OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost"

Transkript

1 OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost Kontakt: NetRex s.r.o. Koněvova Praha 3 Nabídku vypracoval: Pozice: Mobilní telefon: Telefon: David Capoušek Ředitel společnosti Fax: Nabídka číslo: DC_217_ Nabídka vypracována: Platnost nabídky do: Strana 1 z 17

2 Váţený pane, váţená paní, v úvodu mi dovolte, abych Vám poděkoval za projevený zájem o nabídku dodávky řešení a sluţeb společnosti NetRex s.r.o. Dovoluji si Vám předloţit nabídku na dodávku kamerového dohledového systému a systému pro počítání návštěvníků do vašich prodejen. Naše společnost se zabývá vývojem a prodejem systému vzdáleného kamerového dohledu a systému pro počítání lidí. Oba systémy si naši zákazníci oblíbili díky snadné instalaci, nenáročnosti na technické vybavení, snadné obsluze přes web rozhraní, otevřenému aplikačnímu rozhraní a v neposlední řadě díky příznivé ceně. V případě jakýchkoliv nejasností jsem připraven zodpovědět Vaše dotazy. S upřímným pozdravem, David Capoušek Ředitel společnosti Strana 2 z 17

3 Úvod Tato cenová nabídka je vypracována pro: Xxx ze společnosti Xxx Xxx xxx Požadavky zákazníka Máte zájem o vzorovou nabídku dodávky systému pro vzdálený kamerový dohled vašich prodejen. Na prodejnu poţadujete systém s 1 kamerou (primárně pro dohled pokladny), nahráváním videa a zvuku a vzdáleným přístupem přes Internet. Variantně poţadujete nabídku na počítání návštěvníků vašich prodejen, od kterého si slibujete lepší přehled o vytíţenosti personálu a přehled o účinnosti vašich marketingových aktivit. Systém chcete rovněţ pouţít jako nástroj k motivaci personálu k vyšší prodejní aktivitě. Na prodejnách máte k dispozici vysokorychlostní Internet (ADSL, Internet dodávaný provozovatelem obchodního centra, atd.) s koncovým zařízením (ADSL modem, switch, atd.) s minimálně jedním volným Ethernet portem pro připojení systému NetRex. Navrhované řešení Pro vzdálený dohled vašich prodejen doporučujeme nasadit systém Vzdálený dohled NetRex, pro počítání návštěvníků na prodejnách potom systém Počítání lidí NetRex. Systém Vzdálený dohled NetRex vám umoţní centralizovaný vzdálený přístup ke kamerám na prodejnách prostřednictvím Internetu a mobilního telefonu, lokální záznam videa ve vysoké kvalitě a zvuku přímo na prodejně a paralelní záznam videa v niţší kvalitě na NetRex servery (záloha, snadné vyhledávání v záznamech). Přístup k ţivému obrazu a zvuku z kamer a rovněţ přístup k video záznamům je řešen skrze intuitivní web rozhraní. Systém vás bude na důleţité události (odpojení kamer nebo záznamových zařízení, porucha počítání, pohyb před kamerou) upozorňovat em nebo SMS zprávou. Pro dohled prodejen navrhujeme nasadit kamery AXIS M1054. Kamera AXIS M1054 nabízí kvalitní obraz v rozlišení x 800 obrazových bodů, coţ představuje cca 2,5 x větší rozlišení v porovnání s těmi nejlepšími analogovými kamerami. Objektiv kamery zabírá sledovanou scénu pod úhlem 84. Kamera nabízí moţnost odposlechu díky zabudovanému mikrofonu. Skrze zabudovaný reproduktor je moţné do sledovaného prostoru pustit zvukové hlášky uloţené v kameře. Kamera má rovněţ zabudovaný pohybový detektor (stejný PIR detektor jako v čidlech zabezpečovacího systému), který spolehlivě zachytí pohyb před kamerou. Strana 3 z 17

4 Kamera disponuje rovněţ zabudovaným výkonným LED světlem, které se můţe rozsvítit buď automaticky při detekci pohybu, nebo je moţné jej ovládat manuálně na dálku. Kameru díky výše uvedeným funkcím můţete například po zavírací době nastavit do reţimu, kdy při zaznamenání pohybu PIR detektorem rozsvítí své světlo, zahájí nahrávání, přehraje upozornění Tento prostor je sledován kamerami! a vám zašle SMS zprávu s upozorněním. Kamera má v sobě zabudovanou podporu napájení po datovém kabelu (PoE), coţ výrazným způsobem zjednoduší montáţ. V neposlední řadě kamera disponuje konektorem pro připojení 1 externího vstupu a výstupu. Na vstup je moţné připojit například magnetický kontakt instalovaný na pokladní přihrádce, který poslouţí pro kontrolu otevření pokladny. Nebo je na vstup moţné připojit optickou závoru umístěnou u vchodu do prodejny, která zajistí počítání návštěvníků prodejny. Bliţší informace najdete dále v samostatných kapitolách nabídky. V případě potřeby je moţné systém snadno rozšířit o další kamery a tím zajistit potřebné pokrytí prodejny. Obrázek 1: Kamera AXIS M1054 a lokální záznamové zařízení NetRex NAS 01 Kamery na prodejně budou připojeny ke stávajícímu koncovému Internet zařízení (ADSL modem, ) prostřednictvím datových kabelů, přes které budou díky instalovanému PoE switchi (Power over Ethernet) rovněţ napájeny. Toto řešení zjednoduší celou instalaci systému a zajistí centralizaci napájení s moţností nasazení zálohovaného zdroje napájení (UPS). Lokální záznamové zařízení NetRex NAS 01 bude připojeno datovým kabelem k instalovanému PoE switchi. NetRex NAS 01 s pevným diskem o kapacitě 500 GB zajistí spolehlivě nahrávání z 1 kamery s vysokým rozlišením a tyto záznamy uchová po dobu minimálně 25 dní (rozlišení videa x 800 obrazových bodů, 5 snímků / s, zvuk, 24 hodin denně). V portfoliu máme v případě zájmu rovněţ lokální záznamová zařízení s 2 x a 4 x vyšší kapacitou záznamu (NetRex NAS 02 a NetRex NAS 03). Pro připojení NetRex systému je potřeba 1 volný Ethernet port na stávajícím koncovém Internet zařízení. Strana 4 z 17

