NÁVOD K OBSLUZE. Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830 Objednací číslo: Záznamník telefonních hovorů Audioline AB 830G Záznam 15 minut Počitadlo zpráv Zcela digitální záznamník telefonních hovorů s 15-minutovou dobou záznamu. Technické parametry: Délka namluveného ohlášení: 60 s Datum a čas ke každé zprávě Možný současný odposlech 2-místný displej s informacemi počtu nových zpráv Funkce paměti Dálkové zapínání Možný dálkový odposlech Vymazaní jednotlivých zpráv atd.

2 Obsah Strana 1. Bezpečnostní předpisy a úvodní poznámky BATERIE POZNÁMKY K PŘIPOJENÍ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE VYŘAZENÍ (LIKVIDACE) PŘÍSTROJE OKOLNÍ PODMÍNKY A TEPLOTA ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Displej, mikrofon a ovládací tlačítka přístroje Uvedení přístroje do provozu DŘÍVE NEŽ PŘÍSTROJ UVEDETE DO PROVOZU KONTROLA OBSAHU BALENÍ DODÁVKY PŘÍSTROJE VLOŽENÍ (VÝMĚNA) ZÁLOŽNÍ BATERIE PŘIPOJENÍ TELEFONNÍHO KABELU A SÍŤOVÉHO NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU NASTAVENÍ DNE A ČASU Obsluha přístroje ZÁZNAM OHLÁŠENÍ, JEHO ZMĚNA NEBO VYMAZÁNÍ... 7 Příklad vlastního ohlášení:... 7 Standardní předmluvené ohlášení:... 7 Záznam vlastního ohlášení: VYMAZÁNÍ VLASTNÍHO OHLÁŠENÍ A NÁVRAT KE STANDARDNÍMU PŘEDMLUVENÉMU OHLÁŠENÍ NASTAVENÍ POČTU VYZVÁNĚNÍ ZÁKLADNÍ OBSLUHA ZÁZNAMNÍKU... 8 Odposlech přijímané (zaznamenávané) zprávy:... 8 Přerušení funkce záznamníku: ODPOSLECH (PŘEHRÁNÍ) ZAZNAMENANÝCH ZPRÁV... 9 Přehrání zpráv:... 9 Zopakování právě přehrávané zprávy:... 9 Zopakování předchozí zprávy:... 9 Přeskočení jedné zprávy:... 9 Rychlé vyhledání zprávy vpřed:... 9 Vymazání jedné zprávy:... 9 Uložení všech zpráv do paměti:... 9 Vymazání všech zpráv: ZÁZNAM VZKAZŮ (POZNÁMEK) ZÁZNAM TELEFONNÍHO HOVORU Dálkové dotazy (dálkový odposlech zpráv) KÓD OPRÁVNĚNÍ PRO DÁLKOVÝ ODPOSLECH ZAZNAMENANÝCH ZPRÁV DÁLKOVÉ PŘEDBĚŽNÉ BEZPLATNÉ DOTAZY MOŽNOSTI DÁLKOVÉHO ODPOSLECHU DÁLKOVÉ NAMLUVENÍ NOVÉHO OHLÁŠENÍ DÁLKOVÉ ZAPNUTÍ TELEFONNÍHO ZÁZNAMNÍKU DÁLKOVÉ UVOLNĚNÍ KAPACITY PAMĚTI PRO POŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ Důležité informace MOŽNÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ KONTAKTNÍ ADRESA ZÁRUKA

