OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost"

Transkript

1 OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost Kontakt: NetRex s.r.o. Koněvova Praha 3 Nabídku vypracoval: Pozice: Mobilní telefon: Telefon: David Capoušek Ředitel společnosti Fax: Nabídka číslo: DC_217_ Nabídka vypracována: Platnost nabídky do: Strana 1 z 17

2 Váţený pane, váţená paní, v úvodu mi dovolte, abych Vám poděkoval za projevený zájem o nabídku dodávky řešení a sluţeb společnosti NetRex s.r.o. Dovoluji si Vám předloţit nabídku na dodávku kamerového dohledového systému a systému pro počítání návštěvníků do vašich prodejen. Naše společnost se zabývá vývojem a prodejem systému vzdáleného kamerového dohledu a systému pro počítání lidí. Oba systémy si naši zákazníci oblíbili díky snadné instalaci, nenáročnosti na technické vybavení, snadné obsluze přes web rozhraní, otevřenému aplikačnímu rozhraní a v neposlední řadě díky příznivé ceně. V případě jakýchkoliv nejasností jsem připraven zodpovědět Vaše dotazy. S upřímným pozdravem, David Capoušek Ředitel společnosti Strana 2 z 17

3 Úvod Tato cenová nabídka je vypracována pro: Xxx ze společnosti Xxx Xxx xxx Požadavky zákazníka Máte zájem o vzorovou nabídku dodávky systému pro vzdálený kamerový dohled vašich prodejen. Na prodejnu poţadujete systém s 1 kamerou (primárně pro dohled pokladny), nahráváním videa a zvuku a vzdáleným přístupem přes Internet. Variantně poţadujete nabídku na počítání návštěvníků vašich prodejen, od kterého si slibujete lepší přehled o vytíţenosti personálu a přehled o účinnosti vašich marketingových aktivit. Systém chcete rovněţ pouţít jako nástroj k motivaci personálu k vyšší prodejní aktivitě. Na prodejnách máte k dispozici vysokorychlostní Internet (ADSL, Internet dodávaný provozovatelem obchodního centra, atd.) s koncovým zařízením (ADSL modem, switch, atd.) s minimálně jedním volným Ethernet portem pro připojení systému NetRex. Navrhované řešení Pro vzdálený dohled vašich prodejen doporučujeme nasadit systém Vzdálený dohled NetRex, pro počítání návštěvníků na prodejnách potom systém Počítání lidí NetRex. Systém Vzdálený dohled NetRex vám umoţní centralizovaný vzdálený přístup ke kamerám na prodejnách prostřednictvím Internetu a mobilního telefonu, lokální záznam videa ve vysoké kvalitě a zvuku přímo na prodejně a paralelní záznam videa v niţší kvalitě na NetRex servery (záloha, snadné vyhledávání v záznamech). Přístup k ţivému obrazu a zvuku z kamer a rovněţ přístup k video záznamům je řešen skrze intuitivní web rozhraní. Systém vás bude na důleţité události (odpojení kamer nebo záznamových zařízení, porucha počítání, pohyb před kamerou) upozorňovat em nebo SMS zprávou. Pro dohled prodejen navrhujeme nasadit kamery AXIS M1054. Kamera AXIS M1054 nabízí kvalitní obraz v rozlišení x 800 obrazových bodů, coţ představuje cca 2,5 x větší rozlišení v porovnání s těmi nejlepšími analogovými kamerami. Objektiv kamery zabírá sledovanou scénu pod úhlem 84. Kamera nabízí moţnost odposlechu díky zabudovanému mikrofonu. Skrze zabudovaný reproduktor je moţné do sledovaného prostoru pustit zvukové hlášky uloţené v kameře. Kamera má rovněţ zabudovaný pohybový detektor (stejný PIR detektor jako v čidlech zabezpečovacího systému), který spolehlivě zachytí pohyb před kamerou. Strana 3 z 17

