Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače"

Transkript

1 Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz

2 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte, zda sada obsahuje vše, co je uvedeno níže. Digitální fotoaparát COOLPIX P60 Dvě alkalické baterie LR6 (velikost AA)* Řemínek fotoaparátu Kabel USB UC-E6 Kabel A/V EG-CP14 Stručný návod k obsluze (tento návod) Uživatelská příručka Záruční list Disk CD-ROM Software Suite * Dodané baterie jsou určeny pouze pro testovací účely. POZNÁMKA: Paměťová karta není součástí dodávky. Seznam schválených paměťových karet naleznete na straně 112 Uživatelské příručky. Zobrazení Uživatelské příručky pro fotoaparát na disku CD-ROM Uživatelskou příručku lze prohlížet pomocí programů Adobe Reader nebo Adobe Acrobat Reader verze 5.0 nebo vyšší, které jsou volně ke stažení na webových stránkách společnosti Adobe. 1 Spusťte počítač a vložte disk CD-ROM s Uživatelskou příručkou. 2 Poklepejte na ikonu disku CD COOLPIX P60 v okně Počítač (Windows Vista) nebo Tento počítač (Windows XP/2000) nebo na ploše (Macintosh). 3 Poklepáním na ikonu INDEX.pdf zobrazte obrazovku pro výběr jazyka. Klepněte na požadovaný jazyk a zobrazte Uživatelskou příručku. A: Tento symbol znamená, že na jiném místě tohoto návodu jsou k dispozici podrobnější informace. 2 Úvod

3 A/V OUT A/V OUT A/V OUT První kroky Krok 1 Upevnění řemínku fotoaparátu Upevněte řemínek fotoaparátu níže vyobrazeným způsobem kočku na těle fotoaparátu. Krok 2 Vložení baterií 2.1 Otevřete krytku slotu pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterii Vložte baterie. Při vkládání baterií dodržte správnou polohu pozitivních (+) a negativních ( ) pólů baterií. 2.3 Zavřete krytku slotu pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterii. 1 2 První kroky 3

4 Krok 3 Zapnutí fotoaparátu 3.1 Otočte volič expozičních režimů do polohy A (auto). Tato příručka popisuje pořizování snímků v režimu A (auto), automatickém režimu typu zaměř a stiskni, vhodném pro začátečníky v oblasti digitálních fotoaparátů. V tomto režimu fotoaparát automaticky upravuje potřebná nastavení. 3.2 Zapněte fotoaparát stisknutím hlavního vypínače. Na okamžik se rozsvítí indikace zapnutí přístroje (zeleně) a zapne se monitor nebo elektronický hledáček. Dalším stisknutím hlavního vypínače fotoaparát vypnete. Po vypnutí fotoaparátu zhasne indikace zapnutí přístroje a vypne se monitor a elektronický hledáček. Otevření krytky slotu pro paměťovou kartu/krytky prostoru pro baterie Vypněte fotoaparát a před otevřením krytky prostoru pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterie se ujistěte, že indikace zapnutí přístroje, monitor a elektronický hledáček jsou také vypnuté. Podržte fotoaparát horní stranou dolů, abyste zabránili vypadnutí baterií. Funkce pro úsporu energie Není-li v režimu fotografování provedena po dobu pěti sekund žádná operace, vypne se monitor nebo elektronický hledáček pro úsporu energie. Původní jas monitoru se obnoví použitím libovolného ovládacího prvku fotoaparátu. Není-li po dobu 30 sekund (výchozí nastavení) provedena žádná operace, vypne se monitor nebo elektronický hledáček a fotoaparát přejde do pohotovostního režimu. V pohotovostním režimu kontrolka zapnutí bliká, a pokud není po dobu dalších tří minut provedena žádná operace, fotoaparát se automaticky vypne. Podporované baterie Chcete-li použít jiné baterie, než dodané alkalické baterie, informujte se na stránce 111 Uživatelské příručky. 4 První kroky