3 1. Bezpečnostní předpisy a úvodní poznámky 1.1. Baterie Nepoužívejte k napájení žádné nabíjecí baterie (akumulátory), mohly by způsobit zkrat. Jako záložní baterii používejte pouze destičkou alkalickou baterii 9 V. Baterie nelikvidujte spálením a nenamáčejte je do vody. Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí. K těmto účelům slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách Poznámky k připojení Tento záznamník je uzpůsoben k připojení k účastnické telefonní přípojce s kódováním F / N společně s telefonním přístroje s kódováním F Umístění přístroje Neumisťujte telefonní záznamník do blízkosti jiných elektronických přístrojů a zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby nebo HiFi-zařízení, neboť by mohlo dojít k vzájemnému ovlivnění takto umístěných přístrojů. Místo umístění záznamníku má rozhodující vliv na jeho bezvadný provoz. Položte záznamník na rovnou a nekluzkou plochu. V normálním případě nezanechají opěrné nožičky přístroje na nábytku žádné stopy. Na nábytku s povrchovou lakovanou úpravou nelze vyloučit, že na něm nezanechají opěrné nožičky přístroje stopy. Podložte v těchto případech záznamník vhodnou podložkou (ubrusem, dečkou atd.). Nepoužívejte přístroj v prostorách ohrožených možností exploze, nevystavujte jej přílišnému kouři z cigaret, neumisťujte jej do prašného prostředí. Nevystavujte přístroj vibracím, otřesům, působení chemikálií, vlhkosti, vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření Vyřazení (likvidace) přístroje Pokud telefonní záznamník nebude fungovat, neexistuje-li již žádná možnost jeho opravy, musí být přístroj vyřazen (zlikvidován) podle platných zákonných předpisů Okolní podmínky a teplota Telefonní záznamník je určen k používání v chráněných prostorách s teplotou 10 C až 50 C. Přístroj nepoužívejte ve vlhkých místnostech, jako jsou koupelny nebo prádelny. Přístroj neumisťujte do blízkosti tepelných zdrojů (radiátorů topení) a nevystavujte jej působení přímého slunečního záření Čištění a údržba Skříňku telefonního záznamníku čistěte suchým, hebkým hadříkem bez žmolků. Nikdy nepoužívejte čistící prostředky na okna nebo nábytek či agresivní rozpouštědla. Jinak přístroj nevyžaduje žádnou další zvláštní údržbu. Pryžové opěrné nožičky přístroje nejsou odolné vůči všem čistícím prostředků. Výrobce proto neručí za eventuální poškození nábytku. 3

4 2. Displej, mikrofon a ovládací tlačítka přístroje 1 Displej / zobrazení čísla zpráv 7 Posunutí zpět / ohlášeníí dne a času 2 Posunutí vpřed / nastavení dne a času 8 Nastavení hlasitosti poslechu 3 Vymazání zpráv 9 Stop / zapnutí a vypnutí záznamníku 4 Přehrávání zpráv / pauza 10 Záznam poznámek (vzkazů) 5 Záznam ohlášení 11 Mikrofon 6 Záznam telefonních hovorů Dolní strana Na spodní straně přístroje se nachází bateriové pouzdro. Zadní strana Na zadní straně přístroje se nachází přepínač nastavení počtu vyzvánění. 4

5 3. Uvedení přístroje do provozu 3.1. Dříve než přístroj uvedete do provozu POZOR! Před uvedením přístroje do provozu si přečtete bezpečnostní přepisy, které jsou uvedeny na začátku tohoto návodu k obsluze Kontrola obsahu balení dodávky přístroje K dodávce patří: Telefonní záznamník s pevně připojeným síťovým napájecím adaptérem a připojovacím kabelem; návod k obsluze Vložení (výměna) záložní baterie Tato baterie není součástí dodávky. Dříve než propojíte telefonní záznamník s telefonní sítí, vložte do něj záložní destičkovou baterii 9 V (alkalickou). Tato baterii slouží k zachování dat a nastavení při výpadku síťového napájení. Nová baterie dokáže zachovat data a nastavení záznamníku po dobu až 24 hodin nepřetržitého výpadku síťového napájení. Při výměně (vkládání) baterie odpojte záznamník od telefonní sítě (při výměně baterie neodpojujte záznamník od síťového napájení). Upozornění: Jakmile se na displeji objeví symbol bl, je baterie vybitá a je jí nutno vyměnit. 1. Při vkládání (výměně) záložní baterie dejte pozor na to, aby byl záznamník odpojen od telefonní sítě. 2. Bateriové pouzdro se nachází na dolní straně přístroje. 3. Otevřete kryt bateriového pouzdra pomocí malého šroubováku. 4. Spojte příslušné kontakty s baterií a tuto vložte do bateriového pouzdra. 5. Uzavřete opět kryt bateriového pouzdra Připojení telefonního kabelu a síťového napájecího adaptéru Zapojte zástrčku telefonního kabelu do telefonní účastnické přípojky (zásuvky) kódování N pro přídavné přístroje, jakou jsou záznamníky nebo faxy. Zástrčku adaptéru zastrčte do síťové zásuvky 230 V (zapojené podle platných předpisů). Telefonní záznamník potřebuje při prvním zapnutí několik sekund k inicializaci všech funkcí. Po inicializaci těchto funkcí se zobrazí na displeji přístroje 00. Pokud není do záznamníku vložena záložní baterie, bude se ještě na displeji střídavě zobrazovat symbol vybité baterie bl. 5