4 Kamera disponuje rovněţ zabudovaným výkonným LED světlem, které se můţe rozsvítit buď automaticky při detekci pohybu, nebo je moţné jej ovládat manuálně na dálku. Kameru díky výše uvedeným funkcím můţete například po zavírací době nastavit do reţimu, kdy při zaznamenání pohybu PIR detektorem rozsvítí své světlo, zahájí nahrávání, přehraje upozornění Tento prostor je sledován kamerami! a vám zašle SMS zprávu s upozorněním. Kamera má v sobě zabudovanou podporu napájení po datovém kabelu (PoE), coţ výrazným způsobem zjednoduší montáţ. V neposlední řadě kamera disponuje konektorem pro připojení 1 externího vstupu a výstupu. Na vstup je moţné připojit například magnetický kontakt instalovaný na pokladní přihrádce, který poslouţí pro kontrolu otevření pokladny. Nebo je na vstup moţné připojit optickou závoru umístěnou u vchodu do prodejny, která zajistí počítání návštěvníků prodejny. Bliţší informace najdete dále v samostatných kapitolách nabídky. V případě potřeby je moţné systém snadno rozšířit o další kamery a tím zajistit potřebné pokrytí prodejny. Obrázek 1: Kamera AXIS M1054 a lokální záznamové zařízení NetRex NAS 01 Kamery na prodejně budou připojeny ke stávajícímu koncovému Internet zařízení (ADSL modem, ) prostřednictvím datových kabelů, přes které budou díky instalovanému PoE switchi (Power over Ethernet) rovněţ napájeny. Toto řešení zjednoduší celou instalaci systému a zajistí centralizaci napájení s moţností nasazení zálohovaného zdroje napájení (UPS). Lokální záznamové zařízení NetRex NAS 01 bude připojeno datovým kabelem k instalovanému PoE switchi. NetRex NAS 01 s pevným diskem o kapacitě 500 GB zajistí spolehlivě nahrávání z 1 kamery s vysokým rozlišením a tyto záznamy uchová po dobu minimálně 25 dní (rozlišení videa x 800 obrazových bodů, 5 snímků / s, zvuk, 24 hodin denně). V portfoliu máme v případě zájmu rovněţ lokální záznamová zařízení s 2 x a 4 x vyšší kapacitou záznamu (NetRex NAS 02 a NetRex NAS 03). Pro připojení NetRex systému je potřeba 1 volný Ethernet port na stávajícím koncovém Internet zařízení. Strana 4 z 17

5 Obrázek 2: Schéma zapojení systému na prodejně Kontrola otevírání a zavírání pokladní přihrádky V případě zájmu o sledování časů otevírání a zavírání pokladní přihrádky je moţné ke vstupním svorkám kamery AXIS M1054 připojit magnetický spínač (dodatečná montáţ na pokladní přihrádku), který časy otevírání a zavírání zachytí a nabídne k dalšímu zpracování v systému (filtrování záznamů, časy otevírání a zavírání pokladny). Obrázek 3: Magnet na pokladní přihrádku Filtrování záznamů v systému NetRex na základě časů, kdy byla otevřená pokladna, oceníte, aţ budete dohledávat pachatele, který si odnesl část vaší trţby. Strana 5 z 17

6 Počítání návštěvníků prodejny Ke vstupním svorkám kamery AXIS M1054 bude připojena optická závora umístěná u vchodu do prodejny, která v případě přerušení světelného paprsku procházející osobou předá informaci kameře a ta ji společně s časovou značkou uloţí na centrální NetRex servery. Kompletní řešení počítání nabízíme v rámci sluţby Počítání lidí NetRex. Systém Počítání lidí NetRex vám nabídne informace o počtech návštěvníků na vašich prodejnách. Data z počítadel na prodejně jsou bezpečně uloţena na NetRex serverech po dobu 24 měsíců a vy k nim máte přístup přes web rozhraní, Excel sešity nebo přímo z vašeho pokladního (informačního) systému, a to díky aplikačnímu rozhraní, které systém nabízí. Návštěvníci na prodejně jsou počítáni v 15 minutových intervalech a tato data jsou vám ihned k dispozici. Počítání lidí NetRex nabízí rovněţ moţnost sledovat příchody a odchody personálu (první příchod, poslední odchod) s přesností na sekundu. Mimo pracovní dobu můţe potom systém fungovat jako zabezpečovací systém, který při zaznamenání průchodu zašle SMS na vámi zvolená telefonní čísla. Výhodou tohoto řešení počítání lidí je atraktivní cena a velmi snadná práce s daty. Omezením tohoto řešení je, ţe optická závora nedokáţe rozpoznat směr pohybu a průchod více osob současně. Pro základní informaci o počtech průchodů na prodejně je však toto řešení velmi praktické. Obrázek 4: Optická závora V rámci licence Počítání lidí NetRex budete mít snadný přístup k napočítaným datům několika způsoby: Přímo přes web rozhraní (denní, týdenní a měsíční statistiky v podobě grafů) Přímo skrze váš Excel sešit s vyuţitím dodávaného NetRex People Counter Excel doplňku Přímo ve vašem pokladním (informačním) systému a následně reportech, na které jste zvyklí, a to díky aplikačnímu rozhraní (XML-RPC API) nebo přímo SQL datové pumpě, kterou s řešením dostáváte Strana 6 z 17

