Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače"

Transkript

1 Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz

2 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte, zda sada obsahuje vše, co je uvedeno níže. Digitální fotoaparát COOLPIX P60 Dvě alkalické baterie LR6 (velikost AA)* Řemínek fotoaparátu Kabel USB UC-E6 Kabel A/V EG-CP14 Stručný návod k obsluze (tento návod) Uživatelská příručka Záruční list Disk CD-ROM Software Suite * Dodané baterie jsou určeny pouze pro testovací účely. POZNÁMKA: Paměťová karta není součástí dodávky. Seznam schválených paměťových karet naleznete na straně 112 Uživatelské příručky. Zobrazení Uživatelské příručky pro fotoaparát na disku CD-ROM Uživatelskou příručku lze prohlížet pomocí programů Adobe Reader nebo Adobe Acrobat Reader verze 5.0 nebo vyšší, které jsou volně ke stažení na webových stránkách společnosti Adobe. 1 Spusťte počítač a vložte disk CD-ROM s Uživatelskou příručkou. 2 Poklepejte na ikonu disku CD COOLPIX P60 v okně Počítač (Windows Vista) nebo Tento počítač (Windows XP/2000) nebo na ploše (Macintosh). 3 Poklepáním na ikonu INDEX.pdf zobrazte obrazovku pro výběr jazyka. Klepněte na požadovaný jazyk a zobrazte Uživatelskou příručku. A: Tento symbol znamená, že na jiném místě tohoto návodu jsou k dispozici podrobnější informace. 2 Úvod

3 A/V OUT A/V OUT A/V OUT První kroky Krok 1 Upevnění řemínku fotoaparátu Upevněte řemínek fotoaparátu níže vyobrazeným způsobem kočku na těle fotoaparátu. Krok 2 Vložení baterií 2.1 Otevřete krytku slotu pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterii Vložte baterie. Při vkládání baterií dodržte správnou polohu pozitivních (+) a negativních ( ) pólů baterií. 2.3 Zavřete krytku slotu pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterii. 1 2 První kroky 3

4 Krok 3 Zapnutí fotoaparátu 3.1 Otočte volič expozičních režimů do polohy A (auto). Tato příručka popisuje pořizování snímků v režimu A (auto), automatickém režimu typu zaměř a stiskni, vhodném pro začátečníky v oblasti digitálních fotoaparátů. V tomto režimu fotoaparát automaticky upravuje potřebná nastavení. 3.2 Zapněte fotoaparát stisknutím hlavního vypínače. Na okamžik se rozsvítí indikace zapnutí přístroje (zeleně) a zapne se monitor nebo elektronický hledáček. Dalším stisknutím hlavního vypínače fotoaparát vypnete. Po vypnutí fotoaparátu zhasne indikace zapnutí přístroje a vypne se monitor a elektronický hledáček. Otevření krytky slotu pro paměťovou kartu/krytky prostoru pro baterie Vypněte fotoaparát a před otevřením krytky prostoru pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterie se ujistěte, že indikace zapnutí přístroje, monitor a elektronický hledáček jsou také vypnuté. Podržte fotoaparát horní stranou dolů, abyste zabránili vypadnutí baterií. Funkce pro úsporu energie Není-li v režimu fotografování provedena po dobu pěti sekund žádná operace, vypne se monitor nebo elektronický hledáček pro úsporu energie. Původní jas monitoru se obnoví použitím libovolného ovládacího prvku fotoaparátu. Není-li po dobu 30 sekund (výchozí nastavení) provedena žádná operace, vypne se monitor nebo elektronický hledáček a fotoaparát přejde do pohotovostního režimu. V pohotovostním režimu kontrolka zapnutí bliká, a pokud není po dobu dalších tří minut provedena žádná operace, fotoaparát se automaticky vypne. Podporované baterie Chcete-li použít jiné baterie, než dodané alkalické baterie, informujte se na stránce 111 Uživatelské příručky. 4 První kroky