6 3.5. Nastavení dne a času Ke každému zaznamenanému hovoru (přijaté zprávě) přiřadí záznamník hlasovým ohlášením příslušný den v týdnu a čas uskutečnění hovoru, abyste věděli, kdy byly tyto zprávy zaznamenány. Nastavení (nebo změnu) dne a času provedete následujícím způsobem: 1. Podržte po dobu 2 sekundy stisknuté tlačítko. Z reproduktoru uslyšíte momentálně nastavený den v týdnu (Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag). 2. Tiskněte znovu opakovaně tlačítko tak dlouho, dokud z reproduktoru neuslyšíte správný den v týdnu. 3. Stiskněte tlačítko. Z reproduktoru uslyšíte momentálně nastavený čas v hodinách. 4. Tiskněte opakovaně tlačítko tak dlouho, dokud z reproduktoru neuslyšíte správný čas v hodinách. 5. Stiskněte tlačítko. Z reproduktoru uslyšíte momentálně nastavený čas v minutách. 6. Tiskněte opakovaně tlačítko tak dlouho, dokud z reproduktoru neuslyšíte správný čas v minutách. 7. Stisknutím tlačítka proveďte potvrzení nastavení. Z reproduktoru uslyšíte kompletní zopakování nastaveného dne v týdnu a času. Nastavený den v týdnu a čas můžete kdykoliv zkontrolovat. Stiskněte tlačítko. Z reproduktoru uslyšíte aktuální ohlášení dne v týdnu a správný čas. Upozornění: Jestliže během nastavování uděláte delší pauzu než 20 sekund, dojde k přerušení nastavení. Nebude-li do přístroje vložena záložní baterie, musíte po eventuálním výpadku síťového napájení provést nové nastavení dne v týdnu a času. 6

7 4. Obsluha přístroje 4.1. Záznam ohlášení, jeho změna nebo vymazání K ohlášení můžete použít standardní ohlášení profesionálního rozhlasového hlasatele nebo můžete do paměti přístroje nahrát vlastní ohlášení (zprávu) o délce až 60 sekund. Jestliže neprovedete záznam vlastního ohlášení, použije přístroj ve Vaší nepřítomnosti automaticky standardní ohlášení. Příklad vlastního ohlášení: Haló, hlásí se číslo.. Bohužel nejsme momentálně přítomni a nemůžeme převzít Váš hovor. Můžete nám však zanechat zprávu. Mluvte prosím po zaznění tónu. Standardní předmluvené ohlášení: Hallo, leider können wir Ihren Anruf im Monent nicht persönlich entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht und Telefonnummer nach dem Signalton. (Haló, bohužel nemůžeme Váš hovor osobně převzít. Prosím zanechte Vaší zprávu a telefonní číslo po zaznění tónu.). Dříve než provedete záznam Vašeho ohlášení, napište si prosím jeho text. Minimální délka záznamu činí 3 sekundy a nesmí přeskočit 60 sekund. Čím delší bude Vaše ohlášení, tím kratší bude doba záznamu přijatých zpráv. Maximální doba záznamu přijatých zpráv představuje cca 15 minut. Bude-li Vaše ohlášení trvat například 18 sekund, pak bude celková doba záznamu přijatých zpráv činit 14 minut a 42 sekund. Záznam vlastního ohlášení: Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko (tón). tak dlouho, dokud neslyšíte akustický signál Po odeznění tohoto tónu namluvte Vaše ohlášení. Tlačítko držte stále stisknuté. Na displeji přístroje se během provádění záznamu zobrazí symbol ra. Při namlouvání záznamu ohlášení zachovejte vzdálenost Vašich úst od přístroje cca 15 cm, a to tak abyste mohli dobře hovořit do mikrofonu na přední straně přístroje. Po namluvení Vašeho hlášení opět uvolněte tlačítko. Přístroj nyní zopakuje automaticky zaznamenané ohlášení. Na displeji se přitom zobrazí symbol PA. Hlasitost poslechu nastavíte opakovaným tisknutím tlačítka a tlačítka. Krátkým stisknutím tlačítka ohlášení. můžete kdykoliv provést přehrání zaznamenaného 7

