Technická dokumentace a specifikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická dokumentace a specifikace"

Transkript

1 Část 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované řešení založené na VoIP (Voice over Internet Protocol) technologii (dále také zařízení ). Specifikace řešení se skládá z pěti částí (kapitol): první část popisuje centrální systém pro řízení IP telefonie včetně souvisejících komponent (část A). druhá část popisuje požadavky a kategorie pro koncová zařízení - telefony (část B). třetí část popisuje požadavky na servisní podporu service-level agreement - SLA (část C). pátá část (část E) popisuje akceptační testy. Čtvrtá část (část D) popisuje technologické prostředí, do něhož bude plnění poskytnuto a požadavky na kompatibilitu a interoperabilitu s ostatními systémy. Součástí jednotlivých částí je textový popis a případně specifikace dílčích komponent pomocí tabulek. Údaje uvedené v jednotlivých částech této technické dokumentace a specifikace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky musí uchazeč plně respektovat při tvorbě své nabídky. Pro celé řešení (tj. všechny jeho části) požaduje zadavatel dodání originálních a nových zařízení, licencovaných ve jménu zákazníka (zadavatele) a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné, v případě nemožnosti poskytnutí služeb ze strany uchazeče, eskalovat případné závady přímo na technickou podporu výrobce. Zadavatel požaduje, aby všechny licence, které budou dodány v rámci tohoto řešení, byly časově neomezené (bez exspirace). Plnění veřejné zakázky je včetně dodávky, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) potřebného software (licencí), potřebného specifikovaného zaškolení IT personálu a dalšího potřebného příslušenství a poskytnutí rozšířené záruky a servisní podpory v lokalitě Vestec u Prahy (Průmyslová ulice). Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro 1/8

2 upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení s plně srovnatelnými nebo i převyšujícími parametry. V případě potřeby může chtít zadavatel doložit (vyžádat si) oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (resp. seznam sériových čísel všech dodávaných zařízení) pro český trh či trh EU a koncového zákazníka Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV). Zadavatel v rámci nabídky uchazeče, požaduje dodat kompletní technický popis (specifikaci) všech komponent (zařízení) u všech dodávaných částí řešení. K veškeré funkcionalitě požadované v této technické dokumentaci a specifikaci musí v době podání nabídky existovat uživatelská dokumentace, kterou uchazeč na vyžádání zadavatele neprodleně předloží, a která tuto funkcionalitu jednoznačně deklaruje (popisuje). Definice záručních skupin dle délky záruky Záruční skupiny: 3 roky; 5 let. U jednotlivých částí řešení jsou tyto záruční skupiny dále upřesněny. Část A Centrální systém pro řízení IP telefonie bude vybaven hlavní IP ústřednou, které tvoří jádro celého systému a SBC (Seassion border controller) prvkem. Specifikace hlavní IP ústředny: - Modulární řešení pro minimálně 400 účastníků s možností jednoduchého rozšíření (např. pomocí sw. licence) do celkového počtu 1000 účastníků - Minimálně 400 IP poboček s funkcí CLIP zobrazení čísla a jména s podporou SIP + podporou protokolu zabezpečující plnou využitelnost systémových služeb ústředny (např. NOE protokol nebo ekvivalentní) - Minimálně 2x ISDN30 - Možnost připojení do veřejné sítě po IPv4 a IPv6 (VoIP- SIP/H323) - Možnost - Integrovaný DECT systém ve standartu GAP- vysílací základny s 6 hovor. kanály - až 4 uživatelsky programovatelné firemní pozdravy - Uživatelsky programovatelné melodie pro čekající volání s délkou 2 minuty - 2 jazykové varianty systému - Automatická volba trasy hovoru - Přímá volba vnitřní linky (DISA) - Seznam s kapacitou min jmen - Buffer pro 1000 CDR řádků - Tarifikace po IP 2/8