5 Paměťové karty Ve výchozí konfiguraci se snímky ukládají do interní paměti (cca 12 MB). V případě potřeby můžete pro další ukládání použít výměnnou paměťovou kartu Secure Digital (SD). Interní paměť se používá pro záznam, mazání a přenos snímků pouze v případě, že není vložena paměťová karta. Pro vložení paměťové karty: 1 Vypněte fotoaparát a zkontrolujte, zda nesvítí indikace zapnutí přístroje a zda je vypnutý monitor a elektronický hledáček. 2 Otevřete krytku prostoru pro baterie/krytku slotu pro paměťovou kartu postupem uvedeným v kroku 2.1 (A 3) azasuňte paměťovou kartu tak daleko do slotu, až zaklapne do aretované polohy. Vložte paměťovou kartu tak, jak je vidět na obrázku vpravo, nevkládejte ji spodní stranou vzhůru ani převráceně. Po vložení paměťové karty zavřete krytku prostoru pro paměťovou kartu, viz krok 2.3 (A 3). Podržte fotoaparát horní stranou dolů, abyste zabránili vypadnutí baterií. 3 Zapněte fotoaparát. Zobrazí-li se hlášení, které můžete vidět na obrázku vpravo, je třeba paměťovou kartu před použitím ve fotoaparátu naformátovat. Stisknutím tlačítka dolů multifunkčního voliče (A 6) označte Ano a stiskněte tlačítko k. Zobrazí se dialog pro potvrzení. Pro zahájení formátování vyberte volbu Formátovat a stiskněte tlačítko k. Pozor, formátování trvale vymaže všechny snímky a ostatní data na paměťové kartě. Před zahájením Karta není zformátovaná. Formátovat kartu? formátování se proto ujistěte, že máte vytvořeny kopie všech snímků, které chcete archivovat. Dokud nebude formátování dokončeno, nevypínejte fotoaparát ani neotvírejte krytku slotu pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterii. Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, vypněte fotoaparát a zkontrolujte, zda nesvítí indikace zapnutí přístroje a zda je vypnutý monitor a elektronický hledáček. Otevřete krytku prostoru pro baterii/krytku slotu pro paměťovou kartu a stiskněte kartu lehce směrem dovnitř pro uvolnění aretace a částečné povysunutí karty. Poté lze kartu ručně vyjmout. Ne Ano První kroky 5

6 Krok 4 Vyberte jazyk a nastavte hodiny fotoaparátu Po prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí menu pro výběr jazyka. Při volbě jazyka a nastavení data a času postupujte podle níže uvedených kroků. Multifunkční volič Pomocí multifunkčního voliče vyberte a potvrďte nastavení. Multifunkční volič se ovládá stisknutím směru nahoru, dolů, doprava nebo doleva nebo stisknutím tlačítka k. Posun kurzoru nahoru. Potvrzení výběru Přechod na předchozí obrazovku (posun kurzoru doleva). Přechod na následující obrazovku (posun kurzoru doprava). Posun kurzoru dolů. V následujících pokynech jsou tlačítka multifunkčního voliče používaná k provedení operací označena bílými kroužky Datum Nastavit čas a datum? Ne Ano 4.3 Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko k. Časové pásmo London, Casablanca Letní čas Stiskněte tlačítko k. Zobrazí se menu nastavení domácí časové zóny. Vyberte volbu Ano a stiskněte tlačítko k. Zobrazí se menu nastavení časové zóny. Je-li aktuálně v platnosti letní čas, vyberte pomocí multifunkčního voliče Letní čas a volbu potvrďte tlačítkem k. Stiskněte multifunkční volič směrem nahoru pro návrat ke kroku První kroky

7 4.4 Domácí časové pásmo 4.5 Datum D M R London, Casablanca Zpět Zvolte svoji domácí časovou zónu astiskněte tlačítko k. Zobrazí se menu pro nastavení data. Nastavte datum. Upravte vybranou položku stisknutím tlačítka multifunkčního voliče nahoru nebo dolů. Stisknutím tlačítka doprava lze výběr posouvat v následujícím pořadí. D (den) M (měsíc) R (rok) hodina minuta D M R (pořadí, ve kterém jsou zobrazeny den, měsíc arok) Stisknutím multifunkčního voliče směrem doleva se vrátíte k předchozí položce. 4.6 Datum Zvolte pořadí zobrazení dne, měsíce a roku a stiskněte tlačítko k. D 15 M 05 R 2008 Nastavení se uloží, monitor přejde do režimu fotografování a objektiv se vysune Chcete-li změnit aktuální datum a čas, vyberte položku Datum v části Datum v menu nastavení a postupujte podle pokynů uvedených v krocích 4.5 a 4.6. Chcete-li změnit nastavení časového pásma a letního času, vyberte položku Časové pásmo v části Datum v menu nastavení. Strany 16, 96 a 99 Uživatelské příručky První kroky 7

