OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost"

Transkript

1 OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost Kontakt: NetRex s.r.o. Koněvova Praha 3 Nabídku vypracoval: Pozice: Mobilní telefon: Telefon: David Capoušek Ředitel společnosti Fax: Nabídka číslo: DC_217_ Nabídka vypracována: Platnost nabídky do: Strana 1 z 17

2 Váţený pane, váţená paní, v úvodu mi dovolte, abych Vám poděkoval za projevený zájem o nabídku dodávky řešení a sluţeb společnosti NetRex s.r.o. Dovoluji si Vám předloţit nabídku na dodávku kamerového dohledového systému a systému pro počítání návštěvníků do vašich prodejen. Naše společnost se zabývá vývojem a prodejem systému vzdáleného kamerového dohledu a systému pro počítání lidí. Oba systémy si naši zákazníci oblíbili díky snadné instalaci, nenáročnosti na technické vybavení, snadné obsluze přes web rozhraní, otevřenému aplikačnímu rozhraní a v neposlední řadě díky příznivé ceně. V případě jakýchkoliv nejasností jsem připraven zodpovědět Vaše dotazy. S upřímným pozdravem, David Capoušek Ředitel společnosti Strana 2 z 17

3 Úvod Tato cenová nabídka je vypracována pro: Xxx ze společnosti Xxx Xxx xxx Požadavky zákazníka Máte zájem o vzorovou nabídku dodávky systému pro vzdálený kamerový dohled vašich prodejen. Na prodejnu poţadujete systém s 1 kamerou (primárně pro dohled pokladny), nahráváním videa a zvuku a vzdáleným přístupem přes Internet. Variantně poţadujete nabídku na počítání návštěvníků vašich prodejen, od kterého si slibujete lepší přehled o vytíţenosti personálu a přehled o účinnosti vašich marketingových aktivit. Systém chcete rovněţ pouţít jako nástroj k motivaci personálu k vyšší prodejní aktivitě. Na prodejnách máte k dispozici vysokorychlostní Internet (ADSL, Internet dodávaný provozovatelem obchodního centra, atd.) s koncovým zařízením (ADSL modem, switch, atd.) s minimálně jedním volným Ethernet portem pro připojení systému NetRex. Navrhované řešení Pro vzdálený dohled vašich prodejen doporučujeme nasadit systém Vzdálený dohled NetRex, pro počítání návštěvníků na prodejnách potom systém Počítání lidí NetRex. Systém Vzdálený dohled NetRex vám umoţní centralizovaný vzdálený přístup ke kamerám na prodejnách prostřednictvím Internetu a mobilního telefonu, lokální záznam videa ve vysoké kvalitě a zvuku přímo na prodejně a paralelní záznam videa v niţší kvalitě na NetRex servery (záloha, snadné vyhledávání v záznamech). Přístup k ţivému obrazu a zvuku z kamer a rovněţ přístup k video záznamům je řešen skrze intuitivní web rozhraní. Systém vás bude na důleţité události (odpojení kamer nebo záznamových zařízení, porucha počítání, pohyb před kamerou) upozorňovat em nebo SMS zprávou. Pro dohled prodejen navrhujeme nasadit kamery AXIS M1054. Kamera AXIS M1054 nabízí kvalitní obraz v rozlišení x 800 obrazových bodů, coţ představuje cca 2,5 x větší rozlišení v porovnání s těmi nejlepšími analogovými kamerami. Objektiv kamery zabírá sledovanou scénu pod úhlem 84. Kamera nabízí moţnost odposlechu díky zabudovanému mikrofonu. Skrze zabudovaný reproduktor je moţné do sledovaného prostoru pustit zvukové hlášky uloţené v kameře. Kamera má rovněţ zabudovaný pohybový detektor (stejný PIR detektor jako v čidlech zabezpečovacího systému), který spolehlivě zachytí pohyb před kamerou. Strana 3 z 17

4 Kamera disponuje rovněţ zabudovaným výkonným LED světlem, které se můţe rozsvítit buď automaticky při detekci pohybu, nebo je moţné jej ovládat manuálně na dálku. Kameru díky výše uvedeným funkcím můţete například po zavírací době nastavit do reţimu, kdy při zaznamenání pohybu PIR detektorem rozsvítí své světlo, zahájí nahrávání, přehraje upozornění Tento prostor je sledován kamerami! a vám zašle SMS zprávu s upozorněním. Kamera má v sobě zabudovanou podporu napájení po datovém kabelu (PoE), coţ výrazným způsobem zjednoduší montáţ. V neposlední řadě kamera disponuje konektorem pro připojení 1 externího vstupu a výstupu. Na vstup je moţné připojit například magnetický kontakt instalovaný na pokladní přihrádce, který poslouţí pro kontrolu otevření pokladny. Nebo je na vstup moţné připojit optickou závoru umístěnou u vchodu do prodejny, která zajistí počítání návštěvníků prodejny. Bliţší informace najdete dále v samostatných kapitolách nabídky. V případě potřeby je moţné systém snadno rozšířit o další kamery a tím zajistit potřebné pokrytí prodejny. Obrázek 1: Kamera AXIS M1054 a lokální záznamové zařízení NetRex NAS 01 Kamery na prodejně budou připojeny ke stávajícímu koncovému Internet zařízení (ADSL modem, ) prostřednictvím datových kabelů, přes které budou díky instalovanému PoE switchi (Power over Ethernet) rovněţ napájeny. Toto řešení zjednoduší celou instalaci systému a zajistí centralizaci napájení s moţností nasazení zálohovaného zdroje napájení (UPS). Lokální záznamové zařízení NetRex NAS 01 bude připojeno datovým kabelem k instalovanému PoE switchi. NetRex NAS 01 s pevným diskem o kapacitě 500 GB zajistí spolehlivě nahrávání z 1 kamery s vysokým rozlišením a tyto záznamy uchová po dobu minimálně 25 dní (rozlišení videa x 800 obrazových bodů, 5 snímků / s, zvuk, 24 hodin denně). V portfoliu máme v případě zájmu rovněţ lokální záznamová zařízení s 2 x a 4 x vyšší kapacitou záznamu (NetRex NAS 02 a NetRex NAS 03). Pro připojení NetRex systému je potřeba 1 volný Ethernet port na stávajícím koncovém Internet zařízení. Strana 4 z 17

