NÁVOD K OBSLUZE. Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830 Objednací číslo: Záznamník telefonních hovorů Audioline AB 830G Záznam 15 minut Počitadlo zpráv Zcela digitální záznamník telefonních hovorů s 15-minutovou dobou záznamu. Technické parametry: Délka namluveného ohlášení: 60 s Datum a čas ke každé zprávě Možný současný odposlech 2-místný displej s informacemi počtu nových zpráv Funkce paměti Dálkové zapínání Možný dálkový odposlech Vymazaní jednotlivých zpráv atd.

2 Obsah Strana 1. Bezpečnostní předpisy a úvodní poznámky BATERIE POZNÁMKY K PŘIPOJENÍ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE VYŘAZENÍ (LIKVIDACE) PŘÍSTROJE OKOLNÍ PODMÍNKY A TEPLOTA ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Displej, mikrofon a ovládací tlačítka přístroje Uvedení přístroje do provozu DŘÍVE NEŽ PŘÍSTROJ UVEDETE DO PROVOZU KONTROLA OBSAHU BALENÍ DODÁVKY PŘÍSTROJE VLOŽENÍ (VÝMĚNA) ZÁLOŽNÍ BATERIE PŘIPOJENÍ TELEFONNÍHO KABELU A SÍŤOVÉHO NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU NASTAVENÍ DNE A ČASU Obsluha přístroje ZÁZNAM OHLÁŠENÍ, JEHO ZMĚNA NEBO VYMAZÁNÍ... 7 Příklad vlastního ohlášení:... 7 Standardní předmluvené ohlášení:... 7 Záznam vlastního ohlášení: VYMAZÁNÍ VLASTNÍHO OHLÁŠENÍ A NÁVRAT KE STANDARDNÍMU PŘEDMLUVENÉMU OHLÁŠENÍ NASTAVENÍ POČTU VYZVÁNĚNÍ ZÁKLADNÍ OBSLUHA ZÁZNAMNÍKU... 8 Odposlech přijímané (zaznamenávané) zprávy:... 8 Přerušení funkce záznamníku: ODPOSLECH (PŘEHRÁNÍ) ZAZNAMENANÝCH ZPRÁV... 9 Přehrání zpráv:... 9 Zopakování právě přehrávané zprávy:... 9 Zopakování předchozí zprávy:... 9 Přeskočení jedné zprávy:... 9 Rychlé vyhledání zprávy vpřed:... 9 Vymazání jedné zprávy:... 9 Uložení všech zpráv do paměti:... 9 Vymazání všech zpráv: ZÁZNAM VZKAZŮ (POZNÁMEK) ZÁZNAM TELEFONNÍHO HOVORU Dálkové dotazy (dálkový odposlech zpráv) KÓD OPRÁVNĚNÍ PRO DÁLKOVÝ ODPOSLECH ZAZNAMENANÝCH ZPRÁV DÁLKOVÉ PŘEDBĚŽNÉ BEZPLATNÉ DOTAZY MOŽNOSTI DÁLKOVÉHO ODPOSLECHU DÁLKOVÉ NAMLUVENÍ NOVÉHO OHLÁŠENÍ DÁLKOVÉ ZAPNUTÍ TELEFONNÍHO ZÁZNAMNÍKU DÁLKOVÉ UVOLNĚNÍ KAPACITY PAMĚTI PRO POŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ Důležité informace MOŽNÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ KONTAKTNÍ ADRESA ZÁRUKA

