NÁVOD K OBSLUZE. Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830 Objednací číslo: Záznamník telefonních hovorů Audioline AB 830G Záznam 15 minut Počitadlo zpráv Zcela digitální záznamník telefonních hovorů s 15-minutovou dobou záznamu. Technické parametry: Délka namluveného ohlášení: 60 s Datum a čas ke každé zprávě Možný současný odposlech 2-místný displej s informacemi počtu nových zpráv Funkce paměti Dálkové zapínání Možný dálkový odposlech Vymazaní jednotlivých zpráv atd.

2 Obsah Strana 1. Bezpečnostní předpisy a úvodní poznámky BATERIE POZNÁMKY K PŘIPOJENÍ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE VYŘAZENÍ (LIKVIDACE) PŘÍSTROJE OKOLNÍ PODMÍNKY A TEPLOTA ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Displej, mikrofon a ovládací tlačítka přístroje Uvedení přístroje do provozu DŘÍVE NEŽ PŘÍSTROJ UVEDETE DO PROVOZU KONTROLA OBSAHU BALENÍ DODÁVKY PŘÍSTROJE VLOŽENÍ (VÝMĚNA) ZÁLOŽNÍ BATERIE PŘIPOJENÍ TELEFONNÍHO KABELU A SÍŤOVÉHO NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU NASTAVENÍ DNE A ČASU Obsluha přístroje ZÁZNAM OHLÁŠENÍ, JEHO ZMĚNA NEBO VYMAZÁNÍ... 7 Příklad vlastního ohlášení:... 7 Standardní předmluvené ohlášení:... 7 Záznam vlastního ohlášení: VYMAZÁNÍ VLASTNÍHO OHLÁŠENÍ A NÁVRAT KE STANDARDNÍMU PŘEDMLUVENÉMU OHLÁŠENÍ NASTAVENÍ POČTU VYZVÁNĚNÍ ZÁKLADNÍ OBSLUHA ZÁZNAMNÍKU... 8 Odposlech přijímané (zaznamenávané) zprávy:... 8 Přerušení funkce záznamníku: ODPOSLECH (PŘEHRÁNÍ) ZAZNAMENANÝCH ZPRÁV... 9 Přehrání zpráv:... 9 Zopakování právě přehrávané zprávy:... 9 Zopakování předchozí zprávy:... 9 Přeskočení jedné zprávy:... 9 Rychlé vyhledání zprávy vpřed:... 9 Vymazání jedné zprávy:... 9 Uložení všech zpráv do paměti:... 9 Vymazání všech zpráv: ZÁZNAM VZKAZŮ (POZNÁMEK) ZÁZNAM TELEFONNÍHO HOVORU Dálkové dotazy (dálkový odposlech zpráv) KÓD OPRÁVNĚNÍ PRO DÁLKOVÝ ODPOSLECH ZAZNAMENANÝCH ZPRÁV DÁLKOVÉ PŘEDBĚŽNÉ BEZPLATNÉ DOTAZY MOŽNOSTI DÁLKOVÉHO ODPOSLECHU DÁLKOVÉ NAMLUVENÍ NOVÉHO OHLÁŠENÍ DÁLKOVÉ ZAPNUTÍ TELEFONNÍHO ZÁZNAMNÍKU DÁLKOVÉ UVOLNĚNÍ KAPACITY PAMĚTI PRO POŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ Důležité informace MOŽNÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ KONTAKTNÍ ADRESA ZÁRUKA

