Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače"

Transkript

1 Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz

2 MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte, zda sada obsahuje vše, co je uvedeno níže. COOLPIX S52 Digitální fotoaparát COOLPIX S52 Řemínek fotoaparátu Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL8 (s krytkou kontaktů)* LITHIUM ION BATTERY CHARGER Nabíječka baterií MH-62 (včetně síťového kabelu) Stručný návod k obsluze (tento návod) Uživatelská příručka (disk CD-ROM) Záruční list Kabel USB UC-E13 * Nabijte baterii (A 5). Provedení kabelu závisí na zemi zakoupení. Kabel A/V EG-CP15 Software Suite (disk CD-ROM) POZN.: Paměťová karta není součástí dodávky. Seznam schválených paměťových karet naleznete na straně 112 Uživatelské příručky. A: Tento symbol znamená, že na jiném místě tohoto návodu jsou k dispozici podrobnější informace. 2 Úvod

3 COOLPIX S52c Digitální fotoaparát COOLPIX S52c Řemínek fotoaparátu Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL8 (s krytkou kontaktů)* Síťový zdroj EH-63 (včetně síťového kabelu) Stručný návod k obsluze (tento návod) Uživatelská příručka (disk CD-ROM) Záruční list Kabel USB UC-E13 * Nabijte baterii (A 8). Provedení kabelu závisí na zemi zakoupení. Kabel A/V EG-CP15 Software Suite (disk CD-ROM) Návod na připojení k bezdrátové síti LAN POZN.: Paměťová karta není součástí dodávky. Seznam schválených paměťových karet naleznete na straně 112 Uživatelské příručky. Zobrazení Uživatelské příručky pro fotoaparát na disku CD-ROM Uživatelskou příručku lze prohlížet pomocí programů Adobe Reader nebo Adobe Acrobat Reader verze 5.0 nebo vyšší, které jsou volně ke stažení na webových stránkách společnosti Adobe. 1 Spusťte počítač a vložte disk CD-ROM s Uživatelskou příručkou. 2 Poklepejte na ikonu disku CD-ROM COOLPIX S52 nebo COOLPIX S52c v okně Počítač (Windows Vista) nebo Tento počítač (Windows XP/2000) nebo na ploše (Macintosh). 3 Poklepáním na ikonu INDEX.pdf zobrazte obrazovku pro výběr jazyka. Klepněte na požadovaný jazyk a zobrazte Uživatelskou příručku. Úvod 3

4 První kroky V tomto návodu slouží digitální fotoaparát COOLPIX S52 k ilustračním účelům. V případě nutnosti jsou uvedeny obrázky fotoaparátů COOLPIX S52 a COOLPIX S52c. Krok 1 Upevnění řemínku fotoaparátu Řemínek upevněte způsobem vyobrazeným na obrázku. 4 První kroky

5 Krok 2 Nabití baterie (COOLPIX S52) Používáte-li fotoaparát COOLPIX S52, nabijte dodanou dobíjecí lithiumiontovou baterii EN-EL8 v dodané nabíječce baterií MH-62. Používáte-li fotoaparát COOLPIX S52c, nabijte baterii vložením do fotoaparátu. Pokračujte částí Krok 3 Vložení baterie (A 6). 2.1 Zapojte síťový kabel do nabíječky 1 a připojte jej do zásuvky elektrické sítě 2. Rozsvítí se kontrolka nabíjení baterie CHARGE Vložte baterii do nabíječky. Zasuňte baterii 1 a zatlačte ji, aby zapadla na místo Kontrolka CHARGE začne při vložení baterie blikat. Poté co kontrolka přestane blikat, je nabíjení u konce. Nabití zcela vybité baterie trvá přibližně dvě hodiny. První kroky 5

6 Krok 3 Vložení baterie Vložte baterii do fotoaparátu níže popsaným způsobem. Používáte-li fotoaparát COOLPIX S52, nabijte baterii před vložením do fotoaparátu. 3.1 Otevřete krytku slotu pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterii Oranžová aretace baterie se při zasouvání baterie 1 odtlačí směrem nahoru 2. Po plném vložení baterie se aretace vrátí zpět do původní polohy. Vkládání baterie Vložení baterie nesprávným způsobem může poškodit fotoaparát. Zkontrolujte, zda je baterie ve správné poloze. 3.3 Zavřete krytku slotu pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterii První kroky

7 Vyjímání baterie Před vyjmutím nebo vložením baterie vypněte fotoaparát a zkontrolujte, zda nesvítí indikace zapnutí přístroje. Pro vyjmutí baterie otevřete krytku prostoru pro baterii/krytku slotu pro paměťovou kartu a zatlačte západku baterie ve vyobrazeném směru 1. Následně můžete baterii ručně vyjmout 2. Pozor, baterie se může během provozu zahřívat při jejím vyjímání buďte patřičně opatrní. 1 2 Používáte-li fotoaparát COOLPIX S52, pokračujte krokem Krok 5 Zapnutí fotoaparátu (A 8). Používáte-li fotoaparát COOLPIX S52c, pokračujte krokem Krok 4 Nabití baterie (COOLPIX S52c) (A 8). První kroky 7