5 Obrázek 2: Schéma zapojení systému na prodejně Kontrola otevírání a zavírání pokladní přihrádky V případě zájmu o sledování časů otevírání a zavírání pokladní přihrádky je moţné ke vstupním svorkám kamery AXIS M1054 připojit magnetický spínač (dodatečná montáţ na pokladní přihrádku), který časy otevírání a zavírání zachytí a nabídne k dalšímu zpracování v systému (filtrování záznamů, časy otevírání a zavírání pokladny). Obrázek 3: Magnet na pokladní přihrádku Filtrování záznamů v systému NetRex na základě časů, kdy byla otevřená pokladna, oceníte, aţ budete dohledávat pachatele, který si odnesl část vaší trţby. Strana 5 z 17

6 Počítání návštěvníků prodejny Ke vstupním svorkám kamery AXIS M1054 bude připojena optická závora umístěná u vchodu do prodejny, která v případě přerušení světelného paprsku procházející osobou předá informaci kameře a ta ji společně s časovou značkou uloţí na centrální NetRex servery. Kompletní řešení počítání nabízíme v rámci sluţby Počítání lidí NetRex. Systém Počítání lidí NetRex vám nabídne informace o počtech návštěvníků na vašich prodejnách. Data z počítadel na prodejně jsou bezpečně uloţena na NetRex serverech po dobu 24 měsíců a vy k nim máte přístup přes web rozhraní, Excel sešity nebo přímo z vašeho pokladního (informačního) systému, a to díky aplikačnímu rozhraní, které systém nabízí. Návštěvníci na prodejně jsou počítáni v 15 minutových intervalech a tato data jsou vám ihned k dispozici. Počítání lidí NetRex nabízí rovněţ moţnost sledovat příchody a odchody personálu (první příchod, poslední odchod) s přesností na sekundu. Mimo pracovní dobu můţe potom systém fungovat jako zabezpečovací systém, který při zaznamenání průchodu zašle SMS na vámi zvolená telefonní čísla. Výhodou tohoto řešení počítání lidí je atraktivní cena a velmi snadná práce s daty. Omezením tohoto řešení je, ţe optická závora nedokáţe rozpoznat směr pohybu a průchod více osob současně. Pro základní informaci o počtech průchodů na prodejně je však toto řešení velmi praktické. Obrázek 4: Optická závora V rámci licence Počítání lidí NetRex budete mít snadný přístup k napočítaným datům několika způsoby: Přímo přes web rozhraní (denní, týdenní a měsíční statistiky v podobě grafů) Přímo skrze váš Excel sešit s vyuţitím dodávaného NetRex People Counter Excel doplňku Přímo ve vašem pokladním (informačním) systému a následně reportech, na které jste zvyklí, a to díky aplikačnímu rozhraní (XML-RPC API) nebo přímo SQL datové pumpě, kterou s řešením dostáváte Strana 6 z 17

7 Integrace se systémy třetích stran NetRex systém disponuje aplikačním rozhraním, díky kterému můţete například ţivý pohled nebo nahrávku integrovat do vaší vlastní aplikace. Díky integraci budete například moci jediným stisknutím tlačítka v prostředí pokladního systému získat video nahrávku z NetRex systému vztahující se ke konkrétní pokladní operaci. Storna, slevy nebo reklamace tedy takto budete moci snadno zkontrolovat i vizuálně. Díky této integraci výrazně zefektivníte práci se systémem a snadno odhalíte nekalé praktiky personálu nebo zákazníků. Ţivý pohled na kameru přímo z prostředí vaší aplikace umoţní například pohled personálu do skrytého místa prodejny přímo od pokladny. Jako vedoucí máte přehled o aktuálních transakcích s ţivým pohledem na prodejnu. Díky aplikačnímu rozhraní je moţné integrovat do vašeho systému i data z počítadel zákazníků. Toho vyuţijete při sledování konverzního poměru nebo motivaci personálu. Obrázek 5: Rychlý přístup k video nahrávce Obrázek 6: Přehled o aktuálním dění na prodejně Strana 7 z 17

8 Klíčové výhody řešení NetRex pro Vás: Špičkové kamery předního světového výrobce AXIS (www.axis.com) Vysoká spolehlivost a bezpečnost systému Systém po dobu 2 let uchovává důležité informace o provozu (přihlášení uživatele, prohlížení záznamů, změny konfigurace, atd.), které tak podávají přehled o práci se systémem Snadná instalace bez potřeby změn v konfiguraci stávajícího připojení k Internetu a bez potřeby veřejné IP adresy Hostovaný systém využíváte servery a aplikace NetRex a nemusíte tak investovat do vlastních systémů a jejich správy Přístup ke všem funkcím systému přes web rozhraní na různých platformách (Windows, Linux, Mac, mobilní přístup) Nepřetržitý centrální dohled nad funkčností systému Velmi snadné prohledávání záznamů díky pokročilým filtrům Energeticky úsporná záznamová zařízení! Úspora na elektřině Kč / rok v porovnání s provozem běžného počítače! V rámci licencí máte přístup k vylepšením a novým funkcím systému, které jsou výsledkem našeho kontinuálního vývoje. Společnost NetRex vám poskytne v rámci zakázky rovněţ kompletní servis v oblasti řešení právních aspektů nasazení kamerového systému: Podrobné seznámení s problematikou Asistence při registraci kamerového systému na Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Dodávka samolepek pro označení sledovaného prostoru Proškolení obsluhy kamerového systému Strana 8 z 17