3 1. Bezpečnostní předpisy a úvodní poznámky 1.1. Baterie Nepoužívejte k napájení žádné nabíjecí baterie (akumulátory), mohly by způsobit zkrat. Jako záložní baterii používejte pouze destičkou alkalickou baterii 9 V. Baterie nelikvidujte spálením a nenamáčejte je do vody. Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí. K těmto účelům slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách Poznámky k připojení Tento záznamník je uzpůsoben k připojení k účastnické telefonní přípojce s kódováním F / N společně s telefonním přístroje s kódováním F Umístění přístroje Neumisťujte telefonní záznamník do blízkosti jiných elektronických přístrojů a zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby nebo HiFi-zařízení, neboť by mohlo dojít k vzájemnému ovlivnění takto umístěných přístrojů. Místo umístění záznamníku má rozhodující vliv na jeho bezvadný provoz. Položte záznamník na rovnou a nekluzkou plochu. V normálním případě nezanechají opěrné nožičky přístroje na nábytku žádné stopy. Na nábytku s povrchovou lakovanou úpravou nelze vyloučit, že na něm nezanechají opěrné nožičky přístroje stopy. Podložte v těchto případech záznamník vhodnou podložkou (ubrusem, dečkou atd.). Nepoužívejte přístroj v prostorách ohrožených možností exploze, nevystavujte jej přílišnému kouři z cigaret, neumisťujte jej do prašného prostředí. Nevystavujte přístroj vibracím, otřesům, působení chemikálií, vlhkosti, vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření Vyřazení (likvidace) přístroje Pokud telefonní záznamník nebude fungovat, neexistuje-li již žádná možnost jeho opravy, musí být přístroj vyřazen (zlikvidován) podle platných zákonných předpisů Okolní podmínky a teplota Telefonní záznamník je určen k používání v chráněných prostorách s teplotou 10 C až 50 C. Přístroj nepoužívejte ve vlhkých místnostech, jako jsou koupelny nebo prádelny. Přístroj neumisťujte do blízkosti tepelných zdrojů (radiátorů topení) a nevystavujte jej působení přímého slunečního záření Čištění a údržba Skříňku telefonního záznamníku čistěte suchým, hebkým hadříkem bez žmolků. Nikdy nepoužívejte čistící prostředky na okna nebo nábytek či agresivní rozpouštědla. Jinak přístroj nevyžaduje žádnou další zvláštní údržbu. Pryžové opěrné nožičky přístroje nejsou odolné vůči všem čistícím prostředků. Výrobce proto neručí za eventuální poškození nábytku. 3

4 2. Displej, mikrofon a ovládací tlačítka přístroje 1 Displej / zobrazení čísla zpráv 7 Posunutí zpět / ohlášeníí dne a času 2 Posunutí vpřed / nastavení dne a času 8 Nastavení hlasitosti poslechu 3 Vymazání zpráv 9 Stop / zapnutí a vypnutí záznamníku 4 Přehrávání zpráv / pauza 10 Záznam poznámek (vzkazů) 5 Záznam ohlášení 11 Mikrofon 6 Záznam telefonních hovorů Dolní strana Na spodní straně přístroje se nachází bateriové pouzdro. Zadní strana Na zadní straně přístroje se nachází přepínač nastavení počtu vyzvánění. 4

5 3. Uvedení přístroje do provozu 3.1. Dříve než přístroj uvedete do provozu POZOR! Před uvedením přístroje do provozu si přečtete bezpečnostní přepisy, které jsou uvedeny na začátku tohoto návodu k obsluze Kontrola obsahu balení dodávky přístroje K dodávce patří: Telefonní záznamník s pevně připojeným síťovým napájecím adaptérem a připojovacím kabelem; návod k obsluze Vložení (výměna) záložní baterie Tato baterie není součástí dodávky. Dříve než propojíte telefonní záznamník s telefonní sítí, vložte do něj záložní destičkovou baterii 9 V (alkalickou). Tato baterii slouží k zachování dat a nastavení při výpadku síťového napájení. Nová baterie dokáže zachovat data a nastavení záznamníku po dobu až 24 hodin nepřetržitého výpadku síťového napájení. Při výměně (vkládání) baterie odpojte záznamník od telefonní sítě (při výměně baterie neodpojujte záznamník od síťového napájení). Upozornění: Jakmile se na displeji objeví symbol bl, je baterie vybitá a je jí nutno vyměnit. 1. Při vkládání (výměně) záložní baterie dejte pozor na to, aby byl záznamník odpojen od telefonní sítě. 2. Bateriové pouzdro se nachází na dolní straně přístroje. 3. Otevřete kryt bateriového pouzdra pomocí malého šroubováku. 4. Spojte příslušné kontakty s baterií a tuto vložte do bateriového pouzdra. 5. Uzavřete opět kryt bateriového pouzdra Připojení telefonního kabelu a síťového napájecího adaptéru Zapojte zástrčku telefonního kabelu do telefonní účastnické přípojky (zásuvky) kódování N pro přídavné přístroje, jakou jsou záznamníky nebo faxy. Zástrčku adaptéru zastrčte do síťové zásuvky 230 V (zapojené podle platných předpisů). Telefonní záznamník potřebuje při prvním zapnutí několik sekund k inicializaci všech funkcí. Po inicializaci těchto funkcí se zobrazí na displeji přístroje 00. Pokud není do záznamníku vložena záložní baterie, bude se ještě na displeji střídavě zobrazovat symbol vybité baterie bl. 5