3 1. Bezpečnostní předpisy a úvodní poznámky 1.1. Baterie Nepoužívejte k napájení žádné nabíjecí baterie (akumulátory), mohly by způsobit zkrat. Jako záložní baterii používejte pouze destičkou alkalickou baterii 9 V. Baterie nelikvidujte spálením a nenamáčejte je do vody. Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí. K těmto účelům slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách Poznámky k připojení Tento záznamník je uzpůsoben k připojení k účastnické telefonní přípojce s kódováním F / N společně s telefonním přístroje s kódováním F Umístění přístroje Neumisťujte telefonní záznamník do blízkosti jiných elektronických přístrojů a zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby nebo HiFi-zařízení, neboť by mohlo dojít k vzájemnému ovlivnění takto umístěných přístrojů. Místo umístění záznamníku má rozhodující vliv na jeho bezvadný provoz. Položte záznamník na rovnou a nekluzkou plochu. V normálním případě nezanechají opěrné nožičky přístroje na nábytku žádné stopy. Na nábytku s povrchovou lakovanou úpravou nelze vyloučit, že na něm nezanechají opěrné nožičky přístroje stopy. Podložte v těchto případech záznamník vhodnou podložkou (ubrusem, dečkou atd.). Nepoužívejte přístroj v prostorách ohrožených možností exploze, nevystavujte jej přílišnému kouři z cigaret, neumisťujte jej do prašného prostředí. Nevystavujte přístroj vibracím, otřesům, působení chemikálií, vlhkosti, vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření Vyřazení (likvidace) přístroje Pokud telefonní záznamník nebude fungovat, neexistuje-li již žádná možnost jeho opravy, musí být přístroj vyřazen (zlikvidován) podle platných zákonných předpisů Okolní podmínky a teplota Telefonní záznamník je určen k používání v chráněných prostorách s teplotou 10 C až 50 C. Přístroj nepoužívejte ve vlhkých místnostech, jako jsou koupelny nebo prádelny. Přístroj neumisťujte do blízkosti tepelných zdrojů (radiátorů topení) a nevystavujte jej působení přímého slunečního záření Čištění a údržba Skříňku telefonního záznamníku čistěte suchým, hebkým hadříkem bez žmolků. Nikdy nepoužívejte čistící prostředky na okna nebo nábytek či agresivní rozpouštědla. Jinak přístroj nevyžaduje žádnou další zvláštní údržbu. Pryžové opěrné nožičky přístroje nejsou odolné vůči všem čistícím prostředků. Výrobce proto neručí za eventuální poškození nábytku. 3

4 2. Displej, mikrofon a ovládací tlačítka přístroje 1 Displej / zobrazení čísla zpráv 7 Posunutí zpět / ohlášeníí dne a času 2 Posunutí vpřed / nastavení dne a času 8 Nastavení hlasitosti poslechu 3 Vymazání zpráv 9 Stop / zapnutí a vypnutí záznamníku 4 Přehrávání zpráv / pauza 10 Záznam poznámek (vzkazů) 5 Záznam ohlášení 11 Mikrofon 6 Záznam telefonních hovorů Dolní strana Na spodní straně přístroje se nachází bateriové pouzdro. Zadní strana Na zadní straně přístroje se nachází přepínač nastavení počtu vyzvánění. 4

5 3. Uvedení přístroje do provozu 3.1. Dříve než přístroj uvedete do provozu POZOR! Před uvedením přístroje do provozu si přečtete bezpečnostní přepisy, které jsou uvedeny na začátku tohoto návodu k obsluze Kontrola obsahu balení dodávky přístroje K dodávce patří: Telefonní záznamník s pevně připojeným síťovým napájecím adaptérem a připojovacím kabelem; návod k obsluze Vložení (výměna) záložní baterie Tato baterie není součástí dodávky. Dříve než propojíte telefonní záznamník s telefonní sítí, vložte do něj záložní destičkovou baterii 9 V (alkalickou). Tato baterii slouží k zachování dat a nastavení při výpadku síťového napájení. Nová baterie dokáže zachovat data a nastavení záznamníku po dobu až 24 hodin nepřetržitého výpadku síťového napájení. Při výměně (vkládání) baterie odpojte záznamník od telefonní sítě (při výměně baterie neodpojujte záznamník od síťového napájení). Upozornění: Jakmile se na displeji objeví symbol bl, je baterie vybitá a je jí nutno vyměnit. 1. Při vkládání (výměně) záložní baterie dejte pozor na to, aby byl záznamník odpojen od telefonní sítě. 2. Bateriové pouzdro se nachází na dolní straně přístroje. 3. Otevřete kryt bateriového pouzdra pomocí malého šroubováku. 4. Spojte příslušné kontakty s baterií a tuto vložte do bateriového pouzdra. 5. Uzavřete opět kryt bateriového pouzdra Připojení telefonního kabelu a síťového napájecího adaptéru Zapojte zástrčku telefonního kabelu do telefonní účastnické přípojky (zásuvky) kódování N pro přídavné přístroje, jakou jsou záznamníky nebo faxy. Zástrčku adaptéru zastrčte do síťové zásuvky 230 V (zapojené podle platných předpisů). Telefonní záznamník potřebuje při prvním zapnutí několik sekund k inicializaci všech funkcí. Po inicializaci těchto funkcí se zobrazí na displeji přístroje 00. Pokud není do záznamníku vložena záložní baterie, bude se ještě na displeji střídavě zobrazovat symbol vybité baterie bl. 5