5 Paměťové karty Ve výchozí konfiguraci se snímky ukládají do interní paměti (cca 12 MB). V případě potřeby můžete pro další ukládání použít výměnnou paměťovou kartu Secure Digital (SD). Interní paměť se používá pro záznam, mazání a přenos snímků pouze v případě, že není vložena paměťová karta. Pro vložení paměťové karty: 1 Vypněte fotoaparát a zkontrolujte, zda nesvítí indikace zapnutí přístroje a zda je vypnutý monitor a elektronický hledáček. 2 Otevřete krytku prostoru pro baterie/krytku slotu pro paměťovou kartu postupem uvedeným v kroku 2.1 (A 3) azasuňte paměťovou kartu tak daleko do slotu, až zaklapne do aretované polohy. Vložte paměťovou kartu tak, jak je vidět na obrázku vpravo, nevkládejte ji spodní stranou vzhůru ani převráceně. Po vložení paměťové karty zavřete krytku prostoru pro paměťovou kartu, viz krok 2.3 (A 3). Podržte fotoaparát horní stranou dolů, abyste zabránili vypadnutí baterií. 3 Zapněte fotoaparát. Zobrazí-li se hlášení, které můžete vidět na obrázku vpravo, je třeba paměťovou kartu před použitím ve fotoaparátu naformátovat. Stisknutím tlačítka dolů multifunkčního voliče (A 6) označte Ano a stiskněte tlačítko k. Zobrazí se dialog pro potvrzení. Pro zahájení formátování vyberte volbu Formátovat a stiskněte tlačítko k. Pozor, formátování trvale vymaže všechny snímky a ostatní data na paměťové kartě. Před zahájením Karta není zformátovaná. Formátovat kartu? formátování se proto ujistěte, že máte vytvořeny kopie všech snímků, které chcete archivovat. Dokud nebude formátování dokončeno, nevypínejte fotoaparát ani neotvírejte krytku slotu pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterii. Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, vypněte fotoaparát a zkontrolujte, zda nesvítí indikace zapnutí přístroje a zda je vypnutý monitor a elektronický hledáček. Otevřete krytku prostoru pro baterii/krytku slotu pro paměťovou kartu a stiskněte kartu lehce směrem dovnitř pro uvolnění aretace a částečné povysunutí karty. Poté lze kartu ručně vyjmout. Ne Ano První kroky 5

6 Krok 4 Vyberte jazyk a nastavte hodiny fotoaparátu Po prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí menu pro výběr jazyka. Při volbě jazyka a nastavení data a času postupujte podle níže uvedených kroků. Multifunkční volič Pomocí multifunkčního voliče vyberte a potvrďte nastavení. Multifunkční volič se ovládá stisknutím směru nahoru, dolů, doprava nebo doleva nebo stisknutím tlačítka k. Posun kurzoru nahoru. Potvrzení výběru Přechod na předchozí obrazovku (posun kurzoru doleva). Přechod na následující obrazovku (posun kurzoru doprava). Posun kurzoru dolů. V následujících pokynech jsou tlačítka multifunkčního voliče používaná k provedení operací označena bílými kroužky Datum Nastavit čas a datum? Ne Ano 4.3 Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko k. Časové pásmo London, Casablanca Letní čas Stiskněte tlačítko k. Zobrazí se menu nastavení domácí časové zóny. Vyberte volbu Ano a stiskněte tlačítko k. Zobrazí se menu nastavení časové zóny. Je-li aktuálně v platnosti letní čas, vyberte pomocí multifunkčního voliče Letní čas a volbu potvrďte tlačítkem k. Stiskněte multifunkční volič směrem nahoru pro návrat ke kroku První kroky

7 4.4 Domácí časové pásmo 4.5 Datum D M R London, Casablanca Zpět Zvolte svoji domácí časovou zónu astiskněte tlačítko k. Zobrazí se menu pro nastavení data. Nastavte datum. Upravte vybranou položku stisknutím tlačítka multifunkčního voliče nahoru nebo dolů. Stisknutím tlačítka doprava lze výběr posouvat v následujícím pořadí. D (den) M (měsíc) R (rok) hodina minuta D M R (pořadí, ve kterém jsou zobrazeny den, měsíc arok) Stisknutím multifunkčního voliče směrem doleva se vrátíte k předchozí položce. 4.6 Datum Zvolte pořadí zobrazení dne, měsíce a roku a stiskněte tlačítko k. D 15 M 05 R 2008 Nastavení se uloží, monitor přejde do režimu fotografování a objektiv se vysune Chcete-li změnit aktuální datum a čas, vyberte položku Datum v části Datum v menu nastavení a postupujte podle pokynů uvedených v krocích 4.5 a 4.6. Chcete-li změnit nastavení časového pásma a letního času, vyberte položku Časové pásmo v části Datum v menu nastavení. Strany 16, 96 a 99 Uživatelské příručky První kroky 7

