Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače"

Transkript

1 Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz

2 MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte, zda sada obsahuje vše, co je uvedeno níže. COOLPIX S52 Digitální fotoaparát COOLPIX S52 Řemínek fotoaparátu Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL8 (s krytkou kontaktů)* LITHIUM ION BATTERY CHARGER Nabíječka baterií MH-62 (včetně síťového kabelu) Stručný návod k obsluze (tento návod) Uživatelská příručka (disk CD-ROM) Záruční list Kabel USB UC-E13 * Nabijte baterii (A 5). Provedení kabelu závisí na zemi zakoupení. Kabel A/V EG-CP15 Software Suite (disk CD-ROM) POZN.: Paměťová karta není součástí dodávky. Seznam schválených paměťových karet naleznete na straně 112 Uživatelské příručky. A: Tento symbol znamená, že na jiném místě tohoto návodu jsou k dispozici podrobnější informace. 2 Úvod

3 COOLPIX S52c Digitální fotoaparát COOLPIX S52c Řemínek fotoaparátu Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL8 (s krytkou kontaktů)* Síťový zdroj EH-63 (včetně síťového kabelu) Stručný návod k obsluze (tento návod) Uživatelská příručka (disk CD-ROM) Záruční list Kabel USB UC-E13 * Nabijte baterii (A 8). Provedení kabelu závisí na zemi zakoupení. Kabel A/V EG-CP15 Software Suite (disk CD-ROM) Návod na připojení k bezdrátové síti LAN POZN.: Paměťová karta není součástí dodávky. Seznam schválených paměťových karet naleznete na straně 112 Uživatelské příručky. Zobrazení Uživatelské příručky pro fotoaparát na disku CD-ROM Uživatelskou příručku lze prohlížet pomocí programů Adobe Reader nebo Adobe Acrobat Reader verze 5.0 nebo vyšší, které jsou volně ke stažení na webových stránkách společnosti Adobe. 1 Spusťte počítač a vložte disk CD-ROM s Uživatelskou příručkou. 2 Poklepejte na ikonu disku CD-ROM COOLPIX S52 nebo COOLPIX S52c v okně Počítač (Windows Vista) nebo Tento počítač (Windows XP/2000) nebo na ploše (Macintosh). 3 Poklepáním na ikonu INDEX.pdf zobrazte obrazovku pro výběr jazyka. Klepněte na požadovaný jazyk a zobrazte Uživatelskou příručku. Úvod 3

4 První kroky V tomto návodu slouží digitální fotoaparát COOLPIX S52 k ilustračním účelům. V případě nutnosti jsou uvedeny obrázky fotoaparátů COOLPIX S52 a COOLPIX S52c. Krok 1 Upevnění řemínku fotoaparátu Řemínek upevněte způsobem vyobrazeným na obrázku. 4 První kroky

5 Krok 2 Nabití baterie (COOLPIX S52) Používáte-li fotoaparát COOLPIX S52, nabijte dodanou dobíjecí lithiumiontovou baterii EN-EL8 v dodané nabíječce baterií MH-62. Používáte-li fotoaparát COOLPIX S52c, nabijte baterii vložením do fotoaparátu. Pokračujte částí Krok 3 Vložení baterie (A 6). 2.1 Zapojte síťový kabel do nabíječky 1 a připojte jej do zásuvky elektrické sítě 2. Rozsvítí se kontrolka nabíjení baterie CHARGE Vložte baterii do nabíječky. Zasuňte baterii 1 a zatlačte ji, aby zapadla na místo Kontrolka CHARGE začne při vložení baterie blikat. Poté co kontrolka přestane blikat, je nabíjení u konce. Nabití zcela vybité baterie trvá přibližně dvě hodiny. První kroky 5

6 Krok 3 Vložení baterie Vložte baterii do fotoaparátu níže popsaným způsobem. Používáte-li fotoaparát COOLPIX S52, nabijte baterii před vložením do fotoaparátu. 3.1 Otevřete krytku slotu pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterii Oranžová aretace baterie se při zasouvání baterie 1 odtlačí směrem nahoru 2. Po plném vložení baterie se aretace vrátí zpět do původní polohy. Vkládání baterie Vložení baterie nesprávným způsobem může poškodit fotoaparát. Zkontrolujte, zda je baterie ve správné poloze. 3.3 Zavřete krytku slotu pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterii První kroky

