Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače"

Transkript

1 Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz

2 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte, zda sada obsahuje vše, co je uvedeno níže. Digitální fotoaparát COOLPIX P60 Dvě alkalické baterie LR6 (velikost AA)* Řemínek fotoaparátu Kabel USB UC-E6 Kabel A/V EG-CP14 Stručný návod k obsluze (tento návod) Uživatelská příručka Záruční list Disk CD-ROM Software Suite * Dodané baterie jsou určeny pouze pro testovací účely. POZNÁMKA: Paměťová karta není součástí dodávky. Seznam schválených paměťových karet naleznete na straně 112 Uživatelské příručky. Zobrazení Uživatelské příručky pro fotoaparát na disku CD-ROM Uživatelskou příručku lze prohlížet pomocí programů Adobe Reader nebo Adobe Acrobat Reader verze 5.0 nebo vyšší, které jsou volně ke stažení na webových stránkách společnosti Adobe. 1 Spusťte počítač a vložte disk CD-ROM s Uživatelskou příručkou. 2 Poklepejte na ikonu disku CD COOLPIX P60 v okně Počítač (Windows Vista) nebo Tento počítač (Windows XP/2000) nebo na ploše (Macintosh). 3 Poklepáním na ikonu INDEX.pdf zobrazte obrazovku pro výběr jazyka. Klepněte na požadovaný jazyk a zobrazte Uživatelskou příručku. A: Tento symbol znamená, že na jiném místě tohoto návodu jsou k dispozici podrobnější informace. 2 Úvod

3 A/V OUT A/V OUT A/V OUT První kroky Krok 1 Upevnění řemínku fotoaparátu Upevněte řemínek fotoaparátu níže vyobrazeným způsobem kočku na těle fotoaparátu. Krok 2 Vložení baterií 2.1 Otevřete krytku slotu pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterii Vložte baterie. Při vkládání baterií dodržte správnou polohu pozitivních (+) a negativních ( ) pólů baterií. 2.3 Zavřete krytku slotu pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterii. 1 2 První kroky 3

4 Krok 3 Zapnutí fotoaparátu 3.1 Otočte volič expozičních režimů do polohy A (auto). Tato příručka popisuje pořizování snímků v režimu A (auto), automatickém režimu typu zaměř a stiskni, vhodném pro začátečníky v oblasti digitálních fotoaparátů. V tomto režimu fotoaparát automaticky upravuje potřebná nastavení. 3.2 Zapněte fotoaparát stisknutím hlavního vypínače. Na okamžik se rozsvítí indikace zapnutí přístroje (zeleně) a zapne se monitor nebo elektronický hledáček. Dalším stisknutím hlavního vypínače fotoaparát vypnete. Po vypnutí fotoaparátu zhasne indikace zapnutí přístroje a vypne se monitor a elektronický hledáček. Otevření krytky slotu pro paměťovou kartu/krytky prostoru pro baterie Vypněte fotoaparát a před otevřením krytky prostoru pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterie se ujistěte, že indikace zapnutí přístroje, monitor a elektronický hledáček jsou také vypnuté. Podržte fotoaparát horní stranou dolů, abyste zabránili vypadnutí baterií. Funkce pro úsporu energie Není-li v režimu fotografování provedena po dobu pěti sekund žádná operace, vypne se monitor nebo elektronický hledáček pro úsporu energie. Původní jas monitoru se obnoví použitím libovolného ovládacího prvku fotoaparátu. Není-li po dobu 30 sekund (výchozí nastavení) provedena žádná operace, vypne se monitor nebo elektronický hledáček a fotoaparát přejde do pohotovostního režimu. V pohotovostním režimu kontrolka zapnutí bliká, a pokud není po dobu dalších tří minut provedena žádná operace, fotoaparát se automaticky vypne. Podporované baterie Chcete-li použít jiné baterie, než dodané alkalické baterie, informujte se na stránce 111 Uživatelské příručky. 4 První kroky