8 Fotografování Krok 1 Kontrola indikací na monitoru/ v elektronickém hledáčku Zkontrolujte stav baterie a počet zbývajících snímků. Elektronický hledáček x Indikace stavu baterie BEZ INDIKACE Baterie jsou plně nabité. B N Baterie je vybitá. Baterie jsou slabé, připravte se na jejich výměnu. Nelze fotografovat. Vložte nové baterie. Ikona Redukce vibrací (VR) Redukce vibrací omezuje důsledky chvění fotoaparátu. Strana 105 v Uživatelské příručce Čas závěrky Clona Počet zbývajících snímků Režim fotografování Symbol A se zobrazuje v režimu A (auto). Kvalita obrazu (W)/Velikost obrazu (F) Zobrazí se aktuální nastavení kvality a velikosti obrazu. Výchozími nastaveními jsou W (Normální) pro kvalitu obrazu a F ( ) pro velikost snímku. Strany 76 a 77 Uživatelské příručky Indikace interní paměti Snímky jsou zapisovány do interní paměti (přibližně 12 MB). Pokud je ve fotoaparátu vložena paměťová karta, symbol C není zobrazen a snímky jsou zapisovány na paměťovou kartu. Zobrazení a skrytí indikátorů Mezi zobrazením monitoru a elektronického hledácku prepnete stisknutím x (monitor) a indikátory skryjete nebo zobrazíte takto: Zapnutý monitor (indikátory zobrazeny) Zapnutý monitor (indikátory nezobrazeny) Zapnutý elektronický hledáček (indikátory zobrazeny) Zapnutý elektronický hledáček (indikátory nezobrazeny) Zapnutý monitor (indikátory zobrazeny) Strana 8 v Uživatelské příručce 8 Fotografování

9 Krok 2 Příprava fotoaparátu Fotoaparát uchopte pevně oběma rukama. Dejte pozor, abyste prsty nebo jinými objekty nezakrývali objektiv, reflektor blesku, pomocné světlo AF nebo mikrofon. Krok 3 Určení výřezu snímku Výřez snímku určete tak, aby se fotografovaný objekt nacházel v blízkosti středu monitoru nebo elektronického hledáčku. Pomocí tlačítek zoomu můžete měnit kompozici, tj. přibližovat objekt nebo naopak rozšiřovat záběr pro zobrazení větší části scény. Tlačítka zoomu Stisknutím tlačítka g zvětšíte objekt tak, že bude vyplňovat větší část záběru. Stisknutím tlačítka f objekt zmenšíte azvětšíte oblast viditelnou na snímku. Strana 22 v Uživatelské příručce Fotografování 9

10 Krok 4 Zaostření a expozice snímku 4.1 Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny (do místa lehkého odporu). Fotoaparát automaticky zaostří na objekt v centrálním zaostřovacím poli. Zaostření a expozice zůstanou zablokovány po dobu stisknutí tlačítka spouště do poloviny. Za stálého držení tlacítka spoušte stisknutého do poloviny zkontrolujte oblast zaostrení a kontrolku blesku. Zaostřovací pole Svítí zeleně Bliká červeně Kontrolka blesku Svítí Bliká Vypnuto Objekt je zaostřen. Fotoaparát není schopen zaostřit. Změňte kompozici a pokus opakujte. Více informací naleznete v kapitole Autofokus na straně 25 Uživatelské příručky. Při expozici snímku dojde k odpálení záblesku. Blesk se nabíjí*. Blesk je vypnutý nebo není potřebný. * Když mají baterie nízké napětí, monitor nebo elektronický hledáček se vypnou a zůstanou vypnuté, dokud nebude blesk zcela nabitý. 4.2 Domáčkněte tlačítko spouště až na doraz pro expozici snímku. Při stisknutí tlačítka spouště nepoužívejte sílu. Jinak může dojít k rozhýbání fotoaparátu a rozmazání snímků. 10 Fotografování

11 Krok 5 Prohlížení snímků Stiskněte tlačítko c. Fotoaparát se přepne do režimu přehrávání a snímky se zobrazí v režimu přehrávání jednotlivých snímků. c Pomocí multifunkčního voliče si můžete prohlédnout ostatní snímky. Stisknutím multifunkčního voliče směrem dolů nebo doprava zobrazujete snímky vpořadí jejich záznamu, stisknutím voliče směrem nahoru nebo doleva zobrazujete snímky v opačném pořadí. Zobrazení předchozího snímku Zobrazení dalšího snímku Stisknutím tlačítka c nebo tlačítka spouště přepnete do režimu fotografování. V režimu přehrávání jednotlivých snímků lze provádět následující operace. Zvětšení zobrazeného snímku Pro Strany 8 a 26 Uživatelské příručky Mazání nepotřebných snímků Pro vymazání aktuálně zobrazeného snímku stiskněte tlačítko l. Po zobrazení dialogu pro potvrzení vyberte pomocí multifunkčního voliče možnost Ano. Stiskněte tlačítko k pro vymazání snímku. Vymazané snímky nelze obnovit. Pro návrat bez vymazání snímku vyberte Ne a stiskněte tlačítko k. Použijte g (i) Zobrazení skupin 4, 9 nebo 16 náhledů snímků (přehrávání náhledů snímků) f (h) Zobrazení menu přehrávání d Záznam/přehrání zvukové poznámky k Přepnutí mezi zobrazením monitoru a elektronického hledáčku a skrytí nebo zobrazení informací o fotografii nebo údajů o snímání. x Vymazat 1 snímek? Ne Ano Fotografování 11