3 - Možnost integrace mobilního telefonu jako pobočky - Tarifikační SW - Možnost hlasového automatu IVR - Možnost rozdělení ústředny pro více subjektů - Příprava pro VoIP provoz uživatelů (podpora SIP protokolu) - Provedení instalace do racku - Možnost vzdáleného dohledu po IP a ISDN, integrovaný analogový modem - Možnost redundantního řešení procesorové části ústředny - Možnost redundantního řešení zdrojů - Musí se jednat o homogenní systém - Maximální velikost zástavby 6U Specifikace SBC: Architektura bude obsahovat hraniční prvek SBC (Session border controller), který bude součástí hlavní ústředny a bude připojovat telefony a SW klienty (i třetích stran ideálně) v lokální síti (LAN), mimo lokální síť (LAN) a bude instalován - umístěn "před" ústřednou jako vstupní interface pro IP telefonii. Musí podporovat následující technické parametry: - SIP 2.0, SIPS (TLS), RTP/RTCP, SRTP s SDES, DNS (A, AAAA, NAPTR, SRV, ENUM) - Signalizace, média, konfigurace nad protokolem IPv4 i IPv6 - Připojení klientů za NATem - Převzetí registrace klienta pro ústřednu - Audiokodeky - minimálně G.711 a/µ-law, G.723 a G722 (wideband) Video kodeky - minimálně prosté přeposlání Požadavky na zaškolení IT personálu zadavatele Zadavatel požaduje výrobcem certifikované zaškolení dvou osob (IT specialistů) v architektuře a základní správě dodané hlavní IP ústředny. Školení je požadováno v rozsahu minimálně dvou pracovních dnů. Požadavky na záruku a servisní podporu Zadavatel požaduje pro tuto část řešení (část A) záruku v úvodu tohoto dokumentu, a to konkrétně: Záruku na 5 let. Záruku je nutné v této části chápat jako požadavek zadavatele na maintenance, tj. přímý support výrobce software a bezplatný nárok na nové verze produktu po dobu pěti let. Základní popis Část B Koncová zařízení (IP telefony) jsou rozdělena do čtyř kategorií podle výbavy. 3/8

4 Kategorie: 1. Základní model ( Standardní přístroj) jedná se o IP telefon základní třídy specifikace: a. Nastavitelný grafický displej, min. 64 x 128 bodů b. Min. 6 softwarových tlačítek, c. 4směrový navigátor d. hlasitý reproduktor a mikrofon e. Handsfree (obousměrný hlasitý příposlech) f. Konektor pro náhlavní soupravu g. Rychlé jmenné vytáčení h. Přesměrování hovoru i. Podržení hovoru j. Jednoduchá instalace a nastavení k. Protokol SIP l. Kodeky: G711, G723.1, G729a m. Plná podpora IEEE 802.3af Power over Ethernet n. Elektrická spotřeba podle IEEE 802.3af třída energetické spotřeby 2 (Class 2) 2. Střední model ( Rozšířená funkcionalita ) IP telefon střední řady, specifikace: a. Nastavitelný grafický displej, min. 100 x 160 bodů b. Min. 90 softwarových tlačítek c. 4směrový navigátor d. hlasitý reproduktor a mikrofon e. Handsfree (obousměrný hlasitý příposlech) f. Konektor pro náhlavní soupravu g. Rychlé jmenné vytáčení h. Přesměrování hovoru i. Podržení hovoru j. Jednoduchá instalace a nastavení k. Protokol SIP l. Kodeky: G711, G723.1, G729a m. Možnost zapnutí ECO modu pro šetření spotřeby n. Přenosný (v rámci místnosti), DECT (Digital European Cordless Telecommunications) / GAP (Generic Access Profile) standard, 10mV na kanál, 250mV pulsní 3. Vyšší model IP telefon vyšší řady, specifikace: a. Nastavitelný grafický displej, min. 100 x 160 bodů b. Min. 10 softwarových tlačítek c. 4směrový navigátor d. hlasitý reproduktor a mikrofon e. Handsfree (obousměrný hlasitý příposlech) f. Konektor pro náhlavní soupravu g. Rychlé jmenné vytáčení h. Přesměrování hovoru i. Podržení hovoru j. Jednoduchá instalace a nastavení 4/8