9 Cenová nabídka Cenová nabídka na dodávku systému Vzdálený dohled NetRex pro vaši 1 prodejnu činí ,- Kč bez DPH. Detaily nabídky jsou uvedeny v tabulce níţe: Vzdálený dohled NetRex - 1 prodejna Jednotková cena Počet Sleva Prodej celkem Kamera AXIS M firmware VD NetRex Kč Kč Lokální záznamové zařízení NetRex NAS 01 (500 GB kapacita) Kč Kč Switch NETGEAR FS108P (8 x E, z toho 4 x PoE) Kč Kč Magnetický kontakt na pokladnu + montáţ (volitelně) 800 Kč 0 - Kč Kabeláţ a drobný instalační materiál - odhad 500 Kč Kč Montáţ systému - odhad 600 Kč Kč Konfigurace a školení obsluhy Kč Kč Doprava (z Prahy nebo z Brna) - odhad 10 Kč Kč Licence Vzdálený dohled NetRex na 12 měsíců Kč Kč Celkem za 1 prodejnu bez DPH: Kč Tabulka 1: Cenová nabídka vzdálený dohled 1 prodejny Cenová nabídka na rozšíření systému Vzdálený dohled NetRex o systém Počítání lidí NetRex pro vaši 1 prodejnu činí ,- Kč bez DPH. Detaily nabídky jsou uvedeny v tabulce níţe: Počítání lidí NetRex - 1 prodejna (doplnění systému Vzdálený dohled NetRex) Jednotková cena Počet Sleva Prodej celkem Optická závora na vchod do 10 m šířky + napájecí zdroj Kč Kč Montáţ systému - odhad 600 Kč Kč Licence Počítání lidí NetRex na 12 měsíců Kč Kč Celkem bez DPH: Kč Tabulka 2: Cenová nabídka počítání návštěvníků 1 prodejny V závislosti na celkovém počtu jednotlivých licencí NetRex vyuţívaných vaší společností vám nabízíme objemové slevy na tyto licence dle tabulky níţe: Objemové slevy licencí Objemová sleva 2-5 licencí 20% 6-25 licencí 25% licencí 30% Více neţ 100 licencí 35% Tabulka 3: Objemové slevy licencí Slevy jsou uplatňovány na jednotlivé druhy licencí samostatně. Pokud tedy budete mít například 5 prodejen a na kaţdé z nich 2 kamery a počítání k tomu, získáte dohledové licence s 25 % slevou (10 licencí) a počítací licence se slevou 20 % (5 licencí). Dodací, platební a záruční podmínky V případě vašeho zájmu o naši nabídku a potvrzení poţadavků jsme připraveni systém do vašich prodejen dodat do 14 dní od jeho objednání a úhradě zálohy ve výši 50 % ceny objednávky včetně DPH. Záruka na dodaný systém bude poskytnuta v délce 12 měsíců. Strana 9 z 17

10 O systému Vzdálený dohled NetRex Parametry systému Vzdálený dohled NetRex Vzdálený dohled NetRex představuje komplexní systém vzdáleného kamerového dohledu přes Internet. V rámci ročních poplatků za licenci Vzdálený dohled NetRex získáváte následující: Ovládání kamery přes web rozhraní na adrese (uţivatelské jméno a heslo) Vzdálený přístup ke kameře z počítače (Internet prohlíţeč, například Internet Explorer) nebo mobilního zařízení (barevný displej, přístup na Internet, např. Nokia 6230) Mobilní přístup nabízí prohlíţení aktuálních snímků z kamery a přístup k nahrávkám Rozlišení ţivého obrazu 160 x 120, 320 x 240, 640 x 480, 1280 x 800 a 1280 x 1024 obrazových bodů (nejvyšší 2 rozlišení pouze u megapixelových kamer) Kontinuální nahrávání videa na centrální servery Kontinuální nahrávání videa a zvuku na lokální nahrávací zařízení Nahrávání na centrální servery při alarmu (detekce pohybu nebo zvuku, sepnutý vstup kamery, zakrytí nebo rozostření kamery) Upozorňování na definované události přes SMS nebo Dostatečný úloţný prostor pro video záznamy na centrálních serverech NetRex (záznamy se nahrávají ve smyčce a nejstarší záznamy jsou přehrávány novými) Detailní přehled funkcí a parametrů v rámci licence Vzdálený dohled NetRex je uveden v následující tabulce: Přístup do systému přes web Mobilní přístup Kontinuální záznam videa na NetRex servery Záznam videa na NetRex servery při alarmu Lokální záznam videa a zvuku Licence Vzdálený dohled NetRex Prostor pro video záznamy na NetRex serverech ANO ANO ANO Maximální rozlišení 640 x 480 Maximálně 1 snímek za 1 s ANO Maximální rozlišení 640 x 480 Maximálně 2 snímky za 1 s ANO Plné rozlišení kamery Maximálně 10 snímků za 1 s 3 GB Maximální doba záznamu (NetRex servery i lokální záznam) 60 dní Počet SMS v ceně licence na 12 měsíců 120 Podřízené uţivatelské účty (hosté) ANO Maximálně 50 Aplikační rozhraní (integrace se systémy 3. stran) ANO ANO Prezentace kamery na webu (Flash streaming) Maximální rozlišení 320 x 240 Maximálně 1 snímek za 10 s Tabulka A1: Parametry licence Vzdálený dohled NetRex Strana 10 z 17