5 Obrázek 2: Schéma zapojení systému na prodejně Kontrola otevírání a zavírání pokladní přihrádky V případě zájmu o sledování časů otevírání a zavírání pokladní přihrádky je moţné ke vstupním svorkám kamery AXIS M1054 připojit magnetický spínač (dodatečná montáţ na pokladní přihrádku), který časy otevírání a zavírání zachytí a nabídne k dalšímu zpracování v systému (filtrování záznamů, časy otevírání a zavírání pokladny). Obrázek 3: Magnet na pokladní přihrádku Filtrování záznamů v systému NetRex na základě časů, kdy byla otevřená pokladna, oceníte, aţ budete dohledávat pachatele, který si odnesl část vaší trţby. Strana 5 z 17

6 Počítání návštěvníků prodejny Ke vstupním svorkám kamery AXIS M1054 bude připojena optická závora umístěná u vchodu do prodejny, která v případě přerušení světelného paprsku procházející osobou předá informaci kameře a ta ji společně s časovou značkou uloţí na centrální NetRex servery. Kompletní řešení počítání nabízíme v rámci sluţby Počítání lidí NetRex. Systém Počítání lidí NetRex vám nabídne informace o počtech návštěvníků na vašich prodejnách. Data z počítadel na prodejně jsou bezpečně uloţena na NetRex serverech po dobu 24 měsíců a vy k nim máte přístup přes web rozhraní, Excel sešity nebo přímo z vašeho pokladního (informačního) systému, a to díky aplikačnímu rozhraní, které systém nabízí. Návštěvníci na prodejně jsou počítáni v 15 minutových intervalech a tato data jsou vám ihned k dispozici. Počítání lidí NetRex nabízí rovněţ moţnost sledovat příchody a odchody personálu (první příchod, poslední odchod) s přesností na sekundu. Mimo pracovní dobu můţe potom systém fungovat jako zabezpečovací systém, který při zaznamenání průchodu zašle SMS na vámi zvolená telefonní čísla. Výhodou tohoto řešení počítání lidí je atraktivní cena a velmi snadná práce s daty. Omezením tohoto řešení je, ţe optická závora nedokáţe rozpoznat směr pohybu a průchod více osob současně. Pro základní informaci o počtech průchodů na prodejně je však toto řešení velmi praktické. Obrázek 4: Optická závora V rámci licence Počítání lidí NetRex budete mít snadný přístup k napočítaným datům několika způsoby: Přímo přes web rozhraní (denní, týdenní a měsíční statistiky v podobě grafů) Přímo skrze váš Excel sešit s vyuţitím dodávaného NetRex People Counter Excel doplňku Přímo ve vašem pokladním (informačním) systému a následně reportech, na které jste zvyklí, a to díky aplikačnímu rozhraní (XML-RPC API) nebo přímo SQL datové pumpě, kterou s řešením dostáváte Strana 6 z 17

7 Integrace se systémy třetích stran NetRex systém disponuje aplikačním rozhraním, díky kterému můţete například ţivý pohled nebo nahrávku integrovat do vaší vlastní aplikace. Díky integraci budete například moci jediným stisknutím tlačítka v prostředí pokladního systému získat video nahrávku z NetRex systému vztahující se ke konkrétní pokladní operaci. Storna, slevy nebo reklamace tedy takto budete moci snadno zkontrolovat i vizuálně. Díky této integraci výrazně zefektivníte práci se systémem a snadno odhalíte nekalé praktiky personálu nebo zákazníků. Ţivý pohled na kameru přímo z prostředí vaší aplikace umoţní například pohled personálu do skrytého místa prodejny přímo od pokladny. Jako vedoucí máte přehled o aktuálních transakcích s ţivým pohledem na prodejnu. Díky aplikačnímu rozhraní je moţné integrovat do vašeho systému i data z počítadel zákazníků. Toho vyuţijete při sledování konverzního poměru nebo motivaci personálu. Obrázek 5: Rychlý přístup k video nahrávce Obrázek 6: Přehled o aktuálním dění na prodejně Strana 7 z 17