7 Vyjímání baterie Před vyjmutím nebo vložením baterie vypněte fotoaparát a zkontrolujte, zda nesvítí indikace zapnutí přístroje. Pro vyjmutí baterie otevřete krytku prostoru pro baterii/krytku slotu pro paměťovou kartu a zatlačte západku baterie ve vyobrazeném směru 1. Následně můžete baterii ručně vyjmout 2. Pozor, baterie se může během provozu zahřívat při jejím vyjímání buďte patřičně opatrní. 1 2 Používáte-li fotoaparát COOLPIX S52, pokračujte krokem Krok 5 Zapnutí fotoaparátu (A 8). Používáte-li fotoaparát COOLPIX S52c, pokračujte krokem Krok 4 Nabití baterie (COOLPIX S52c) (A 8). První kroky 7

8 Krok 4 Nabití baterie (COOLPIX S52c) Nabijte baterii připojením dodaného síťového zdroje EH-63 k fotoaparátu. Používáte-li fotoaparát COOLPIX S52, pokračujte krokem Krok 5 Zapnutí fotoaparátu (A 8) Zapojte síťový kabel a síťový zdroj Síťový zdroj připojte k fotoaparátu pomocí multifunkčního konektoru 2. Zasuňte síťový kabel do zásuvky elektrické sítě 3. Rozsvítí se indikace zapnutí síťového zdroje Indikace zapnutí přístroje bliká během nabíjení baterie oranžově. Indikace zapnutí přístroje (oranžová) přestane blikat po dokončení nabíjení baterie. Krok 5 Zcela vybitá baterie se nabije přibližně za dvě hodiny. Zapnutí fotoaparátu Stiskněte hlavní vypínač pro zapnutí fotoaparátu. Rozsvítí se indikace zapnutí přístroje (zelená) a zapne se monitor. Opětovným stisknutím hlavního vypínače vypněte fotoaparát. 8 První kroky

9 Automatické vypnutí fotoaparátu v režimu Fotografování (Úsporný režim) Není-li v režimu fotografování provedena po dobu pěti sekund žádná operace, vypne se monitor pro úsporu energie. Původní jas monitoru se obnoví použitím libovolného ovládacího prvku fotoaparátu. Není-li po dobu jedné minuty (výchozí nastavení) provedena žádná operace, monitor se automaticky vypne a fotoaparát přejde do pohotovostního režimu. Není-li provedena žádná operace po dobu dalších tří minut, fotoaparát se automaticky vypne. Stisknutím hlavního přepínače nebo tlačítka spouště, je-li monitor v pohotovostním režimu, provedete jeho opětovnou aktivaci. Paměťové karty Ve výchozí konfiguraci se obrazové a zvukové soubory a soubory videa ukládají do interní paměti (přibližně 38 MB). V případě potřeby můžete pro další ukládání použít výměnnou paměťovou kartu Secure Digital (SD). Interní paměť se používá pro záznam, mazání apřenos snímků pouze v případě, že není vložena paměťová karta. Pro vložení paměťové karty: 1 Svítí-li indikace zapnutí přístroje, stiskněte hlavní vypínač pro vypnutí fotoaparátu. 2 Otevřete krytku prostoru pro baterie/krytku slotu pro paměťovou kartu postupem uvedeným v kroku 3.1 (A 6) azasuňte paměťovou kartu tak daleko do slotu, až zaklapne do aretované polohy. Vložte paměťovou kartu tak, jak je vidět na obrázku vpravo, nevkládejte ji spodní stranou vzhůru ani převráceně. Po vložení paměťové karty zavřete krytku prostoru pro paměťovou kartu, viz krok 3.3 (A 6). 3 Zapněte fotoaparát. Zobrazí-li se na monitoru hlášení, které můžete vidět na obrázku vpravo, je třeba paměťovou kartu před použitím naformátovat ve fotoaparátu. Multifunkčním voličem (A 10) zvýrazněte položku Ano a stiskněte tlačítko k. Zobrazí se dialog pro potvrzení. Pro zahájení formátování vyberte volbu Formátovat a stiskněte tlačítko k. Pozor, formátování trvale vymaže všechny snímky a ostatní data na paměťové kartě. Před zahájením Karta není zformátovaná. Formátovat kartu? formátování se proto ujistěte, že máte vytvořeny kopie všech snímků, které chcete archivovat. Dokud nebude formátování dokončeno, nevypínejte fotoaparát ani neotvírejte krytku slotu pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterii. Před vyjmutím paměťové karty vypněte fotoaparát a zkontrolujte, jestli nesvítí indikace zapnutí přístroje. Otevřete krytku prostoru pro baterii/krytku slotu pro paměťovou kartu a stiskněte kartu lehce směrem dovnitř pro uvolnění aretace a částečné povysunutí karty. Poté lze kartu ručně vyjmout. Ne Ano První kroky 9