6 3.5. Nastavení dne a času Ke každému zaznamenanému hovoru (přijaté zprávě) přiřadí záznamník hlasovým ohlášením příslušný den v týdnu a čas uskutečnění hovoru, abyste věděli, kdy byly tyto zprávy zaznamenány. Nastavení (nebo změnu) dne a času provedete následujícím způsobem: 1. Podržte po dobu 2 sekundy stisknuté tlačítko. Z reproduktoru uslyšíte momentálně nastavený den v týdnu (Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag). 2. Tiskněte znovu opakovaně tlačítko tak dlouho, dokud z reproduktoru neuslyšíte správný den v týdnu. 3. Stiskněte tlačítko. Z reproduktoru uslyšíte momentálně nastavený čas v hodinách. 4. Tiskněte opakovaně tlačítko tak dlouho, dokud z reproduktoru neuslyšíte správný čas v hodinách. 5. Stiskněte tlačítko. Z reproduktoru uslyšíte momentálně nastavený čas v minutách. 6. Tiskněte opakovaně tlačítko tak dlouho, dokud z reproduktoru neuslyšíte správný čas v minutách. 7. Stisknutím tlačítka proveďte potvrzení nastavení. Z reproduktoru uslyšíte kompletní zopakování nastaveného dne v týdnu a času. Nastavený den v týdnu a čas můžete kdykoliv zkontrolovat. Stiskněte tlačítko. Z reproduktoru uslyšíte aktuální ohlášení dne v týdnu a správný čas. Upozornění: Jestliže během nastavování uděláte delší pauzu než 20 sekund, dojde k přerušení nastavení. Nebude-li do přístroje vložena záložní baterie, musíte po eventuálním výpadku síťového napájení provést nové nastavení dne v týdnu a času. 6

7 4. Obsluha přístroje 4.1. Záznam ohlášení, jeho změna nebo vymazání K ohlášení můžete použít standardní ohlášení profesionálního rozhlasového hlasatele nebo můžete do paměti přístroje nahrát vlastní ohlášení (zprávu) o délce až 60 sekund. Jestliže neprovedete záznam vlastního ohlášení, použije přístroj ve Vaší nepřítomnosti automaticky standardní ohlášení. Příklad vlastního ohlášení: Haló, hlásí se číslo.. Bohužel nejsme momentálně přítomni a nemůžeme převzít Váš hovor. Můžete nám však zanechat zprávu. Mluvte prosím po zaznění tónu. Standardní předmluvené ohlášení: Hallo, leider können wir Ihren Anruf im Monent nicht persönlich entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht und Telefonnummer nach dem Signalton. (Haló, bohužel nemůžeme Váš hovor osobně převzít. Prosím zanechte Vaší zprávu a telefonní číslo po zaznění tónu.). Dříve než provedete záznam Vašeho ohlášení, napište si prosím jeho text. Minimální délka záznamu činí 3 sekundy a nesmí přeskočit 60 sekund. Čím delší bude Vaše ohlášení, tím kratší bude doba záznamu přijatých zpráv. Maximální doba záznamu přijatých zpráv představuje cca 15 minut. Bude-li Vaše ohlášení trvat například 18 sekund, pak bude celková doba záznamu přijatých zpráv činit 14 minut a 42 sekund. Záznam vlastního ohlášení: Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko (tón). tak dlouho, dokud neslyšíte akustický signál Po odeznění tohoto tónu namluvte Vaše ohlášení. Tlačítko držte stále stisknuté. Na displeji přístroje se během provádění záznamu zobrazí symbol ra. Při namlouvání záznamu ohlášení zachovejte vzdálenost Vašich úst od přístroje cca 15 cm, a to tak abyste mohli dobře hovořit do mikrofonu na přední straně přístroje. Po namluvení Vašeho hlášení opět uvolněte tlačítko. Přístroj nyní zopakuje automaticky zaznamenané ohlášení. Na displeji se přitom zobrazí symbol PA. Hlasitost poslechu nastavíte opakovaným tisknutím tlačítka a tlačítka. Krátkým stisknutím tlačítka ohlášení. můžete kdykoliv provést přehrání zaznamenaného 7