8 Klíčové výhody řešení NetRex pro Vás: Špičkové kamery předního světového výrobce AXIS (www.axis.com) Vysoká spolehlivost a bezpečnost systému Systém po dobu 2 let uchovává důležité informace o provozu (přihlášení uživatele, prohlížení záznamů, změny konfigurace, atd.), které tak podávají přehled o práci se systémem Snadná instalace bez potřeby změn v konfiguraci stávajícího připojení k Internetu a bez potřeby veřejné IP adresy Hostovaný systém využíváte servery a aplikace NetRex a nemusíte tak investovat do vlastních systémů a jejich správy Přístup ke všem funkcím systému přes web rozhraní na různých platformách (Windows, Linux, Mac, mobilní přístup) Nepřetržitý centrální dohled nad funkčností systému Velmi snadné prohledávání záznamů díky pokročilým filtrům Energeticky úsporná záznamová zařízení! Úspora na elektřině Kč / rok v porovnání s provozem běžného počítače! V rámci licencí máte přístup k vylepšením a novým funkcím systému, které jsou výsledkem našeho kontinuálního vývoje. Společnost NetRex vám poskytne v rámci zakázky rovněţ kompletní servis v oblasti řešení právních aspektů nasazení kamerového systému: Podrobné seznámení s problematikou Asistence při registraci kamerového systému na Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Dodávka samolepek pro označení sledovaného prostoru Proškolení obsluhy kamerového systému Strana 8 z 17

9 Cenová nabídka Cenová nabídka na dodávku systému Vzdálený dohled NetRex pro vaši 1 prodejnu činí ,- Kč bez DPH. Detaily nabídky jsou uvedeny v tabulce níţe: Vzdálený dohled NetRex - 1 prodejna Jednotková cena Počet Sleva Prodej celkem Kamera AXIS M firmware VD NetRex Kč Kč Lokální záznamové zařízení NetRex NAS 01 (500 GB kapacita) Kč Kč Switch NETGEAR FS108P (8 x E, z toho 4 x PoE) Kč Kč Magnetický kontakt na pokladnu + montáţ (volitelně) 800 Kč 0 - Kč Kabeláţ a drobný instalační materiál - odhad 500 Kč Kč Montáţ systému - odhad 600 Kč Kč Konfigurace a školení obsluhy Kč Kč Doprava (z Prahy nebo z Brna) - odhad 10 Kč Kč Licence Vzdálený dohled NetRex na 12 měsíců Kč Kč Celkem za 1 prodejnu bez DPH: Kč Tabulka 1: Cenová nabídka vzdálený dohled 1 prodejny Cenová nabídka na rozšíření systému Vzdálený dohled NetRex o systém Počítání lidí NetRex pro vaši 1 prodejnu činí ,- Kč bez DPH. Detaily nabídky jsou uvedeny v tabulce níţe: Počítání lidí NetRex - 1 prodejna (doplnění systému Vzdálený dohled NetRex) Jednotková cena Počet Sleva Prodej celkem Optická závora na vchod do 10 m šířky + napájecí zdroj Kč Kč Montáţ systému - odhad 600 Kč Kč Licence Počítání lidí NetRex na 12 měsíců Kč Kč Celkem bez DPH: Kč Tabulka 2: Cenová nabídka počítání návštěvníků 1 prodejny V závislosti na celkovém počtu jednotlivých licencí NetRex vyuţívaných vaší společností vám nabízíme objemové slevy na tyto licence dle tabulky níţe: Objemové slevy licencí Objemová sleva 2-5 licencí 20% 6-25 licencí 25% licencí 30% Více neţ 100 licencí 35% Tabulka 3: Objemové slevy licencí Slevy jsou uplatňovány na jednotlivé druhy licencí samostatně. Pokud tedy budete mít například 5 prodejen a na kaţdé z nich 2 kamery a počítání k tomu, získáte dohledové licence s 25 % slevou (10 licencí) a počítací licence se slevou 20 % (5 licencí). Dodací, platební a záruční podmínky V případě vašeho zájmu o naši nabídku a potvrzení poţadavků jsme připraveni systém do vašich prodejen dodat do 14 dní od jeho objednání a úhradě zálohy ve výši 50 % ceny objednávky včetně DPH. Záruka na dodaný systém bude poskytnuta v délce 12 měsíců. Strana 9 z 17