8 Krok 4 Nabití baterie (COOLPIX S52c) Nabijte baterii připojením dodaného síťového zdroje EH-63 k fotoaparátu. Používáte-li fotoaparát COOLPIX S52, pokračujte krokem Krok 5 Zapnutí fotoaparátu (A 8) Zapojte síťový kabel a síťový zdroj Síťový zdroj připojte k fotoaparátu pomocí multifunkčního konektoru 2. Zasuňte síťový kabel do zásuvky elektrické sítě 3. Rozsvítí se indikace zapnutí síťového zdroje Indikace zapnutí přístroje bliká během nabíjení baterie oranžově. Indikace zapnutí přístroje (oranžová) přestane blikat po dokončení nabíjení baterie. Krok 5 Zcela vybitá baterie se nabije přibližně za dvě hodiny. Zapnutí fotoaparátu Stiskněte hlavní vypínač pro zapnutí fotoaparátu. Rozsvítí se indikace zapnutí přístroje (zelená) a zapne se monitor. Opětovným stisknutím hlavního vypínače vypněte fotoaparát. 8 První kroky

9 Automatické vypnutí fotoaparátu v režimu Fotografování (Úsporný režim) Není-li v režimu fotografování provedena po dobu pěti sekund žádná operace, vypne se monitor pro úsporu energie. Původní jas monitoru se obnoví použitím libovolného ovládacího prvku fotoaparátu. Není-li po dobu jedné minuty (výchozí nastavení) provedena žádná operace, monitor se automaticky vypne a fotoaparát přejde do pohotovostního režimu. Není-li provedena žádná operace po dobu dalších tří minut, fotoaparát se automaticky vypne. Stisknutím hlavního přepínače nebo tlačítka spouště, je-li monitor v pohotovostním režimu, provedete jeho opětovnou aktivaci. Paměťové karty Ve výchozí konfiguraci se obrazové a zvukové soubory a soubory videa ukládají do interní paměti (přibližně 38 MB). V případě potřeby můžete pro další ukládání použít výměnnou paměťovou kartu Secure Digital (SD). Interní paměť se používá pro záznam, mazání apřenos snímků pouze v případě, že není vložena paměťová karta. Pro vložení paměťové karty: 1 Svítí-li indikace zapnutí přístroje, stiskněte hlavní vypínač pro vypnutí fotoaparátu. 2 Otevřete krytku prostoru pro baterie/krytku slotu pro paměťovou kartu postupem uvedeným v kroku 3.1 (A 6) azasuňte paměťovou kartu tak daleko do slotu, až zaklapne do aretované polohy. Vložte paměťovou kartu tak, jak je vidět na obrázku vpravo, nevkládejte ji spodní stranou vzhůru ani převráceně. Po vložení paměťové karty zavřete krytku prostoru pro paměťovou kartu, viz krok 3.3 (A 6). 3 Zapněte fotoaparát. Zobrazí-li se na monitoru hlášení, které můžete vidět na obrázku vpravo, je třeba paměťovou kartu před použitím naformátovat ve fotoaparátu. Multifunkčním voličem (A 10) zvýrazněte položku Ano a stiskněte tlačítko k. Zobrazí se dialog pro potvrzení. Pro zahájení formátování vyberte volbu Formátovat a stiskněte tlačítko k. Pozor, formátování trvale vymaže všechny snímky a ostatní data na paměťové kartě. Před zahájením Karta není zformátovaná. Formátovat kartu? formátování se proto ujistěte, že máte vytvořeny kopie všech snímků, které chcete archivovat. Dokud nebude formátování dokončeno, nevypínejte fotoaparát ani neotvírejte krytku slotu pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterii. Před vyjmutím paměťové karty vypněte fotoaparát a zkontrolujte, jestli nesvítí indikace zapnutí přístroje. Otevřete krytku prostoru pro baterii/krytku slotu pro paměťovou kartu a stiskněte kartu lehce směrem dovnitř pro uvolnění aretace a částečné povysunutí karty. Poté lze kartu ručně vyjmout. Ne Ano První kroky 9

10 Krok 6 Vyberte jazyk a nastavte hodiny fotoaparátu Po prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí menu pro výběr jazyka. Při volbě jazyka a nastavení data a času postupujte podle níže uvedených kroků. Otočný multifunkční volič Jednotlivá nastavení vyberete a potvrdíte pomocí otočného multifunkčního voliče. Multifunkční volič se ovládá stisknutím směru nahoru, dolů, doprava nebo doleva nebo stisknutím tlačítka k. Posun kurzoru nahoru. Přechod na předchozí obrazovku (posun kurzoru doleva). Položky lze zvýrazňovat také otáčením multifunkčního voliče. Přechod na následující obrazovku (posun kurzoru doprava). Aktivujte výběr. Posun kurzoru dolů Datum Nastavit čas a datum? Ne Ano Vyberte požadovaný jazyk astiskněte tlačítko k. Operace multifunkčního voliče jsou označeny pomocí. Vyberte volbu Ano a stiskněte tlačítko k. Zobrazí se menu nastavení časové zóny. 6.3 Časová zóna London,Casablanca Letní čas Je-li aktuálně v platnosti letní čas, vyberte stisknutím multifunkčního voliče Letní čas a volbu potvrďte tlačítkem k. Stiskněte multifunkční volič směrem nahoru pro návrat ke kroku 6.3. Stiskněte tlačítko k. Zobrazí se menu nastavení domácí časové zóny. 10 První kroky