6 3.5. Nastavení dne a času Ke každému zaznamenanému hovoru (přijaté zprávě) přiřadí záznamník hlasovým ohlášením příslušný den v týdnu a čas uskutečnění hovoru, abyste věděli, kdy byly tyto zprávy zaznamenány. Nastavení (nebo změnu) dne a času provedete následujícím způsobem: 1. Podržte po dobu 2 sekundy stisknuté tlačítko. Z reproduktoru uslyšíte momentálně nastavený den v týdnu (Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag). 2. Tiskněte znovu opakovaně tlačítko tak dlouho, dokud z reproduktoru neuslyšíte správný den v týdnu. 3. Stiskněte tlačítko. Z reproduktoru uslyšíte momentálně nastavený čas v hodinách. 4. Tiskněte opakovaně tlačítko tak dlouho, dokud z reproduktoru neuslyšíte správný čas v hodinách. 5. Stiskněte tlačítko. Z reproduktoru uslyšíte momentálně nastavený čas v minutách. 6. Tiskněte opakovaně tlačítko tak dlouho, dokud z reproduktoru neuslyšíte správný čas v minutách. 7. Stisknutím tlačítka proveďte potvrzení nastavení. Z reproduktoru uslyšíte kompletní zopakování nastaveného dne v týdnu a času. Nastavený den v týdnu a čas můžete kdykoliv zkontrolovat. Stiskněte tlačítko. Z reproduktoru uslyšíte aktuální ohlášení dne v týdnu a správný čas. Upozornění: Jestliže během nastavování uděláte delší pauzu než 20 sekund, dojde k přerušení nastavení. Nebude-li do přístroje vložena záložní baterie, musíte po eventuálním výpadku síťového napájení provést nové nastavení dne v týdnu a času. 6

7 4. Obsluha přístroje 4.1. Záznam ohlášení, jeho změna nebo vymazání K ohlášení můžete použít standardní ohlášení profesionálního rozhlasového hlasatele nebo můžete do paměti přístroje nahrát vlastní ohlášení (zprávu) o délce až 60 sekund. Jestliže neprovedete záznam vlastního ohlášení, použije přístroj ve Vaší nepřítomnosti automaticky standardní ohlášení. Příklad vlastního ohlášení: Haló, hlásí se číslo.. Bohužel nejsme momentálně přítomni a nemůžeme převzít Váš hovor. Můžete nám však zanechat zprávu. Mluvte prosím po zaznění tónu. Standardní předmluvené ohlášení: Hallo, leider können wir Ihren Anruf im Monent nicht persönlich entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht und Telefonnummer nach dem Signalton. (Haló, bohužel nemůžeme Váš hovor osobně převzít. Prosím zanechte Vaší zprávu a telefonní číslo po zaznění tónu.). Dříve než provedete záznam Vašeho ohlášení, napište si prosím jeho text. Minimální délka záznamu činí 3 sekundy a nesmí přeskočit 60 sekund. Čím delší bude Vaše ohlášení, tím kratší bude doba záznamu přijatých zpráv. Maximální doba záznamu přijatých zpráv představuje cca 15 minut. Bude-li Vaše ohlášení trvat například 18 sekund, pak bude celková doba záznamu přijatých zpráv činit 14 minut a 42 sekund. Záznam vlastního ohlášení: Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko (tón). tak dlouho, dokud neslyšíte akustický signál Po odeznění tohoto tónu namluvte Vaše ohlášení. Tlačítko držte stále stisknuté. Na displeji přístroje se během provádění záznamu zobrazí symbol ra. Při namlouvání záznamu ohlášení zachovejte vzdálenost Vašich úst od přístroje cca 15 cm, a to tak abyste mohli dobře hovořit do mikrofonu na přední straně přístroje. Po namluvení Vašeho hlášení opět uvolněte tlačítko. Přístroj nyní zopakuje automaticky zaznamenané ohlášení. Na displeji se přitom zobrazí symbol PA. Hlasitost poslechu nastavíte opakovaným tisknutím tlačítka a tlačítka. Krátkým stisknutím tlačítka ohlášení. můžete kdykoliv provést přehrání zaznamenaného 7