12 Další funkce Režim blesku, Samospoušť, režim Ostření a Kompenzace expozice K provedení následujících nastavení v režimu fotografování použijte multifunkční volič. Režim blesku Dostupné režimy blesku jsou U (auto), V (automatická aktivace blesku s předbleskem proti červeným očím), W (trvale vypnutý blesk), X (trvale zapnutý blesk), Y (synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky) a Z (synchronizace blesku na druhou lamelu závěrky). Strana 28 v Uživatelské příručce Režim blesku Kompenzace expozice Korekce expozice se používá k úpravě expozičních parametrů nastavených fotoaparátem pro získání světlejších nebo tmavších snímků. Je-li snímek příliš tmavý, nastavte korekci expozice směrem k +. Je-li snímek příliš světlý, nastavte korekci expozice směrem k. Strana 32 v Uživatelské příručce Ostření Režim Zvolte mezi režimy A (Autofokus), B (Nekonečno), se kterým fotoaparát zaostřuje na krajinu ve vzdálenosti 5 m nebo více, a režimem D (Makro), se kterým fotoaparát zaostřuje již na vzdálenost 10 cm od objektivu. Strana 31 v Uživatelské příručce Ostření Samospoušť Fotoaparát je vybaven desetisekundovou a dvousekundovou samospouští. Strana 30 v Uživatelské příručce Samospoušť 12 Další funkce

13 Výběr režimu fotografování Zarovnejte ikonu režimu se značkou vedle voliče režimů otáčením voliče. P, M: Upravte nastavení menu fotografování, jako jsou vyvážení bílé a citlivost ISO, a také režim sériového snímání pro režim P (programová automatika) nebo M (manuální). Strany 43 a 44 Uživatelské příručky A Auto: Jednoduchý režim typu zaměř a stiskni, vhodný pro začátečníky v oblasti digitálních fotoaparátů (A 8). B Vysoká citlivost: Tento režim snižuje riziko rozmazání snímků v případě fotografování za nízké hladiny osvětlení. Strana 42 v Uživatelské příručce D Video: Tento režim vyberte, chcete-li nahrávat videosekvence. Strana 54 v Uživatelské příručce z Nastavení: Zobrazí menu nastavení. Strana 96 v Uživatelské příručce b Portrét, c Krajina, e Noční portrét, y Motivový program: Pomocí tohoto režimu automaticky upravíte nastavení tak, aby vyhovovala zvolenému objektu, nebo můžete nahrát pouze zvuk pomocí režimu záznamu zvuku (A 14). Používání tlačítka d Stiskněte tlačítko d, zobrazte aktuální menu a pomocí multifunkčního voliče (A 6) vyberte požadovanou volbu. Opětovným stisknutím tlačítka d menu opustíte. Strana 12 v Uživatelské příručce Je-li v pravém spodním rohu menu zobrazen symbol M, lze stisknutím tlačítka g (j) zobrazit nápovědu k aktuální položce menu. Opětovným stisknutím tlačítka g (j) zobrazíte menu. Strana 13 v Uživatelské příručce Menu fotografování Kvalita obrazu Velikost obrazu Optimalizace snímku Vyvážení bílé Citlivost Ukončit Další funkce 13

14 Motivové programy Jednoduchým otočením voliče režimů do polohy b, c nebo e se aktivuje režim vhodný pro portréty, snímky krajin nebo noční portréty. Motivový program b Portrét c Krajina e Noční portrét Popis Pro brilantní portrétní snímky. Fotoaparát vyhledá tvář portrétované osoby a zaostří na ni. Pro živé snímky krajin a městských panoramat. Pro portréty s večerní či noční krajinou v pozadí. Fotoaparát vyhledá tvář portrétované osoby a zaostří na ni. Strana 35 v Uživatelské příručce 14 Další funkce

