s.r.o. Puškinova Horšovský Týn Copyright 2011 ACU-M s.r.o.

2 Představení ACU-M Systém ACU-M slouží jako pomocník při posuzování energetického stavu lidského těla a při jeho ladění. Využívá zkušeností čínské medicíny a zároveň se orientuje na metodiku, kterou v minulém století vypracoval Willy Penzel. Zařízení se skládá ze sondy, kterou lze využít i na samostatné měření a stimulaci, z převodníku a programu. Autoři Na vývoji zařízení se podíleli: Dr. Zdeněk Šos - odborná stránka, Ing. Miroslav Ešner - koordinace a technická stránka, Miroslav Hokeš - vývoj SW a návrh převodníku, Součásti balení Zařízení je dodáváno v základní sestavě: sonda rozšířená o konektor pro výstup signálu a připojení napájení z převodníku převodník signálu HW klíč USB s instalačním SW a uživatelskou příručkou elektroda do ruky kabel pro spojení sondy s převodníkem USB kabel pro propojení převodníku s počítačem instalační manuál Čelní pohled na převodník Panel zleva: konektor 2.5 jack pro připojení sondy USB - mini USB konektor pro připojení k PC LED (bez označení) - signalizace přenosu dat kalibrační výstup označený trojúhelníkem konektor na připojení elektrody 1

3 Instalace Požadavky na instalaci Minimální požadavky na počítač operační SW Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 volné dva porty USB 2.0 volný 1 GB na HD obrazovka s rozlišením alespoň 800x600 bodů doporučeno připojení k internetu pro aktualizace softwaru. Pod MAC OS je možné provozovat aplikaci na virtualizovaných windows (např. Parallels Desktop nebo WMware). Instalace programu Instalace má dvě základní části. V první nainstalujete program a po jejím dokončení můžete připojit a nainstalovat převodník. 1. Zasuňte USB klíč do volného slotu USB a nechte systém zařízení identifikovat. V případě potřeby doinstalujte ovladače pro USB klíč. Zatím nepřipojujte převodník! Pokud provádíte instalaci do systému Windows 7, je nutné nejprve vypnout řízení uživatelských účtů (úroveň zabezpečení): Ovládací panely / Systém a zabezpečení / Centrum akcí / Změnit nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů - přesuňte jezdec do spodní polohy a potvrďte stisknutím tlačítka OK - restartujte PC Po dokončení instalace je možné nastavit úroveň zabezpečení zpátky na původní hodnotu, ale pro provoz počítače není toto omezení zapotřebí. 2. USB klíč je označen ACU-M. V jeho základním adresáři spusťte program SETUP.EXE. Tento program můžete spustit i z jiného umístění. Pro instalaci není USB klíč ACU-M nutný. 3. Spustí se "Průvodce instalací", v kterém po rozbalení souborů pokračujte tlačítkem Další. 4. Vyberete adresář, do kterého chcete program nainstalovat a zvolíte Další. 5. Po výběru tlačítka Instalovat bude instalátor pokračovat v instalaci. 6. Po stisknutí tlačítka Dokončit je instalace hotová, v nabídce Start v Programech se objeví složka ACU-M, s programy ACU-M a Update. Zároveň se umístí zástupce programu ACU-M na plochu. Instalovaný program je nutné zaregistrovat v záložce nastavení. Instalace převodníku 1. Připojte převodník k PC. Systém při prvním zapojení spustí instalaci ovladačů převodníku. 2. Potvrďte automatické vyhledání nejlepšího ovladače systémem. Pokud by jej systém nenašel 2

4 můžete použít ruční zadání umístění ovladače. Naleznete jej v adresáři programu, standardně C:\Program Files\MH System\ACU-M\driver. Oprava instalace a odinstalování Instalátor umožňuje kromě počáteční instalace opravu nainstalovaných souborů odinstalování programu ACU-M. V případě spuštění programu setup.exe v počítači s nainstalovaným programem ACU-M se objeví následující obrazovka. Aktualizace Aktualizace jsou volně dostupné na webu a vyvolávají se z menu Start / programy volbou ACU-M/Aktualizace. Po spuštění programu se řídíte instrukcemi v okně aktualizačního programu. Okno spuštěného programu: Aktualizaci lze také spustit z běžícího programu tlačítkem Update v záložce Nastavení. 3