8 4.2. Vymazání vlastního ohlášení a návrat ke standardnímu předmluvenému ohlášení Pokud jste provedli záznam vlastního ohlášení, které chcete vymazat, postupujte následujícím způsobem: Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko tak dlouho, dokud neslyšíte akustický signál (tón). Tím dojde k vymazání Vašeho ohlášení a jako potvrzení se ozve z reproduktoru text standardně předmluveného ohlášení (viz předchozí strana) Nastavení počtu vyzvánění Na zadní straně přístroje se nachází posuvný přepínač, pomocí kterého můžete nastavit počet vyzvánění, po kterých dojde k aktivaci záznamníku (záznamník poté přehraje volajícímu Vaše nebo standardní ohlášení) 2 Hovor bude přijat po 2 vyzváněních. 6 Hovor bude přijat po 6 vyzváněních. TS Po přepnutí přepínače do polohy TS bude první hovor přijat po 6 vyzváněních a všechny další hovory budou přijaty po 2 vyzváněních. Kromě jiného můžete při přepnutí přepínače do této polohy zjistit na dálku a bez poplatků, zda byly do paměti záznamníku uloženy nějaké zprávy viz kapitola 5.2. Dálkové předběžné bezplatné dotazy Základní obsluha záznamníku Pomocí tlačítka můžete záznamník zapnout nebo vypnout. Je-li záznamník vypnut, je na displeji zobrazen symbol - - (pohotovostní režim) a přístroj nezaznamenává žádné zprávy. Maximální délka jednoho záznamu (jedné zprávy) činí 60 sekund. Bude-li volající hovořit déle, ozve se v telefonu volajícího tón a telefonní spojení bude přerušeno. Objeví-li se při záznamu pauza v hovoru delší než 7 sekund, ozve se v telefonu volajícího tón a telefonní spojení bude automaticky ukončeno. Bude-li vyčerpána kapacita paměti pro záznam zpráv, přístroj nepřijme žádné další hovory a na jeho displeji se zobrazí symbol Su. Odposlech přijímané (zaznamenávané) zprávy: Zabudovaný reproduktor dovoluje poslouchat zaznamenávané zprávy, aniž byste museli mluvit s volajícím. Nechcete-li poslouchat příchozí zprávu, nastavte tlačítkem (jeho opakovaným tisknutím) minimální (nulovou) hlasitost poslechu. Přerušení funkce záznamníku: Zvednutím sluchátka telefonního přístroje se můžete osobně spojit s volajícím v době, kdy se Vám snaží podat zprávu a domnívá se, že jste nepřítomni. V tomto případě dojde k vypnutí záznamníku a Vy můžete s volajícím normálně mluvit. 8

9 4.5. Odposlech (přehrání) zaznamenaných zpráv Na displeji přístroje je zobrazen počet zaznamenaných zpráv včetně poznámek (vzkazů) a zaznamenaných telefonních hovorů. Bliká-li zobrazení na displeji, byly za Vaší nepřítomnosti zaznamenány zprávy, které jste si ještě neposlechli. Zprávy (jednotlivé záznamy) jsou dále mezi sebou odděleny zazněním tónu (pípnutím). Přehrání zpráv: Stiskněte (1 x) tlačítko. Bude-li blikat zobrazení na displeji, přehraje Vám nejdříve záznamník neodposlechnuté zprávy. Nebude-li zobrazení na displeji blikat, přehraje Vám záznamník všechny zaznamenané zprávy, které jste ještě nevymazali. Pokud nebudou v paměti přístroje uloženy žádné zprávy, uslyšíte z reproduktoru několik po sobě jdoucích tónů (několikanásobné pípnutí). Přerušení (pozastavení) odposlechu zpráv provedete stisknutím tlačítka. Dalším stisknutím tlačítka odposlech zpráv opět obnovíte. Odposlech zpráv ukončíte stisknutím tlačítka. Po přehání poslední zprávy se ozve z reproduktoru přístroje dvojí pípnutí (dva po sobě jdoucí tóny). Zopakování právě přehrávané zprávy: Stiskněte tlačítko zopakována. Zopakování předchozí zprávy:. Zpráva, kterou právě posloucháte bude znovu Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud neuslyšíte pípnutí (tón). Přístroj poté provede přehrání předchozí zprávy. Přeskočení jedné zprávy: Stiskněte (1 x) tlačítko. Zpráva, kterou právě posloucháte bude přeskočena. Přístroj poté provede přehrání následující zprávy. Rychlé vyhledání zprávy vpřed: Tiskněte opakovaně tlačítko několik zpráv.. Tímto způsobem můžete rychle přeskočit Vymazání jedné zprávy: Během přehrávání zprávy, kterou chcete vymazat stiskněte tlačítko krátce zobrazí symbol de (delete = vymazání).. Na displeji se Uložení všech zpráv do paměti: Není nutné provádět žádné natavení nebo zadání. Vymazání všech zpráv: Po přehrání všech do paměti uložených zpráv se ozve z reproduktoru dvojí pípnutí (tón). Podržte nyní stisknuté tlačítko tak dlouho, dokud z reproduktoru neuslyšíte již žádné pípnutí. 9