10 Krok 6 Vyberte jazyk a nastavte hodiny fotoaparátu Po prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí menu pro výběr jazyka. Při volbě jazyka a nastavení data a času postupujte podle níže uvedených kroků. Otočný multifunkční volič Jednotlivá nastavení vyberete a potvrdíte pomocí otočného multifunkčního voliče. Multifunkční volič se ovládá stisknutím směru nahoru, dolů, doprava nebo doleva nebo stisknutím tlačítka k. Posun kurzoru nahoru. Přechod na předchozí obrazovku (posun kurzoru doleva). Položky lze zvýrazňovat také otáčením multifunkčního voliče. Přechod na následující obrazovku (posun kurzoru doprava). Aktivujte výběr. Posun kurzoru dolů Datum Nastavit čas a datum? Ne Ano Vyberte požadovaný jazyk astiskněte tlačítko k. Operace multifunkčního voliče jsou označeny pomocí. Vyberte volbu Ano a stiskněte tlačítko k. Zobrazí se menu nastavení časové zóny. 6.3 Časová zóna London,Casablanca Letní čas Je-li aktuálně v platnosti letní čas, vyberte stisknutím multifunkčního voliče Letní čas a volbu potvrďte tlačítkem k. Stiskněte multifunkční volič směrem nahoru pro návrat ke kroku 6.3. Stiskněte tlačítko k. Zobrazí se menu nastavení domácí časové zóny. 10 První kroky

11 6.4 Domácí časová zóna 6.5 Datum D M R London,Casablanca Zpět Zvolte svoji domácí časovou zónu astiskněte tlačítko k. Zobrazí se menu pro nastavení data. Nastavte datum. Upravte vybranou položku stisknutím tlačítka multifunkčního voliče nahoru nebo dolů. Stisknutím tlačítka doprava lze výběr posouvat v následujícím pořadí. D (den) M (měsíc) R (rok) hodina minuta D M R (pořadí, ve kterém jsou zobrazeny den, měsíc a rok) Stisknutím multifunkčního voliče směrem doleva se vrátíte kpředchozí položce. 6.6 Datum D M R Zvolte pořadí zobrazení dne, měsíce a roku a stiskněte tlačítko k. Nastavení se uloží a monitor přejde do režimu fotografování. Chcete-li změnit nastavení aktuálního data a času, vyberte položku Datum v části Datum v nabídce nastavení. Chcete-li změnit nastavení časového pásma a letního času, vyberte položku Časová zóna v části Datum v menu nastavení. Strany 97, 100 a 101 Uživatelské příručky První kroky 11

12 Fotografování Krok 1 Kontrola indikací na monitoru Zkontrolujte stav baterie a počet zbývajících snímků. Režim fotografování Symbol A se zobrazuje v režimu A (auto). Indikace interní paměti Snímky jsou zapisovány do interní paměti (přibližně 38 MB). Je-li ve fotoaparátu vložena paměťová karta, symbol C se nezobrazuje a snímky jsou ukládány na paměťovou kartu. Redukce vibrací Ikona (VR) Redukce vibrací omezuje důsledky chvění fotoaparátu. Strana 105 v Uživatelské příručce 15 Počet zbývajících snímků Indikace stavu baterie BEZ INDIKACE B Q Varování! Baterie je vybitá Baterie je plně nabitá. Kapacita baterie je nízká, připravte se na výměnu nebo nabití baterie. Nelze fotografovat. Dobijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou. Režim obrazu Je zobrazeno nastavení velikosti a kvality obrazu (komprese). Výchozí nastavení je Normální ( ). Strana 83 v Uživatelské příručce Indikace na monitoru a informace o fotografii zobrazené během fotografování zmizí po několika sekundách. Je-li monitor vypnutý, znovu jej aktivujte stisknutím hlavního vypínače nebo tlačítka spouště. 12 Fotografování

13 Krok 2 Příprava fotoaparátu Fotoaparát uchopte pevně oběma rukama. Dejte pozor, abyste prsty nebo jinými objekty nezakrývali objektiv, reflektor blesku, pomocné světlo AF, mikrofon nebo reproduktor. COOLPIX S52 COOLPIX S52c Krok 3 Určení výřezu snímku Výřez snímku určete tak, aby se fotografovaný objekt nacházel v blízkosti středu monitoru. Pomocí tlačítek zoomu můžete měnit kompozici, tj. přibližovat objekt nebo naopak rozšiřovat záběr pro zobrazení větší části scény. 15 Tlačítka zoomu Stisknutím tlačítka g zvětšíte objekt tak, že bude vyplňovat větší část záběru. Stisknutím tlačítka f objekt zmenšíte azvětšíte oblast viditelnou na snímku. Strana 25 v Uživatelské příručce Fotografování 13