7 Integrace se systémy třetích stran NetRex systém disponuje aplikačním rozhraním, díky kterému můţete například ţivý pohled nebo nahrávku integrovat do vaší vlastní aplikace. Díky integraci budete například moci jediným stisknutím tlačítka v prostředí pokladního systému získat video nahrávku z NetRex systému vztahující se ke konkrétní pokladní operaci. Storna, slevy nebo reklamace tedy takto budete moci snadno zkontrolovat i vizuálně. Díky této integraci výrazně zefektivníte práci se systémem a snadno odhalíte nekalé praktiky personálu nebo zákazníků. Ţivý pohled na kameru přímo z prostředí vaší aplikace umoţní například pohled personálu do skrytého místa prodejny přímo od pokladny. Jako vedoucí máte přehled o aktuálních transakcích s ţivým pohledem na prodejnu. Díky aplikačnímu rozhraní je moţné integrovat do vašeho systému i data z počítadel zákazníků. Toho vyuţijete při sledování konverzního poměru nebo motivaci personálu. Obrázek 5: Rychlý přístup k video nahrávce Obrázek 6: Přehled o aktuálním dění na prodejně Strana 7 z 17

8 Klíčové výhody řešení NetRex pro Vás: Špičkové kamery předního světového výrobce AXIS (www.axis.com) Vysoká spolehlivost a bezpečnost systému Systém po dobu 2 let uchovává důležité informace o provozu (přihlášení uživatele, prohlížení záznamů, změny konfigurace, atd.), které tak podávají přehled o práci se systémem Snadná instalace bez potřeby změn v konfiguraci stávajícího připojení k Internetu a bez potřeby veřejné IP adresy Hostovaný systém využíváte servery a aplikace NetRex a nemusíte tak investovat do vlastních systémů a jejich správy Přístup ke všem funkcím systému přes web rozhraní na různých platformách (Windows, Linux, Mac, mobilní přístup) Nepřetržitý centrální dohled nad funkčností systému Velmi snadné prohledávání záznamů díky pokročilým filtrům Energeticky úsporná záznamová zařízení! Úspora na elektřině Kč / rok v porovnání s provozem běžného počítače! V rámci licencí máte přístup k vylepšením a novým funkcím systému, které jsou výsledkem našeho kontinuálního vývoje. Společnost NetRex vám poskytne v rámci zakázky rovněţ kompletní servis v oblasti řešení právních aspektů nasazení kamerového systému: Podrobné seznámení s problematikou Asistence při registraci kamerového systému na Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Dodávka samolepek pro označení sledovaného prostoru Proškolení obsluhy kamerového systému Strana 8 z 17