8 4.2. Vymazání vlastního ohlášení a návrat ke standardnímu předmluvenému ohlášení Pokud jste provedli záznam vlastního ohlášení, které chcete vymazat, postupujte následujícím způsobem: Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko tak dlouho, dokud neslyšíte akustický signál (tón). Tím dojde k vymazání Vašeho ohlášení a jako potvrzení se ozve z reproduktoru text standardně předmluveného ohlášení (viz předchozí strana) Nastavení počtu vyzvánění Na zadní straně přístroje se nachází posuvný přepínač, pomocí kterého můžete nastavit počet vyzvánění, po kterých dojde k aktivaci záznamníku (záznamník poté přehraje volajícímu Vaše nebo standardní ohlášení) 2 Hovor bude přijat po 2 vyzváněních. 6 Hovor bude přijat po 6 vyzváněních. TS Po přepnutí přepínače do polohy TS bude první hovor přijat po 6 vyzváněních a všechny další hovory budou přijaty po 2 vyzváněních. Kromě jiného můžete při přepnutí přepínače do této polohy zjistit na dálku a bez poplatků, zda byly do paměti záznamníku uloženy nějaké zprávy viz kapitola 5.2. Dálkové předběžné bezplatné dotazy Základní obsluha záznamníku Pomocí tlačítka můžete záznamník zapnout nebo vypnout. Je-li záznamník vypnut, je na displeji zobrazen symbol - - (pohotovostní režim) a přístroj nezaznamenává žádné zprávy. Maximální délka jednoho záznamu (jedné zprávy) činí 60 sekund. Bude-li volající hovořit déle, ozve se v telefonu volajícího tón a telefonní spojení bude přerušeno. Objeví-li se při záznamu pauza v hovoru delší než 7 sekund, ozve se v telefonu volajícího tón a telefonní spojení bude automaticky ukončeno. Bude-li vyčerpána kapacita paměti pro záznam zpráv, přístroj nepřijme žádné další hovory a na jeho displeji se zobrazí symbol Su. Odposlech přijímané (zaznamenávané) zprávy: Zabudovaný reproduktor dovoluje poslouchat zaznamenávané zprávy, aniž byste museli mluvit s volajícím. Nechcete-li poslouchat příchozí zprávu, nastavte tlačítkem (jeho opakovaným tisknutím) minimální (nulovou) hlasitost poslechu. Přerušení funkce záznamníku: Zvednutím sluchátka telefonního přístroje se můžete osobně spojit s volajícím v době, kdy se Vám snaží podat zprávu a domnívá se, že jste nepřítomni. V tomto případě dojde k vypnutí záznamníku a Vy můžete s volajícím normálně mluvit. 8