14 Krok 4 Zaostření a expozice snímku 4.1 Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny (do místa lehkého odporu). Fotoaparát automaticky zaostří na objekt v centrálním zaostřovacím poli. Za stálého držení tlačítka spouště stisknutého do poloviny zkontrolujte indikaci zaostření a kontrolku blesku. Indikace zaostření Svítí (zeleně) Bliká červeně Indikace připravenosti k záblesku/kontrolka blesku Svítí (červeně) Bliká červeně Vypnuto Objekt je zaostřen. Fotoaparát není schopen zaostřit. Změňte kompozici a pokus opakujte. Více informací naleznete v kapitole Autofokus na straně 27 Uživatelské příručky. Při expozici snímku dojde k odpálení záblesku. Blesk se nabíjí*. Blesk je vypnutý nebo není potřebný. * Je-li baterie při fotografování s bleskem téměř vybita, monitor se vypne a zůstane vypnutý, kontrolka blesku bliká až do plného nabití blesku Domáčkněte tlačítko spouště až na doraz pro expozici snímku. Při stisknutí tlačítka spouště nepoužívejte sílu. Jinak může dojít k rozhýbání fotoaparátu a rozmazání snímků. 14 Fotografování

15 Krok 5 Prohlížení snímků Stiskněte tlačítko c. Fotoaparát se přepne do režimu přehrávání a snímky se zobrazí v režimu přehrávání jednotlivých snímků. c 15/05/ : JPG Pomocí otočného multifunkčního voliče si můžete prohlédnout ostatní snímky. Otočením multifunkčního voliče ve směru hodinových ručiček nebo stisknutím směrem doprava či dolů zobrazujete snímky v pořadí jejich záznamu. Otočením multifunkčního voliče proti směru hodinových ručiček nebo stisknutím směrem doleva či nahoru zobrazujete snímky v opačném pořadí. Stisknutím tlačítka c přepněte do režimu fotografování. V režimu přehrávání jednotlivých snímků lze provádět následující operace. Zvětšení zobrazeného snímku Pro Zobrazení předchozího snímku Zobrazení dalšího snímku Použijte g (i) Zobrazení skupin 9, 16 nebo 25 náhledů snímků (přehrávání náhledů snímků) Záznam/přehrání zvukové poznámky Slouží ke zvýšení jasu a kontrastu tmavých částí snímku Strana 28 v Uživatelské příručce Mazání nepotřebných snímků Pro vymazání aktuálně zobrazeného snímku stiskněte tlačítko l. Po zobrazení dialogu pro potvrzení vyberte pomocí multifunkčního voliče možnost Ano. Stiskněte tlačítko k pro vymazání snímku. Vymazané snímky nelze obnovit. Pro návrat bez vymazání snímku vyberte Ne a stiskněte tlačítko k. f (h) k b Vymazat 1 snímek? Ne Ano Fotografování 15

16 Další funkce Režim blesku, Samospoušť, Režim makro a Korekce expozice K provedení následujících nastavení v režimu fotografování použijte multifunkční volič. Režim blesku Dostupné režimy blesku jsou U (auto), V (automatická aktivace blesku s předbleskem proti červeným očím), W (trvale vypnutý blesk), X (trvale zapnutý blesk) a Y (synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky). Strana 30 v Uživatelské příručce Režim blesku Kompenzace expozice Korekce expozice se používá k úpravě expozičních parametrů nastavených fotoaparátem pro získání světlejších nebo tmavších snímků. Je-li předmět příliš tmavý, nastavte korekci expozice směrem k +. Je-li předmět příliš světlý, nastavte korekci expozice směrem k. Strana 34 v Uživatelské příručce Kompenzace expozice Režim makro Použijte pro fotografování zblízka. Pokud symbol F svítí zeleně, může fotoaparát zaostřovat na vzdálenost již 4 cm od objektivu. Strana 33 v Uživatelské příručce Režim makro Samospoušť Fotoaparát je vybaven desetisekundovou a dvousekundovou samospouští. Strana 32 v Uživatelské příručce 10s 2s Samospoušť 16 Další funkce

17 Pomocí tlačítka e (Režim) Stisknutím tlačítka e během fotografování se zobrazí nabídka výběru režim fotografování a nabídka výběru režimu přehrávání při stisknutí tlačítka během přehrávání. Pomocí multifunkčního voliče vyberte režim a stisknutím tlačítka k proveďte změnu na něj. Režimy fotografování Režim nastavení Videosekvence Režim záznamu zvuku Fotografování Režim Auto Režim vysoké citlivosti ISO Motivové programy (A 18) Režimy přehrávání Režim nastavení Režim přehrávání zvuku Režim Picture Bank COOLPIX S52 Přehrát COOLPIX S52c Přehrát Režim přehrávání Režim Pictmotion Režim zobrazení podle data Režim přehrávání Režim Pictmotion Režim nastavení Režim přehrávání zvuku Režim zobrazení podle data Další funkce 17