10 O systému Vzdálený dohled NetRex Parametry systému Vzdálený dohled NetRex Vzdálený dohled NetRex představuje komplexní systém vzdáleného kamerového dohledu přes Internet. V rámci ročních poplatků za licenci Vzdálený dohled NetRex získáváte následující: Ovládání kamery přes web rozhraní na adrese (uţivatelské jméno a heslo) Vzdálený přístup ke kameře z počítače (Internet prohlíţeč, například Internet Explorer) nebo mobilního zařízení (barevný displej, přístup na Internet, např. Nokia 6230) Mobilní přístup nabízí prohlíţení aktuálních snímků z kamery a přístup k nahrávkám Rozlišení ţivého obrazu 160 x 120, 320 x 240, 640 x 480, 1280 x 800 a 1280 x 1024 obrazových bodů (nejvyšší 2 rozlišení pouze u megapixelových kamer) Kontinuální nahrávání videa na centrální servery Kontinuální nahrávání videa a zvuku na lokální nahrávací zařízení Nahrávání na centrální servery při alarmu (detekce pohybu nebo zvuku, sepnutý vstup kamery, zakrytí nebo rozostření kamery) Upozorňování na definované události přes SMS nebo Dostatečný úloţný prostor pro video záznamy na centrálních serverech NetRex (záznamy se nahrávají ve smyčce a nejstarší záznamy jsou přehrávány novými) Detailní přehled funkcí a parametrů v rámci licence Vzdálený dohled NetRex je uveden v následující tabulce: Přístup do systému přes web Mobilní přístup Kontinuální záznam videa na NetRex servery Záznam videa na NetRex servery při alarmu Lokální záznam videa a zvuku Licence Vzdálený dohled NetRex Prostor pro video záznamy na NetRex serverech ANO ANO ANO Maximální rozlišení 640 x 480 Maximálně 1 snímek za 1 s ANO Maximální rozlišení 640 x 480 Maximálně 2 snímky za 1 s ANO Plné rozlišení kamery Maximálně 10 snímků za 1 s 3 GB Maximální doba záznamu (NetRex servery i lokální záznam) 60 dní Počet SMS v ceně licence na 12 měsíců 120 Podřízené uţivatelské účty (hosté) ANO Maximálně 50 Aplikační rozhraní (integrace se systémy 3. stran) ANO ANO Prezentace kamery na webu (Flash streaming) Maximální rozlišení 320 x 240 Maximálně 1 snímek za 10 s Tabulka A1: Parametry licence Vzdálený dohled NetRex Strana 10 z 17

11 Obrázek A1: Ukázka uţivatelského rozhraní systému Špičkové kamery s vysokým rozlišením V systému Vzdálený dohled NetRex jsou nabízeny rovněţ kamery s vysokým rozlišením, které poskytují minimálně více neţ 2,5 x detailnější, resp. větší obraz v porovnání s těmi nejkvalitnějšími analogovými kamerami. Tyto kamery vám umoţní mnohem lépe identifikovat případné pachatele. Obrázek A2: Větší obraz megapixelové kamery Obrázek A3: Vyšší detail megapixelové kamery Strana 11 z 17

12 Lokální záznam videa a zvuku Systém Vzdálený dohled NetRex nabízí nahrávání jak na centrální NetRex servery, tak i na lokální záznamová zařízení umístěná ve sledovaném prostoru. Centrální nahrávání má výhodu v tom, ţe nepotřebujete mít pro nahrávání videa svůj vlastní počítač, neboť centrální nahrávání je jiţ součástí licence Vzdálený dohled NetRex. Centrální nahrávání má rovněţ výhodu v tom, ţe video záznamy jsou bezpečně uloţeny na centrálních serverech a jsou vám tak k dispozici spolehlivě kdykoliv. Centrální nahrávání má však také jednu nevýhodu a ta je spojená s tím, ţe všechny video záznamy je potřeba v co moţná nejkratším čase dopravit na centrální servery prostřednictvím vaší přípojky do Internetu. A tady je to úzké místo, zejména v případě, ţe poţadujete video záznamy ve vysoké kvalitě (vysoké rozlišení, vysoká snímkovací frekvence). Lokální nahrávání videa tedy jednoznačně doporučujeme pro případ, kdy chcete mít k dispozici video záznamy v opravdu vysoké digitální kvalitě a rovněţ poţadujete záznam zvuku. Implementace lokálního záznamu NetRex spočívá v umístění externího nahrávacího disku s Ethernet rozhraním a NetRex firmware do sledované lokality. Připojení disku a konfiguraci nahrávání nastavíte velmi snadno přes web rozhraní systému NetRex podobným způsobem, jakým nastavujete parametry kamery. Vybrané modely kamer podporují lokální záznam na SD paměťovou kartu vloţenou přímo do kamery. Obrázek A4: Lokální záznamové zařízení NetRex NAS 01/02/03 Systém Vzdálený dohled NetRex doporučujeme nakonfigurovat tak, aby kaţdá kamera současně nahrávala na centrální NetRex servery v niţší kvalitě a na lokální záznamové zařízení ve vysoké kvalitě. Při vyhledávání konkrétního záznamu potom nejprve tento najdete v záznamech na centrálních NetRex serverech a poté si ho stáhnete z lokálního záznamu ve vysoké kvalitě. Tento postup Vám ušetří velké mnoţství času rovněţ díky šikovným nástrojům pro vyhledávání konkrétní nahrávky na centrálních serverech. Výhody systému Vzdálený dohled NetRex Snadná instalace Díky propracovanému systému komunikace kamer a záznamových zařízení s našimi centrálními servery je instalace Vzdáleného dohledu NetRex velmi snadná. Ve sledovaném prostoru stačí připojit kameru a záznamové zařízení disk do Internetu (např. ADSL nebo bezdrátový modem) a oni se bez další konfigurace sami spojí s centrálními NetRex servery a vzdálený dohled začne fungovat. Nepotřebují k tomu veřejné IP adresy, sloţitá nastavování modemů, firewallů a další zásahy. Strana 12 z 17