9 Cenová nabídka Cenová nabídka na dodávku systému Vzdálený dohled NetRex pro vaši 1 prodejnu činí ,- Kč bez DPH. Detaily nabídky jsou uvedeny v tabulce níţe: Vzdálený dohled NetRex - 1 prodejna Jednotková cena Počet Sleva Prodej celkem Kamera AXIS M firmware VD NetRex Kč Kč Lokální záznamové zařízení NetRex NAS 01 (500 GB kapacita) Kč Kč Switch NETGEAR FS108P (8 x E, z toho 4 x PoE) Kč Kč Magnetický kontakt na pokladnu + montáţ (volitelně) 800 Kč 0 - Kč Kabeláţ a drobný instalační materiál - odhad 500 Kč Kč Montáţ systému - odhad 600 Kč Kč Konfigurace a školení obsluhy Kč Kč Doprava (z Prahy nebo z Brna) - odhad 10 Kč Kč Licence Vzdálený dohled NetRex na 12 měsíců Kč Kč Celkem za 1 prodejnu bez DPH: Kč Tabulka 1: Cenová nabídka vzdálený dohled 1 prodejny Cenová nabídka na rozšíření systému Vzdálený dohled NetRex o systém Počítání lidí NetRex pro vaši 1 prodejnu činí ,- Kč bez DPH. Detaily nabídky jsou uvedeny v tabulce níţe: Počítání lidí NetRex - 1 prodejna (doplnění systému Vzdálený dohled NetRex) Jednotková cena Počet Sleva Prodej celkem Optická závora na vchod do 10 m šířky + napájecí zdroj Kč Kč Montáţ systému - odhad 600 Kč Kč Licence Počítání lidí NetRex na 12 měsíců Kč Kč Celkem bez DPH: Kč Tabulka 2: Cenová nabídka počítání návštěvníků 1 prodejny V závislosti na celkovém počtu jednotlivých licencí NetRex vyuţívaných vaší společností vám nabízíme objemové slevy na tyto licence dle tabulky níţe: Objemové slevy licencí Objemová sleva 2-5 licencí 20% 6-25 licencí 25% licencí 30% Více neţ 100 licencí 35% Tabulka 3: Objemové slevy licencí Slevy jsou uplatňovány na jednotlivé druhy licencí samostatně. Pokud tedy budete mít například 5 prodejen a na kaţdé z nich 2 kamery a počítání k tomu, získáte dohledové licence s 25 % slevou (10 licencí) a počítací licence se slevou 20 % (5 licencí). Dodací, platební a záruční podmínky V případě vašeho zájmu o naši nabídku a potvrzení poţadavků jsme připraveni systém do vašich prodejen dodat do 14 dní od jeho objednání a úhradě zálohy ve výši 50 % ceny objednávky včetně DPH. Záruka na dodaný systém bude poskytnuta v délce 12 měsíců. Strana 9 z 17

10 O systému Vzdálený dohled NetRex Parametry systému Vzdálený dohled NetRex Vzdálený dohled NetRex představuje komplexní systém vzdáleného kamerového dohledu přes Internet. V rámci ročních poplatků za licenci Vzdálený dohled NetRex získáváte následující: Ovládání kamery přes web rozhraní na adrese (uţivatelské jméno a heslo) Vzdálený přístup ke kameře z počítače (Internet prohlíţeč, například Internet Explorer) nebo mobilního zařízení (barevný displej, přístup na Internet, např. Nokia 6230) Mobilní přístup nabízí prohlíţení aktuálních snímků z kamery a přístup k nahrávkám Rozlišení ţivého obrazu 160 x 120, 320 x 240, 640 x 480, 1280 x 800 a 1280 x 1024 obrazových bodů (nejvyšší 2 rozlišení pouze u megapixelových kamer) Kontinuální nahrávání videa na centrální servery Kontinuální nahrávání videa a zvuku na lokální nahrávací zařízení Nahrávání na centrální servery při alarmu (detekce pohybu nebo zvuku, sepnutý vstup kamery, zakrytí nebo rozostření kamery) Upozorňování na definované události přes SMS nebo Dostatečný úloţný prostor pro video záznamy na centrálních serverech NetRex (záznamy se nahrávají ve smyčce a nejstarší záznamy jsou přehrávány novými) Detailní přehled funkcí a parametrů v rámci licence Vzdálený dohled NetRex je uveden v následující tabulce: Přístup do systému přes web Mobilní přístup Kontinuální záznam videa na NetRex servery Záznam videa na NetRex servery při alarmu Lokální záznam videa a zvuku Licence Vzdálený dohled NetRex Prostor pro video záznamy na NetRex serverech ANO ANO ANO Maximální rozlišení 640 x 480 Maximálně 1 snímek za 1 s ANO Maximální rozlišení 640 x 480 Maximálně 2 snímky za 1 s ANO Plné rozlišení kamery Maximálně 10 snímků za 1 s 3 GB Maximální doba záznamu (NetRex servery i lokální záznam) 60 dní Počet SMS v ceně licence na 12 měsíců 120 Podřízené uţivatelské účty (hosté) ANO Maximálně 50 Aplikační rozhraní (integrace se systémy 3. stran) ANO ANO Prezentace kamery na webu (Flash streaming) Maximální rozlišení 320 x 240 Maximálně 1 snímek za 10 s Tabulka A1: Parametry licence Vzdálený dohled NetRex Strana 10 z 17