8 Fotografování Krok 1 Kontrola indikací na monitoru/ v elektronickém hledáčku Zkontrolujte stav baterie a počet zbývajících snímků. Elektronický hledáček x Indikace stavu baterie BEZ INDIKACE Baterie jsou plně nabité. B N Baterie je vybitá. Baterie jsou slabé, připravte se na jejich výměnu. Nelze fotografovat. Vložte nové baterie. Ikona Redukce vibrací (VR) Redukce vibrací omezuje důsledky chvění fotoaparátu. Strana 105 v Uživatelské příručce Čas závěrky Clona Počet zbývajících snímků Režim fotografování Symbol A se zobrazuje v režimu A (auto). Kvalita obrazu (W)/Velikost obrazu (F) Zobrazí se aktuální nastavení kvality a velikosti obrazu. Výchozími nastaveními jsou W (Normální) pro kvalitu obrazu a F ( ) pro velikost snímku. Strany 76 a 77 Uživatelské příručky Indikace interní paměti Snímky jsou zapisovány do interní paměti (přibližně 12 MB). Pokud je ve fotoaparátu vložena paměťová karta, symbol C není zobrazen a snímky jsou zapisovány na paměťovou kartu. Zobrazení a skrytí indikátorů Mezi zobrazením monitoru a elektronického hledácku prepnete stisknutím x (monitor) a indikátory skryjete nebo zobrazíte takto: Zapnutý monitor (indikátory zobrazeny) Zapnutý monitor (indikátory nezobrazeny) Zapnutý elektronický hledáček (indikátory zobrazeny) Zapnutý elektronický hledáček (indikátory nezobrazeny) Zapnutý monitor (indikátory zobrazeny) Strana 8 v Uživatelské příručce 8 Fotografování

9 Krok 2 Příprava fotoaparátu Fotoaparát uchopte pevně oběma rukama. Dejte pozor, abyste prsty nebo jinými objekty nezakrývali objektiv, reflektor blesku, pomocné světlo AF nebo mikrofon. Krok 3 Určení výřezu snímku Výřez snímku určete tak, aby se fotografovaný objekt nacházel v blízkosti středu monitoru nebo elektronického hledáčku. Pomocí tlačítek zoomu můžete měnit kompozici, tj. přibližovat objekt nebo naopak rozšiřovat záběr pro zobrazení větší části scény. Tlačítka zoomu Stisknutím tlačítka g zvětšíte objekt tak, že bude vyplňovat větší část záběru. Stisknutím tlačítka f objekt zmenšíte azvětšíte oblast viditelnou na snímku. Strana 22 v Uživatelské příručce Fotografování 9

10 Krok 4 Zaostření a expozice snímku 4.1 Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny (do místa lehkého odporu). Fotoaparát automaticky zaostří na objekt v centrálním zaostřovacím poli. Zaostření a expozice zůstanou zablokovány po dobu stisknutí tlačítka spouště do poloviny. Za stálého držení tlacítka spoušte stisknutého do poloviny zkontrolujte oblast zaostrení a kontrolku blesku. Zaostřovací pole Svítí zeleně Bliká červeně Kontrolka blesku Svítí Bliká Vypnuto Objekt je zaostřen. Fotoaparát není schopen zaostřit. Změňte kompozici a pokus opakujte. Více informací naleznete v kapitole Autofokus na straně 25 Uživatelské příručky. Při expozici snímku dojde k odpálení záblesku. Blesk se nabíjí*. Blesk je vypnutý nebo není potřebný. * Když mají baterie nízké napětí, monitor nebo elektronický hledáček se vypnou a zůstanou vypnuté, dokud nebude blesk zcela nabitý. 4.2 Domáčkněte tlačítko spouště až na doraz pro expozici snímku. Při stisknutí tlačítka spouště nepoužívejte sílu. Jinak může dojít k rozhýbání fotoaparátu a rozmazání snímků. 10 Fotografování

11 Krok 5 Prohlížení snímků Stiskněte tlačítko c. Fotoaparát se přepne do režimu přehrávání a snímky se zobrazí v režimu přehrávání jednotlivých snímků. c Pomocí multifunkčního voliče si můžete prohlédnout ostatní snímky. Stisknutím multifunkčního voliče směrem dolů nebo doprava zobrazujete snímky vpořadí jejich záznamu, stisknutím voliče směrem nahoru nebo doleva zobrazujete snímky v opačném pořadí. Zobrazení předchozího snímku Zobrazení dalšího snímku Stisknutím tlačítka c nebo tlačítka spouště přepnete do režimu fotografování. V režimu přehrávání jednotlivých snímků lze provádět následující operace. Zvětšení zobrazeného snímku Pro Strany 8 a 26 Uživatelské příručky Mazání nepotřebných snímků Pro vymazání aktuálně zobrazeného snímku stiskněte tlačítko l. Po zobrazení dialogu pro potvrzení vyberte pomocí multifunkčního voliče možnost Ano. Stiskněte tlačítko k pro vymazání snímku. Vymazané snímky nelze obnovit. Pro návrat bez vymazání snímku vyberte Ne a stiskněte tlačítko k. Použijte g (i) Zobrazení skupin 4, 9 nebo 16 náhledů snímků (přehrávání náhledů snímků) f (h) Zobrazení menu přehrávání d Záznam/přehrání zvukové poznámky k Přepnutí mezi zobrazením monitoru a elektronického hledáčku a skrytí nebo zobrazení informací o fotografii nebo údajů o snímání. x Vymazat 1 snímek? Ne Ano Fotografování 11