13 Bez potřeby počítače a nahrávacího software NetRex kamery a lokální záznamová zařízení jsou jiţ samy o sobě počítače, které zajišťují veškerou potřebnou komunikaci. Stačí je pouze připojit do Internetu, oni se domluví s našimi centrálními NetRex servery a systém vám je k dispozici. Počítač s nahrávacím software je nejen minimálně dvakrát draţší v porovnání s nahrávacím diskem NetRex, ale rovněţ má mnohem vyšší spotřebu elektrické energie a zabírá ve sledovaném prostoru mnohem více místa. Vzdálený i lokální záznam Vzdálený dohled NetRex umoţňuje nahrávat současně na centrální servery a lokální záznamové zařízení umístěné ve sledovaném prostoru. Lokální záznam můţe ukládán buď na samostatné zařízení (NetRex NAS) nebo na SD paměťovou kartu přímo v kameře (vybrané modely kamer). Lokální záznam nebudete ani potřebovat, pokud se spokojíte s centrálními záznamy v niţším rozlišení a bez zvuku a chcete vzdálený dohled primárně pouţívat jako Vaše třetí oko, tedy ke vzdálenému pohledu do sledovaných prostor a jejich odposlechu. Pokud však máte zájem o záznamy ve špičkové digitální kvalitě, vysokém rozlišení a se zvukem, postará se o to právě lokální záznam. K těmto kvalitním záznamům se rovněţ dostanete vzdáleně přes web rozhraní sluţby. Snadné prohledávaní záznamů Problémem velké většiny kamerových systémů se záznamem je velmi problematické vyhledávání konkrétní situace v obrovském mnoţství záznamů, které kamery pořídí. Vzdálený dohled NetRex šetří váš čas a nervy tím, ţe nabízí krátké náhledové sekvence vytvořené v okamţiku zachycení alarmu kamerou (např. detekce pohybu, sepnutí připojeného pohybového detektoru), díky kterým je moţné velmi rychle identifikovat hledaný okamţik a následně získat lokální záznam ve vysoké kvalitě. Náš další vývoj zaměřujeme na inteligentní vyhledávání záznamů (např. detekce pohybu v definované části obrazu v jiţ vytvořených nahrávkách, detekce zmizelých objektů, atd.) s cílem ušetřit ještě více váš čas a nabídnout vám vysokou uţitnou hodnotu systému. Centrální přístup ke kamerám přes web Vzdálený dohled NetRex nabízí centrální přístup ke všem kamerám registrovaným pod Vaším uţivatelským účtem skrze web rozhraní sluţby. Můţete si tak například nadefinovat výchozí pohled na všechny kamery v malém rozlišení a následně se podívat na detail záběru z kamery ve velkém rozlišení. Jediné, co si musíte pamatovat, je web adresa sluţby Vzdálený dohled NetRex (www.netrex.cz) a vaše uţivatelské jméno a heslo. Ke všem kamerám se potom připojíte odkudkoliv z Internet prohlíţeče na počítači nebo mobilním telefonu. Víceúrovňový uživatelský přístup Máte více provozoven a chcete definovat, kdo má k jakým kamerám přístup, kdo můţe procházet záznamy, kdo je můţe mazat, kdo můţe sledované prostory odposlouchávat? Se Vzdáleným dohledem NetRex je to snadné. Jako manaţer systému budete mít pod svým uţivatelským účtem přístup k celému systému a jeho funkcím a svým kolegům vytvoříte jejich vlastní uţivatelské účty s omezenými oprávněními. Manaţer vaší praţské provozovny potom uvidí pouze do své provozovny, bude moci procházet nahrávky, ale nebude je moci mazat. Podobně vytvoříte uţivatelské účty pro vaše manaţery v Brně a Ostravě. Strana 13 z 17

14 Mobilní přístup Máte telefon s barevným displejem a přístupem na Internet? Pokud jste si koupili telefon před méně neţ 5 lety, pak zcela určitě ano. Potom stačí, kdyţ si pošlete z webu sluţby Vzdálený dohled NetRex SMS zprávu s odkazem na ţivý obraz z kamery, uloţíte si ho do oblíbených web odkazů v telefonu a je to. Jednoduše a za chvilku se dostanete k ţivému obrazu a záznamům z kamer, na kterých se moţná něco zajímavého děje. Kdyţ nebudete zrovna u počítače, pochopíte, jak skvělá věc to je. Špičkový obraz a zvuk Kamery, které si společně se sluţbou Vzdálený dohled NetRex pořídíte, vám poskytnou špičkovou kvalitou barevného obrazu. Nekupujte příliš levné kamery! Kvalitní kameru oceníte v situacích, kdy na ní budete chtít někoho nebo něco rozpoznat a za tím účelem si přece kameru jako takovou vůbec pořizujete. Spolehlivý záznam velkého množství důležitých událostí Vzdálený dohled NetRex spolehlivě zaznamenává informace o více neţ 40 pečlivě vybraných událostech, ke kterým v systému můţe dojít. Jedná se například o zachycení informací o odpojených nebo nefunkčních kamerách a záznamových zařízeních, zachycení alarmů, přihlášení uţivatele do systému, prohlíţení nahrávek nebo změny v konfiguraci. Tyto události jsou uloţeny na serverech NetRex a vy v nich můţete v případě potřeby dohledat, kdo a kdy změnil důleţitou konfiguraci nebo smazal nahrávku, kterou marně hledáte. Nad sadou vybraných událostí je moţné prohledávat záznamy (např. detekce alarmu, externí události nebo přesun otočné kamery na vybranou pozici). Velmi praktické. Na základě vybraných událostí je moţné nechat systém definovaným způsobem zareagovat. Můţete například nastavit, ţe při detekci pohybu zachyceného kamerou v noci systém zahájí nahrávání, sepne sirénu připojenou ke kameře a vám zašle SMS na telefon. Upozorňování na definované události přes SMS Vzdálený dohled NetRex je centrálně napojen na SMS centrum mobilních sítí a díky tomu umoţňuje zasílání SMS zpráv na základě definovaných situací (odpojení kamery, pohyb před kamerou, vnější impuls ze zabezpečovacího systému nebo pohybového PIR detektoru připojeného na vstup kamery). Součástí ročního licenčního poplatku za sluţbu Vzdálený dohled NetRex je dostatečné mnoţství SMS zpráv zdarma. Kontrola časů příchodů a odchodů ze sledovaných prostor Kamery Vzdáleného dohledu NetRex nejsou zdaleka jen kamerami, jak byste si mohli myslet, ale umí toho mnohem více. Připojením magnetického spínače vstupní mříţe nebo dveří do sledovaného prostoru na vstupní svorky kamery získáte bez dalších nákladů skvělý nástroj pro kontrolu příchodů a odchodů ze sledovaného prostoru. Kamera totiţ tato otevření a zavření vstupu zaznamenává na centrální NetRex servery a umoţní vám na základě toho nadefinovat potřebnou akci (záznam videa, odeslání SMS, atd.). Událost je rovněţ s časem jejího vzniku uloţena do centrální databáze, odkud si ji skrze web rozhraní snadno přečtete. Aplikační rozhraní Systém Vzdálený dohled NetRex má naprogramované a dobře zdokumentované aplikační rozhraní, díky kterému je moţné systém Vzdáleného dohledu NetRex propojit s dalšími aplikacemi. Můţete tak váš kamerový systém snadno napojit na pult centralizované Strana 14 z 17