15 Ve výchozím nastavení aktivuje otočení voliče režimů do polohy y motivový program vhodný pro párty a jiné scény v interiéru (motivový program Párty/ interiér). Stisknutím tlačítka d zobrazte menu programů a pomocí multifunkčního voliče označte a vyberte motivový program. Nastavení fotoaparátu se optimalizuje pro vybraný typ scény. Menu programů Párty/interiér Pláž/sníh Západ slunce Úsvit/soumrak Noční krajina Ukončit Motivový program f Párty/interiér g Pláž/sníh h Západ slunce i Úsvit/soumrak j Noční krajina d Sport k Makro l Muzeum m Ohňostroj n Reprodukce o Protisvětlo p Panoráma asistent E Záznam zvuku Popis Pro společenská setkání a další aktivity v interiérech. Pro jasně osvětlené plochy vody, písku nebo sněhu. Pro živé snímky východu a západu slunce. Pro snímky slabě osvětlené krajiny pořizované za rozbřesku nebo po západu slunce. Pro noční krajiny. Pro dynamické akční snímky. Pro fotografování zblízka. Pro fotografování v interiérech, kde je zakázáno pracovat sbleskem. Pro fotografování ohňostrojů pomocí dlouhých časů závěrky. Pro kresby, rukopisy nebo tištěný text. Objekty v protisvětle. Pro panoramata. Záznam zvuku. Stisknutím tlačítka c v režimu záznamu zvuku přehrajete nahrané zvukové soubory. Strana 36 v Uživatelské příručce Další funkce 15

16 Instalace aplikace Nikon Transfer Program Nikon Transfer slouží ke kopírování (přenosu) snímků do počítače. Nainstalujte program Nikon Transfer z dodaného disku CD-ROM Software Suite. Další informace získáte v rámci informací nápovědy, které jsou součástí disku CD Software Suite nebo programu Nikon Transfer. Dříve než začnete: Systémové požadavky programu Nikon Transfer Ujistěte se, že váš počítač splňuje následující požadavky. CPU OS 1 Místo na pevném disku RAM Grafická karta Další Windows Doporučený je procesor Intel Celeron, Pentium 4 nebo Core s taktovacím kmitočtem 1 GHz nebo více Předinstalované verze operačních systémů Windows Vista (32bitové verze Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional), Windows 2000 Professional 2 Service Pack 4 Macintosh PowerPC G4 nebo G5, nebo CPU Intel Core nebo Xeon (Universal Binary) avestavěný port USB Mac OS X (verze a ) 60 MB pro instalaci; 1 GB pro běh aplikace Nikon Transfer Windows Vista: 512 MB nebo více s minimálně 128 MB volného místa Windows XP, Windows 2000 Professional: 256 MB nebo více sminimálně 128 MB volného místa pixelů nebo více (doporučeno nebo více) s 16bitovou barevnou hloubkou nebo vyšší Podporovány jsou jen počítače se zabudovanými porty USB 1 Nejnovější informace o kompatibilitě operačních systémů naleznete na webových stránkách společnosti Nikon. 2 Je-li váš počítač vybaven operačním systémem Windows 2000 Professional, fotoaparát COOLPIX P60 k němu není možné připojit. Přeneste snímky uložené na paměťové kartě do počítače pomocí čtečky paměťových karet nebo podobného zařízení (A 23). 16 Instalace aplikace Nikon Transfer

17 Před instalací Před zahájením instalace programu Nikon Transfer ukončete všechny programy avypněte antivirový software. Během instalace, užívání a odinstalování programu Nikon Transfer Přihlaste se jako administrátor. POZNÁMKA: V závislosti na verzi vámi používaného operačního systému se mohou dialogy zobrazované během instalace lišit od těch, které jsou uvedeny v tomto návodu. Obrázky v tomto návodu pocházejí z operačního systému Windows Vista. 1 Zapněte počítač a vložte do jednotky CD-ROM instalační disk CD Software Suite. Windows Vista Výběrem položky Run Welcome.exe (Spustit Welcome.exe) v dialogovém okně AutoPlay spusťte instalační program. Pokračujte krokem 3. Windows XP/2000 Automaticky se spustí program Install Center. Pokračujte krokem 3. Nedojde-li k automatickému spuštění programu Install Center (pouze systém Windows) Windows Vista/XP Otevřete okno Počítač výběrem položky Computer (Počítač) z nabídky Start (Windows Vista), nebo otevřete okno Tento počítač výběrem položky My Computer (Tento počítač) z nabídky Start (Windows XP) a poklepejte na ikonu disku CD-ROM Software Suite. Windows 2000 Professional Poklepejte na ikonu My Computer (Tento počítač) na ploše a poté poklepejte na ikonu disku CD Software Suite. Mac OS X Automaticky se otevře složka Software Suite. Poklepejte na ikonu Welcome. Pokud se složka automaticky neotevře, poklepejte na ikonu disku CD Software Suite na ploše. 2 Zadejte administrátorské jméno a heslo a klepněte na OK (pouze Macintosh). Instalace aplikace Nikon Transfer 17