5 k. Protokol SIP l. Kodeky: G711, G723.1, G729a m. Podpora IEEE 802.3af Power over Ethernet n. Elektrická spotřeba podle IEEE 802.3af třída energetické spotřeby 2 (Class 2) 4. Maximálně vybavený model IP telefon nejvyšší řady, specifikace: a. 1/4 VGA grafický displej barev b. Podpora Bluetooth technologie c. 4 směrové navigační tlačítko d. 10 programovatelných kláves e. Abecední klávesnice QWERTY f. 3,5 jack pro náhlavní soupravu g. Protokol SIP h. Kodeky: G711, G723.1, G729a i. Stat. či dyman. přidělování IP adresy j. Přesměrování hovoru k. Podržení hovoru l. Handsfree (obousměrný hlasitý příposlech) m. Podpora IEEE 802.3af Power over Ethernet n. Elektrická spotřeba podle IEEE 802.3af třída energetické spotřeby 3 (Class 3) Počet požadovaných IP telefonů podle jednotlivých kategorií: 1. Základní model, 200 ks. 2. Střední model, 125 ks. 3. Vyšší model, 30ks. 4. Maximálně vybavený model, 10ks. Požadavky na záruku a servisní podporu Zadavatel požaduje pro tuto část řešení (část B) záruku v úvodu tohoto dokumentu, a to konkrétně: Záruku na 3 roky. Záruku je nutné v této části chápat jako požadavek zadavatele na maintenance, tj. přímý support výrobce software a bezplatný nárok na nové verze produktu po dobu tří let. Část C Servisní podpora bude poskytována v délce 36 a 60 (v závislosti na záruční skupině) měsíců (SLA). Při tvorbě SLA je nutné respektovat následující podmínky zadavatele: Místem plnění je Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci u Prahy, Průmyslová ulice (BIOCEV). 5/8

6 Předmětem servisní podpory je závazek uchazeče spočívající v poskytování: o Servisních prací a údržby telekomunikačních zařízení uvedených v částech A a B této technické dokumentace a specifikace. o Poskytnutí pohotovostních linek pro nahlašování poruch. o Provádění asistenčních služeb při provozu zařízení. o Provádění pravidelné údržby a konfigurace zařízení a to dle aktuální potřeby zadavatele, přičemž zadavatel předpokládá rozsah cca 8 hodin/měsíc, maximálně za celkovou dobu SLA 300 hodin. o Minimálně jedenkrát za rok výjezd a provedení kontroly, která obsahuje: Kontrolu technického stavu zařízení. Změnu či přeprogramování (rekonfigurace) uživatelských parametrů. Výměna resp. oprava vadných přívodních šňůr. Poskytnutí technické pomoci při obsluze instalovaného zařízení. Vyčištění zařízení (ne uživatelské). o Zajišťování záručních oprav zařízení. o Dálkový dohled nad dodaným řešením. o Základní technické zaškolení obsluhy zadavatele na místě. Zadavatel požaduje, aby uchazeč poskytoval helpdesk pracoviště pracujícím v režimu 24/7. Doba reakce od objednání servisního zásahu do zahájení odstraňování poruchy je požadována maximálně 8 hodin v pracovní dny (tj. pondělí - pátek) v době od 08:00 do 18:00. V případě nahlášení poruchy mimo pracovní dny, resp. výše uvedené hodiny bude servisní zásah proveden následující (nejbližší) pracovní den. Součástí plnění bude výpůjčka náhradního zařízení, vč. jeho dopravy do místa plnění po dobu opravy nefunkčního (vadného) zařízení/dílu. V případě výpadku centrálního řídicího systému (IP ústředny a souvisejících komponent) zadavatel požaduje maximální dobu (čas) do uvedení celého systému do standardního (běžného, bezporuchového) provozu maximálně však 96 hodin. Část D Požadavek na energetickou zátěž a UPS pro hlavní IP ústřednu 1. V serverovně bude k dispozici zdroj napětí zálohovaného pomocí centrální UPS a diesel agregátu. Součástí dodávky nebude UPS. 2. Elektrické rozvody v serverovně budou přichystány. V rámci stojanu (racku) budou instalovány vždy minimálně dvě DU (Power Distribution Unit) lišty, ve většině stojanů čtyři PDU lišty v rámci hlavní serverovny bude každá napájena z jiného zdroje UPS tak, aby i při ztrátě napájení z jedné UPS zůstala polovina stojanu pod napětím. Součástí dodávky nebude PDU. 3. Zadavatel požaduje rovnoměrné zatížení jednotlivých fází. Rovnoměrné zapojení PDU a jednotlivých zařízení řešení na jednotlivé fáze je povinností uchazeče. 6/8

