Zápis Ústředního srazu kapitánů Ostrava říjen 2012 Přítomno 73 lidí včetně lektorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis Ústředního srazu kapitánů Ostrava 19. - 21. říjen 2012 Přítomno 73 lidí včetně lektorů"

Transkript

1 Zápis Ústředního srazu kapitánů Ostrava říjen 2012 Přítomno 73 lidí včetně lektorů Pátek :00 21:50 Zahájení a prezentace práce HKVS - Vzdělávání o Kapitánská lesní škola VS, Vůdce malého plavidla, Námořní akademie o Klíče pro život Tvorba, inovace a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání o Modulová kapitánská zkouška - Změny ve vzdělávání o Jednání o zařazení vodáckého vzdělávání do ŘVČČJ o Kompetenční profil vodáckých kvalifikací o Vize kvalitního HKVS o Vodácké odborky - Jednání o Směrnici o bezpečnosti na vodáckých akcích o Diskuse s VRJ, změny textu, osvětové články - Ediční činnost o Infoleták o vodním skautingu o Mod/kré stránky pro skauty a skautky, pro vlčata a žabičky, články do Skautingu - Akce o 3 jezy, Navigamus 2012, účast na Eurosea o Žebříček oddílů podle výsledků závodů - Technická podpora o Společné objednávky lodí a vybavení o Krojové doplňky a matrosbundy o Jednání o využití základny Kovářov Podrobnosti viz Sobota :00 8:30 Úvodní blok Vezír - Připomenutí zesnulého Velkého Aky z Mimoně - Hlavním úkolem vodních skautů je změna jejich vzdělávání a forem výchovy v duchu změn v Junáku, avšak bez ztráty svébytnosti 8:30 10:00 Vzdělávací blok I - Vedení porad Michal Kordík Pytlík o Proč? Kdo? Co? Jak? - cíle a přínos porad o Příprava porady o Řízení porady o Zapojování účastníků o Výstup z porady - Jak na projekt pro neorganizovanou mládež Tomáš Litera Slunda o Jak napsat projekt (pro začátečníky) Zápis z ÚSK v Ostravě,

2 o Příklad projektu pro neorganizovanou mládež, který každoročně vyhlašuje Junák. o Vyplnění formuláře o Diskuse nad možnými problémy - Vody a vodní stavby Václav Káňa Knar, Jiřina Holková Žoržet o Prezentace především pro frekventanty modulové kapitánské zkoušky. o Topologie a topografie (názvosloví, kilometráž a mapa, význam pro plavbu, činnost) o Vhodné řeky pro vodácký putovní tábor i úseky pro víkendové akce, vodní plochy pro jachting o Vodní stavby (účel, konstrukce a materiál, význam pro plavbu, způsob překonání) - Masáže Tomáš Fiala Fialík o Odpočinkový a relaxační program základů masáží o Výuka praktické masáže zad 10:10-12:00 Práce v komisích - Výchovná - Hospodářská a propagační - Lodní a závodní Výstupy jsou v nedělním bloku 13:00-16:00 Program ve městě - Dolní oblast Vítkovic Martina Adamová Sepka o Prohlídka vysokých pecí s výkladem, včetně vyhlídky. - Důl Landek Miloš Němec Nick o Prohlídka dolu s expozicí důlního záchranářství 16:00-17:30 Vzdělávací blok II - Testy KZ o Bezpečnost a ochrana zdraví o Voda v přírodě - Myšlenkové mapy Michal Kordík Pytlík o Co nosíme v hlavě? Jak nakreslit mapu myšlenky o Co mě čeká a nemine, aneb nemám rád odrážky v textu... o Plánování může vypadat jako barevná legrace - Jak rozvíjet finanční gramotnost v oddíle Kateřina Kaderová Liška o Bez finanční gramotnosti se v dnešním světě neobjedeme, ani naši svěřenci. o Materiály Junáka a ČRDM pro oddílové vedoucí. o Praktická ukázka programu pro oddíl o Zdroje a odkazy informací, jaký program můžeme v oddíle připravit Další viz - Zdravá výživa Přemek Dylus Magnet Zápis z ÚSK v Ostravě,