10 4.6. Záznam vzkazů (poznámek) Do paměti záznamníku můžete též nahrát vzkazy pro Vaše spolupracovníky nebo členy rodiny. Tyto poznámky (vzkazy) si mohou Vaši kolegové nebo členové rodiny později odposlechnout stisknutím tlačítka. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko. Jakmile uslyšíte tón (pípnutí), namluvte do mikrofonu vzkaz. Například: Haló, Tady Tomáš, jídlo najdeš v lednici. Budu zpátky ve 22:00 hodin. Po namluvení vzkazu uvolněte tlačítko s číslem další zprávy.. Na displeji přístroje začne blikat zobrazení 4.7. Záznam telefonního hovoru Tímto přístrojem můžete zaznamenat pro pozdější potřeby i hovor, který právě vedete. Podržte během hovoru stisknuté tlačítko po dobu 2 sekundy. Na displeji se zobrazí symbol 2r a záznamník tento hovor nahraje. Ukončení záznamu hovoru provedete opětovným stisknutím tlačítka. Zaznamenaný hovor si můžete později přehrát stisknutím tlačítka. 10

11 5. Dálkové dotazy (dálkový odposlech zpráv) 5.1. Kód oprávnění pro dálkový odposlech zaznamenaných zpráv Záznamník je vybaven přístupovým kódem oprávnění pro dálkový odposlech zaznamenaných zpráv. Tento třímístný kód (remote code) se nachází na dolní straně telefonního záznamníku Dálkové předběžné bezplatné dotazy Pomocí této bezplatné služby můžete zjistit, zda Váš přístroj zaznamenal nějaké zprávy při Vaší nepřítomnosti, aniž byste museli platit jakékoliv poplatky za telefonní spojení. Přepněte na spodní straně telefonního záznamníku posuvný přepínač do polohy TS. Vytočíte-li nyní z venku Vaše telefonní číslo, ohlásí se Vám Váš záznamník následujícím způsobem: A. Bude-li přijato Vaše volání po dvou vyzváněcích tónech, jsou v paměti záznamníku uloženy zprávy, které si můžete dále odposlechnout viz dále kapitola 5.3. Možnosti dálkového odposlechu. B. Nejsou-li do paměti záznamníku uloženy žádné záznamy zpráv, nebude Vaše volání přijato po dvou vyzváněcích tónech. V tomto případě položte sluchátko telefonního přístroje po zaznění třetího vyzváněcího tónu, neboť by se Vám Váš záznamník ohlásil až po zaznění šestého vyzváněcího tónu. Tím můžete ušetřit zbytečné poplatky za telefonní spojení Možnosti dálkového odposlechu Vytočte Vaše telefonní číslo a nechte si přehrát celé ohlášení až do konce. Počkejte až bude Váš záznamník připraven zaznamenat příchozí zprávy (zazní tón). Po zaznění tónu vytočte na telefonním přístroji, z kterého voláte, trojmístný kód oprávnění k přístupu do záznamníku. Vytočení správného kódu potvrdí záznamník zazněním dvou po sobě jdoucích tónů. Nyní stiskněte na telefonním přístroji příslušnou kombinaci tlačítek, a to podle funkce odposlechu, kterou chcete zvolit (viz dále). Přestávka mezi zvolením jednotlivých funkcí odposlechu nesmí být delší než 12 sekund, jinak dojde k automatickému ukončení telefonního spojení. Přehrání všech zaznamenaných zpráv Stiskněte 2 a # Přehrání všech nově zaznamenaných zpráv Stiskněte 2 a 5 Upozornění: Během odposlechu zpráv se Vás záznamník zeptá po každých 2 minutách a 40 sekundách, zda chcete zprávy dále poslouchat. Záznamník zastaví přehrávání zaznamenaných zpráv a uslyšíte 3 po sobě jdoucí tóny. Chcete-li pokračovat v odposlechu, stiskněte na telefonním přístroji jakékoliv tlačítko. 11