11 6.4 Domácí časová zóna 6.5 Datum D M R London,Casablanca Zpět Zvolte svoji domácí časovou zónu astiskněte tlačítko k. Zobrazí se menu pro nastavení data. Nastavte datum. Upravte vybranou položku stisknutím tlačítka multifunkčního voliče nahoru nebo dolů. Stisknutím tlačítka doprava lze výběr posouvat v následujícím pořadí. D (den) M (měsíc) R (rok) hodina minuta D M R (pořadí, ve kterém jsou zobrazeny den, měsíc a rok) Stisknutím multifunkčního voliče směrem doleva se vrátíte kpředchozí položce. 6.6 Datum D M R Zvolte pořadí zobrazení dne, měsíce a roku a stiskněte tlačítko k. Nastavení se uloží a monitor přejde do režimu fotografování. Chcete-li změnit nastavení aktuálního data a času, vyberte položku Datum v části Datum v nabídce nastavení. Chcete-li změnit nastavení časového pásma a letního času, vyberte položku Časová zóna v části Datum v menu nastavení. Strany 97, 100 a 101 Uživatelské příručky První kroky 11

12 Fotografování Krok 1 Kontrola indikací na monitoru Zkontrolujte stav baterie a počet zbývajících snímků. Režim fotografování Symbol A se zobrazuje v režimu A (auto). Indikace interní paměti Snímky jsou zapisovány do interní paměti (přibližně 38 MB). Je-li ve fotoaparátu vložena paměťová karta, symbol C se nezobrazuje a snímky jsou ukládány na paměťovou kartu. Redukce vibrací Ikona (VR) Redukce vibrací omezuje důsledky chvění fotoaparátu. Strana 105 v Uživatelské příručce 15 Počet zbývajících snímků Indikace stavu baterie BEZ INDIKACE B Q Varování! Baterie je vybitá Baterie je plně nabitá. Kapacita baterie je nízká, připravte se na výměnu nebo nabití baterie. Nelze fotografovat. Dobijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou. Režim obrazu Je zobrazeno nastavení velikosti a kvality obrazu (komprese). Výchozí nastavení je Normální ( ). Strana 83 v Uživatelské příručce Indikace na monitoru a informace o fotografii zobrazené během fotografování zmizí po několika sekundách. Je-li monitor vypnutý, znovu jej aktivujte stisknutím hlavního vypínače nebo tlačítka spouště. 12 Fotografování

13 Krok 2 Příprava fotoaparátu Fotoaparát uchopte pevně oběma rukama. Dejte pozor, abyste prsty nebo jinými objekty nezakrývali objektiv, reflektor blesku, pomocné světlo AF, mikrofon nebo reproduktor. COOLPIX S52 COOLPIX S52c Krok 3 Určení výřezu snímku Výřez snímku určete tak, aby se fotografovaný objekt nacházel v blízkosti středu monitoru. Pomocí tlačítek zoomu můžete měnit kompozici, tj. přibližovat objekt nebo naopak rozšiřovat záběr pro zobrazení větší části scény. 15 Tlačítka zoomu Stisknutím tlačítka g zvětšíte objekt tak, že bude vyplňovat větší část záběru. Stisknutím tlačítka f objekt zmenšíte azvětšíte oblast viditelnou na snímku. Strana 25 v Uživatelské příručce Fotografování 13

14 Krok 4 Zaostření a expozice snímku 4.1 Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny (do místa lehkého odporu). Fotoaparát automaticky zaostří na objekt v centrálním zaostřovacím poli. Za stálého držení tlačítka spouště stisknutého do poloviny zkontrolujte indikaci zaostření a kontrolku blesku. Indikace zaostření Svítí (zeleně) Bliká červeně Indikace připravenosti k záblesku/kontrolka blesku Svítí (červeně) Bliká červeně Vypnuto Objekt je zaostřen. Fotoaparát není schopen zaostřit. Změňte kompozici a pokus opakujte. Více informací naleznete v kapitole Autofokus na straně 27 Uživatelské příručky. Při expozici snímku dojde k odpálení záblesku. Blesk se nabíjí*. Blesk je vypnutý nebo není potřebný. * Je-li baterie při fotografování s bleskem téměř vybita, monitor se vypne a zůstane vypnutý, kontrolka blesku bliká až do plného nabití blesku Domáčkněte tlačítko spouště až na doraz pro expozici snímku. Při stisknutí tlačítka spouště nepoužívejte sílu. Jinak může dojít k rozhýbání fotoaparátu a rozmazání snímků. 14 Fotografování