3 o Výživa a potřeby těla o Zdravá výživa x sportovní výživa o Základní stavební kameny výživy o Kroky k dosažení individuálního maximálního výkonu o Rozpočet sestavení kvalitního jídelníčku s omezenými zdroji Další viz: 17:30-18:00 Přes tři jezy Hvězdář - Základní postřehy o Dobré počasí, vzrůst velikosti závodu, oddělení splutí o Dlouhé vyhlašování, malý realizační tým - Počty o 2251 účastníků na 724 lodích o Závod 128 posádek (3 nedojely, 2 diskvalifikovány), 587 závodníků, 6 cvaknutí (3 pramice, 3 kanoe) o Volné splutí 1664 osob na 596 lodích, 45 cvaknutí na propustích ( ) - Rozpočet cca Kč o + věcné ceny v hodnotě Kč - Zabezpečení o Magistrát, ústředí, Dronte o PRJ (Příspěvek na propagaci akce v Praze, mediatým) o KLŠVS, SZT, MP, VZS (záchrana, rozhodčí) o 4. přístav Jana Nerudy Praha (občerstvení, materiál) o Skauti z Modřan (start, cíl) - Medializace o MF DNES, Metro, Internetové noviny (větší pozornost ve víkendových přehledech) - Závěry o Nejsou velcí sponzoři, relativně nízká pozornost médií, zajistit prostor pro prezentaci o Nejsou lidé na jednoduché práce, nejsou fotografové o Mimořádný úspěch u veřejnosti o Hladký průběh celé akce o Hvězdář chce pokračovat, ale potřebuje pomoc Podrobnosti viz: 18:00 18:30 Závěrečná prezentace z Navigamu Kateřina Kaderová Liška (Pavel Křeček omluven) Podrobnosti viz 19:30 23:55 Večerní program - Bál ve stylu hippie Zápis z ÚSK v Ostravě,

4 Neděle Junák svaz skautů a skautek ČR 09:00 10:30 Vzdělávací blok IV - Bezpečnost netradičně Dita Kubátová Dytta o Bezpečnost fyzická i psychická z různých úhlů, předávání bezpečnosti o Co znamená slovo bezpečný a bezpečnost o Výměna zkušeností - Plánování Roman Dvořák Rejpal o Plánování podle priorit? o Plánování akcí v kalendáři je až 7. krok v plánovacím postupu a co tomu předchází o Zpětné plánování a plánování do omezených kapacit o Promítnutí plánu do rozpočtu o Celoroční plán - Lodě a plavidla Tomáš Litera Slunda o Druhy, velikosti a vlastnosti plavidel o K1, K2, C1, C2, R2, R4, R6, P5. o Jízda, opouštění, údržba Další viz: 10:40 11:00 Eurosea Zuzana Klusáčková Klusajda, Jan Legerský Okoun září 2012 v Kodani Eurosea (evropské setkání činovníků vodních/námořních skautů). o Zástupci 16 zemí - Hodnocení uplynulých dvou let od Eurosea v Plzni: o Simply Sailing společná plavba na Jamboree ve Švédsku (25 lodí, 228 skautů) o Odhalení busty Warringtona Baden-Powella v Gilwell Parku (z prodeje nášivek ke 100. výročí VS) o Euronaut newsletter, Facebooková stránka European Sea Scouting, Nové webové stránky o Síť ambasadorů - Plány do budoucna o Akce ve stylu Simply sailing o Výměny mezi dvěma státy o Training pro arabské země o Vydávání Euronautu 4x za rok, články na webu, Informace o vodním skautingu v jednotlivých zemích o Zapojení Sea Scoutingu do JOTI/JOTA o Účast na sněmu příští rok v Berlíně na srazu International Maritime Organization v Londýně Tallship race (2013) o Další Eurosea v Bruggách v Belgii - Volba Odysseus Group: o Nuno Baptista (Portugalsko) (Chairman) o Kris Bauters (Belgie) (Vice Chair) o Satu Raudasoja (Finsko) Zápis z ÚSK v Ostravě,