8 4.2. Vymazání vlastního ohlášení a návrat ke standardnímu předmluvenému ohlášení Pokud jste provedli záznam vlastního ohlášení, které chcete vymazat, postupujte následujícím způsobem: Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko tak dlouho, dokud neslyšíte akustický signál (tón). Tím dojde k vymazání Vašeho ohlášení a jako potvrzení se ozve z reproduktoru text standardně předmluveného ohlášení (viz předchozí strana) Nastavení počtu vyzvánění Na zadní straně přístroje se nachází posuvný přepínač, pomocí kterého můžete nastavit počet vyzvánění, po kterých dojde k aktivaci záznamníku (záznamník poté přehraje volajícímu Vaše nebo standardní ohlášení) 2 Hovor bude přijat po 2 vyzváněních. 6 Hovor bude přijat po 6 vyzváněních. TS Po přepnutí přepínače do polohy TS bude první hovor přijat po 6 vyzváněních a všechny další hovory budou přijaty po 2 vyzváněních. Kromě jiného můžete při přepnutí přepínače do této polohy zjistit na dálku a bez poplatků, zda byly do paměti záznamníku uloženy nějaké zprávy viz kapitola 5.2. Dálkové předběžné bezplatné dotazy Základní obsluha záznamníku Pomocí tlačítka můžete záznamník zapnout nebo vypnout. Je-li záznamník vypnut, je na displeji zobrazen symbol - - (pohotovostní režim) a přístroj nezaznamenává žádné zprávy. Maximální délka jednoho záznamu (jedné zprávy) činí 60 sekund. Bude-li volající hovořit déle, ozve se v telefonu volajícího tón a telefonní spojení bude přerušeno. Objeví-li se při záznamu pauza v hovoru delší než 7 sekund, ozve se v telefonu volajícího tón a telefonní spojení bude automaticky ukončeno. Bude-li vyčerpána kapacita paměti pro záznam zpráv, přístroj nepřijme žádné další hovory a na jeho displeji se zobrazí symbol Su. Odposlech přijímané (zaznamenávané) zprávy: Zabudovaný reproduktor dovoluje poslouchat zaznamenávané zprávy, aniž byste museli mluvit s volajícím. Nechcete-li poslouchat příchozí zprávu, nastavte tlačítkem (jeho opakovaným tisknutím) minimální (nulovou) hlasitost poslechu. Přerušení funkce záznamníku: Zvednutím sluchátka telefonního přístroje se můžete osobně spojit s volajícím v době, kdy se Vám snaží podat zprávu a domnívá se, že jste nepřítomni. V tomto případě dojde k vypnutí záznamníku a Vy můžete s volajícím normálně mluvit. 8