15 Krok 5 Prohlížení snímků Stiskněte tlačítko c. Fotoaparát se přepne do režimu přehrávání a snímky se zobrazí v režimu přehrávání jednotlivých snímků. c 15/05/ : JPG Pomocí otočného multifunkčního voliče si můžete prohlédnout ostatní snímky. Otočením multifunkčního voliče ve směru hodinových ručiček nebo stisknutím směrem doprava či dolů zobrazujete snímky v pořadí jejich záznamu. Otočením multifunkčního voliče proti směru hodinových ručiček nebo stisknutím směrem doleva či nahoru zobrazujete snímky v opačném pořadí. Stisknutím tlačítka c přepněte do režimu fotografování. V režimu přehrávání jednotlivých snímků lze provádět následující operace. Zvětšení zobrazeného snímku Pro Zobrazení předchozího snímku Zobrazení dalšího snímku Použijte g (i) Zobrazení skupin 9, 16 nebo 25 náhledů snímků (přehrávání náhledů snímků) Záznam/přehrání zvukové poznámky Slouží ke zvýšení jasu a kontrastu tmavých částí snímku Strana 28 v Uživatelské příručce Mazání nepotřebných snímků Pro vymazání aktuálně zobrazeného snímku stiskněte tlačítko l. Po zobrazení dialogu pro potvrzení vyberte pomocí multifunkčního voliče možnost Ano. Stiskněte tlačítko k pro vymazání snímku. Vymazané snímky nelze obnovit. Pro návrat bez vymazání snímku vyberte Ne a stiskněte tlačítko k. f (h) k b Vymazat 1 snímek? Ne Ano Fotografování 15

16 Další funkce Režim blesku, Samospoušť, Režim makro a Korekce expozice K provedení následujících nastavení v režimu fotografování použijte multifunkční volič. Režim blesku Dostupné režimy blesku jsou U (auto), V (automatická aktivace blesku s předbleskem proti červeným očím), W (trvale vypnutý blesk), X (trvale zapnutý blesk) a Y (synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky). Strana 30 v Uživatelské příručce Režim blesku Kompenzace expozice Korekce expozice se používá k úpravě expozičních parametrů nastavených fotoaparátem pro získání světlejších nebo tmavších snímků. Je-li předmět příliš tmavý, nastavte korekci expozice směrem k +. Je-li předmět příliš světlý, nastavte korekci expozice směrem k. Strana 34 v Uživatelské příručce Kompenzace expozice Režim makro Použijte pro fotografování zblízka. Pokud symbol F svítí zeleně, může fotoaparát zaostřovat na vzdálenost již 4 cm od objektivu. Strana 33 v Uživatelské příručce Režim makro Samospoušť Fotoaparát je vybaven desetisekundovou a dvousekundovou samospouští. Strana 32 v Uživatelské příručce 10s 2s Samospoušť 16 Další funkce

17 Pomocí tlačítka e (Režim) Stisknutím tlačítka e během fotografování se zobrazí nabídka výběru režim fotografování a nabídka výběru režimu přehrávání při stisknutí tlačítka během přehrávání. Pomocí multifunkčního voliče vyberte režim a stisknutím tlačítka k proveďte změnu na něj. Režimy fotografování Režim nastavení Videosekvence Režim záznamu zvuku Fotografování Režim Auto Režim vysoké citlivosti ISO Motivové programy (A 18) Režimy přehrávání Režim nastavení Režim přehrávání zvuku Režim Picture Bank COOLPIX S52 Přehrát COOLPIX S52c Přehrát Režim přehrávání Režim Pictmotion Režim zobrazení podle data Režim přehrávání Režim Pictmotion Režim nastavení Režim přehrávání zvuku Režim zobrazení podle data Další funkce 17

18 Používání tlačítka d Prostřednictvím menu fotoaparátu můžete provádět různá nastavení funkcí pro fotografování a přehrávání. Stiskněte tlačítko d, zobrazte aktuální menu a pomocí multifunkčního voliče (A 10) vyberte požadovanou volbu. Opětovným stisknutím tlačítka d menu opustíte. Strana 11 v Uživatelské příručce Menu fotografování Režim obrazu Vyvážení bílé Sériové snímání Citlivost Nastavení barev Ukončit Je-li v pravém spodním rohu monitoru zobrazen symbol M, lze stisknutím tlačítka g (j) zobrazit nápovědu k aktuální položce nabídky. Opětovným stisknutím tlačítka g (j) zobrazíte menu. Strana 11 v Uživatelské příručce Motivové programy Je-li v nabídce výběru režimu fotografování vybrána možnost C, fotoaparát ve výchozím nastavení otevře režim fotografování vhodný k pořizování snímků portrétů. Program Chcete-li zobrazit nabídku motivového programu, stiskněte tlačítko d. Vyberte motivový program a nastavení fotoaparátu se optimalizuje pro vybraný typ scény. Pomocí multifunkčního voliče vyberte motivový program z nabídky motivového programu. Menu programů Portrét Krajina Sport Noční portrét Párty/interiér Ukončit 18 Další funkce