12 Další funkce Režim blesku, Samospoušť, režim Ostření a Kompenzace expozice K provedení následujících nastavení v režimu fotografování použijte multifunkční volič. Režim blesku Dostupné režimy blesku jsou U (auto), V (automatická aktivace blesku s předbleskem proti červeným očím), W (trvale vypnutý blesk), X (trvale zapnutý blesk), Y (synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky) a Z (synchronizace blesku na druhou lamelu závěrky). Strana 28 v Uživatelské příručce Režim blesku Kompenzace expozice Korekce expozice se používá k úpravě expozičních parametrů nastavených fotoaparátem pro získání světlejších nebo tmavších snímků. Je-li snímek příliš tmavý, nastavte korekci expozice směrem k +. Je-li snímek příliš světlý, nastavte korekci expozice směrem k. Strana 32 v Uživatelské příručce Ostření Režim Zvolte mezi režimy A (Autofokus), B (Nekonečno), se kterým fotoaparát zaostřuje na krajinu ve vzdálenosti 5 m nebo více, a režimem D (Makro), se kterým fotoaparát zaostřuje již na vzdálenost 10 cm od objektivu. Strana 31 v Uživatelské příručce Ostření Samospoušť Fotoaparát je vybaven desetisekundovou a dvousekundovou samospouští. Strana 30 v Uživatelské příručce Samospoušť 12 Další funkce

13 Výběr režimu fotografování Zarovnejte ikonu režimu se značkou vedle voliče režimů otáčením voliče. P, M: Upravte nastavení menu fotografování, jako jsou vyvážení bílé a citlivost ISO, a také režim sériového snímání pro režim P (programová automatika) nebo M (manuální). Strany 43 a 44 Uživatelské příručky A Auto: Jednoduchý režim typu zaměř a stiskni, vhodný pro začátečníky v oblasti digitálních fotoaparátů (A 8). B Vysoká citlivost: Tento režim snižuje riziko rozmazání snímků v případě fotografování za nízké hladiny osvětlení. Strana 42 v Uživatelské příručce D Video: Tento režim vyberte, chcete-li nahrávat videosekvence. Strana 54 v Uživatelské příručce z Nastavení: Zobrazí menu nastavení. Strana 96 v Uživatelské příručce b Portrét, c Krajina, e Noční portrét, y Motivový program: Pomocí tohoto režimu automaticky upravíte nastavení tak, aby vyhovovala zvolenému objektu, nebo můžete nahrát pouze zvuk pomocí režimu záznamu zvuku (A 14). Používání tlačítka d Stiskněte tlačítko d, zobrazte aktuální menu a pomocí multifunkčního voliče (A 6) vyberte požadovanou volbu. Opětovným stisknutím tlačítka d menu opustíte. Strana 12 v Uživatelské příručce Je-li v pravém spodním rohu menu zobrazen symbol M, lze stisknutím tlačítka g (j) zobrazit nápovědu k aktuální položce menu. Opětovným stisknutím tlačítka g (j) zobrazíte menu. Strana 13 v Uživatelské příručce Menu fotografování Kvalita obrazu Velikost obrazu Optimalizace snímku Vyvážení bílé Citlivost Ukončit Další funkce 13

14 Motivové programy Jednoduchým otočením voliče režimů do polohy b, c nebo e se aktivuje režim vhodný pro portréty, snímky krajin nebo noční portréty. Motivový program b Portrét c Krajina e Noční portrét Popis Pro brilantní portrétní snímky. Fotoaparát vyhledá tvář portrétované osoby a zaostří na ni. Pro živé snímky krajin a městských panoramat. Pro portréty s večerní či noční krajinou v pozadí. Fotoaparát vyhledá tvář portrétované osoby a zaostří na ni. Strana 35 v Uživatelské příručce 14 Další funkce