9 4.5. Odposlech (přehrání) zaznamenaných zpráv Na displeji přístroje je zobrazen počet zaznamenaných zpráv včetně poznámek (vzkazů) a zaznamenaných telefonních hovorů. Bliká-li zobrazení na displeji, byly za Vaší nepřítomnosti zaznamenány zprávy, které jste si ještě neposlechli. Zprávy (jednotlivé záznamy) jsou dále mezi sebou odděleny zazněním tónu (pípnutím). Přehrání zpráv: Stiskněte (1 x) tlačítko. Bude-li blikat zobrazení na displeji, přehraje Vám nejdříve záznamník neodposlechnuté zprávy. Nebude-li zobrazení na displeji blikat, přehraje Vám záznamník všechny zaznamenané zprávy, které jste ještě nevymazali. Pokud nebudou v paměti přístroje uloženy žádné zprávy, uslyšíte z reproduktoru několik po sobě jdoucích tónů (několikanásobné pípnutí). Přerušení (pozastavení) odposlechu zpráv provedete stisknutím tlačítka. Dalším stisknutím tlačítka odposlech zpráv opět obnovíte. Odposlech zpráv ukončíte stisknutím tlačítka. Po přehání poslední zprávy se ozve z reproduktoru přístroje dvojí pípnutí (dva po sobě jdoucí tóny). Zopakování právě přehrávané zprávy: Stiskněte tlačítko zopakována. Zopakování předchozí zprávy:. Zpráva, kterou právě posloucháte bude znovu Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud neuslyšíte pípnutí (tón). Přístroj poté provede přehrání předchozí zprávy. Přeskočení jedné zprávy: Stiskněte (1 x) tlačítko. Zpráva, kterou právě posloucháte bude přeskočena. Přístroj poté provede přehrání následující zprávy. Rychlé vyhledání zprávy vpřed: Tiskněte opakovaně tlačítko několik zpráv.. Tímto způsobem můžete rychle přeskočit Vymazání jedné zprávy: Během přehrávání zprávy, kterou chcete vymazat stiskněte tlačítko krátce zobrazí symbol de (delete = vymazání).. Na displeji se Uložení všech zpráv do paměti: Není nutné provádět žádné natavení nebo zadání. Vymazání všech zpráv: Po přehrání všech do paměti uložených zpráv se ozve z reproduktoru dvojí pípnutí (tón). Podržte nyní stisknuté tlačítko tak dlouho, dokud z reproduktoru neuslyšíte již žádné pípnutí. 9

10 4.6. Záznam vzkazů (poznámek) Do paměti záznamníku můžete též nahrát vzkazy pro Vaše spolupracovníky nebo členy rodiny. Tyto poznámky (vzkazy) si mohou Vaši kolegové nebo členové rodiny později odposlechnout stisknutím tlačítka. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko. Jakmile uslyšíte tón (pípnutí), namluvte do mikrofonu vzkaz. Například: Haló, Tady Tomáš, jídlo najdeš v lednici. Budu zpátky ve 22:00 hodin. Po namluvení vzkazu uvolněte tlačítko s číslem další zprávy.. Na displeji přístroje začne blikat zobrazení 4.7. Záznam telefonního hovoru Tímto přístrojem můžete zaznamenat pro pozdější potřeby i hovor, který právě vedete. Podržte během hovoru stisknuté tlačítko po dobu 2 sekundy. Na displeji se zobrazí symbol 2r a záznamník tento hovor nahraje. Ukončení záznamu hovoru provedete opětovným stisknutím tlačítka. Zaznamenaný hovor si můžete později přehrát stisknutím tlačítka. 10

11 5. Dálkové dotazy (dálkový odposlech zpráv) 5.1. Kód oprávnění pro dálkový odposlech zaznamenaných zpráv Záznamník je vybaven přístupovým kódem oprávnění pro dálkový odposlech zaznamenaných zpráv. Tento třímístný kód (remote code) se nachází na dolní straně telefonního záznamníku Dálkové předběžné bezplatné dotazy Pomocí této bezplatné služby můžete zjistit, zda Váš přístroj zaznamenal nějaké zprávy při Vaší nepřítomnosti, aniž byste museli platit jakékoliv poplatky za telefonní spojení. Přepněte na spodní straně telefonního záznamníku posuvný přepínač do polohy TS. Vytočíte-li nyní z venku Vaše telefonní číslo, ohlásí se Vám Váš záznamník následujícím způsobem: A. Bude-li přijato Vaše volání po dvou vyzváněcích tónech, jsou v paměti záznamníku uloženy zprávy, které si můžete dále odposlechnout viz dále kapitola 5.3. Možnosti dálkového odposlechu. B. Nejsou-li do paměti záznamníku uloženy žádné záznamy zpráv, nebude Vaše volání přijato po dvou vyzváněcích tónech. V tomto případě položte sluchátko telefonního přístroje po zaznění třetího vyzváněcího tónu, neboť by se Vám Váš záznamník ohlásil až po zaznění šestého vyzváněcího tónu. Tím můžete ušetřit zbytečné poplatky za telefonní spojení Možnosti dálkového odposlechu Vytočte Vaše telefonní číslo a nechte si přehrát celé ohlášení až do konce. Počkejte až bude Váš záznamník připraven zaznamenat příchozí zprávy (zazní tón). Po zaznění tónu vytočte na telefonním přístroji, z kterého voláte, trojmístný kód oprávnění k přístupu do záznamníku. Vytočení správného kódu potvrdí záznamník zazněním dvou po sobě jdoucích tónů. Nyní stiskněte na telefonním přístroji příslušnou kombinaci tlačítek, a to podle funkce odposlechu, kterou chcete zvolit (viz dále). Přestávka mezi zvolením jednotlivých funkcí odposlechu nesmí být delší než 12 sekund, jinak dojde k automatickému ukončení telefonního spojení. Přehrání všech zaznamenaných zpráv Stiskněte 2 a # Přehrání všech nově zaznamenaných zpráv Stiskněte 2 a 5 Upozornění: Během odposlechu zpráv se Vás záznamník zeptá po každých 2 minutách a 40 sekundách, zda chcete zprávy dále poslouchat. Záznamník zastaví přehrávání zaznamenaných zpráv a uslyšíte 3 po sobě jdoucí tóny. Chcete-li pokračovat v odposlechu, stiskněte na telefonním přístroji jakékoliv tlačítko. 11