19 K dispozici jsou následující motivové programy. Motivový program b Portrét c Krajina d Sport e Noční portrét f Párty/interiér g Pláž/sníh h Západ slunce i Úsvit/soumrak j Noční krajina k Makro l Muzeum m Ohňostroj n Reprodukce Pro brilantní portrétní snímky. Popis Pro živé snímky krajin a městských panoramat. Pro dynamické akční snímky. Pro portréty s večerní či noční krajinou v pozadí. Pro společenská setkání a další aktivity v interiérech. Pro jasně osvětlené plochy vody, písku nebo sněhu. Pro východy a západy slunce. Pro snímky slabě osvětlené krajiny pořizované za rozbřesku nebo po západu slunce. Pro noční krajiny. Pro fotografování zblízka. Pro fotografování v interiérech, kde je zakázáno pracovat sbleskem. Pro fotografování ohňostrojů pomocí dlouhých časů závěrky. Pro kresby, rukopisy nebo tištěný text. o Protisvětlo Objekty v protisvětle. Strana 36 v Uživatelské příručce Používání režimu Snadný portrét Chcete-li fotografovat portréty, stisknutím tlačítka b přejděte do nabídky režimu snadného portrétu. Fotoaparát automaticky vyhledá tvář portrétované osoby a zaostří na ni. Strana 42 v Uživatelské příručce COOLPIX S52 COOLPIX S52c Další funkce 19

20 Instalace aplikace Nikon Transfer Program Nikon Transfer slouží ke kopírování (přenosu) snímků do počítače. Nainstalujte program Nikon Transfer z dodaného disku CD-ROM Software Suite. Další informace získáte v rámci informací nápovědy, které jsou součástí disku CD Software Suite nebo programu Nikon Transfer. Dříve než začnete: Systémové požadavky programu Nikon Transfer Ujistěte se, že váš počítač splňuje následující požadavky. CPU OS 1 Místo na pevném disku RAM Grafická karta Další Windows Doporučený je procesor Intel Celeron, Pentium 4 nebo Core s taktovacím kmitočtem 1 GHz nebo více Předinstalované verze operačních systémů Windows Vista (32bitové verze Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional), Windows 2000 Professional 2 Service Pack 4 Macintosh PowerPC G4 nebo G5, nebo CPU Intel Core nebo Xeon (Universal Binary) avestavěný port USB Mac OS X (verze a ) 60 MB pro instalaci; 1 GB pro běh aplikace Nikon Transfer Windows Vista: 512 MB nebo více s minimálně 128 MB volného místa Windows XP, Windows 2000 Professional: 256 MB nebo více sminimálně 128 MB volného místa pixelů nebo více (doporučeno nebo více) s 16bitovou barevnou hloubkou nebo vyšší Podporovány jsou jen počítače se zabudovanými porty USB 1 Nejnovější informace o kompatibilitě operačních systémů naleznete na webových stránkách společnosti Nikon. 2 Je-li váš počítač vybaven operačním systémem Windows 2000 Professional, není kněmu možné připojit tento fotoaparát. Přeneste snímky uložené na paměťové kartě do počítače pomocí čtečky paměťových karet nebo podobného zařízení (A 27). 20 Instalace aplikace Nikon Transfer

21 Před instalací Před zahájením instalace programu Nikon Transfer ukončete všechny programy avypněte antivirový software. Během instalace, užívání a odinstalování programu Nikon Transfer Přihlaste se jako administrátor. POZN.: V závislosti na verzi vámi používaného operačního systému se mohou dialogy zobrazované během instalace lišit od těch, které jsou uvedeny v tomto návodu. Obrázky v tomto návodu pocházejí z operačního systému Windows Vista. 1 Zapněte počítač a vložte do jednotky CD-ROM instalační disk CD Software Suite. Windows Vista Výběrem položky Run Welcome.exe (Spustit Welcome.exe) v dialogovém okně AutoPlay spusťte program Install Center. Pokračujte krokem 3. Windows XP/2000 Automaticky se spustí program Install Center. Pokračujte krokem 3. Nedojde-li k automatickému spuštění programu Install Center (pouze Windows) Windows Vista/XP Otevřete okno Počítač výběrem položky Computer (Počítač) z nabídky Start (Windows Vista) nebo otevřete okno Tento počítač výběrem položky My Computer (Tento počítač) z nabídky Start (Windows XP) a poklepejte na ikonu disku CD-ROM Software Suite. Windows 2000 Professional Poklepejte na ikonu My Computer (Tento počítač) na ploše a poté poklepejte na ikonu disku CD Software Suite. Mac OS X Automaticky se otevře složka Software Suite. Poklepejte na ikonu Welcome. Pokud se složka automaticky neotevře, poklepejte na ikonu disku CD Software Suite na ploše. 2 Zadejte administrátorské jméno a heslo a klepněte na OK (pouze Macintosh). Instalace aplikace Nikon Transfer 21