11 Obrázek A1: Ukázka uţivatelského rozhraní systému Špičkové kamery s vysokým rozlišením V systému Vzdálený dohled NetRex jsou nabízeny rovněţ kamery s vysokým rozlišením, které poskytují minimálně více neţ 2,5 x detailnější, resp. větší obraz v porovnání s těmi nejkvalitnějšími analogovými kamerami. Tyto kamery vám umoţní mnohem lépe identifikovat případné pachatele. Obrázek A2: Větší obraz megapixelové kamery Obrázek A3: Vyšší detail megapixelové kamery Strana 11 z 17

12 Lokální záznam videa a zvuku Systém Vzdálený dohled NetRex nabízí nahrávání jak na centrální NetRex servery, tak i na lokální záznamová zařízení umístěná ve sledovaném prostoru. Centrální nahrávání má výhodu v tom, ţe nepotřebujete mít pro nahrávání videa svůj vlastní počítač, neboť centrální nahrávání je jiţ součástí licence Vzdálený dohled NetRex. Centrální nahrávání má rovněţ výhodu v tom, ţe video záznamy jsou bezpečně uloţeny na centrálních serverech a jsou vám tak k dispozici spolehlivě kdykoliv. Centrální nahrávání má však také jednu nevýhodu a ta je spojená s tím, ţe všechny video záznamy je potřeba v co moţná nejkratším čase dopravit na centrální servery prostřednictvím vaší přípojky do Internetu. A tady je to úzké místo, zejména v případě, ţe poţadujete video záznamy ve vysoké kvalitě (vysoké rozlišení, vysoká snímkovací frekvence). Lokální nahrávání videa tedy jednoznačně doporučujeme pro případ, kdy chcete mít k dispozici video záznamy v opravdu vysoké digitální kvalitě a rovněţ poţadujete záznam zvuku. Implementace lokálního záznamu NetRex spočívá v umístění externího nahrávacího disku s Ethernet rozhraním a NetRex firmware do sledované lokality. Připojení disku a konfiguraci nahrávání nastavíte velmi snadno přes web rozhraní systému NetRex podobným způsobem, jakým nastavujete parametry kamery. Vybrané modely kamer podporují lokální záznam na SD paměťovou kartu vloţenou přímo do kamery. Obrázek A4: Lokální záznamové zařízení NetRex NAS 01/02/03 Systém Vzdálený dohled NetRex doporučujeme nakonfigurovat tak, aby kaţdá kamera současně nahrávala na centrální NetRex servery v niţší kvalitě a na lokální záznamové zařízení ve vysoké kvalitě. Při vyhledávání konkrétního záznamu potom nejprve tento najdete v záznamech na centrálních NetRex serverech a poté si ho stáhnete z lokálního záznamu ve vysoké kvalitě. Tento postup Vám ušetří velké mnoţství času rovněţ díky šikovným nástrojům pro vyhledávání konkrétní nahrávky na centrálních serverech. Výhody systému Vzdálený dohled NetRex Snadná instalace Díky propracovanému systému komunikace kamer a záznamových zařízení s našimi centrálními servery je instalace Vzdáleného dohledu NetRex velmi snadná. Ve sledovaném prostoru stačí připojit kameru a záznamové zařízení disk do Internetu (např. ADSL nebo bezdrátový modem) a oni se bez další konfigurace sami spojí s centrálními NetRex servery a vzdálený dohled začne fungovat. Nepotřebují k tomu veřejné IP adresy, sloţitá nastavování modemů, firewallů a další zásahy. Strana 12 z 17