18 Používání tlačítka d Prostřednictvím menu fotoaparátu můžete provádět různá nastavení funkcí pro fotografování a přehrávání. Stiskněte tlačítko d, zobrazte aktuální menu a pomocí multifunkčního voliče (A 10) vyberte požadovanou volbu. Opětovným stisknutím tlačítka d menu opustíte. Strana 11 v Uživatelské příručce Menu fotografování Režim obrazu Vyvážení bílé Sériové snímání Citlivost Nastavení barev Ukončit Je-li v pravém spodním rohu monitoru zobrazen symbol M, lze stisknutím tlačítka g (j) zobrazit nápovědu k aktuální položce nabídky. Opětovným stisknutím tlačítka g (j) zobrazíte menu. Strana 11 v Uživatelské příručce Motivové programy Je-li v nabídce výběru režimu fotografování vybrána možnost C, fotoaparát ve výchozím nastavení otevře režim fotografování vhodný k pořizování snímků portrétů. Program Chcete-li zobrazit nabídku motivového programu, stiskněte tlačítko d. Vyberte motivový program a nastavení fotoaparátu se optimalizuje pro vybraný typ scény. Pomocí multifunkčního voliče vyberte motivový program z nabídky motivového programu. Menu programů Portrét Krajina Sport Noční portrét Párty/interiér Ukončit 18 Další funkce

19 K dispozici jsou následující motivové programy. Motivový program b Portrét c Krajina d Sport e Noční portrét f Párty/interiér g Pláž/sníh h Západ slunce i Úsvit/soumrak j Noční krajina k Makro l Muzeum m Ohňostroj n Reprodukce Pro brilantní portrétní snímky. Popis Pro živé snímky krajin a městských panoramat. Pro dynamické akční snímky. Pro portréty s večerní či noční krajinou v pozadí. Pro společenská setkání a další aktivity v interiérech. Pro jasně osvětlené plochy vody, písku nebo sněhu. Pro východy a západy slunce. Pro snímky slabě osvětlené krajiny pořizované za rozbřesku nebo po západu slunce. Pro noční krajiny. Pro fotografování zblízka. Pro fotografování v interiérech, kde je zakázáno pracovat sbleskem. Pro fotografování ohňostrojů pomocí dlouhých časů závěrky. Pro kresby, rukopisy nebo tištěný text. o Protisvětlo Objekty v protisvětle. Strana 36 v Uživatelské příručce Používání režimu Snadný portrét Chcete-li fotografovat portréty, stisknutím tlačítka b přejděte do nabídky režimu snadného portrétu. Fotoaparát automaticky vyhledá tvář portrétované osoby a zaostří na ni. Strana 42 v Uživatelské příručce COOLPIX S52 COOLPIX S52c Další funkce 19

20 Instalace aplikace Nikon Transfer Program Nikon Transfer slouží ke kopírování (přenosu) snímků do počítače. Nainstalujte program Nikon Transfer z dodaného disku CD-ROM Software Suite. Další informace získáte v rámci informací nápovědy, které jsou součástí disku CD Software Suite nebo programu Nikon Transfer. Dříve než začnete: Systémové požadavky programu Nikon Transfer Ujistěte se, že váš počítač splňuje následující požadavky. CPU OS 1 Místo na pevném disku RAM Grafická karta Další Windows Doporučený je procesor Intel Celeron, Pentium 4 nebo Core s taktovacím kmitočtem 1 GHz nebo více Předinstalované verze operačních systémů Windows Vista (32bitové verze Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional), Windows 2000 Professional 2 Service Pack 4 Macintosh PowerPC G4 nebo G5, nebo CPU Intel Core nebo Xeon (Universal Binary) avestavěný port USB Mac OS X (verze a ) 60 MB pro instalaci; 1 GB pro běh aplikace Nikon Transfer Windows Vista: 512 MB nebo více s minimálně 128 MB volného místa Windows XP, Windows 2000 Professional: 256 MB nebo více sminimálně 128 MB volného místa pixelů nebo více (doporučeno nebo více) s 16bitovou barevnou hloubkou nebo vyšší Podporovány jsou jen počítače se zabudovanými porty USB 1 Nejnovější informace o kompatibilitě operačních systémů naleznete na webových stránkách společnosti Nikon. 2 Je-li váš počítač vybaven operačním systémem Windows 2000 Professional, není kněmu možné připojit tento fotoaparát. Přeneste snímky uložené na paměťové kartě do počítače pomocí čtečky paměťových karet nebo podobného zařízení (A 27). 20 Instalace aplikace Nikon Transfer