15 Ve výchozím nastavení aktivuje otočení voliče režimů do polohy y motivový program vhodný pro párty a jiné scény v interiéru (motivový program Párty/ interiér). Stisknutím tlačítka d zobrazte menu programů a pomocí multifunkčního voliče označte a vyberte motivový program. Nastavení fotoaparátu se optimalizuje pro vybraný typ scény. Menu programů Párty/interiér Pláž/sníh Západ slunce Úsvit/soumrak Noční krajina Ukončit Motivový program f Párty/interiér g Pláž/sníh h Západ slunce i Úsvit/soumrak j Noční krajina d Sport k Makro l Muzeum m Ohňostroj n Reprodukce o Protisvětlo p Panoráma asistent E Záznam zvuku Popis Pro společenská setkání a další aktivity v interiérech. Pro jasně osvětlené plochy vody, písku nebo sněhu. Pro živé snímky východu a západu slunce. Pro snímky slabě osvětlené krajiny pořizované za rozbřesku nebo po západu slunce. Pro noční krajiny. Pro dynamické akční snímky. Pro fotografování zblízka. Pro fotografování v interiérech, kde je zakázáno pracovat sbleskem. Pro fotografování ohňostrojů pomocí dlouhých časů závěrky. Pro kresby, rukopisy nebo tištěný text. Objekty v protisvětle. Pro panoramata. Záznam zvuku. Stisknutím tlačítka c v režimu záznamu zvuku přehrajete nahrané zvukové soubory. Strana 36 v Uživatelské příručce Další funkce 15

16 Instalace aplikace Nikon Transfer Program Nikon Transfer slouží ke kopírování (přenosu) snímků do počítače. Nainstalujte program Nikon Transfer z dodaného disku CD-ROM Software Suite. Další informace získáte v rámci informací nápovědy, které jsou součástí disku CD Software Suite nebo programu Nikon Transfer. Dříve než začnete: Systémové požadavky programu Nikon Transfer Ujistěte se, že váš počítač splňuje následující požadavky. CPU OS 1 Místo na pevném disku RAM Grafická karta Další Windows Doporučený je procesor Intel Celeron, Pentium 4 nebo Core s taktovacím kmitočtem 1 GHz nebo více Předinstalované verze operačních systémů Windows Vista (32bitové verze Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional), Windows 2000 Professional 2 Service Pack 4 Macintosh PowerPC G4 nebo G5, nebo CPU Intel Core nebo Xeon (Universal Binary) avestavěný port USB Mac OS X (verze a ) 60 MB pro instalaci; 1 GB pro běh aplikace Nikon Transfer Windows Vista: 512 MB nebo více s minimálně 128 MB volného místa Windows XP, Windows 2000 Professional: 256 MB nebo více sminimálně 128 MB volného místa pixelů nebo více (doporučeno nebo více) s 16bitovou barevnou hloubkou nebo vyšší Podporovány jsou jen počítače se zabudovanými porty USB 1 Nejnovější informace o kompatibilitě operačních systémů naleznete na webových stránkách společnosti Nikon. 2 Je-li váš počítač vybaven operačním systémem Windows 2000 Professional, fotoaparát COOLPIX P60 k němu není možné připojit. Přeneste snímky uložené na paměťové kartě do počítače pomocí čtečky paměťových karet nebo podobného zařízení (A 23). 16 Instalace aplikace Nikon Transfer

17 Před instalací Před zahájením instalace programu Nikon Transfer ukončete všechny programy avypněte antivirový software. Během instalace, užívání a odinstalování programu Nikon Transfer Přihlaste se jako administrátor. POZNÁMKA: V závislosti na verzi vámi používaného operačního systému se mohou dialogy zobrazované během instalace lišit od těch, které jsou uvedeny v tomto návodu. Obrázky v tomto návodu pocházejí z operačního systému Windows Vista. 1 Zapněte počítač a vložte do jednotky CD-ROM instalační disk CD Software Suite. Windows Vista Výběrem položky Run Welcome.exe (Spustit Welcome.exe) v dialogovém okně AutoPlay spusťte instalační program. Pokračujte krokem 3. Windows XP/2000 Automaticky se spustí program Install Center. Pokračujte krokem 3. Nedojde-li k automatickému spuštění programu Install Center (pouze systém Windows) Windows Vista/XP Otevřete okno Počítač výběrem položky Computer (Počítač) z nabídky Start (Windows Vista), nebo otevřete okno Tento počítač výběrem položky My Computer (Tento počítač) z nabídky Start (Windows XP) a poklepejte na ikonu disku CD-ROM Software Suite. Windows 2000 Professional Poklepejte na ikonu My Computer (Tento počítač) na ploše a poté poklepejte na ikonu disku CD Software Suite. Mac OS X Automaticky se otevře složka Software Suite. Poklepejte na ikonu Welcome. Pokud se složka automaticky neotevře, poklepejte na ikonu disku CD Software Suite na ploše. 2 Zadejte administrátorské jméno a heslo a klepněte na OK (pouze Macintosh). Instalace aplikace Nikon Transfer 17