5 Paměťové karty Ve výchozí konfiguraci se snímky ukládají do interní paměti (cca 12 MB). V případě potřeby můžete pro další ukládání použít výměnnou paměťovou kartu Secure Digital (SD). Interní paměť se používá pro záznam, mazání a přenos snímků pouze v případě, že není vložena paměťová karta. Pro vložení paměťové karty: 1 Vypněte fotoaparát a zkontrolujte, zda nesvítí indikace zapnutí přístroje a zda je vypnutý monitor a elektronický hledáček. 2 Otevřete krytku prostoru pro baterie/krytku slotu pro paměťovou kartu postupem uvedeným v kroku 2.1 (A 3) azasuňte paměťovou kartu tak daleko do slotu, až zaklapne do aretované polohy. Vložte paměťovou kartu tak, jak je vidět na obrázku vpravo, nevkládejte ji spodní stranou vzhůru ani převráceně. Po vložení paměťové karty zavřete krytku prostoru pro paměťovou kartu, viz krok 2.3 (A 3). Podržte fotoaparát horní stranou dolů, abyste zabránili vypadnutí baterií. 3 Zapněte fotoaparát. Zobrazí-li se hlášení, které můžete vidět na obrázku vpravo, je třeba paměťovou kartu před použitím ve fotoaparátu naformátovat. Stisknutím tlačítka dolů multifunkčního voliče (A 6) označte Ano a stiskněte tlačítko k. Zobrazí se dialog pro potvrzení. Pro zahájení formátování vyberte volbu Formátovat a stiskněte tlačítko k. Pozor, formátování trvale vymaže všechny snímky a ostatní data na paměťové kartě. Před zahájením Karta není zformátovaná. Formátovat kartu? formátování se proto ujistěte, že máte vytvořeny kopie všech snímků, které chcete archivovat. Dokud nebude formátování dokončeno, nevypínejte fotoaparát ani neotvírejte krytku slotu pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterii. Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, vypněte fotoaparát a zkontrolujte, zda nesvítí indikace zapnutí přístroje a zda je vypnutý monitor a elektronický hledáček. Otevřete krytku prostoru pro baterii/krytku slotu pro paměťovou kartu a stiskněte kartu lehce směrem dovnitř pro uvolnění aretace a částečné povysunutí karty. Poté lze kartu ručně vyjmout. Ne Ano První kroky 5

6 Krok 4 Vyberte jazyk a nastavte hodiny fotoaparátu Po prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí menu pro výběr jazyka. Při volbě jazyka a nastavení data a času postupujte podle níže uvedených kroků. Multifunkční volič Pomocí multifunkčního voliče vyberte a potvrďte nastavení. Multifunkční volič se ovládá stisknutím směru nahoru, dolů, doprava nebo doleva nebo stisknutím tlačítka k. Posun kurzoru nahoru. Potvrzení výběru Přechod na předchozí obrazovku (posun kurzoru doleva). Přechod na následující obrazovku (posun kurzoru doprava). Posun kurzoru dolů. V následujících pokynech jsou tlačítka multifunkčního voliče používaná k provedení operací označena bílými kroužky Datum Nastavit čas a datum? Ne Ano 4.3 Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko k. Časové pásmo London, Casablanca Letní čas Stiskněte tlačítko k. Zobrazí se menu nastavení domácí časové zóny. Vyberte volbu Ano a stiskněte tlačítko k. Zobrazí se menu nastavení časové zóny. Je-li aktuálně v platnosti letní čas, vyberte pomocí multifunkčního voliče Letní čas a volbu potvrďte tlačítkem k. Stiskněte multifunkční volič směrem nahoru pro návrat ke kroku První kroky

7 4.4 Domácí časové pásmo 4.5 Datum D M R London, Casablanca Zpět Zvolte svoji domácí časovou zónu astiskněte tlačítko k. Zobrazí se menu pro nastavení data. Nastavte datum. Upravte vybranou položku stisknutím tlačítka multifunkčního voliče nahoru nebo dolů. Stisknutím tlačítka doprava lze výběr posouvat v následujícím pořadí. D (den) M (měsíc) R (rok) hodina minuta D M R (pořadí, ve kterém jsou zobrazeny den, měsíc arok) Stisknutím multifunkčního voliče směrem doleva se vrátíte k předchozí položce. 4.6 Datum Zvolte pořadí zobrazení dne, měsíce a roku a stiskněte tlačítko k. D 15 M 05 R 2008 Nastavení se uloží, monitor přejde do režimu fotografování a objektiv se vysune Chcete-li změnit aktuální datum a čas, vyberte položku Datum v části Datum v menu nastavení a postupujte podle pokynů uvedených v krocích 4.5 a 4.6. Chcete-li změnit nastavení časového pásma a letního času, vyberte položku Časové pásmo v části Datum v menu nastavení. Strany 16, 96 a 99 Uživatelské příručky První kroky 7

8 Fotografování Krok 1 Kontrola indikací na monitoru/ v elektronickém hledáčku Zkontrolujte stav baterie a počet zbývajících snímků. Elektronický hledáček x Indikace stavu baterie BEZ INDIKACE Baterie jsou plně nabité. B N Baterie je vybitá. Baterie jsou slabé, připravte se na jejich výměnu. Nelze fotografovat. Vložte nové baterie. Ikona Redukce vibrací (VR) Redukce vibrací omezuje důsledky chvění fotoaparátu. Strana 105 v Uživatelské příručce Čas závěrky Clona Počet zbývajících snímků Režim fotografování Symbol A se zobrazuje v režimu A (auto). Kvalita obrazu (W)/Velikost obrazu (F) Zobrazí se aktuální nastavení kvality a velikosti obrazu. Výchozími nastaveními jsou W (Normální) pro kvalitu obrazu a F ( ) pro velikost snímku. Strany 76 a 77 Uživatelské příručky Indikace interní paměti Snímky jsou zapisovány do interní paměti (přibližně 12 MB). Pokud je ve fotoaparátu vložena paměťová karta, symbol C není zobrazen a snímky jsou zapisovány na paměťovou kartu. Zobrazení a skrytí indikátorů Mezi zobrazením monitoru a elektronického hledácku prepnete stisknutím x (monitor) a indikátory skryjete nebo zobrazíte takto: Zapnutý monitor (indikátory zobrazeny) Zapnutý monitor (indikátory nezobrazeny) Zapnutý elektronický hledáček (indikátory zobrazeny) Zapnutý elektronický hledáček (indikátory nezobrazeny) Zapnutý monitor (indikátory zobrazeny) Strana 8 v Uživatelské příručce 8 Fotografování