21 Před instalací Před zahájením instalace programu Nikon Transfer ukončete všechny programy avypněte antivirový software. Během instalace, užívání a odinstalování programu Nikon Transfer Přihlaste se jako administrátor. POZN.: V závislosti na verzi vámi používaného operačního systému se mohou dialogy zobrazované během instalace lišit od těch, které jsou uvedeny v tomto návodu. Obrázky v tomto návodu pocházejí z operačního systému Windows Vista. 1 Zapněte počítač a vložte do jednotky CD-ROM instalační disk CD Software Suite. Windows Vista Výběrem položky Run Welcome.exe (Spustit Welcome.exe) v dialogovém okně AutoPlay spusťte program Install Center. Pokračujte krokem 3. Windows XP/2000 Automaticky se spustí program Install Center. Pokračujte krokem 3. Nedojde-li k automatickému spuštění programu Install Center (pouze Windows) Windows Vista/XP Otevřete okno Počítač výběrem položky Computer (Počítač) z nabídky Start (Windows Vista) nebo otevřete okno Tento počítač výběrem položky My Computer (Tento počítač) z nabídky Start (Windows XP) a poklepejte na ikonu disku CD-ROM Software Suite. Windows 2000 Professional Poklepejte na ikonu My Computer (Tento počítač) na ploše a poté poklepejte na ikonu disku CD Software Suite. Mac OS X Automaticky se otevře složka Software Suite. Poklepejte na ikonu Welcome. Pokud se složka automaticky neotevře, poklepejte na ikonu disku CD Software Suite na ploše. 2 Zadejte administrátorské jméno a heslo a klepněte na OK (pouze Macintosh). Instalace aplikace Nikon Transfer 21

22 3 Zvolte jazyk a klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se dialogové okno instalační programu balíčku Software Suite. Pokud je již aplikace Nikon Transfer nainstalována Pokud je aplikace Nikon Transfer již nainstalována, dialogové okno Language Selection (Výběr jazyka) se nezobrazí. Okno programu Install Center se zobrazí v jazyce vybraném při první instalaci programu Nikon Transfer. 4 Klepněte na tlačítko Nikon Standard Install (Standardní instalace Nikon). Nainstalujte program Nikon Transfer a související aplikace. Další možnosti instalace Custom Install (Uživatelská instalace): Instalace vybraného softwaru. Link to Nikon (Odkaz na stránky Nikon): Stažení zkušebních verzí softwaru Nikon z webové stránky společnosti Nikon nebo webových stránek technické podpory společnosti Nikon (vyžaduje připojení k síti Internet). Install Guide (Instalační příručka): Zobrazení informací nápovědy obsažených na disku CD-ROM Software Suite. Pokud jste zakoupili fotoaparát COOLPIX S52c, nástroj my Picturetown lze také nainstalovat pomocí možnosti Custom Install (Uživatelská instalace) (není dostupné v systému Windows 2000 Professional). 22 Instalace aplikace Nikon Transfer

23 5 Nainstalujte program Panorama Maker. Windows Klepněte na tlačítko Next (Další) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Mac OS X Zobrazí se obrazovka s licenční smlouvou. Po přečtení a seznámení se s obsahem této smlouvy klepněte na tlačítko Accept (Souhlasím) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Pokračujte krokem 7. 6 Klepnutím na tlačítko Yes (Ano) nainstalujete software QuickTime* (pouze Windows). U některých počítačů může instalace trvat několik minut. * Informace o podpoře systému Windows Vista naleznete na webových stránkách společnosti Apple Inc. Společnost Nikon doporučuje stažení a instalaci té nejaktuálnější verze programu QuickTime pro Windows Vista. 7 Nainstalujte program Nikon Transfer. Windows Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se obrazovka s licenční smlouvou. Po přečtení a seznámení se s obsahem této smlouvy přijměte její podmínky klepnutím na tlačítko I accept the terms in the license agreement (S podmínkami této licenční smlouvy souhlasím) a zobrazte soubor ReadMe. Po přečtení obsahu souboru, který může obsahovat důležité informace, které nemohly být uvedeny zde, klepněte na tlačítko Next (Další) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Pokračujte krokem 9. Mac OS X Zobrazí se obrazovka s licenční smlouvou. Po přečtení a seznámení se s obsahem této smlouvy klepněte na tlačítko Accept (Souhlasím) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Instalace aplikace Nikon Transfer 23