11 Obrázek A1: Ukázka uţivatelského rozhraní systému Špičkové kamery s vysokým rozlišením V systému Vzdálený dohled NetRex jsou nabízeny rovněţ kamery s vysokým rozlišením, které poskytují minimálně více neţ 2,5 x detailnější, resp. větší obraz v porovnání s těmi nejkvalitnějšími analogovými kamerami. Tyto kamery vám umoţní mnohem lépe identifikovat případné pachatele. Obrázek A2: Větší obraz megapixelové kamery Obrázek A3: Vyšší detail megapixelové kamery Strana 11 z 17

12 Lokální záznam videa a zvuku Systém Vzdálený dohled NetRex nabízí nahrávání jak na centrální NetRex servery, tak i na lokální záznamová zařízení umístěná ve sledovaném prostoru. Centrální nahrávání má výhodu v tom, ţe nepotřebujete mít pro nahrávání videa svůj vlastní počítač, neboť centrální nahrávání je jiţ součástí licence Vzdálený dohled NetRex. Centrální nahrávání má rovněţ výhodu v tom, ţe video záznamy jsou bezpečně uloţeny na centrálních serverech a jsou vám tak k dispozici spolehlivě kdykoliv. Centrální nahrávání má však také jednu nevýhodu a ta je spojená s tím, ţe všechny video záznamy je potřeba v co moţná nejkratším čase dopravit na centrální servery prostřednictvím vaší přípojky do Internetu. A tady je to úzké místo, zejména v případě, ţe poţadujete video záznamy ve vysoké kvalitě (vysoké rozlišení, vysoká snímkovací frekvence). Lokální nahrávání videa tedy jednoznačně doporučujeme pro případ, kdy chcete mít k dispozici video záznamy v opravdu vysoké digitální kvalitě a rovněţ poţadujete záznam zvuku. Implementace lokálního záznamu NetRex spočívá v umístění externího nahrávacího disku s Ethernet rozhraním a NetRex firmware do sledované lokality. Připojení disku a konfiguraci nahrávání nastavíte velmi snadno přes web rozhraní systému NetRex podobným způsobem, jakým nastavujete parametry kamery. Vybrané modely kamer podporují lokální záznam na SD paměťovou kartu vloţenou přímo do kamery. Obrázek A4: Lokální záznamové zařízení NetRex NAS 01/02/03 Systém Vzdálený dohled NetRex doporučujeme nakonfigurovat tak, aby kaţdá kamera současně nahrávala na centrální NetRex servery v niţší kvalitě a na lokální záznamové zařízení ve vysoké kvalitě. Při vyhledávání konkrétního záznamu potom nejprve tento najdete v záznamech na centrálních NetRex serverech a poté si ho stáhnete z lokálního záznamu ve vysoké kvalitě. Tento postup Vám ušetří velké mnoţství času rovněţ díky šikovným nástrojům pro vyhledávání konkrétní nahrávky na centrálních serverech. Výhody systému Vzdálený dohled NetRex Snadná instalace Díky propracovanému systému komunikace kamer a záznamových zařízení s našimi centrálními servery je instalace Vzdáleného dohledu NetRex velmi snadná. Ve sledovaném prostoru stačí připojit kameru a záznamové zařízení disk do Internetu (např. ADSL nebo bezdrátový modem) a oni se bez další konfigurace sami spojí s centrálními NetRex servery a vzdálený dohled začne fungovat. Nepotřebují k tomu veřejné IP adresy, sloţitá nastavování modemů, firewallů a další zásahy. Strana 12 z 17

13 Bez potřeby počítače a nahrávacího software NetRex kamery a lokální záznamová zařízení jsou jiţ samy o sobě počítače, které zajišťují veškerou potřebnou komunikaci. Stačí je pouze připojit do Internetu, oni se domluví s našimi centrálními NetRex servery a systém vám je k dispozici. Počítač s nahrávacím software je nejen minimálně dvakrát draţší v porovnání s nahrávacím diskem NetRex, ale rovněţ má mnohem vyšší spotřebu elektrické energie a zabírá ve sledovaném prostoru mnohem více místa. Vzdálený i lokální záznam Vzdálený dohled NetRex umoţňuje nahrávat současně na centrální servery a lokální záznamové zařízení umístěné ve sledovaném prostoru. Lokální záznam můţe ukládán buď na samostatné zařízení (NetRex NAS) nebo na SD paměťovou kartu přímo v kameře (vybrané modely kamer). Lokální záznam nebudete ani potřebovat, pokud se spokojíte s centrálními záznamy v niţším rozlišení a bez zvuku a chcete vzdálený dohled primárně pouţívat jako Vaše třetí oko, tedy ke vzdálenému pohledu do sledovaných prostor a jejich odposlechu. Pokud však máte zájem o záznamy ve špičkové digitální kvalitě, vysokém rozlišení a se zvukem, postará se o to právě lokální záznam. K těmto kvalitním záznamům se rovněţ dostanete vzdáleně přes web rozhraní sluţby. Snadné prohledávaní záznamů Problémem velké většiny kamerových systémů se záznamem je velmi problematické vyhledávání konkrétní situace v obrovském mnoţství záznamů, které kamery pořídí. Vzdálený dohled NetRex šetří váš čas a nervy tím, ţe nabízí krátké náhledové sekvence vytvořené v okamţiku zachycení alarmu kamerou (např. detekce pohybu, sepnutí připojeného pohybového detektoru), díky kterým je moţné velmi rychle identifikovat hledaný okamţik a následně získat lokální záznam ve vysoké kvalitě. Náš další vývoj zaměřujeme na inteligentní vyhledávání záznamů (např. detekce pohybu v definované části obrazu v jiţ vytvořených nahrávkách, detekce zmizelých objektů, atd.) s cílem ušetřit ještě více váš čas a nabídnout vám vysokou uţitnou hodnotu systému. Centrální přístup ke kamerám přes web Vzdálený dohled NetRex nabízí centrální přístup ke všem kamerám registrovaným pod Vaším uţivatelským účtem skrze web rozhraní sluţby. Můţete si tak například nadefinovat výchozí pohled na všechny kamery v malém rozlišení a následně se podívat na detail záběru z kamery ve velkém rozlišení. Jediné, co si musíte pamatovat, je web adresa sluţby Vzdálený dohled NetRex (www.netrex.cz) a vaše uţivatelské jméno a heslo. Ke všem kamerám se potom připojíte odkudkoliv z Internet prohlíţeče na počítači nebo mobilním telefonu. Víceúrovňový uživatelský přístup Máte více provozoven a chcete definovat, kdo má k jakým kamerám přístup, kdo můţe procházet záznamy, kdo je můţe mazat, kdo můţe sledované prostory odposlouchávat? Se Vzdáleným dohledem NetRex je to snadné. Jako manaţer systému budete mít pod svým uţivatelským účtem přístup k celému systému a jeho funkcím a svým kolegům vytvoříte jejich vlastní uţivatelské účty s omezenými oprávněními. Manaţer vaší praţské provozovny potom uvidí pouze do své provozovny, bude moci procházet nahrávky, ale nebude je moci mazat. Podobně vytvoříte uţivatelské účty pro vaše manaţery v Brně a Ostravě. Strana 13 z 17