9 Krok 2 Příprava fotoaparátu Fotoaparát uchopte pevně oběma rukama. Dejte pozor, abyste prsty nebo jinými objekty nezakrývali objektiv, reflektor blesku, pomocné světlo AF nebo mikrofon. Krok 3 Určení výřezu snímku Výřez snímku určete tak, aby se fotografovaný objekt nacházel v blízkosti středu monitoru nebo elektronického hledáčku. Pomocí tlačítek zoomu můžete měnit kompozici, tj. přibližovat objekt nebo naopak rozšiřovat záběr pro zobrazení větší části scény. Tlačítka zoomu Stisknutím tlačítka g zvětšíte objekt tak, že bude vyplňovat větší část záběru. Stisknutím tlačítka f objekt zmenšíte azvětšíte oblast viditelnou na snímku. Strana 22 v Uživatelské příručce Fotografování 9

10 Krok 4 Zaostření a expozice snímku 4.1 Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny (do místa lehkého odporu). Fotoaparát automaticky zaostří na objekt v centrálním zaostřovacím poli. Zaostření a expozice zůstanou zablokovány po dobu stisknutí tlačítka spouště do poloviny. Za stálého držení tlacítka spoušte stisknutého do poloviny zkontrolujte oblast zaostrení a kontrolku blesku. Zaostřovací pole Svítí zeleně Bliká červeně Kontrolka blesku Svítí Bliká Vypnuto Objekt je zaostřen. Fotoaparát není schopen zaostřit. Změňte kompozici a pokus opakujte. Více informací naleznete v kapitole Autofokus na straně 25 Uživatelské příručky. Při expozici snímku dojde k odpálení záblesku. Blesk se nabíjí*. Blesk je vypnutý nebo není potřebný. * Když mají baterie nízké napětí, monitor nebo elektronický hledáček se vypnou a zůstanou vypnuté, dokud nebude blesk zcela nabitý. 4.2 Domáčkněte tlačítko spouště až na doraz pro expozici snímku. Při stisknutí tlačítka spouště nepoužívejte sílu. Jinak může dojít k rozhýbání fotoaparátu a rozmazání snímků. 10 Fotografování

11 Krok 5 Prohlížení snímků Stiskněte tlačítko c. Fotoaparát se přepne do režimu přehrávání a snímky se zobrazí v režimu přehrávání jednotlivých snímků. c Pomocí multifunkčního voliče si můžete prohlédnout ostatní snímky. Stisknutím multifunkčního voliče směrem dolů nebo doprava zobrazujete snímky vpořadí jejich záznamu, stisknutím voliče směrem nahoru nebo doleva zobrazujete snímky v opačném pořadí. Zobrazení předchozího snímku Zobrazení dalšího snímku Stisknutím tlačítka c nebo tlačítka spouště přepnete do režimu fotografování. V režimu přehrávání jednotlivých snímků lze provádět následující operace. Zvětšení zobrazeného snímku Pro Strany 8 a 26 Uživatelské příručky Mazání nepotřebných snímků Pro vymazání aktuálně zobrazeného snímku stiskněte tlačítko l. Po zobrazení dialogu pro potvrzení vyberte pomocí multifunkčního voliče možnost Ano. Stiskněte tlačítko k pro vymazání snímku. Vymazané snímky nelze obnovit. Pro návrat bez vymazání snímku vyberte Ne a stiskněte tlačítko k. Použijte g (i) Zobrazení skupin 4, 9 nebo 16 náhledů snímků (přehrávání náhledů snímků) f (h) Zobrazení menu přehrávání d Záznam/přehrání zvukové poznámky k Přepnutí mezi zobrazením monitoru a elektronického hledáčku a skrytí nebo zobrazení informací o fotografii nebo údajů o snímání. x Vymazat 1 snímek? Ne Ano Fotografování 11