22 3 Zvolte jazyk a klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se dialogové okno instalační programu balíčku Software Suite. Pokud je již aplikace Nikon Transfer nainstalována Pokud je aplikace Nikon Transfer již nainstalována, dialogové okno Language Selection (Výběr jazyka) se nezobrazí. Okno programu Install Center se zobrazí v jazyce vybraném při první instalaci programu Nikon Transfer. 4 Klepněte na tlačítko Nikon Standard Install (Standardní instalace Nikon). Nainstalujte program Nikon Transfer a související aplikace. Další možnosti instalace Custom Install (Uživatelská instalace): Instalace vybraného softwaru. Link to Nikon (Odkaz na stránky Nikon): Stažení zkušebních verzí softwaru Nikon z webové stránky společnosti Nikon nebo webových stránek technické podpory společnosti Nikon (vyžaduje připojení k síti Internet). Install Guide (Instalační příručka): Zobrazení informací nápovědy obsažených na disku CD-ROM Software Suite. Pokud jste zakoupili fotoaparát COOLPIX S52c, nástroj my Picturetown lze také nainstalovat pomocí možnosti Custom Install (Uživatelská instalace) (není dostupné v systému Windows 2000 Professional). 22 Instalace aplikace Nikon Transfer

23 5 Nainstalujte program Panorama Maker. Windows Klepněte na tlačítko Next (Další) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Mac OS X Zobrazí se obrazovka s licenční smlouvou. Po přečtení a seznámení se s obsahem této smlouvy klepněte na tlačítko Accept (Souhlasím) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Pokračujte krokem 7. 6 Klepnutím na tlačítko Yes (Ano) nainstalujete software QuickTime* (pouze Windows). U některých počítačů může instalace trvat několik minut. * Informace o podpoře systému Windows Vista naleznete na webových stránkách společnosti Apple Inc. Společnost Nikon doporučuje stažení a instalaci té nejaktuálnější verze programu QuickTime pro Windows Vista. 7 Nainstalujte program Nikon Transfer. Windows Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se obrazovka s licenční smlouvou. Po přečtení a seznámení se s obsahem této smlouvy přijměte její podmínky klepnutím na tlačítko I accept the terms in the license agreement (S podmínkami této licenční smlouvy souhlasím) a zobrazte soubor ReadMe. Po přečtení obsahu souboru, který může obsahovat důležité informace, které nemohly být uvedeny zde, klepněte na tlačítko Next (Další) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Pokračujte krokem 9. Mac OS X Zobrazí se obrazovka s licenční smlouvou. Po přečtení a seznámení se s obsahem této smlouvy klepněte na tlačítko Accept (Souhlasím) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Instalace aplikace Nikon Transfer 23

24 8 Aktivujte nastavení automatického spouštění programu Auto-Launch (pouze Macintosh). Během zobrazení dialogového okna Auto-Launch (Automatické spuštění) klepněte na tlačítko Yes (Ano) a nastavte automatické spouštění programu Nikon Transfer při každém připojení fotoaparátu k počítači. Nastavení Auto-Launch Automatické spouštění programu je možné aktivovat také po instalaci programu Nikon Transfer, a to označením políčka Launch automatically when device is attached (Spustit automaticky při připojení fotoaparátu) na panelu Preferences (Předvolby) v dialogovém okně s nastavením možností přenosu. 9 Klepněte na Finish (Dokončit Windows) nebo Quit (Vypnout Macintosh) a podle instrukcí na obrazovce zavřete okno Install Center. Pokud budete požádáni o restartování počítače, postupujte podle pokynů na obrazovce. Microsoft DirectX 9 (pouze Windows XP/2000) Není-li nainstalováno rozhraní DirectX 9, zobrazí se dialogové okno instalačního programu rozhraní DirectX 9. Nainstalujte rozhraní DirectX 9 podle pokynů na obrazovce. 10 Vyjměte instalační disk CD Software Suite z jednotky CD-ROM. Tím je instalace u konce. Pokračujte částí Přenos snímků do počítače (A 25). 24 Instalace aplikace Nikon Transfer

25 Přenos snímků do počítače Používejte spolehlivý zdroj energie Společnost Nikon doporučuje používat pro dlouhodobější napájení fotoaparátu plně nabitou baterii. Pokud používáte OS Windows 2000 Professional Přeneste snímky uložené na paměťové kartě do počítače pomocí čtečky paměťových karet nebo podobného zařízení (A 27). 1 Vypněte fotoaparát. 2 Propojte fotoaparát s počítačem pomocí dodaného USB kabelu. Správně zorientujte konektor a rovně jej zasuňte. Nepřipojujte ani neodpojujte kabel s použitím nadměrné síly. Přenos snímků do počítače 25