14 Mobilní přístup Máte telefon s barevným displejem a přístupem na Internet? Pokud jste si koupili telefon před méně neţ 5 lety, pak zcela určitě ano. Potom stačí, kdyţ si pošlete z webu sluţby Vzdálený dohled NetRex SMS zprávu s odkazem na ţivý obraz z kamery, uloţíte si ho do oblíbených web odkazů v telefonu a je to. Jednoduše a za chvilku se dostanete k ţivému obrazu a záznamům z kamer, na kterých se moţná něco zajímavého děje. Kdyţ nebudete zrovna u počítače, pochopíte, jak skvělá věc to je. Špičkový obraz a zvuk Kamery, které si společně se sluţbou Vzdálený dohled NetRex pořídíte, vám poskytnou špičkovou kvalitou barevného obrazu. Nekupujte příliš levné kamery! Kvalitní kameru oceníte v situacích, kdy na ní budete chtít někoho nebo něco rozpoznat a za tím účelem si přece kameru jako takovou vůbec pořizujete. Spolehlivý záznam velkého množství důležitých událostí Vzdálený dohled NetRex spolehlivě zaznamenává informace o více neţ 40 pečlivě vybraných událostech, ke kterým v systému můţe dojít. Jedná se například o zachycení informací o odpojených nebo nefunkčních kamerách a záznamových zařízeních, zachycení alarmů, přihlášení uţivatele do systému, prohlíţení nahrávek nebo změny v konfiguraci. Tyto události jsou uloţeny na serverech NetRex a vy v nich můţete v případě potřeby dohledat, kdo a kdy změnil důleţitou konfiguraci nebo smazal nahrávku, kterou marně hledáte. Nad sadou vybraných událostí je moţné prohledávat záznamy (např. detekce alarmu, externí události nebo přesun otočné kamery na vybranou pozici). Velmi praktické. Na základě vybraných událostí je moţné nechat systém definovaným způsobem zareagovat. Můţete například nastavit, ţe při detekci pohybu zachyceného kamerou v noci systém zahájí nahrávání, sepne sirénu připojenou ke kameře a vám zašle SMS na telefon. Upozorňování na definované události přes SMS Vzdálený dohled NetRex je centrálně napojen na SMS centrum mobilních sítí a díky tomu umoţňuje zasílání SMS zpráv na základě definovaných situací (odpojení kamery, pohyb před kamerou, vnější impuls ze zabezpečovacího systému nebo pohybového PIR detektoru připojeného na vstup kamery). Součástí ročního licenčního poplatku za sluţbu Vzdálený dohled NetRex je dostatečné mnoţství SMS zpráv zdarma. Kontrola časů příchodů a odchodů ze sledovaných prostor Kamery Vzdáleného dohledu NetRex nejsou zdaleka jen kamerami, jak byste si mohli myslet, ale umí toho mnohem více. Připojením magnetického spínače vstupní mříţe nebo dveří do sledovaného prostoru na vstupní svorky kamery získáte bez dalších nákladů skvělý nástroj pro kontrolu příchodů a odchodů ze sledovaného prostoru. Kamera totiţ tato otevření a zavření vstupu zaznamenává na centrální NetRex servery a umoţní vám na základě toho nadefinovat potřebnou akci (záznam videa, odeslání SMS, atd.). Událost je rovněţ s časem jejího vzniku uloţena do centrální databáze, odkud si ji skrze web rozhraní snadno přečtete. Aplikační rozhraní Systém Vzdálený dohled NetRex má naprogramované a dobře zdokumentované aplikační rozhraní, díky kterému je moţné systém Vzdáleného dohledu NetRex propojit s dalšími aplikacemi. Můţete tak váš kamerový systém snadno napojit na pult centralizované Strana 14 z 17