15 ochrany, propojit s podnikovým informačním systémem, pokladním systémem nebo v zásadě s jakoukoliv jinou aplikací. Prezentace živého obrazu z prodejny na Internetu V případě zájmu můţete obraz z vybraných kamer umístit na vaše webové stránky a tím je zatraktivnit. V rámci licence Vzdálený dohled NetRex můţete obraz z kamery prezentovat na webu v reţimu 1:N (1 datový tok mezi našimi servery a vaší kamerou, N datových toků mezi našimi servery a těmi, kdo si prohlíţejí vaše stránky). Od nás dostanete krátký kód, který pouze umístíte na vaše webové stránky. Obraz z kamery na webu je prezentován ve formátu Flash. Vybrané reference Níţe uvedení vybraní zákazníci vyuţívají sluţeb společnosti NetRex: Strana 15 z 17

16 Parametry použitých prvků systému Vzdálený dohled NetRex Kamera AXIS M1054 Obrazový čip 1/4" CMOS čip s progresivním snímáním obrazu Objektiv Pevný s ohniskovou vzdáleností f = 2,9 mm Pozorovací úhel 84 Světelnost F = 2,0 Noční reţim Ano (vestavěné LED světlo) Minimální intenzita 0,9 luxů osvětlení Zpracování videa Motion JPEG, H.264 Maximální rozlišení x 800 Snímkovací frekvence 30 snímků / s pro všechna rozlišení Podpora přenosu zvuku Ano vestavěný mikrofon a reproduktor Alarm vstupy / výstupy Pohybový PIR detektor (dosah 6 m) 1 vstup / 1 výstup Funkce inteligentního Detekce pohybu a zvuku videa Aktivní detekce zakrytí kamery Napájení PoE (802.3af Class 1) Sériové konektory Ne Venkovní pouţití Ne Ostatní Vestavěné LED světlo (1 W) Strana 16 z 17

17 Lokální záznamové zařízení NetRex NAS 01 Popis Síťové záznamové zařízení Formát dat MPEG-4, video, zvuk Kapacita disku a doba 500 GB pevný disk: záznamu a) Záznam z 1 kamery při rozlišení 640 x 480, 5 snímků / s, 24 hodin denně, video a zvuk ~ cca 85 dní záznamu b) Záznam z 1 kamery při rozlišení x 800, 5 snímků / s, 24 hodin denně, video a zvuk ~ cca 25 dní záznamu Procesor Marvell ,2 GHz Paměť 512MB DDRII RAM Pevný disk 500 GB SATA, RPM Síťové rozhraní 1 x 1000BaseT Spotřeba 13 W (cca 5 x méně neţ PC!) Rozměry 18 x 6 x 21 cm (V x Š x H) Strana 17 z 17

NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek

NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex Kompletní popis služby Petr Kodytek Verze 1.4 ze dne 17.5.2012 Stránka 1 z 11 Obsah Představení služby... 2 Hlavní výhody služby... 2 Jednoduchá instalace... 2 Dvě metody

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 104-003 104-001 102-004 102-003 102-002 102-001 101-003 101-002 101-001 120-001 119-002 119-001 Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 AXIS kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup AXIS M1011 Základní model

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008

Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008 117-001 107-001 106-001 108-001 119-001 104-001 111-001 118-001 112-001 102-001 101-001 Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008 NetRex kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup NetRex AXIS 207 Kompaktní model

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Modul Konfigurace. Obsah

Modul Konfigurace. Obsah Modul Konfigurace Obsah Popis modulu... 3 Přístup k modulu... 3 Konfigurace zařízení... 3 Popis sekce... 3 Přehled zařízení... 3 Přidání nového zařízení do systému... 4 Přidání kamery... 4 Přidání zařízení...