12 Další funkce Režim blesku, Samospoušť, režim Ostření a Kompenzace expozice K provedení následujících nastavení v režimu fotografování použijte multifunkční volič. Režim blesku Dostupné režimy blesku jsou U (auto), V (automatická aktivace blesku s předbleskem proti červeným očím), W (trvale vypnutý blesk), X (trvale zapnutý blesk), Y (synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky) a Z (synchronizace blesku na druhou lamelu závěrky). Strana 28 v Uživatelské příručce Režim blesku Kompenzace expozice Korekce expozice se používá k úpravě expozičních parametrů nastavených fotoaparátem pro získání světlejších nebo tmavších snímků. Je-li snímek příliš tmavý, nastavte korekci expozice směrem k +. Je-li snímek příliš světlý, nastavte korekci expozice směrem k. Strana 32 v Uživatelské příručce Ostření Režim Zvolte mezi režimy A (Autofokus), B (Nekonečno), se kterým fotoaparát zaostřuje na krajinu ve vzdálenosti 5 m nebo více, a režimem D (Makro), se kterým fotoaparát zaostřuje již na vzdálenost 10 cm od objektivu. Strana 31 v Uživatelské příručce Ostření Samospoušť Fotoaparát je vybaven desetisekundovou a dvousekundovou samospouští. Strana 30 v Uživatelské příručce Samospoušť 12 Další funkce

13 Výběr režimu fotografování Zarovnejte ikonu režimu se značkou vedle voliče režimů otáčením voliče. P, M: Upravte nastavení menu fotografování, jako jsou vyvážení bílé a citlivost ISO, a také režim sériového snímání pro režim P (programová automatika) nebo M (manuální). Strany 43 a 44 Uživatelské příručky A Auto: Jednoduchý režim typu zaměř a stiskni, vhodný pro začátečníky v oblasti digitálních fotoaparátů (A 8). B Vysoká citlivost: Tento režim snižuje riziko rozmazání snímků v případě fotografování za nízké hladiny osvětlení. Strana 42 v Uživatelské příručce D Video: Tento režim vyberte, chcete-li nahrávat videosekvence. Strana 54 v Uživatelské příručce z Nastavení: Zobrazí menu nastavení. Strana 96 v Uživatelské příručce b Portrét, c Krajina, e Noční portrét, y Motivový program: Pomocí tohoto režimu automaticky upravíte nastavení tak, aby vyhovovala zvolenému objektu, nebo můžete nahrát pouze zvuk pomocí režimu záznamu zvuku (A 14). Používání tlačítka d Stiskněte tlačítko d, zobrazte aktuální menu a pomocí multifunkčního voliče (A 6) vyberte požadovanou volbu. Opětovným stisknutím tlačítka d menu opustíte. Strana 12 v Uživatelské příručce Je-li v pravém spodním rohu menu zobrazen symbol M, lze stisknutím tlačítka g (j) zobrazit nápovědu k aktuální položce menu. Opětovným stisknutím tlačítka g (j) zobrazíte menu. Strana 13 v Uživatelské příručce Menu fotografování Kvalita obrazu Velikost obrazu Optimalizace snímku Vyvážení bílé Citlivost Ukončit Další funkce 13

14 Motivové programy Jednoduchým otočením voliče režimů do polohy b, c nebo e se aktivuje režim vhodný pro portréty, snímky krajin nebo noční portréty. Motivový program b Portrét c Krajina e Noční portrét Popis Pro brilantní portrétní snímky. Fotoaparát vyhledá tvář portrétované osoby a zaostří na ni. Pro živé snímky krajin a městských panoramat. Pro portréty s večerní či noční krajinou v pozadí. Fotoaparát vyhledá tvář portrétované osoby a zaostří na ni. Strana 35 v Uživatelské příručce 14 Další funkce

15 Ve výchozím nastavení aktivuje otočení voliče režimů do polohy y motivový program vhodný pro párty a jiné scény v interiéru (motivový program Párty/ interiér). Stisknutím tlačítka d zobrazte menu programů a pomocí multifunkčního voliče označte a vyberte motivový program. Nastavení fotoaparátu se optimalizuje pro vybraný typ scény. Menu programů Párty/interiér Pláž/sníh Západ slunce Úsvit/soumrak Noční krajina Ukončit Motivový program f Párty/interiér g Pláž/sníh h Západ slunce i Úsvit/soumrak j Noční krajina d Sport k Makro l Muzeum m Ohňostroj n Reprodukce o Protisvětlo p Panoráma asistent E Záznam zvuku Popis Pro společenská setkání a další aktivity v interiérech. Pro jasně osvětlené plochy vody, písku nebo sněhu. Pro živé snímky východu a západu slunce. Pro snímky slabě osvětlené krajiny pořizované za rozbřesku nebo po západu slunce. Pro noční krajiny. Pro dynamické akční snímky. Pro fotografování zblízka. Pro fotografování v interiérech, kde je zakázáno pracovat sbleskem. Pro fotografování ohňostrojů pomocí dlouhých časů závěrky. Pro kresby, rukopisy nebo tištěný text. Objekty v protisvětle. Pro panoramata. Záznam zvuku. Stisknutím tlačítka c v režimu záznamu zvuku přehrajete nahrané zvukové soubory. Strana 36 v Uživatelské příručce Další funkce 15