18 3 Zvolte jazyk a klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se dialogové okno instalačního programu balíčku Software Suite. Pokud je již aplikace Nikon Transfer nainstalována Pokud je aplikace Nikon Transfer již nainstalována, dialogové okno Language Selection (Výběr jazyka) se nezobrazí. Okno programu Install Center se zobrazí v jazyce vybraném při první instalaci programu Nikon Transfer. 4 Klepněte na tlačítko Nikon Standard Install (Standardní instalace Nikon). Nainstalujte program Nikon Transfer a související aplikace. Další možnosti instalace Custom Install (Uživatelská instalace): Instalace vybraného softwaru. Link to Nikon (Odkaz na stránky Nikon): Stažení zkušebních verzí softwaru Nikon z webové stránky společnosti Nikon nebo webových stránek technické podpory společnosti Nikon (vyžaduje připojení k síti Internet). Install Guide (Instalační příručka): Zobrazení informací nápovědy obsažených na disku CD-ROM Software Suite. 18 Instalace aplikace Nikon Transfer

19 5 Nainstalujte program Panorama Maker. Windows Klepněte na tlačítko Next (Další) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Mac OS X Zobrazí se obrazovka s licenční smlouvou. Po přečtení a seznámení se s obsahem této smlouvy klepněte na tlačítko Accept (Souhlasím) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Pokračujte krokem 7. 6 Klepnutím na tlačítko Yes (Ano) nainstalujete software QuickTime* (pouze Windows). U některých počítačů může instalace trvat několik minut. * Informace o podpoře systému Windows Vista naleznete na webových stránkách společnosti Apple Inc. Společnost Nikon doporučuje stažení a instalaci té nejaktuálnější verze programu QuickTime pro Windows Vista. 7 Nainstalujte program Nikon Transfer. Windows Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se obrazovka s licenční smlouvou. Po přečtení a seznámení se s obsahem této smlouvy přijměte její podmínky klepnutím na tlačítko Yes (Ano) a zobrazte soubor ReadMe. Po přečtení obsahu souboru, který může obsahovat důležité informace, které nemohly být uvedeny zde, klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Pokračujte krokem 9. Mac OS X Zobrazí se obrazovka s licenční smlouvou. Po přečtení a seznámení se s obsahem této smlouvy klepněte na tlačítko Accept (Souhlasím) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Instalace aplikace Nikon Transfer 19

20 8 Aktivujte nastavení automatického spouštění programu Auto-Launch (pouze Macintosh). Během zobrazení dialogového okna Auto-Launch (Automatické spuštění), klepněte na tlačítko Yes (Ano) a nastavte automatické spouštění programu Nikon Transfer při každém připojení fotoaparátu k počítači. Nastavení Auto-Launch Automatické spouštění programu je možné aktivovat také po instalaci programu Nikon Transfer, a to označením políčka Launch automatically when device is attached (Spustit automaticky při připojení fotoaparátu) na panelu Preferences (Předvolby) v dialogovém okně s nastavením možností přenosu. 9 Klepněte na Finish (Dokončit) (Windows) nebo Quit (Vypnout) (Macintosh) a podle instrukcí na obrazovce zavřete okno Install Center. Pokud budete požádáni o restartování počítače, postupujte podle pokynů na obrazovce. Microsoft DirectX 9 (pouze Windows XP/2000) Není-li nainstalováno rozhraní DirectX 9, zobrazí se dialogové okno instalačního programu rozhraní DirectX 9. Nainstalujte rozhraní DirectX 9 podle pokynů na obrazovce. 10 Vyjměte instalační disk CD Software Suite z jednotky CD-ROM. Tím je instalace u konce. Pokračujte částí Přenos snímků do počítače (A 21). 20 Instalace aplikace Nikon Transfer

21 Přenos snímků do počítače Používejte spolehlivý zdroj energie Při dlouhodobém používání fotoaparátu doporučuje společnost Nikon používat baterie s dostatečným napětím nebo napájecí adaptér EH-65A (prodávaný samostatně společností Nikon). Nepoužívejte jiné síťové adaptéry, jinak dojde k zahřátí nebo závadám fotoaparátu. Pokud používáte OS Windows 2000 Professional Přeneste snímky uložené na paměťové kartě do počítače pomocí čtečky paměťových karet nebo podobného zařízení (A 23). 1 Vypněte fotoaparát. 2 Propojte fotoaparát s počítačem pomocí dodaného USB kabelu. Správně zorientujte konektor a rovně jej zasuňte. Nepřipojujte ani neodpojujte kabel s použitím nadměrné síly. Přenos snímků do počítače 21