15 ochrany, propojit s podnikovým informačním systémem, pokladním systémem nebo v zásadě s jakoukoliv jinou aplikací. Prezentace živého obrazu z prodejny na Internetu V případě zájmu můţete obraz z vybraných kamer umístit na vaše webové stránky a tím je zatraktivnit. V rámci licence Vzdálený dohled NetRex můţete obraz z kamery prezentovat na webu v reţimu 1:N (1 datový tok mezi našimi servery a vaší kamerou, N datových toků mezi našimi servery a těmi, kdo si prohlíţejí vaše stránky). Od nás dostanete krátký kód, který pouze umístíte na vaše webové stránky. Obraz z kamery na webu je prezentován ve formátu Flash. Vybrané reference Níţe uvedení vybraní zákazníci vyuţívají sluţeb společnosti NetRex: Strana 15 z 17

16 Parametry použitých prvků systému Vzdálený dohled NetRex Kamera AXIS M1054 Obrazový čip 1/4" CMOS čip s progresivním snímáním obrazu Objektiv Pevný s ohniskovou vzdáleností f = 2,9 mm Pozorovací úhel 84 Světelnost F = 2,0 Noční reţim Ano (vestavěné LED světlo) Minimální intenzita 0,9 luxů osvětlení Zpracování videa Motion JPEG, H.264 Maximální rozlišení x 800 Snímkovací frekvence 30 snímků / s pro všechna rozlišení Podpora přenosu zvuku Ano vestavěný mikrofon a reproduktor Alarm vstupy / výstupy Pohybový PIR detektor (dosah 6 m) 1 vstup / 1 výstup Funkce inteligentního Detekce pohybu a zvuku videa Aktivní detekce zakrytí kamery Napájení PoE (802.3af Class 1) Sériové konektory Ne Venkovní pouţití Ne Ostatní Vestavěné LED světlo (1 W) Strana 16 z 17

17 Lokální záznamové zařízení NetRex NAS 01 Popis Síťové záznamové zařízení Formát dat MPEG-4, video, zvuk Kapacita disku a doba 500 GB pevný disk: záznamu a) Záznam z 1 kamery při rozlišení 640 x 480, 5 snímků / s, 24 hodin denně, video a zvuk ~ cca 85 dní záznamu b) Záznam z 1 kamery při rozlišení x 800, 5 snímků / s, 24 hodin denně, video a zvuk ~ cca 25 dní záznamu Procesor Marvell ,2 GHz Paměť 512MB DDRII RAM Pevný disk 500 GB SATA, RPM Síťové rozhraní 1 x 1000BaseT Spotřeba 13 W (cca 5 x méně neţ PC!) Rozměry 18 x 6 x 21 cm (V x Š x H) Strana 17 z 17

NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek

NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex Kompletní popis služby Petr Kodytek Verze 1.4 ze dne 17.5.2012 Stránka 1 z 11 Obsah Představení služby... 2 Hlavní výhody služby... 2 Jednoduchá instalace... 2 Dvě metody

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 104-003 104-001 102-004 102-003 102-002 102-001 101-003 101-002 101-001 120-001 119-002 119-001 Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 AXIS kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup AXIS M1011 Základní model

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Uživatelský manuál Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, monitorovací systém s možností záznamu zvuku a obrazu na paměťovou kartu. Systém dokáže nahrávat

Více

Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008

Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008 117-001 107-001 106-001 108-001 119-001 104-001 111-001 118-001 112-001 102-001 101-001 Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008 NetRex kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup NetRex AXIS 207 Kompaktní model

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Modul Konfigurace. Obsah

Modul Konfigurace. Obsah Modul Konfigurace Obsah Popis modulu... 3 Přístup k modulu... 3 Konfigurace zařízení... 3 Popis sekce... 3 Přehled zařízení... 3 Přidání nového zařízení do systému... 4 Přidání kamery... 4 Přidání zařízení...

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

VPCO - video pult centrální ochrany

VPCO - video pult centrální ochrany VPCO - video pult centrální ochrany VPCO Video Pult Centrální Ochrany 1. Úvod 2. 4-monitorový systém 3. Vlastnosti VPCO 4. Práce operátora s VPCO 5. Televizní stěna VPCO 1. Úvod VPCO je operační pracoviště

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál MCDVR31H Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem Uživatelský manuál Kamera je ideální pro záznam provozu v autě nebo pro jiný mobilní záznam. Zařízení ukládá obraz na SD karty do kapacity 32GB. Rozlišení

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL)

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Komplexní dodávka interaktivních úředních desek (IUD), včetně instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) 1.1

Více

Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO

Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO Konferenční systémy Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO www.boschsecurity.cz Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK je deska s tištěnými obvody (PCB) stanice

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

IP HD KAMERY Artikl: 6 410,- Kč bez DPH Extra příplatek za vestavěný POE. Extra příplatek za 32GB SD kartu (Kingston

IP HD KAMERY Artikl: 6 410,- Kč bez DPH Extra příplatek za vestavěný POE. Extra příplatek za 32GB SD kartu (Kingston CHARAKTERISTIKA 1080P FULL HD Mega Pixel/ H.264, to nejlepší řešení pro streamování videa z internetu Bez nutnosti statické IP adresy, bez nutnosti DDNS Podpora Iphone, Blackberry, Android a vzdálené prohlížení

Více

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH Platnost ceníku od 16.4. 2012 Stránka 1 z 6 ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků 4D01 CP-DY48H2 Vnitřní barevná kamera Senzor 1/3" SONY CCD. Rozlišení 480 TV řádků. Citlivost 1 lux @ F 1.2. Objektiv

Více

OD Series www.orbiz.co.kr sales@orbiz.co.kr

OD Series www.orbiz.co.kr sales@orbiz.co.kr OD Series www.orbiz.co.kr sales@orbiz.co.kr I. HD-SDI Hybrid Porovnání rozlišení SD(Analog) a HD-SDI DVR SD DVR zobrazí maximálně rozlišení o velikosti D1 (720*576) což není mnoho. Ale HD-SDI (Serial Digital

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

i4wifi a.s. produktové novinky leden 2010

i4wifi a.s. produktové novinky leden 2010 i4wifi a.s. produktové novinky leden 2010 Dbii: SafeSurge - ethernetová přepěťová ochrana Přepěťová ochrana zaručí funkci připojeného zařízení i při 14 kv výboji trvajícím 8 us nebo 10 kv po dobu 20 us.