9 4.5. Odposlech (přehrání) zaznamenaných zpráv Na displeji přístroje je zobrazen počet zaznamenaných zpráv včetně poznámek (vzkazů) a zaznamenaných telefonních hovorů. Bliká-li zobrazení na displeji, byly za Vaší nepřítomnosti zaznamenány zprávy, které jste si ještě neposlechli. Zprávy (jednotlivé záznamy) jsou dále mezi sebou odděleny zazněním tónu (pípnutím). Přehrání zpráv: Stiskněte (1 x) tlačítko. Bude-li blikat zobrazení na displeji, přehraje Vám nejdříve záznamník neodposlechnuté zprávy. Nebude-li zobrazení na displeji blikat, přehraje Vám záznamník všechny zaznamenané zprávy, které jste ještě nevymazali. Pokud nebudou v paměti přístroje uloženy žádné zprávy, uslyšíte z reproduktoru několik po sobě jdoucích tónů (několikanásobné pípnutí). Přerušení (pozastavení) odposlechu zpráv provedete stisknutím tlačítka. Dalším stisknutím tlačítka odposlech zpráv opět obnovíte. Odposlech zpráv ukončíte stisknutím tlačítka. Po přehání poslední zprávy se ozve z reproduktoru přístroje dvojí pípnutí (dva po sobě jdoucí tóny). Zopakování právě přehrávané zprávy: Stiskněte tlačítko zopakována. Zopakování předchozí zprávy:. Zpráva, kterou právě posloucháte bude znovu Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud neuslyšíte pípnutí (tón). Přístroj poté provede přehrání předchozí zprávy. Přeskočení jedné zprávy: Stiskněte (1 x) tlačítko. Zpráva, kterou právě posloucháte bude přeskočena. Přístroj poté provede přehrání následující zprávy. Rychlé vyhledání zprávy vpřed: Tiskněte opakovaně tlačítko několik zpráv.. Tímto způsobem můžete rychle přeskočit Vymazání jedné zprávy: Během přehrávání zprávy, kterou chcete vymazat stiskněte tlačítko krátce zobrazí symbol de (delete = vymazání).. Na displeji se Uložení všech zpráv do paměti: Není nutné provádět žádné natavení nebo zadání. Vymazání všech zpráv: Po přehrání všech do paměti uložených zpráv se ozve z reproduktoru dvojí pípnutí (tón). Podržte nyní stisknuté tlačítko tak dlouho, dokud z reproduktoru neuslyšíte již žádné pípnutí. 9

10 4.6. Záznam vzkazů (poznámek) Do paměti záznamníku můžete též nahrát vzkazy pro Vaše spolupracovníky nebo členy rodiny. Tyto poznámky (vzkazy) si mohou Vaši kolegové nebo členové rodiny později odposlechnout stisknutím tlačítka. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko. Jakmile uslyšíte tón (pípnutí), namluvte do mikrofonu vzkaz. Například: Haló, Tady Tomáš, jídlo najdeš v lednici. Budu zpátky ve 22:00 hodin. Po namluvení vzkazu uvolněte tlačítko s číslem další zprávy.. Na displeji přístroje začne blikat zobrazení 4.7. Záznam telefonního hovoru Tímto přístrojem můžete zaznamenat pro pozdější potřeby i hovor, který právě vedete. Podržte během hovoru stisknuté tlačítko po dobu 2 sekundy. Na displeji se zobrazí symbol 2r a záznamník tento hovor nahraje. Ukončení záznamu hovoru provedete opětovným stisknutím tlačítka. Zaznamenaný hovor si můžete později přehrát stisknutím tlačítka. 10