12 Během odposlechu (přehrávání) zaznamenaných zpráv máte k dispozici další možnosti volby: Přeskočení právě přehrávané zprávy Stiskněte 7 a # Zopakování právě přehrávané zprávy Stiskněte 8 a # Zopakování předchozí zprávy Stiskněte 6 a # Vymazání právě přehrávané zprávy Stiskněte 3 a # Po přehrání poslední zprávy se ohlásí záznamník zazněním několika tónů za sebou. Během následujících 7 sekund můžete zvolit ještě další možnosti odposlechu nebo vymazaní zpráv ze záznamníku. Neprovedete-li během těchto 7 sekund žádný zásah, dojde k automatickému ukončení telefonního spojení a všechny (nevymazané) zprávy zůstanou v záznamníku zachovány. Zopakování přehrání Stiskněte 2 a # Vymazání všech zpráv Stiskněte 3 a # Vypnutí záznamníku (po této akci nebude záznamník přijímat žádné zprávy) Uložení všech zpráv do paměti Stiskněte 9 a # Žádné zadání 5.4. Dálkové namluvení nového ohlášení Vytočte Vaše telefonní číslo a nechte si přehrát celé ohlášení až do konce. Počkejte až bude Váš záznamník připraven zaznamenat příchozí zprávy (zaznění tónu). Po zaznění tónu vytočte na telefonním přístroji, z kterého voláte, trojmístný kód oprávnění k přístupu do záznamníku. Vytočení správného kódu potvrdí záznamník zazněním dvou po sobě jdoucích tónů. Nyní stiskněte na telefonním přístroji kombinaci tlačítek 7 a #. Po zaznění tónu můžete namluvit nové ohlášení. Záznam ohlášení ukončete opětovným stisknutím kombinace tlačítek 7 a #. Záznamník Vám nyní přehraje nově zaznamenané ohlášení. Ukončete spojení položením telefonního sluchátka. 12

13 5.5. Dálkové zapnutí telefonního záznamníku V případě, že jste opustili Vaši kancelář nebo domov a zapomněli jste zapnout telefonní záznamník, můžete jej zapnout i z jiného telefonu. Vytočte Vaše telefonní číslo a nechte vyzvánět telefon tak dlouho (asi 10 x), dokud Váš záznamník nepřijme Vaše volání (ozvou se krátké tóny). Po odeznění tónů vytočte na telefonním přístroji, z kterého voláte, trojmístný kód oprávnění k přístupu do záznamníku. Vytočení správného kódu potvrdí záznamník zazněním dvou po sobě jdoucích tónů. Nyní stiskněte na telefonním přístroji kombinaci tlačítek 9 a #. Tím zapnete záznamník, který bude dále připraven vykonávat své normální funkce. Poté ukončete spojení položením telefonního sluchátka Dálkové uvolnění kapacity paměti pro pořízení záznamů Vytočením Vašeho telefonního čísla můžete provést kdykoliv nastavení Vašeho záznamníku pro příjem dalších zpráv. Je-li již zaplněna paměť záznamníku, přestane záznamník přijímat další zprávy a bude se chovat jako nezapnutý. V tomto případě postupujte následujícím způsobem: Vytočte Vaše telefonní číslo a nechte vyzvánět telefon tak dlouho (asi 10 x), dokud Váš záznamník nepřijme Vaše volání (zazní krátké tóny). Po odeznění tónů vytočte na telefonním přístroji, z kterého voláte, trojmístný kód oprávnění k přístupu do záznamníku. Vytočení správného kódu potvrdí záznamník zazněním dvou po sobě jdoucích tónů. Nyní máte možnost si poslechnout zprávy a vymazat již nepotřebné zprávy pro uvolnění 9 paměťových míst pro záznam nových zpráv (můžete přitom vymazat jednotlivé nebo všechny zprávy) viz kapitola 5.3. Možnosti dálkového odposlechu. 13