13 Bez potřeby počítače a nahrávacího software NetRex kamery a lokální záznamová zařízení jsou jiţ samy o sobě počítače, které zajišťují veškerou potřebnou komunikaci. Stačí je pouze připojit do Internetu, oni se domluví s našimi centrálními NetRex servery a systém vám je k dispozici. Počítač s nahrávacím software je nejen minimálně dvakrát draţší v porovnání s nahrávacím diskem NetRex, ale rovněţ má mnohem vyšší spotřebu elektrické energie a zabírá ve sledovaném prostoru mnohem více místa. Vzdálený i lokální záznam Vzdálený dohled NetRex umoţňuje nahrávat současně na centrální servery a lokální záznamové zařízení umístěné ve sledovaném prostoru. Lokální záznam můţe ukládán buď na samostatné zařízení (NetRex NAS) nebo na SD paměťovou kartu přímo v kameře (vybrané modely kamer). Lokální záznam nebudete ani potřebovat, pokud se spokojíte s centrálními záznamy v niţším rozlišení a bez zvuku a chcete vzdálený dohled primárně pouţívat jako Vaše třetí oko, tedy ke vzdálenému pohledu do sledovaných prostor a jejich odposlechu. Pokud však máte zájem o záznamy ve špičkové digitální kvalitě, vysokém rozlišení a se zvukem, postará se o to právě lokální záznam. K těmto kvalitním záznamům se rovněţ dostanete vzdáleně přes web rozhraní sluţby. Snadné prohledávaní záznamů Problémem velké většiny kamerových systémů se záznamem je velmi problematické vyhledávání konkrétní situace v obrovském mnoţství záznamů, které kamery pořídí. Vzdálený dohled NetRex šetří váš čas a nervy tím, ţe nabízí krátké náhledové sekvence vytvořené v okamţiku zachycení alarmu kamerou (např. detekce pohybu, sepnutí připojeného pohybového detektoru), díky kterým je moţné velmi rychle identifikovat hledaný okamţik a následně získat lokální záznam ve vysoké kvalitě. Náš další vývoj zaměřujeme na inteligentní vyhledávání záznamů (např. detekce pohybu v definované části obrazu v jiţ vytvořených nahrávkách, detekce zmizelých objektů, atd.) s cílem ušetřit ještě více váš čas a nabídnout vám vysokou uţitnou hodnotu systému. Centrální přístup ke kamerám přes web Vzdálený dohled NetRex nabízí centrální přístup ke všem kamerám registrovaným pod Vaším uţivatelským účtem skrze web rozhraní sluţby. Můţete si tak například nadefinovat výchozí pohled na všechny kamery v malém rozlišení a následně se podívat na detail záběru z kamery ve velkém rozlišení. Jediné, co si musíte pamatovat, je web adresa sluţby Vzdálený dohled NetRex (www.netrex.cz) a vaše uţivatelské jméno a heslo. Ke všem kamerám se potom připojíte odkudkoliv z Internet prohlíţeče na počítači nebo mobilním telefonu. Víceúrovňový uživatelský přístup Máte více provozoven a chcete definovat, kdo má k jakým kamerám přístup, kdo můţe procházet záznamy, kdo je můţe mazat, kdo můţe sledované prostory odposlouchávat? Se Vzdáleným dohledem NetRex je to snadné. Jako manaţer systému budete mít pod svým uţivatelským účtem přístup k celému systému a jeho funkcím a svým kolegům vytvoříte jejich vlastní uţivatelské účty s omezenými oprávněními. Manaţer vaší praţské provozovny potom uvidí pouze do své provozovny, bude moci procházet nahrávky, ale nebude je moci mazat. Podobně vytvoříte uţivatelské účty pro vaše manaţery v Brně a Ostravě. Strana 13 z 17