11 5. Dálkové dotazy (dálkový odposlech zpráv) 5.1. Kód oprávnění pro dálkový odposlech zaznamenaných zpráv Záznamník je vybaven přístupovým kódem oprávnění pro dálkový odposlech zaznamenaných zpráv. Tento třímístný kód (remote code) se nachází na dolní straně telefonního záznamníku Dálkové předběžné bezplatné dotazy Pomocí této bezplatné služby můžete zjistit, zda Váš přístroj zaznamenal nějaké zprávy při Vaší nepřítomnosti, aniž byste museli platit jakékoliv poplatky za telefonní spojení. Přepněte na spodní straně telefonního záznamníku posuvný přepínač do polohy TS. Vytočíte-li nyní z venku Vaše telefonní číslo, ohlásí se Vám Váš záznamník následujícím způsobem: A. Bude-li přijato Vaše volání po dvou vyzváněcích tónech, jsou v paměti záznamníku uloženy zprávy, které si můžete dále odposlechnout viz dále kapitola 5.3. Možnosti dálkového odposlechu. B. Nejsou-li do paměti záznamníku uloženy žádné záznamy zpráv, nebude Vaše volání přijato po dvou vyzváněcích tónech. V tomto případě položte sluchátko telefonního přístroje po zaznění třetího vyzváněcího tónu, neboť by se Vám Váš záznamník ohlásil až po zaznění šestého vyzváněcího tónu. Tím můžete ušetřit zbytečné poplatky za telefonní spojení Možnosti dálkového odposlechu Vytočte Vaše telefonní číslo a nechte si přehrát celé ohlášení až do konce. Počkejte až bude Váš záznamník připraven zaznamenat příchozí zprávy (zazní tón). Po zaznění tónu vytočte na telefonním přístroji, z kterého voláte, trojmístný kód oprávnění k přístupu do záznamníku. Vytočení správného kódu potvrdí záznamník zazněním dvou po sobě jdoucích tónů. Nyní stiskněte na telefonním přístroji příslušnou kombinaci tlačítek, a to podle funkce odposlechu, kterou chcete zvolit (viz dále). Přestávka mezi zvolením jednotlivých funkcí odposlechu nesmí být delší než 12 sekund, jinak dojde k automatickému ukončení telefonního spojení. Přehrání všech zaznamenaných zpráv Stiskněte 2 a # Přehrání všech nově zaznamenaných zpráv Stiskněte 2 a 5 Upozornění: Během odposlechu zpráv se Vás záznamník zeptá po každých 2 minutách a 40 sekundách, zda chcete zprávy dále poslouchat. Záznamník zastaví přehrávání zaznamenaných zpráv a uslyšíte 3 po sobě jdoucí tóny. Chcete-li pokračovat v odposlechu, stiskněte na telefonním přístroji jakékoliv tlačítko. 11

12 Během odposlechu (přehrávání) zaznamenaných zpráv máte k dispozici další možnosti volby: Přeskočení právě přehrávané zprávy Stiskněte 7 a # Zopakování právě přehrávané zprávy Stiskněte 8 a # Zopakování předchozí zprávy Stiskněte 6 a # Vymazání právě přehrávané zprávy Stiskněte 3 a # Po přehrání poslední zprávy se ohlásí záznamník zazněním několika tónů za sebou. Během následujících 7 sekund můžete zvolit ještě další možnosti odposlechu nebo vymazaní zpráv ze záznamníku. Neprovedete-li během těchto 7 sekund žádný zásah, dojde k automatickému ukončení telefonního spojení a všechny (nevymazané) zprávy zůstanou v záznamníku zachovány. Zopakování přehrání Stiskněte 2 a # Vymazání všech zpráv Stiskněte 3 a # Vypnutí záznamníku (po této akci nebude záznamník přijímat žádné zprávy) Uložení všech zpráv do paměti Stiskněte 9 a # Žádné zadání 5.4. Dálkové namluvení nového ohlášení Vytočte Vaše telefonní číslo a nechte si přehrát celé ohlášení až do konce. Počkejte až bude Váš záznamník připraven zaznamenat příchozí zprávy (zaznění tónu). Po zaznění tónu vytočte na telefonním přístroji, z kterého voláte, trojmístný kód oprávnění k přístupu do záznamníku. Vytočení správného kódu potvrdí záznamník zazněním dvou po sobě jdoucích tónů. Nyní stiskněte na telefonním přístroji kombinaci tlačítek 7 a #. Po zaznění tónu můžete namluvit nové ohlášení. Záznam ohlášení ukončete opětovným stisknutím kombinace tlačítek 7 a #. Záznamník Vám nyní přehraje nově zaznamenané ohlášení. Ukončete spojení položením telefonního sluchátka. 12