5 o Ernst-Jan Jacobsen (Holandsko) (Webmaster) o Ondrej Odokienko (Slovensko) o Benoit Leduc (Francie) - Prezentace jednotlivých zemí o ČR Navigamus 2012, letáky VS a výchovný systém o BSA Sea Scouting jsou na velmi vysoké úrovni Nový manuál (stezka) na o Irsko nové stezky a VS se podílí na její tvorbě, 9 oblastí po 9 úrovních s dosti konkrétními úkoly, plnění je na posádce, vedoucí pouze mentoruje kormidelníky o Portugalci nedávno tvořili nový program Zapojení mnoha profesionálů do tvorby, velká část rozhodnutí na dětech o Polsko Plavba na Zawisza Czarny někdy na jaře, zájemci Okounovi o Finské jamboree vodních skautů Více na o Litevské národní jamboree července 2013, 100 euro účastníci, vedoucí 50 euro Podrobnosti viz: 11:00 11:30 Výstupy z komisí Lodní komise - Vedení Stále nemá vedení, činnost se omezuje na srazy. Proto se hledá někdo, kdo by cíleně sledoval činnost kolem lodí i závodů během roku. - Přes tři jezy Přes hladký průběh akce je nutné při přípravě příštího ročníku brát ohled na to, že volné splutí špatně reaguje na vlajky rozhodčích a bylo by dobré používat intuitivnější signály. Závěrečné vyhlašování bylo nepřijatelně dlouhé. Souhlas byl vyjádřen s rozšířením kategorií o výkonnostní lodě a s oddělením vyhlašování neskautských kategorií. Lodě volného spluti proplouvají při přihlašování startem závodu - Termínka Využívejte termínku na webu HKVS pro propagaci vašich akcí, které jsou otevřeny pro další oddíly. Byly prezentovány tyto akce: Paddelboarding, Sázavské pádlo, Vikingrace, Kolínská pádla, Pětitratlon, Skare, Přes tři jezy - Žebříček Zatím dorazily výsledky jen z prvních závodů, proto bude žebříček sestaven až po srazu. O žebříček se bude starat Zip z Ostravy a výsledky budou sbírány od listopadu přes - Inovace P550 Byla dojednána výroba verze kormidla se závěsem podle Pavla Česáka. Je idea bočních vztlakových komor, které by umožňovaly postavení oplachtěné P550 na volné vodní ploše. - Severka Plovoucí model je dostrojován u Flinta, bude připraven do Skare Je hotov stěžeň, ráhno i připravené plachty, chybí kování paty stěžně (pomůže Olda) a pohyblivé lanoví. Dokumentace bude zkompletována pod dohledem Oldy s pomocí Pascala z Ostravy. Zápis z ÚSK v Ostravě,

6 Pokud by bylo pro nedostrojenou Severku ubytování na zimu, Flint by ho uvítal, aby pro ni nemusel uvolňovat místo ve své loděnici. Pro dopravu Severky na Skare 2013 by byl vítán příspěvek na dopravu. Na příští komisi se pobavit o registraci lodí ve skautském lodním registru. Zapsal a vedl Hvězdář, doplnil Olda Hospodářská a propagační komise - Hospodářská část: o Komise byla seznámena s tím, že její závěry budou podkladem pro další činnost hospodářské sekce HKVS o vzala na vědomí postup budování hospodářského týmu (prezentováno srazy v HB). Doplněny pozice koordinátora (Pytlík), právního konzultanta dokumentů (Platejz), arbitra zaúčtovávání (Tik). Dále předběžně dohodnuta 1 tipařka (studentka OA) na přepisování papírových dokladů do účetního software Závěr: Bude inzerována možnost potvrzení praxe pro ještě jednu tipařku kvůli zástupnosti. o Přesun účetnictví na server: momentálně se řeší, kde účto poběží. Server Brna město (nabídka Rejpala) běží na platformě Microsoft, zatímco HKVS používá platformu Linux Závěr: Šotek, Tik, Kulda, Nick nabídli možnosti zjištění jiného SW, případně zajištění sponzoringu pořízení SW. Termín 14. listopadu V opačném případě je potřeba zajistit HW (PC) kde poběží účetní server (s umístěním již dříve souhl. Slunda) o Projekt Severka Trup Severky je funkční, vyzkoušený, naceněný a existuje dostatečná fotodokumentace pro spuštění propagace v zahraničí. Až bude kompletní dokumentace (výkresy+takeláž), je možný větší potenciál. Závěry: Pro propagaci Severky v zahraničí se začne pracovat na materiálech zatím v pdf verzích, je potřeba vytipovat možné trhy: Základ Pytlík, o překlad bude požádána Liška, pro techn. terminologii doporučeno oslovit Azimuta a Spacáka, revize technické terminologie v AJ Šotek Koordinace dopracování dokumentace takeláže Šotek výstupy na Tortuře - Propagační část: o Letáky vydané v rámci Navigamu se používají, služby spojené (tisk lepítek) jsou na pochvalu před nastartovanou V3S-kou o Webová kuchařka je dobrá první vlaštovka v další centrální podpoře oddílům o Propagace celkově Je velké množství oddílů (odhad až 70%), s neaktualizovanými stránkami a bez dalších komunikačních kanálů (tisk,yt, kabel TV), navíc na celorepublikové úrovni jsou špatně dohledatelné regionální akce. Závěry: Koordinace propagace je téměř nulová Webová kuchařka je dobrý počáteční počin, nicméně její potenciál je daleko větší. Byl podpořen návrh na spuštění koordinace projektu klíčového slova komplexní koordinace webových prezentací, projekt bude k dispozici k posouzení na Tortuze zpracuje Pytlík o Stručný obsah: doporučení na klíčová slova používaná v textu tagování (popisky) fotek doporučení pro přechod na otevřené redakční systémy Zápis z ÚSK v Ostravě,