5 Začínáme Program běží v plném režimu pouze s USB klíčem zasunutým ve slotu USB. Při prvním spuštění je nutné klíč zaregistrovat. Při dalších spuštěních je přítomnost klíče nutná pouze při spuštění programu. Bez USB klíče běží program v režimu DEMO s omezenou funkčností. Registrace programu 1. Při spuštění ACU-M se zasunutým USB klíčem se zobrazí 2. Zvolte záložku Nastavení / O programu a stisknete tlačítko Načíst pro načtení Licenčního čísla z USB klíče. Registrace je možná i pokud je USB klíč vložen dodatečně při spuštěném programu. Po jeho vložení opět stisknete tlačítko Načíst v Nastavení / O programu. Tentokrát se doplní s Licenčním číslem také Číslo HW klíče. Připojení převodníku a první nastavení Připojíte převodník k PC a do něj zapojíte sondu. Při prvním připojení převodníku systém pravděpodobně spustí instalaci ovladačů převodníku, kterou musíte dokončit. Po úspěšné instalaci doporučujeme provést kalibraci sondy v záložce Nastavení / Nastavení. Zároveň zde ověříte úspěšnost instalace převodníku - v okénku pod tlačítkem Najdi ACU-M se zobrazí parametry připojení. Pozn.: pokud se parametry připojení nezobrazí ani při opakovaném stisku Najdi ACU-M, odpojte převodník od PC a restartujte program. Nakonec nastavte informaci o uživateli a proveďte aktualizaci programu přes internet. Režim bez USB klíče (demo) Po odklepnutí hlášení o nepřítomnosti klíče je možné používat většinu funkcí programu. V knihovně lze zobrazovat obrázky drah a bodů pouze pro dráhu jater a nelze změřit více než 2 hodnoty. Je možné procházet grafy vzorového měření s plnou funkcionalitou. 4

6 Rukověť - zkrácené představení programu V této kapitole se pokusíme zhruba přiblížit možnosti programu a postup práce. Detailní informace získáte v dalších kapitolách. Začínáme Nejprve program nainstalujte z dodané flash paměti, která je zároveň HW klíčem. Po instalaci nezapomeňte klíč zaregistrovat v záložce Nastavení / o programu - bez registrace běží program v omezeném režimu. Po úspěšné instalaci doporučujeme s připojeným převodníkem a sondou provést kalibraci sondy v záložce Nastavení / Nastavení. Zároveň zde ověříte úspěšnost instalace převodníku - v okénku pod tlačítkem Najdi ACU-M se zobrazí parametry připojení. Je vhodné nastavit svoji identifikaci v záložce Nastavení / Nastavení / Informace o uživateli. Založení klienta Prvním krokem při měření je založení klienta v záložce Klienti nebo výběr již existujícího záznamu. Po stisknutí tlačítka Vložit nového klienta se provede přepnutí do záložky Karta, kde zadáte jméno a popřípadě další údaje. Po založení nebo výběru klienta jeho jméno nahradí nápis Karta v záložce Karta (druhá zleva). V záložce karta můžete tlačítkem Historie otevřít textový soubor určený pro uložení dalších údajů o klientovi. Měření Jakmile máte vybraného klienta, zpřístupní se záložka Měření. Měření odstartuje stiskem tlačítka příslušné sady bodů, například P-Pramene. Otevře se okno nového měření, klient uchopí do ruky elektrodu a spustíte měření tlačítkem Spustit měření. Během měření se snažíte nalézt místo s nejmenším odporem (sonda vydává nejvyšší tón a sloupec na obrazovce vpravo dole je nejvyšší) a toto místo udržet. Je důležité při měření používat konstantní sílu přítlaku sondy. Po skončení měření všech 24 hodnot stiskněte tlačítko Uložit. Provede se návrat do záložky měření naměřená sada hodnot je zobrazena na nejvyšší pozici pravého seznamu. Vyhodnocení V záložce Měření je k dispozici několik grafů, které obsahují i doporučené řešení (kromě grafu Vyhodnocení odchylek). Graf se spustí stiskem ikonky grafu a převezme sadu dat, která je zvýrazněná v seznamu v pravém podokně. Pokud není zvýrazněná žádná, převezme se nejvyšší (nejnovější měření). Doporučené řešení jsou přístupná po stisknutí tlačítka Zobrazit vyhodnocení, konkrétní řešení vyberete pokliknutím na vybraný řádek v tabulce. Tlačítkem Clip lze zatržené doporučené řešení přenést do textového souboru aktuálního doporučení. Aktuální doporučení se V záložce měření můžete využít porovnání grafů z více protokolů (maximálně 3). Zatrhněte protokoly, které chcete porovnat a ve formuláři Tisky, který je umístěn v pravé spodní části okna karty Měření, vyberte zvolené typy grafů a stiskněte tlačítko Tisk. Vygeneruje se HTML soubor, který lze vytisknout nebo převést do PDF. Knihovna V záložce Knihovna lze zobrazit průběhy drah, akupunkturní body a další pomocné soubory. Nastavení V této záložce naleznete help, možnost přepnutí do jiného režimu (APM / TCM) a změnu jazyka, kalibraci a testování sondy, nastavení údajů o uživateli a registraci. 5