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Kamery pro Krajinnou výstavu

Kamery pro Krajinnou výstavu Kamery pro Krajinnou výstavu Tento dokument definuje minimální požadavky na vybudování kamerového systému pro Krajinnou výstavu. Cílem instalace kamerového systému je zejména dokumentování dějů v prostorách

Více

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH Platnost ceníku od 16.4. 2012 Stránka 1 z 6 ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků 4D01 CP-DY48H2 Vnitřní barevná kamera Senzor 1/3" SONY CCD. Rozlišení 480 TV řádků. Citlivost 1 lux @ F 1.2. Objektiv

Více

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 Dodavatel Petr M. Vaněček +420 724 331 985 vanecek@mpcom.cz Martin Pesler IČ: 60357550 DIČ:CZ7211143841 Kovácká 7c Brno 61800 Zákazník Vzorový zákazník Vzorová

Více

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 Dodavatel Jan Smolík 601551788 jan.smolik@moehr.cz MOEHR,s.r.o. IČ: 26446430 DIČ:CZ26446430 Kladenská Úhonice 25218 Zákazník UNI Nabídka č. 11114 Úhonice Vážený

Více

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft w w w. a x x o n n e x t. c o m Vy z k o u š e j t e N E X T NEXT úroveň výkonnosti, str. 2 NEXT úroveň spolehlivosti, str. 3 NEXT úroveň použitelnosti, str. 7 NEXT úroveň funkčnosti, str. 9 NEXT úroveň

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání

Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání Nová generace univerzálních digitálních rekordérů Divar pro oblast analogových technologií a technologií IP Nová generace

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

IP HD KAMERY Artikl: 6 410,- Kč bez DPH Extra příplatek za vestavěný POE. Extra příplatek za 32GB SD kartu (Kingston

IP HD KAMERY Artikl: 6 410,- Kč bez DPH Extra příplatek za vestavěný POE. Extra příplatek za 32GB SD kartu (Kingston CHARAKTERISTIKA 1080P FULL HD Mega Pixel/ H.264, to nejlepší řešení pro streamování videa z internetu Bez nutnosti statické IP adresy, bez nutnosti DDNS Podpora Iphone, Blackberry, Android a vzdálené prohlížení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

OD Series www.orbiz.co.kr sales@orbiz.co.kr

OD Series www.orbiz.co.kr sales@orbiz.co.kr OD Series www.orbiz.co.kr sales@orbiz.co.kr I. HD-SDI Hybrid Porovnání rozlišení SD(Analog) a HD-SDI DVR SD DVR zobrazí maximálně rozlišení o velikosti D1 (720*576) což není mnoho. Ale HD-SDI (Serial Digital

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Dodávka notebooků, tabletů

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Červen 2010

i4wifi a.s. produktové novinky Červen 2010 i4wifi a.s. produktové novinky Červen 2010 WAVEANT: Parabolická anténa 30 cm EXTREM s lícem (10-11 GHz) Profesionální anténa pro pásma 10 GHz až 11 GHz se ziskem 28 dbi. K anténám je dodáván robustní,

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

O2 Kompletní kancelář

O2 Kompletní kancelář Ceník služby elektronických komunikací O2 Kompletní kancelář Platný od 1.1.2010 Ceny jsou uvedeny v Kč Obsah: 1 MĚSÍČNÍ CENY SLUŽBY O2 KOMPLETNÍ KANCELÁŘ...2 1.1 ZÁKLADNÍ SLUŽBY...2 1.2 ROŽŠÍŘENÉ SLUŽBY...2

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

Přístupový a docházkový systém

Přístupový a docházkový systém Přístupový a docházkový systém eseries Nadčasový docházkový a přístupový systém Název eseries označuje novou řadu produktů identifikačního systému Aktion s revoluční technologií ACTIVE DEVICE. Instalace,

Více

Nahrávací systém TriREC

Nahrávací systém TriREC \ 2011 Nahrávací systém TriREC 9.12.2011 OBSAH Nahrávací systém TriREC...2 Základní vlastnosti:...2 Škálovatelnost...2 Controller...3 Recorder...3 Storage...3 Integrátor...3 Vstupy...3 Nahrávání...3 Sledování...4

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

DVR0404ME-UE-GC. DVR do auta. Rychlý návod k použití

DVR0404ME-UE-GC. DVR do auta. Rychlý návod k použití DVR0404ME-UE-GC DVR do auta Rychlý návod k použití Obsah: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Specifikace... 4 Obsah balení... 6 Popis portů a zapojení... 7 Ovládání... 7 Bezpečnostní pokyny... 7 Úvod Celkový

Více

Divar. Aplikační průvodce. Divar application guide

Divar. Aplikační průvodce. Divar application guide Divar Aplikační průvodce Bosch Divar application Divar Digitální guide univerzální rekordér Bosch Divar Digitální univerzální rekordér Divar je zkratka pro digitální univerzální rekordér přibližující digitální

Více

FISheye. Boxové. kompaktní. Domácí série. Dome PTZ. Profesionální switche. 6 a 12 MPx IR dosvit 10 metrů. od 2 do 12 MPx WDR. SD karta.