7 4. PDU lišty jsou vybaveny dostatečným množstvím napájecích zásuvek IEC 320 C13 a C Maximální výkon přenášený jednou PDU lištou je 7,36 kw. 6. Dodaná zařízení lze umisťovat jen do rack skříní s následujícími parametry: V prostoru serverovny budou instalovány 19 stojany, které budou sloužit pro umístění a provoz technologií. Použity budou stojany s výškou 42U, hloubkou 120 cm, variantně 107 cm a šířkou 60 cm, variantně 75 cm. Požadavek na kompatibilitu a interoperabilitu dodaného řešení 1. Možnost integrace řešení s protokolem LDAP (RFC 4511), přístup do aplikačního rozhraní s ověřením proti LDAP serveru. 2. Kompatibilita řešení s poskytovatelem externího VoIP připojení, s prvky typu: SBC ACME verze 6.2, Cisco IOS GW 12.x, Asterisk 11 a výší. 3. Možnost napojení řešení na více operátorů hlasových služeb a směrováním hovorů dle cenové výhodnosti. 4. Možnost připojení další podřízené ústředny. Akceptační testy Část E Po dodávce a instalaci řešení požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptační testy, jejichž doba nepřesáhne 5 pracovních dnů. Tyto testy budou minimálně zahrnovat: a) Ověření funkcí a vlastností všech dodaných zařízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce. b) Ověření funkčnosti managementu SW, komunikačních protokolů a přístupových rozhraní. c) Test 1 provedení minimálně 10 současných hovorů v rámci ústředny. d) Test 2 provedení minimálně 5 souběžných hovorů do veřejné sítě. e) Test 3 provedení 3 hovorů s volbou pomocí služby call by name. f) Test 4 provedení minimálně 5 příchozích souběžných hovorů a jejich přepojení na jinou pobočku. Zadavatel současně požaduje připravit akceptační protokol ke všem akceptačním testům (zpracuje uchazeč). Tento protokol bude obsahovat: a. v podobě příloh výstupy jednotlivých testů, b. oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (resp. seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh či trh EU a koncového zákazníka Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci u Prahy, Průmyslová ulice (BIOCEV), 7/8

8 c. v podobě přílohy k tomuto akceptačnímu protokolu výpis všech případných licencí dodaných k daným zařízením nebo samostatně (název, popis-účel, počet). Nedostatky a jejich řešení V případě prokazatelných nedostatků vzniklých či zjištěných v době zkušebního provozu je uchazeč povinen je odstranit, a to nejpozději do 10 dní od okamžiku, kdy tyto nedostatky zadavatel písemně uplatnil. Zkušební provoz bude v případě úspěchu zakončen podpisem akceptačního protokolu. 8/8

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Obsah 1.1. Předmět plnění... 2 1.2. Serverová infrastruktura... 2 1.3. Diskové pole... 4 1.4. Síťové prvky... 5 1.5. Racky pro 2 lokality a příslušenství...

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP 742/2013 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz

Více

1. Specifikace IP telefonního systému

1. Specifikace IP telefonního systému 1. Specifikace IP telefonního systému Příloha č. 1 výzvy Technická dokumentace Příloha č. 1 kupní smlouvy Technická dokumentace zadavatele 1.1. Architektura Řešení IP telefonního systému umožní nasazení

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ podle 38 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V Ostravě dne 30.1.2008 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Tyto Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Provozní

Více

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Technická specifikace zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Obsah technické specifikace: Obsah 1. Název zakázky...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Informace HiPath 4000 V6 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky

Informace HiPath 4000 V6 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky Informace HiPath 4000 V6 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky HiPath 4000 prodal více než 18 milionů portů do 80 zemí celého světa. Jako osvědčené konvergované komunikační řešení

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

NABÍDKA ALCATEL-LUCENT. Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 NABÍDKA ALCATEL-LUCENT

NABÍDKA ALCATEL-LUCENT. Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 NABÍDKA ALCATEL-LUCENT NABÍDKA ALCATEL-LUCENT Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 1 Alcatel-Lucent, první skutečně globální poskytovatel komunikačních řešení...3 Office Communication Solutions - řešení splňující

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: Komplexní obnova srážkoměrných radarů sítě CZRAD otevřené

Více

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla Obecná pravidla Zadavatel ve vztahu k ZD a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky

Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky Prodáno více než 15 milionů portů HiPath 4000 do 80 zemí světa. Jako osvědčené konvergované komunikační řešení umožňuje

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Standardy operačního řízení C421 Středočeského kraje Obsah Úvodní informace... 3 Výstupy podle smlouvy...

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Pokud je v textu uvedena přesná specifikace předmětu zakázky s uvedením výrobce, případně typu, jedná se pouze o definici standardu předmětu zakázky,

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více