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Září 2011

i4wifi a.s. produktové novinky Září 2011 i4wifi a.s. produktové novinky Září 2011 MIKROTIK: RB711-2Hn 400 MHz CPU, 32 MB RAM, 1x LAN, 1x 2,4 GHz, L3, MMCX RouterBoard RB711-2Hn s procesorem Atheros a integrovaným výkonným 802.11b/g/n rádiem zakončeným

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Nahrávací systém TriREC

Nahrávací systém TriREC \ 2011 Nahrávací systém TriREC 9.12.2011 OBSAH Nahrávací systém TriREC...2 Základní vlastnosti:...2 Škálovatelnost...2 Controller...3 Recorder...3 Storage...3 Integrátor...3 Vstupy...3 Nahrávání...3 Sledování...4

Více

Video po IP sítích. Díky celoplošné dostupnosti internetového připojení jsou tradiční kamerové. Vše pod dohledem! www.planet.com.

Video po IP sítích. Díky celoplošné dostupnosti internetového připojení jsou tradiční kamerové. Vše pod dohledem! www.planet.com. Vše pod dohledem! Video po IP sítích Díky celoplošné dostupnosti internetového připojení jsou tradiční kamerové systémy připojovány k intranetovým a internetovým sítím a rozšiřuje se je jich dostupnost.

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Informace o provozní teplotě naleznete v uživatelské příručce. V takovém případě kontaktujte

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Nastavení firmwaru HD kamer AirLive

Nastavení firmwaru HD kamer AirLive Nastavení firmwaru HD kamer AirLive Obsah :. Základní stránka (strana ). Nastavení sítě (strana ). Nastavení obrazu kamery (strana 4).. Nastavení systému (strana 5).. Nastevení data a času (strana 6)..

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-45 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-45 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Kamery pro Krajinnou výstavu

Kamery pro Krajinnou výstavu Kamery pro Krajinnou výstavu Tento dokument definuje minimální požadavky na vybudování kamerového systému pro Krajinnou výstavu. Cílem instalace kamerového systému je zejména dokumentování dějů v prostorách

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

1. Popis navrhovaných technologií

1. Popis navrhovaných technologií Příloha č. 1 - Specifikace zboží a popis systému 1. Popis navrhovaných technologií Systém CCTV Princip našeho návrhu spočívá ve změně stávajícího analogového systému přenosu a ukládání dat na technologii

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

KATALOG DISTRIBUTORA. Distributor s maximální dostupností zboží

KATALOG DISTRIBUTORA. Distributor s maximální dostupností zboží KATALOG DISTRIBUTORA Distributor s maximální dostupností zboží Plug & Play Konfigurace systému IP je hračka. Stačí pouhé připojení UTP CAT5 kabelu do síťového rozhraní NVR Hikvision s integrovaným m. IP

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

Zvýšená bezpečnost a zdokonalené funkce pro bankomaty.

Zvýšená bezpečnost a zdokonalené funkce pro bankomaty. Zvýšená bezpečnost a zdokonalené funkce pro bankomaty. Objevte výhody digitálního skrytého dohledu pomocí diskrétních IP kamer AXIS P12. Diskrétní kamery pro kterýkoli bankomat...100% Spolehlivá identifikace

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Květen 2014

i4wifi a.s. produktové novinky Květen 2014 i4wifi a.s. produktové novinky Květen 2014 SEEnergy Monitorovací server NVR, dual stream - 4 kanály, HDMI NVR server SVR-204 umožňuje záznam videa ze 4 IP kamer ve vysoké full HD kvalitě (1080p). Server

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Červenec 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Červenec 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Červenec 2013 GWL/Power: Kit pro stavbu EV kola - EVBike 36V/500W Přední 26" Sada obsahuje motor pro přední pohon s výpletem 26" a kompletní elektrickou výbavu. Sadu stačí

Více

Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání

Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání Nová generace univerzálních digitálních rekordérů Divar pro oblast analogových technologií a technologií IP Nová generace

Více

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 Dodavatel Jan Smolík 601551788 jan.smolik@moehr.cz MOEHR,s.r.o. IČ: 26446430 DIČ:CZ26446430 Kladenská Úhonice 25218 Zákazník UNI Nabídka č. 11114 Úhonice Vážený

Více

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku! Bezpečnostní upozornění Zařízení napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje.