14 6. Důležité informace 6.1. Možné závady a jejich odstranění Telefonní záznamník nelze zapnout: Zkontrolujte správné připojení síťového napájecího adaptéru. Zkontrolujte napětí v síťové zásuvce. Na displeji přístroje bliká symbol bl : Vybitá nebo nevložená záložní baterie. Proveďte její (vložení) výměnu, jinak dojde při výpadku síťového napájení k vymazání všech zaznamenaných zpráv, Vašeho vlastního ohlášení a nastavení (den v týdnu a čas). Přistroj nezaznamenává žádné zprávy: Zkontrolujte správné zapojení telefonního kabelu do účastnické přípojky. Vymažte všechny (již nepotřebné) zaznamenané zprávy a uvolněte paměť přístroje pro záznamy nových zpráv Kontaktní adresa V případě dalších dotazů se prosím obraťte na naše technické oddělení: FK TECHNICS, spol. s r.o., Conrad partner Roháčova Praha 3 Žižkov Česká republika Tel.: (+420) Fax.: (+420) Web: Záruka Viz smluvní záruční podmínky firmy FK TECHNICS, spol. s r.o., Conrad partner. 14

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon Avena 135/135 Duo Bezdrátový analogový DECT telefon 1 2 Obsah Vaše Avena 135 / 135 Duo je navržena pro připojení k analogové telefonní síti. Tento telefon je dostupný s jednou ručkou (Avena 135) nebo jako

Více

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

GPS tracker M5. Obj. č.: 117 44 38. Popis a ovládací prvky. Obsluha. Účel použití

GPS tracker M5. Obj. č.: 117 44 38. Popis a ovládací prvky. Obsluha. Účel použití Popis a ovládací prvky Boční strana Přední strana Boční strana GPS tracker M5 Ukazatel GSM, GPS, nabíjení Tlačítko SOS Reproduktor Tlačítko hovoru Obj. č.: 117 44 38 Mikrofon Vážený zákazníku, děkujeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Navigační systém Columbus Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo Logo a název Alcatel jsou obchodními známkami firmy Alcatel a jsou pouţívány na základě licence poskytnuté firmou Thomson Telecom. ÚVOD Děkujeme vám

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Přehled Y C. e r. Dialogová tlačítka. d Telefon.seznam. [Provozovatel sítì] 18.06.1999 10:35 (Jméno?) (Menu) Britta

Přehled Y C. e r. Dialogová tlačítka. d Telefon.seznam. [Provozovatel sítì] 18.06.1999 10:35 (Jméno?) (Menu) <Vlastní èíslo> <Nový záznam> Britta 21.12.99 35a-vts.fm P 35 - pro, tsche., A31008-H4100-A17-1-2D19 Přehled 1 Infračervený port (pro komunikaci s PC) Indikátory na displeji Intenzita signálu, nabití akumulátoru. Levá boční tlačítka Nastavení

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

Uživatelský manuál 1

Uživatelský manuál 1 Uživatelský manuál 1 ODDÍL SE ZVLÁŠTNÍMI ZPRÁVAMI Pro tento výrobek používejte baterie nebo vnější zdroj elektrické energie (adaptér). NEPŘIPOJUJTE tento výrobek k žádnému jinému zdroji energie nebo adaptéru

Více

Stručný návod k obsluze Elmeg C410/410-U

Stručný návod k obsluze Elmeg C410/410-U Stručný návod k obsluze Elmeg C410/410-U Obsah Popis a instalace... 1 Bezpečnostní pokyny... 2 Vybalení a umístění telefonu... 3 Připojení telefonu (ISDN a mikrotelefon)... 3 Piktogramy... 5 Místní nastavení...

Více

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Obsah R520 5 Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Volání 10 Zapnutí telefonu...10 Volání...11 Přijetí hovoru...13 Vypnutí telefonu...14 Během hovoru 15 Hlasitost

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

Nokia X7 00 - Uživatelská příručka

Nokia X7 00 - Uživatelská příručka Nokia X7 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Umístění antén 8 Headset 8 Změna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu 9 Zamknutí a odemknutí

Více

Návod na instalaci a použití IP telefonu Polycom Sound Point IP 500

Návod na instalaci a použití IP telefonu Polycom Sound Point IP 500 Návod na instalaci a použití IP telefonu Polycom Sound Point IP 500 OBSAH 1. ZAPOJENÍ TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE...3 1.1. ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI PŘÍSTROJE... 3 1.2. VZHLED TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE... 4 1.3. PŘIPOJENÍ

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více