FISheye. Boxové. kompaktní. Domácí série. Dome PTZ. Profesionální switche. 6 a 12 MPx IR dosvit 10 metrů. od 2 do 12 MPx WDR. SD karta. IP kamery Boxové od 2 do 12 MPx WDR PoE napájení SD karta možnost inteligentních funkcí FISheye 6 a 12 MPx IR dosvit 10 metrů SD karta WDR zabudovaný mikrofon rozložení fisheye obrazu přímo v kameře Domácí

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

GV-VMS. Specifikace: Video kodek MJPEG, H.264. 16 khz / 16-bit, 32 khz / 16-bit

GV-VMS. Specifikace: Video kodek MJPEG, H.264. 16 khz / 16-bit, 32 khz / 16-bit GV-VMS Specifikace: Video kanálů Audio kanálů Až 64 kanálů Až 64 kanálů Video kodek MJPEG, H.264 Audio kodek Video rozlišení Síť Záznamové jednotky Jazyky 16 khz / 16-bit, 32 khz / 16-bit Od CIF do Megapixel

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

RACK MONITORING SYSTEM - RAMOS Ultra

RACK MONITORING SYSTEM - RAMOS Ultra CONTEG DATA SHEET verze: 0-07-0 DOPLŇKOVÉ SYSTÉMY SYSTÉM MONITOROVÁNÍ PROSTŘEDÍ ROZVADĚČE CONTEG, spol. s r.o. Centrála Česká republika: Na Vítězné pláni 79/4 40 00 Praha 4 Tel.: +40 6 9 8 Fax: +40 6 9

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA

Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA Celý systém se skládá z několika částí (modulů) : 1. elektronické a mechanické zabezpečení společných prostor garážových

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Softwárové inženýrství (X36SIN) - Katedra počítačů Semestrální projekt I. ÚVODNÍ STUDIE Realizační tým: Petr Vízner (mailto:viznep1@fel.cvut.cz) -

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší (Verze 3.0 byla uvedena do prodeje od června 2007) 1. Moduly technické funkcionality 1.1. Modul Formuláře Modul formuláře umožňuje tvorbu

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

SAMSUNG E1170. Stránka 1 z 6

SAMSUNG E1170. Stránka 1 z 6 Stránka 1 z 6 SAMSUNG E1170 Cena : 416,- Kč bez DPH 499,- Kč s DPH Jednoduchý mobilní telefon vhodný pro nenáročné uživatele, seniory apod. Nabízí všechny základní funkce mobilní komunikace, imituje elegantní

Více

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery PC klientská verze 2.1 Stručné instrukce: Skutečné Plug and Play (P2P) je zcela nová technologie na trhu s IP kamerami. IP kamery se tak snadněji instalují a

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Monitorovací systém Dozorce

Monitorovací systém Dozorce Monitorovací systém Dozorce Program Dozorce je určen k detailnímu monitorování všech činností uživatelů na PC a k vzdálené obsluze počítačů. K provádění vzdálených operací bude, na základě nastavení, vyžadováno

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013 RouterBoard je dodáván s vyšší licencí L5. Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více

EMOS s.r.o. Ceník monitorovací techniky Leden 2015

EMOS s.r.o. Ceník monitorovací techniky Leden 2015 Obj. č. Obec. č. Typ Maloobchodní cena bez DPH Barevná sada EMOS sleva 0% 3010000101 3010000105 3010000106 3010000110 3010000109 301000012 3010000114 3010000222 čelní panel z kovu propojení 4+2+2 vodiči

Více

Řada jednotek BT-line Online webová správa

Řada jednotek BT-line Online webová správa Bluetooth marketing Marketingová technologie pro distribuci mobilního obsahu do mobilních telefonů. Rozesílá obsah jen v určité oblasti, přímo zákazníkům a s nulovými náklady na zákazníka. Řada jednotek

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Konferenční systém Bosch CCS 800 Ultro Přináší inovace...

Konferenční systém Bosch CCS 800 Ultro Přináší inovace... Konferenční systém Bosch CCS 800 Ultro Přináší inovace... 2 Konferenční systém CCS 800 Ultro...s využitím flexibilního řešení pro konference Jedinečná funkce digitálního záznamu a přehrávání ve formátu

Více

Profesionální HD série - JPEG 2000

Profesionální HD série - JPEG 2000 Profesionální HD série - JPEG 2000 Profesionální série kamer Avigilon poskytuje vícemegapixelové řešení pro lý obraz do každého prostředí. Díky velkému snímacímu čipu zaručeně najde- dokonate vysokou citlivost

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530 1) Přehled ádherná rovnováha Získejte to nejlepší na světě: výkon, elegantní design a bohatou sadu funkcí to vše v notebooku perfektní velikosti, tj. s uhlopříčkou

Více

STACIONÁRNÍ KAMERY PRO KAMEROVÝ SYSTÉM

STACIONÁRNÍ KAMERY PRO KAMEROVÝ SYSTÉM STACIONÁRNÍ KAMERY PRO KAMEROVÝ SYSTÉM Vlastnosti venkovní HDTV IP kamery: venkovní megapixelová HDTV 720p Day/Night IP-kamera SD/SDHC slot pro lokální záznam multistreaming H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC),

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více