22 3 Zapněte fotoaparát. Indikace zapnutí přístroje se rozsvítí. Windows Vista Při zobrazení dialogového okna pro automatické přehrání vyberte možnost Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Kopírovat obrázky do složky v počítači pomocí Nikon Transfer). Dojde ke spuštění programu Nikon Transfer. Chcete-li tento dialog příště vynechat, označte políčko Always do this for this device: (U tohoto zařízení vždy provést následující akce:). Windows XP Při zobrazení dialogového okna pro automatické přehrání vyberte možnost Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer Kopírovat obrázky do složky v počítači) a klepněte na možnost OK. Dojde ke spuštění programu Nikon Transfer. Chcete-li tento dialog příště vynechat, označte políčko Always use this program for this action. (Pro tuto akci vždy použít tento program.). Mac OS X Program Nikon Transfer se spustí automaticky, pokud byla vybrána volba Yes vdialogovém okně automatického spuštění při první instalaci programu Nikon Transfer. 4 Ověřte, zda je zdrojové zařízení zobrazeno na panelu Source (Zdroj) možností přenášení a klepněte na tlačítko Start Transfer (Zahájit přenos). Zdrojové zařízení Tlačítko Start Transfer (Zahájit přenos) Při standardním nastavení programu Nikon Transfer jsou do počítače přenášeny všechny snímky. 22 Přenos snímků do počítače

23 Při standardním nastavení programu Nikon Transfer se automaticky otevře adresář, do kterého jsou snímky přenášeny. Další informace o programu Nikon Transfer najdete v nápovědě v programu Nikon Transfer. 5 Odpojte fotoaparát. Vypněte fotoaparát a odpojte USB kabel. Snímky lze prohlížet v prohlížeči dodaném s operačním systémem. Informace pro uživatele OS Windows 2000 Professional K přenosu snímků uložených na paměťové kartě použijte čtečku paměťových karet nebo obdobné zařízení. Pokud je kapacita vaší paměťové karty větší než 2 GB, nebo je kompatibilní se standardem SDHC, musí vybrané zařízení tuto paměťovou kartu podporovat. Ve výchozím nastavení programu Nikon Transfer se program Nikon Transfer spustí automaticky při vložení paměťové karty do čtečky karet nebo podobného zařízení. Viz krok 4 v části Přenos snímků do počítače (A 22). Nepřipojujte fotoaparát k počítači. Pokud je fotoaparát připojen k počítači, zobrazí se dialogové okno Found New Hardware Wizard (Průvodce přidáním nového hardwaru). V takovém případě zavřete dialogové okno pomocí tlačítka Cancel (Zrušit) a odpojte fotoaparát od počítače. Pokud chcete přenést snímky uložené v interní paměti fotoaparátu do počítače, nejprve snímky zkopírujte na paměťovou kartu pomocí fotoaparátu. Strany 61, 91 a 95 Uživatelské příručky Přenos snímků do počítače 23

24 Další funkce fotoaparátu COOLPIX P60 a Priorita obličeje Je možné použít funkci priorita zaostření na tvář, se kterou fotoaparát nalézá tváře azaostřuje na ně. Funkci priorita zaostření na tvář lze použít v režimu vysoké citlivosti, režimech P a M a v motivových programech b (portrét) a e (noční portrét). Strana 87 v Uživatelské příručce c D-Lighting Zjasňuje a zvýrazňuje detaily objektů ve stínech a v protisvětle. Strana 50 v Uživatelské příručce PictBridge Umožňuje tisknout snímky přímo z fotoaparátu. Strana 67 v Uživatelské příručce Technická podpora a informace jsou k dispozici na těchto internetových stránkách: Pro uživatele v USA: Pro uživatele v Evropě a Africe: Pro uživatele v Asii, Oceánii a na Středním východě: YP8B01(1L) 6MMA281L-01

25 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz

26 Informace o obchodních značkách Microsoft a Windows Vista jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích. Macintosh, Mac OS a QuickTime jsou obchodní značky společnosti Apple Inc. Adobe a Acrobat jsou registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems Inc. Logo SD je obchodní značka společnosti SD Card Association. PictBridge je obchodní značka. Všechna ostatní obchodní jména produktů uváděná v tomto návodu a další dokumentaci dodávané s výrobkem Nikon jsou registrované obchodní značky příslušných společností.

27 Úvod První kroky A bce y Základní fotografování a přehrávání snímků: Režim Auto Fotografování přizpůsobené motivu B Režim vysoké citlivosti ISO P M Režimy P a M c Přehrávání detailně D Videosekvence E Zvukové záznamy Propojení fotoaparátu s televizorem, počítačem a tiskárnou d Menu fotografování, přehrávání a nastavení Technické informace i