16 Instalace aplikace Nikon Transfer Program Nikon Transfer slouží ke kopírování (přenosu) snímků do počítače. Nainstalujte program Nikon Transfer z dodaného disku CD-ROM Software Suite. Další informace získáte v rámci informací nápovědy, které jsou součástí disku CD Software Suite nebo programu Nikon Transfer. Dříve než začnete: Systémové požadavky programu Nikon Transfer Ujistěte se, že váš počítač splňuje následující požadavky. CPU OS 1 Místo na pevném disku RAM Grafická karta Další Windows Doporučený je procesor Intel Celeron, Pentium 4 nebo Core s taktovacím kmitočtem 1 GHz nebo více Předinstalované verze operačních systémů Windows Vista (32bitové verze Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional), Windows 2000 Professional 2 Service Pack 4 Macintosh PowerPC G4 nebo G5, nebo CPU Intel Core nebo Xeon (Universal Binary) avestavěný port USB Mac OS X (verze a ) 60 MB pro instalaci; 1 GB pro běh aplikace Nikon Transfer Windows Vista: 512 MB nebo více s minimálně 128 MB volného místa Windows XP, Windows 2000 Professional: 256 MB nebo více sminimálně 128 MB volného místa pixelů nebo více (doporučeno nebo více) s 16bitovou barevnou hloubkou nebo vyšší Podporovány jsou jen počítače se zabudovanými porty USB 1 Nejnovější informace o kompatibilitě operačních systémů naleznete na webových stránkách společnosti Nikon. 2 Je-li váš počítač vybaven operačním systémem Windows 2000 Professional, fotoaparát COOLPIX P60 k němu není možné připojit. Přeneste snímky uložené na paměťové kartě do počítače pomocí čtečky paměťových karet nebo podobného zařízení (A 23). 16 Instalace aplikace Nikon Transfer

17 Před instalací Před zahájením instalace programu Nikon Transfer ukončete všechny programy avypněte antivirový software. Během instalace, užívání a odinstalování programu Nikon Transfer Přihlaste se jako administrátor. POZNÁMKA: V závislosti na verzi vámi používaného operačního systému se mohou dialogy zobrazované během instalace lišit od těch, které jsou uvedeny v tomto návodu. Obrázky v tomto návodu pocházejí z operačního systému Windows Vista. 1 Zapněte počítač a vložte do jednotky CD-ROM instalační disk CD Software Suite. Windows Vista Výběrem položky Run Welcome.exe (Spustit Welcome.exe) v dialogovém okně AutoPlay spusťte instalační program. Pokračujte krokem 3. Windows XP/2000 Automaticky se spustí program Install Center. Pokračujte krokem 3. Nedojde-li k automatickému spuštění programu Install Center (pouze systém Windows) Windows Vista/XP Otevřete okno Počítač výběrem položky Computer (Počítač) z nabídky Start (Windows Vista), nebo otevřete okno Tento počítač výběrem položky My Computer (Tento počítač) z nabídky Start (Windows XP) a poklepejte na ikonu disku CD-ROM Software Suite. Windows 2000 Professional Poklepejte na ikonu My Computer (Tento počítač) na ploše a poté poklepejte na ikonu disku CD Software Suite. Mac OS X Automaticky se otevře složka Software Suite. Poklepejte na ikonu Welcome. Pokud se složka automaticky neotevře, poklepejte na ikonu disku CD Software Suite na ploše. 2 Zadejte administrátorské jméno a heslo a klepněte na OK (pouze Macintosh). Instalace aplikace Nikon Transfer 17

18 3 Zvolte jazyk a klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se dialogové okno instalačního programu balíčku Software Suite. Pokud je již aplikace Nikon Transfer nainstalována Pokud je aplikace Nikon Transfer již nainstalována, dialogové okno Language Selection (Výběr jazyka) se nezobrazí. Okno programu Install Center se zobrazí v jazyce vybraném při první instalaci programu Nikon Transfer. 4 Klepněte na tlačítko Nikon Standard Install (Standardní instalace Nikon). Nainstalujte program Nikon Transfer a související aplikace. Další možnosti instalace Custom Install (Uživatelská instalace): Instalace vybraného softwaru. Link to Nikon (Odkaz na stránky Nikon): Stažení zkušebních verzí softwaru Nikon z webové stránky společnosti Nikon nebo webových stránek technické podpory společnosti Nikon (vyžaduje připojení k síti Internet). Install Guide (Instalační příručka): Zobrazení informací nápovědy obsažených na disku CD-ROM Software Suite. 18 Instalace aplikace Nikon Transfer