24 8 Aktivujte nastavení automatického spouštění programu Auto-Launch (pouze Macintosh). Během zobrazení dialogového okna Auto-Launch (Automatické spuštění) klepněte na tlačítko Yes (Ano) a nastavte automatické spouštění programu Nikon Transfer při každém připojení fotoaparátu k počítači. Nastavení Auto-Launch Automatické spouštění programu je možné aktivovat také po instalaci programu Nikon Transfer, a to označením políčka Launch automatically when device is attached (Spustit automaticky při připojení fotoaparátu) na panelu Preferences (Předvolby) v dialogovém okně s nastavením možností přenosu. 9 Klepněte na Finish (Dokončit Windows) nebo Quit (Vypnout Macintosh) a podle instrukcí na obrazovce zavřete okno Install Center. Pokud budete požádáni o restartování počítače, postupujte podle pokynů na obrazovce. Microsoft DirectX 9 (pouze Windows XP/2000) Není-li nainstalováno rozhraní DirectX 9, zobrazí se dialogové okno instalačního programu rozhraní DirectX 9. Nainstalujte rozhraní DirectX 9 podle pokynů na obrazovce. 10 Vyjměte instalační disk CD Software Suite z jednotky CD-ROM. Tím je instalace u konce. Pokračujte částí Přenos snímků do počítače (A 25). 24 Instalace aplikace Nikon Transfer

25 Přenos snímků do počítače Používejte spolehlivý zdroj energie Společnost Nikon doporučuje používat pro dlouhodobější napájení fotoaparátu plně nabitou baterii. Pokud používáte OS Windows 2000 Professional Přeneste snímky uložené na paměťové kartě do počítače pomocí čtečky paměťových karet nebo podobného zařízení (A 27). 1 Vypněte fotoaparát. 2 Propojte fotoaparát s počítačem pomocí dodaného USB kabelu. Správně zorientujte konektor a rovně jej zasuňte. Nepřipojujte ani neodpojujte kabel s použitím nadměrné síly. Přenos snímků do počítače 25

26 3 Zapněte fotoaparát. Indikace zapnutí přístroje se rozsvítí. Windows Vista Při zobrazení dialogového okna pro automatické přehrání vyberte možnost Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Kopírovat obrázky do složky v počítači pomocí Nikon Transfer). Dojde ke spuštění programu Nikon Transfer. Chcete-li tento dialog příště vynechat, označte políčko Always do this for this device: (U tohoto zařízení vždy provést následující akce:). Windows XP Při zobrazení dialogového okna pro automatické přehrání vyberte možnost Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer Kopírovat obrázky do složky v počítači) a klepněte na možnost OK. Dojde ke spuštění programu Nikon Transfer. Chcete-li tento dialog příště vynechat, označte políčko Always use this program for this action. (Pro tuto akci vždy použít tento program.). Mac OS X Program Nikon Transfer se spustí automaticky, pokud byla vybrána volba YES (Ano) v dialogovém okně automatického spuštění při první instalaci programu Nikon Transfer. 4 Ověřte, zda je zdrojové zařízení zobrazeno na panelu Source (Zdroj) možností přenášení a klepněte na tlačítko Start Transfer (Zahájit přenos). Je zobrazena možnost S52 nebo S52c. Zdrojové zařízení Je zobrazena možnost S52 nebo S52c. Tlačítko Start Transfer (Zahájit přenos) Při standardním nastavení programu Nikon Transfer jsou do počítače přenášeny všechny snímky. 26 Přenos snímků do počítače

27 Při standardním nastavení programu Nikon Transfer se automaticky otevře adresář, do kterého jsou snímky přenášeny. Další informace o programu Nikon Transfer najdete v nápovědě v programu Nikon Transfer. 5 Odpojte fotoaparát. Vypněte fotoaparát a odpojte USB kabel. Snímky lze prohlížet v prohlížeči dodaném s operačním systémem. Informace pro uživatele OS Windows 2000 Professional K přenosu snímků uložených na paměťové kartě použijte čtečku paměťových karet nebo obdobné zařízení. Pokud je kapacita vaší paměťové karty větší než 2 GB nebo je kompatibilní se standardem SDHC, musí vybrané zařízení tuto paměťovou kartu podporovat. Ve výchozím nastavení programu Nikon Transfer se program Nikon Transfer spustí automaticky při vložení paměťové karty do čtečky karet nebo podobného zařízení. Viz krok 4 v části Přenos snímků do počítače (A 26). Nepřipojujte fotoaparát k počítači. Pokud je fotoaparát připojen k počítači, zobrazí se dialogové okno Found New Hardware Wizard (Průvodce přidáním nového hardwaru). V takovém případě zavřete dialogové okno pomocí tlačítka Cancel (Zrušit) a odpojte fotoaparát od počítače. Pokud chcete přenést snímky uložené v interní paměti fotoaparátu do počítače, nejprve snímky zkopírujte na paměťovou kartu pomocí fotoaparátu. Strany 68, 91 a 96 Uživatelské příručky Přenos snímků do počítače 27