26 3 Zapněte fotoaparát. Indikace zapnutí přístroje se rozsvítí. Windows Vista Při zobrazení dialogového okna pro automatické přehrání vyberte možnost Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Kopírovat obrázky do složky v počítači pomocí Nikon Transfer). Dojde ke spuštění programu Nikon Transfer. Chcete-li tento dialog příště vynechat, označte políčko Always do this for this device: (U tohoto zařízení vždy provést následující akce:). Windows XP Při zobrazení dialogového okna pro automatické přehrání vyberte možnost Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer Kopírovat obrázky do složky v počítači) a klepněte na možnost OK. Dojde ke spuštění programu Nikon Transfer. Chcete-li tento dialog příště vynechat, označte políčko Always use this program for this action. (Pro tuto akci vždy použít tento program.). Mac OS X Program Nikon Transfer se spustí automaticky, pokud byla vybrána volba YES (Ano) v dialogovém okně automatického spuštění při první instalaci programu Nikon Transfer. 4 Ověřte, zda je zdrojové zařízení zobrazeno na panelu Source (Zdroj) možností přenášení a klepněte na tlačítko Start Transfer (Zahájit přenos). Je zobrazena možnost S52 nebo S52c. Zdrojové zařízení Je zobrazena možnost S52 nebo S52c. Tlačítko Start Transfer (Zahájit přenos) Při standardním nastavení programu Nikon Transfer jsou do počítače přenášeny všechny snímky. 26 Přenos snímků do počítače

27 Při standardním nastavení programu Nikon Transfer se automaticky otevře adresář, do kterého jsou snímky přenášeny. Další informace o programu Nikon Transfer najdete v nápovědě v programu Nikon Transfer. 5 Odpojte fotoaparát. Vypněte fotoaparát a odpojte USB kabel. Snímky lze prohlížet v prohlížeči dodaném s operačním systémem. Informace pro uživatele OS Windows 2000 Professional K přenosu snímků uložených na paměťové kartě použijte čtečku paměťových karet nebo obdobné zařízení. Pokud je kapacita vaší paměťové karty větší než 2 GB nebo je kompatibilní se standardem SDHC, musí vybrané zařízení tuto paměťovou kartu podporovat. Ve výchozím nastavení programu Nikon Transfer se program Nikon Transfer spustí automaticky při vložení paměťové karty do čtečky karet nebo podobného zařízení. Viz krok 4 v části Přenos snímků do počítače (A 26). Nepřipojujte fotoaparát k počítači. Pokud je fotoaparát připojen k počítači, zobrazí se dialogové okno Found New Hardware Wizard (Průvodce přidáním nového hardwaru). V takovém případě zavřete dialogové okno pomocí tlačítka Cancel (Zrušit) a odpojte fotoaparát od počítače. Pokud chcete přenést snímky uložené v interní paměti fotoaparátu do počítače, nejprve snímky zkopírujte na paměťovou kartu pomocí fotoaparátu. Strany 68, 91 a 96 Uživatelské příručky Přenos snímků do počítače 27

28 Další funkce fotoaparátu COOLPIX S52/S52c B Režim vysoké citlivosti ISO Potlačuje rozmazání snímků v důsledku chvění fotoaparátu při fotografování za špatných světelných podmínek v interiéru. Strana 35 v Uživatelské příručce D Videosekvence Slouží k záznamu videosekvencí. Strana 60 v Uživatelské příručce I D-Lighting Zjasňuje a zvýrazňuje detaily objektů ve stínech a v protisvětle. Strana 47 v Uživatelské příručce D Pictmotion Vytváří prezentace s uživatelskými přechody mezi snímky, doprovázené hudbou na pozadí. Strana 54 v Uživatelské příručce PictBridge Umožňuje tisknout snímky přímo z fotoaparátu. Strana 74 v Uživatelské příručce Připojení k bezdrátové síti LAN (dostupné pouze u fotoaparátu COOLPIX S52c) Služby Picture Mail a Picture Bank lze používat po připojení fotoaparátu prostřednictvím přístupového bodu ke službě my Picturetown na internetu. Návod na připojení k bezdrátové síti LAN Technická podpora a informace jsou k dispozici na těchto internetových stránkách: Pro uživatele v USA: Pro uživatele v Evropě a Africe: Pro uživatele v Asii, Oceánii a na Středním východě: YP8C01(1L) 6MMA631L-01

29 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz

30 Informace o obchodních značkách Microsoft a Windows Vista jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Macintosh, Mac OS a QuickTime jsou obchodní značky společnosti Apple Inc. Adobe a Acrobat jsou registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems Inc. Logo SD je obchodní značka společnosti SD Card Association. PictBridge je obchodní značka. Funkce Pictmotion využívá technologie společnosti muvee Technologies. Technologii D-Lighting poskytuje společnost P Apical Limited. Všechna ostatní obchodní jména produktů uváděná v tomto návodu a další dokumentaci dodávané s výrobkem Nikon jsou registrované obchodní značky příslušných společností. Licence Apple Public Source License (Pro uživatele přístroje COOLPIX S52c) Přístroj COOLPIX S52c obsahuje zdrojový kód mdns společnosti Apple, který je předmětem licenčních podmínek Apple Public Source License umístěných na webových stránkách Portions Copyright Apple Computer, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento soubor obsahuje originální kód a/nebo modifikace originálního kódu, jak je vněm definováno, a je předmětem licence Apple Public Source License verze 2.0 (Licence). Nejste oprávněni používat tento soubor bez souhlasu s touto Licencí. Doporučujeme vám opatřit si kopii Licence na internetové adrese a přečíst si ji před samotným použitím tohoto souboru. Originální kód a veškerý ostatní software šířený pod podmínkami Licence je distribuován TAK, JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, ASPOLEČNOST APPLE PROTO ODMÍTÁ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÝM PRÁVŮM A NEPORUŠENÍ SMLOUVY. Prosím nahlédněte do Licence na specifické formulace ohledně rozhodujících práv a omezení.