18 3 Zvolte jazyk a klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se dialogové okno instalačního programu balíčku Software Suite. Pokud je již aplikace Nikon Transfer nainstalována Pokud je aplikace Nikon Transfer již nainstalována, dialogové okno Language Selection (Výběr jazyka) se nezobrazí. Okno programu Install Center se zobrazí v jazyce vybraném při první instalaci programu Nikon Transfer. 4 Klepněte na tlačítko Nikon Standard Install (Standardní instalace Nikon). Nainstalujte program Nikon Transfer a související aplikace. Další možnosti instalace Custom Install (Uživatelská instalace): Instalace vybraného softwaru. Link to Nikon (Odkaz na stránky Nikon): Stažení zkušebních verzí softwaru Nikon z webové stránky společnosti Nikon nebo webových stránek technické podpory společnosti Nikon (vyžaduje připojení k síti Internet). Install Guide (Instalační příručka): Zobrazení informací nápovědy obsažených na disku CD-ROM Software Suite. 18 Instalace aplikace Nikon Transfer

19 5 Nainstalujte program Panorama Maker. Windows Klepněte na tlačítko Next (Další) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Mac OS X Zobrazí se obrazovka s licenční smlouvou. Po přečtení a seznámení se s obsahem této smlouvy klepněte na tlačítko Accept (Souhlasím) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Pokračujte krokem 7. 6 Klepnutím na tlačítko Yes (Ano) nainstalujete software QuickTime* (pouze Windows). U některých počítačů může instalace trvat několik minut. * Informace o podpoře systému Windows Vista naleznete na webových stránkách společnosti Apple Inc. Společnost Nikon doporučuje stažení a instalaci té nejaktuálnější verze programu QuickTime pro Windows Vista. 7 Nainstalujte program Nikon Transfer. Windows Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se obrazovka s licenční smlouvou. Po přečtení a seznámení se s obsahem této smlouvy přijměte její podmínky klepnutím na tlačítko Yes (Ano) a zobrazte soubor ReadMe. Po přečtení obsahu souboru, který může obsahovat důležité informace, které nemohly být uvedeny zde, klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Pokračujte krokem 9. Mac OS X Zobrazí se obrazovka s licenční smlouvou. Po přečtení a seznámení se s obsahem této smlouvy klepněte na tlačítko Accept (Souhlasím) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Instalace aplikace Nikon Transfer 19

20 8 Aktivujte nastavení automatického spouštění programu Auto-Launch (pouze Macintosh). Během zobrazení dialogového okna Auto-Launch (Automatické spuštění), klepněte na tlačítko Yes (Ano) a nastavte automatické spouštění programu Nikon Transfer při každém připojení fotoaparátu k počítači. Nastavení Auto-Launch Automatické spouštění programu je možné aktivovat také po instalaci programu Nikon Transfer, a to označením políčka Launch automatically when device is attached (Spustit automaticky při připojení fotoaparátu) na panelu Preferences (Předvolby) v dialogovém okně s nastavením možností přenosu. 9 Klepněte na Finish (Dokončit) (Windows) nebo Quit (Vypnout) (Macintosh) a podle instrukcí na obrazovce zavřete okno Install Center. Pokud budete požádáni o restartování počítače, postupujte podle pokynů na obrazovce. Microsoft DirectX 9 (pouze Windows XP/2000) Není-li nainstalováno rozhraní DirectX 9, zobrazí se dialogové okno instalačního programu rozhraní DirectX 9. Nainstalujte rozhraní DirectX 9 podle pokynů na obrazovce. 10 Vyjměte instalační disk CD Software Suite z jednotky CD-ROM. Tím je instalace u konce. Pokračujte částí Přenos snímků do počítače (A 21). 20 Instalace aplikace Nikon Transfer

21 Přenos snímků do počítače Používejte spolehlivý zdroj energie Při dlouhodobém používání fotoaparátu doporučuje společnost Nikon používat baterie s dostatečným napětím nebo napájecí adaptér EH-65A (prodávaný samostatně společností Nikon). Nepoužívejte jiné síťové adaptéry, jinak dojde k zahřátí nebo závadám fotoaparátu. Pokud používáte OS Windows 2000 Professional Přeneste snímky uložené na paměťové kartě do počítače pomocí čtečky paměťových karet nebo podobného zařízení (A 23). 1 Vypněte fotoaparát. 2 Propojte fotoaparát s počítačem pomocí dodaného USB kabelu. Správně zorientujte konektor a rovně jej zasuňte. Nepřipojujte ani neodpojujte kabel s použitím nadměrné síly. Přenos snímků do počítače 21