12 Během odposlechu (přehrávání) zaznamenaných zpráv máte k dispozici další možnosti volby: Přeskočení právě přehrávané zprávy Stiskněte 7 a # Zopakování právě přehrávané zprávy Stiskněte 8 a # Zopakování předchozí zprávy Stiskněte 6 a # Vymazání právě přehrávané zprávy Stiskněte 3 a # Po přehrání poslední zprávy se ohlásí záznamník zazněním několika tónů za sebou. Během následujících 7 sekund můžete zvolit ještě další možnosti odposlechu nebo vymazaní zpráv ze záznamníku. Neprovedete-li během těchto 7 sekund žádný zásah, dojde k automatickému ukončení telefonního spojení a všechny (nevymazané) zprávy zůstanou v záznamníku zachovány. Zopakování přehrání Stiskněte 2 a # Vymazání všech zpráv Stiskněte 3 a # Vypnutí záznamníku (po této akci nebude záznamník přijímat žádné zprávy) Uložení všech zpráv do paměti Stiskněte 9 a # Žádné zadání 5.4. Dálkové namluvení nového ohlášení Vytočte Vaše telefonní číslo a nechte si přehrát celé ohlášení až do konce. Počkejte až bude Váš záznamník připraven zaznamenat příchozí zprávy (zaznění tónu). Po zaznění tónu vytočte na telefonním přístroji, z kterého voláte, trojmístný kód oprávnění k přístupu do záznamníku. Vytočení správného kódu potvrdí záznamník zazněním dvou po sobě jdoucích tónů. Nyní stiskněte na telefonním přístroji kombinaci tlačítek 7 a #. Po zaznění tónu můžete namluvit nové ohlášení. Záznam ohlášení ukončete opětovným stisknutím kombinace tlačítek 7 a #. Záznamník Vám nyní přehraje nově zaznamenané ohlášení. Ukončete spojení položením telefonního sluchátka. 12

13 5.5. Dálkové zapnutí telefonního záznamníku V případě, že jste opustili Vaši kancelář nebo domov a zapomněli jste zapnout telefonní záznamník, můžete jej zapnout i z jiného telefonu. Vytočte Vaše telefonní číslo a nechte vyzvánět telefon tak dlouho (asi 10 x), dokud Váš záznamník nepřijme Vaše volání (ozvou se krátké tóny). Po odeznění tónů vytočte na telefonním přístroji, z kterého voláte, trojmístný kód oprávnění k přístupu do záznamníku. Vytočení správného kódu potvrdí záznamník zazněním dvou po sobě jdoucích tónů. Nyní stiskněte na telefonním přístroji kombinaci tlačítek 9 a #. Tím zapnete záznamník, který bude dále připraven vykonávat své normální funkce. Poté ukončete spojení položením telefonního sluchátka Dálkové uvolnění kapacity paměti pro pořízení záznamů Vytočením Vašeho telefonního čísla můžete provést kdykoliv nastavení Vašeho záznamníku pro příjem dalších zpráv. Je-li již zaplněna paměť záznamníku, přestane záznamník přijímat další zprávy a bude se chovat jako nezapnutý. V tomto případě postupujte následujícím způsobem: Vytočte Vaše telefonní číslo a nechte vyzvánět telefon tak dlouho (asi 10 x), dokud Váš záznamník nepřijme Vaše volání (zazní krátké tóny). Po odeznění tónů vytočte na telefonním přístroji, z kterého voláte, trojmístný kód oprávnění k přístupu do záznamníku. Vytočení správného kódu potvrdí záznamník zazněním dvou po sobě jdoucích tónů. Nyní máte možnost si poslechnout zprávy a vymazat již nepotřebné zprávy pro uvolnění 9 paměťových míst pro záznam nových zpráv (můžete přitom vymazat jednotlivé nebo všechny zprávy) viz kapitola 5.3. Možnosti dálkového odposlechu. 13