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o ochranných známkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Příručka pro práci v síti

Příručka pro práci v síti Příručka pro práci v síti Cz Možnosti při práci v síti Tento návod popisuje připojení k síti, vzdálený přístup k fotoaparátu a přenos snímků do počítačů a serverů ftp prostřednictvím připojení Ethernet.

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Úvod i Obsah x Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava na fotografování 6 Základní operace při fotografování a přehrávání 11 Funkce pro fotografování 19 Funkce pro

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Úvod i Obsah xii Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava na fotografování 6 Základní operace při fotografování a přehrávání 11 Funkce pro fotografování 19 Funkce

Více

Stručný návod k obsluze. Úvodní První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvodní První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvodní První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Úvodní Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

Stručný návod k obsluze. Úvodní První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvodní První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvodní První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Úvodní Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Úvod i Obsah ix Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava pro fotografování 6 Základní operace fotografování a přehrávání 12 Fotografické funkce 22 Funkce přehrávání

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Obsah Pro vaši bezpečnost Příprava. Fotografování. Zobrazení Propojení Menu nastavení

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Obsah Pro vaši bezpečnost Příprava. Fotografování. Zobrazení Propojení Menu nastavení DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Pro vaši bezpečnost Příprava Návod k použití Fotografování Zobrazení Propojení Menu nastavení Technické informace Cz Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft a Windows Vista jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Úvod Jednotlivé části fotoaparátu Základy fotografování a přehrávání Fotografické funkce Funkce přehrávání Záznam a přehrávání videosekvencí Celkové nastavení fotoaparátu

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Návod k obsluze. Příprava. První kroky. Základní fotografování a přehrávání snímků

Návod k obsluze. Příprava. První kroky. Základní fotografování a přehrávání snímků BL00881-M00 CZ Příprava První kroky Návod k obsluze Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Tento návod k obsluze popisuje použití digitálního fotoaparátu FUJIFILM FinePix J27/J28/J29/J30/J32/J37 včetně

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Plus. Uživatelský manuál

Plus. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Informace o produktu Trigmaster Plus v sobě kombinuje funkci přijímače a vysílače. Technologie Auto-Sensing analyzuje status připojení Trigmaster Plus a určí, ve kterém režimu má zařízení

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka HP V5560u Digitální videokamera Stručná uživatelská příručka Další informace o obsluze této videokamery a řešení případných problémů získáte v uživatelské příručce, která je umístěna na přiloženém disku

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Před použitím fotoaparátu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod. Abyste zajistili správné použití fotoaparátu, nezapomeňte si přečíst část Pro vaši bezpečnost (strana

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Přenos fotografií do počítače

Přenos fotografií do počítače 9 Kapitola Přenos fotografií do počítače V této kapitole se dozvíte, jak přenést pořízené fotografie do vašeho počítače. Současně se vám dostane úvodu do funkcí nabízených programem CAMEDIA Master pro

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft a Windows Vista jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a v

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3PA2H0

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3PA2H0 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3PA2H0 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

Návod k obsluze digitálního fotoaparátu

Návod k obsluze digitálního fotoaparátu Cz Návod k obsluze digitálního fotoaparátu NIKKOR 3X OPTICAL ZOOM 6.3-18.9mm 1:2.8-4.9 Informace o obchodních značkách Macintosh, Mac OS a QuickTime jsou registrované obchodní značky společnosti Apple

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání.

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Přehrávání/Úpravy

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Obsah V2.1 Kapitola 1Instalace PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Obsah balíčku... 2 1.2 Požadavky na systém...2 1.3 Instalace hardwaru... 2 Kapitola 2Rychlá

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze (včetně záručního listu)

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze (včetně záručního listu) DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze (včetně záručního listu) Cz Obsah Dotykové ovládací prvky... iv O tomto návodu...v Návod k použití... vi Pro vaši bezpečnost... vii Upozornění...x Bezdrátové sítě...

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 1. vydání 8/2006 Přehled AG-320 je bezdrátová síťová karta určená pro stolní počítače. Informace o

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Připojení fotoaparátu k počítači

Připojení fotoaparátu k počítači Prohlížení snímků na počítači je jen jednou z mnoha možností, jak si snímky užít. Můžete tisknout oblíbené snímky, stahovat je pomocí aplikačního softwaru z fotoaparátu do počítače a upravovat je, nebo

Více