13 5.5. Dálkové zapnutí telefonního záznamníku V případě, že jste opustili Vaši kancelář nebo domov a zapomněli jste zapnout telefonní záznamník, můžete jej zapnout i z jiného telefonu. Vytočte Vaše telefonní číslo a nechte vyzvánět telefon tak dlouho (asi 10 x), dokud Váš záznamník nepřijme Vaše volání (ozvou se krátké tóny). Po odeznění tónů vytočte na telefonním přístroji, z kterého voláte, trojmístný kód oprávnění k přístupu do záznamníku. Vytočení správného kódu potvrdí záznamník zazněním dvou po sobě jdoucích tónů. Nyní stiskněte na telefonním přístroji kombinaci tlačítek 9 a #. Tím zapnete záznamník, který bude dále připraven vykonávat své normální funkce. Poté ukončete spojení položením telefonního sluchátka Dálkové uvolnění kapacity paměti pro pořízení záznamů Vytočením Vašeho telefonního čísla můžete provést kdykoliv nastavení Vašeho záznamníku pro příjem dalších zpráv. Je-li již zaplněna paměť záznamníku, přestane záznamník přijímat další zprávy a bude se chovat jako nezapnutý. V tomto případě postupujte následujícím způsobem: Vytočte Vaše telefonní číslo a nechte vyzvánět telefon tak dlouho (asi 10 x), dokud Váš záznamník nepřijme Vaše volání (zazní krátké tóny). Po odeznění tónů vytočte na telefonním přístroji, z kterého voláte, trojmístný kód oprávnění k přístupu do záznamníku. Vytočení správného kódu potvrdí záznamník zazněním dvou po sobě jdoucích tónů. Nyní máte možnost si poslechnout zprávy a vymazat již nepotřebné zprávy pro uvolnění 9 paměťových míst pro záznam nových zpráv (můžete přitom vymazat jednotlivé nebo všechny zprávy) viz kapitola 5.3. Možnosti dálkového odposlechu. 13

14 6. Důležité informace 6.1. Možné závady a jejich odstranění Telefonní záznamník nelze zapnout: Zkontrolujte správné připojení síťového napájecího adaptéru. Zkontrolujte napětí v síťové zásuvce. Na displeji přístroje bliká symbol bl : Vybitá nebo nevložená záložní baterie. Proveďte její (vložení) výměnu, jinak dojde při výpadku síťového napájení k vymazání všech zaznamenaných zpráv, Vašeho vlastního ohlášení a nastavení (den v týdnu a čas). Přistroj nezaznamenává žádné zprávy: Zkontrolujte správné zapojení telefonního kabelu do účastnické přípojky. Vymažte všechny (již nepotřebné) zaznamenané zprávy a uvolněte paměť přístroje pro záznamy nových zpráv Kontaktní adresa V případě dalších dotazů se prosím obraťte na naše technické oddělení: FK TECHNICS, spol. s r.o., Conrad partner Roháčova Praha 3 Žižkov Česká republika Tel.: (+420) Fax.: (+420) Web: Záruka Viz smluvní záruční podmínky firmy FK TECHNICS, spol. s r.o., Conrad partner. 14

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Silverado Obří závodní lehký dodávkový automobil pickup (dálkově ovládaný vysílačkou)

Silverado Obří závodní lehký dodávkový automobil pickup (dálkově ovládaný vysílačkou) NÁVOD K OBSLUZE Silverado Obří závodní lehký dodávkový automobil pickup (dálkově ovládaný vysílačkou) Objednací číslo: 22 24 04 Monster-Racing Pickup-Truck s úplným ovládáním řízení a jízdními funkcemi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen YT-BTM) lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen Uživatelský návod Úvod YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen "YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 Obj. č.: 10 07 07 / 10 07 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1. Jednotlivé části a funkce 2. Manipulace a opatření 3. Obsluha 4. Poruchy a závady 1/6 1. Horní otvor Zákazník použije slámku a rovnoměrně foukne do přístroje. Čas měření

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze přístroje. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 08 15 Ideální pomocník do kuchyní. Tento budík s rádiem připevníte jeho horní stranou na spodní stranu závěsné skříňky, regálu nebo k jinému kusu nábytku. Funkce časovače Vám

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 PŘED POUŽITÍM TÉTO JEDNOTKY SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

759-407 F-DIGIT.DCP03

759-407 F-DIGIT.DCP03 759-407 F-DIGIT.DCP03 Charakteristika: Projekce přesného času a teploty na stěnu*otočitelný projektor s možností zaostření zobrazení*řízení rádiovým signálem DCF-779 (Frankfurt)*kalendář (měsíc, den, den

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Detektor kouře SS-166-01

Detektor kouře SS-166-01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/02 Detektor kouře SS-166-01 Obj. č.: 75 00 87 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón zazní okamžitě, jakmile senzor zjistí

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY Uživatelský návod Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY OBSAH Bezpečnostní pokyny... 1 Části a funkce... 1 Příslušenství... 2 Začínáme... 3 Párujeme...