Více

Bezpečnostní video systém. se záznamem. VideoCAM

Bezpečnostní video systém. se záznamem. VideoCAM Bezpečnostní video systém se záznamem VideoCAM 2 Děkujeme Vám, že jste si vybrali bezpečnostní video systém se záznamem VideoCAM. Tento video systém je určen pro monitorování objektů proti narušení pachatelem

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

HALOGENOVÁ SVÍTIDLA S ČIDLEM POHYBU

HALOGENOVÁ SVÍTIDLA S ČIDLEM POHYBU HALOGENOVÁ SVÍTIDLA S ČIDLEM POHYBU EH 307 / HALOGENOVÉ SVÍTIDLO S ČIDLEM 120W EH 309 / HALOGENOVÉ SVÍTIDLO S ČIDLEM 60W - JEDNOBODOVÉ Specifikace EH 307 Specifikace EH 309 120 W halogenový, R7s, 78 mm

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Vkročte s námi do éry IP kamerových systémů IP kamery NVR Příslušenství

Vkročte s námi do éry IP kamerových systémů IP kamery NVR Příslušenství IP technologie Vkročte s námi do éry IP kamerových systémů IP kamery NVR Příslušenství IP technologie Kompaktní IP kamery AVM-552 AVM-552 bílá AVM-553 AVM-561 Vnitřní IP kamery AVM-500 AVM-302 AVN-815

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Metodika testů pro zařízení LZZ

Metodika testů pro zařízení LZZ LOKALIZAČNÍ A ZÁZNAMOVÁ ZAŘÍZENÍ Příloha č. 10 k Č.j.: PPR-24824-9/ČJ-2013-990640 Metodika testů pro zařízení LZZ Prováděné testy jsou seskupeny do následujících kategorií: 1. Kontrola dokumentace základní

Více

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů.

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů. 1 ÚVOD 1.1 PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU Předmětem této projektové dokumentace pro výběr zhotovitele je příprava a kompletace mobilního kamerového bodu, městského kamerového systému (dále jen MKS). Mobilní

Více

i4wifi a.s. produktové novinky únor 2010

i4wifi a.s. produktové novinky únor 2010 i4wifi a.s. produktové novinky únor 2010 3M : Venkovní kryt pro kabelové spoje Venkovní kryt pro kabelové spoje. Kryt je vyroben z odolného plastu a vyplněn silikonem. Lze použít pro spojení kabelů metalických

Více

Návod na použití. Před použitím produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod na použití.

Návod na použití. Před použitím produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod na použití. Návod na použití Před použitím produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod na použití. Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt, který Vám pomůže mít věci pod dohledem, i když právě nejste doma

Více

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 Dodavatel Petr M. Vaněček +420 724 331 985 vanecek@mpcom.cz Martin Pesler IČ: 60357550 DIČ:CZ7211143841 Kovácká 7c Brno 61800 Zákazník Vzorový zákazník Vzorová

Více

Internetová kamera ICA-100C. Uživatelský návod

Internetová kamera ICA-100C. Uživatelský návod Internetová kamera ICA-100C Uživatelský návod Obsah 1. Úvod...3 1.1 Obsah balení 3 1.2 Systémové požadavky 3 1.3 Vlastnosti zařízení 3 1.4 Specifikace 4 2. Fyzická instalace...6 2.1 Popis hardwaru 6 2.2

Více

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft w w w. a x x o n n e x t. c o m Vy z k o u š e j t e N E X T NEXT úroveň výkonnosti, str. 2 NEXT úroveň spolehlivosti, str. 3 NEXT úroveň použitelnosti, str. 7 NEXT úroveň funkčnosti, str. 9 NEXT úroveň

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

Osvětlovací jednotky AEGIS od společnosti Bosch Osvětlení pro zabezpečovací a bezpečnostní systémy

Osvětlovací jednotky AEGIS od společnosti Bosch Osvětlení pro zabezpečovací a bezpečnostní systémy Osvětlovací jednotky AEGIS od společnosti Bosch Osvětlení pro zabezpečovací a bezpečnostní systémy 2 Osvětlovací jednotky AEGIS Osvětlovací jednotky AEGIS Osvětlení pro zabezpečovací a bezpečnostní systémy

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Duben 2012

i4wifi a.s. produktové novinky Duben 2012 i4wifi a.s. produktové novinky Duben 2012 GWL/Power: Úsporná žárovka LED 4x, JDR E27, bodová, teplá bílá (7 W, 230 V) LED žárovka s 4x LED se závitem JDR E27 lze použít místo klasické žárovky. Jedná se

Více

IP kamerové systémy. Bezpečnostní kamery s profesionálním managementem. Inovátor IP technologií. CMOS IP kamery. CCD IP kamery.

IP kamerové systémy. Bezpečnostní kamery s profesionálním managementem. Inovátor IP technologií. CMOS IP kamery. CCD IP kamery. Bezpečnostní kamery s profesionálním managementem IP kamerové systémy Kamerové komponenty PLANET zahrnují kompletní sortiment potřebný pro vybudování dohledového systému. Zahrnují kamery s čipy CMOS, CCD,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30 Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2011

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2011 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2011 COMPEX: WLM200N5-ESD minipci karta s přepěťovou ochranou 802.11n (5 GHz) Karta je postavená na osvědčeném chipsetu Atheros AR9220 s podporou pásma 802.11a/n a

Více

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Velmi elegantní design s možností výměny skel za dioptrická; Skvělý poměr výkon/cena Snadné ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis

Více

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu)

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Datum vypracování: 18.5.2011

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Červenec 2012

i4wifi a.s. produktové novinky Červenec 2012 i4wifi a.s. produktové novinky Červenec 2012 SEEnergy: Monitorovací server NVR, dual stream - 16 kanálů Ušetřete peníze za další počítač s operačním systémem a využijte pro záznam z IP kamer tento spolehlivý

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými

Více

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Mnoho dodavatelů řeší HD IP kamerový systém nekompletně s použitím produktů třetích stran. IP kamerový systém ENDURA společnosti Schneider

Více

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Červen 2010

i4wifi a.s. produktové novinky Červen 2010 i4wifi a.s. produktové novinky Červen 2010 WAVEANT: Parabolická anténa 30 cm EXTREM s lícem (10-11 GHz) Profesionální anténa pro pásma 10 GHz až 11 GHz se ziskem 28 dbi. K anténám je dodáván robustní,

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více