14 Mobilní přístup Máte telefon s barevným displejem a přístupem na Internet? Pokud jste si koupili telefon před méně neţ 5 lety, pak zcela určitě ano. Potom stačí, kdyţ si pošlete z webu sluţby Vzdálený dohled NetRex SMS zprávu s odkazem na ţivý obraz z kamery, uloţíte si ho do oblíbených web odkazů v telefonu a je to. Jednoduše a za chvilku se dostanete k ţivému obrazu a záznamům z kamer, na kterých se moţná něco zajímavého děje. Kdyţ nebudete zrovna u počítače, pochopíte, jak skvělá věc to je. Špičkový obraz a zvuk Kamery, které si společně se sluţbou Vzdálený dohled NetRex pořídíte, vám poskytnou špičkovou kvalitou barevného obrazu. Nekupujte příliš levné kamery! Kvalitní kameru oceníte v situacích, kdy na ní budete chtít někoho nebo něco rozpoznat a za tím účelem si přece kameru jako takovou vůbec pořizujete. Spolehlivý záznam velkého množství důležitých událostí Vzdálený dohled NetRex spolehlivě zaznamenává informace o více neţ 40 pečlivě vybraných událostech, ke kterým v systému můţe dojít. Jedná se například o zachycení informací o odpojených nebo nefunkčních kamerách a záznamových zařízeních, zachycení alarmů, přihlášení uţivatele do systému, prohlíţení nahrávek nebo změny v konfiguraci. Tyto události jsou uloţeny na serverech NetRex a vy v nich můţete v případě potřeby dohledat, kdo a kdy změnil důleţitou konfiguraci nebo smazal nahrávku, kterou marně hledáte. Nad sadou vybraných událostí je moţné prohledávat záznamy (např. detekce alarmu, externí události nebo přesun otočné kamery na vybranou pozici). Velmi praktické. Na základě vybraných událostí je moţné nechat systém definovaným způsobem zareagovat. Můţete například nastavit, ţe při detekci pohybu zachyceného kamerou v noci systém zahájí nahrávání, sepne sirénu připojenou ke kameře a vám zašle SMS na telefon. Upozorňování na definované události přes SMS Vzdálený dohled NetRex je centrálně napojen na SMS centrum mobilních sítí a díky tomu umoţňuje zasílání SMS zpráv na základě definovaných situací (odpojení kamery, pohyb před kamerou, vnější impuls ze zabezpečovacího systému nebo pohybového PIR detektoru připojeného na vstup kamery). Součástí ročního licenčního poplatku za sluţbu Vzdálený dohled NetRex je dostatečné mnoţství SMS zpráv zdarma. Kontrola časů příchodů a odchodů ze sledovaných prostor Kamery Vzdáleného dohledu NetRex nejsou zdaleka jen kamerami, jak byste si mohli myslet, ale umí toho mnohem více. Připojením magnetického spínače vstupní mříţe nebo dveří do sledovaného prostoru na vstupní svorky kamery získáte bez dalších nákladů skvělý nástroj pro kontrolu příchodů a odchodů ze sledovaného prostoru. Kamera totiţ tato otevření a zavření vstupu zaznamenává na centrální NetRex servery a umoţní vám na základě toho nadefinovat potřebnou akci (záznam videa, odeslání SMS, atd.). Událost je rovněţ s časem jejího vzniku uloţena do centrální databáze, odkud si ji skrze web rozhraní snadno přečtete. Aplikační rozhraní Systém Vzdálený dohled NetRex má naprogramované a dobře zdokumentované aplikační rozhraní, díky kterému je moţné systém Vzdáleného dohledu NetRex propojit s dalšími aplikacemi. Můţete tak váš kamerový systém snadno napojit na pult centralizované Strana 14 z 17

15 ochrany, propojit s podnikovým informačním systémem, pokladním systémem nebo v zásadě s jakoukoliv jinou aplikací. Prezentace živého obrazu z prodejny na Internetu V případě zájmu můţete obraz z vybraných kamer umístit na vaše webové stránky a tím je zatraktivnit. V rámci licence Vzdálený dohled NetRex můţete obraz z kamery prezentovat na webu v reţimu 1:N (1 datový tok mezi našimi servery a vaší kamerou, N datových toků mezi našimi servery a těmi, kdo si prohlíţejí vaše stránky). Od nás dostanete krátký kód, který pouze umístíte na vaše webové stránky. Obraz z kamery na webu je prezentován ve formátu Flash. Vybrané reference Níţe uvedení vybraní zákazníci vyuţívají sluţeb společnosti NetRex: Strana 15 z 17

16 Parametry použitých prvků systému Vzdálený dohled NetRex Kamera AXIS M1054 Obrazový čip 1/4" CMOS čip s progresivním snímáním obrazu Objektiv Pevný s ohniskovou vzdáleností f = 2,9 mm Pozorovací úhel 84 Světelnost F = 2,0 Noční reţim Ano (vestavěné LED světlo) Minimální intenzita 0,9 luxů osvětlení Zpracování videa Motion JPEG, H.264 Maximální rozlišení x 800 Snímkovací frekvence 30 snímků / s pro všechna rozlišení Podpora přenosu zvuku Ano vestavěný mikrofon a reproduktor Alarm vstupy / výstupy Pohybový PIR detektor (dosah 6 m) 1 vstup / 1 výstup Funkce inteligentního Detekce pohybu a zvuku videa Aktivní detekce zakrytí kamery Napájení PoE (802.3af Class 1) Sériové konektory Ne Venkovní pouţití Ne Ostatní Vestavěné LED světlo (1 W) Strana 16 z 17