7 Bezpečnostní pokyny Pokyny pro provoz Přístroj se skládá z akupunkturní sondy a převodníku a pokyny se vztahují na obě komponenty. Před použitím se ujistěte, že přístroj a jeho příslušenství nejsou viditelně poškozeny. Používání přístroje nenahrazuje návštěvu lékaře a léčbu. Nenechávejte přístroje blízko tepelných zdrojů a nepoužívejte je v blízkosti (1m) krátkovlnných či mikrovlnných přístrojů ( např. mobilních telefonů), protože to může vést k nepříjemným proudovým rázům. Pokud přístroj spadl na zem nebo byl vystaven extrémní vlhkosti či byl poškozen jiným způsobem, nesmí se používat. Přístroj nesmí být vystaven vysokým teplotám nebo slunečním paprskům a nesmí být používán v přítomnosti zápalných plynů. Přístroj nesmí být ponořen do vody nebo jiné kapaliny a žádná kapalina do něho nesmí vniknout. Je rovněž zakázáno používat přístroj v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu, jako např. v koupelně nebo při koupání a sprchování. Přístroj nepoužívejte, pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantáty, jako např. inzulinovou pumpu nebo kovové implantáty. Vyskytnou li se podráždění nebo alergické reakce, léčbu přerušte a vyhledejte lékaře. Výrobce neručí za škody způsobené neodborným nebo nesprávným používáním. Chraňte přístroj před prachem, špínou a vlhkostí. Přístroj nesmíte za žádných okolností otvírat a opravovat, jinak není zaručeno jeho bezchybné fungování. Při nedodržení těchto pokynů zaniká záruka. Při opravách se obracejte na zákaznický servis nebo na autorizovaného prodejce. Kontraindikace pro použití sondy Sondu není vhodné používat bez konzultace s Vaším lékařem v těchto případech: porušení kožního krytu kovové předměty v proudové dráze kardiostimulátor aplikace přes oblast srdce zánětlivé postižení kůže poruchy kožní citlivosti v těhotenství aplikace přes oblast břicha, podbřišku a na LS páteř 6

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa Záruční list Verze programu SuperVAG 200 _. _ Sériové číslo adaptéru Datum prodeje.. Odběratel Adresa Záruční doba na diagnostický systém je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení Google Android

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9.

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9. Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 1 1.2 Sdělení... 1 1.3 Bezpečnostní pokyny... 2 1.4 Zkratky / terminologie... 3 2 Úvod... 3 2.1 Příslušenství... 4 2.2 Použití a příprava... 4 2.3 Stavový řádek... 4 3 Uživatelská

Více

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle www.money.cz 2 Money S4 Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Instalace Money S4 Instalace produktu Money S4 je velmi snadná a intuitivní, instalační program uskuteční

Více

Instalační návod programu

Instalační návod programu Instalační návod programu programu: TachoScan, 4Trans, GBOX PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopírování, zavádění změn, zasílání, veřejná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu

Více

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa Záruční list Verze programu SuperVAG 20. _ Sériové číslo adaptéru Datum prodeje.. Odběratel Adresa Záruční doba na diagnostický systém je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz Instalujeme Money S3 Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší www.money.cz Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Gratulujeme, vy a váš imac jste byli stvořeni jeden pro druhého.

Gratulujeme, vy a váš imac jste byli stvořeni jeden pro druhého. Gratulujeme, vy a váš imac jste byli stvořeni jeden pro druhého. Váš imac. Seznamte se. www.apple.com/imac Vestavěná HD kamera FaceTime Pro videohovory s uživateli nejnovějších ipadů, iphonů, ipodů touch

Více

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer Xerox Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Phaser 6140 User Guide

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4 Programová příručka GoPal Navigator verze 4 GoPal Navigator verze 4 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémové požadavky...3 Konvence v této příručce...3 Rady a varovná upozornění...4

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer Xerox Phaser 6500 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 VZHLED A OVLÁDÁNÍ... 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI... 11 ZAČÍNÁME... 12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů 14 Tahy ovládání 15 Operace s

Více