28 Další funkce fotoaparátu COOLPIX S52/S52c B Režim vysoké citlivosti ISO Potlačuje rozmazání snímků v důsledku chvění fotoaparátu při fotografování za špatných světelných podmínek v interiéru. Strana 35 v Uživatelské příručce D Videosekvence Slouží k záznamu videosekvencí. Strana 60 v Uživatelské příručce I D-Lighting Zjasňuje a zvýrazňuje detaily objektů ve stínech a v protisvětle. Strana 47 v Uživatelské příručce D Pictmotion Vytváří prezentace s uživatelskými přechody mezi snímky, doprovázené hudbou na pozadí. Strana 54 v Uživatelské příručce PictBridge Umožňuje tisknout snímky přímo z fotoaparátu. Strana 74 v Uživatelské příručce Připojení k bezdrátové síti LAN (dostupné pouze u fotoaparátu COOLPIX S52c) Služby Picture Mail a Picture Bank lze používat po připojení fotoaparátu prostřednictvím přístupového bodu ke službě my Picturetown na internetu. Návod na připojení k bezdrátové síti LAN Technická podpora a informace jsou k dispozici na těchto internetových stránkách: Pro uživatele v USA: Pro uživatele v Evropě a Africe: Pro uživatele v Asii, Oceánii a na Středním východě: YP8C01(1L) 6MMA631L-01

29 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz

30 Informace o obchodních značkách Microsoft a Windows Vista jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Macintosh, Mac OS a QuickTime jsou obchodní značky společnosti Apple Inc. Adobe a Acrobat jsou registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems Inc. Logo SD je obchodní značka společnosti SD Card Association. PictBridge je obchodní značka. Funkce Pictmotion využívá technologie společnosti muvee Technologies. Technologii D-Lighting poskytuje společnost P Apical Limited. Všechna ostatní obchodní jména produktů uváděná v tomto návodu a další dokumentaci dodávané s výrobkem Nikon jsou registrované obchodní značky příslušných společností. Licence Apple Public Source License (Pro uživatele přístroje COOLPIX S52c) Přístroj COOLPIX S52c obsahuje zdrojový kód mdns společnosti Apple, který je předmětem licenčních podmínek Apple Public Source License umístěných na webových stránkách Portions Copyright Apple Computer, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento soubor obsahuje originální kód a/nebo modifikace originálního kódu, jak je vněm definováno, a je předmětem licence Apple Public Source License verze 2.0 (Licence). Nejste oprávněni používat tento soubor bez souhlasu s touto Licencí. Doporučujeme vám opatřit si kopii Licence na internetové adrese a přečíst si ji před samotným použitím tohoto souboru. Originální kód a veškerý ostatní software šířený pod podmínkami Licence je distribuován TAK, JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, ASPOLEČNOST APPLE PROTO ODMÍTÁ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÝM PRÁVŮM A NEPORUŠENÍ SMLOUVY. Prosím nahlédněte do Licence na specifické formulace ohledně rozhodujících práv a omezení.

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Orientace v návodu Požadované informace naleznete v následujících částech: i Obsah 0 x xvii Zde naleznete jednotlivé funkce a položky menu. i Rejstřík otázek a odpovědí

Více

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu User Manual WB5000 Pokyny Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup. Instalace ovladače a aplikace Pořízení snímku Připojení kabelu rozhraní USB Kontrola zapnutí fotoaparátu Kontrola [Vyměnitelný

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str. 192-199). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte

Více

Uživatelská Příručka

Uživatelská Příručka Uživatelská Příručka HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP HMX-QF20BP www.samsung.com/register Pro záznam filmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu.

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská Příručka. Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením. www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP

Uživatelská Příručka. Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením. www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP Uživatelská Příručka Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP pøed pøeètením této uživatelské pøíruèky BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ Co znamenají ikony a značky v

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE 2009 Sony Corporation 4-141-567-11(1) CZ Použití příručky Příručka k produktu Handycam Tato příručka Příručka k produktu Handycam obsahuje

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com EK-GC100 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Definování snímku pro tisk

Definování snímku pro tisk Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem,

Více

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka 3. vydání Obsah 2 Obsah Bezpečnost 7 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Sdílená paměť 9 ActiveSync 9 Magnety a magnetická pole 9 Začínáme 10 Tlačítka a části (zepředu

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Uživatelská příručka NPD4708-00 CS

Uživatelská příručka NPD4708-00 CS NPD4708-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více