7 předpoklad propojení na další komunikační kanály nácvik sepisování článků na výchovných akcích (NA, KLŠVS atd.) o Regionální akce Do termínky je možné doplňovat i regionální akce článek v ekp (zajistí šéfredaktor), V tuto chvíli nejsou personální zdroje pro centrální tahání infa z regionů pověřit komodory na Tortuze Dotazy z pléna: 1. Máme něco z prodaných P550, které jdou mimo organizaci? Ano, pokud jdou přes Jun, kopyto není ve vlastnictví HKVS, tudíž nemáme kontrolu. Nicméně jde o mizivé množství (jeden ks) odpovídal Hvězdář 2. Kovářov x HKVS Kovářov bude ZvOJ, HKVS by mělo mít v radě ZvOJky konzultanta pro metodické směřování akcí, jinak si činnost zajišťuje sama ZvOJ. 3. Účastníci projevili zájem o informace o postupu jednotlivých projektů, pro případ podílení se na některých úkolech. Seznam mailů sebrán a zpracován. Výchovná komise Nesešla se v takovém počtu, aby ovlivnila hlavní výstup kompetenční profil kapitánské zkoušky a zkoušky vodáckého minima. Při jednání HKVS s krajskými kapitány bylo doporučeno, aby případné vynechání oblasti jachting ze strany organizátorů neznamenalo neuznání platnosti zkoušky. Detailní projednání bylo přesunuto na setkání vzdělavatelů vodních skautů , na které bude přizvána zpravodajka VRJ sestra Rozárka. 11:30 12:00 Závěr Vezír Vodní skauti docílili předložení nové podoby kapitánské zkoušky do novely Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka. Současně bude v tomto řádu i zkouška vodáckého minima (dříve Kapka), která dosud nebyla formálně jinde, než v řídících aktech sítě vodních skautů. Současně je třeba docílit konsensu mezi HKVS a VRJ při zdlouhavém jednání o vydání směrnice o bezpečnosti při vodáckých akcích. HKVS slíbil, že vodní skauti budou zásady bezpečnosti aktivně šířit. Do tohoto systému patří nabídka kurzů VM v jednotlivých krajích (dle neoficiálního sdělení by měly být po zařazení do ŘVČČJ více dotovány). Rok 2013 bude v každém případě rokem volebním a je třeba hledat vhodné kandidáty na obsazení funkcí HKVS. Zapsal: Vezír Zápis z ÚSK v Ostravě,

Hlavní kapitanát. Plnění programového prohlášení 2013 2016

Hlavní kapitanát. Plnění programového prohlášení 2013 2016 Hlavní kapitanát vodních skautů Plnění programového prohlášení 2013 2016 ŘÍZENÍ SÍTĚ VODNÍCH SKAUTŮ Iniciovat setkání a komunikovat s KK, aby bylo možné dále spolupracovat s oddíly VS a tlumočit potřeby

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Zhodnocení Strategie 2022, externí pohled na Junáka a možnosti dalšího rozvoje

Zhodnocení Strategie 2022, externí pohled na Junáka a možnosti dalšího rozvoje Zhodnocení Strategie 2022, externí pohled na Junáka a možnosti dalšího rozvoje Výstup BCG projektu Leden 2015 Úvod Tento dokument je výstupem projektu BCG pro Junáka v období listopad prosinec 2014 a pokrývá