22 3 Zapněte fotoaparát. Indikace zapnutí přístroje se rozsvítí. Windows Vista Při zobrazení dialogového okna pro automatické přehrání vyberte možnost Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Kopírovat obrázky do složky v počítači pomocí Nikon Transfer). Dojde ke spuštění programu Nikon Transfer. Chcete-li tento dialog příště vynechat, označte políčko Always do this for this device: (U tohoto zařízení vždy provést následující akce:). Windows XP Při zobrazení dialogového okna pro automatické přehrání vyberte možnost Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer Kopírovat obrázky do složky v počítači) a klepněte na možnost OK. Dojde ke spuštění programu Nikon Transfer. Chcete-li tento dialog příště vynechat, označte políčko Always use this program for this action. (Pro tuto akci vždy použít tento program.). Mac OS X Program Nikon Transfer se spustí automaticky, pokud byla vybrána volba Yes vdialogovém okně automatického spuštění při první instalaci programu Nikon Transfer. 4 Ověřte, zda je zdrojové zařízení zobrazeno na panelu Source (Zdroj) možností přenášení a klepněte na tlačítko Start Transfer (Zahájit přenos). Zdrojové zařízení Tlačítko Start Transfer (Zahájit přenos) Při standardním nastavení programu Nikon Transfer jsou do počítače přenášeny všechny snímky. 22 Přenos snímků do počítače

23 Při standardním nastavení programu Nikon Transfer se automaticky otevře adresář, do kterého jsou snímky přenášeny. Další informace o programu Nikon Transfer najdete v nápovědě v programu Nikon Transfer. 5 Odpojte fotoaparát. Vypněte fotoaparát a odpojte USB kabel. Snímky lze prohlížet v prohlížeči dodaném s operačním systémem. Informace pro uživatele OS Windows 2000 Professional K přenosu snímků uložených na paměťové kartě použijte čtečku paměťových karet nebo obdobné zařízení. Pokud je kapacita vaší paměťové karty větší než 2 GB, nebo je kompatibilní se standardem SDHC, musí vybrané zařízení tuto paměťovou kartu podporovat. Ve výchozím nastavení programu Nikon Transfer se program Nikon Transfer spustí automaticky při vložení paměťové karty do čtečky karet nebo podobného zařízení. Viz krok 4 v části Přenos snímků do počítače (A 22). Nepřipojujte fotoaparát k počítači. Pokud je fotoaparát připojen k počítači, zobrazí se dialogové okno Found New Hardware Wizard (Průvodce přidáním nového hardwaru). V takovém případě zavřete dialogové okno pomocí tlačítka Cancel (Zrušit) a odpojte fotoaparát od počítače. Pokud chcete přenést snímky uložené v interní paměti fotoaparátu do počítače, nejprve snímky zkopírujte na paměťovou kartu pomocí fotoaparátu. Strany 61, 91 a 95 Uživatelské příručky Přenos snímků do počítače 23

24 Další funkce fotoaparátu COOLPIX P60 a Priorita obličeje Je možné použít funkci priorita zaostření na tvář, se kterou fotoaparát nalézá tváře azaostřuje na ně. Funkci priorita zaostření na tvář lze použít v režimu vysoké citlivosti, režimech P a M a v motivových programech b (portrét) a e (noční portrét). Strana 87 v Uživatelské příručce c D-Lighting Zjasňuje a zvýrazňuje detaily objektů ve stínech a v protisvětle. Strana 50 v Uživatelské příručce PictBridge Umožňuje tisknout snímky přímo z fotoaparátu. Strana 67 v Uživatelské příručce Technická podpora a informace jsou k dispozici na těchto internetových stránkách: Pro uživatele v USA: Pro uživatele v Evropě a Africe: Pro uživatele v Asii, Oceánii a na Středním východě: YP8B01(1L) 6MMA281L-01

25 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz

26 Informace o obchodních značkách Microsoft a Windows Vista jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích. Macintosh, Mac OS a QuickTime jsou obchodní značky společnosti Apple Inc. Adobe a Acrobat jsou registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems Inc. Logo SD je obchodní značka společnosti SD Card Association. PictBridge je obchodní značka. Všechna ostatní obchodní jména produktů uváděná v tomto návodu a další dokumentaci dodávané s výrobkem Nikon jsou registrované obchodní značky příslušných společností.