19 5 Nainstalujte program Panorama Maker. Windows Klepněte na tlačítko Next (Další) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Mac OS X Zobrazí se obrazovka s licenční smlouvou. Po přečtení a seznámení se s obsahem této smlouvy klepněte na tlačítko Accept (Souhlasím) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Pokračujte krokem 7. 6 Klepnutím na tlačítko Yes (Ano) nainstalujete software QuickTime* (pouze Windows). U některých počítačů může instalace trvat několik minut. * Informace o podpoře systému Windows Vista naleznete na webových stránkách společnosti Apple Inc. Společnost Nikon doporučuje stažení a instalaci té nejaktuálnější verze programu QuickTime pro Windows Vista. 7 Nainstalujte program Nikon Transfer. Windows Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se obrazovka s licenční smlouvou. Po přečtení a seznámení se s obsahem této smlouvy přijměte její podmínky klepnutím na tlačítko Yes (Ano) a zobrazte soubor ReadMe. Po přečtení obsahu souboru, který může obsahovat důležité informace, které nemohly být uvedeny zde, klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Pokračujte krokem 9. Mac OS X Zobrazí se obrazovka s licenční smlouvou. Po přečtení a seznámení se s obsahem této smlouvy klepněte na tlačítko Accept (Souhlasím) a pro dokončení instalace postupujte podle instrukcí na obrazovce. Instalace aplikace Nikon Transfer 19

20 8 Aktivujte nastavení automatického spouštění programu Auto-Launch (pouze Macintosh). Během zobrazení dialogového okna Auto-Launch (Automatické spuštění), klepněte na tlačítko Yes (Ano) a nastavte automatické spouštění programu Nikon Transfer při každém připojení fotoaparátu k počítači. Nastavení Auto-Launch Automatické spouštění programu je možné aktivovat také po instalaci programu Nikon Transfer, a to označením políčka Launch automatically when device is attached (Spustit automaticky při připojení fotoaparátu) na panelu Preferences (Předvolby) v dialogovém okně s nastavením možností přenosu. 9 Klepněte na Finish (Dokončit) (Windows) nebo Quit (Vypnout) (Macintosh) a podle instrukcí na obrazovce zavřete okno Install Center. Pokud budete požádáni o restartování počítače, postupujte podle pokynů na obrazovce. Microsoft DirectX 9 (pouze Windows XP/2000) Není-li nainstalováno rozhraní DirectX 9, zobrazí se dialogové okno instalačního programu rozhraní DirectX 9. Nainstalujte rozhraní DirectX 9 podle pokynů na obrazovce. 10 Vyjměte instalační disk CD Software Suite z jednotky CD-ROM. Tím je instalace u konce. Pokračujte částí Přenos snímků do počítače (A 21). 20 Instalace aplikace Nikon Transfer

21 Přenos snímků do počítače Používejte spolehlivý zdroj energie Při dlouhodobém používání fotoaparátu doporučuje společnost Nikon používat baterie s dostatečným napětím nebo napájecí adaptér EH-65A (prodávaný samostatně společností Nikon). Nepoužívejte jiné síťové adaptéry, jinak dojde k zahřátí nebo závadám fotoaparátu. Pokud používáte OS Windows 2000 Professional Přeneste snímky uložené na paměťové kartě do počítače pomocí čtečky paměťových karet nebo podobného zařízení (A 23). 1 Vypněte fotoaparát. 2 Propojte fotoaparát s počítačem pomocí dodaného USB kabelu. Správně zorientujte konektor a rovně jej zasuňte. Nepřipojujte ani neodpojujte kabel s použitím nadměrné síly. Přenos snímků do počítače 21

22 3 Zapněte fotoaparát. Indikace zapnutí přístroje se rozsvítí. Windows Vista Při zobrazení dialogového okna pro automatické přehrání vyberte možnost Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Kopírovat obrázky do složky v počítači pomocí Nikon Transfer). Dojde ke spuštění programu Nikon Transfer. Chcete-li tento dialog příště vynechat, označte políčko Always do this for this device: (U tohoto zařízení vždy provést následující akce:). Windows XP Při zobrazení dialogového okna pro automatické přehrání vyberte možnost Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer Kopírovat obrázky do složky v počítači) a klepněte na možnost OK. Dojde ke spuštění programu Nikon Transfer. Chcete-li tento dialog příště vynechat, označte políčko Always use this program for this action. (Pro tuto akci vždy použít tento program.). Mac OS X Program Nikon Transfer se spustí automaticky, pokud byla vybrána volba Yes vdialogovém okně automatického spuštění při první instalaci programu Nikon Transfer. 4 Ověřte, zda je zdrojové zařízení zobrazeno na panelu Source (Zdroj) možností přenášení a klepněte na tlačítko Start Transfer (Zahájit přenos). Zdrojové zařízení Tlačítko Start Transfer (Zahájit přenos) Při standardním nastavení programu Nikon Transfer jsou do počítače přenášeny všechny snímky. 22 Přenos snímků do počítače