Více

zpravodaj vodních skautů a skautek KVS

zpravodaj vodních skautů a skautek KVS zpravodaj vodních skautů a skautek KAPITÁNSKÁ POŠTA KVS 2008/2009 Kapitánská pošta Obsah strana Kapitáni a kapitánky... 1 Bratři O hymně, hidžabu...... 2-3 Program ÚSK... 3 Info ÚSK (sraz K+K)... 4 KLŠ

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 64/2012 VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 Podklady pro jednání Uzávěrka textu 24.2. 2012. Text neprošel redakční a jazykovou úpravou. 1 Obsah Pozvánka na valnou hromadu ČHS...3

Více

Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku

Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku Seznam charakterizovaných funkcí Vedoucí oddílu... 2 Vedoucí OJ (vedoucí střediska, předseda ORJ a KRJ)... 4 Zástupce vedoucího oddílu,

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007

RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 Mgr. Roman Barták PhDr. Pavel Bureš Mgr. Václav Izák Mgr. Miroslav Janík Martin Klaudys Mgr. Michal Krátký organizace (členství v Radě) ÚVR ČSOP Národní památkový

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

elektronická KAPITÁNSKÁ POŠTA Navigamus 2015 Už se to blíží! Rozhovor s Koblížkem Aktuálně Kapitánské zkoušky 2015 Staniční kniha vodních skautů

elektronická KAPITÁNSKÁ POŠTA Navigamus 2015 Už se to blíží! Rozhovor s Koblížkem Aktuálně Kapitánské zkoušky 2015 Staniční kniha vodních skautů elektronická KAPITÁNSKÁ POŠTA metodický a informační zpravodaj HKVS číslo 38, únor 2015 Navigamus 2015 Už se to blíží! Rozhovor s Koblížkem Aktuálně Kapitánské zkoušky 2015 Staniční kniha vodních skautů

Více

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách 4 2012 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Inženýrský den 2012 v Brně a energetická koncepce ČR Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Nenávidíme mnoho lidí jen proto, že jsme příliš pohodlní hledat možnost, jak je milovat.

Nenávidíme mnoho lidí jen proto, že jsme příliš pohodlní hledat možnost, jak je milovat. Kapitánská pošta Obsah strana Kapitáni a kapitánky... 1 Bratři Novoroční přání... 2 KLŠVS... 3 Vzpomínky na Jamboree III.... 4 Život bez zámku... 5 Seznam skautských akcí... 5 NA news... 6 Kapka... 7 Otakar

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Newsletter SPŘ č. 04/2008

Newsletter SPŘ č. 04/2008 č. 04/2008 Říjen 2008 Ročník 2, číslo 4 Společnost pro projektové řízení International Project Management Association Vážení členové! Ve středu 3. prosince proběhla Valná hromada naší Společnosti v sále

Více

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek FOND MIKROPROJEKTŮ Žádost o finanční příspěvek Název mikroprojektu SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Celkové oprávněné výdaje mikroprojektu (EUR) 25 771,31 Požadovaná výška FP z ERDF (EUR) 20 000,00 Počet partnerů

Více

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3. Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.1 Cíle projektu Archa Vylodění... 4 1.3.2 Cílové skupiny projektu...

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS

Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS Projekt NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI - Komplexní program pro podporu rovných příležitostí mužů a žen v Ústeckém kraji RP 2007 2 Metodika Poradenských a informačních

Více

Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství

Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství Úvod Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS tvoří jeden subjekt, jenž byl do projektu

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Nenávidíme mnoho lidí jen proto, že jsme příliš pohodlní hledat možnost, jak je milovat.

Nenávidíme mnoho lidí jen proto, že jsme příliš pohodlní hledat možnost, jak je milovat. Kapitánská pošta Obsah strana Kapitáni a kapitánky... 1 Bratři NNN... 2-3 Dopis z Třebíče... 3-4 Reakce na dopis... 4-5 Inovace P550... 5-6 Sindibád 24 race... 7 NA news... 8-9 Let číslo 4... 10-11 Je

Více

PROJEKT UNIV3 PROCES UZNÁVÁNÍ DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST. duben 2015

PROJEKT UNIV3 PROCES UZNÁVÁNÍ DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST. duben 2015 PROJEKT UNIV3 Projekt ministerstva školství nazvaný UNIV 3, který v roce 2015 směřuje ke svému naplnění, navazuje na úspěšné projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE, které se od roku 2005 zaměřily na postupnou přeměnu

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více