27 Úvod První kroky A bce y Základní fotografování a přehrávání snímků: Režim Auto Fotografování přizpůsobené motivu B Režim vysoké citlivosti ISO P M Režimy P a M c Přehrávání detailně D Videosekvence E Zvukové záznamy Propojení fotoaparátu s televizorem, počítačem a tiskárnou d Menu fotografování, přehrávání a nastavení Technické informace i

28 Pro vaši bezpečnost Abyste zabránili poškození vašeho přístroje Nikon a vyvarovali se případného poranění či poranění dalších osob, přečtěte si před použitím fotoaparátu pečlivě níže uvedené bezpečnostní pokyny. Tyto bezpečnostní pokyny umístěte tak, aby si je mohli přečíst všichni potenciální uživatelé přístroje. Možné následky, ve které by mohlo vyústit neuposlechnutí pokynů zde uvedených, jsou označeny následujícím symbolem: Tento symbol znamená varování informace takto označené je nutné si přečíst před použitím výrobku Nikon, aby se zamezilo možnému poranění. VAROVÁNÍ V případě výskytu závady přístroj vypněte Pokud zjistíte, že z přístroje nebo síťového zdroje vychází neobvyklý zápach či kouř, odpojte síťový zdroj avyjměte z přístroje baterie. Dejte pozor, abyste se při tom nepopálili. Budete-li pokračovat v používání přístroje, může dojít k úrazu. Po vyjmutí/odpojení zdroje energie odneste přístroj na kontrolu do autorizovaného servisu společnosti Nikon. Přístroj nedemontujte Dotykem těla a vnitřních částí fotoaparátu může dojít k poranění. Opravy přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Dojde-li k poškození fotoaparátu při pádu nebo jiné nehodě, odpojte napájení nebo vyjměte baterie a odneste přístroj na kontrolu do autorizovaného servisu společnosti Nikon. Nepoužívejte fotoaparát ani síťový zdroj v prostředí s výskytem hořlavých plynů Nepoužívejte elektronická zařízení vprostředí s výskytem hořlavých plynů, v opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu. Při použití řemínku fotoaparátu dbejte náležité opatrnosti Fotoaparát na řemínku nikdy nezavěšujte okolo krku dětí předškolního a mladšího školního věku. Vybavení uchovávejte mimo dosah dětí Zvláště dbejte na to, aby se baterie nebo jiné malé součástky nedostaly do úst malým dětem. ii

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft a Windows Vista jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a v

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft a Windows Vista jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o ochranných známkách Microsoft a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a v

Více

Připojení fotoaparátu k počítači

Připojení fotoaparátu k počítači Prohlížení snímků na počítači je jen jednou z mnoha možností, jak si snímky užít. Můžete tisknout oblíbené snímky, stahovat je pomocí aplikačního softwaru z fotoaparátu do počítače a upravovat je, nebo

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S1. NIKON spol. s r.o. Kodaňská 46 Praha 10 www.nikon.cz

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S1. NIKON spol. s r.o. Kodaňská 46 Praha 10 www.nikon.cz Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S1 Typ: Digitální fotoaparát S1 Počet efektivních pixelů: 5,1 miliónu Snímač CCD: 1/2,5 palce (celkem 5,36 miliónů pixelů) Obrazové režimy: High (2592*),

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Informace o ochranných známkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Hlavní funkce fotoaparátu COOLPIX S5200 Zábavné efekty pro úpravu snímků, které můžete jednoduše použít při fotografování p Rychlé efekty... A30, 39 Vytvořte snímky

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Informace o ochranných známkách Microsoft, PowerPoint, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, PowerPoint, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Vysoký výkon bez přívlastků Přímý tisk Přímý tisk na jakékoli tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge je rychlým a praktickým způsobem tvorby vynikajících fotografií bez nutnosti

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz COOLPIX S9500/S9400 doporučené funkce p Rychlé efekty... A32 Na snímky lze použít různé efekty, které se použijí bezprostředně po spuštění závěrky. Při kontrole

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky (trademark) Eastman Kodak Company. 2 O vašem fotoaparátu Popis

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

6,0 milionů pixelů 3x Zoom 2,5 LCD monitor. 6,0 milionů pixelů 3x Zoom 3,0 LCD monitor

6,0 milionů pixelů 3x Zoom 2,5 LCD monitor. 6,0 milionů pixelů 3x Zoom 3,0 LCD monitor 6,0 milionů pixelů 3x Zoom 2,5 LCD monitor 6,0 milionů pixelů 3x Zoom 3,0 LCD monitor Tlačítko portrétního režimu Funkce D-Lighting Bez funkce D-Lighting Vylepšuje podexponované snímky a snímky v silném

Více