23 Při standardním nastavení programu Nikon Transfer se automaticky otevře adresář, do kterého jsou snímky přenášeny. Další informace o programu Nikon Transfer najdete v nápovědě v programu Nikon Transfer. 5 Odpojte fotoaparát. Vypněte fotoaparát a odpojte USB kabel. Snímky lze prohlížet v prohlížeči dodaném s operačním systémem. Informace pro uživatele OS Windows 2000 Professional K přenosu snímků uložených na paměťové kartě použijte čtečku paměťových karet nebo obdobné zařízení. Pokud je kapacita vaší paměťové karty větší než 2 GB, nebo je kompatibilní se standardem SDHC, musí vybrané zařízení tuto paměťovou kartu podporovat. Ve výchozím nastavení programu Nikon Transfer se program Nikon Transfer spustí automaticky při vložení paměťové karty do čtečky karet nebo podobného zařízení. Viz krok 4 v části Přenos snímků do počítače (A 22). Nepřipojujte fotoaparát k počítači. Pokud je fotoaparát připojen k počítači, zobrazí se dialogové okno Found New Hardware Wizard (Průvodce přidáním nového hardwaru). V takovém případě zavřete dialogové okno pomocí tlačítka Cancel (Zrušit) a odpojte fotoaparát od počítače. Pokud chcete přenést snímky uložené v interní paměti fotoaparátu do počítače, nejprve snímky zkopírujte na paměťovou kartu pomocí fotoaparátu. Strany 61, 91 a 95 Uživatelské příručky Přenos snímků do počítače 23

24 Další funkce fotoaparátu COOLPIX P60 a Priorita obličeje Je možné použít funkci priorita zaostření na tvář, se kterou fotoaparát nalézá tváře azaostřuje na ně. Funkci priorita zaostření na tvář lze použít v režimu vysoké citlivosti, režimech P a M a v motivových programech b (portrét) a e (noční portrét). Strana 87 v Uživatelské příručce c D-Lighting Zjasňuje a zvýrazňuje detaily objektů ve stínech a v protisvětle. Strana 50 v Uživatelské příručce PictBridge Umožňuje tisknout snímky přímo z fotoaparátu. Strana 67 v Uživatelské příručce Technická podpora a informace jsou k dispozici na těchto internetových stránkách: Pro uživatele v USA: Pro uživatele v Evropě a Africe: Pro uživatele v Asii, Oceánii a na Středním východě: YP8B01(1L) 6MMA281L-01

25 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz

26 Informace o obchodních značkách Microsoft a Windows Vista jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích. Macintosh, Mac OS a QuickTime jsou obchodní značky společnosti Apple Inc. Adobe a Acrobat jsou registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems Inc. Logo SD je obchodní značka společnosti SD Card Association. PictBridge je obchodní značka. Všechna ostatní obchodní jména produktů uváděná v tomto návodu a další dokumentaci dodávané s výrobkem Nikon jsou registrované obchodní značky příslušných společností.

27 Úvod První kroky A bce y Základní fotografování a přehrávání snímků: Režim Auto Fotografování přizpůsobené motivu B Režim vysoké citlivosti ISO P M Režimy P a M c Přehrávání detailně D Videosekvence E Zvukové záznamy Propojení fotoaparátu s televizorem, počítačem a tiskárnou d Menu fotografování, přehrávání a nastavení Technické informace i

28 Pro vaši bezpečnost Abyste zabránili poškození vašeho přístroje Nikon a vyvarovali se případného poranění či poranění dalších osob, přečtěte si před použitím fotoaparátu pečlivě níže uvedené bezpečnostní pokyny. Tyto bezpečnostní pokyny umístěte tak, aby si je mohli přečíst všichni potenciální uživatelé přístroje. Možné následky, ve které by mohlo vyústit neuposlechnutí pokynů zde uvedených, jsou označeny následujícím symbolem: Tento symbol znamená varování informace takto označené je nutné si přečíst před použitím výrobku Nikon, aby se zamezilo možnému poranění. VAROVÁNÍ V případě výskytu závady přístroj vypněte Pokud zjistíte, že z přístroje nebo síťového zdroje vychází neobvyklý zápach či kouř, odpojte síťový zdroj avyjměte z přístroje baterie. Dejte pozor, abyste se při tom nepopálili. Budete-li pokračovat v používání přístroje, může dojít k úrazu. Po vyjmutí/odpojení zdroje energie odneste přístroj na kontrolu do autorizovaného servisu společnosti Nikon. Přístroj nedemontujte Dotykem těla a vnitřních částí fotoaparátu může dojít k poranění. Opravy přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Dojde-li k poškození fotoaparátu při pádu nebo jiné nehodě, odpojte napájení nebo vyjměte baterie a odneste přístroj na kontrolu do autorizovaného servisu společnosti Nikon. Nepoužívejte fotoaparát ani síťový zdroj v prostředí s výskytem hořlavých plynů Nepoužívejte elektronická zařízení vprostředí s výskytem hořlavých plynů, v opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu. Při použití řemínku fotoaparátu dbejte náležité opatrnosti Fotoaparát na řemínku nikdy nezavěšujte okolo krku dětí předškolního a mladšího školního věku. Vybavení uchovávejte mimo dosah dětí Zvláště dbejte na to, aby se baterie nebo jiné malé součástky nedostaly do úst malým dětem. ii