17 Lokální záznamové zařízení NetRex NAS 01 Popis Síťové záznamové zařízení Formát dat MPEG-4, video, zvuk Kapacita disku a doba 500 GB pevný disk: záznamu a) Záznam z 1 kamery při rozlišení 640 x 480, 5 snímků / s, 24 hodin denně, video a zvuk ~ cca 85 dní záznamu b) Záznam z 1 kamery při rozlišení x 800, 5 snímků / s, 24 hodin denně, video a zvuk ~ cca 25 dní záznamu Procesor Marvell ,2 GHz Paměť 512MB DDRII RAM Pevný disk 500 GB SATA, RPM Síťové rozhraní 1 x 1000BaseT Spotřeba 13 W (cca 5 x méně neţ PC!) Rozměry 18 x 6 x 21 cm (V x Š x H) Strana 17 z 17

NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek

NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex Kompletní popis služby Petr Kodytek Verze 1.4 ze dne 17.5.2012 Stránka 1 z 11 Obsah Představení služby... 2 Hlavní výhody služby... 2 Jednoduchá instalace... 2 Dvě metody

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

Počítačová laboratoř na vysoké škole

Počítačová laboratoř na vysoké škole Bankovní institut vysoká škola Praha Informační technologie a elektronické obchodování Počítačová laboratoř na vysoké škole Bakalářská práce Autor: Ondřej Sýkora Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Návod k použití digitálního videorekordéru Hikvision Network Digital Video Recorder Tento návod k pouţití, stejně jako v něm popsané software,

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO KATALOG 2014 VÝBĚR ZE SORTIMENTU 1. vydání ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO Nástěnný GSM alarm nejjednodušší zabezpečení nemovitostí přes mobil detekuje pohyb osob v prostoru na vzdálenost až

Více

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp Web-kamera pro monitorování reálných modelů Lukáš Kamp Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na monitorování řízení reálných modelů s využitím web-kamery. Řešení monitorování pomocí web-kamery

Více

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno Vysvětlivky značek, uváděných u výrobků: Vysvětlivky písmen v označení výrobků: identifikace - kontaktní čipy DALLAS zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET B bezkontaktní technologie EMmarin identifikace

Více

Microsoft Office systém verze 2007

Microsoft Office systém verze 2007 iii Microsoft Office systém verze 2007 Příručka recenzenta Květen 2006 Informace pouze pro tisk: Office Reviews Team Waggener Edstrom Worldwide (503) 443-7000 Office2007@waggeneredstrom.com Rapid Response

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS MOBILE Bakalářská práce Praha 2008 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Autor práce:

Více

Fermax IP DP. dveřní telefon pro připojení na VoIP. Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA. Návod k obsluze a instalaci

Fermax IP DP. dveřní telefon pro připojení na VoIP. Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA. Návod k obsluze a instalaci ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz Fermax IP DP dveřní telefon pro připojení na VoIP Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA Návod k obsluze

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

Videokonference, audiokonference

Videokonference, audiokonference Katalog IT produktů Videokonference, audiokonference VoIP (Voice over Internet Protocol) je technologie umožňující přenos digitalizovaného hlasu (telefonování) prostřednictvím Videokonferenční a audiokonferenční

Více

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců Business Networking: Jak spřádat sítě obchodních kontaktů cisco konference: Novinky z budoucnosti telekomunikací Společenské akce letošního léta Amsterdam: Praktický manuál pro business cestovatele Sales

Více

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2011 Studijní opora pro kurz Školní informační systémy vznikla

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb Bakalářská práce 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY HOTELU HÁJ DESIGN

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Schopné zajistit duševní pohodu Profesionální nahrávání a správa videodat

Schopné zajistit duševní pohodu Profesionální nahrávání a správa videodat Schopné zajistit duševní pohodu Profesionální nahrávání a správa videodat 2 Bosch Recording Solutions Vysoce kvalitní řešení pro každého Z naší komplexní řady řešení nahrávání si můžete zvolit to, které

Více

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více