28 Pro vaši bezpečnost Abyste zabránili poškození vašeho přístroje Nikon a vyvarovali se případného poranění či poranění dalších osob, přečtěte si před použitím fotoaparátu pečlivě níže uvedené bezpečnostní pokyny. Tyto bezpečnostní pokyny umístěte tak, aby si je mohli přečíst všichni potenciální uživatelé přístroje. Možné následky, ve které by mohlo vyústit neuposlechnutí pokynů zde uvedených, jsou označeny následujícím symbolem: Tento symbol znamená varování informace takto označené je nutné si přečíst před použitím výrobku Nikon, aby se zamezilo možnému poranění. VAROVÁNÍ V případě výskytu závady přístroj vypněte Pokud zjistíte, že z přístroje nebo síťového zdroje vychází neobvyklý zápach či kouř, odpojte síťový zdroj avyjměte z přístroje baterie. Dejte pozor, abyste se při tom nepopálili. Budete-li pokračovat v používání přístroje, může dojít k úrazu. Po vyjmutí/odpojení zdroje energie odneste přístroj na kontrolu do autorizovaného servisu společnosti Nikon. Přístroj nedemontujte Dotykem těla a vnitřních částí fotoaparátu může dojít k poranění. Opravy přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Dojde-li k poškození fotoaparátu při pádu nebo jiné nehodě, odpojte napájení nebo vyjměte baterie a odneste přístroj na kontrolu do autorizovaného servisu společnosti Nikon. Nepoužívejte fotoaparát ani síťový zdroj v prostředí s výskytem hořlavých plynů Nepoužívejte elektronická zařízení vprostředí s výskytem hořlavých plynů, v opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu. Při použití řemínku fotoaparátu dbejte náležité opatrnosti Fotoaparát na řemínku nikdy nezavěšujte okolo krku dětí předškolního a mladšího školního věku. Vybavení uchovávejte mimo dosah dětí Zvláště dbejte na to, aby se baterie nebo jiné malé součástky nedostaly do úst malým dětem. ii

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Úvod Jednotlivé části a hlavní funkce fotoaparátu Základy snímání a přehrávání Funkce fotografování Funkce přehrávání Nahrávání a přehrávání videosekvencí Obecné

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Úvod i Obsah xi Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava pro fotografování 6 Základní operace fotografování a přehrávání 12 Fotografické funkce 22 Funkce přehrávání

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a uložte

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Orientace v návodu Požadované informace naleznete na následujících místech: i Obsah str. viii xiii Zde naleznete jednotlivé funkce a položky menu. i Rejstřík otázek

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Orientace v návodu Požadované informace naleznete v následujících částech: i Obsah 0 x xvii Zde naleznete jednotlivé funkce a položky menu. i Rejstřík otázek a odpovědí

Více

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu User Manual WB5000 Pokyny Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup. Instalace ovladače a aplikace Pořízení snímku Připojení kabelu rozhraní USB Kontrola zapnutí fotoaparátu Kontrola [Vyměnitelný

Více

Česky. Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC E600 i

Česky. Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC E600 i Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze CZ Vítejte Používání fotoaparátu DC E600 i Autorské právo Copyright 2005 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována,

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str. 192-199). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte

Více

Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Klepněte na téma. Časté otázky. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Klepněte na téma. Časté otázky. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73 Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Uživatelská Příručka

Uživatelská Příručka Uživatelská Příručka HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP HMX-QF20BP www.samsung.com/register Pro záznam filmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu.

Více

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register HMX-H200BP/HMX-H200SP/HMX-H200LP/HMX-H200RP HMX-H203BP/HMX-H203SP/HMX-H203LP/HMX-H203RP HMX-H204BP/HMX-H204SP/HMX-H204LP/HMX-H204RP

Více

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání CEL-SP4TA2H1 Videokamera HD Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Uživatelská Příručka. Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením. www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP

Uživatelská Příručka. Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením. www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP Uživatelská Příručka Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP pøed pøeètením této uživatelské pøíruèky BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ Co znamenají ikony a značky v

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL CEL-SN3KA2H0 Videokamera HD Návod k používání PAL Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

Definování snímku pro tisk

Definování snímku pro tisk Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem,

Více

Copyright 1999 společnost Hewlett-Packard.

Copyright 1999 společnost Hewlett-Packard. digitální fotoaparát hp photosmart 318 uživatelská příručka Copyright 1999 společnost Hewlett-Packard. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována nebo překládána

Více

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model Návod k obsluze Konferenční IP telefon Model KX-NT700 Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod. Po přečtení si jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE 2009 Sony Corporation 4-141-567-11(1) CZ Použití příručky Příručka k produktu Handycam Tato příručka Příručka k produktu Handycam obsahuje

Více

T76GPS T76GPS TV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

T76GPS T76GPS TV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GOCLEVER TAB T76GPS T76GPS TV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před instalací a prvním použitím si přečtěte tuto příručku.

Více

GT-S5220. Uživatelská příručka

GT-S5220. Uživatelská příručka GT-S5220 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více