14 6. Důležité informace 6.1. Možné závady a jejich odstranění Telefonní záznamník nelze zapnout: Zkontrolujte správné připojení síťového napájecího adaptéru. Zkontrolujte napětí v síťové zásuvce. Na displeji přístroje bliká symbol bl : Vybitá nebo nevložená záložní baterie. Proveďte její (vložení) výměnu, jinak dojde při výpadku síťového napájení k vymazání všech zaznamenaných zpráv, Vašeho vlastního ohlášení a nastavení (den v týdnu a čas). Přistroj nezaznamenává žádné zprávy: Zkontrolujte správné zapojení telefonního kabelu do účastnické přípojky. Vymažte všechny (již nepotřebné) zaznamenané zprávy a uvolněte paměť přístroje pro záznamy nových zpráv Kontaktní adresa V případě dalších dotazů se prosím obraťte na naše technické oddělení: FK TECHNICS, spol. s r.o., Conrad partner Roháčova Praha 3 Žižkov Česká republika Tel.: (+420) Fax.: (+420) Web: Záruka Viz smluvní záruční podmínky firmy FK TECHNICS, spol. s r.o., Conrad partner. 14

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) 2. Základní funkce budíku Hodiny řízené rádiovým časovým signálem

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

Parrot MK6000 ČESKY 2

Parrot MK6000 ČESKY 2 27 ČESKY Obsah ÚVODEM... p 29 OBSAH BALENÍ... p 29 PRVNÍ POUŽITÍ... p 29 Instalace soupravy MK6000... p 29 Popis soupravy MK6000... p 32 Připojení telefonu/pda Bluetooth... p 33 FUNKCE... p 33 Telefonování...

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica _T35_W35.book Seite Dienstag, 7. Oktober 2006 2:0 4 T35 W35 GB Thermoelectric cooler Instruction Manual 6 D Thermoelektrische Kühlbox F Glacière thermoélectrique E Nevera termoeléctrica I Frigorifero termoelettrico

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 38 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace Než začnete přístroje používat, přečtěte si prosím pozorně celý tento návod k obsluze. Předáte-li

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Návod k použití IP telefonu ACT IP Phone P160S pro službu viphone

Návod k použití IP telefonu ACT IP Phone P160S pro službu viphone Návod k použití IP telefonu ACT IP Phone P160S pro službu viphone 1. Popis telefonního přístroje 1.1. Základní součásti telefonního přístroje Návod pro použití telefonního přístroje Propojovací kabel (LAN)

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Uživatelský manuál JA-65 Maestro

Uživatelský manuál JA-65 Maestro Uživatelský manuál JA-65 Maestro 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Poplach Sabotáž poplach vyvolaný vniknutím do objektu,

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

OBSAH. 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek

OBSAH. 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek 03 Calios_cs 23.03.2007 14:19 Uhr Seite 2 OBSAH 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek 8-13 UVEDENÍ DO PROVOZU

Více

DJ slims. bluetooth. sluchátka

DJ slims. bluetooth. sluchátka DJ slims bluetooth sluchátka obsah Stručné instrukce...1 1. Bluetooth bezdrátová komunikační technologie...1 2. O sluchátkách DJ SLIMS...1 Před použitím...3 1. Přehled...3 2. Nabíjení sluchátek...4 Jak

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více