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o ochranných známkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Úvod i Obsah ix Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava pro fotografování 6 Základní operace fotografování a přehrávání 12 Fotografické funkce 22 Funkce přehrávání

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Stručný návod k obsluze. Úvodní První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvodní První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvodní První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Úvodní Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Úvod i Obsah x Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava na fotografování 6 Základní operace při fotografování a přehrávání 11 Funkce pro fotografování 19 Funkce pro

Více

Příručka pro práci v síti

Příručka pro práci v síti Příručka pro práci v síti Cz Možnosti při práci v síti Tento návod popisuje připojení k síti, vzdálený přístup k fotoaparátu a přenos snímků do počítačů a serverů ftp prostřednictvím připojení Ethernet.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Úvod Jednotlivé části fotoaparátu Základy fotografování a přehrávání Fotografické funkce Funkce přehrávání Záznam a přehrávání videosekvencí Celkové nastavení fotoaparátu

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Úvod i Obsah xii Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava na fotografování 6 Základní operace při fotografování a přehrávání 11 Funkce pro fotografování 19 Funkce

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft a Windows Vista jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a v

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Obsah Pro vaši bezpečnost Příprava. Fotografování. Zobrazení Propojení Menu nastavení

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Obsah Pro vaši bezpečnost Příprava. Fotografování. Zobrazení Propojení Menu nastavení DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Pro vaši bezpečnost Příprava Návod k použití Fotografování Zobrazení Propojení Menu nastavení Technické informace Cz Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Stručný návod k obsluze. Úvodní První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvodní První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvodní První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Úvodní Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Návod k obsluze. Příprava. První kroky. Základní fotografování a přehrávání snímků

Návod k obsluze. Příprava. První kroky. Základní fotografování a přehrávání snímků BL00881-M00 CZ Příprava První kroky Návod k obsluze Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Tento návod k obsluze popisuje použití digitálního fotoaparátu FUJIFILM FinePix J27/J28/J29/J30/J32/J37 včetně

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka HP V5560u Digitální videokamera Stručná uživatelská příručka Další informace o obsluze této videokamery a řešení případných problémů získáte v uživatelské příručce, která je umístěna na přiloženém disku

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Návod k obsluze digitálního fotoaparátu

Návod k obsluze digitálního fotoaparátu Cz Návod k obsluze digitálního fotoaparátu NIKKOR 3X OPTICAL ZOOM 6.3-18.9mm 1:2.8-4.9 Informace o obchodních značkách Macintosh, Mac OS a QuickTime jsou registrované obchodní značky společnosti Apple

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft a Windows Vista jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Před použitím fotoaparátu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod. Abyste zajistili správné použití fotoaparátu, nezapomeňte si přečíst část Pro vaši bezpečnost (strana

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání.

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Přehrávání/Úpravy

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o ochranných známkách Microsoft a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a v

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Přenos fotografií do počítače

Přenos fotografií do počítače 9 Kapitola Přenos fotografií do počítače V této kapitole se dozvíte, jak přenést pořízené fotografie do vašeho počítače. Současně se vám dostane úvodu do funkcí nabízených programem CAMEDIA Master pro

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

Plus. Uživatelský manuál

Plus. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Informace o produktu Trigmaster Plus v sobě kombinuje funkci přijímače a vysílače. Technologie Auto-Sensing analyzuje status připojení Trigmaster Plus a určí, ve kterém režimu má zařízení

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

6.0 10X 2.5. zoom. Megapixels

6.0 10X 2.5. zoom. Megapixels 10X zoom 6.0 Megapixels 2.5 L C D Svoboda volného pohybu s pokrytím všech úhlů 2 Nový digitální fotoaparát Nikon COOLPIX S4 představuje stylové řešení pro aktivní lidi s citem pro design, potřebou volného

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Hlavní přednosti fotoaparátu COOLPIX L27 Nechte to na fotoaparátu Režim G (snadný auto režim)... A 32 Pokud nasměrujte fotoaparát na objekt, fotoaparát sám vybere vhodná

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů Obsah Úvod 1 Systémové požadavky 1 Obsah balení 2 USB PC Kamera 3 Specifikace 4 Instalace ovladače 6 Použití aplikace Amcap 7 Test mikrofonu 9 Prohlížení obrázků 9 Popis kamery 11 Nastavení Vlastností

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Hlavní přednosti fotoaparátu COOLPIX L28 Nechte to na fotoaparátu Režim G (snadný auto režim)... A 32 Když fotoaparát namíříte na vybraný objekt, fotoaparát zvolí odpovídající

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte. V takovém

Více

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelská příručka Obsah Uživatelská příručka Store n Go 5 in 1 Obsah 2 Rychlý start 4 Ovládací prvky 4 Příslušenství 5 Minimální systémové požadavky 5 Nabití baterie 5 Zapnutí / vypnutí napájení 6 Indikátor LCM 7 Indikátor LED

Více