Více

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc Digitální videotelefon pro DUO systém PT562W Technická specifikace: Napájení přístroje Proudový odběr (pracovní) Proudový odběr (klidový) Zobrazení Čas náběhu Provozní teplota 0-50 C Max. vlhkost 90% RH

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209)

Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209) Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209) Obsah: O BS-209 Stereo headsetu... 2 O Bluetooth technologii... 2 Přehled... 2 Obsah balení... 2 Nabíjení headsetu... 2 Doba nabíjení headsetu...

Více

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí Návod k obsluze Přenosná počítačka EURO mincí 1 Legenda k tlačítkům a prvkům 1. Obslužné pole 2. Displej 3. Tlačítko START/STOP 4. Tlačítko pro smazání C 5. Tlačítko pro zprávu REPORT 6. Tlačítko pro volbu

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel. Obj. č.: 92 01 17

NÁVOD K OBSLUZE. DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel. Obj. č.: 92 01 17 NÁVOD K OBSLUZE DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel Obj. č.: 92 01 17 Verze 12/01 Tato malá databáze DataFish v podobě přívěsku na klíče Vám nabízí 5 užitečných a zábavných

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19 NÁVOD K OBSLUZE 0197 Obj. č.: 84 01 19 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt

NÁVOD K OBSLUZE. Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt NÁVOD K OBSLUZE Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt Obj. č.: 12 09 66 Pro provádění nejpřesnějších měření teploty kapalin (s ponorným čidlem) jakož i vzduchu a plynů. Kvalitní pouzdro z nárazuvzdorné

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Návod k obsluze. Telefon Audioline BIGTEL 50 Alarm plus. Obj. č.: 92 33 10. Obsah

Návod k obsluze. Telefon Audioline BIGTEL 50 Alarm plus. Obj. č.: 92 33 10. Obsah 1. Úvod... 3 2. Důležitá upozornění, čištění přístroje... 3 3. Součásti telefonního přístroje... 3 Návod k obsluze Telefon Audioline BIGTEL 50 Alarm plus Obj. č.: 92 33 10 Tento návod k obsluze je součástí

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 08 24 Obsah Strana Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky (tlačítka) a součásti přijímače... 4 Zobrazení na displeji... 5 Napájení rozhlasového přijímače pomocí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver cs Návod k použití Návod k použití STABILA je z hlediska obsluhy nenáročný přijímač určený k rychlé detekci laserových čar. Přijímačem lze přijímat pouze pulzně modulované laserové paprsky vysílané

Více

Bluetooth handsfree sada bluelogic

Bluetooth handsfree sada bluelogic Bluetooth handsfree sada bluelogic BT-MB01 Pro vozidla Mercedes Benz vybavená rozhraním MOST a bez zabudovaného telefonu Tuto HF sadu lze plně začlenit do multimediálního systému vozidla Úvodní informace

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

TELEFON ALcom TS-435. Funkce a tlačítka:

TELEFON ALcom TS-435. Funkce a tlačítka: TELEFON ALcom TS-435 Funkce a tlačítka: Návod k použití! 16 MÍSTNÝ LCD DISPLEJ! TÓNOVÁ / PULSNÍ VOLBA! 15 PAMĚŤ. TLAČÍTEK RYCHLÉ VOLBY! 15 PAMĚŤ. TLAČÍTEK DVOUTLAČÍTKOVÉ VOLBY! SPEAKERPHONE S OVLÁDÁNÍM

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hlásič pohybu a hluku "SAFE-MAN" - "Bezpečný člověk" Obj. č.: 765 477

NÁVOD K OBSLUZE. Hlásič pohybu a hluku SAFE-MAN - Bezpečný člověk Obj. č.: 765 477 NÁVOD K OBSLUZE Hlásič pohybu a hluku "SAFE-MAN" - "Bezpečný člověk" Obj. č.: 765 477 Zařízení umožňuje indikaci pohybu a indikaci hluku v blízkém okolí.. Lze jej používat jako stacionární pro úlohy dozorování

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více